Datum Rating Limit Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Rating Limit Bokslut"

Transkript

1 SAAB AUTOMOBILE AB TROLLHÄTTAN ORG.NR D&B D-U-N-S NR TEL.NR BOKSLUT B Kredit mot säkerhet Status DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Väletablerat Ägare / Ledning Tillfredsställande Ekonomi Ej tillfredsställande Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns RATINGHISTORIK Datum Rating Limit Bokslut x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen

2 Ålder / Verksamhet Väletablerat Företagsform Aktiebolag Ursprungsregistrering Nuv. namn registrerat Föregående namn Säte Viggen Nitton, AB Trollhättans kommun Registrerat aktiekapital (per ) F-skattsedel Reg. arbetsgivare Aktiv i moms Reg. i moms Lagerbolag Ja Ja Ja Ja Nej Bolagsordning Verksamhetsbeskrivning SNI-Koder Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller genom <BR> dotterbolag eller externa återförsäljare'/reparatörer - utveckla, tillverka, förvärva, reparera, hyra ut och försälja motorfordon och därtill hörande reservdelar och tillbehör samt att driva <BR> annan därmed förenlig verksamhet och ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom / Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon 4531 / Parti- och provisionshandel med reservdelar, tillbehör till motorfordon 4511 / Handel med personbilar och lätta motorfordon Ägare / Ledning Tillfredsställande KONCERNINFORMATION MODERBOLAG 1 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Typ Land Ägs till Aktiekapital i Spyker Cars Nv Koncernmoder Nederländerna 0% DOTTERBOLAG 6 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Land Andel Aktiekapital i SAAB Deutschland Gmbh Tyskland 100% SAAB Canada Inc Kanada 100% General Motors Nordiska AB Sverige 100% Gm Europe Treasury Company AB SAAB Automobile Powertrain AB Sverige 100% Sverige 100% SAAB Automobile Parts AB Sverige 100% KONCERNTRÄD vid senaste bokslut , General Motors Company () , General Motors Acceptance Corp (US), 100% , GMAC Financial Services AB (SE), 100% , GMAC Sverige AB (SE), 100% , General Motors of Canada Ltd (CA), -% , Saab Automobile Investering AB (SE), 100% , SAAB Automobile AB (SE), 93% , Saab Deutschland GmbH (DE), 100%

3 , Autohaus Saab GmbH (DE), 100% , Saab Canada Inc (CA), 100% , General Motors Nordiska AB (SE), 100% , GM Europe Treasury Company AB (SE), 100% , General Motors Powertrain-Sweden AB (SE), 100% , GM Worldwide Purchasing Sweden AB (SE), 100% , GM Daewoo Auto & Technology (KR), 51% , Chevrolet Sverige AB (SE), 100% BIFIRMOR / PARALLELLFIRMOR / FILIALER 0 st STYRELSEINFORMATION Kungörelsedatum STYRELSEMEDLEMMAR Namn Personnr. Funktion Tillträtt Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Muller, Victor Roberto Ledamot ordförande Hellgren, Annette Ledamot Skött, Håkan Ledamot Geers, Kristina Ledamot Lindström, Karl-Gustav Extern firmatecknare Jirvell, Jens Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Suppleant Kähkönen, Piia Suppleant Enlund, Bertel Revisor Siberg, Heléne Revisor Andersson, Rickard Revisorsuppleant Bergman, Nina Revisorsuppleant STYRELSENS MEDLEMSANTAL Antal ledamöter Antal Suppleanter Anmärkning 5 2 Enligt kungörelse Min/max enl bolagsordningen FIRMATECKNARE/STYRELOMMENTARER Firman tecknas av styrelsen firman tecknas två i förening av ledamöterna firman tecknas två i förening av Geers, Kristina Susanna Jirvell, Jens Petter Bengt Jonsson, Jan Åke Lindström, Karl-Gustav dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder KONKURSENGAGEMANG OCH BETALNINGSANMÄRKNINGAR PER FÖRETRÄDARE Totalt antal konkursengagemang/ betalningsanmärkningar på samtliga företrädare Antal företrädare i företaget Genomsnittligt antal per företrädare Konkursengagemang Betalningsanmärkningar STYRELSEÄNDRINGAR Datum Händelse Ändring revisor Ändring styrelse delvis Ändring styrelse total Ändring styrelse total

4 Datum Händelse Ändring styrelse total Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis HISTORISK STYRELSEINFORMATION Namn Personnr. Funktion Tillträtt Avgått Gustafsson, Peter Huvudansvarig revisor Deloitte AB Revisor Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Jonsson, Jan Åke Ledamot Geers, Kristina Susanna Suppleant Taylor, Stephen Jonathan Likvidator Törngren, Peter Mikael Likvidator Aversa, Stefano Suppleant Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Digirolamo, Enrico Peter Ledamot ordförande Reilly, David Nicholas Ledamot Hellgren, Annette Désirée Ledamot Åkerlund, Sven Paul Ledamot Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Geers, Kristina Susanna Extern firmatecknare Jirvell, Jens Petter Bengt Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Torbjörn Suppleant Skött, Lars Håkan Suppleant Forster, Carl-Peter Ledamot ordförande Digirolamo, Enrico Peter Ledamot Hägerborg, Lars Peter Extern firmatecknare Elias, Arturo S Ledamot Dewar, Walter William Brent Ledamot Maestri, Luca Ledamot Browning, Jonathan Ledamot Lindström, Annica Maria Extern firmatecknare Johansson, Lars Roger Ledamot Meline, David Walter Ledamot Grimaldi, Michael A Ledamot Augustsson, Sven Peter Mikael Vd & ordförande Henderson, Frederick Arthur Ledamot Barclay, William John Ledamot Burns, Michael Joseph Ledamot Peter, Joseph George Ledamot Broman, Peter Torvald Extern firmatecknare Simpson, Stuart Campbell Extern firmatecknare Lindesson, Ulf Roger Revisor Burns, Michael Joseph Ledamot

5 Ekonomi Ej tillfredsställande NYCKELTAL Omsättning k Resultat efter finansnetto k Beräknat eget kapital k Branschmedian Tillgångar k Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avk totalt kapital % Avk eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år Kapitalomsättningshastighet ggr/år AKTIEKAPITAL enligt senaste bokslut TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV enligt taxering Antal 5 Totalt taxeringsvärde, k Ägarandel av totalt taxeringsvärde, k Specifikation (max 5st) Fastighetsbeteckning Propellern 6 Reservdelen 1 Propellern 6 Propellern 8 Ekekullen 2 Typkod Areal kvm kvm kvm 7286 kvm 1135 kvm Kommun Trollhättans kommun Nyköpings kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Län Västra Götalands län Södermanlands län Västra Götalands län Västra Götalands län Västra Götalands län Församling Taxeringsvärde, k Götalunden församling Sankt Nicolai Förs Götalunden församling Götalunden församling Trollhättans församling

6 Specifikation (max 5st) varav byggnadsvärde varav tomtvärde Ägarandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % KONKURSFORDRINGAR belopp i Totalt registrerat saldo: Konkursdatum Bolag Belopp i Pemectra Lasertech AB FÖRETAGSINTECKNINGAR Total registrerat belopp: Senast registrerade företagsinteckningar: 1 st Datum Belopp i REVISORSRESERVATIONER Revisorsreservation / särskilda kommentarer Nej A Nej Nej Nej Revisorsreservation (R) / Revisorskommentar (K) Förklaring till Revisorsreservation/Revisorskommentar A R Revisor har ej tillstyrkt minst ett av följande tre kriterier:1. att resultat- och balansräkningen fastställts2. att resultatet behandlats enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen3. att styrelsens ledamöter och vd beviljats ansvarsfrihet förden tid årsredovisningen omfattar. BOKSLUT RESULTATRÄKNING belopp i k Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. Nettoomsättning Total omsättning Kostnader sålda varor Försäljningskostnader Administrativa kostnader FoU-kostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Avskrivningar

7 Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncern-/ intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader räntekostnader Övriga finansiella kostnader finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader extraordinära poster Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Årets resultat BALANSRÄKNING belopp i k Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)

8 immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark Maskiner Inventarier maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernoch intresseföretag Fordringar på koncern och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager varulager Kundfordringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar kortfristiga fordringar kortfristiga placeringar kassa/ bank Övriga omsättningstillgångar omsättningstillgångar tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital

9 bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat fritt eget kapital eget kapital obeskattade reserver Minoritetsintressen avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder NOTER OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter säkerheter Förklaring till kommentar F Säkerhet finns men belopp saknas Y Ytterligare säkerheter finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas

10 Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser ansvarsförbindelser Förklaring till kommentar F Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas Y Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit J J J J J Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns BETALNINGSINDEX Datum Omfrågad 78 Bransch 78 Antal fakturor 2016 Snittdagar efter förfallodatum -5 Soliditet har per erhållit information avseende 2016 betalda fakturor, totalt belopp BETALNINGSANMÄRKNINGAR OCH ANDRA NOTERINGAR Totalt registrerat antal 116 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel de Lage Landen Finans AB Utslag bet förel Nokian Däck AB Felparkeringsavgift Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Trängselskatt Restfört Utslag bet förel Pagero AB Utslag bet förel Newsfactory Sales AB

11 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Rekonstruktion avslutad Vänersborgs Tingsrätt Utslag bet förel Dustin AB Utslag bet förel Statoil AB, Svenska Utslag bet förel Previa, AB Utslag bet förel Ultimedia AB Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Swedbank Finans AB Utslag bet förel Din Del AB Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Exide Technologies AB Utslag bet förel Scandic Hotels AB Utslag bet förel Göteborgs Stads Parkerings AB Utslag bet förel Konsumentkemi, AB Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Stockholms Stads Parkerings AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel Collector Credit AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Eniro Gula Sidorna AB Utslag bet förel Aftonbladet Hierta AB Skattekonto Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Utslag bet förel Dahl Sverige AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Trackster KB Utslag bet förel Plymovent AB Utslag bet förel Foresta AB, Hotel Utslag bet förel JS Sverige AB Utslag bet förel Ultimedia AB Utslag bet förel Nordea Bank AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Vägverket Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska

12 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel Lokaldelen i Sverige AB Utslag bet förel Gnosjö Plast AB Utslag bet förel Utslag bet förel Atlas Copco Compressor AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Berendsen Textil Service AB Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska Utslag bet förel Utslag bet förel Utslag bet förel Acc Services AB Utslag bet förel It-Pac Sverige AB Utslag bet förel Autotube Hordagruppen AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel G4S Security Systems AB Utslag bet förel Arver Lastbilar AB Utslag bet förel Inwarehouse AB Utslag bet förel Hansen Conference & Event AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Sodexo AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Svea Inkasso AB Diverse statliga fordringar Termin Diverse statliga fordringar Termin Utslag bet förel Företagsbostäder Sverige AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Auch Gmbh Utslag bet förel Schneider Electric Sverige AB Utslag bet förel Siemens AB Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Diverse statliga fordringar Termin Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Svea Inkasso AB Utslag bet förel Bokus AB, Akademibokhandeln Utslag bet förel Collectum AB ANSÖKNINGAR Totalt registrerat antal 43 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Easypark AB Ansökan bet förel Statoil AB, Svenska Ansökan bet förel It-Pac Sverige AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Göteborgs Stads Parkerings AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Statoil AB, Svenska 4 609

13 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Ahlsell Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Menigo Foodservice AB Ansökan bet förel återkallad Securitas Sverige AB Ansökan bet förel återkallad E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Ricoh Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Kärcher AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Carl Lamm AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Bring Logistics Göteborg AB Ansökan bet förel Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Teknologisk Inst AB Sverige Ansökan bet förel Rezidor Arlandia Hotel AB Ansökan bet förel Siemens AB Ansökan bet förel återkallad Klövern Strand AB Ansökan bet förel återkallad Siemens Product Lifecycle Mana Ansökan bet förel Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Industrilitteratur AB Ansökan bet förel Trackster KB Ansökan bet förel återkallad John & Molt Gmbh Ansökan bet förel Collectum AB 114 SKULDSALDO AKTUELLT SKULDSALDO belopp i år 2010, vecka 34 Antal A-mål 0 Saldo A-mål 0 Antal E-mål 1 Saldo E-mål Totalt antal 1 Totalt saldo Det aktuella skuldsaldot kan innehålla skulder som även finns redovisade under betalningsanmärkningar. Aktuellt skuldsaldo avser den senaste veckan. HISTORISKT SKULDSALDO SENASTE 12 MÅNADERNA År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juli 0

14 År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juni Maj April Mars Februari Januari December November Oktober September Augusti 0 TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR Totalt Registrerat antal 259 Datum Kategori Händelse Händelser PÅGÅENDE HÄNDELSER Inga registrerade HÄNDELSEHISTORIK Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Easypark AB, Ansökan Ansökan bet förel, Statoil AB, Svenska, Bolagsverksärende Likvidation avslutad. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel, It-Pac Sverige AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, de Lage Landen Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Nokian Däck AB, Bolagsverksärende Revisors uppdrag upphör i förtid. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Eget utträde för revisor. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring beträffande revisorer. Diarienr: Avslutat

15 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Göteborgs Stads Parkerings AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Statoil AB, Svenska, Styrelse Förändring av styrelsen Styrelse Förändring av styrelsen Status Likvidation upphör, verksamheten återupptas Bolagsverksärende Ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolag Nyemission, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ahlsell Sverige AB, Bolag Ny bolagsordning (senaste) Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Bolagsverksärende Ändring av objektets postadress. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Felparkeringsavgift, Termin 10-00, Styrelse Förändring av styrelsen Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Menigo Foodservice AB, Status Likvidation beslutad Bolagsverksärende Likvidation beslutad. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Frivillig likvidation. Diarienr: Avslutat

16 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Securitas Sverige AB, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, E On Försäljning Sverige AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ricoh Sverige AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Pagero AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Newsfactory Sales AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Kärcher AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Bolagsverksärende Ändring av företrädares postadress. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion upphörd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Rekonstruktion avslutad, Vänersborgs Tingsrätt, Status Företagsrekonstruktion upphörd Bet. anmäkning Utslag bet förel, Dustin AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Statoil AB, Svenska, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Previa, AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Ultimedia AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Carl Lamm AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Utslag bet förel, Apoteket AB Publ, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Swedbank Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Din Del AB, 20144

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer