M500 ANVÄNDARHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M500 ANVÄNDARHANDBOK"

Transkript

1 M500 ANVÄNDARHANDBOK

2 FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder i denna handbok är endast till för vägledning. Små skillnader mellan bilderna och telefonen kan förekomma. Vi hänvisar till din telefon för det exakta förhållandet. Vissa finesser inlagda i denna handbok är nätverk eller registreringsberoende finneser. Var god kontakta kundtjänst. Bluetooth headset (valfritt) 2

3 Lär känna din telefon: På/Av knapp Uppknapp Volym Kontroll Vrid upp OK Knapp Avbryt knapp Nerknapp (Volym kontroll, Vrid ner) Tänk på: Alla illustrationer, simulerad skärm och relaterade bilder som används i handboken är endast till för hänvisning. Vi hänvisar till din telefon för de exakta förhållandena. 3

4 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Användning och underhållning Huvuddrag Sätt in SIM Batterianvändning och installation Sätt på/av Ring ett samtal Svara eller avvisa ett samtal Grunderna Display Kalibrera skärmen Läs missade samtalen Knapplås Vidarekoppla Samtalsspärr Lösenord Funktioner Telefonbok Visa telefonboken Sök inlägg Lägg till inlägg Kopiera alla Radera Samtalsgrupp Extra nummber Inställningar Samtal Samtalshistoria Funktioner under ett samtal Lägg in internationell åtkomst kod Slå ett externt eller röstsamtalsnummer Nödsamtal Meddelande SMS MMS Epost Röstsamtal server Sända Meddelanden Multimedia Musikspelaren Videospelaren Ljudinspelning Egna inställningar Telefoninställningar Samtalsinställningar Nätverksinställningar Säkerhetsinställningar Återställ fabriksinställningar Ringsignal Hjälpredor Kalender Att göra ista Alarm Världsklocka Filhanteraren

5 13. Nätverk Hemsida Favoriter Nyligen besökta sidor Ange adress Inställningar Extra Kalibrera skärmen Extra Bluetooth Problemlösningar Specifik dataanslutning Batteritips Produkt underhåll

6 1. Säkerhetsanvisningar Läs denna information innan ni börjar använda er nya telefon annars kan det resultera i en personlig skada eller att din produkt inte passar in med de lokala lagarna. Batteri: Om ett befrämande material kommer åt den enheten, kan kortslutning inträffa resultera i skada på egenom, kropp eller brännskada. För att undvika elchock, var försiktig med ett fulladdat batteri speciellt ifall du lägger det i fickan, handväska eller andra hållare med metalobjekt. Undvik att din mobilenhet kommer i kontakt med vatten: Håll din mobilenhet torr. Användning vid körning Lyd alltid lagar och reglementen vid användning utav mobilenheter vid det område där du kör. Ge alltid full uppmärksamhet och koncentration på körningen och vägen; använd handsfree ifall ett samtal är nödvändigt. Flygplan Mobila enheter kan orsaka skada,så stäng av din mobila enhet innan du stiger ombord på ett flygplan. Explosionsområden Följ alltid relaterade begränsningar och reglementen och använd inte din mobila enhet vid sprängområden. Stäng av din mobila enhet vid områden markerade med stäng av elektriska enheter. Potentiella explosiva atmosfärer Stäng av din mobila enhet vid en bensinmack och andra områden nära bensin och andra kemikalier. Stäng av din mobilenhet i områden markerade med stäng av elektriska enheter. Medicinska enheter Stäng av din mobilenhet ifall det instrueras att göras så vid närheten utav medicinsk utrustning. Mobilenheten kan störa pacemakers, hörapparater och andra medicinska utrustningar. Lägg inte din mobilenhet nära pacemakers eller i bröstfickan. 6

7 Tillbehör och batteri Använd tillbehör, batteri och laddare som är godkänd utav tillverkaren. Användning utav batterier som inte är godkända av tillverkaren kan leda till skada. Nödsamtal Slå på din telefon och håll dig inom nätområdet, slå nödnumret och tryck sen på samtalsknappen. Vid förlust av telefonen För att undvika ekonomiskskada, var god informera din teleoperatör för att spärra ditt SIM-kort. När du informerar telekomoperatören för att låsa SIM-kortet behöver de veta IMEI numret på din telefon, som du kan hitta på en etikett baksidan utav din telefon när du tar av batteriet. Var god skapa en kopia utav numret som ni sedan förvarar på ett säkert ställe vid evenutell förlust. För säkerhets skull, kan du skapa en PIN kod för ditt SIM-kort för att hindra någon att använda ditt SIM-kort utan tillåtelse. Håll telefonen borta från barn Håll telefonen, batteriet och laddaren borta ifrån barn för att undvika eventuell skada. 7

8 2. Användning och underhåll För att underhålla mobilen, håll den borta ifrån: All typ utav vätska Håll enheten borta ifrån vatten, regn och fukt. Extrem hetta eller kyla Undvik temperaturer under -10 C/14 C eller över 45 C/113 C. Mikrovågsugn Torka inte din mobil i mikrovågsugnen. Damm och smuts Utsätt inte din telefon för damm, smuts, sand, mat eller annat olämpligt material. Rengöring Använd endast en torr mjuk tygbit för att rengöra din telefon. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel. Marken Tappa inte din telefon. 8

9 3. Kom i gång 3.1 Sätt i SIM Håll ditt SIM-kort borta ifrån barn. Var god konsultera med din telekomoperatör om tjänster och användbarhet. Var god stäng av din mobilenhet och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Tänk på: stäng av mobilenheten och koppla ur laddaren eller annan enhet innan du tar bort batterilocket. Sätt tillbaka batterilocket innan du börjar använda telefonen. 1. Ta bort batterilocket: Med ditt finger drar du bak locket. Dra bak spärrhaken och lyft här. 2. Sätt in SIM-kortet i korthållaren: Skjut in SIM-kortet i metalhållaren som bilden visar. 9

10 3.2 Batterianvändning och installation Batteritips Batteritiden beror på nätverket, signalstyrkan, temperatur och tillbehören du använder. Använd alltid orginalbatterier och laddare. Garantin gäller ej vid skada orsakat från användning utav andra typer av batterier, laddare eller tillbehör. Nya batterier eller batterier som inte använts under längre period kan behöva längre uppladdningstid. När du laddar ditt batteri, se till att det är rumstemperatur. När du skall låta batteriet stå för en längre period, se till att det är oladdadat och förvara det i ett kallt, mörkt och torrt ställe. Utsätt aldrig battiet för temperaturer under -10 C (14 F) eller över 45 C (113 F). Ta alltid med din telefon när du lämnar din bil. Det är normalt att batteriet kräver längre uppladdningstid med tiden. Om du märker skillnad på batteriets livslängd, är det nog dags att byta till ett nytt batteri. Kasta aldrig batteriet i eld då det kan orsaka explosioner. Batteriinstallation 1. Ta bort batterilocket: Med ditt finger drar du bak locket. Dra bak spärrhaken och lyft här. 2. Tryck in batteriet mot metall kontakterna från telefonen och batteriet. Sätt in batteriet med batteriets 3 kontakter mot dessa 3 kontakter. 10

11 Batteriladdning: Det nya batteriet är inte fulladdat. Ta bort skyddslocket för din telefons tillbehörs/anslutnings port, anslut därefter batteriladdaren i tillbehörsporten på sidan av din telefon, som bilden visar, och anslut därefter den andra änden till eluttaget. Din telefon kan komma att kräva ett par timmars laddning för att uppnå full kapacitet. När din telefon är avstängd, kan det ta ett par sekunder tills laddningstatus visas på displayen och den kommer visa att laddning är klar när den är fulladdad. När din telefon är på, så blinkar batteri ikonen när du laddar och lyser med fast sken när batteriet är fulladdad. 3.3 Sätt på/av OBSERVERA: Vid påslagning kan telefonen kräva att du slår in SIM-kortets PIN-kod för att låsa upp SIM-kortet. Om du slår in fel PIN-kod tre gånger i rad så låser sig ditt SIM-kort, medans din telefon visar meddelandet slå in PUK-kod, kontakta din telekomoperatör för koden snarast. För att slå på telefonen, håll in Power on/off knappen i två sekunder. Eventuellt, slå in ditt SIM-korts PIN på fyra-till-åtta siffror och/eller fyra siffrig kod för att låsa upp telefonen. Om du inte sätter in ett SIM-kort, kommer telefonen att visa Sätt i SIM-kort. Inga funktioner relaterade till SIM-kortet kommer att fungera, du kan endast ringa nödsamtal. För att stänga av telefonen, håll in Power on/off knappen i två sekunder. 3.4 Ring ett samtal 1. Under viloläge, tryck på för att aktivera knappsatsen för att ringa eller skriva numret direkt. 2. Tryck på ring för att göra samtalet. 3. Efter samtalet, tryck på Avbryt för att avsluta. 3.5 Svara eller avvisa samtal När samtal inkommer, ringer och/eller vibrerar telefonen medans numret eller korrespondens namn visas. Tryck på Alternativ menyn på displayen för att svara på samtalet. Om du inte vill svara, tryck på Avvisa på displayen. Bluetooth Mode: När du startar Bluetooth headset funktionen, kan du använda dig utav knapparna på headsetet för att svara på samtal. Om du tycker det är besvärligt att trycka på någon knapp kan du ställa in så det automatiskt svarar när det ringer (detta alternativ finns endast att göra i Bluetooth-profilen), och se till att Bluetooth headset är inkopplat, samtalet kommer att automatiskt att svara 5 sekunder efter det ringt och/eller vibrerat. 11

12 4. Grunderna 4.1 Display Standarddisplayen syns efter att du satt på telefonen: Statusbar, Huvuddisplay, Tillämpningar Statusbar & batteriindikatorn Huvuddisplay Tillämpningar Viktigaste beteckningar Signalstyrka Den vertikala baren visar signalstyrkan (när det finns 4 barer, är anslutningen som bäst). Då det är du som väljer linje, ikonen betyder: Linje 1 signalstyrka Linje 2 signalstyrka Nya meddelanden Denna ikon visas när du fått ett nytt meddelanden När inkorgen är full Denna ikon blinkar då inkorgen är full och gamla meddelande behövs raderas för att kunna ta emot nya Meddelande. Ny E-post Ikonen visar olika ledtrådar alltefter aktuell E-post från olika linjer: Linje 1 har mottagit ny E-post Linje 2 har mottagit ny E-post Linje 1,2 båda har mottagit nya E-postmeddelande. 12

13 Signaltyp Din nuvarande alarmtyp: Ringsignal Vibration Vibration och ringsignal Vibration därefter ringsignal Vidarekoppla Denna ikon visas när du vidarekopplar samtal helt oberoende. Headset Denna ikon visas när du kopplat in ett headset Aktivera alarm Denna ikon visas efter att du aktiverat alarm. Lås knappsats Denna ikon visas när knappsatsen är låst. Lås upp enligt anvisningar. Bluetooth Denna ikon visas när din telefon är ansluten med någon bluetoothenhet. Roaming Denna ikon visas när du befinner dig utanför ditt nätverk. Batterikapacitet Denna ikon visar statusen på ditt batteri. Huvudgrafik visar områden I detta område kan du se följande: Operatörsnamn Enligt ditt SIM-kort visas telekomoperatörens namn. Förutom, t.ex. när Endast nödsamtal visas kan du bara ringa nödsamtal. Ägarnumret Visar SIM numret. Tid och datum Visar tid och datumet på din telefon. Tips: Du kan välja att visa dessa i standby displayen enligt dina behov. Funktionella nyckelområden Standby gränssnittet visar: Meny, tryck och bläddra huvudmenyn; Name, tryck på menyn direkt för att komma till telefonboken; Tryck på följande ikon: för att ringa till någon. 13

14 4.2 Kalibrera skärmen Denna funktion är till för touch-screen. När du trycker på displayen, om du känner att varpen är för mycket, kan du använda denna funktion. Du kan komma åt den via huvudmenyn Inställningar-Kalibrera skärmen. Använd pickupnålen för att trycka på ikonen därefter är kalibreringen för pennan klar. på displayen, följ anvisningarna därefter tryck på OK, 4.3 Läs missade samtal När du har missade samtal, dessa missade samtal kommer att lysas upp på båda sidorna om skärmen. Du kan läsa missade samtalen från Samtal-Missade samtal meny. 4.4 Knapplås På den översta raden kan du se, det betyder att knappsatsen är låst. När du behöver låsa upp, tryck på en knapp och därefter följ anvisningarna på skärmen. Du kan stänga av knapplåsfunktionen eller ställa in en autotimer på knapplåset. 4.5 Vidarekoppla När du väljer tjänsten öppna vidarekoppla, så kan du vidarebefordra alla inkommande samtal till ett annat nummer även om din mobil är avstängd eller inte har någon anslutning till nätet (beroende på ditt val utav vidarekoppla tjänsten). Inställningar > Samtals inställningar > Vidarekoppla välj en kopplingstyp och ange eller välj ett nummer och tryck därefter ok för att ställa in. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information, var god kontakta din operatör. 4.6 Samtalsspärr Denna funktion måste stödjas utav din operatör. När du aktiverar samtalsspärr funktionen kan du svara eller ringa enligt dina val beroende på vilken typ utav samtalsspärr du valt. Du kan aktivera denna funktion från Inställningar > Samtals inställningar > Samtalsspärr. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information, var god kontakta din operatör. 14

15 4.7 Lösenord Standardinställningen för din telefon är inställd på: Du kan ändra det när du vill. Du kan också ändra ditt SIM-korts lösenord. Tänk på: för mer information kontakta din operatör. 5. Funktioner Denna telefon erbjuder en lång rad funktioner. Under viloläge, tryck på Meny för att komma till huvudmenyn, använd sidoknapparna upp eller ner för att byta och bläddra i huvudmenyn. 1 Telefonbok 1-1 Sök kontakt 1-2 Lägg till kontakt 1-3 Kopiera alla 1-4 Radera 1-5 Samtalsgrupp 1-6 Extra nummer Mitt nummer Tjänstenummer SOSnummer 1-7 Inställningar Minnesstatus Förvalda nummer Fält Mitt vkort (visitkort) 2 Meddelande 2-1 SMS Inkorg Utkorg Skriv meddelande Mallar Inställningar för meddelande 2-2 MMS Skriv meddelande Inkorg Utkorg Utkast 15

16 2-2-5 Säkerhetskopior på meddelande Inställningar för meddelande 2-3 E-post Skicka och ta emot Skriv E-post Inkorg Utkorg Skickat Utkast Radera alla mappar E-post profil 2-4 Röstbrevlåda 2-5 Sänd meddelande Mottagningstyp Läs meddelande Språk Kanalinställningar 3 Samtalshistoria 3-1 Missade samtal 3-2 Uppringda samtal 3-3 Mottagna samtal 3-4 Radera samtalslistan 3-5 Samtalstid Senaste samtalstiden Totalt skickat Totalt mottaget Nollställ all tid 3-6 Samtalskostnad Senaste samtalskostnad Totala kostnaden Nollställ kostnader Max kostnader Pris per enhet 3-7 SMS räknare Skickat Mottagna 16

17 3-8 GPRS räknare Senast skickade Senaste mottagna Alla skickade Alla mottagna Nollställ räknare 4 Inställningar 4-1 Kalibrera skärmen 4-2 Telefoninställningar Tid och datum Schemalägg energi Språk Förvalda inmatningsmetoder Visa beteckningar Välkomsttext Förvalda nummer Dedicerad Nyckel Flygplansläge Handskrivning Övriga inställningar 4-3 Samtalsinställningar Samtals ID Samtal väntar Samtal vidarebefodrade Samtalsspärr Byt linje Sammanställning utav samtalstid Visa samtalstid Automatiskt uppringning IP nummer 4-4 Nätverksinställningar Välj nät Nätpreferenser GPRS anslutning Datakonto 17

18 4-5 Säkerhetsinställningar SIM-lås Telefonlås Automatisk knapplås Inställda samtal Låsta samtal Byt lösenord 4-6 Total återställning 4-7 Ljudeffekt 5 Multimedia 5-1 Videospelare 5-2 Musikspelare 5-3 Ljudinspelning 6 Filehanterare 7 Profiler 7-1 Allmän 7-2 Möte 7-3 Utomhus 7-4 Inomhus 7-5 Bluetooth 8 Hjälpredor 8-1 Kalender 8-2 Att göra lista 8-3 Alarm 8-4 Världsklocka 9 Nätverkstjänster 9-1 STK* 9-2 WAP Hem Favoriter Historia Lägg in hemsida Inställningar 9-3 Kontoinformation 18

19 10 Extra 10-1 Kalkylator 10-2 Enhetskonverterare 10-3 Valutakonverterare 10-4 Hälsa 10-5 Bluetooth 10-6 Tidtagarur 10-7 STK Note: STK visar olika innehåll beroende på olika tjänstförmedlare. 6. Telefonbok Välj Telefonbok i Meny för att komma till telefonboken. Boken innehåller telefonbok och SIM-kortsnummer, du kan använda båda samtidigt. Telefonbok: Varje post inkluderar Namn, Nummer, Hemnummer, Företagsnamn, E-post, Kontorsnummer, Faxnummer, Födelsedag och Grupper mm. SIM: Kapaciteten beror på ditt SIM-korts typ och här får du endast plats med ett namn och ett nummer i varje post. För mer information var god kontakta din telekom operatör. 6.1 Visa telefonboken Du kan trycka och visa telefonboken från viloläge. Tryck på Alternativ för att verka med följande post följande: IP uppringning Lägg automatiskt IP numret innan numret du skall ringa ett samtal till. Visa Visa all information gällande posten. Ändra Ändra informationen i posten. Radera Ta bort post. Kopiera Kopiera de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet till SIM-kortet (kopiera emellan båda enheterna). Flytta Flytta de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet till SIM-kortet (flytta mellan två enheter). Duplicera Duplicera de inlagda posterna i telefonen/sim-kortet (säkerhetskopiera). 19

20 6.2 Sök post Ange namnet du söker, därefter via Alternativ-Sök menyn för att söka efter posten i telefonboken. Telefonen tillhandahåller initialer för namnsökning, och ange initialerna för namnet, därefter kan du gå till respektive post snabbare. 6.3 Lägg till post Du kan lägga till nya poster i din telefonbok genom denna funktion och spara dessa i telefonen eller SIM-kortet. Endast namn och telefonnummer kan sparas i SIM-kortet. Om du väljer att spara i telefonen kan du spara namn, nummer, familjenummer, företagsnummer, faxnummer, företagsnamn, e-postadresser, du kan spara födelsedagar och ställa in grupper med individuell ringsignal. 6.4 Kopiera alla Du kan kopiera alla poster och byta mellan SIM-kortet och telefon lagringen. Tänk på: När du kopierar posterna i telefonen till SIM-kortet, endast namn och standardnumret kommer att sparas. 6.5 Radera Du kan göra följande: Från SIM-kort Radera alla poster sparade i SIM-kortet Från telefon Radera alla poster sparade i telefonen. En i taget Radera en post i taget Tänk på: Du måste ange lösenordet när du skall radera poster. 6.6 Samtalsgrupp Det finns 5 samtalsgrupper i din telefon och du kan ställa in gruppnamn, grupp inkomande samtals ringsignal och grupp medlemmar som du vill. 6.7 Extra nummer Du kan ställa in Ägarnummer, Tjänstenummer och SOSnummer i denna meny. Tänk på: denna funktion måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information var god kontakta din telekomoperatör. Tänk på: SOS nummer, går inte att ställa in fler än 5 nummer. 20

21 6.8 Inställningar I menyn inställningar kan du kolla minnesstatus, inkluderade SIM-kort och telefon; du kan även ställa in förvalt lagringsutrymme; filtrera korresponderingsinformation i telefonen; ändra och skicka Mitt vkort. Tänk på: Den förvalda lagringen kan också väljas när du skall spara något. 7. Samtal 7.1 Samtalshistoria Din telefon sparar en lista över inkommandeoch utgående samtal, även samtal som inte gick att ansluta. De senaste samtalen är listade först. Tips: telefonen sparar endast senaste samtalet från samma nummer. För att visa detaljerad information eller utföra ändra drifter: 1. Gå in i huvudmenyn och välj Samtalshistoria. 2. Hitta listan för uppringda samtal, mottagna samtal, och missade samtal. 3. Tryck OK för att visa detaljerad information: datum, tid och tider mm. 4. Knappen Alternativ kommer att dyka upp och du kan ändra följande då: Radera Radera posten Spara i telefon Spara posten i telefonboken Ring Ring numret ifrån listan Ändra Ange numret i viloläge, du kan ändra, spara och ringa numret. 7.2 Funktioner under ett samtal Tryck på alternativ för att utföra följande under ett samtal: Parkera: Parkera detta samtal Lägg på: Lägg på och avsluta samtalet Nytt samtal*: Ger möjligheten att ange ett nytt nummer för ett nytt samtal Telefonbok: Kom åt telefonboken SMS: Kom åt dina sms Stäng av mikrofon: Sätt på eller stäng av mikrofonen. När du stänger av mikrofonen kan ingen höra din röst under ett samtal. DTMF: Aktivera/avaktivera skickande utav DTMF under ett samtal. Swappa*: Byt mellan nuvarande samal och det parkerade samtalet. Konferans*: Du kan lägga till fler i konversationen. Tänk på: menyer markerade med * måste stödjas utav ditt SIM-kort. För mer information var god kontakta din telekomoperatör. Endast när det finns två eller flera samtal parkerade kan du Swappa och ha Konferans. 21

22 7.3 Lägg till internationell åtkomstkod När du skall ringa ett internationellt samtal, håll in * knappen tills internationella prefixen dyker upp + och ange numret i följande ordning: + landskod, fullständiga numret 7.4 Ring ett externt nummer eller en röstbrevlåda. Du måste trycka på P (pausa) eller W (vänta) när du ringer ett externt nummer, tryck * för att byta mellan P och W. Du kan ange nummer i följande ordning: Distriktkod växeltelefonumret P eller W externa numret 7.5 Nödsamtal Du kan ringa nödsamtal så länge du befinner dig inom något nät som du kan se på signalstyrkans bar som finns längst upp på vänstra sidan utan displayen. Tänk på: Nödnumren beror på vilket land du befinner dig i. Nödnumren i telefonen kanske inte fungerar överallt, och ibland kan det hända att det inte går att ringa på grund utav att det inte finns något nät i området du befinner dig. 22

23 8. Meddelande Du kan skicka och ta emot Kinesiska eller Engelska meddelanden genom meddelandecentrat. Instant messaging tillåter dig att utbyta information med andra användare av trådlösa telefoner. Gå till huvudmenyn från viloläge och välj meddelandemenyn. 8.1 SMS Skriv meddelande Meddelandet du skickar kan bestå av upp till 160 tecken. Om du skickar ett sms längre än 160 tecken kommer telefonen automatiskt att dela in till ett flertal meddelande. Du kan lägga till mallar medans du skriver text meddelande. Efter att importen är klar, kan du göra följande: Skicka endast Skicka meddelandet Skicka och spara Skicka och spara meddelandet Spara Spara meddelandet Skicka till flera Skicka meddelandet till flera på en gång Skicka till grupp Skicka till alla i gruppen Inkorg Inkorgen är till för att lagra mottagna meddelande. Beroende på val så vibrerar telefonen eller ringer när du får ett nytt meddelande samt att ikonen nytt meddelande visas blinkande i displayen. Efter att du återgår till viloläge, visas nytt meddelande ikonen längst upp på status baren tills du läst meddelandet. Du kan göra följande med meddelande: Svara Svara på meddelandet Radera Radera meddelandet Ändra Ändra meddelandet du nyligen fick Vidarebefodra Skicka meddelandet till någon annan Radera alla Radera alla meddelande i inkorgen Använd numret Använd numret i meddelandet Tänk på: I viloläget, den nya meddelande ikonen blinkar, betyder att inkorgen är full, var god radera meddelande ifrån inkorgen för att kunna ta emot nya meddelande. 23

24 Utkorg I inkorgen kan du examinera dina sms du valt att behålla och göra följande: Skicka Skicka detta meddelande Ändra Ändra meddelande Radera Radera meddelandet Radera alla Radera alla meddelande i utkorgen Använd numret Använd numret i meddelandet Mallar Telefonen förser dig med 10 stycken mallar, du kan ändra, radera eller skicka SMS mm. Inställningar för meddelande Du kan ställa in inställningar för meddelande genom menyn, följande: Profilinställningar Låter dig välja bland fyra profiler och du kan ändra namnen på dem, ställa in SC adress och giltig period mm. Allmänna inställningar Ställ in så du får leveransrapport Minnesstatus Kolla kapaciteten på lagringen utav meddelande Förvalda lagringar Ställ in det förvalda lagringsutrymmet, inklusive telefon och SIM-kortet. Tänk på: du behöver hjälp från din telekomoperatör för att få leveransrapport. 8.2 MMS Skriv meddelande Tryck på Alterantiv efter att ha ändrat i ett textmeddelande: Komplett Konfirmera att ändringen är klar, välj hur du vill skicka, spara eller spara/skicka, skicka till fler eller skicka till en viss grupp. Mall Du kan skriva i mallen och därefter ändra och anpassa. Välj metod Välj inmatningsalternativ. När du ändrar multimediameddelande, så kan du göra följande: mottagare, kopiera, skicka hemligt, rubrik, innehåll mm. Lägg in korrespondent adress i mottagarfältet, kopiera eller skicka hemliga posttryck på Komplettera för att göra följande: Skicka Skicka nuvarande multimediameddelandet. Spara & skicka Spara nuvarande multimediameddelandet, spara och skicka. Spara till utkast Spara till utkastet och ändra senare. Skicka Alternativ Ställ in innehåll för multimediameddelande. Avlägsna Avlägsna ändringarna och spara inte meddelandet. 24

25 Mottagaren, kopiera eller skicka hemligt, tryck på Alternativ knappaen därefter ändra följande: Lägg till nummer Skriv in numret för multimediameddelandet som skall skickas till. Lägg till e-post Skriv in e-postadressen som multimediameddelandet skall skickas till. Ändra Ändra mottagare. Radera Radera nummer från mottagarlistan. Radera alla Radera alla nummer från mottagarlistan. Mot innehållet för multimedia meddelandet, tryck på Alternativ och gör följande: Komplettera Konfirmera för att avsluta ändringarna i innehållet. Inmatningsmetod Välj inmatningsmetod, du kan även hålla in # för att ändra Lägg till bild Lägg till vald bild Lägg till musik Lägg till vald musik Lägg till video Lägg till vald video Lägg till extra Lägg till vald extra material i multimedia meddelandet Tänk på: Ifall ditt MMS inte kan skickas, var god nollställ korrespondinställningarna för MMS. Enligt följande: Inställningar-MMS-Inställningar-Servrar-Inställning, var god ändra online-snitt till WAP. Inkorg Inkorgen är till för att lagra meddelande. Beroende på val så vibrerar eller ringer telefonen när du får ett nytt meddelande med displayen som visar ikonen nytt meddelande blinkandes. Efter att du återgår till viloläge, visas den längst upp på baren tills du läser det nya meddelandet. I MMS inboxen kan du göra följande : Visa Visa MMS Detaljer Visa detaljer för meddelandet Använd numret Använd numret ifrån sändaren, spara på SIM-kort eller telefonen eller ring direkt MMS Svara Ändra i MMS för att skicka tillbaka eller till alla Svara på meddelandet Ändra på meddelandet och svara på MMS 25

26 Vidarebefordra Ändra korrespondent informationen inklusive mottagare, adress på nuvarande MMS och skicka därefter till ochraändra Ta emot När du får MMS kan du välja att ta emot eller inte Radera Radera MMS Radera alla Radera alla MMS ifrån inkorgen Tänk på: blinkar i viloläge när inkorgen är full. Var god radera meddelande så du kan ta emot nya meddelande. Utkorg Gå in i utkorgen för att visa MMS som du sparat och kan göra följande: Visa Visa MMS Detaljer Visa detaljer på MMS meddelandet Vidarebefordra Ändra korrespondent informationen inklusive mottagare, adress på nuvarande MMS och skicka därefter till andra Skicka Skicka den misslyckade MMS meddelandet Avbryt förbindelse Stoppa utskicket utav det nuvarande MMS meddelandet Radera Radera MMS Radera alla Radera alla MMS ifrån utkorgen Utkast Lagrar meddelande som du sparar och ändrar senare. Mallar Telefonen tillhandahåller olika mallar, inkluderat textmeddelande och multimediameddelande mm. Du kan använda mallar efter ditt behov. Inställningar för meddelande Du kan ställa in multimediameddelande genom menyn efter dina behov på följande sätt: Ändra inställningar Inkluderat ändra typ, bild begränsning, automatisk signatur mm. Skicka inställningar Inklusive liv, skicka tillbaka, läs, prioriteringar mm. Ta emot inställningar Inklusive huvudnätverk, roamande nätverk, skicka tillbaka, tillåtelse att skicka rapporter mm. Filter Inkluderar anonyma sändare, max kapacitet, reklam och information Server inställningar Börja eller ändra i tjänster, när du inte lyckas skicka MMS, var god ändra online-snittet på WAP servern. Minnesstatus Visar lagringen utav MMS Tänk på: om du inte lyckas skicka MMS, var god ändra online-snittet på WAP servern. 26

27 8.3 E-post Telefonen tillhandahåller dig med e-post, du kan ansluta dig till nätverket och skicka och ta emot personliga e-post när du vill och vart du vill. Skriv e-post Du kan skriva nytt e-post och skicka till flera mottagare, tryck på ny e-post menyn och ange följande: Till Markera ett fält och tryck på Ändra, skriv in mottagarens adress, du kan skriva in fler; CC Markera ett fält och tryck Ändra, skriv in adressen där kopian skall skickas, du kan skicka till flera; Rubrik Markera fältet och tryck på Ändra, skriv in rubriken för e-posten; Bifoga Markera fältet och tryck på Ändra, välj de filer du vill bifoga, du kan inte lägga till fler än tre; Prioritet : Markera fältet och trycka på vänster och höger pil för att välja prioritet. Post: Tryck på luckan mellan Prioritet tills att markören syns, och tryck Ändra för att börja skriva meddelande till din e-post. Efter att du är redo med korresponderna, tryck Klar därefter: Skicka, skicka e-posten till mottagen och en kopia till en annan; Skicka och spara, spara e-posten samtidigt som den skickas; Spara till utkast, spara e-posten till utkast; Avsluta utan att spara, avsluta e-post meddelandet utan att spara. Skicka och ta emot Välj i menyn för att ta emot och skicka e-post, därefter visa antalet skickade/oskickade och mottagna/icke-mottagna e-post. 27

28 Inkorg I inkorgen kan du se en lista med e-post som du mottagit. Tryck på den e-post du vill läsa, därefter kan du läsa e-posten, inklusive avsändare, mottagare, kopierat till någon, rubrik, bifogade filer mm. Du kan trycka på Alternativ menyn och göra följande: Svara Ändra i e-posten och adressen kommer automatiskt att bli inskrivet på mottagaren. Svara utan original e-posten Ändra i e-posten till mottagaren, men utan original e-post innnehållet. Svara alla Ändra i e-posten till mottagaren av den orginala e-posten och alla mottagare, kopia till en person. Svara alla utan original e-post Ändra i e-posten till avsändaren av den orginala e-posten och alla mottagare, kopia till en person och utan original e-post innehållet. Vidarebefodra Skicka e-posten till ochra. Radera Radera e-posten. Oskickade I Oskickade e-post lådan hittar du e-post som inte skickats iväg, tryck på e-posten och du kan göra följande: Skicka Skicka e-post. Skicka och spara Skicka e-post, och spara det i Skickat efter att det skickats iväg. Ändra Ändra e-post. Flytta till utkast Flytta e-posten till utkast mappen, efter utföroche kommer e-posten inte finnas i Oskickade mappen. Radera Radera e-posten 28

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.2 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 920 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Sätt i

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer