2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm"

Transkript

1 Handbok om försäkringar och pension 2005

2 SEKO Facket för Service och Kommunikation Grafisk form: MacGunnar Information & Media Omslagsbild: Pix Gallery Tryck: EO Print AB, Stockholm

3 3 Innehåll Förord...4 Fackligt arbete med försäkringar och pensioner...5 Våra försäkringar och avtalsområden...17 Sjukdom...29 Arbetsskada...55 Arbetslöshet...75 Dödsfall...89 Ålderspension (allmän, lagstiftad) Pension (avtal) Att överklaga beslut Dina verktyg Hjälp oss att göra nästa upplaga ännu bättre! Hör gärna av dig med synpunkter på innehåll, utformning och så vidare smått som stort! Dina reaktioner och förslag hjälper oss att göra nästa upplaga av boken ännu bättre. Skicka dina synpunkter till: SEKO Förhandlingsavdelningen Box Stockholm

4 4 FÖRORD Förord Ekonomisk trygghet värdesätts högt av fackets medlemmar! Därför har du, som i ditt fackliga uppdrag jobbar med försäkrings- och pensionsfrågor, en viktig och central roll i SEKO. Som medborgare och löntagare i Sverige har vi alla ett grundläggande skyddsnät för till exempel pensioner, sjukdom och arbetslöshet garanterat genom lagstiftning. Till detta kan vi lägga resultatet av ett idogt fackligt arbete ytterligare ekonomiskt skydd genom avtalsförsäkringarna och de fackliga medlemsförsäkringarna. Tillsammans ger detta skyddsnät oss möjlighet att åtminstone känna ekonomisk trygghet inför olika händelser i livet det må vara sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, ålderdom eller dödsfall i familjen. Här har du som arbetar med försäkrings- och pensionsfrågor inom SEKO en viktig roll att spela. Det är du som står för den breda kontakten med medlemmarna och som finns till hands när något händer. Du finns där för att informera om regelverk och ersättningsmöjligheter, för att bevaka att ärenden kommer igång och processas och utgör med dina kunskaper en av grundstenarna i det fackliga arbetet med försäkringar. I denna grundbok har vi samlat grunderna i det som du behöver känna till om det försäkringsskydd och andra ersättningsanordningar som gäller för SEKOs medlemmar. Vår förhoppning är du att med denna bok som grund kommer att kunna vara ett starkt stöd för sekoiter i behov av hjälp. Jan Rudén Förbundsordförande, SEKO denna grundbok är inte ett försäkrings villkor! Denna bok innehåller mycket information men den är inte ett försäkringsvillkor! Vid skador och försäkringsfall är det de fullständiga avtalen, villkoren och lagtexterna som gäller. Där framgår även de undantag och andra special regler som finns i respektive pensionsavtal, försäkring eller socialförsäkringsförmån.

5 Fackligt arbete med försäkringar och pensioner 5

6 6 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER Innehåll Om innehållet i detta kapitel...7 Försäkrings- och pensionsorganisation inom SEKO...7 Vad behöver du kunna?...7 Försäkrings- och pensionsutbildning i SEKO...8 Dina arbetsuppgifter när du arbetar med försäkringar och pensioner i SEKO..8 Informera...8 Bevaka... 9 Anmäla...10 MedlemsKvarten...10 MedlemsKvarten så använder du checklistan...10 Dina kontaktvägar och ditt nätverk Vad är ett nätverk? Nätverk så kan du börja...12 Din första adressbok som försäkringsrådgivare...12 Dina försäkringsrådgivarkollegor...12 Fackliga kontakter på den egna arbetsplatsen...12 Chef eller personaladministratör (hos arbetsgivaren)...13 Kontakter inom avdelningen, LO-distriktet med mera...14 Kontakter på förbundet...15 Kontakter inom Folksam...15 SEKOs och Folksams centrala försäkringskommitté...15

7 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER 7 Fackligt arbete med försäkringar och pensioner Om innehållet i detta kapitel Ditt uppdrag är att informera om de fackliga försäkringarna, hjälpa medlemmar att anmäla skador och andra försäkringsfall och att bevaka att de får de ersättningar som de har rätt till. Oavsett om du är försäkrings- och pensionsansvarig på din avdelning eller försäkringsrådgivare på din arbetsplats, är uppdraget i grunden detsamma. I detta kapitel får du en kort introduktion till ditt viktiga uppdrag. Försäkrings- och pensionsorganisation inom SEKO Inom SEKO arbetar vi med försäkrings- och pensionsfrågor på alla nivåer inom organisationen. Centralt har vi ansvar för och arbetar med dessa frågor. Arbetsuppgifterna består av rättshjälp, förhandlingar, information/utbildning och medverkan och representation i arbetsgrupper, nämnder och kommittéer. Den centrala nivån har också till uppgift och ansvar för att avdelningarna utser försäkrings- och pensionsansvariga och att dessa erbjuds utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Den lokala nivån, avdelningen har i sin tur ansvar för den lokala försäkrings- och pensionsverksamheten på avdelningsnivå och gentemot klubb. Vilket innebär att utbilda ansvariga på klubbnivå och bistå med kompetensutveckling, utbildning och information. Avdelningarna har dessutom ett övergripande ansvar för försäkringsrådgivarverksamheten, vilket bland annat innebär ansvar för att MedlemsKvartar genomförs på klubbnivå/arbetsplatser. På klubbnivå har man ansvar gentemot sektioner som är klubbens underorganisation. Inom arbetsområdet finns också försäkringsrådgivarverksamheten och de som utför uppdraget heter försäkringsrådgivare. Dessa finns främst på klubbar och sektioner, det vill säga ute på arbetsplatserna och har till uppgift att informera medlemmarna om deras försäkringsskydd och att genomföra MedlemsKvartar. Detta innebär att det i SEKOs försäkrings- och pensionsorganisation finns två olika typer av uppdrag: Försäkrings- och pensionsansvarig och Försäkringsrådgivare. Vad behöver du kunna? Försäkringssystemen kan till en början kännas komplicerade, med många detaljer att hålla reda på i varje försäkring. Men det hela är egentligen inte så dramatiskt. Ingen begär att du ska vara försäkringsexpert eller skadereglerare. Inte heller att du ska kunna ta ställning till vad resultatet i varje enskilt försäkringsärende kan bli. Det viktiga är att du känner till var svaren finns och att du kan se till att medlemmarna får den information som behövs för den aktuella situationen. Efter genomgången utbildning och en tids praktiskt arbete, ska du ha tillräcklig kompetens för uppdraget. Det betyder att: Du vet vad du vill göra och arbetar efter handlingsplaner som du lagt upp för ditt uppdrag. Du har kunskaper om försäkringar och om hur uppdraget som försäkringsrådgivare ska genomföras. Du har utrymme att genomföra ditt uppdrag. Du kan tillräckligt mycket om försäkringar för att kunna genomföra MedlemsKvarten med dina arbetskamrater. Med kompetens menas att ha kunskap, vilja, mod, och få lov (av facket och arbetsgivaren)

8 8 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER att utföra uppdraget. Det kan låta konstigt att facket ska ge tillstånd, eller utrymme som det benämns ovan, när du är utsedd av facket. Men i många fall särskilt om du är försäkringsrådgivare på en arbetsplats måste detta föregås av förhandlingar med arbetsgivaren där man exempelvis fastställer att du har ett visst antal timmar per månad då du ska jobba med ditt uppdrag. Har du fått tid, är kunnig, har vilja och mod att utföra uppdraget och omgivningen är medveten om din uppgift, då har du kompetens att utföra uppdraget. Försäkrings- och pensionsutbildning i SEKO Inom SEKO genomför vi central utbildning för försäkrings- och pensionsansvariga på avdelningsnivå. Dels någon form av grundutbildning i försäkrings- och pensionsfrågor, dels kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsområdet. Lokalt genomför avdelningarna utbildning av klubbarna i försäkrings- och pensionsfrågor. Avdelningarna ansvarar också för utbildnng av försäkringsrådgivare. Utbildningen för försäkringsrådgivare är uppdelad i grund-, vidare- och påbyggnadsutbildning. Hur utbildningen genomförs varierar. Utbildningen kan arrangeras inom branschen eller gemensamt med flera branscher inom SEKO. Detta avgörs lokalt. Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig vilka försäkringar som gäller inom SEKO. Du får också inblick i vad uppdraget som försäkringsrådgivare kommer att innebära. Dina arbetsuppgifter när du arbetar med försäkringar och pensioner i SEKO Dina arbetsuppgifter är: Informera medlemmar om försäkringar enligt lag, avtal och medlemskap. Bevaka att nödvändigt utredningsarbete blir utfört så att komplett skadeanmälan kan lämnas. Anmäla hjälpa medlemmarna att anmäla skador och andra försäkringsfall. Genomföra MedlemsKvarten i första hand om du är försäkringsrådgivare på arbetsplats. Till arbetsuppgifterna hör givetvis också att regelbundet följa upp hur det gått med till exempel information, bevakning och anmälan i de enskilda fall som du kommer i kontakt med. Ibland kan det vara svårt att dra gränser mellan dina arbetsuppgifter och andras. Inom försäkringsverksamheten i facket är det många inblandade med olika kompetens. Huvudprincipen är att det är den lokala fackliga organisationen som bestämmer vem som gör vad. Din tystnadsplikt gentemot medlemmen Vi har inte formella sekretessregler i facket men självklart ska du ändå behandla alla uppgifter som du får av medlemmarna konfidentiellt. Du ska aldrig föra något vidare om du inte kommit överens med medlemmen om att så ska ske. Informera Din viktigaste uppgift är att informera. Genom bra information skapar du en form av garanti för att medlemmen kommer att få ersättning om hon/han blir skadad. Osäkerheten är stor bland medlemmarna om vad som gäller inom olika försäkringar. Många medlemmar har också en otydlig bild av vilka försäkringar de omfattas av. För oss i SEKO tillkommer det faktum att vi inom förbundet har många olika avtalsområden. Dåliga kunskaper leder till utebliven anmälan vilket i sin tur leder till uteblivna ersättningar. Tyvärr är detta ibland orsak till stora ekonomiska bekymmer för de medlemmar som drabbas. Många medlemmar har ändå kunnat få ersättning tack vare att fackligt förtroendevalda inom SEKO som kan försäkringar och pensioner har hjälpt dem. Om du har varit aktiv i ditt informationsarbete, till exempel genomfört MedlemsKvarten, har du också klarat av dina bevakningsuppgifter. Medlemmarna vet att det finns försäkringar och vänder sig till dig när de behöver veta mer, till exempel när de hamnat i situationer då

9 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER 9 informera några praktiska tips Först och främst: Underskatta inte vardagssamtalet. Var lyhörd under fikapauser och lunchraster och vid andra tillfällen när du träffar medlemmar. Ofta kommer man in på ämnen som har anknytning till försäkringarna genom samtal om jobbet, arbetskamrater, vänner och släktingar som till exempel ska pensioneras. Här är fler tips: Håll kontakt med medlemmarna inom ditt geografiska ansvarsområde. Det kan vara hela avdelningens verksamhetsområde eller arbetsplats/-er som är din / dina. Om du informerar aktivt, till exempel genom att genomföra MedlemsKvarten, vet medlemmarna att det är du som är försäkringsrådgivare och att det är till dig de kan vända sig med sina frågor. Ta snabbt kontakt med nyanställda för ett samtal. Samtidigt som du informerar om försäkringar, visar du också att facket bryr sig. Facket får aldrig uppfattas som en anonym koloss som man bara betalar avgift till. Fackliga möten och små arbetsplatsträffar är naturliga tillfällen att berätta om fackets försäkringar. Försök få med Försäkringsnytt som en regelbundet återkommande punkt på dagordningen. Du kan lägga ut informationsmaterial om försäkringar i till exempel fikarummet eller lunchrummet. Bevaka de misstänker att de har rätt till ersättning från någon av försäkringarna. Det har visat sig i olika undersökningar att det fortfarande finns många medlemmar som inte får ut sina försäkringsersättningar. I många fall kan ersättningen från försäkringen betyda skillnaden mellan en stabil eller en raserad ekonomi. Tänk på att bevaka är inte detsamma som att utföra arbetet (exempelvis att göra en vållandeutredning vid arbetsskada). Din uppgift är att se till att den som har den rätta kompetensen, till exempel skyddsombudet, får vetskap om fallet och att du driver på arbetet så att det blir gjort. bevaka några praktiska tips Skaffa fram listor från arbetsgivaren på sjukskrivna medlemmar, särskilt långtidssjukskrivna. Förutom frågor som gäller ersättning vid sjukdom kan det finnas annan försäkringsinformation som de behöver nås av. Ju längre tid man varit sjukskriven, desto sämre uppdaterad på nyheter är man ju. Även föräldralediga, studerande, tjänstlediga är viktiga att nå. Föräldralediga som omfattas av Avtalspension SAF-LO bör påminnas om rätten till premiebefrielse och att en särskild blankett behöver användas för denna ansökan. Studerande, tjänstlediga med flera kan behöva nås av information om efterskydd i avtalsförsäkringarna, om att medlemsförsäkringarna förutsätter att man står kvar som medlem och så vidare. Ta reda på om det finns medlemmar på arbetsplatsen som passerar startåret för sin avtals-/ tjänstepension som under året. Se till att arbetsgivaren anmäler dessa till respektive pensionsadministratör så att de får valblankett för förstagångsval. Följ upp skadefall! Särskilt gäller det fall där den skadade är tillbaka på arbetsplatsen men kanske har kvarstående besvär ett år efter skadan. Sådana medlemmar kan ha rätt till ersättning för medicinsk invaliditet. Beträffande arbetsskador: På varje fullbordad arbetsskada går det tio tillbud. Samarbeta med skyddsombudet och se till att även alla tillbud blir dokumenterade och utredda.

10 10 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER Anmäla En av dina uppgifter är att hjälpa medlemmarna att fylla i anmälningsblanketter för de olika försäkringarna. Ofullständigt eller felaktigt ifyllda blanketter kan leda till förseningar eller i värsta fall till att medlemmen får avslag eller fel ersättning. I många försäkringsfall ska anmälan göras i samverkan mellan arbetsgivaren, den försäkrade (till exempel den arbetsskadade) och facket (till exempel skyddsombudet). Din uppgift är att stödja medlemmen och övriga som har till uppgift att göra jobbet, så gott du kan. Anmälningsblanketter till avtalsförsäkringarna ska finnas på arbetsplatsen. När det gäller skadeanmälan till medlemsförsäkringarna ska dessa finnas hos facket och Folksam. Här har du en viktig roll att spela. Se till att du alltid har ett litet lager av de blanketter som gäller för avtals- och medlemsförsäkringar i ditt förbund. anmäla några praktiska tips Ta reda på var arbetsgivaren förvarar anmälningsblanketter till avtalsförsäkringarna och se till att det finns tillräckligt många och att de är färska. Nya utgåvor kommer regelbundet. Skaffa ett eget förråd av anmälningsblanketter. (Se adressförteckningen i kapitlet Dina verktyg i slutet av boken, sidan 143) Samarbeta med skyddsombud och arbetsgivare! Anmälan av skador och försäkringsfall är ett lagarbete. Målet är, som alltid, att medlemmen ska ha rätt ersättning i rätt tid. MedlemsKvarten MedlemsKvarten är i första hand ett enskilt samtal om försäkringar mellan dig försäkringsrådgivare på en arbetsplats och en enskild medlem. Fulländade försäkringstekniska kunskaper är inte det viktiga. I stället är det viljan och förmågan att föra ett lyhört samtal med dina arbetskamrater som är det centrala. Medlemmen ska känna fullständig trygghet och kunna lita på att du inte för vidare uppgifter utan att ni är överens om det. Skadeärenden som ska vidarebehandlas kan ju komma fram under MedlemsKvarten och ska behandlas på ett professionellt sätt. MedlemsKvarten fungerar som en form av kvalitetssäkring av uppdraget. Om du genomför MedlemsKvarten regelbundet med alla medlemmar, minskar risken för att någon medlem ramlar mellan stolarna. När du genomför MedlemsKvarten på din arbetsplats blir du dessutom känd som SEKOs försäkrings- och pensionsansvariga alternativt SEKOs försäkringsrådgivare bland medlemmarna, så att de vet vem de ska vända sig till med sina försäkringsfrågor. Du får också kunskaper och erfarenheter genom att direkt och konkret praktisera dina försäkringskunskaper. MedlemsKvarten bidrar alltså till att höja din egen kompetens. Genom att du genomför MedlemsKvarten bevakar du att alla skador kommer fram och kan utredas/anmälas så att medlemmarna får de ersättningar som de är berättigade till genom lag, avtal och medlemskap. Tänk på att avsätta tid för uppdraget! Det är exempelvis vanligt att det under MedlemsKvarten kommer upp frågor och försäkringsärenden som innebär uppföljningsarbete av olika slag. MedlemsKvarten så använder du checklistan Checklistan är arbetsredskapet för MedlemsKvarten: Checklistan! SEKO har egna checklistor som visar vilka avtals- och medlemsförsäkringar som gäller i förbundet. Ta med dig två checklistor när du genomför MedlemsKvarten. Du ska ha en och medlemmen en, så att ni båda kan föra anteckningar. På checklistans framsida finns Trygghetspyramiden, som illustrerar tanken bakom fack-

11 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER 11 ets försäkringar och som visar fördelningen mellan socialförsäkringar, avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar och individuella försäkringar. Resten av checklistan innehåller försäkringsöversikter. På mittuppslaget redovisas lagstadgade försäkringar och allmän pension samt våra avtalsförsäkringar. Det blir av naturliga skäl väldigt kortfattat, eftersom SEKO har så många avtalsområden. Inuti checklistan ligger ett löst förbundsblad. Där redovisas SEKOs medlemsförsäkringar. OBS! Om avdelningen har egna försäkringar eller om det finns andra lokala försäkringar, bör bladet kompletteras med dessa. Förbundsbladet är anpassat i sin utformning till uppslaget i checklistan. När förbundsbladet om medlemsförsäkringar läggs på höger sida på uppslaget, ska checklistan sammantaget visa vilka försäkringar medlemmen har enligt lag, avtal och medlemskap för sjukdom, arbetsskada och olycksfall på fritiden. När du lägger förbundsbladet på vänster sida på uppslaget, kommer checklistan att fungera när du går igenom arbetslöshet, ålderdom och dödsfall. Dina kontaktvägar och ditt nätverk Målet för allt fackligt försäkringsarbete är att se till att alla medlemmar har ett komplett försäkringsskydd och att de får ut rätt ersättning från sina försäkringar. Som fackligt förtroendevald med ansvar för försäkringar och pensioner har du en central roll. Du är den som möter medlemmarna ofta och som också är kamraten som medlemmen i första hand vänder sig till om hon/han behöver hjälp eller information. Men det finns många fler inom facket som arbetar med försäkringar både direkt och indirekt. Exempel: din fackliga handledare, försäkringsrådgivare, skyddsombud, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, försäkringsansvarig/ombudsman med ansvar för försäkringsfrågor (klubb, förbund, avdelning), försäkringshandläggare, gruppföreståndare, A-kasseredogörare, klubbordförande, ombudsman med förhandlingsansvar, chef/personaladministratör (hos arbetsgivaren), kontaktperson/-er på Folksam, ledamöter i LO-Folksam-kommittén. Ofta är det en person som har två eller flera av de nämnda uppdragen. Exempel: försäkringsrådgivare och skyddsombud. Inom SEKO anser vi för övrigt att dessa två uppdrag bör innehas av samma person. Olika uppdrag har olika kompetens men tillsammans är ni ett arbetslag som stöttar och hjälper varandra. Ni bildar ett nätverk där ni är beroende av varandra. Du delar med dig av dina kunskaper och använder de kanaler du har/får för att skaffa mer information och praktiskt stöd. Det finns andra i avdelningen/klubben och förbundet som har mer kunskap och som du i din tur kan hämta mer information och stöd hos. I vissa lägen kan det också handla om att det är någon annan i nätverket som ska utföra en del av handläggningen i ett av dina försäkringsärenden. Vad är ett nätverk? Vad som menas i detta fall är ett lokalt nätverk för försäkringsrådgivning på arbetsplatsen. Ett nätverk skapas av individer som tillsammans skapar bättre möjligheter att lösa uppgiften än om var och en skulle jobba för sig själv. Du måste själv bidra genom att göra dig tillgänglig för dem som du tycker ska hjälpa dig, liksom de måste acceptera och ställa upp på att vara en del av ditt nätverk. Det är detta som är skillnaden mellan ett nätverk och en organisation på papperet. Ett nätverk bildas bara med dem som accepterar villkoren och villkoren skapar man tillsammans i nätverket. Man pratar med varandra, visar vad man kan bjuda på och vilka förväntningar man har på andra i nätverket. Svårare än så är det inte. Nedan följer en beskrivning av olika uppdrag som kan ingå i ditt nätverk. Det är ingen självklarhet att samtliga dessa kommer att ingå i ditt nätverk. Du och din lokala fackliga organisation avgör hur ditt lokala nätverk ska se ut.

12 12 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER Nätverk så kan du börja På din avdelning/klubb har du redan början till ditt personliga nätverk. Men det måste byggas på, för att fungera som hjälp och stöd för dig i ditt uppdrag. När medlemmarna frågar dig, när du stöter på ett knepigt försäkringsfall eller när du helt enkelt bara behöver ta reda på något, är det bra att ha en bred kontaktyta. Riktigt effektiv i ditt uppdrag blir du om du vet vart du ska ringa, vem du kan prata med och få svar eller tips från. Ta reda på vilka försäkrings- och pensionsansvariga som finns i din avdelning och/eller klubb och som du tycker är lämpliga att ha i ditt nätverk. Börja med ifyllnadsraderna i nästa avsnitt. Komplettera ständigt med fler adresser, fler telefonnummer. Använd deltagarförteckningen från grundutbildningen och de vidareutbildningar som du deltar i. Den som du haft som bänkgranne på en utbildning är en viktig framtida kontakt. Så fort som du har bra kontakt med någon som kan något speciellt, anteckna namn och telefonnummer. Anteckna namn och telefonnummer till fackliga kamrater på tvärfackliga utbildningar som du går på. Byt adresslistor med varandra om ni är flera rådgivare eller andra fackliga förtroendevalda som arbetar nära varandra. Du behöver som sagt inte kunna allt om allting, men du ska alltid med självförtroende kunna säga Det tar jag reda på, jag återkommer när jag vet. Din första adressbok som försäkringsrådgivare På de prickade raderna nedan kan du fylla i namn och adressuppgifter till person eller personer som ingår i ditt nätverk. Dina försäkringsrådgivarkollegor Inom SEKO har vi rådgivare inom flera olika branscher. För att bringa reda i detta är försäkringsrådgivarna indelade i fyra grupper. AFA-rådgivarna, är de som har hela AFA-paketet, det vill säga de fem försäkringar som de flesta LO-medlemmarna har. Statliga rådgivarna, är de som arbetar inom statlig verksamhet. ITP-rådgivarna, är de som arbetar inom privat verksamhet och har tjänstemannaförsäkringarna. Kommunala rådgivarna, är de som arbetar inom kommunal verksamhet. Alla dessa rådgivare finns registrerade. För AFA-rådgivarna har LO-distriktet ett register över alla rådgivarna i länet. För de övriga rådgivarna har avdelningarna via vårt medlemsregister möjligheter att registrera rådgivarna utifrån Statliga, Kommunala och ITP. Fackliga kontakter på den egna arbetsplatsen Som försäkringsrådgivare är du en i det lokala fackliga arbetslaget. Din egen klubb eller avdelningsstyrelse kan bland annat ge dig information om eventuella lokala avtal i försäkringsfrågor, så att du kan bevaka dessa.

13 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER 13 Skyddsombuden kommer att bli dina kanske närmaste arbetskamrater i försäkringsrådgivarjobbet. Ta reda på vem eller vilka som är skyddsombud respektive huvudskyddsombud. Många försäkringsrådgivare kombinerar sitt uppdrag med att också vara skyddsombud. För företag med färre än 50 anställda har avdelningen utsett ett regionalt skyddsombud. Hennes/hans uppgifter är i princip desamma som huvudskyddsombudets. Klubbordföranden har det övergripande ansvaret för hela det fackliga arbetet på arbetsplats där det finns fackklubb. Det innefattar exempelvis förhandlingar med arbetsgivaren. För att du ska kunna utföra ditt uppdrag som försäkringsrådgivare behöver du facklig tid enligt förtroendemannalagen. Förhandlingar/informationsutbyte om facklig tid, hur mycket och när du ska använda den måste föras med arbetsgivaren. Klubbordföranden kan också vara ett bra stöd i det praktiska arbetet. Hon/han är kunnig och har ofta möjlighet genom sin ställning i klubben att lösa problem både smidigt och snabbt. Klubbsektionsordförande har det övergripande ansvaret, där klubbsektion inrättats inom en klubbs verksamhetsområde. Klubbsektionen kan omfatta medlemmar på samma arbetsplats, hos samma arbetsgivare eller samma avtalsområde på en eller flera orter. På motsvarande sätt som klubbordföranden har klubbsektionsordföranden det övergripande ansvaret på arbetsplatsen, med allt vad det innebär. Skyddsombud Huvudskyddsombud/ Regionalt skyddsombud Klubb-/sektionsordförande Andra kontakter i klubben/sektionen Chef eller personaladministratör (hos arbetsgivaren) Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Hon/han ska alltid anmäla alla inträffade arbetsskador till både Försäkringskassan och till AFA. Arbetsgivaren ska se till att utredningar kommer till stånd och att alla anställda får information om vilka försäkringar och andra trygghetsanordningar (till exempel avtals-/tjänstepensioner och omställnings-/trygghetsavtal) som ingår i kollektivavtalet. Arbetsgivaren ansvarar också för inrapporteringen till de olika försäkringsgivarna och pensionsadministratörerna. Inrapporteringen av anställda lägger fast vilka som omfattas av AFA-försäkringar och av den eller de avtals-/tjänstepension som gäller på arbetsplatsen. Det är avgörande för om ersättning vid skada eller pension utbetalas. Även om facket, där det finns kollektivavtal, i efterhand kan kräva arbetsgivaren på ersättning/ersättningsförluster till enskild medlem, är det viktigt att inrapporteringen sker på rätt sätt. Det är kostsamt för alla parter att i efterhand rätta till felaktigheter, inte minst för arbetsgivaren. Problemet är att alla arbetsgivare inte alltid är medvetna om sin roll i olika avseenden. Därför har facket också ett stort ansvar. Det är i denna kompletterande roll som ditt uppdrag uppstår: att informera, bevaka och anmäla så att medlemmen alltid får ut rätt ersättning.

14 14 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER Arbetsgivaren är också den som ska bevilja tid och ledighet för studier. Även om förtroendemannalagen ger dig rätt till så mycket betald tid och ledighet som fordras för det fackliga uppdraget, så ska den tiden förläggas så att produktionen inte störs i onödan. Kontakter inom avdelningen, LO-distriktet med mera Koncern-, företags- och myndighetsfack är en del av SEKOs lokala organisation. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan man lokalt inrätta koncern, företags- och myndighetsfack för frågor som berör fler än en lokal organisation hos samma arbetsgivare. Inom avdelningen finns också förtroendevalda som har till uppgift att arbeta med försäkringsfrågor. Ta reda på vem som är försäkrings- och pensionsansvarig inom avdelningen. Hon/han har det övergripande organisatoriska ansvaret för försäkringsrådgivningen och försäkringsverksamheten. En av de viktigaste uppgifterna för denna person är rekrytering av nya försäkringsrådgivare, information och kallelse (uppföljning) till olika utbildningar och att svara för avdelningens/klubbens handlingsplan för försäkringsrådgivning. Den försäkrings- och pensionsansvariga är i regel också försäkringshandläggare, med ansvar för att handlägga försäkringsärenden som ankommer på avdelningen. Det kan gälla utredningsarbete, överklaganden och att driva ett försäkringsärende (arbetsskada) i högre instans. Det är även avdelningens ansvar att begära rättshjälp hos förbundet. Det finns också fackliga representanter i de socialförsäkringsnämnder som är knutna till Försäkringskassorna. I socialförsäkringsnämnden fattas alla beslut om exempelvis sjukersättning/aktivitetsersättning, arbetsskador och handikappersättning. När ett ärende avgörs i nämnden har medlemmen rätt att närvara. Ansvarig för försäkrings- och pensionsfrågor på avdelningen Kontakter på LO-distriktet Fackliga ledamöter i socialför- säkringsnämnd Ledamöter i lokal försäkringskommitté

15 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER 15 Kontakter på förbundet SEKO har några centralt placerade ombudsmän som ansvarar för försäkringar och pensioner. Ta reda på vilka det är! Försäkrings- och pensionsansvariga på förbundet Övriga kontakter på förbundet Kontakter inom Folksam När det gäller medlemsförsäkringar är Folksam både vår försäkringsgivare (försäkringsbolag) och vår skadereglerare. För varje län har Folksam en eller flera Organisationsansvariga, OA, som har till uppgift att ta fram och upprätta avtal om försäkringslösningar för avdelningarnas medlemmar samt medverka i vår utbildning av försäkringsrådgivare. Ta reda på vem som är din kontaktperson. Hon/han ställer säkert upp på att komma till din arbetsplats för att informera om försäkringsfrågor. I LOs och Folksams regionala informationskommittéer finns fackliga representanter och representanter för Folksam. Kommittén har till uppgift att informera, delta i kampanjer och medverka vid utbildningsplanering. Kontakta kommittén om du har synpunkter och idéer som rör information om försäkringarna. Ansvarig för kollektiva försäk- ringar ( organisationsansvarig ) Adress till ditt lokala Folksamkontor Att få gratis försäkringsrådgivning av Folksam är en medlemsförmån. Observera att det handlar om rådgivning som inte är bindande för köp/tecknande av försäkring, sparande eller annat. SEKOs och Folksams centrala försäkringskommitté Förutom att SEKO och Folksam har lokala försäkringskommittéer, finns också SEKOs och Folksams centrala försäkringskommitté. SEKOs och Folksams centrala försäkringskommitté diskuterar olika försäkringsfrågor. Kommittén består av representanter för förbundet och Folksam. SEKOs representanter är i majoritet och har ordförandeposten. Ta reda på vilka som sitter i SEKOs centrala försäkringskommitté:

16 16 FACKLIGT ARBETE MED FÖRSÄKRINGAR OCH PENSIONER Andra viktiga kontaktpersoner

17 Våra försäkringar och avtalsområden 17

18 18 VÅRA FÖRSÄKRINGAR OCH AVTALSOMRÅDEN Innehåll Om innehållet i detta kapitel...19 Försäkringar är en facklig fråga...19 Vår fackliga försäkringsideologi...19 Försäkringar är ekonomisk trygghet...19 Det samlade försäkringssystemet...20 Trygghetspyramiden...20 Lagstiftade socialförsäkringar och allmänna pensioner...21 Kollektivavtalade försäkringar och pensioner...21 Den fackliga tryggheten bygger på kollektivavtal...21 Fackets medlemsförsäkringar...21 Försäkringar ett sätt att dela risker med många...22 Trygghetspyramiden...22 Fackets ståndpunkt...22 SEKOs kollektivavtalade försäkringar och pensioner...22 SEKOs branscher...22 Försäkringar och pensioner i SEKOs kollektivavtal...23 Hängavtal Direktavtal...26 Hängavtal...26 Direktavtal...26 SEKOs medlemsförsäkringar...27 Obligatoriska och frivilliga medlemsförsäkringar...27 Fackets eller företagets försäkringar?...28

19 VÅRA FÖRSÄKRINGAR OCH AVTALSOMRÅDEN 19 Våra försäkringar och avtalsområden Om innehållet i detta kapitel Detta kapitel består av två delar. Den första delen är en sammanfattande beskrivning av det samlade svenska försäkringssystemet. En sådan bakgrund är både värdefull och nödvändig att ha med sig in i försäkringsrådgivningen. helhetsbilden nödvändig för rätt beslut Det är lätt att göra misstaget att fokusera enbart på enskilda delar och missa helheten när man får en specifik fråga från en medlem. Exempel: Medlemmen frågar: Vad betyder återbetalningsskydd?. Du förklarar men tänker inte på att sätta in frågan (som ju handlar om efterlevandeskydd) i ett större sammanhang. Behöver medlemmen ytterligare ett efterlevandeskydd? Är hon/han ensamstående eller har vuxna barn, är det knappast nödvändigt. En ung förälder med stora utgifter, till exempel huslån, kan behöva extra efterlevandeskydd. Försäkringar är en facklig fråga Vår fackliga försäkringsideologi Under hela 1900-talet har fackföreningsrörelsen spelat en aktiv roll i uppbyggnaden av det samlade svenska trygghetssystemet. Redan från början har kärnfrågan handlat om vilken typ av samhälle vi vill ha och vilken sorts liv vi vill kunna leva. Ska plånbokens storlek avgöra den ekonomiska tryggheten eller har alla människor rätt till ett fullgott försäkringsskydd om sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet eller för tidig död skulle drabba den enskilde/hushållet? Hur ska vi ha det på vår ålderdom? Ska privata besparingar vara avgörande eller har alla rätt till en ekonomiskt tryggad ålderdom genom allmän pension och avtalspension? Det har gått drygt hundra år sedan LO bildades och kampen för tryggheten har i många stycken varit mycket framgångsrik. Mycket av det fackliga programmet har kunnat förverkligas genom det nära samarbetet med arbetarrörelsens politiska gren, socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP). Men kampen för tryggheten är långt ifrån över, den måste vinnas på nytt för varje ny generation. Det är här som du kommer in. Som försäkringsrådgivare är du en nyckelperson när det gäller att informera medlemmarna om det samlade försäkringsskyddet och om motiven bakom fackets krav på bibehållen och ökad ekonomisk trygghet i solidarisk form. Vår fackliga försäkringshistoria handlade om kampen för tryggheten. Nutiden och framtiden handlar om kampen om tryggheten. Försäkringar är ekonomisk trygghet I facket talar vi mycket om ekonomisk trygghet. Arbete åt alla, rättvisa löner, anställningstrygghet, säkra arbetsmiljöer och försäkringar som ger motsvarande ekonomiska trygghet om eller när olyckan är framme. Vi vet att trygga människor är människor som vågar ta risker, vågar se möjligheter och bidra till samhället. Trygga människor vågar skaffa sig en utbildning, bilda familj, byta bostadsort och/eller jobb och stå upp mot orättvisor. Vi bygger vår ideologi på alla människors lika värde och att det är vi medborgare/invånare själva som ska bestämma hur samhället ska utvecklas, det vill säga att ett demokratiskt förhållningssätt ska genomsyra hela samhället.

20 20 VÅRA FÖRSÄKRINGAR OCH AVTALSOMRÅDEN Fackets egen verksamhet bygger på att medlemmarna har möjlighet att påverka och på att alla viktiga och strategiska beslut fattas av medlemmarna. Genom den representativa demokratin kan medlemmarna välja sina företrädare och genom dem få sin mening framförd. Det är också på den vägen som fackföreningsrörelsen påverkar de grundläggande trygghetsbehoven, genom politiken, LO, förbundet och genom avdelningen. Facket tog tidigt ställning för generell välfärd. Alla inte bara några ska omfattas. Därför bör trygghetssystemen vara utformade som försäkringar och inte som allmosor till de sämst ställda. Försäkringarna ska ge ett inkomstskydd utan att behöva kompletteras med socialbidrag eller privata försäkringar. I ett generellt välfärdssystem får alla tillgång till förmånerna. Det ger uppslutning kring systemet samtidigt som man skyddar dem som har de lägsta inkomsterna och som löper störst risk att drabbas av till exempel ohälsa. Ett annat fackligt krav som fått genomslag i välfärdsbygget är att den gemensamma tryggheten ska finansieras solidariskt. Välfärden ska vara en medborgerlig rättighet och inte beroende av den egna plånbokens storlek. Var och en ska vara med och betala efter förmåga. Skatter och avgifter betalas i förhållande till inkomstens storlek. Dessa principer om rättvisa och solidaritet är och har alltid varit fackets grundläggande inställning. Det samlade försäkringssystemet Trygghetspyramiden Pyramiden är en bild som vi använder mycket i facket för att illustrera hur det samlade svenska försäkringssystemet fungerar och vad det består av. Pyramiden kan vara en försäkringspyramid eller en pensionspyramid. Större delen av vårt försäkringsskydd följer med automatiskt genom att vi: bor och/eller arbetar i Sverige lagstadgade socialförsäkringar och allmän pension är anställda med kollektivavtal avtalsförsäkringar är medlemmar i facket medlemsförsäkringar Omfattar många Omfattar få Individuella försäkringar SEKOs medlemsförsäkringar Kollektivavtalade försäkringar och avtals-/tjänstepensioner Socialförsäkringar och allmän pension Hög kostnad Låg kostnad

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal

Ersättningar vid sjukdom enligt kollektivavtal 48 SJUKDOM Enligt tidigare regler kunde man få två tredjedels förtidspension. Om du har sjukersättning som bygger på ett beslut enligt dessa regler, behåller du den nivån på sjukersättningen till dess

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: EO Grafiska AB, april 2011. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik VID DIN SIDA om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA Almega Tjänsteföretagen organiserar

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer