Report ITS 27 - Tillämpningsanvisning/ Application guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Report ITS 27 - Tillämpningsanvisning/ Application guide"

Transkript

1 Report ITS 7 - Tillämpningsanvisning/ Application guide Handläggande organ/ National standards organization: Fastställd/ Approved: Utgåva/ Edition: Sida/ Page: ITS Information Technology Standardization (8) Gränssnitt för begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål Dokumentet är en tillämpningsanvisning, som beskriver gränssnitt och procedurer för överföring av information mellan databaser med hjälp av ett automatiserat elektroniskt gränssnitt, där operatörens personal godkänner begäran och utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Interface for the request and disclosure of traffic data for law enforcement purposes An application guide describing interface and procedures for the transfer of information between databases, through an automatic electronic interface, where the request for and disclosure of traffic data for law enforcement purposes is approved by the operator s staff.

2 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) ITS Kistagången 6 Box 8 SE- 6 9 KISTA, Sverige Tel: +6 8 Fax: Vänligen notera: Individuella kopior av detta dokument (i dess senast tillgängliga version) samt övriga ITS-publikationer kan laddas ned kostnadsfritt från Detta dokument kan komma att revideras eller uppdateras. Anmäl eventuella fel i detta document till InformationsTekniska Standardiseringen (ITS) 0. Alla rättigheter förbehålles. Information Technology Standardization (ITS) 0. All rights reserved.

3 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Innehållsförteckning INLEDNING... SYFTE... REFERENSER... TERMER H DEFINITINER DEFINITINER... 7 FÖRKRTNINGAR... 7 FÄLTKLASSER FÄLTBESKRIVNINGAR GENERELLA UPPGIFTER TELEFNITJÄNST MEDDELANDEHANTERING MULTIMEDIATJÄNST ANSLUTNINGSFRM BESTÄLLNINGSPRESS HANDLÄGGNING AV BESTÄLLNING FÖRFARANDE VID BESTÄLLNING FÖRFRÅGAN M LAGD BESTÄLLNING DELLEVERANSER ANNULLERING AV BESTÄLLNING ELEKTRNISKA KVITTENSER EXEMPEL PÅ DIRELTLEVERANSPRESS... 8 GRÄNSSNITT FÖR BESTÄLLNINGAR UPPRÄTTANDE AV SÖKFALL PREDURBESKRIVNING PER SÖKFALL LEVERANSPRESS AVISERING AV FÄRDIGA RESULTAT ÖVERFÖRING AV RESULTAT ELEKTRNISKA KVITTENSER GRÄNSSNITT FÖR KMMUNIKATIN ANVÄNDNING AV ASN. H XML... 7 BILAGA : ÖVERSÄTTNING AV DATAFÄLT... 8

4 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Inledning Denna tillämpningsanvisning är publicerad för att beskriva gränssnitt och procedurer som kan användas av leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster/elektroniska kommunikationsnät (tjänsteleverantör) och brottsbekämpande myndigheter för automatiserad begäran och utlämnande av trafikuppgifter. Tilllämpningsanvisningen beskriver gränssnitt och procedurer för utlämning av trafikuppgifter i olika situationer och vilka data som ska föras över. Tillämpningsanvisningen tar inte upp motsvarande intern information i tjänsteleverantörernas och de brottsbekämpande myndigheternas nät och system. Nuvarande reglering kommer inte att tvinga operatör att använda just detta gränssnitt mot brottsbekämpande myndigheter. De tjänsteleverantörer som väljer att använde detta gränssnitt för utlämnande av trafikuppgifter förväntas ingå bilaterala avtal om den exakta tekniska implementationen, t.ex. avseende val av överföringsmetod och kodning i XML eller ASN.. Dokumentet är en teknisk specifikation som antas bli använd i överenskommelser mellan tjänsteleverantör och de brottsbekämpande myndigheterna. Syfte Bilaga beskriver en översättning från datafält i EU-direktivet [] och denna tillämpningsanvisning. Tjänsteleverantörer är skyldiga att lämna ut trafikuppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Detta utlämnande kan skötas manuellt eller automatiskt. Denna tilllämpningsanvisning beskriver ett gränssnitt och procedurer för automatiskt utlämning, se figur. Notera att lagring och utlämnande av trafikuppgifter kan hanteras av en tredje part på uppdrag av tjänsteleverantören. Ett sådant arrangemang påverkar inte denna specifikation. Tjänsteleverantör HI-A Administrativt (begäran) HI-B Överföring Brottsbekämpande myndigheter Figur : Schematisk bild över gränssnitt Det måste vara möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att få trafikuppgifter från tjänsteleverantörer. Syftet med denna tillämpningsanvisning är att ge tjänsteleverantörer ett gränssnitt och procedurer som möjliggör detta på ett så enkelt sätt som är görligt. Denna tillämpningsanvisning: Beskriver gränssnitt och procedurer som kan användas mellan tjänsteleverantörer och brottsbekämpande myndigheter för utlämnande av trafikuppgifter i enlighet med det legala regelverket; Med brottsbekämpande myndigheter avses Rikspolisstyrelsen (inkl. Säkerhetspolisen och de polismyndigheterna), Tullverket, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, samt även Kustbevakningen och Skatteverket (skattebrottsenheterna) (sid 6 prop. 0/:). Med Tjänsteleverantör avses i detta dokument de som är lagringsskyldiga enligt LEK, Ref [] och FEK, Ref [].

5 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Beskriver möjligheten till överföring av andra uppgifter än de som ska lagras enligt 9- förordningen (00:96) om elektronisk kommunikation [] och som tjänsteleverantören har tillgång till; Beskriver vilken information som kan föras över; Definierar terminologi; Tillhandahåller en översättning av datafält mellan denna specifikation och EUdirektivet, Ref []. Referenser Följande normativa dokument innehåller bestämmelser som genom hänvisning i denna text utgör bestämmelser i denna Tillämpningsanvisning. För daterade referenser, gäller inte efterföljande ändringar eller revideringar av någon av dessa publikationer. Parter i avtal som grundar sig på denna Tillämpningsanvisning uppmanas att undersöka möjligheten att tillämpa de senaste utgåvorna av de normerande dokument som anges nedan. För odaterade referenser, avses den senaste utgåvan av det normerande dokumentet att gälla. LEK FEK Dokumentnummer (SFS 0:7) (SFS 0:8) EU-direktiv 006//EG Dokumentets namn Lagen (00:89) om elektronisk kommunikation Förordning (00:96) om elektronisk kommunikation Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 00/8/EG SU 007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Prop. 00/:6 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 006//EG 6 ETSI TS 0 67 v.9. (0-) Lawful Interception (LI) Retained data handling; Handover interface for the request and delivery of retained data 7 GPP TS.00 Digital cellular telecommunications system (Phase +); 8 ETSI EN 00 6 V.. (00-07) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of the Short Message Service (SMS) (GPP TS.00 version Release 0) Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7 (SS7); ISDN User Part (ISUP) version for the international interface; Part : Anonymous all Rejection (AR) supplementary service 9 GSM 09.0 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Mobile Application Part (MAP) specification (GSM 09.0)

6 Page 6(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) 0 GPP TS. V0..0 (0-06) rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; UTRAN Iub interface layer (Release 0) GPP TS 0.0 V7..0 (00-) rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and Systems Aspects; Network architecture (Release 98) RF8 Simple Message Transfer Protocol ITU-T X.00 Message handling system and service overview RF 08 Standard for the format of ARPA Internet messages IS 7 urrency and funds name and code elements 6 RF6 Session Initiation Protocol 7 ETSI TS 0 67 Lawful Interception (L): Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic 8 ETSI TS 0 7 Digital cellular telecommunications system (Phase +); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunneling Protocol (GTP) across the Gn and Gp Interface (GPP TS version Release 997) 9 ETSI TS 08 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) (GPP TS.08 version Release 6) 0 ITU-T Q.80 Usage of cause and location in the Digital Subscriber Signaling System No. and the Signaling System No. 7 ISDN user part IS 66- ountry names and code elements ETSI TS Digital cellular telecommunications system (Phase +); Mobile Application Part (MAP) Specification (GPP TS 09.0)". ETSI TS 008 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer specification; ore network protocols; Stage (GPP TS.008) ETSI TS 00 Digital cellular telecommunications system (Phase +); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (GPP TS.00)

7 Page 7(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Termer och definitioner. Definitioner Gränssnitt A (HI-A): Administrativt gränssnitt som innehåller begäran om trafikuppgifter och de svar som lämnas på själva begäran. Gränssnitt B (HI-B): Gränssnitt för utlämnande av trafikuppgifter. Svarstider Inlagringstid: Tid från att data bearbetats eller lagrats fram till att de blir tillgängliga för sökning som lagrade trafikuppgifter. Leveranstid: Tid från att en beställning tagits emot fram till att efterfrågade data börjar levereras. Trafikuppgifter : Data för en specifik tjänstetransaktion och data för en specifik användare och utrustning. En uppsättning data avseende en specifik abonnent eller användare för en specifik tjänstetransaktion. Utlämnande av trafikuppgifter: Utlämnande av trafikuppgifter från tjänsteleverantören till brottsbekämpande myndigheter. Förkortningar ADSL ASN. B SP DHP GGSN GMT GPRS GSM HTML HSDPA IMAP IMEI IMS Asymmetric Digital Subscriber Line Abstract Syntax Notation Blind ourtesy opy ourtesy opy eller ountry ode ommunication Service Provider Dynamic Host onfiguration Protocol Gateway GPRS Support Node Greenwich Mean Time General Packet Radio Service Global System for Mobile ommunication (Groupe Spécial Mobile) Hyper Text Markup Language High-Speed Downlink Packet Access Internet Message Access Protocol International Mobile Equipment Identity IP Multimedia Subsystem EU-direktivet anger att uppgifter som trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare (artikel.a) ska lagras. I prop. 00/:6 (sid ) används begreppet trafikuppgifter för alla dessa uppgifter. Att begreppet trafikuppgifter omfattar fler uppgifter åskådliggörs genom att tilläget m.m. används i rubriken till 6 kap. 6 a LEK (sid 76 prop. 00/:6). Själva begreppet trafikuppgift är definierat i 6 kap. LEK enligt följande; trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande.

8 Page 8(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) IMSI International Mobile Subscriber Identity LAN Local Area Network LEA Law Enforcement Agency MA Media Access ontrol MMS Multimedia Messaging Service MS Mobile Station ND National Destination ode PP Post ffice Protocol version PBX Public Branch Exchange PUK Personal Unblocking Key S Service enter SDP Session Description Protocol SGSN Serving GPRS Support Node SIM Subscriber Identity Module SIP Session Initiation Protocol SMS Short Message Service SMTP Short Message Transfer Protocol TP-PID Third Party Protocol Identifier UMTS Universal Mobile Telephone System URI Uniform Resource identifier URL Uniform Resourse Locator UT oordinated Universal Time WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access XML extensible Markup Language Fältklasser Tabellerna i kapitel 6 beskriver innehållet enligt ASN.-definitionerna ner till en viss nivå. I vissa fall har värden för multipla val beskrivits med de alternativ som är möjliga. Fältet Villkor beskriver om det är obligatoriskt, villkorat eller genom avtal att leverera motsvarande uppgifter enligt definitionerna nedan. De trafikuppgifter som krävs för att uppfylla de tekniska leveranskraven är markerade obligatoriska (M), efter engelskans Mandatory. De trafikuppgifter som uttryckligen måste lagras i 6 månader enligt rättslig reglering som framgår av LEK [] och FEK [], men tillgången är beroende av nätet och andra tekniska egenskaper (t.ex. om det innehas av en tredje part). Dessa är markerade som villkorliga (), efter engelskans onditional. De trafikuppgifter där en överenskommelse mellan tjänsteleverantören och brottsbekämpande myndigheter får avgöra situationer där dessa uppgifter finns och kan utlämnas. Dessa är märkta tillval (), efter engelskans ptional. Tabellerna i kapitel 6 tilldelar varje element M, eller enligt dessa definitioner.

9 Page 9(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Några av parametrarna på lägst nivå anges inte i tabellerna. De definieras endast i ASN. och XML-beskrivningarna i ETSI-standarden, Ref[6]. Sådana element har samma status (M, eller ) som sin förälder. Alla tidsangivelser ska vara enligt UT (oordinated Universal Time) på formatet: ÅÅÅÅMMDDTTMMSSZ. Detta motsvarar GMT där Z indikerar universell tid utan hänsyn till sommar/vintertid. Tabellrubrikerna hänvisar till ETSI-standarden, Ref[6]. 6 Fältbeskrivningar 6. Generella uppgifter Tabell A: RetainedDataHeader parameters (Meddelandehuvud) requestid cspid timestamp thirdpartyspid Referensbeteckning för enskild beställning. Se A. SP-beteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen) 0 tecken Tidsstämpel för tidpunkt då detta meddelande skickades. Tredjepartsbeteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 tecken Beteckning för tredje part vid delat ansvar för tillhandahållande av tjänst. Anges i de fall där den leverantör som har kundförhållande till användaren anlitar tredje part för utförande av tjänst med lagringsskyldighet. Exempel: Leverantören tillhandahåller anslutning till Internet, men anlitar tredje part för den fysiska förbindelsen till användaren. M M M Tabell A: RequestID parameters (Referensnummer) countryode authorisedrganizationid requestnumber Landskod enligt IS 66-, två bokstäver (exempel: se) Beteckning för brottsbekämpande myndigheter enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). Beteckning för begärande myndighet. 0 tecken Referensnummer för beställningen på formatet: ÅÅÅÅNNNNNN där Å = årtal M M

10 Page 0(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) och N = nummer, exempel: 006 Referensnumret ska anges i meddelandehuvudet i de fall där det behövs för att identifiera enskild begäran. Referensnummer i meddelandehuvudet är inte aktuellt i fall som gäller flera olika beställningar (t ex fråga om status för alla utestående beställningar). Tabell A: RequestMessage parameters (Beställning) requestpriority requestparameters deliverypointhib maxhits nationalrequestparameters Prioritet på formen: N(ormal), L(åg), H(ög) m inget anges anses prioriteten vara N. Urvalsvillkor Avser beställning av trafikuppgifter Leveransadress i form av IPadress och TP portnummer, alternativt URL Anges såvida inte generell överenskommelse finns om leveransadress för all kommunikation. Maximalt antal poster som sökningen förväntas ge upphov till. Standardvärde = 0 000, som kan utökas vid behov. Vid ev. överskridande ges ett felmeddelande, inga poster levereras. Nationellt tillägg till beställningsdata: ) Versionsnummer för tillägget ) Referens till rättslig grund för beställningen Anges enligt överenskommelse om hur den rättsliga grunden ska dokumenteras och kommuniceras så att förundersökningssekretess kan upprätthållas. Tabell A: RequestAcknowledgement parameters (Kvittens av beställning) suggestedcompletiontime Prognostiserad leveranstid (inte bindande) på formen ÅÅÅÅMMDDTTMM (lokal tid)

11 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Tabell A: ResponseMessage parameters (Leveransmeddelande) responsestatus Leveransuppgift enligt motsvarande flervalstyp: responsepayload nationalresponsepayload = svar klart = svar delvis klart (ytterligare data kan komma) = inget svar kan lämnas = misslyckat svar + ytterligare information Anges i de fall det är relevant Resultatdata som ska inkluderas om leveransuppgiften är att leveransen är fullständig eller att delleverans kan göras. Se nedan. Nationella resultatparametrar; enligt överenskommelse. M Tabell A6: ResponseRecord parameters (Leveranspost) recordnumber recordpayload addtionalinformation nationalrecordpayload Löpnummer för leveranspost vid leverans av flera poster med resultatdata inom en begäran. Anges i svarsmeddelanden som innehåller resultatdata. Innehåll i resultatdata, se nedan. Ytterligare information Tas med vid behov. Nationella parametrar; enligt överenskommelse. M M Tabell A7: GetStatusMessage parameters (Statusförfrågan) requestnumbers Referensnummer för de utestående beställningar som begäran gäller. Tabell A8: StatusMessage parameters (Statusmeddelande) statusresponse Se nedan Tabell A9: StatusResponse parameters (Leveransmeddelandepost)

12 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) requestnumber Referensnummer för begäran. requeststatus Leveransuppgift enligt motsvarande uppräkningstyp i Ref [6], flervalstyp: = klart för leverans = delresultat klart för utlämnande = felmeddelande föreligger = inte klart = fel (kompletteras med ytterligare information) 6 = under leverans 7 = ogiltigt referensnummer Tabell A0: ErrorMessage parameters (Felmeddelande) additionalinformation Text i felmeddelande Tabell A: rganizationinfo parameters (rganisationsdata) Name rganisationens namn. contactdetails Uppgifter om kontaktperson inom organisationen. nationalregistrationid rganisationsnummer Tabell A: IndividualInfo parameters (Persondata) Name Personens namn. contactaddress Personens adress och kontaktuppgifter. datefbirth Födelsedatum. 6 Gender identificationnumber authenticationinfo Kön 0 = man = kvinna Landskod plus Nationellt idnummer (= personnummer i Sverige), exempel: SE:ÅÅÅÅMMDD Legitimationssätt, om tillämpbart (typ, nummer för idhandling) 6. Telefonitjänst Tabell B: TelephonySubscriber parameters (Telefoniabonnent)

13 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) subscriberid Unik identitet för en viss abonnent hos en tjänsteleverantör genericsubscriberinfo Unik identitet för aktuell abonnent hos tjänsteleverantören telephonysubscriberinfo Tjänstespecifik information om abonnenten subscribedtelephonyservices Uppgifter om de tjänster som en abonnent (eller abonnemang) har tillgång till Tabell B: SubscribedTelephonyServices parameters (Telefonitjänster) 6 7 serviceid providerid timespan registerednumbers servicetype installationaddress connectiondata Leverantörens beteckning för abonnerad tjänst och tariff. SP-beteckning enligt kod som hanteras av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 alfanumeriska tecken Uppgift om tidsintervall under vilket abonnemanget varit giltigt, start/slut. m sluttid inte anges anses abonnemanget fortfarande vara i kraft. Telefonnummer som tilldelats abonnemanget. I vissa fall kan flera än ett nummer ha tilldelats, t ex för röst/fax/data. Typ av tjänst som abonnemanget gäller. Uppräkningstyp: 0 = privat = abonnentväxel (PBX) = telefonautomat Installationsadress för utrustning som ingår i abonnemanget, om tillämpbart. För fast telefoni anges alltid anläggningsadress. Datum då abonnemanget verkligen anslöts, vilket kan skilja sig från det datum då det tecknades 8 carrierpreselect Förvalt abonnemang 9 0 linestatus allocateddeviceids pukode pukode Leverantörsspecifik beskrivning av aktuell linjestatus Förteckning över all känd utrustning som tilldelats användaren för detta abonnemang. Användaren kan använda annan utrustning utöver (eller i stället för) den angivna utrustningen. PUK-kod för SIM-kort som hör till abonnemanget, om tillämpbart. PUK-kod för SIM-kort som hör till abonnemanget, om tillämpbart

14 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) paymentdetails Detaljer för betalning (t.ex. bank konto, faktureringsmetod eller faktureringsadress) Tabell B: Billing Details parameters (Faktureringsuppgfter telefoni) subscriberid serviceid billingaddress billingidentifier billingrecords En unik identifierare för en viss användare hos en leverantör. En unik identifierare hos leverantören för den abonnerade tjänsten eller tariffen. Faktureringsadress för abonnemanget. Debiteringsidentitet, om annan än abonnemangets identitet. En serie fakturaposter, en för varje faktura, se nedan. Tabell B: Billing Records parameters (Fakturor telefoni) time Betalningstidpunkt (ÅÅMMDD) place rt där betalning erlagts, om tillämpbart amount Totalbelopp som betalats. currency method Valuta enligt IS 7[]- format, exempel: SEK Betalningssätt, t ex girering, kontokort, kontantkupong. Speciellt: Registrering av påfyllning av kontantkort. Tabell B: TelephonyServiceUsage parameters (Tjänsteutnyttjande - telefoni) partyinformation communicationtime eventinformation endreason communicationtype En lista över de parter som varit inblandade i kommunikationen. Totaltid för kommunikationen. bs att enskilda deltagare kan ha varit involverade i kommunikationen endast en del av den totala tiden (t ex vid flerpartssamtal). En lista med telefonihändelser som inträffat under kommunikationen. rsakskod för avslut av kommunikation enligt ITU-T Q.80 Kommunikationstyp enligt ETSI Ref[6], uppräkningstyp: 0 = fast telefoni

15 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) = kretskopplad mobil telefoni = SMS 6 bearerservice Bärartjänst för kommunikationen enligt ETSI Ref [6], uppräkningstyp: 0 = tal = data = fax 7 smsinformation Utnyttjande av SMS-tjänst, om tillämpbart. 8 ringduration varaktig- Uppringningsfasens het i sekunder 9 mmsinformation MMS-information för tjänsten, om tillämpbart Tabell B6: PartyInformation parameters (Kommunikationspart telefoni) partyrole partynumber Partens roll, uppräkningstyp: 0 = uppringande part (Aabonnent) = uppringd part (B-abonnent) = vidarekoppling till (abonnent) = ursprungligen uppringd part = vidarekopplande part = ansluten 6 = uppringd under samtal (förfrågan) 7 = migrerad (roaming) 8 = överförd (translated) 9 = enskilt personligt nummer 0 = SMS avsändare = SMS mottagare = SMS avsändare, överförd (Trn); enligt överenskommelse = SMS mottagare, överförd (Trn); enligt överenskommelse Telefonnummer i E.6-format, Internationellt (+ND+SN, ex: ) Nationellt (ND+SN, ex: 89876) Lokalt (SN, ex: 9876) subscriberid Unik identitet för abonnemanget deviceid Utrustningsidentitet. locations Positioner som har registrerats

16 Page 6(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) under kommunikationen. 6 communicationtime Tidsperiod under vilken aktuell part varit involverad i kommunikationen. Ska anges vid flerpartssamtal. Utelämnas om tiden är den samma som anges för hela tjänsteutnyttjandet. 7 iid Integrated ircuit ard ID för abonnenten. Detta är ett individnummer för SIM-kort. Anges om tillämpbart. 8 imsi ID-nummer för abonnemanget på SIM-kortet 9 Format för telefonnummer. Anges som en textsträng med något av följande värden: natureftheaddress Internationellt (+ND+SN, ex: ) Nationellt (ND+SN, ex: 89876) Lokalt (SN, ex: 9876) 0 forwardedtransferrednumber Vidarekopplat nummer i förekommande fall terminatingtransferrednumber Vidarekoppling till nummer i förekommande fall address e-postadress för aktuell part för MMS partytype Typ av part (t.ex. operatörstillhandahållet röstmeddelande etc.) dialleddigits Siffror slagna av parten (t.ex. abonnentgenererade siffror) Tabell B7: SmsInformation parameters (SMS) smsevent smstype Typ av meddelandehändelse, uppräkningstyp: = ett enstaka SMS = en del av ett sammansatt meddelande = ett sammansatt meddelande = ett aviseringsmeddelande Typ av SMS som överförs över gränssnittet S-MS, uppräkningstyp: = leverera S till MS = leverera rapport MS till S = statusrapport S till MS = kommando MS till S

17 Page 7(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) = skicka MS till S 6 = skicka rapport S till MS 7 = reserverat MTI-värde Aktuell status för SMS, uppräkningstyp: 0 = levererat = utgånget = borttaget smsstatus = ersatt = skickat = ofullständig sändning 6 = ofullständig leverans 7 = kan ej levereras 8 = vidarebefordrat smsmrefnr Referensnummer för sammanslaget SMS enligt GPP TS.00, Ref[7] smsnumfsm Antal överförda SMS vid sammansatt meddelande 6 smsnotifyind Leveransmeddelande som genererats av SMS-servern 7 smsprotocolid Protokoll som används vid överföringen protokoll-id (TP- PID) enligt GPP TS.00 Ref [7]

18 Page 8(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Tabell B8: MMSInformation parameters (MMS) mmsevent mmsstatus mmsnotifind mmsmsgmod Typ av meddelandehändelse: = meddelande = avisering = leveransrapport = läsrapport Uppgift om vilket tillstånd meddelandet befinner sig i: 0 = Levererat = förfallet = borttaget = ersatt = skickat = kan ej levereras 6 = vidarebefordrat 7 = mottagande avvisat 8 = vidarebefordrat vid mottagande 9 = kopierat vid mottagande 0 = avvisat vid sändning = fel vid sändning = alternativt mottagande (villkorlig flagga som anger att meddelandet togs emot på annat sätt än via mobil terminal, t ex i en webbläsare) Leveransmeddelande har genererats Modifiering av meddelandet: 0 = ingen modifiering = modifierat = strippat Tabell B9: TelephonyDevice parameters (Telefoniutrustning) deviceidtype Typ av identifierare för utrustning, uppräkningstyp: 0 = okänd = IMEI = MA-adress

19 Page 9(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) telephonydeviceid Unik identifierare för utrustningen, motsvarande deviceidtype. subscriberid Identitet för en känd användare av utrustningen. Denna identitet kan ha registrerats i fall där leverantören förser användaren med en terminal. Den kan också ha registrerats baserat på data för tjänsteutnyttjande. Tabell B0: TelephonyNetworkElement parameters (Nätelement - telefoni) telephonynetworkid cellinformation validity Unik identifierare för nätelementet, t ex Global ell Id Tidsperiod under vilken informationen i denna post är eller var gällande. Tabell B: Location parameters (Positionsdata) 6 7 e6-number globalellid rai gsmlocation umtslocation sai oldrai E.6-nummer i format +ND+SN Global cell ID på format enligt ETSI TS 00 97, Ref [] Positionsdata för nätelementet. Format enligt närmare överenskommelse. country-code.networkcode.location-areacode.cell-id Routing Area identifierare i aktuell SGSN, format enligt GPP TS.008, Ref [] utan Routing Area Identification IEI (endast de sista 6 oktetterna används) GSM-position, detaljer enligt TS 0 67, Ref [7] UMTS-position, detaljer enligt TS 0 67 Ref [7] Service Area Identifier, format enligt GPP TS 00, Ref [] Routing Area identifierare i gammal SGSN, format enlligt TS 008, Ref [] utan Routing Area

20 Page 0(8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) Identification IEI (endast de sista 6 oktetterna används) 8 postallocation Postadress för positionen. 9 extendedlocation Utökad positionsinformation Tabell B: GSM Location parameters (GSM positionsdata) geooordinates utmoordinates utmrefoordinates wgs8oordinates geooordinates Geografiska koordinater, latitud-longitud, format enligt beskrivning i ASN.-kod. Position enligt UTM (Universal Transverse Mercator). Format för enskilda fält enligt beskrivning i kommentarer till ASN.-kod. Referenskoordinater till UTM-position. WGS8 koordinater enligt definition i GPP TS 0.0, Ref [] Geografiska koordinater, decimal latitud-longitud Tabell B: UMTS Location parameters (UMTS positionsdata) point pointwithuncertainty polygon Geografisk position, latitud-longitud. Koordinaterna anges som heltal med tillägg av +/- tecken för latituden. Geografisk position, latitud-longitud med tillägg av osäkerhetsradie. Sekvens av lat-long positioner som definierar en polygon. Tabell B: Extended location parameters (utökad positionsinformation) spot circle region Geografiska koordinater eller postadress för positionen Geografiska koordinater eller postadress för positionen uttryckta med radier Markeringar av hörn för en area utryckta med geografiska koordinater

21 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) eller postadresser för positionen route Sträckningen av en väg bestående av geografiska koordinater eller postadress för positionen 6. Meddelandehantering Tabell : MsgSubscriber parameters (Abonnentdata - Meddelandehantering) validity subscriberid msgstores subscriber paymentdetails Tidsintervall under vilket uppgifterna i denna struktur är giltiga, på formen starttid-sluttid (UT-tid). m sluttid inte anges anses uppgifterna fortfarande gälla. Unik identifierare för abonnenten hos leverantören. Beskrivningar av de privata meddelandelager (t ex brevlådor) som associeras med aktuell abonnent. Uppgifter om abonnent: namn, adress etc. enligt gemensamt format. Detaljer för betalning (t.ex. bank konto, faktureringsmetod eller faktureringsadress) Tabell : MsgStore parameters (Meddelandelager (e-postserver)) validity msgstoreid aliases Tidsintervall under vilket uppgifterna i denna struktur är giltiga, på formen starttid-sluttid (UT-tid). m sluttid inte anges anses uppgifterna fortfarande gälla. En unik identifierare för aktuellt meddelandelager (brevlåda) hos leverantören. Fullständig lista över alla adresser som pekar ut aktuellt meddelandelager. Kan även i förekommande fall innefatta fånga alla adress, dvs. alla meddelanden till domänen kopieras till meddelande-

22 Page (8) Report ITS 7, version.. (0-08-0) lagret i fråga. providerid En unik identifierare för den leverantör som tillhandahåller meddelandelagret. Tilldelas av brottsbekämpande myndighet (Säkerhetspolisen). 0 siffror Tabell : MsgTransmission parameters (Meddelandeöverföring) 6 7 datetime subscriberid senderaddress recipients msgstores deliverystatus protocol Tidpunkt då abonnenten skickade in meddelandet till leverantörens server för Meddelandehantering. Unik identifierare för den abonnent som sände meddelandet. Avsändarens adress. För SMTP utgörs detta av avsändaradressen i SMTPkuvertet, inte From - adressen i brevhuvudet. Lista över alla avsedda mottagare av meddelandet. Lista över alla lokala meddelandelager som har tagit emot en kopia av meddelandet. Detta är aktuellt både för inkommande meddelanden och för utgående meddelanden som har en lokal mottagare. Resultat av överföringen från leverantörens meddelandeserver till slutlig destination. Slutlig leverans kan gå via ett antal mellanliggande servrar. Detta fält anger inte resultat för överföring mellan avsändare och mottagare, utan endast status för nästa led. Uppräkningstyp: 0 = okänd = framgångsrik = misslyckad = nytt försök senare Uppgift om vilket protokoll som använts vid överföringen, uppräkningstyp: 0 = SMTP = X.00 8 clientid Abonnentens IP-adress. Används endast för med-

SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03

SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03 SÄPO:s förlängda arm Lag om Datalagring Bredbandsbåten 2012-10-03 Sture Lundgren Säkerhetspolisen Lars Björkman SSNf Vad ska vi prata om? Vad ska lagras? Vilka Trafikuppgifter ska lagras? Vem ska lagra

Läs mer

Workshop 10. Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS. Post- och telestyrelsen

Workshop 10. Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS. Post- och telestyrelsen Workshop 10 Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS Post- och telestyrelsen 2 Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m.

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 24.5.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 Kommunikationsverket 53 1 (7) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning

Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning 2012-05-23 Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål en vägledning Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 102

Läs mer

DATALAGRINGSDIREKTIVET

DATALAGRINGSDIREKTIVET DATALAGRINGSDIREKTIVET December 2012 CHECK! NO CHECK! Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org Datalagringsdirektivet in sin helhet! EU direktivet om lagring av trafikuppgifter

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Lagrade TrafikUppgifter - LTU

Lagrade TrafikUppgifter - LTU World Class Standards Lagrade TrafikUppgifter - LTU Data Retention Internationell standardisering ETSI Presentation vid Integritetsforum hos PTS 2009-08-26 Vice ordförande i ETSI TC LI Tidigare anställd

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Anmälan om fördragsbrott av Sverige

Anmälan om fördragsbrott av Sverige Stockholm, Sverige den 12 september 2014 Europeiska unionens kommission Rue de la Loi 200 B-1049 Bryssel Anmälan om fördragsbrott av Sverige 1. Klagande: i) Bahnhof AB (publ), Bahnhof, med adress Box 7702,

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E. Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.212 Showing the plan of the assigned Mobile Network Codes

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens 2012-05-23 Dnr: 12-4585 1(21) Konkurrensavdelningen Mattias Wellander 08-678 58 75 mattias.wellander@pts.se Konsekvensutredning avseende föreskrifter om ersättning

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Teknisk guide för myndigheter

Teknisk guide för myndigheter Teknisk guide för myndigheter Gäller från december 2015 Sida 1 av 19 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp och

Läs mer

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Tillsyn om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-1611 11 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn om ersättning vid utlämnande

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2

UaFS 2/2007 00.36 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING. 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt 1 1.2 Definitioner/förklaringar 2 Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR TELEFONANVÄNDNING Fastställda av kommunstyrelsen den 27 september 2006, 235 (tidigare regler antagna den 31 mars 2004, 69 upphävs) Innehållsförteckning 1 Allmänt sid 1.1 Allmänt

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

MIS Life Insurance XML

MIS Life Insurance XML MIS Life Insurance XML Kundfråga Kundfråga Livförsäkring Version: 1 Utgåva: 6.2 Referens: MIS Life Insurance XML Kundfråga version 1.6.2 Uppdaterad: 2013-05-23 Kommentarer och rättningar av detta dokument

Läs mer

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER

BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER BILAGA A8: TRAFIKTJÄNSTER 1 Allmänt Parterna tillhandahåller Trafiktjänster mot den ersättning och enligt de villkor som anges nedan, och de villkor som respektive Part anger i bilaga till Avtalet. Priser

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(8) Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista

UNDERRÄTTELSE 1(8) Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista UNDERRÄTTELSE 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-19 Dnr: 14-4175 17 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall Tele2 Sverige AB Att: Gustav Ehrner Box 62 164 94 Kista Underrättelse om bristande uppfyllelse

Läs mer

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway...

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway... INNEHÅLL Introduktion... 2 Lync-/SfB-Infrastruktur... 2 Cellips infrastruktur... 2 Brandväggskrav... 2 Lync/SfB Server PSTN Gateway... 4 SIP-trunk-konfiguration... 4 Enterprise Voice... 7 1. Dial Plan...

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål:

Föreläsning 5. Vägval. Vägval: önskvärda egenskaper. Mål: Föreläsning 5 Mål: Förstå begreppet vägval Känna till vägvalsstrategier förstå växlingen i Internet Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå grundfunktionaliteten

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger.

InTime HTTP API. Översikt funktioner. Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. InTime HTTP API Webbtjänster för systemintegration med InTime Messenger. Översikt funktioner Samtliga funktioner, frånsett listningar, tar emot en XML sträng via metoden HTTP POST. Meddelanden Skapa meddelanden

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi.

Tack för att du har valt den här routern med XR-teknologi. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 T I L L Ä M P N I N G 4 M A S K I N V A R U I N S TA L L AT

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer Teknisk guide för brevlådeoperatörer Gäller från december 2015 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Avgränsningar...3 1.3 Målgrupp...3 1.4 Begrepp

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om teleoperatörers skyldighet

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer