Spårväxelvärme Reglering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväxelvärme Reglering"

Transkript

1 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från

2 Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme kan levereras kundanpassade i lackerat stål, rostfritt stål, aluminium eller glasfiberarmerad polyester. Apparatskåpen är konstruerade för att rymma moduler för två växlar i ett skåp av standardstorlek, 1800 mm högt, 400 mm djupt och 1000 mm brett. För polyesterskåpen är de storlekar som kan levereras upptagna i den här katalogen. Skåp finns för styrmoduler för upp till sex växlar. Vi tillverkar gärna större skåp om så önskas, men när det gäller hanterbarhet har vi funnit att den skåpstorlek vi använder som standard är den största som bekvämt kan hanteras av tre till fyra personer. Om det finns tillgång till kran eller annat lyftdon så är maximal storlek på skåpen 1800 mm på höjden, 600 mm på djupet och 1200 mm på bredden. På bilden syns mastanordningen. Den är standard på våra skåp av metall och används normalt för installation av en väderstation. Teknisk data Intern uppbyggnad. Närbild på mastanordningen. Skåp med mast och väderstation, installerad vid Newcastle Airport Upon Tyne av Nexus Metro.

3 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 3 Velox Apparatskåp Egenskaper Fästen för lyftdon, enkelt att installera Lås med trepunktsmekanism med L handtag Justerbart Unistrut racksystem Dubbeldörr på båda skåpsidorna för att lätt nå utrustningen Passivt ventilationssystem Tillgång till stor kabelinföring Speciella fästöglor och hakar som dörrstopp Helt jordat skåp Dörrar på gångjärn, kan lyftas av Finns i enkel eller dubbel apparatskåpsbredd Levereras i galvaniserat stål, i rostfritt stål eller med pulverlackfinish Elskåpen byggs i enlighet med EN Vi följer lokal standard där EU normer inte accepteras eller räcker till. Samtliga skåp som levereras kräver enligt EUstandard för CE märkning Våra skåp levereras med fritt utrymme av minst 20% för eventuellt tillkommande komponenter. Nya funktioner: exempelvis driftsmätning diskuteras i samråd med kunden om hur detta utrymme skall disponeras.

4 Spårväxelvärme Reglering 4 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE DCE skåp, 320 mm djupa, användes tack vare sin allsidighet i stor skala inom industrin och inom sektorerna energi och telekom. Skåpen tillverkas av en komposit (polyester och glasfiber) som isolerar, brinner långsamt och är självslocknande. Kompositen är dessutom motståndskraftig mot påverkande faktorer i luften, som t ex UV strålning. Ventilationssystemet (sidan 16) ser till att det samlas så lite fukt som möjligt. Delar av sockeln är löstagbara utan att verktyg behövs, vilket gör det lätt att föra in kablar till i skåpet monterad kopplingsutrustning. Skåpets speciella uppbyggnad i kombination med ytterligare komponenter gör att apparaturen kan sättas samman snabbt och bekvämt. Teknisk data Skyddsnivå/ IP... IP 44 Flamklass... FH2 7mm; V0 Djup mm Färg... RAL 7035 Uppfyller föreskrifter enligt... DIN DIN DIN EN EN EN EN Skyddsklass... II Krypströmshållfasthet... CTI 600 Genomslagshållfasthet kv/cm

5 VärmeKabelTeknik Velox Apparatskåp Spårväxelvärme Reglering 5 DCE Isolatorer Apparatskåp med sockel Sockelfyllnadsmedel Jord Stabiliserande galler Grus

6 Spårväxelvärme Reglering 6 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE Ventilationssystem

7 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 7 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Ett system för att värma växlarna är förmodligen inte det första man tänker på när man ska driva en järnväg. På många platser är växelvärme inte något bekymmer, men där en sådan behövs utgör uppvärmningsmetoden, och framför allt kostnaden för uppvärmning, en besvärlig fråga. I huvudsak finns det fyra tillvägagångssätt för att hålla en växel ren från is och drivsnö. Ett sätt är att värma genom en luftström. Detta är inte längre vanligt. Man har provat att hålla rent med ånga men den metoden var inte särskilt praktisk. Uppvärmning med hjälp av gas eller elektricitet tycks vara de två system som används idag. Elektriska system verkar ha framtiden för sig, mycket därför att de är lätta att hantera och styra men framför allt på grund av sina låga underhållskostnader. Det elektriska värmesystemet finns i många olika former idag. Lågspänningssystem, volt, 110 volt och 240 volt. Även likström används på sina håll för att värma växlar, men vanligen för att värma kontaktskenan. För växlar är det vanligt med volt, och för kontaktskenor brukar det vara volt. Oavsett vilket system man väljer så måste man se till att det inte orsakar störningar i signalsystemet. Säkerheten för människor och system är ytterligare en viktig fråga. Velox system för växelvärme är resultatet av ett samarbete mellan tillverkare i Sverige och Storbritannien. Velox systemet är utformat utifrån idén om ett system som är bekvämt och flexibelt och möjligt att utvidga utan att man behöver byta till ett helt nytt system. Velox styrsystem kan användas tillsammans med alla elektriska värmesystem. Komponenterna skall finnas att tillgå på alla marknader och styr och kommunikationsutrustningarna vara användarvänliga och lätta att ersätta och uppgradera. Med den hastighet som styrning och kommunikation nu utvecklas blir det nödvändigt att ha ett lättarbetat driftsystem. Den tekniska utvecklingen medför att det system man har börjar bli föråldrat efter tre till fem år. Många växelvärmesystem betjänas idag manuellt, man måste alltså vara fysiskt närvarande på platsen för att kunna stänga av och slå på växelvärmen. När man nuförtiden moderniserar en järnvägslinje eller växel är det vanligt att man installerar trådlös kommunikation baserad på GSM/GPRS eller liknande. Velox MegaPoint System har tagit fram ett körklart system som omfattar värmeelement, rälklammer, kopplingsboxar, kablage och skåp samt datorsystem och kommunikation via internet. Den senaste tekniken bygger på att på basis av internet och mobiltelefoni använda ett system med uppringd server, vilket innebär att man endast betalar för det faktiska antal minuter man som operatör är uppkopplad mot styrskåpet via GSM/GSMR. SIM kortet i det modem som är installerat i skåpet är ett enkelt kontantkort påfyllt med ett minimumbelopp för att alarm och periodisk information skall kunna skickas. Kontantkort och påfyllningscheck ger en låg fast kostnad. Detta system har testats och visat sig fungera väl i Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans med Velox MegaPoint System. Systemet är utvecklat av Mitsubishi och stöds av de flesta telefonoperatörer, bland andra Vodaphone och Telia. Vad är Velox MegaPoint System för något? Det är i grunden ett triac system uppbyggt i moduler om 8 kanaler. Varje kanal kan hantera ett eller flera element. Varje element eller uppsättning element får tillsammans ha en belastning av kanalen på högst 20 ampere. Velox MegaPoint är konstruerat för max 20 A per utgång vid 110 eller 240 volt AC eller DC. Varje utgång på 20 A har en säkring och en strömtransformator som visar den ström som flyter vid en given tidpunkt. Systemet är datorstyrt. Via internet har man hela tiden full tillgång till systemet. Datorn har en loggningsfunktion och kan logga information i 10 sekunder eller i timmar alltefter kundens krav. Varje element loggas separat och har en strömtransformator som visar aktuell effekt. All information kan enkelt överföras till Excel filer eller liknande eller behandlas av McDialogs hjälpserver. De modem som används klarar SIM kort, GSMR, GSM, GPRS och en vanlig telefonlinje

8 Spårväxelvärme Reglering 8 Allmän info VärmeKabelTeknik Velox MegaPoint Växelvärmesystem Data visas enkelt uppställda och kräver bara ett minimum av övning för att kunna hanteras. Rältemperaturgivaren placeras normalt på stödrälen och som backup finns en lufttemperaturgivare, eller också kan man använda en daggpunktssensor. Varje uppsättning programvara kan hantera upp till 480 värmeelement/sensorer. På en standardpanel 1,2 x 1 m går det att montera upp till tre triacar. Alla grundsystem har förinstallerad programvara för väder och för övervakningskamera. Alla inställningar kan göras med fjärrkontroll via internet. Värmeelement Självbegränsande element tillverkas för 110 V / 120 V och 120 V / 240 V samt 750 VDC. Alla element är dubbelisolerade. Parallellresistiva konstanteffektselement tillverkas för 110 V / 115 V, 120 V / 240 V and 750 V. Dessa är dubbelisolerade element med effekten W/m. Personskydd/systemsäkerhet Vad beträffar självbegränsande element och parallellresistiva konstanteffektselement, det vill säga dubbelisolerade element, så går det att använda jordfelsbrytare med felström 30 ma för personskydd. Beträffande metallelement har man ofta problem med brytare för felström 30 ma så vi rekommenderar 300 ma för sådana system. I många fall medför även brytare för 300 ma problem på grund av elementkvaliteten. Detta beror på att metallelement har en organisk isolering av magnesiumoxid som tar upp vatten. Velox självbegränsande och parallellresistiva konstanteffektselement har en isolering av fluoretenplast (teflon). Detta material är inte hygroskopiskt. Montering av elementen på rälsektionen är en svårighet som kräver särskild uppmärksamhet. Äldre växlar är inte konstruerade med tanke på uppvärmning genom element och därför är monteringen av värmeelement på växeln inte alltid så enkel att utföra så att det ser snyggt ut och fungerar bra. Rälklammer finns i många varianter och användningen av dem är mer eller mindre genomtänkt. Elementen är så utformade att de kan sitta kvar i sina klammer medan underhåll pågår. Som systemkonstruktör måste man ta hänsyn till klammer och kraven på dem. Att byta element måste gå lätt eftersom den tid man uppehåller sig på spåret måste vara så kort som möjligt. Inte bara för att tågen måste fram utan också för arbetskostnadens skull. Att byta element kräver två till tre man beroende på valt system, och ju kortare tid som krävs desto lägre blir kostnaden. Velox MegaPoint har i samarbete med teknisk personal och underhållspersonal vid Stockholms Lokaltrafik och Nexus Metro i Newcastle UK tagit fram ett skruva fastoch koppla in system som är enkelt att hantera också vid temperaturer under minus 20 grader. I Sverige måste alla system kunna vara i drift under långa perioder i graders kyla. Man har till och med installerat system vid temperaturer under minus 25 grader. Vid temperaturer lägre än minus 25 grader är kablar svåra att hantera. Inga problem har uppstått i Stockholm trots temperaturer under minus 25 grader. Under sommaren kan det i ett skåp bli en bra bit över 50 grader varmt, så vi vet att datorerna är av god kvalitet. Velox MegaPoint använder mest standardprodukter. Triacar, strömtransformator, sensorkort och kommunikationsutrustning är framtagna av MegaPoint. Den väderstation som används är en standardprodukt. Om så önskas kan en dator med tangentbord och LCDeller TFT bildskärm tillhandahållas. Systemet sköts normalt av datorn ensam, och övervakning sker via internet. Systemunderhåll utförs bekvämt av personal som via en dator med skärm och tangent bord har åtkomst till den lokala datorn. Velox MegaPoint systemet har utprovats och har varit i drift i mer än 15 år hittills. Styrsystemen fungerar tillsammans med alla typer av värmeelement. Våra kunder är inte bundna till de element som vi levererar utan kan välja fritt bland alla element på marknaden. Velox MegaPoint systemet är ett flexibelt system, inte bara i sig självt utan också därigenom att det enkelt kan integreras i befintliga system.

9 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 9 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Demonstrationsprogram finns att tillgå på internet, och den som är intresserad kan få en inloggningskod för systemen i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Vi är måna om att tillhandahålla ett väl fungerande system till ett bra pris, ett system som kan växa av sin egen inneboende kraft. Triac med 8 kanaler på vardera 20A. Styrkort för Triac modulens datoranslutning

10 Spårväxelvärme Reglering 10 VärmeKabelTeknik MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem MegaPoint systemet består av en familj av komponenter som kommunicerar med en central dator genom en ensam kabel med tvinnad 2 tråd. Ett kopplingskort har 8 kanaler 16A varigenom 1 kort kan försörja två växelvärmesystem. Varje dator kan styra upp till 10 kopplingskort. Grundläggande om effektomkoppling: Fasvinkelstyrning av effekt är enkel och kan fås att skapa en mjuk styrning. Den användes sällan eftersom det är svårt och dyrt att begränsa störningar från strålningen och via ledningen. Ett exempel är drivkretsen MegaPoint Variac för styrning av stora lampor som kräver kontinuerlig och stabil strömförsörjning. För alla övriga ändamål är nollgenomgångsstyrning lämplig. Likafullt har konventionella pulsningstekniker två betydande problem. En typisk teknik är den som för 30% effekt levererar effekt under 30 halvcykler och är avstängd under 70. Detta ger upphov till kraftigt flimmer redan i kvartsvärmeelement. Det är inte ovanligt att samtliga element i ett flerelementsaggregat synkroniseras, varvid man har kunnat iaktta hur belysningen i byggnaden ökar och avtar i takt med att elementen gör det motsatta. Det andra problemet märks inte så tydligt. Det är rätt vanligt att ett värmeelement belastar servicetransformatorn nästan till gränsen för dess kapacitet. Att räkna halvcykler innebär att alla element vid vissa tillfällen får ett udda antal halvcykler. Ibland kommer dessa att jämna ut sig, ibland inte. Detta utgör en likströmsbelastning på transformatorn. Styrenhet för MegaPoints triac modul Avger effekt endast i helcykelpulser som börjar vid en spänningsgenomgång och slutar vid en strömgenomgång. Dessa cykler sprids ut så jämnt som möjligt. På så sätt görs belastningen så jämn som möjligt och har ingen (märkbar) likströmskomponent (se diagram). MegaPoints 8 kanalers 16A triac modul Mottar de åtta on/off styrsignalerna från styrkortet. Dessa signaler är synkroniserade med fasen hos den effekt som tillförs styrkortet. Modulens eget kort fördröjer sedan varje signal så att varje individuell triac tänder i överensstämmelse med fasen hos effekten i egen krets. Var och en av de åtta anslutningsplintarna för strömförsörjning kan därför behandlas som en enpolig omkopplare som är sluten under helcykelpulser med start vid egen nollspänningsgenomgång och stopp vid egen strömgenomgång. När värmeelementen är många och alla individuellt styrda så kan det hända att alla styrkanaler då och då gör samma sak i samma ögonblick. Det är då inte uteslutet att transformatorn överhettas eller kanske till och med tar skada. För att undvika detta klipper MegaPoint systemet alltid av HELA cykler: Med Megapoint systemet så blir det alltid helcykler. Till exempel vid halv effekt varannan hel cykel närvarande och varannan frånvarande.

11 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 11 MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem Ett litet räkneexempel Ett helt sekvensförlopp omfattar 96 cykler. Vid "enprocentig" drift blir det 1 hel effektcykel och därefter en lucka på 95 cykler. Vid två procent blir luckan 47 cykler. Därefter kan det inte bli helt jämnt hela tiden men blir så jämnt fördelat som det är möjligt. MegaPoint 8 kanalers omkopplare 16A* 110/240VAC* I större installationer varierar hålstorlekarna något med hänsyn till närheten till fläktarna och även för att fungera som kompensation för att den luft som når de övre kylflänsarna oundvikligen är något varmare än den som rör sig över de nedre. En 20 vägs IDC bandkabel används för att förbinda en, två eller tre kopplingsenheter med ett styrkort. Styrkort (drivkort) för MegaPoint 8 kanalers omkopplarmodul 16A* 110/240VAC * Även 20 Amp finns. Riktig temperaturkontroll är mycket viktig för pålitligheten hos halvledare. Om reglerna iakttas är livslängden praktiskt taget obegränsad. Kopplingsenhetens kylfläns kan kylas med vilken bekväm metod som helst. Av designdirektiven framgick att dessa enheter skulle användas i grupper om kanske tio eller tjugo. Därför var det viktigt att den varma luft som lämnade en enhet inte påtagligt skulle värma nästa. RF energi från strålning och strömförsörjningskabel Med hjälp av MegaPoint har man undersökt den radiofrekvensenergi som utsänds som elektromagnetisk strålning eller leds upp genom strömförsörjningskablarna Eftersom varenda befintlig installation omfattar allt från intern apparatur till extern kabelförläggning måste man, om full certifiering av en viss installation krävs, testa hela konstruktionen i dess slutliga skick på den plats där den skall fungera. Alla installationer skiljer sig naturligtvis åt. Standardinställningar görs på fabrik. När man testade kompletta system gjordes detta med fabriksinställda standardvärden. Strålningen befanns vara alldeles för liten för att kunna mätas noggrant men var helt klart väl begränsad. Under de år som dessa system har använts har vi inte fått en enda rapport om problem. Standardmetoden för montering av omkopplarmodulerna MegaPoint systemet har testats av SP i Borås för England, med utmärkt resultat. På begäran sänder vi gärna kopior av testrapporten. Den återges här nedan.

12 Spårväxelvärme Reglering 12 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Ritning över skåplayout för system med värme till två växlar, med väderinstallation, GSM kommunikation och övervakningskamera

13 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 13 Ritning (Exempel)

14 Spårväxelvärme Reglering 14 Velox styrpanel för växelvärme VärmeKabelTeknik Ritning (Exempel)

15 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 15 Ritning (Exempel) Test procedur 1. Montera först ihop skåpet. 2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras först väderstationens mast. 3. Montera antennen direkt i skåpets tak. 4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå). 5. Sätt upp MegaPoint panelen. 6. Sätt upp en DIN skena för dator och modem (och väderstation, om en sådan skall ingå) 7. Anslut dator och modem (och eventuell väderstation) till MegaPoint panelen. 8. Anslut 8 ledars kabeln för värmekabel till tillhörande kopplingsplintar element, eller motsvarande belastning, skall vara inkopplat. 9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande kopplingsplintar. 10. Anslut inkommande strömförsörjning. 11. Ställ huvudbrytaren på ON. 12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade uppåt). 13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna (riktade uppåt). 14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge "Automatic" (riktade uppåt). 15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus beroende på modell. 16. Sätt på datorn. 17. Lamporna på triacerna bör nu börja blinka. Om omgivningens temperatur är lägre än 3 grader Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader Celsius kommer lamporna istället att slockna. 18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för installationen eller 19. Testa manuellt med hjälp av testomkopplare. 20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal individuellt. Detta tjänar också som kontroll av vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till varje särskild kanal. 21. Efter det manuella testet får man inte glömma att ställa omkopplarna tillbaka i "Automatic" läge (riktade uppåt). 22. Fyll i blanketten "Provningsprotokoll". 23. Skriv under "Provningsprotokoll" finns i genomskinligt skyddsomslag.

16 Spårväxelvärme Reglering 16 VärmeKabelTeknik Telefon: Hemsida:www.vkts.se Industrihuset SödraHedensbyn43 S 43064HÄLLINGSJÖ S 93191SKELLEFTEÅ Sverige Sverige Fax: Fax:

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

Allmänt om installation av spårväxelvärme

Allmänt om installation av spårväxelvärme VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme VELOX Växelvärme ansluts till 230V växelspänning Elementen är strömbesparande (självbegränsande typ sänker effekten vid stigande temperatur) Elementen är av dubbelisolerad

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar The Netherlands Noorder IJ- en Zeeweg 11 P.O. Box 406 1500 EK Zaandam The Netherlands T +31-75 - 6810 610 F +31-75 - 6123

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer