I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I-101 GSM Transponder. Bruksanvisning. Invator"

Transkript

1 I-101 GSM Transponder Bruksanvisning Invator

2 INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 SIM-KORT... 3 PIN-kod... 3 Nummerpresentation... 3 Lagring av nummer... 3 Sätta i SIM-kortet... 4 Ta ut SIM-kortet... 4 GSM-ANTENN... 4 GPS... 4 START... 5 TILLSLAG... 5 STARTPROCEDUR... 5 FUNKTIONER... 6 STATUSFÖRFRÅGAN... 6 Tillförlitlighet... 6 FJÄRRSTYRNING... 6 Översikt av kommandon... 6 Styra utgångar... 6 Skicka rapport... 7 Nummer... 7 Sparläge... 7 ID... 7 Exempel... 7 LARM... 7 Fördröjning... 7 Ny larmstatus... 7 REGELBUNDEN ANVÄNDNING... 8 SERIEPORT (KABEL SOM TILLVAL)... 8 TERMINAL... 8 EXPANSIONSPORTEN... 9 APPENDIX 1 - SS 3652: OVLS... 9 TECKENFÖRKLARING... 9 LARMMEDDELANDEN... 9 Alarm... 9 Alarm Acknowledge Alarm Poll Set Time MEDDELANDEN FÖR KARTSYSTEM Polling Interval NMEA APPENDIX 2 BASIC INSTALLATION

3 Inledning Gratulerar till ditt val av Invator I-101 GSM Transponder! Du har valt ett flexibelt system som kan uppgraderas till ett flertal tillämpningar med ny mjukvara. I-101 är en tillämpning av alla de möjligheter som hårdvaran bjuder på. Vi hoppas att du skall bli nöjd med produkten, oavsett om du fortsätter använda den i sitt nuvarande skick, eller om du i framtiden väljer att uppgradera den med kommande mjukvaror. Kraft, I/O GSM - antennport SIM-kort GPS port LEDs Serieport 2 Expansionsport Figur 1 - Översikt av Invator I-101 GSM Transponder Installation Montering Montera boxen med skruv i de fyra försänkta hålen i sidoplåtarna. Placera ev GPS med fri sikt uppåt i möjligaste mån. SIM-kort PIN-kod PIN-koden skall ej vara aktiverad. När kortet är placerat i en vanlig mobiltelefon skall den starta utan att fråga efter PIN. Nummerpresentation För att bäst utnyttja I-101, bör nummerpresentation vara aktivt i abonnemanget. Om du är osäker på att så är fallet, kontrollera genom att stoppa in SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon, och ringa upp den. Ibland kan det krävas att SIM-kortet registeras. Kontakta din mobiloperatör om du ej får nummerpresentation att fungera. Om du använder Telia, passa även på att aktivera Friend Finder. (Skickar SMS med lösenord, och kräver att SIM-kortet är isatt i en vanlig mobil för att läsa det.) Lagring av nummer Vid larm skickar boxen SMS till telefonnumren i position 1, 2 och 3 på SIM-kortet. Använd en vanlig mobiltelefon för att lagra önskade nummer. Lägg in numren med landsprefixet +46 för Sverige, för att funktionen skall fungera även utomlands, t ex (första nollan i riktnumret utelämnas). Vid anslutning till larmcentral skall position 4 innehålla primärnumret samt position 5 ev sekundärnummer för mottagande av SMS. Tomma positioner hoppas över vid larm. Om t ex position 1 och 3 är tomma och ett nummer ligger i position 2 skickas SMS till endast detta nummer. Namnet till resp nummer har ingen betydelse. Lägg gärna in namn som beskriver vem numret går till. 3

4 Sätta i SIM-kortet Sätt i SIM-kortet enl bild, med metallsidan riktad uppåt, och avfasningen utåt, till vänster. Tryck försiktigt in kortet rakt in tills det tar stopp. Ca 3 mm skall sticka ut när kortet är rätt isatt. Figur 2 - SIM-kortet placeras Ta ut SIM-kortet Stäng av strömmen. Koppla eventuellt ur GSM-antennen samt kopplingsplinten för att lättare komma åt. Använd pincett, flacktång el motsvarade för att försiktigt dra ut SIM-kortet. Se till att det inte skadas. Undvik att repa själva boxen. GSM-Antenn Anslut GSM-antennen till koaxialdonet på boxen. Skruva åt med fingerkraft (verktyg behövs ej). Koaxialdonet på boxen är av typ FME-hane. GPS Om GPS I-150 skall anslutas, installera modularpluggen i RJ-11-jacket i kanten på boxen. Tryck in kontakten tills ett klick hörs. GPS Figur 3 GPS-mottagare I-150 ansluts Pin Pin Signalnamn 1 GND 2 Tx (används ej) 3 Rx (data från GPS) 4 Vcc (+5 V) Figur 4 - RJ11 pinout GPS-mottagaren kommer automatiskt att detekteras vid start av systemet. 4

5 Kraft, I/O Kraft och I/O ansluts enklast då kopplingplinten är uttagen, för att undvika störningar. Jord kopplas till pin 1, och V ansluts till pin 2. Se bild. För kraft används med fördel max kabelarea: 1,5 mm 2. Om adapter för 230 VAC används, se till att den är CE-märkt (uppfyller EN 60950). Se även Appendix 2. Pin 8 Out B 7 Out A 6 In C 5 In B 4 In A 3 Ign V 1 Jord Figur 5 - Kraft, I/O Pin 3 - "Ign" ansluts till tändningen på bil el båt. När tändningen är tillslagen strömförsörjs GPS:en hela tiden. Då tändningen är avslagen går boxen in i sparläge, se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Om GPS inte är ansluten har pin 3 ingen funktion. In- och utgångar opererar relativt jord (pin 1). Ingångarna har högsta gräns för "Lo" 1,5 V, samt lägsta gräns 3,5 V för "Hi". Utgångarna ligger någon tiondels Volt under matningsspänningen vid "Hi", och i princip precis på 0 V vid "Lo". Eftersom de är skyddade med backspänningsdioder kan reläer kopplas till, om man vill driva mer än 400 ma / utgång (vid 12 V, 24 V 175 ma max). Vid av- och påkoppling av matningsspänningen, exempelvis strömavbrott, behåller de sitt tillstånd. Start Tillslag Anslut kopplingsplinten till boxen, genom att trycka in den till bottenläget. OBS! Om ingångarna är anslutna till enheter som har hög nivå som default, exvis vilströmslarm, måste dessa ligga i samma strömkrets, dvs larmet samt boxen startas samtidigt. Boxen kommer inte att starta om någon av ingångarna ligger hög innan tillslag av matningsspänningen eftersom ingångarna då strömförsörjer mikroprocessorn! Det tillstånd som ingångarna har då boxen (samt övrig utrustning) startas, blir utgångstillståndet för ingångarna, dvs inget larm kommer, se kapitlet om larm. Startprocedur Vid strömtillslag kommer gul LED att omedelbart blinka två gånger. Processorn bootas. Efter sex sekunder kommer två ytterligare blinkningar, vilket innebär lyckad bootning. Ev GPS slås på. Under tiden GSMmodemet loggar på nätet blinkar grön LED snabbt under ca tio sekunder. Efter lyckad påloggning flashar grön LED var tredje sekund. Gul LED flashar ca var tionde sekund, då den läser GPS om sådan är inkopplad. Om den har lyckats läsa in rätt position, flashar gul LED två ggr. Efter uppstart, prova några funktioner för att se hur I-101 fungerar. Om du skall ansluta till larmcentral, lägg in ID i samråd med larmcentralen enligt avsnittet om fjärrstyrning. 5

6 Funktioner Statusförfrågan Boxen kan när som helst ringas upp för att fråga om status på larm, utgångar samt ev GPS. 1. Ring upp boxen 2. Låt 1-2 signaler gå fram. 3. Lägg på luren. 4. SMS erhålles snarast (+ ev fördröjning i GSM-nätet). Ex på meddelande: -- Status report -- Input A-Lo B-Hi C-Lo Output A-Hi B-Lo 1.5 Sifferbeteckningen "1.5" längst ned till höger är boxens mjukvaruversion. Är GPS inkopplad visas även informationen nedan: Lat:N59o31.235' Lon:E018o05.207' Speed:0 kts Course:214o Date: Time:15:10:05 UTC En förutsättning för att detta skall fungera är att nummerpresentation är aktivt i abonnemanget. Om det av någon anledning ej går att aktivera, se kapitlet fjärrstyrning. Tillförlitlighet För att boxen under alla förhållanden skall gå att anropa, har en watchdogfunktion inplementerats, som startar om systemet om det pga t ex störningar i matningsspänningen skulle hänga sig. Fjärrstyrning Boxen går att fjärrstyra. En lista på kommandon ses nedan. Översikt av kommandon A Styr utgång A B Styr utgång B C Skall stå i början av varje SMS R Skicka rapport N Lägg in följande nummer i minnet I Lägg in följande ID i minnet G Styra sparläge För att styra boxen skrivs ett SMS med något / några av ovanstående kommandon in och skickas till boxen. I början av varje SMS står bokstaven C för Configuration, för att skilja från kommandon från exempelvis larmcentral. Styra utgångar Skriv utgångens namn med kommando direkt efter H - Hi Matningsspänning till utgång L - Lo 0 V till utgång Ex. AH Aktivera utgång A BL Deaktivera utgång B 6

7 Skicka rapport Bokstaven "R" i meddelandet returnerar ett SMS med status efter ev ändringar på utgångar. Nummer Ett N, direkt följt av ett mobilnummer visar vart rapport skall skickas, t ex om nummerpresentation inte fungerar, eller om rapport skall skickas till annan mobiltelefon. Ett "R" måste finnas med i meddelandet för att SMS skall skickas till detta nummer. OBS! Detta kommando måste stå i slutet av meddelandet! Sparläge Styr om boxen skall kontrollera GPS med jämna mellanrum eller endast vid statusförfrågan. D Disable periodic GPS check E Enable periodic GPS check (default) Ex. GD GE Boxen kontrollerar GPS i ca tio minuter endast vid statusförfrågan. Om GPS ej får giltig position inom denna tid skickas SMS med senast giltiga position (t ex vid senaste statusförfrågan). Detta läge drar minst ström. Boxen kontrollerar GPS i ca tio minuter var nittionde minut. Vid statusförfrågan fås SMS omedelbart med senast giltiga position då GPS varit aktiv. Är Pin 3 - Ign aktiv är GPS alltid igång, och kontrolleras konstant. ID ID skickas från boxens minne vid larm till larmcentral. Bokstaven I direkt följt av med larmcentral överenskommen identitet, vanligen SIM-kortets telefonnummer med +46 i början. ID får vara max 25 tecken. OBS! Detta kommando måste stå i slutet av meddelandet! Exempel Några exempel: CBH Aktivera utgång B. CAHBL Aktivera utgång A, deaktivera B. CRN Skicka rapport till numret. Användbart även vid statusförfrågan om nummerpresentation inte fungerar. CAHR Aktivera utgång A, skicka rapport. CGD Boxen kontrollerar GPS endast vid statusförfrågan. CI Lägg in boxens telefonnummer i ID-minnet att skickas till larmcentral. Larm Om någon av ingångarna ändras skickas ett SMS omedelbart (+ fördröjning i GSM-nätet) först till position 4 på SIM-kortet, där eventuellt nummer till larmcentral ligger, och sedan till numren i de tre första positionerna på SIM-kortet i ordningsföljd. Finns inga nummer på SIM-kortet skickas inget SMS. Efter larm går boxen tillbaka till startläget. Se kapitel om "Lagring av nummer" under "SIM-kort" för att lagra nummer. Finns nummer inlagt till larmcentral görs omsändning 10 gånger till numret i position 4 varannan minut och sedan 2 gånger varannan minut till numret i position 5 (sekundäradress), såvida inte Alarm Acknowledge erhållits från larmcentral. Fördröjning För att undvika att ett stort antal SMS skickas, deaktiveras den här funktionen under en halvtimme efter larm, exempelvis om en rörelsedetektor går ömsom hög, ömsom låg. Ny larmstatus Efter den halvtimmen har gått, är det den nya larmstatusen som gäller som default, dvs först när någon ingång ändrats igen, efter en halvtimme skickas nytt SMS. 7

8 Regelbunden användning Använd I-101 Transponder regelbundet! Prova att ringa upp och få SMS. Kontrollera att SIM-kortet fortfarande är aktivt, och att det finns pengar på det, om du använder kontantkort. Vissa operatörer kräver att man fyller på en gång/år, för att inte abonnemanget skall avslutas. Om din larmoperatör tillåter, prova larmet exempelvis varje år medan du har kontakt med larmcentralen. Kontrollera att de får upp den position du befinner dig på. Den dag t ex båten är borta har du i alla fall säkerställt att utrustningen fungerar. Serieport (kabel som tillval) Kabel I-201 finns som tillbehör för att koppla en PC till serieporten. Den kan användas för test / debugändamål, med ett fåtal kommandon: AH - Aktivera utgång A, ex enligt kapitel om SMS BL - Deaktivera utgång B, ex GL - Slå av +5 V t GPS (för teständamål) GH - Slå på - "" - GD - Boxen kontrollerar GPS endast vid statusförfrågan GE - Boxen kontrollerar GPS med jämna mellanrum term - Gå in i terminalläge (se nästa kapitel) exit - Exit test mode Koppla kabeln till serieporten. Starta terminal konfigurerad: N-1. Starta om boxen. Vänta på meddelandet: "Press any key in 10 seconds for Test mode". Tryck på någon tangent. Meddelandet "** Test mode **" kommer upp. Ett kommando i taget matas in, följt av Enter. Back space fungerar ej. Tryck Enter vid skrivfel och börja igen. Editorn är känslig för stora och små bokstäver. Ändringar på ingångarna kommer upp som text. Prompt (>) betyder att kommandot är utfört. Frågetecken betyder otillåtet kommando. Skriv "exit" när du är färdig. Meddelanden börjar komma upp om vad som händer. I denna mod går det ej att skriva. Starta om, om du vill komma in test mode. Pin Pin Signalnamn 1 GND 2 Tx (data till PC) 3 Rx (data från PC) 4 Vcc (+5 V) Terminal Figur 6 Pinout för serieport 2 Det är även möjligt att använda det inbyggda GSM-modemet som terminal, exvis för att få tillgång till Internet i båten mha Kabel I-201 (tillbehör). Koppla upp enligt föregående kapitel. Skriv "term" följt av Enter i test mode. Texten: "*** Terminal Mode ***" kommer upp. Nu har du direkt tillgång till alla kommandon i modemet. Koppla upp enligt Internetleverantör. För att använda boxen som vanligt, starta om den. 8

9 Expansionsporten Expansionsporten är en port som har direkt anslutning till en del av processorns I/O (PORT A). Efter framtida uppgradering kommer den att kunna användas för exvis analoga mätningar. För I-101 används endast pin 6 (RA5), som går hög när fordonet rör sig med 5 knop eller mer. Denna utgång har 5 V CMOS-nivåer: < 5 knop: 0 V, >= 5 knop: 5 V. Den kan exempelvis kopplas till någon av larmingångarna via en switch för att skicka SMS vid rörelse. Finns larm, kan den kopplas till någon av larmets ingångar för att både larma via siren samt skicka SMS vid rörelse. Observera att denna funktion endast är aktiv då GPS är igång. Pin Funktion 1 RA0 2 RA1 3 RA2 4 RA3 5 RA4 6 RA VDC 8 Matningsspänning Shield GND Figur 7 - Pinout för expansionsport Appendix 1 - SS 3652: OVLS För att vara kompatibel med larmcentraler och kartsystem, stödjer I-101 ett urval kommandon hämtade ur svensk standard SS Open protocols for interfacing Vehicle Location Subsystems (OVLS). Teckenförklaring <...> är ett obligatoriskt fält [...] är ett valfritt fält Larmmeddelanden Alarm Alarm ALARM[ID],A:<larmsträng>; I-101 -> Larmcentral [ID] läses från minnet i I-101, och kan programmeras in med kommandot CI enligt kapitlet om fjärrstyrning <larmsträng> enligt SS 3652 kapitel 6.2 Exempel: ALARM ,A:321N593221E <SPACE><SPACE> A U<LF>Input A-Hi B-Lo C-Lo<CR><LF>Output A-Lo B- Hi<CR><LF>www.invator.se 1.4; 9

10 Alarm Acknowledge Alarm Acknowledge ALARM,A:0/xxx; Larmcentral -> I-101 Enligt SS 3652 kapitel 6.3. /xxx läses ej av I-101, och behöver ej vara med. Exempel: ALARM,A:0; Alarm Poll Alarm Poll ALARM,P:ALARM[,Mobilnr]; Larmcentral -> I-101 Alarm skickas tillbaka från I-101 utan att kräva Alarm Acknowledge. Om mobilnr finns med skickas larmet till det. Exempel: ALARM,P:ALARM, ; Resultat: ALARM skickas till specificerat mobilnummer. *) Set Time Set Time ALARM, I:<sec>[,Mobilnr]; Larmcentral -> I-101 <sec> Tidsintervall i sekunder. Tillåtet intervall s. Om tiden sätts till 0 stoppas kommandot. Exempel: ALARM,I:120, ; Resultat: ALARM skickas varannan minut till specificerat mobilnummer. *) *) Om I-101 är i sparläge, dvs tändningen ej aktiv kan positionsdata vara inaktuell. Se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Skicka CGD som SMS till I-101 för att GPS skall gå igång vid varje avläsningstillfälle. 10

11 Meddelanden för kartsystem Polling NMEA Poll P:RMC[,Mobilnr]; Kartsystem -> I-101 NMEA skickas tillbaka från I-101. Om mobilnr finns med skickas meddelandet till det. Endast $GPRMC finns tillgängligt från GPS-mottagaren. Se även SS 3652 kapitel Exempel: P:RMC, ; Resultat: NMEA skickas till specificerat mobilnummer. *) Interval Interval I:<sec>[,Mobilnr]; Kartsystem -> I-101 <sec> Tidsintervall i sekunder. Tillåtet intervall s. Om tiden sätts till 0 stoppas kommandot. Se även SS 3652 kapitel Exempel: Resultat: I:30, ; NMEA skickas var trettionde sekund till specificerat mobilnummer. Endast $GPRMC finns tillgängligt från GPS-mottagaren. *) NMEA NMEA N:<GPRMC-sträng><CR><LF>; I-101 -> Kartsystem Exempel: N:$GPRMC... <CR><LF>; Se även SS 3652 kapitel *) Om I-101 är i sparläge, dvs tändningen ej aktiv kan positionsdata vara inaktuell. Se sparläge i kapitlet fjärrstyrning. Skicka CGD som SMS till I-101 för att GPS skall gå igång vid varje avläsningstillfälle. 11

12 Appendix 2 Basic Installation Bilden visar det enda som behövs för att I-101 GSM Transponder skall vara korrekt installerad. Efter hand kan man komplettera med att ansluta larmingångar och styrutgångar. Se hemsidan enligt nedan för fler förslag till installation. Denna manual skrevs den 11 september Mer information finns på: 12

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka.

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka. SMS Switch Butler 1 Presentation av SMS Switch Butler 2 Övrig Produkt information 3 Vid leverans 4 SMS användarspråk 5 Konfigurering 6 Användande 7 Indikatorer 8 Felmeddelande 9 Snabb Översikt 10 Teknisk

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker 530 GPS tracker Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 GPS enhetens installation i fordonet 4 Konfiguration av GPS enheten 6 1. Konfiguration av växlande relä vid utlöst larm 6 2. Inmatning av auktoriserade

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

SMART SMS BOX. Användarmanual

SMART SMS BOX. Användarmanual SMART SMS BOX Användarmanual V3.0 Svenska Utgåva 1.1 www.smartsmsbox.se sida 1 av 12 Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon

Läs mer

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE Webasto/Eberspächer GSMS-PH4 Manual FJÄR R ST Y R N ING TILL W E B A ST O /E B E R SP Ä C H E R D IE SE LVÄR MARE Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex BAS abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex BAS abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2113 BAS abonnemang Index Förord...Sidan 2 Innan systemet kan fungera...sidan 3 1. Instruktion i korthet...sidan 4 2. Vad gör man om...sidan 5 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box

Bruksanvisning SMART SMS BOX SE TE 1000 / TE 1110 Version 2.9. Tack för att du valt Smart SMS Box Tack för att du valt Smart SMS Box Smart SMS Box är en GSM-styrd fjärrstyrnings- och övervakningsenhet som styrs med från en vanlig GSM-telefon via sms-meddelande Enheten kan användas till att styra och

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2210. RECOVERY abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2210. RECOVERY abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2210 RECOVERY abonnemang Index Förord...Sidan 2 Innan systemet kan fungera...sidan 3 1. Instruktion i korthet...sidan 4 2. Vad gör man om...sidan 5 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer