MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL. SURV mobile sensing All rights reserved"

Transkript

1 MANUAL SURV mobile sensing All rights reserved

2 2 Innehållsförteckning Allmän information och säkerhet... 3 Exponering för radiofrekvensenergi... 3 CE-märkning... 4 Telefoniserviceavtal och SIM-kort... 4 Batteriunderhåll... 4 Nyhetsbrev från SURV mobile sensing... 4 Lär känna din SURV... 5 Utsidan... 5 Översikt av kommandon... 6 Komma igång steg för steg... 8 Detektorer och funktioner...13 Vibrationsdetektor...13 Rörelsedetektor...14 Temperaturdetektor...16 Stänga av detektorerna...18 Batteridetektor...19 Mikrofon...19 Larmknapp...19 Inställning av behöriga telefonnummer...20 Inställningsprofiler...22 Geografisk positionering...24 GSM cell tracking...24 GPS-positionering...26 Meddelanden och rapporter...29 Svar på kommandon...29 Meddelande om detektering...29 Rapporter...31 Frågesvar...32 Tidsinställningar...33 Avancerade funktioner...35 Tekniska data...36 Allmänt...36 GSM- och GPS-egenskaper...36 Strömförsörjning...36 Komponenter och gränssnitt...36 Fysiska egenskaper...37 Säkerhet och standard...37 Garantivillkor...37 Index...39

3 3 Allmän information och säkerhet VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET OCH GOD ANVÄNDNING. LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU ANVÄNDER DIN SURV. SURV består av elektroniska komponenter inneslutna i ett hölje av aluminium. SURV är robust och tålig men normal försiktighet för elektronik skall iakttagas. Används SURV utomhus i blött eller fuktigt väder skall en vattentät mobilpåse användas för att skydda elektroniken mot väta. Använd endast de komponenter som medföljer SURV. Anslut inga tillbehör som inte hör till SURV, förutom eventuellt hörtelefon med data som motsvarar den tekniska specifikationen. Garantiåtagandena gäller för normal användning av SURV. Åverkan på eller demontering av SURV upphäver alla åtaganden från säljaren. Du ansvarar själv för hur du använder SURV. SURV mobile sensing är under inga förhållanden ansvarigt för skador som orsakas av felaktig användning av SURV. Inte heller är SURV mobile sensing ansvarigt för oförutsedda särskilda skador eller följdskador 1 som uppstått vid användning av eller genom oförmåga att använda SURV. Exponering för radiofrekvensenergi SURV sänder och mottar radiofrekvent energi med låg effekt. Den är baserad på GSM-standard för mobilteknologi. SURV uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder för mobiltelefoni. De regler och bestämmelser för exponering av radiofrekvensenergi som gäller för mobiltelefoner gäller även för SURV. Gällande regler och allmän försiktighet skall iakttas. I det följande redovisas försiktighetsåtgärder som gäller för mobiltelefoner. För bästa möjliga effektivitet och för att se till att mängden RF-energi som en person utsätts för inte överskrider gällande normer, bör följande rekommendationer iakttas: Håll inte i GSM-antennen medan SURV används. Om du håller i antennen påverkas sändningskvaliteten och kan även göra att sändaren behöver arbeta med högre effektnivå än vad som är nödvändigt. Se till att SURV och dess antenn befinner sig minst 2,5 centimeter från kroppen när den sänder. Nästan alla elektroniska apparater är mottagliga för RF-energistörningar från externa källor om otillräckligt skydd föreligger. I vissa fall kan en SURV medföra störningar. Stäng av din SURV när du är i en byggnad med anslag som ber dig att stänga av mobiltelefon, t ex sjukhus där det kan 1 Innefattar utan begränsning förlust av användning och tid, förlust av data, olägenheter, affärsförlust samt förlorad inkomst eller besparingar.

4 4 finnas utrustning som är känslig för extern RF-energi. På flygplan skall din SURV vara avstängd enligt anvisningar från flygbolagets personal. Användare av pacemakers rekommenderas att ha ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och en pacemaker. Du kan läsa mer om strålning från mobiltelefonsystem på Post- och Telestyrelsens (PTS) hemsida CE-märkning Inom EU fastställs krav på olika produkter med hjälp av direktiv. Det finns direktiv för maskiner, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), lågspänning, leksaker, medicintekniska produkter osv. Viktiga krav för hälsa och säkerhet specificeras i direktiven. Produkterna får ett CE-märke när produkten uppfyller kraven. SURV är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller kraven enligt direktivet för hälsa och säkerhet samt direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet. Telefoniserviceavtal och SIM-kort För att SURV skall kunna användas krävs tillgång till GSM-telefoninätet genom ett serviceavtal med någon operatör av GSM-mobiltelefoni (abonnemang eller kontantkort). Från operatören får du ett SIM-kort. SIM betyder Subscriber Identity Module. SIM-kortet måste aktiveras av telefonioperatören innan det kan användas. Din telefonioperatör kan ge dig ytterligare information. SIM-kortet sköter kontakten med GSM-nätet för din SURV. SIM-kortet innehåller ett datorchip med information om telefonnummer, registerinformation och operatörens serviceåtagande. Observera att SIM-kortets PIN-kod måste tas bort innan SIM-kortet installeras i SURV. Borttagning av PIN-kod och installation av SIM-kortet beskrivs i avsnittet Komma igång steg för steg, punkt 3. Batteriunderhåll Batteriet bör regelbundet underhållsladdas. Låt aldrig batteriet bli fullständigt urladdat. Batteriets livslängd förlängs om batteriet laddas upp till full kapacitet minst var sjätte (6:e) månad. Nyhetsbrev från SURV mobile sensing Anmäl dig med din e-postadress till nyhetsbrevet från SURV mobile sensing på Då får du alla nyheter om SURV och information om uppdateringar, nya funktioner samt tjänster som utvecklas för SURV. SURV mobile sensing arbetar kontinuerligt med utveckling av SURV.

5 5 Lär känna din SURV Välkommen till SURVs värld! Tack för att du valt en SURV för att hjälpa dig att observera, kontrollera och bevaka. Din SURV är användbar för många olika ändamål och i många olika situationer och händelseförlopp. Ibland är SURV barnvakt, ibland bevakar den dörrar. Ibland förvarnar SURV om besökare på ingång, ibland vakar den över varor på lastkajen. Ibland är SURV ett lätt bärbart personlarm och ibland ligger den på pass i bilen. Ibland har SURV vitvarorna på byggplatsen under observation tills hantverkarna kommer och ibland kontrollerar den att pumpen går kontinuerligt. Ibland positioneras gods under transport och ibland ligger SURV i båten så att den inte blir stulen. Utsidan Använd denna manual för att komma igång med din SURV. För att ge dig en översikt visar vi dig först vad du ser på utsidan av SURV. GSM statusindikator Larmknapp Mikrofon GPS-antenn GPS statusindikator GSMantenn On/Offknapp Anslutningskontakt för batteriladdare Uttag för hörtelefon IR-sensor Batteriladdningsindikator SIM-kortshållare

6 6 Översikt av kommandon Inställning av funktionerna på SURV bestämmer vad SURV ska göra, hur det ska göras och när det ska göras. Inställningar görs med korta kommandoord som skickas till SURV med SMS från mobiltelefon. Du behöver ingen dator eller andra hjälpmedel för att programmera SURV. Kommandona är korta, logiska och lätta att komma ihåg. De består av enkla engelska ord och kan skrivas med stora eller små bokstäver i SMS. Här följer en översikt av kommandona och en beskrivning av deras uppbyggnad och funktion. Hur varje kommando ska användas förklaras utförligt i den följande texten. Kommando Ord i Utför Betydelse kommandot SHAKEON Shake on Aktiverar vibrationsdetektorn Skickar SMS när den avkänner vibrationer NOSHAKEON No shake on Aktiverar vibrationsdetektorn Skickar SMS när den avkänner frånvaro av vibrationer IRON IR on Aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) Skickar SMS när den avkänner rörelse NOIRON No IR on Aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) Skickar SMS när den avkänner frånvaro av rörelse TEMPUP Temp up Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är högre än angivet värde TEMPDOWN Temp down Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är lägre än angivet värde TEMPIN Temp in Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är inom angivet intervall TEMPOUT Temp out Aktiverar temperaturdetektorn Skickar SMS när temperaturen är utanför angivet intervall?temp Temp Aktiverar temperaturdetektorn och mäter den aktuella temperaturen SENSOFF Sens off Inaktiverar vibrationsdetektor, rörelsedetektor och temperaturdetektor Skickar SMS med värdet för den aktuella temperaturen Stänger av vibrationsdetektor, rörelsedetektor och temperaturdetektor CELLOUT Cell out Aktiverar GSM cell tracking Skickar SMS när SURV kommer utanför angiven GSM-cell CELLIN Cell in Aktiverar GSM cell tracking Skickar SMS när SURV kommer innanför angiven GSM-cell TRACKOFF Track off Inaktiverar GSM cell tracking Stänger av GSM cell tracking LOCON Loc on Aktiverar GPS-enheten och skapar kontakt med GPSsatellitnätet Ställer SURV i beredskap för GPSpositionering

7 7 LOCOFF Loc off Inaktiverar GPS-enheten Stänger av GPSenheten?LOC Loc Kopplar upp sig mot GPSsatelliterna för att få fixpunkt Skickar SMS med uppgift om longitud och latitud för fixpunkten GSMON GSM on Anger hur länge GSM-enheten skall vara aktiv Efter den aktiva tiden kopplas SURV ner från GSM-nätet Efter vilotiden kopplas SURV upp till GSM-nätet Skickar SMS rapport när SURV förflyttats angivet avstånd GSMOFF GSM off Anger hur länge GSM-enheten skall vara i viloläge DISTREPON Dist rep on Aktiverar GPS och mäter avståndet som SURV förflyttats DISTREPOFF Dist rep off Inaktiverar avståndsmätning Stänger av avståndsmätningen TIMEREPON Time rep on Aktiverar tidräknaren och mäter tiden Skickar SMS med periodisk rapport av temperatur, batteristatus, m m TIMEREPOFF Time rep off Inaktiverar tidmätning Stänger av tidräknaren BUTTONOFF Button off Inaktiverar larmknappen När larmknappen trycks in händer ingenting BUTTONON Button on Aktiverar larmknappen När larmknappen trycks ned skickas larmmeddelande PROF Prof Ställer in profil med angivet nummer Skickar SMS med ok när vald profil ställts in DEFAULT Default Återställer fabriksinställningar i aktuell profil Raderar profilens alla tidigare inställningar ALARMNR Alarm nr Registrerar angivna telefonnummer som SURV ska skicka meddelanden och rapporter till ACCESSNR Access nr Registrerar angivna telefonnummer som tillåts ändra SURVs inställningar CALLNR Call nr Registrerar angivna telefonnummer som får ringa upp SURV Skickar SMS med ok när numren registrerats Skickar SMS med ok när numren registrerats Skickar SMS med ok när numren registrerats

8 8 Komma igång steg för steg Inställning av funktionerna på SURV bestämmer vad Du vill att SURV ska göra, hur det ska göras och när det ska göras. Det sker med korta textkommandon som skickas till SURV med SMS. Du behöver ingen dator eller andra hjälpmedel för att styra SURV. SURV och din mobiltelefon kommer att samarbeta med hjälp av SMS, vilket alla mobiltelefoner klarar. Kommandona är utformade för att ange under vilka omständigheter en detektor eller funktion i SURV ska känna av, reagera och skicka meddelande. Med kommandona klarar du alla inställningar. Kommandona är korta, logiska och lätta att komma ihåg. Kommandoöversikten på sidan 6 visar att de är uppbyggda av enkla engelska ord som kan skrivas med stora eller små bokstäver i SMS. Om du vill göra flera inställningar samtidigt kan du skicka flera kommandon i ett SMS men då måste kommandona vara åtskilda av semikolon utan mellanslag. Följ steg-för-steg-anvisningen nedan för att göra grundinställningen av din SURV Ladda batteriet Sätt SURVs batteriladdare i vägguttaget och anslut batteriladdaren till SURV. Laddningslampan börjar lysa så snart batteriladdaren anslutits till SURV och en spänningskälla. Laddning första gången skall pågå tills laddningslampan på SURV har släckts. Då är batteriet fulladdat. Läs igenom denna manual innan du börjar använda SURV! Innan du börjar göra några inställningar av SURV ska du läsa igenom denna manual. Då får du en överblick över de möjligheter SURV har och var du hittar informationen i denna manual. Montera SIM-kortet SIM-kortet måste vara registrerat för att få nummerpresentation så att uppringande telefonnummer kan identifieras. SIM-kortets PIN-kod måste vara inaktiverad för att det ska fungera. (Om det behövs, sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon och där inaktivera PIN-koden enligt anvisningar för mobiltelefonen). Sätt i SIMkortet i hållaren på undersidan av SURV. SIM-kortet ska försiktigt skjutas in i SIM-kortshållaren på SURV. Vänd SIM-kortet så som visas på bild 2. Bild 2

9 Registrera telefonnumret till SURV i din mobiltelefon Lägg in telefonnumret till SURVs SIM-kort i din mobiltelefons telefonbok. Välj ett bra namn på SURV så att du lätt kan ta fram numret när du ska skicka SMS för att styra SURV. Starta SURV PÅ/AV-knappen är placerad invid SIM-kortshållaren. Använd en penna eller liknande för att enkelt komma åt knappen. Sätt på SURV genom att skjuta knappen till läge ON. Då startas GSMenheten och lampan bredvid GSM-antennen börjar lysa med fast sken medan den letar efter GSM-nätet. Sedan blinkar lampan så länge SURV har kontakt med GSM-nätet. Om den inte hittar något nät så slutar den leta efter några minuter. Efter 15 minuter försöker den koppla upp sig till GSM-nätet igen. SURV fortsätter så tills den hittat det aktuella nätet. Registrera telefonnumret till din mobiltelefon i SURV Nu ska du skicka ditt första SMS med instruktioner till SURV. Det gäller telefonnumret som SURV ska skicka SMS till med meddelanden och rapporter. Du använder då kommandot ALARMNR. Tre sådana telefonnummer kan registreras. Anger du bara ett nummer så får bara det telefonnumret SMS från SURV. Registrerar du flera telefonnummer så får alla numren SMSmeddelanden från SURV. Registreringen sker med kommandot ALARMNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z 2 symboliserar telefonnummer. Telefonnumren ska skrivas enligt internationell standard. Då kan SURV skicka meddelanden till din mobil var den än befinner sig i världen. Om du t ex vill registrera telefonnumren och ska de skrivas respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skrivs kommandot på följande sätt: ALARMNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står ALARMNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot är godkänt och telefonnumret har registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något ALARMNR. Försök igen. 2 Bokstäverna x, y och z används genomgående i denna manual för att beteckna olika typer av värden som hör ihop med kommandona.

10 10 Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt ALARMNR-kommando så raderas de telefonnummer som tidigare registrerats med ett ALARMNRkommando. 7 8 Testa din SURV Pröva nu att trycka på larmknappen. Då känner du en vibration som betyder att SURV skickat ett SMS-meddelande till de telefonnummer som du registrerat. Inom sekunder (vid normal SMS-beläggning) får du ett SMS-meddelande. Där står bl a AlarmButton, datum och tid. Nu vet du att SURV är aktiverad, att larmknappen fungerar och att meddelanden från SURV når fram till det mobilnummer du registrerat. Om det inte fungerar så bör du utföra åtgärderna i punkt 6 ovan en gång till. Registrera telefonnummer som får ringa till SURV Med kommandot CALLNR bestämmer du vilket telefonnummer som får ringa till SURV och lyssna på ljud där SURV befinner sig. Du kan registrera upp till tre nummer som ska kunna ringa upp SURV. Registreras inget telefonnummer som ska ha rätt att ringa SURV, kan alla som känner till telefonnumret till SURV ringa och lyssna. Det gäller även felringningar. Registreringen sker med kommandot CALLNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z symboliserar de telefonnummer som ska registreras. I detta fall skall telefonumren anges utan landsnummer och utan inledande nollor. Skillnaden i sättet att ange telefonnummer beror på att telefonsystemet behandlar röstsamtal analogt medan SMS hanteras digitalt. Om de telefonnummer som skall registreras t ex är och ska det skrivas som respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skriver du ett SMS med kommandot på följande sätt: CALLNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står CALLNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot har uppfattats och telefonnumret registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något CALLNR. Försök igen.

11 11 Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt CALLNR-kommando så raderas de telefonnummer som tidigare registrerats med ett CALLNR-kommando Ring upp SURV För att testa funktionen kan du nu ringa upp SURV och kontrollera att du hör ljud som omger SURV. Ring därefter från ett telefonnummer som du inte givit rätten att ringa upp SURV och kontrollera att du inte kommer fram. Registrera telefonnummer som får ändra SURVs inställningar Med kommandot ACCESSNR bestämmer du vem som ska kunna skicka SMS till SURV för att ändra inställningarna. Du kan registrera upp till tre nummer som ska kunna ringa upp SURV. Registreras inte något telefonnummer som ska ha rätt att ändra SURVs inställningar, kan alla skicka SMS till din SURV men bara de som känner till telefonnumret till din SURV och som vet hur man ska skriva kommandon i SMS. I detta kommando ska du vara extra noga att skriva allting korrekt. Observera att om du registrerar bara ett telefonnummer och det blir felaktigt har du själv ingen möjlighet att ändra det eftersom SURV då inte kan ta emot SMS annat än från det felaktiga numret. För att få SURV att fungera igen måste flashminnet i SURV uppdateras. Kontakta i så fall supporten på SURV mobile sensing, Registreringen sker med kommandot ACCESSNRTxTyTz där T markerar att ett telefonnummer följer direkt efter och x, y och z symboliserar de telefonnummer som ska registreras. Telefonnumren ska skrivas enligt internationell standard. Om du t ex vill registrera telefonnumren och ska de skrivas respektive Exempel: För att registrera dessa telefonnummer skriver du ett SMS med kommandot på följande sätt: ACCESSNRT T Gör inga mellanrum i texten till kommandot utan se till att det är sammanskrivet. När du skickat detta SMS får du svar från SURV med ett SMS där det står ACCESSNR ok samt datum och tid. Nu vet du att kommandot har uppfattats och telefonnumret registrerats av SURV. Om du inte får detta svarsmeddelande så var det något fel på kommandot och SURV har inte registrerat något CALLNR. Försök igen. Om du senare vill ändra registrerade telefonnummer så kom ihåg att vid nytt ACCESSNR-kommando så raderas de telefon-

12 12 nummer som tidigare registrerats med ett ACCESSkommando Skicka testmeddelande Skriv ett SMS med texten: shakeon;sensoff och skicka det till din SURV. Du får då ett SMS med svaret SHAKEON ok; SENSOFF ok. Det betyder att du först aktiverade vibrationsdetektorn och därefter med det andra kommandot stängde av alla detektorer. Fungerade detta från din mobil så vet du också att registrerat accessnummer blev rätt. Nu är alla registreringar klara och du kan börja använda din SURV. Läs vidare i denna manual och lär dig använda alla funktionerna i din SURV. I de följande avsnitten beskrivs detektorer och funktioner, geografisk positionering, tillsammans med kommandon du använder för att ställa in dem.

13 13 Detektorer och funktioner SURVs olika detektorer och funktioner styrs med hjälp av SMS som innehåller kommandon som registreras av SURV så att aktuella inställningar görs. Vibrationsdetektor SURV har en synnerligen känslig, elektromekanisk vibrationsdetektor. Den känner av små och svaga vibrationer. Om du lägger SURV på ett bord och knackar på bordet, så får du strax efter ett SMS-meddelande att den känt av vibrationerna. Det är i stort sett omöjligt att flytta SURV från en plats till en annan utan att den detekterar vibrationer. Vibrationsdetektorn kan också ställas in för att känna av när det inte förekommer några vibrationer. Om det normala är att det vibrerar så reagerar SURV om det skulle sluta vibrera, t ex en maskin som inte längre fungerar eller ett föremål som inte längre rör sig. När SURV känner av att det inte finns vibrationer så rapporterar den med SMS. Vibrationsdetektorn styrs med hjälp av två kommandon. Det ena kommandot ställer in vibrationsdetektorn för att känna av vibrationer och det andra för att känna av när det inte vibrerar. Kommandona skrivs på följande sätt: SHAKEONx Kommandot SHAKEON aktiverar vibrationsdetektorn och ställer in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot SHAKEON får du ett SMS med svaret SHAKEON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar vibrationer skickas ett SMS som anger Vibration detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSMmottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar vibrationer och skickar SMS och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om vilotiden x utelämnas sätts vilotiden till 0. Då blir det ingen vilotid vilket innebär att SMS skickas när SURV detekterar vibrationer så länge vibrationsdetektorn är aktiverad. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot SHAKEON12 och skicka till SURV så får du svaret SHAKEON ok. Då har du aktiverat vibrationsdetektorn och ställt in den för att var tolfte minut känna av om det förekommer vibrationer där SURV är. Om den då registrerar vibrationer skickas ett SMS.

14 14 NOSHAKEONx Kommandot NOSHAKEON aktiverar vibrationsdetektorn för att känna av frånvaro av vibrationer samt ställa in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot NOSHAKEON får du ett SMS med svaret NOSHAKEON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar frånvaro av vibrationer skickas ett SMS som anger Vibration detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om vilotiden x utelämnas sätts vilotiden till 0. Vilotiden 0 innebär att vibrationsdetektorn inte kan registrera frånvaro av vibrationer. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot NOSHAKEON3 och skicka till SURV så får du svaret NOSHAKEON ok. Då har du aktiverat vibrationsdetektorn och ställt in den för att var tredje minut registrera frånvaro av vibrationer där SURV är. Om den då registrerar frånvaro av vibrationer skickas ett SMS. Rörelsedetektor Infraröd strålning är värmestrålning som är elektromagnetisk strålning av en våglängd strax ovanför vanligt ljus. Rörelsedetektorn i SURV känner med en IR-detektor av förändring i värmestrålningen som den tolkar som rörelse. IR-sensorn utlöses av infraröd strålning från ett objekt med en storlek på 70 x 25 cm som befinner sig i graders vinkel på ett avstånd upp till 5 m. Praktisk utprovning har visat att den känner av människor även på större avstånd. När rörelsedetektorn känner av värmestrålning rapporterar den med SMS till din mobiltelefon. Rörelsedetektorn kan programmeras att känna av frånvaro av värmestrålning när inget utstrålande objekt finns i avkänningsområdet. Om det t ex hela tiden passerar människor framför rörelsedetektorn men detta upphör, så meddelar SURV med ett SMS. Rörelsedetektorn styrs med hjälp av två kommandon. Det ena kommandot ställer in rörelsedetektorn för att känna av värmestrålning och det andra för att känna av när det inte finns objekt som avger värme inom avkänningsområdet. Kommandona skrivs på följande sätt:

15 15 IRONx Kommandot IRON aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) och ställer in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot IRON får du ett SMS tillbaka med svaret IRON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar rörelse i form av värmestrålning skickas ett SMS som meddelar Motion detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x i kommandot anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt detekterar rörelse och skickar SMS och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om x utelämnas sätts värdet till 0 vilket medför att det inte blir någon vilotid och att SMS skickas varje gång SURV detekterar rörelse. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot IRON120 och skicka till SURV så får du svaret IRON ok. Då har du aktiverat rörelsedetektorn (IRdetektorn) och ställt in den för att varannan timme känna av om det förekommer rörelse där SURV är. Om den då registrerar rörelse skickas ett SMS. NOIRONx Kommandot NOIRON aktiverar rörelsedetektorn (IR-detektorn) för att känna av frånvaro av rörelse och ställa in vilotiden x mellan varje detektering. När du skickar ett SMS med kommandot NOIRON får du ett SMS med svaret NOIRON ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar frånvaro av rörelse skickas ett SMS som meddelar Motion detector samt datum och tid tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen där SURV befinner sig. Värdet x anger vilotiden i minuter innan SURV på nytt registrerar frånvaro av rörelse och x kan ha värdet minuter. Tiden kan väljas beroende på det uppdrag som SURV skall utföra. Om x utelämnas sätts värdet till 0 vilket betyder att SURV inte kan detektera frånvaro av rörelse. Exempel: Skriv ett SMS med kommandot NOIRON10 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret NOIRON ok. Då har du aktiverat rörelsedetektorn (IR-detektorn) och ställt in den för att var tionde minut känna av frånvaro av rörelse där SURV är. Om den då registrerar frånvaro av rörelse skickas ett SMS.

16 16 Temperaturdetektor Den inbyggda temperaturdetektorn i SURV kan mäta temperaturer inom intervallet -20 C och +55 C som är det temperaturintervall inom vilket SURV kan användas. Temperaturdetektorn kan ställas in för att vid fyra olika situationer mäta den aktuella temperaturen och jämföra den med referensvärden. SURV kan känna av: Temperatur över ett visst inställt temperaturvärde Temperatur under ett visst inställt temperaturvärde Temperatur inom ett visst inställt temperaturintervall Temperatur utanför ett visst inställt temperaturintervall När temperaturdetektorn i SURV känner av något av dessa förhållanden så rapporterar den med ett SMS. Det är även möjligt att skicka ett enkelt kommando med SMS och få tillbaka ett svar med den aktuella temperaturen. Vid stor GSM- eller GPSaktivitet alstras värme som kan påverka det av temperaturdetektorn uppmätta värdet. Följande kommandon gör inställningar som gäller temperaturdetektorn: TEMPUPx Kommandot TEMPUP aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturvärdet x som referens att jämföra den uppmätta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPUP får du ett SMS med svaret TEMPUP ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När temperaturen stiger och SURV uppmäter en temperatur som är högre än referensvärdet x skickas ett SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Om x inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x kan vara enbart ett heltal eller ett heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPUP23 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPUP ok. Då har du aktiverat temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är stiger över 23 C. När den aktuella temperaturen är högre än 23 C skickas ett SMS.

17 17 TEMPDOWNx Kommandot TEMPDOWN aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturvärdet x som referens för att jämföra den uppmäta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPDOWN får du ett SMS med svaret TEMPDOWN ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar en temperatur lägre än referensvärdet x skickas SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Om x inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x kan vara enbart ett heltal eller ett heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPDOWN-3 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPDOWN ok. Då har du aktiverat temperaturdetektorn och ställt in den för känna av när temperaturen där SURV är lägre än -3 C. När den aktuella temperaturen är faller under -3 C skickas ett SMS. TEMPINx:y Kommandot TEMPIN aktiverar temperaturdetektorn och ställer in temperaturintervallet x:y som referens för att jämföra den uppmätta temperaturen emot. När du skickar ett SMS med kommandot TEMPIN får du ett SMS med svaret TEMPIN ok vilket innebär att SURV registrerat kommandot och gjort inställningen. Om du inte får detta SMS betyder det att SURV inte kunnat tolka kommandot. Försök igen. När SURV registrerar en temperatur inom temperaturintervallet x:y skickas ett SMS som anger den temperatur som uppmätts tillsammans med statusinformation för GSM-mottagning och batteri samt den aktuella temperaturen. Värdet x och y anger Celsius-grader och måste ligga inom intervallet -20 till +55 grader. Värdet x måste vara lägre än värdet y. Om x och y inkluderar ett + eller tecken, måste detta vara det första tecknet. Resterande av värdet x och y kan vara enbart heltal eller heltal följt av en punkt och decimaler. Högsta tillåtna antal tecken för heltalet (till vänster om punkten) är 3 och för decimaltalet 4 (till höger om punkten). Exempel: Skriv ett SMS med kommandot TEMPIN7:14 och skicka till SURV så får du ett SMS med svaret TEMPIN ok. Då har du aktiverat

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324

Din manual NOKIA 6212 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822324 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6212 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6212 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer