FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm."

Transkript

1 AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr

2 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till min första dag som kommunalråd i Orsa kommun. Det känns oerhört hedrande att bli utsedd till kommunalråd. Det är ett stort och viktigt uppdrag samtidigt som Maries spalt det känns spännande och roligt. Det är med skräckblandad förtjusning jag har gett mig in i uppdraget. När jag skriver det här så har det bara gått två veckor och pirret är naturligtvis fortfarande kvar och jag hoppas att det kommer att vara kvar länge till. Jag tror att vi människor behöver den känslan emellanåt. Pirret är för mig ett tecken på att jag får utmaningar och med det utvecklas. Utan utmaningar och utveckling skulle jag tycka att det vore ganska tråkigt. Samtidigt är jag inte ensam i mitt arbete. Den positiva utveckling som Orsa har kräver mångas delaktighet och deltagande. Det samarbetsklimat och den anda av kreativitet och möjligheter som Ann varit med och byggt upp under sin tid som kommunalråd är något som jag ser som avgörande för Orsas framtid. Kreativitet är svårt. Det kräver mod och att våga pröva saker utan att riktigt ha allt klart in i minsta detalj från början. Det kräver också att vi vågar misslyckas ibland. Att våga misslyckas handlar också om att se att vi lär oss även av att vi inte alltid lyckas. Det går alltid att dra lärdomar av allt vi gör. Kreativitet, mångas delaktighet och deltagande innebär att arbeta i processer där inte allt är klart från början, utan att vi tillsammans formar samhället. Vi har ett gemensamt mål, men vägen dit och exakt hur det kommer att bli formas under arbetets gång. Det är i dialog med varandra som vi tillsammans formar samhället vi vill leva i. Små barn har sällan gränser för sin kreativitet. Det är oftast vi vuxna som sätter gränserna. Vi har många exempel på kreativitet i vår kommun. Utvecklingen i Orsa- Grönklitt är ett sånt exempel. Hur många trodde för några år sedan att verksamheten uppe i Grönklitt skulle utvecklas på det sätt vi ser idag, och utvecklingen bara fortsätter. Rovdjurscentrum/ Designtorg trä är ett annat sådant exempel. Kreativitet handlar om att försöka se på verkligheten med nya ögon, att vara nyskapande. Vi har haft Vinterfest i våra kommuner i den norra länsdelen. Vinterfesten är ett mycket gott exempel på kreativitet. I år var temat Saga och legend. Det är nog många av oss Orsabor, inklusive mig själv, som inte riktigt har insett vilket fantastiskt arrangemang vi har. En kammarmusikfestival i norra Dalarna som drar internationella artister och publik långväga ifrån. Jag måste erkänna att klassisk musik inte är något som jag lyssnar på till vardags. Det finns några enstaka skivor i skivsamlingen hemma, men jag kan inte påstå att de går varma i cd-spelaren. Den musikupplevelse jag fick vara med om i Orsa kyrka under Vinterfesten är dock något som jag önskar att alla skulle få uppleva. Vinterfesten kommer tillbaka nästa år så du som missade den i år och som kanske, som jag, inte riktigt känner dig hemma med klassisk musik, ta chansen och gå på en konsert. Vem vet, det kanske kan bli ditt livs musikupplevelse. Marie Olsson Thalins tankar Enkelt och obyråkratiskt En viktig sak för en bygds utveckling är enkelhet. Som till exempel att det ska vara lätt att få bygglov för ett hus i en by eller kanske till och med nära ett vattendrag. Jag har stor respekt för vårt kulturarv. Det finns mycket i vår historia som är viktigt att bevara och föras vidare till kommande generationer. Som till exempel vårt kulturlandskap. Men för en tid sedan så fick jag höra en sak som fick mig att gå i taket. Länsstyrelsen har tydligen regler som gör att vart enda stenröse i kommunen skall bevaras. Visst finns det delar av vårt kulturlandskap inklusive stenrösen som är så värdefulla att de skall lämnas orörda. Men det kan ju inte gälla överallt. Det sätter ju stopp för utvecklingen och lägger en död hand över landsbygden. Skall byarna fortsätta att leva så kan man ju inte göra museum av dem. Samma sak gäller strandskyddet. Ibland kan till och med ett dike eller en bäck räknas som vattendrag och därmed gäller strandskydd. Vilket gör att byggnadsnämnden måste begära dispens av länsstyrelsen för att kunna bevilja bygglov. I vår kommun som har så mycket fina platser runt tjärnar, sjöar och vattendrag tycker jag att det på många ställen skulle gå att bygga utan strandskyddsdispens. Se till att göra en inventering tillsammans med länsstyrelsen över bevarandevärda stenrösen i kommunen och var strandskyddet är viktigt och sätt upp tydliga regler vad som gäller där. I övrigt ska det vara enkelt och obyråkratiskt att få bygglov så att kommunen kan fortsätta utvecklas. Mikael Thalin Sidan 2

3 Om det här med demokrati och medbestämmande... Att jobba på en kommun innebär på att man jobbar i en politiskt styrd verksamhet efter politiska beslut. Det betyder också att vi har Orsabornas bästa för ögonen hela tiden. Det är kort sagt skitjobbigt ibland. Fast det är nödvändigt att alltid ha det i bakhuvudet. Demokrati ÄR jobbigt, och något vi måste reflektera över hela tiden. Det är helt enkelt det bästa systemet vi kan hitta för att driva världen framåt, och då får vi stå ut med derss brister. Och bristerna består mest i att man blir förbaskat frustrerad ibland när saker och ting drar ut på tiden - just för att den demokratiska processen tar tid. Sedan när processen tagit sin tid och ett beslut blivit fattat - ja då kan man ge sig tusan på att det blir liv och i värsta fall blir ärendet överklagat och så drar man det hela varvet runt en gång till och i allmänhet blev det som man först bestämde - bara ett år senare. Det är frustrerande. Men alldeles nödvändigt. Det är den säkerhetsventil vi har för att inte demokratin ska bli överkörd. Dessutom måste vi göra allt offentligt, till skillnad från privat företag Det kan vara rörigt ibland också. Inte minst för den ovane. Och det känns ofta som man som den lille medborgaren på gatan inte har mycket att säga till om. Fast man har nog mer att säga till om än man tror. Först och främst kan man rösta vart fjärde år. Sen kan man prata med sina politiker. Vet inte dom vad väljarna vill gör dom inget bra jobb. Sen kan man engagera sig i föreningar. Man kan skriva medborgarförslag. Det finns faktiskt många möjligheter att påverka. Problemet är att ta sig tid att fundera på vad man tycker. Både i samband med skollokaldiskussionen och i samband med att vi pratat om varumärket Helt enkelt har vi tjatat om att folk ska höra av sig och tycka till. Det är få som gjort det. Och går man bara och knyter näven i byxfickan - ja då förändrar man garanterat ingenting. Försökte provocera lite på hemsidan och konstatera att vi måste vara bra på kommun efter som ingen använt sina möjligheter. Dan därpå fanns det en liten röd flagga i e-posten som handlar om just de här frågorna. Glatt öppnade jag det för att äntligen få ta del av folkets röst. Det var ett spam som erbjöd mig viagra. På den här sidan finns ett knippe citat om demokrati. Konstaterar åtta av tio citat kommer från män. Också en bild av hur svårt det är med demokrati. För jämställdheten är en del av demokratin. Demokrati får inte gå så långt att man inom familjen röstar om vem som är far. Willy Brandt ( ) Den sämsta arbetshypotes man kan ha i en demokrati är att alltsammans är de andras fel. Mikal Rode Demokrati ger oss möjlighet att välja ett flertal inkompetenta i stället för att bli utsatta för ett fåtal korrumperade. George Bernard Shaw ( ) Demokrati grundas på övertygelsen att det finns ovanliga möjligheter hos vanliga människor. Harry Emerson Fosdick ( ) Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra. Winston Churchill ( ) Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut. Olof Palme ( ) Den som tror på människans fria vilja har aldrig hatat och aldrig älskat. Marie von Ebner-Echenbac Kvinnan har rätt att stiga upp på schavotten; då skall hon också ha rätt att stiga upp i talarstolen. Olympe de Gouge halshöggs 1793 Skulle det inte vara enklare om regeringen upplöste folket och valde ett nytt? Bertolt Brecht ( ) Demokrati är ett styrelseskick byggt på meningsutbyte. Problemet är att det blir effektivt först när folk slutar utbyta meningar. Clement Attlee ( I DETTA NUMMER Maries Spalt...2 Thalins Tankar...2 Om demokrati mm...3 Hur ska skolan se ut...4 Magistern som röt till...5 Röjning ger flis...6 Lanthandeln som fixar hemkörning...8 Allt fler betaltar för sitt avfall...11 Näringslivsåret Vem blir Årets företagare Nya rutiner för föreingsbidrag...15 Tyck till på e-post Sidan 3

4 Hur ska skolan se ut -en diskussion som engagerar! Ska vi ha tre skolor med elever från förskolan till nian? Ska vi bevara byskolorna - och dör delar av bygden om vi lägger ner dem? Eller ska skolan se ut på något annat sätt? Frågan är inte unik för Orsa. Ett vikande elevantal och ett stort ekonomisk tryck på kommunerna gör att skolan måste förändras. Frågan är hur? För att klara skolornas ekonomi krävs snarast en genomgripande förändring av organisationen, eftersom Barn- och utbildningsnämnden bland annat ser som sin uppgift att säkra kvalitet/effektivitet och ledarskap i skolan samt att ha en budget i balans. Innehållet viktigast Så långt har de som är ansvariga för skolverksamheten enats. Den skollokalgrupp som dessutom skulle titta på det kanske viktigaste - innehållet - har lagt ett förslag där det föreslås att kommunen om sex år har tre skolor med elever från förskoleklass till nian. Hela grundskolan under ett tak alltså. Dessutom har man på kortare sikt lagt två alternativa förslag som båda innebär förändringar för Stackmora skola. I det ena förslaget läggs skolan ner helt och säljs. I det andra flyttar man verksamheten vid dagiset Stackmyran till skolan och låter skolan vara kvar från förskola till och med tredje klass. Dessutom skulle verksamheten i Navet som riktar sig mot socialt utsatta ungdomar flytta till skolan. Villan som Stackmyran är inrymd i säljs. I båda fallen skulle skoleleverna som flyttas få gå på Bergetskolan istället. Bergetskolan är den skola som idag kan ta emot hela gruppen utan större problem. Färre elever Att man överhuvudtaget diskuterar frågan beror på att elevantalet i Orsas skolor förväntas sjunka med ca 170 elever på åtta år. Den ökade inflyttningen i kommunen påverkar inte siffrorna mer än mariginellt. Gruppen som tittat på frågorna har inte bara titta på lokalerna - i uppdraget ingick för övrigt också att se över skolornas kök, utan även på hur skolan ska klara av att möta de ökande kraven på den. Hur möter man barn med särskilda behov? Hur fördelar vi resurserna effektivt för att ha en bra skola för alla? Kort sagt: Hur får vi en bra skola. Byskolan en symbolfråga Nackdelarna med förslagen är naturligtvis att skolan i byn försvinner - i alla fall i några byar. Det är en viktig symbolfråga. Våra byskolor fungerar också tämligen väl idag. Fördelen är just samordningsvinster, speciellt av resurser för barn med speciella behov och för att se till att alla elever har tillgång till spetskompetens. Flexibiliteten blir större på skolorna. Liten ekonomisk besparing Utöver samordningsvinsterna som kan minska vissa kostnader är besparingen ekonomiskt liten - om ens någon. Men det kan man inte svara exakt på förrän någon fått i uppdrag att titta på den saken. Det ligger inte i det uppdrag som nu genomförts. Hur än de slutgiltiga besluten blir kommer de att medföra investeringskostnader. Sidan 4 Följ diskussionen på www.

5 Omdebatterat Som väntat är förslaget omdebatterat. Vid det första informationsmötet där gruppens arbete presenterades hördes åsikter som att förslaget lägger en död hand över en stor del av bygden till att det viktiga är att vi diskuterar ledarskap och innehåll i skolan, inte var skolan ligger. De oroliga rösterna övervägde, men så dominerade också föräldrar från Stackmora och Skattungbyn, de hotade skolorna på mötet. Däremellan kom också mer praktiska funderingar, som om det inte är bättre med en samlad 7-9 skola av omtanke av ungdomarna som kommer in i puberteten och svårigheterna att få till en bra undervisning i obligatoriska musiken och gymnastiken på de mindre skolorna. De flesta verkade dock eniga om innehållet i skolan är viktigast att diskutera. Inte minst har det framförts av en företagargrupp som engagerat sig i skolan. Och den kanske viktigaste delen är just ledarskapet i skolan. Magistern som röt till Några höjde på ögonbrynen när magistern sade vad några tänkte - och några inte tänkt på. Skolans problem är inte lokalerna. Det är pedagogerna. Johan Berlekom har varit lärare i mer än 30 år. Idag är han pensionerad, men har kvar sitt intresse för skolan. Han sitter bland annat i barn- och utbildningsnämnden för socialdemokraterna. Men det var som gammal lärare han reagerade under informationsmötet om skollokalgruppens rapport. Ordet som triggade Johan var flumskola. använder man betyget som ett slags hot. Det ska ju vara ett kvitto, inte en dom. Och som sagt - medlen finns, men ingen använder dem. Fortsatt diskussion Det vi med största sannolikhet kan säga är att det slutliga beslutet i skolfrågan INTE blir exakt som det förslag som skollokalgruppen lagt fram. Nu ska deras rapport stötas och blötas och vändas och vridas på. Och framförallt är det innehållet i skolan som måste diskuteras. Lokalerna är viktiga. De måste stämma överens med arbetssättet i skolan. Men det betyder ju också att man måste bestämma sig för arbetssättet först. Det är också nu som allmänheten har möjlighet att påverka frågan. Det informationsmöte som hållits blir inte heller det sista i frågan. Den 21 april kommer en s k Orsadialog att hållas på skoltemat. Den gången blir fokus på skolans utveckling och innehåll och samtalet kommer att inledas med att skolutvecklingskonsulten Åke Westh pratar om ämnet. Då kommer även representanter från Älvdalens kommun att medverka. Det sista ordet är alltså långt ifrån sagt. Men samtidigt är det viktigt att skoldiskussionen inte dras i den berömda långbänken. De förändrade förutsättningarna för skolan är nämligen i allra högsta grad en realitet just nu. MISSA INTE ORSADIALOGEN OM SKOLUTVECKLING 21 APRIL KL 19 ORSA LÄRCENTRUM - Vad är flum? Det är när allting flyter. Det finns så mycket som förbättrats inom skolan, men vad som behöver göras är att förstärka lärarrollen. Det är inte bara eleverna som behöver stöd. Rektorerna måste få ett större ansvar för undervisningen så att de kan stötta lärare, se var det finns behov av fortbildning så att lärarna kan leda väl förberedda lektioner. Idag är de mest administratörer. Den delen kan säkert andra ta över. - Man ska inte sticka under stol med att läraryrket är ett socialt krävande jobb. Och den viktigaste rollen är att vara ledare. De flesta möjligheterna att vara det finns i skolan idag, men utnyttjas inte. Det ägnas tid åt trams om telefoner och kepsar på eller inte i skolan. En bra lärare - och ledare - behöver inte ha något nedskrivet om sådana saker. Det fungerar ändå. Ibland anförs att vi måste ha betyg då och då för att komma till rätta med flumskolan. - Vi behöver en genomlysning av vad betyg är, menar Johan. Den diskussionen förs på ett infantilt sätt både från betygsanhängare och motståndare. Vi har ju faktiskt uppnående-betyg, där det finns nedskrivet vad man ska kunna för att uppnå ett betyg. Betyg får man nämligen inte. Det uppnår man. När man pratar om att införa betyg mot flumskolan orsa.se/skollokal Pedagogfrågan är alltså viktigare än lokalfrågan, menar Johan. - Om man ska lägga ner någon skola eller inte får någon annan bedöma. Jag har full respekt och förståelse för nostalgitänkandet när det handlar om de små skolorna. Så länge jag har funnits i skolan har föräldrarna slagits av att skolan inte ser ut som när dom gick där. Men jag undrar om det leder så långt i skolutvecklingssammanhang. Vi måste skapa lockande studiemiljöer också. Men det allra viktigaste är att vi får lärare med gedigen ämneskunskap, som tycker om barn och som har en utvecklad ledarförmåga. Läraren måste vara ledare i rummet. Det är ett svårt jobb och det ställer krav - inte minst på stödet till lärarna. Vad tycker DU? Det är NU du kan påverka ärendet! Lämna dina synpunkter på vad som är viktigt i skolutvecklingsdiskussionerna via Sidan 5

6 Röjning ger flis Röjningsprojekt och öppna landskap - och jobb! Anders Sars (th) tillhör de som glädjer sig åt kommunens röjningsarbeten. Han har fått sjöutsikt och kan även se Grönlitt och Fryksås sedan Karl-Erik Göthe och hans röjare varit i farten Det är inte bara Ulf Lundell som trivs bäst i öppna landskap. Det gör vi lite till mans. Karl-Erik Göthe är den på kommunen som ser till att åtminstone kommunen föregår med gott exempel och håller sina marker öppna. - Det finns flera anledningar att röja kommunens marker, säger Karl-Erik Göthe. Dels vill vi ta till vara den vackra utsikten vi har över sjön. Men det handlar också om att frilägga elledningar och förbättra sikten för trafikanter. Som en ren bonus skapar man nya betesmarker - många av områdena upplåts till bete plus att man får in någon krona på flisen som blir. Landskapsvårdsprojektet slut -Kommunen hade ett röjningsprojekt som gick ut på landskapsvård för privatpersoner, men det projektet är slut. Nu arbetar vi med att föregå med gott exempel och hoppas att vi kan inspirera andra markägare att göra insatser för att hålla markerna öppna. En faktor som kan hjälpa till med det är möjligen att nu kan man tjäna flis på flisen som blir resultatet av röjningen. Den säljs nämligen som biobränsle. I kommunens fall blir den oftast bränsle i Eon:s centralvärmeanläggning i centrum. - Förut kunde man få ut lite för det timmer och den massaved som kunde bli resultatet av röjningen. Idag kan man ta hand om grenar och toppar och klenare träd också och få betalt för det. På köpet blir de områden som röjs mycket bättre städade. Parkmark Det är egentligen två kommunala förvaltningar som ligger bakom röjningen av kommunens marker. Skogsmarken administreras av stadsarkitektkontoret. Det som kallas parkmark av tekniska kontoret. - Den här verksamheten har varit eftersatt så på en del ställen ser marken ut som skogsmark, fast den står som parkmark i planerna. När det är dags att röja intill bebodda områden tar Karl-Erik alltid kontakt med de kringboende och presenterar planerna. - Oftast är man nöjda - och de som inte är det blir det i allmänhet när de sett resultatet, även om det inte alltid är så. Men det har också varit några fall där man själva röjt ännu mer på sin egen mark när kommunen åtgärdat sitt. Utsikt En nöjd kund, eller snarare nöjd granne är Anders Sars på Blåtryvägen. - Vi har fått både sjöutsikt och utsikt mot Grönklitt och Fryksås. Det är mycket ljusare och trevligare sedan man röjde. En del har naturligtvis favoritträd eller är oroliga för att insynsskyddet ska försvinna. Men det finns möjlighet att spara träd. Och ofta blir insynsskyddet bättre om man släpper upp den lite lägre vegetationen. Sidan 6

7 - Vi spar ofta större träd som folk tycker om också. Men det finns ochså en vits med att ha öppna ytor runt t ex villor och det är att vi minskar inbrottsrisken. Vid en röjning spar man ofta lågväxande växter som rönn, sälg och hägg för att skapa rum i landskapet. Det kan se lite knepigt ut när området är nyröjt, men snart ser men effekten. En effekt som dessutom innebär att sly inte får samma möjlighet att ta över. Gubbar med röjsåg Pratar man röjning tänker man oftast på gubbar med röjsåg, och visst kommer dom till heders ibland även idag. Men det allra mesta arbetet sker maskinellt. Idag är maskinerna så små så de tar sig in på de flesta områden. Först kommer en klippmaskin, som klipper av det som ska röjas och ser till att de läggs i prydliga buntar. Därefter kommer själva flismaskinen in. Idag sitter den på en skogstraktor och tar sig lätt fram på de flesta ställen. Resultatet blir att röjsågarna kommer fram väldigt sällan. - Kommunen har idag inte någon egen personal som arbetar med röjningen. Vi köper in entreprenörer när de behövs. Det gäller även maskinerna. Flis och gris Klippen ägs av Siljan Trading och flismaskinen av Tore Forsgren. ersatts med en modernare som lätt tar sig in i bestånden. Mer rationellt - Vi köpte den nya ifjol. Vi har velat smyga igång den här verksamheten lite grann. Det är bättre än att gå pang på och investera på en gång. Då står man där med alla kostnader och ingen kunskap. Betyder det att det finns planer att utöka verksamheten? - Planer finns det alltid. Utveckling är ju halva nöjet i den här branschen, ler Tore. Det gäller att vara bra på omvärldsbevakning och se vart saker och ting är på väg. Vi hade visserligen tur som kom in i den här verksamheten i rätt tid. Men det är ju också så att har du en idé eller ett projekt som du brinner för så hamnar man rätt vad det är på rätt plats vid rätt tillfälle. - Jag skaffade min första maskin för att kunna flisa åt mig själv på egen skog, men det har jag knappt hunnit med än, konsterar Tore som har hjälp av sönerna Henrik och Daniel med flisningen. - Jag har sålt lite till Naturbränsle under 3-4 år, men när Landskapsvårdsprojektet drogs igång ökade verksamheten. Vi hade lite tur, eftersom det sammanföll med att Eon:s panna togs i bruk för två år sen. Idag är flishanteringen ett bra komplement till jordbruket. Huvudnäringen är grisuppfödning. Ca 2000 grisar lämnar gården i Björken och dyker så småningom upp på våra fat som charkvaror. Under säsong motsvarar den här delen av verksamheten ungefär en heltid. Över året kanske tre fjärdedels tjänst. Den ökade verksamheten har gjort att man satsat mer på tekniken. En gammal hemkonstruerad maskin som innebar att halva tiden gick till att skruva på den har Sidan 7

8 Lanthandeln som fixar hemkörningen När Hansjö Konsum gick i graven var det stora bekymret för de flesta vem som skulle ta över varudistributionen till de äldre kunderna och de som handlade av den smått legendariska Konsumbussen. De där kunderna som kom in och köpte två liter mjölk för att man glömt göra det när man storhandlade någon annanstans fick liksom vad de förtjänade, för att uttrycka det lite rått. Ovan: Nicklas Östberg plockar ihop sista varukorgen innan det är dags att köra ut varorna. Nedan: Butiken är välsorterad för sin storlek. Många av varorna är naturligtvis ekologiska och lokalproducerade. Räddningen fanns i en annan lanthandel, Skattunge handel. Med en stark köptrohet bland annat eftersom de ligger längre ifrån centrum fanns det ett alternativ som vilade på tämligen trygg grund. Tack vare Skattunge handel kan Orsas äldre och även yngre för den delen fortfarande få varorna hemkörda. För pensionärerna kostar det dessutom ingenting! 10-tal kunder Hemkörningen av varor är inte så väldigt omfattande. - Vi har ett tiotal kunder som vi åker ut till en gång i veckan, berättar butiksföreståndaren Nicklas Östberg. Basen är Hansjö Konsums gamla kunder. De finns över hela kommunen. Dagens runda går, förutom till Skattungbyn, till Oljonsbyn, Sandhed och Hansjö. Den gamla risiga konsumbussen är ersatt med Anders Hahnes lilla blå Suzuki. - Vi skulle kunna ta emot många fler kunder. Men då kanske vi får ta till en större bil, konstaterar Anders. Plats för fler Hemkörningen sker idag lite i skymundan. - Vi har försökt gå ut med flygblad, men Sidan 8

9 det är bara några enstaka som hört av sig, berättar Nicklas. Många verkar inte känna till möjligheten. Den riktar sig ju också till en åldersgrupp som av naturliga skäl förändras ganska ofta. Men vi har som sagt plats för fler. För de pensionärer som är berättigade till hemkörning är tjänsten gratis. - Det är nästan så att folk inte tror det när dom hör det. Och hemkörningen är inte bara till för pensionärer. Den kan också vara kostnadsfri vid t ex sjukdom. Det är kommunen som avgör vilka av kunderna som är berättigade till stöd. För dessa får affären en ersättning på 120 kronor, varav 60 kronor i sin tur kommer från landstinget. Kostnadsersättning - Det är i princip fråga om kostnadsersättning för vår tid, berättar Ulf Rennerfelt som är ordförande i den ekonomiska förening som driver butiken. Vi har ett bra samarbete med kommunen. Vi har underlättat administrationen så mycket det går och vi får lite merförsäljning genom det här och det är vi nöjda med. Vi är ju inte ute efter att blåsa kommunen. Idag är det ett tiotal kunder som får sina varor varje tisdag. - Blir det fler får vi nog sprida ut det över flera dagar, säger Niklas. Men i princip kan man idag ringa till oss före lunch på tisdagen så får dom sin matkasse eller låda om det är storhandling inom några timmar. Ekologiskt och lokalproducerat Niklas och Kristina Mitazaki tar sina kundvagnar och varsin lista och fyller de sista kassarna. Butiken är osedvanligt välsorterad för att vara en lanthandel i en by av den här storleken. Här finns naturligtvis många ekologiska varor och även en hel del lokalproducerade varor. - Vi har också ett förhållandevis bra grossistavtal med KF. Annars brukar grossistpriserna för småbutiker vara tuffa. Det finns exempel på att lanthandelsavtalen varit så höga att det för affären blivit billigare att handla i den närmaste större varuhallen! Det säger lite om intresset för små butiker. Men inte minst Skattungebornas köptrohet gör att man är någorlunda trygg. Blå Suzuki Lagom till att Niklas och Kristina packat klart svänger Anders Hahne upp med sin lilla blå. Den sväljer förvånansvärt mycket. Kylvarorna ligger in en kylväska, annars är allt packat i papperskassar eller kartonger. Sen bär det iväg. Det är halt och slaskigt och bara det gör att man inser att det är en viktig verksamhet Anders Hahne kollar kassen innan den åker in i den lilla blå Suzukin som bedrivs här. Även en ännu icke helt försvagad lårbenshals ligger risigt till i det här vädret. Social verksamhet Gunnel Jonsson är första kunden. Hon har ramlat och har ett rejält bandage på benet. - Det är länge sen nu, men först nu börjar Sidan 9

10 Varken Ingrid Johansson eller Gunnel Jonsson har just nu särskilt lätt att ta sig till affären. Därför är Anders Hahnes besök en välkommen servíce. det bli bättre. Men det är tur att man kan få hem varorna på det här sättet för just nu tar jag mig inte till affär n. Anders bär in varorna, tar betalt och byter några ord innan det bär vidare. Det löses in nån trisslott och framförallt pratas det. Ingrid Johansson är en annan mycket nöjd kund. - Det här är bra. Jag brukar köpa hem en del frysta färdiga portioner. Det är bra att ha när man inte orkar laga maten. Det står fullt klart att det inte bara handlar om att köra ut varor. Det handlar om en social verksamhet också. - Man får inte ha bråttom om man ska ha det här som extraknäck, konstatera Anders. Men det den sociala biten som gör det väldigt trevligt också. Och kanske är det så att man samtidigt avlastar hemtjänsten lite grann så att de också får mer tid över till att prata med de äldre. Då är kommunens satsning väldigt lönsam. Vill du också ha varor hemkörda? Ta kontakt med Skattunge Handel, tel Sidan 10

11 Allt fler företag betalar för sitt avfall! Alltför länge har de med abonnemang för hushållsliknande avfall, fått betala för verksamhetsavfall som lämnats på Hedens återvinningsgård. För att lösa problemet måste, sedan årsskiftet, verksamheter köpa företagsbiljett för att få lämna sitt verksamhetsavfall på återvinningsgården. Ett kontroversiellt beslut, tycker många företag. Men nu har nästan 200 biljetter sålts till fler än 30 företag i Orsa! Hushållsavfall och verksamhetsavfall beskattas olika, finansieras var för sig och det juridiska ansvaret att ta hand om avfallet ligger hos olika aktörer. Det är kommunen som ansvarar för det hushållsliknande avfallet och det är dessa abonnemang, inga skattemedel, som finansierar återvinningsgården. Eget ansvar Verksamhetsavfall ansvarar företag och andra verksamheter själva för. Man kan anlita en egen valfri entreprenör som hämtar verksamhetsavfallet direkt i verksamheten eller själv lämna avfallet på återvinningsgården. Kommunen har alltså varken skyldighet att ta emot avfallet eller någon annan finansiering än företagsbiljett för att täcka kostnader för hantering, behandling och skatter för verksamhetsavfallet. Det är av den anledning företagsbiljetten införts. Skillnaden mellan hushållsliknande- och verksamhetsavfall beskrivs i broschyren Ny avfallshantering för verksamheter, som alla företag och övriga verksamheter i Orsa fick våren Den finns också på Alla företag, organisationer, föreningar eller liknande som själva väljer att lämna sitt verksamhetsavfall på Hedens Återvinningsgård, istället för att anlita en valfri entreprenör behöver biljett. Beställning Beställningsblankett för företagsbiljetter finns på tekniska kontoret, ring eller hämta den på Avgiften täcker kostnaden för hantering, behandling och skatter av sorterat brännbart verksamhetsavfall, deponi och rivningsvirke m.m. Avfall med producentansvar är gratis! Det är kostnadsfritt att lämna wellpapp, tidningar, trycksaker, kontorspapper, förpackningar av metall, glas, papper och mindre plastförpackningar samt de mesta av el-avfallet i producenternas behållare på återvinningsgården. (Återvinningsstationer för förpackningar runtom i Orsa är endast dimensionerade för hushållen) Sidan 11

12 Resumé av Näringslivsåret 2007 i I förra numret var han visionär och fick berätta om Orsa om tio år. I det här numret får näringslivschefen Ola Granholm berätta om vad som hände alldeles på riktigt med näringslivet i Orsa ifjol var det bästa året på länge för Orsas näringsliv. Utvecklingen i och omkring Orsa Grönklitt AB var fortsatt stark, KLH började grundlägga sin fabrik, Orsa Besparingsskog lanserade stora investeringar i vind- och vattenkraft, Nordkalk vill utveckla kalkbruket, Orsa Centrum fick några värdefulla nytillskott, ännu en stor mässa startades och Orsa Trafik fördubblade sin verksamhet. Intresset för att starta företag i Orsa var större än någonsin. Positivt var också fortsatt satsning på nästa generation entreprenörer, (skoleleverna) entreprenörsmässa och en topplats i Sverige vad gäller samarbetet skolanäringsliv. Orsa växer Orsaborna blev fler. Vi ökade med 65 personer under 2007 till 7091 personer. Det föds fler barn än på länge och andelen äldre (över 80 år) är också lägre än på länge. Inflyttningen till Orsa fortsätter att vara hög, 468 personer flyttade hit under I norra Sverige är det bara Åre som har en starkare befolkningsökning, inflyttning och flyttnetto än Orsa! Inflyttningen är en effekt av många saker, men positiv utveckling i näringslivet är en av dem, SCoTT:s utveckling en annan. Det flyttar hit barnfamiljer som aldrig förr och Barn- och utbildningsförvaltningen får jobba hårt för att ordna barnomsorg inom utlovad tid. Massor av mässor Orsa Grönklitt fortsatte utvecklas. Tommy Limby hann uppleva invigningen av sin livsdröm och pärlan i Grönklitts boende; Limbygården. Dessutom invigdes Rovdjurscentrum Grönklitt & Designtorg Trä med pompa och ståt. Tigerhuset byggdes upp i rekordfart och intogs av syskonparet Kitzi och Tungur. En norsk entreprenör lanserade ett byggprojekt med 40 bostadsrätter i det nya tomtområdet Toppbyn, närmast Wärdshuset. Omkring Limbygården byggdes ett stort antal större fritidshus. PR Media & Leasing utökade sitt mässutbud i Orsa med en Jakt-, Fiskeoch vildmarksmässa På Spaning som gjorde succé direkt med ca 5000 besökare. KLH solid wood Scandinavia började (äntligen) bygga grunden för sin fabrik på Born och satsar nu på försäljning i Skandinavien och England. Nya vindar Orsa Besparingsskog lanserade stora satsningar på vind- och vattenkraft i den norra delen av kommunen och gjorde även sin största omorganisation någonsin, med nedläggning av verkstaden i Noppikoski och outsourcing av en stor del av avverkningsverksamheten. Nordkalk offentliggjorde planer på att återbruka det gamla kalkbruket i Kallholen, där man planerar återvinning av ett processämne från stålverket i Avesta, med planerad start Orsa Trafik / Siljan Buss fick nya, kraftfulla delägare och tog, genom samverkansbolaget Sambus, hem stora delar av uppdraget inom samhällsbetalda resor (färdtjänst, sjukresor, mm). I och med detta mer än fördubblade man sin verksamhet. De har nu 33 taxifordon och 13 bussar, bl a en konferensbuss (i vilken en av årets företagarfrukostar intogs), och totalt ca 50 anställda, vilket gör dem till Orsas näst största privata företag. Centrumutvecklingen I Orsa Centrum började stråket mellan Orsa Centrum och Orsa Camping att förskönas. Parkkiosken förvandlades till det första Daisys utanför Stockholm och elektronik-affären ELIT öppnade med försäljning av datorer, mobiltelefoner, radio, TV och kontorsmaterial. Under 2007 hade vi på NLUK 86 personer/ grupper som sökte råd om att starta företag. Med i genomsnitt tre rådgivningar per aktör blev det ca 250 rådgivningstillfällen! Det startades också fler företag än tidigare, 39 stycken (17 upphörde). I Svenskt Näringslivs nationella ranking av företagsklimatet backade vi 7 placeringar till plats 90, men hamnade på 11:e plats i riket i en ranking som Forum för Småföretagsforskning gjorde. Mindre bra är utvecklingen av lönsamheten hos Orsas företag. I UC:s undersökning hamnade Orsa på 278:e plats i riket när de mätte utvecklingen av aktiebolagens lönsamhet Med nuvarande utveckling måste vi kunna klättra rejält på den listan under kommande år. Företagarfrukostarna fortsatte växa, med knappt 60 deltagare per frukost, (gör dem till landets mest välbesökta i relation till vår storlek). Korsnäs utnämnde kontoret i Orsa till regionkontor i Dalarna. I gamla Kallmora skola började ett holländskt företag att bygga aktivitets-hotellet Smile Residence. Sidan 12

13 Orsa Landshövding Maria Norrfalk invigde trämässan, Tommy Limby hann få se sin Limbygård invigd och Orsa besparingsskog började satsa på vindkraft Bollnäsbanan Bollnäsbanan kom i blickpunkten igen och Orsa kommun ska, med Orsa Jernvägsförening och övriga kommuner längs banan, utreda om det finns intresse för att renovera den. Den nya Strandrestaurangen fick till slut tillstånd att byggas efter överklaganden ända upp i Regeringsrätten. Curt Kåhlén (Gräv Kåhlén) utsågs till Årets Företagare i Orsa 2006 för stort entreprenörskap, nöjda kunder och skicklig nischning av sitt företag. Både ICA Supermarket (Annica Eriksson Månljuset AB)och Coop gjorde stora och uppskattade satsningar på att fräscha upp sina butiker. Bara Arjeplog hade större andel kvinnliga nyföretagare än Orsa. Mjölkbönderna fick äntligen en rejäl höjning av råvarupriset på mjölk, med knappt 30 procent. Nya företag i Orsa Sedan 1 dec 2007 har bl a följande företag startats: Orsa Pizzeria, JT Wood, Playden Design, Joakim grävare, Kirchhoff Trading, Ingelas Ljus&Tillbehör. Du hittar dem alla i företagsregistret på Kolla gärna dina egna kontaktuppgifter där och meddela oss om något är fel. Tack!. Sidan 13

14 Vem var Årets Företagare 2007? Förra året var ett härligt företagarår i Orsa med stora investeringar i Grönklitt, framgångar för Orsa Trafik, nya etableringar i Orsa centrum, stort intresse för att starta nya företag, mm. Nu ska Årets Företagare 2007 utses, vem tycker DU var Årets Företagare förra året? Det handlar alltså om personen, inte företaget. Utmärkelsen finns i de flesta svenska kommuner. Företagarföreningen företagarna och Orsa kommun i samverkan började 2004 att göra lite mer för att skapa en uppmärksamhet kring företagande och för att lyfta fram företagarna bakom företaget. Vi började under 2004 att arrangera en Företagargala, med mingel, galamiddag och högtidlig utdelning av priser. Förra året delade vi ut priser till Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Handlare. Skriv ner vem DU tycker borde utses till Årets Företagare i Orsa 2007 och nominera gärna också personer till klasserna Årets Handlare och Årets Nyföretagare (drivit företag max 2 år). Skriv ditt namn, namnet på personen du vill nominera, vilken klass du nominerar henne / honom i och en motivering till varför du tycker att den personen bör utses. Skicka till se, fax , eller företagarna, Box 96, Orsa. Om du vill ha tips på vilka företagare som finns i Orsa så kan du gå in på under fliken Näringsliv och välja Företagsregister. Där hittar du dem alla. Tack på förhand för ditt förslag! Du kan nominera Alla kommuninvånare får nu nominera kandidater till Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Handlare. Galan går av stapeln 18 april. Årets Företagare går egentligen inte ut på att utse den duktigaste företagaren. Det vore en omöjlig uppgift. Årets företagare är istället ett evenemang för att lyfta fram människan bakom företaget, att synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att bygga upp sina företag, skapa sysselsättning och välstånd, i Orsa och på andra orter i Sverige. På så sätt är evenemanget en hyllning till alla företagare i Orsa! Kriterier företagarna har satt upp följande kriterier för Årets Företagare. Hon / han ska äga sitt företag, aktivt driva det, detta ska vara hennes / hans huvudsakliga sysselsättning, företagaren ska, bland annat genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare, visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras, företaget ska ha god lönsamhet och inte några betalningsanmärkningar. Tidigare pristagare: Anna Willander (numer Nämnd) Årets företagare Anders Westman Orsa Tryckeri, 1998 Kjell Enochsson, Ingvar Björk och Gunnar Björk på KIG Bygg, 1999 Jan Arnesson Siljan Schakt, 2000 Ingemar Hansson Orsa Trafik, 2001 Britt-Inger och Sune Ek Statoil, 2003 Lars Ohlsson Dala Laminat, 2004 Nils-Erik Kålan Johansson Orsa Bil, Plåt och Lack, 2005 Anna Wilander Hårteamet och 2006 Curt Kåhlén Grävkåhlén. Sidan 14

15 Nya rutiner för föreningsbidrag Orsa kommun har sett över sina rutiner för föreningsbidrag, bland annat för att göra det lättare att hålla reda på när det är dags att söka olika bidrag och var man söker dem. Det finns en del övergripande krav föreningen måste uppfylla för att få bidrag. Det är allmännyttiga och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och dessutom har huvuddelen av sina medlemmar bosatta i kommunen som kan få ekonomiskt stöd av Orsa kommun. Jämställdhet och mänskliga rättigheter För att få bidrag ska föreningen kunna visa att man arbetar aktivt för jämställdhet samt har antagit regler mot droger och mobbing. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter. Föreningen skall ha stadgar, styrelse och revisorer och skall ha minst tio medlemmar. De bidrag som finns att söka är följande: Föreningsstöd till ideella föreningar med socialt engagemang på programmet. Föreningsstöd till kulturföreningar Föreningsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet Anläggningsstöd Stöd till särskilda insatser. Samtliga dessa stöd ska sökas senast den 30 april och ansökan ställs till Orsa kommun, kommunkansliet, Box Orsa. För anläggningsstödet ska en speciell anmälningsblankett användas. Aktivitetsbidrag Dessutom kan man som vanligt söka aktivitetsbidrag. Eftersom de följer de statliga bidragen är ansökningstiderna annorlunda. För våren skall ansökan lämnas in senast den 15 augusti och för hösten senast den 15 februari. Ansökningarna om aktivitetsbidrag skickas till Orsa kommun, Fritidsförvaltningen, Box 23, Orsa JAK-poäng. Nytt är att föreningar som vill utveckla sin verksamhet kan få använda kommunens poäng till lån i JAK banken. Själva lånet gör ni upp med banken. När ni gjort det visar ni upp en kalkyl som visar att ni klarar av lånet och hur eventuella sparpoäng påverkar kalkylen. Anläggningsstödet För anläggningsstödet gäller att ni kan få bidrag till driftskostnader för lokaler som inte redan är kommunsubventionerade och som regelbundet används för ungdomsverksamhet. Ni kan få 25 procent av kostnader ni har kvitton på för hyrd lokal och upp till 60 procent av kostnaderna för egen lokal. En ekonomisk rapport ska bifogas och ansökan ska vara undetrecknad av behörig firmatecknare Stöd till särskilda insatser Planerar ni någon speciell utvecklande verksamhet eller har särskilda skäl kan ni söka speciellt stöd direkt från kommunstyrelsen. Stödet kan räknas som offentlig finansiering vid ansökningar av ytterligare medel vid t ex EU-projekt. Vid ansökan av projektmedel ska projektet inte utgöra föreningens ordinarie verksamhet.projektbeskrivning med förväntade mål, samt kostnadsberäkning med tänkt finansiering skall bifogas. Aktivitetsstödet Aktivitetsstödet som alltså har andra ansökningsdatum än övriga stöd, skall sökas på en speciell blankett som ni kan få hos kommunen. Bidragsberättigade är deltagare mellan 7 och 20 år. Upp till 30 deltagare per sammankomst är bidragsberättigade och man kan få 10 kronor per sammankomst plus tre kronor per deltagare. Gemensamt för alla bidrag När ni söker stöd ska ni alltidskicka med verksamhetsberättelse och kassaredogörelse samt handlingar som visar att ni jobbar för jämställdhet, att ni har regler mot droger och mobbning och att ni ansluter er till kommunens policy för mänskliga rättigheter. För frågor om anläggningsstöd och aktivtetsstöd, kontakta Evert Olsson För övriga stöd, kontakta Therese Lars, Mer info på Sidan 15

16 LÅT FIXAR- HANS KLÄTTRA Orsabor som är pensionärer kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns risk för att man ramlar och slår sig. Ring tel , tala om vem du är och vad du vill ha hjälp med. GLÖM INTE MIN BAJSPÅSE! Eftersom hundar har väldigt svårt att plocka upp efter sig, vill vi påminna dig som har hund om att du måste hjälpa till med den saken. Hundbajspåsar kan du få på Tekniska kontoret, gamla brandstationen. SLUT PÅ KOMPOST- PÅSAR? Nya kompostpåsar hittar du gratis i din livsmedelsbutik. DET HÄNDER PÅ ANHÖRIGCENTRUM Firardagar Tisdag 25 mars Våffeldagen Nygräddade våfflor, sylt och grädde. Tisdag 29 april En hälsning till våren Kaffe och Glass. Måndag 26 Maj Sommarfest med mat och dryck Kl Föranmälan till anhörigcenter senast fredag 16 maj Plats meddelas vi anmälan. Kaffestunden Öppet-tider Tisdagar och Torsdagar kl Orsagården Tel HAR DU TÄNKT ATT BYGGA I SOMMAR! Sommaren kommer snabbt närmare och då tänker många bygga. Vill du får ditt bygglov prövat i tid bör du lämna in din ansökan under april. Vill du diskutera dina byggplaner med oss. Kontakta gärna byggnadsinspektör Lisbeth Pippi Gunnars på stadsarkitektkontoret, tel Sopplunch 16 april och 7 maj serverar vi sopplunch till självkostnadspris kr. Anmälan måndagen innan. Föreläsningar Onsdag 2 april Tid: Stroke Vad är och vem får stroke mm? Inga-Lill Loman och Ellen Gunnars berättar. Plats meddelas vid anmälan Anmälan senast 25 mars. Måndag 21 april Tid: Demens Föreläsning av läkaren Mats Pauls. Plats: Orsa församlingshem Anmälan senast 14 april. Måndag 5 maj Tid: Hur får jag/vi hjälp i hemmet, avlastning trygghetslarm mm? Biståndshandläggare Laila Sundqvist och Anita Granlund kommer och berättar hur det går till att söka biståndsinsatser. Plats meddelas vid anmälan. Anmälan senast 24 april. Kontakta Orsa kommun Kommunledningskontoret Kassan, tis, tors, fred Kommunalrådet Marie Olsson Arbetsmarknadsenhet Anhörigstöd Bibliotek Borgerlig begravning Borgerlig vigsel Fixarservice Informationsansvarig IT-avdelning Kommunrevision Konsumentvägledning (Mora kulturhus) ons 14-18, tis 10-14, tors Kulturhus/Bildarkiv Miljö- och hälsoskyddskontor Näringslivskontor Orsa Grönklitt AB Orsabostäder AB Räddningstjänsten Räddning, akuta situationer Barn- och utbildningskontor Barnomsorg Socialkontor Stadsarkitektkontor/Byggnadsnämnd Tekniskt kontor (va/gator) Tekniskt kontor (renhållning) Tekniskt kontor (fastigheter) Tekniskt kontor (fritidsavd.) Siljan Turism, Orsa Överförmyndare (15-18) Allfix Returbutiken Stiftelsen Skeer ORSA KOMMUN BOX ORSA tel , fax e-post hemsida AKTUELLT FRÅN ORSA utges av Orsa kommun och kommer ut med 4 nr per år. Ansvarig utgivare: Göran Grå. Redaktion, original: Janne Bäckman tel Tryck: Orsa Tryckeri 2008 Det allra senaste från kommunen hittar du på Sidan 16

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Nytt från MidSweden SkiPark!

Nytt från MidSweden SkiPark! Nytt från MidSweden SkiPark! Här kommer en hälsning från Gun Fahlander som är projektledare för MidSweden SkiPark, som ska bli världens längsta skidtunnel i ett naturberg. I början av september gjordes

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Kramfors Sollefteå bibliotek

Kramfors Sollefteå bibliotek Sommarbokbussen 2007 Kramfors Sollefteå bibliotek 2 Inledning Även sommaren 2007 hade kommuninvånare, sommarboende och turister i Kramfors och Sollefteå kommuner möjlighet att besöka och låna böcker på

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se

Falun, september 2008. Ann Christin Jonell Region Dalarna Myntgatan 2, 791 51 Falun www.regiondalarna.se Resultat av enkät om miljönämnder och miljö- och byggnadsnämnder i Dalarna 28 Utformning av enkäter, bearbetning av resultatet samt sammanställning av rapporten har gjorts av Region Dalarna. Landstinget

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ansökan till Landstinget Dalarna Regionala Utskottet. Ansökan om kulturbidrag för Sånglägret i Skattungbyn 2009 15-18 juni

Ansökan till Landstinget Dalarna Regionala Utskottet. Ansökan om kulturbidrag för Sånglägret i Skattungbyn 2009 15-18 juni 38 Ansökan till Landstinget Dalarna Regionala Utskottet Ansökan om kulturbidrag för Sånglägret i Skattungbyn 2009 15-18 juni Bakgrund Sånglägret for barn är inne på sitt 9:e år och har med åren, blivit

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer