krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "krafter Frivilliga LEDER RÄTT En tidning från SOS Alarm Nr 4 2013"

Transkript

1 S O S En tidning från SOS Alarm Nr Frivilliga krafter LEDER RÄTT Så får du in mobilen i Rakel Allt fler kräver ambulans På nätet mobbas barn dygnet runt Kattis Ahlström

2 S O S Innehåll nr Tidningen SOS ges ut av SOS Alarm Sverige AB, fyra gånger per år. Ansvarig utgivare: Johan Hedensiö Redaktör: Jenny Friberg Adress: SOS Alarm Sverige AB Box Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan 40 Telefon: Söker du kontakt med en lokal SOS-central finner du den under För frågor om prenumeration, material till tidningen och annonsering kontakta Redaktionell produktion: Appelberg Tryck: Edita 2013 Omslaget: Missing peoples Stockholmsavdelning söker av terrängen. Foto: Tobias Ohls Nästa nummer av SOS kommer ut i mars Citera oss gärna, men ange alltid källan. SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret och har även en cent ral roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även säkerhets- och jourtjänster. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. 04 Signaler Nyheter, statistik och röster från SOS Alarms horisont 07 Alarm! Jourhavande präst är sista räddningen för många, enligt Monica Eckerdal 08 Insats Obama tvingade utryckningsfordonen på andra vägar 10 Fokus Polis och räddningstjänst är beroende av frivilligorganisationernas arbete 14 Profilen Kattis Ahlström ger utsatta barn rätt 17 Effekt Ny utredning: ambulansuppdragen ökar dramatiskt Frivilligorganisationerna har fått en allt viktigare roll i takt med att försvaret krymper. SIDAN 10. 2o Utveckling Så når du vanliga telefoner genom Rakel 22 Effekt Färre felaktiga nödsamtal är ändå på tok för många 24 Utveckling Så ska räddningsresurserna hanteras mer effektivt 27 Fråga SOS Alarm Om när man ska ringa 11313, portkoder och SOS-appar 28 Årtalet: 1979 Allt hänger på håret när kungen kommer på besök 2 SOS

3 Intro FOTO: TOBIAS OHLS FOTO: SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 3 frågor till... FOTO: GETTYIMAGES Hur bidrar jag till ett bättre samhälle? Det finns en enorm kraft och vilja att göra saker bättre här och det blir jag genuint glad av. Så beskriver det här numrets profil, Kattis Ahlström, sina medarbetare på BRIS och så skulle jag mycket väl kunna beskriva mina egna medarbetare. Sverige har ett stort antal frivilligorganisationer och många engagerade samhällsmedborgare. Det är tack vare dessa som mycket i vårt samhälle fungerar. Några exempel är hjälporganisationer av olika slag, ideella föreningar som stärker unga eller skapar en viktig gemenskap och social trygghet för våra äldre. Många frivilligarbetare utför arbeten som kan rädda liv. I detta årets sista nummer belyser vi därför det frivilliga Sverige. Kanske kan vi alla ställa oss frågan Hur bidrar jag till ett bättre samhälle?. Alla gör vi nog något, kanske utan att vara medvetna om det. God jul och gott nytt år! Johan Hedensiö vd SOS Alarm Noemi Katzenberg Berger, projektledare för Sveriges landsting och regioners nationella strokekampanj som sedan 2011 har lärt svenskarna att se och upptäcka tecken på stroke och vikten av att ringa 112 vid misstanke om stroke. Under hösten är det stor final för kampanjen med reklamfilmer i tv och en roadshow genom Sverige. Vad går kampanjen ut på? Syftet med kampanjen är att informera allmänheten om symptomen på stroke genom det så kallade akut-testet. Genom att be en person att utföra några enkla handlingar kan du snabbt avgöra om han eller hon har fått en stroke. Misstänker du stroke ska du genast ringa 112, ju fortare behandling sätts in desto mindre blir skadorna. I dag känner drygt hälften av svenskarna till akut-testet. Hur har ni lyckats nå ut med ert budskap? Vi har haft tydliga mål med kampanjen och hela tiden utvärderat hur vi uppnår vårt syfte. Kampanjens totala längd är tre år. Det första året var målet att nå en stor kännedom kring akut-testet och det uppnådde vi genom tv-reklam och annonser i dagstidningar. Under 2012 jobbade vi först mot företag och organisationer med budskapet att en person drabbas av stroke var sjuttonde minut och att det kan drabba din kollega. Efter det satsade vi på att nå ut genom idrottsrörelsen för att på så sätt informera bland annat målgruppen unga män där kännedomen om stroke visade sig vara sämst. Vi jobbar även mycket i sociala medier. Vet ni om kampanjen räddat liv? Ja, hittills har vi räddat minst 60 liv. Det innebär att vi redan nu har tagit hem kostnaderna för kampanjen eftersom dessa människor kan leva ett normalt liv, återgå i arbetslivet och klara sig själva. Text: Alessia Wistén SOS 3

4 signaler Nollvisionen är redan uppnådd för alla som kör en modern bil, är bältade, nyktra och kör på mötesfri väg. Staffan Widlert, Transportstyrelsen på Tylösandsseminiariet om att den mänskliga faktorn är den största trafi kfaran. Ring för försvunna barn ILLUSTRATION: CECILIA PETTERSSON SOS Alarm har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett särskilt journummer för försvunna barn. Det nya numret, , är gemensamt för hela EU. SOS Alarm har redan i dag en viktig samhällsfunktion i och med nödnumret 112. Antalet samtal till socialjour uppgick förra året till cirka , vilket är en indikation på att ett journummer för försvunna barn behövs. Vi är stolta över att ha fått uppdraget, säger Johan Hedensiö, vd för SOS Alarm. Journumret för försvunna barn kommer att införas i december Till en början kommer numret att hanteras av två SOS-centraler, på likartat sätt som samtal via nödnumret 112. HJÄRTSÄKERT PÅ CENTRALERNA SOS Alarm investerar i att öka hjärtsäkerheten hos sina medarbetare. Fram till i vår ska samtliga 900 medarbetare få vidareutbildning i hjärt-lungräddning och användning av hjärtstartare. Insatsen leder till att SOS Alarm får Hjärt-Lungfondens kvalitetsstämpel Hjärtsäker zon. Det är positivt att SOS Alarm fördjupar sitt engagemang för ett hjärtsäkert Sverige. Om fler utbildar sin personal i hjärtlungräddning och installerar hjärtstartare kan vi rädda liv vid plötsligt hjärtstopp, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Plötsligt hjärtstopp drabbar personer i Sverige varje år. I nuläget överlever endast 500 av dessa personer men om behandling med hjärtstartare sker inom tre minuter är överlevnadschansen 75 procent. 4 SOS

5 Full koll på uppdragen Med SOS Alarms nya tjänst Väntande uppdrag får ambulanschefer och andra ansvariga full koll på sin verksamhet. Det är en webbaserad tjänst som ger en spegelbild av de uppdrag som väntar hos SOS Alarms operatörer. När ambulanschefer i dag ska följa sin verksamhet har de endast tillgång till en webbaserad karta med ambulansresurser. Där kan de se vilka ambulansresurser som är lediga, vilka som är på väg till patient, vilka som är framme och lastar, samt ambulanser på väg till sjukhus. Däremot har de hittills inte kunnat se väntande uppdrag, det vill säga de uppdrag som SOS-operatörerna ännu inte aktiverat. Den största vinsten med den nya tjänsten är att ambulanschefen hela tiden kan följa sin verksamhet. ALLA PÅ RAKEL Samtliga kommunala räddningstjänster har nu infört Rakel som ordinarie kommunikationssystem. JOBBA PÅ SOS ALARM Under hösten har SOS Alarm arbetat intensivt med rekrytering av nya medarbetare. Genom kampanjer i sociala medier, närvaro vid jobbmässor och riktad information hoppas SOS Alarm hitta fler som vill arbeta för ett tryggare samhälle. Vi letar alltid efter duktiga, engagerade personer som vill jobba hos oss. De senaste månaderna har vi också fått fler uppdrag från bland annat fyrklöverlandstingen, vilket förstås är väldigt positivt och gör att vi behöver förstärka personalstyrkan, säger Jenny Ångström, chef HR Partner, SOS Alarm. Lediga tjänster finns samlade på sosalarm.se/jobb Operatörer utbildas i självmordsprevention Det har länge funnits ett behov av att utbilda SOS Alarms operatörer i att hantera människor som är självmordsbenägna. I höstas fick SOS Alarm bidrag från Socialdepartementet och NASP för att utbilda instruktörer som i sin tur kommer att undervisa operatörer i AOSP (akut omhändertagande av självmordsbenägen person). Utbildningen ska stärka operatörerna i samtal med inringare som pratar om självmord. SOS 5

6 signaler bränder startar i eldstäder varje år, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eldstaden orsakar 43 procent av alla husbränder och är därmed den vanligaste orsaken till brand i hus. Höga hus, höga risker Det byggs allt fler skyskrapor och de växande storstäderna tävlar om att bygga de högsta husen. Ett sådant exempel är Tellus Tower vid Telefonplan i Stockholm som beräknas bli norra Europas högsta bostadshus när det står färdigt. Men höghusbyggen ställer också stora krav på genomtänkt och särskilt testat brandskydd. Barriärsystem för fasader, brandtåligt byggnadsmaterial, brandsäkra hissar samt flera energi- och vattenkällor är några saker som kan förhindra bränders spridning och säkra utrymningen av höghus. Källa: Brandsäkert.se Tryggare kan ingen vara För en relativt låg kostnad kan företag öka tryggheten för sina medarbetare. Personer på utsatta positioner och i riskfylld verksamhet som exempelvis ensamarbetare, skogsarbetare och socialarbetare kan med SOS Alarms personlarm snabbt få hjälp i en nödsituation. Med ett tryck på larmknappen skickar den nödställda information till SOS Alarm om namn, arbetsgivare, var han eller hon befinner sig och vilken hjälp som ska sättas in. På så vis kan hjälppersonal komma bättre förberedd. 6 SOS

7 Alarm! Kränkande att lämna de svagaste utan stöd Baksidan på mjölkpaketen är en idealisk yta för att lära svenskarna det nya informationsnumret Så här såg Norrmejeriers kartonger ut i somras. Talande brandlarm utrymmer bäst Brandlarmet tjuter men ingen rör sig mot nödutgångarna. Forskning visar att detta vanliga scenario beror på att de flesta väntar på att få mer information innan de utrymmer. För en effektiv utrymning behöver brandlarmet därför kompletteras med ett talat meddelande som informerar om vad som har hänt och vad som ska göras. Nyckelordet är brand. Det behöver finnas med i ett talat meddelande för att folk ska förstå och ta till sig informationen. Om orsaken inte är tydlig börjar personer ibland leta efter den i stället för att utrymma, säger Daniel Nilsson, forskare vid Brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Så genomförs en effektiv brandutrymning: 1. Påkalla uppmärksamheten. 2. Säg vad som har hänt. 3. Säg vad som ska göras. Alarmeringstjänstutredningen föreslår att göra nödnumret 112 till ett renodlat nummer för omedelbara insatser. Men utredningens definition av nöd är för snäv. Förslaget innebär att en ångestladdad situation eller en situation när man drabbats av en svår förlust inte definieras som nöd. Det är ett närmast provocerande förhållningssätt som jag inte ställer mig bakom. Behovet av samtalsstöd är stort och den ökade ekonomiska och Många gravt deprimerade slår 112 som en sista utväg. sociala utsattheten i samhället gör att efterfrågan ständigt växer. Under 2012 ringde personer till Jourhavande präst. Under de senaste fem åren har antalet samtal ökat med hela 44 procent. 112 är det enda nummer som kan nås från alla telefoner även om kontantkortet saknar pengar. Jourhavande präst har sedan länge varit tillgänglig via 112. Det innebär att även samhällets mest ekonomiskt utsatta kan få stöd hos Jourhavande präst. Om möjligheten att få samtalsstöd via 112 försvinner kommer färre personer få hjälp. De allra fattigaste, som inte har råd att söka annan hjälp och som kanske har Jourhavande präst som enda mänsklig kontakt under dagen, kommer inte att kunna nå verksamheten. Det är djupt kränkande att de som är allra svagast och mest sårbara ska ställas utanför samhällets omsorg. Många gravt deprimerade slår 112 som en sista utväg. Suicidala tankar innefattas inte i den nya definitionen av nöd och suicidbenägna kommer därför hänvisas till ett nytt nummer som inte är kostnadsfritt. Utredningens förslag förutsätter att emotionellt pressade människor ska komma ihåg ett nytt telefonnummer och orka slå ett annat nummer när de redan har avvisats en gång. Det är att motverka samhällets nollvision för suicid. SOS Alarm har prisbelönats som Europas bästa 112-tjänst, bland annat för verksamhetens bredd och kundperspektiv. Sverige har positionerat sig som ett föregångsland genom att som enda europeiskt land erbjuda möjligheten till samtalsstöd via 112-numret. Det vore synd om vi skulle tappa den positionen nu. Svenska kyrkan är även fortsättningsvis beredd att erbjuda Jourhavande präst som en samhällstjänst. Via egna kanaler kan kyrkan inte erbjuda den kostnadsfrihet som det innebär att kunna nå tjänsten via 112. Därför är det nödvändigt att det också i fortsättningen är möjligt att nå kris- och samtalsstöd via 112. MONICA ECKERDAL Nationell samordnare för Jourhavande präst SOS 7

8 insats förbi avspärrningarna Kronprinsessans bröllop i juni 2010 var genrepet. Barack Obamas kortege genom Stockholm några år senare var examensprovet. Stockholms ambulanser och räddningstjänst kommer fram även när staden till stora delar är avspärrad. Hjälpen når fram i avspärrad stad Text: Eriq Agélii Foto: Henrik Montgomery/TT, Hans Svensson/Folio Det är en utmaning stor nog att dirigera ambulanser och räddningstjänst i storstädernas rusningst rafik. Om halva staden och de största trafiklederna dessutom är blockerade krävs minutiös planering och samarbete mellan många aktörer. När USA:s president Barack Obama med bara ett par veckors varsel annonserade att han planerade att besöka Stockholm 4 5 september i år satte ett säkerhetspådrag av aldrig tidigare skådad omfattning igång runt om i huvudstaden. USA klassar Sverige som ett högriskland efter morden på Olof Palme och Anna Lind. Den amerikanska säkerhetstjänsten ställde därför extra höga krav på säkerheten runt presidentens besök. Barack Obamas kortege, från Arlanda in till Stockholm och en handfull adresser, bestod av 40 fordon med bland annat amerikanska agenter och poliser, uppbackade av svenska kollegor. E4:an in mot Stockholm och stora delar av centrala staden spärrades av för all trafik. Samtidigt skulle räddningstjänst och ambulanstrafik kunna komma fram, både vid eventuella attentat och mer vardagliga händelser. 8 SOS

9 Inte ens ambulanser får passera polisavspärrningar vid till exempel statsbesök. Planering är en nyckel för att nå fram med hjälpresurser. Polis skulle skickats med i ambulansen för att garantera säker heten. Mona Bergström Ling Presidentens säkerhet skulle inte få försena transporten av till exempel en hjärtsjuk patient. Sedan 2007 har samhällets krisberedskapsaktörer samövat för liknande större händelser i Stockholm. Vi har inte satts på allvarligt prov, men har upparbetad metodik, kontaktvägar och system för inkallelser som finmejslats under åren för att hantera sådana här händelser, säger Björn Skoglund, affärsutvecklare för 112 och krisberedskap på SOS Alarm. Inför EU-toppmötet 2009 och kronprinsessans bröllop 2010 var upplägget i stort sett detsamma som inför Barack Obamas besök. Länsstyrelsen sammankallar bland annat polisen, Trafikverket, räddningstjänsten, SOS Alarm, landstinget och kommunerna till samverkansmöten på både strategisk och operativ nivå. Ambulanser och räddningstjänstfordon placeras ut på strategiska platser runt om i Stockholms län och får bara passera avspärrningarna på vissa angivna platser. Men sekretessen runt presidentkortegens vägval var mer rigorös än tidigare. SOS Alarm fick först kvällen före veta vilka vägar som skulle spärras av och vilka infartspunkter ambulans och räddningstjänst skulle kunna ta för att passera avspärrningarna. Om vi hade behövt dirigera en prio 1-ambulans genom avspärrningarna skulle polis skickats med för att garantera säkerheten, säger Mona Bergström Ling, verksamhetsutvecklare på SOS Alarm. Hon menar dock att det i praktiken inte innebär så stor skillnad från hur ambulansdirigeringen normalt fungerar. Exempelvis leder en stor olycka på motorväg också till avspärrningar. Vi tänker alternativa vägar även i vardagen, säger hon. Liksom vid flera andra större risk evenemang hade SOS Alarm och räddningstjänsten personal placerad på polisens ledningscentral för att snabbt kunna förmedla behov vid utryckningar. Björn Skoglund menar att samarbetsmetoderna kommer att bli mer vardagliga i nästa steg, när den nya samverkanscentralen i Stockholm invigs där bland andra polis, räddningstjänst och SOS Alarm kommer att dela lokaler. SOS 9

10 10 SOS

11 fokus frivilligsamhället När den allmänna värnplikten togs bort förlorade polis och räddningstjänst viktiga resurser att ta till i kris. Nu måste hjälpen sökas på annat håll. Vi har pratat med några av alla de svenskar som lägger sin kraft på att bistå andra helt frivilligt. Missing people Sweden är en relativt ung frivilligorganisation som gör stor nytta i att spåra upp försvunna personer. Text: Gabriella Sköldenberg Foto: Anders Ylander TT, Tobias Ohls De frivilliga tar upp spåret 57 timmar. Så lång tid hade det gått sedan den 91-åriga, dementa damen från Lund anmäldes försvunnen. Det var mitt i september och hela dagen hade frivilliga, under ledning av organisationen Missing people Sweden, letat efter henne utan framgång. Nu var det eftermiddag och klockan fortsatte obönhörligen att ticka. De sökande visste också att en människa i genomsnitt klarar sig högst tre dagar utan vätska. Av erfarenhet har frivilligorganisationen lärt sig att även dementa människor kan vara pigga i benen och ta sig långt, men att de ofta går i cirklar. Därför bestämde man sig för att söka igenom samma område som man letat i på förmiddagen, en gång till. Jag minns det så väl. När Missing people hittade henne sa hon glatt: Å, vad roligt att se er! Har ni en kopp kaffe att bjuda på?, säger Kenneth Söderlund, operativ chef för Missing people. Han beskriver sig själv som en pigg pensionär med stor erfarenhet av ledarskaps- och organisationsfrågor. Han är en av alla de frivilliga som vill hjälpa när samhällets resurser inte räcker till. Det jag främst tillför är min erfarenhet av ledarskapsfrågor. Det behövs i en organisation med hög ambitionsnivå och som växer snabbt. Missing people är långt ifrån den enda frivilligorganisationen i Sverige som stöttar polis, ambulans och räddningstjänst. En hjälpande hand SOS 11

12 fokus frivilligsamhället erbjuds från många håll: Sjöräddningssällskapet, Sveriges frivilliga brandkårer och första-hjälpen- livräddare som sammankallas med hjälp av sms, är andra exempel. Behovet av organiserad hjälp har ökat sedan den allmänna värnplikten avskaffades Plötsligt fanns det inte längre stora förband att ta hjälp av vid till exempel skallgång eller översvämningar. Men folk fortsätter att gå vilse i skogen och naturen utmanar oss kontinuerligt. I Sverige anmäls saknade om året. Varje myndighet är själv ansvarig för att inventera vilka frivilligresurser de kan ta hjälp av. En som har erfarenhet av detta är Anders Karlsson, närpolischef i Ljungby i Kronobergs län. Vi har försvinnanden varje vecka. Vi är beroende av frivilliginsatser. Sverige är ett land med mycket skog och vatten, så vi skulle aldrig klara oss själva. Anders Karlsson och hans kollegor tar därför regelbundet hjälp av Missing people, orienterings- och kennelklubbar, Sjöräddningen och frivilligresurserna inom Försvarets motorcykelklubb. De kan hjälpa oss att söka av stora områden på kort tid. Samtidigt finns det fall när vi inte kan ta hjälp av frivilligresurser eftersom situationen bedöms vara för farlig, säger han och ger stormen Gudrun 2005 som exempel. I inledningsfasen var det för farligt att släppa ut frivilliga, vi ville inte riskera att få ännu fler försvunna. Till skillnad från andra länder finns det ingen officiell samordning av Sveriges frivilligresurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppdraget att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser, men ansvaret för att organisera frivilligresurser ligger hos den för krisen ansvariga myndigheten. Så hur ska man snabbt få kontakt med rätt person vid rätt tidpunkt när en olycka inträffar? Hur organiserar man spontanfrivilliga så att deras kompetens kommer till störst nytta när något händer? Och hur Jag är imponerad av vad människor förmår när det väl gäller. Anders M Johansson kan man få fler att höja sin egen kompetens så att de kan klara sig själva i högre utsträckning när olyckan är framme? En som dagligen funderar kring dessa frågor är Anders M Johansson. Som generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet leder han arbetet med att öka den svenska kunskapen och beredskapen både i vardagen och vid kriser. Vi lever med utmaningen att ingen av oss kan veta vad nästa stora händelse är och det är just därför alla behöver skapa sig en generell krishanteringsförmåga. Som individ har du ett eget ansvar för att kunna ta hand om dig och dina närmaste om något händer, men i Sverige är inte den skyldigheten klart uttalad, säger Anders M Johansson. Han argumenterar för att varje vuxen medborgare ska göra en personlig risk- och sårbarhetsanalys. Har du till exempel en radio med batteri hemma? Information är en av de viktigaste faktorerna vid en kris, det kan fungera som en positiv kraft, men då måste du kunna få tillgång till den även vid ett elavbrott. För Anders M Johansson är det inte en fråga om att samhället avsäger sig sitt ansvar, utan att de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. Det finns så mycket värdefulla resurser i vårt samhälle, utmaningen är att hålla koll på var de finns och hur de kan samverka. Att man inte ser saker som verkande i enskilda stuprör utan i ett större sammanhang. Civilförsvarsförbundet bidrar bland annat med att genom sina frivilliga resursgrupper skapa en organisation som tar tillvara på de spontana resurser som kliver fram när en olycka inträffat. Då är det Missing people Swedens lokalavdelning Stockholms Län har hittat flera saknade personer, både med lycklig och mindre lycklig utgång. Kenneth Söderlund är operativ chef för Missing People. viktigt att från officiellt håll redan sedan tidigare har underhållit kontakten med frivilligsamhället, enligt Anders M Johansson. Jag har själv arbetat inom kommuner och vet att personer som känner engagemanget från kommunen i vardagen också har större förståelse när allt inte fungerar som det ska. Samtidigt är jag imponerad av vad människor faktisk förmår när det väl gäller. Alla kan dra sitt strå till stacken oavsett om det är genom att larma 112 eller något så enkelt som att låta bli att vara i vägen när det skett en olycka. 12 SOS

13 Frivilligorganisationer i Sverige Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Men det är ansvariga myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå som själva tar hjälp av frivilligresurser vid en kris. Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och är en länk mellan lokala och regionala aktörer samt på nationell nivå. Om en händelse är så omfattande eller långdragen att resurserna ändå inte räcker till har MSB resurser framför allt i form av utrustning. Till exempel vid skogsbrand, översvämning, oljeutsläpp och kemikalie olyckor. Vi har försvinnanden varje vecka. Vi är beroende av frivilliginsatser. Anders Karlsson Här är några av alla de frivilligorganisationer som samhället kan ta hjälp av: Förbundet Sveriges frivilligbrandkår Sjöräddningssällskapet SMS livräddare Civilförsvarsförbundet Missing people Sweden Sveriges bilkårers riksförbund Frivilliga automobilkårernas riksförbund Frivilliga flygkåren Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund Frivilliga radioorganisationen Svenska blå stjärnan Sveriges civilförsvarsförbund Riksförbundet Sveriges lottakårer Svenska röda korset Svenska försvarsutbildningsförbundet Sjövärnskårernas riksförbund Saknade personer Missing people Sweden, MPS, uppstod som en avknoppning från en annan organisation 2012 och växer i snabb takt. Målet är att hjälpa anhöriga och polis när någon försvinner. MPS har team för skallgång, dykning samt sökhundar och fordon för att kunna återfinna försvunna personer. Organisationen siktar på att kunna mobilisera en skallgång inom sex timmar efter en anmälan. Användningen av sociala medier är en av de främsta framgångsfaktorerna och gör att många saknade återfinns redan innan en skallgång arrangerats. Conny Grip på Missing people Sweden är specialutbildad i spårning. Med staven mäter han steglängd. Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet är en frivilligorganisation vars verksamhet utgår från tre huvudområden: utbilda, informera och hjälpa. Förbundet arrangerar kurser för att öka riskmedvetande, informerar om säkerhet i vardagen och finns med som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. Civilförsvarsförbundet får uppdrag från statliga myndigheter, kommuner, landsting och organisationer. Förbundet samverkar också med en rad olika organisationer. SOS 13

14 14 SOS

15 profilen Kattis Ahlström För barnens rätt Omkring barn kontaktar BRIS varje år. Och antalet ökar för varje år. Sedan september tas samtal, mejl och chatt emot av professionella, anställda kuratorer. Tidigare var det frivilliga som arbetade med att hjälpa barnen. En av de frivilliga var Kattis Ahlström. Hon är nu generalsekreterare för BRIS. Text: Ewa Thibaud Foto: Lena Koller marknadsföring och kunskapsspridning får större fokus. Dessutom får samtalen till BRIS allt allvarligare karaktär och då kan vi vara på plats och barnen kan möta samma personer om de ringer flera gånger. Alla samtal till BRIS är anonyma, men genom att komma överens om en tidpunkt när barnet ska ringa tillbaka får han eller hon tala med samma person och behöver då inte upprepa sin historia en gång till. Jag har alltid haft ett stort intresse för rättighetsfrågor och jobbat ideellt vid sidan av, säger Kattis Ahlström snabbt, nästan lite i förbigående, som om det var en självklarhet att ägna sin fritid åt att svara i telefon när olyckliga barn ringer. Hon har ju inte varit direkt sysslolös på jobbfronten. Vi minns henne som programledare för massor av TV-program. Under några år var hon chefredaktör för ICA-kuriren. När hon nu sitter som generalsekreterare för BRIS, Barnens rätt i samhället, så ger hon samma, snabba svar. De frågade mig och jag funderade lite. Det passade bra i livet just nu. Jag kände till BRIS och tyckte att det fanns många saker jag kunde göra för organisationen. Under det år som hon nu har varit på BRIS har organisationen gått igenom stora förändringar. En digitalisering av telefonin innebär att de som svarar på barnens frågor kan växla mellan telefon, mejl och chatt precis som barnen själva ofta gör. Omorganisationen har inneburit en centralisering. Alla samtal kommer nu in till huvudkontoret i Stockholm, där 18 anställda svarar. Tidigare besvarades samtalen ute i de fem regionerna. Regionkontoren finns kvar, men deras uppgifter har förändrats. Att skapa opinion, Personligt Namn: Kattis Ahlström Ålder: 47 Familj: Sambo och två barn Bor: Nacka, utanför Stockholm. Fritid: Jobbet flyter ihop med fritiden, men jag spelar piano och mot min vilja har jag börjat spela golf. Drivkraft: Att träffa inspirerande människor. Kattis Ahlström anser att det finns en enorm kraft i BRIS och vilja att göra saker bättre. Fyra av fem som ringer till BRIS är flickor och statistiken visar att andelen samtal som handlar om psykisk ohälsa ökar. Till exempel har andelen samtal om självmord ökat med 17 procent under Men det finns många fler led innan det kommer så långt som till samtal om självmord, som psykisk instabilitet, självskadebeteende och liknande. Vi upplever att karusellen snurrar snabbare och att allt fler barn hamnar mellan stolarna. Mobbning är ett annat område där samtalen blir fler. Och mobbningen har förstärkts och fördjupats på grund av nätet, enligt Kattis Ahlström. På nätet mobbas barn dygnet runt, tidigare var hemmet en fredad zon, men så är det inte längre. BRIS har blivit synligare i debatten under det gångna året, och det är definitivt en del av strategin. Dessutom, och inte minst, har telefontiderna utökats och barn och vuxna kan nu ringa fram till klockan 22 varje dag. Varför inte dygnet runt? Det kan bli verklighet så små SOS 15

16 profilen Kattis Ahlström Jag blir arg på alla som har åsikter utan att veta något, särskilt allt tyckande om barn. Jag vill ha forskning och fakta, inte bara en massa antaganden. En länk för barnen BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS , BRISmejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. 4 BRIS är organiserat med ett förbundskansli i Stockholm och regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå. 4 Föreningen startades 1971 av Berit Hedeby och barnboksförfattaren Gunnel Linde. Den utlösande historien var treåriga Maria, som misshandlats till döds av sin styvpappa och som upprörde hela Sverige. 4 Åtta av tio som ringer är flickor. Medelåldern är 14 år. De vanligaste samtalen handlar om kamrater, skola och rädsla/oro. ningom men kom ihåg att vi är en frivilligorganisation, inte en statlig myndighet som många tror, och vi har ingen skyldighet att ha öppet, utan gör vad vi kan med de pengar vi har, säger hon. Vi sitter i BRIS ljusa konferensrum på Sveavägen i Stockholm. Kattis Ahlström svarar snabbt och effektivt på alla frågor, som den medievana person hon är. Hon har ju varit journalist. Jag är fortfarande journalist, säger hon snabbt. Varifrån kommer ditt engagemang? Jaa, jag vet inte. Det frågar alla, men jag har inget bra svar på det, säger hon, för första gången lite tveksam. Jag bara har det. Vissa är intresserade av djur, jag är intresserad av samtal. Jag tycker om att intervjua, att prata med barn. Sedan tror jag att alla som jobbar ideellt vill ge något tillbaka. Jag har haft sådan tur i mitt yrkesliv så jag tycker att jag vill göra det. Jag frågar henne om det finns en röd tråd i hennes yrkesliv, bland alla programledarjobb, intervjuer och chefredaktörsjobb. Hon säger att hon inte är mycket för röda trådar. Ändå är kanske hennes engagemang just det, en röd tråd. Man måste älska det man gör. Åren på Ica-kuriren är kanske undantaget, där var jag inte hundra procent engagerad. Men jag ville prova på ett nytt medium efter att ha jobbat länge inom både TV och radio. Jag har väl olika sidor och vill hela tiden vara i rörelse. Jag har också en lekfull sida och har gjort en del sådana program på TV, ytliga kan en del säga. Men jag vill ha den sidan också och det finns plats för det. Hur är du som chef? Det är nog samma sak där, jag tror inte att jag har en särskild cementerad roll som chef. Den da- gen jag slår mig till ro och säger att sådan här är jag, det är bara att acceptera, då kan jag lägga av. Jag vill vara i förändring och jag vill utvecklas hela tiden och hoppas att jag är sådan som ledare också. Jag hoppas förstås att jag är någorlunda trygg och någorlunda tydlig. Och jag vill vara en chef som lyfter andra. Och det är alltid en svårighet när man är en entusiastisk person med mycket idéer. Där får jag passa mig så att jag inte slänger vatten på andras glöd. Hon har två barn, 15 och 17 år. Har jobbet på BRIS påverkat hennes relation till sina egna barn? Nej, jag tror inte att jag har blivit en annorlunda mamma för att jag jobbar på BRIS. Det är klart att vi kan diskutera frågor som har med barn att göra, men annars tror jag att skillnaden från tidigare är att jag jobbar ännu mer. Klockan närmar sig nio och om ett par minuter ska hon in i nästa morgonmöte. Jag ger henne ett par sista frågor. Vad gör dig arg? Jag blir arg av svek. Och av känslan att bli klappad på huvudet. Det har inte hänt så ofta, kanske därför jag blir arg när det händer. Och så blir jag arg av kränkningar, av att känna hjälplöshet, av att vi blundar för saker. Jag blir arg när jag ser hur överrepresenterade vissa grupper är i till exempel vårdnadstvister i domstol. Utlandsfödda, socioekonomiskt utsatta människor jag kan inte fatta att vi fortsätter acceptera utanförskapet utan att göra något åt det. Och så blir jag arg på alla som har åsikter utan att veta något, särskilt allt tyckande om barn. Jag vill ha forskning och fakta, inte bara en massa antaganden. Vad blir du då glad av? Det kan låta lite politiskt korrekt, men jag blir faktiskt väldigt glad av mina barn. Och av mina medarbetare. Det finns en enorm kraft och vilja att göra saker bättre här och det blir jag genuint glad av. Jag är ganska lättroad och har lätt att skratta. Om jag inte har skrattat på ett tag, då är det något fel, och då måste jag göra något åt det. 16 SOS

17 effekt ambulansbrist vinjett vinjetten Uppdragen ökar dramatiskt Ambulansuppdragen ökar mer än vad medicinska behov kan motivera. Det konstaterar Daniel Lilja som har utrett frågan inom landstinget i Jönköpings län. Text: Boel Halldén Foto: Carl Robert Jonzon SOS 17

18 effekt ambulansbrist Socialstyrelsen skulle nog säga att det är ett säkert arbetssätt, men när ambulansresurserna tar slut äventyras patientsäkerheten Daniel Lilja Vi får fler larm, volymen ökar på ambulanssjukvården och på akutmottagningen på vårt länssjukhus Ryhov i Jönköping. Vi får också ambulansbrist allt oftare, säger Daniel Lilja, beredskaps- och sektionschef för folkhälsa och sjukvård vid landstinget i Jönköpings län. På uppdrag av landstinget har han utrett utvecklingen av ambulansverksamheten i landstinget i Jönköpings län mellan 2007 och Under dessa fem år ökade ambulansuppdragen inom Jönköpings sjukvårdsområde med närmare 50 procent, från till uppdrag per år. Alla typer av ambulansutryckningar blev fler, det vill säga prio 1 (blåljusfallen), prio 2 (därnäst i allvarlighetsgrad) och prio 3. Prio 1- utryckningarna har ökat mest relativt sett och nästan fördubblats. En liknande utveckling har också skett i andra landsting, men det handlar då främst om en ökning av prio 2-uppdragen. Men utvecklingen har inte bara skett i Sverige. Jönköpings läns landsting har gjort jämförelser med Finland och London där antalet ambulansutryckningar ökar med 5 procent årligen. Vi ville försöka förstå vad ökningen i vårt landsting beror på, säger Daniel Lilja. Vi tittade på sjukligheten, som inte har ökat. Vårdbehovet mätt i antal patienter per invånare i sluten vård är relativt konstant. Inte heller kan demografi och befolkningstillväxt förklara mer än kanske 3 procent av ökningen. Ambulanspersonalen uppfattar 18 SOS

19 Ambulans inom 20 minuter Målet för ambulanssjukvården inom landstinget i Jönköping län är att 80 procent av länets befolkning (totalt cirka invånare) ska nås inom 20 minuter efter larm vid prio 1- uppdrag. Bara två av länets 13 kommuner når inte målet. I Aneby och Mullsjö är responstiden 20,1 respektive 22,5 minuter enligt SKL:s öppna jämförelser Totalt finns 21 ambulanser i länet, av dessa är 17 dygnet-runtambulanser. Liggande sjuktransport upphandlas av länstrafiken och dirigeras av beställningscentralen för serviceresor. Antal vårdsamtal och ambulansären i Jönköpings län Antal vårdsamtal, sos alarm Antal ambulansärenden Daniel Lilja ser ett tydligt trendbrott 2011, då SOS sköterskor började prioritera sjukvårdsärenden i Jönköpings län. att allt fler unga personer utnyttjar ambulans, men utredningen visar att det inte är så. En del av ökningen kan förklaras med att ambulansuppdrag utanför länet ökade med 38 procent under perioden. De domineras av transporter till och från Linköpings universitetssjukhus som kan erbjuda specialistvård. Daniel Lilja identifierar ett trendbrott kring Det sammanfaller med att SOS Alarm på landstingens initiativ ändrade sitt arbetssätt till att låta sjuksköterskor bedöma och prioritera sjukvårdsärenden. Antalet uppdrag utan patient ökar just då. Insats utan patient innebär att insatsen blev avbruten eller så följde patienten inte med ambulansen. Patienten kanske har ringt tillbaka innan ambulansen har kommit fram eller så färdigbehandlas personen på plats. I uppdrag av typen utan patient finns nog också en stor grupp som okynnesringer, tror Daniel Lilja. Utredningen slår fast att förklaringen till ökningen måste sökas i ett ändrat beteende hos befolkningen som oftare larmar via 112. Att transporter utan patient har ökat stödjer enligt utredningen antagandet och tyder på att många larm inte är befogade. En av orsakerna till det kan vara det uppmärksammade fallet 2011 då en person avled kort efter att ha blivit nekad ambulans, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef inom vård på SOS Alarm. Många är påstridiga när de ringer 112, troligen för att de är rädda att inte få en ambulans. Vi ska Inte heller kan demografi och befolkningstillväxt förklara mer än kanske 3 procent av ökningen. Daniel Lilja göra bedömningen i telefon, och vi behöver till viss del överprioritera för att få rätt hjälpsökande i ambulansen. Även Daniel Lilja tror att händelsen 2011 kan ha spelat roll. Om sjuksköterskor på SOS Alarm är osäkra skickar de en ambulans. Om det är bra eller dåligt är svårt att säga. Socialstyrelsen skulle nog säga att det är ett säkert arbetssätt, men när ambulansresurserna tar slut äventyras patientsäkerheten. Ambulanserna ska inte alltid rulla för då klarar vi inte beredskap för de riktigt akuta fallen, påpekar Daniel Lilja. Förutom ambulansbrist pekar utredningen också på negativa konsekvenser som ökad arbetsbelastning och resursslöseri. Ett kvalitetsarbete har inletts mellan landstinget och SOS Alarm för att granska framför allt samtal och journaler för patienter som lämnas hemma. Vi gör det för att utveckla det medicinska beslutsstödet som används av SOS Alarm och hitta indikatorer för att operatörerna ska hänvisa till annan vårdnivå. SOS 19

20 utveckling rakeltelefoni Säker lina med mobil i Rakel Nu går det att koppla upp Rakeltelefonen till det allmänna telefonnätet. Den nya funktionen underlättar vardagen och ger en extra trygghet om det vanliga telefonnätet går ner. Text: Alessia Wistén Foto: Mattias Johansson/Maddoc Photography Med funktionen Rakel utanför Rakel går det att ringa och ta emot samtal i det vanliga telefonnätet och samtidigt använda sig av Rakeltelefonens alla funktioner. För att möjliggöra den nya tjänsten kopplas det nationella Rakelnätet samman med det allmänna telefonnätet. Det gör tjänsten betydligt mer robust än traditionell mobiltelefoni. När Stefan Österström, beredskapssamordnare på landstinget i Blekinge, fick vetskap om Rakel utanför Rakel bestämde han sig för att på prov utrusta några av sina tjänstemän i beredskap. Alla funktioner i landstinget har inte tillgång till Rakel och därför är mobiltelefoni ett vanligt kontaktsätt. Stefan Österström ser en given fördel i att han och hans medarbetare slipper oroa sig för att inte kunna nå viktiga funktioner om de har dålig mobiltäckning eller om mobilnätet skulle gå ner vid exempelvis ett elavbrott. Tidigare har det uppstått situationer där vi inte kunnat nå kollegor som inte har Rakeltelefon när mobilnätet gått ner, till exempel på grund av att en kabel grävts av. Skulle det uppstå en riktig kris blir mobilnäten ofta överbelastade på den aktuella platsen och då går det inte att nå ut. Därför var det självklart för oss att vi behövde en extra mobiltjänst, säger han. Tidigare har det uppstått situationer där vi inte kunnat nå kollegor. Rakel är en given fördel i skärgården och andra områden med dålig mobiltäckning, enligt Stefan Österström, beredskapssamordnare på landstinget i Blekinge. Mobiltelefonin i Rakel har uppfyllt Stefan Österströms förväntningar. Vi är nöjda med tjänsten, den har inte några direkta nackdelar. Det är bra ljudkvalitet, enkelt och bra integrerat i systemet. Nu har vi bestämt oss för att utrusta alla tjänstemän i beredskap i Blekinge med den. Nästa steg är att även medicinsk jour och fastighetsjour ska få tillgång till tjänsten. Steget efter det är ambulanssjukvården. 20 SOS

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Välkomna till SOS Alarm

Välkomna till SOS Alarm Välkomna till SOS Alarm VISION Ett tryggare Sverige för alla MISSION Vi är navet som skapar trygghet och säkerhet SOS Alarm har en kritisk roll som nav i det svenska trygghetssystemet Från en statisk alarmeringskedja

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8

SOS Alarm. Företagspresentation v https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 SOS Alarm Företagspresentation https://www.youtube.com/watch?v=bszsvgjunu8 2014 v1.2 1 MISSION, VISION OCH KÄRNVÄRDEN SOS Alarms mission är att arbeta för ett tryggare samhälle. Affärsidén är att utveckla,

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats

SOS Alarm Första länken i vårdkedjan. Från 112-samtal till dess ambulans är på plats Andreas Petersson SOS Alarm Första länken i vårdkedjan Från 112-samtal till dess ambulans är på plats De närmaste 40 minuterna Företaget SOS Alarm Sveriges nödnummer 112 SOS-centralen i Stockholm Prioriterings-

Läs mer

Framtidens alarmeringstjänst

Framtidens alarmeringstjänst Framtidens alarmeringstjänst Vi säkrar ett tryggare Sverige 112 är förmodligen det viktigaste numret vi slår under våra liv. I en nödsituation är tid skillnaden mellan liv eller död. Chansen att överleva

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Krisberedskap God beredskap för kriser Fallolyckor Drunkningsolyckor Strömavbrott Pandemier Bränder i byggnader

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning

Hackathon 23-24 May Utmaningars beskrivning Hackathon 2324 May Utmaningars beskrivning Innehåll Dirigera ambulanser: Grunden för dirigering... 2 Begränsade resurser... 2 Prioritet... 2 Medicinskt index... 2 Ambulansernas tillstånd... 2 Utmaningar

Läs mer

Suicidpreventiva åtgärder

Suicidpreventiva åtgärder Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) Suicidpreventiva åtgärder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt stöd

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268

BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Torbjörn Pettersson 2010-03-01 Dnr: LiÖ 2010-268 Hälso- och sjukvårdsnämnden Beslut om samverkansavtal mellan Landstinget Östergötland och Kommunförbundet Räddningstjänsten

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer Geoinfo 2014 Solgerd Tanzilli Ulrika Johansson Adresser i ambulansen Det tas för givet att ny teknik skall fungera och visa rätt information, speciellt

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna:

Dokumentation. Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015. Första diskussionspunkterna: Dokumentation Utrymningsövning UTÖ 14 april 2015 Första diskussionspunkterna: 1. Vart vänder man sig för att hitta bästa mottagningsort? 2. Vem har mandat att fatta beslut om mottagning? 3. Vet kommunerna

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet

Säkert, tryggt och framkomligt i vardag och kris. En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet En satsning på säkerhet, trygghet och framkomlighet Stockholmsregionen växer Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar på vägar, järnvägar och med sjöfart. Små störningar

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef

Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef Hur hanterar vi krisen? 21 maj 2015, Stephen Jerand, Polisområdeschef 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun Räddningstjänst Länsstyrelsen samordning

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA

VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD & OMSORG OCH MEDIA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ca 2 500 medarbetare Omsätter 1 miljard Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård och biståndskontor Stab Kommunen har arbetat med mediarelationer,

Läs mer

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n

Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n 2013-01-30 Guide fö r SOS Alarms hantering av suicidrisk inöm Jö nkö pings la n Rutinen är antagen av styrgrupp F samverkan 2013-01-30 SOS Alarm har på uppdrag av Staten genom alarmeringsavtalet uppdraget

Läs mer

Människor som hjälper människor

Människor som hjälper människor Människor som hjälper människor Falck Ambulans människor som hjälper människor Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige. Det gemensamma hos alla som arbetar hos oss är viljan att hjälpa

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem.

Kalmarsundsskolan 2016/2017. Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. Kalmarsundsskolan Krisgruppens exemplar Kalmarsundsskolan 2016/2017 Krishanteringsplan för åk F-9 samt fritidshem. 2 av 5 HANDLINGSPLAN FÖR KALMARSUNDSSKOLANS KRISGRUPP Syfte Att upprätta och underhålla

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20

Bussolycka Fredag Gräsnäs trafikplats E18/E20 OLYCKSORSAKSUTREDNING 1 (5) 20111-06-10 Tomas Fransson, 0221 670111 tomas.fransson@vmkfb.se DNR: 2011-70:1 Bussolycka Fredag 2011-06-10 Gräsnäs trafikplats E18/E20 n:\vmkf\rt\rt-utredningar\olycksorsaksutredningar\utredningar

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Vad är speciellt med Rakel? Den politiska förankringen Robustheten Täckning som kan förstärkas vid behov

Läs mer

Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande

Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande Kundservicefokus för att öka tryggheten för hjälpsökande Claes Eliasson, Verksamhetschef Alarmering & Beredskap Christine Stadling, Chef Strategi och Analys Alarmering & Beredskap Agenda Om SOS Alarm Utmaningar

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan

SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan SOS Alarm viktig länk i vårdkedjan 1 Grafisk form och produktion: Incitera, www.incitera.se Foto: Daniel Jeminen Tryckt av EO Grafiska Stockholm 2008 SOS Alarm en strategisk partner till vården VI PÅ SOS

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Varför finns det samverkansområden?

Varför finns det samverkansområden? Varför finns det samverkansområden? De utpekade myndigheterna ska bedriva planering inom samverkansområdena i syfte att främja en helhetssyn för krisberedskap (Krisberedskapsförordning) Uppgifter för myndigheterna

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer