Spårväxelvärme Reglering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväxelvärme Reglering"

Transkript

1 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från

2 Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme kan levereras kundanpassade i lackerat stål, rostfritt stål, aluminium eller glasfiberarmerad polyester. Apparatskåpen är konstruerade för att rymma moduler för två växlar i ett skåp av standardstorlek, 1800 mm högt, 400 mm djupt och 1000 mm brett. För polyesterskåpen är de storlekar som kan levereras upptagna i den här katalogen. Skåp finns för styrmoduler för upp till sex växlar. Vi tillverkar gärna större skåp om så önskas, men när det gäller hanterbarhet har vi funnit att den skåpstorlek vi använder som standard är den största som bekvämt kan hanteras av tre till fyra personer. Om det finns tillgång till kran eller annat lyftdon så är maximal storlek på skåpen 1800 mm på höjden, 600 mm på djupet och 1200 mm på bredden. På bilden syns mastanordningen. Den är standard på våra skåp av metall och används normalt för installation av en väderstation. Teknisk data Intern uppbyggnad. Närbild på mastanordningen. Skåp med mast och väderstation, installerad vid Newcastle Airport Upon Tyne av Nexus Metro.

3 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 3 Velox Apparatskåp Egenskaper Fästen för lyftdon, enkelt att installera Lås med trepunktsmekanism med L handtag Justerbart Unistrut racksystem Dubbeldörr på båda skåpsidorna för att lätt nå utrustningen Passivt ventilationssystem Tillgång till stor kabelinföring Speciella fästöglor och hakar som dörrstopp Helt jordat skåp Dörrar på gångjärn, kan lyftas av Finns i enkel eller dubbel apparatskåpsbredd Levereras i galvaniserat stål, i rostfritt stål eller med pulverlackfinish Elskåpen byggs i enlighet med EN Vi följer lokal standard där EU normer inte accepteras eller räcker till. Samtliga skåp som levereras kräver enligt EUstandard för CE märkning Våra skåp levereras med fritt utrymme av minst 20% för eventuellt tillkommande komponenter. Nya funktioner: exempelvis driftsmätning diskuteras i samråd med kunden om hur detta utrymme skall disponeras.

4 Spårväxelvärme Reglering 4 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE DCE skåp, 320 mm djupa, användes tack vare sin allsidighet i stor skala inom industrin och inom sektorerna energi och telekom. Skåpen tillverkas av en komposit (polyester och glasfiber) som isolerar, brinner långsamt och är självslocknande. Kompositen är dessutom motståndskraftig mot påverkande faktorer i luften, som t ex UV strålning. Ventilationssystemet (sidan 16) ser till att det samlas så lite fukt som möjligt. Delar av sockeln är löstagbara utan att verktyg behövs, vilket gör det lätt att föra in kablar till i skåpet monterad kopplingsutrustning. Skåpets speciella uppbyggnad i kombination med ytterligare komponenter gör att apparaturen kan sättas samman snabbt och bekvämt. Teknisk data Skyddsnivå/ IP... IP 44 Flamklass... FH2 7mm; V0 Djup mm Färg... RAL 7035 Uppfyller föreskrifter enligt... DIN DIN DIN EN EN EN EN Skyddsklass... II Krypströmshållfasthet... CTI 600 Genomslagshållfasthet kv/cm

5 VärmeKabelTeknik Velox Apparatskåp Spårväxelvärme Reglering 5 DCE Isolatorer Apparatskåp med sockel Sockelfyllnadsmedel Jord Stabiliserande galler Grus

6 Spårväxelvärme Reglering 6 Velox Apparatskåp VärmeKabelTeknik DCE Ventilationssystem

7 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 7 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Ett system för att värma växlarna är förmodligen inte det första man tänker på när man ska driva en järnväg. På många platser är växelvärme inte något bekymmer, men där en sådan behövs utgör uppvärmningsmetoden, och framför allt kostnaden för uppvärmning, en besvärlig fråga. I huvudsak finns det fyra tillvägagångssätt för att hålla en växel ren från is och drivsnö. Ett sätt är att värma genom en luftström. Detta är inte längre vanligt. Man har provat att hålla rent med ånga men den metoden var inte särskilt praktisk. Uppvärmning med hjälp av gas eller elektricitet tycks vara de två system som används idag. Elektriska system verkar ha framtiden för sig, mycket därför att de är lätta att hantera och styra men framför allt på grund av sina låga underhållskostnader. Det elektriska värmesystemet finns i många olika former idag. Lågspänningssystem, volt, 110 volt och 240 volt. Även likström används på sina håll för att värma växlar, men vanligen för att värma kontaktskenan. För växlar är det vanligt med volt, och för kontaktskenor brukar det vara volt. Oavsett vilket system man väljer så måste man se till att det inte orsakar störningar i signalsystemet. Säkerheten för människor och system är ytterligare en viktig fråga. Velox system för växelvärme är resultatet av ett samarbete mellan tillverkare i Sverige och Storbritannien. Velox systemet är utformat utifrån idén om ett system som är bekvämt och flexibelt och möjligt att utvidga utan att man behöver byta till ett helt nytt system. Velox styrsystem kan användas tillsammans med alla elektriska värmesystem. Komponenterna skall finnas att tillgå på alla marknader och styr och kommunikationsutrustningarna vara användarvänliga och lätta att ersätta och uppgradera. Med den hastighet som styrning och kommunikation nu utvecklas blir det nödvändigt att ha ett lättarbetat driftsystem. Den tekniska utvecklingen medför att det system man har börjar bli föråldrat efter tre till fem år. Många växelvärmesystem betjänas idag manuellt, man måste alltså vara fysiskt närvarande på platsen för att kunna stänga av och slå på växelvärmen. När man nuförtiden moderniserar en järnvägslinje eller växel är det vanligt att man installerar trådlös kommunikation baserad på GSM/GPRS eller liknande. Velox MegaPoint System har tagit fram ett körklart system som omfattar värmeelement, rälklammer, kopplingsboxar, kablage och skåp samt datorsystem och kommunikation via internet. Den senaste tekniken bygger på att på basis av internet och mobiltelefoni använda ett system med uppringd server, vilket innebär att man endast betalar för det faktiska antal minuter man som operatör är uppkopplad mot styrskåpet via GSM/GSMR. SIM kortet i det modem som är installerat i skåpet är ett enkelt kontantkort påfyllt med ett minimumbelopp för att alarm och periodisk information skall kunna skickas. Kontantkort och påfyllningscheck ger en låg fast kostnad. Detta system har testats och visat sig fungera väl i Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans med Velox MegaPoint System. Systemet är utvecklat av Mitsubishi och stöds av de flesta telefonoperatörer, bland andra Vodaphone och Telia. Vad är Velox MegaPoint System för något? Det är i grunden ett triac system uppbyggt i moduler om 8 kanaler. Varje kanal kan hantera ett eller flera element. Varje element eller uppsättning element får tillsammans ha en belastning av kanalen på högst 20 ampere. Velox MegaPoint är konstruerat för max 20 A per utgång vid 110 eller 240 volt AC eller DC. Varje utgång på 20 A har en säkring och en strömtransformator som visar den ström som flyter vid en given tidpunkt. Systemet är datorstyrt. Via internet har man hela tiden full tillgång till systemet. Datorn har en loggningsfunktion och kan logga information i 10 sekunder eller i timmar alltefter kundens krav. Varje element loggas separat och har en strömtransformator som visar aktuell effekt. All information kan enkelt överföras till Excel filer eller liknande eller behandlas av McDialogs hjälpserver. De modem som används klarar SIM kort, GSMR, GSM, GPRS och en vanlig telefonlinje

8 Spårväxelvärme Reglering 8 Allmän info VärmeKabelTeknik Velox MegaPoint Växelvärmesystem Data visas enkelt uppställda och kräver bara ett minimum av övning för att kunna hanteras. Rältemperaturgivaren placeras normalt på stödrälen och som backup finns en lufttemperaturgivare, eller också kan man använda en daggpunktssensor. Varje uppsättning programvara kan hantera upp till 480 värmeelement/sensorer. På en standardpanel 1,2 x 1 m går det att montera upp till tre triacar. Alla grundsystem har förinstallerad programvara för väder och för övervakningskamera. Alla inställningar kan göras med fjärrkontroll via internet. Värmeelement Självbegränsande element tillverkas för 110 V / 120 V och 120 V / 240 V samt 750 VDC. Alla element är dubbelisolerade. Parallellresistiva konstanteffektselement tillverkas för 110 V / 115 V, 120 V / 240 V and 750 V. Dessa är dubbelisolerade element med effekten W/m. Personskydd/systemsäkerhet Vad beträffar självbegränsande element och parallellresistiva konstanteffektselement, det vill säga dubbelisolerade element, så går det att använda jordfelsbrytare med felström 30 ma för personskydd. Beträffande metallelement har man ofta problem med brytare för felström 30 ma så vi rekommenderar 300 ma för sådana system. I många fall medför även brytare för 300 ma problem på grund av elementkvaliteten. Detta beror på att metallelement har en organisk isolering av magnesiumoxid som tar upp vatten. Velox självbegränsande och parallellresistiva konstanteffektselement har en isolering av fluoretenplast (teflon). Detta material är inte hygroskopiskt. Montering av elementen på rälsektionen är en svårighet som kräver särskild uppmärksamhet. Äldre växlar är inte konstruerade med tanke på uppvärmning genom element och därför är monteringen av värmeelement på växeln inte alltid så enkel att utföra så att det ser snyggt ut och fungerar bra. Rälklammer finns i många varianter och användningen av dem är mer eller mindre genomtänkt. Elementen är så utformade att de kan sitta kvar i sina klammer medan underhåll pågår. Som systemkonstruktör måste man ta hänsyn till klammer och kraven på dem. Att byta element måste gå lätt eftersom den tid man uppehåller sig på spåret måste vara så kort som möjligt. Inte bara för att tågen måste fram utan också för arbetskostnadens skull. Att byta element kräver två till tre man beroende på valt system, och ju kortare tid som krävs desto lägre blir kostnaden. Velox MegaPoint har i samarbete med teknisk personal och underhållspersonal vid Stockholms Lokaltrafik och Nexus Metro i Newcastle UK tagit fram ett skruva fastoch koppla in system som är enkelt att hantera också vid temperaturer under minus 20 grader. I Sverige måste alla system kunna vara i drift under långa perioder i graders kyla. Man har till och med installerat system vid temperaturer under minus 25 grader. Vid temperaturer lägre än minus 25 grader är kablar svåra att hantera. Inga problem har uppstått i Stockholm trots temperaturer under minus 25 grader. Under sommaren kan det i ett skåp bli en bra bit över 50 grader varmt, så vi vet att datorerna är av god kvalitet. Velox MegaPoint använder mest standardprodukter. Triacar, strömtransformator, sensorkort och kommunikationsutrustning är framtagna av MegaPoint. Den väderstation som används är en standardprodukt. Om så önskas kan en dator med tangentbord och LCDeller TFT bildskärm tillhandahållas. Systemet sköts normalt av datorn ensam, och övervakning sker via internet. Systemunderhåll utförs bekvämt av personal som via en dator med skärm och tangent bord har åtkomst till den lokala datorn. Velox MegaPoint systemet har utprovats och har varit i drift i mer än 15 år hittills. Styrsystemen fungerar tillsammans med alla typer av värmeelement. Våra kunder är inte bundna till de element som vi levererar utan kan välja fritt bland alla element på marknaden. Velox MegaPoint systemet är ett flexibelt system, inte bara i sig självt utan också därigenom att det enkelt kan integreras i befintliga system.

9 VärmeKabelTeknik Allmän info Spårväxelvärme Reglering 9 Velox MegaPoint Växelvärmesystem Demonstrationsprogram finns att tillgå på internet, och den som är intresserad kan få en inloggningskod för systemen i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att på så sätt bilda sig en egen uppfattning. Vi är måna om att tillhandahålla ett väl fungerande system till ett bra pris, ett system som kan växa av sin egen inneboende kraft. Triac med 8 kanaler på vardera 20A. Styrkort för Triac modulens datoranslutning

10 Spårväxelvärme Reglering 10 VärmeKabelTeknik MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem MegaPoint systemet består av en familj av komponenter som kommunicerar med en central dator genom en ensam kabel med tvinnad 2 tråd. Ett kopplingskort har 8 kanaler 16A varigenom 1 kort kan försörja två växelvärmesystem. Varje dator kan styra upp till 10 kopplingskort. Grundläggande om effektomkoppling: Fasvinkelstyrning av effekt är enkel och kan fås att skapa en mjuk styrning. Den användes sällan eftersom det är svårt och dyrt att begränsa störningar från strålningen och via ledningen. Ett exempel är drivkretsen MegaPoint Variac för styrning av stora lampor som kräver kontinuerlig och stabil strömförsörjning. För alla övriga ändamål är nollgenomgångsstyrning lämplig. Likafullt har konventionella pulsningstekniker två betydande problem. En typisk teknik är den som för 30% effekt levererar effekt under 30 halvcykler och är avstängd under 70. Detta ger upphov till kraftigt flimmer redan i kvartsvärmeelement. Det är inte ovanligt att samtliga element i ett flerelementsaggregat synkroniseras, varvid man har kunnat iaktta hur belysningen i byggnaden ökar och avtar i takt med att elementen gör det motsatta. Det andra problemet märks inte så tydligt. Det är rätt vanligt att ett värmeelement belastar servicetransformatorn nästan till gränsen för dess kapacitet. Att räkna halvcykler innebär att alla element vid vissa tillfällen får ett udda antal halvcykler. Ibland kommer dessa att jämna ut sig, ibland inte. Detta utgör en likströmsbelastning på transformatorn. Styrenhet för MegaPoints triac modul Avger effekt endast i helcykelpulser som börjar vid en spänningsgenomgång och slutar vid en strömgenomgång. Dessa cykler sprids ut så jämnt som möjligt. På så sätt görs belastningen så jämn som möjligt och har ingen (märkbar) likströmskomponent (se diagram). MegaPoints 8 kanalers 16A triac modul Mottar de åtta on/off styrsignalerna från styrkortet. Dessa signaler är synkroniserade med fasen hos den effekt som tillförs styrkortet. Modulens eget kort fördröjer sedan varje signal så att varje individuell triac tänder i överensstämmelse med fasen hos effekten i egen krets. Var och en av de åtta anslutningsplintarna för strömförsörjning kan därför behandlas som en enpolig omkopplare som är sluten under helcykelpulser med start vid egen nollspänningsgenomgång och stopp vid egen strömgenomgång. När värmeelementen är många och alla individuellt styrda så kan det hända att alla styrkanaler då och då gör samma sak i samma ögonblick. Det är då inte uteslutet att transformatorn överhettas eller kanske till och med tar skada. För att undvika detta klipper MegaPoint systemet alltid av HELA cykler: Med Megapoint systemet så blir det alltid helcykler. Till exempel vid halv effekt varannan hel cykel närvarande och varannan frånvarande.

11 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering 11 MegaPoint 8 kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem Ett litet räkneexempel Ett helt sekvensförlopp omfattar 96 cykler. Vid "enprocentig" drift blir det 1 hel effektcykel och därefter en lucka på 95 cykler. Vid två procent blir luckan 47 cykler. Därefter kan det inte bli helt jämnt hela tiden men blir så jämnt fördelat som det är möjligt. MegaPoint 8 kanalers omkopplare 16A* 110/240VAC* I större installationer varierar hålstorlekarna något med hänsyn till närheten till fläktarna och även för att fungera som kompensation för att den luft som når de övre kylflänsarna oundvikligen är något varmare än den som rör sig över de nedre. En 20 vägs IDC bandkabel används för att förbinda en, två eller tre kopplingsenheter med ett styrkort. Styrkort (drivkort) för MegaPoint 8 kanalers omkopplarmodul 16A* 110/240VAC * Även 20 Amp finns. Riktig temperaturkontroll är mycket viktig för pålitligheten hos halvledare. Om reglerna iakttas är livslängden praktiskt taget obegränsad. Kopplingsenhetens kylfläns kan kylas med vilken bekväm metod som helst. Av designdirektiven framgick att dessa enheter skulle användas i grupper om kanske tio eller tjugo. Därför var det viktigt att den varma luft som lämnade en enhet inte påtagligt skulle värma nästa. RF energi från strålning och strömförsörjningskabel Med hjälp av MegaPoint har man undersökt den radiofrekvensenergi som utsänds som elektromagnetisk strålning eller leds upp genom strömförsörjningskablarna Eftersom varenda befintlig installation omfattar allt från intern apparatur till extern kabelförläggning måste man, om full certifiering av en viss installation krävs, testa hela konstruktionen i dess slutliga skick på den plats där den skall fungera. Alla installationer skiljer sig naturligtvis åt. Standardinställningar görs på fabrik. När man testade kompletta system gjordes detta med fabriksinställda standardvärden. Strålningen befanns vara alldeles för liten för att kunna mätas noggrant men var helt klart väl begränsad. Under de år som dessa system har använts har vi inte fått en enda rapport om problem. Standardmetoden för montering av omkopplarmodulerna MegaPoint systemet har testats av SP i Borås för England, med utmärkt resultat. På begäran sänder vi gärna kopior av testrapporten. Den återges här nedan.

12 Spårväxelvärme Reglering 12 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Ritning över skåplayout för system med värme till två växlar, med väderinstallation, GSM kommunikation och övervakningskamera

13 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 13 Ritning (Exempel)

14 Spårväxelvärme Reglering 14 Velox styrpanel för växelvärme VärmeKabelTeknik Ritning (Exempel)

15 VärmeKabelTeknik Velox styrpanel för växelvärme Spårväxelvärme Reglering 15 Ritning (Exempel) Test procedur 1. Montera först ihop skåpet. 2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras först väderstationens mast. 3. Montera antennen direkt i skåpets tak. 4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå). 5. Sätt upp MegaPoint panelen. 6. Sätt upp en DIN skena för dator och modem (och väderstation, om en sådan skall ingå) 7. Anslut dator och modem (och eventuell väderstation) till MegaPoint panelen. 8. Anslut 8 ledars kabeln för värmekabel till tillhörande kopplingsplintar element, eller motsvarande belastning, skall vara inkopplat. 9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande kopplingsplintar. 10. Anslut inkommande strömförsörjning. 11. Ställ huvudbrytaren på ON. 12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade uppåt). 13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna (riktade uppåt). 14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge "Automatic" (riktade uppåt). 15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus beroende på modell. 16. Sätt på datorn. 17. Lamporna på triacerna bör nu börja blinka. Om omgivningens temperatur är lägre än 3 grader Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader Celsius kommer lamporna istället att slockna. 18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för installationen eller 19. Testa manuellt med hjälp av testomkopplare. 20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal individuellt. Detta tjänar också som kontroll av vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till varje särskild kanal. 21. Efter det manuella testet får man inte glömma att ställa omkopplarna tillbaka i "Automatic" läge (riktade uppåt). 22. Fyll i blanketten "Provningsprotokoll". 23. Skriv under "Provningsprotokoll" finns i genomskinligt skyddsomslag.

16 Spårväxelvärme Reglering 16 VärmeKabelTeknik Telefon: Hemsida:www.vkts.se Industrihuset SödraHedensbyn43 S 43064HÄLLINGSJÖ S 93191SKELLEFTEÅ Sverige Sverige Fax: Fax:

Spårväxelvärme Kommunikation

Spårväxelvärme Kommunikation VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Kommunikation Från Spårväxelvärme Kommunikation 2 Introduktion VärmeKabelTeknik FÖRSLAG TILL KABLAGESYSTEM FÖR VÄXELVÄRME Allmänt Varje värmeelement skall förses med en

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått

VELOX SILIKONELEMENT. 2 Silikonelement. VärmeKabelTeknik. Silikonelement i standardmått VELOX SILIKONELEMENT VärmeKabelTeknik Silikonelement i standardmått Art.nr Bredd Längd Effekt Spänning Art.nr Bredd Längd Effekt Spänning 40.0180.0 25 900 50 12 40.0065.0 100 100 100 240 40.0140.0 25 95

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

GAP MONITORING SYSTEM

GAP MONITORING SYSTEM dametric GMS-HXD BESKRIVNING GAP MONITORING SYSTEM FÖR MÄTSYSTEM MED AGS-GIVARE PÅ ANDRITZ RAFFINÖR TYP HXD GMS-HXD Innehåll BESKRIVNING sida 1 ALLMÄNT... 3 2 BLOCKSCHEMA... 3 3 INSTALLATION... 4 3.1 GMS-ETW2

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation

GDW-11 GSM/GPRS modem. Teknisk specifikation GDW-11 GSM/GPRS modem Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning GDW 11 GSM/GPRS modem...2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Tillbehör...2 Godkända standarder...2 Miljö...2 Kapsling...

Läs mer

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel Från Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel 2 Velox växelvärmeelement ORIGO30 DC VärmeKabelTeknik Kabeltyp: Självbegränsande Användningsområde: Växelvärme

Läs mer

Porten för krävande miljöer B16

Porten för krävande miljöer B16 Porten för krävande miljöer 16 eyron Door tillverkar dörrar och portar för industrin i hela uropa och har stor erfarenhet av skräddarsydda lösningar för krävande miljöer. Vi är ensamma om att kunna erbjuda

Läs mer

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020.

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020. ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020 Bruksanvisning ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) i stavutförande med anslutningshuvud

Läs mer

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Styrsystem 9. Styrsystem

Styrsystem 9. Styrsystem 9 104 9 en används för start och stopp av pumpar och fläktar. De styr filterrensning och driftindikering. I apparatskåpen kan ytterligare funktioner byggas in genom tillval. Anläggningsautomatiken måste

Läs mer

Brunnar och skåp för alla situationer

Brunnar och skåp för alla situationer Brunnar och skåp Infrastruktur förändras. Den byggs ut, byggs om, underhålls och modifi eras. Därför är det viktigt med brunnar och skåp som ger enkel åtkomst på strategiska platser. De ska vara lätta

Läs mer

I samklang med de yttre förutsättningarna. Ifö Servisskåp

I samklang med de yttre förutsättningarna. Ifö Servisskåp I samklang med de yttre förutsättningarna Ifö Servisskåp ett med naturen Slitstyrka, korrosionsbeständighet och driftsäkerhet. Motståndskraft mot väder, vind och annan åverkan. Praktiskt taget obegränsad

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Datanätverket på Lingheden

Datanätverket på Lingheden Datanätverket på Lingheden Klubbhuset på Lingheden har numera ett datanätverk med tillhörande bredbandsuppkoppling. Nätverket gör det möjligt för anställda, medlemmar och även gäster att få Internet-åtkomst

Läs mer

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen

FCK KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Golvskåp PCE. Bänk- och golvskåp. Sidorna 46-49 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 46-49 i katalogen FCK Golvskåp PCE Bänk- och golvskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer. Industriell värme - värmelösningar med kabel Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.se Självbegränsande Självbegränsande värmekablar FSM Temperatur:

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

INFRAVÄRME. från TANSUN & HEATLIGHT MER VÄRME MINDRE LJUS

INFRAVÄRME. från TANSUN & HEATLIGHT MER VÄRME MINDRE LJUS INFRAVÄRME från TANSUN & HEATLIGHT MER VÄRME MINDRE LJUS FÖRDELAR MED QUARTZVÄRMARE En avancerad värmare för uteserveringen på restaurang eller altanen hos privatpersoner. Till skillnad från andra quartzhalogenvärmare

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 Porten för materialhantering Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 100 I transportsystem, till exempel löpande band I områden med råvaruhantering och förarlösa transportsystem

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel

Spårväxelvärme 750V Kabel, dubbel VärmeKabelTeknik Från 2 VärmeKabelTeknik MegaPoint 750 VDC Enheter för spårväxlar 12, 50 och 80 Ampere Synpunkter på utförandet Uppvärmning av räl genom strömförsörjning (DC) via kontaktskena Allmänna

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

VärmeKabelTeknik Tillbehör Från

VärmeKabelTeknik Tillbehör Från VärmeKabelTeknik Från 2 VärmeKabelTeknik Fästband Teknisk Specifikation Material:... Se nedan. Längd:...galv. 25 m/rulle... plast 1 m... övriga i löpmeter Bredd... metall 20 mm... plast 10 mm E nummer...

Läs mer

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Produktblad 2.14 Utgåva 09.00 PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Introduktion TC-8900 är en serie analoga regulatorer, utvecklade för styrning av fancoils med två rörs, två rörs med change-over,

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Tykoflex skarvsystem TYKOFLEX SKARVSYSTEM. till 19 /ETSI stativ för optisk fiber

Tykoflex skarvsystem TYKOFLEX SKARVSYSTEM. till 19 /ETSI stativ för optisk fiber Tykoflex skarvsystem TYKOFLEX SKARVSYSTEM till 9 /ETSI stativ för optisk fiber Om Tykoflex Idag när tele- och fiberteknik används för en mängd uppgifter, som telefoni, surfing och handel på internet, TV

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530

ELTRYCKESLÅS. Safetron SL 520 Safetron SL 530 ELTRYCKESLÅS Med ett brett användningsområde där krav på en snabb låsning finns kan eltryckeslås användas på såväl lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer