FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅN ORSA. Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm."

Transkript

1 AKTUELLT FRÅN ORSA Undrar just var man ska gå i skolan... Skollokaldiskussionen Lanthandeln med hemkörning Röjning ger flis Näringslivsåret mm Nr

2 Det var med mycket pirr i magen som jag gick till min första dag som kommunalråd i Orsa kommun. Det känns oerhört hedrande att bli utsedd till kommunalråd. Det är ett stort och viktigt uppdrag samtidigt som Maries spalt det känns spännande och roligt. Det är med skräckblandad förtjusning jag har gett mig in i uppdraget. När jag skriver det här så har det bara gått två veckor och pirret är naturligtvis fortfarande kvar och jag hoppas att det kommer att vara kvar länge till. Jag tror att vi människor behöver den känslan emellanåt. Pirret är för mig ett tecken på att jag får utmaningar och med det utvecklas. Utan utmaningar och utveckling skulle jag tycka att det vore ganska tråkigt. Samtidigt är jag inte ensam i mitt arbete. Den positiva utveckling som Orsa har kräver mångas delaktighet och deltagande. Det samarbetsklimat och den anda av kreativitet och möjligheter som Ann varit med och byggt upp under sin tid som kommunalråd är något som jag ser som avgörande för Orsas framtid. Kreativitet är svårt. Det kräver mod och att våga pröva saker utan att riktigt ha allt klart in i minsta detalj från början. Det kräver också att vi vågar misslyckas ibland. Att våga misslyckas handlar också om att se att vi lär oss även av att vi inte alltid lyckas. Det går alltid att dra lärdomar av allt vi gör. Kreativitet, mångas delaktighet och deltagande innebär att arbeta i processer där inte allt är klart från början, utan att vi tillsammans formar samhället. Vi har ett gemensamt mål, men vägen dit och exakt hur det kommer att bli formas under arbetets gång. Det är i dialog med varandra som vi tillsammans formar samhället vi vill leva i. Små barn har sällan gränser för sin kreativitet. Det är oftast vi vuxna som sätter gränserna. Vi har många exempel på kreativitet i vår kommun. Utvecklingen i Orsa- Grönklitt är ett sånt exempel. Hur många trodde för några år sedan att verksamheten uppe i Grönklitt skulle utvecklas på det sätt vi ser idag, och utvecklingen bara fortsätter. Rovdjurscentrum/ Designtorg trä är ett annat sådant exempel. Kreativitet handlar om att försöka se på verkligheten med nya ögon, att vara nyskapande. Vi har haft Vinterfest i våra kommuner i den norra länsdelen. Vinterfesten är ett mycket gott exempel på kreativitet. I år var temat Saga och legend. Det är nog många av oss Orsabor, inklusive mig själv, som inte riktigt har insett vilket fantastiskt arrangemang vi har. En kammarmusikfestival i norra Dalarna som drar internationella artister och publik långväga ifrån. Jag måste erkänna att klassisk musik inte är något som jag lyssnar på till vardags. Det finns några enstaka skivor i skivsamlingen hemma, men jag kan inte påstå att de går varma i cd-spelaren. Den musikupplevelse jag fick vara med om i Orsa kyrka under Vinterfesten är dock något som jag önskar att alla skulle få uppleva. Vinterfesten kommer tillbaka nästa år så du som missade den i år och som kanske, som jag, inte riktigt känner dig hemma med klassisk musik, ta chansen och gå på en konsert. Vem vet, det kanske kan bli ditt livs musikupplevelse. Marie Olsson Thalins tankar Enkelt och obyråkratiskt En viktig sak för en bygds utveckling är enkelhet. Som till exempel att det ska vara lätt att få bygglov för ett hus i en by eller kanske till och med nära ett vattendrag. Jag har stor respekt för vårt kulturarv. Det finns mycket i vår historia som är viktigt att bevara och föras vidare till kommande generationer. Som till exempel vårt kulturlandskap. Men för en tid sedan så fick jag höra en sak som fick mig att gå i taket. Länsstyrelsen har tydligen regler som gör att vart enda stenröse i kommunen skall bevaras. Visst finns det delar av vårt kulturlandskap inklusive stenrösen som är så värdefulla att de skall lämnas orörda. Men det kan ju inte gälla överallt. Det sätter ju stopp för utvecklingen och lägger en död hand över landsbygden. Skall byarna fortsätta att leva så kan man ju inte göra museum av dem. Samma sak gäller strandskyddet. Ibland kan till och med ett dike eller en bäck räknas som vattendrag och därmed gäller strandskydd. Vilket gör att byggnadsnämnden måste begära dispens av länsstyrelsen för att kunna bevilja bygglov. I vår kommun som har så mycket fina platser runt tjärnar, sjöar och vattendrag tycker jag att det på många ställen skulle gå att bygga utan strandskyddsdispens. Se till att göra en inventering tillsammans med länsstyrelsen över bevarandevärda stenrösen i kommunen och var strandskyddet är viktigt och sätt upp tydliga regler vad som gäller där. I övrigt ska det vara enkelt och obyråkratiskt att få bygglov så att kommunen kan fortsätta utvecklas. Mikael Thalin Sidan 2

3 Om det här med demokrati och medbestämmande... Att jobba på en kommun innebär på att man jobbar i en politiskt styrd verksamhet efter politiska beslut. Det betyder också att vi har Orsabornas bästa för ögonen hela tiden. Det är kort sagt skitjobbigt ibland. Fast det är nödvändigt att alltid ha det i bakhuvudet. Demokrati ÄR jobbigt, och något vi måste reflektera över hela tiden. Det är helt enkelt det bästa systemet vi kan hitta för att driva världen framåt, och då får vi stå ut med derss brister. Och bristerna består mest i att man blir förbaskat frustrerad ibland när saker och ting drar ut på tiden - just för att den demokratiska processen tar tid. Sedan när processen tagit sin tid och ett beslut blivit fattat - ja då kan man ge sig tusan på att det blir liv och i värsta fall blir ärendet överklagat och så drar man det hela varvet runt en gång till och i allmänhet blev det som man först bestämde - bara ett år senare. Det är frustrerande. Men alldeles nödvändigt. Det är den säkerhetsventil vi har för att inte demokratin ska bli överkörd. Dessutom måste vi göra allt offentligt, till skillnad från privat företag Det kan vara rörigt ibland också. Inte minst för den ovane. Och det känns ofta som man som den lille medborgaren på gatan inte har mycket att säga till om. Fast man har nog mer att säga till om än man tror. Först och främst kan man rösta vart fjärde år. Sen kan man prata med sina politiker. Vet inte dom vad väljarna vill gör dom inget bra jobb. Sen kan man engagera sig i föreningar. Man kan skriva medborgarförslag. Det finns faktiskt många möjligheter att påverka. Problemet är att ta sig tid att fundera på vad man tycker. Både i samband med skollokaldiskussionen och i samband med att vi pratat om varumärket Helt enkelt har vi tjatat om att folk ska höra av sig och tycka till. Det är få som gjort det. Och går man bara och knyter näven i byxfickan - ja då förändrar man garanterat ingenting. Försökte provocera lite på hemsidan och konstatera att vi måste vara bra på kommun efter som ingen använt sina möjligheter. Dan därpå fanns det en liten röd flagga i e-posten som handlar om just de här frågorna. Glatt öppnade jag det för att äntligen få ta del av folkets röst. Det var ett spam som erbjöd mig viagra. På den här sidan finns ett knippe citat om demokrati. Konstaterar åtta av tio citat kommer från män. Också en bild av hur svårt det är med demokrati. För jämställdheten är en del av demokratin. Demokrati får inte gå så långt att man inom familjen röstar om vem som är far. Willy Brandt ( ) Den sämsta arbetshypotes man kan ha i en demokrati är att alltsammans är de andras fel. Mikal Rode Demokrati ger oss möjlighet att välja ett flertal inkompetenta i stället för att bli utsatta för ett fåtal korrumperade. George Bernard Shaw ( ) Demokrati grundas på övertygelsen att det finns ovanliga möjligheter hos vanliga människor. Harry Emerson Fosdick ( ) Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra. Winston Churchill ( ) Mycket av världens elände är resultatet av i demokratisk ordning fattade beslut. Olof Palme ( ) Den som tror på människans fria vilja har aldrig hatat och aldrig älskat. Marie von Ebner-Echenbac Kvinnan har rätt att stiga upp på schavotten; då skall hon också ha rätt att stiga upp i talarstolen. Olympe de Gouge halshöggs 1793 Skulle det inte vara enklare om regeringen upplöste folket och valde ett nytt? Bertolt Brecht ( ) Demokrati är ett styrelseskick byggt på meningsutbyte. Problemet är att det blir effektivt först när folk slutar utbyta meningar. Clement Attlee ( I DETTA NUMMER Maries Spalt...2 Thalins Tankar...2 Om demokrati mm...3 Hur ska skolan se ut...4 Magistern som röt till...5 Röjning ger flis...6 Lanthandeln som fixar hemkörning...8 Allt fler betaltar för sitt avfall...11 Näringslivsåret Vem blir Årets företagare Nya rutiner för föreingsbidrag...15 Tyck till på e-post Sidan 3

4 Hur ska skolan se ut -en diskussion som engagerar! Ska vi ha tre skolor med elever från förskolan till nian? Ska vi bevara byskolorna - och dör delar av bygden om vi lägger ner dem? Eller ska skolan se ut på något annat sätt? Frågan är inte unik för Orsa. Ett vikande elevantal och ett stort ekonomisk tryck på kommunerna gör att skolan måste förändras. Frågan är hur? För att klara skolornas ekonomi krävs snarast en genomgripande förändring av organisationen, eftersom Barn- och utbildningsnämnden bland annat ser som sin uppgift att säkra kvalitet/effektivitet och ledarskap i skolan samt att ha en budget i balans. Innehållet viktigast Så långt har de som är ansvariga för skolverksamheten enats. Den skollokalgrupp som dessutom skulle titta på det kanske viktigaste - innehållet - har lagt ett förslag där det föreslås att kommunen om sex år har tre skolor med elever från förskoleklass till nian. Hela grundskolan under ett tak alltså. Dessutom har man på kortare sikt lagt två alternativa förslag som båda innebär förändringar för Stackmora skola. I det ena förslaget läggs skolan ner helt och säljs. I det andra flyttar man verksamheten vid dagiset Stackmyran till skolan och låter skolan vara kvar från förskola till och med tredje klass. Dessutom skulle verksamheten i Navet som riktar sig mot socialt utsatta ungdomar flytta till skolan. Villan som Stackmyran är inrymd i säljs. I båda fallen skulle skoleleverna som flyttas få gå på Bergetskolan istället. Bergetskolan är den skola som idag kan ta emot hela gruppen utan större problem. Färre elever Att man överhuvudtaget diskuterar frågan beror på att elevantalet i Orsas skolor förväntas sjunka med ca 170 elever på åtta år. Den ökade inflyttningen i kommunen påverkar inte siffrorna mer än mariginellt. Gruppen som tittat på frågorna har inte bara titta på lokalerna - i uppdraget ingick för övrigt också att se över skolornas kök, utan även på hur skolan ska klara av att möta de ökande kraven på den. Hur möter man barn med särskilda behov? Hur fördelar vi resurserna effektivt för att ha en bra skola för alla? Kort sagt: Hur får vi en bra skola. Byskolan en symbolfråga Nackdelarna med förslagen är naturligtvis att skolan i byn försvinner - i alla fall i några byar. Det är en viktig symbolfråga. Våra byskolor fungerar också tämligen väl idag. Fördelen är just samordningsvinster, speciellt av resurser för barn med speciella behov och för att se till att alla elever har tillgång till spetskompetens. Flexibiliteten blir större på skolorna. Liten ekonomisk besparing Utöver samordningsvinsterna som kan minska vissa kostnader är besparingen ekonomiskt liten - om ens någon. Men det kan man inte svara exakt på förrän någon fått i uppdrag att titta på den saken. Det ligger inte i det uppdrag som nu genomförts. Hur än de slutgiltiga besluten blir kommer de att medföra investeringskostnader. Sidan 4 Följ diskussionen på www.

5 Omdebatterat Som väntat är förslaget omdebatterat. Vid det första informationsmötet där gruppens arbete presenterades hördes åsikter som att förslaget lägger en död hand över en stor del av bygden till att det viktiga är att vi diskuterar ledarskap och innehåll i skolan, inte var skolan ligger. De oroliga rösterna övervägde, men så dominerade också föräldrar från Stackmora och Skattungbyn, de hotade skolorna på mötet. Däremellan kom också mer praktiska funderingar, som om det inte är bättre med en samlad 7-9 skola av omtanke av ungdomarna som kommer in i puberteten och svårigheterna att få till en bra undervisning i obligatoriska musiken och gymnastiken på de mindre skolorna. De flesta verkade dock eniga om innehållet i skolan är viktigast att diskutera. Inte minst har det framförts av en företagargrupp som engagerat sig i skolan. Och den kanske viktigaste delen är just ledarskapet i skolan. Magistern som röt till Några höjde på ögonbrynen när magistern sade vad några tänkte - och några inte tänkt på. Skolans problem är inte lokalerna. Det är pedagogerna. Johan Berlekom har varit lärare i mer än 30 år. Idag är han pensionerad, men har kvar sitt intresse för skolan. Han sitter bland annat i barn- och utbildningsnämnden för socialdemokraterna. Men det var som gammal lärare han reagerade under informationsmötet om skollokalgruppens rapport. Ordet som triggade Johan var flumskola. använder man betyget som ett slags hot. Det ska ju vara ett kvitto, inte en dom. Och som sagt - medlen finns, men ingen använder dem. Fortsatt diskussion Det vi med största sannolikhet kan säga är att det slutliga beslutet i skolfrågan INTE blir exakt som det förslag som skollokalgruppen lagt fram. Nu ska deras rapport stötas och blötas och vändas och vridas på. Och framförallt är det innehållet i skolan som måste diskuteras. Lokalerna är viktiga. De måste stämma överens med arbetssättet i skolan. Men det betyder ju också att man måste bestämma sig för arbetssättet först. Det är också nu som allmänheten har möjlighet att påverka frågan. Det informationsmöte som hållits blir inte heller det sista i frågan. Den 21 april kommer en s k Orsadialog att hållas på skoltemat. Den gången blir fokus på skolans utveckling och innehåll och samtalet kommer att inledas med att skolutvecklingskonsulten Åke Westh pratar om ämnet. Då kommer även representanter från Älvdalens kommun att medverka. Det sista ordet är alltså långt ifrån sagt. Men samtidigt är det viktigt att skoldiskussionen inte dras i den berömda långbänken. De förändrade förutsättningarna för skolan är nämligen i allra högsta grad en realitet just nu. MISSA INTE ORSADIALOGEN OM SKOLUTVECKLING 21 APRIL KL 19 ORSA LÄRCENTRUM - Vad är flum? Det är när allting flyter. Det finns så mycket som förbättrats inom skolan, men vad som behöver göras är att förstärka lärarrollen. Det är inte bara eleverna som behöver stöd. Rektorerna måste få ett större ansvar för undervisningen så att de kan stötta lärare, se var det finns behov av fortbildning så att lärarna kan leda väl förberedda lektioner. Idag är de mest administratörer. Den delen kan säkert andra ta över. - Man ska inte sticka under stol med att läraryrket är ett socialt krävande jobb. Och den viktigaste rollen är att vara ledare. De flesta möjligheterna att vara det finns i skolan idag, men utnyttjas inte. Det ägnas tid åt trams om telefoner och kepsar på eller inte i skolan. En bra lärare - och ledare - behöver inte ha något nedskrivet om sådana saker. Det fungerar ändå. Ibland anförs att vi måste ha betyg då och då för att komma till rätta med flumskolan. - Vi behöver en genomlysning av vad betyg är, menar Johan. Den diskussionen förs på ett infantilt sätt både från betygsanhängare och motståndare. Vi har ju faktiskt uppnående-betyg, där det finns nedskrivet vad man ska kunna för att uppnå ett betyg. Betyg får man nämligen inte. Det uppnår man. När man pratar om att införa betyg mot flumskolan orsa.se/skollokal Pedagogfrågan är alltså viktigare än lokalfrågan, menar Johan. - Om man ska lägga ner någon skola eller inte får någon annan bedöma. Jag har full respekt och förståelse för nostalgitänkandet när det handlar om de små skolorna. Så länge jag har funnits i skolan har föräldrarna slagits av att skolan inte ser ut som när dom gick där. Men jag undrar om det leder så långt i skolutvecklingssammanhang. Vi måste skapa lockande studiemiljöer också. Men det allra viktigaste är att vi får lärare med gedigen ämneskunskap, som tycker om barn och som har en utvecklad ledarförmåga. Läraren måste vara ledare i rummet. Det är ett svårt jobb och det ställer krav - inte minst på stödet till lärarna. Vad tycker DU? Det är NU du kan påverka ärendet! Lämna dina synpunkter på vad som är viktigt i skolutvecklingsdiskussionerna via Sidan 5

6 Röjning ger flis Röjningsprojekt och öppna landskap - och jobb! Anders Sars (th) tillhör de som glädjer sig åt kommunens röjningsarbeten. Han har fått sjöutsikt och kan även se Grönlitt och Fryksås sedan Karl-Erik Göthe och hans röjare varit i farten Det är inte bara Ulf Lundell som trivs bäst i öppna landskap. Det gör vi lite till mans. Karl-Erik Göthe är den på kommunen som ser till att åtminstone kommunen föregår med gott exempel och håller sina marker öppna. - Det finns flera anledningar att röja kommunens marker, säger Karl-Erik Göthe. Dels vill vi ta till vara den vackra utsikten vi har över sjön. Men det handlar också om att frilägga elledningar och förbättra sikten för trafikanter. Som en ren bonus skapar man nya betesmarker - många av områdena upplåts till bete plus att man får in någon krona på flisen som blir. Landskapsvårdsprojektet slut -Kommunen hade ett röjningsprojekt som gick ut på landskapsvård för privatpersoner, men det projektet är slut. Nu arbetar vi med att föregå med gott exempel och hoppas att vi kan inspirera andra markägare att göra insatser för att hålla markerna öppna. En faktor som kan hjälpa till med det är möjligen att nu kan man tjäna flis på flisen som blir resultatet av röjningen. Den säljs nämligen som biobränsle. I kommunens fall blir den oftast bränsle i Eon:s centralvärmeanläggning i centrum. - Förut kunde man få ut lite för det timmer och den massaved som kunde bli resultatet av röjningen. Idag kan man ta hand om grenar och toppar och klenare träd också och få betalt för det. På köpet blir de områden som röjs mycket bättre städade. Parkmark Det är egentligen två kommunala förvaltningar som ligger bakom röjningen av kommunens marker. Skogsmarken administreras av stadsarkitektkontoret. Det som kallas parkmark av tekniska kontoret. - Den här verksamheten har varit eftersatt så på en del ställen ser marken ut som skogsmark, fast den står som parkmark i planerna. När det är dags att röja intill bebodda områden tar Karl-Erik alltid kontakt med de kringboende och presenterar planerna. - Oftast är man nöjda - och de som inte är det blir det i allmänhet när de sett resultatet, även om det inte alltid är så. Men det har också varit några fall där man själva röjt ännu mer på sin egen mark när kommunen åtgärdat sitt. Utsikt En nöjd kund, eller snarare nöjd granne är Anders Sars på Blåtryvägen. - Vi har fått både sjöutsikt och utsikt mot Grönklitt och Fryksås. Det är mycket ljusare och trevligare sedan man röjde. En del har naturligtvis favoritträd eller är oroliga för att insynsskyddet ska försvinna. Men det finns möjlighet att spara träd. Och ofta blir insynsskyddet bättre om man släpper upp den lite lägre vegetationen. Sidan 6

7 - Vi spar ofta större träd som folk tycker om också. Men det finns ochså en vits med att ha öppna ytor runt t ex villor och det är att vi minskar inbrottsrisken. Vid en röjning spar man ofta lågväxande växter som rönn, sälg och hägg för att skapa rum i landskapet. Det kan se lite knepigt ut när området är nyröjt, men snart ser men effekten. En effekt som dessutom innebär att sly inte får samma möjlighet att ta över. Gubbar med röjsåg Pratar man röjning tänker man oftast på gubbar med röjsåg, och visst kommer dom till heders ibland även idag. Men det allra mesta arbetet sker maskinellt. Idag är maskinerna så små så de tar sig in på de flesta områden. Först kommer en klippmaskin, som klipper av det som ska röjas och ser till att de läggs i prydliga buntar. Därefter kommer själva flismaskinen in. Idag sitter den på en skogstraktor och tar sig lätt fram på de flesta ställen. Resultatet blir att röjsågarna kommer fram väldigt sällan. - Kommunen har idag inte någon egen personal som arbetar med röjningen. Vi köper in entreprenörer när de behövs. Det gäller även maskinerna. Flis och gris Klippen ägs av Siljan Trading och flismaskinen av Tore Forsgren. ersatts med en modernare som lätt tar sig in i bestånden. Mer rationellt - Vi köpte den nya ifjol. Vi har velat smyga igång den här verksamheten lite grann. Det är bättre än att gå pang på och investera på en gång. Då står man där med alla kostnader och ingen kunskap. Betyder det att det finns planer att utöka verksamheten? - Planer finns det alltid. Utveckling är ju halva nöjet i den här branschen, ler Tore. Det gäller att vara bra på omvärldsbevakning och se vart saker och ting är på väg. Vi hade visserligen tur som kom in i den här verksamheten i rätt tid. Men det är ju också så att har du en idé eller ett projekt som du brinner för så hamnar man rätt vad det är på rätt plats vid rätt tillfälle. - Jag skaffade min första maskin för att kunna flisa åt mig själv på egen skog, men det har jag knappt hunnit med än, konsterar Tore som har hjälp av sönerna Henrik och Daniel med flisningen. - Jag har sålt lite till Naturbränsle under 3-4 år, men när Landskapsvårdsprojektet drogs igång ökade verksamheten. Vi hade lite tur, eftersom det sammanföll med att Eon:s panna togs i bruk för två år sen. Idag är flishanteringen ett bra komplement till jordbruket. Huvudnäringen är grisuppfödning. Ca 2000 grisar lämnar gården i Björken och dyker så småningom upp på våra fat som charkvaror. Under säsong motsvarar den här delen av verksamheten ungefär en heltid. Över året kanske tre fjärdedels tjänst. Den ökade verksamheten har gjort att man satsat mer på tekniken. En gammal hemkonstruerad maskin som innebar att halva tiden gick till att skruva på den har Sidan 7

8 Lanthandeln som fixar hemkörningen När Hansjö Konsum gick i graven var det stora bekymret för de flesta vem som skulle ta över varudistributionen till de äldre kunderna och de som handlade av den smått legendariska Konsumbussen. De där kunderna som kom in och köpte två liter mjölk för att man glömt göra det när man storhandlade någon annanstans fick liksom vad de förtjänade, för att uttrycka det lite rått. Ovan: Nicklas Östberg plockar ihop sista varukorgen innan det är dags att köra ut varorna. Nedan: Butiken är välsorterad för sin storlek. Många av varorna är naturligtvis ekologiska och lokalproducerade. Räddningen fanns i en annan lanthandel, Skattunge handel. Med en stark köptrohet bland annat eftersom de ligger längre ifrån centrum fanns det ett alternativ som vilade på tämligen trygg grund. Tack vare Skattunge handel kan Orsas äldre och även yngre för den delen fortfarande få varorna hemkörda. För pensionärerna kostar det dessutom ingenting! 10-tal kunder Hemkörningen av varor är inte så väldigt omfattande. - Vi har ett tiotal kunder som vi åker ut till en gång i veckan, berättar butiksföreståndaren Nicklas Östberg. Basen är Hansjö Konsums gamla kunder. De finns över hela kommunen. Dagens runda går, förutom till Skattungbyn, till Oljonsbyn, Sandhed och Hansjö. Den gamla risiga konsumbussen är ersatt med Anders Hahnes lilla blå Suzuki. - Vi skulle kunna ta emot många fler kunder. Men då kanske vi får ta till en större bil, konstaterar Anders. Plats för fler Hemkörningen sker idag lite i skymundan. - Vi har försökt gå ut med flygblad, men Sidan 8

9 det är bara några enstaka som hört av sig, berättar Nicklas. Många verkar inte känna till möjligheten. Den riktar sig ju också till en åldersgrupp som av naturliga skäl förändras ganska ofta. Men vi har som sagt plats för fler. För de pensionärer som är berättigade till hemkörning är tjänsten gratis. - Det är nästan så att folk inte tror det när dom hör det. Och hemkörningen är inte bara till för pensionärer. Den kan också vara kostnadsfri vid t ex sjukdom. Det är kommunen som avgör vilka av kunderna som är berättigade till stöd. För dessa får affären en ersättning på 120 kronor, varav 60 kronor i sin tur kommer från landstinget. Kostnadsersättning - Det är i princip fråga om kostnadsersättning för vår tid, berättar Ulf Rennerfelt som är ordförande i den ekonomiska förening som driver butiken. Vi har ett bra samarbete med kommunen. Vi har underlättat administrationen så mycket det går och vi får lite merförsäljning genom det här och det är vi nöjda med. Vi är ju inte ute efter att blåsa kommunen. Idag är det ett tiotal kunder som får sina varor varje tisdag. - Blir det fler får vi nog sprida ut det över flera dagar, säger Niklas. Men i princip kan man idag ringa till oss före lunch på tisdagen så får dom sin matkasse eller låda om det är storhandling inom några timmar. Ekologiskt och lokalproducerat Niklas och Kristina Mitazaki tar sina kundvagnar och varsin lista och fyller de sista kassarna. Butiken är osedvanligt välsorterad för att vara en lanthandel i en by av den här storleken. Här finns naturligtvis många ekologiska varor och även en hel del lokalproducerade varor. - Vi har också ett förhållandevis bra grossistavtal med KF. Annars brukar grossistpriserna för småbutiker vara tuffa. Det finns exempel på att lanthandelsavtalen varit så höga att det för affären blivit billigare att handla i den närmaste större varuhallen! Det säger lite om intresset för små butiker. Men inte minst Skattungebornas köptrohet gör att man är någorlunda trygg. Blå Suzuki Lagom till att Niklas och Kristina packat klart svänger Anders Hahne upp med sin lilla blå. Den sväljer förvånansvärt mycket. Kylvarorna ligger in en kylväska, annars är allt packat i papperskassar eller kartonger. Sen bär det iväg. Det är halt och slaskigt och bara det gör att man inser att det är en viktig verksamhet Anders Hahne kollar kassen innan den åker in i den lilla blå Suzukin som bedrivs här. Även en ännu icke helt försvagad lårbenshals ligger risigt till i det här vädret. Social verksamhet Gunnel Jonsson är första kunden. Hon har ramlat och har ett rejält bandage på benet. - Det är länge sen nu, men först nu börjar Sidan 9

10 Varken Ingrid Johansson eller Gunnel Jonsson har just nu särskilt lätt att ta sig till affären. Därför är Anders Hahnes besök en välkommen servíce. det bli bättre. Men det är tur att man kan få hem varorna på det här sättet för just nu tar jag mig inte till affär n. Anders bär in varorna, tar betalt och byter några ord innan det bär vidare. Det löses in nån trisslott och framförallt pratas det. Ingrid Johansson är en annan mycket nöjd kund. - Det här är bra. Jag brukar köpa hem en del frysta färdiga portioner. Det är bra att ha när man inte orkar laga maten. Det står fullt klart att det inte bara handlar om att köra ut varor. Det handlar om en social verksamhet också. - Man får inte ha bråttom om man ska ha det här som extraknäck, konstatera Anders. Men det den sociala biten som gör det väldigt trevligt också. Och kanske är det så att man samtidigt avlastar hemtjänsten lite grann så att de också får mer tid över till att prata med de äldre. Då är kommunens satsning väldigt lönsam. Vill du också ha varor hemkörda? Ta kontakt med Skattunge Handel, tel Sidan 10

11 Allt fler företag betalar för sitt avfall! Alltför länge har de med abonnemang för hushållsliknande avfall, fått betala för verksamhetsavfall som lämnats på Hedens återvinningsgård. För att lösa problemet måste, sedan årsskiftet, verksamheter köpa företagsbiljett för att få lämna sitt verksamhetsavfall på återvinningsgården. Ett kontroversiellt beslut, tycker många företag. Men nu har nästan 200 biljetter sålts till fler än 30 företag i Orsa! Hushållsavfall och verksamhetsavfall beskattas olika, finansieras var för sig och det juridiska ansvaret att ta hand om avfallet ligger hos olika aktörer. Det är kommunen som ansvarar för det hushållsliknande avfallet och det är dessa abonnemang, inga skattemedel, som finansierar återvinningsgården. Eget ansvar Verksamhetsavfall ansvarar företag och andra verksamheter själva för. Man kan anlita en egen valfri entreprenör som hämtar verksamhetsavfallet direkt i verksamheten eller själv lämna avfallet på återvinningsgården. Kommunen har alltså varken skyldighet att ta emot avfallet eller någon annan finansiering än företagsbiljett för att täcka kostnader för hantering, behandling och skatter för verksamhetsavfallet. Det är av den anledning företagsbiljetten införts. Skillnaden mellan hushållsliknande- och verksamhetsavfall beskrivs i broschyren Ny avfallshantering för verksamheter, som alla företag och övriga verksamheter i Orsa fick våren Den finns också på Alla företag, organisationer, föreningar eller liknande som själva väljer att lämna sitt verksamhetsavfall på Hedens Återvinningsgård, istället för att anlita en valfri entreprenör behöver biljett. Beställning Beställningsblankett för företagsbiljetter finns på tekniska kontoret, ring eller hämta den på Avgiften täcker kostnaden för hantering, behandling och skatter av sorterat brännbart verksamhetsavfall, deponi och rivningsvirke m.m. Avfall med producentansvar är gratis! Det är kostnadsfritt att lämna wellpapp, tidningar, trycksaker, kontorspapper, förpackningar av metall, glas, papper och mindre plastförpackningar samt de mesta av el-avfallet i producenternas behållare på återvinningsgården. (Återvinningsstationer för förpackningar runtom i Orsa är endast dimensionerade för hushållen) Sidan 11

12 Resumé av Näringslivsåret 2007 i I förra numret var han visionär och fick berätta om Orsa om tio år. I det här numret får näringslivschefen Ola Granholm berätta om vad som hände alldeles på riktigt med näringslivet i Orsa ifjol var det bästa året på länge för Orsas näringsliv. Utvecklingen i och omkring Orsa Grönklitt AB var fortsatt stark, KLH började grundlägga sin fabrik, Orsa Besparingsskog lanserade stora investeringar i vind- och vattenkraft, Nordkalk vill utveckla kalkbruket, Orsa Centrum fick några värdefulla nytillskott, ännu en stor mässa startades och Orsa Trafik fördubblade sin verksamhet. Intresset för att starta företag i Orsa var större än någonsin. Positivt var också fortsatt satsning på nästa generation entreprenörer, (skoleleverna) entreprenörsmässa och en topplats i Sverige vad gäller samarbetet skolanäringsliv. Orsa växer Orsaborna blev fler. Vi ökade med 65 personer under 2007 till 7091 personer. Det föds fler barn än på länge och andelen äldre (över 80 år) är också lägre än på länge. Inflyttningen till Orsa fortsätter att vara hög, 468 personer flyttade hit under I norra Sverige är det bara Åre som har en starkare befolkningsökning, inflyttning och flyttnetto än Orsa! Inflyttningen är en effekt av många saker, men positiv utveckling i näringslivet är en av dem, SCoTT:s utveckling en annan. Det flyttar hit barnfamiljer som aldrig förr och Barn- och utbildningsförvaltningen får jobba hårt för att ordna barnomsorg inom utlovad tid. Massor av mässor Orsa Grönklitt fortsatte utvecklas. Tommy Limby hann uppleva invigningen av sin livsdröm och pärlan i Grönklitts boende; Limbygården. Dessutom invigdes Rovdjurscentrum Grönklitt & Designtorg Trä med pompa och ståt. Tigerhuset byggdes upp i rekordfart och intogs av syskonparet Kitzi och Tungur. En norsk entreprenör lanserade ett byggprojekt med 40 bostadsrätter i det nya tomtområdet Toppbyn, närmast Wärdshuset. Omkring Limbygården byggdes ett stort antal större fritidshus. PR Media & Leasing utökade sitt mässutbud i Orsa med en Jakt-, Fiskeoch vildmarksmässa På Spaning som gjorde succé direkt med ca 5000 besökare. KLH solid wood Scandinavia började (äntligen) bygga grunden för sin fabrik på Born och satsar nu på försäljning i Skandinavien och England. Nya vindar Orsa Besparingsskog lanserade stora satsningar på vind- och vattenkraft i den norra delen av kommunen och gjorde även sin största omorganisation någonsin, med nedläggning av verkstaden i Noppikoski och outsourcing av en stor del av avverkningsverksamheten. Nordkalk offentliggjorde planer på att återbruka det gamla kalkbruket i Kallholen, där man planerar återvinning av ett processämne från stålverket i Avesta, med planerad start Orsa Trafik / Siljan Buss fick nya, kraftfulla delägare och tog, genom samverkansbolaget Sambus, hem stora delar av uppdraget inom samhällsbetalda resor (färdtjänst, sjukresor, mm). I och med detta mer än fördubblade man sin verksamhet. De har nu 33 taxifordon och 13 bussar, bl a en konferensbuss (i vilken en av årets företagarfrukostar intogs), och totalt ca 50 anställda, vilket gör dem till Orsas näst största privata företag. Centrumutvecklingen I Orsa Centrum började stråket mellan Orsa Centrum och Orsa Camping att förskönas. Parkkiosken förvandlades till det första Daisys utanför Stockholm och elektronik-affären ELIT öppnade med försäljning av datorer, mobiltelefoner, radio, TV och kontorsmaterial. Under 2007 hade vi på NLUK 86 personer/ grupper som sökte råd om att starta företag. Med i genomsnitt tre rådgivningar per aktör blev det ca 250 rådgivningstillfällen! Det startades också fler företag än tidigare, 39 stycken (17 upphörde). I Svenskt Näringslivs nationella ranking av företagsklimatet backade vi 7 placeringar till plats 90, men hamnade på 11:e plats i riket i en ranking som Forum för Småföretagsforskning gjorde. Mindre bra är utvecklingen av lönsamheten hos Orsas företag. I UC:s undersökning hamnade Orsa på 278:e plats i riket när de mätte utvecklingen av aktiebolagens lönsamhet Med nuvarande utveckling måste vi kunna klättra rejält på den listan under kommande år. Företagarfrukostarna fortsatte växa, med knappt 60 deltagare per frukost, (gör dem till landets mest välbesökta i relation till vår storlek). Korsnäs utnämnde kontoret i Orsa till regionkontor i Dalarna. I gamla Kallmora skola började ett holländskt företag att bygga aktivitets-hotellet Smile Residence. Sidan 12

13 Orsa Landshövding Maria Norrfalk invigde trämässan, Tommy Limby hann få se sin Limbygård invigd och Orsa besparingsskog började satsa på vindkraft Bollnäsbanan Bollnäsbanan kom i blickpunkten igen och Orsa kommun ska, med Orsa Jernvägsförening och övriga kommuner längs banan, utreda om det finns intresse för att renovera den. Den nya Strandrestaurangen fick till slut tillstånd att byggas efter överklaganden ända upp i Regeringsrätten. Curt Kåhlén (Gräv Kåhlén) utsågs till Årets Företagare i Orsa 2006 för stort entreprenörskap, nöjda kunder och skicklig nischning av sitt företag. Både ICA Supermarket (Annica Eriksson Månljuset AB)och Coop gjorde stora och uppskattade satsningar på att fräscha upp sina butiker. Bara Arjeplog hade större andel kvinnliga nyföretagare än Orsa. Mjölkbönderna fick äntligen en rejäl höjning av råvarupriset på mjölk, med knappt 30 procent. Nya företag i Orsa Sedan 1 dec 2007 har bl a följande företag startats: Orsa Pizzeria, JT Wood, Playden Design, Joakim grävare, Kirchhoff Trading, Ingelas Ljus&Tillbehör. Du hittar dem alla i företagsregistret på Kolla gärna dina egna kontaktuppgifter där och meddela oss om något är fel. Tack!. Sidan 13

14 Vem var Årets Företagare 2007? Förra året var ett härligt företagarår i Orsa med stora investeringar i Grönklitt, framgångar för Orsa Trafik, nya etableringar i Orsa centrum, stort intresse för att starta nya företag, mm. Nu ska Årets Företagare 2007 utses, vem tycker DU var Årets Företagare förra året? Det handlar alltså om personen, inte företaget. Utmärkelsen finns i de flesta svenska kommuner. Företagarföreningen företagarna och Orsa kommun i samverkan började 2004 att göra lite mer för att skapa en uppmärksamhet kring företagande och för att lyfta fram företagarna bakom företaget. Vi började under 2004 att arrangera en Företagargala, med mingel, galamiddag och högtidlig utdelning av priser. Förra året delade vi ut priser till Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Handlare. Skriv ner vem DU tycker borde utses till Årets Företagare i Orsa 2007 och nominera gärna också personer till klasserna Årets Handlare och Årets Nyföretagare (drivit företag max 2 år). Skriv ditt namn, namnet på personen du vill nominera, vilken klass du nominerar henne / honom i och en motivering till varför du tycker att den personen bör utses. Skicka till se, fax , eller företagarna, Box 96, Orsa. Om du vill ha tips på vilka företagare som finns i Orsa så kan du gå in på under fliken Näringsliv och välja Företagsregister. Där hittar du dem alla. Tack på förhand för ditt förslag! Du kan nominera Alla kommuninvånare får nu nominera kandidater till Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Handlare. Galan går av stapeln 18 april. Årets Företagare går egentligen inte ut på att utse den duktigaste företagaren. Det vore en omöjlig uppgift. Årets företagare är istället ett evenemang för att lyfta fram människan bakom företaget, att synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att bygga upp sina företag, skapa sysselsättning och välstånd, i Orsa och på andra orter i Sverige. På så sätt är evenemanget en hyllning till alla företagare i Orsa! Kriterier företagarna har satt upp följande kriterier för Årets Företagare. Hon / han ska äga sitt företag, aktivt driva det, detta ska vara hennes / hans huvudsakliga sysselsättning, företagaren ska, bland annat genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare, visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras, företaget ska ha god lönsamhet och inte några betalningsanmärkningar. Tidigare pristagare: Anna Willander (numer Nämnd) Årets företagare Anders Westman Orsa Tryckeri, 1998 Kjell Enochsson, Ingvar Björk och Gunnar Björk på KIG Bygg, 1999 Jan Arnesson Siljan Schakt, 2000 Ingemar Hansson Orsa Trafik, 2001 Britt-Inger och Sune Ek Statoil, 2003 Lars Ohlsson Dala Laminat, 2004 Nils-Erik Kålan Johansson Orsa Bil, Plåt och Lack, 2005 Anna Wilander Hårteamet och 2006 Curt Kåhlén Grävkåhlén. Sidan 14

15 Nya rutiner för föreningsbidrag Orsa kommun har sett över sina rutiner för föreningsbidrag, bland annat för att göra det lättare att hålla reda på när det är dags att söka olika bidrag och var man söker dem. Det finns en del övergripande krav föreningen måste uppfylla för att få bidrag. Det är allmännyttiga och ideella föreningar som är verksamma i Orsa och dessutom har huvuddelen av sina medlemmar bosatta i kommunen som kan få ekonomiskt stöd av Orsa kommun. Jämställdhet och mänskliga rättigheter För att få bidrag ska föreningen kunna visa att man arbetar aktivt för jämställdhet samt har antagit regler mot droger och mobbing. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheter. Föreningen skall ha stadgar, styrelse och revisorer och skall ha minst tio medlemmar. De bidrag som finns att söka är följande: Föreningsstöd till ideella föreningar med socialt engagemang på programmet. Föreningsstöd till kulturföreningar Föreningsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet Anläggningsstöd Stöd till särskilda insatser. Samtliga dessa stöd ska sökas senast den 30 april och ansökan ställs till Orsa kommun, kommunkansliet, Box Orsa. För anläggningsstödet ska en speciell anmälningsblankett användas. Aktivitetsbidrag Dessutom kan man som vanligt söka aktivitetsbidrag. Eftersom de följer de statliga bidragen är ansökningstiderna annorlunda. För våren skall ansökan lämnas in senast den 15 augusti och för hösten senast den 15 februari. Ansökningarna om aktivitetsbidrag skickas till Orsa kommun, Fritidsförvaltningen, Box 23, Orsa JAK-poäng. Nytt är att föreningar som vill utveckla sin verksamhet kan få använda kommunens poäng till lån i JAK banken. Själva lånet gör ni upp med banken. När ni gjort det visar ni upp en kalkyl som visar att ni klarar av lånet och hur eventuella sparpoäng påverkar kalkylen. Anläggningsstödet För anläggningsstödet gäller att ni kan få bidrag till driftskostnader för lokaler som inte redan är kommunsubventionerade och som regelbundet används för ungdomsverksamhet. Ni kan få 25 procent av kostnader ni har kvitton på för hyrd lokal och upp till 60 procent av kostnaderna för egen lokal. En ekonomisk rapport ska bifogas och ansökan ska vara undetrecknad av behörig firmatecknare Stöd till särskilda insatser Planerar ni någon speciell utvecklande verksamhet eller har särskilda skäl kan ni söka speciellt stöd direkt från kommunstyrelsen. Stödet kan räknas som offentlig finansiering vid ansökningar av ytterligare medel vid t ex EU-projekt. Vid ansökan av projektmedel ska projektet inte utgöra föreningens ordinarie verksamhet.projektbeskrivning med förväntade mål, samt kostnadsberäkning med tänkt finansiering skall bifogas. Aktivitetsstödet Aktivitetsstödet som alltså har andra ansökningsdatum än övriga stöd, skall sökas på en speciell blankett som ni kan få hos kommunen. Bidragsberättigade är deltagare mellan 7 och 20 år. Upp till 30 deltagare per sammankomst är bidragsberättigade och man kan få 10 kronor per sammankomst plus tre kronor per deltagare. Gemensamt för alla bidrag När ni söker stöd ska ni alltidskicka med verksamhetsberättelse och kassaredogörelse samt handlingar som visar att ni jobbar för jämställdhet, att ni har regler mot droger och mobbning och att ni ansluter er till kommunens policy för mänskliga rättigheter. För frågor om anläggningsstöd och aktivtetsstöd, kontakta Evert Olsson För övriga stöd, kontakta Therese Lars, Mer info på Sidan 15

16 LÅT FIXAR- HANS KLÄTTRA Orsabor som är pensionärer kan få hjälp med vardagssysslor som innebär att det finns risk för att man ramlar och slår sig. Ring tel , tala om vem du är och vad du vill ha hjälp med. GLÖM INTE MIN BAJSPÅSE! Eftersom hundar har väldigt svårt att plocka upp efter sig, vill vi påminna dig som har hund om att du måste hjälpa till med den saken. Hundbajspåsar kan du få på Tekniska kontoret, gamla brandstationen. SLUT PÅ KOMPOST- PÅSAR? Nya kompostpåsar hittar du gratis i din livsmedelsbutik. DET HÄNDER PÅ ANHÖRIGCENTRUM Firardagar Tisdag 25 mars Våffeldagen Nygräddade våfflor, sylt och grädde. Tisdag 29 april En hälsning till våren Kaffe och Glass. Måndag 26 Maj Sommarfest med mat och dryck Kl Föranmälan till anhörigcenter senast fredag 16 maj Plats meddelas vi anmälan. Kaffestunden Öppet-tider Tisdagar och Torsdagar kl Orsagården Tel HAR DU TÄNKT ATT BYGGA I SOMMAR! Sommaren kommer snabbt närmare och då tänker många bygga. Vill du får ditt bygglov prövat i tid bör du lämna in din ansökan under april. Vill du diskutera dina byggplaner med oss. Kontakta gärna byggnadsinspektör Lisbeth Pippi Gunnars på stadsarkitektkontoret, tel Sopplunch 16 april och 7 maj serverar vi sopplunch till självkostnadspris kr. Anmälan måndagen innan. Föreläsningar Onsdag 2 april Tid: Stroke Vad är och vem får stroke mm? Inga-Lill Loman och Ellen Gunnars berättar. Plats meddelas vid anmälan Anmälan senast 25 mars. Måndag 21 april Tid: Demens Föreläsning av läkaren Mats Pauls. Plats: Orsa församlingshem Anmälan senast 14 april. Måndag 5 maj Tid: Hur får jag/vi hjälp i hemmet, avlastning trygghetslarm mm? Biståndshandläggare Laila Sundqvist och Anita Granlund kommer och berättar hur det går till att söka biståndsinsatser. Plats meddelas vid anmälan. Anmälan senast 24 april. Kontakta Orsa kommun Kommunledningskontoret Kassan, tis, tors, fred Kommunalrådet Marie Olsson Arbetsmarknadsenhet Anhörigstöd Bibliotek Borgerlig begravning Borgerlig vigsel Fixarservice Informationsansvarig IT-avdelning Kommunrevision Konsumentvägledning (Mora kulturhus) ons 14-18, tis 10-14, tors Kulturhus/Bildarkiv Miljö- och hälsoskyddskontor Näringslivskontor Orsa Grönklitt AB Orsabostäder AB Räddningstjänsten Räddning, akuta situationer Barn- och utbildningskontor Barnomsorg Socialkontor Stadsarkitektkontor/Byggnadsnämnd Tekniskt kontor (va/gator) Tekniskt kontor (renhållning) Tekniskt kontor (fastigheter) Tekniskt kontor (fritidsavd.) Siljan Turism, Orsa Överförmyndare (15-18) Allfix Returbutiken Stiftelsen Skeer ORSA KOMMUN BOX ORSA tel , fax e-post hemsida AKTUELLT FRÅN ORSA utges av Orsa kommun och kommer ut med 4 nr per år. Ansvarig utgivare: Göran Grå. Redaktion, original: Janne Bäckman tel Tryck: Orsa Tryckeri 2008 Det allra senaste från kommunen hittar du på Sidan 16

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst

Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken. Ägarombud. medlemmarnas röst Annika Hentila med dottern Ellie ägarombud Coop Konsum Brickebacken Ägarombud medlemmarnas röst Den första kooperativa butiken öppnade i Gävle redan 1898 Det hela började redan i slutet av 1800-talet.

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov

Lokal plan för Skölvene bygd. Som att bo mitt i ett sommarlov Lokal plan för Skölvene bygd Som att bo mitt i ett sommarlov Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen... 3 2 Vem har tagit fram planen och hur... 3 3 Beskrivning av Skölvene bygd...3 4 Vad

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 5 (26 30 januari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolkataloger SYV informerar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 2017

Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 2017 Sida 1 (13) Sammanställning av brukarenkät till deltagare vid ToRa 17 Sammanfattning En brukarenkät lämnades ut under mars 17 till brukarna som deltar i verksamheten ToRa. 3 besvarade enkäter har lämnats

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer