Allmänt Stand-alone LS Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt Stand-alone LS Control"

Transkript

1 ELKO LS SMS-modem 1

2 2

3 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data... 7 Stand-alone Stand-alone snabbstart... 8 Anslutningsschema... 9 Konfiguration av SMS-modem... 9 Övervakning av Input Styrning av Output Värmestyrning Övervakning av temperaturer Label-kommandon Statuskommandon Okända kommandon Flera kommandon i samma SMS-meddelande LS Control LS Control snabbstart SMS-modem tillsammans med LS Control Anslutningsschema Konfiguration av SMS-modem Programmering i LS Visual Idriftsättning och strömavbrott Konfiguration av SMS-meddelanden Översikt över konfigurerade SMS-meddelanden och kontroller Översikt över mottagna och skickade meddelanden (loggar)...28 Ändring av inställningar i LS ServiceView Växla mellan LS Control- och stand-alone-tillstånd Skriv dina inställningar Konfigurerade LS Control-meddelanden/-kommandon LS Control Stand-alone Allmänt 3

4 ELKO LS SMS-modem Stand-alone Här ska SMS-modemet anslutas till en ingångsmodul och en utgångsmodul. LS controller behövs inte. SMS-modulen har inbyggd elektronik som i den här konfigurationen kan utföra följande: Allmänt ELKO Living System LS SMS Modem 5164 Övervakning av Input 24 V(*) Styrning av Output 230 V(*) Värmestyrning med upp till två LS Controltermostater SMS-modemet kan skicka meddelanden till upp till fem mottagare när ingångens status ändras Vid strömavbrott skickas SMS till en mottagare Temperaturövervakning. Data in och data ut används till kommunikation mellan enheterna. Användning Läs mer i avsnittet SMS-modem - stand-alone. SMS-modemet används till att övervaka och styra LS:s in- och utgångsmoduler med hjälp av SMSmeddelanden. SMS-modulen kan användas både som "stand-alone" i mindre system, det vill säga utan en LS-styrenhet, och i LS Control-system med en LS-styrenhet med Viewer. Modemet kan dessutom skicka SMS-meddelanden vid strömavbrott. Vid stand-alone-drift innehåller modemet funktioner för värmestyrning enligt SMS-meddelanden. Det kan till exempel användas som ett prisvärt system för fjärrstyrning och övervakning av värmen i sommarstugor. Konstruktion SMS-modemet är inbyggt i ett 72 mm (2 moduler) brett hölje för montering på DIN-skena. SMS-modemets front har en ingång för SIM-kort och tre lysdioder där du kan avläsa modulens driftstatus. I underkant av SMS-modemet monteras en antenn (medföljer). Tillsammans med LS controller Här använder SMS-modem RS485 för att kommunicera med LS-styrenheten. SMS-modemet konfigureras och programmeras med LS Visual. Läs mer i avsnittet SMS-modem - LS Control. (*) SMS-modemet kan i princip styra och övervaka alla typer av LS-ingångs-/utgångsmoduler med dataanslutning. Det beskrivs dock inte ytterligare i den här instruktionen. Systemkrav För SMS-modem tillsammans med LS Controller gäller följande krav: Maskinvara: LS Controller med Viewer, firmware: version eller senare. Programvara: LS Visual version eller senare. SMS-modemet kan användas på två sätt: 4

5 Konfiguration Vid leveransen är SMS-modulen inställd för standalone -drift. Om SMS-modulen istället detekterar kommunikation med en LS-styrenhet (via RS485- anslutningen) byts driftstatusen till LS Control - drift, och den driftsinställningen låses. När driftsinställningen är låst kan den ändras genom att du återställer modemets fabriksinställningar. Se avsnittet Återställ till fabriksinställningar (sidan 7). Allmänt SMS-modemet konfigureras med hjälp av SMSmeddelanden om modemet används stand-alone. Om modemet används tillsammans med LS Control-systemet används program som medföljer LS-styrenheten (LS Administrator, LS ServiceView, LS SceneDesign, LS SceneView). Användaren kommunicerar med modemet med hjälp av SMSmeddelanden. SIM-kort SMS-modulen ska utrustas med ett SIM-kort. Om modemet används i stand-alone -konfiguration måste SIM-kortet vara utan PIN-kod. Om SIM-kortet har kod måste koden först tas bort med hjälp av en mobiltelefon. Om modemet används med LS Control kan du använda ett SIM-kort med kod. Observera att kontantkort ofta har ett utgångsdatum så att kortets telefonnummer upphör att gälla efter exempelvis 6 månader om kortet inte har använts. Därför rekommenderas du att använda SIM-kort som är knutna till ett abonnemang. De telefonnummer som anges lagras i modemet och inte på SIM-kortet. 5

6 Allmänna förhållanden Allmänt 1) Den tid det tar för ett SMS-meddelande att nå från avsändaren till mottagaren har inte angetts. Det beror på GSM-nätverket. Ett SMSmeddelande har en begränsad livslängd som beror på teleoperatören. Därefter raderas det oavsett om det har nått alla mottagare eller inte. 2) Övervakning av ingång, styrning av utgång, värmestyrning och vid temperaturövervakning fungerar bara om telefonnummer har lagrats i modemet. Se avsnittet Stand-alone på sidan 8. 3) SMS-modemets firmware kan uppdateras via en LS-styrenhet. Status Initialisering LS Control-tillstånd (Ansluten till LS-styrenhet) Stand-alone-tillstånd Lysdiod 2 sek. blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) 2 sek. ON 0,1 sek. OFF Status GSM söker efter anslutning GSM Klar GSM-lysdiod 0,5 Hz blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) Status SIM-kortet initialiseras SIM-kort klart SIM-kortsfel SIM-kortets lysdiod 0,5 Hz blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) 4 Hz blinkning (blinkar snabbt) 6

7 Återställ till fabriksinställningar Gör så här om du vill återställa LS SMS-modemet till fabriksinställningarna: Tekniska data Spänningsförsörjning 24 V DC. +/- 15 % Stand-alone 1. Montera bort alla ingångs- och utgångsmoduler. 2. Koppla ihop DataIn och DataOut med en ledning. 3. Tryck på Reset-knappen som finns vid modulens övre vänstra hörn. 4. När lysdioden OK blinkar igen har modemet återställts och du kan ta bort kablarna. Reset-knapp Strömförbrukning 35 ma standby Egeneffekt 0,8 W GSM-band Dual Band (900 MHz/1800 MHz) Europa Datalinje in Endast vid "stand-alone"-drift Datalinje ut Endast vid "stand-alone"-drift RS485 19,2 K endast tillsammans med LS Control Språk Engelska vid "stand-alone"-drift Flera språk när modemet används med LS Control. SIM-kort 1,8 V och 3,0 V standard-simkort Kapslingsklass IP20 Förvaringstemperatur -20 C till +70 C Driftstemperatur -20 C till +50 C Fuktighet 20 % - 95% icke-kondenserande Standarder EN , EN62301 EMC EN Allmänt LS Control I LS Administrator kan du växla till stand-alone (se sidan 24) och sedan återställa enligt instruktionerna ovan. 7

8 Snabbstart: för stand-alone 1) Avlägsna PIN-koden från SIM-kortet med hjälp av en mobiltelefon 2) Sätt i SIM-kortet i modemet, montera antennen och kontrollera att lysdioderna (SIM-kort och nätverk) slutar blinka (OK-lysdioden ska dock blinka vid stand-alone-drift) 3) Skicka sms tel1:+46xxxxxx, kontrollera med tel:? 4) Kontrollera antenntäckningen med cov:? och justera eventuellt antennens placering 5) Kontrollera eventuellt monterade temperatursensorer med kommandot temp:? 6) Nu är modemet klart att användas. Stand-alone 8

9 B B B B t t -t -t 0 V L5-8 Out 8 out 7 Out 6 Out 5 L1-4 Out 1 out 2 Out 3 Out 4 Stand-alone - anslutningsschema 230 V~ N LS 24V power OK Input :230 V, 50/60 Hz Output :0,6 A / 24 V 120 B 1061 L N Kom ihåg att LS Controller Wireless antenn inte kan användas till modem. GSM 24V 24V 0V LS Thermosta dual-sensor = V 0V 0V In Temp. sensor 1 BIT +24VDC 0V SENSOR LS Input 24/3 LS SMS Modem LS Output 230 Golvgivar (*) { 16 = Input, < 1 30 ma 8 Relay output, µ 10 A 230/400 V~ In V V 7 0V Data 24V 0V DataIn 0V DataOut RS 485 0V V 0 V 0 = V Data 24 = V Temp. sensor 2 (*) Golvgivar { (*) Golvgivare kan inte användas. BIT LS Thermosta dual-sensor +24VDC 0V SENSOR Ant. anslutning När systemet har installerats ska modemet konfigureras för användning. Konfiguration av modem Uppvärmning 2 Uppvärmning 1 Stand-alone Modemet kan lagra upp till fem telefonnummer alla får SMS-meddelanden skickade till sig. Telefonnumren benämns TEL1-TEL5. Telefonnumren får bestå av maximalt 15 tecken (inga mellanslag), och landskoden ska ingå i numret med ett + angivet framför. Ett svenskt telefonnummer, till exempel , ska alltså anges som Modemet kan befinna sig i två tillstånd: LOCKTEL: Endast telefonerna 1-5 kan använda modemet, dvs. skicka kommandon och ta emot meddelanden. UNLOCKTEL: Alla telefoner kan skicka kommandon till modemet. 1. Installera modemet enligt anslutningsschemat och sätt in SIM-kortet. Lysdioderna för NET- och SIM-kort på modemet ska lysa kontinuerligt när modemet är redo. Se efter vilket telefonnummer modemet har på SIM-kortet eller i informationen från teleleverantören. Det här är det telefonnummer som SMS-kommandona ska skickas till. 2. Ett SMS skickas från en telefon med numret som du vill ha som TEL1. Dessutom vill du att telefonnumret ska lagras som TEL2: Följande två SMS-meddelanden skickas till modemet: Konfigurationen av modemet görs via en telefon på följande sätt: 9

10 Med kommandot TEL:? kan du kontrollera att numren har lagrats. 3. Du vill också att endast de lagrade telefonnumren ska kunna använda modemet. Det gör du genom att skicka följande SMS: Strömavbrott Modemet har inbyggd backup som är uppladdad efter 15 minuters användning. Vid strömavbrott skickar modemet sedan ett SMS-meddelande enbart till TEL1. De övriga telefonnumren, TEL2-TEL5, får inget meddelande. SMS-meddelande vid strömavbrott har fabriksinställningen power fail. Det kan ändras av den som använder TEL1. Efter ett strömavbrott kommer modemet ihåg sin status. Nu har modemet låsts så att endast de lagrade telefonnumren kan använda modemet. Kom ihåg att lagra minst ett nummer i modemet innan du skickar det här kommandot. Stand-alone Observera att modemet inte skiljer på små och stora bokstäver i kommandon. I den här instruktionen skrivs alla kommandon emellertid med stora bokstäver för att öka läsbarheten. I etiketter (labels) - se längre fram in instruktionen - skiljer man däremot på små och stora bokstäver. Kommandon för konfiguration av modem SMS-kommando TEL:1: xxxxxxx Exempel TEL:1: TEL:5: xxxxxxxxx TEL: 1:0 TEL: 5:0 Svar från SMSmodem Inget svar Inget svar Förklaring Du kan ange 1 till 5 telefonnummer med max. 15 tecken i varje. Fabriksinställningar: TEL1-TEL5 är tomma Modemet befinner sig i tillståndet UNLOCKTEL Radera TEL1 Radera TEL5 LOCKTEL LOCKTEL Efter det här kommandot kan bara telefonnumren 1-5 skicka kommandon. UNLOCKTEL Inget svar När det här kommandot har skickats från en av telefonerna TEL1-TEL5 kan alla telefoner skicka kommandon. PDMESS: text Inget svar Anger meddelandetexten som ska skickas vid strömavbrott (max. 31 tecken). Kommandot kan bara skickas från TEL1. Fabriksinställning: PDMESS:power fail PDMESS:? PDMESS=text Kommandot kan bara skickas från TEL1. 10

11 Övervakning av Input 24 Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem och en LS-ingångsmodul. I princip kan alla typer av LS-ingångsmoduler användas, men här används modulen LS Input 24. Följande användning av terminaler är fast definierad: har åtkomst till att se och styra summan av dem med kommandot INPUTMON. Exempel Nedanstående kommando startar övervakningen: Input 24, terminal 1-2 är reserverat för anslutning av temperatursensorer (se Värmestyrning) Input 24, terminal 3-18 kan övervakas. SMS-modemet kan programmeras så att det skickar SMS vid följande händelser: Input 3,4,5,6,7,8,11 växlar från OFF ON Input 12,13,14,15,16,17,18 växlar från ON OFF Viktigt 1. Om terminalernas ON/OFF-status förändras under ett strömavbrott registreras och rapporteras det inte via SMS när strömmen kommer tillbaka. 2. Endast ett SMS skickas per övervakad ingångsterminal. Sedan upphör övervakningen av terminalen. 3. För att övervakningen av terminalen ska återupptas måste du skicka kommandot INPUTMON:ENABLE. Kommandot startar övervakningen av alla terminaler. 4. Om du skickar INPUTMON:? svarar modemet INPUTMON=ENABLE om ALLE terminaler övervakas och INPUTMON=DISABLE om enbart en terminal inte övervakas. Det beror på att det internt i SMS-modemet finns en statusvariabel kopplad till varje kriterium, och att du bara Nedanstående SMS-meddelande tas emot på TEL1 och TEL2 när Input 24, terminal 6 växlar från OFF ON Tips! Om du vill få ett meddelande både vid ON och OFF kan du lägga en överkoppling mellan två ingångar som reagerar på var sin status, till exempel 4 och 13. Stand-alone Kommandon för övervakning av Input 24 Kommandon för SMSmodem INPUTMON: DISABLE / ENABLE INPUTMON:? Svar från SMS-modem Inget svar INPUTMON=ENABLE eller DISABLE Förklaring Stoppar eller startar övervakning av Input 24-terminaler. Fabriksinställningar: INPUTMON är DISABLE (stoppat). Efter strömavbrott: Kommer ihåg den senaste inställningen. Visar om övervakningsfunktionen är aktiv eller inaktiv. 11

12 Styrning av Output 230 Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem och en LS Output-modul. Alla LS Output-moduler kan användas, men här används Output 230. Följande användning av terminaler är fast definierad: Output 230, terminal 1-2 är reserverad för att styras av temperatursensor 1-2 och kan inte styras direkt med SMS-kommandon (se Värmestyrning). Output 230, terminal 3-8 kan styras med SMSkommandon. Viktigt Efter ett strömavbrott återställs Output 230, terminal 3-8 till sina tillstånd före strömavbrottet. Exempel ON/OFF-kommandon Nedanstående kommando ställer in terminal 7 på Output 230 till ON: PULSE-kommandon Nedanstående kommando aktiverar terminal 4 i en minut: Stand-alone Kommandon för styrning av Output 230 och modemet svarar: Kommandon för SMS-modem OUT:n: ON/OFF där n=terminalnummer (3-8) Exempel OUT:3:ON eller om du har definierat en LABEL (se längre ned) för OUT3, Värme rum:on eller Värme rum:off PULSE:n:tid där n = terminalnummer (3-8) tid ligger inom intervallet sekunder Exempel: PULSE:3:5 Ange statusen ON för Output 230, terminal 3 i 5 sekunder, och därefter OFF. Om terminalen redan har statusen ON får den statusen OFF efter 5 sekunder. Svar från SMSmodem Inget svar PULSE=ACK Förklaring Output 230, terminal n anges till ON eller OFF Fabriksinställningar: OFF Efter strömavbrott: Kommer ihåg den senaste inställningen innan strömavbrottet. Output 230, terminal n får statusen ON under tiden "tid" sekunder, och därefter statusen OFF Modemet svarar med "PULSE=ACK" när det tar emot kommandot. Om har definierat etiketten siren för Output 230, terminal 3 (se avsnittet Label ): PULSE:siren:5 12

13 Värmestyrning Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem, en LS Input 24, en LS Output 230, temperatursensor (en eller två stycken), direktverkande elvärme med termostat (en eller två stycken). Följande användning av terminalerna är förutbestämda och kan inte ändras av användaren: Input 24, terminal 1-2 ansluts till temperatursensor(er) Input 24, terminal 3-18 kan övervakas (se Övervakning av Input 24 ) Output 230, terminal 1-2 ansluts till elvärmekälla(or) med termostat för reglering av maximal temperatur, t.ex. 22 ºC Output 230, terminal 3-8 kan styras med SMSkommandon (se Styrning av Output 230 ). Värmestyrningen fungerar genom att Temperatursensorn som är ansluten till Input 24, terminal 1 styr värmekällan som är ansluten till Output 230, terminal 1. Temperatursensorn som är ansluten till Input 24, terminal 2 styr värmekällan som är ansluten till Output 230, terminal 2. Värmestyrningen är beroende av SMS-modemets HEATCON-variabel som med SMS-kommandon kan anges till: HOME (hemma) AWAY (ute) Värmekällor är ON (på), termostat på värmekällorna bestämmer temperaturen. Frostsäkring: Om en av termostaterna registrerar en temperatur som är lägre än 7 ºC slås den tillhörande värmekällan på. 7 grader är standard, men kan ändras med kommandot HEATSET. Hysteresen är +1 ºC. Viktigt 1. Frostsäkringen kan inte stängas av av användaren. 2. Vid strömavbrott kommer HEATCON ihåg värdet. Exempel Nedanstående kommando sätter på värmen: Stand-alone Kommandon för värmestyrning Värmestyrningskommandon för SMSmodem Svar från SMSmodem Förklaring HEATCON:HOME/AWAY Inget svar Anger värmestyrning för hemma eller ute. Fabriksinställning: HEATCON:AWAY. HEATCON:? HEATCON=status Exempel Visar statusen för värmestyrningen, antingen HOME (hemma) eller AWAY (ute). HEATCON=HOME HEATINPUT:? HEATINPUT=1,2 Eller HEATINPUT=NA,NA HEATINPUT visar vilka temperatursensor som är anslutna och fungerar. Om ingen temperatursensor är ansluten eller fungerar är svaret NA. HEATSET:X:Y X = Temperatursensor (1 eller 2), Y = Frostsäkringstemperatur (5-25 ºC) HEATSET:? Inget svar HEATSET1=5, HEATSET2=8 Anger frostsäkringstemperatur (5-25 ºC). Returnerar modemets frostsäkringsinställningar. Fabriksinställningar: HEATSET1=7, HEATSET2=7 13

14 Övervakning av temperaturer Stand-alone Den här funktionen kräver att det finns anslutna temperatursensorer för de Input 24-terminaler som ska övervakas, det vill säga terminal 1 och/eller 2. Endast interna temperaturgivare i sensorerna används. Temperaturövervakningen startas genom att den aktiveras (enable) med följande kommando: Sedan kan du ange kriterier (dvs. sensornummer och tröskelvärden för temperaturer) för vilka SMSmeddelanden ska skickas för om de överskrids: Kriterium: Skicka SMS om temperaturen för sensor 1 blir högre än 20 ºC: Textmeddelande: Sedan anger du den text som ska skickas om kriteriet uppfylls: Modemet skickar bara SMS-meddelanden den första gången som kriteriet uppfylls. Följande meddelande skickas till alla lagrade telefonnummer när temperaturen överskrider 20 ºC: Läs mer om användning av etiketter i avsnittet Label-kommandon på sidan 16. På motsvarande sätt kan du ange textmeddelanden som ska skickas när temperaturen understiger ett värde med kommandona TEMPMONMIN och TEMPMONMINLABEL. Genom att endast ett meddelande skickas för varje kriterium undviker man att modemet skickar ett mycket stort antal SMS-meddelanden. Om du vill få ett SMS-meddelande för den här händelsen ska du skicka kommandot TEMPMON:ENABLE. Viktigt 1. Om du när du har tagit emot det första SMSmeddelandet frågar modemet om TEMPMON har aktiverats med kommandot: får du följande svar: även om modemet i själva verket skickar ett SMS när ett annat kriterium uppfylls. Det beror på att det internt i SMS-modemet finns en statusvariabel kopplad till varje kriterium, och att du bara har åtkomst till att se summan av dem med kommandot TEMPMON. 2. Vid strömavbrott kommer modemet ihåg om temperaturövervakningen är aktiverad och vilka kriterier som har definierats. När strömmen kommer tillbaka används de här värdena så att en pågående temperaturövervakning fortsätter efter strömavbrottet. Däremot registreras inte eventuella överskridanden av kriterier under strömavbrottet, och därför skickas inte heller några SMS-meddelanden om det när strömmen kommer tillbaka. 14

15 Kommandon för temperaturövervakning Kommandon för SMS-modem Svar från SMSmodem Förklaring TEMPMON: DISABLE / ENABLE Inget svar Aktivera eller inaktivera temperaturövervakning. Fabriksinställningar: TEMPMON är inaktiverat (DISABLE) TEMPMON:? TEMPMON=ENABLE eller DISABLE Visar statusen på temperaturövervakningen. ENABLE (aktiv), DISABLE (inaktiv) TEMPMONMIN:X:Y X är numret på terminalen som temperatursensorn är ansluten till (1 eller 2), Y är temperaturtröskelvärdet för den lägsta temperaturen i ºC (0-40, endast heltal). Inget svar Ett SMS skickas när alla nedanstående kriterier har uppfyllts: 1) Temperaturövervakningen är aktiv (anges med kommandot TEMPMON) 2) En temperatursensor är ansluten till X-terminalen på ingångsmodulen. 3) Sensortemperaturen är lägre än Y ºC. När SMS-meddelandet har skickats till mottagarna kommer SMS-modemet inte längre att skicka SMS-meddelanden baserat på det här kriteriet förrän modemet har tagit emot kommandot TEMPMON:ENABLE. Texten i det skickade meddelandet kan redigeras av användaren. Se avsnittet "Label-kommandon". TEMPMONMAX:X:Y X är numret på terminalen som temperatursensorn är ansluten till (1 eller 2), Y är temperaturtröskelvärdet för den högsta temperaturen i ºC. (0-40, endast heltal). Inget svar Fabriksinställningar: Y=0. Ett SMS skickas när alla nedanstående kriterier har uppfyllts: 1) Temperaturövervakningen är aktiv (anges med kommandot TEMPMON) 2) En temperatursensor är ansluten till X-terminalen på ingångsmodulen. 3) Temperatursensorn är högre än Y ºC. Stand-alone När SMS-meddelandet har skickats till mottagarna kommer SMS-modemet inte längre att skicka SMS-meddelanden baserat på det här kriteriet förrän modemet har tagit emot kommandot TEMPMON:ENABLE. Texten i det skickade meddelandet kan redigeras av användaren. Se avsnittet "Label-kommandon". Fabriksinställningar: Y=25. TEMPMONMIN:? TEMPMONMIN1=A, TEMPMONMIN2=B Visar tröskelvärden för minimitemperaturer vid temperaturövervakning. A och B är de minsta tröskelvärdena enligt beskrivningen av kommandot: TEMPMONMIN:X:Y TEMPMONMAX:? TEMPMONMAX1=A, TEMPMONMAX2=B Visar tröskelvärden för maxtemperaturer vid temperaturövervakning. A och B är de högsta tröskelvärdena enligt beskrivningen av kommandot: TEMPMONMAX:X:Y 15

16 Label-kommandon Textetiketter används för att få kommandon som är enklare att komma ihåg, och SMS-meddelanden som är lättare att förstå. Etiketter (labels) ersätter terminalnumren på Input 24 och Output 230 med den funktion de har. Etikettexter får bestå av högst 31 tecken. Viktigt 1. Terminalerna 1 och 2 på Input 24 och Output 230 kan inte tilldelas etiketter. De är reserverade för värmestyrning. 2. Följande ord är reserverade och får inte användas för etiketter: IN, OUT, ON, PULSE, HEATSET, TEMPMON, TEMPMON- SET, TEMPMONMIN, TEMPMONMAX, TEMPMONMINLABEL, TEMPMONMAX- LABEL, OFF, LABELIN, LABELOUT, HEATCON, TEL, INPUTMON, LOCKTEL, UNLOCKTEL, VERSION, HOME, AWAY, ENABLE, DISABLE, PDMESS,?, :, COV, CSQ. 3. Även om en terminal har tilldelats en etikett kan du fortfarande använda terminalnumret i kommandon till modemet. SMS-modemet använder dock etikettexten när det besvarar kommandona. Exempel Nedanstående kommando tilldelar terminal 5 på Output 230 etiketten Värme rum : Nedanstående kommando sätter på värmen i rummet (terminal 5 på Output 230): Stand-alone Kommandon för etiketter Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring LABELIN: xx:text där xx är Input 24, terminal 3-18 Inget svar Definierar SMS-meddelande när Input 24-terminaler ändrar status. Etikettexten får vara maximalt 31 tecken. Du kan inte definiera etiketter för Exempel: Input 24, terminal 1-2 (reserverade för LABELIN:3:Ljus rum värmestyrning). Fabriksinställningar: Etiketter innehåller ingen text. LABELIN:? Returnerar alla etiketter för alla ingångar. Om inga etiketter har definierats returneras inget SMS. LABELOUT: xx:text där xx är Output 230, terminal 3-8 Exempel: LABELOUT:5:Värme rum LABELOUT:? Inget svar Definierar SMS-meddelande för styrning av Output 230-terminaler. Etikettexten får vara maximalt 31 tecken. Du kan inte definiera etiketter för Output 230, terminal 1-2 (reserverade för värmestyrning). Fabriksinställningar: Etiketter innehåller ingen text. Returnerar alla etiketter för alla utgångar. Om ingen etikett har definierats returneras ingen etikett. 16

17 LABELIN: xx:? där xx är Input 24, terminal 3-18 LABELIN:3=Ljus rum Visar etiketten för en terminal på Input 24. Exempel: LABELIN:3:? LABELOUT: xx:? där xx är Output 230, terminal 3-8 LABELOUT:5=Värme rum Visar etiketten för en terminal på Output 230. LABELOUT:5:? TEMPMONMINLABEL: xx:text där xx är temperatursensorn på terminal 1-2 Exempel: TEMPMONMINLABEL:1:Temperaturen i rummet för låg Inget svar Definierar ett textmeddelande för när en temperatur ligger under ett angivet gränsvärde, maximalt 31 tecken. Fabriksinställningar: TEMPMONMINLABEL:1:= TEMPMONMINLABEL:2:= (Ingen text) TEMPMONMAXLABEL: xx:text där xx är temperatursensorn på terminal 1-2 Exempel: TEMPMONMAXLABEL:1: Temperaturen i rummet för hög TEMPMONMINLABEL:? TEMPMONMAXLABEL:? Inget svar TEMPMONMINLABEL1=text1 TEMPMONMINLABEL2=text2 TEMPMONMAXLABEL1=text3 TEMPMONMAXLABEL2=text4 Definierar ett textmeddelande för när en temperatur ligger över ett angivet gränsvärde, maximalt 31 tecken. Fabriksinställningar: TEMPMONMAXLABEL:1:= TEMPMONMAXLABEL:2:= (Ingen text) Returnerar textetiketter för minimitemperatur för temperatursensorer på terminal 1 och 2. Texterna har programmerats i förväg med följande kommandon: TEMPMONMINLABEL:1:text1 TEMPMONMINLABEL:2:text2 Returnerar textetiketter för maxtemperatur för temperatursensorer på terminal 1 och 2. Texterna har programmerats i förväg med följande kommandon: TEMPMONMAXLABEL:1:text3 TEMPMONMAXLABEL:2:text4 Stand-alone 17

18 Statuskommandon Statuskommandon används till att fråga SMSmodemet om in- och utgångarnas status, firmware-version och vilket telefonnummer som är lagrat i modemet. Alla kommandona slutar med ett frågetecken. Output-kommandon Om Output 230 terminal 5 har tilldelats etiketten Värme rum" kommer båda nedanstående statuskommandon: Exempel Input-kommandon Nedanstående kommando frågar om statusen för terminal 5 på Input 24: och: Svar Stand-alone att ge svaret: Kommandon för status Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring OUT:? OUT: xx:? där xx är Output 230, terminal 3-8 Exempel: OUT:5:? xx:? där xx är etiketten för Output 230, terminal 3-8 OUT3=OFF,OUT4=ON,OUT5=OFF, OUT6=ON,OUT7=OFF,OUT8=OFF OUTxx=ON eller OUTxx=OFF där xx är Output 230, terminal 3-8 OUT5=OFF xx=on eller xx=off där xxx är en etikett för en Output 230, terminal 3-8. Status för alla Output 230, terminaler 3-8 Status för en Output 230, terminal 3-8 där etikett används Status för Input 24, terminal 3-18 max. 120 tecken Exempel: Värme rum:? Värme rum=off 18

19 Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring IN:? IN3=OFF, IN4=ON, IN5=OFF,IN6=OFF,IN7= OFF,IN8=OFF, IN11=OFF,IN12=OFF,IN13=OFF,IN14=OFF, IN15=ON,IN16=OFF,IN17=OFF,IN18=ON Status för Input 24, terminal 3-18 Max. 120 tecken IN: xx:? där xx är Input 24, terminal 3-18 Exempel: IN:5:? INyy=ON eller INyy=OFF där yy är Input 24, terminal 3-18 IN5=OFF Status för en Input 24, terminal 3-18 xx:? där xx är etiketten för Input 24 terminal 3-18 Exempel: Värme rum:? där xx är etiketten för Input 24, terminal 3-18 Värme rum=off Status för en Input 24, terminal 3-18 där etikett används VERSION:? SWVersion=x.xx,, HWVersion =xx, ModemFW=xxx.xxxx Anger programversion (SWVersion), maskinvaruversion (HWVersion), firmware-version i inbyggt modem, WISMO218 (ModemFW) TEL:? Tel1= ,Tel2= , Tel3=0,Tel4=0,Tel5=0 Returnerar lagrade telefonnummer i modemet. COV:? CSQ:? En av följande: antenna coverage low (1 of 5) antenna coverage medium low (2 of 5) antenna coverage medium (3 of 5) antenna coverage medium high (4 of 5) antenna coverage high (5 of 5) CSQ=x Där x är mellan 0 och 31. Returnerar signalnivån från GSM-nätverket. Svaret är uppdelat i fem nivåer. Om svaret är: antenna coverage low bör antenninstallationen undersökas. Returnerar signalkvaliteten som ett tal mellan 0 och 31, där 31 är bäst. Om signalkvaliteten är lägre än 10 bör antenninstallationen undersökas. Stand-alone Okända kommandon Om SMS-modemet tar emot kommandon som det inte känner igen returnerar det ett?= följt av det okända kommandot. Ger svaret: Exempel Flera kommandon i samma SMS-meddelande Det går att sätta ihop flera SMS-kommandon till modemet med hjälp av ;. Exempel 19

20 LS Control Snabbstart: LS Control 1) Koppla bort spänningen från LS Control-systemet. Anslut SMS-modemet och koppla ihop det med LS-styrenheten. Sätt i SIM-kortet, montera antennen, slå på spänningen och kontrollera att lysdioderna (SIM-kort och nätverk) slutar att blinka. OK-lysdioden ska lysa kontinuerligt för LS Control-drift av modemet. 2) Öppna LS Visual och sätt in SMS-modemet genom att högerklicka på en plats och välja Produkter->Produkter->SMS modem 3) Fyll i diagrammet och klicka på OK 4) För över projektet till LS-styrenheten 5) Öppna LS SceneDesign och hämta projektet från LS-styrenheten 6) I menyn till vänster under "Navigation" högerklickar du på de resurser som SMS ska skickas till vid statusändringar (SMS-meddelanden) eller som ska styras med SMS-meddelanden (SMS-kontroller). 7) Välj Controller->Gem projekt på LS Controller. 20

21 SMS-modem tillsammans med LS Control SMS-modemet kan användas tillsammans med LS Control-systemet. Modemet detekterar automatiskt om det är anslutet till en LS Controller via modulernas RS485-anslutningar (se anslutningsschema) och ställer in sig i LS Control-läge. I LS Control-läget tar SMS-modemet emot inställningar från LS Visual och övriga LS Controlprogram. Eventuella konfigurationsvariabler som har skrivits in tidigare i stand-alone-läget används inte. Observera att de inställningar som du gör för modemet i LS Control-programmen inte gäller i stand-alone-läget. Omvänt är inte inställningar som du gör i stand-alone-läget tillgängliga i LS Control-programmen. Det beror på att LSmodemets konfiguration i LS Control-läget lagras i LS-styrenheten, medan konfigurationen som görs i stand-alone-läget lagras i SMS-modemet. Anslutningsschema N 230 V~ 0V +24V --- ANT V 0V 0V 0V L N Max.0.7A LS SMS Modem LS LS 24 VPower 72 W Power OK 24 Vdc OK L N Input : V, 50/60 Hz Output :3A/24 V 0V DataIn 0V DataOut 0V RS V 0 V V 0V 0V 0V 0V LINK + - 0V RS485 LAN Max.3.0A 0V 24V LS Control 21

22 Själva inställningen och konfigurationen av SMSmodemet görs i LS Visual: Konfiguration av SMS-modem 1. Högerklicka på en plats, till exempel Entré. 2. Välj enligt bilden LS Control 3. Följande skärmbild visas: SMS Modem Egenskaper Namn: Här står namnet på SMS-modemet. Obs: Skriv egen text eller välj i listan om det går. Kommentaren kommer att visas inom ( ) efter "Namn". Position: Ange placeringen här. Välj i listan (nedrullningsbar meny) eller skriv en text själv. Dokumentation Tagg: Här skriver du produktens unika nummer. Kablar Ledarfärg 0 V: Välj färg för 0 V-försörjningen. 22

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka.

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka. SMS Switch Butler 1 Presentation av SMS Switch Butler 2 Övrig Produkt information 3 Vid leverans 4 SMS användarspråk 5 Konfigurering 6 Användande 7 Indikatorer 8 Felmeddelande 9 Snabb Översikt 10 Teknisk

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 RAK64.1 12.12.2007 ALLMÄN INFO ECO600 - enheten är avsedd för övervakning och styrning av mindre fastigheter. Enheten har GSM-förbindelse, med vilken

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Allmän information Bästa Webasto-kund! tack för att du har köpt den nya Thermo Call TC3. Med debba produkt har du en komfortabel och innovativ betjäningsenhet till förfogande

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning. ThermoCall TC4. Entry / Advanced

Bruksanvisning. ThermoCall TC4. Entry / Advanced Bruksanvisning ThermoCall TC4 Entry / Advanced Innehållsförteckning 1 Kommentarer till dokumentet................................... 1 2 Allmän information........................................... 1

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE Webasto/Eberspächer GSMS-PH4 Manual FJÄR R ST Y R N ING TILL W E B A ST O /E B E R SP Ä C H E R D IE SE LVÄR MARE Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer