Risk Consulting. Varutransporternas framtid. Global riskhantering i triangelsamarbete I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk Consulting. Varutransporternas framtid. Global riskhantering i triangelsamarbete I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 8"

Transkript

1 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / Varutransporternas framtid Global riskhantering i triangelsamarbete

2 Innehåll Ledare Managing Risks Together Ta lärdom av skadorna 10 Produktåterkallelse 20 Riskhanteringen i industriparken kräver samarbete 24 Global riskhantering i triangelsamarbete....4 Förebyggande och minimering av översvämningsskador Ta lärdom av skadorna If expanderar med det nya verksamhetsområdet offshoreenergiförsäkring Varutransporternas framtid Klimatförändringen påverkar ekonomin Produktåterkallelse Riskhanteringen i industriparken kräver samarbete Gruppförsäkring attraktiv förmån för personalen Solvens II ett regelverk som fokuserar på riskhantering i försäkringsbolag Utnämningar Världen förändras. Ja, det har du kanske hört förut? Troligen, men nu är det faktiskt sant. Varje dag kan vi läsa om plötsliga och oväntade förändringar. Aktiemarknaden går upp ena dagen och kollapsar nästa dag, välkända företag går i konkurs och samtidigt kommer nya aktörer in på scenen. På en sådan marknad kan det kanske vara svårt att se vilka de faktiska, underliggande trenderna som formar och förändrar branscher är. Föga överraskande är det precis de trenderna som vi som försäkringsbolag måste kunna identifiera för att fortsätta vara ett framgångsrikt företag även i framtiden. Det är nästan en paradox att risker och osäkra faktorer, som brukar vara ett orosmoment för företag och försäkringsgivare, också är anledningen till försäkringsbolagens existens. Vi finns här för att ta hand om mycket av den osäkerhet som en enskild person eller ett företag kan ha svårt att hantera. Alltså kan fler osäkra faktorer i vår omvärld vara något positivt för ett försäkringsbolag, eftersom det kan leda till nya tillväxtmöjligheter. Vilka är då de största riskerna som ditt företag utsätt för? Ska ni starta någon ny verksamhet, slå er in på nya marknader, lansera nya produkter, nya tjänster eller genomföra ett omorganisationsprogram som kommer att förändra företaget? Finns det någon betydande teknisk, social, attitydmässig, juridisk, hälsorelaterad eller miljömässig förändring som kan påverka affärsverksamheten? De här frågorna vill vi diskutera med dig eftersom vi vill skapa affärsdrivna försäkringslösningar som stöder våra kunders strategi. Vår ambition är att hjälpa till och skydda ditt företags affärsintressen, antingen genom att reducera riskerna som du utsätts för eller genom att vi helt enkelt tar på oss några av riskerna. Vi hoppas att du tycker att den här utgåvan av Risk Consulting är intressant och vi ser fram emot att fortsätta med att Hantera risker tillsammans. Morten Thorsrud Utgivare If Ängsporten 4, Esbo FIN IF industrial Chefredaktör Juha Ettala Redaktionsråd Olav Breen Ken Henningson Lars von Hertzen Harry Nordqvist Inkeri Salin Anna Maria Vähäkuopus Produktion Markkinointiviestintä Dialogi Oy Tryckeri Wellprint Oy Adressändringar Risk Consulting utkommer även på engelska och på finska. ISSN Omslagsbild 247images IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008

3 Rapalas wobbler blev gösens öde. Ifs risk managementchef Jukka Forssén (t.v.) och Rapala VMC Corporations CFO Jouni Grönroos gläder sig över byte. Rapala VMC Oyj har växt både organiskt genom egna produkter och genom företagsförvärv till en global leverantör av fiskeredskap. För hanteringen av bolagets skaderisker och en störningsfri verksamhet ansvarar utöver bolaget själv också försäkringsmäklaren Marsh Oy och If. Global riskhantering Rapala är världens största tillverkare av drag. Utöver Finland har bolaget produktion i Irland, Estland, Frankrike, Ryssland och Kina. I mitten av 1990-talet köpte bolaget distributionsbolaget Normark med verksamhet i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Finland. Rapala köpte också distributionsbolag i Frankrike och Norge. Distributionsnätet har senare utvidgats genom nya företagsköp eller genom att man öppnat egna funktioner i Japan, Östeuropa, Schweiz, Brasilien, Sydafrika, Australien, Malaysia, Kina, Thailand och Korea. Rapalas framgång bygger på världens mest omfattande distributionsnät inom fiskeredskapsindustrin. Genom nätverket kan bolaget lansera nya produkter på den globala marknaden på ett ögonblick. Efter år 2005 har Rapala gjort ciri triangelsamarbete ka 15 företagsaffärer och startat ny verksamhet på olika håll i världen. För att backa upp dragaffärsverksamheten har Rapala tagit med ett antal andra produkter som anknyter till sportfiske, såsom rev, spinnrullar, spön, solglasögon för fiskare, fiskekläder och -skodon samt verktyg, t.ex. filéknivar och fiskvågar. Största delen av de produkter som säljs kommer från egen produktion, men bolaget distribuerar också i någon mån andra parters producter, t.ex. Shimanos spön och spinnrullar. Knivarna tillverkas på knivfabriken Marttiini som hör till koncernen. Till koncernen hör också Peltonens skidfabrik som tillverkar längdåkningsskidor. Tillväxt innebär större risker Rapala har en lätt administration som är belägen i Helsingfors administrationen omfattar endast ett tiotal personer. Organisationen är decentraliserad och de självständiga enheterna drivs med företagaranda. Koncernens skadeförsäkringsavtal och riskhantering sköts emellertid centraliserat. Vi beslutade att samla skadeförsäkringsavtalen och riskhanteringen, eftersom vi vill säkerställa att riskerna är under kontroll. Om nivån inom någon sektor inte uppfyller kraven, kan vi åtgärda problemet och utveckla nivån på lång sikt. Det är också mer kostnadseffektivt att samla försäkringarna och ingå globala avtal än att varje enhet själv skulle sköta sina försäkringar. Den nätverksbaserade produktionsmodellen kräver likaså en centraliserad försäkring för att det inte ska uppstå luckor i leveranskedjan. Våra avbrottsförsäkringar omfattar nästan hela leveranskedjan på detta sätt tär en skada som inträffat i en enskild fabrik inte på täckningsbidraget för våra andra fabriker eller vårt distributionsbolag, berättar ekonomi- och finansieringsdirektören Jouni Grönroos på Rapala. Eftersom vår organisation är liten och vi behövde tilläggsresurser för skötseln av våra försäkrings- och riskhanteringsärenden, vände vi oss till försäkringsmäklaren Marsh. Marsh har global verksamhet med fokus på riskhanteringsoch försäkringstjänster. Mäklaren vet på vilken nivå försäkringarna och riskhanteringen ska vara i ett företag som vårt och jämför vår nivå med andra företag. Marsh studerade vår situation och våra behov och begärde därefter anbud av olika försäkringsbolag. Det är både invecklat och svårt att jämföra försäkringsprodukter på global nivå därför är det bra att överlåta saken till experter. I sista hand är det ändå kunden som fattar beslut om valet av försäkringsbolag. Mäklaren är en värdefull samarbetspartner och sakkunnig, som driver kundbolagets intressen i kontakterna med försäkringsbolagen. Försäkringsbolaget har ju en intressant tudelad roll som å ena sidan tillhandahållare av försäkringsprodukter och å andra sidan bevakare av sina egna intressen i en skadesituation. Vi hoppas naturligtvis att vi inte ska behöva råka ut för en sådan situation, fortsätter Grönroos. Konkurrensutsättningen omfattade bl.a. egendoms-, avbrotts- och ansvarsförsäkring. If vann anbudstävlingen till denna del. Målet var att skapa ett mångårigt samarbete med försäkringsbolaget. Även om priset var ett viktigt kriterium, var det inte det enda avgörande. Det viktigaste var att få till stånd en fungerande helhet. Försäkringsbolaget behövde också ha ett omfattande internationellt nätverk för att kunna betjäna en fiskeredskapskoncern med verksamhet över hela världen. Ifs förhållningssätt visade att bolaget har mycket att ge oss. Genom Ifs eget nätverk av kontor och partners samt Marsh mäklarnätverk kan ärendena skötas lokalt med utgångspunkt i ett triangelsamarbete och inom de ramar som koncernen fastställer. Koncernens riskhanteringsorganisation övervakar och styr denna verksamhet. Ibland kan något som på lokal nivå ter sig omfattande vara en småsak ur koncernens synvinkel, medan en liten sak ibland kan ackumuleras i helheten och därför ha avsevärd effekt. Även om försäkringsavtalen ingås samlat, har den lokala ledningen en viktig operativ uppgift och stort ansvar när det gäller riskhanteringen, konstaterar Grönroos. Riskhanteringsprogrammet i funktion Rapala ingick samarbetsavtal med If för drygt ett år sedan. Samtidigt startade riskkartläggningen på Rapalas viktigaste driftställen. I fjol gjordes en riskbedömning på tre driftställen i Finland. Årets plan inleddes med en kartläggning av fabriken i Kina. Efter Kina följer USA, Ryssland, Estland och Frankrike. Då riskerna har identifierats, uppskattas deras betydelse och konsekvenser för affärsverksamheten. Därefter fastställs riskhanteringsåtgärderna samt deras prioriteringsordning och slutligen utarbetas en plan för riskförebyggande åtgärder. En rapport över utvärderingens resultat och åtgärderna ges utöver till den lokala ledningen också koncernledningen. Det är viktigt att göra en utvärdering på platsen. Ifs riskhanteringsingenjörer har praktisk erfarenhet och en uppfattning t.ex. om i vilka objekt eldsvådor i allmänhet antänds inom vår bransch. Diskussionerna om vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna förs i konstruktiv anda. Anvisningarna är ofta mycket praktiska, säger skatte- och riskhanteringsdirektören Jussi Ristimäki på Rapala. När nya risker har identifierats och koncernledningen fått kännedom om saken, informerar vi i vår tur driftställenas ledning som bär det operativa riskhanteringsansvaret på lokal nivå. Genom vårt intranät har driftställena också tillgång till en försäkringshandbok med koncernens samlade försäkringskunskap och - praxis samt kontaktuppgifterna till mäklarna och försäkringsbolagen. På detta sätt kan vi säkerställa att informationen når alla som behöver den, konstaterar Ristimäki. En ändring av kulturen tar tid Enligt Grönroos och Ristimäki har samarbetet med If börjat bra och löpt smidigt. Riskhanteringsprogrammet har fortskridit enligt planerna. På ett år kan man emellertid inte få allt gjort. Efter kartläggningen följer förbättringsåtgärder, efter ett år utvärderingen av föregående års resultat och planeringen av nästa år. Arbetet är kontinuerligt. Det tar tid att bygga upp en ny riskhanteringskultur, eftersom uppfattningen om riskerna och vilka åtgärder som krävs varierar från land till land. Omställningarna kan ibland orsaka motstånd, men i allmänhet förhåller sig människorna positivt till den sakkunnighjälp som erbjuds. Även om det finns nog av arbete har vi också hunnit åka ut och fiska med våra kolleger på If och Marsh, säger Grönroos och skrattar. Arbete till förmån för kunden Marsh Oy är en försäkringsmäklare vars tjänster bl.a. omfattar riskhantering, riskkonsultering, konkurrensutsättning av försäkringar, hantering av försäkringsprogram, identifiering, värdering och uppföljning av risker samt assistans vid skaderegleringen. Marsh & MMC har kontor i 120 länder. Koncernen var exempelvis det första västerländska mäklarbolaget som fått koncession i Kina. Mäklaren hjälper kunden vid sammanställningen av försäkringsskyddet så att det passar kundens affärsverksamhet. Då anbudsbegäran till försäkringsbolagen görs detaljerat och sakkunnigt, 4 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008

4 är anbuden jämförbara och valet enkelt. Rapalas mål var att hitta ett försäkringsbolag som kan erbjuda ett globalt heltäckande försäkringsprogram och som har ett omfattande internationellt nätverk. Vi ville dessutom ha ett flexibelt försäkringsprogram som gör det möjligt att foga nya länder till avtalet under pågående försäkringsperiod. If kunde erbjuda allt detta. Då vi därtill har goda erfarenheter av att samarbeta med If, kunde vi rekommendera bolaget för vår kund. Samarbetet har pågått i cirka ett år och Rapala har nu uppnått betydande kostnadsfördelar med sitt världsomfattande enhetliga försäkringsprogram, berättar Jonathan Case, Manager Risk Solutions, på Marsh. Efter att försäkringsprogrammet har sammanställts, har mäklaren en kompletterande roll i förhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget. Målet är gemensamt en nöjd kund. Våra lokala kontor samarbetar med Rapalas driftställe och If. Problem och frågor löses på platsen utan att man behöver ta upp dem på koncernnivå i Finland. Detta sparar kundens tid och kunden kan koncentrera sig på sin kärnaffärsverksamhet. Om lagstiftningen i ett land utöver det globala försäkringsprogrammet också kräver lokala försäkringar, sköter vid dem för kundens räkning i de länder där If inte har eget kontor, fortsätter Case. Mäklaren och försäkringsbolaget analyserar kundens intressen ur olika synvinklar. Där försäkringsbolaget strävar efter att informera kunden om riskerna och minimera dem, söker mäklaren bättre skydd för kunden genom försäkringar. Båda perspektiven är till fördel för kunden och de måste beaktas också i Rapalas framtida planering. I egenskap av ett företag som producerar konsulttjänster inom försäkring är vår uppgift att vara en rådgivare för vår kund. Vi följer Rapalas internationella expandering och ger akt på försäkringsprogrammets omfattning och ändamålsenlighet. Vi fungerar som ett stöd i bakgrunden för våra kunder och hjälper dem att få vad de behöver. Också i detta fall har samarbetet med If löpt bra och jag hoppas att det ska fortsätta på samma linje även framöver, säger Tapio Tuononen, Senior Account Manager på Marsh. Marjatta Pietilä Riskanalys i Kina I februari besökte Rapalas och Ifs representanter Rapalas fabrik i Kina för att göra den riskanalys som ingår i riskhanteringsprogrammet. Rapala VMC Oyj köpte i början av årtusendet Willtech (PRC) Ltd som tillverkar beten. Fabriken är belägen i Shenzhen i Kina nära gränsen till Hong Kong. Fabriken sysselsätter nära personer. Fabrikskomplexet består av tolv byggnader på tre till fyra våningar. I det riskhanteringsprogram som If utarbetat för Rapala var fabriken i Kina det första riskanalysobjektet för Från Finland reste Rapalas skatte- och riskhanteringsdirektör Jussi Ristimäki och Ifs riskhanteringsingenjör Janne Virki. Mötet med Ifs lokala samarbetspartner, China Pacific, ordnades av Ms. Yun Gao, International Network coordinator, från Kina som arbetar vid Ifs kontor i Helsingfors. Gao Yun har tidigare arbetat för China Pacific och känner försäkringsmarknaden, språket och affärskulturen i Kina. Hennes sakkännedom innebär således ett klart mervärde för Ifs storkunder med verksamhet i Kina. Resan hade två viktiga mål. På If ville man att Bryan Chan med ansvar för Willtechs produktion och ekonomichefen Kenneth Yuen skulle lära känna Davis Lu, representanten för Ifs kinesiska samarbetspartner China Pacific. Fabriksledningen blev på detta sätt förtrogen med processen i samband med ett eventuellt skadefall och arbetsfördelningen inom samarbetsnätverket. Det andra målet var att gå igenom riskfaktorerna på fabriken, analysera riskerna och ge rekommendationer för hanteringen av dem. Förbättringsförslag Granskningen av fabriken och dess processer visade att fabriken var snygg och välskött och att dess organisation hade I bilden (till vänster) Jussi Ristimäki, Rapala VMC Oyj, Kenneth Yuen. Willtech (PRC) Ltd. och Davis Lu, China Pacific Insurance. fått utbildning i hanteringen av farosituationer. På fabriken hade man bl.a. ordnat förstahjälpsutbildning och övat sig i såväl användning av skumsläckare som utrymning av byggnaden. I övningarna deltog också brandmyndigheterna. I samband med granskningen observerades emellertid några objekt att förbättra. If rekommenderade bl.a. att man skaffar skyddsbassänger och installerar nödventiler på bränsletankarna till de dieselgeneratorer som används för produktion av reservelektricitet samt installerar ett enkelt sprinklersystem i generatorutrymmet. På listan fanns också infrarödskanning av elektriska anordningar, omkabling av elcentralen, förvaring av IT-säkerhetskopior samt hantering och förstöring av färgburkar. Positiv respons för god verksamhet Fabriken fick ett stort plus för sitt totala rökningsförbud, det separata lagret för brandfarliga vätskor med ändamålsenlig ventilation och jordning, transformatorblockets goda kondition samt ett exemplariskt antal brandposter, slangstationer och handbrandsläckare. Säkerheten på området ökas ytterligare av bevakning dygnet runt. Dessutom har fabriken en positiv inställning till riskhantering och säkerhetsfrågor. De anställda uppskattar Rapala som en bra arbetsgivare och är motiverade att vinnlägga sig om säkerheten i sin arbetsmiljö. Över riskanalysen och dess resultat jämte rekommendationer upprättas en rapport som överlämnas både till fabriken och till koncernledningen. Det är sedan upp till företaget att besluta vilka rekommendationer som genomförs och inom vilken tid, konstaterar Janne Virki på If. Marjatta Pietilä Lessons from losses Förebyggande och minimering av översvämningsskador I och med klimatförändringen tycks översvämningarna ha ökat till både antal och omfattning. I allmänhet är man väl förberedd på kraftiga översvämningar i stora älvar och vattendrag och man har också lyckats minska de riskfaktorer som är förknippade med högvatten. Små floder och strömmar utgör emellertid en större och mer allvarlig risk än vad man av tradition varit beredd på och garderat sig mot. Undersökningar har visat att floder och strömmar är förknippade med en betydlig riskpotential och att en översvämning kan ha allvarliga följder för såväl företag som privatpersoner. Byggnader, produktionsenheter, anläggningar, lager och lösöre belägna invid floder och strömmar är alla utsatta för översvämningsskador. Frågan är hur man kan gardera sig mot dessa skador och hur de kan reduceras i bästa fall undvikas helt och hållet. Förebyggande av skador genom rätt placering av byggnader, maskiner och utrustning Det enklaste och mest uppenbara sättet att undvika skador är att förlägga byggnader så att det är osannolikt att de 6 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 7

5 utsätts för översvämning. Ifs riskexperter kan hjälpa företaget att uppskatta eventuella översvämningsrisker redan före valet av verksamhetsställe. Dessutom bör man undvika att placera exempelvis maskiner, anläggningar och produktionsenheter så att de kan skadas i händelse av högvatten eller motsvarande förhållanden. Det är emellertid inte alltid möjligt och risksituationer kan inte helt undvikas. I händelse av en översvämning är det viktigt att ta hand om egendom och vidta åtgärder för att reducera uppkomsten av skador och förluster. Även om man inte helt kan förhindra översvämningar, kan man undvika eller åtminstone betydligt minska skadorna till följd av dem. Enligt Ifs erfarenheter kan en ändamålsenlig plan för avvärjning av översvämningar betydligt minska förlusterna till följd av högvatten. If samarbetar intensivt med sina kunder för att identifiera översvämningsrisker och utveckla individuella planer för att avvärja översvämningar. Åtgärder i samband med översvämningsvarning När en lokal översvämning hotar ett litet område eller samhälle, måste fastighetsägarna vara beredda att på eget initiativ starta åtgärder för att avvärja översvämningen. Sådana åtgärder är till exempel regelbunden uppföljning av översvämningsvarningar och vattennivån flyttning av maskiner, utrustning och lager ovanför den förmodade högvattennivån grävning av diken för att leda bort vattnet byggande av skyddsvallar av sandsäckar ändamålsenlig tätning av alla öppningar som eventuellt kan hamna under vatten. I händelse av en omfattande översvämning inleder staten eller de lokala myndigheterna sannolikt centraliserade avvärjningsåtgärder. I detta fall kan man anta att myndigheterna också ansvarar för kostnaderna för de åtgärder som vidtas. För att förebygga en översvämning kan man exempelvis bygga och underhålla stora skyddsvallar för att skydda stadsdelar eller andra objekt invid flodstränderna. A-LEHTIEN KUVATOIMITUS Första åtgärder i händelse av en översvämningsskada Om en översvämning trots allt är ett faktum, är det viktigt att vidta ändamålsenliga åtgärder för att begränsa vattenskadorna. Enligt Ifs erfarenhet kan man med ändamålsenliga och förnuftiga åtgärder uppnå goda resultat. Relativt enkla och även rentav självklara åtgärder kan vara mycket effektiva. I det följande ges några exempel på sådana åtgärder. Säkerställ att högvattenpumparna är i gång. Ta loss säkringen för elektriska anordningar som blivit under svämvatten. Våta elapparater får inte användas förrän de har granskats av en fackman inom elbranschen. Led bort svämvattnet från de översvämmade områdena och byggnaderna så bra och så fort som möjligt. Avlägsna skadade golvmaterial och mattor. Vädra. Öppna eller lösgör fönster (som eventuellt skyddats med hönsnät). Lämna mellandörrar öppna. Om möjligt, öppna också ytterdörrarna. En god ventilation påskyndar upptorkningen av konstruktionerna. Förbättra och effektivisera luftväxlingen med hjälp av fläktar. Städa bort slam och gyttja genast när vattnet har sjunkit undan. Säkerställ att avlopp och annan dränering fungerar innan byggnadens oskadade delar tas i bruk. Ibland föreligger risk för att hela byggnaden flyter. I sådant fall kan man vara tvungen att med avsikt fylla byggnadens källare med vatten. Övervaka eventuella tändkällor. Efter de första åtgärderna När alla första åtgärder har utförts är det dags att vidta mer långsiktiga åtgärder och inleda reparationsarbetena. Det finns skäl att beakta att det kan ta tid innan situationen normaliserats och konstruktionerna torkat tillräckligt och på ett ändamålsenligt sätt. Det är inte rekommendabelt att påskynda torkningen till vilket pris som helst, eftersom det kan leda till dåliga resultat. Arbetet bör planeras och genomföras ändamålsenligt och i rätt ordning. Det krävs yrkeskunskap och aktiv uppföljning av situationen för att konstruktionerna ska torka upp och fukten avlägsnas utan följdskador. Det lönar sig att överlåta dessa arbeten till fackmän, t.ex. Ifs samarbetspartners. I det här skedet finns det skäl att beakta följande faktorer: Säkerställ en tillräcklig eltillförsel. För att åtgärda fuktskador krävs i allmänhet användning av elektriska anordningar. Upprätthåll en tillräcklig luftväxling. Demontera och avlägsna konstruktioner av värmeisolerat trä eller annat organiskt material som skadats vid översvämningen. Svämvattnet är ofta förorenat. Iaktta alltid försiktighetsåtgärder genom att t.ex. använda plasthandskar. Överlåt den slutliga desinficeringen och rengöringen till experter. If kan naturligtvis ordna med de experter som behövs. Kom ihåg att dessa åtgärder kan vidtas först när allt svämvatten sjunkit undan, grundvattennivån normaliserats och konstruktionerna torkat. Den slutliga desinficeringen och luktborttagningen kan vara hälsovådlig på grund av användningen av aerosoler och den dimma som det orsakar. Dessa arbeten ska alltid utföras av och under övervakning av experter. Observera att utomstående, t.ex. företagets anställda, i allmänhet då inte har tillträde till arbetsområdet eller ens dess närhet. Ventilationen på de förorenade områdena och torkningen ska övervakas. Torkningen av fukt- och vattenskadorna och övervakningen av arbetet ska överlåtas till experter. Det rekommenderas att reparationsarbetena och återuppbyggnaden inte inleds förrän fuktnivån har normaliserats och är under kontroll. Det är också viktigt att uppföljnings- och övervakningsåtgärderna samt resultaten av dem dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Förebyggande åtgärder vad lärde man sig av händelsen De som upplevt en översvämningsskada försöker med största sannolikhet undvika motsvarande situationer i framtiden. Det finns därför skäl att överväga hur man kunde minimera riskerna genom bestående försiktighetsåtgärder, exempelvis genom att permanent flytta maskiner och utrustning till en tryggare plats bygga skyddsvallar på de mest riskbenägna områdena lokalt utvidga och bredda floder och små flodfåror för att öka deras kapacitet och minimera översvämningsrisken. Flera av anvisningarna i denna artikel kan verka som självklarheter. Vi har emellertid konstaterat att människorna i liknande situationer ofta blir handlingsförlamade och inte kan handla planenligt. Det lönar sig att komma ihåg att även enkla och uppenbara åtgärder ofta är mycket effektiva och betydligt kan reducera följderna och förlusterna till följd av vattenskador. På samma sätt är bristfälliga åtgärder eller fullständig passivitet i allmänhet det sämsta möjliga sättet att handla i händelse av en översvämning. Effektiva planer för förebyggande av översvämningar (Flood Emergency Response Plan (FERP)) är av största vikt. Skadeutvecklingen visar att översvämningsskadorna är 4 5 gånger större på sådana områden som saknar en effektiv plan för avvärjning av översvämningar. Oddmund Bleie Stein Sværi 8 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008

6 Ta lärdom av skadorna Människor förhåller sig på olika sätt till skador och möjligheten att lära sig av dem. Inställningen är en viktig faktor när det gäller riskhantering. Attityderna påverkar sättet att ta lärdom av inträffade skador och att förebygga skador. Det enklaste sättet är att ta lärdom av skador som drabbat andra och låta incidenterna bli till lärorika erfarenheter. Vi skaffar aktivt information om risker och tillämpar denna information i vår egen verksamhet. Försäkringsbolagen kan stödja denna inlärning, eftersom de under årens lopp samlat gedigen information om olika risker och riskhanteringsmetoder genom att analysera inträffade skador och tillbud. Denna information används för att identifiera och förebygga kundernas risker. En del av oss lär sig emellertid först genom försök och misstag efter att själv ha drabbats av en skada eller incident. Detta är definitivt ett mindre trevligt och ofta även mycket dyrare sätt att lära sig om risker. Den tredje gruppen är de människor som väljer att inte tillämpa den information som står till buds i sin egen verksamhet. En sorglös och nonchalant inställning till skador är enligt riskhanteringsdirektören Jukka Forssén på If farliga attityder. En del tror blåögt att skador endast drabbar andra, inte dem själva. Incidenter tas inte på allvar så länge som man klarar sig utan större skador. Eller man tror att en gällande försäkring räcker till för att avvärja skador, säger Forssén. Antalet storskador ökar Storskadorna utgör fortfarande ett betydande hot mot företagens konkurrenskraft och framgång. Största delen av skadorna skulle emellertid kunna undvikas genom effektiv riskhantering. Skadeförebyggande verksamhet ligger i både kundens och försäkringsbolagets intresse, eftersom man därigenom kan trygga en kontinuerlig och störningsfri affärsverksamhet. Enligt statistik från Finansbranschens centralförbund har antalet storskador i Finland ökat under de senaste åren. Största delen av skadorna orsakas av bränder. Antalet storbränder har rentav fördubblats under de senaste tio åren. Det finns ingen enskild orsak till denna trend. Enligt Forssén kan emellertid effektiviseringen av produktionen och kostnadsnedskärningarna leda till att man också prutar på säkerhetsfrågorna och en utlokalisering kan försämra kännedomen om anläggningarna eller minska motivationen när det gäller säkerheten. Dessutom förefaller andelen anlagda bränder ha ökat. Globaliseringen och nätverkandet ökar företagens sårbarhet. Även om riskerna i allmänhet fördelas i och med leveranskedjorna, kan de också koncentreras. Ett skadefall i en länk i leveranskedjan stoppar också verksamheten för andra parter i nätverket. En skada på exempelvis en kritisk underleverantörs fabrik kan stoppa den egna produktionen och försäljningen av de egna produkterna för flera månader. Företagen är inte alltid tillräckligt medvetna om eller insatta i dessa risker, säger Forssén. Även om skadeförsäkringarna skulle vara i ordning, kvarstår alltid en del av kostnaderna på företaget. Till en storskada hänför sig alltid oförsäkrade för- luster och kostnader som ankommer på företaget t.ex. självrisker, långvarig förlust av marknadsandelar och eventuella skador på företagsbilden och företagets rykte. Vid en storskada kan de skador som drabbar tredje part och ersättningsansvaret vara verkligt omfattande. Vid stora och icke förutsedda katastrofer kan ersättningsansvaret lätt överstiga försäkringsbeloppet, varvid företaget själv måste stå för kostnaderna. Identifiera riskerna Konstruktioner av plast, i synnerhet sandwichelement med PUR- eller EPS-isolering används i stor omfattning inom livsmedelsindustrin i kylutrymmen, laboratorier och renrum. De är lätta att installera, erbjuder bra värmeisolering och uppfyller hygienkraven, men ökar ofta byggnadens LEHTIKUVA 10 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

7 brandrisk betydligt. De vanligaste orsakerna till eldsvådor är elinstallationer, heta arbeten och anlagda bränder. Därför måste elinstallationerna alltid hållas à jour. Eventuella antändningskällor kan identifieras genom regelbundna kontroller av elinstallationerna med värmekamera. Personalen måste känna till riskerna i konstruktionerna och kunna handla rätt i händelse av en eldsvåda. Det mest rekommendabla är att använda oantändliga konstruktioner. Marknaden erbjuder också testade och mer brandsäkra plastisoleringar. I byggnaden måste man sörja för att det finns tillgång på tillräckligt med släckvatten. Genom en automatisk sprinkleranläggning kan branden fås under kontroll redan i inledningsskedet. En effektiv och ändamålsenlig brandsektionering bromsar i sin tur upp brandens spridning, förklarar Forssén. Korrosionsbeständiga, lätta IBC-containers i plast används inom industrin ofta för förvaring av brandfarliga vätskor och oljor. De utgör emellertid en mycket allvarlig brandrisk, eftersom de smälter när de hettas upp, varvid lättantändliga vätskor snabbt sprids över ett stort område och orsakar en okontrollerad eldsvåda som inte ens sprinkleranläggningarna kan stoppa. Den värmeeffekt som frigörs vid en eldsvåda kan vara rentav MW. En sådan brand leder i allmänhet till mycket stora totalskador. Forssén rekommenderar därför att plastcontainrar ersätts med containrar i metall eller förses med skyddsbassänger. Metoder på lång sikt är att ersätta brandfarliga vätskor med obrännbara vätskor eller att placera behållarna i ett separat skyddat lager eller i en lagercistern, varifrån vätskan kontrollerat pumpas längs en rörledning till den plats där den används. I hydraulsystemen inom industrin är drifttrycken höga, ofta bar och oljemängderna varierar från några tiotals liter till flera kubik. Stora system med över 400 liter är förknippade med risk för storbrand. Ett läckage i slangen medför en lättantändlig oljedimma. Branden är i det närmaste omöjlig att släcka, om oljeflödet inte kan hejdas. En bra och relativt enkel riskhanteringsmetod är att förse systemet med automatisk låsning, som stoppar oljeflödet i händelse av en brand. Det lönar sig också att utreda om hydraulvätskan kan ersättas med en obrännbar eller mindre brandfarlig vätska. Heta arbeten kräver omsorgsfull planering på förhand och övervakning också i efterhand. Erfarenheterna av en takbrand nyligen visar att en pyrande eld kan flamma upp flera dagar efter det heta arbetet. Pyrande brandhärdar kan bäst upptäckas med hjälp av termografi. KUVAPÖRSSI OY / JUPITERIMAGES Globaliseringen och nätverkandet ökar företagens sårbarhet. Även transporter utgör en risk Vid varutransport borde man alltid fästa uppmärksamhet vid förpackningen och förtöjningen av godset. Om en kritisk anordning skadas under transporten kan det medföra betydande dröjsmål i produktionen. Förpackningen ska vara sådan att den skyddar varan både under själva transporten och under lyft och flyttning i samband med lastning och lossning. Beroende på varans beskaffenhet ska förpackningen också skydda varan mot fukt, temperaturväxlingar och uppsåtlig skadegörelse. En ändamålsenlig förpackning utgör således en del av leveranssäkerheten. Skador till följd av naturfenomen ökar KUVAPÖRSSI OY / JUPITERIMAGES Enligt uppskattningar orsakade naturkatastroferna skador till ett värde av 34 miljarder euro år Översvämningsskadorna hör till en av de största skadegrupperna. Försäkringsbolagens riskingenjörer hjälper kunderna att kartlägga översvämningsrisken när det gäller fastigheter. Vid köp av företag eller byggande av industrifastigheter bör man kartlägga översvämningsrisken på området och undvika områden som är utsatta vid högvatten. Om en fastighet är belägen på ett område med risk för översvämningar, är en effektiv och uppdaterad plan för avvärjning av översvämningsskador av största vikt. Planen borde omfatta de åtgärder som bör vidtas såväl före översvämningen, under översvämningen som efter översvämningen. Enligt skadestatistiken på översvämningsskador i världen har skadornas omfattning som helhet varit i genomsnitt 4 5 gånger mindre på fabriker som haft en effektiv organisation för avvärjning av översvämningar. Vid placeringen av egendom finns det skäl att placera maskiner, utrustning och lager någon annanstans än i källarutrymmen eller tillräckligt högt upp från golvytan. Experterna ger råd Identifieringen av risker kräver sakkunskap. Ifs riskhanteringsexperter kartlägger riskerna, uppskattar deras totala effekter på kundens affärsverksamhet och utarbetar praktiska förslag till lösningar för att reducera riskerna. Det skadeförebyggande arbetet ligger i allas intresse och vårt mål är att uppnå ett mångårigt partnerskap när det gäller riskhantering. Riskhanteringsarbetet bygger på en serviceplan som utarbetas i samarbete med kunden och mäklaren där man beskriver behovet av riskhantering, de mest betydande skaderiskerna och eventuella brister som observerats samt rekommendationer till förbättring. Utifrån dessa gör vi upp en plan för hur tjänsterna genomförs i praktiken samt ett förslag till program för bättre riskhantering. Planen uppdateras varje år säger Forssén. Våra tjänster omfattar hantering av egendoms-, ansvars- och transportrisker samt arbetarskydd. Med hjälp av verktyg för benchmarking av riskerna får kunden nyttig information om den nuvarande risknivån på olika driftställen eller fabriker samt en uppskattning av nödvändiga förbättringsåtgärder och deras prioriteringsordning som baserar sig på en värdering av skadekostnaderna i euro. Jukka Forssén If tilbyr nå energiforsikring offshore til nordiske kunder Offshoreindustrien har hatt sterk vekst og er blitt en vesentlig del av nordisk økonomi. Særlig Norge er svært avhengig av olje- og gassinntekter som representerer en stor, og med dagens høye prisnivå, en stadig økende andel av nasjonens totaløkonomi. Det samme kan i noe mindre grad også sies om Danmark. If Industri skal betjene store nordiske bedrifter, både i Norden og utenfor, ved å tilby profesjonelle forsikringsløsninger, risk management-tjenester og skadeoppgjør. Vår kundestrategi er å videreutvikle If Industris stilling som Nordens ledende forsikringspartner for større bedrifter samtidig som vi søker å utvide vår kundebase. Offshoreindustrien har en stor andel av Nordens økonomi, samtidig som If Industri forsikrer øvrige dekninger for mange av de potensielle offshorekundene; det er derfor naturlig og i tråd med vår visjon og kundestrategi også å løse våre nordiske kunders behov for forsikringer offshore. Komplekse og globale produkter, kompleks risiko Størrelse, omfang og kompleksitet gjør det globale olje- og gassmarked helt unikt. Omsetningen av olje og gass på vei til verdens raffenerier overskygger alle andre internasjonale handelsvarer. Samtidig er olje og gass en spennende og viktig vare, med sterk innflytelse på politikk og makroøkomomi. I dag er det heller ingen reelle alternativer til flytende energi innen viktige bruksområder som transport og petrokjemi. Olje og gass kommer derfor fortsatt å være en av verdens mest viktige handelsvarer i tiden som kommer. De viktigste aktørene offshore er olje- og naturgasselskapene. Leteaktiviteter, utbygning, produksjon, transport og lagring utføres for en stor del til havs, under klimatiske forhold som ikke alltid er like positive. Det sier seg selv at utvinning og behandling av farlige produkter, ofte kombinert med voldsomme krefter i et ugjestmildt klima, involverer stor risiko og ulykker skjer. Offshoreforsikringer inneholder forsikringsprodukter som offshoreindustrien trenger for å behandle disse farene. Fordi risko offshore er høy er det forsikringsmessig en klar grense mellom aktiviteter onshore og offshore, offshore risiko har betydelig høyere pris. I sin natur er det slik at selv en liten, ubetydelig hendelse offshore kan medføre svært høye kostnader; innstallasjoner for offshore bruk er derfor ekstremt solide konstruksjoner. Offshore-markedet Kostnadene offshore øker i takt med den sterke prisøkning på utstyr og tjenester. Det betyr at offshoreselskaper har behov for mer forsikring. Samtidig har vi opplevd flere store skader, spesielt stormska- 12 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

8 INDEX OPEN I fjerne strøk: AKER Gruppen Vår satsing på Offshore Energiforsikring vil også støtte nordiske kunder utenfor nærområdet. Den første offshore energirisiko som vi deltar på er for Aker Floating Production ASA og deres FPSO (Floating Production and Oil Storage/ Offloading), Aker Smart 1. Selskaper i Aker Gruppen har allerede et betydelig kundeforhold til If Industri. Aker Smart 1 er en tidligere oljetanker som for tiden er under ombygging ved Jyrong verftet i Singapore. Når den er ferdig vil den forflytte seg til kysten øst for India, hvor den vil operere under kontrakt med Reliance Industries Limited. Flere selskaper innen Aker Gruppen vil være involvert i utviklingen av feltet. Aker Kværner vil for eksempel være ansvarlig for leveransene av undervannsteknologien. PFSO Aker Smart 1 har en produksjonskapasitet på tønner olje per dag, omfattende behandling av gass vil også være mulig, med en kapasitet på 3 millioner m3 per dag. Aker Flaoting Production regner med å investere mer enn $400 millioner for å tilfredsstille spesifikke krav knyttet til produksjon på dette feltet, i tillegg til kostnadene for Aker Smart 1. Støtter det nordiske offshoremiljø Som en meget viktig faktor for nordisk økonomi og for nordiske bedrifter, både i nærområdene og i verden ellers, gir offshoreindustrien If Industri spennende muligheter til å diversifisere vår portefølje gjennom å videreutvikle vårt nære samarbeid med våre kunder lokalt. Vår nye satsing innen offshore gjør oss i bedre stand til å oppnå vårt mål om å være Nordens ledende forsikringspartner. Offshoreaktiviteter blir dyrare och dyrare allteftersom kostnaden för utrustningen ökar. Detta betyder att företagen vill ha mer försäkringskapacitet. der i Mexicogulfen. En portefølje med offshoreforsikringer består tradisjonelt av noen få, men meget kostbare risikoer, og vil derfor naturlig vise store svigninger i resultat. Samtidig som industrien har behov for mer forsikring, er det flere forsikringsselskaper som trekker seg ut av dette markedet. Det kan for noen av våre kunder bety store utfordringer, og forhåpentligvis vil If Industris beslutning om å gå inn i markedet kunne være til noe hjelp. Vi vil imidlertid ikke forsikre skader som skyldes vind, på utstyr i Mexicogulfen. Forsikringsmessig er offshoreinstallasjoner klassifisert som en sjøforsikringsrisiko, og forsikringene følger i stor grad det regelsett som gjelder for marine forsikringer. Vi vil fortrinnsvis støtte forsikringer basert på Norsk Sjøforsikringsplan formidlet av nordiske meglere lokalisert i det sterke norske offshoremiljøet. Nordsjøen: Offshorekunder i hjemmemarkedet Nordsjøen vil selvsagt være hovedområdet for If Industris satsing på offshore energiforsikring. Et hjemmemarked som betyr så mye for den økonomiske utvikling i Norden er det naturlig at vi satser på. Området, grensende mot Norge og Danmark i øst, Storbritannia i vest og Tyskland, Nederland og Belgia i sør, ligger midt i det som er hovedområdene for nordisk næringsliv våre kunder. Olje- og naturgassreservene i Nordsjøen ble påvist på 1960-tallet. Men det var først på 80-og 90-tallet at Nordsjøen fikk en betydelig strategisk posisjon som olje- og gassprodusent utenfor OPEC. De fem land som har produksjon er; Storbritania, Norge, Danmark, Tyskland og Nederland. Alle praktiserer et lisensregime basert på skatter og avgifter, hvert land kontrollerer sitt område etter de grenser som ble avtalt sent på 60-tallet. Olje-og gasspruduksjon i Nordsjøen med et hardt, ugjestmildt klima og store dybder, krever avansert offshoreteknologi. Produksjonskostnadene er derfor relativt høye, men nærhet til marked og politisk stabiltet har muliggjort en viktig plass i den globale markesplassen for olje og naturgass. If Industri ser mange muligheter også for oss i Nordsjøen. Jenny Gardner Bernt Lamark 14 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

9 KUVAPÖRSSI OY / JUPITERIMAGES Varutransporternas framtid Tre viktiga krafter kommer att påverka varutransporternas framtid: klimatförändringen, en fortsatt globalisering och det överhängande terroristhotet. Vi på Ifs varuförsäkringsavdelning bistår våra kunder och deras framtida behov med god försäkringskapacitet, nya koncept för hantering av transportrisker och branschspecifikt skräddarsydda tjänster. Klimatförändringen Vi ser många tecken på att jordens klimat håller på att förändras. I början av 2008 drabbades södra USA av tre gånger fler virvelstormar än normalt. I Mellanöstern och södra Kina har man under den senaste tiden upplevt exceptionellt kallt väder och rentav snöfall. De polära glaciärerna och övriga inlandsisar på jorden smälter snabbt. Också vetenskapsmännen är på bred front eniga om att det pågår en betydande klimatförändring på jorden. Väderleksförändringarna påverkar människornas verksamhet överallt i världen. År 2005 prövades både USA:s befolkning och den internationella försäkringsbranschen av de ödeläggande orkaner som orsakade enorma ekonomiska förluster såväl i Mexikanska golfen som längs dess kuster. Även om katastrofer av detta slag alltid lämnar sina spår, har de mindre rubbningar som klimatförändringen för med sig, t.ex. erosionen av kusterna eller förändringarna i nederbördsmängderna, kanske ännu mer långtgående konsekvenser. Eftersom merparten av världens fraktgods transporteras med fartyg över världshaven och lagras i internationella hamnar, nära vatten, har klimatförändringen en stor inverkan också på transportindustrins affärsverksamhet. Den fortsatta globaliseringen Grundförutsättningarna för verksamheten inom varutransport stärktes ytterligare under 2007: världsekonomin och världshandeln fortsatte att växa, och även handelsflottan i världen utvidgades betydligt. Handelsflottan har vuxit med cirka 10 procent under de senaste fem åren, och containerflottan har ökat med hela 40 procent under samma tid. Tillväxten inom den globala ekonomin och handeln väntas fortsätta även i år under förutsättning att vi besparas stora naturkatastrofer och att osäkerheten inom ekonomin i USA inte sprids till andra håll i världen. Transportvolymen väntas också öka, vilket i sin tur ökar trängseln på farleder och i hamnar. Handeln mellan Europa och Asien kommer enligt prognoserna att växa sig större än handeln mellan Europa och Nord-, Central- och Sydamerika. Enligt undersökningar kan handeln mellan Asien och Europa växa med hela 20 procent enbart under I Asien innebär detta en omvälvning inom hela transportbranschen då de traditionella sjölederna utsätts för allt hårdare tryck: handeln, som i åratal koncentrerats till hamnarna, förflyttas framöver allt mer till inlandet, vilket förutsätter en utveckling av väg- och järnvägsnätet samt flodfarten. Terroristhotet Terrorattackerna i USA i september 2001 förändrade världen oåterkalleligt. Även om terrordåd hade inträffat på olika håll i världen även tidigare, överrumplades hela världen av attackens dimensioner och dess effekter också på andra kontinenter. De religiösa spänningarna efter terrorattackerna, kriget i Afghanistan och Irak samt terrordåden i Europa, Asien och Mellanöstern har bidragit till en ökad instabilitet i den säkerhetsmiljö som vi nu lever i. Utöver terroristhotet påverkas den internationella handeln och därmed också transportbranschen av de förebyggande åtgärder som myndigheterna i olika länder vidtar för att skydda sina medborgare. En politisk förändring som kan komma att få stor konsekvens för världshandeln är den nya samling lagar och föreskrifter som är under beredning i USA. I USA är de oroliga för att terrorister ska lyckas importera radioaktiva bomber eller andra massförstörelsevapen i transportcontainers till amerikanska hamnar. Därför bereder kongressen i USA för närvarande en lag som syftar till att transportföretagen ska förse alla containrar med GPS-sändare. Dessa anordningar skulle ge information om containerns ursprung, transportrutt, destinationsort och innehåll, vilket i sin tur skulle hjälpa gräns- och tullmyndigheterna vid containerns säkerhetsklassificering. Om de nya bestämmelserna införs, medför de såväl avsevärda olägenheter som nya möjligheter för containertrafiken och transportbranschen i övrigt. Samtidigt som sändarna skulle innebära betydande investeringar i ny infrastruktur för systemet och extra kostnader för fraktförarna, skulle systemet också producera information som kunde vara mycket värdefull för både fraktförarna och försäkringsbolagen. Då man lyckats bemästra utmaningarna med hanteringen av informationen, kan den nya tekniken förbättra såväl den service som erbjuds lastägarna som prissättningen av transportförsäkringsprodukter. Mer försäkringskapacitet till rimligt pris Under dessa föränderliga verksamhetsförutsättningar erbjuder If sina kunder lämpliga produkter och tjänster för varierande behov. Globaliseringen och den växande världshandeln ökar volymen av land-, sjö- och flygfrakt överallt i världen, vilket i sin tur förutsätter allt högre försäkringsbelopp och större försäkringskapacitet. Försäkringskapaciteten måste utökas också på grund av riskerna i samband med vädret och terrorismen En viktig uppgift för Ifs transportförsäkringsavdelning är att uppskatta kundernas risker med tanke på riskernas totala storlek och å andra sidan försäkringsuppläggets struktur. Målet är att tillhandahålla en tillräcklig försäkringskapacitet och att bära risker för kundens räkning till ett rimligt pris. Ifs försäkringskapacitet hör till de högsta i Norden och bolaget utvecklar kontinuerligt olika prissättningssystem och andra verktyg med hjälp av vilka man kan säkerställa att också försäkringarnas premiesättning är förutsägbar och rättvis. 1. Stor kapacitet Vi har rätt expertis, finansiell kapacitet och kapital att förstå och hantera de risker ditt företag kan möta. 5. Internationell kunskap och täckning Vi tar hand om ditt företags försäkringsbehov världen över med hjälp av våra internationella filialkontor och samarbetsnätverk. Hanteringen av transportrisker Det sker sannolikt mycket färre skador om lasten surras i enlighet med vedertagen praxis både i fartygen och i lagringsutrymmen, i synnerhet vid dåligt väder. Det är också viktigt att kritiskt betrakta de transportmedel och annan utrustning som används med utgångspunkt i hur väl de håller i krävande väderleksförhållanden. If bistår sina kunder genom att med hjälp av olika riskhanteringstjänster säkerställa en lönsam affärsverksamhet och minimera de kostnader som riskerna medför. När det gäller transportrisker innebär detta exempelvis identifiering och värdering av kundens viktigaste risker, analys av inträffade skador, reducering av risker i samarbete med kunden samt utbildning för kundföretagens anställda. Skräddarsydda tjänster enligt företagets bransch, placering och exponeringar If Marine Cargos kunderbjudande 2. Omfattning och pris Med vår djupgående kunskap kan vi hjälpa dig att hitta rätt försäkringsstruktur till rätt pris. 6. Tjänster för captive och stora program Vi är den största captiveadministratören i Norden och kan hjälpa till med captive- och försäkringsstrukturer. 3. Kompetent riskhantering Vi erbjuder riskbedömning och skadeförebyggande åtgärder som kan skydda ditt företag och minimera den totala riskkostnaden. 7. Skräddarsydda produkter och tjänster Vi identifierar och bedömer riskerna efter bransch, verksamhetsort och specifika behov och erbjuder en optimal försäkringslösning. 4. Skaderegleringsexpertis Vi får snabbt igång verksamheten igen efter stora förluster och hjälper även till med små, ofta förekommande förluster. 8. IT-lösningar Vi utvecklar ständigt IT-lösningar för ditt företags försäkringsbehov baserade på företagets riskprofil och vår erfarenhet. If utvecklar kontinuerligt sitt produktoch serviceutbud i enlighet med kundernas behov. Exempelvis grundades 2007 en branschspecifik enhet med namnet Logistics Operators Competence Centre (LOCC). Målet med detta kompetenscentrum är att stödja kunder med verksamhet inom logistikbranschen bättre än tidigare. På If har man insett att logistikföretagen har specifika behov och att det bästa sättet att betjäna dessa kunder är att grunda ett särskilt team med experter från såväl olika kompetensområden som olika geografiska områden. Dessa experter samarbetar med utvalda globala kunder för att utveckla nya produktoch servicekoncept i synnerhet med tanke på logistikbranschens behov. Dessutom följer de utvecklingen och skadeutfallet inom branschen och på marknaden samt företagens risker och riskprofiler. LOCC är ett exempel på hur If utvecklar sina tjänster i enlighet med kundernas behov. Varutransporternas framtid kommer att påverkas av klimatförändring, fortsatt globalisering och terroristhot. Ifs affärsområde Industri arbetar långsiktigt med att erbjuda sina kunder försäkringsprodukter och -tjänster som kan assistera dem att hantera de ökande transportriskerna i samband med dessa förändringar. Vi ska hjälpa våra kunder trygga en kontinuerlig affärsverksamhet. Jenny Gardner 16 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

10 Klimatförändringen kommer att ha omfattande ekonomiska konsekvenser som måste beaktas i planeringen redan i dag. Det är fråga om långsiktig riskhantering. Debatten om klimatförändringen startade på försäkringsfronten i början av 1970-talet. Då trenden tycktes bli allt starkare, slöts kontakter med forskarsamhället för att få tillgång till nyaste forskningsrön. På 1990-talet lyfte folkrörelserna fram riskerna med klimatförändringen till allmän kännedom. Då uppfattades klimatförändringen närmast som en miljöfråga. Först i och med Världsbankens före detta ekonom Nicholas Sterns rapport på 700 sidor till brittiska regeringen (Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006) väcktes företagsledarna till verkligheten: klimatförändringen kommer att ha ett svindlande pris och leda till världsomfattande politiska och ekonomiska konsekvenser som berör alla företag och deras affärsverksamhet. Enligt Sterns rapport kan vi besparas de allvarligaste följderna av klimatförändringen, om koldioxidhaltens maximum kan hållas under ppm koldioxidekvivalenter (CO 2 e). I dagens läge ligger nivån på 430 ppm CO 2 e. Om den årliga ökningen motsvarar nuvarande nivå, som är över 2 ppm, uppnås de maximala halter av växthusgaser som jorden klarar av redan år Åtgärderna för att hejda klimatförändringen kräver en årlig investering på Klimatförändringen påverkar ekonomin cirka 1 procent av världens bruttonationalprodukt. Om förebyggande åtgärder inte vidtas, kan följderna av klimatförändringen medföra en bestående räkning på 5 20 procent av bruttonationalprodukten. Om vi alltså inte agerar i dag, betalar vi en mångdubbel räkning i morgon. Sterns rapport klargjorde med en gång att klimatförändringen är både en ekonomisk angelägenhet och en säkerhetsfråga. I fjol publicerades IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport, som resulterade i EU:s beslut om att reducera utsläppen. Vid G8-konferensen i Heiligendamm i juni i KUVAPÖRSSI Kuvapörssi OY Oy / JUPITERIMAGES Jupiterimages fjol diskuterades klimatförändringen som ett ärende med globala dimensioner. Konferensen visade att ju fler som deltar i debatten, desto mer är man tvungen att göra kompromisser. Förebyggandet av klimatförändringen har emellertid redan nu bakom sig en stark politisk vilja. Samarbete görs allt mer på både politisk nivå och inom produktutveckling, säger direktören Ernst Rauch från Münich Reinsurance Company. Konsekvenserna större på norra halvklotet Klimatförändringen har olika effekter på olika håll i världen. Konsekvenserna är som starkast på det norra halvklotet. Detta beror på att landmassorna på norra halvklotet är större och lagrar mer värme. Oceanerna reagerar i sin tur långsammare på temperaturhöjningen. På norra halvklotet kan medeltemperaturen stiga med upp till 5 C. Det känns kanske inte som särskilt mycket, men man måste komma ihåg att skillnaden mellan medeltemperaturen under istiden och den nuvarande varma perioden endast är cirka 4 5 C. I denna skala är en höjning av medeltemperaturen med 5 C verkligen mycket, säger Rauch. Ett annat hot vid sidan av klimatförändringen är befolkningstillväxten. Jordens befolkning beräknas öka från nuvarande 6,5 miljarder till 9 miljarder fram till århundradets slut. Med tanke på säkerheten utgör en växande population i kombination med sämre levnadsförhållanden en dålig ekvation. Det största problemet kommer att vara bristen på vatten, säger Rauch. Dödligheten ökar Klimatförändringen medför allt kraftigare och mer ofta förekommande naturfenomen översvämningar, hårda vindar och värmeböljor. Människans förmåga att anpassa sig till höga temperaturer är dålig. Vid värmeböljan 1994 i Berlin fördubblades antalet döda per dag. År 2003 krävde hettan i Frankrike, Tyskland, Spanien och Österrike sammanlagt cirka offer. De var huvudsakligen äldre personer och personer i dåligt skick, men redan temperaturer på C orsakar vätskeförlust och cirkulationsproblem även hos personer med god kondition. Företagsverksamheten försvåras Även om alla i sista hand förlorar på klimatförändringen, ser Rauch också tillfälliga vinnare inom vissa branscher. Till vinnarna hör bland annat läskedryckstillverkarna då de höga temperaturerna ökar efterfrågan. Däremot råkar många branscher som använder vatten i sin verksamhet i svårigheter, bland annat kraftverken som behöver kallt kylvatten. Vid planeringen av nya kraftverk måste man därför redan nu beakta att tillgången på kylvatten kan försämras under kraftverkens livscykel på år eller att det vatten som finns att tillgå kan vara varmare än i dagens läge. Även om en bransch inte är direkt väderberoende, kan klimatförändringens effekter på affärsverksamheten ändå vara både direkta och kraftiga. Då måste affärsverksamheten, processerna och produktutvecklingen anpassas enligt de förhållanden som är att vänta, säger Rauch. Försäkringsbolagen har en viktig roll Enligt Rauch har försäkringsbolagen en viktig roll när det gäller att trygga en kontinuerlig affärsverksamhet. Försäkringsbolagen har en stor mängd erfarenhet, statistik och forskningsdata om olika skadefall och naturkatastrofer. Genom att göra riskkartläggningar och sprida information kan man identifiera skaderiskerna och vidta åtgärder för att avvärja riskerna på förhand. Nya försäkringsprodukter utvecklas, men det går inte att försäkra sig mot alla skador. Om exempelvis en fastighet ligger invid strandlinjen av en flod, och statistiken visar att denna svämmar över vart annat år, kan man vid en översvämning inte tala om en oväntad skada. Genom ett fungerande samarbete mellan försäkringsbolaget och kunden kan en försäkring emellertid beviljas efter att vissa riskhanteringsåtgärder har vidtagits, t.ex. en skyddsvall har byggts, förklarar Rauch. Försäkringsbolagen kan också bidra till utvecklingen av nya tekniker och produkter. När exempelvis de kommersiella satelliterna utvecklades för år sedan var investeringarna i ny teknik svindlande. Ändå förstördes många satelliter redan vid avfyrningen. Försäkringsbolagen hade då en viktig roll i utvecklingen av den nya tekniken som försäkrare av riskerna. Utan försäkringsbranschens stöd hade utvecklingen av satelliterna gått mycket långsammare. Genom att delta i en produkts planeringsprocess, kan försäkringsbolagets experter uppskatta riskerna och medverka till att de minimeras. Då de risker som är förknippade med en produkt minskar, blir produkten också ekonomiskt mer lönsam, konstaterar Rauch. Marjatta Pietilä 18 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

11 Återkallelse av produkter från marknaden är en verklig företeelse som av diverse orsaker berör allt fler företag. Någonting kan alltid gå snett, oberoende av vilka produkter företaget tillverkar och hur långt företagets produktsäkerhet har finslipats. På samma sätt som när vi köper hem ett tjuvlarm och hoppas att vi aldrig ska få användning av det, borde företagen utarbeta en effektiv återkallelsestrategi innan det finns ett verkligt behov av den. I en fulländad värld skulle denna strategi aldrig behöva tillämpas, men ett företag som har anammat rätt sätt att tänka har emellertid betydligt bättre möjligheter att klara sig ur eventuella problemsituationer än ett företag som nöjer sig med att reagera först när skadan redan är skedd. Enligt en uppskattning som gjorts inom Europeiska unionen är effektiviteten när det gäller återkallelse av konsumtionsvaror cirka procent. Då man beaktar att över produkter återkallades från EU-marknaden år 2007 är andelen farliga produkter som blivit kvar på marknaden avsevärd. Med effektiva återkallelseåtgärder kan ett företag uppnå marknadsledande position inom sin bransch och därtill vinna konkurrensfördelar genom att kunna berätta att återkallelsen av en felaktig produkt lyckats till över 90 procent. Kostnader Index OPen Kostnadsbesparingar Produktåterkallelse Återkallelse av produkter är en allt allmännare företeelse inom den internationella handeln som också bolagens ledningsorgan och aktieägare har fäst uppmärksamhet vid. Liksom citatet ovan visar, behandlar företagen dylika risker allt för ofta först i Komplicerade produktionskedjor Kostnadssänkningar utgör oundvikligen en del av affärsverksamheten på en kraftigt konkurrensutsatt marknad. Inom produktionsindustrin har den uppenbara lösningen under de senaste 20 åren varit att flytta produktionen till områden med betydligt lägre arbetskrafts- och råvarukostnader. Om produktionsstrategin utomlands däremot är dåligt hanterad kan kostnadsbesparingarna minska betydligt eller rentav gå om intet. Detta åskådliggörs av det fiktiva scenariot nedan: Extra kostnader Återkallelse från marknaden Byte av produkt Produktansvar Försäljningsförluster Skadat varumärke Omplanering av produkten Regleringsvite osv efterskott. De företag som satsar på framförhållning har i detta avseende en betydlig konkurrensfördel. Produktion i hemlandet Väl hanterad utlokaliserad produktion Dåligt hanterad utlokaliserad produktion 20 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

12 Varumärkets ägare kan allt för lätt skylla ifrån sig på den utlokaliserade produktionen, om något skulle gå snett. Skadan drabbar emellertid ändå i sista hand tillverkarens eget varumärke och rykte, varför en effektiv processhantering är av största vikt. Det har visserligen sitt pris, men det finns många företag i världen som under de senaste 20 åren har lagt ut sin produktion exempelvis till Kina utan några som helst produktsäkerhetsproblem. Hur är det möjligt? De har inte nöjt sig med att enbart ställa kvalitetskrav på produkterna utan också kontinuerligt följt upp att kraven fullföljs med hjälp av lokala övervakare i produktionsanläggningarna. Produktformgivningen har också sin betylse i sammanhanget. I de fall som på sista tiden förekommit inom leksaksindustrin riktas anklagelserna delvis mot de utomstående tillverkarna (t.ex. i fallet med blyhaltig målarfärg), men de ursprungliga produkternas formgivare sannolikt varumärkets ägare bär ofrånkomligen också en del av ansvaret. Med hjälp av en väl hanterad utländsk produktionsstrategi är de geografiska skillnaderna i produktlagstiftningen och förfalskade produktsäkerhetsintyg inte längre något problem. Man måste också komma ihåg att den slutliga konsumenten endast ser varumärket, inte den mångfacetterade produktionskedjan. Konsumenterna har sannolikt därför inte mycket till övers med sympatier för ett företag som försvarar sig genom att hänvisa till leveranskedjans geografiska mångfald. Optimering av återkallelsestrategin En allmän missuppfattning är att en bra återkallelseplan är samma sak som en effektiv återkallelsestrategi. Detta är emellertid fullständigt fel. Återkallelseplanen är ett dokument där återkallelseåtgärderna beskrivs i stora drag på ett lättfattligt sätt. Återkallelsestrategin omfattar i sin tur hela organisationen och syftar att effektivt förebygga och hantera processen som helhet. Ett företag kan ha den bästa återkallelseplanen inom sin bransch, men om företaget inte har någon återkallelsestrategi kan det hända att planen tas i bruk för sent eller lämnas helt och hållet obeaktad. Spårbarhet Ett av de största problemen som företagen stöter på i samband med en produktåterkallelse är kundernas (inklusive konsumenternas) oförmåga att lätt identifiera de felaktiga produkter som dras bort från marknaden. En lyckad återkallelse som endast begränsar sig till den aktuella felaktiga produkten förutsätter att företaget kan specificera och spåra sin produkt som släppts ut på marknaden. För att lyckas med detta måste företagen föra ett produktions- och leveransregister, av vilket också framgår produktions- och leveransmängderna samt leveransernas mottagningstider. Företagen måste dessutom märka alla sina produkter så att de kan identifieras i händelse av säkerhetsproblem. Om ett företag inte märker eller på annat sätt individualiserar sina produkter, kan det i värsta fall bli tvunget att återkalla fler produkter än nödvändigt eller rentav ta emot produkter som det inte ens har tillverkat. Undvika återkallelse Lagstiftning Spårbarhet Förstöring av produkter Testning Regelmässighet Identifiera problemet PRODUKTRISK 14 viktiga synpunkter att beakta i en effektiv återkallelsestrategi. Återkallelse av en produkt Undersök problemet Problemet utvidgas Experter Kundbetjäningsteam Återkallelseåtgärder Återkallelsearbetsgrupp Råvaruleveranskedjan Avtalsförpliktelser Effektivitet Människor Vid verkställandet och hanteringen av en återkallelse måste man beakta tre parter som alla mer eller mindre har sina egna intressen. Ett företag som kan tillfredsställa samtliga parters behov, klarar sig sannolikt ur en sådan situation utan skador. De nämnda tre parterna är aktieägarna (beroende på företagets ägarunderlag) den reglerande instansen konsumenterna/kunderna. Hur väl dessa parters behov kan tillfredsställas beror på flera olika faktorer, varav den viktigaste är hur man informerar om återkallelsen. Slutanvändarnas säkerhet måste alltid i första hand prioriteras, och det effektivaste sättet att signalera detta till konsumenterna är att informera om saken på eget initiativ. Såsom citatet i början av artikeln visar, lägger företagen ofta för stor vikt vid att skydda sitt varumärke i stället för att värna om konsumenterna. På lång sikt räcker det knappast att tillfredsställa någon av nämnda parter. Aktiens pris Information Katastrofers inverkan på företagets ägarvärde Händelsen i affärsdagar Deborah Pretty ja Rory F Knight, Oxford Metrica Impact of Catastrophe on Shareholder Value. Som det framgår av tabellen ovan, återhämtar sig de aktörer som kan hantera kriser och katastrofsituationer, t.ex. en omfattande produktåterkallelse, på ett ändamålsenligt sätt mycket bättre än andra på medellång eller lång sikt. Om företaget inte har förberett sig på situationen på förhand, kan en kris mycket sällan eller aldrig klaras upp med hedern i behåll. De slutliga konsekvenserna av en återkallelse kan minimeras genom att förnuftigt, systematiskt och framför allt kundorienterat närma sig problemet. Konsumenterna måste ges klar information och problemet måste lösas utan dröjsmål. Om lösningen exempelvis omfattar byte av en felaktig produkt (eller del av en produkt) till en ny, kan en eventuellt negativ kunderfarenhet vändas till något positivt genom att säkerställa att anvisningarna för byte av den felaktiga delen är klara och att bytet till en ny sker så snabbt och smidigt som möjligt. Det finns skäl att komma ihåg att en missnöjd konsument i de flesta fall först kontaktar företaget per telefon. Om kundens samtal ställs i kö för fem minuter på grund av att telefonväxeln stockats till följd av återkallelsen, är konsumentens första intryck av företaget verkligt dåligt och kunden går antagligen förlorad. Försäkring En särskild återkallelseförsäkring som inom livsmedels- och dryckesindustrin går under namnet CPI (Contaminated Products Insurance, försäkring i händelse av skämda produkter) samt inom konsumtionsvarubranschen under namnet FPR (First Party Recall, återkallelseförsäkring för första part), ansågs tidigare vara en onödig lyxförsäkring, som trots sitt begränsade innehåll var dyr. Från dessa tider har situationen utvecklats påtagligt rentav så mycket att stora tillverkare och återförsäljare i allmänhet kräver att varuleverantören tecknar sådant försäkringsskydd. Detta har ökat intresset för återkallelseförsäkringar, vilket i sin tur har fört med sig nya aktörer på marknaden. Försäkringsskyddets pris är också förmånligare än tidigare, men det är ändå inte helt motiverat att tala om en svag marknad. Försäkringsgivarna använder de facto expertkonsulter och är allt mer medvetna om riskerna i anslutning till produktsäkerhet. En mer ingående riskkännedom möjliggör också en ändamålsenlig premiesättning. Man kan därför säga att de företag som har en testad och fungerande återkallelsestrategi och som också informerar aktivt om detta, sannolikt får ett bättre pris för sina produkter än andra. En annan allmän missuppfattning är att en ansvarsförsäkring för verksamhet också omfattar produktåterkallelser. I de flesta fallen täcker ett sedvanligt verksamhetsansvarsskydd inte återkallelsekostnader, utan bara direkta person- eller egendomsskador. Risken för potentiella skador försäkras inte. Andra kostnader som ett särskilt återkallelseskydd kan täcka till skillnad från sedvanliga verksamhetsansvarsskydd är följande: avbrottsskador utredning av fallet återkallelse förstöring byte till ny kostnader för nyleverans konsultation återställande av varumärkets anseende. Teckning av försäkringsskydd eller risköverföring borde utgöra endast en del av företagets återkallelsestrategi. Fördelen med riskhantering eller reducering av risken är att företaget har bättre möjligheter att klara sig ur situationen utan att skada sitt rykte. Sammanfattning Planering och beredskap är hörnstenarna i en lyckad produktåterkallelse. Företagen hoppas naturligtvis att de aldrig ska bli tvungna att dra bort en produkt från marknaden. Om en återkallelse emellertid är oundviklig och företaget är oförberett, kan företagets varumärke och rykte orsakas betydlig och oåterkallelig skada. Genom ändamålsenlig planering och beredskap kan företaget däremot minimera eventuella produkt- och ryktesskador. Självtillräckligheten är skrämmande stor i synnerhet hos sådana företag som inte har egen erfarenhet av produktåterkallelser. Dessutom är endast få företag beredda att medge att deras återkallelsestrategi inte är fullständig. Om dina medarbetare anser att företaget har en effektiv återkallelsestrategi, be en utomstående part testa saken. En självgjord test är endast sällan tillräckligt objektiv för att eventuella problem ska identifieras och åtgärdas på ett ändamålsenligt sätt. Jeremy Moore Jeremy Moore är produktriskchef på Marsh riskkonsultavdelning inom EMEA-området. Hans arbetsgrupp har specialiserat sig på att utveckla effektiva återkallelsestrategier inom flera olika branscher. Moore har över 20 års erfarenhet av den tekniska industrin. Moore är verksam i London och kan kontaktas per e-post på adressen: I denna artikel behandlas ämnet på allmän nivå. Uppgifterna i artikeln är inte avsedda som anvisningar för några som helst enskilda situationer och de ska inte tillämpas som sådana. I frågor som gäller försäkringsskydd ska försäkringstagarna vända sig till sina juridiska rådgivare och försäkringsexperter. Detta dokument eller den information som ingår i dokumentet får inte kopieras eller reproduceras på något sätt utan tillstånd av Marsh Ltd. Endast Marsh Ltd:s kunder får utan särskilt tillstånd använda rapporten för internt bruk. Copyright Marsh Ltd. Alla rättigheter förbehålles. Marsh Ltd är ett företag som auktoriserats och regleras av finanstillsynsmyndigheten i Storbritannien. 22 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

13 Riskhanteringen i industriparken kräver samarbete I industriparken i Harjavalta ligger ansvaret för säkerheten i första hand på de företag som finns på området. De enskilda företagens lösningar räcker emellertid inte till för trygga området som helhet och garantera säkerheten för de, ofta utomstående, personer som rör sig där. För att skapa ett tryggt område behövs samarbete. Norilsk Nickel Harjavalta Oy Norilsk Nickel Harjavalta Oy:s produktionsanläggningar är belägna i industriparken i Harjavalta. Industriparken omfattar cirka 300 hektar med femton företag. Utöver Norilsk Nickel Harjavalta Oy är de viktigaste aktörerna i området Boliden Harjavalta Oy, Oy AGA Ab, Kemira GrowHow, Kemira Oyj, Pori Energia Oy och Air Liquide Polargas Oy. Alla dessa företag har en gemensam skyldighet de är förpliktade att utarbeta en säkerhetsrapport. Dessutom har företagen sinsemellan startat strategiskt samarbete i syfte att stödja varandras verksamheter. Skyldigheten att utarbeta en säkerhetsrapport betingas av att företagen använder, hanterar och lagrar farliga kemikalier. De övriga företagen på området är huvudsakligen planeringsbyråer och företag inom servicebranschen som bland annat handhar ovan nämnda företags underhåll, sköter renhållning och avfallshantering inom industrin, ansvarar för fastigheternas renhållning, bevakning, interna transporter, företagshälsovård och personalbespisning, kort sagt upprätthåller en fungerande infrastruktur. Säkerheten av största vikt På grund av att företagen hanterar, använder och lagrar farliga kemikalier är säkerhetsfrågorna av största vikt i denna koncentration av företag. Lagen kräver att de som använder kemikalier utarbetar en säkerhetsrapport. Därtill företar finska Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) kontrollbesök i företagen en gång om året. Företagen skall ha säkerhetsplaner, ansvarspersoner och verksamhetsmodeller i händelse av utsläpp av giftiga gaser. Säkerhetsplanerna måste fungera även i en situation där de värsta scenarierna besannas. Säkerhetsverksamheten utvecklas utifrån ambitionen noll olycksfall, berättar säkerhetschef Timo Kallionpää på Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Samarbete på alla nivåer Stycke Utöver företagsspecifika säkerhetsplaner och -system har företagen i industriparken ett samordnat säkerhetsarbete på många nivåer och mellan olika sakkunniggrupper. Sådana grupper är direktörernas samarbetsgrupp, säkerhetschefsgruppen, informatörernas samarbetsgrupp, skyddsombudens grupp, miljöchefsgruppen, områdets samarbetsgrupp och bevakningens utvecklingsmöte. Räddningsväsendet och företagshälsovårdsstationen på området har en viktig roll både för de enskilda företagen och för hela industriparkens säkerhet. Kontakterna till myndigheterna och grannarna sköts genom samverkan med intressenter. Till säkerhetschefsgruppen hör säkerhetscheferna i de företag som är förpliktade att utarbeta en säkerhetsrapport samt den gemensamma chefen för områdets räddningstjänst och industribrandchefen, berättar Kallionpää. I fjol sammanträdde gruppen åtta gånger. Den utarbetar en gemensam säkerhetsplan för hela industriparken, fastställer målsättningarna för säkerhetsarbetet och ser till att åtgärderna i enlighet med uppställda mål verkställs. Under året genomförs ett flertal utvecklingsprojekt. Säkerhetscheferna upprätthåller säkerheten på området också genom att utvärdera såväl entreprenörernas som varandras säkerhetssystem, förklarar Kallionpää. Samarbetsgrupperna har en viktig uppgift när det gäller att sprida information. Varje kvartal samlas industriparkens partnerföretag och entreprenörer för att diskutera ett aktuellt säkerhetstema. På mötet behandlas inträffade olycksfall, tillbud och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister, fortsätter Kallionpää. Synliga resultat Arbetsskador i storindustriparken Harjavalta Resultaten av det gemensamma säkerhetsarbetet syns i praktiken på många sätt. På området ordnas en katastrofövning en gång om året och i övningarna deltar också de lokala myndigheterna som ansvarar för säkerheten. De företag som är förpliktade att utarbeta en säkerhetsrapport bär turvis ansvaret för att arrangera övningarna. Skiftgrupperna Medlemföretag i storindustriparken Entreprenör Tillsammans 27 och förstahjälpsgrupperna övar en gång i månaden, industribrandkåren cirka 20 gånger om året. För entreprenörer, åkare och besökare ordnas allmänna introduktionskurser på nätet. För utbildningen ansvarar områdets bevakningsföretag. Endast de som avlagt kursen med godkänt resultat får en elektronisk nyckel som gör det möjligt att röra sig på området utan förkläde. De som arbetar i företagen måste ha ett arbetssäkerhetskort, som införs i bevakningsföretagets register. Vid portarna registrerar passerkontrollen både fordonen och deras förare. I ett företag som är förpliktat att utarbeta en säkerhetsrapport måste man alltid veta hur många personer som rör sig på området och var de befinner sig. Om olyckan är framme måste man nå dem omedelbart. På ett så här omfattande område är det en stor utmaning, konstaterar Kallionpää. Marjatta Pietilä Säkerhetschefen Timo Kallionpää på Norilsk Nickel Harjavalta Oy berättade om industriparkens arbetarskydd och riskmanagement på Storföretagens riskmanagementdag.. Norilsk Nickel Harjavalta Oy Norilsk Nickel Harjavalta Oy är en del av den ryska gruv- och metallurgijätten som är världens ledande producent av palladium och nickel. Bolaget producerar cirka 18 procent av all nickel i världen och kontrollerar hälften av gruvproduktionen av palladium. År 2006 var Norilsk Nickel Harjavalta Oy:s omsättning 700 miljoner euro och bolaget sysselsätter 230 anställda IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

14 KUVAPÖRSSI OY / JUPITERIMAGES Gruppförsäkring attraktiv förmån för personalen Under 2007 lanserade If i Sverige frivilliga gruppförsäkringar. Utbudet består bland annat av liv-, sjuk-, olycksfalls- och barnförsäkring. Ambitionen med lanseringen är att komplettera Ifs försäkringserbjudande mot stora företag i Sverige. Atea Logistics är en av Ifs kunder som valt Ifs gruppförsäkring. Risk Consulting träffade Heléne Grön, gruppföreträdare på Atea Logistics. Hon poängterar att syftet med att erbjuda företagets anställda den här typen av försäkring är att ge medarbetarna chans till ett bra skydd till låga premier. De anställda ska ha möjlighet att teckna bra försäkringar men samtidigt själva kunna välja. Atea Logistics har också valt att betala premien för medarbetarnas liv- och olycksfallsförsäkring, som en anställningsförmån. Alla nyanställda ansluts automatiskt till detta grundskydd. Alla har behov av dessa två produkter, säger Heléne Grön. I synnerhet unga anställda saknar ofta ett fullgott skydd. Det här är ett bra sätt att se till att de får ett bra skydd till ett lågt pris och som de sedan själva kan utöka när behovet uppkommer. Ökat intresset för personförsäkring De senaste åren har If märkt en stadig ökning i intresset för personförsäkring. If satsar också på individuella personprodukter och de har blivit en stor framgång med snabb ökning i antalet försäkrade. Vi ser ett växande intresse hos kunder att öka sitt personskydd, både genom fler och olika typer av personförsäkringar, säger Markus Norling, ansvarig för Ifs individuella personförsäkringar. Redan två år efter lanseringen av våra individuella personprodukter hade vi fler än försäkrade. Intresset har flera förklaringar: Högre krav på trygghet och livskvalitet. Ökad köpkraft. Ökad livslängd. Önskemål om fysiska aktiviteter och upplevelser även då hälsan försämrats på grund av ålder, sjukdom eller olyckshändelse. Ökande misstro att detta kommer att kunna leveras genom offentliga hälsooch omsorgstjänster. Allt större ansvar läggs på individen Alla vuxna människor har genom lagar och avtal ett grundläggande personskydd, men de flesta har behov av ett mer omfattande skydd. Om vardagen plötsligt förändras på grund av en skada eller sjukdom ger gruppförsäkringar - och individuella personförsäkringar det extra ekonomiska stöd som då ofta behövs. Vad är Gruppförsäkring? Gruppförsäkring är en förmån som kan erbjudas anställd på ett företag eller som medlem i en organisation. Den här typen av försäkring bygger på att fler människor går samman och delar på risk. Ju fler som ansluter sig till en gruppförsäkring, desto bättre villkor kan erbjudas. Det är därför gruppförsäkring är ett betydligt mer prisvärt och attraktivt alternativ än en individuell försäkring och därmed uppfattas som en förmån. Stärk varumärket If har lång erfarenhet av att hjälpa stora företag att stärka deras varumärken med hjälp av förmånliga försäkringslösningar. Med lanseringen av gruppförsäkringar inom personområdet utökar vi utbudet av attraktiva försäkringslösningar, säger Markus Norling. Två exempel på samarbeten är Volvia Care och Scania Hälsa. I samarbete med Scania Finans har bolaget tagit fram sitt första erbjudande baserat på de nya gruppförsäkringarna. Konceptet har vi kallat Scania Hälsa och det utgörs av ett paketerbjudande utformat som ett baspaket bestående av en privatsjukvårds- och en olycksfallsförsäkring samt möjlighet att utöka försäkringsskyddet med en liv- och barnförsäkring. Baspaketet skyddar åkaren och åkeriet medan tilläggsförsäkringarna även ger möjlighet att skydda den försäkrades familj. Med detta erbjudande stärker Scania Finans sitt varumärke genom att erbjuda en attraktiv produkt till sina kunder och återförsäljare. Gruppförsäkring ger här en möjlighet för stora företag att visa att man tar ett socialt ansvar för sina anställda genom att man tillgodoser både intresse för och behov av möjligheten att skaffa sig ett personskydd. Fokus på komplett produktutbud och effektiv administration De två viktigaste målen med vår satsning på gruppförsäkring var att ta fram ett komplett utbud av personprodukter samt att kunna erbjuda en effektiv administration. Anledningen är enkel, vi vill kunna ge företaget möjligheten att erbjuda en komplett försäkringslösning till sina anställda till en minimal kostnad för företaget. Förutom det normala utbudet av gruppförsäkringar erbjuder If också privat sjukvårdsförsäkring samt ytterligare en produkt Kritisk sjukdom. Det är en försäkring som ger rätt till utbetalning av ett engångsbelopp vid diagnos av ett antal specifierade sjukdomar eller åkommor. Johan Larsson HENNING MANSSON 26 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

15 KUVAPÖRSSI OY / JUPITERIMAGES Solvens är viktigt för såväl försäkringsbolagen som deras kunder. Det skall finnas tillräckligt med kapital i ett försäkringsbolag för att täcka oförutsedda händelser en buffert. Solvens II direktivet syftar till att säkerställa detta. Den 10 juli 2007 presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om solvensregler. Syftet med förslaget är att skapa ett mer riskbaserat solvenssystem och ge försäkringsbolagen incitament till förbättrad riskhantering. Ökade krav kommer att ställas på försäkringsbolagens förmåga att hantera, mäta och styra risker. Det nya ramverket ökar skyddet för försäkringstagarna och gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att få en djupare förståelse för bolagens risker, kontroll och styrning av verksamheten. Detta regelverk som alltså kallas Solvens II planeras införas för de europeiska försäkringsbolagen senast Ramverket för solvensregler Det nya regelverket för solvensregler bygger på tre pelare. Pelare 1 behandlar värderingsregler för skulder till försäkringstagare och de kapitalkrav som försäkringsbolagen måste förhålla sig till avseende försäkrings-, kredit- och marknadsrisker samt operativa risker. Kapitalkravet måste beräknas utifrån en standardmodell eller, om företaget har myndighetsgodkännande, en egen intern kapitalmodell. Pelare 2 behandlar processen för myndighetsövervakning och fokuserar på värdering av att rättvisande kapital beräknas samt att företagens riskhanteringssystem och processer är anpassade för att korrekt kunna identifiera och hantera risker. Myndigheter kan besluta om att ett företag skall föreläggas ytterligare kapitalkrav i det fall man bedömer att någon risk inte tillfreds- Pillar I Capital requirements Solvency II Pillar II Supervisory review Pillar III Disclosure requirements ställande täckts i Pelare 1. Pelare 3 innefattar krav på extern redovisning och rapportering av risker, kapital och hantering av riskerna. Solvens II ett regelverk som fokuserar på riskhantering i försäkringsbolag Alla direktförsäkrings- och återförsäkringsföretag med premieintäkter överstigande 5 MEUR omfattas av direktivförslaget. I direktivförslaget finns proportionalitetsregler som syftar till att anpassa kraven till mindre bolag. Än så länge har EU-kommissionen enbart kommit med ett direktivförslag. I huvudsak räknar man med att detta ska beslutas i EU parlamentet under Därefter följer ett arbete med mer detaljerade regler och nationella lagändringar. För närvarande pågår ett intensivt arbete inom EU-parlamentet, hos nationella myndigheter och inom olika delar av försäkringsbranschen med att försöka förstå och påverka direktivförslaget. Flera kontroversiella frågor har uppmärksammats. Till dessa hör bl.a. frågor om klassificering av kapital (Own Funds), solvenskrav för koncerner (Group support) samt proportionalitetsprinciper, dvs. anpassning av regler till mindre bolag. Solvens II kommer att gynna kunderna Solvens II syftar primärt till att skydda försäkringstagarna genom att försäkringsgivarna påläggs ett kapitalkrav som avser att spegla det individuella företagets specifika riskprofil. Försäkringsbolagen skall med 28 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

16 andra ord ha en buffert som täcker oväntade förluster och minskar risker för insolvens. Detta tillsammans med det faktum att riskerna kan åsättas en mer rättvisande kapitalkostnad bör vara en säkerhet och fördel för försäkringstagarna. Mer korrekt prissättning Solvens II skall bl.a. kunna ge försäkringsföretagen incitament till förbättrad riskhantering och ökad kontroll, som i sin tur kan öka effektiviteten och minska risken för förluster. tydligare koppling mellan de risker företagen tar och kapitalbehov. bättre underlag för prissättning och riskurval mer rättvisande krav på kapitalstorlek Som förslaget ser ut kommer Solvens II sannolikt att gynna väldiversifierade bolag. Om ett företag med verksamheter i många länder utnyttjar diversifieringsfördelarna, ger detta större möjligheter till en effektiv fördelning av kapital mellan länderna. Detta påverkar kapitalbehovet och därmed kan kapitalkostnaden bli lägre än hos ett bolag som endast verkar nationellt. Rapporteringskraven ökar Solvens II kommer bl.a. att ställa krav på att företagen skall kunna identifiera, hantera och mäta (modellera) olika typer av risker i verksamheten. integrera resultatet av riskmodelleringen i strategiska och operativa beslutsprocesser. Solvency II timescales Draft framework Directive published (10 July 2007) kontrollera riskdata vad gäller kvalitet, spårbarhet, historik och dokumentation och därtill validera eller visa hur man kommit fram till sina resultat. detaljerat rapportera till myndigheter vad avser styrningsmodell, riskhantering och beslutsprocesser. Försäkringsbolagen förbereder sig Förberedelser för att anpassa verksamheten till kommande krav har påbörjats i olika grad, ofta beroende av storlek på försäkringsbolaget. Att beräkna ett riskbaserat kapital har gjorts i många europeiska bolag under ett antal år. I t.ex. Storbritanien har interna kapitalmodeller varit obligatoriska sedan Användningen av interna kapitalmodeller och riskbaserade styrningsmått varierar dock stort mellan bolag i Europa. Regelverket testas redan Då regelverket är under utveckling tillmäts de s.k. Quantitative Impact Studies (QIS) stor vikt. Dessa utformas av CEIOPS som är det europeiska organet för nationella försäkringsmyndigheter. Försäkringsbranschen och dess organisationer är aktiva remissinstanser. I studierna testas en standardiserad kapitalberäkningsmodell och successivt sker därigenom ett praktiskt klargörande av tänkt regelverk och effekterna av detta. Noggrann utvärdering har skett efter varje studie. Under våren 2008, med start i april, kommer en ny studie, den s.k. QIS 4 att genomföras. I motsats till QIS 1 till 3 kommer Member States to transpose into law Level 1 Directive Adopted (30 june 2009) denna att drivas av EU-kommissionen. Bolagen har ombetts att delta i studien i bred omfattning och även uppmanats att jämföra resultaten med resultaten från de egna interna modellerna. Kommissionen har uppställt höga mål för deltagande i QIS 4 och bolagen har tid till sista juli 2008 att delge kommissionen sina resultat och kommentarer. Hur kommer reglerna att påverka Captives Captives omnämns inte direkt i några officiella Solvens II-dokument och det är ännu tidigt att uttala sig om hur regelverket kommer att påverka dessa bolag. Captivebolag har normalt en begränsad volym och verksamhet ofta endast egendom och avbrott försäkring vilket i sin tur begränsar riskspridning och behov av administration. Detta tas delvis hänsyn till i de proportionalitetsregler som nu föreslagits i direktivet och som innebär att mindre bolag tillåts tillämpa ett förenklat förfarande jämfört med regelverket i övrigt. Mycket få captives har hittills deltagit i de studier som refererats till ovan (QIS). I QIS 4 har nu captivebolagen möjligheter att få sina speciella verksamhetsformer och behov uppmärksammade. Att captivebolagen deltar i QIS 4 och därigenom belyser specifika frågor kopplade till captiveverksamhet är viktigt. En intensiv lobbyverksamhet har därutöver påbörjats av såväl Federation of European Risk Management Associatons, FERMA som Dublin Internatio System in operation (31 October 2012) nal Insurance & Management Association, DIMA. Några generella kommentarer som rör captives kan lämnas: Standardmodellen är inte specifikt anpassad för captives. I syfte att beakta captiveföretagens särskilda behov bör företagen som alternativ överväga att använda en egen intern kapitalmodell. Interna modeller generellt beräknas leda till lägre kapitalkrav jämfört med standardmodeller, genom att internmodellerna beräknar kapitalkravet utifrån företagets individuella riskprofil. Administrationskostnaderna för captives kommer sannolikt att öka p.g.a. krav på ökad kontroll och rapportering. De förutspådda förenklingarna och proportionalitetsreglerna kommer troligen att beröra de olika riskerna i pelare 1 enligt följande: Försäkringsrisker Ja Marknadsrisker Kanske Kreditrisker Sannolikt inte Operativa risker Sannolikt inte Flera faktorer kan sägas tala för att captivebolag inte flyttar från EU till en domicil utanför EU trots att det på kort sikt kanske vore en lockande lösning för att undvika ett tungt förberedelsearbete. Direktiv saknas vad avser s.k. cell captives. Sammanfattningsvis rekommenderas att captives: deltar i QIS 4 för att belysa de captivespecifika frågeställningarna och därigenom påverkar regelverket till att bättre spegla de krav som bör kunna ställas på captiveverksamhet. planerar för Solvens II redan nu. Det finns ca 5000 försäkringsbolag inom EU; Då en stor del av dessa skall ha en individuell kapitalberäkningsmodell godkänd av hemlandets försäkringsmyndighet, får man inte vänta för länge. Utnämningar Poul Steffensen, ny chef för Underwriting Poul har över 20 års erfarenhet av försäkringsbranschen och var tidigare chef för Ifs enhet för Commercial Property Product & Underwriting. Minna Mikkanen, ny Nordic Head of Marketing. Minna har stark bakgrund inom marknadsföring, utveckling och conceptering och var tidigare anställd som Head of Private Marketing hos If. Håvard Thevik, ny Head of Risk Management, Norge Håvard har over 10 års erfaring med risk management i prosessindustrien innen sikkerhets- og miljø-rådgivning, pålitelighetsanalyser, risiki relatert til ny teknologi og helhetlig risikostyring for store selskaper. Magnus Ekblad, ny Account Executive för Sales and Client Servicing i Sverige Magnus har 20 års erfarenhet inom försäkrings- och mäklarbranschen och var tidigare anställd som Office Manager och Senior Account Executive hos Willis i Göteborg. Jeanette Korse, ny Account Executive för Sales and Client Servicing i Sverige Jeanette har över 20 års erfarenhet av försäkringsbranchen och var tidigare anställd som Property Underwriter and Relationship Leader för Industri segment hos Zürich i Sverige. Results from QIS 3 (November 2007) QIS 4 (Apri July 2008) Level 2 and 3 Implementing Measures (31 December 2010) Full implementation (31 October 2012) Karin Friberg Henrik Kjellqvist, ny Account Executive för Sales and Client Servicing Sweden Henrik har bred erfarenhet i mäklarbranschen och var tidigare anställd som Business Developer/Senior Consultant för Employee Benefit hos Aon i Sweden. 30 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2008 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

17 SWEDEN If P&C Insurance S Stockholm SWEDEN Visit: Barks väg 15 If tel. P&C +46 Insurance (0) S-106 fax (0)8 Stockholm Visit: Barks väg 15 tel. +46 (0) fax. If P&C +46 Insurance (0) Vikingsgatan 4 S Gothenburg If tel. P&C +46 Insurance (0) Vikingsgatan fax. +46 (0) S Gothenburg tel. +46 (0) fax. If P&C +46 Insurance (0) Västra Varvsgatan 19 S Malmö If tel. P&C +46 Insurance (0) Västra fax. +46 Varvsgatan (0) S Malmö tel. +46 (0) fax. If P&C +46 Insurance (0) Box 190 S Sundsvall If Visit: P&CUniversitetsallén Insurance 2 Box tel (0) S-851 fax (0)60 Sundsvall Visit: Universitetsallén 2 tel. +46 (0) fax. +46 (0) DENMARK If P&C Insurance Stamholmen 159 DENMARK DK-2650 Hvidovre If tel. P&C +45Insurance Stamholmen fax DK-2650 Hvidovre tel fax. FINLAND If P&C Insurance FIN IF FINLAND Visit: Niittyportti 4 If Espoo P&C Insurance FIN tel IF Visit: fax Ängsporten Esbo tel NORWAY fax If P&C Insurance P.O. Box 240 NORWAY N-1326 Lysaker If Visit: P&CLysaker Insurance Torg 35 P.O. tel. +47 Box N-1326 fax. +47Lysaker Visit: Lysaker Torg 35 tel fax. If Safety Centre Ringvoll N-1827 Hobøl If tel. Safety Centre Ringvoll fax N-1827 Hobøl tel fax FRANCE AND LUXEMBOURG If Assurances France 4, rue Cambon, 2e étage FRANCE F Paris AND LUXEMBOURG tel. If Assurances France fax. 4, rue +33 Cambon, e 09étage 76 F Paris tel GERMANY fax If Schadenversicherung AG Direktion für Deutschland GERMANY Siemensstrasse 9 If D Schadenversicherung Neu-Isenburg AG Direktion tel für Deutschland Siemensstrasse fax D Neu-Isenburg tel fax. THE +49 NETHERLANDS AND BELGIUM If P&C Insurance THE Boompjes NETHERLANDS 413 NL-3011 AND BELGIUM XZ Rotterdam If tel. P&C +31Insurance Boompjes fax NL-3011 XZ Rotterdam tel fax. GREAT +31BRITAIN If P&C Insurance 2nd floor, 40 Lime Street GREAT London BRITAIN EC3M 7AW If tel. P&C +44 Insurance nd fax. +44 floor, Lime7629 Street London EC3M 7AW tel fax ESTONIA AS If Eesti Kindlustus Pronksi 19 ESTONIA EE Tallinn AS tel. If +372 Eesti6 Kindlustus Pronksi fax EE Tallinn tel fax. LATVIA AS If Latvia Kronvalda bulvaris 3 LATVIA LV-1010 Riga AS tel. If +371 Latvia Kronvalda fax bulvaris LV-1010 Riga tel fax. LITHUANIA UAB If Draudimas Zalgirio 88 LITHUANIA LT Vilnius UAB tel If Draudimas Zalgirio fax LT Vilnius tel fax. RUSSIA CJSC If Insurance P.O.Box 16, FIN Lappeenranta RUSSIA Visit: Malaya Konyushennaya 1/3, CJSC office If B Insurance 42 P.O.Box St.Petersburg, 16, FIN-53501Russia Lappeenranta Visit: tel. +7Malaya Konyushennaya /3, office fax. +7B St.Petersburg, Russia tel fax Relax, we ll help you. Relax, we ll help you.

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 1 Pappersbruket Silverdalen Marsh Leadership,

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017

FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 FÖRETAGET SOM FÖREMÅL FÖR BROTT OCH OEGENTLIGHETER 2017 UTREDNING FÖRETAGSSÄKERHET I FINLAND Att avvärja brott och oegentligheter är mera fördelaktigt än att utreda skador. Företagssäkerhet skyddar företagets

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING WILLIS GRUPPEN Globalt Ett av världens tre globala mäklarhus med egna internationella nätverk. Bildades redan 1828 Arbetar med Risk Management åt privat

Läs mer

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser

Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Översvämningar och återförsäkring: Hur försäkringsbranschen anpassar sig till extrema naturhändelser Forum för naturkatastrofer Dance Zurovac-Jevtic, PhD Senior Specialist and Technical Underwriter Sirius

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Klimatförändring och försäkring

Klimatförändring och försäkring Klimatförändring och försäkring Länsstyrelsen i Västmanlands seminarium 10 februari Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar AB Staffan Moberg, Svensk Försäkring En del av svensk Försäkring i samverkan Klimatanpassning

Läs mer

CHESS Chemical Health Environment Safety System

CHESS Chemical Health Environment Safety System CHESS Chemical Health Environment Safety System Bureau Veritas En kort översikt 180 år av expertis inom kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö och socialt ansvar "Att söka sanningen och berätta den utan rädsla

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand?

Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Ansökan om forskningsmedel inom forskningssatsningen Anlagd Brand Brandstatistik vad vet vi om anlagd brand? Anlagd brand är ett stort samhällsproblem. Enligt statistik från Svenska Brandskyddsföreningen

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp Aktiedeposition VIII/2012 Till underliggande instrument

Läs mer

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerter 2008: Eget försäkringsbolag RM fokus! Utredning KSL Fördröjning

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Brandförsäkringsmodell

Brandförsäkringsmodell Funktionsanpassad Brandförsäkringsmodell för lätta industri- och hallbyggnader STÅLBYGGNADSINSTITUTET Swedish Institutet of Steel Construction Publikation 155, 1995 Brandskador oberoende av materialval

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer