LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM"

Transkript

1 LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr Årsredovisning år i mobilbranschen

2 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

3 Innehåll Styrelsens ordförande har ordet 4 Verkställande direktören har ordet 5 10 år i mobilbranschen 6 Olika kulturer skapar framgång 8 Seamless och mobilen 9 Skapar mervärden 10 Marknaden 11 Affärsmodellen 12 Produkterna 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens inriktning 14 Viktiga händelser 15 FINANSIELL INFORMATION Året i korthet 18 Förslag till vinstdisposition 18 Fem år i sammandrag 19 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Kassaflödesanalys 23 Nyckeltal 24 Redovisningsprinciper 25 Noter 26 Revisionsberättelse 33 Styrelse och ledningsgrupp 34 Kalender och kontaktinformation 36 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 3

4 Gunnar Jardelöv styrelsens ordförande Under 2009 tillträdde jag som styrelseordförande i Seamless. Samtidigt rekryterades till styrelsen även Lars-Johan Jarnheimer och Johan Kyllerman, båda med gedigna erfarenheter från stora mobiloperatörer med internationell verksamhet. Styrelsens förnyelse och utökning speglar direkt företagets planerade tillväxt och förändring var ett särskilt spännande år för både bolaget och mobilbranschen, Seamless liksom mobilt internet firade 10 år på marknaden. Seamless första projekt med monetära transaktioner till och från mobiler inleddes Läs om företagets tio år långa resa på nästa uppslag. Samma år såg mobilt internet dagens ljus och mobila lösningar började utvecklas världen över. Dels för att möta befintliga behov men även helt nya behov har skapats hos oss användare. Utvecklingen har gått oerhört fort framåt sedan dess och sådant som vi inte ens kunde drömma om för år sedan är verklighet idag. Ett exempel på detta är Seamless produkt The Mollet, äntligen kan alla få en plånbok i mobilen. Möjligheterna för företaget är mycket goda då Seamless produkt idag närmast kan ses som infrastruktur i många länder. Samtidigt är marknaden global och vänder sig till så väl industri- som utvecklingsländer. När den här årsredovisningen publiceras kan vi konstatera att företaget presterat över förväntan under det nya årets första månader. Vi organiserar företaget för fortsatt tillväxt och det finns en plan för hur omsättningen ska passera 100 miljoner kronor. Hur fort de olika delarna i planen verkställs är svårbedömt men vi är förberedda på en hög takt. Med skalbarhet, driftsäkerhet och produktbredd är Seamless ERS 360º och Mollet framtidssäkra produkter på alla marknader. Det kommer att hända mycket de närmaste åren och vi ser med tillförsikt på framtiden. Styrelsen förutser att Seamless under 2010 kan behålla tillväxttakten och fortsatt driva verksamheten med vinst. Avslutningsvis vill vi också tacka våra kunder, partners och medarbetare. Det är deras engagemang, samarbete och insatser som gemensamt möjliggjort den snabba tillväxten som vi upplevt under Å styrelsens vägnar presenteras denna årsredovisning. Vänliga hälsningar, Gunnar Jardelöv, styrelseordförande 4 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

5 Rohit Bhatia verkställande direktör Samtidigt som vi levererar de här lysande siffrorna för 2009 har vi redan säkrat mer än motsvarande i omsättning för Med 43 miljoner i order redan i januari har vi höga förväntningar på året. Bara under sista kvartalet utökades vårt avtryck i världen med fem nya länder. Vi har fler och fler kunder på marknaden som attraheras av våra produkter. De väljer oss för de nya funktioner vi kontinuerligt utvecklar till dem, funktioner som för oss till teknikens framkant. De väljer oss eftersom vår stabila plattform ERS 360º säkerställer att deras intäkter kontinuerligt strömmar in. De väljer oss för den extrema skalbarheten som ger dem ett framtidssäkert system som klarar hundrafaldig tillväxt. Vi går in i det nya decenniet med nya intäktsströmmar. Vårt senaste erbjudande är lösningar för Disaster Recovery, katastrofåterhämtning. Tjänsten gör det möjligt för våra kunder att återhämta data även när systemet totalförstörts av t ex naturkatastrofer. Ett annat område är Managed Operations där vi tar fullt ansvar för drift och styrning åt våra kunder. När vi introducerade denna tjänst blev det en omedelbar succé då den innebär kostnadsbesparingar och kunderna förnyar sina kontrakt. För att säkerställa kvalitén på support växer vårt Support Centre med kunderna och bidrar med ökande och återkommande intäkter. Merparten av intäkterna kommer dock från nyförsäljning av ERS 360. Vikten av effektiv distribution, att vara närvarande på mark- naden, ökar hela tiden och mobiloperatörerna behöver system som kan hantera ett stort antal kanaler för distribution. Vi stärker resurserna för vår go-to-market strategi för vår lösning Mollet för Mobile Money. Vi kommer att genomföra en aktieemission för att ta in det kapital som krävs för utökade marknadsföringsaktiviteter. Mollet är navet i ett system för Mobile Money, en helhetslösning för alla kanaler som behövs för att både fylla plånboken i mobilen och för att kunna använda pengarna. Plånboken i mobilen blir ett kombinerat bankkonto och betalkort som är tillgängligt dygnet runt. Det finns ett stort intresse för produkten, där vår erfarenhet av att bygga nätverk för distribution och att samarbeta med banker är en stor tillgång. Mollet kommer tveklöst att påverka den tekniska revolutionen inom Mobile Money som förenklar livet för hundratals miljoner människor har varit ett fantastiskt år, en bedrift genomförd av en slimmad organisation. Den förstärks nu på alla fronter för att hantera både leveranser, kundernas krav på speciallösningar och utökade kontakter med presumtiva kunder. Det är en stark start på 2010 och jag är övertygad om att vi har ännu ett år av stark tillväxt framför oss. Vänliga hälsningar, Rohit Bhatia, verkställande direktör SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 5

6 10 år i mobilbranschen Det började under IT-yran Under 1999 såddes det första fröet till vad Seamless är idag. Mikael Signarsson sitter i ett vanligt kontor i industriområdet Vreten i Sundbyberg. Det är två år kvar innan ITbubblan ska spricka. Han har definierat sin vision: att använda elektronisk distribution för försäljning av kontantkortsladdningar för mobiltelefoner via alla typer av kanaler. Säkrare, miljövänligare och mycket billigare än de små tryckta papperslappar med skrapkoder som på den tiden transporterades till butiker över hela landet, ett paradigmskifte. Projektet Refill startas, fyra utvecklare och en VD bildar tillsammans med Mikael det första teamet. Av dessa är Mikael Signarsson, Kent Närling och Martin Wingert fortfarande verksamma i företaget. En övergripande systemdesign görs först och därefter vidtar skrivandet av kod. Under den här tiden, när de första stegen togs i det som nu är Seamless, kände alla mycket påtagligt att de jobbade med något väldigt speciellt, att de skulle realisera enorma besparingar och skapa omfattande fördelar för både kunder och användare. Då fanns inte insikten att den här teknologin också skulle komma att vara avgörande för att mobiltelefonen skulle nå miljarder nya användare. Användare som har lägre dagsinkomster än vad en Jolt Cola kostar! Bubblan spricker 2001 spricker bubblan och hela branschen töms på kapital. Mitt under pågående kris lyckas teamet övertyga den första kunden att delfinansiera projektet, en kund som idag är mycket nöjd med det beslutet. Men pengarna räcker inte. Teamet lyckas också med en riktad nyemission och kan med de pengarna fortsätta utveckla plattformen vidare. Då hade plattformen inget namn men den döps så småningom till ERS, Electronic Recharging System. Lanseringen på den svenska marknaden blir mycket lyckosam och stärker företaget, Seamless etableras som pionjär inom elektronisk distribution. Alla var nyfrälsta och missionerade om fördelarna och besparingsmöjligheterna. Världen låg öppen, det var viktigt att snabbt ta marknadsandelar och teamet kämpade hårt med minimala resurser. Ut i världen Med det svenska systemet som referens underlättas lanseringen i Europa och under 2002 lanseras digital påfyllning av samtalstid i ett antal länder, bland annat Grekland och Frankrike. Nu rullar hjulen allt fortare och under 2003 tillkommer länder på ytterligare tre kontinenter. Visionen var att konverteringen från fysiska skrapkoder till elektroniska skulle ske inom tre till fyra år i hela världen. Men än idag finns skrapkoder kvar. Konsumenters beteende ändras inte alltid så lätt och Seamless fortsätter att jobba för det miljövänliga och kostnadseffektiva alternativet. Mot en bättre värld Med elektronisk distribution elimineras transporter, papper och tryck, lager minskas och svinn upphör. Företag som konverterar till Seamless teknologi fattar inte bara ett beslut om effektivitet, utan tar även ett grönt beslut. Tack vare företagets teknologi har närmare arbetstillfällen skapats på tillväxtmarknader, en majoritet i form av gatuförsäljare. Företaget kommer att vara delaktigt i den fortsätta utvecklingen där värden skapas till mobiloperatörer och distributörer, till länders infrastruktur, och inte minst till att förbättra medborgares livskvalitet världen över. Stark position För att tydligare beskriva mångsidigheten utökas produktnamnet till ERS 360. Under 2009 lanserades den senaste generationen av plattformen där en genomgripande förändring av arkitekturen ytterligare stärkt skalbarhet och stabilitet. Den har så mycket högre prestanda att den fått ett eget namn, Radiance. Seamless har idag en unik mix av tekniska lösningar, kundreferenser, samarbetspartner och en tioårig erfarenhet av mobila betalningar. Produkterna och en snabbfotad organisation gör att företaget är mycket väl positionerat att ta en marknadsledande position inom Mobile Money med The Mollet som står för sitt stora genombrott. Det som började med kontantkortsladdning har på tio år utvecklats till att den mobila plånboken blir verklighet. 6 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

7 10 ÅR börjar med att order för 43 miljoner är säkrade. Fokus på marknadsföring av The Mollet skrivs första avtalet för tjänsten mobil plånbok, The Mollet. Uppgraderingen Radiance med helt ny arkitektur lanseras. 10-årsjubileum firas med Brightpoint kliver Seamless in på området Mobile Money med lanseringen av The Mollet. Megaoperatör i Indien gör storbeställning av ERS 360º. Ramavtal skrivs med multinationella operatören MTN lanseras den nya generationen, ERS 360º. Seamless blir Global Partner till Ericsson för kontantkortsladdning lanseras det svenska banksystemet för laddning via banker. Rohit Bhatia tillträder som VD och styr företaget mot nya kundsegment. Seamless blir publikt bolag med introduktion på Nasdaq OMX First North där aktien kan handlas. Partnerskap med Sagem Orga inleds börjar Ericsson och Seamless samarbeta lokalt. Seamless ERS kompletterar Ericssons betalningssystem genom att ansluta externa kanaler för kontantkortsladdning ger Seamless internationella satsning ytterligare resultat med lanseringar i Asien, Afrika, Amerika och Mellanöstern expanderar Seamless ut i Europa med system i bland annat Frankrike och Grekland, system som än idag är i drift och gör fler transaktioner än någonsin bildas företaget Seamless, det svenska systemet är dock redan i full verksamhet där bl a Pressbyrån, 7eleven och Shells bensinmackar är anslutna startar utvecklingen av Mikael Signarssons vision. I november genomförs den första transaktion i Sverige för mobildistributören Brightpoint som fortfarande genomför en mängd transaktioner dagligen. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 7

8 OLIKA KULTURER SKAPAR FRAMGÅNG 11 nationaliteter med Sverige i minoritet Seamless är ett mångkulturellt företag med medarbetare som har ursprung från länder såsom Indien, Pakistan, Serbien, Australien, Kina, Iran och från Sverige förstås. Det innebär en enorm styrka eftersom företaget är verksamt i större delen av världen och medarbetarnas samlade erfarenhet och kunskap underlättar för företaget att göra affärer över kulturella och geografiska gränser. June Yindeemoh Chef över Product Development, uppvuxen i Thailand. Jag trivs verkligen i den mångkulturella miljön. Här får jag lära mig att jobba med kollegor som har olika bakgrund. Eftersom vi alla kommer från olika länder världen över blir engelska vårt gemensamma språk. Tack vare att vi har högt i tak är den interna kommunikationen både rak och öppen. Att vi dessutom har kundprojekt som är utmanande gör jobbet ännu roligare. Mohsen Hariri Senior utvecklare i Solutions Team, uppvuxen i Iran. Seamless har visat sig överträffa mina förväntningar. Företaget är litet, men mycket ambitiöst och vi driver många projekt som successivt blir fler och av större omfattning. Jag och mina kollegor har hela världen som arbetsfält och det är oerhört spännande att vara med och bygga ett företag där förändring är en naturlig del av vardagen. Xuan Xu, Chef på Quality Assurance, uppvuxen i Kina. På Seamless finns det plats för idéarbete och innovationer som en del av leveransen och det är tillfredställande att kunna bidra till det. Jag känner att jag utvecklas och utmanas med företaget som växer och här händer mycket samtidigt. Något som jag verkligen uppskattar är den öppna kommunikationen och den mångkulturella miljön. Priya Pawar Projektledare i Delivery Team, uppvuxen i Indien. Det är roligt att jobba på Seamless eftersom jobbet är utmanande samtidigt som vi har en samarbetskultur internt. Jag har fått chansen att utvecklas till projektledare och driver nu kundprojekt i Asien, Afrika och i Europa. Det blir aldrig tråkigt här och jag trivs med kulturen som innefattar öppen kommunikation, en snabbfotad organisation med olika affärskulturer. Det känns bra att växa i takt med företaget. 8 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

9 SEAMLESS OCH MOBILEN Mobiler till alla En miljard nya användare 2010 Seamless har en vision där alla på jorden har en mobiltelefon. En utveckling som under 2010 väntas fortsätta i samma höga takt som I slutet av året kommer det sannolikt att finnas 5 miljarder mobilanvändare och bara i Indien tillkommer det mer än 15 miljoner användare per månad. Den nya miljarden användare har till större delen lägre inkomst än den föregående, och dessa mobilabonnemang måste bygga på kontantkort. Kontantkort som måste gå att ladda i de låga valörer som dess målgrupper har tillgängligt när de får lön efter dagens arbete. Vi hjälper mobiloperatörer att nå dessa nya målgrupper genom att använda högteknologi för effektiv distribution av laddningskoder i extremt låga valörer till kontantkortstelefoner. Dessa nya användare är också de som har störst nytta av Mobile Money och Mobile Wallet. De får tillgång till banktjänster och betalkort i ett slag. Mobilen till allt Plånboken är här Alla funktioner som går att integrera i en mobiltelefon kommer förr eller senare att hamna där. Det är helt enkelt bekvämt att bara ha med sig en sak. Vi vill alltid ha mobilen med oss och därför vill vi att så mycket som möjligt ryms i den. Mobile Money, Mobile Wallet eller mobila betalningar lanseras i olika former i allt fler länder. Utvecklingsländer tar täten I utvecklingsländer går det fortast eftersom de med Mobile Money får en infrastruktur för betalningar. De har helt enkelt mest att tjäna på införandet. Med en plånbok i mobilen blir elektroniska betalningar möjliga i regioner där infrastruktur som t ex banker saknas. Lösningen är säkrare och lättare att använda än kontanter och ofta kan flera timmars resande undvikas. Med pengar i mobilen behöver ingen längre heller oroa sig för att bli av med plånboken, pengarna finns på en server skyddade bakom en PIN-kod. Internethandel driver väst? I utvecklade länder kommer mobila betalningar bli ett bekvämare och säkrare alternativ till att handla med kort eller kontanter. Vid internethandel är säkerheten betydligt högre då de ekonomiska transaktionerna hålls helt separerade från internet och datorn, de går via mobilen. Varken nätbutiken eller någon hacker kan komma åt information om konto eller koder. Skicka pengar över gränser Att göra internationella överföringar är idag tämligen enkelt förutsatt att parterna har bankkonton. Om så inte är fallet är det fortfarande komplicerat. Det finns idag ett antal företag som specialiserade på detta med kontor där pengar lämnas och sedan hämtas på ett kontor i det mottagande landet. Mellan några länder går det redan idag att skicka från en mobil till en annan i en så kallad korridor. En korridor är kostsam att sätta upp och det måste göras mellan varje land. Branschorganisationen GSMA driver ett projekt för att underlätta avstämningar och då kommer kostnaderna att sjunka radikalt. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 9

10 SKAPAR MERVÄRDEN Kunder samhälle människor Genom att en operatör erbjuder sina kunder möjlighet att använda mobilen som plånbok bidrar detta till att utveckla monetär och finansiell infrastruktur i landet. Utvecklingen kommer både samhället och medborgarna tillgodo. För befolkningen i allmänhet innebär detta säkra och smidiga betalningar. För vissa ger det arbetstillfällen och brödföda. Men redan teknologin att erbjuda försäljning av samtalstid med bara en mobil som kassaterminal har skapat hundratusentals jobb hos Seamless kunder. Jobben finns i nätverken av gatuförsäljare i olika länder i Afrika och Asien. Seamless kunder skapar nya jobb Hela familjen livnär sig på Oudry s jobb som återförsäljare för MTN i Kongo. I Kongo har den multinationella mobiloperatören MTN miljontals kontantkortsladdningar varje vecka vilket håller över 5000 gatuförsäljare i full verksamhet. Om det finns mobiltäckning finns det också säljare. Säljarna märker att volymerna ökar och att deras förtjänst ger dem lite mer att leva för. De nya säljarna är glada att arbetstillfällen skapas så de kan livnära sig via ett jobb. Oudry hade en vän som tipsade honom om möjligheten att tjäna hederliga pengar. Han hade redan en mobiltelefon men han var orolig att den var för enkel. Helt obefogat. I MTN-butiken berättade de att vilken telefon som helst går bra. Oudrys telefon registrerades och han satte in ett startkapital motsvarande 20 kronor i samtalstid. Samma dag hade han redan sålt slut och fyllde på igen. Det är så många som har telefoner nu, reflekterar Oudry. Men de tjänar lite så de måste köpa samtalstid hela tiden, minst varje vecka. Nu är jag etablerad, de vet var jag finns. Ibland ringer de mitt i natten, då går jag alltid upp och hjälper dem. Det blir inga stora pengar men jag och min familj kan i fall leva på det. Jag funderar på att skaffa en telefon till så min fru kan börja också. Då kan vi nå varandra! Antalet mobilanvändare växer fortfarande snabbt i Kongo varför säljstyrkan utökas hela tiden och eftersom säljarna kan använda sig av en vanlig mobiltelefon behövs ingen investering för att starta verksamheten. Det blir fler och fler som kan tjäna ihop till ett levebröd för sig och sina familjer. Hög mobilpenetration skapar välstånd Seamless ser till att mobilerna laddas med samtalstid. Allt eftersom mobilpenetrationen kryper längre ned i inkomstpyramiden behövs avancerad teknologi för att effektivt kunna ladda miljontals kontantkort med extremt låga valörer av samtalstid. Seamless är en del av utvecklingen som gör mobilen möjlig för allt fler människor. Möjligheten att kommunicera ökar också välståndet tack vare effektivare användning av resurser. En undersökning av Deloitte visar att en ökning av mobilpenetration med 10% i utvecklingsländer leder till en höjning av BNP med 1,2%. Införs dessutom mobila betalningar smörjs företagsamheten, det blir lättare att göra affärer och därmed görs fler affärer på kortare tid. 10 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

11 MARKNADEN Mobile Money i allt fler länder Antalet användare av mobila plånböcker beräknas nå 1,4 miljarder 2015 (Edgar Dunn/GSMA). Mobilen är lösningen till att kunna erbjuda banktjänster till de banklösa där The Mollet är en säker förvaring av kontanter och ett pålitligt verktyg för enkla banktjänster som till exempel betalningar. Mobilen blir en säker plånbok med kontanter och ett bekvämt sätt att skicka pengar till andra och betala i affärer. Segmentet internationella överföringar, Remittance, beräknas ensamt växa hundrafalt under de närmaste åren. I början fanns endast ett system i varje land. Nu dyker nya initiativ upp kontinuerligt och i allt fler länder i Afrika och Asien får pionjären konkurrenter att beakta. Om en användare väl har sitt Mobile Money konto hos en operatör minskar incitamenten kraftigt att byta operatör. Tjänsten blir därför viktig för att bibehålla en lojal kundkrets. Operatörerna kan i framtiden få kontantkortskunder som är lika lojala som bankernas kunder. För bankerna hägrar nya kundsegment. Människor med lite pengar handlar med små valörer. Tack vare det stora antalet människor i denna målgrupp, och det faktum att kunderna sköter sig själva, gör att lönsamheten ändå blir hög. Kontantkortsladdningar ökar Abonnemang med kontantkort dominerar tillväxten av mobilanvändare och varje ny användare tjänar lite mindre än den förra. På dessa marknader är det system som Seamless ERS 360º som ser till att operatörens intäkter kontinuerligt strömmar in, att användarna kan köpa samtalstid. Har användarna ingen samtalstid i telefonen kan de inte ringa och operatören får inga inkomster. System för elektronisk påfyllning av samtalstid, e-topup, är därför fortsatt efterfrågade. Ofta kan de äldre systemen expanderas att klara fler abonnenter medan de däremot inte klarar att lägga till nya distributionsformer och säljkanaler. Detta öppnar upp en utbytesmarknad för Seamless speciellt som vi också erbjuder VAS-tjänster på samma plattform. VAS driver snabb tillväxt Värde-adderande tjänster, även kallat VAS, är tjänster utöver att kunna ringa med telefonen. Operatörerna behöver lösningar som gör att antalet samtal till kundtjänsten inte ökar. Normalt måste dessa tjänster aktiveras av en kundtjänst men allt fler operatörer använder sig av Seamless system för självbetjäning, tjänsterna slås av och på direkt från mobilen. För attraktiva tjänster tar operatören betalt för aktivering, t.ex. ett fast pris för en begränsad tid. Genom att operatören ständigt erbjuder kunderna många kampanjer för olika VAStjänster ökar lojaliteten hos användarna. Trenden går mot att operatörerna gör allt fler kampanjer. Operatörer lägger ut driften Operatörer fortsätter att fokusera på kundanskaffning, öka lojaliteten och att ta fram erbjudanden om nya, lönsamma tjänster. De ser alltmer att de kan spara kostnader med hjälp av Managed Operations som kommer fortsätta växa. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 11

12 AFFÄRSMODELLEN Flexibel prissättning Seamless har en flexibel affärsmodell för att möta olika kunders behov. Kunden kan välja att antingen betala en engångskostnad för en specifik licensnivå, som de vid högt utnyttjande kan välja att expandera för att få ökad kapacitet. Därefter betalar de en årlig supportavgift, eller överlåter driften helt till Seamless via tjänsten Managed Operations. Ett alternativ är olika modeller där transaktionsintäkterna delas mellan operatören/distributören och Seamless, så kallad Revenue Share. Målet är alltid att hitta en pris- och affärsmodell som passar kundens förutsättningar. Licens och Expansionspaket De flesta system säljs som licenser baserat på antalet transaktioner. Ökar antal transaktioner, tillkommer expansionspaket, vi växer med våra kunder. Revenue Share Genom olika modeller för att dela på intäkterna, Revenue Share, blir kostnaden för kunden bli minimal och kundens risk minimeras därmed. Seamless risk ökar då en lanserings framgång endast till liten del kan påverkas av Seamless. Blir lanseringen lyckosam finns möjligheter till goda intäkter när kostnadstäckning nåtts. Revenue Share är en efterfrågad modell speciellt inom Mobile Money. Managed Operations och Support Alla Seamless kunder betalar för support i olika servicegrader. Avgiften baseras på systemets storlek, pris samt antalet VAStjänster som ingår och således ska stödjas. I allt högre grad väljer kunderna också att låta Seamless ta ansvar för drift och styrning, Managed Operations. Avgiften för detta är i hög grad beroende på servicenivån, t ex hur ofta det behövs tekniker på plats. Med Seamless avancerade teknik för att fjärrstyra systemen är Managed Operations en effektiv och lönsam tjänst. Primär försäljning Via de egna säljkontoren i Stockholm, Mumbai och Johannesburg sköts försäljning till både kunder som verkar i bara ett land och stora mobilkoncerner som MTN. Försäljning via partner Partnerskapet med Ericsson, världens ledande leverantör av telekomutrustning, ger Seamless närvaro i 150 länder för försäljning av ERS 360º. Med Sagem Orga, en av världens ledande tillverkare av SIM-kort, har Seamless också ett partnerskap inom system för kontantkortsladdning. Ekosystem för Mobile Money. En mängd integrationer ska göras mellan olika system för att förenkla för konsumenten att ta till sig tekniken. För att FYLLA PÅ pengar bör det finnas både automatiska processer som löner och agenter där kontanter kan växlas in. Det vara lätt att ANVÄNDA pengarna, det ska gå att handla i både små butiker, i stora varuhus samt på internet. Ägaren kontrollerar avgifter och kommissioner samt rapporterar till partners och myndigheter. 12 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

13 PRODUKTERNA En plattform På plattformen installeras program för de tre huvudområdena Mobile Money, kontantkortsladdning och VAS. Inom varje område finns många moduler där operatörerna ofta väljer att starta med en eller två för att senare utöka med fler. Flexibiliteten är fullständig med alla moduler samlade på plattformen ERS 360º. ERS 360 Plattformen som är mobiloperatörernas länk till kunder ERS 360 är transaktionsplattformen som är navet i ett betalnings- och leveranssystem för samtalstid och andra digitala produkter. Den binder ihop mobiloperatörer, banker, detaljhandel, gatuförsäljare och andra när de ska samarbeta i ett Mobile Money-system eller för försäljning av samtalstid. Möjligheten att lätt kunna ta ut pengar via agenter kan vara avgörande för en framgångsrik lansering. Mångsidigheten med integration till en mängd olika terminaler och kassaregister i kombination med erfarenheten av lösningar både via SIM-kort, Java-, USSD och SMS applikationer i mobilen är svårslagen på marknaden. Mobile Money med The Mollet Plånboken i mobilen istället för kontanter Mobile Money definierar vi som att man via mobilen hanterar riktiga pengar (inte samtalstid), för att handla, betala räkningar eller skicka till andra mobiler. The Mollet är en helhetslösning för att bygga ett komplett ekosystem för Mobile Money med alla funktioner för att kunna FYLLA PÅ och ANVÄNDA pengar i plånboken. Ägaren ska KONTROLLERA systemet och rapportera till partners och myndigheter. Seamless har unik kunskap om alla de olika kanaler som kan användas för t ex fylla på mobila plånboken (mollet) med kontanter. Vår erfarenhet av att integrera till banker och detaljhandelskedjor ger oss en framskjuten marknadsposition. Kontantkortsladdning GoHandset gör det möjligt för återförsäljare av samtalstid att enbart använda en mobiltelefon som terminal mot operatören. Ett extremt snabbt sätt för en operatör att med låga investeringskostnader göra laddning av kontantkort lättillgängligt. GoBanking gör att en bankkund dygnet runt kan fylla på sitt kontantkort direkt från sitt bankkonto via internetbanken, telefonbanken eller bankomater. GoShopping erbjuder detaljhandelskedjor försäljning av kontantkortsladdning, antingen genom integration av deras kassaregister eller med olika terminaler. Value Added Services Självbetjäning av tjänster Seamless plattform skapar förutsättningar för att sälja värdeadderande tjänster. Det är ett växande segment där Seamless ständigt tar fram nya funktioner som är populära bland såväl användare som operatörer. Tack vare ERS 360º kan tjänsterna erbjudas som självbetjäning via SMS och avlastar då kundtjänsten. Managed Operations & Disaster Recovery Helhetslösning För många operatörer blir det effektivare och ger lägre kostnader att låta Seamless även driva och sköta systemet. Operatören kan undvika kompetensförluster och får arbetet utfört med högsta kvalitet och fart av våra experter. Seamless kunder klassificerar ERS 360 som ett affärskritiskt system eftersom det hanterar miljontals monetära transaktioner, och för många kunder är plattformen den primära intäktsströmmen. De kräver därför en komplett återhämtning av data även om systemet totalförstörs. Återskapandet av data måste ske oavsett om haveriet beror på naturkatastrofer eller politiska oroligheter. Geografisk redundans gör det möjligt att hålla systemet igång från en sekundär fysisk plats. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens inriktning Seamless är specialiserat på programvara samt server- och kommunikationsteknik för att tillhandahålla betalsystem för mobiltelefoner. Dessa betalsystem används för att sätta upp nätverk för distribution av samtalstid och alla de olika tjänster som ingår i ett ekosystem för Mobile Money, betalningar via mobilen. Kunder är i första hand mobiloperatörer, banker och distributörer men också detaljhandelskedjor är tänkbara. Framtida utveckling Tekniskt utvecklas Seamless plattform ständigt för att möta högre krav på genomströmningshastighet och stabilitet. Vi tar fram nya tjänster där vi ser affärsmöjligheter bland existerande och nya kunder. En stor satsning genomförs för att marknadsföra Mollet där en emission av aktier tillför nödvändigt kapital. Under 2009 växte Seamless organiskt med 39% och företaget är förberett för fortsatt tillväxt i samma takt. I januari var försäljning för 2010 säkrad med 43 miljoner kronor, 3 miljoner mer än omsättningen Aktien Aktier i Seamless handlas på Nasdaq OMX First North (SDAB) sedan i maj inleddes med att aktien stod på den lägsta noteringen någonsin, 1,19 kronor. Den högsta noteringen gjordes den 22 juli på 6,60 kronor. Slutkursen den 30 december 2009 blev 4,20 kronor. Under 2010 har kursen stärkts och den 9 mars var slutkursen 5,40 kronor. För att garantera likviditet i aktiens handel har Seamless anlitat en likviditetsgarant. Ägare Antalet ägare har under året ökat något till 641 (602). De tio största ägarna representerar 63% av aktierna. De tre största ägarna representerar ca 31% och två av dem sitter i styrelsen, Dan Walker samt Peter Fredell. Den tredje största ägaren, Patrik Gransäter, har varit aktieägare sedan starten och är mycket engagerad i bolaget. Global verksamhet Huvudkontor i Stockholm I Stockholm finns utveckling av programvara, administration samt försäljning gentemot Europa och Amerika. Härifrån sköts projektering och logistik vid de flesta av leveranserna. Försäljningskontor Näst största kontoret ligger i Mumbai, Indien. Försäljningen i Asien, Mellanöstern och norra Afrika sköts härifrån. Här finns också affärsutveckling och teknisk kompetens. I Johannesburg finns försäljningskontoret som hanterar mellersta och södra Afrika. Härifrån sköts också MTN-koncernen som har huvudkontor här. Support Centre Seamless har byggt upp ett Support Centre i Kolkata, Indien, med en filial Lahore, Pakistan. De hanterar alla supportärenden men vid behov finns också produktutvecklingen i Stockholm att tillgå. Tjänsten Managed Operations styrs också härifrån. Aktiens utveckling under Mer information kan fås från First North via länk på Seamless hemsida. 14 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012.

Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. Seamless Delårsrapport 1 oktober 31 december 2012. 1 Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 2 Seamless Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 Första kvartalet 2013 Sammanfattning Seamless har under årets första kvartal fokuserat på investeringar och utrullning av betalningslösningen SEQR. I

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION Noteringsinformation Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 2.1. Bolagets utveckling 4 2.2. Investerings case 5 2.3. Vissa skattefrågor i Sverige 6 3. Historik, bakgrund

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor GWS PRODUCTION AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Året i siffror 3 Händelser i korthet under 2014 3 Vd Andreas Rodman har ordet 4 Om GWS Production AB 5 Marknadsöversikt 6 Våra produkter & tjänster 8 Styrelsen

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer