Om du registrerar dig på får du ett exklusivt erbjudande. Missa inte tillfället, gå dit direkt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du registrerar dig på www.sonyericsson.com/register får du ett exklusivt erbjudande. Missa inte tillfället, gå dit direkt."

Transkript

1 Grattis till ditt köp av Sony Ericsson P1i. Nu har du effektiva e-postverktyg, en kamera med 3,2 bildpunkter och höghastighetsinternet i en enda enhet. Utöver de multimedier som är förinstallerade finns det mycket mer att hämta på Titta också in i Sony Ericsson Application Shop på och ta reda på hur du får ut mesta möjliga av din P1i. Om du registrerar dig på får du ett exklusivt erbjudande. Missa inte tillfället, gå dit direkt.

2 Nya dimensioner Tillbehör från Sony Ericsson Fjärrkontroll för musik MRC-60 Lyssna på musik med stereokvalitet och justera musikinställningarna med fjärrkontroll. Bluetooth -högtalartelefon för bil HCB-120 En handsfree-lösning som visar vem som ringer. För bilen, kontoret eller hemma. Bluetooth -headset HBH-IV835 Diskret och snygg handsfreelösning med kristallklart digitalt ljud. Det är inte säkert att hela utbudet av tillbehör finns att få tag i på alla marknader. Mer information finns på

3 Innehåll Komma igång... 3 Komma igång med telefonen... 9 Ringa Meddelanden Bildhantering Underhållning Anslutning Fler funktioner Viktig information Index Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Den här Användarhandboken publiceras av Sony Ericsson Mobile Communications AB, utan någon garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB och dess dotterbolag kan när som helst och utan föregående meddelande göra förbättringar eller ändringar i Användarhandboken, om det är befogat på grund av tryckfel, felaktig information eller förbättringar i program eller utrustning. Sådana ändringar kommer dock att införlivas i nya utgåvor av Användarhandboken. Med ensamrätt. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Utgivningsnummer: SV/LZT R1A Obs! Vissa av tjänsterna i Användarhandboken kan inte användas i alla nät. Det gäller även det internationella GSM-nödanropsnumret 112. Vi ber dig kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du är osäker på om du kan använda en viss tjänst. Läs kapitlen Riktlinjer för säker och effektiv användning och Begränsad garanti innan du använder mobiltelefonen. Mobiltelefonen har kapacitet att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användning av sådant innehåll kan vara begränsad eller förbjuden enligt andra leverantörers rättigheter, inbegripet, men inte begränsat till, begränsningar enligt tillämpliga upphovsrättslagar. Det är du och inte Sony Ericsson som är helt och fullt ansvarig för ytterligare innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från mobiltelefonen. Innan du använder något ytterligare innehåll bör du kontrollera att ditt avsedda bruk är korrekt licensierat eller på annat sätt behörigt. Sony Ericsson garanterar inte exaktheten, integriteten eller kvaliteten hos något ytterligare innehåll eller innehåll från andra leverantörer. Sony Ericsson tar under inga omständigheter på sig ansvaret för felaktig användning av ytterligare innehåll eller innehåll från andra leverantörer. Sony Ericsson-logotypen, PlayNow, TrackID och MusicDJ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Innehåll 1

4 Sony, Memory Stick Micro och M2 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Ericsson är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. Real är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile tillhandahålls med licens från RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Med ensamrätt. Adobe Photoshop Album Starter Edition och Adobe Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync och PowerPoint är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Smart-Fit Rendering är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör ACCESS CO. LTD. i Japan och andra länder. Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Licensavtal för slutanvändare gäller för Sun Java J2ME. 1 Begränsningar: Programvaran är konfidentiell copyrightskyddad information som tillhör Sun, och Sun förbehåller sig all äganderätt till den åt sig och/ eller sina licensgivare. Kunden får inte ändra, plocka isär, dela upp, dekryptera, extrahera eller på annat sätt tekniskt återskapa Programvaran. Programvaran får inte, vare sig helt eller delvis, leasas ut, överlåtas eller underlicensieras. 2 Exportbestämmelser: Programvaran, inbegripet tekniska data, omfattas av amerikansk exportlagstiftning, bl.a. U.S. Export Administration Act med tillhörande bestämmelser, och kan omfattas av export- eller importbestämmelser i andra länder. Kunden samtycker till att strikt följa sådana bestämmelser och är införstådd med sitt ansvar för att skaffa de licenser som krävs för att exportera, vidareexportera eller importera Programvaran. Programvaran får inte hämtas eller på annat sätt exporteras eller vidareexporteras (i) till, eller till någon medborgare i eller hemmahörande i, Kuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (enligt en lista som kan ändras) eller till något land som är föremål för amerikanska handelssanktioner, eller (ii) till någon som finns upptagen på USA:s finansdepartements lista över särskilt angivna personer (Specially Designated Nationals) eller på USA:s handelsdepartements förbudslista (Denial Orders). 3 Begränsade rättigheter: Användning, kopiering eller spridning av offentliga myndigheter i USA omfattas av begränsningar i enlighet med underparagrafen (c) (1) (ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (Data- och programvarurättigheter) i DFARS och underparagrafen FAR (c) (2), enligt vad som är tillämpligt. Andra produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen medges här förbehålles. Samtliga illustrationer i denna handbok är endast exempel och det är inte säkert att de exakt motsvarar utseendet i telefonen. 2 Innehåll

5 Komma igång Välkommen! Tack för att du har köpt Sony Ericsson P1i. Läs noggrant instruktionerna i kapitlet Komma igång innan du börjar använda din nya telefon. Instruktionssymboler Följande finns med i användarhandboken: Obs! Tips! En tjänst eller funktion som är nätverks- eller abonnemangsberoende. Kontakta din nätoperatör för ytterligare information. Ytterligare hjälp Den fullständiga användardokumentationen för telefonen består av: Användarhandbok En översikt av telefonen med den information som du behöver för att komma igång. Hjälp i telefonen Telefonen har inbyggda hjälptexter. I de flesta program finns Hjälp på menyn Mer. Internethandbok En uppdaterad version av användarhandboken med steg-för-steg-instruktioner och ytterligare information om funktioner i telefonen. Du når Internethandboken från datorn på Om du har konfigurerat en Internetanslutning i telefonen kan du också nå den genom webbläsaren i telefonen. Öppna Internethandboken från telefonen 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Multimedia > Webb. 2 Välj Mer > Bokmärken > Internethandbok. Det kan medföra kostnader att öppna Internethandboken beroende på den Internetanslutning du använder. Kontakta nätoperatören för ytterligare information. Komma igång 3

6 Paketet Extra penna 10 Dokumentation 11 CD-skiva med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Om paketet inte innehåller alla delar kontaktar du en återförsäljare. Telefonöversikt Telefon 2 Laddare 3 Bärbar stereohandsfree 4 Skrivbordsställ 5 Fodral 6 Batteri 7 Memory Stick 8 USB-kabel Av/på-knapp 2 Främre kamera 3 Skärm 4 Tangentbord med dubbla funktioner 5 Kameraknapp 4 Komma igång

7 6 Plats för Memory Stick Batteri Du behöver ladda batteriet när indikatorlampan på telefonens underkant blinkar rött eller när meddelandet om att batteriet behöver laddas visas på skärmen. Sätta i batteriet 7 Genvägsknapp 8 IR-port 9 Lurhögtalare 10 Högtalare 11 Anslutning för antenn 12 Anslutning för laddare och tillbehör 13 Indikatorlampa 14 Mikrofon 1 Öppna batteriluckan genom att trycka lätt på luckans övre del och dra den 15 Bakåtknapp nedåt. 2 Sätt i batteriet. 16 Jog Dial-knapp 3 Skjut tillbaka batteriluckan på plats. 17 Bakre kamera Ladda batteriet 18 Remfäste 1 Se till att batteriet är isatt. 2 Anslut laddaren till telefonen. 19 Penna 3 Anslut laddaren till nätuttaget. 20 Fotolampa En grön indikatorlampa på telefonens underkant tänds när telefonen laddas. Innan du använder telefonen Om telefonen är avstängd när den laddas tänds en röd indikatorlampa. Indikatorlampan blinkar grön när du till exempel har tagit emot ett nytt meddelande eller missat ett samtal. Komma igång 5

8 SIM-kort Du får ditt SIM-kort (Subscriber Identity Module) när du registrerar dig hos en nätoperatör. På SIM-kortet lagras information, bland annat ditt telefonnummer, de tjänster som ingår i ditt abonnemang och informationen i din telefonbok. Tillsammans med SIMkortet får du en PIN-kod. Om du tillfrågas måste du ange koden när du slår på telefonen första gången. Sätta i SIM-kortet 1 Koppla från laddaren (om den är ansluten). 2 Öppna batteriluckan genom att trycka lätt på luckans övre del och dra den nedåt. 3 Ta bort batteriet (om det sitter i telefonen). 4 Sätt i SIM-kortet i SIM-kortshållaren. 5 Sätt i batteriet. 6 Skjut tillbaka batteriluckan på plats. IMEI-kod IMEI-koden (International Mobile Equipment Identifier) är ett 15-siffrigt nummer. Din operatör kan använda IMEI-koden till att fullständigt spärra din telefon om den skulle bli stulen. IMEI-koden finns längst ned i batterifacket. Du kan också visa IMEIkoden på telefonskärmen. Ta fram telefonens IMEI-kod Från standbyläget trycker du *#06#. Skötselinstruktioner Använd en torr och mjuk trasa när du rengör skärmen. Klicka inte på skärmen med något annat än pennan eller fingertopparna. Närmare skötselinstruktioner finns i Rekommendationer för säker användning av produkt (mobiltelefon, batteri, laddare och andra tillbehör) på sidan Komma igång

9 Första gången du slår på telefonen Innan du använder telefonen läser du Riktlinjer för säker och effektiv användning på sidan 55. Innan du kan använda telefonen måste du sätta i SIM-kortet och batteriet samt ladda batteriet. Slå på telefonen 1 Håll ner av/på-knappen. 2 Välj Telefon på. 3 Välj ett språk. 4 Skriv in din PIN om du blir ombedd. 5 Välj OK. Om du slår fel siffra när du anger PINkoden kan du radera den genom att trycka på. SIM-kortet spärras om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad. Du kan låsa upp det genom att använda den PUK-kod som medföljer SIM-kortet. Knapplås Telefonen har automatiskt knapplås som är aktiverat som standard. Du kan stänga av det under Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Säkerhet > Lås. Låsa upp tangenterna 1 Från standbyläget trycker du på. 2 Välj Lås upp. Låsa tangenterna manuellt 1 Från standbyläget trycker du på. 2 Välj Knapplås. Du kan också låsa och låsa upp tangenterna genom att trycka på och hålla ned. Mer information om telefonlås finns i Internethandboken, under Kontrollpanelen. Guider Det finns guider som hjälp för att konfigurera din telefon. Inställningsguiden Hjälper dig ställa in några grundläggande funktioner i telefonen. Guiden startar första gången som du använder din telefon. Du kan även hitta den genom att välja Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Annat > Inställningsguiden. Internetguiden Hämtar automatiskt inställningar för Internet och MMS. Guiden startar första gången du använder telefonen. Du kan även hitta den genom att välja Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Annat > Internetguiden. Komma igång 7

10 E-postguiden Hjälper dig konfigurera ett e-postkonto i din telefon. Du hittar den genom att välja Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Meddelanden > E-postguiden. Om din telefon är låst till en viss operatör kan Internetinställningarna vara förinstallerade och då startar inte Internetguiden när du använder telefonen första gången. 8 Komma igång

11 Komma igång med telefonen Slå på och stänga av telefonen Telefonen har två olika funktionslägen: Telefon på full funktionalitet. Flight mode begränsad funktionalitet med nätverks- och radiofunktioner avstängda. Använd Flight mode på platser där mobiltelefoner inte får vara påslagna, till exempel sjukhus och flygplan. Slå på telefonen i telefonläge 1 Håll ned av/på-knappen. 2 Välj Telefon på. Slå på telefonen i flight mode 1 Håll ned av/på-knappen. 2 Välj Flight mode. Stänga av telefonen 1 Håll ned av/på-knappen. 2 Välj Stäng av. Skärmen Skärmen är pekbar. Du kan använda pennan eller fingertopparna för att välja objekt Spara Anteckningar Redigera 1 Statusfältet innehåller statusikoner 2 Statusfältmeny 3 Pekalternativfält Mer Komma igång med telefonen 9

12 Navigering Du navigerar bland menyer och väljer objekt med hjälp av Jog Dial-knappen, bakåtknappen, pennan, navigeringsknapparna på tangentbordet, pekalternativen och fingrarna. Jog Dial-knapp Rulla på Jog Dialknappen för att Upp bläddra uppåt och Inåt neråt i listor och ändra ljudvolym. Tryck in Jog Ned Dial-knappen för att Bakåtknapp välja ett markerat objekt. Bakåtknapp Tryck på om du vill återgå till föregående skärm eller meny. Håll ned om du vill återgå till standbyläget och låsa eller låsa upp tangentbordet från standbyläget. Penna Du kan klicka på skärmen med pennan för att navigera och välja objekt eller för att flytta runt i multimediebilder. Hitta programmen Standbyläget Standbyläget är startpunkten för ett antal funktioner och visas så fort du slår på telefonen. Du kan ändra vad som visas i standbyläget genom att klicka på Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Enhet > Standbyprogram och välja: Aktivitetsmenyn Visa vyn Idag och genvägar som du kan ställa in för de program som du använder oftast. Inget Visa en förstorad bild av klockan. Huvudmenyn Alla program i telefonen finns på Huvudmenyn. Du kan välja om du vill visa programmen i rutnät eller lista. Komma åt programmen i Huvudmenyn Välj eller klicka på Meny om Standby-program är inställd på Inget. 10 Komma igång med telefonen

13 Använda programmen Starta ett program Klicka på programmets ikon med pennan eller fingertoppen, eller markera programmet genom att rotera Jog Dial-knappen och sedan trycka in den. Lämna ett program utan att stänga det Växla till ett annat program med Aktivitetshanteraren. Se Aktivitetshanteraren på sidan11. Stänga ett program Håll intryckt. Då sparas alla data. 2 Välj fliken Senaste. 3 Välj programmet och klicka på Växla. Statusfältet I statusfältet längst upp på skärmen finns det ikoner som visar status för de aktuella inställningarna och aktiviteterna. Aktivitetshanteraren Med Aktivitetshanteraren kan du växla mellan program. Om du lämnar ett program via Aktivitetshanteraren i stället för att stänga det kan du återgå till programmet så som det var när du lämnade det. Det kan vara praktiskt t.ex. när du klipper ut och klistrar in text från ett program till ett annat. Växla till ett annat program 1 Klicka på i statusfältet eller välj Mer > Aktivitetshanteraren. Komma igång med telefonen 11

14 Ikoner i statusfältet Du kan klicka på en ikon för att få mer information eller om du vill starta ett program. Ikon Funktion 3G tillgängligt Batteristyrka Bluetooth-headset anslutet Bluetooth aktiverat Aktuellt linjeval (Tjänst för flera samtal är tillgänglig på SIMkortet) Meddelande om vidarekoppling av alla samtal E-postavisering IR aktiverat Flight mode Internetanslutning aktiverad (blinkar när data överförs) Knapplås aktiverat Avisering om obesvarade samtal MMS-avisering Avstängd mikrofon Förprogrammerad text Ringsignalsvolymen på noll Signalstyrka i telefonläge, GPRS tillgängligt Tyst läge SMS-avisering SMS-överflöde Högtalartelefon aktiverad Statusfältmeny Aktivitetshanteraren Röstmeddelandeavisering Trådlöst LAN aktiverat och anslutet Trådlöst LAN aktiverat men inte anslutet 12 Komma igång med telefonen

15 Statusfältmeny Statusfältet kan du använda till att snabbt komma åt flera inställningar: Nytt samtal, SMS, MMS, med mera. Anslutningar Volym Tid Knapplås Öppna Statusfältmenyn Klicka på i statusfältet. Importera poster i telefonboken Du kan importera kontaktinformation genom att: Kopiera poster i telefonboken som är lagrade på SIM-kortet. Överföra poster i telefonboken från ett datorprogram med synkroniseringsfunktionen. Överföra poster i telefonboken från en annan telefon genom att använda trådlös Bluetooth -teknik. Komma igång med telefonen 13

16 Översikt av huvudmenyn Multimedia Kontrollpanelen Underhållning Kamera Webb Fler program RSS Feeds PlayNow Bildgalleri Samtalsinställningar Anslutningar Enhet Meddelanden Säkerhet Annat Musikspelaren FM-radio Video Online-media MusicDJ Ljudinspelare Vijay Singh Pro Golf 3D Quadrapop Demo Telefon Meddelanden Kalender Telefon Samtalslogg Snabbkontakter Videotelefon Ring röstbrevlåda Nytt meddelande Inkorg Utkorg Utkast Skickat SIM Kontor Kontakter Verktyg* Quickoffice Pdf+ Anteckningar Uppgifter Visitkortsskanner * En del menyer är beroende av ditt val av operatör, nätverk eller abonnemang. Filhanteraren Exchange ActiveSync Anslutningshant. Fjärrsynk. Miniräknaren Omvandlare Stoppur Tid Timer 14 Komma igång med telefonen

17 Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen levereras med ett Memory Stick som kan användas som extra lagringsutrymme för bilder, musik, program och annat. Du kan ändra namn på Memory Stick och formatera det. Du kan också överföra data till och från Memory Stick. Sätta i Memory Stick 1 Öppna luckan. 2 Sätt i Memory Stick i kortplatsen. Ta bort Memory Stick 1 Öppna luckan. 2 Tryck kanten av Memory Stick inåt och släpp. Ta inte ut Memory Stick under en filöverföring. Det kan medföra att telefonen låser sig eller förstöra filsystemet på ditt Memory Stick. Anslutning av tillbehör Ansluta ett tillbehör Anslut tillbehöret på telefonens underkant. Fäll kontakten uppåt när du kopplar ur tillbehöret. Ljud Ställa in volymen i hörluren under samtal Rotera Jog Dial-knappen. Ställa in volymen för multimedia 1 Välj > Volym > Multimedia. 2 Rotera Jog Dial-knappen. Ställa in volymen för ringsignaler, alarm och meddelandesignaler 1 Välj > Volym. Komma igång med telefonen 15

18 2 Välj motsvarande skjutreglage. 3 Rotera Jog Dial-knappen. Ställa in telefonen på tyst läge 1 Välj > Volym. 2 Markera kryssrutan Tyst läge. Från standbyläget kan du hålla intryckt för att växla mellan tyst läge på eller av. Överföra ljud Under ett pågående samtal eller när du till exempel lyssnar på Musikspelaren kan du överföra ljudet till ett anslutet tillbehör som ett Bluetooth-headset. Överföra ljud 1 Välj > Volym. 2 Välj Mer > Överför ljud. Uppdatera programvara När en förbättrad version av programvaran för din telefon släpps kan du uppdatera den med hjälp av Sony Ericsson Update Service på På webbsidan finns fler instruktioner och hjälp om hur du går tillväga. Textinmatning Text kan matas in på flera olika sätt. Tangentbordet med dubbla funktioner fungerar som ett vanligt tangentbord. Det virtuella tangentbordet visas när du klickar på. Du kan även använda pennan till att skriva direkt på skärmen. Om du väljer ett nytt språk i telefonen kommer den automatiskt att ändra tangentbordets funktioner till det språk du har valt. Tangentbord med dubbla funktioner Varje tangent har flera tecken och symboler. När telefonen är i standbyläget är tangentbordet i sifferinmatningsläge. Du kommer åt tecknen genom att trycka på höger eller vänster sida av knappen. Om du trycker på kommer du åt de tecken eller symboler som finns överst på tangenterna. Ytterligare tecken som hör ihop med det tecken som du trycker visas i redigeringsrutan överst på skärmen. Virtuellt tangentbord Med det virtuella tangentbordet kan du välja tecken och symboler med 16 Komma igång med telefonen

19 pennan. Det virtuella tangentbordet kan anpassas till olika språk. Använda det virtuella tangentbordet Klicka på symbolen för virtuellt tangentbord som finns i statusfältet. Ändra språket för det virtuella tangentbordet Klicka på > Konfigurera och välj ett språk. Handskrift Genom funktionen Handskrift översätts penndrag till bokstäver, siffror och andra tecken, och visar dem som text. Handskrift är endast aktivt i områden där det går att skriva text. Skriva bokstäver Skriv små bokstäver nedanför pilen och stora bokstäver i linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 1 2.,?! " ' 1 2 Börja varje penndrag i den markerade änden. Komma igång med telefonen 17

20 Skriva siffror Skriv siffror ovanför pilen * / \ ( ) =. Skriva diakritiska tecken 1 Skriv tecknet som vanligt. 2 Skriv accent, prickar eller ring ovanför pilen. Förprogrammerad text Du kan använda förprogrammerad text i alla olika textinmatningsmetoder. Ett förslag för det ord som du skriver eller nästa ord visas där du skriver. Ytterligare förslag visas i en redigeringsruta överst på skärmen., eller S Aktivera förprogrammerad text 1 Välj Mer > Textalternativ. 2 Aktivera förprogrammerad text genom att markera kryssrutan i statusfältet. Ändra ordlista för första eller andra språk för förprogrammerad text 1 Välj Mer > Textalternativ och markera kryssrutan Förprogrammerad text. 2 Välj 1:a språk eller 2:a språk. 3 Välj ett språk i listan. 4 Välj Spara. Redigera text På menyn Mer finns funktioner för att redigera text, till exempel klippa, klistra och kopiera. Vissa av redigeringsfunktionerna är bara tillgängliga när det finns text som är markerad. Markera text med pennan Håll pennan vid ena änden av texten ett kort ögonblick och dra sedan pennan tvärs över texten. Textalternativ Du kan skapa din egen ordlista genom att använda Mina ord och lägga till symboler och ändra textalternativ på menyn Mer. 18 Komma igång med telefonen

21 Lägga till ord i ordlistan Mina ord 1 Välj Mer > Textalternativ > Mina ord. 2 Välj Lägg till. 3 Skriv det nya ordet och klicka på OK. 4 Välj Spara. Lägga till en symbol 1 Välj Mer > Textalternativ > Lägg till symbol för att öppna förteckningen över symboler och skiljetecken. 2 Välj den symbol du vill lägga till. Aktivera automatiska versaler 1 Välj Mer > Textalternativ. 2 Markera kryssrutan för att aktivera automatiska versaler. Komma igång med telefonen 19

22 Ringa Nätverk Nätverkstäckning För att kunna ringa och ta emot samtal måste din telefon befinna sig inom ett nätverks räckvidd. Hemnätverk När du slår på telefonen väljer den automatiskt ditt hemnätverk om det finns inom räckhåll. Roaming Om ditt hemnätverk är utom räckhåll går det att använda ett annat nätverk som är godkänt av din operatör. Det kallas för roaming. Nätverksinställningar Du kan ställa in hur du vill att din telefon ska välja bland tillgängliga nätverk när du befinner dig utanför operatörens täckningsområde. Från standbyläget hittar du inställningarna genom att klicka på Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Anslutningar > Mobilnät. Ringa ett samtal Ringa ett samtal från standbyläget Skriv ett telefonnummer, inklusive riktnummer, med tangentbordet och tryck på Ring. Ringa utlandssamtal 1 Från standbyläget håller du ned så tas prefixet för utlandssamtal fram. 2 Skriv landskoden, riktnumret (utan första nollan) och sedan telefonnumret. 3 Välj Ring. Radera tecken när du slår nummer När du slår ett nummer kan du radera tecken genom att trycka på. Dölja eller visa ditt telefonnummer När du ringer kan du på menyn Mer välja om du ska dölja eller visa ditt telefonnummer för den som du ringer upp. Snabbtangent Du kan spara upp till nio av dina kontakter som Snabbkontakter. Det innebär att du kan ringa dem genom att använda kortnummer (siffrorna 1 9). 20 Ringa

23 Spara en snabbkontakt 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Telefon > Snabbkontakter. 2 Bläddra till en ledig plats och tryck på Jog Dial-knappen. 3 Välj en kontakt i listan och tryck på Spara. Ringa upp en snabbkontakt 1 Från standbyläget trycker du på den av knapparna 1 till 9 som motsvarar den snabbkontakt som du vill ringa. 2 Välj Ring. Ringa nödsamtal 1 Från standbyläget skriver du nödnumret på tangentbordet. 2 Välj Ring. Lokala SOS-nummer När du slår numret kan du hitta lokala SOS-nummer på menyn Mer. Vanligtvis behövs varken SIM-kort eller PIN-kod för att ringa nödsamtal, men det kan även vara operatörsberoende. Kontakta din operatör för ytterligare information. Ta emot samtal Svara på ett samtal Välj Ja. Avböja ett samtal med upptagetton Välj Nej. Avböja ett samtal med ett SMSmeddelande Den här funktionen innebär att du kan avböja ett samtal genom att skicka ett fördefinierat SMS till den som ringer upp. Innan du använder anger du inställningarna från standbyläget. Välj Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Samtalsinställningar > Avböj via SMS. Avböja ett samtal och skapa en påminnelse Den här funktionen innebär att du blir tillfrågad om du vill skapa en påminnelse om att följa upp samtalet varje gång du avböjer ett samtal. Innan du använder det anger du inställningarna från standbyläget. Välj Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Samtalsinställningar > Avböj via SMS. Aktivera högtalartelefonen Under samtalet väljer du Mer > Högtalartelefon på. Ringa 21

24 Stänga av mikrofonen (genväg) När du har svarat på ett samtal håller du intryckt. Slå på mikrofonen (genväg) När mikrofonen är avstängd trycker du på. Hantera två eller fler samtal Du kan hantera flera samtal på samma gång: Parkera ett pågående samtal och ring ett nytt, eller besvara ett inkommande samtal. Starta ett konferenssamtal under ett pågående samtal (operatörsberoende). Uteslut en part i ett konferenssamtal för ett privat samtal och parkera konferenssamtalet. Återuppta ett parkerat samtal eller avsluta det. Konferenssamtal Du kan påbörja ett konferenssamtal om du har ett aktivt samtal och ett som är parkerat. Maximalt antal deltagare i ett konferenssamtal är fem. Starta ett konferenssamtal 1 Ring upp en deltagare och välj Parkera. 2 Repetera ovanstående steg för önskat antal deltagare. 3 Välj Mer > Starta konferenssamtal. Videosamtal När du ringer ett videosamtal kan du se den person du talar med på skärmen. Den här funktionen är nätverks- eller operatörsberoende. Tjänsten kanske inte alltid är tillgänglig i alla länder eller när du använder ett annat nätverk (roaming). Kontakta din operatör om du vill ha mer information om ditt abonnemang och videosamtal. Ringa ett videosamtal från videotelefonprogrammet 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Telefon > Videotelefon. 2 Slå numret på knappsatsen. 3 Välj Videosamtal. Ringa ett videosamtal från standbyläget 1 Slå numret på knappsatsen. 2 Välj Videosamtal. Acceptera ett inkommande samtal När du tar emot ett samtal trycker du på Ja. 22 Ringa

25 Demoläge för videosamtal När du har valt programmet Videotelefon kan du prova de flesta funktioner utan att ringa något samtal. Du kan till exempel förbereda en kameravy innan du ringer upp. Zooma Du kan zooma det utgående videoflöde som filmas av den bakre kameran. Det finns fyra zoomnivåer. Zooma videoflödet Använd knappen till att zooma ut och till att zooma in. Bild i pausläge Om videoflödet stoppas skickas en pausbild till den andra personen. Om du inte har angett någon pausbild visas en standardbild. Ange en bild i pausläge 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Telefon > Videotelefon. 2 Välj Mer > Avancerat > Bild i pausläge. 3 Välj en bild och välj sedan Spara. Pausa och återuppta utgående videoflöde Under ett pågående videosamtal väljer du Kamera när du vill pausa eller återuppta det utgående videoflödet. Växla mellan främre och bakre kamera Under ett pågående videosamtal väljer du antingen Använd främre kamera eller Använd bakre kamera på menyn Mer. Alternativ när du ringer eller tar emot ett videosamtal Några alternativ på menyn Mer: Dölj liten bild/visa liten bild välj om du vill ta bort den lilla bilden eller inte. Aktivera nattläge gör bilden ljusare om belysningen är svag. Dela data skicka ett Vcard, SMSeller MMS-meddelande. Avancerat ange inställningarna innan du använder programmet. Samtalslogg All samtalsinformation, som typ av samtal, tid, datum, telefonnummer och samtalslängd, hittar du under Huvudmenyn > Telefon > Samtalslogg. Du kan också ringa samtal eller göra en samtalsanteckning härifrån. Handsfree Om du ansluter en handsfree eller ett Bluetooth -headset till telefonen behöver du ange hur du vill ta emot Ringa 23

26 inkommande samtal. Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Kontrollpanelen > Samtalsinställningar > Handsfree. Fler funktioner Andra funktioner i telefonen: Acceptera samtal Samtalsfilter. Lägg till i Kontakter Lägg till kontaktinformation från det senaste samtalet. ALS-inställningar Om ditt SIM-kort kan hantera två telefonnummer. Samtalsmätare Håll reda på samtalskostnaderna. Telefonkort Samtal via en telefonkortsserver. Samtal väntar Visar att samtal väntar bakom nuvarande samtal. Vidarekoppla samtal Vidarekoppla samtal. Fasta nummer Endast särskilda nummer kan ringas upp. Mitt nummer Möjlighet att spara ditt eget nummer. Begränsa samtal Du kan ange begränsningar för roaming och utlandssamtal. TTY-tillbehör Använd en texttelefon. Röstbrevlåda Telefonsvarare. Röststyrning Ring upp och svara med röstkommandon. Vissa av de här funktionerna är operatörsberoende och är kanske inte tillgängliga. Mer information om de här och andra funktioner hittar du i Internethandboken under Telefon, Kontakter och Kontrollpanelen. Använda kontakter Ringa ett samtal från Kontakter 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Kontakter och sedan bläddrar du till den kontakt du vill ringa upp. 2 Tryck på Jog Dial-knappen för att öppna posten. 3 Bläddra till önskat telefonnummer och tryck in Jog Dial-knappen. Hitta servicenummer på SIM-kortet 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Kontakter. 2 Välj Mer > Visa mapp > SIM > Mer > Servicenummer. Skapa kontakter Skapa en ny kontakt 1 Från standbyläget väljer du Huvudmenyn > Kontakter. 2 Välj Mer > Ny kontakt. 24 Ringa

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Vivaz pro Utökad användarhandbok

Vivaz pro Utökad användarhandbok Vivaz pro Utökad användarhandbok Innehåll Ytterligare hjälp...5 Komma igång...6 Montering...6 Hjälp i telefonen...8 Översikt över telefonen...10 Menyöversikt*...11 Navigering...12 Använda andra nät...15

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 5630

Användarhandbok för Nokia 5630 Användarhandbok för Nokia 5630 Utgåva 1 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-431 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer