Spårväxelvärme Reglering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväxelvärme Reglering"

Transkript

1 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från

2 Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme kan levereras kundanpassade i lackerat stål, rostfritt stål, aluminium eller glasfiberarmerad polyester. Apparatskåpen är konstruerade för att rymma moduler för två växlar i ett skåp av standardstorlek, 1800 mm högt, 400 mm djupt och 1000 mm brett. För polyesterskåpen är de storlekar som kan levereras upptagna i den här katalogen. Skåp finns för styrmoduler för upp till sex växlar. Vi tillverkar gärna större skåp om så önskas, men när det gäller hanterbarhet har vi funnit att den skåpstorlek vi använder som standard är den största som bekvämt kan hanteras av tre till fyra personer. Om det finns tillgång till kran eller annat lyftdon så är maximal storlek på skåpen 1800 mm på höjden, 600 mm på djupet och 1200 mm på bredden. På bilden syns mastanordningen. Den är standard på våra skåp av metall och används normalt för installation av en väderstation. Teknisk data Intern uppbyggnad. Närbild på mastanordningen. Skåp med mast och väderstation, installerad vid Newcastle Airport Upon Tyne av Nexus Metro.

3 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 3 Velox Apparatskåp Egenskaper Fästen för lyftdon, enkelt att installera Lås med trepunktsmekanism med L handtag Justerbart Unistrut racksystem Dubbeldörr på båda skåpsidorna för att lätt nå utrustningen Passivt ventilationssystem Tillgång till stor kabelinföring Speciella fästöglor och hakar som dörrstopp Helt jordat skåp Dörrar på gångjärn, kan lyftas av Finns i enkel eller dubbel apparatskåpsbredd Levereras i galvaniserat stål, i rostfritt stål eller med pulverlackfinish Elskåpen byggs i enlighet med EN Vi följer lokal standard där EU normer inte accepteras eller räcker till. Samtliga skåp som levereras kräver enligt EUstandard för CE märkning Våra skåp levereras med fritt utrymme av minst 20% för eventuellt tillkommande komponenter. Nya funktioner: exempelvis driftsmätning diskuteras i samråd med kunden om hur detta utrymme skall disponeras.

4 Spårväxelvärme Reglering 4 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE DCE skåp, 320 mm djupa, användes tack vare sin allsidighet i stor skala inom industrin och inom sektorerna energi och telekom. Skåpen tillverkas av en komposit (polyester och glasfiber) som isolerar, brinner långsamt och är självslocknande. Kompositen är dessutom motståndskraftig mot påverkande faktorer i luften, som t ex UV strålning. Ventilationssystemet (sidan 16) ser till att det samlas så lite fukt som möjligt. Delar av sockeln är löstagbara utan att verktyg behövs, vilket gör det lätt att föra in kablar till i skåpet monterad kopplingsutrustning. Skåpets speciella uppbyggnad i kombination med ytterligare komponenter gör att apparaturen kan sättas samman snabbt och bekvämt. Teknisk data Skyddsnivå/ IP... IP 44 Flamklass... FH2 7mm; V0 Djup mm Färg... RAL 7035 Uppfyller föreskrifter enligt... DIN DIN DIN EN EN EN EN Skyddsklass... II Krypströmshållfasthet... CTI 600 Genomslagshållfasthet kv/cm

5 VärmeKabelTeknik Velox Apparatskåp Spårväxelvärme Reglering 5 DCE Isolatorer Apparatskåp med sockel Sockelfyllnadsmedel Jord Stabiliserande galler Grus

6 Spårväxelvärme Reglering 6 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE Ventilationssystem

7 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 7 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Ett system för att värma växlarna är förmodligen inte det första man tänker på när man ska driva en järnväg. På många platser är växelvärme inte något bekymmer, men där en sådan behövs utgör uppvärmningsmetoden, och framför allt kostnaden för uppvärmning, en besvärlig fråga. I huvudsak finns det fyra tillvägagångssätt för att hålla en växel ren från is och drivsnö. Ett sätt är att värma genom en luftström. Detta är inte längre vanligt. Man har provat att hålla rent med ånga men den metoden var inte särskilt praktisk. Uppvärmning med hjälp av gas eller elektricitet tycks vara de två system som används idag. Elektriska system verkar ha framtiden för sig, mycket därför att de är lätta att hantera och styra men framför allt på grund av sina låga underhållskostnader. Det elektriska värmesystemet finns i många olika former idag. Lågspänningssystem, volt, 110 volt och 240 volt. Även likström används på sina håll för att värma växlar, men vanligen för att värma kontaktskenan. För växlar är det vanligt med volt, och för kontaktskenor brukar det vara volt. Oavsett vilket system man väljer så måste man se till att det inte orsakar störningar i signalsystemet. Säkerheten för människor och system är ytterligare en viktig fråga. Velox system för växelvärme är resultatet av ett samarbete mellan tillverkare i Sverige och Storbritannien. Velox systemet är utformat utifrån idén om ett system som är bekvämt och flexibelt och möjligt att utvidga utan att man behöver byta till ett helt nytt system. Velox styrsystem kan användas tillsammans med alla elektriska värmesystem. Komponenterna skall finnas att tillgå på alla marknader och styr och kommunikationsutrustningarna vara användarvänliga och lätta att ersätta och uppgradera. Med den hastighet som styrning och kommunikation nu utvecklas blir det nödvändigt att ha ett lättarbetat driftsystem. Den tekniska utvecklingen medför att det system man har börjar bli föråldrat efter tre till fem år. Många växelvärmesystem betjänas idag manuellt, man måste alltså vara fysiskt närvarande på platsen för att kunna stänga av och slå på växelvärmen. När man nuförtiden moderniserar en järnvägslinje eller växel är det vanligt att man installerar trådlös kommunikation baserad på GSM/GPRS eller liknande. Velox MegaPoint System har tagit fram ett körklart system som omfattar värmeelement, rälklammer, kopplingsboxar, kablage och skåp samt datorsystem och kommunikation via internet. Den senaste tekniken bygger på att på basis av internet och mobiltelefoni använda ett system med uppringd server, vilket innebär att man endast betalar för det faktiska antal minuter man som operatör är uppkopplad mot styrskåpet via GSM/GSMR. SIM kortet i det modem som är installerat i skåpet är ett enkelt kontantkort påfyllt med ett minimumbelopp för att alarm och periodisk information skall kunna skickas. Kontantkort och påfyllningscheck ger en låg fast kostnad. Detta system har testats och visat sig fungera väl i Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans med Velox MegaPoint System. Systemet är utvecklat av Mitsubishi och stöds av de flesta telefonoperatörer, bland andra Vodaphone och Telia. Vad är Velox MegaPoint System för något? Det är i grunden ett triac system uppbyggt i moduler om 8 kanaler. Varje kanal kan hantera ett eller flera element. Varje element eller uppsättning element får tillsammans ha en belastning av kanalen på högst 20 ampere. Velox MegaPoint är konstruerat för max 20 A per utgång vid 110 eller 240 volt AC eller DC. Varje utgång på 20 A har en säkring och en strömtransformator som visar den ström som flyter vid en given tidpunkt. Systemet är datorstyrt. Via internet har man hela tiden full tillgång till systemet. Datorn har en loggningsfunktion och kan logga information i 10 sekunder eller i timmar alltefter kundens krav. Varje element loggas separat och har en strömtransformator som visar aktuell effekt. All information kan enkelt överföras till Excel filer eller liknande eller behandlas av McDialogs hjälpserver. De modem som används klarar SIM kort, GSMR, GSM, GPRS och en vanlig telefonlinje

8 Spårväxelvärme Reglering 8 Allmän info VärmeKabelTeknik Velox MegaPoint Växelvärmesystem Data visas enkelt uppställda och kräver bara ett minimum av övning för att kunna hanteras. Rältemperaturgivaren placeras normalt på stödrälen och som backup finns en lufttemperaturgivare, eller också kan man använda en daggpunktssensor. Varje uppsättning programvara kan hantera upp till 480 värmeelement/sensorer. På en standardpanel 1,2 x 1 m går det att montera upp till tre triacar. Alla grundsystem har förinstallerad programvara för väder och för övervakningskamera. Alla inställningar kan göras med fjärrkontroll via internet. Värmeelement Självbegränsande element tillverkas för 110 V / 120 V och 120 V / 240 V samt 750 VDC. Alla element är dubbelisolerade. Parallellresistiva konstanteffektselement tillverkas för 110 V / 115 V, 120 V / 240 V and 750 V. Dessa är dubbelisolerade element med effekten W/m. Personskydd/systemsäkerhet Vad beträffar självbegränsande element och parallellresistiva konstanteffektselement, det vill säga dubbelisolerade element, så går det att använda jordfelsbrytare med felström 30 ma för personskydd. Beträffande metallelement har man ofta problem med brytare för felström 30 ma så vi rekommenderar 300 ma för sådana system. I många fall medför även brytare för 300 ma problem på grund av elementkvaliteten. Detta beror på att metallelement har en organisk isolering av magnesiumoxid som tar upp vatten. Velox självbegränsande och parallellresistiva konstanteffektselement har en isolering av fluoretenplast (teflon). Detta material är inte hygroskopiskt. Montering av elementen på rälsektionen är en svårighet som kräver särskild uppmärksamhet. Äldre växlar är inte konstruerade med tanke på uppvärmning genom element och därför är monteringen av värmeelement på växeln inte alltid så enkel att utföra så att det ser snyggt ut och fungerar bra. Rälklammer finns i många varianter och användningen av dem är mer eller mindre genomtänkt. Elementen är så utformade att de kan sitta kvar i sina klammer medan underhåll pågår. Som systemkonstruktör måste man ta hänsyn till klammer och kraven på dem. Att byta element måste gå lätt eftersom den tid man uppehåller sig på spåret måste vara så kort som möjligt. Inte bara för att tågen måste fram utan också för arbetskostnadens skull. Att byta element kräver två till tre man beroende på valt system, och ju kortare tid som krävs desto lägre blir kostnaden. Velox MegaPoint har i samarbete med teknisk personal och underhållspersonal vid Stockholms Lokaltrafik och Nexus Metro i Newcastle UK tagit fram ett skruva fastoch koppla in system som är enkelt att hantera också vid temperaturer under minus 20 grader. I Sverige måste alla system kunna vara i drift under långa perioder i graders kyla. Man har till och med installerat system vid temperaturer under minus 25 grader. Vid temperaturer lägre än minus 25 grader är kablar svåra att hantera. Inga problem har uppstått i Stockholm trots temperaturer under minus 25 grader. Under sommaren kan det i ett skåp bli en bra bit över 50 grader varmt, så vi vet att datorerna är av god kvalitet. Velox MegaPoint använder mest standardprodukter. Triacar, strömtransformator, sensorkort och kommunikationsutrustning är framtagna av MegaPoint. Den väderstation som används är en standardprodukt. Om så önskas kan en dator med tangentbord och LCDeller TFT bildskärm tillhandahållas. Systemet sköts normalt av datorn ensam, och övervakning sker via internet. Systemunderhåll utförs bekvämt av personal som via en dator med skärm och tangent bord har åtkomst till den lokala datorn. Velox MegaPoint systemet har utprovats och har varit i drift i mer än 15 år hittills. Styrsystemen fungerar tillsammans med alla typer av värmeelement. Våra kunder är inte bundna till de element som vi levererar utan kan välja fritt bland alla element på marknaden. Velox MegaPoint systemet är ett flexibelt system, inte bara i sig självt utan också därigenom att det enkelt kan integreras i befintliga system.

9 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 9 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Demonstrationsprogram finns att tillgå på internet, och den som är intresserad kan få en inloggningskod för systemen i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Vi är måna om att tillhandahålla ett väl fungerande system till ett bra pris, ett system som kan växa av sin egen inneboende kraft. Triac med 8 kanaler på vardera 20A. Styrkort för Triac modulens datoranslutning

10 Spårväxelvärme Reglering 10 VärmeKabelTeknik MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem MegaPoint systemet består av en familj av komponenter som kommunicerar med en central dator genom en ensam kabel med tvinnad 2 tråd. Ett kopplingskort har 8 kanaler 16A varigenom 1 kort kan försörja två växelvärmesystem. Varje dator kan styra upp till 10 kopplingskort. Grundläggande om effektomkoppling: Fasvinkelstyrning av effekt är enkel och kan fås att skapa en mjuk styrning. Den användes sällan eftersom det är svårt och dyrt att begränsa störningar från strålningen och via ledningen. Ett exempel är drivkretsen MegaPoint Variac för styrning av stora lampor som kräver kontinuerlig och stabil strömförsörjning. För alla övriga ändamål är nollgenomgångsstyrning lämplig. Likafullt har konventionella pulsningstekniker två betydande problem. En typisk teknik är den som för 30% effekt levererar effekt under 30 halvcykler och är avstängd under 70. Detta ger upphov till kraftigt flimmer redan i kvartsvärmeelement. Det är inte ovanligt att samtliga element i ett flerelementsaggregat synkroniseras, varvid man har kunnat iaktta hur belysningen i byggnaden ökar och avtar i takt med att elementen gör det motsatta. Det andra problemet märks inte så tydligt. Det är rätt vanligt att ett värmeelement belastar servicetransformatorn nästan till gränsen för dess kapacitet. Att räkna halvcykler innebär att alla element vid vissa tillfällen får ett udda antal halvcykler. Ibland kommer dessa att jämna ut sig, ibland inte. Detta utgör en likströmsbelastning på transformatorn. Styrenhet för MegaPoints triac modul Avger effekt endast i helcykelpulser som börjar vid en spänningsgenomgång och slutar vid en strömgenomgång. Dessa cykler sprids ut så jämnt som möjligt. På så sätt görs belastningen så jämn som möjligt och har ingen (märkbar) likströmskomponent (se diagram). MegaPoints 8 kanalers 16A triac modul Mottar de åtta on/off styrsignalerna från styrkortet. Dessa signaler är synkroniserade med fasen hos den effekt som tillförs styrkortet. Modulens eget kort fördröjer sedan varje signal så att varje individuell triac tänder i överensstämmelse med fasen hos effekten i egen krets. Var och en av de åtta anslutningsplintarna för strömförsörjning kan därför behandlas som en enpolig omkopplare som är sluten under helcykelpulser med start vid egen nollspänningsgenomgång och stopp vid egen strömgenomgång. När värmeelementen är många och alla individuellt styrda så kan det hända att alla styrkanaler då och då gör samma sak i samma ögonblick. Det är då inte uteslutet att transformatorn överhettas eller kanske till och med tar skada. För att undvika detta klipper MegaPoint systemet alltid av HELA cykler: Med Megapoint systemet så blir det alltid helcykler. Till exempel vid halv effekt varannan hel cykel närvarande och varannan frånvarande.

11 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 11 MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem Ett litet räkneexempel Ett helt sekvensförlopp omfattar 96 cykler. Vid "enprocentig" drift blir det 1 hel effektcykel och därefter en lucka på 95 cykler. Vid två procent blir luckan 47 cykler. Därefter kan det inte bli helt jämnt hela tiden men blir så jämnt fördelat som det är möjligt. MegaPoint 8 kanalers omkopplare 16A* 110/240VAC* I större installationer varierar hålstorlekarna något med hänsyn till närheten till fläktarna och även för att fungera som kompensation för att den luft som når de övre kylflänsarna oundvikligen är något varmare än den som rör sig över de nedre. En 20 vägs IDC bandkabel används för att förbinda en, två eller tre kopplingsenheter med ett styrkort. Styrkort (drivkort) för MegaPoint 8 kanalers omkopplarmodul 16A* 110/240VAC * Även 20 Amp finns. Riktig temperaturkontroll är mycket viktig för pålitligheten hos halvledare. Om reglerna iakttas är livslängden praktiskt taget obegränsad. Kopplingsenhetens kylfläns kan kylas med vilken bekväm metod som helst. Av designdirektiven framgick att dessa enheter skulle användas i grupper om kanske tio eller tjugo. Därför var det viktigt att den varma luft som lämnade en enhet inte påtagligt skulle värma nästa. RF energi från strålning och strömförsörjningskabel Med hjälp av MegaPoint har man undersökt den radiofrekvensenergi som utsänds som elektromagnetisk strålning eller leds upp genom strömförsörjningskablarna Eftersom varenda befintlig installation omfattar allt från intern apparatur till extern kabelförläggning måste man, om full certifiering av en viss installation krävs, testa hela konstruktionen i dess slutliga skick på den plats där den skall fungera. Alla installationer skiljer sig naturligtvis åt. Standardinställningar görs på fabrik. När man testade kompletta system gjordes detta med fabriksinställda standardvärden. Strålningen befanns vara alldeles för liten för att kunna mätas noggrant men var helt klart väl begränsad. Under de år som dessa system har använts har vi inte fått en enda rapport om problem. Standardmetoden för montering av omkopplarmodulerna MegaPoint systemet har testats av SP i Borås för England, med utmärkt resultat. På begäran sänder vi gärna kopior av testrapporten. Den återges här nedan.

12 Spårväxelvärme Reglering 12 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Ritning över skåplayout för system med värme till två växlar, med väderinstallation, GSM kommunikation och övervakningskamera

13 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 13 Ritning (Exempel)

14 Spårväxelvärme Reglering 14 Velox styrpanel för växelvärme VärmeKabelTeknik Ritning (Exempel)

15 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 15 Ritning (Exempel) Test procedur 1. Montera först ihop skåpet. 2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras först väderstationens mast. 3. Montera antennen direkt i skåpets tak. 4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå). 5. Sätt upp MegaPoint panelen. 6. Sätt upp en DIN skena för dator och modem (och väderstation, om en sådan skall ingå) 7. Anslut dator och modem (och eventuell väderstation) till MegaPoint panelen. 8. Anslut 8 ledars kabeln för värmekabel till tillhörande kopplingsplintar element, eller motsvarande belastning, skall vara inkopplat. 9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande kopplingsplintar. 10. Anslut inkommande strömförsörjning. 11. Ställ huvudbrytaren på ON. 12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade uppåt). 13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna (riktade uppåt). 14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge "Automatic" (riktade uppåt). 15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus beroende på modell. 16. Sätt på datorn. 17. Lamporna på triacerna bör nu börja blinka. Om omgivningens temperatur är lägre än 3 grader Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader Celsius kommer lamporna istället att slockna. 18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för installationen eller 19. Testa manuellt med hjälp av testomkopplare. 20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal individuellt. Detta tjänar också som kontroll av vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till varje särskild kanal. 21. Efter det manuella testet får man inte glömma att ställa omkopplarna tillbaka i "Automatic" läge (riktade uppåt). 22. Fyll i blanketten "Provningsprotokoll". 23. Skriv under "Provningsprotokoll" finns i genomskinligt skyddsomslag.

16 Spårväxelvärme Reglering 16 VärmeKabelTeknik Telefon: Hemsida:www.vkts.se Industrihuset SödraHedensbyn43 S 43064HÄLLINGSJÖ S 93191SKELLEFTEÅ Sverige Sverige Fax: Fax:

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Datanätverket på Lingheden

Datanätverket på Lingheden Datanätverket på Lingheden Klubbhuset på Lingheden har numera ett datanätverk med tillhörande bredbandsuppkoppling. Nätverket gör det möjligt för anställda, medlemmar och även gäster att få Internet-åtkomst

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Allmänt om installation av spårväxelvärme

Allmänt om installation av spårväxelvärme VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme VELOX Växelvärme ansluts till 230V växelspänning Elementen är strömbesparande (självbegränsande typ sänker effekten vid stigande temperatur) Elementen är av dubbelisolerad

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m E a s y - Call 3 A G S M I n t e r c o m Ring fasta hemtelefoner. GSM SIGNAL Ring Mobiltelefoner. Fungerar med alla Standard SIM-kort. Quad band modem. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Ringer upp 3 nummer I

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

P16 DIP sport perimeter

P16 DIP sport perimeter bedrivs av TrijJAB AB www.moduled.se Sida 1 av 3 Produktspecifikation Mycket ljusstark skärm som främst används för stora utomhus sportarenor som fotbollsplaner. LED skärmen är byggd för att prestera optimalt

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18

AdHoc. Fiber Projj. Ljusgivare för fiberoptik. Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 AdHoc Fiber Projj Ljusgivare för fiberoptik Detta dokument refererar till: Hårdvaru revision rev 1.0 2005-02-11 LjusDesign AB 2008-01-18 Index Om manualen till AdHoc - Projj... 3 Vad är AdHoc... 4 Vad

Läs mer

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll

MSH - Styrsystem för brandspjäll MSH. Styrsystem för brandspjäll MSH Styrsystem för brandspjäll Används till motoriserade brand- och rökgasspjäll FDR, FDC, FDE, FDS, SDE och SDS (driftspänning: 24 V) Styr brand- och brandgasspjällens avstängningsfunktion om en brand

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! MED Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg) MSU003IT ITS180 MRJxxxx MSU006IT Tillbehör Monterad MED1140

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer