GSM-styrning GSM-R3-DINB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM-styrning GSM-R3-DINB"

Transkript

1 GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning av temperatur och händelser (status). Enheten gör det möjligt att med ett enkelt SMS eller telefonsamtal fjärrstyra två skilda funktioner t.ex. värme, kyla, belysning, grindöppning, garageport, omstart av server/modem/pc eller annan utrustning. GSM-styrningen har utöver de två digitala utgångarna även två digitala ingångar för status/händelser samt två ingångar för temperaturgivare. Enheten kan skicka meddelande via SMS när temperaturnivå över- eller underskrids samt vid händelser/status (digitala ingångar). Den inbyggda batteriet gör att den kan skicka SMS med status även vid strömavbrott. Enheten kan programmeras att fungera som termostat och styra temperaturen mot inställt värde. Detta värde kan ändras via SMS. Ex. kan frostskydd på 5 ställas in i fritidshuset och inför helgen justeras till 20 C med ett SMS så det är varmt när man kommer dit. Ett SIM-kort behövs, det ingår inte i grundpaketet. Lämpligen används kontantkort från valfri operatör (dock ej "3"). Enheterna fungerar enbart i GSM-nät ej i 3G-nät! Kontrollera täckningen med en vanlig mobiltelefon på aktuell plats före monteringen. Obs. Läs de tekniska specifikationerna innan du ansluter externa enheter! Överbelasta inte in- och utgångar. Spänningsmatning: 230VAC 2 Digitala ingångar 2 Digitala utgångar (5-260VAC, max 90mA/260VAC*) 2 Ingångar för temperaturgivare (en temperaturgivare ingår) Drifttemperatur: C GSM-styrningen har en integrerad larmfunktion som gör det möjligt att ansluta rörelsedetektorer, magnetkontakter och annan övervakningsutrustning. Genom att använda den funktionen får du som användare både ett larm som skickar SMS och en temperaturövervakning och styrning i ett. GSM-styrningen har 2 galvaniskt isolerade logiska utgångar som direkt kan styra strömkretsar med en belastning på upp till 230VAC/90mA. För att styra applikationer med större strömförbrukning än 90mA krävs att kontaktor eller relä används. Dessa säljs som tillbehör. Det är valet av kontaktor som gör att enheten kan styra trefasapplikationer eller andra typer av installationer. Enheten har 2 analoga ingångar för temperaturmätning samt 2 logiska ingångar som kan aktiveras med en kontaktslutning eller en extern spänning 3 till 30V DC. GSM-styrningens utgångar kan reglera temperaturen i två separata utrymmen om man ansluter temperaturgivare på båda ingångarna. Temperaturen kan även avläsas via SMS. GSM-styrningen har en intern Li-Ion ackumulator som gör att den kan skicka ett SMS i händelse av strömavbrott samt återställa utgångsstatus efter ett strömavbrott. Det är också möjligt att övervaka statusen på ingångarna samt temperaturer via SMS under strömavbrott. De flesta parametrarna i enheten kan ställas om vid konfigurering med PC för att anpassa funktionaliteten till olika applikationer. 1 - Utgång 3, 4 kontakter (Y3, Y4) 2 - Tryckknappar + LED 3 - Ingångar 1, 2 kontakter (X1, X2) 4 - temperat. sensorer kontakt (T5, T6) 5 - Indikation LED-dioder 6 - Anslutning för strömförsörjning 230VAC 7 - Extern GSM antenn 2 Leveransomfattning 1 st GSM Styrning 3 1 st GSM-antennen ANT05S 1 st temperatursensor GSM-C-T2 1 st kabel A-miniUSB 1 st kontakt ETB8102G00 2 st kontakt ETB4702G00 1 st kontakt ETB4704G00 1 st kontakt ETB4706G00 1 st skruvmejsel 1 st instruktion 1 st CD med programvara

2 3 Installation För att GSM-styrningen ska fungera krävs ett aktivt SIM-kort med PIN-koden avstängd. Är det ett kontantkort krävs även att det är laddat med pengar. Notera: För en del kontantkort krävs en årlig insättning på kortet för att hålla det aktivt. Se villkoren hos din operatör. Innan du sätter i SIM-kortet i enheten är det nödvändigt att stänga av funktionen som låser och öppnar kortet med PIN-kod. Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon, gör det aktivt (= minst ett samtal har genomförts) och stäng av låsfunktionen med PINkod i telefonen. På de flesta mobiltelefoner finns detta alternativ i menyn "Inställning av telefonens skydd", eller "Inställningar -> Säkerhet -> PIN-kod". OBS, alla inkopplingar av starkström ska utföras av behöriga elektriker! 2. Sätt in det förberedda SIM-kortet i enheten. SIM-korthållaren är ett spår på sidan av GSM-styrningen (nära GSM antennen). Vid korrekt insättning hörs ett litet klick. För att ta bort SIM-kortet, tryck in kortet tills ett klick hörs och kortet hoppar ut lite så att du kan ta i det och dra ut kortet helt. 3. Anslut 230V AC på plint 6. När strömförsörjningen är korrekt lyser den gröna dioden POWER. Efter ca 20 sekunder börjar den blå dioden GSM blinka 1 gång per 3 sek. Tryck på knappen OUTPUT 3. Den gröna dioden för Utgång 3 indikerar att utgången är aktiv. Skicka ett SMS från den mobiltelefonen som huvudsakligen ska användas för styrningen till enhetens telefonnummer, skriv 1234 Y3 OFF. Fungerar mottagningen så kommer dioden som markerar att utgång 3 är aktiv att släckas inom några sekunder, samtidigt skickar enheten automatiskt ett bekräftelse-sms på att Utgång 3 har stängts. Lösenordet 1234 kan ändras senare i konfigurationen. Valfri telefon kan användas för att styra enheten med SMS så länge rätt lösenord används. Det telefonnumret som skickar det första SMS till enheten (numret på den mobilen som används vid installationen) kommer att bli ihågkommet som master och får meddelanden om händelser från GSM-styrningen. Detta kan ändras genom att skicka ett SMS med kommandot USER CHANGE följt av telefonnumret som ska ersättas och numret som ska ersätta. Se vidare under punkt 6 inställning. Att ringa upp enheten. Du kan aktivera en puls på utgång 4 genom att ringa till GSM-styrningen. Enheten tar emot samtalet och en puls på utgången 4 genereras under 4 sekunder (fabriksinställning som kan justeras). Denna puls kan användas för att öppna ingångsgrindar, garageportar eller liknande. Använd samma mobil som skickade det första SMSms:et. enligt ovan. Pulsen indikeras med grön lysdiod när den är aktiv. Kontrollera temperaturregleringen Skicka ett SMS med texten 1234 Y3 REG 25 för att styra temperaturen till 25 C där tempsensorn är monterad. Det är möjligt att ställa temperaturen mellan 0 C och +55 C. Utgången kan stängas av med SMS kommandot 1234 Y3 OFF. Enheten är vid leverans konfigurerad för att via utgång 3 reglera temperaturen mot tempsensor ansluten till ingång T5 och utgång 4 mot tempsensor ansluten till T6 Fabriksinställning av GSM-styrning kan återställas genom att skicka SMS 1234 FACTORY. 4 Tekniska specifikationer Parameter Symbol MIN. TYP. MAX. Unit Bredd 71 mm Dimensions Höjd 90 mm Djup 58 mm Strömförsörjning Nätspänning V V AC Ström ma INPUT1, INPUT2 Digitala Spänning VIN V DC ingångar Ström IIN 3,5 ma DC Digitala utgångar Analoga ingångar Temperatur Utgång 3, Utgång4 Spänning VOUT (400) V AC (V DC) Ström IOUT 90 (130) ma AC (ma DC) 2 x temperatursensor GSM-C-T2, noggrannhet i intervallet 0 to 30 C C Temperatur C Förvaring tstg C Drift ta C 5 Hårdvara 5.1 Anslutningar GSM-styrningen gör det möjligt att ansluta extern utrustning till 2 logiska ingångar, 2 logiska utgångar samt 2 externa temperaturgivare GSM-C- T2 med temperaturområde från -30 C till +55 C. Kabellängden till de externa temperatursensorerna är inte begränsad, men motståndet i kabeln påverkar den uppmätta temperaturen (16 ohm motsvarar 1 C). Vid förlängning av kabeln kan enheten kompensera för detta så att rätt temperatur visas. Kompenseringen ställs in i programvaran i samband med konfigurering av enheten.

3 5.2 Tryckknappar GSM-styrningen har två tryckknappar för direktstyrning av utgångar. Varje gång du trycker på tryckknappen för respektive utgång så växlar utgången. 5.3 LED dioder På framsidan av GSM-styrningen finns LED-dioderna POWER, ALARM och GSM. Det finns även dioder som indikerar status för de logiska ingångarna (INPUT1, INPUT2) och utgångar (OUTPUT 3, OUTPUT4). LED Färg Betydelse Släckt Lyser En blink per 3sek En blink/sek SUPPLY grön Enheten frånkopplad Ansluten till 230VAC Enheten går på batteri, 230VAC saknas - ALARM röd Funktionen Alarm inte aktiverad GSM blå Ingen GSM signal INPUT1 INPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 Någon sensor larmar Annat GSM problem Funktionen Alarm aktiverad GSM kommunikationen fungerar grön Ingen insignal Insignal - - grön Utgången frånslagen Utgången tillslagen Inverterat blinkande under regleringsläge Funktion Alarm förbereds SIM-kort problem Batteri GSM-styrningen är utrustad med ett 3.7V Li-Ion batteri som gör det möjligt att använda GSM-styrningen i flera timmar (i normalläge) vid ett strömavbrott. Batteridrift indikeras med att dioden POWER blinkar med en blinkning per 3 sekunder. Information om strömavbrott via SMS kan ställas in i samband med konfiguration. Exempelvis kan enheten ställas in på att rapportera strömavbrott efter 5 minuter och när strömmen kommer tillbaka. När batteriet sjunker under en viss spänning, växlar enheten till "viloläge" vilket kan vara upp till en månad. GSM-styrningen vaknar ur viloläge, antingen genom att strömförsörjning 230V AC återkommer eller vid förändring av någon av de logiska ingångarna 1 eller Extern antenn GSM-styrningen levereras med en extern antenn. Observera att signalkvaliteten försämras om antennen sätts på en metallyta. Om en GSM-styrning används i område med låg GSM-signal, är det möjligt att använda en annan typ av antenn. Tänk på att givare, sensorer och liknande som ansluts på ingångarna bör leverera en stabil signal under ca 1 sek för att minska risken för felindikering. 6. Inställningar Fabriksinställningar När signalen på INGÅNG 3 eller INGÅNG 4 ändras, skickar GSM-styrning ett SMS-meddelande till mastern (se Funktionstest under punkt 3). Fabriksinställningen gör att Utgången 3 regleras av temperaturgivare på Ingång 5 och Utgång 4 från temperaturgivaren på Ingång 6. Enheten kan konfigureras från en PC för annan styrning. De flesta variablerna kan ställas in och anpassas vid konfiguration med PC. I tabellen nedan framgår de funktioner som kan konfigureras via SMS. Konfiguration av GSM-styrning via SMS Vad vill du göra? Kommando Exempel på SMS som Kommentar skickas till enhetens telefonnummer Återställa fabriksinställningen FACTORY 1234 FACTORY Alla parametrar återställs till fabriksinställningarna. Lägga till telefonnummer som får information från enheten Spärra telefonnummer som får information från enheten Ersätter ett tidigare använt nummer med ett nytt Lägga till ny säkerhetskod USER ADD USER DIS USER CHANGE 1234 USER ADD USER DIS USER CHANGE Ny användare med telefonnummer har lagts till och får statusinformation. (I samband med konfiguration via PC kan olika telefonnummer få olika typer av larm och statusinformation.) Om telefonnumret redan finns och användaren är inaktiverad aktiveras användaren och inga fel indikeras. Om telefonnumret redan finns indikeras ett fel. För aktivering av en användare som är inställd som inaktiv (disabled). Om oanvändaren inte finns med i listan så indikeras ett fel i bekräftelse SMS:et. Det första telefonnumret ersätts av det andra numret. Om det första telefonnumret inte finns i listan eller den andra redan är i listan indikeras ett fel CODE ADD 1234 CODE ADD 5678 Ny säkerhetskod 5678 läggs till (lösenord får vara max 30 tecken. symboler tillåts inte). Om lösenordet redan finns indikeras ett fel. Om lösenordet redan finns men är inaktiverat aktiveras koden och inga fel indikeras.

4 Avaktivera en säkerhetskod CODE DIS 1234 CODE DIS 5678 Koden efter kommandot avaktiveras men finns kvar i enheten. Om koden inte finns i enheten indikeras ett fel. Byta säkerhetskod CODE CHANGE 1234 CODE CHANGE Den första säkerhetskoden efter kommandot (i det här fallet 1234) ersätts av den andra säkerhetskoden. Om den första säkerhetskoden inte finns i listan eller om den andra är redan finns i listan indikeras ett fel. 7. Styrning av enheten 7.1 Styrning genom att ringa enheten GSM-styrningen är i fabriksläget inställt på att skicka en puls på 4 sek på Utgång 4 när något av telefonnumren som lagrats i enheten ringer upp den. Funktionen är användbar för att öppna en port, garageport, grind eller att tända en utebelysning. I samband med konfiguration med PC kan längden på pulsen ställas mellan 0,1 sek upp till 24 timmar. Testa funktionen genom att ringa till GSM-styrning från en mobiltelefon. GSM-styrning avvisar samtalet samtidigt som det genereras en puls på en utgång Styrning genom att skicka SMS till enheten GSM-styrningen styrs via SMS i formen: Säkerhetskod => Utgång som ska styras => kommando Varje kommando föregås av Yn, där n är valet av utgång. Om utgången inte skrivs in, är det Utgång 3 (Y3) som styrs. Om du skickar SMS: ON eller Y3 ON eller Y3ON kommer Utgång 3 att aktiveras i samtliga fall. Det går även enkelt att själv skriva in textsträngar i samband med konfigureringen (korta macron) som gör det möjligt att använda andra koder för styrning. Exempel: 1234 Y3 ON... en apparat ansluten till Utgång 3 slås på och ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas tillbaka Y4 OFF NOBACK... en apparat ansluten till Utgång 4 kommer att stängas av, ingen bekräftelsemeddelande kommer att skickas tillbaka. Används enheten för att reglera värmen i ett fritidshus lägger man med fördel in personliga korta kommandon som respektive för reglering av värme mot 22 C respektive 10 C. Säkerhetskoden (access code) Säkerhetskoden gör att endast behöriga kan styra enheten. Styrning via SMS accepteras från alla uppringande telefonnummer om rätt säkerhetskod anges. Det betyder att alla som känner till säkerhetskoden och telefonnumret kan styra enheten. Bekräftelse om status och förändringar skickas endast till de telefonnummer som finns inlagda i enheten. Säkerhetskoden består av siffror (1 till 20) som måste vara med i början av alla kommandon (SMS) som skickas till GSM-styrningen. SMS kommandon utan säkerhetskod eller felaktig kod ignoreras av enheten. Även text innan lösenordet gör att kommandot ignoreras. Fabriksinställd säkerhetskod är: 1234 Kommandon Denna del av ett meddelande anger en begärd åtgärd. Se följande tabell för tillgängliga kommandon. GSM-styrningen är inte skiftlägeskänslig, med andra ord är det möjligt att använda stora eller små bokstäver. Kommando Y3 ON ON Y3 OFF OFF Y3 PULSE Y3 RESET PULSE alternativt RESET REG 25 STATE Kommentar Utgång 3 aktiveras. (Använd Y4 ON för att aktivera Utgång 4) Det här kommandot får samma effekt som ON3 och Y3 ON (ON3 är ett macro som gör om meddelandet till ett korrekt kommando) Utgång 3 avaktiveras (Använd Y4 OFF för att avaktivera utgång 4) OFF utan att ange utgång är förinställt till Utgång 3 som avaktiveras. Samma gäller kommando OFF3 Genererar en 4 sekunders puls på Utgång 3. Funktionen finns även på Utgång 4 och kan vid konfiguration ställas till pulslängd mellan 0,1 sekunder upp till 24 timmar. Stänger av Utgång 3 under 4 sekunder. Används bl.a. för att återstarta utrustning eller genomföra reset. Funktionen finns även på Utgång 4. Fungerar som ovan och styr Utgång 3 i fabriksinställt läge. Startar temperaturreglering av Utgång 3 mot 25 C. Kan ställas i intervallet 0 to 55 grader. Temperatursensor kopplad till Ingång 5 styr Utgång 3 i fabriksinställning. Begär en statusrapport från GSM-styrningen. Status på insignaler, utsignaler, temperatur, signalkvalitet och eventuell kredit på kontantkort rapporteras som SMS. Se även punkt 7.4 Exempel på kommandon: 1234 ON... Utgång 3 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y3 ON... Utgång 3 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y4 ON... Utgång 4 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y4 OFF... Utgång 4 kommer att slås av / avaktiveras

5 1234 Y4 PULSE 5... Utgång 4 kommer att aktiveras i 5 sekunder (OBS! Om en utgång redan är påslagen, kommer den att stängas av efter 5 sekunder) Pulslängden anges i antalet sekunder upp till 24 timmar Y4 REG 5... temperaturreglering av Utgång 4 kommer att sättas till +5 C (Reglering sker mot temperatursensor ansluten till Ingång 6 vid fabriksinställning.) Tips: Det är möjligt att skicka fler kommandon i ett SMS. Kommandon skiljs åt av ett mellanrum (se exempel). Exempel på fler kommandon i ett SMS: 1234 Y3 OFF Y4 REG Utgång 3 kommer att stängas av och temperaturreglering av utgång 4 kommer att sättas till 25 C Bekräftelse SMS GSM-styrningen skickar ett bekräftelsemeddelande som informerar om att kommando genomförts. Om du inte vill ha ett bekräftelsemeddelande lägger du till ett kommando "NOBACK". Det går även att ställa in vilka telefonnummer som ska få information om förändringar på ingångarna eller utgångarna. Detta hanteras i samband med konfiguration med PC av enheten. Exempel: 1234 Y3 ON NOBACK Utgång 3 kommer att slås på, inget statusmeddelande kommer att skickas tillbaka 7.3 Styrning med hjälp av tryckknappar på enheten GSM-styrningen har 2 tryckknappar som gör det möjligt att styra utgångarna direkt på enheten (Se. kapitel 5.2) 7.4 Status SMS Skickas kommandot STATE till GSM-styrningen får du tillbaka ett statusmeddelande. Information om Kredit skickas endast när kontantkort används. Om det verkliga värdet på krediten inte kan avläsas från operatören, visas det sista kända värdet inom parentes t.ex. Credit = (162 Kr). Det går även att ställa tidsintervall för automatisk statusrapportering i samband med konfigurationen. Exempel på status SMS Base station: Y3 REG 25/27'C OK; X1=ON X2=ON Y3=ON(REG 25/27'C) Y4=OFF T5=25'C T6=26'C Power=Failure Signal=38% Credit= Kc Förklaring Enhetens namn: Senaste kommando: Y3 REG27 OK Insignal på Ingång 1 på Insignal på Ingång 2 på Utgång 3 inställd att reglera mot 27 C, aktuell temperatur 25 C Utgång 4 i läge av Uppmätt temperatur på temperatursensor ansluten till Ingång 5 25 C Uppmätt temperatur på temperatursensor ansluten till Ingång 6 26 C Strömavbrott 230VAC (går nu på batteriet) GSM signalkvalitet Saldo på SIM-kontantkort Tips. Lägg till telefonnumret till GSM-styrningen i din mobiltelefons kontaktlista och döp den i klartext. Exempelvis Sommarstugan, Pumpstation B1, serverhall Örebro eller vad som ska styras/övervakas. Då kommer den informationen automatiskt med när ett statusmeddelande skickas från GSM-styrningen. 8. Garantier - allmänna villkor Vi på Acandia vill att du som kund ska känna dig trygg hos oss och har som mål att alla kunder ska vara helt nöjda med de produkter som köps av oss. Vänligen kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en bra lösning på eventuella problem med våra produkter. Acandia tillämpar konsumentköplagens och köplagens reklamationsrätt. Garantins längd Alla garantier gäller från inköpsdatum och i ett år om inte annat anges i texten för den enskild produkt. Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet? Acandia undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Acandia att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt Reparationer som inte har godkänts av Acandia ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Acandia. Om varan inte längre säljs av Acandia, erbjuder Acandia en lämplig ersättningsvara. Det är Acandia som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Garantivillkor Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats i felaktig miljö, exempelvis utomhus eller i en fuktig miljö utan att vara godkänd för detta.

6 Reklamationsrätt Enligt Konsumentköplagen har du tre års reklamationsrätt från det att du köpt din produkt. Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid, enligt KKL (lagen). Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Skötselanvisningar För en del av våra mer teknisk komplexa produkter krävs underhåll/skötsel. Du måste ha följt produktens skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin. Skötselanvisningar bipackas dessa produkter 9. Exempel på anslutning Ett exempel på användning av GSM-styrningen. Två temperatursensorer är anslutna till T5 respektive T6. Dessa används för att styra en eller flera radiatorer i huset. Det är hur matningen av radiatorerna är kopplad som avgör valet av kontaktor och om den ska styra på en eller flera faser. Till de två ingångarna har en magnetkontakt respektive en rörelsedetektor anslutit. Eftersom magnetkontakterna är passiva (inte förbrukar någon energi) har den interna matningen använts. Ingången kan konfigureras för att larma om spänningen bryts eller slås på. Tips är att koppla magnetkontakterna NC (normal closed) då får man ett skydd även mot åverkan om någon skulle klippa kablarna eller liknande. Rörelsedetektorn behöver matas med 12V för att fungera och matas i det här fallet via en extern transformator. Externa transformatorer säljs som tillbehör och finns för montering på Din-skena. När rörelsedetektorn larmar bryts spänningen till ingång X1. I det här fallet kommer Utgång 4 att slutas och sirenen att ljuda när någon av detektorerna larmar. Vid konfiguration kan användaren själv skriva in vad som ska stå i SMS-meddelandet, till vilka telefonnummer det ska skickas och vid vilken händelse. Man kan även sätta den tid som sirenen ska ljuda och när larmfunktionen ska återgå till normalt driftsläge.

7 Inbrottslarm Larmfunktionen som är integrerad i GSM-styrningen gör det möjligt att använda enheten för både styrning, övervakning och inbrottslarm. Du får information via SMS om en detektor löser ut samtidigt som siren/blixtljus eller annan utrustning påkallar uppmärksamhet och stör tjuven. Inkoppling av detektorer NC-kopplingen (Normally Closed) används som standard i larmsystem för att även ledningarna ska vara skyddade mot sabotage. Om en detektor ansluts med NO-koppling (Normally Open) förlorar den sin funktion om inbrottstjuven klipper av anslutningskabeln. 10. Vanliga frågor (FAQ) Vad som är nödvändigt för att använda GSM-styrningen Bra kvalitet på GSM-signalen på den plats där GSM-styrningen kommer att användas Ett aktivt SIM-kort (tillräckligt saldo på kontantkort) SIM-kortet får inte vara inställt på vidarekoppling av samtal SIM-kortet måste vara upplåst, dvs PIN-kod måste vara avaktiverad Problem beskrivning Trolig orsak Lösning GSM dioden lyser konstant SIM-kort fungerar inte Nytt SIM-kort är inte aktiverat ännu Låg kredit på ett förbetalt SIM-kort Testa SIM-kortet i din mobiltelefon. Försök att ringa och ta emot samtal från en annan mobiltelefon. Försök att skicka och ta emot SMSmeddelande. Stäng av PIN-koden på SIM-kortet. Stäng av vidarekoppling av samtal på SIM-kortet. (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) SIM-kortet måste aktiveras. (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) Kontrollera saldot om det är ett kontantkort (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) GSM dioden är släckt Dålig GSM signal Testa SIM-kortet i din mobiltelefon på samma plats där GSM-styrningens antenn är monterad. Försök att ringa och ta emot samtal från en mobiltelefon. Försök att skicka och ta emot SMS-meddelande. Mobiltelefonen ska visa signalnivån på minst 2 staplar Det genereras ingen puls vid uppringning av enheten (t.ex. för att öppna en grind) Temperaturen från en extern temperatursensor är fel Inkommande samtal är vidarekopplade på SIMkortet För lång sladd till den externa temperatursensorn Avbryt alla vidarekopplingar på aktuellt SIM-kort Noggrannheten av temperaturen beror på kabelns längd till den externa temperatursensorn (16 Ohm motsvarar 1 C). Använd grövre trådar till temperaturgivaren så minskas motståndet i kabeln. Det går även att kompensera för eventuell avvikelse i samband med konfiguration av enheten.

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer