GSM-styrning GSM-R3-DINB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM-styrning GSM-R3-DINB"

Transkript

1 GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning av temperatur och händelser (status). Enheten gör det möjligt att med ett enkelt SMS eller telefonsamtal fjärrstyra två skilda funktioner t.ex. värme, kyla, belysning, grindöppning, garageport, omstart av server/modem/pc eller annan utrustning. GSM-styrningen har utöver de två digitala utgångarna även två digitala ingångar för status/händelser samt två ingångar för temperaturgivare. Enheten kan skicka meddelande via SMS när temperaturnivå över- eller underskrids samt vid händelser/status (digitala ingångar). Den inbyggda batteriet gör att den kan skicka SMS med status även vid strömavbrott. Enheten kan programmeras att fungera som termostat och styra temperaturen mot inställt värde. Detta värde kan ändras via SMS. Ex. kan frostskydd på 5 ställas in i fritidshuset och inför helgen justeras till 20 C med ett SMS så det är varmt när man kommer dit. Ett SIM-kort behövs, det ingår inte i grundpaketet. Lämpligen används kontantkort från valfri operatör (dock ej "3"). Enheterna fungerar enbart i GSM-nät ej i 3G-nät! Kontrollera täckningen med en vanlig mobiltelefon på aktuell plats före monteringen. Obs. Läs de tekniska specifikationerna innan du ansluter externa enheter! Överbelasta inte in- och utgångar. Spänningsmatning: 230VAC 2 Digitala ingångar 2 Digitala utgångar (5-260VAC, max 90mA/260VAC*) 2 Ingångar för temperaturgivare (en temperaturgivare ingår) Drifttemperatur: C GSM-styrningen har en integrerad larmfunktion som gör det möjligt att ansluta rörelsedetektorer, magnetkontakter och annan övervakningsutrustning. Genom att använda den funktionen får du som användare både ett larm som skickar SMS och en temperaturövervakning och styrning i ett. GSM-styrningen har 2 galvaniskt isolerade logiska utgångar som direkt kan styra strömkretsar med en belastning på upp till 230VAC/90mA. För att styra applikationer med större strömförbrukning än 90mA krävs att kontaktor eller relä används. Dessa säljs som tillbehör. Det är valet av kontaktor som gör att enheten kan styra trefasapplikationer eller andra typer av installationer. Enheten har 2 analoga ingångar för temperaturmätning samt 2 logiska ingångar som kan aktiveras med en kontaktslutning eller en extern spänning 3 till 30V DC. GSM-styrningens utgångar kan reglera temperaturen i två separata utrymmen om man ansluter temperaturgivare på båda ingångarna. Temperaturen kan även avläsas via SMS. GSM-styrningen har en intern Li-Ion ackumulator som gör att den kan skicka ett SMS i händelse av strömavbrott samt återställa utgångsstatus efter ett strömavbrott. Det är också möjligt att övervaka statusen på ingångarna samt temperaturer via SMS under strömavbrott. De flesta parametrarna i enheten kan ställas om vid konfigurering med PC för att anpassa funktionaliteten till olika applikationer. 1 - Utgång 3, 4 kontakter (Y3, Y4) 2 - Tryckknappar + LED 3 - Ingångar 1, 2 kontakter (X1, X2) 4 - temperat. sensorer kontakt (T5, T6) 5 - Indikation LED-dioder 6 - Anslutning för strömförsörjning 230VAC 7 - Extern GSM antenn 2 Leveransomfattning 1 st GSM Styrning 3 1 st GSM-antennen ANT05S 1 st temperatursensor GSM-C-T2 1 st kabel A-miniUSB 1 st kontakt ETB8102G00 2 st kontakt ETB4702G00 1 st kontakt ETB4704G00 1 st kontakt ETB4706G00 1 st skruvmejsel 1 st instruktion 1 st CD med programvara

2 3 Installation För att GSM-styrningen ska fungera krävs ett aktivt SIM-kort med PIN-koden avstängd. Är det ett kontantkort krävs även att det är laddat med pengar. Notera: För en del kontantkort krävs en årlig insättning på kortet för att hålla det aktivt. Se villkoren hos din operatör. Innan du sätter i SIM-kortet i enheten är det nödvändigt att stänga av funktionen som låser och öppnar kortet med PIN-kod. Sätt i SIM-kortet i en mobiltelefon, gör det aktivt (= minst ett samtal har genomförts) och stäng av låsfunktionen med PINkod i telefonen. På de flesta mobiltelefoner finns detta alternativ i menyn "Inställning av telefonens skydd", eller "Inställningar -> Säkerhet -> PIN-kod". OBS, alla inkopplingar av starkström ska utföras av behöriga elektriker! 2. Sätt in det förberedda SIM-kortet i enheten. SIM-korthållaren är ett spår på sidan av GSM-styrningen (nära GSM antennen). Vid korrekt insättning hörs ett litet klick. För att ta bort SIM-kortet, tryck in kortet tills ett klick hörs och kortet hoppar ut lite så att du kan ta i det och dra ut kortet helt. 3. Anslut 230V AC på plint 6. När strömförsörjningen är korrekt lyser den gröna dioden POWER. Efter ca 20 sekunder börjar den blå dioden GSM blinka 1 gång per 3 sek. Tryck på knappen OUTPUT 3. Den gröna dioden för Utgång 3 indikerar att utgången är aktiv. Skicka ett SMS från den mobiltelefonen som huvudsakligen ska användas för styrningen till enhetens telefonnummer, skriv 1234 Y3 OFF. Fungerar mottagningen så kommer dioden som markerar att utgång 3 är aktiv att släckas inom några sekunder, samtidigt skickar enheten automatiskt ett bekräftelse-sms på att Utgång 3 har stängts. Lösenordet 1234 kan ändras senare i konfigurationen. Valfri telefon kan användas för att styra enheten med SMS så länge rätt lösenord används. Det telefonnumret som skickar det första SMS till enheten (numret på den mobilen som används vid installationen) kommer att bli ihågkommet som master och får meddelanden om händelser från GSM-styrningen. Detta kan ändras genom att skicka ett SMS med kommandot USER CHANGE följt av telefonnumret som ska ersättas och numret som ska ersätta. Se vidare under punkt 6 inställning. Att ringa upp enheten. Du kan aktivera en puls på utgång 4 genom att ringa till GSM-styrningen. Enheten tar emot samtalet och en puls på utgången 4 genereras under 4 sekunder (fabriksinställning som kan justeras). Denna puls kan användas för att öppna ingångsgrindar, garageportar eller liknande. Använd samma mobil som skickade det första SMSms:et. enligt ovan. Pulsen indikeras med grön lysdiod när den är aktiv. Kontrollera temperaturregleringen Skicka ett SMS med texten 1234 Y3 REG 25 för att styra temperaturen till 25 C där tempsensorn är monterad. Det är möjligt att ställa temperaturen mellan 0 C och +55 C. Utgången kan stängas av med SMS kommandot 1234 Y3 OFF. Enheten är vid leverans konfigurerad för att via utgång 3 reglera temperaturen mot tempsensor ansluten till ingång T5 och utgång 4 mot tempsensor ansluten till T6 Fabriksinställning av GSM-styrning kan återställas genom att skicka SMS 1234 FACTORY. 4 Tekniska specifikationer Parameter Symbol MIN. TYP. MAX. Unit Bredd 71 mm Dimensions Höjd 90 mm Djup 58 mm Strömförsörjning Nätspänning V V AC Ström ma INPUT1, INPUT2 Digitala Spänning VIN V DC ingångar Ström IIN 3,5 ma DC Digitala utgångar Analoga ingångar Temperatur Utgång 3, Utgång4 Spänning VOUT (400) V AC (V DC) Ström IOUT 90 (130) ma AC (ma DC) 2 x temperatursensor GSM-C-T2, noggrannhet i intervallet 0 to 30 C C Temperatur C Förvaring tstg C Drift ta C 5 Hårdvara 5.1 Anslutningar GSM-styrningen gör det möjligt att ansluta extern utrustning till 2 logiska ingångar, 2 logiska utgångar samt 2 externa temperaturgivare GSM-C- T2 med temperaturområde från -30 C till +55 C. Kabellängden till de externa temperatursensorerna är inte begränsad, men motståndet i kabeln påverkar den uppmätta temperaturen (16 ohm motsvarar 1 C). Vid förlängning av kabeln kan enheten kompensera för detta så att rätt temperatur visas. Kompenseringen ställs in i programvaran i samband med konfigurering av enheten.

3 5.2 Tryckknappar GSM-styrningen har två tryckknappar för direktstyrning av utgångar. Varje gång du trycker på tryckknappen för respektive utgång så växlar utgången. 5.3 LED dioder På framsidan av GSM-styrningen finns LED-dioderna POWER, ALARM och GSM. Det finns även dioder som indikerar status för de logiska ingångarna (INPUT1, INPUT2) och utgångar (OUTPUT 3, OUTPUT4). LED Färg Betydelse Släckt Lyser En blink per 3sek En blink/sek SUPPLY grön Enheten frånkopplad Ansluten till 230VAC Enheten går på batteri, 230VAC saknas - ALARM röd Funktionen Alarm inte aktiverad GSM blå Ingen GSM signal INPUT1 INPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 Någon sensor larmar Annat GSM problem Funktionen Alarm aktiverad GSM kommunikationen fungerar grön Ingen insignal Insignal - - grön Utgången frånslagen Utgången tillslagen Inverterat blinkande under regleringsläge Funktion Alarm förbereds SIM-kort problem Batteri GSM-styrningen är utrustad med ett 3.7V Li-Ion batteri som gör det möjligt att använda GSM-styrningen i flera timmar (i normalläge) vid ett strömavbrott. Batteridrift indikeras med att dioden POWER blinkar med en blinkning per 3 sekunder. Information om strömavbrott via SMS kan ställas in i samband med konfiguration. Exempelvis kan enheten ställas in på att rapportera strömavbrott efter 5 minuter och när strömmen kommer tillbaka. När batteriet sjunker under en viss spänning, växlar enheten till "viloläge" vilket kan vara upp till en månad. GSM-styrningen vaknar ur viloläge, antingen genom att strömförsörjning 230V AC återkommer eller vid förändring av någon av de logiska ingångarna 1 eller Extern antenn GSM-styrningen levereras med en extern antenn. Observera att signalkvaliteten försämras om antennen sätts på en metallyta. Om en GSM-styrning används i område med låg GSM-signal, är det möjligt att använda en annan typ av antenn. Tänk på att givare, sensorer och liknande som ansluts på ingångarna bör leverera en stabil signal under ca 1 sek för att minska risken för felindikering. 6. Inställningar Fabriksinställningar När signalen på INGÅNG 3 eller INGÅNG 4 ändras, skickar GSM-styrning ett SMS-meddelande till mastern (se Funktionstest under punkt 3). Fabriksinställningen gör att Utgången 3 regleras av temperaturgivare på Ingång 5 och Utgång 4 från temperaturgivaren på Ingång 6. Enheten kan konfigureras från en PC för annan styrning. De flesta variablerna kan ställas in och anpassas vid konfiguration med PC. I tabellen nedan framgår de funktioner som kan konfigureras via SMS. Konfiguration av GSM-styrning via SMS Vad vill du göra? Kommando Exempel på SMS som Kommentar skickas till enhetens telefonnummer Återställa fabriksinställningen FACTORY 1234 FACTORY Alla parametrar återställs till fabriksinställningarna. Lägga till telefonnummer som får information från enheten Spärra telefonnummer som får information från enheten Ersätter ett tidigare använt nummer med ett nytt Lägga till ny säkerhetskod USER ADD USER DIS USER CHANGE 1234 USER ADD USER DIS USER CHANGE Ny användare med telefonnummer har lagts till och får statusinformation. (I samband med konfiguration via PC kan olika telefonnummer få olika typer av larm och statusinformation.) Om telefonnumret redan finns och användaren är inaktiverad aktiveras användaren och inga fel indikeras. Om telefonnumret redan finns indikeras ett fel. För aktivering av en användare som är inställd som inaktiv (disabled). Om oanvändaren inte finns med i listan så indikeras ett fel i bekräftelse SMS:et. Det första telefonnumret ersätts av det andra numret. Om det första telefonnumret inte finns i listan eller den andra redan är i listan indikeras ett fel CODE ADD 1234 CODE ADD 5678 Ny säkerhetskod 5678 läggs till (lösenord får vara max 30 tecken. symboler tillåts inte). Om lösenordet redan finns indikeras ett fel. Om lösenordet redan finns men är inaktiverat aktiveras koden och inga fel indikeras.

4 Avaktivera en säkerhetskod CODE DIS 1234 CODE DIS 5678 Koden efter kommandot avaktiveras men finns kvar i enheten. Om koden inte finns i enheten indikeras ett fel. Byta säkerhetskod CODE CHANGE 1234 CODE CHANGE Den första säkerhetskoden efter kommandot (i det här fallet 1234) ersätts av den andra säkerhetskoden. Om den första säkerhetskoden inte finns i listan eller om den andra är redan finns i listan indikeras ett fel. 7. Styrning av enheten 7.1 Styrning genom att ringa enheten GSM-styrningen är i fabriksläget inställt på att skicka en puls på 4 sek på Utgång 4 när något av telefonnumren som lagrats i enheten ringer upp den. Funktionen är användbar för att öppna en port, garageport, grind eller att tända en utebelysning. I samband med konfiguration med PC kan längden på pulsen ställas mellan 0,1 sek upp till 24 timmar. Testa funktionen genom att ringa till GSM-styrning från en mobiltelefon. GSM-styrning avvisar samtalet samtidigt som det genereras en puls på en utgång Styrning genom att skicka SMS till enheten GSM-styrningen styrs via SMS i formen: Säkerhetskod => Utgång som ska styras => kommando Varje kommando föregås av Yn, där n är valet av utgång. Om utgången inte skrivs in, är det Utgång 3 (Y3) som styrs. Om du skickar SMS: ON eller Y3 ON eller Y3ON kommer Utgång 3 att aktiveras i samtliga fall. Det går även enkelt att själv skriva in textsträngar i samband med konfigureringen (korta macron) som gör det möjligt att använda andra koder för styrning. Exempel: 1234 Y3 ON... en apparat ansluten till Utgång 3 slås på och ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas tillbaka Y4 OFF NOBACK... en apparat ansluten till Utgång 4 kommer att stängas av, ingen bekräftelsemeddelande kommer att skickas tillbaka. Används enheten för att reglera värmen i ett fritidshus lägger man med fördel in personliga korta kommandon som respektive för reglering av värme mot 22 C respektive 10 C. Säkerhetskoden (access code) Säkerhetskoden gör att endast behöriga kan styra enheten. Styrning via SMS accepteras från alla uppringande telefonnummer om rätt säkerhetskod anges. Det betyder att alla som känner till säkerhetskoden och telefonnumret kan styra enheten. Bekräftelse om status och förändringar skickas endast till de telefonnummer som finns inlagda i enheten. Säkerhetskoden består av siffror (1 till 20) som måste vara med i början av alla kommandon (SMS) som skickas till GSM-styrningen. SMS kommandon utan säkerhetskod eller felaktig kod ignoreras av enheten. Även text innan lösenordet gör att kommandot ignoreras. Fabriksinställd säkerhetskod är: 1234 Kommandon Denna del av ett meddelande anger en begärd åtgärd. Se följande tabell för tillgängliga kommandon. GSM-styrningen är inte skiftlägeskänslig, med andra ord är det möjligt att använda stora eller små bokstäver. Kommando Y3 ON ON Y3 OFF OFF Y3 PULSE Y3 RESET PULSE alternativt RESET REG 25 STATE Kommentar Utgång 3 aktiveras. (Använd Y4 ON för att aktivera Utgång 4) Det här kommandot får samma effekt som ON3 och Y3 ON (ON3 är ett macro som gör om meddelandet till ett korrekt kommando) Utgång 3 avaktiveras (Använd Y4 OFF för att avaktivera utgång 4) OFF utan att ange utgång är förinställt till Utgång 3 som avaktiveras. Samma gäller kommando OFF3 Genererar en 4 sekunders puls på Utgång 3. Funktionen finns även på Utgång 4 och kan vid konfiguration ställas till pulslängd mellan 0,1 sekunder upp till 24 timmar. Stänger av Utgång 3 under 4 sekunder. Används bl.a. för att återstarta utrustning eller genomföra reset. Funktionen finns även på Utgång 4. Fungerar som ovan och styr Utgång 3 i fabriksinställt läge. Startar temperaturreglering av Utgång 3 mot 25 C. Kan ställas i intervallet 0 to 55 grader. Temperatursensor kopplad till Ingång 5 styr Utgång 3 i fabriksinställning. Begär en statusrapport från GSM-styrningen. Status på insignaler, utsignaler, temperatur, signalkvalitet och eventuell kredit på kontantkort rapporteras som SMS. Se även punkt 7.4 Exempel på kommandon: 1234 ON... Utgång 3 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y3 ON... Utgång 3 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y4 ON... Utgång 4 kommer att slås på / aktiveras 1234 Y4 OFF... Utgång 4 kommer att slås av / avaktiveras

5 1234 Y4 PULSE 5... Utgång 4 kommer att aktiveras i 5 sekunder (OBS! Om en utgång redan är påslagen, kommer den att stängas av efter 5 sekunder) Pulslängden anges i antalet sekunder upp till 24 timmar Y4 REG 5... temperaturreglering av Utgång 4 kommer att sättas till +5 C (Reglering sker mot temperatursensor ansluten till Ingång 6 vid fabriksinställning.) Tips: Det är möjligt att skicka fler kommandon i ett SMS. Kommandon skiljs åt av ett mellanrum (se exempel). Exempel på fler kommandon i ett SMS: 1234 Y3 OFF Y4 REG Utgång 3 kommer att stängas av och temperaturreglering av utgång 4 kommer att sättas till 25 C Bekräftelse SMS GSM-styrningen skickar ett bekräftelsemeddelande som informerar om att kommando genomförts. Om du inte vill ha ett bekräftelsemeddelande lägger du till ett kommando "NOBACK". Det går även att ställa in vilka telefonnummer som ska få information om förändringar på ingångarna eller utgångarna. Detta hanteras i samband med konfiguration med PC av enheten. Exempel: 1234 Y3 ON NOBACK Utgång 3 kommer att slås på, inget statusmeddelande kommer att skickas tillbaka 7.3 Styrning med hjälp av tryckknappar på enheten GSM-styrningen har 2 tryckknappar som gör det möjligt att styra utgångarna direkt på enheten (Se. kapitel 5.2) 7.4 Status SMS Skickas kommandot STATE till GSM-styrningen får du tillbaka ett statusmeddelande. Information om Kredit skickas endast när kontantkort används. Om det verkliga värdet på krediten inte kan avläsas från operatören, visas det sista kända värdet inom parentes t.ex. Credit = (162 Kr). Det går även att ställa tidsintervall för automatisk statusrapportering i samband med konfigurationen. Exempel på status SMS Base station: Y3 REG 25/27'C OK; X1=ON X2=ON Y3=ON(REG 25/27'C) Y4=OFF T5=25'C T6=26'C Power=Failure Signal=38% Credit= Kc Förklaring Enhetens namn: Senaste kommando: Y3 REG27 OK Insignal på Ingång 1 på Insignal på Ingång 2 på Utgång 3 inställd att reglera mot 27 C, aktuell temperatur 25 C Utgång 4 i läge av Uppmätt temperatur på temperatursensor ansluten till Ingång 5 25 C Uppmätt temperatur på temperatursensor ansluten till Ingång 6 26 C Strömavbrott 230VAC (går nu på batteriet) GSM signalkvalitet Saldo på SIM-kontantkort Tips. Lägg till telefonnumret till GSM-styrningen i din mobiltelefons kontaktlista och döp den i klartext. Exempelvis Sommarstugan, Pumpstation B1, serverhall Örebro eller vad som ska styras/övervakas. Då kommer den informationen automatiskt med när ett statusmeddelande skickas från GSM-styrningen. 8. Garantier - allmänna villkor Vi på Acandia vill att du som kund ska känna dig trygg hos oss och har som mål att alla kunder ska vara helt nöjda med de produkter som köps av oss. Vänligen kontakta oss så att vi tillsammans kan hitta en bra lösning på eventuella problem med våra produkter. Acandia tillämpar konsumentköplagens och köplagens reklamationsrätt. Garantins längd Alla garantier gäller från inköpsdatum och i ett år om inte annat anges i texten för den enskild produkt. Vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet? Acandia undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Om så är fallet kommer Acandia att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt Reparationer som inte har godkänts av Acandia ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Acandia. Om varan inte längre säljs av Acandia, erbjuder Acandia en lämplig ersättningsvara. Det är Acandia som avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Garantivillkor Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats till utseende/funktion eller rengjorts med felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte om produkten har placerats i felaktig miljö, exempelvis utomhus eller i en fuktig miljö utan att vara godkänd för detta.

6 Reklamationsrätt Enligt Konsumentköplagen har du tre års reklamationsrätt från det att du köpt din produkt. Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter det att du har upptäckt det. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid, enligt KKL (lagen). Skälig tid kan emellertid vara längre än två månader. Som regel är det en giltig ursäkt om du haft förhinder, exempelvis om du har varit sjuk eller bortrest. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Skötselanvisningar För en del av våra mer teknisk komplexa produkter krävs underhåll/skötsel. Du måste ha följt produktens skötselanvisningar för att kunna utnyttja garantin. Skötselanvisningar bipackas dessa produkter 9. Exempel på anslutning Ett exempel på användning av GSM-styrningen. Två temperatursensorer är anslutna till T5 respektive T6. Dessa används för att styra en eller flera radiatorer i huset. Det är hur matningen av radiatorerna är kopplad som avgör valet av kontaktor och om den ska styra på en eller flera faser. Till de två ingångarna har en magnetkontakt respektive en rörelsedetektor anslutit. Eftersom magnetkontakterna är passiva (inte förbrukar någon energi) har den interna matningen använts. Ingången kan konfigureras för att larma om spänningen bryts eller slås på. Tips är att koppla magnetkontakterna NC (normal closed) då får man ett skydd även mot åverkan om någon skulle klippa kablarna eller liknande. Rörelsedetektorn behöver matas med 12V för att fungera och matas i det här fallet via en extern transformator. Externa transformatorer säljs som tillbehör och finns för montering på Din-skena. När rörelsedetektorn larmar bryts spänningen till ingång X1. I det här fallet kommer Utgång 4 att slutas och sirenen att ljuda när någon av detektorerna larmar. Vid konfiguration kan användaren själv skriva in vad som ska stå i SMS-meddelandet, till vilka telefonnummer det ska skickas och vid vilken händelse. Man kan även sätta den tid som sirenen ska ljuda och när larmfunktionen ska återgå till normalt driftsläge.

7 Inbrottslarm Larmfunktionen som är integrerad i GSM-styrningen gör det möjligt att använda enheten för både styrning, övervakning och inbrottslarm. Du får information via SMS om en detektor löser ut samtidigt som siren/blixtljus eller annan utrustning påkallar uppmärksamhet och stör tjuven. Inkoppling av detektorer NC-kopplingen (Normally Closed) används som standard i larmsystem för att även ledningarna ska vara skyddade mot sabotage. Om en detektor ansluts med NO-koppling (Normally Open) förlorar den sin funktion om inbrottstjuven klipper av anslutningskabeln. 10. Vanliga frågor (FAQ) Vad som är nödvändigt för att använda GSM-styrningen Bra kvalitet på GSM-signalen på den plats där GSM-styrningen kommer att användas Ett aktivt SIM-kort (tillräckligt saldo på kontantkort) SIM-kortet får inte vara inställt på vidarekoppling av samtal SIM-kortet måste vara upplåst, dvs PIN-kod måste vara avaktiverad Problem beskrivning Trolig orsak Lösning GSM dioden lyser konstant SIM-kort fungerar inte Nytt SIM-kort är inte aktiverat ännu Låg kredit på ett förbetalt SIM-kort Testa SIM-kortet i din mobiltelefon. Försök att ringa och ta emot samtal från en annan mobiltelefon. Försök att skicka och ta emot SMSmeddelande. Stäng av PIN-koden på SIM-kortet. Stäng av vidarekoppling av samtal på SIM-kortet. (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) SIM-kortet måste aktiveras. (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) Kontrollera saldot om det är ett kontantkort (Fråga din mobiloperatör om hjälp om det behövs) GSM dioden är släckt Dålig GSM signal Testa SIM-kortet i din mobiltelefon på samma plats där GSM-styrningens antenn är monterad. Försök att ringa och ta emot samtal från en mobiltelefon. Försök att skicka och ta emot SMS-meddelande. Mobiltelefonen ska visa signalnivån på minst 2 staplar Det genereras ingen puls vid uppringning av enheten (t.ex. för att öppna en grind) Temperaturen från en extern temperatursensor är fel Inkommande samtal är vidarekopplade på SIMkortet För lång sladd till den externa temperatursensorn Avbryt alla vidarekopplingar på aktuellt SIM-kort Noggrannheten av temperaturen beror på kabelns längd till den externa temperatursensorn (16 Ohm motsvarar 1 C). Använd grövre trådar till temperaturgivaren så minskas motståndet i kabeln. Det går även att kompensera för eventuell avvikelse i samband med konfiguration av enheten.

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Manual GSM-styrning GSM-R4-DINB

Manual GSM-styrning GSM-R4-DINB Manual -styrning -R4-DINB 1. Beskrivning -styrningen -R4-DINB är avsedd att monteras i en elcentral med automatsäkringar (normcentral) eller på DIN-skena i t.ex. ett apparatskåp. Den kan styra två elektriska

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele 4. 5.1 Anslutningar. 5.

1. Beskrivning. 4. Tekniska specifikationer. 5. Hårdvara. 2. Innehåll. 3. Installation. GSM rele 4. 5.1 Anslutningar. 5. RDB. Beskrivning styrningen RDB är avsedd att monteras i en elcentral med automatsäkringar (normcentral) eller på Dskena i t.ex. ett apparatskåp. Den kan styra två elektriska kretsar i ett hus indiviuellt,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Tempco GSM Controller

Tempco GSM Controller Tempco GSM Controller INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK SE GSM CONTROLLER ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 INSTALLATIONS- OCH DRIFTMANUAL GSM Controller

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03

INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 INSTALLATION & INSTRUKTION GPS/GSM SPÅRNINGS- & LARMSYSTEM SMGSM-03 Läs noga igenom denna instruktionsbok innan du installerar produkten. Garantin omfattar ej skador som uppstått på grund av felaktig installation

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer