Datum Rating Limit Bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Rating Limit Bokslut"

Transkript

1 SAAB AUTOMOBILE AB TROLLHÄTTAN ORG.NR D&B D-U-N-S NR TEL.NR BOKSLUT B Kredit mot säkerhet Status DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Väletablerat Ägare / Ledning Tillfredsställande Ekonomi Ej tillfredsställande Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns RATINGHISTORIK Datum Rating Limit Bokslut x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen

2 Ålder / Verksamhet Väletablerat Företagsform Aktiebolag Ursprungsregistrering Nuv. namn registrerat Föregående namn Säte Viggen Nitton, AB Trollhättans kommun Registrerat aktiekapital (per ) F-skattsedel Reg. arbetsgivare Aktiv i moms Reg. i moms Lagerbolag Ja Ja Ja Ja Nej Bolagsordning Verksamhetsbeskrivning SNI-Koder Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller genom <BR> dotterbolag eller externa återförsäljare'/reparatörer - utveckla, tillverka, förvärva, reparera, hyra ut och försälja motorfordon och därtill hörande reservdelar och tillbehör samt att driva <BR> annan därmed förenlig verksamhet och ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom / Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon 4531 / Parti- och provisionshandel med reservdelar, tillbehör till motorfordon 4511 / Handel med personbilar och lätta motorfordon Ägare / Ledning Tillfredsställande KONCERNINFORMATION MODERBOLAG 1 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Typ Land Ägs till Aktiekapital i Spyker Cars Nv Koncernmoder Nederländerna 0% DOTTERBOLAG 6 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Land Andel Aktiekapital i SAAB Deutschland Gmbh Tyskland 100% SAAB Canada Inc Kanada 100% General Motors Nordiska AB Sverige 100% Gm Europe Treasury Company AB SAAB Automobile Powertrain AB Sverige 100% Sverige 100% SAAB Automobile Parts AB Sverige 100% KONCERNTRÄD vid senaste bokslut , General Motors Company () , General Motors Acceptance Corp (US), 100% , GMAC Financial Services AB (SE), 100% , GMAC Sverige AB (SE), 100% , General Motors of Canada Ltd (CA), -% , Saab Automobile Investering AB (SE), 100% , SAAB Automobile AB (SE), 93% , Saab Deutschland GmbH (DE), 100%

3 , Autohaus Saab GmbH (DE), 100% , Saab Canada Inc (CA), 100% , General Motors Nordiska AB (SE), 100% , GM Europe Treasury Company AB (SE), 100% , General Motors Powertrain-Sweden AB (SE), 100% , GM Worldwide Purchasing Sweden AB (SE), 100% , GM Daewoo Auto & Technology (KR), 51% , Chevrolet Sverige AB (SE), 100% BIFIRMOR / PARALLELLFIRMOR / FILIALER 0 st STYRELSEINFORMATION Kungörelsedatum STYRELSEMEDLEMMAR Namn Personnr. Funktion Tillträtt Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Muller, Victor Roberto Ledamot ordförande Hellgren, Annette Ledamot Skött, Håkan Ledamot Geers, Kristina Ledamot Lindström, Karl-Gustav Extern firmatecknare Jirvell, Jens Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Suppleant Kähkönen, Piia Suppleant Enlund, Bertel Revisor Siberg, Heléne Revisor Andersson, Rickard Revisorsuppleant Bergman, Nina Revisorsuppleant STYRELSENS MEDLEMSANTAL Antal ledamöter Antal Suppleanter Anmärkning 5 2 Enligt kungörelse Min/max enl bolagsordningen FIRMATECKNARE/STYRELOMMENTARER Firman tecknas av styrelsen firman tecknas två i förening av ledamöterna firman tecknas två i förening av Geers, Kristina Susanna Jirvell, Jens Petter Bengt Jonsson, Jan Åke Lindström, Karl-Gustav dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder KONKURSENGAGEMANG OCH BETALNINGSANMÄRKNINGAR PER FÖRETRÄDARE Totalt antal konkursengagemang/ betalningsanmärkningar på samtliga företrädare Antal företrädare i företaget Genomsnittligt antal per företrädare Konkursengagemang Betalningsanmärkningar STYRELSEÄNDRINGAR Datum Händelse Ändring revisor Ändring styrelse delvis Ändring styrelse total Ändring styrelse total

4 Datum Händelse Ändring styrelse total Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis HISTORISK STYRELSEINFORMATION Namn Personnr. Funktion Tillträtt Avgått Gustafsson, Peter Huvudansvarig revisor Deloitte AB Revisor Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Jonsson, Jan Åke Ledamot Geers, Kristina Susanna Suppleant Taylor, Stephen Jonathan Likvidator Törngren, Peter Mikael Likvidator Aversa, Stefano Suppleant Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Digirolamo, Enrico Peter Ledamot ordförande Reilly, David Nicholas Ledamot Hellgren, Annette Désirée Ledamot Åkerlund, Sven Paul Ledamot Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Geers, Kristina Susanna Extern firmatecknare Jirvell, Jens Petter Bengt Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Torbjörn Suppleant Skött, Lars Håkan Suppleant Forster, Carl-Peter Ledamot ordförande Digirolamo, Enrico Peter Ledamot Hägerborg, Lars Peter Extern firmatecknare Elias, Arturo S Ledamot Dewar, Walter William Brent Ledamot Maestri, Luca Ledamot Browning, Jonathan Ledamot Lindström, Annica Maria Extern firmatecknare Johansson, Lars Roger Ledamot Meline, David Walter Ledamot Grimaldi, Michael A Ledamot Augustsson, Sven Peter Mikael Vd & ordförande Henderson, Frederick Arthur Ledamot Barclay, William John Ledamot Burns, Michael Joseph Ledamot Peter, Joseph George Ledamot Broman, Peter Torvald Extern firmatecknare Simpson, Stuart Campbell Extern firmatecknare Lindesson, Ulf Roger Revisor Burns, Michael Joseph Ledamot

5 Ekonomi Ej tillfredsställande NYCKELTAL Omsättning k Resultat efter finansnetto k Beräknat eget kapital k Branschmedian Tillgångar k Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avk totalt kapital % Avk eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år Kapitalomsättningshastighet ggr/år AKTIEKAPITAL enligt senaste bokslut TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV enligt taxering Antal 5 Totalt taxeringsvärde, k Ägarandel av totalt taxeringsvärde, k Specifikation (max 5st) Fastighetsbeteckning Propellern 6 Reservdelen 1 Propellern 6 Propellern 8 Ekekullen 2 Typkod Areal kvm kvm kvm 7286 kvm 1135 kvm Kommun Trollhättans kommun Nyköpings kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Län Västra Götalands län Södermanlands län Västra Götalands län Västra Götalands län Västra Götalands län Församling Taxeringsvärde, k Götalunden församling Sankt Nicolai Förs Götalunden församling Götalunden församling Trollhättans församling

6 Specifikation (max 5st) varav byggnadsvärde varav tomtvärde Ägarandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % KONKURSFORDRINGAR belopp i Totalt registrerat saldo: Konkursdatum Bolag Belopp i Pemectra Lasertech AB FÖRETAGSINTECKNINGAR Total registrerat belopp: Senast registrerade företagsinteckningar: 1 st Datum Belopp i REVISORSRESERVATIONER Revisorsreservation / särskilda kommentarer Nej A Nej Nej Nej Revisorsreservation (R) / Revisorskommentar (K) Förklaring till Revisorsreservation/Revisorskommentar A R Revisor har ej tillstyrkt minst ett av följande tre kriterier:1. att resultat- och balansräkningen fastställts2. att resultatet behandlats enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen3. att styrelsens ledamöter och vd beviljats ansvarsfrihet förden tid årsredovisningen omfattar. BOKSLUT RESULTATRÄKNING belopp i k Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. Nettoomsättning Total omsättning Kostnader sålda varor Försäljningskostnader Administrativa kostnader FoU-kostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Avskrivningar

7 Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncern-/ intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader räntekostnader Övriga finansiella kostnader finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader extraordinära poster Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Årets resultat BALANSRÄKNING belopp i k Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)

8 immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark Maskiner Inventarier maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernoch intresseföretag Fordringar på koncern och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager varulager Kundfordringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar kortfristiga fordringar kortfristiga placeringar kassa/ bank Övriga omsättningstillgångar omsättningstillgångar tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital

9 bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat fritt eget kapital eget kapital obeskattade reserver Minoritetsintressen avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder NOTER OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter säkerheter Förklaring till kommentar F Säkerhet finns men belopp saknas Y Ytterligare säkerheter finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas

10 Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser ansvarsförbindelser Förklaring till kommentar F Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas Y Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit J J J J J Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns BETALNINGSINDEX Datum Omfrågad 78 Bransch 78 Antal fakturor 2016 Snittdagar efter förfallodatum -5 Soliditet har per erhållit information avseende 2016 betalda fakturor, totalt belopp BETALNINGSANMÄRKNINGAR OCH ANDRA NOTERINGAR Totalt registrerat antal 116 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel de Lage Landen Finans AB Utslag bet förel Nokian Däck AB Felparkeringsavgift Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Trängselskatt Restfört Utslag bet förel Pagero AB Utslag bet förel Newsfactory Sales AB

11 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Rekonstruktion avslutad Vänersborgs Tingsrätt Utslag bet förel Dustin AB Utslag bet förel Statoil AB, Svenska Utslag bet förel Previa, AB Utslag bet förel Ultimedia AB Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Swedbank Finans AB Utslag bet förel Din Del AB Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Exide Technologies AB Utslag bet förel Scandic Hotels AB Utslag bet förel Göteborgs Stads Parkerings AB Utslag bet förel Konsumentkemi, AB Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Stockholms Stads Parkerings AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel Collector Credit AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Eniro Gula Sidorna AB Utslag bet förel Aftonbladet Hierta AB Skattekonto Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Utslag bet förel Dahl Sverige AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Trackster KB Utslag bet förel Plymovent AB Utslag bet förel Foresta AB, Hotel Utslag bet förel JS Sverige AB Utslag bet förel Ultimedia AB Utslag bet förel Nordea Bank AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Vägverket Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska

12 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel Lokaldelen i Sverige AB Utslag bet förel Gnosjö Plast AB Utslag bet förel Utslag bet förel Atlas Copco Compressor AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Berendsen Textil Service AB Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska Utslag bet förel Utslag bet förel Utslag bet förel Acc Services AB Utslag bet förel It-Pac Sverige AB Utslag bet förel Autotube Hordagruppen AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel G4S Security Systems AB Utslag bet förel Arver Lastbilar AB Utslag bet förel Inwarehouse AB Utslag bet förel Hansen Conference & Event AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Sodexo AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Svea Inkasso AB Diverse statliga fordringar Termin Diverse statliga fordringar Termin Utslag bet förel Företagsbostäder Sverige AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Auch Gmbh Utslag bet förel Schneider Electric Sverige AB Utslag bet förel Siemens AB Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Diverse statliga fordringar Termin Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Svea Inkasso AB Utslag bet förel Bokus AB, Akademibokhandeln Utslag bet förel Collectum AB ANSÖKNINGAR Totalt registrerat antal 43 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Easypark AB Ansökan bet förel Statoil AB, Svenska Ansökan bet förel It-Pac Sverige AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Göteborgs Stads Parkerings AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Statoil AB, Svenska 4 609

13 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Ahlsell Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Menigo Foodservice AB Ansökan bet förel återkallad Securitas Sverige AB Ansökan bet förel återkallad E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Ricoh Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Kärcher AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Carl Lamm AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Bring Logistics Göteborg AB Ansökan bet förel Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Teknologisk Inst AB Sverige Ansökan bet förel Rezidor Arlandia Hotel AB Ansökan bet förel Siemens AB Ansökan bet förel återkallad Klövern Strand AB Ansökan bet förel återkallad Siemens Product Lifecycle Mana Ansökan bet förel Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Industrilitteratur AB Ansökan bet förel Trackster KB Ansökan bet förel återkallad John & Molt Gmbh Ansökan bet förel Collectum AB 114 SKULDSALDO AKTUELLT SKULDSALDO belopp i år 2010, vecka 34 Antal A-mål 0 Saldo A-mål 0 Antal E-mål 1 Saldo E-mål Totalt antal 1 Totalt saldo Det aktuella skuldsaldot kan innehålla skulder som även finns redovisade under betalningsanmärkningar. Aktuellt skuldsaldo avser den senaste veckan. HISTORISKT SKULDSALDO SENASTE 12 MÅNADERNA År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juli 0

14 År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juni Maj April Mars Februari Januari December November Oktober September Augusti 0 TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR Totalt Registrerat antal 259 Datum Kategori Händelse Händelser PÅGÅENDE HÄNDELSER Inga registrerade HÄNDELSEHISTORIK Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Easypark AB, Ansökan Ansökan bet förel, Statoil AB, Svenska, Bolagsverksärende Likvidation avslutad. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel, It-Pac Sverige AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, de Lage Landen Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Nokian Däck AB, Bolagsverksärende Revisors uppdrag upphör i förtid. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Eget utträde för revisor. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring beträffande revisorer. Diarienr: Avslutat

15 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Göteborgs Stads Parkerings AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Statoil AB, Svenska, Styrelse Förändring av styrelsen Styrelse Förändring av styrelsen Status Likvidation upphör, verksamheten återupptas Bolagsverksärende Ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolag Nyemission, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ahlsell Sverige AB, Bolag Ny bolagsordning (senaste) Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Bolagsverksärende Ändring av objektets postadress. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Felparkeringsavgift, Termin 10-00, Styrelse Förändring av styrelsen Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Menigo Foodservice AB, Status Likvidation beslutad Bolagsverksärende Likvidation beslutad. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Frivillig likvidation. Diarienr: Avslutat

16 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Securitas Sverige AB, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, E On Försäljning Sverige AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ricoh Sverige AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Pagero AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Newsfactory Sales AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Kärcher AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Bolagsverksärende Ändring av företrädares postadress. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion upphörd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Rekonstruktion avslutad, Vänersborgs Tingsrätt, Status Företagsrekonstruktion upphörd Bet. anmäkning Utslag bet förel, Dustin AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Statoil AB, Svenska, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Previa, AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Ultimedia AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Carl Lamm AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Utslag bet förel, Apoteket AB Publ, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Swedbank Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Din Del AB, 20144

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Telefon: 08-7828700 Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1201-1212) Händelser Nettoomsättning 2005652

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1001-1012) Händelser Nettoomsättning 1495780 tkr Ansökningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer