Blir vi bättre människor av konst och kultur?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blir vi bättre människor av konst och kultur?"

Transkript

1 1 Blir vi bättre människor av konst och kultur? Den kulturelle skolesekken ur ett makt- och konfliktperspektiv Den kulturelle skolesekken (DKS) bygger på ett grundantagande om att konst bidrar till barns och ungas personliga utveckling och höjer deras livskvalitet. Är det så? I min kommentar till Jan-Kåre Breiviks båda kapitel i boken ska jag fundera litet kring den frågan. Tandtrollen som konstupplevelse När jag gick i skolan utanför Stockholm på 1950-talet minns jag ett tillfälle då vi under lektionstid i femte klass samlades i gympasalen för att se en film. Den handlade om tandtrollen Karius och Baktus. Det var två söta, fräkniga små troll som byggde bo i pojken Jans tänder, som han inte alls tyckte om att borsta. Därför passade hans mun särskilt bra för de små tandtrollen där de kände sig trygga. Här användes alltså en underhållande och konstnärlig film för att lära skolbarn tandvård. Det är möjligt att den korta (norska) tandtrollsfilmen inte skulle räknas som god konst av DKS-förvaltarna. Men några andra föreställningar av konst och kultur i deras mening kan jag inte minnas från skolåren om man inte räknar stunderna i skolbiblioteket då man kunde låna hem underbara böcker. Ingen teater, inga musikevenemang, inga konstnärer på besök. Men jag hade en lärarinna i tredje klass som under syslöjden läste högt ur en bok om Davy Crockett medan vi sydde gymnastikpåsar. Vad som är särskilt minnesvärt från filmen om tandtrollen är då gympasalen mörklades och vi killar kunde passa på att kittla tjejerna på bänkraden framför. För mig var det söta Monika i en ljusblå stickad tröja som var den stora upplevelsen. Kritiskt kulturperspektiv Detta minne väcker några frågor i anslutning till Jan-Kåre Breiviks diskussion om kampen om och för konsten i DKS. Vad innebär mötet i DKS mellan konst och skola, konstnärer och barn? Hur kan ett projekt med så goda avsikter alls vara problematiskt? Vad räknas som konst och kultur, och är det, som DKS framhåller, bara något fint och gott? Då ska man komma ihåg att jag som etnolog och kulturforskare har ett bredare perspektiv på konst och kultur än vad som ryms i DKS. För mig är samhället och vardagslivet genomsyrat

2 2 av kulturella och estetiska verksamheter. Allt som människor gör och säger och uttrycker är inlärt i samspel med andra människor och format av den sociala och materiella bakgrunden. Erfarenheter, normer och värderingar delas mer eller mindre med andra. Hur man klär sig och inreder sitt hem har kulturella och estetiska/konstnärliga dimensioner, likaså hur man rör sig på gatan bland folk, hur man sköter sin trädgård eller hur man lägger makeup. Det är en konst att köra bil, laga mat och spela fotboll. Det finns en estetisk dimension i det mesta som vi håller på med. Alla är vi i denna breda mening konstnärer och kulturarbetare. Men jag har full förståelse för att detta sätt att resonera inte gillas av hårt arbetande konstnärer, som dessutom ekonomiskt har kniven på strupen. Och jag kan också leva mig in i den glädje och relativa trygghet som DKS-projekt skänker för hundratals konstnärer och kulturarbetare. Det finns alltså olika uppfattningar om vad konst och kultur är och vad det är bra för. Det betyder att DKS är en del av kampen om hur dessa begrepp ska definieras, just det som Jan-Kåre Breivik tar upp i sina båda kapitel om konst i skolan ur ett makt- och konfliktperspektiv. Ett genomgående tema är att DKS inte verkar välkomna kritik av sin verksamhet. Den framstår nästan som en helig ko. Och det kan man ju förstå med tanke på hur lågprioriterad kultursektorn annars är i samhällsekonomin. Men det ska förstås ändå inte hindra en öppen diskussion kring kulturpolitik och olika projektsatsningar. Bokens författare balanserar här försiktigt mellan sympati och kritik. Men bara att genom att tala om DKS med distanserande begrepp som begeistringsretorik och godhetsdiskurs kan de nog få en och annan kulturbyråkrat och konstnär att känna sig påhoppade. Jag känner igen denna balansgång från liknande undersökningar av kulturprojekt i Sverige, till exempel av Kulturrådets projekt att sprida kultur på mindre svenska orter under 1980-talet och av Södra Teaterns statliga uppdrag att arbeta för kulturell mångfald. Här var det också frågan om att framföra en inlindad kritik för att projektledningarna överhuvudtaget skulle lyssna på vad forskarna hade att säga. Mötet: var kommer barnen in? DKS beskrivs som ett möte mellan konstnärer och skolbarn. Vilka är det då som möts och vad händer? På ena sidan en vuxenvärld, representerad av kulturbyråkrater och konstnärer som vill ge skolbarn kulturella upplevelser som ska leda till ett bättre liv. På andra sidan barn och

3 3 ungdomar från olika bakgrunder och med olika grader av intresse för vad som presenteras. Däremellan lärare som är upptagna av läroplanens krav och av att hålla ordning på eleverna. De vuxna vill något med barnen i detta möte. De vill påverka och uppfostra, inspirera och utveckla, sätta gränser och befria. Barnen blir objekt för dessa ansträngningar. Men vad vill barnen själva, kan man undra, och vad gör de under och efter mötet? Barn kan ju av vuxna uppfattas som störande, krävande och oroande. Men de kan också uppfattas som ett slags konstnärer de också, naiva, påhittiga, gränsöverskridande, ifrågasättande och med en förmåga att se på det vanliga med nya ögon. I boken finns en del skildringar av barn som sitter stilla i bänkarna under musik- och teaterföreställningar, övervakade av sina lärare, eller som lägger sig på golvet i protest och sen lämnar lokalen, barn som applåderar och visar sin förtjusning eller som gäspar och är uttråkade. Vid några tillfällen beskrivs barn som mer aktiva och skapande, de tillverkar något tillsammans med en keramiker eller komponerar en opera under ledning av en musiker. Men på det hela taget verkar barnen mest ses som mottagare, som ofrivilliga konsumenter av konst och kultur. En viktig fråga är därför vilken motivation och vilka förutsättningar eleverna har att ta emot något i mötet med konstnärer. Barnen själva har inte bett om att de ska komma och har kanske liten anledning att vara intresserade. Fick de välja skulle många av dem förmodligen göra något annat. En annan av de stora frågorna här är hur skolbarnen påverkas av skolesekkens föreställningar och evenemang. Ambitionerna är ju väldigt höga när det gäller vad barnens skolväska ska fyllas med. Vad tar de med sig hem och ut i livet? Eller blir det bara en tandtrollsupplevelse? (Sen har vi, genom den här boken och flera andra undersökningar, ytterligare en part, nämligen forskarna som skriver om allt detta och som med sin kritiska forskarblick ska balansera mellan begeistrade byråkrater, brinnande, fattiga konstnärer, håglösa, artiga, entusiastiska eller upproriska barn och lärare med disciplineringsansvar och kunskapsöverförande uppgift.) Besökskultur I boken beskrivs DKS som ett slags besökskultur. Det är konstnärer och kulturarbetare som kommer på tillfälliga besök i skolvärlden. För att få veta mer om vad som utspelar sig under och efter dessa visiter skulle det behövas en starkare fokusering på vad konst och kultur i skolan betyder för skoleleverna och hur den tas emot. I en fortsatt diskussion om detta är det

4 4 viktigt att ta reda på vilket innehåll barnens egen hemsekk har, vad de har med sig hemifrån, det vill säga hur deras sociala och kulturella bakgrund ser ut och hur den inverkar på livet i skolan. Vet skolbarnen om att de möter DKS? Eller är det isolerade händelser som bryter in i skolvardagens rutiner? Vet barnen om de höga ambitionerna med att konst och kultur ska förändra deras liv? Är konstnärerna intresserade av hur barnen tar emot och gör något av deras föreställningar i livet på och utanför skolan? Försöker DKS-förvaltarna på något sätt ta reda på om deras projekt har den goda inverkan på barnen som de hoppas? Gör lärarna något av konstnärernas besök i det ordinarie skolarbetet? Spelar DKS någon roll i elevernas aktiviteter och relationer med varandra? Eller har de tankarna och känslorna på andra håll, som jag hade under filmen om tandtrollen? Kampen mellan gott och ont Om man tillämpar ett kamp- och konfliktperspektiv på DKS, som Jan-Kåre Breivik gör, vad är det då som blir tydligt? På ytan är det mesta så fantastiskt fint med alla miljoner till kulturprojekt, all entusiasm och alla konstnärer som kan försörja sig och ägna sig åt det som de brinner för. Samtidigt berättas litet försiktigt om spänningar, konflikter och dilemman. Vad innebär till exempel den självklara utnämningen av konst och kultur till något gott och berikande i sig själv? Det vet vi ju redan att konst och kulturarv lika gärna kan användas som vapen för onda ändamål (till exempel under Balkankrigen). Genom historien har konst använts för nationella eller klassbestämda intressen, för att förtrycka och för att upprätthålla skillnader. Den har också utnyttjats som propaganda för att förfalska verkligheten, för att upprätthålla hierarkier, dominans och maktordningar, vidare för att utestänga andra och behålla gamla privilegier. Även främlingsfientlighet har som bekant sina kulturella och konstnärliga uttrycksformer. Idén om att vi blir bättre människor bara av att lyssna på musik, gå på teater och titta på konst är därför kanske inte så välgrundad. (Radovan Karadžić var poet.) Även om förvaltarna av DKS inte har en så naiv uppfattning om vad konst kan åstadkomma, dess transformativa kraft, så drivs projektet av så mycket god vilja, entusiasm och höga ambitioner att man undrar om det kan vara annat än lyckosamt. Boken antyder att

5 5 det finns andra sätt att se på det. Kan det bero på att konst och skola är en paradoxal blandning? Först handlar det om att bestämma vad som är god konst för barn och unga. Vem ska bestämma det och hur går det till? Sen handlar det om slitningarna mellan konst och pedagogik, mellan upplevelse och kunskap. Medan konst ofta definieras som gränsöverskridande, något som bryter med det kända och bekanta, vardagslivets normalitet, och som söker efter det nya och annorlunda, är skolans uppgift att lära ut, disciplinera och upprätthålla ordningen. Men det finns ett område där DKS och skolan har en gemensam motståndare och det är i kampen mot kommersialism, populärkultur och dålig smak, det som många barn utsätts för eller själva väljer och som gärna demoniseras av både lärare och konstnärer. Om man vill så skulle man kunna se DKS som en form av exorcism mot allt ont i samhället som man vill skydda barnen från. Den goda viljan godhetsdiskursen är alltså en stark drivkraft i DKS. (Inte bara för att få barn att borsta tänderna.) Man vill som sagt ge skoleleverna något gott som ska bidra till deras personliga utveckling och höja deras livskvalitet. Men när man läser boken så blir man om och om igen påmind om den goda viljans paradoxer. Det innebär bland annat att barnens egna intressen, smaker och kompetenser förbises eller till och med nedvärderas. Var kommer barnen in, kan man undra. Det innebär också att graderingen av finkultur och fulkultur präglar DKS-arbetet genom smakkontroll och disciplinering. Jan-Kåre Breivik och andra i boken använder begrepp som kulturelitism och smakhierakier för att beskriva detta. En av de tuffare konklusionerna är att DKS bidrar till en förstärkning av kulturell hegemoni och reproducerar skolans likhetsinriktade identitetsdiskurs som en del av ett norskt medelklassprojekt. Det leder till att det avvikande och annorlunda blir kraftigt underkommunicerat. Betyder det att DKS själv är en del av en verksamhet som får vissa människor att känna tillhörighet, medan andra känner sig främmande och utestängda? Genom att ställa sådana frågor blir man medveten om en del oavsiktliga konsekvenser av den välmenande kulturmission som DKS representerar. Barns och ungas kreativitet Var är gatukonsten, graffitin, black metal och punken?, frågar Jan-Kåre Breivik avslutningsvis. Hur förhåller sig DKS till skolbarnens egna skapande verksamheter? Det som väcker min nyfikenhet allra mest som etnolog och kulturforskare när det gäller DKS är barnens (undanskymda) roll som konst- och kulturproducenter. Vad gör de som är

6 6 meningsfullt för dem själva och som de upplever som sina egna initiativ? På vilka sätt är de kreativa, uppfinningsrika, artistiska och experimentella? Med ett sådant perspektiv blir uppgiften att förena den kulturmissionära satsningen på att sprida god konst i skolan med att vara öppen för den spontana kulturella kreativiteten bland barn och ungdom. Det finns ju ett livligt kulturliv utanför de etablerade institutionerna och de vuxnas kontroll som präglas av ett gör det själv-tänkande. Vad pågår i den kulturella periferin som inte möter intresse från vuxenvärlden? Vilka nya tankemönster och livsstilar är i vardande? Det handlar om hur barn och unga testar gränser, prövar nya former och blandar genrer för skapande verksamhet. Så kan etablerade uppfattningar om vad kultur är och bör vara skakas om på ett fruktbart sätt. Barns och ungdomars nyfikenhet och passion tar sig konkreta uttryck i spontankulturrörelser : hemmaskapade videofilmer på YouTube, bloggande och digital story-telling och mycket annat i de sociala mediernas värld. Varje barngrupp är en rörlig scen för vildvuxna fantasier och lekar. Varje tonårsrum kan ses som en levande experimentverkstad. Här gror frön till framtida kulturmönster. Barn och unga lär sig och lånar idéer och uttrycksformer från varandra eller från medier, Internet och populärkultur. Idéerna kommunicerar de språkligt, musikaliskt, bildmässigt, kroppsligt eller materiellt. Det kan handla om dans och musik utanför etablerade scener, konst och sport som skapas i ögonblicket och på oväntade platser (inte bara graffiti, street dance, skateboard och parkour), foto och film som cirkulerar i olika kretsar, historieberättande och dramatisk gestaltning bland kompisar, datorer och motorer som kräver speciell kompetens, och naturligtvis alla aktiviteter på nätet men också om andra ting och sysslor som vi ännu inte känner till och inte förstår betydelsen av. De ungas kulturaktiviteter grundar sig inte sällan på en egenartad språklig förmåga; den är experimentell och prövande. Lekar, prat, gester och upptåg förmedlar budskap som är främmande för vuxenvärlden. Mötet mellan barn och unga från olika världsdelar skapar oförutsägbara korsningar av idéer och synsätt. För vuxenvärlden gäller det alltså att försöka upptäcka barns och ungas kreativitet i skiftande sociala miljöer. Då är det inte bara redan etablerade kulturformer som räknas, utan också sådana som är i sin linda och som kanske inte ens uppfattas som kultur. Hur ser morgondagens kulturliv ut och hur kommer det att utmanas från oväntade håll?

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

I Sverige gör vi så här

I Sverige gör vi så här Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp IMER VT 2013 Programmet för Internationell migration och etniska relationer I Sverige gör vi så här - En undersökning om svenska

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Det respektfulla mötet

Det respektfulla mötet Det respektfulla mötet 1 Att få använda hela sitt jag är en demokratisk rättighet Att forma mottagarkapacitet och organisera kreativa mötesplatser i sin verksamhet är en utmaning. Aktiva processer som

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer