I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator"

Transkript

1 I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator

2 INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet... 4 GSM-ANTENN... 4 GPS... 4 START... 5 TILLSLAG... 5 STARTPROCEDUR... 5 FUNKTIONER... 6 STATUSFÖRFRÅGAN... 6 Tillförlitlighet... 6 FJÄRRSTYRNING... 6 Översikt av kommandon... 6 Styra utgångar... 6 Skicka rapport... 7 Nummer... 7 Sparläge... 7 ID... 7 Exempel... 7 LARM... 7 Fördröjning... 7 Ny larmstatus... 7 REGELBUNDEN ANVÄNDNING... 8 SERIEPORT (KABEL SOM TILLVAL)... 8 TERMINAL... 8 EXPANSIONSPORTEN... 9 APPENDIX 1 - SS 3652: OVLS... 9 TECKENFÖRKLARING... 9 LARMMEDDELANDEN... 9 Alarm... 9 Alarm Acknowledge Alarm Poll Set Time MEDDELANDEN FÖR KARTSYSTEM Polling Interval NMEA APPENDIX 2 BASIC INSTALLATION

3 Inledning Gratulerar till ditt val av Invator I-101 GSM Transponder! Du har valt ett flexibelt system som kan uppgraderas till ett flertal tillämpningar med ny mjukvara. I-101 är en tillämpning av alla de möjligheter som hårdvaran bjuder på. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten, oavsett om du fortsätter använda den i sitt nuvarande skick, eller om du i framtiden väljer att uppgradera den med kommande mjukvaror. Kraft, I/O GSM - antennport SIM-kort GPS port LEDs Serieport 2 Expansionsport Figur 1 - Översikt av Invator I-101 GSM Transponder Installation Montering Montera boxen med skruv i de fyra försänkta hålen i sidoplåtarna. Placera ev GPS med fri sikt uppåt i möjligaste mån. SIM-kort PIN-kod PIN-koden skall ej vara aktiverad. När kortet är placerat i en vanlig mobiltelefon skall den starta utan att fråga efter PIN. Nummerpresentation För att bäst utnyttja I-101, bör nummerpresentation vara aktivt i abonnemanget. Om du är osäker på att så är fallet, kontrollera genom att stoppa in SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon, och ringa upp den. Ibland kan det krävas att SIM-kortet registeras. Kontakta din mobiloperatör om du ej får nummerpresentation att fungera. Om du använder Telia, passa även på att aktivera Friend Finder. (Skickar SMS med lösenord, och kräver att SIM-kortet är isatt i en vanlig mobil för att läsa det.) Lagring av nummer Vid larm skickar boxen SMS till telefonnumren i position 1, 2 och 3 på SIM-kortet. Använd en vanlig mobiltelefon för att lagra önskade nummer. Lägg in numren med landsprefixet +46 för Sverige, för att funktionen skall fungera även utomlands, t ex (första nollan i riktnumret utelämnas). Vid anslutning till larmcentral skall position 4 innehålla primärnumret samt position 5 ev sekundärnummer för mottagande av SMS. Tomma positioner hoppas över vid larm. Om t ex position 1 och 3 är tomma och ett nummer ligger i position 2 skickas SMS till endast detta nummer. Namnet till resp nummer har ingen betydelse. Lägg gärna in namn som beskriver vem numret går till. 3

4 Sätta i SIM-kortet Sätt i SIM-kortet enl bild, med metallsidan riktad uppåt, och avfasningen utåt, till vänster. Tryck försiktigt in kortet rakt in tills det tar stopp. Ca 3 mm skall sticka ut när kortet är rätt isatt. Figur 2 - SIM-kortet placeras Ta ut SIM-kortet Stäng av strömmen. Koppla eventuellt ur GSM-antennen samt kopplingsplinten för att lättare komma åt. Använd pincett, flacktång el motsvarade för att försiktigt dra ut SIM-kortet. Se till att det inte skadas. Undvik att repa själva boxen. GSM-Antenn Anslut GSM-antennen till koaxialdonet på boxen. Skruva åt med fingerkraft (verktyg behövs ej). Koaxialdonet på boxen är av typ FME-hane. GPS Om GPS I-150 skall anslutas, installera modularpluggen i RJ-11-jacket i kanten på boxen. Tryck in kontakten tills ett klick hörs. GPS Figur 3 GPS-mottagare I-150 ansluts Pin Pin Signalnamn 1 GND 2 Tx (används ej) 3 Rx (data från GPS) 4 Vcc (+5 V) Figur 4 - RJ11 pinout GPS-mottagaren kommer automatiskt att detekteras vid start av systemet. 4

5 Kraft, I/O Kraft och I/O ansluts enklast då kopplingplinten är uttagen, för att undvika störningar. Jord kopplas till pin 1, och V ansluts till pin 2. Se bild. För kraft används med fördel max kabelarea: 1,5 mm 2. Om adapter för 230 VAC används, se till att den är CE-märkt (uppfyller EN 60950). Se även Appendix 2. Pin 8 Out B 7 Out A 6 In C 5 In B 4 In A 3 Ign V 1 Jord Figur 5 - Kraft, I/O Pin 3 - "Ign" ansluts till tändningen på bil el båt. När tändningen är tillslagen strömförsörjs GPS:en hela tiden. Då tändningen är avslagen går boxen in i sparläge, se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Om GPS inte är ansluten har pin 3 ingen funktion. In- och utgångar opererar relativt jord (pin 1). Ingångarna har högsta gräns för "Lo" 1,5 V, samt lägsta gräns 3,5 V för "Hi". Utgångarna ligger någon tiondels Volt under matningsspänningen vid "Hi", och i princip precis på 0 V vid "Lo". Eftersom de är skyddade med backspänningsdioder kan reläer kopplas till, om man vill driva mer än 400 ma / utgång (vid 12 V, 24 V 175 ma max). Vid av- och påkoppling av matningsspänningen, exempelvis strömavbrott, behåller de sitt tillstånd. Start Tillslag Anslut kopplingsplinten till boxen, genom att trycka in den till bottenläget. OBS! Om ingångarna är anslutna till enheter som har hög nivå som default, exvis vilströmslarm, måste dessa ligga i samma strömkrets, dvs larmet samt boxen startas samtidigt. Boxen kommer inte att starta om någon av ingångarna ligger hög innan tillslag av matningsspänningen eftersom ingångarna då strömförsörjer mikroprocessorn! Det tillstånd som ingångarna har då boxen (samt övrig utrustning) startas, blir utgångstillståndet för ingångarna, dvs inget larm kommer, se kapitlet om larm. Startprocedur Vid strömtillslag kommer gul LED att omedelbart blinka två gånger. Processorn bootas. Efter sex sekunder kommer två ytterligare blinkningar, vilket innebär lyckad bootning. Ev GPS slås på. Under tiden GSMmodemet loggar på nätet blinkar grön LED snabbt under ca tio sekunder. Efter lyckad påloggning flashar grön LED var tredje sekund. Gul LED flashar ca var tionde sekund, då den läser GPS om sådan är inkopplad. Om den har lyckats läsa in rätt position, flashar gul LED två ggr. Efter uppstart, prova några funktioner för att se hur I-101 fungerar. Om du skall ansluta till larmcentral, lägg in ID i samråd med larmcentralen enligt avsnittet om fjärrstyrning. 5

6 Funktioner Statusförfrågan Boxen kan när som helst ringas upp för att fråga om status på larm, utgångar samt ev GPS. 1. Ring upp boxen 2. Låt 1-2 signaler gå fram. 3. Lägg på luren. 4. SMS erhålles snarast (+ ev fördröjning i GSM-nätet). Ex på meddelande: -- Status report -- Input A-Lo B-Hi C-Lo Output A-Hi B-Lo 1.5 Sifferbeteckningen "1.5" längst ned till höger är boxens mjukvaruversion. Är GPS inkopplad visas även informationen nedan: Lat:N59o31.235' Lon:E018o05.207' Speed:0 kts Course:214o Date: Time:15:10:05 UTC En förutsättning för att detta skall fungera är att nummerpresentation är aktivt i abonnemanget. Om det av någon anledning ej går att aktivera, se kapitlet fjärrstyrning. Tillförlitlighet För att boxen under alla förhållanden skall gå att anropa, har en watchdogfunktion inplementerats, som startar om systemet om det pga t ex störningar i matningsspänningen skulle hänga sig. Fjärrstyrning Boxen går att fjärrstyra. En lista på kommandon ses nedan. Översikt av kommandon A Styr utgång A B Styr utgång B C Skall stå i början av varje SMS R Skicka rapport N Lägg in följande nummer i minnet I Lägg in följande ID i minnet G Styra sparläge För att styra boxen skrivs ett SMS med något / några av ovanstående kommandon in och skickas till boxen. I början av varje SMS står bokstaven C för Configuration, för att skilja från kommandon från exempelvis larmcentral. Styra utgångar Skriv utgångens namn med kommando direkt efter H - Hi Matningsspänning till utgång L - Lo 0 V till utgång Ex. AH Aktivera utgång A BL Deaktivera utgång B 6

7 Skicka rapport Bokstaven "R" i meddelandet returnerar ett SMS med status efter ev ändringar på utgångar. Nummer Ett N, direkt följt av ett mobilnummer visar vart rapport skall skickas, t ex om nummerpresentation inte fungerar, eller om rapport skall skickas till annan mobiltelefon. Ett "R" måste finnas med i meddelandet för att SMS skall skickas till detta nummer. OBS! Detta kommando måste stå i slutet av meddelandet! Sparläge Styr om boxen skall kontrollera GPS med jämna mellanrum eller endast vid statusförfrågan. D Disable periodic GPS check E Enable periodic GPS check (default) Ex. GD GE Boxen kontrollerar GPS i ca tio minuter endast vid statusförfrågan. Om GPS ej får giltig position inom denna tid skickas SMS med senast giltiga position (t ex vid senaste statusförfrågan). Detta läge drar minst ström. Boxen kontrollerar GPS i ca tio minuter var nittionde minut. Vid statusförfrågan fås SMS omedelbart med senast giltiga position då GPS varit aktiv. Är Pin 3 - Ign aktiv är GPS alltid igång, och kontrolleras konstant. ID ID skickas från boxens minne vid larm till larmcentral. Bokstaven I direkt följt av med larmcentral överenskommen identitet, vanligen SIM-kortets telefonnummer med +46 i början. ID får vara max 25 tecken. OBS! Detta kommando måste stå i slutet av meddelandet! Exempel Några exempel: CBH Aktivera utgång B. CAHBL Aktivera utgång A, deaktivera B. CRN Skicka rapport till numret. Användbart även vid statusförfrågan om nummerpresentation inte fungerar. CAHR Aktivera utgång A, skicka rapport. CGD Boxen kontrollerar GPS endast vid statusförfrågan. CI Lägg in boxens telefonnummer i ID-minnet att skickas till larmcentral. Larm Om någon av ingångarna ändras skickas ett SMS omedelbart (+ fördröjning i GSM-nätet) först till position 4 på SIM-kortet, där eventuellt nummer till larmcentral ligger, och sedan till numren i de tre första positionerna på SIM-kortet i ordningsföljd. Finns inga nummer på SIM-kortet skickas inget SMS. Efter larm går boxen tillbaka till startläget. Se kapitel om "Lagring av nummer" under "SIM-kort" för att lagra nummer. Finns nummer inlagt till larmcentral görs omsändning 10 gånger till numret i position 4 varannan minut och sedan 2 gånger varannan minut till numret i position 5 (sekundäradress), såvida inte Alarm Acknowledge erhållits från larmcentral. Fördröjning För att undvika att ett stort antal SMS skickas, deaktiveras den här funktionen under en halvtimme efter larm, exempelvis om en rörelsedetektor går ömsom hög, ömsom låg. Ny larmstatus Efter den halvtimmen har gått, är det den nya larmstatusen som gäller som default, dvs först när någon ingång ändrats igen, efter en halvtimme skickas nytt SMS. 7

8 Regelbunden användning Använd I-101 Transponder regelbundet! Prova att ringa upp och få SMS. Kontrollera att SIM-kortet fortfarande är aktivt, och att det finns pengar på det, om du använder kontantkort. Vissa operatörer kräver att man fyller på en gång/år, för att inte abonnemanget skall avslutas. Om din larmoperatör tillåter, prova larmet exempelvis varje år medan du har kontakt med larmcentralen. Kontrollera att de får upp den position du befinner dig på. Den dag t ex båten är borta har du i alla fall säkerställt att utrustningen fungerar. Serieport (kabel som tillval) Kabel I-201 finns som tillbehör för att koppla en PC till serieporten. Den kan användas för test / debugändamål, med ett fåtal kommandon: AH - Aktivera utgång A, ex enligt kapitel om SMS BL - Deaktivera utgång B, ex GL - Slå av +5 V t GPS (för teständamål) GH - Slå på - "" - GD - Boxen kontrollerar GPS endast vid statusförfrågan GE - Boxen kontrollerar GPS med jämna mellanrum term - Gå in i terminalläge (se nästa kapitel) exit - Exit test mode Koppla kabeln till serieporten. Starta terminal konfigurerad: N-1. Starta om boxen. Vänta på meddelandet: "Press any key in 10 seconds for Test mode". Tryck på någon tangent. Meddelandet "** Test mode **" kommer upp. Ett kommando i taget matas in, följt av Enter. Back space fungerar ej. Tryck Enter vid skrivfel och börja igen. Editorn är känslig för stora och små bokstäver. Ändringar på ingångarna kommer upp som text. Prompt (>) betyder att kommandot är utfört. Frågetecken betyder otillåtet kommando. Skriv "exit" när du är färdig. Meddelanden börjar komma upp om vad som händer. I denna mod går det ej att skriva. Starta om, om du vill komma in test mode. Pin Pin Signalnamn 1 GND 2 Tx (data till PC) 3 Rx (data från PC) 4 Vcc (+5 V) Terminal Figur 6 Pinout för serieport 2 Det är även möjligt att använda det inbyggda GSM-modemet som terminal, exvis för att få tillgång till Internet i båten mha Kabel I-201 (tillbehör). Koppla upp enligt föregående kapitel. Skriv "term" följt av Enter i test mode. Texten: "*** Terminal Mode ***" kommer upp. Nu har du direkt tillgång till alla kommandon i modemet. Koppla upp enligt Internetleverantör. För att använda boxen som vanligt, starta om den. 8

9 Expansionsporten Expansionsporten är en port som har direkt anslutning till en del av processorns I/O (PORT A). Efter framtida uppgradering kommer den att kunna användas för exvis analoga mätningar. För I-101 används endast pin 6 (RA5), som går hög när fordonet rör sig med 5 knop eller mer. Denna utgång har 5 V CMOS-nivåer: < 5 knop: 0 V, >= 5 knop: 5 V. Den kan exempelvis kopplas till någon av larmingångarna via en switch för att skicka SMS vid rörelse. Finns larm, kan den kopplas till någon av larmets ingångar för att både larma via siren samt skicka SMS vid rörelse. Observera att denna funktion endast är aktiv då GPS är igång. Pin Funktion 1 RA0 2 RA1 3 RA2 4 RA3 5 RA4 6 RA VDC 8 Matningsspänning Shield GND Figur 7 - Pinout för expansionsport Appendix 1 - SS 3652: OVLS För att vara kompatibel med larmcentraler och kartsystem, stödjer I-101 ett urval kommandon hämtade ur svensk standard SS Open protocols for interfacing Vehicle Location Subsystems (OVLS). Teckenförklaring <...> är ett obligatoriskt fält [...] är ett valfritt fält Larmmeddelanden Alarm Alarm ALARM[ID],A:<larmsträng>; I-101 -> Larmcentral [ID] läses från minnet i I-101, och kan programmeras in med kommandot CI enligt kapitlet om fjärrstyrning <larmsträng> enligt SS 3652 kapitel 6.2 Exempel: ALARM ,A:321N593221E <SPACE><SPACE> A U<LF>Input A-Hi B-Lo C-Lo<CR><LF>Output A-Lo B- Hi<CR><LF>www.invator.se 1.4; 9

10 Alarm Acknowledge Alarm Acknowledge ALARM,A:0/xxx; Larmcentral -> I-101 Enligt SS 3652 kapitel 6.3. /xxx läses ej av I-101, och behöver ej vara med. Exempel: ALARM,A:0; Alarm Poll Alarm Poll ALARM,P:ALARM[,Mobilnr]; Larmcentral -> I-101 Alarm skickas tillbaka från I-101 utan att kräva Alarm Acknowledge. Om mobilnr finns med skickas larmet till det. Exempel: ALARM,P:ALARM, ; Resultat: ALARM skickas till specificerat mobilnummer. *) Set Time Set Time ALARM, I:<sec>[,Mobilnr]; Larmcentral -> I-101 <sec> Tidsintervall i sekunder. Tillåtet intervall s. Om tiden sätts till 0 stoppas kommandot. Exempel: ALARM,I:120, ; Resultat: ALARM skickas varannan minut till specificerat mobilnummer. *) *) Om I-101 är i sparläge, dvs tändningen ej aktiv kan positionsdata vara inaktuell. Se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Skicka CGD som SMS till I-101 för att GPS skall gå igång vid varje avläsningstillfälle. 10

11 Meddelanden för kartsystem Polling NMEA Poll P:RMC[,Mobilnr]; Kartsystem -> I-101 NMEA skickas tillbaka från I-101. Om mobilnr finns med skickas meddelandet till det. Endast $GPRMC finns tillgängligt från GPS-mottagaren. Se även SS 3652 kapitel Exempel: P:RMC, ; Resultat: NMEA skickas till specificerat mobilnummer. *) Interval Interval I:<sec>[,Mobilnr]; Kartsystem -> I-101 <sec> Tidsintervall i sekunder. Tillåtet intervall s. Om tiden sätts till 0 stoppas kommandot. Se även SS 3652 kapitel Exempel: Resultat: I:30, ; NMEA skickas var trettionde sekund till specificerat mobilnummer. Endast $GPRMC finns tillgängligt från GPS-mottagaren. *) NMEA NMEA N:<GPRMC-sträng><CR><LF>; I-101 -> Kartsystem Exempel: N:$GPRMC... <CR><LF>; Se även SS 3652 kapitel *) Om I-101 är i sparläge, dvs tändningen ej aktiv kan positionsdata vara inaktuell. Se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Skicka CGD som SMS till I-101 för att GPS skall gå igång vid varje avläsningstillfälle. 11

12 Appendix 2 Basic Installation Bilden visar det enda som behövs för att I-101 GSM Transponder skall vara korrekt installerad. Efter hand kan man komplettera med att ansluta larmingångar och styrutgångar. Se hemsidan enligt nedan för fler förslag till installation. Denna manual skrevs den 11 september Mer information finns på: 12

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Videotech Sverige AB

Videotech Sverige AB Videotech Sverige AB Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer