M500 ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M500 ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 M500 ANVÄNDARHANDBOK

2 FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder i denna handbok är endast till för vägledning. Små skillnader mellan bilderna och telefonen kan förekomma. Vi hänvisar till din telefon för det exakta förhållandet. Vissa finesser inlagda i denna handbok är nätverk eller registreringsberoende finneser. Var god kontakta kundtjänst. Bluetooth headset (valfritt) 2

3 Lär känna din telefon: På/Av knapp Uppknapp Volym Kontroll Vrid upp OK Knapp Avbryt knapp Nerknapp (Volym kontroll, Vrid ner) Tänk på: Alla illustrationer, simulerad skärm och relaterade bilder som används i handboken är endast till för hänvisning. Vi hänvisar till din telefon för de exakta förhållandena. 3

4 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Användning och underhållning Huvuddrag Sätt in SIM Batterianvändning och installation Sätt på/av Ring ett samtal Svara eller avvisa ett samtal Grunderna Display Kalibrera skärmen Läs missade samtalen Knapplås Vidarekoppla Samtalsspärr Lösenord Funktioner Telefonbok Visa telefonboken Sök inlägg Lägg till inlägg Kopiera alla Radera Samtalsgrupp Extra nummber Inställningar Samtal Samtalshistoria Funktioner under ett samtal Lägg in internationell åtkomst kod Slå ett externt eller röstsamtalsnummer Nödsamtal Meddelande SMS MMS Epost Röstsamtal server Sända Meddelanden Multimedia Musikspelaren Videospelaren Ljudinspelning Egna inställningar Telefoninställningar Samtalsinställningar Nätverksinställningar Säkerhetsinställningar Återställ fabriksinställningar Ringsignal Hjälpredor Kalender Att göra ista Alarm Världsklocka Filhanteraren

5 13. Nätverk Hemsida Favoriter Nyligen besökta sidor Ange adress Inställningar Extra Kalibrera skärmen Extra Bluetooth Problemlösningar Specifik dataanslutning Batteritips Produkt underhåll

6 1. Säkerhetsanvisningar Läs denna information innan ni börjar använda er nya telefon annars kan det resultera i en personlig skada eller att din produkt inte passar in med de lokala lagarna. Batteri: Om ett befrämande material kommer åt den enheten, kan kortslutning inträffa resultera i skada på egenom, kropp eller brännskada. För att undvika elchock, var försiktig med ett fulladdat batteri speciellt ifall du lägger det i fickan, handväska eller andra hållare med metalobjekt. Undvik att din mobilenhet kommer i kontakt med vatten: Håll din mobilenhet torr. Användning vid körning Lyd alltid lagar och reglementen vid användning utav mobilenheter vid det område där du kör. Ge alltid full uppmärksamhet och koncentration på körningen och vägen; använd handsfree ifall ett samtal är nödvändigt. Flygplan Mobila enheter kan orsaka skada,så stäng av din mobila enhet innan du stiger ombord på ett flygplan. Explosionsområden Följ alltid relaterade begränsningar och reglementen och använd inte din mobila enhet vid sprängområden. Stäng av din mobila enhet vid områden markerade med stäng av elektriska enheter. Potentiella explosiva atmosfärer Stäng av din mobila enhet vid en bensinmack och andra områden nära bensin och andra kemikalier. Stäng av din mobilenhet i områden markerade med stäng av elektriska enheter. Medicinska enheter Stäng av din mobilenhet ifall det instrueras att göras så vid närheten utav medicinsk utrustning. Mobilenheten kan störa pacemakers, hörapparater och andra medicinska utrustningar. Lägg inte din mobilenhet nära pacemakers eller i bröstfickan. 6

7 Tillbehör och batteri Använd tillbehör, batteri och laddare som är godkänd utav tillverkaren. Användning utav batterier som inte är godkända av tillverkaren kan leda till skada. Nödsamtal Slå på din telefon och håll dig inom nätområdet, slå nödnumret och tryck sen på samtalsknappen. Vid förlust av telefonen För att undvika ekonomiskskada, var god informera din teleoperatör för att spärra ditt SIM-kort. När du informerar telekomoperatören för att låsa SIM-kortet behöver de veta IMEI numret på din telefon, som du kan hitta på en etikett baksidan utav din telefon när du tar av batteriet. Var god skapa en kopia utav numret som ni sedan förvarar på ett säkert ställe vid evenutell förlust. För säkerhets skull, kan du skapa en PIN kod för ditt SIM-kort för att hindra någon att använda ditt SIM-kort utan tillåtelse. Håll telefonen borta från barn Håll telefonen, batteriet och laddaren borta ifrån barn för att undvika eventuell skada. 7

8 2. Användning och underhåll För att underhålla mobilen, håll den borta ifrån: All typ utav vätska Håll enheten borta ifrån vatten, regn och fukt. Extrem hetta eller kyla Undvik temperaturer under -10 C/14 C eller över 45 C/113 C. Mikrovågsugn Torka inte din mobil i mikrovågsugnen. Damm och smuts Utsätt inte din telefon för damm, smuts, sand, mat eller annat olämpligt material. Rengöring Använd endast en torr mjuk tygbit för att rengöra din telefon. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel. Marken Tappa inte din telefon. 8

9 3. Kom i gång 3.1 Sätt i SIM Håll ditt SIM-kort borta ifrån barn. Var god konsultera med din telekomoperatör om tjänster och användbarhet. Var god stäng av din mobilenhet och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Tänk på: stäng av mobilenheten och koppla ur laddaren eller annan enhet innan du tar bort batterilocket. Sätt tillbaka batterilocket innan du börjar använda telefonen. 1. Ta bort batterilocket: Med ditt finger drar du bak locket. Dra bak spärrhaken och lyft här. 2. Sätt in SIM-kortet i korthållaren: Skjut in SIM-kortet i metalhållaren som bilden visar. 9

10 3.2 Batterianvändning och installation Batteritips Batteritiden beror på nätverket, signalstyrkan, temperatur och tillbehören du använder. Använd alltid orginalbatterier och laddare. Garantin gäller ej vid skada orsakat från användning utav andra typer av batterier, laddare eller tillbehör. Nya batterier eller batterier som inte använts under längre period kan behöva längre uppladdningstid. När du laddar ditt batteri, se till att det är rumstemperatur. När du skall låta batteriet stå för en längre period, se till att det är oladdadat och förvara det i ett kallt, mörkt och torrt ställe. Utsätt aldrig battiet för temperaturer under -10 C (14 F) eller över 45 C (113 F). Ta alltid med din telefon när du lämnar din bil. Det är normalt att batteriet kräver längre uppladdningstid med tiden. Om du märker skillnad på batteriets livslängd, är det nog dags att byta till ett nytt batteri. Kasta aldrig batteriet i eld då det kan orsaka explosioner. Batteriinstallation 1. Ta bort batterilocket: Med ditt finger drar du bak locket. Dra bak spärrhaken och lyft här. 2. Tryck in batteriet mot metall kontakterna från telefonen och batteriet. Sätt in batteriet med batteriets 3 kontakter mot dessa 3 kontakter. 10

11 Batteriladdning: Det nya batteriet är inte fulladdat. Ta bort skyddslocket för din telefons tillbehörs/anslutnings port, anslut därefter batteriladdaren i tillbehörsporten på sidan av din telefon, som bilden visar, och anslut därefter den andra änden till eluttaget. Din telefon kan komma att kräva ett par timmars laddning för att uppnå full kapacitet. När din telefon är avstängd, kan det ta ett par sekunder tills laddningstatus visas på displayen och den kommer visa att laddning är klar när den är fulladdad. När din telefon är på, så blinkar batteri ikonen när du laddar och lyser med fast sken när batteriet är fulladdad. 3.3 Sätt på/av OBSERVERA: Vid påslagning kan telefonen kräva att du slår in SIM-kortets PIN-kod för att låsa upp SIM-kortet. Om du slår in fel PIN-kod tre gånger i rad så låser sig ditt SIM-kort, medans din telefon visar meddelandet slå in PUK-kod, kontakta din telekomoperatör för koden snarast. För att slå på telefonen, håll in Power on/off knappen i två sekunder. Eventuellt, slå in ditt SIM-korts PIN på fyra-till-åtta siffror och/eller fyra siffrig kod för att låsa upp telefonen. Om du inte sätter in ett SIM-kort, kommer telefonen att visa Sätt i SIM-kort. Inga funktioner relaterade till SIM-kortet kommer att fungera, du kan endast ringa nödsamtal. För att stänga av telefonen, håll in Power on/off knappen i två sekunder. 3.4 Ring ett samtal 1. Under viloläge, tryck på för att aktivera knappsatsen för att ringa eller skriva numret direkt. 2. Tryck på ring för att göra samtalet. 3. Efter samtalet, tryck på Avbryt för att avsluta. 3.5 Svara eller avvisa samtal När samtal inkommer, ringer och/eller vibrerar telefonen medans numret eller korrespondens namn visas. Tryck på Alternativ menyn på displayen för att svara på samtalet. Om du inte vill svara, tryck på Avvisa på displayen. Bluetooth Mode: När du startar Bluetooth headset funktionen, kan du använda dig utav knapparna på headsetet för att svara på samtal. Om du tycker det är besvärligt att trycka på någon knapp kan du ställa in så det automatiskt svarar när det ringer (detta alternativ finns endast att göra i Bluetooth-profilen), och se till att Bluetooth headset är inkopplat, samtalet kommer att automatiskt att svara 5 sekunder efter det ringt och/eller vibrerat. 11

12 4. Grunderna 4.1 Display Standarddisplayen syns efter att du satt på telefonen: Statusbar, Huvuddisplay, Tillämpningar Statusbar & batteriindikatorn Huvuddisplay Tillämpningar Viktigaste beteckningar Signalstyrka Den vertikala baren visar signalstyrkan (när det finns 4 barer, är anslutningen som bäst). Då det är du som väljer linje, ikonen betyder: Linje 1 signalstyrka Linje 2 signalstyrka Nya meddelanden Denna ikon visas när du fått ett nytt meddelanden När inkorgen är full Denna ikon blinkar då inkorgen är full och gamla meddelande behövs raderas för att kunna ta emot nya Meddelande. Ny E-post Ikonen visar olika ledtrådar alltefter aktuell E-post från olika linjer: Linje 1 har mottagit ny E-post Linje 2 har mottagit ny E-post Linje 1,2 båda har mottagit nya E-postmeddelande. 12

13 Signaltyp Din nuvarande alarmtyp: Ringsignal Vibration Vibration och ringsignal Vibration därefter ringsignal Vidarekoppla Denna ikon visas när du vidarekopplar samtal helt oberoende. Headset Denna ikon visas när du kopplat in ett headset Aktivera alarm Denna ikon visas efter att du aktiverat alarm. Lås knappsats Denna ikon visas när knappsatsen är låst. Lås upp enligt anvisningar. Bluetooth Denna ikon visas när din telefon är ansluten med någon bluetoothenhet. Roaming Denna ikon visas när du befinner dig utanför ditt nätverk. Batterikapacitet Denna ikon visar statusen på ditt batteri. Huvudgrafik visar områden I detta område kan du se följande: Operatörsnamn Enligt ditt SIM-kort visas telekomoperatörens namn. Förutom, t.ex. när Endast nödsamtal visas kan du bara ringa nödsamtal. Ägarnumret Visar SIM numret. Tid och datum Visar tid och datumet på din telefon. Tips: Du kan välja att visa dessa i standby displayen enligt dina behov. Funktionella nyckelområden Standby gränssnittet visar: Meny, tryck och bläddra huvudmenyn; Name, tryck på menyn direkt för att komma till telefonboken; Tryck på följande ikon: för att ringa till någon. 13

14 4.2 Kalibrera skärmen Denna funktion är till för touch-screen. När du trycker på displayen, om du känner att varpen är för mycket, kan du använda denna funktion. Du kan komma åt den via huvudmenyn Inställningar-Kalibrera skärmen. Använd pickupnålen för att trycka på ikonen därefter är kalibreringen för pennan klar. på displayen, följ anvisningarna därefter tryck på OK, 4.3 Läs missade samtal När du har missade samtal, dessa missade samtal kommer att lysas upp på båda sidorna om skärmen. Du kan läsa missade samtalen från Samtal-Missade samtal meny. 4.4 Knapplås På den översta raden kan du se, det betyder att knappsatsen är låst. När du behöver låsa upp, tryck på en knapp och därefter följ anvisningarna på skärmen. Du kan stänga av knapplåsfunktionen eller ställa in en autotimer på knapplåset. 4.5 Vidarekoppla När du väljer tjänsten öppna vidarekoppla, så kan du vidarebefordra alla inkommande samtal till ett annat nummer även om din mobil är avstängd eller inte har någon anslutning till nätet (beroende på ditt val utav vidarekoppla tjänsten). Inställningar > Samtals inställningar > Vidarekoppla välj en kopplingstyp och ange eller välj ett nummer och tryck därefter ok för att ställa in. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information, var god kontakta din operatör. 4.6 Samtalsspärr Denna funktion måste stödjas utav din operatör. När du aktiverar samtalsspärr funktionen kan du svara eller ringa enligt dina val beroende på vilken typ utav samtalsspärr du valt. Du kan aktivera denna funktion från Inställningar > Samtals inställningar > Samtalsspärr. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information, var god kontakta din operatör. 14

15 4.7 Lösenord Standardinställningen för din telefon är inställd på: Du kan ändra det när du vill. Du kan också ändra ditt SIM-korts lösenord. Tänk på: för mer information kontakta din operatör. 5. Funktioner Denna telefon erbjuder en lång rad funktioner. Under viloläge, tryck på Meny för att komma till huvudmenyn, använd sidoknapparna upp eller ner för att byta och bläddra i huvudmenyn. 1 Telefonbok 1-1 Sök kontakt 1-2 Lägg till kontakt 1-3 Kopiera alla 1-4 Radera 1-5 Samtalsgrupp 1-6 Extra nummer Mitt nummer Tjänstenummer SOSnummer 1-7 Inställningar Minnesstatus Förvalda nummer Fält Mitt vkort (visitkort) 2 Meddelande 2-1 SMS Inkorg Utkorg Skriv meddelande Mallar Inställningar för meddelande 2-2 MMS Skriv meddelande Inkorg Utkorg Utkast 15

16 2-2-5 Säkerhetskopior på meddelande Inställningar för meddelande 2-3 E-post Skicka och ta emot Skriv E-post Inkorg Utkorg Skickat Utkast Radera alla mappar E-post profil 2-4 Röstbrevlåda 2-5 Sänd meddelande Mottagningstyp Läs meddelande Språk Kanalinställningar 3 Samtalshistoria 3-1 Missade samtal 3-2 Uppringda samtal 3-3 Mottagna samtal 3-4 Radera samtalslistan 3-5 Samtalstid Senaste samtalstiden Totalt skickat Totalt mottaget Nollställ all tid 3-6 Samtalskostnad Senaste samtalskostnad Totala kostnaden Nollställ kostnader Max kostnader Pris per enhet 3-7 SMS räknare Skickat Mottagna 16

17 3-8 GPRS räknare Senast skickade Senaste mottagna Alla skickade Alla mottagna Nollställ räknare 4 Inställningar 4-1 Kalibrera skärmen 4-2 Telefoninställningar Tid och datum Schemalägg energi Språk Förvalda inmatningsmetoder Visa beteckningar Välkomsttext Förvalda nummer Dedicerad Nyckel Flygplansläge Handskrivning Övriga inställningar 4-3 Samtalsinställningar Samtals ID Samtal väntar Samtal vidarebefodrade Samtalsspärr Byt linje Sammanställning utav samtalstid Visa samtalstid Automatiskt uppringning IP nummer 4-4 Nätverksinställningar Välj nät Nätpreferenser GPRS anslutning Datakonto 17

18 4-5 Säkerhetsinställningar SIM-lås Telefonlås Automatisk knapplås Inställda samtal Låsta samtal Byt lösenord 4-6 Total återställning 4-7 Ljudeffekt 5 Multimedia 5-1 Videospelare 5-2 Musikspelare 5-3 Ljudinspelning 6 Filehanterare 7 Profiler 7-1 Allmän 7-2 Möte 7-3 Utomhus 7-4 Inomhus 7-5 Bluetooth 8 Hjälpredor 8-1 Kalender 8-2 Att göra lista 8-3 Alarm 8-4 Världsklocka 9 Nätverkstjänster 9-1 STK* 9-2 WAP Hem Favoriter Historia Lägg in hemsida Inställningar 9-3 Kontoinformation 18

19 10 Extra 10-1 Kalkylator 10-2 Enhetskonverterare 10-3 Valutakonverterare 10-4 Hälsa 10-5 Bluetooth 10-6 Tidtagarur 10-7 STK Note: STK visar olika innehåll beroende på olika tjänstförmedlare. 6. Telefonbok Välj Telefonbok i Meny för att komma till telefonboken. Boken innehåller telefonbok och SIM-kortsnummer, du kan använda båda samtidigt. Telefonbok: Varje post inkluderar Namn, Nummer, Hemnummer, Företagsnamn, E-post, Kontorsnummer, Faxnummer, Födelsedag och Grupper mm. SIM: Kapaciteten beror på ditt SIM-korts typ och här får du endast plats med ett namn och ett nummer i varje post. För mer information var god kontakta din telekom operatör. 6.1 Visa telefonboken Du kan trycka och visa telefonboken från viloläge. Tryck på Alternativ för att verka med följande post följande: IP uppringning Lägg automatiskt IP numret innan numret du skall ringa ett samtal till. Visa Visa all information gällande posten. Ändra Ändra informationen i posten. Radera Ta bort post. Kopiera Kopiera de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet till SIM-kortet (kopiera emellan båda enheterna). Flytta Flytta de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet till SIM-kortet (flytta mellan två enheter). Duplicera Duplicera de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet (säkerhetskopiera). 19

20 6.2 Sök post Ange namnet du söker, därefter via Alternativ-Sök menyn för att söka efter posten i telefonboken. Telefonen tillhandahåller initialer för namnsökning, och ange initialerna för namnet, därefter kan du gå till respektive post snabbare. 6.3 Lägg till post Du kan lägga till nya poster i din telefonbok genom denna funktion och spara dessa i telefonen eller SIM-kortet. Endast namn och telefonnummer kan sparas i SIM-kortet. Om du väljer att spara i telefonen kan du spara namn, nummer, familjenummer, företagsnummer, faxnummer, företagsnamn, e-postadresser, du kan spara födelsedagar och ställa in grupper med individuell ringsignal. 6.4 Kopiera alla Du kan kopiera alla poster och byta mellan SIM-kortet och telefon lagringen. Tänk på: När du kopierar posterna i telefonen till SIM-kortet, endast namn och standardnumret kommer att sparas. 6.5 Radera Du kan göra följande: Från SIM-kort Radera alla poster sparade i SIM-kortet Från telefon Radera alla poster sparade i telefonen. En i taget Radera en post i taget Tänk på: Du måste ange lösenordet när du skall radera poster. 6.6 Samtalsgrupp Det finns 5 samtalsgrupper i din telefon och du kan ställa in gruppnamn, grupp inkomande samtals ringsignal och grupp medlemmar som du vill. 6.7 Extra nummer Du kan ställa in Ägarnummer, Tjänstenummer och SOSnummer i denna meny. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information var god kontakta din telekomoperatör. Tänk på: SOS nummer, går inte att ställa in fler än 5 nummer. 20

21 6.8 Inställningar I menyn inställningar kan du kolla minnesstatus, inkluderade SIM-kort och telefon; du kan även ställa in förvalt lagringsutrymme; filtrera korresponderingsinformation i telefonen; ändra och skicka Mitt vkort. Tänk på: Den förvalda lagringen kan också väljas när du skall spara något. 7. Samtal 7.1 Samtalshistoria Din telefon sparar en lista över inkommandeoch utgående samtal, även samtal som inte gick att ansluta. De senaste samtalen är listade först. Tips: telefonen sparar endast senaste samtalet från samma nummer. För att visa detaljerad information eller utföra ändra drifter: 1. Gå in i huvudmenyn och välj Samtalshistoria. 2. Hitta listan för uppringda samtal, mottagna samtal, och missade samtal. 3. Tryck OK för att visa detaljerad information: datum, tid och tider mm. 4. Knappen Alternativ kommer att dyka upp och du kan ändra följande då: Radera Radera posten Spara i telefon Spara posten i telefonboken Ring Ring numret ifrån listan Ändra Ange numret i viloläge, du kan ändra, spara och ringa numret. 7.2 Funktioner under ett samtal Tryck på alternativ för att utföra följande under ett samtal: Parkera: Parkera detta samtal Lägg på: Lägg på och avsluta samtalet Nytt samtal*: Ger möjligheten att ange ett nytt nummer för ett nytt samtal Telefonbok: Kom åt telefonboken SMS: Kom åt dina sms Stäng av mikrofon: Sätt på eller stäng av mikrofonen. När du stänger av mikrofonen kan ingen höra din röst under ett samtal. DTMF: Aktivera/avaktivera skickande utav DTMF under ett samtal. Swappa*: Byt mellan nuvarande samal och det parkerade samtalet. Konferans*: Du kan lägga till fler i konversationen. Tänk på: menyer markerade med * måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information var god kontakta din telekomoperatör. Endast när det finns två eller flera samtal parkerade kan du Swappa och ha Konferans. 21

22 7.3 Lägg till internationell åtkomstkod När du skall ringa ett internationellt samtal, håll in * knappen tills internationella prefixen dyker upp + och ange numret i följande ordning: + landskod, fullständiga numret 7.4 Ring ett externt nummer eller en röstbrevlåda. Du måste trycka på P (pausa) eller W (vänta) när du ringer ett externt nummer, tryck * för att byta mellan P och W. Du kan ange nummer i följande ordning: Distriktkod växeltelefonumret P eller W externa numret 7.5 Nödsamtal Du kan ringa nödsamtal så länge du befinner dig inom något nät som du kan se på signalstyrkans bar som finns längst upp på vänstra sidan utan displayen. Tänk på: Nödnumren beror på vilket land du befinner dig i. Nödnumren i telefonen kanske inte fungerar överallt, och ibland kan det hända att det inte går att ringa på grund utav att det inte finns något nät i området du befinner dig. 22

23 8. Meddelande Du kan skicka och ta emot Kinesiska eller Engelska meddelanden genom meddelandecentrat. Instant messaging tillåter dig att utbyta information med andra användare av trådlösa telefoner. Gå till huvudmenyn från viloläge och välj meddelandemenyn. 8.1 SMS Skriv meddelande Meddelandet du skickar kan bestå av upp till 160 tecken. Om du skickar ett sms längre än 160 tecken kommer telefonen automatiskt att dela in till ett flertal meddelande. Du kan lägga till mallar medans du skriver text meddelande. Efter att importen är klar, kan du göra följande: Skicka endast Skicka meddelandet Skicka och spara Skicka och spara meddelandet Spara Spara meddelandet Skicka till flera Skicka meddelandet till flera på en gång Skicka till grupp Skicka till alla i gruppen Inkorg Inkorgen är till för att lagra mottagna meddelande. Beroende på val så vibrerar telefonen eller ringer när du får ett nytt meddelande samt att ikonen nytt meddelande visas blinkande i displayen. Efter att du återgår till viloläge, visas nytt meddelande ikonen längst upp på status baren tills du läst meddelandet. Du kan göra följande med meddelande: Svara Svara på meddelandet Radera Radera meddelandet Ändra Ändra meddelandet du nyligen fick Vidarebefodra Skicka meddelandet till någon annan Radera alla Radera alla meddelande i inkorgen Använd numret Använd numret i meddelandet Tänk på: I viloläget, den nya meddelande ikonen blinkar, betyder att inkorgen är full, var god radera meddelande ifrån inkorgen för att kunna ta emot nya meddelande. 23

24 Utkorg I inkorgen kan du examinera dina sms du valt att behålla och göra följande: Skicka Skicka detta meddelande Ändra Ändra meddelande Radera Radera meddelandet Radera alla Radera alla meddelande i utkorgen Använd numret Använd numret i meddelandet Mallar Telefonen förser dig med 10 stycken mallar, du kan ändra, radera eller skicka SMS mm. Inställningar för meddelande Du kan ställa in inställningar för meddelande genom menyn, följande: Profilinställningar Låter dig välja bland fyra profiler och du kan ändra namnen på dem, ställa in SC adress och giltig period mm. Allmänna inställningar Ställ in så du får leveransrapport Minnesstatus Kolla kapaciteten på lagringen utav meddelande Förvalda lagringar Ställ in det förvalda lagringsutrymmet, inklusive telefon och SIM-kortet. Tänk på: du behöver hjälp från din telekomoperatör för att få leveransrapport. 8.2 MMS Skriv meddelande Tryck på Alterantiv efter att ha ändrat i ett textmeddelande: Komplett Konfirmera att ändringen är klar, välj hur du vill skicka, spara eller spara/skicka, skicka till fler eller skicka till en viss grupp. Mall Du kan skriva i mallen och därefter ändra och anpassa. Välj metod Välj inmatningsalternativ. När du ändrar multimediameddelande, så kan du göra följande: mottagare, kopiera, skicka hemligt, rubrik, innehåll mm. Lägg in korrespondent adress i mottagarfältet, kopiera eller skicka hemliga posttryck på Komplettera för att göra följande: Skicka Skicka nuvarande multimediameddelandet. Spara & skicka Spara nuvarande multimediameddelandet, spara och skicka. Spara till utkast Spara till utkastet och ändra senare. Skicka Alternativ Ställ in innehåll för multimediameddelande. Avlägsna Avlägsna ändringarna och spara inte meddelandet. 24

25 Mottagaren, kopiera eller skicka hemligt, tryck på Alternativ knappaen därefter ändra följande: Lägg till nummer Skriv in numret för multimediameddelandet som skall skickas till. Lägg till e-post Skriv in e-postadressen som multimediameddelandet skall skickas till. Ändra Ändra mottagare. Radera Radera nummer från mottagarlistan. Radera alla Radera alla nummer från mottagarlistan. Mot innehållet för multimedia meddelandet, tryck på Alternativ och gör följande: Komplettera Konfirmera för att avsluta ändringarna i innehållet. Inmatningsmetod Välj inmatningsmetod, du kan även hålla in # för att ändra Lägg till bild Lägg till vald bild Lägg till musik Lägg till vald musik Lägg till video Lägg till vald video Lägg till extra Lägg till vald extra material i multimedia meddelandet Tänk på: Ifall ditt MMS inte kan skickas, var god nollställ korrespondinställningarna för MMS. Enligt följande: Inställningar-MMS-Inställningar-Servrar-Inställning, var god ändra online-snitt till WAP. Inkorg Inkorgen är till för att lagra meddelande. Beroende på val så vibrerar eller ringer telefonen när du får ett nytt meddelande med displayen som visar ikonen nytt meddelande blinkandes. Efter att du återgår till viloläge, visas den längst upp på baren tills du läser det nya meddelandet. I MMS inboxen kan du göra följande : Visa Visa MMS Detaljer Visa detaljer för meddelandet Använd numret Använd numret ifrån sändaren, spara på SIM-kort eller telefonen eller ring direkt MMS Svara Ändra i MMS för att skicka tillbaka eller till alla Svara på meddelandet Ändra på meddelandet och svara på MMS 25

26 Vidarebefordra Ändra korrespondent informationen inklusive mottagare, adress på nuvarande MMS och skicka därefter till ochraändra Ta emot När du får MMS kan du välja att ta emot eller inte Radera Radera MMS Radera alla Radera alla MMS ifrån inkorgen Tänk på: blinkar i viloläge när inkorgen är full. Var god radera meddelande så du kan ta emot nya meddelande. Utkorg Gå in i utkorgen för att visa MMS som du sparat och kan göra följande: Visa Visa MMS Detaljer Visa detaljer på MMS meddelandet Vidarebefordra Ändra korrespondent informationen inklusive mottagare, adress på nuvarande MMS och skicka därefter till andra Skicka Skicka den misslyckade MMS meddelandet Avbryt förbindelse Stoppa utskicket utav det nuvarande MMS meddelandet Radera Radera MMS Radera alla Radera alla MMS ifrån utkorgen Utkast Lagrar meddelande som du sparar och ändrar senare. Mallar Telefonen tillhandahåller olika mallar, inkluderat textmeddelande och multimediameddelande mm. Du kan använda mallar efter ditt behov. Inställningar för meddelande Du kan ställa in multimediameddelande genom menyn efter dina behov på följande sätt: Ändra inställningar Inkluderat ändra typ, bild begränsning, automatisk signatur mm. Skicka inställningar Inklusive liv, skicka tillbaka, läs, prioriteringar mm. Ta emot inställningar Inklusive huvudnätverk, roamande nätverk, skicka tillbaka, tillåtelse att skicka rapporter mm. Filter Inkluderar anonyma sändare, max kapacitet, reklam och information Server inställningar Börja eller ändra i tjänster, när du inte lyckas skicka MMS, var god ändra online-snittet på WAP servern. Minnesstatus Visar lagringen utav MMS Tänk på: om du inte lyckas skicka MMS, var god ändra online-snittet på WAP servern. 26

27 8.3 E-post Telefonen tillhandahåller dig med e-post, du kan ansluta dig till nätverket och skicka och ta emot personliga e-post när du vill och vart du vill. Skriv e-post Du kan skriva nytt e-post och skicka till flera mottagare, tryck på ny e-post menyn och ange följande: Till Markera ett fält och tryck på Ändra, skriv in mottagarens adress, du kan skriva in fler; CC Markera ett fält och tryck Ändra, skriv in adressen där kopian skall skickas, du kan skicka till flera; Rubrik Markera fältet och tryck på Ändra, skriv in rubriken för e-posten; Bifoga Markera fältet och tryck på Ändra, välj de filer du vill bifoga, du kan inte lägga till fler än tre; Prioritet : Markera fältet och trycka på vänster och höger pil för att välja prioritet. Post: Tryck på luckan mellan Prioritet tills att markören syns, och tryck Ändra för att börja skriva meddelande till din e-post. Efter att du är redo med korresponderna, tryck Klar därefter: Skicka, skicka e-posten till mottagen och en kopia till en annan; Skicka och spara, spara e-posten samtidigt som den skickas; Spara till utkast, spara e-posten till utkast; Avsluta utan att spara, avsluta e-post meddelandet utan att spara. Skicka och ta emot Välj i menyn för att ta emot och skicka e-post, därefter visa antalet skickade/oskickade och mottagna/icke-mottagna e-post. 27

28 Inkorg I inkorgen kan du se en lista med e-post som du mottagit. Tryck på den e-post du vill läsa, därefter kan du läsa e-posten, inklusive avsändare, mottagare, kopierat till någon, rubrik, bifogade filer mm. Du kan trycka på Alternativ menyn och göra följande: Svara Ändra i e-posten och adressen kommer automatiskt att bli inskrivet på mottagaren. Svara utan original e-posten Ändra i e-posten till mottagaren, men utan original e-post innnehållet. Svara alla Ändra i e-posten till mottagaren av den orginala e-posten och alla mottagare, kopia till en person. Svara alla utan original e-post Ändra i e-posten till avsändaren av den orginala e-posten och alla mottagare, kopia till en person och utan original e-post innehållet. Vidarebefodra Skicka e-posten till ochra. Radera Radera e-posten. Oskickade I Oskickade e-post lådan hittar du e-post som inte skickats iväg, tryck på e-posten och du kan göra följande: Skicka Skicka e-post. Skicka och spara Skicka e-post, och spara det i Skickat efter att det skickats iväg. Ändra Ändra e-post. Flytta till utkast Flytta e-posten till utkast mappen, efter utföroche kommer e-posten inte finnas i Oskickade mappen. Radera Radera e-posten 28

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual Sms&mms i datorn För Microsoft Outlook Användarmanual Introduktion 1 Installation..1 Verktygsfältet i Outlook....2 Meddelandemappar..8 Sms-påminnelse...8 Klientuppdatering..8 Alternativ....9 Avinstallera..10

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Din manual DORO PHONEEASY 615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925197

Din manual DORO PHONEEASY 615 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3925197 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO PHONEEASY 615. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO PHONEEASY 615 instruktionsbok

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33

Bruksanvisningar svenska. Bea-fon S33 Bruksanvisningar svenska Bea-fon S33 1 Allmänt Bea-fon S33 förpackningen innehåller: 1 mobiltelefon (S33) 1 bordsladdare(s33) 1 reseladdare (S33) 1 batteri (S33) Bruksanvisningar (S33) Ifall bruksanvisningarnas

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0..

English. Svenska. Norsk . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. PhoneEasy 345gsm English. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Side key (volume) Torch key Display Left soft key Call key Numeric keypad * / Key lock # / Change profile End call Arrow keys Right soft key 5. 6. 7. 8. 9.

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer