MultiModem V3 Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MultiModem V3 Manual"

Transkript

1 MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar Ingångar Utgång Strömförsörjning Kontakter Batteribackup 4 3. Funktioner Modem Funktionsnivå Larmmeddelanden Bevakade ingångar vid strömavbrott Aktiveringsfördröjning (Delay) Blockeringstid (Block time) Anpassad ingångsfunktion (Custom mode) Larmsamtal (Call) Accesskontroll för enheten (UACC) Accesskontroll för datanummer (DACC) Omstartsfunktion av GSM-modul (Reset) Omsändningstid SMS (Retry) Alive funktion Bevakning av matningsspänning 7 4. SIM-kort och konfigurering SIM-kortskrav Installera SIM-kort Konfigurering Använd Config Tool 9 5. Installation Montering Antenn Anslut utrustning Uppstart och antennplacering Handhavande Fjärrstyrning av utgång Driftsinformation SMS n Batteribackup (tillval) Felsökning Tekniska specifikationer Förpackningens innehåll Tekniska data Leveransinställningar Tillbehör 22 2 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

3 1. Introduktion MultiModem V3 är ett seriellt GSM/GPRS-modem med två digitala larmingångar som vid påverkan kan larma via SMS. För att styra tillkopplad utrustning finns även möjlighet att aktivera en utgång via SMS eller ett telefonsamtal. MultiModemet har ett flertal funktioner och inställningsmöjligheter som gör att det kan anpassas till olika applikationer och för specifika behov. Enheten går fort att installera och är enkel att använda En accesskontroll kan begränsa vilka användare som har behörighet att fjärrstyra och ha tillgång till enheten. MultiModemet konfigureras enkelt med hjälp av PC-programmet Config Tool. 2. Anslutningar 2.1 Ingångar Enheten har två larmingångar som vardera kan skicka fyra skilda SMS-meddelanden till fyra olika mottagare. Varje ingång kan skicka två meddelanden när spänning appliceras (ingången går hög) och två när spänning tas bort (ingången går låg). Dvs. både vid förändring och återgång till ingångens normalläge. 4-28V DC räknas som hög nivå. De larmtexter som skall skickas och mottagare de skall skickas till anges individuellt för varje meddelande med hjälp av PC-programmet Config Tool. Med funktionen larmsamtal (Call) kan ingångarna även konfigureras att vid påverkan larma genom röstsamtal, i kombination med SMS-meddelanden. Samtal rings då upp till de nummer som konfigurerats att motta SMS vid larm. Ingångarna kan ställas att larma på två olika sätt. Funktionerna benämns blockeringstid (Block Time) och aktiveringsfördröjning (Delay). Det går inte att ställa ingångarna individuellt utan båda ingångarna får samma funktion. Mer om detta under punkt 3.4 och Utgång Enheten har en jordande utgång som aktiveras genom SMS-kommando eller samtal till enheten. Vid styrkommando via SMS anges aktiveringstiden till sek. alternativt ON/OFF. Vid samtal till enheten kan utgången ställas att aktiveras mellan sek. alternativt att växla läge. Inställningen kan göras via Config Tool alt. med SMS-kommando. Utgången klarar 100mA, för högre strömmar rekommenderas ett externt relä (tillbehör). Att aktivera utgången innebär att den går från att vara spänningslös till att jorda ev. ansluten utrustning, i de fall man istället önskar en aktiv hög signal måste ett externt relä anslutas. 2.3 Strömförsörjning MultiModemet har intern spänningsreglering och likriktning vilket innebär att det kan försörjas med 9-28V AC eller DC. Typisk strömförbrukning är ca 30mA men maximalt 1A. Den inbyggda likriktningen är av halvvågstyp halvvågslikriktning. Detta innebär att MultiModemet ej bör anslutas till annan utrustning som använder helvågslikriktning om risk föreligger för kontakt mellan jord på MultiModemet och ansluten utrustning. Det är mycket viktigt att kontrollera att G & G0 (fas & nolla) ansluts enligt specifikation om MultiModemet ansluts till AC aggregat, det kommer annars att ta skada. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

4 2.4 Kontakter MultiModemets ena sida består av en antennkontakt, en 6-polig jackbar skruvplint vars konfiguration illustreras i punkt 5.3, samt en 9-polig D-Sub hona (RS232). Se till att inga lösa kardeler sticker ut vid sidan av kopplingsplintens hål innan enheten spänningssätts. 2.5 Batteribackup MultiModemet kan utrustas med intern batteribackup. SMS-larm kan då skickas om extern matningsspänning försvinner samt när den återkommer. (Mer info i punkt 6.4). 3. Funktioner 3.1 Modem Då man vill kunna ringa till utrustning som anslutits till MultiModemet från t.ex. ett insamlingsprogram måste ett speciellt datanummer knytas till abonnemanget, detta innebär att man får ett nytt (extra) telefonnummer till sitt abonnemang som endast används för datatrafik. Detta för att GSM-operatören skall veta att det är datatrafik som skall överföras. Via accesskontroll (DACC punkt 3.10) kan behörigheten på inringande datasamtal kontrolleras och vid behov nekas. Specifika inställningar för GSMkommunikation görs med AT-kommandon som beskrivs i separat manual på CD-skivan. 3.2 Funktionsnivå MultiModemets funktion kan bestämmas i tre nivåer: Normal, begränsad och modem Normal Vid normal funktion är alla kommandon och funktioner som beskrivs i denna manual aktiverade Begränsad Vid begränsad funktion är de funktioner avstängda som relaterar till inkommande SMS, inställningen används oftast då meddelanden istället skall tolkas av en ansluten PC Modem Med inställningen modem är samtliga processorfunktioner avstängda och MultiModemet fungerar som ett rent modem. 3.3 Larmmeddelanden När en larmingång påverkas kan två SMS-meddelanden skickas till två olika mottagare. Olika meddelanden kan skickas när ingången går hög respektive låg, varje ingång kan m.a.o. totalt skicka fyra olika meddelanden till fyra olika mottagare. Larmmeddelanden sparas med hjälp av PC-programmet Config Tool. Varje meddelande får bestå av max. 160 tecken. 4 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

5 3.4 Bevakade ingångar vid strömavbrott Varje förändring av ingångarnas status övervakas och ingångarnas aktuella läge sparas kontinuerligt i enhetens minne. Skulle ett spänningsbortfall inträffa, jämför enheten vid återuppstart ingångarnas status före och efter strömavbrottet. Eventuella förändringar detekteras då och larm skickas via SMS. 3.5 Aktiveringsfördröjning (Delay) Aktiveringsfördröjningen gör att en ingång måste vara konstant påverkad under en viss tid för att meddelanden skall skickas. Då en ingång påverkas skickas upp till två meddelanden. Är ingången påverkad kortare tid än inställd aktiveringsfördröjning skickas inga SMS och tiden börjar räknas på nytt vid nästa påverkan (se fig.). Aktiveringsfördröjningen gäller både när ingången går hög och låg. Aktiveringsfördröjning kan ställas individuellt för varje ingång mellan sek. Aktiveringsfördröjningen kan ändras med PCprogrammet Config Tool eller via SMS-kommando. I exemplet är ingången först låg och tiden börjar räknas varje gång spänning appliceras på ingången. Då ingången varit hög så länge att tiden löpt ut (grått) och SMS skickats, börjar tiden istället räknas från varje gång spänningen försvinner från ingången. Då spänningen varit borta tillräckligt länge skickas SMS för att ingången gått låg och tiden räknas åter från det att ingången går hög. För att vidare anpassa inställningarna för aktiveringsfördröjning se punkt 3.7 Anpassad ingångsfunkton VDC SMS SMS SMS tid 3.6 Blockeringstid (Block time) Ingångarna kan konfigureras att blockera upprepade SMS under en viss tidsperiod efter det att ingången först påverkats. Då ingången påverkas skickas upp till två SMS-meddelanden. Som illustreras i exemplet, startar blockeringstiden när ingången påverkas och hindrar flera SMS från att skickas. När blockeringstiden löpt ut är ingången låg i exemplet. Eftersom blockeringstiden startades när ingången gick hög kommer nya meddelanden att skickas för att indikera att ingången gått låg igen under blockeringstiden. En ny blockeringstid börjar också för den låga flanken. Hade ingången fortfarande varit hög när blockeringstiden löpt ut hade inga nya meddelanden skickats VDC tid Blockeringstiden kan ställas individuellt för varje ingång mellan sek. Blockeringstiden kan ändras med PC-programmet Config Tool eller via SMS-kommando. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

6 3.7 Anpassad ingångsfunktion (Custom mode) Med alternativet Custom Mode kan aktiveringsfördröjning skräddarsys. Inställningarna kan göras individuellt för ingång 1 respektive 2. Tre olika parametrar kan ställas in i det anpassade läget: Custom Tid Hög (TH), Custom Tid Låg (TL) och Reset Tid (TR). En timer startar och räknar den inställda tiden då ingången påverkas, då timern löpt ut skickas SMS. Timern kan när som helst avbrytas om ingången återställs under mer än den inställda resettiden (TR). Custom Tid Hög ställer in hur länge en ingång måste vara konstant påverkad på hög flank (dvs. när 4-28V DC appliceras på ingången) för att ett larm skall genereras. Tiden kan ställas mellan sekunder. Värdet 0 innebär en aktiveringsfördröjning <1 sek. Custom Tid Låg ställer in hur länge en ingång måste vara konstant påverkad på låg flank (dvs. när ingen spänning detekteras på ingången) för att ett larm skall genereras. Tiden kan ställas mellan sekunder. Värdet 0 innebär en aktiveringsfördröjning <1 sek. Reset Tid anger hur långt ett avbrott i påverkan (från hög eller låg nivå) måste vara för att timern skall nollställas och återgå till bevakning av ingången. Resettiden kan ställas upp om lång aktiveringsfördröjning används och man inte vill den skall nollställas av ett kort avbrott i påverkan. Tiden kan ställas mellan sekunder. Värdet 0 innebär en pulslängd <1 sekund. Resettiden kan aldrig överskrida hälften av den kortaste aktiveringsfördröjningstid (TH/TL) som angivits. (TH=10, TL=5, TR=2) 1: Spänning appliceras på ingången (den går hög ) och timern startar. Under den inställda tiden på 10sek (TH=10) försvinner den applicerade spänningen vid två tillfällen men eftersom den försvinner under mindre än de 2sek (TR=2) som krävs för att timern skall nollställas ignoreras detta. SMS skickas när tiden löpt ut och nu inväntas att ingången skall gå låg. 2: Spänningen försvinner från ingången (den går låg ) och timern startar. Under den inställda tiden på 5sek (TL=5) går ingången hög två gånger men eftersom pulsen är kortare än de inställda 2sek ignoreras detta. Då de fem sekunderna löpt ut skickas SMS och det inväntas åter att ingången skall gå hög. 3: Ingången går hög och timern startar (10sek), spänningen försvinner sedan under mer än 2sek och timern återställs. Bevakningen återgår till att invänta att ingången går hög. 4: Ingången går hög och timern startar, om ingången inte gått låg mer än 2sek under timertiden kommer SMS att skickas VDC SMS SMS TH=10, TL=5, TR=2 4 time sek. 3.8 Larmsamtal (Call) En ingång som påverkas kan förutom att skicka ut SMS-meddelanden även konfigureras att ringa upp larmmottagarna för att påkalla ytterligare uppmärksamhet på larmet. Enheten kopplar upp samtal till de nummer som är mottagare för SMS-meddelanden. Larmsamtalen är till för att påkalla uppmärkamhet, enheten låter några signaler gå fram och kopplar sedan ner igen. För att få vidare information om aktuellt larm måste inkommet SMS läsas. 3.9 Accesskontroll för enheten (UACC) Accesskontrollen begränsar möjligheterna att fjärrstyra enheten via SMS-kommandon eller samtal. Endast de nummer som lagts till i accesslistan med hjälp av Config Tool accepteras. Inkommande SMS eller samtal från obehöriga nummer ignoreras. Upp till 100 nummer kan läggas till i accesslistan. Funktionen aktiveras i PC-programmet Config Tool eller med SMS-kommando. 6 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

7 Man kan ej fjärrstyra enhetens utgång via samtal från ett Telenorabonnemang med hemligt nummer. Telia-, Tele2- och Comviqabonnemang med hemligt nummer kan användas om man lägger till *31# som prefix innan telefonnumret till enheten (prefixet kan dock användas på Telenorabonnemang med skyddat nummer). Detta gäller endast inringande samtal med skyddat/hemligt nummer, ej inkommande SMS Accesskontroll för datanummer (DACC) Används modemfunktionen för seriell kommunikation så finns det möjlighet att aktivera accesskontroll även för denna. Samma accesslista används som till enhetens accesskontroll men kontroll sker för att avgöra om inringande datanummer har behörighet att kommunicera med den utrustning som anslutits till MultiModemet. Har det inringande numret inte behörighet så kopplas datasamtalet ner. Funktionen aktiveras i PC-programmet Config Tool eller med SMS-kommando. Samma som i punkt 3.9 gäller för datasamtal från skyddat/hemligt nummer Omstartsfunktion av GSM-modul (Reset) För att säkerställa att MultiModemet alltid är påloggat på GSM-nätet gör enheten automatiskt en omstart av GSM-modulen enligt ett ställbart intervall. Intervallet kan sättas till mellan 1 och 18 timmar. Funktionen kan även avaktiveras genom att sätta tiden Omsändningstid SMS (Retry) Skulle enheten befinna sig utanför täckningsområde eller av annan anledning inte kunna sända ett SMS kommer den att köa händelsen och försöka skicka den igen. Tiden för hur länge enheten skall försöka skicka om meddelanden kan ställas mellan 1-18 timmar. Ställs värdet till 0 kommer endast ett omsändningsförsök göras. 33 händelser kan köas i enhetens minne för omsändning Alive funktion MultiModemet kan i samband med uppstart och omstart av GSM-modulen konfigureras att ringa upp ett telefonnummer. Denna funktion verifierar att modemet fungerar korrekt, samtalet kan t.ex. gå till en servicedator som identifierar enheten via nummerpresentation. Eftersom enheten kan identifieras via nummerpresentation och inget samtal behöver kopplas upp är funktionsverifieringen kostnadsfri. Alivenumret kan ställas in i PC-programmet Config Tool eller med ett SMS-kommando Bevakning av matningsspänning Är enheten utrustad med intern batteribackup (tillval) bevakas automatiskt extern matningsspänning. Meddelandetexter och mottagare definieras i PC-programmet Config Tool. SMS skickas ut då matningsspänning försvinner samt när den återkommer. 4. SIM-kort och konfigurering Enheten konfigureras med fördel innan installation men kan även konfigureras i efterhand om det finns tillgång till PC på installationsplatsen. Utför i så fall endast punkt 4.1 och 4.2 i detta kapitel innan installation. Tips! Aktivera Mina Sidor hos operatören om du använder kontantkort, då kan du bevaka när det är dags att fylla på kortet och hur mycket pengar det finns kvar. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

8 4.1 SIM-kortskrav För att använda MultiModemet behövs ett giltigt GSM-abonnemang med följande konfigurering: 1) PIN-kod skall vara borttagen, sätt SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och stäng av PIN-kodskontroll. Starta om mobiltelefonen och kontrollera att den inte begär PIN-kod. OBS: Är PIN-kod aktiv kan den även tas bort när Config Tool ansluts till enheten. 2) SMS tjänsten skall vara kopplad till abonnemanget (standard på svenska kort). 3) Kontantkort kan användas om man ej räknar med att meddelanden kommer att skickas så ofta, notera dock att vissa operatörer kräver att abonnemanget skall vara registrerat eller fyllas på regelbundet för att kortet ej skall inaktiveras efter en tid. 4) Nummerpresentation måste vara aktiverat på abonnemanget om man vill ha accessfunktionen aktiverad för datasamtal samt för fjärrstyrning av utgång via samtal. Ring till mobiltelefonen och kontrollera att det inringande numret presenteras, kontakta GSM-operatören för att aktivera nummerpresentation om det inte presenteras. 4.2 Installera SIM-kort 1) OBS! Enheten måste vara spänningslös vid installation av SIM-kort! 2) Lossa de fyra torxskruvarna (T8) på samma sida som LED indikeringarna (se figur i punkt 5.3). Lägg gaveln åt sidan. 3) Installera SIM-kortet med den förgyllda sidan nedåt enligt bilden, notera den fasade kanten. Tryck tills det tar stopp, använd ej våld. 4) Montera tillbaka ändstycket med de fyra torxskruvarna. 4.3 Konfigurering 1) Installera Config Tool genom att öppna utforskaren i datorn och dubbelklicka på filen MultiModem V3 Config Tool Installation.exe som ligger på den bifogade CD-skivan. Följ anvisningarna. 2) Anslut kommunikationskabeln mellan enhetens och datorns serieportar. Tillse att enheten är spänningslös. Är enheten utrustad med batteribackup skall den stängas av innan matningsspänningen kopplas från. 3) Öppna Config Tool och ange vilken serieport du anslutit MultiModemet till och tryck på knappen Anslut. (Är PIN-kod aktiv kan den tas bort med hjälp av Config Tool.) 4) Anslut matningsspänning (pin.1 och 2 i skruvplinten, se figur i punkt 5.3). Var noga med rätt polaritet och tillse att inga lösa kardeler sticker ut vid sidan. Är enheten försedd med batteribackup sätts den på efter att matningsspänningen har anslutits. 5) Gör de inställningar som behövs för att enheten skall fungera (se punkt 4.4), glöm inte att avsluta med att spara inställningarna genom att trycka på knappen Skriv till enhet. att du måste trycka på Koppla ifrån för att gjorda inställningar skall börja gälla. 8 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

9 Landsnummer Att använda landsnummer (+46) då nummer anges är en god regel. Det säkerställer tex att larm kan skickas även om enheten förflyttas utomlands. Programmet kontrollerar att landsnummer används. Tips! Markera önskad text och tryck Ctrl+C för att kopiera den. Dubbelklicka i det fält den skall infogas och tryck Ctrl+V för att klistra in. 1 2 I vissa sammanhang kan det vara nödvändigt att ange nummer utan landsnummer, stäng då av kontrollen genom under menyn inställningar. 4.4 Använd Config Tool 1. Ange vilken serieport på datorn MultiModemet är anslutet till. 2. Kontrollera att modemet är strömlöst (även med batteribackup). Tryck på Anslut och välj funktionen Inställningar. Anslut sedan modemets strömförsörjning. Stäng av ev. batteribackup innan matningsspänningen för att undvika att SMS skickas i onödan. Anslut matningsspänning innan ev. batteribackup slås på. Tidigare gjorda inställningar läses ut och presenteras i de grå textfälten. För vidare beskrivning av funktionen Kontrollera PIN-kod & signalstyrka, se punkt Dubbelklicka på textfälten och skriv in de larmtexter som skall skickas. De två övre raderna för varje ingång avser meddelanden som skall skickas när ingången går hög dvs. när spänning appliceras. De två undre raderna avser meddelanden som skall skickas när ingången går låg dvs. när spänning försvinner från ingången. Extern Matning (fungerar endast med intern batteribackup). Avser bevakningen av matningsspänning. De två översta raderna avser meddelanden som skall skickas när matningsspänning återkommer och de två undre när matningsspänning försvinner. 4. Ange till vilket telefonnummer texten skall skickas. att varje text har ett individuellt telefonnummer. 5. För att påkalla ytterligare uppmärksamhet kan enheten även ringa larmmottagaren. Bocka i fältet Ring för de mottagare som skall ringas upp i samband med larm. (Se punkt 3.8). 6. För att radera enstaka meddelande i samband med konfigurering, klicka på fältet Ta bort. Ett X indikerar att raden kommer att raderas 7. Klicka på fliken Inställningar för att byta bild. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

10 Ange hur länge utgången skall aktiveras vid inringande samtal. Tiden anges i sekunder ( ). Växla anger att utgången skall växla läge. Skriv antingen eget värde i det vita fältet eller välj i rullgardinsmenyn. (Se punkt 6.1). 9. Ange om kvittens skall skickas via SMS när utgången aktiverats genom att ringa till enheten. att SMS endast skickas till den som ringt för att aktivera utgången. 10. Ange om behörigheten skall kontrolleras på inkommande samtal för styrning av utgången samt kommandon via SMS (Se punkt 3.9). Behöriga nummer anges i accesslistan (nr. 18). 11. Om SIM-kortet har ett specifikt datanummer kan accesskontroll göras även här (Se punkt 3.10). Behöriga nummer anges i accesslistan (nr. 18). 12. Ange det telefonnummer som enheten skall ringa till vid omstart. Lämnas fältet tomt är funktionen avstängd. 13. Ange hur ofta GSM-modulen skall startas om, defaultinställningen på 18 timmar behöver normalt inte ändras. Stäng av funktionen genom att ange 0. (Se punkt 3.11) 14. Ange funktionsnivå på modemet (Se punkt 3.2) 15. Ange hur länge enheten skall försöka sända om meddelanden som inte kunnat skickas. Tiden anges i timmar (0-18). Värdet 0 betyder att ett omsändningsförsök kommer att göras. (Se punkt 3.12) 16. Ange funktion för ingångarna, Fördröjning, Blockeringstid eller Anpassad funktion (Se punkt 3.5, 3.6 och 3.7). 17. Ange Fördröjning/Blockeringstid för respektive ingång ( sek). 0 innebär att ingången ej kommer larma. (Se punkt 3.5 och 3.6). Har Anpassad funktion valts (nr.16) visas inställningsalternativ enligt bilden till höger. För respektive ingång, ange fördröjningstid för hög flank, ange fördröjningstid för låg flank samt ange ingångens reset tid. (Se punkt 3.7) 10 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

11 18. Ange de telefonnummer (inkl. landsnummer) som skall ha behörighet att använda MultiModemet. att nummerpresentation måste vara aktiverad på det installerade abonnemanget för att funktionen skall fungera fullt ut (Se punkt 3.9 & 3.10). 19. Klicka på Skriv till enhet för att spara inställningarna i MultiModemet. att du måste trycka på Koppla ifrån för att inställningarna skall börja gälla, enheten startas automatiskt om. 20. Knappen Återställ enhet används för att radera alla gjorda inställningar och återställa enheten till leveransläge (se punkt 8.3). 21. Knappen Rensa fält används för att rensa de editerbara (vita) textfälten i programmet. 22. För att kontrollera signalstyrka och optimera antennplacering måste alternativet Kontrollera PIN-kod och bevaka signalstyrkan väljas vid anslutning till enheten (Se punkt 5.4). 23. I Arkivmenyn kan profiler sparas och laddas vilket är mycket använd bart vid upprepade installationer. Man kan antingen välja att spara de aktuella värden som finns i enheten (de grå textfälten) eller de nya värden som skrivits in i Config Tool (de vita textfälten). Spara profilen med valfritt namn för att kunna ladda den vid senare tillfälle. 24. Glöm inte att trycka på koppla ifrån, tryck sedan här för att avsluta programmet. 5. Installation 5.1 Montering Montera upp MultiModemet på DIN-skena eller med hjälp av fästöronen på enhetens gavlar. Enheten har en tåligt aluminiumkapsling men får ej monteras så den utsätts för väta eller alltför hög luftfuktighet. 5.2 Antenn Anslut GSM-antennen till dess kontakt på enhetens gavel (se punkt 5.3). 5.3 Anslut utrustning Anslut givare och eventuell utrustning som skall styras av utgången till sina platser i skruvplinten. Skruvplinten är avsedd för kabel på maximalt 1,5 mm². Se anslutningsanvisning på följande sida. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

12 Konfigureringskontakt Grön LED GSM ant Jordande utgång (max. 100mA) Larmingång 2 (4-28V DC) Larmingång 1 (4-28V DC) +4V DC referensspänning 9-28V AC eller DC - Gul LED Röd LED För att påverka en ingång krävs att en spänning mellan 4-28V DC antingen appliceras eller tas bort från ingången. Pulslängden skall vara minst 50ms/1sek (Block time/delay). Referensspänningen 4V på pin 3 används för att påverka ingångarna då passiva givare (n/o alt n/c) används. Ingångarna kan även anslutas direkt till utrustning med aktiv utgång dvs. spänning mellan 4-28V DC, man måste då tillse att MultiModemet och utrustningen har gemensam jord för att få rätt potential till ingången. Transistorutgången klarar max 100 ma och pin 6 jordas enligt instruktion i inkommande SMS-meddelande eller telefonsamtal till talnumret. Not. Vi rekommenderar ej förtenning av kablar innan anslutning i skruvplint, detta kan resultera i försämrad kontakt med tiden och därmed osäker funktion. 5.4 Uppstart och antennplacering Anslut matningsspänning och sätt på ev. batteribackup, den röda lysdioden blinkar jämnt under uppstart och övergår till korta blink med 3sek. intervall när MultiModemet har loggat in på GSM-nätet. Den gröna lysdioden blinkar jämnt under uppstart och övergår sedan till att lysa fast eller att dubbelblinka. (Se lysdiodsindikeringar punkt 6.2.1) Om inte enheten loggar in kan det vara nödvändigt att flytta antennen för att hitta en placering med bättre mottagningsförhållanden, använd med fördel Config Tools mottagningsindikator vid optimering av antennplaceringen. Kontrollera även att PIN-kodskontrollen är inaktiverad. Välj Kontrollera PIN-kod och bevaka signalstyrkan vid uppstart av Config Tool för att avaktivera PIN-kod och optimera antennplaceringen. 12 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

13 6. Handhavande 6.1 Fjärrstyrning av utgång MultiModemet har en jordande utgång som kan fjärrstyras genom SMS-kommandon eller med ett samtal till enheten. Att aktivera utgången, dvs. ställa den i läge ON, innebär att pin 6 i skruvplinten går från att vara spänningslös till att jordas. Jordningen kan användas för att slå på och stänga av utrustning som anslutits till utgången. Utgången klarar strömmar på max 100 ma. Vill man ha en aktiv hög signal måste ett externt relä anslutas (extra tillbehör). Utgången kan ställas till ON, OFF eller aktiveras mellan sek, vilket specificeras i det SMS-kommando som skickas till enheten. Det kommando som skickas senast till enheten ersätter tidigare kommandon. T.ex. skickas OP1=ON följt av OP1=10 kommer utgången att avaktiveras 10 sekunder efter OP1=10 mottagits. Vid samtal till enheten påverkas utgången i enlighet med den konfigurering som gjorts i Config Tool eller med SMS-kommando. Inställning kan göras om utgången skall aktiveras viss tid ( sek.) eller växla läge. Vid samtal tittar MultiModemet med hjälp av nummerpresentation på det inringande numret, jämför det mot accesslistan, påverkar utgången och avvisar därefter samtalet. Eftersom samtalet aldrig kopplas upp utan enheten endast tittar på det inringande numret blir funktionen kostnadsfri. att då samtalet avvisas kommer den som ringer till MultiModemet att få upptaget eller hänvisningston, detta är normalt. Ett SMS kan skickas som kvittens till det nummer som aktiverar utgången. Ex: Output is now OFF eller Output is active for 120 sec. Se sammanställningen av SMS-kommandon i punkt 6.3 för mer info. 6.2 Driftsinformation Genom att skicka SMS-kommandon till enheten kan användare få tillbaka SMS med information om MultiModemets status och konfiguration. Information om enheten går även att utläsas från lysdioderna på MultiModemets ena gavel (se figur i punkt 5.3) Lysdiodsindikering Indikering av funktion sker med hjälp av tre lysdioder lokaliserade enhetens ena gavel. (Se figur i punkt 5.3) Grön Lysdiod - beskriver driftsmode Långsamt blink: Dubbelblink: Snabbt blink: Lyser med fast sken: Släckt: Enheten under uppstart (påbörjas med 5 sek. fast sken). Normal drift med någon av accessfunktionerna aktiverade. Enheten konfigureras, Config Tool anslutet. Normal drift med accessfunktion avstängd. Enheten avstängd Gul Lysdiod - beskriver händelser eller felstatus Släckt: Lyser (lång blink): Snabbt blink: Lyser fast: Normal drift. SMS skickas. Utgående Call pågår. Omstart/uppstart av GSM-modul. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

14 Blinksekvens av gul lysidod beskriver felstatus, ett antal blink följs av 5 sek. paus: Felstatus visas under 30 sek. varefter omstart sker av modemet och nytt försök görs. 1 blink: Error/ej OK från modem under uppstart. 2 blink: SIM-kort saknas. 3 blink: PIN-kod aktiv. (Ingen omstart, PIN kan tas bort med Config Tool) 4 blink: SIM-kort ej färdigt för läsning i telefonboken. 5 blink: GSM-modul avstängd. För låg spänning i backupbatteri 6 blink: GSM-modul avstängd. För låg spänning i backupbatteri 7 blink: Fel på GSM-modul. 8 blink: Fel på GSM-modul Röd Lysdiod - beskriver GSM-status Blinkar till var 3:e sek: Normal drift - inloggad på GSM-nätet Blinkar jämna intervall: Ingen kontakt med operatör, SIM saknas eller PIN-kod aktiverad. Släckt: Avstängd Statusmeddelande via SMS (?) Innehåller information om: Varje ingångs aktuella läge (hög/låg). Om extern matningsspänning är OK (med batteribackup). Utgångens aktuella läge (ON/OFF/Timer). Aktuell signalstyrka i GSM-nätet. Mjukvaruversion i enheten Konfigureringsmeddelande (CONFIG) Innehåller information om vilka inställningar som gjorts i enheten, skickas som två SMS: SMS 1 Varje ingångs Delay/Block time i sekunder (om ej Custom Mode valts). Om Larmsamtal är aktiverat på respektive ingång. Vilken av funktionerna Delay, Block time eller Custom Mode som ingångarna har. Hur utgången skall påverkas vid inkommande samtal. Om SMS bekräftelse på utgångens status skall skickas till det inringande nummer som fjärrstyrt utgången. Om enhetens accesskontroll för inkommande samtal/sms är aktiverad. Om enhetens accesskontroll för inkommande datasamtal är aktiverad. Med viket intervall GSM-modulen startas om. Hur lång tid enheten skall försöka sända om ett larmmeddelande som ej gått iväg. Vilket Alivenummer enheten skall ringa upp vid omstart av GSM-modulen. SMS 2 (Anpassade inställningar, gäller ifall ingångsalternativet Custom Mode valts) Delay time för hög flank på ingång 1. Delay time för låg flank på ingång 1. Pulslängd för nollställning av Delay time för ingång 1. Delay time för hög flank på ingång 2. Delay time för låg flank på ingång 2. Pulslängd för nollställning av Delay time för ingång 2. Se sammanställningen av SMS-kommandon i punkt 6.3 för mer info. 14 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

15 6.3 SMS n till de kommandon som användare kan skicka till enheten med ett SMS från sin mobiltelefon. Är accesskontroll aktiverad måste telefonnumret finnas med i accesslistan. Enheten kontrollerar det inkommande meddelandet, finns inte avsändarnumret med i accesslistan ignoreras meddelandet. att kommandon måste anges med stora bokstäver exakt som angivet nedan Aktivering av utgång Aktiverar utgången under angiven tid, pin 6 på skruvplinten jordas. OP1=[ON/OFF/tid] OP1=ON OP1=120 Aktiverar/avaktiverar transistorutgång Aktiverar utgång tills vidare. Aktiverar utgång i 2 minuter, tid kan anges mellan sek. Inställning kontrolleras genom att kommandot? skickas som ett SMS till enheten Statusmeddelande Skicka ett SMS med? till enheten för att hämta information om enhetens status. Svaret kommer tillbaka som ett SMS till den som skickade kommandot.? Svar STATUS: In1=0 In2=1 External power=on Output=ON Signal strength=14 (31) SW=3.1 Hämtar information om enhetens status. Svar går till avsändaren av? Ingång 1 Låg (0)/Hög (1) Ingång 2 Låg (0)/Hög (1) Extern spänning På (ON)/Av (OFF) Utgång På (ON)/Av (OFF)/Begränsad tid (Timer) Aktuell mottagning i GSM nätet på enhetens installationsplats, maximal mottagning är 31 Mjukvaruversion MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

16 6.3.3 Konfigureringsmeddelande Skicka ett SMS innehållande CONFIG för att få information om enhetens inställningar. Svaret kommer tillbaka i form av två SMS till den som skickade kommandot. CONFIG Svar SMS 1: CONFIG 1(2): In1:T=5,C=OFF In2:T=0,C=OFF In7:C=ON IM=D AT=3 ACK=ON UACC=ON DACC=OFF RESET=2h RETRY=1h ALIVE=Not set Hämtar information om enhetens konfigurering, svar kommer via SMS Config SMS 1 av 2 Ingång 1, Delay/Block time 5 sek, Call Av (se punkt 3.5, 3.6 & 3.8) Ingång 2, Larmfunktion avaktiverad, Call Av Bevakning av matningsspänning, Call På (se punkt 3.14 & 3.8) Ingångsfunktion (Input Mode), Delay (D)/Block time (B)/Custom (C) AktiveringsTid (Activation Time) för utgång vid samtal ( sek) SMS bekräftelse (ACKnowledge) vid utgångsstyrning: Av (OFF)/På (ON) Accesskontroll inkomm. samtal/sms: Av (OFF)/På (ON) (se punkt 3.9) Accesskontroll inkomm. datasamtal: Av (OFF)/På (ON) (se punkt 3.10) Tidsintervall för omstart av GSM-modul (1-18 timmar, 0=inaktiverad) Tid för omförsök av misslyckad larmsändning (1-18 tim. 0=1 försök) Alivenummer för samtal vid omstart (se punkt 3.13). SMS 2: CONFIG 2(2): TH1=15, TL1=12, TR1=3 TH2=10, TL2=6, TR2=1 Config SMS 2 av 2 (Anpassade inställningar vid val av Custom Mode) Delay hög flank Ingång 1, 15 sek. Delay låg flank Ingång 1, 12 sek. Reset tid ingång 1, 3 sek. (se punkt 3.7). Delay hög flank Ingång 2, 10 sek. Delay låg flank Ingång 2, 6 sek. Reset tid ingång 2, 1 sek. (se punkt 3.7) Ingångsfunktion (Input Mode) Ställer in om ingångarna skall ha aktiveringsfördröjning (Delay), blockeringstid (Block time) eller anpassad funktion (Custom Mode). Båda ingångarna får samma ingångsfunktion. IM=[D/B/C] Ställer in ingångsfunktion (se punkt 3.5, 3.6 & 3.7) IM=B IM=D IM=C Ingångsfunktion Block time (blockeringstid) Ingångsfunktion Delay (aktiveringsfördröjning) Ingångsfunktion Custom Mode (anpassad funktion) 16 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

17 6.3.5 Delay/Block time t ställer in Aktiveringsfördröjning/Blockeringstid för ingång 1 och 2. Delay/Block time ställs (i sekunder) för respektive ingång, alternativt kan en ingångs larmfunktion avaktiveras. (Dessa inställningar gäller inte om Custom Mode har valts.) T1=[ ] T2=[ ] T1=10 T2=0 Ställer in Delay/Block time för ingång 1 och 2 (se punkt 3.5 & 3.6) Delay/Block time Ingång 1, 10 sek. Inga larm generaras på ingång Anpassad Aktiveringsfördröjning Hög (Custom Time High) t ställer in anpassad aktiveringsfördröjning för den höga flanken på ingång 1 och 2. Tiden ställs (i sekunder) för respektive ingång, ställs tiden till 0 är fördröjningstiden <1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad ingångsfunktion (Custom Mode) har valts.) TH1=[ ] TH2=[ ] TH1=10 TH2=0 Ställer in Delay tid för hög flank på ingång 1 respektive 2 (se punkt 3.5 & 3.7) Delay time för hög flank på Ingång 1, 10 sek. Delay time för hög flank på ingång 2, <1 sek Anpassad Aktiveringsfördröjning Låg (Custom Time Low) t ställer in anpassad aktiveringsfördröjning för den låga flanken på ingång 1 och 2. Tiden ställs (i sekunder) för respektive ingång, ställs tiden till 0 är fördröjningstiden <1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad ingångsfunktion (Custom Mode) har valts.) TL1=[ ] TL2=[ ] TL1=10 TL2=0 Ställer in Delay tid för låg flank på ingång 1 respektive 2 (se punkt 3.5 & 3.7) Delay time för låg flank på Ingång 1, 10 sek. Delay time för låg flank på ingång 2, <1 sek. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

18 6.3.8 Anpassad Återställningstid (Custom Time Reset) t ställer in den pulslängd som krävs för att nollställa påbörjad fördröjningstid för ingång 1 och 2. Överstigs denna tid börjar fördröjningstiden räknas på nytt. Reset Time ställs (i sekunder) för respektive ingång. Ställs reset tiden till 0 är pulslängden < 1 sekund. (Dessa inställningar gäller endast om anpassad ingångsfunktion (Custom Mode) har valts.) TR1=[ ] TR2=[ ] TR1=10 TR2=0 Ställer in pulslängd för nollställning av fördröjningstid för ingång 1 respektive 2 (se punkt 3.7) Reset tid för Ingång 1, 10 sek. Reset tid för ingång 2, < 1 sek Aktivering av larmsamtal (Call) Aktiverar/avaktiverar larmsamtal för Ingång 1-2 samt bevakningen av matningsspänning (med batteribackup), samtalen rings till mottagarna av SMS-meddelanden. C1...C7=[ON/OFF] Aktiverar/avaktiverar Call, larmsamtal (se punkt 3.8) C1=ON C2=OFF C7=ON Larmsamtal aktiverat på ingång 1 Larmsamtal inaktiverat på ingång 2 Larmsamtal aktiverat för bevakning av ext. matning (batteribackup) AktiveringsTid (Activation Time) Ställer in hur utgången skall påverkas vid inkommande samtal från användare. Utgången kan aktiveras viss tid ( sek.) eller ställas att växla läge. AT=[ ] Ställer in aktiveringstid för utgången vid samtal (se punkt 6.1) AT=120 AT=0 Utgången aktiveras 2 min. Utgången växlar läge. 18 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

19 SMS-bekräftelse (ACKnowledge) Aktiverar/avaktiverar funktion för SMS-bekräftelse vid inkommande samtal för fjärrstyrning av utgången. Den användare som ringt till enheten för att fjärrstyra utgången får via SMS en kvittens på hur utgången påverkats. ACK=[ON/OFF] Aktiverar/avaktiverar SMS-bekräftelse vid samtal (se punkt 6.1) ACK=ON ACK=OFF Svar Output is now OFF Output is active for 120 sec. SMS-bekräftelse På (se punkt 6.1) SMS-bekräftelse Av. (se punkt 6.1) SMS-bekräftelse på att utgången har avaktiverats genom samtal. SMS-bekräftelse på att utgången har aktiverats med timerfunktion (120 sek.) enl. inställningar som gjorts för Aktiveringstid Omsändningstid SMS (Retry) Ställer in tiden för omsändningsförsök av ej skickade SMS. RETRY=[0-18] Ställer in omsändningstid av ej skickade SMS i timmar (se punkt 3.12) RETRY=18 RETRY=0 Enheten kommer försöka sända om ej skickade SMS under 18 timmar. Enheten gör ett försök att sända om ej skickat SMS meddelande Accessfunktion för inkommande samtal/sms (UACC) Om enhetens Accessfunktion (Unit Access) aktiveras begränsas behörigheten att kontrollera eller styra enheten via SMS eller samtal till de nummer som ligger i accesslistan. (Endast nummer som finns med i accesslistan kan avaktivera funktionen.) UACC=[ON/OFF] Aktiverar (ON) / avaktiverar (OFF) accessfunktionen (se punkt 3.9) UACC=ON Enhetens accessfunktion aktiverad UACC=OFF Enhetens accessfunktion avaktiverad. Grön diod dubbelblinkar vid aktiverad accessfunktion. MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw:

20 Accessfunktion för inkommande datasamtal (DACC) Om enhetens Accessfunktion för datasamtal (Data Access) aktiveras begränsas behörigheten att koppla upp datasamtal mot enheten till de nummer som ligger i accesslistan. (Endast nummer som finns med i accesslistan kan avaktivera funktionen.) DACC=[ON/OFF] Aktiverar (ON) / avaktiverar (OFF) accessfunktionen (se punkt 3.10) DACC=ON Enhetens accessfunktion aktiverad DACC=OFF Enhetens accessfunktion avaktiverad. Grön diod dubbelblinkar vid aktiverad accessfunktion Automatisk omstart av GSM-modul (Reset) Ställer in intervall för omstart av GSM-modul. Funktionen kan även avaktiveras. RESET=[0-18] Ställer in GSM-modulens omstartsintervall i timmar (se punkt 3.11) RESET=18 RESET=0 GSM-modulen kommer att startas om var 18:e timma. Funktionen avaktiverad Alivefunktion I samband med att omstart av GSM-modulen sker kan enheten ringa ett fördefinierat telefonnummer (ej datanummer) för att höra av sig och verifiera funktion. ALIVE=[ ] Ställer in nummer som rings upp vid omstart. (se punkt 3.13) ALIVE=OFF ALIVE= Alivefunktion avaktiverad Nummer rings upp i samband med omstart. 20 MultiModem V3 - Manual ver Fw: Sw: 1.7.2

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK

MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10. För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK MOS SE 0712-5 RCU 10 611647 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 10 För FIGHTER 360P / 11XX / 12XX / 13XX LEK Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer