Datum Rating Limit Bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Rating Limit Bokslut"

Transkript

1 SAAB AUTOMOBILE AB TROLLHÄTTAN ORG.NR D&B D-U-N-S NR TEL.NR BOKSLUT B Kredit mot säkerhet Status DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Väletablerat Ägare / Ledning Tillfredsställande Ekonomi Ej tillfredsställande Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns RATINGHISTORIK Datum Rating Limit Bokslut x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen x % av omsättningen

2 Ålder / Verksamhet Väletablerat Företagsform Aktiebolag Ursprungsregistrering Nuv. namn registrerat Föregående namn Säte Viggen Nitton, AB Trollhättans kommun Registrerat aktiekapital (per ) F-skattsedel Reg. arbetsgivare Aktiv i moms Reg. i moms Lagerbolag Ja Ja Ja Ja Nej Bolagsordning Verksamhetsbeskrivning SNI-Koder Föremålet för bolagets verksamhet är att - direkt eller genom <BR> dotterbolag eller externa återförsäljare'/reparatörer - utveckla, tillverka, förvärva, reparera, hyra ut och försälja motorfordon och därtill hörande reservdelar och tillbehör samt att driva <BR> annan därmed förenlig verksamhet och ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom / Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon 4531 / Parti- och provisionshandel med reservdelar, tillbehör till motorfordon 4511 / Handel med personbilar och lätta motorfordon Ägare / Ledning Tillfredsställande KONCERNINFORMATION MODERBOLAG 1 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Typ Land Ägs till Aktiekapital i Spyker Cars Nv Koncernmoder Nederländerna 0% DOTTERBOLAG 6 st Datum D&B D-U-N-S nr. Bolag Land Andel Aktiekapital i SAAB Deutschland Gmbh Tyskland 100% SAAB Canada Inc Kanada 100% General Motors Nordiska AB Sverige 100% Gm Europe Treasury Company AB SAAB Automobile Powertrain AB Sverige 100% Sverige 100% SAAB Automobile Parts AB Sverige 100% KONCERNTRÄD vid senaste bokslut , General Motors Company () , General Motors Acceptance Corp (US), 100% , GMAC Financial Services AB (SE), 100% , GMAC Sverige AB (SE), 100% , General Motors of Canada Ltd (CA), -% , Saab Automobile Investering AB (SE), 100% , SAAB Automobile AB (SE), 93% , Saab Deutschland GmbH (DE), 100%

3 , Autohaus Saab GmbH (DE), 100% , Saab Canada Inc (CA), 100% , General Motors Nordiska AB (SE), 100% , GM Europe Treasury Company AB (SE), 100% , General Motors Powertrain-Sweden AB (SE), 100% , GM Worldwide Purchasing Sweden AB (SE), 100% , GM Daewoo Auto & Technology (KR), 51% , Chevrolet Sverige AB (SE), 100% BIFIRMOR / PARALLELLFIRMOR / FILIALER 0 st STYRELSEINFORMATION Kungörelsedatum STYRELSEMEDLEMMAR Namn Personnr. Funktion Tillträtt Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Muller, Victor Roberto Ledamot ordförande Hellgren, Annette Ledamot Skött, Håkan Ledamot Geers, Kristina Ledamot Lindström, Karl-Gustav Extern firmatecknare Jirvell, Jens Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Suppleant Kähkönen, Piia Suppleant Enlund, Bertel Revisor Siberg, Heléne Revisor Andersson, Rickard Revisorsuppleant Bergman, Nina Revisorsuppleant STYRELSENS MEDLEMSANTAL Antal ledamöter Antal Suppleanter Anmärkning 5 2 Enligt kungörelse Min/max enl bolagsordningen FIRMATECKNARE/STYRELOMMENTARER Firman tecknas av styrelsen firman tecknas två i förening av ledamöterna firman tecknas två i förening av Geers, Kristina Susanna Jirvell, Jens Petter Bengt Jonsson, Jan Åke Lindström, Karl-Gustav dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder KONKURSENGAGEMANG OCH BETALNINGSANMÄRKNINGAR PER FÖRETRÄDARE Totalt antal konkursengagemang/ betalningsanmärkningar på samtliga företrädare Antal företrädare i företaget Genomsnittligt antal per företrädare Konkursengagemang Betalningsanmärkningar STYRELSEÄNDRINGAR Datum Händelse Ändring revisor Ändring styrelse delvis Ändring styrelse total Ändring styrelse total

4 Datum Händelse Ändring styrelse total Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis Ändring styrelse delvis HISTORISK STYRELSEINFORMATION Namn Personnr. Funktion Tillträtt Avgått Gustafsson, Peter Huvudansvarig revisor Deloitte AB Revisor Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Jonsson, Jan Åke Ledamot Geers, Kristina Susanna Suppleant Taylor, Stephen Jonathan Likvidator Törngren, Peter Mikael Likvidator Aversa, Stefano Suppleant Jonsson, Jan Åke Ledamot vd Digirolamo, Enrico Peter Ledamot ordförande Reilly, David Nicholas Ledamot Hellgren, Annette Désirée Ledamot Åkerlund, Sven Paul Ledamot Sandh, Björn Michael Extern firmatecknare Jacobsson, Hans Christer Extern firmatecknare Geers, Kristina Susanna Extern firmatecknare Jirvell, Jens Petter Bengt Extern firmatecknare Danielsson, Håkan Torbjörn Suppleant Skött, Lars Håkan Suppleant Forster, Carl-Peter Ledamot ordförande Digirolamo, Enrico Peter Ledamot Hägerborg, Lars Peter Extern firmatecknare Elias, Arturo S Ledamot Dewar, Walter William Brent Ledamot Maestri, Luca Ledamot Browning, Jonathan Ledamot Lindström, Annica Maria Extern firmatecknare Johansson, Lars Roger Ledamot Meline, David Walter Ledamot Grimaldi, Michael A Ledamot Augustsson, Sven Peter Mikael Vd & ordförande Henderson, Frederick Arthur Ledamot Barclay, William John Ledamot Burns, Michael Joseph Ledamot Peter, Joseph George Ledamot Broman, Peter Torvald Extern firmatecknare Simpson, Stuart Campbell Extern firmatecknare Lindesson, Ulf Roger Revisor Burns, Michael Joseph Ledamot

5 Ekonomi Ej tillfredsställande NYCKELTAL Omsättning k Resultat efter finansnetto k Beräknat eget kapital k Branschmedian Tillgångar k Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avk totalt kapital % Avk eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år Kapitalomsättningshastighet ggr/år AKTIEKAPITAL enligt senaste bokslut TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV enligt taxering Antal 5 Totalt taxeringsvärde, k Ägarandel av totalt taxeringsvärde, k Specifikation (max 5st) Fastighetsbeteckning Propellern 6 Reservdelen 1 Propellern 6 Propellern 8 Ekekullen 2 Typkod Areal kvm kvm kvm 7286 kvm 1135 kvm Kommun Trollhättans kommun Nyköpings kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Trollhättans kommun Län Västra Götalands län Södermanlands län Västra Götalands län Västra Götalands län Västra Götalands län Församling Taxeringsvärde, k Götalunden församling Sankt Nicolai Förs Götalunden församling Götalunden församling Trollhättans församling

6 Specifikation (max 5st) varav byggnadsvärde varav tomtvärde Ägarandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % KONKURSFORDRINGAR belopp i Totalt registrerat saldo: Konkursdatum Bolag Belopp i Pemectra Lasertech AB FÖRETAGSINTECKNINGAR Total registrerat belopp: Senast registrerade företagsinteckningar: 1 st Datum Belopp i REVISORSRESERVATIONER Revisorsreservation / särskilda kommentarer Nej A Nej Nej Nej Revisorsreservation (R) / Revisorskommentar (K) Förklaring till Revisorsreservation/Revisorskommentar A R Revisor har ej tillstyrkt minst ett av följande tre kriterier:1. att resultat- och balansräkningen fastställts2. att resultatet behandlats enligt förslaget i förvaltnings-berättelsen3. att styrelsens ledamöter och vd beviljats ansvarsfrihet förden tid årsredovisningen omfattar. BOKSLUT RESULTATRÄKNING belopp i k Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. Nettoomsättning Total omsättning Kostnader sålda varor Försäljningskostnader Administrativa kostnader FoU-kostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Avskrivningar

7 Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln Funkt. indeln. rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncern-/ intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader räntekostnader Övriga finansiella kostnader finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader extraordinära poster Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Årets resultat BALANSRÄKNING belopp i k Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara)

8 immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark Maskiner Inventarier maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernoch intresseföretag Fordringar på koncern och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar finansiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager varulager Kundfordringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar kortfristiga fordringar kortfristiga placeringar kassa/ bank Övriga omsättningstillgångar omsättningstillgångar tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital

9 bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat fritt eget kapital eget kapital obeskattade reserver Minoritetsintressen avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder kortfristiga skulder eget kapital och skulder NOTER OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter säkerheter Förklaring till kommentar F Säkerhet finns men belopp saknas Y Ytterligare säkerheter finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas

10 Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser ansvarsförbindelser Förklaring till kommentar F Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas Y Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit J J J J J Betalningsförmåga Tillfr.ställande - not. finns BETALNINGSINDEX Datum Omfrågad 78 Bransch 78 Antal fakturor 2016 Snittdagar efter förfallodatum -5 Soliditet har per erhållit information avseende 2016 betalda fakturor, totalt belopp BETALNINGSANMÄRKNINGAR OCH ANDRA NOTERINGAR Totalt registrerat antal 116 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel de Lage Landen Finans AB Utslag bet förel Nokian Däck AB Felparkeringsavgift Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Trängselskatt Restfört Utslag bet förel Pagero AB Utslag bet förel Newsfactory Sales AB

11 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Rekonstruktion avslutad Vänersborgs Tingsrätt Utslag bet förel Dustin AB Utslag bet förel Statoil AB, Svenska Utslag bet förel Previa, AB Utslag bet förel Ultimedia AB Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Trängselskatt Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Swedbank Finans AB Utslag bet förel Din Del AB Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Exide Technologies AB Utslag bet förel Scandic Hotels AB Utslag bet förel Göteborgs Stads Parkerings AB Utslag bet förel Konsumentkemi, AB Utslag bet förel Apoteket AB Publ Utslag bet förel Stockholms Stads Parkerings AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel AGA Gas AB Utslag bet förel Collector Credit AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Eniro Gula Sidorna AB Utslag bet förel Aftonbladet Hierta AB Skattekonto Restfört Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Restförd vägtrafikskatt Termin Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel Utslag bet förel Dahl Sverige AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Trackster KB Utslag bet förel Plymovent AB Utslag bet förel Foresta AB, Hotel Utslag bet förel JS Sverige AB Utslag bet förel Ultimedia AB Utslag bet förel Nordea Bank AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Vägverket Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska

12 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Utslag bet förel Lokaldelen i Sverige AB Utslag bet förel Gnosjö Plast AB Utslag bet förel Utslag bet förel Atlas Copco Compressor AB Utslag bet förel Securitas Sverige AB Utslag bet förel Berendsen Textil Service AB Utslag bet förel Handelsbanken AB, Svenska Utslag bet förel Utslag bet förel Utslag bet förel Acc Services AB Utslag bet förel It-Pac Sverige AB Utslag bet förel Autotube Hordagruppen AB Utslag bet förel Din Del AB Utslag bet förel G4S Security Systems AB Utslag bet förel Arver Lastbilar AB Utslag bet förel Inwarehouse AB Utslag bet förel Hansen Conference & Event AB Utslag bet förel Siemens AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Sodexo AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Nordea Bank Sverige AB Utslag bet förel Svea Inkasso AB Diverse statliga fordringar Termin Diverse statliga fordringar Termin Utslag bet förel Företagsbostäder Sverige AB Utslag bet förel Sundquist Components AB Utslag bet förel Auch Gmbh Utslag bet förel Schneider Electric Sverige AB Utslag bet förel Siemens AB Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Diverse statliga fordringar Termin Försäljn.skatt på motorfordon Termin Utslag bet förel Söderbloms Factoringtjänst AB Felparkeringsavgift Termin Utslag bet förel Svea Inkasso AB Utslag bet förel Bokus AB, Akademibokhandeln Utslag bet förel Collectum AB ANSÖKNINGAR Totalt registrerat antal 43 Totalt registrerat belopp Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Easypark AB Ansökan bet förel Statoil AB, Svenska Ansökan bet förel It-Pac Sverige AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Göteborgs Stads Parkerings AB Ansökan bet förel återkallad de Lage Landen Finans AB Ansökan bet förel återkallad Statoil AB, Svenska 4 609

13 Datum Typ Fodringsägare mm Belopp i Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Ahlsell Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Menigo Foodservice AB Ansökan bet förel återkallad Securitas Sverige AB Ansökan bet förel återkallad E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Ricoh Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Q-Park AB Ansökan bet förel återkallad Kärcher AB Ansökan bet förel återkallad Sodexo AB Ansökan bet förel återkallad Carl Lamm AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel Collectum AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Bring Logistics Göteborg AB Ansökan bet förel Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel E On Försäljning Sverige AB Ansökan bet förel återkallad Svea Inkasso AB Ansökan bet förel återkallad Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Teknologisk Inst AB Sverige Ansökan bet förel Rezidor Arlandia Hotel AB Ansökan bet förel Siemens AB Ansökan bet förel återkallad Klövern Strand AB Ansökan bet förel återkallad Siemens Product Lifecycle Mana Ansökan bet förel Previa, AB Ansökan bet förel återkallad Industrilitteratur AB Ansökan bet förel Trackster KB Ansökan bet förel återkallad John & Molt Gmbh Ansökan bet förel Collectum AB 114 SKULDSALDO AKTUELLT SKULDSALDO belopp i år 2010, vecka 34 Antal A-mål 0 Saldo A-mål 0 Antal E-mål 1 Saldo E-mål Totalt antal 1 Totalt saldo Det aktuella skuldsaldot kan innehålla skulder som även finns redovisade under betalningsanmärkningar. Aktuellt skuldsaldo avser den senaste veckan. HISTORISKT SKULDSALDO SENASTE 12 MÅNADERNA År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juli 0

14 År Månad Skuldsaldo belopp i 2010 Juni Maj April Mars Februari Januari December November Oktober September Augusti 0 TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR Totalt Registrerat antal 259 Datum Kategori Händelse Händelser PÅGÅENDE HÄNDELSER Inga registrerade HÄNDELSEHISTORIK Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Easypark AB, Ansökan Ansökan bet förel, Statoil AB, Svenska, Bolagsverksärende Likvidation avslutad. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel, It-Pac Sverige AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, de Lage Landen Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Nokian Däck AB, Bolagsverksärende Revisors uppdrag upphör i förtid. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Eget utträde för revisor. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring beträffande revisorer. Diarienr: Avslutat

15 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Göteborgs Stads Parkerings AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Inteckning Företagsinteckning: Ansökan Ansökan bet förel återkallad, de Lage Landen Finans AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Statoil AB, Svenska, Styrelse Förändring av styrelsen Styrelse Förändring av styrelsen Status Likvidation upphör, verksamheten återupptas Bolagsverksärende Ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolag Nyemission, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ahlsell Sverige AB, Bolag Ny bolagsordning (senaste) Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Bolagsverksärende Ändring av objektets postadress. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Felparkeringsavgift, Termin 10-00, Styrelse Förändring av styrelsen Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Menigo Foodservice AB, Status Likvidation beslutad Bolagsverksärende Likvidation beslutad. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Frivillig likvidation. Diarienr: Avslutat

16 Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Securitas Sverige AB, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, E On Försäljning Sverige AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Svea Inkasso AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Ricoh Sverige AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Q-Park AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Pagero AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Newsfactory Sales AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Kärcher AB, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Sodexo AB, Bolagsverksärende Ändring av företrädares postadress. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion upphörd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Rekonstruktion avslutad, Vänersborgs Tingsrätt, Status Företagsrekonstruktion upphörd Bet. anmäkning Utslag bet förel, Dustin AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Statoil AB, Svenska, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Previa, AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Ultimedia AB, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Trängselskatt, Restfört 2009, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Bet. anmäkning Restförd vägtrafikskatt, Termin 09-00, Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Carl Lamm AB, Styrelse Förändring av styrelsen Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: Avslutat Bolagsverksärende Företagsrekonstruktion inledd. Diarienr: Avslutat Bet. anmäkning Utslag bet förel, Apoteket AB Publ, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Swedbank Finans AB, Bet. anmäkning Utslag bet förel, Din Del AB, 20144

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB 2016-04-19 08:24 FÖRETAGSRAPPORT RM Relining & Bygg AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: RM Relining & Bygg AB Organisationsnummer: 559024-5527 Adress: Symmetrivägen 12 Postnummer/Ort: 196 37 Kungsängen Säte

Läs mer

Märsta Förenade Åkeriföretag AB

Märsta Förenade Åkeriföretag AB Märsta Förenade Åkeriföretag AB Innehåll Företagsfakta för Märsta Förenade Åkeriföretag AB 213-11-28. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION RATING ÅLDER/VERKSAMHET

Läs mer

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-01 Detta dokument är skrivskyddat Wineedutainment AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556739-0983 Riskklass: 1 - Mycket hög risk

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Magkänsla - Lunch & Catering AB

Magkänsla - Lunch & Catering AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-07 Detta dokument är skrivskyddat Magkänsla - Lunch & Catering AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556962-3993 Tidigare namn: Grundbulten

Läs mer

Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag

Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-09-22 Detta dokument är skrivskyddat Restaurang Zum Franziskaner Aktiebolag Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556173-9441 Riskklass:

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Polte Strand AB Organisationsnummer : 5590066535 Dagens datum : 2016-09-09 Företagsnamn Polte Strand AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 559006-6535 Aktiekapital 50 00

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gasmätning Teknik och service G Peterson AB Organisationsnummer :

Gasmätning Teknik och service G Peterson AB Organisationsnummer : Företagsnamn : Gasmätning Teknik och service G Peterson AB Organisationsnummer : 5569160764 Dagens datum : 2016-09-06 Företagsnamn Gasmätning Teknik och service G Juridisk form Privat aktiebolag Peterson

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Seeqright AB Organisationsnummer : 5569480279 Dagens datum : 2016-08-17 Företagsnamn Seeqright AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556948-0279 Aktiekapital 50 00 Safe

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Bergkulla Invest AB Organisationsnummer : 5569782906 Dagens datum : 2016-12-28 Företagsnamn Bergkulla Invest AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556978-2906 Aktiekapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Man Gal Restaurang Gruppen AB

Man Gal Restaurang Gruppen AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-09-26 Detta dokument är skrivskyddat Man Gal Restaurang Gruppen AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556961-7979 Riskklass: 1 - Mycket

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q1 2011 januari 2012 mars 2012 Stockholm den 31 maj 2012 Kvartalsredogörelse för perioden 2012-01-01 2012-03-31 Perioden januari till mars i sammandrag för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Telefon: 08-7828700 Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1201-1212) Händelser Nettoomsättning 2005652

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Grönberga Avloppsrening AB Org.nummer: 559067-6192 Adress: Box 2169, 340 13 Hamneda Telefon: 0370-656566 Lagrad: 2017-06-12 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1504-1606) Händelser Nettoomsättning 10128

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer