MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved"

Transkript

1 MANUAL SURV mobile sensing All rights reserved

2 2 Innehållsförteckning Allmän information och säkerhet... 3 Exponering för radiofrekvensenergi... 3 CE-märkning... 4 Telefoniserviceavtal och SIM-kort... 4 Batteriunderhåll... 4 Nyhetsbrev från SURV mobile sensing... 4 Lär känna din SURV... 5 Utsidan... 5 Översikt av kommandon... 6 Komma igång steg för steg... 8 Detektorer och funktioner...13 Vibrationsdetektor...13 Rörelsedetektor...14 Temperaturdetektor...16 Stänga av detektorerna...18 Batteridetektor...19 Mikrofon...19 Larmknapp...19 Inställning av behöriga telefonnummer...20 Inställningsprofiler...22 Geografisk positionering...24 GSM cell tracking...24 GPS-positionering...26 Meddelanden och rapporter...29 Svar på kommandon...29 Meddelande om detektering...29 Rapporter...31 Frågesvar...32 Tidsinställningar...33 Avancerade funktioner...35 Tekniska data...36 Allmänt...36 GSM- och GPS-egenskaper...36 Strömförsörjning...36 Komponenter och gränssnitt...36 Fysiska egenskaper...37 Säkerhet och standard...37 Garantivillkor...37 Index...39

3 3 Allmän information och säkerhet VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET OCH GOD ANVÄNDNING. LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU ANVÄNDER DIN SURV. SURV består av elektroniska komponenter inneslutna i ett hölje av aluminium. SURV är robust och tålig men normal försiktighet för elektronik skall iakttagas. Används SURV utomhus i blött eller fuktigt väder skall en vattentät mobilpåse användas för att skydda elektroniken mot väta. Använd endast de komponenter som medföljer SURV. Anslut inga tillbehör som inte hör till SURV, förutom eventuellt hörtelefon med data som motsvarar den tekniska specifikationen. Garantiåtagandena gäller för normal användning av SURV. Åverkan på eller demontering av SURV upphäver alla åtaganden från säljaren. Du ansvarar själv för hur du använder SURV. SURV mobile sensing är under inga förhållanden ansvarigt för skador som orsakas av felaktig användning av SURV. Inte heller är SURV mobile sensing ansvarigt för oförutsedda särskilda skador eller följdskador 1 som uppstått vid användning av eller genom oförmåga att använda SURV. Exponering för radiofrekvensenergi SURV sänder och mottar radiofrekvent energi med låg effekt. Den är baserad på GSM-standard för mobilteknologi. SURV uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder för mobiltelefoni. De regler och bestämmelser för exponering av radiofrekvensenergi som gäller för mobiltelefoner gäller även för SURV. Gällande regler och allmän försiktighet skall iakttas. I det följande redovisas försiktighetsåtgärder som gäller för mobiltelefoner. För bästa möjliga effektivitet och för att se till att mängden RF-energi som en person utsätts för inte överskrider gällande normer, bör följande rekommendationer iakttas: Håll inte i GSM-antennen medan SURV används. Om du håller i antennen påverkas sändningskvaliteten och kan även göra att sändaren behöver arbeta med högre effektnivå än vad som är nödvändigt. Se till att SURV och dess antenn befinner sig minst 2,5 centimeter från kroppen när den sänder. Nästan alla elektroniska apparater är mottagliga för RF-energistörningar från externa källor om otillräckligt skydd föreligger. I vissa fall kan en SURV medföra störningar. Stäng av din SURV när du är i en byggnad med anslag som ber dig att stänga av mobiltelefon, t ex sjukhus där det kan 1 Innefattar utan begränsning förlust av användning och tid, förlust av data, olägenheter, affärsförlust samt förlorad inkomst eller besparingar.

4 4 finnas utrustning som är känslig för extern RF-energi. På flygplan skall din SURV vara avstängd enligt anvisningar från flygbolagets personal. Användare av pacemakers rekommenderas att ha ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och en pacemaker. Du kan läsa mer om strålning från mobiltelefonsystem på Post- och Telestyrelsens (PTS) hemsida CE-märkning Inom EU fastställs krav på olika produkter med hjälp av direktiv. Det finns direktiv för maskiner, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), lågspänning, leksaker, medicintekniska produkter osv. Viktiga krav för hälsa och säkerhet specificeras i direktiven. Produkterna får ett CE-märke när produkten uppfyller kraven. SURV är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller kraven enligt direktivet för hälsa och säkerhet samt direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet. Telefoniserviceavtal och SIM-kort För att SURV skall kunna användas krävs tillgång till GSM-telefoninätet genom ett serviceavtal med någon operatör av GSM-mobiltelefoni (abonnemang eller kontantkort). Från operatören får du ett SIM-kort. SIM betyder Subscriber Identity Module. SIM-kortet måste aktiveras av telefonioperatören innan det kan användas. Din telefonioperatör kan ge dig ytterligare information. SIM-kortet sköter kontakten med GSM-nätet för din SURV. SIM-kortet innehåller ett datorchip med information om telefonnummer, registerinformation och operatörens serviceåtagande. Observera att SIM-kortets PIN-kod måste tas bort innan SIM-kortet installeras i SURV. Borttagning av PIN-kod och installation av SIM-kortet beskrivs i avsnittet Komma igång steg för steg, punkt 3. Batteriunderhåll Batteriet bör regelbundet underhållsladdas. Låt aldrig batteriet bli fullständigt urladdat. Batteriets livslängd förlängs om batteriet laddas upp till full kapacitet minst var sjätte (6:e) månad. Nyhetsbrev från SURV mobile sensing Anmäl dig med din e-postadress till nyhetsbrevet från SURV mobile sensing på Då får du alla nyheter om SURV och information om uppdateringar, nya funktioner samt tjänster som utvecklas för SURV. SURV mobile sensing arbetar kontinuerligt med utveckling av SURV.

5 5 Lär känna din SURV Välkommen till SURVs värld! Tack för att du valt en SURV för att hjälpa dig att observera, kontrollera och bevaka. Din SURV är användbar för många olika ändamål och i många olika situationer och händelseförlopp. Ibland är SURV barnvakt, ibland bevakar den dörrar. Ibland förvarnar SURV om besökare på ingång, ibland vakar den över varor på lastkajen. Ibland är SURV ett lätt bärbart personlarm och ibland ligger den på pass i bilen. Ibland har SURV vitvarorna på byggplatsen under observation tills hantverkarna kommer och ibland kontrollerar den att pumpen går kontinuerligt. Ibland positioneras gods under transport och ibland ligger SURV i båten så att den inte blir stulen. Utsidan Använd denna manual för att komma igång med din SURV. För att ge dig en översikt visar vi dig först vad du ser på utsidan av SURV. GSM statusindikator Larmknapp Mikrofon GPS-antenn GPS statusindikator GSMantenn On/Offknapp Anslutningskontakt för batteriladdare Uttag för hörtelefon IR-sensor Batteriladdningsindikator SIM-kortshållare

6 6 Översikt av kommandon Inställning av funktionerna på SURV bestämmer vad SURV ska göra, hur det ska göras och när det ska göras. Inställningar görs med korta kommandoord som skickas till SURV med SMS från mobiltelefon. Du behöver ingen dator eller andra hjälpmedel för att programmera SURV. Kommandona är korta, logiska och lätta att komma ihåg. De består av enkla engelska ord och kan skrivas med stora eller små bokstäver i SMS. Här följer en översikt av kommandona och en beskrivning av deras uppbyggnad och funktion. Hur varje kommando ska användas förklaras utförligt i den följande texten. Kommando Ord i Utför Betydelse kommandot SHAKEON Shake on Aktiverar vibrationsdetektorn Skickar SMS när den avkänner vibrationer NOSHAKEON No shake on Aktiverar vibrationsdetektorn Skickar SMS när den avkänner frånvaro av vibrationer IRON IR on Aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) Skickar SMS när den avkänner rörelse NOIRON No IR on Aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) Skickar SMS när den avkänner frånvaro av rörelse TEMPUP Temp up Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är högre än angivet värde TEMPDOWN Temp down Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är lägre än angivet värde TEMPIN Temp in Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är inom angivet intervall TEMPOUT Temp out Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är utanför angivet intervall?temp Temp Aktiverar temperaturdetektorn och mäter den aktuella temperaturen SENSOFF Sens off Inaktiverar vibrationsdetektor, rörelsedetektor och temperaturdetektor Skickar SMS med värdet för den aktuella temperaturen Stänger av vibrationsdetektor, rörelsedetektor och temperaturdetektor CELLOUT Cell out Aktiverar GSM cell tracking Skickar SMS när SURV kommer utanför angiven GSM-cell CELLIN Cell in Aktiverar GSM cell tracking Skickar SMS när SURV kommer innanför angiven GSM-cell TRACKOFF Track off Inaktiverar GSM cell tracking Stänger av GSM cell tracking LOCON Loc on Aktiverar GPS-enheten och skapar kontakt med GPSsatellitnätet Ställer SURV i beredskap för GPSpositionering

7 7 LOCOFF Loc off Inaktiverar GPS-enheten Stänger av GPSenheten?LOC Loc Kopplar upp sig mot GPSsatelliterna för att få fixpunkt Skickar SMS med uppgift om longitud och latitud för fixpunkten GSMON GSM on Anger hur länge GSM-enheten skall vara aktiv Efter den aktiva tiden kopplas SURV ner från GSM-nätet Efter vilotiden kopplas SURV upp till GSM-nätet Skickar SMS rapport när SURV förflyttats angivet avstånd GSMOFF GSM off Anger hur länge GSM-enheten skall vara i viloläge DISTREPON Dist rep on Aktiverar GPS och mäter avståndet som SURV förflyttats DISTREPOFF Dist rep off Inaktiverar avståndsmätning Stänger av avståndsmätningen TIMEREPON Time rep on Aktiverar tidräknaren och mäter tiden Skickar SMS med periodisk rapport av temperatur, batteristatus, m m TIMEREPOFF Time rep off Inaktiverar tidmätning Stänger av tidräknaren BUTTONOFF Button off Inaktiverar larmknappen När larmknappen trycks in händer ingenting BUTTONON Button on Aktiverar larmknappen När larmknappen trycks ned skickas larmmeddelande PROF Prof Ställer in profil med angivet nummer Skickar SMS med ok när vald profil ställts in DEFAULT Default Återställer fabriksinställningar i aktuell profil Raderar profilens alla tidigare inställningar ALARMNR Alarm nr Registrerar angivna telefonnummer som SURV ska skicka meddelanden och rapporter till ACCESSNR Access nr Registrerar angivna telefonnummer som tillåts ändra SURVs inställningar CALLNR Call nr Registrerar angivna telefonnummer som får ringa upp SURV Skickar SMS med ok när numren registrerats Skickar SMS med ok när numren registrerats Skickar SMS med ok när numren registrerats

8 8 Komma igång steg för steg Inställning av funktionerna på SURV bestämmer vad Du vill att SURV ska göra, hur det ska göras och när det ska göras. Det sker med korta textkommandon som skickas till SURV med SMS. Du behöver ingen dator eller andra hjälpmedel för att styra SURV. SURV och din mobiltelefon kommer att samarbeta med hjälp av SMS, vilket alla mobiltelefoner klarar. Kommandona är utformade för att ange under vilka omständigheter en detektor eller funktion i SURV ska känna av, reagera och skicka meddelande. Med kommandona klarar du alla inställningar. Kommandona är korta, logiska och lätta att komma ihåg. Kommandoöversikten på sidan 6 visar att de är uppbyggda av enkla engelska ord som kan skrivas med stora eller små bokstäver i SMS. Om du vill göra flera inställningar samtidigt kan du skicka flera kommandon i ett SMS men då måste kommandona vara åtskilda av semikolon utan mellanslag. Följ steg-för-steg-anvisningen nedan för att göra grundinställningen av din SURV Ladda batteriet Sätt SURVs batteriladdare i vägguttaget och anslut batteriladdaren till SURV. Laddningslampan börjar lysa så snart batteriladdaren anslutits till SURV och en spänningskälla. Laddning första gången skall pågå tills laddningslampan på SURV har släckts. Då är batteriet fulladdat. Läs igenom denna manual innan du börjar använda SURV! Innan du börjar göra några inställningar av SURV ska du läsa igenom denna manual. Då får du en överblick över de möjligheter SURV har och var du hittar informationen i denna manual. Montera SIM-kortet SIM-kortet måste vara registrerat för att få nummerpresentation så att uppringande telefonnummer kan identifieras. SIM-kortets PIN-kod måste vara inaktiverad för att det ska fungera. (Om det behövs, sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon och där inaktivera PIN-koden enligt anvisningar för mobiltelefonen). Sätt i SIMkortet i hållaren på undersidan av SURV. SIM-kortet ska försiktigt skjutas in i SIM-kortshållaren på SURV. Vänd SIM-kortet så som visas på bild 2. Bild 2

9 Registrera telefonnumret till SURV i din mobiltelefon Lägg in telefonnumret till SURVs SIM-kort i din mobiltelefons telefonbok. Välj ett bra namn på SURV så att du lätt kan ta fram numret när du ska skicka SMS för att styra SURV. Starta SURV PÅ/AV-knappen är placerad invid SIM-kortshållaren. Använd en penna eller liknande för att enkelt komma åt knappen. Sätt på SURV genom att skjuta knappen till läge ON. Då startas GSMenheten och lampan bredvid GSM-antennen börjar lysa med fast sken medan den letar efter GSM-nätet. Sedan blinkar lampan så länge SURV har kontakt med GSM-nätet. Om den inte hittar något nät så slutar den leta efter några minuter. Efter 15 minuter försöker den koppla upp sig till GSM-nätet igen. SURV fortsätter så tills den hittat det aktuella nätet. Registrera telefonnumret till din mobiltelefon i SURV Nu ska du skicka ditt första SMS med instruktioner till SURV. Det gäller telefonnumret som SURV ska skicka SMS till med meddelanden och rapporter. Du använder då kommandot ALARMNR. Tre sådana telefonnummer kan registreras. Anger du bara ett nummer så får bara det telefonnumret SMS från SURV. Registrerar du flera telefonnummer så får alla numren SMSmeddelanden från SURV. Registreringen sker med kommandot ALARMNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z 2 symboliserar telefonnummer. Telefonnumren ska skrivas enligt internationell standard. Då kan SURV skicka meddelanden till din mobil var den än befinner sig i världen. Om du t ex vill registrera telefonnumren och ska de skrivas respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skrivs kommandot på följande sätt: ALARMNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står ALARMNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot är godkänt och telefonnumret har registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något ALARMNR. Försök igen. 2 Bokstäverna x, y och z används genomgående i denna manual för att beteckna olika typer av värden som hör ihop med kommandona.

10 10 Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt ALARMNR-kommando så raderas de telefonnummer som tidigare registrerats med ett ALARMNRkommando. 7 8 Testa din SURV Pröva nu att trycka på larmknappen. Då känner du en vibration som betyder att SURV skickat ett SMS-meddelande till de telefonnummer som du registrerat. Inom sekunder (vid normal SMS-beläggning) får du ett SMS-meddelande. Där står bl a AlarmButton, datum och tid. Nu vet du att SURV är aktiverad, att larmknappen fungerar och att meddelanden från SURV når fram till det mobilnummer du registrerat. Om det inte fungerar så bör du utföra åtgärderna i punkt 6 ovan en gång till. Registrera telefonnummer som får ringa till SURV Med kommandot CALLNR bestämmer du vilket telefonnummer som får ringa till SURV och lyssna på ljud där SURV befinner sig. Du kan registrera upp till tre nummer som ska kunna ringa upp SURV. Registreras inget telefonnummer som ska ha rätt att ringa SURV, kan alla som känner till telefonnumret till SURV ringa och lyssna. Det gäller även felringningar. Registreringen sker med kommandot CALLNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z symboliserar de telefonnummer som ska registreras. I detta fall skall telefonumren anges utan landsnummer och utan inledande nollor. Skillnaden i sättet att ange telefonnummer beror på att telefonsystemet behandlar röstsamtal analogt medan SMS hanteras digitalt. Om de telefonnummer som skall registreras t ex är och ska det skrivas som respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skriver du ett SMS med kommandot på följande sätt: CALLNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står CALLNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot har uppfattats och telefonnumret registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något CALLNR. Försök igen.

11 11 Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt CALLNR-kommando så raderas de telefonnummer som tidigare registrerats med ett CALLNR-kommando Ring upp SURV För att testa funktionen kan du nu ringa upp SURV och kontrollera att du hör ljud som omger SURV. Ring därefter från ett telefonnummer som du inte givit rätten att ringa upp SURV och kontrollera att du inte kommer fram. Registrera telefonnummer som får ändra SURVs inställningar Med kommandot ACCESSNR bestämmer du vem som ska kunna skicka SMS till SURV för att ändra inställningarna. Du kan registrera upp till tre nummer som ska kunna ringa upp SURV. Registreras inte något telefonnummer som ska ha rätt att ändra SURVs inställningar, kan alla skicka SMS till din SURV men bara de som känner till telefonnumret till din SURV och som vet hur man ska skriva kommandon i SMS. I detta kommando ska du vara extra noga att skriva allting korrekt. Observera att om du registrerar bara ett telefonnummer och det blir felaktigt har du själv ingen möjlighet att ändra det eftersom SURV då inte kan ta emot SMS annat än från det felaktiga numret. För att få SURV att fungera igen måste flashminnet i SURV uppdateras. Kontakta i så fall supporten på SURV mobile sensing, Registreringen sker med kommandot ACCESSNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z symboliserar de telefonnummer som ska registreras. Telefonnumren ska skrivas enligt internationell standard. Om du t ex vill registrera telefonnumren och ska de skrivas respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skriver du ett SMS med kommandot på följande sätt: ACCESSNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står ACCESSNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot har uppfattats och telefonnumret registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något CALLNR. Försök igen. Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt ACCESSNR-kommando så raderas de telefon-

12 12 nummer som tidigare registrerats med ett ACCESSkommando Skicka testmeddelande Skriv ett SMS med texten: shakeon;sensoff och skicka det till din SURV. Du får då ett SMS med svaret SHAKEON ok; SENSOFF ok. Det betyder att du först aktiverade vibrationsdetektorn och därefter med det andra kommandot stängde av alla detektorer. Fungerade detta från din mobil så vet du också att registrerat accessnummer blev rätt. Nu är alla registreringar klara och du kan börja använda din SURV. Läs vidare i denna manual och lär dig använda alla funktionerna i din SURV. I de följande avsnitten beskrivs detektorer och funktioner, geografisk positionering, tillsammans med kommandon du använder för att ställa in dem.

13 13 Detektorer och funktioner SURVs olika detektorer och funktioner styrs med hjälp av SMS som innehåller kommandon som registreras av SURV så att aktuella inställningar görs. Vibrationsdetektor SURV har en synnerligen känslig, elektromekanisk vibrationsdetektor. Den känner av små och svaga vibrationer. Om du lägger SURV på ett bord och knackar på bordet, så får du strax efter ett SMS-meddelande att den känt av vibrationerna. Det är i stort sett omöjligt att flytta SURV från en plats till en annan utan att den detekterar vibrationer. Vibrationsdetektorn kan också ställas in för att känna av när det inte förekommer några vibrationer. Om det normala är att det vibrerar så reagerar SURV om det skulle sluta vibrera, t ex en maskin som inte längre fungerar eller ett föremål som inte längre rör sig. När SURV känner av att det inte finns vibrationer så rapporterar den med SMS. Vibrationsdetektorn styrs med hjälp av två kommandon. Det ena kommandot ställer in vibrationsdetektorn för att känna av vibrationer och det andra för att känna av när det inte vibrerar. Kommandona skrivs på följande sätt: SHAKEONx Kommandot SHAKEON aktiverar vibrationsdetektorn och ställer in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot SHAKEON får du ett SMS med svaret SHAKEON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar vibrationer skickas ett SMS som anger Vibration detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSMmottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar vibrationer och skickar SMS och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om vilotiden x utelämnas sätts vilotiden till 0. Då blir det ingen vilotid vilket innebär att SMS skickas när SURV detekterar vibrationer så länge vibrationsdetektorn är aktiverad. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot SHAKEON12 och skicka till SURV så får du svaret SHAKEON ok. Då har du aktiverat vibrationsdetektorn och ställt in den för att var tolfte minut känna av om det förekommer vibrationer där SURV är. Om den då registrerar vibrationer skickas ett SMS.

14 14 NOSHAKEONx Kommandot NOSHAKEON aktiverar vibrationsdetektorn för att känna av frånvaro av vibrationer samt ställa in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot NOSHAKEON får du ett SMS med svaret NOSHAKEON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar frånvaro av vibrationer skickas ett SMS som anger Vibration detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om vilotiden x utelämnas sätts vilotiden till 0. Vilotiden 0 innebär att vibrationsdetektorn inte kan registrera frånvaro av vibrationer. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot NOSHAKEON3 och skicka till SURV så får du svaret NOSHAKEON ok. Då har du aktiverat vibrationsdetektorn och ställt in den för att var tredje minut registrera frånvaro av vibrationer där SURV är. Om den då registrerar frånvaro av vibrationer skickas ett SMS. Rörelsedetektor Infraröd strålning är värmestrålning som är elektromagnetisk strålning av en våglängd strax ovanför vanligt ljus. Rörelsedetektorn i SURV känner med en IR-detektor av förändring i värmestrålningen som den tolkar som rörelse. IR-sensorn utlöses av infraröd strålning från ett objekt med en storlek på 70 x 25 cm som befinner sig i graders vinkel på ett avstånd upp till 5 m. Praktisk utprovning har visat att den känner av människor även på större avstånd. När rörelsedetektorn känner av värmestrålning rapporterar den med SMS till din mobiltelefon. Rörelsedetektorn kan programmeras att känna av frånvaro av värmestrålning när inget utstrålande objekt finns i avkänningsområdet. Om det t ex hela tiden passerar människor framför rörelsedetektorn men detta upphör, så meddelar SURV med ett SMS. Rörelsedetektorn styrs med hjälp av två kommandon. Det ena kommandot ställer in rörelsedetektorn för att känna av värmestrålning och det andra för att känna av när det inte finns objekt som avger värme inom avkänningsområdet. Kommandona skrivs på följande sätt:

15 15 IRONx Kommandot IRON aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) och ställer in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot IRON får du ett SMS tillbaka med svaret IRON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar rörelse i form av värmestrålning skickas ett SMS som meddelar Motion detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar rörelse och skickar SMS och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om x utelämnas sätts värdet till 0 vilket medför att det inte blir någon vilotid och att SMS skickas varje gång SURV detekterar rörelse. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot IRON120 och skicka till SURV så får du svaret IRON ok. Då har du aktiverat rörelsedetektorn (IRdetektorn) och ställt in den för att varannan timme känna av om det förekommer rörelse där SURV är. Om den då registrerar rörelse skickas ett SMS. NOIRONx Kommandot NOIRON aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) för att känna av frånvaro av rörelse och ställa in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot NOIRON får du ett SMS med svaret NOIRON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar frånvaro av rörelse skickas ett SMS som meddelar Motion detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt registrerar frånvaro av rörelse och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om x utelämnas sätts värdet till 0 vilket betyder att SURV inte kan detektera frånvaro av rörelse. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot NOIRON10 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret NOIRON ok. Då har du aktiverat rörelsedetektorn (IR-detektorn) och ställt in den för att var tionde minut känna av frånvaro av rörelse där SURV är. Om den då registrerar frånvaro av rörelse skickas ett SMS.

16 16 Temperaturdetektor Den inbyggda temperaturdetektorn i SURV kan mäta temperaturer inom intervallet -20 C och +55 C som är det temperaturintervall inom vilket SURV kan användas. Temperaturdetektorn kan ställas in för att vid fyra olika situationer mäta den aktuella temperaturen och jämföra den med referensvärden. SURV kan känna av: Temperatur över ett visst inställt temperaturvärde Temperatur under ett visst inställt temperaturvärde Temperatur inom ett visst inställt temperaturintervall Temperatur utanför ett visst inställt temperaturintervall När temperaturdetektorn i SURV känner av något av dessa förhållanden så rapporterar den med ett SMS. Det är även möjligt att skicka ett enkelt kommando med SMS och få tillbaka ett svar med den aktuella temperaturen. Vid stor GSM- eller GPSaktivitet alstras värme som kan påverka det av temperaturdetektorn uppmätta värdet. Följande kommandon gör inställningar som gäller temperaturdetektorn: TEMPUPx Kommandot TEMPUP aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturvärdet x som referens att jämföra den uppmätta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPUP får du ett SMS med svaret TEMPUP ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När temperaturen stiger och SURV uppmäter en temperatur som är högre än referensvärdet x skickas ett SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Om x inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x kan vara enbart ett heltal eller ett heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPUP23 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPUP ok. Då har du aktiverat temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är stiger över 23 C. När den aktuella temperaturen är högre än 23 C skickas ett SMS.

17 17 TEMPDOWNx Kommandot TEMPDOWN aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturvärdet x som referens för att jämföra den uppmäta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPDOWN får du ett SMS med svaret TEMPDOWN ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar en temperatur lägre än referensvärdet x skickas SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Om x inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x kan vara enbart ett heltal eller ett heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPDOWN-3 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPDOWN ok. Då har du aktiverat temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är lägre än -3 C. När den aktuella temperaturen är faller under -3 C skickas ett SMS. TEMPINx:y Kommandot TEMPIN aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturintervallet x:y som referens för att jämföra den uppmätta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPIN får du ett SMS med svaret TEMPIN ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar en temperatur inom temperaturintervallet x:y skickas ett SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x och y anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Värdet x måste vara lägre än värdet y. Om x och y inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x och y kan vara enbart heltal eller heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPIN7:14 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPIN ok. Då har du aktiverat

18 18 temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är ligger inom intervallet 7-14 C. När den aktuella temperaturen är inom intervallet 7-14 C skickas ett SMS. TEMPOUTx:y Kommandot TEMPOUT aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturintervallet x:y som referens för att jämföra den uppmätta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPOUT får du ett SMS med svaret TEMPOUT ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar en temperatur utanför temperaturintervallet x:y skickas ett SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x och y anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Värdet x måste vara lägre än värdet y. Om x och y inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x och y kan vara enbart heltal eller heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPOUT15:20 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPOUT ok. Då har du aktiverat temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är ligger utanför intervallet C. När den aktuella temperaturen är utanför intervallet C skickas ett SMS.?TEMP Kommandot?TEMP aktiverar temperaturdetektorn och avläser den aktuella temperaturen där SURV befinner sig och returnerar ett SMS med det uppmätta temperaturvärdet i grader Celsius. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot?temp och skicka till SURV så får du ett SMS till svar med den aktuella temperaturen där SURV är. Stänga av detektorerna Detektorerna kan inte inaktiveras var för sig utan istället har detta samlats till ett gemensamt, förenklande kommando som gör vibrationsdetektor, rörelsedetektor och temperaturdetektor inaktiva. För att försätta någon av detektorerna i aktivt läge igen krävs att något av de ovanstående kommandona skickas. SENSOFF Kommandot SENSOFF inaktiverar vibrationsdetektorn, rörelsedetektorn och temperaturdetektorn. När du skickar ett SMS med kommandot

19 19 SENSOFF får du ett SMS med svaret SENSOFF ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot SENSOFF och skicka till SURV så får du ett SMS till svar som anger SENSOFF ok vilket innebär att vibrations-, rörelse- och temperaturdetektorerna inaktiverats. Batteridetektor SURV har en inbyggd detektor för att mäta aktuell batterispänning. Vid för låg batterispänning (svag laddning av batteriet) skickas ett SMS med ett varningsmeddelande som anger Low battery voltage. Varningsmeddelandet skickas automatiskt utan att något särskilt kommando behöver ges. När du får ett sådant meddelande bör batteriladdaren anslutas till SURV för att ladda upp batteriet. När laddningen startar tänds laddningslampan. Ladda om möjligt batteriet fullständigt varje gång det laddas. När batteriet är fullt laddat slocknar laddningslampan. Om SURV inte finns inom räckhåll för laddning kan strömförbrukningen i SURV temporärt minskas genom en ändring av inställningarna för detektorer och rapportering. SURVs strömförbrukning varierar med hur detektorer och rapporter konfigureras. En användningstid på upp till 4 månader är möjlig vid smart inställning av detektorer och rapportering. Mikrofon SURV är utrustad med en rundtagande electret-mikrofon med hög känslighet och stort frekvensomfång. Mikrofonen har anpassats för att särskilt tydligt återge mänskliga röster. Du kan ringa upp SURV och då kopplas mikrofonen på och du kan avlyssna omgivande ljud där SURV befinner sig med mycket god hörbarhet. Det behövs inget särskilt kommando för detta. Uppringningsmöjligheten kan med kommandot CALLNR begränsas till vissa telefonnummer som tillåts ringa upp SURV. En hörtelefon (t ex handsfree, headset, örsnäcka) kan anslutas till SURV. Den gör det möjligt för en person i SURVs närhet att samtala med den som ringer upp. SURV fungerar i detta fall som en vanlig mobiltelefon men som bara kan ringas upp utifrån. Denna funktion kan användas t ex för att i en viss situation ge instruktioner och handledning på distans. Inget särskilt kommando behövs för att en ansluten hörtelefon ska vara aktiverad. Hörtelefonen ska ha de egenskaper som anges i tekniska data. Larmknapp Larmknappen på SURV är enkelt åtkomlig på ovansidan. När larmknappen trycks in vibrerar SURV som bekräftelse på att den mottagit instruktionen. Ett SMS-meddelande skickas till det eller de telefonnummer som registre-

20 20 rats att ta emot rapporter och meddelanden. Meddelandets mottagare kan vara den egna mobilen, annan vald telefon eller larmcentral. Den som tar emot kan då vidta åtgärder. SURV fungerar alltså som ett effektivt personlarm. Larmknappen kan stängas av och sättas på med hjälp av följande två kommandon: BUTTONON Kommandot BUTTONON aktiverar larmknappen. När du skickar ett SMS med kommandot BUTTONON får du ett SMS med svaret BUTTONON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. BUTTONOFF Kommandot BUTTONOFF inaktiverar larmknappens meddelandefunktion. När du skickar ett SMS med kommandot BUTTONOFF får du ett SMS med svaret BUTTONOFF ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. Inställning av behöriga telefonnummer Behöriga telefonnummer är sådana telefonnummer som får ta emot information från SURV, ringa röstsamtal till SURV eller ändra SURVs inställningar. Dessa telefonnummer registreras med hjälp av kommandona ALARMNR, ACCESS och CALLNR. ALARMNRTxTyTz Kommandot ALARMNR registrerar telefonnummer som SURV ska skicka SMS till med meddelanden och rapporter. När du skickar ett SMS med kommandot ALARMNR får du ett SMS med svaret ALARMNR ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. Ett, två eller tre telefonnummer kan registreras med kommandot ALARMNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer och x, y och z anger respektive telefonnummer som skall registreras. Telefonnummer skall skrivas enligt internationell standard, t ex som i kommandot skrivs T Då kan SURV skicka meddelanden till din mobil var den och du än befinner er i världen. Upp till tre telefonnummer kan registreras. Registrerar du bara ett nummer så får bara det telefonnumret SMS från SURV. Registrerar du flera telefonnummer så får alla numren SMS-meddelanden från SURV. Om du t ex vill registrera telefonnumren och ska de skrivas respektive

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual PAK-50

Användarmanual PAK-50 Användarmanual PAK-50 SE För att kunna använda alarmknappen måste ett SIM-kort vara installerat (medföljer inte). Se den andra manualen Installation och inställningar. 1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1.1 OBS! Läs

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 Läs noga igenom denna instruktionsbok innan du installerar produkten. Garantin omfattar ej skador som uppstått på grund av felaktig installation

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF93D Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer