Report ITS 27 - Tillämpningsanvisning/ Application guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Report ITS 27 - Tillämpningsanvisning/ Application guide"

Transkript

1 Report ITS 7 - Tillämpningsanvisning/ Application guide Handläggande organ/ National standards organization: Fastställd/ Approved: Utgåva/ Edition: Sida/ Page: ITS Information Technology Standardization (8) Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Dokumentet är en tillämpningsanvisning, som beskriver gränssnitt och procedurer för överföring av information mellan databaser med hjälp av ett automatiserat elektroniskt gränssnitt, där operatörens personal godkänner begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Interface for the request and disclosure of traffic data for law enforcement purposes An application guide describing interface and procedures for the transfer of information between databases, through an automatic electronic interface, where the request for and disclosure of traffic data for law enforcement purposes is approved by the operator s staff.

2 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) ITS Kistagången 6 Box 8 SE- 6 9 KISTA, Sverige Tel: +6 8 Fax: Vänligen notera: Individuella kopior av detta dokument (i dess senast tillgängliga version) samt övriga ITS-publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från Detta dokument kan komma att revideras eller uppdateras. Anmäl eventuella fel i detta document till InformationsTekniska Standardiseringen (ITS) 0. Alla rättigheter förbehålles. Information Technology Standardization (ITS) 0. All rights reserved.

3 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Innehållsförteckning INLEDNING... SYFTE... REFERENSER... TERMER H DEFINITINER DEFINITINER... 7 FÖRKRTNINGAR... 7 FÄLTKLASSER FÄLTBESKRIVNINGAR GENERELLA UPPGIFTER TELEFNITJÄNST MEDDELANDEHANTERING MULTIMEDIATJÄNST ANSLUTNINGSFRM BESTÄLLNINGSPRESS HANDLÄGGNING AV BESTÄLLNING FÖRFARANDE VID BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN M LAGD BESTÄLLNING DELLEVERANSER ANNULLERING AV BESTÄLLNING ELEKTRNISKA KVITTENSER EXEMPEL PÅ DIRELTLEVERANSPRESS... 8 GRÄNSSNITT FÖR BESTÄLLNINGAR UPPRÄTTANDE AV SÖKFALL PREDURBESKRIVNING PER SÖKFALL LEVERANSPRESS AVISERING AV FÄRDIGA RESULTAT ÖVERFÖRING AV RESULTAT ELEKTRNISKA KVITTENSER GRÄNSSNITT FÖR KMMUNIKATIN ANVÄNDNING AV ASN. H XML... 7 BILAGA : ÖVERSÄTTNING AV DATAFÄLT... 8

4 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Inledning Denna tillämpningsanvisning är publicerad för att beskriva gränssnitt och procedurer som kan användas av leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster/elektroniska kommunikationsnät (tjänsteleverantör) och brottsbekämpande myndigheter för automatiserad begäran och utlämnande av trafikuppgifter. Tilllämpningsanvisningen beskriver gränssnitt och procedurer för utlämning av trafikuppgifter i olika situationer och vilka data som ska föras över. Tillämpningsanvisningen tar inte upp motsvarande intern information i tjänsteleverantörernas och de brottsbekämpande myndigheternas nät och system. Nuvarande reglering kommer inte att tvinga operatör att använda just detta gränssnitt mot brottsbekämpande myndigheter. De tjänsteleverantörer som väljer att använde detta gränssnitt för utlämnande av trafikuppgifter förväntas ingå bilaterala avtal om den exakta tekniska implementationen, t.ex. avseende val av överföringsmetod och kodning i XML eller ASN.. Dokumentet är en teknisk specifikation som antas bli använd i överenskommelser mellan tjänsteleverantör och de brottsbekämpande myndigheterna. Syfte Bilaga beskriver en översättning från datafält i EU-direktivet [] och denna tillämpningsanvisning. Tjänsteleverantörer är skyldiga att lämna ut trafikuppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Detta utlämnande kan skötas manuellt eller automatiskt. Denna tilllämpningsanvisning beskriver ett gränssnitt och procedurer för automatiskt utlämning, se figur. Notera att lagring och utlämnande av trafikuppgifter kan hanteras av en tredje part på uppdrag av tjänsteleverantören. Ett sådant arrangemang påverkar inte denna specifikation. Tjänsteleverantör HI-A Administrativt (begäran) HI-B Överföring Brottsbekämpande myndigheter Figur : Schematisk bild över gränssnitt Det måste vara möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att få trafikuppgifter från tjänsteleverantörer. Syftet med denna tillämpningsanvisning är att ge tjänsteleverantörer ett gränssnitt och procedurer som möjliggör detta på ett så enkelt sätt som är görligt. Denna tillämpningsanvisning: Beskriver gränssnitt och procedurer som kan användas mellan tjänsteleverantörer och brottsbekämpande myndigheter för utlämnande av trafikuppgifter i enlighet med det legala regelverket; Med brottsbekämpande myndigheter avses Rikspolisstyrelsen (inkl. Säkerhetspolisen och de polismyndigheterna), Tullverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt även Kustbevakningen och Skatteverket (skattebrottsenheterna) (sid 6 prop. 0/:). Med Tjänsteleverantör avses i detta dokument de som är lagringsskyldiga enligt LEK, Ref [] och FEK, Ref [].

5 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Beskriver möjligheten till överföring av andra uppgifter än de som ska lagras enligt 9- förordningen (00:96) om elektronisk kommunikation [] och som tjänsteleverantören har tillgång till; Beskriver vilken information som kan föras över; Definierar terminologi; Tillhandahåller en översättning av datafält mellan denna specifikation och EUdirektivet, Ref []. Referenser Följande normativa dokument innehåller bestämmelser som genom hänvisning i denna text utgör bestämmelser i denna Tillämpningsanvisning. För daterade referenser, gäller inte efterföljande ändringar eller revideringar av någon av dessa publikationer. Parter i avtal som grundar sig på denna Tillämpningsanvisning uppmanas att undersöka möjligheten att tillämpa de senaste utgåvorna av de normerande dokument som anges nedan. För odaterade referenser, avses den senaste utgåvan av det normerande dokumentet att gälla. LEK FEK Dokumentnummer (SFS 0:7) (SFS 0:8) EU-direktiv 006//EG Dokumentets namn Lagen (00:89) om elektronisk kommunikation Förordning (00:96) om elektronisk kommunikation Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 00/8/EG SU 007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Prop. 00/:6 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 006//EG 6 ETSI TS 0 67 v.9. (0-) Lawful Interception (LI) Retained data handling; Handover interface for the request and delivery of retained data 7 GPP TS.00 Digital cellular telecommunications system (Phase +); 8 ETSI EN 00 6 V.. (00-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of the Short Message Service (SMS) (GPP TS.00 version Release 0) Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version for the international interface; Part : Anonymous all Rejection (AR) supplementary service 9 GSM 09.0 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Mobile Application Part (MAP) specification (GSM 09.0)

6 Page 6(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) 0 GPP TS. V0..0 (0-06) rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; UTRAN Iub interface layer (Release 0) GPP TS 0.0 V7..0 (00-) rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and Systems Aspects; Network architecture (Release 98) RF8 Simple Message Transfer Protocol ITU-T X.00 Message handling system and service overview RF 08 Standard for the format of ARPA Internet messages IS 7 urrency and funds name and code elements 6 RF6 Session Initiation Protocol 7 ETSI TS 0 67 Lawful Interception (L): Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic 8 ETSI TS 0 7 Digital cellular telecommunications system (Phase +); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunneling Protocol (GTP) across the Gn and Gp Interface (GPP TS version Release 997) 9 ETSI TS 08 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) (GPP TS.08 version Release 6) 0 ITU-T Q.80 Usage of cause and location in the Digital Subscriber Signaling System No. and the Signaling System No. 7 ISDN user part IS 66- ountry names and code elements ETSI TS Digital cellular telecommunications system (Phase +); Mobile Application Part (MAP) Specification (GPP TS 09.0)". ETSI TS 008 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer specification; ore network protocols; Stage (GPP TS.008) ETSI TS 00 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (GPP TS.00)

7 Page 7(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Termer och definitioner. Definitioner Gränssnitt A (HI-A): Administrativt gränssnitt som innehåller begäran om trafikuppgifter och de svar som lämnas på själva begäran. Gränssnitt B (HI-B): Gränssnitt för utlämnande av trafikuppgifter. Svarstider Inlagringstid: Tid från att data bearbetats eller lagrats fram till att de blir tillgängliga för sökning som lagrade trafikuppgifter. Leveranstid: Tid från att en beställning tagits emot fram till att efterfrågade data börjar levereras. Trafikuppgifter : Data för en specifik tjänstetransaktion och data för en specifik användare och utrustning. En uppsättning data avseende en specifik abonnent eller användare för en specifik tjänstetransaktion. Utlämnande av trafikuppgifter: Utlämnande av trafikuppgifter från tjänsteleverantören till brottsbekämpande myndigheter. Förkortningar ADSL ASN. B SP DHP GGSN GMT GPRS GSM HTML HSDPA IMAP IMEI IMS Asymmetric Digital Subscriber Line Abstract Syntax Notation Blind ourtesy opy ourtesy opy eller ountry ode ommunication Service Provider Dynamic Host onfiguration Protocol Gateway GPRS Support Node Greenwich Mean Time General Packet Radio Service Global System for Mobile ommunication (Groupe Spécial Mobile) Hyper Text Markup Language High-Speed Downlink Packet Access Internet Message Access Protocol International Mobile Equipment Identity IP Multimedia Subsystem EU-direktivet anger att uppgifter som trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare (artikel.a) ska lagras. I prop. 00/:6 (sid ) används begreppet trafikuppgifter för alla dessa uppgifter. Att begreppet trafikuppgifter omfattar fler uppgifter åskådliggörs genom att tilläget m.m. används i rubriken till 6 kap. 6 a LEK (sid 76 prop. 00/:6). Själva begreppet trafikuppgift är definierat i 6 kap. LEK enligt följande; trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande.

8 Page 8(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) IMSI International Mobile Subscriber Identity LAN Local Area Network LEA Law Enforcement Agency MA Media Access ontrol MMS Multimedia Messaging Service MS Mobile Station ND National Destination ode PP Post ffice Protocol version PBX Public Branch Exchange PUK Personal Unblocking Key S Service enter SDP Session Description Protocol SGSN Serving GPRS Support Node SIM Subscriber Identity Module SIP Session Initiation Protocol SMS Short Message Service SMTP Short Message Transfer Protocol TP-PID Third Party Protocol Identifier UMTS Universal Mobile Telephone System URI Uniform Resource identifier URL Uniform Resourse Locator UT oordinated Universal Time WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access XML extensible Markup Language Fältklasser Tabellerna i kapitel 6 beskriver innehållet enligt ASN.-definitionerna ner till en viss nivå. I vissa fall har värden för multipla val beskrivits med de alternativ som är möjliga. Fältet Villkor beskriver om det är obligatoriskt, villkorat eller genom avtal att leverera motsvarande uppgifter enligt definitionerna nedan. De trafikuppgifter som krävs för att uppfylla de tekniska leveranskraven är markerade obligatoriska (M), efter engelskans Mandatory. De trafikuppgifter som uttryckligen måste lagras i 6 månader enligt rättslig reglering som framgår av LEK [] och FEK [], men tillgången är beroende av nätet och andra tekniska egenskaper (t.ex. om det innehas av en tredje part). Dessa är markerade som villkorliga (), efter engelskans onditional. De trafikuppgifter där en överenskommelse mellan tjänsteleverantören och brottsbekämpande myndigheter får avgöra situationer där dessa uppgifter finns och kan utlämnas. Dessa är märkta tillval (), efter engelskans ptional. Tabellerna i kapitel 6 tilldelar varje element M, eller enligt dessa definitioner.

9 Page 9(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Några av parametrarna på lägst nivå anges inte i tabellerna. De definieras endast i ASN. och XML-beskrivningarna i ETSI-standarden, Ref[6]. Sådana element har samma status (M, eller ) som sin förälder. Alla tidsangivelser ska vara enligt UT (oordinated Universal Time) på formatet: ÅÅÅÅMMDDTTMMSSZ. Detta motsvarar GMT där Z indikerar universell tid utan hänsyn till sommar/vintertid. Tabellrubrikerna hänvisar till ETSI-standarden, Ref[6]. 6 Fältbeskrivningar 6. Generella uppgifter Tabell A: RetainedDataHeader parameters (Meddelandehuvud) requestid cspid timestamp thirdpartyspid Referensbeteckning för enskild beställning. Se A. SP-beteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen) 0 tecken Tidsstämpel för tidpunkt då detta meddelande skickades. Tredjepartsbeteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 tecken Beteckning för tredje part vid delat ansvar för tillhandahållande av tjänst. Anges i de fall där den leverantör som har kundförhållande till användaren anlitar tredje part för utförande av tjänst med lagringsskyldighet. Exempel: Leverantören tillhandahåller anslutning till Internet, men anlitar tredje part för den fysiska förbindelsen till användaren. M M M Tabell A: RequestID parameters (Referensnummer) countryode authorisedrganizationid requestnumber Landskod enligt IS 66-, två bokstäver (exempel: se) Beteckning för brottsbekämpande myndigheter enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). Beteckning för begärande myndighet. 0 tecken Referensnummer för beställningen på formatet: ÅÅÅÅNNNNNN där Å = årtal M M

10 Page 0(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) och N = nummer, exempel: 006 Referensnumret ska anges i meddelandehuvudet i de fall där det behövs för att identifiera enskild begäran. Referensnummer i meddelandehuvudet är inte aktuellt i fall som gäller flera olika beställningar (t ex fråga om status för alla utestående beställningar). Tabell A: RequestMessage parameters (Beställning) requestpriority requestparameters deliverypointhib maxhits nationalrequestparameters Prioritet på formen: N(ormal), L(åg), H(ög) m inget anges anses prioriteten vara N. Urvalsvillkor Avser beställning av trafikuppgifter Leveransadress i form av IPadress och TP portnummer, alternativt URL Anges såvida inte generell överenskommelse finns om leveransadress för all kommunikation. Maximalt antal poster som sökningen förväntas ge upphov till. Standardvärde = 0 000, som kan utökas vid behov. Vid ev. överskridande ges ett felmeddelande, inga poster levereras. Nationellt tillägg till beställningsdata: ) Versionsnummer för tillägget ) Referens till rättslig grund för beställningen Anges enligt överenskommelse om hur den rättsliga grunden ska dokumenteras och kommuniceras så att förundersökningssekretess kan upprätthållas. Tabell A: RequestAcknowledgement parameters (Kvittens av beställning) suggestedcompletiontime Prognostiserad leveranstid (inte bindande) på formen ÅÅÅÅMMDDTTMM (lokal tid)

11 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Tabell A: ResponseMessage parameters (Leveransmeddelande) responsestatus Leveransuppgift enligt motsvarande flervalstyp: responsepayload nationalresponsepayload = svar klart = svar delvis klart (ytterligare data kan komma) = inget svar kan lämnas = misslyckat svar + ytterligare information Anges i de fall det är relevant Resultatdata som ska inkluderas om leveransuppgiften är att leveransen är fullständig eller att delleverans kan göras. Se nedan. Nationella resultatparametrar; enligt överenskommelse. M Tabell A6: ResponseRecord parameters (Leveranspost) recordnumber recordpayload addtionalinformation nationalrecordpayload Löpnummer för leveranspost vid leverans av flera poster med resultatdata inom en begäran. Anges i svarsmeddelanden som innehåller resultatdata. Innehåll i resultatdata, se nedan. Ytterligare information Tas med vid behov. Nationella parametrar; enligt överenskommelse. M M Tabell A7: GetStatusMessage parameters (Statusförfrågan) requestnumbers Referensnummer för de utestående beställningar som begäran gäller. Tabell A8: StatusMessage parameters (Statusmeddelande) statusresponse Se nedan Tabell A9: StatusResponse parameters (Leveransmeddelandepost)

12 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) requestnumber Referensnummer för begäran. requeststatus Leveransuppgift enligt motsvarande uppräkningstyp i Ref [6], flervalstyp: = klart för leverans = delresultat klart för utlämnande = felmeddelande föreligger = inte klart = fel (kompletteras med ytterligare information) 6 = under leverans 7 = ogiltigt referensnummer Tabell A0: ErrorMessage parameters (Felmeddelande) additionalinformation Text i felmeddelande Tabell A: rganizationinfo parameters (rganisationsdata) Name rganisationens namn. contactdetails Uppgifter om kontaktperson inom organisationen. nationalregistrationid rganisationsnummer Tabell A: IndividualInfo parameters (Persondata) Name Personens namn. contactaddress Personens adress och kontaktuppgifter. datefbirth Födelsedatum. 6 Gender identificationnumber authenticationinfo Kön 0 = man = kvinna Landskod plus Nationellt idnummer (= personnummer i Sverige), exempel: SE:ÅÅÅÅMMDD Legitimationssätt, om tillämpbart (typ, nummer för idhandling) 6. Telefonitjänst Tabell B: TelephonySubscriber parameters (Telefoniabonnent)

13 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) subscriberid Unik identitet för en viss abonnent hos en tjänsteleverantör genericsubscriberinfo Unik identitet för aktuell abonnent hos tjänsteleverantören telephonysubscriberinfo Tjänstespecifik information om abonnenten subscribedtelephonyservices Uppgifter om de tjänster som en abonnent (eller abonnemang) har tillgång till Tabell B: SubscribedTelephonyServices parameters (Telefonitjänster) 6 7 serviceid providerid timespan registerednumbers servicetype installationaddress connectiondata Leverantörens beteckning för abonnerad tjänst och tariff. SP-beteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 alfanumeriska tecken Uppgift om tidsintervall under vilket abonnemanget varit giltigt, start/slut. m sluttid inte anges anses abonnemanget fortfarande vara i kraft. Telefonnummer som tilldelats abonnemanget. I vissa fall kan flera än ett nummer ha tilldelats, t ex för röst/fax/data. Typ av tjänst som abonnemanget gäller. Uppräkningstyp: 0 = privat = abonnentväxel (PBX) = telefonautomat Installationsadress för utrustning som ingår i abonnemanget, om tillämpbart. För fast telefoni anges alltid anläggningsadress. Datum då abonnemanget verkligen anslöts, vilket kan skilja sig från det datum då det tecknades 8 carrierpreselect Förvalt abonnemang 9 0 linestatus allocateddeviceids pukode pukode Leverantörsspecifik beskrivning av aktuell linjestatus Förteckning över all känd utrustning som tilldelats användaren för detta abonnemang. Användaren kan använda annan utrustning utöver (eller i stället för) den angivna utrustningen. PUK-kod för SIM-kort som hör till abonnemanget, om tillämpbart. PUK-kod för SIM-kort som hör till abonnemanget, om tillämpbart

14 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) paymentdetails Detaljer för betalning (t.ex. bank konto, faktureringsmetod eller faktureringsadress) Tabell B: Billing Details parameters (Faktureringsuppgfter telefoni) subscriberid serviceid billingaddress billingidentifier billingrecords En unik identifierare för en viss användare hos en leverantör. En unik identifierare hos leverantören för den abonnerade tjänsten eller tariffen. Faktureringsadress för abonnemanget. Debiteringsidentitet, om annan än abonnemangets identitet. En serie fakturaposter, en för varje faktura, se nedan. Tabell B: Billing Records parameters (Fakturor telefoni) time Betalningstidpunkt (ÅÅMMDD) place rt där betalning erlagts, om tillämpbart amount Totalbelopp som betalats. currency method Valuta enligt IS 7[]- format, exempel: SEK Betalningssätt, t ex girering, kontokort, kontantkupong. Speciellt: Registrering av påfyllning av kontantkort. Tabell B: TelephonyServiceUsage parameters (Tjänsteutnyttjande - telefoni) partyinformation communicationtime eventinformation endreason communicationtype En lista över de parter som varit inblandade i kommunikationen. Totaltid för kommunikationen. bs att enskilda deltagare kan ha varit involverade i kommunikationen endast en del av den totala tiden (t ex vid flerpartssamtal). En lista med telefonihändelser som inträffat under kommunikationen. rsakskod för avslut av kommunikation enligt ITU-T Q.80 Kommunikationstyp enligt ETSI Ref[6], uppräkningstyp: 0 = fast telefoni

15 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) = kretskopplad mobil telefoni = SMS 6 bearerservice Bärartjänst för kommunikationen enligt ETSI Ref [6], uppräkningstyp: 0 = tal = data = fax 7 smsinformation Utnyttjande av SMS-tjänst, om tillämpbart. 8 ringduration varaktig- Uppringningsfasens het i sekunder 9 mmsinformation MMS-information för tjänsten, om tillämpbart Tabell B6: PartyInformation parameters (Kommunikationspart telefoni) partyrole partynumber Partens roll, uppräkningstyp: 0 = uppringande part (Aabonnent) = uppringd part (B-abonnent) = vidarekoppling till (abonnent) = ursprungligen uppringd part = vidarekopplande part = ansluten 6 = uppringd under samtal (förfrågan) 7 = migrerad (roaming) 8 = överförd (translated) 9 = enskilt personligt nummer 0 = SMS avsändare = SMS mottagare = SMS avsändare, överförd (Trn); enligt överenskommelse = SMS mottagare, överförd (Trn); enligt överenskommelse Telefonnummer i E.6-format, Internationellt (+ND+SN, ex: ) Nationellt (ND+SN, ex: 89876) Lokalt (SN, ex: 9876) subscriberid Unik identitet för abonnemanget deviceid Utrustningsidentitet. locations Positioner som har registrerats

16 Page 6(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) under kommunikationen. 6 communicationtime Tidsperiod under vilken aktuell part varit involverad i kommunikationen. Ska anges vid flerpartssamtal. Utelämnas om tiden är den samma som anges för hela tjänsteutnyttjandet. 7 iid Integrated ircuit ard ID för abonnenten. Detta är ett individnummer för SIM-kort. Anges om tillämpbart. 8 imsi ID-nummer för abonnemanget på SIM-kortet 9 Format för telefonnummer. Anges som en textsträng med något av följande värden: natureftheaddress Internationellt (+ND+SN, ex: ) Nationellt (ND+SN, ex: 89876) Lokalt (SN, ex: 9876) 0 forwardedtransferrednumber Vidarekopplat nummer i förekommande fall terminatingtransferrednumber Vidarekoppling till nummer i förekommande fall address e-postadress för aktuell part för MMS partytype Typ av part (t.ex. operatörstillhandahållet röstmeddelande etc.) dialleddigits Siffror slagna av parten (t.ex. abonnentgenererade siffror) Tabell B7: SmsInformation parameters (SMS) smsevent smstype Typ av meddelandehändelse, uppräkningstyp: = ett enstaka SMS = en del av ett sammansatt meddelande = ett sammansatt meddelande = ett aviseringsmeddelande Typ av SMS som överförs över gränssnittet S-MS, uppräkningstyp: = leverera S till MS = leverera rapport MS till S = statusrapport S till MS = kommando MS till S

17 Page 7(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) = skicka MS till S 6 = skicka rapport S till MS 7 = reserverat MTI-värde Aktuell status för SMS, uppräkningstyp: 0 = levererat = utgånget = borttaget smsstatus = ersatt = skickat = ofullständig sändning 6 = ofullständig leverans 7 = kan ej levereras 8 = vidarebefordrat smsmrefnr Referensnummer för sammanslaget SMS enligt GPP TS.00, Ref[7] smsnumfsm Antal överförda SMS vid sammansatt meddelande 6 smsnotifyind Leveransmeddelande som genererats av SMS-servern 7 smsprotocolid Protokoll som används vid överföringen protokoll-id (TP- PID) enligt GPP TS.00 Ref [7]

18 Page 8(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Tabell B8: MMSInformation parameters (MMS) mmsevent mmsstatus mmsnotifind mmsmsgmod Typ av meddelandehändelse: = meddelande = avisering = leveransrapport = läsrapport Uppgift om vilket tillstånd meddelandet befinner sig i: 0 = Levererat = förfallet = borttaget = ersatt = skickat = kan ej levereras 6 = vidarebefordrat 7 = mottagande avvisat 8 = vidarebefordrat vid mottagande 9 = kopierat vid mottagande 0 = avvisat vid sändning = fel vid sändning = alternativt mottagande (villkorlig flagga som anger att meddelandet togs emot på annat sätt än via mobil terminal, t ex i en webbläsare) Leveransmeddelande har genererats Modifiering av meddelandet: 0 = ingen modifiering = modifierat = strippat Tabell B9: TelephonyDevice parameters (Telefoniutrustning) deviceidtype Typ av identifierare för utrustning, uppräkningstyp: 0 = okänd = IMEI = MA-adress

19 Page 9(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) telephonydeviceid Unik identifierare för utrustningen, motsvarande deviceidtype. subscriberid Identitet för en känd användare av utrustningen. Denna identitet kan ha registrerats i fall där leverantören förser användaren med en terminal. Den kan också ha registrerats baserat på data för tjänsteutnyttjande. Tabell B0: TelephonyNetworkElement parameters (Nätelement - telefoni) telephonynetworkid cellinformation validity Unik identifierare för nätelementet, t ex Global ell Id Tidsperiod under vilken informationen i denna post är eller var gällande. Tabell B: Location parameters (Positionsdata) 6 7 e6-number globalellid rai gsmlocation umtslocation sai oldrai E.6-nummer i format +ND+SN Global cell ID på format enligt ETSI TS 00 97, Ref [] Positionsdata för nätelementet. Format enligt närmare överenskommelse. country-code.networkcode.location-areacode.cell-id Routing Area identifierare i aktuell SGSN, format enligt GPP TS.008, Ref [] utan Routing Area Identification IEI (endast de sista 6 oktetterna används) GSM-position, detaljer enligt TS 0 67, Ref [7] UMTS-position, detaljer enligt TS 0 67 Ref [7] Service Area Identifier, format enligt GPP TS 00, Ref [] Routing Area identifierare i gammal SGSN, format enlligt TS 008, Ref [] utan Routing Area

20 Page 0(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Identification IEI (endast de sista 6 oktetterna används) 8 postallocation Postadress för positionen. 9 extendedlocation Utökad positionsinformation Tabell B: GSM Location parameters (GSM positionsdata) geooordinates utmoordinates utmrefoordinates wgs8oordinates geooordinates Geografiska koordinater, latitud-longitud, format enligt beskrivning i ASN.-kod. Position enligt UTM (Universal Transverse Mercator). Format för enskilda fält enligt beskrivning i kommentarer till ASN.-kod. Referenskoordinater till UTM-position. WGS8 koordinater enligt definition i GPP TS 0.0, Ref [] Geografiska koordinater, decimal latitud-longitud Tabell B: UMTS Location parameters (UMTS positionsdata) point pointwithuncertainty polygon Geografisk position, latitud-longitud. Koordinaterna anges som heltal med tillägg av +/- tecken för latituden. Geografisk position, latitud-longitud med tillägg av osäkerhetsradie. Sekvens av lat-long positioner som definierar en polygon. Tabell B: Extended location parameters (utökad positionsinformation) spot circle region Geografiska koordinater eller postadress för positionen Geografiska koordinater eller postadress för positionen uttryckta med radier Markeringar av hörn för en area utryckta med geografiska koordinater

21 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) eller postadresser för positionen route Sträckningen av en väg bestående av geografiska koordinater eller postadress för positionen 6. Meddelandehantering Tabell : MsgSubscriber parameters (Abonnentdata - Meddelandehantering) validity subscriberid msgstores subscriber paymentdetails Tidsintervall under vilket uppgifterna i denna struktur är giltiga, på formen starttid-sluttid (UT-tid). m sluttid inte anges anses uppgifterna fortfarande gälla. Unik identifierare för abonnenten hos leverantören. Beskrivningar av de privata meddelandelager (t ex brevlådor) som associeras med aktuell abonnent. Uppgifter om abonnent: namn, adress etc. enligt gemensamt format. Detaljer för betalning (t.ex. bank konto, faktureringsmetod eller faktureringsadress) Tabell : MsgStore parameters (Meddelandelager (e-postserver)) validity msgstoreid aliases Tidsintervall under vilket uppgifterna i denna struktur är giltiga, på formen starttid-sluttid (UT-tid). m sluttid inte anges anses uppgifterna fortfarande gälla. En unik identifierare för aktuellt meddelandelager (brevlåda) hos leverantören. Fullständig lista över alla adresser som pekar ut aktuellt meddelandelager. Kan även i förekommande fall innefatta fånga alla adress, dvs. alla meddelanden till domänen kopieras till meddelande-

22 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) lagret i fråga. providerid En unik identifierare för den leverantör som tillhandahåller meddelandelagret. Tilldelas av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 siffror Tabell : MsgTransmission parameters (Meddelandeöverföring) 6 7 datetime subscriberid senderaddress recipients msgstores deliverystatus protocol Tidpunkt då abonnenten skickade in meddelandet till leverantörens server för Meddelandehantering. Unik identifierare för den abonnent som sände meddelandet. Avsändarens adress. För SMTP utgörs detta av avsändaradressen i SMTPkuvertet, inte From - adressen i brevhuvudet. Lista över alla avsedda mottagare av meddelandet. Lista över alla lokala meddelandelager som har tagit emot en kopia av meddelandet. Detta är aktuellt både för inkommande meddelanden och för utgående meddelanden som har en lokal mottagare. Resultat av överföringen från leverantörens meddelandeserver till slutlig destination. Slutlig leverans kan gå via ett antal mellanliggande servrar. Detta fält anger inte resultat för överföring mellan avsändare och mottagare, utan endast status för nästa led. Uppräkningstyp: 0 = okänd = framgångsrik = misslyckad = nytt försök senare Uppgift om vilket protokoll som använts vid överföringen, uppräkningstyp: 0 = SMTP = X.00 8 clientid Abonnentens IP-adress. Används endast för med-

SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03

SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03 SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03 Sture Lundgren Säkerhetspolisen Lars Björkman SSNf Vad ska vi prata om? Vad ska lagras? Vilka Trafikuppgifter ska lagras? Vem ska lagra

Läs mer

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna Rapportnummer PTS-ER-2013:24 Datum 2013-12-11 Bakgrund till ersättningsföreskrifterna PTSFS 2013:5 Utlämning av lagrade uppgifter enligt 6 kap. 16 e Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utlämning

Läs mer

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobila Nätverk Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Författarna: Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Titel: Mobila Nätverk Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer

Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer Försäkringskassans principer för e- tjänstelegitimationer Version Rev A Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (31) Innehåll 1 OMFATTNING... 4 2 REFERENSER... 6 3 DEFINIONER OCH FÖRKORTNINGAR... 7 3.1 DEFINIONER...

Läs mer

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-22 1 (41) Upprättat av: Folke Bergqvist Dokumentbeteckning Bilaga 1 Kravspecifikation: Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-26 Sida 2 (41) INNEHÅLL 1 Inledning... 3

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering Elektronisk post Andreas Söderlund Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: andsoder(snabela)abo.fi Webbplats: http://www.sci.fi/~andreas/ Abstrakt Denna uppsats ger en

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ

IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ IP-TELEFONI EN FÖRSTUDIE EXAMENSARBETE 10P C-NIVÅ HANDLEDARE: HÅKAN GULLIKSSON, TFE UTFÖRT AV: ROGER GRANBERG, MIKAEL PETERSON PROGRAM: ELEKTROINGENJÖRSPROGRAMMET II FÖRORD Detta examensarbete är del av

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT

PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT PRODUKTSPECIFIKATION 1 (20) PRODUKTSPECIFIKATION DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPECIFIKATION 2 (20) INNEHÅLL 1. STRUKTUR DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grundläggande funktionalitet... 3 1.2 Filmottagning...

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik

Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik Daniel Moreau Fredrik Einarsson Jonas Hemlin Kristofer Tapper Robin Gabre Sebastian Karlsson

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Etiska regler för e-postmarknadsföring

Etiska regler för e-postmarknadsföring Etiska regler för e-postmarknadsföring Innehåll Etiska regler för e-postmarknadsföring 2 1. Inledning 3 2.0 Insamling och hantering av data 3 2.1 Datainsamling 3 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR. Generell specifikation av Internettjänst. version 1.0. Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN

OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR. Generell specifikation av Internettjänst. version 1.0. Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR Generell specifikation av Internettjänst version 1.0 Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN Observatorierapport 2/2000 IT-kommissionen Statskontoret Observatoriet för

Läs mer

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet

P M. PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet P M PM rörande SUNET, Datalagringsdirektivet och IPRED-direktivet 1. SYFTE SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor

Läs mer