Pumpstation PS-20. Avloppsstation med betongbrunn och överbyggnad av träkonstruktion. Fasad av trä eller underhållsfri plastfasad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pumpstation PS-20. Avloppsstation med betongbrunn och överbyggnad av träkonstruktion. Fasad av trä eller underhållsfri plastfasad."

Transkript

1 Pumpstation PS-20 Avloppsstation med betongbrunn och överbyggnad av träkonstruktion. Fasad av trä eller underhållsfri plastfasad.

2 allmän beskrivning Pumpstation PS-20 Avloppspumpstation med betongbrunn och träöverbyggnad Det skall vara tryggt att köpa en station från NORVATEK. Vi är med från konstruktion till överlämnande. Byggnaden På NORVATEK är vi mycket stolta över våra överbyggnader. Standardhuset med en rejäl trästomme på 120 mm är stabilt och har en bra isoleringsnivå. Insidans väggar är klädda med en plastbehandlad plywoodskiva som klarar fuktig miljö mycket bra. Skivan är dessutom mycket stark och klarar infästning av utrustning utan problem. För att husen ska smälta in i miljön på ett snyggt sätt har vi ett brutet innertak. Det gör att vi kan hålla ner höjden på husen så att dom ser proportionerliga ut. Standardfasaden är en lockfasad med 22 mm tryckimpregnerade panelbrädor. Husen kan levereras med fasaden målad i valfri kulör. Vår nya underhållsfria plastfasad, som blivit mycket populär, är en annan möjlighet, Standardstorlekar utvändiga mått: x x eller x Givetvis går det att få överbyggnaden i andra mått. Bottenplatta Husen står på en rejäl bottenplatta av 220 mm betong. Plattan har ingjutna pumpluckor med underliggande kvarngaller. Fördelen med betonggolv jämfört med plast är att det är stabilt och inga ljud/vibrationer fortplantar sig i golvet. En annan fördel är att det är enkelt att göra stabila infästningar m.m. i golvet. Som standard ytbehandlas golvet med en epoxifärg. Mot en mindre extrakostnad klinkrar vi golven. Klinker klarar sig under hela stationens livslängd och ger en yta som är snygg, halkfri och lätt att hålla ren. Inredning, pumpar etc En pumpstation kan utrustas på många olika sätt. På nästa uppslag visar vi vår standardutrustning och vilka tillval du kan göra. Montering NORVATEKs pumpstationer levereras och monteras alltid av vår egen personal. Vi tar ansvar för igångkörning och stämmer av att elautomatik och övriga funktioner fungerar som avsett. Brunnen smart kombination ger maximal driftsäkerhet NORVATEKs PS-20 stationer levereras med brunn i betong med en ingjuten TOP-botten i massiv betong. Betongen är en miljövänlig produkt med lång livslängd. Det är enkelt att göra infästningar och ta upp nya genomföringar i betong. Tack vare betongens tyngd undviker man problem med uppflytningsrisk och behovet av extra bottenplattor. Brunnarna levereras med invändig diameter på mm beroende på behov. TOP-botten Den nedersta ringen av betong gjuts i ett stycke med TOP-profilen. På så sett kombinerar vi betongens styrka, tyngd och hållfasthet med TOPprofilens goda renhållningsegenskaper. Top-botten är utformad så att pumparna hamnar mitt i brunnen. Pumpfötterna sitter på den snedställda voten. Konstruktionen ger en minimal bottenyta som är fri. Den rörelse pumpen skapar i vätskan gör att allt slam följer med när vätskan pumpas ut. Jämfört med en konventionell pumpstation är konstruktionen med Top-botten mycket lätt att hålla ren.

3 PUS-jordning Kabelgenomföring Våra stationer har en mycket bra PUS-jordning av tryckrör och lyra m.m. utan massa kablar som hänger löst. Genom att vi förbinder lyra, tryckrör, jordplatta och luckram med armeringen i plattan får vi ett mycket bra jordsystem. Vi tätar alla våra kabelgenomföringar från sump m.m. ordentligt så att t.ex. inte lukt kan sprida sig denna väg. Samtidigt får man en bra dragavlastning och en snygg installation.

4 Pumpstation PS-20 Avloppspumpstation med betongbrunn och träöverbyggnad ritningar & utrustning

5 Standardutrustning Pumpstation PS-20 1 Pumpbrunn av betong med gummiringsfogade brunnsdelar DN 1200, 1600, 2000, 2500 och Topbottenkonstruktion för bästa renhållning av botten. 3 Pumpfötter monterade i snedplan. 4 Avloppspumpar anpassade för aktuella driftsförhållande. 5 Tryckrör i rostfritt. EN Gejderrör i rostfritt. 7 Gejdfäste i rostfritt med vibrationsdämpning och kättinghållare. 8 Lyftkätting i rostfritt. 9 Pisorör 110 PP. 10 Tryckrörsanslutning utgående med rstf fläns anpassad till tryckrörsdimensionen. 11 Bottenplatta i betong med fall mot pumpluckor. Målad med grå epoxifärg. 12 Pumplucka med underliggande kvarngaller. 13 Ingjutna kabelkanaler för pump och givarkablar. 14 Pumphus med 120 mm regelstomme och fasad i tryckimpregnerad lockpanel. Standardstorlekar: 2750 x 2750, 3000 x 3000, 3000 x 3500 utv. 15 Innerväggar med fukttålig plastbehandlad plywood. 16 Tak i svart plåt med takpanneprofil. 17 Takavvattning. 18 Aluminiumdörr 10 x Lyftbalk IPE 140 FZV. 20 Åkvagn 500 kg. 21 Kilslidsventiler. 22 Kulbackventiler. 23 Lyra i rostfritt med Poly-pigutag. Flänsar i FZV. 24 DN 25 kulventiler för dränering respektive avluftning av lyran. 25 Inkommande vatten med rstf kulventil DN 25 samt backventil och PE-koppling DN Internvatten med rostfria pressrör. 27 Slanghylla med 8 m spolslang och spolmunstycke. 28 Rostfritt tvättställ med genomströmnings VVB. 29 Värmefläkt 2 kw. 30 Belysning. 31 Sumpventilation med sugande kanalfläkt i plast. 32 Automatikskåp. 33 Papperskorg. 34 Tvål & desifitionsbehållare. 35 Pappershållare. 36 Skolkrokar. 37 Sumpbelysning Tillvalsutrustning Pumpstation PS Dämpskärm. 39 Rostfri stege. 40 Brutet vatten Kategori Flödesmätare. 42 Omrörningsventil DN 40 manuell eller med eldon. 43 Skrivpulpet. Utkragningsplatta vid risk för uppflytning. Lyfttelfer, manuell eller elektrisk. Rördelar i syrafast material. Övertrycksventilation med SAU aggregat. Klinkerbelagt golv. Fasad i plast eller målad panel. Joniseringsaggregat. Ozonaggregat. Kolfilter. Avfuktingsaggregat. Venspray sumprengöring. Slamsugningsrör.

6 utrustningsalternativ Plastfasad NORVATEK har tagit fram en fasad i GAP som ser ut som en träfasad. Fasaden är mycket naturtrogen, du ser t.o.m. ådringen i träet. Den underhållsfria fasaden är ett intressant alternativ till betongöverbyggnaden eftersom vikten på huset blir mycket lägre. Lukthantering På marknaden finns många olika system för luktbekämpning i pumpstationer. Vi arbetar bl.a. med: Jonisering ett joniseringsaggregat (EKOion) monteras i en tilluftskanal. Aggregatet skickar ut joniserad luft som neutraliserar den dåliga luften i överbyggnad och pumpsump. Kolfilter en filterbehållare i rostfritt med aktivt kol monteras på väggen. En inbyggd fläkt suger ut den dåliga lukten via filtret och vidare ut. Ljuddämpare kan monteras om stationen ligger i känslig miljö. Omrörningsventil Vid behov av omrörning av sumpen kan en ventil monteras på det gemensamma tryckröret. Vid öppning återförs en del av pumpflödet till botten av sumpen och skapar en omrörning av bottensedimentet. Ventilen kan vara manuell eller auto matiseras med en motorventil så att ventilen öppnas vid t.ex. var 3:e pumpstart. Klinkergolv Väljer du att lägga ett klinkergolv i din pumpstation har du gjort ett klokt val. Du får ett tåligt, halkfritt golv som är lätt att sköta och håller sig fräscht i många år. Ventilation Om du vill att ventilation av hus och sump baseras på övertryck rekommenderar vi att ventilationsaggregatet SAU 125 installeras. Genom att skapa ett övertyck inne i huset hålls lukten från sumpen tillbaka och stiger ej upp i huset. SAU 125 har inbyggd fläkt, filter och en termostatstyrd värmare på 2 kw. Den inbyggda värmaren klarar att värma huset, ingen extra uppvärmning behövs. Sumpspolning Vid problem med smutsbeläggning på brunnens väggar kan ett spolmunstycke (Venspray) monteras ca 1 m ovanför högsta vattennivå i brunnen. Spolmunstycket drivs av vattentryck från ett ÅS-skydd KL 5 och styrs via en magnetventil. När pumpen stannar vid låg vattennivå öppnas magnetventilen och spolmunstycket spolar väggarna rena.

7 Dimensionering av pumpstation Vi hjälper er gärna med att dimensionera pumpstationen. De viktigaste uppgifterna vi behöver för att ta fram ett förslag är: dimensionerande flöde, dimension och längd på tryckledningen, den geodetiska tryckhöjden, inloppets VG och marknivån vid pumpstationen. Utifrån dessa uppgifter kan vi rekommendera pumpar och passande storlek på pumpsumpen. Vi får även fram lämplig dimension på tryckrör och ventiler samt passande husstorlek för stationen. Förslagstext * Pumpstation för avloppsvatten typ NORVATEK PS-20. Pumpsump i betong med diameter _ och ingjuten TOP-botten. Överbyggnad i träkonstruktion med fasad i panel. Husstorleken skall vara x mm utvändigt. Pumpar typ _ med kapacitet l/s vid _ m total uppfodringshöjd. Kapaciteten gäller för vardera pump och alternerande drift. Tryckutlopp DN _. Rörinrede DN i kvalitet _. Avst & backventiler DN. El & Automatikskåp enligt _ standard Utöver NORVATEK PS-20 standardutrustning skall stationen utrustas med _. *) Denna förslagstext finns i redigerbart format på NORVATEKs hemsida Leveransbeskrivning NORVATEKs pumpstationer levereras alltid av vår egen monteringspersonal för att säkerställa att monteringen ska uppfylla våra krav. För att monteringen skall gå smidigt gäller följande: vid leverans av pumpstationer med standard storlekar levererar vi med kranbilar som kräver följande förutsättningar: Max avstånd från krancentrum till brunnscentrum i schakt är 8 m. Körbar väg fram till lossning och plats för stödben vid lossning. Beställaren utför en väl avvägd (planhet ± 5 mm) och komprimerad grusbädd för brunn och byggnad. För byggnaden avslutas grusbädden strax över brunnsringen. Beställaren svarar för länshållning, inkoppling av ut vändiga ledningar samt utsättning. Anslutningsvinklar Alla anslutningsvinklar i brunnen anges i förhållande till utgående tryckledning (TS). Dörrens placering kan väljas 90 eller 270 grader i förhållande till tryckutloppet. Exempel Anslutning Vinkel Dim / Rörtyp VG Utlopp TS 0 104/RSTF 4,00 Inlopp / PP 2,20 Inlopp / PP 2,50 Bredd / PP 3,50 På vår hemsida finns blankett att ladda hem. Inlopp 2 Utlopp TS Inlopp 1 Bredd

8 PS-20 med standardfasad i tryckimpregnerat trä PS-20 med målad träfasad PS-20 interiör med tvättställ etc PS-20 med klinkergolv Pumpstationer med kvalitet och möjlighet att variera Med 20 år i branschen har NORVATEK gedigen erfarenhet av att dimensionera, konstruera och bygga pumpstationer. Vår målsättning är att hela tiden bli ännu bättre. Pumpstationerna tillverkas i vår egen produktionshall i Kungälv. Vi utför alla moment själva, från teknisk konstruktion, snickeri och svetsning till montering och provkörning. Egen tillverkning innebär full kontroll på både arbete och material. Det innebär också att vi kan vara flexibla. I den här broschyren presenterar vi en av våra pumpstationer. Läs gärna mer om våra övriga produkter på hemsidan eller slå oss en signal. elefon Kungälv: T Telefon Ettebro:

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl Vikdörren är otroligt flexibel. När du öppnar den blir öppningen mycket större än en skjutdörr kan erbjuda. Du kan ha mer än en gångdörr. Vikdörren går

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer