Allmänt Stand-alone LS Control

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt Stand-alone LS Control"

Transkript

1 ELKO LS SMS-modem 1

2 2

3 Innehåll Allmänt Användning... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Konfiguration... 5 SIM-kort... 6 Allmänna förhållanden... 6 Återställ till fabriksinställningar... 6 Tekniska data... 7 Stand-alone Stand-alone snabbstart... 8 Anslutningsschema... 9 Konfiguration av SMS-modem... 9 Övervakning av Input Styrning av Output Värmestyrning Övervakning av temperaturer Label-kommandon Statuskommandon Okända kommandon Flera kommandon i samma SMS-meddelande LS Control LS Control snabbstart SMS-modem tillsammans med LS Control Anslutningsschema Konfiguration av SMS-modem Programmering i LS Visual Idriftsättning och strömavbrott Konfiguration av SMS-meddelanden Översikt över konfigurerade SMS-meddelanden och kontroller Översikt över mottagna och skickade meddelanden (loggar)...28 Ändring av inställningar i LS ServiceView Växla mellan LS Control- och stand-alone-tillstånd Skriv dina inställningar Konfigurerade LS Control-meddelanden/-kommandon LS Control Stand-alone Allmänt 3

4 ELKO LS SMS-modem Stand-alone Här ska SMS-modemet anslutas till en ingångsmodul och en utgångsmodul. LS controller behövs inte. SMS-modulen har inbyggd elektronik som i den här konfigurationen kan utföra följande: Allmänt ELKO Living System LS SMS Modem 5164 Övervakning av Input 24 V(*) Styrning av Output 230 V(*) Värmestyrning med upp till två LS Controltermostater SMS-modemet kan skicka meddelanden till upp till fem mottagare när ingångens status ändras Vid strömavbrott skickas SMS till en mottagare Temperaturövervakning. Data in och data ut används till kommunikation mellan enheterna. Användning Läs mer i avsnittet SMS-modem - stand-alone. SMS-modemet används till att övervaka och styra LS:s in- och utgångsmoduler med hjälp av SMSmeddelanden. SMS-modulen kan användas både som "stand-alone" i mindre system, det vill säga utan en LS-styrenhet, och i LS Control-system med en LS-styrenhet med Viewer. Modemet kan dessutom skicka SMS-meddelanden vid strömavbrott. Vid stand-alone-drift innehåller modemet funktioner för värmestyrning enligt SMS-meddelanden. Det kan till exempel användas som ett prisvärt system för fjärrstyrning och övervakning av värmen i sommarstugor. Konstruktion SMS-modemet är inbyggt i ett 72 mm (2 moduler) brett hölje för montering på DIN-skena. SMS-modemets front har en ingång för SIM-kort och tre lysdioder där du kan avläsa modulens driftstatus. I underkant av SMS-modemet monteras en antenn (medföljer). Tillsammans med LS controller Här använder SMS-modem RS485 för att kommunicera med LS-styrenheten. SMS-modemet konfigureras och programmeras med LS Visual. Läs mer i avsnittet SMS-modem - LS Control. (*) SMS-modemet kan i princip styra och övervaka alla typer av LS-ingångs-/utgångsmoduler med dataanslutning. Det beskrivs dock inte ytterligare i den här instruktionen. Systemkrav För SMS-modem tillsammans med LS Controller gäller följande krav: Maskinvara: LS Controller med Viewer, firmware: version eller senare. Programvara: LS Visual version eller senare. SMS-modemet kan användas på två sätt: 4

5 Konfiguration Vid leveransen är SMS-modulen inställd för standalone -drift. Om SMS-modulen istället detekterar kommunikation med en LS-styrenhet (via RS485- anslutningen) byts driftstatusen till LS Control - drift, och den driftsinställningen låses. När driftsinställningen är låst kan den ändras genom att du återställer modemets fabriksinställningar. Se avsnittet Återställ till fabriksinställningar (sidan 7). Allmänt SMS-modemet konfigureras med hjälp av SMSmeddelanden om modemet används stand-alone. Om modemet används tillsammans med LS Control-systemet används program som medföljer LS-styrenheten (LS Administrator, LS ServiceView, LS SceneDesign, LS SceneView). Användaren kommunicerar med modemet med hjälp av SMSmeddelanden. SIM-kort SMS-modulen ska utrustas med ett SIM-kort. Om modemet används i stand-alone -konfiguration måste SIM-kortet vara utan PIN-kod. Om SIM-kortet har kod måste koden först tas bort med hjälp av en mobiltelefon. Om modemet används med LS Control kan du använda ett SIM-kort med kod. Observera att kontantkort ofta har ett utgångsdatum så att kortets telefonnummer upphör att gälla efter exempelvis 6 månader om kortet inte har använts. Därför rekommenderas du att använda SIM-kort som är knutna till ett abonnemang. De telefonnummer som anges lagras i modemet och inte på SIM-kortet. 5

6 Allmänna förhållanden Allmänt 1) Den tid det tar för ett SMS-meddelande att nå från avsändaren till mottagaren har inte angetts. Det beror på GSM-nätverket. Ett SMSmeddelande har en begränsad livslängd som beror på teleoperatören. Därefter raderas det oavsett om det har nått alla mottagare eller inte. 2) Övervakning av ingång, styrning av utgång, värmestyrning och vid temperaturövervakning fungerar bara om telefonnummer har lagrats i modemet. Se avsnittet Stand-alone på sidan 8. 3) SMS-modemets firmware kan uppdateras via en LS-styrenhet. Status Initialisering LS Control-tillstånd (Ansluten till LS-styrenhet) Stand-alone-tillstånd Lysdiod 2 sek. blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) 2 sek. ON 0,1 sek. OFF Status GSM söker efter anslutning GSM Klar GSM-lysdiod 0,5 Hz blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) Status SIM-kortet initialiseras SIM-kort klart SIM-kortsfel SIM-kortets lysdiod 0,5 Hz blinkning (blinkar långsamt) ON (lyser kontinuerligt) 4 Hz blinkning (blinkar snabbt) 6

7 Återställ till fabriksinställningar Gör så här om du vill återställa LS SMS-modemet till fabriksinställningarna: Tekniska data Spänningsförsörjning 24 V DC. +/- 15 % Stand-alone 1. Montera bort alla ingångs- och utgångsmoduler. 2. Koppla ihop DataIn och DataOut med en ledning. 3. Tryck på Reset-knappen som finns vid modulens övre vänstra hörn. 4. När lysdioden OK blinkar igen har modemet återställts och du kan ta bort kablarna. Reset-knapp Strömförbrukning 35 ma standby Egeneffekt 0,8 W GSM-band Dual Band (900 MHz/1800 MHz) Europa Datalinje in Endast vid "stand-alone"-drift Datalinje ut Endast vid "stand-alone"-drift RS485 19,2 K endast tillsammans med LS Control Språk Engelska vid "stand-alone"-drift Flera språk när modemet används med LS Control. SIM-kort 1,8 V och 3,0 V standard-simkort Kapslingsklass IP20 Förvaringstemperatur -20 C till +70 C Driftstemperatur -20 C till +50 C Fuktighet 20 % - 95% icke-kondenserande Standarder EN , EN62301 EMC EN Allmänt LS Control I LS Administrator kan du växla till stand-alone (se sidan 24) och sedan återställa enligt instruktionerna ovan. 7

8 Snabbstart: för stand-alone 1) Avlägsna PIN-koden från SIM-kortet med hjälp av en mobiltelefon 2) Sätt i SIM-kortet i modemet, montera antennen och kontrollera att lysdioderna (SIM-kort och nätverk) slutar blinka (OK-lysdioden ska dock blinka vid stand-alone-drift) 3) Skicka sms tel1:+46xxxxxx, kontrollera med tel:? 4) Kontrollera antenntäckningen med cov:? och justera eventuellt antennens placering 5) Kontrollera eventuellt monterade temperatursensorer med kommandot temp:? 6) Nu är modemet klart att användas. Stand-alone 8

9 B B B B t t -t -t 0 V L5-8 Out 8 out 7 Out 6 Out 5 L1-4 Out 1 out 2 Out 3 Out 4 Stand-alone - anslutningsschema 230 V~ N LS 24V power OK Input :230 V, 50/60 Hz Output :0,6 A / 24 V 120 B 1061 L N Kom ihåg att LS Controller Wireless antenn inte kan användas till modem. GSM 24V 24V 0V LS Thermosta dual-sensor = V 0V 0V In Temp. sensor 1 BIT +24VDC 0V SENSOR LS Input 24/3 LS SMS Modem LS Output 230 Golvgivar (*) { 16 = Input, < 1 30 ma 8 Relay output, µ 10 A 230/400 V~ In V V 7 0V Data 24V 0V DataIn 0V DataOut RS 485 0V V 0 V 0 = V Data 24 = V Temp. sensor 2 (*) Golvgivar { (*) Golvgivare kan inte användas. BIT LS Thermosta dual-sensor +24VDC 0V SENSOR Ant. anslutning När systemet har installerats ska modemet konfigureras för användning. Konfiguration av modem Uppvärmning 2 Uppvärmning 1 Stand-alone Modemet kan lagra upp till fem telefonnummer alla får SMS-meddelanden skickade till sig. Telefonnumren benämns TEL1-TEL5. Telefonnumren får bestå av maximalt 15 tecken (inga mellanslag), och landskoden ska ingå i numret med ett + angivet framför. Ett svenskt telefonnummer, till exempel , ska alltså anges som Modemet kan befinna sig i två tillstånd: LOCKTEL: Endast telefonerna 1-5 kan använda modemet, dvs. skicka kommandon och ta emot meddelanden. UNLOCKTEL: Alla telefoner kan skicka kommandon till modemet. 1. Installera modemet enligt anslutningsschemat och sätt in SIM-kortet. Lysdioderna för NET- och SIM-kort på modemet ska lysa kontinuerligt när modemet är redo. Se efter vilket telefonnummer modemet har på SIM-kortet eller i informationen från teleleverantören. Det här är det telefonnummer som SMS-kommandona ska skickas till. 2. Ett SMS skickas från en telefon med numret som du vill ha som TEL1. Dessutom vill du att telefonnumret ska lagras som TEL2: Följande två SMS-meddelanden skickas till modemet: Konfigurationen av modemet görs via en telefon på följande sätt: 9

10 Med kommandot TEL:? kan du kontrollera att numren har lagrats. 3. Du vill också att endast de lagrade telefonnumren ska kunna använda modemet. Det gör du genom att skicka följande SMS: Strömavbrott Modemet har inbyggd backup som är uppladdad efter 15 minuters användning. Vid strömavbrott skickar modemet sedan ett SMS-meddelande enbart till TEL1. De övriga telefonnumren, TEL2-TEL5, får inget meddelande. SMS-meddelande vid strömavbrott har fabriksinställningen power fail. Det kan ändras av den som använder TEL1. Efter ett strömavbrott kommer modemet ihåg sin status. Nu har modemet låsts så att endast de lagrade telefonnumren kan använda modemet. Kom ihåg att lagra minst ett nummer i modemet innan du skickar det här kommandot. Stand-alone Observera att modemet inte skiljer på små och stora bokstäver i kommandon. I den här instruktionen skrivs alla kommandon emellertid med stora bokstäver för att öka läsbarheten. I etiketter (labels) - se längre fram in instruktionen - skiljer man däremot på små och stora bokstäver. Kommandon för konfiguration av modem SMS-kommando TEL:1: xxxxxxx Exempel TEL:1: TEL:5: xxxxxxxxx TEL: 1:0 TEL: 5:0 Svar från SMSmodem Inget svar Inget svar Förklaring Du kan ange 1 till 5 telefonnummer med max. 15 tecken i varje. Fabriksinställningar: TEL1-TEL5 är tomma Modemet befinner sig i tillståndet UNLOCKTEL Radera TEL1 Radera TEL5 LOCKTEL LOCKTEL Efter det här kommandot kan bara telefonnumren 1-5 skicka kommandon. UNLOCKTEL Inget svar När det här kommandot har skickats från en av telefonerna TEL1-TEL5 kan alla telefoner skicka kommandon. PDMESS: text Inget svar Anger meddelandetexten som ska skickas vid strömavbrott (max. 31 tecken). Kommandot kan bara skickas från TEL1. Fabriksinställning: PDMESS:power fail PDMESS:? PDMESS=text Kommandot kan bara skickas från TEL1. 10

11 Övervakning av Input 24 Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem och en LS-ingångsmodul. I princip kan alla typer av LS-ingångsmoduler användas, men här används modulen LS Input 24. Följande användning av terminaler är fast definierad: har åtkomst till att se och styra summan av dem med kommandot INPUTMON. Exempel Nedanstående kommando startar övervakningen: Input 24, terminal 1-2 är reserverat för anslutning av temperatursensorer (se Värmestyrning) Input 24, terminal 3-18 kan övervakas. SMS-modemet kan programmeras så att det skickar SMS vid följande händelser: Input 3,4,5,6,7,8,11 växlar från OFF ON Input 12,13,14,15,16,17,18 växlar från ON OFF Viktigt 1. Om terminalernas ON/OFF-status förändras under ett strömavbrott registreras och rapporteras det inte via SMS när strömmen kommer tillbaka. 2. Endast ett SMS skickas per övervakad ingångsterminal. Sedan upphör övervakningen av terminalen. 3. För att övervakningen av terminalen ska återupptas måste du skicka kommandot INPUTMON:ENABLE. Kommandot startar övervakningen av alla terminaler. 4. Om du skickar INPUTMON:? svarar modemet INPUTMON=ENABLE om ALLE terminaler övervakas och INPUTMON=DISABLE om enbart en terminal inte övervakas. Det beror på att det internt i SMS-modemet finns en statusvariabel kopplad till varje kriterium, och att du bara Nedanstående SMS-meddelande tas emot på TEL1 och TEL2 när Input 24, terminal 6 växlar från OFF ON Tips! Om du vill få ett meddelande både vid ON och OFF kan du lägga en överkoppling mellan två ingångar som reagerar på var sin status, till exempel 4 och 13. Stand-alone Kommandon för övervakning av Input 24 Kommandon för SMSmodem INPUTMON: DISABLE / ENABLE INPUTMON:? Svar från SMS-modem Inget svar INPUTMON=ENABLE eller DISABLE Förklaring Stoppar eller startar övervakning av Input 24-terminaler. Fabriksinställningar: INPUTMON är DISABLE (stoppat). Efter strömavbrott: Kommer ihåg den senaste inställningen. Visar om övervakningsfunktionen är aktiv eller inaktiv. 11

12 Styrning av Output 230 Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem och en LS Output-modul. Alla LS Output-moduler kan användas, men här används Output 230. Följande användning av terminaler är fast definierad: Output 230, terminal 1-2 är reserverad för att styras av temperatursensor 1-2 och kan inte styras direkt med SMS-kommandon (se Värmestyrning). Output 230, terminal 3-8 kan styras med SMSkommandon. Viktigt Efter ett strömavbrott återställs Output 230, terminal 3-8 till sina tillstånd före strömavbrottet. Exempel ON/OFF-kommandon Nedanstående kommando ställer in terminal 7 på Output 230 till ON: PULSE-kommandon Nedanstående kommando aktiverar terminal 4 i en minut: Stand-alone Kommandon för styrning av Output 230 och modemet svarar: Kommandon för SMS-modem OUT:n: ON/OFF där n=terminalnummer (3-8) Exempel OUT:3:ON eller om du har definierat en LABEL (se längre ned) för OUT3, Värme rum:on eller Värme rum:off PULSE:n:tid där n = terminalnummer (3-8) tid ligger inom intervallet sekunder Exempel: PULSE:3:5 Ange statusen ON för Output 230, terminal 3 i 5 sekunder, och därefter OFF. Om terminalen redan har statusen ON får den statusen OFF efter 5 sekunder. Svar från SMSmodem Inget svar PULSE=ACK Förklaring Output 230, terminal n anges till ON eller OFF Fabriksinställningar: OFF Efter strömavbrott: Kommer ihåg den senaste inställningen innan strömavbrottet. Output 230, terminal n får statusen ON under tiden "tid" sekunder, och därefter statusen OFF Modemet svarar med "PULSE=ACK" när det tar emot kommandot. Om har definierat etiketten siren för Output 230, terminal 3 (se avsnittet Label ): PULSE:siren:5 12

13 Värmestyrning Den här funktionen kräver minst ett SMS-modem, en LS Input 24, en LS Output 230, temperatursensor (en eller två stycken), direktverkande elvärme med termostat (en eller två stycken). Följande användning av terminalerna är förutbestämda och kan inte ändras av användaren: Input 24, terminal 1-2 ansluts till temperatursensor(er) Input 24, terminal 3-18 kan övervakas (se Övervakning av Input 24 ) Output 230, terminal 1-2 ansluts till elvärmekälla(or) med termostat för reglering av maximal temperatur, t.ex. 22 ºC Output 230, terminal 3-8 kan styras med SMSkommandon (se Styrning av Output 230 ). Värmestyrningen fungerar genom att Temperatursensorn som är ansluten till Input 24, terminal 1 styr värmekällan som är ansluten till Output 230, terminal 1. Temperatursensorn som är ansluten till Input 24, terminal 2 styr värmekällan som är ansluten till Output 230, terminal 2. Värmestyrningen är beroende av SMS-modemets HEATCON-variabel som med SMS-kommandon kan anges till: HOME (hemma) AWAY (ute) Värmekällor är ON (på), termostat på värmekällorna bestämmer temperaturen. Frostsäkring: Om en av termostaterna registrerar en temperatur som är lägre än 7 ºC slås den tillhörande värmekällan på. 7 grader är standard, men kan ändras med kommandot HEATSET. Hysteresen är +1 ºC. Viktigt 1. Frostsäkringen kan inte stängas av av användaren. 2. Vid strömavbrott kommer HEATCON ihåg värdet. Exempel Nedanstående kommando sätter på värmen: Stand-alone Kommandon för värmestyrning Värmestyrningskommandon för SMSmodem Svar från SMSmodem Förklaring HEATCON:HOME/AWAY Inget svar Anger värmestyrning för hemma eller ute. Fabriksinställning: HEATCON:AWAY. HEATCON:? HEATCON=status Exempel Visar statusen för värmestyrningen, antingen HOME (hemma) eller AWAY (ute). HEATCON=HOME HEATINPUT:? HEATINPUT=1,2 Eller HEATINPUT=NA,NA HEATINPUT visar vilka temperatursensor som är anslutna och fungerar. Om ingen temperatursensor är ansluten eller fungerar är svaret NA. HEATSET:X:Y X = Temperatursensor (1 eller 2), Y = Frostsäkringstemperatur (5-25 ºC) HEATSET:? Inget svar HEATSET1=5, HEATSET2=8 Anger frostsäkringstemperatur (5-25 ºC). Returnerar modemets frostsäkringsinställningar. Fabriksinställningar: HEATSET1=7, HEATSET2=7 13

14 Övervakning av temperaturer Stand-alone Den här funktionen kräver att det finns anslutna temperatursensorer för de Input 24-terminaler som ska övervakas, det vill säga terminal 1 och/eller 2. Endast interna temperaturgivare i sensorerna används. Temperaturövervakningen startas genom att den aktiveras (enable) med följande kommando: Sedan kan du ange kriterier (dvs. sensornummer och tröskelvärden för temperaturer) för vilka SMSmeddelanden ska skickas för om de överskrids: Kriterium: Skicka SMS om temperaturen för sensor 1 blir högre än 20 ºC: Textmeddelande: Sedan anger du den text som ska skickas om kriteriet uppfylls: Modemet skickar bara SMS-meddelanden den första gången som kriteriet uppfylls. Följande meddelande skickas till alla lagrade telefonnummer när temperaturen överskrider 20 ºC: Läs mer om användning av etiketter i avsnittet Label-kommandon på sidan 16. På motsvarande sätt kan du ange textmeddelanden som ska skickas när temperaturen understiger ett värde med kommandona TEMPMONMIN och TEMPMONMINLABEL. Genom att endast ett meddelande skickas för varje kriterium undviker man att modemet skickar ett mycket stort antal SMS-meddelanden. Om du vill få ett SMS-meddelande för den här händelsen ska du skicka kommandot TEMPMON:ENABLE. Viktigt 1. Om du när du har tagit emot det första SMSmeddelandet frågar modemet om TEMPMON har aktiverats med kommandot: får du följande svar: även om modemet i själva verket skickar ett SMS när ett annat kriterium uppfylls. Det beror på att det internt i SMS-modemet finns en statusvariabel kopplad till varje kriterium, och att du bara har åtkomst till att se summan av dem med kommandot TEMPMON. 2. Vid strömavbrott kommer modemet ihåg om temperaturövervakningen är aktiverad och vilka kriterier som har definierats. När strömmen kommer tillbaka används de här värdena så att en pågående temperaturövervakning fortsätter efter strömavbrottet. Däremot registreras inte eventuella överskridanden av kriterier under strömavbrottet, och därför skickas inte heller några SMS-meddelanden om det när strömmen kommer tillbaka. 14

15 Kommandon för temperaturövervakning Kommandon för SMS-modem Svar från SMSmodem Förklaring TEMPMON: DISABLE / ENABLE Inget svar Aktivera eller inaktivera temperaturövervakning. Fabriksinställningar: TEMPMON är inaktiverat (DISABLE) TEMPMON:? TEMPMON=ENABLE eller DISABLE Visar statusen på temperaturövervakningen. ENABLE (aktiv), DISABLE (inaktiv) TEMPMONMIN:X:Y X är numret på terminalen som temperatursensorn är ansluten till (1 eller 2), Y är temperaturtröskelvärdet för den lägsta temperaturen i ºC (0-40, endast heltal). Inget svar Ett SMS skickas när alla nedanstående kriterier har uppfyllts: 1) Temperaturövervakningen är aktiv (anges med kommandot TEMPMON) 2) En temperatursensor är ansluten till X-terminalen på ingångsmodulen. 3) Sensortemperaturen är lägre än Y ºC. När SMS-meddelandet har skickats till mottagarna kommer SMS-modemet inte längre att skicka SMS-meddelanden baserat på det här kriteriet förrän modemet har tagit emot kommandot TEMPMON:ENABLE. Texten i det skickade meddelandet kan redigeras av användaren. Se avsnittet "Label-kommandon". TEMPMONMAX:X:Y X är numret på terminalen som temperatursensorn är ansluten till (1 eller 2), Y är temperaturtröskelvärdet för den högsta temperaturen i ºC. (0-40, endast heltal). Inget svar Fabriksinställningar: Y=0. Ett SMS skickas när alla nedanstående kriterier har uppfyllts: 1) Temperaturövervakningen är aktiv (anges med kommandot TEMPMON) 2) En temperatursensor är ansluten till X-terminalen på ingångsmodulen. 3) Temperatursensorn är högre än Y ºC. Stand-alone När SMS-meddelandet har skickats till mottagarna kommer SMS-modemet inte längre att skicka SMS-meddelanden baserat på det här kriteriet förrän modemet har tagit emot kommandot TEMPMON:ENABLE. Texten i det skickade meddelandet kan redigeras av användaren. Se avsnittet "Label-kommandon". Fabriksinställningar: Y=25. TEMPMONMIN:? TEMPMONMIN1=A, TEMPMONMIN2=B Visar tröskelvärden för minimitemperaturer vid temperaturövervakning. A och B är de minsta tröskelvärdena enligt beskrivningen av kommandot: TEMPMONMIN:X:Y TEMPMONMAX:? TEMPMONMAX1=A, TEMPMONMAX2=B Visar tröskelvärden för maxtemperaturer vid temperaturövervakning. A och B är de högsta tröskelvärdena enligt beskrivningen av kommandot: TEMPMONMAX:X:Y 15

16 Label-kommandon Textetiketter används för att få kommandon som är enklare att komma ihåg, och SMS-meddelanden som är lättare att förstå. Etiketter (labels) ersätter terminalnumren på Input 24 och Output 230 med den funktion de har. Etikettexter får bestå av högst 31 tecken. Viktigt 1. Terminalerna 1 och 2 på Input 24 och Output 230 kan inte tilldelas etiketter. De är reserverade för värmestyrning. 2. Följande ord är reserverade och får inte användas för etiketter: IN, OUT, ON, PULSE, HEATSET, TEMPMON, TEMPMON- SET, TEMPMONMIN, TEMPMONMAX, TEMPMONMINLABEL, TEMPMONMAX- LABEL, OFF, LABELIN, LABELOUT, HEATCON, TEL, INPUTMON, LOCKTEL, UNLOCKTEL, VERSION, HOME, AWAY, ENABLE, DISABLE, PDMESS,?, :, COV, CSQ. 3. Även om en terminal har tilldelats en etikett kan du fortfarande använda terminalnumret i kommandon till modemet. SMS-modemet använder dock etikettexten när det besvarar kommandona. Exempel Nedanstående kommando tilldelar terminal 5 på Output 230 etiketten Värme rum : Nedanstående kommando sätter på värmen i rummet (terminal 5 på Output 230): Stand-alone Kommandon för etiketter Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring LABELIN: xx:text där xx är Input 24, terminal 3-18 Inget svar Definierar SMS-meddelande när Input 24-terminaler ändrar status. Etikettexten får vara maximalt 31 tecken. Du kan inte definiera etiketter för Exempel: Input 24, terminal 1-2 (reserverade för LABELIN:3:Ljus rum värmestyrning). Fabriksinställningar: Etiketter innehåller ingen text. LABELIN:? Returnerar alla etiketter för alla ingångar. Om inga etiketter har definierats returneras inget SMS. LABELOUT: xx:text där xx är Output 230, terminal 3-8 Exempel: LABELOUT:5:Värme rum LABELOUT:? Inget svar Definierar SMS-meddelande för styrning av Output 230-terminaler. Etikettexten får vara maximalt 31 tecken. Du kan inte definiera etiketter för Output 230, terminal 1-2 (reserverade för värmestyrning). Fabriksinställningar: Etiketter innehåller ingen text. Returnerar alla etiketter för alla utgångar. Om ingen etikett har definierats returneras ingen etikett. 16

17 LABELIN: xx:? där xx är Input 24, terminal 3-18 LABELIN:3=Ljus rum Visar etiketten för en terminal på Input 24. Exempel: LABELIN:3:? LABELOUT: xx:? där xx är Output 230, terminal 3-8 LABELOUT:5=Värme rum Visar etiketten för en terminal på Output 230. LABELOUT:5:? TEMPMONMINLABEL: xx:text där xx är temperatursensorn på terminal 1-2 Exempel: TEMPMONMINLABEL:1:Temperaturen i rummet för låg Inget svar Definierar ett textmeddelande för när en temperatur ligger under ett angivet gränsvärde, maximalt 31 tecken. Fabriksinställningar: TEMPMONMINLABEL:1:= TEMPMONMINLABEL:2:= (Ingen text) TEMPMONMAXLABEL: xx:text där xx är temperatursensorn på terminal 1-2 Exempel: TEMPMONMAXLABEL:1: Temperaturen i rummet för hög TEMPMONMINLABEL:? TEMPMONMAXLABEL:? Inget svar TEMPMONMINLABEL1=text1 TEMPMONMINLABEL2=text2 TEMPMONMAXLABEL1=text3 TEMPMONMAXLABEL2=text4 Definierar ett textmeddelande för när en temperatur ligger över ett angivet gränsvärde, maximalt 31 tecken. Fabriksinställningar: TEMPMONMAXLABEL:1:= TEMPMONMAXLABEL:2:= (Ingen text) Returnerar textetiketter för minimitemperatur för temperatursensorer på terminal 1 och 2. Texterna har programmerats i förväg med följande kommandon: TEMPMONMINLABEL:1:text1 TEMPMONMINLABEL:2:text2 Returnerar textetiketter för maxtemperatur för temperatursensorer på terminal 1 och 2. Texterna har programmerats i förväg med följande kommandon: TEMPMONMAXLABEL:1:text3 TEMPMONMAXLABEL:2:text4 Stand-alone 17

18 Statuskommandon Statuskommandon används till att fråga SMSmodemet om in- och utgångarnas status, firmware-version och vilket telefonnummer som är lagrat i modemet. Alla kommandona slutar med ett frågetecken. Output-kommandon Om Output 230 terminal 5 har tilldelats etiketten Värme rum" kommer båda nedanstående statuskommandon: Exempel Input-kommandon Nedanstående kommando frågar om statusen för terminal 5 på Input 24: och: Svar Stand-alone att ge svaret: Kommandon för status Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring OUT:? OUT: xx:? där xx är Output 230, terminal 3-8 Exempel: OUT:5:? xx:? där xx är etiketten för Output 230, terminal 3-8 OUT3=OFF,OUT4=ON,OUT5=OFF, OUT6=ON,OUT7=OFF,OUT8=OFF OUTxx=ON eller OUTxx=OFF där xx är Output 230, terminal 3-8 OUT5=OFF xx=on eller xx=off där xxx är en etikett för en Output 230, terminal 3-8. Status för alla Output 230, terminaler 3-8 Status för en Output 230, terminal 3-8 där etikett används Status för Input 24, terminal 3-18 max. 120 tecken Exempel: Värme rum:? Värme rum=off 18

19 Kommandon för SMS-modem Svar från SMS-modem Förklaring IN:? IN3=OFF, IN4=ON, IN5=OFF,IN6=OFF,IN7= OFF,IN8=OFF, IN11=OFF,IN12=OFF,IN13=OFF,IN14=OFF, IN15=ON,IN16=OFF,IN17=OFF,IN18=ON Status för Input 24, terminal 3-18 Max. 120 tecken IN: xx:? där xx är Input 24, terminal 3-18 Exempel: IN:5:? INyy=ON eller INyy=OFF där yy är Input 24, terminal 3-18 IN5=OFF Status för en Input 24, terminal 3-18 xx:? där xx är etiketten för Input 24 terminal 3-18 Exempel: Värme rum:? där xx är etiketten för Input 24, terminal 3-18 Värme rum=off Status för en Input 24, terminal 3-18 där etikett används VERSION:? SWVersion=x.xx,, HWVersion =xx, ModemFW=xxx.xxxx Anger programversion (SWVersion), maskinvaruversion (HWVersion), firmware-version i inbyggt modem, WISMO218 (ModemFW) TEL:? Tel1= ,Tel2= , Tel3=0,Tel4=0,Tel5=0 Returnerar lagrade telefonnummer i modemet. COV:? CSQ:? En av följande: antenna coverage low (1 of 5) antenna coverage medium low (2 of 5) antenna coverage medium (3 of 5) antenna coverage medium high (4 of 5) antenna coverage high (5 of 5) CSQ=x Där x är mellan 0 och 31. Returnerar signalnivån från GSM-nätverket. Svaret är uppdelat i fem nivåer. Om svaret är: antenna coverage low bör antenninstallationen undersökas. Returnerar signalkvaliteten som ett tal mellan 0 och 31, där 31 är bäst. Om signalkvaliteten är lägre än 10 bör antenninstallationen undersökas. Stand-alone Okända kommandon Om SMS-modemet tar emot kommandon som det inte känner igen returnerar det ett?= följt av det okända kommandot. Ger svaret: Exempel Flera kommandon i samma SMS-meddelande Det går att sätta ihop flera SMS-kommandon till modemet med hjälp av ;. Exempel 19

20 LS Control Snabbstart: LS Control 1) Koppla bort spänningen från LS Control-systemet. Anslut SMS-modemet och koppla ihop det med LS-styrenheten. Sätt i SIM-kortet, montera antennen, slå på spänningen och kontrollera att lysdioderna (SIM-kort och nätverk) slutar att blinka. OK-lysdioden ska lysa kontinuerligt för LS Control-drift av modemet. 2) Öppna LS Visual och sätt in SMS-modemet genom att högerklicka på en plats och välja Produkter->Produkter->SMS modem 3) Fyll i diagrammet och klicka på OK 4) För över projektet till LS-styrenheten 5) Öppna LS SceneDesign och hämta projektet från LS-styrenheten 6) I menyn till vänster under "Navigation" högerklickar du på de resurser som SMS ska skickas till vid statusändringar (SMS-meddelanden) eller som ska styras med SMS-meddelanden (SMS-kontroller). 7) Välj Controller->Gem projekt på LS Controller. 20

21 SMS-modem tillsammans med LS Control SMS-modemet kan användas tillsammans med LS Control-systemet. Modemet detekterar automatiskt om det är anslutet till en LS Controller via modulernas RS485-anslutningar (se anslutningsschema) och ställer in sig i LS Control-läge. I LS Control-läget tar SMS-modemet emot inställningar från LS Visual och övriga LS Controlprogram. Eventuella konfigurationsvariabler som har skrivits in tidigare i stand-alone-läget används inte. Observera att de inställningar som du gör för modemet i LS Control-programmen inte gäller i stand-alone-läget. Omvänt är inte inställningar som du gör i stand-alone-läget tillgängliga i LS Control-programmen. Det beror på att LSmodemets konfiguration i LS Control-läget lagras i LS-styrenheten, medan konfigurationen som görs i stand-alone-läget lagras i SMS-modemet. Anslutningsschema N 230 V~ 0V +24V --- ANT V 0V 0V 0V L N Max.0.7A LS SMS Modem LS LS 24 VPower 72 W Power OK 24 Vdc OK L N Input : V, 50/60 Hz Output :3A/24 V 0V DataIn 0V DataOut 0V RS V 0 V V 0V 0V 0V 0V LINK + - 0V RS485 LAN Max.3.0A 0V 24V LS Control 21

22 Själva inställningen och konfigurationen av SMSmodemet görs i LS Visual: Konfiguration av SMS-modem 1. Högerklicka på en plats, till exempel Entré. 2. Välj enligt bilden LS Control 3. Följande skärmbild visas: SMS Modem Egenskaper Namn: Här står namnet på SMS-modemet. Obs: Skriv egen text eller välj i listan om det går. Kommentaren kommer att visas inom ( ) efter "Namn". Position: Ange placeringen här. Välj i listan (nedrullningsbar meny) eller skriv en text själv. Dokumentation Tagg: Här skriver du produktens unika nummer. Kablar Ledarfärg 0 V: Välj färg för 0 V-försörjningen. 22

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10 För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

SPC Pro Programming Tool

SPC Pro Programming Tool SPC Pro Programming Tool Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse... 7 2 Teknisk information... 8 3 Beskrivning av programvaran... 9 3.1 Driftlägen...9 3.1.1 Offline-läge...9 3.1.2 Online-läge...9

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer