Användarhandbok UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)"

Transkript

1 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

2 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet har lagts vid att all information i handboken skall vara korrekt, men inget ansvar kan tas för eventuell felaktig eller utelämnad information. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkten.

3 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/1-fas utgångseffekt) 1. Säkerhetsinformation... 5 Målgrupp för handboken... 5 CE-märkning... 5 Vad användaren får göra... 6 Installationsmiljö... 6 Tekniskt stöd Introduktion... 7 Systembeskrivning... 7 Egenskaper: Active-front-likriktarteknik... 7 Egenskap: Advanced Battery Management-batteriövervakning (ABM)... 8 Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik... 8 Grundsystemkonfiguration Mottagning och uppackning Ankomstkontroll Uppackning och visuell kontroll Planering av installation Installation av UPS-skåpet Förbikopplare för underhåll Externa batteriskåp Batterirack Elektriska anslutningar Strömkablar och säkringar Kopplingsprocedur Installationsprocedur: Installering av externa batteriskåp (EBC) Programvara och anslutningar Kommunikationskablar Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Programmet LanSafe Anslutningar för extern kontroll Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Reläutgångar Programmerbara signalingångar XSlot-kommunikation Web/SNMP-modul (tillval) Relämodul för AS/400 (tillval) Modul med en seriell port (tillval) Modbus/Jbus-modul (tillval)... 28

4 8. Användaroperationer Displayfunktioner Användarens inställningar Byte av språk Användning av reläutgångar Normal start Batteristart Start efter nödavstängning Avstängning Underhåll Regelbunden service och serviceintervaller Batterier Kylfläkt Lysdiodsignaler Användning av förbikopplare för underhåll (MBS) Ändring av UPS-enhetens driftläge från normalläge till förbikopplingsläge för underhåll Ändring av UPS-enhetens driftläge från förbikopplat läge till normalläge Parallella konfigurationer Översikt Extra anslutningar för förbikopplare för underhåll Hot Sync-kort för XSlot: installation och kopplingar Start och drift Användning av systemförbikopplaren Startprocedur Avstängningsprocedur Skräddarsydda kopplingspaneler Återvinning av uttjänta UPS-enheten eller batterier Måttritningar Tekniska data Standarder Installationsmiljö Fysiska data Karakteristiska värden Växelströmsingång DC-krets Växelströmsutgång Garanti... 52

5 1. Säkerhetsinformation UPS-enheten kan leverera kraft från växelströmsnätet eller batterier. Det kan även förbikopplas. Enheten innehåller komponenter som leder starka elektriska strömmar och spänningar. Om installeringen utförts korrekt är höljet jordat och hör till kapslingsklass IP20 mot elektriska stötar och främmande föremål. Kom dock ihåg att bara kompetenta personer får installera och utföra service på UPS-enheten. Varning! Alla ingrepp inuti UPS-skåpet måste utföras av servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Utför aldrig service inuti UPS-enheten när det är kopplad till elnätet eller när det arbetar i batteriläge. Använd förbikopplaren för underhåll (MBS) (tillval) om en sådan installerats. Kom ihåg att öppna batteribrytaren. Kontrollera alltid med en universalmätare att inga farliga spänningar förekommer. Målgrupp för handboken Denna handbok är i första hand avsedd för personer som planerar installationen eller installerar, driftsätter, använder eller utför service på UPS-enheten. Handboken innehåller riktlinjer för leveranskontroll, installation och driftsättning av UPS-enheten. Läsaren förutsätts vara förtrogen med grunderna i ellära, kablage, elektriska komponenter och schematiska el-symboler. Denna handbok är avsedd att kunna läsas globalt. Obs! Läs denna manual innan du börjar använda arbeta med UPS-enheten. CE-märkning Produkten är CE-märkt i enlighet med följande Europadirektiv: Lågspänningsdirektivet (säkerhet) EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EEG och 93/68/EEG 89/336/EEG och 92/31/EEG En deklaration om överensstämmelse med harmoniserade standarder och direktiv för UPSenheten EN (säkerhet) och EN (EMC) tillhandahålls på nätplatsen powerware.com. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

6 Vad användaren får göra Användaren får endast: sätta i gång och stänga av UPS-enheten, utom driftsättning använda LCD-panelen och förbikopplaren för underhåll (MBS) använda extra anslutningsmoduler och deras programvara. Användaren måste följa säkerhetsanvisningarna och aldrig utför andra än ovan beskrivna åtgärder. Att avvika från anvisningarna kan innebära att användaren utsätter sig för fara eller orsakar oavsiktligt bortfall av last. Varning! Användaren får inte skruva loss skruvar utom sådana som säkrar täckplåtar på kontaktdon och förbikopplare. Den som handskas med systemet utan att beakta de elektriska riskerna kan skadas eller dö. Installationsmiljö UPS-enheten måste installeras i enlighet med rekommendationerna i denna handbok. Det får under inga omständigheter installeras i ett lufttätt rum, i närvaro av brandfarliga gaser eller i en miljö som inte håller sig inom specifikationen. För mycket damm på platsen där UPS-enheten används kan skada enheten eller leda till funktionsstörningar. UPS-enheten ska alltid skyddas för solsken och det får inte ställas utomhus. Den rekommenderade arbetstemperaturen är från +15ºC till +25ºC. Tekniskt stöd Frågor angående UPS-enheten eller batteriskåp besvaras av vår lokala enhet eller av vår lokala auktoriserade representant. Vänligen uppge produktens typkod och serienummer. 6 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

7 2. Introduktion Produkten som beskrivs i denna handbok är ett system för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) utan transformator. Den är ett äkta dubbelkonverterande online-aggregat för trefaskraft och kontinuerlig drift med torra batterier. Enheten levererar störnings- och avbrottsfri kraft som skyddar kundens känsliga system mot de nio vanligaste typerna av strömförsörjningsproblem. Systembeskrivning System för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) används för att skydda känslig IT-apparatur och förhindra förlust av värdefull elektronisk information, minimera nedtiden för apparaturen och minska sådana negativa verkningar på produktionsanläggningar som beror på oväntade problem med strömförsörjningen. UPS-systemet övervakar fortlöpande den inkommande elströmmen och tar bort överspänning, underspänning, transienter och andra störningar som förekommer i kommersiella växelströmsnät. Tillsammans med strömförsörjningssystemet i en byggnad levererar UPSsystemet sådan ren och jämn elkraft som behövs för känslig elektronisk utrustning. Under spänningssänkningar, strömavbrott och andra störningar i strömförsörjningen erbjuder batterierna nödkraft som gör att utrustningen kan fortsätta att fungera. UPS-systemet består av separata fristående skåp. Skåpen kan ställas bredvid varandra och matchar varandra till stil och färg. Bakom dörrarna finns skyddsplåtar som skyddar mot farliga spänningar. Figur 1 UPS-enheten kva, 50/60 Hz (1-fas utgångseffekt) med externt batteriskåp. Egenskaper: Active-front-likriktarteknik Traditionella THD-filter behövs inte längre med detta UPS-system. Den avancerade likriktarteknik som används i UPS-modulerna ger en perfekt sinusformad ingångsström med en effektfaktor på 0,99 och ett harmoniskt innehåll under 5 % THD(i). Detta ger systemet en pålitligare drift och besparingar i dimensioneringen av generatorer och transformatorer tack vare mindre effektförluster i lindningarna. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 7

8 Tack vare active-front-likriktaren är UPS-enheten jämförbart med en rent resistiv last i växelströmsnätet. Sålunda medför den höga effektfaktorn på ingångssidan minimerade kostnader för kablage och säkringar tack vare avsaknaden av reaktiv effektförbrukning. Det låga harmoniska innehållet beror på den höga effektfaktorn på ingångssidan, och det ger följande fördelar: inga tilläggsförluster i trådar och kablar ingen onödig uppvärmning av transformatorer och generatorer som förkortar deras livslängd ingen felaktig utlösning och inga funktionsstörningar i kretsbrytare ingen instabil funktion hos datorer, telekomutrustning, bildskärmar, elektronisk testapparatur osv. ingen resonans med kondensatorer för effektfaktorkorrigering. Egenskap: Advanced Battery Managementbatteriövervakning (ABM) ABM (avancerad batterihantering) är ett system som övervakar batteriernas tillstånd och laddar dem bara när det är nödvändigt. Det här minskar korrosionen i batteriet, vilket är nyckeln till den långa batterilivslängd som ABM ger. Systemet övervakar även att laddningen (eller nödkraft) aldrig kraschar på grund av ett dåligt eller defekt batteri. Den största orsaken till korrosion är den ström som går genom batteriet: Ju mera ström genom batteriet, desto kortare batterilivslängd. Ström går genom batteriet när det laddas eller laddas ur. Väldigt lite kan göras åt urladdningen, eftersom den beror på hur ofta och länge strömförsörjningen är bruten. ABM är en mycket värdefull egenskap, eftersom batterierna största delen av tiden inte behöver laddas. Laddningen kontrolleras och startas i följande lägen: - när enheten kopplas på - när batteriet inte laddats på 18 dagar - när spänningen mellan battericellens öppna poler sjunker under en på förhand bestämd nivå. På detta sätt ger ABM-systemet en avsevärt längre batterilivslängd jämfört med traditionella system baserade på kontinuerlig underhållsladdning. Det går inte hela tiden en korroderande ström genom batteriet. I en traditionell online-ups orsakar invertern också rippelström genom batteriet, vilket bidrar till korrosionen. Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik Detta UPS-enheten innehåller en patenterad teknik för parallellkoppling (U.S. #5,745,365) som erbjuder N+X redundans utan att skapa en s.k. single point of failure (SPOF). De moduler som använder Hot Sync är helt självständiga, och det enda del som de har gemensamt är den kritiska lastens strömutgångsbussen. Hot Sync-systemet är till 100 % genomförd som hårdvarubaserad matematisk programvara, vilket gör det pålitligare än traditionella tekniker för parallellkoppling. Eftersom lösningen är implementerad i varje enskild delmodul och Hot Sync-systemet alltid är aktivt, vet UPSmodulerna fungerar med eller utan redundansenheter. 8 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

9 Ett parallellt UPS-system innebär att två eller flera UPS-enheter kopplas parallellt, så att någon annan enhet alltid automatiskt tar över lasten i den osannolika händelsen att en av enheterna går sönder. En traditionell parallell redundanskonfiguration bygger på en slumpmässig eller förbestämd herre/slav-relation (master/slave) mellan UPS-modulerna. Logiken i mastermodulen delar ut individuella kommandon till alla slavmoduler. Tyvärr kan detta medföra single point of failure för hela systemet: Om masterlogiken eller kommunikationen med slavarna inte fungerar äventyras funktionen hos hela UPS-systemet. Hot Sync -tekniken har utvecklats för att möjliggöra ett system med parallella kapaciteter och samtidigt upprätthålla största möjliga systemtillgänglighet. Den patenterade Hot Sync-tekniken är industriledare på området och gör det möjligt att konfigurera ett parallellt redundanssystem som levererar 100 %:igt störningsfri kraft i varje läge. Dess unika digitala konstruktion eliminerar den single point of failure som alltid existerar i en traditionell parallell UPSkonfiguration, och den ger en exponentiell höjning av pålitligheten hos systemet som helhet. Hot Sync gör det möjligt att låta upp till fyra UPS-enheter mata samma last i en parallell redundanskonfiguration. Ingen sårbar masterlogik är nödvändig med denna patenterade konstruktion. Den erbjuder automatisk delning av lasten och redundans på modulnivå utan att Hot Sync-versionerna av UPS-modulerna kopplas ihop med annat än strömkablar. Grundsystemkonfiguration Följande grundkonfigurationer för UPS-systemet är tillgängliga: UPS-system med en modul: - UPS-skåp med 0-4 batteripaket kva - Driftstid med inbyggda batterier 20 kva: upp till 31 minuter 30 kva: upp till 20 minuter - Externt batteriskåp För längre driftstid - LCD-panel som underlättar konfiguratiosval Standard - Fjärrdisplay Finns som tillval Parallella UPS-system - Upp till fyra enheter kan parallellkopplas Figur 2 En UPS-konfiguration med två externa batteriskåp. Med hjälp av valbar tilläggsutrustning kan UPS-systemets konfiguration göras effektivare. Hit hör t.ex. kommunikationskort för XSlot. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 9

10 3. Mottagning och uppackning UPS-enheten och tilläggsutrustningen levereras på en specialkonstruerad pall som är lätt att flytta med en gaffeltruck eller pallvagn. Håll alltid UPS-enheten i upprätt ställning, och tappa inte utrustningen. Stapla inte flera pallar på varandra, eftersom de innehåller högenergibatterier och är tunga. Ankomstkontroll UPS-enheten levereras tillsammans med följande utrustning: En plastpåse som innehåller: Handbok för snabb installation, på papper, flerspråkig (kommer senare) (User s Guide), på papper, engelskspråkig, på CD-ROM, flerspråkig (kommer senare) Varningsmärken för restspänningar Programvara (Software Suite), på CD-ROM, engelskspråkig RS-232 seriekablar för programvaran Leveransdokument Uppackning och visuell kontroll Kontrollera att det inte finns några yttre tecken på transportskador. Tip & Tell -indikatorn på utsidan bör vara intakt om utrustningen har transporterats i upprätt ställning. Obs! En ansökan om ersättning för transportskada ska lämnas genast och speditören måste informeras inom 7 dagar efter mottagen leverans. Emballaget ska sparas för vidare undersökning i fall av transportskada. Packa upp utrustningen genom att avlägsna transportmaterial och emballage. Kontrollera att utrustningen inte har tecken på skador och att Drop & Tell -indikatorn på insidan är intakt. Lyft utrustningen från pallen. Se till att golvytan är stabil och lämplig för transportutrustningen och den tunga vikten. 10 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

11 Figur 3 Uppackning av utrustningen på pallen. Kontrollera informationen på typskylten och verifiera att UPS-enheten är av rätt typ. Typskylten innehåller el-tekniska data, en CE-märkning, en typkod, ett delnummer och ett serienummer. Serienumret är viktigt när man begär tekniskt stöd. Det möjliggör individuell identifiering av produkten. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 11

12 4. Planering av installation Utrustningen måste installeras i upprätt läge. Den kräver fritt utrymme framför och bakom så att luftkylningen kan fungera korrekt. För service och underhåll behövs dessutom en 500 mm fri zon till höger om UPS-enheten. All kylluft sugs in genom frontpanelen och blåses ut genom bakpanelen. Avståndet från enhetens bakpanel till närmaste hinder måste vara minst 250 mm. Eftersom användaroperationer och underhåll sker via frontpanelen, ska tillräckligt med rum för detta reserveras framför enheten (minst 600 mm). Rummet där UPS-systemet installeras måste ha tillräcklig ventilation. Tillräcklig luftkonditionering krävs för att den maximala temperaturen i rummet ska hålla sig på önskad nivå: En temperaturstegring på högst +5 C kräver ett luftflöde på 600 m 3 per kilowatt förluster. En temperaturstegring på högst +10 C kräver ett luftflöde på 300 m 3 per kilowatt förluster. En omgivningstemperatur mellan 15 och 25 grader Celsius rekommenderas för att maximera batteriernas livslängd. Kylluften som sugs in UPS-enheten får inte ha en temperatur över +40 C. Undvik hög omgivningstemperatur och hög fuktighet. Golvmaterialet får inte vara brandfarligt och det måste vara tillräckligt starkt för den tunga lasten. UPS-enheten har fyra ställbara fötter som ska justeras i slutskedet av installationen. Diametern på var och dessa fötter är 29 mm. Utrustning Vikt Punktlast Fördelad last Anmärkning kva kva kva UPS utan BAT 200 kg 7,57 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade UPS+1 BAT 300 kg 11,35 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat UPS+2 BAT 400 kg 15,14 kg/m kg/m 2 2 batteripaket installerade UPS+3 BAT 500 kg 18,92 kg/cm kg/m 2 3 batteripaket installerade UPS+4 BAT 600 kg 22,71 kg/cm kg/m 2 4 batteripaket installerade EXT BAT kg 5,67 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade EXT BAT kg 19,29 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat EXT BAT kg kg/cm kg/m 2 2 batteripaket installerade Tabell 1 Belastning som golvytan måste klara. 12 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

13 5. Installation av UPS-skåpet Avståndet mellan UPS-enheter som ställs sida vid sida måste vara minst tio millimeter. Det samma gäller de separata batteriskåp (tillval) som kan installeras bredvid UPS-skåpet. Det är rekommenderat att man installerar batteriskåpet på vänster sida av UPS-enheten. Figur 4 UPS-enheten med externa batteriskåp. Obs! Ett UPS-skåp kan välta om transporthållare inte används. Både den främre och den bakre transporthållaren måste användas för att UPS-skåpet ska stå stadigt på golvet. Produktfamiljen omfattar flera alternativa batteriskåp och konfigurationer beroende på vald backuptid och batterikvalitet. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 13

14 Figur kva montageritning: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Fläktar; 5:Ingång (likriktare) strömställare; 6:Knapp för batteristart; 7:Batteribrytare; 8-13:Anslutningsterminaler; 14:Jordkontakt; 15:Förbikopplare (MBS); 16:Terminaler för strömkablar 14 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

15 Förbikopplare för underhåll Förbikopplaren för underhåll (MBS) ska monteras i UPS-skåpets botten. Den går att beställa fabriksinstallerad. Externa batteriskåp Vi rekommenderar att externa batteriskåp installeras bredvid UPS-enheten. De kan ställas på båda sidorna av UPS-enheten, men vi rekommenderar att de ställs till vänster om enheten. Kontrollera före installationen att de spänningarna på UPS-enhetens typskylt och på batteriskåpet stämmer överens. Externa batteriskåp levereras med kablar. Varning! I UPS-enheten förekommer höga likströmsspänningar. Kopplingarna mellan UPS-enheten och externa batteriskåp måste utföras av en kompetent tekniker. Batteriskåpet parallellkopplas elektriskt med UPS-enhetens inbyggda batterier. Varning! Eventuella inbyggda batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Batterirack Externa batterirackar ska dimensioneras med beaktande av spänningsfallet i kabeln. För tekniskt stöd och hjälp, vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 15

16 6. Elektriska anslutningar Kunden skaffar själv de kablar som behövs för att ansluta UPS-enheten till det lokala växelströmsnätet. De elektriska anslutningarna ska utföras enligt anvisningarna nedan. Kontroll av installationen och initialstart av UPS-systemet inklusive externa batteriskåp får bara utföras av kvalificerade personer, t.ex. kvalificerad servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Varning! Om dessa anvisningar inte följs finns risk för personskada eller dödsfall eller skador på UPS-systemet eller ansluten last. Figur 6 Placering av strömkontakter. S1:SBS-förbikopplare; S2:Omkopplare för ingång till statisk förbikopplare; S3:Omkopplare för UPS-utgång. Se till att batteribrytaren är öppen och urkopplad, koppla bort alla interna batteripaket innan kopplingar utförs till terminal X4. 16 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

17 UPS-enheten har följande el-anslutningar: Trefas (L1, L2, L3), noll (N) och skyddsjord (PE) för likriktarens igång (Obs! N är endast en öppen kopplingspunkt) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för förbikopplarens ingång (N är gemensam för likriktarens och förbikopplarens ingångar) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för lastutgången Koppling av plus (+), minus (-) och skyddsjord (PE) för externa batterier Obs! Likriktaren fungerar inte utan nolledare. Den kopplas internt mellan terminalen på förbikopplaren och likriktaren, se kopplingsschema. Strömkablar och säkringar Använd alltid lämpliga kopparkablar för olika laster med kontakter som passar terminalerna och dra åt med ett moment på ca 1,5 Nm. De angivna dimensionerna för kablar gäller multicorekablar med kopparledare i rör/kanaler på väggen eller på golvet (installationsprocedur C), omgivningstemperaturen 25 C, PVC-isolering och yttemperaturer upp till 70 C. Kablar från olika UPS-enheter kan installeras parallellt. Standarderna SFS (2002) och IEC ( ) Electrical installations of buildings med normal dimensionering enligt 1,7 x nolledare för IT-laster har använts som vägledning vid dimensioneringen. För användning under andra förhållanden, dimensionera kablarna enligt lokala säkerhetsföreskrifter för installationsmiljön och relevanta spänningar och strömmar i UPS-systemet. Säkringarna ska dimensioneras enligt lokala säkerhetsföreskrifter, rätt nätspänning och UPSmodulens nominella ingångsström. Skydda därför kablarna till ingången och förbikopplaren med säkringar av typ (gg) (gl) eller kretsbrytare av typ B-C-D mot överlast och kortslutning. Vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant för hjälp vid dimensionering av säkringar och kablar. Rekommenderade dimensioner för kablar och säkringar ges i nedanstående tabell. Ingång Förbikoppling Last PE Batteri UPS, märkeffekt Säkring Kabel Säkring Kabel/L1-N Kabel/L1-N I nom Kabel Kabel Säkring 20 kva 3-fas 3x35 A 4x10 mm² 100 A 35 mm² 35 mm² 87,0 A 16 mm² 16 mm² 2x125 A 30 kva 3-fas 3x50 A 4x10 mm² 160 A 70 mm² 70 mm² 130,4 A 35 mm² 16 mm² 2x125 A Maximalt 3-fas 4x35 mm² 95 mm² 95 mm² 35 mm² 35 mm² Tabell 2 Minimidimensioner för kablar och säkringar vid olika nominella UPS-kapaciteter och installation enligt procedur C. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 17

18 Kopplingsprocedur Terminalerna för kraftkablar är placerade i UPS-skåpets botten. Servicepersonalen sörjer för att den elektriska installationen utförs rätt. Installationsprocedur: 1. Avlägsna täckplåten/täckplåtarna i UPS-skåpets botten eller bakpanel för att skapa en passage för ingångs- och utgångskablar. För att hitta den korrekta placeringen på baksidan av skåpet, se dimensionsritning. 2. Dra kablarna genom hålet i bottnen eller på baksidan av skåpet. Om mera rum behövs medan installationen pågår kan den nedersta batterihyllan tas bort tillfälligt. 3. Anslut ledarna i likriktarens och förbikopplarens ingångskablar till rätt terminaler. 4. Anslut ledarna i utgångskabeln till rätt terminaler. 5. Anslut ledarna i kabeln från ett externt batteriskåp till terminalerna +, - och PE för ett externt batteri. Kontrollera att batteripolerna kopplas rätt. Se även avsnittet om installation av externa batteriskåp. Varning! Eventuella interna batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Säkerhetsanvisningarna i IEC/EN kräver att användaren fäster en varningsetikett på alla berörda huvudströmställare som inte är installerade nära UPS-enheten. Varningsetiketten, avsedd för personal som utför elektriskt underhåll, ska innehålla följande eller därmed ekvivalent formulering: KOPPLA BORT AVBROTTSFRI STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET (UPS) INNAN ARBETE MED DENNA KRETS PÅBÖRJAS. En lätt åtkomlig brytare måste ingå i det fasta kablaget i lokalen så som framgår av diagrammen. 18 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

19 Figur 7 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell med intern förbikopplare (MBS). UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 19

20 Figur 8 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell. 20 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

21 Installering av externa batteriskåp (EBC) Installationen utförs som följer: 1. Vi rekommenderar att externa batteriskåp (EBC) placeras till vänster om UPS-skåpet. 2. Minimiavståndet mellan ett UPS-enheten och ett externt batteriskåp och mellan två batteriskåp är 10 mm. 3. Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF. 4. Innan kablar ansluts till batteriskåp, ta loss en av kablarna (+ eller -) till i batteripaketen i alla batteriskåp och ta bort säkringarna upptill i skåpet. För att vara på den säkra sidan, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna är 0 (noll) V. Varning! Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF och verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll) innan kopplingar till terminalen utförs. 5. Om alla externa batteriskåp kopplas parallellt, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll), och anslut kablarna till terminalblocket X4 på UPSenheten. 6. Efter utförd installation, lägg tillbaka säkringarna på deras ursprungliga platser, koppla in batteripaketen, montera de avlägsnade plåtarna i rätt läge och ställ brytaren F1 i läge ON. 7. Ändra avslutningsvis antalet batteripaket i User Settings i programvaran. SETTINGS -> USER SETTINGS -> NUMBER OF BATTERY STRINGS. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 21

22 7. Programvara och anslutningar CD-ROMen Software Suite som levereras med UPS-enheten innehåller programvara och dokumentation. Dessutom innehåller den omfattande portföljen med anslutningsprogramalternativ: Web/SNMPkort för nätverksomgivningar, modemkort för 24/7 fjärrövervakning, ModBus/Jbus-kort för integrering i system för fastighetsautomation, reläinterfacekort för tillämpningar i industrier och fastigheter och RS232-kort för seriell kommunikation med en eller flera datorer. Kommunikationskablar Vi rekommenderar att kontrollkablar och kraftkablar installeras i skilda kanaler. Om kontrollkablar korsar kraftkablar, se till att det sker i en vinkel som är så nära 90 grader som möjligt. Alla kontrollkablar ska helst vara skärmade. Om skärmen jordas, ska detta utföras bara i ena änden av kabeln. Kontrollkablar ansluts som följer: 1. Ta bort luckan från UPS-enheten genom att öppna låsen och lyfta av den. 2. Lokalisera den kontrollterminal eller Xslot-modul där du önskar installera kommunikationskabeln. Figur 9 Placering av LCD-panel och terminaler för kontrollkablar: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Signalingångar (X44 & X45); EPO (NC (X12) & NO (X52)); RS-232 (X53); Reläutgång (X57). 22 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

23 Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Standardgränssnittet av typ RS-232 använder en 9 stifts honkontakt av typ D-sub. Den ska användas med levererad kabel för anslutning till dator eller externt modem. Data överförs enligt XCP-protokollet, som inkluderar statusinformation och mätvärden från UPS-enheten. RS-232- porten använder följande format: Kommunikationshastighet bps* Databitar 8 Paritet Ingen Stoppbitar 1 Handskakning Ingen *Kommunikationshastigheten kan ändras via en LCD-meny Figur 10 Identifiering av stiften i interfaceporten. Programmet LanSafe LanSafe-programmet stänger av datorer och hela nätverk vid långvariga avbrott i strömförsörjningen. Programmet erbjuder grundläggande övervakning, dataloggning, meddelanden och funktionskontroll för ett system med en enda UPS-enhet. Programmet ingår i CD:n Software Suite. Anslutningar till RS-232-interfaceporten utförs på följande sätt: 1. Anslut RS-232-kommunikationskabeln till datorn. 2. Anslut andra änden till det seriella interfacet på UPS-enheten. 3. Kör installations-cdn (Software Suite) på datorn. Obs! Om kommunikationen inte fungerar, välj rätt överföringshastighet (bit rate) på LCD-panelen. Kontrollera korrekta inställningar för överföringshastigheterna i dokumentationen för extra programvara. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 23

24 Anslutningar för extern kontroll UPS-enheten har ett interface med ingång och utgång för direkt kommunikation med ett datorsystem. Terminalerna finns bakom UPS-skåpets frontlucka. Kablar som ansluts till dessa terminaler ska säkras med kabelklämmor. Ingångs- och utgångsterminalerna är funktionellt isolerade från terminal till terminal. De är anslutna till chassiet via individuella 1 MΩ motstånd. Figur 11 Koppling av kablar för extern kontroll. Obs! Se till att polerna kopplas rätt om en omkopplare av halvledartyp används. En reläanslutning eller någon annan typ av kontrollanslutning är den metod som föredras. Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Denna ingång används för fjärravstängning av UPS-enheten. Den kan användas för nödavstängning. Det finns två funktionssätt: Antingen öppnande X52, eller slutande X12. Stift 1 och 2 i terminal X52 för fjärravstängning kopplas normalt ihop på fabriken (X12 är öppen). När slingan över X52 bryts stänger logikkretsarna omedelbart av UPS-enhetens kraftutgång och öppnar batteribrytaren (F1). Obs! Nödavstängningen bryter inte nödvändigtvis matningen av lasten när UPSenheten är i internt eller externt förbikopplingsläge. Förbikopplingen blir garanterat avstängd bara när man använder en särskild omkopplare som finns i elanslutningsskåpet. 24 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

25 För att starta om UPS-enheten måste stift 1 och 2 i terminal X52 igen kopplas ihop och enheten startas manuellt. Stiften måste vara kortslutna för att UPS-enheten ska kunna vara i gång. Den maximala resistansen är 10 ohm. Nödavstängningsterminalen får inte vara i galvanisk kontakt med kretsar som är anslutna till växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Se även avsnitt Start efter nödavstängning. Om man önskar använda nödavstängning med en krets som normalt är öppen, ska slingan över X52 behållas, medan omkopplaren för nödavstängning, som alltså är slutande, ansluts till X12. Funktionssättet är annars det samma som ovan. Reläutgångar UPS-enheten har en programmerbar reläutgång med potentialfria kontakter i terminal X57 avsedd för fjärröverföring av alarm. Dess nominella spänning och ström är 30 VAC / 1 A eller 60 VDC / 0,2 A. Ytterligare (4) reläutgångar erhålls med den XSlot-kompatibla relämodulen för AS/400. Mera information finns i avsnittet Användning av reläutgångar Varning! Reläkontakterna får inte vara galvaniskt anslutna till kretsar som är i kontakt med växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Programmerbara signalingångar UPS-enheten är utrustat med två programmerbara ingångar (X44, X45), icke-polära reläanslutningar rekommenderas. Stiften ska kortslutas med en maximal resistans på 10 ohm för att aktivera ingången i fråga. Obs! Beakta ingångarnas polaritet som den indikeras, när externa anslutningar för styrning har polaritetskontroll. Standardinställningar och programmerbara inställningar för signalingångarna: a) Disable Bypass Operation (Avaktivera förbikoppling) Om funktionen är aktiv hindras automatisk övergång till statiskt förbikopplingsläge. b) Charger off (Laddare avstängd) Om funktionen är aktiv kan batterierna inte laddas. Stöd finns för urladdning av batterierna vid strömavbrott. c) Remote ON/OFF (Fjärrstart/fjärravstängning) Om funktionen är aktiv bryts kraftutmatningen oberoende av UPS-enhetens driftsläge. Hjälpkraften, fläkten, kommunikationstekniken och likriktaren/batteriladdaren förblir tillgängliga. Om den inte är aktiv inleds omstart omedelbart. d) Request Bypass (Begär förbikoppling) Om funktionen är aktiv går UPS-enheten över i förbikopplingsläge, förutsatt att spänningen, frekvensen och synkroniseringen i förbikopplarens utgång är OK. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 25

Användarhandbok UPS kva, 230/400 V 50/60 Hz utgång (3-fasingång/utgång)

Användarhandbok UPS kva, 230/400 V 50/60 Hz utgång (3-fasingång/utgång) UPS 20-40 kva, 230/400 V 50/60 Hz utgång (3-fasingång/utgång) 2006 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powertronix UPS VELA 50-60 kva / 400 V

Powertronix UPS VELA 50-60 kva / 400 V Powertronix UPS VELA 50-60 kva / 400 V Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Viktig information - säkerhetsinformation...4 2.1 Emergency Power OFF...4 2.2 Hög spänning...4 2.3 Batterier...4 2.4 Säkerhetsregler...4

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SV ANVÄNDARHANDBOK PowerMust 400/600/1000 urkopplad Avbrottsfri elkälla (UPS) VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna användarhandbok innehåller viktiga instruktioner för modellerna

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Användarmanual UPS 8 15 kva, utgång 400V 50/60 Hz (3-fas matning/utgång)

Användarmanual UPS 8 15 kva, utgång 400V 50/60 Hz (3-fas matning/utgång) UPS 8 15 kva, utgång 400V 50/60 Hz (3-fas matning/utgång) Copyright 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Användarmanual Net Dialog UPS

Användarmanual Net Dialog UPS ANVÄNDARMANUAL Användarmanual Net Dialog UPS SID BESKRIVNING UPS 2 KOMMUNIKATIONSINTERFACE 4 INKOPPLING OCH INSTALLATION 4 TEKNISKA DATA 5 Eurotech AB Nytorpsvägen 24 183 53 TÄBY TEL: + 46 (0) 8-473 08

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah

DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Batteri DC-DC-omvandlare Puls DC UPS, 24 V DC. För externt batteri 3,9-40 Ah Lastström 10 A Endast 1 st 12 V batteri Optimerad laddning av batteriet Valbara backup-tider Reläutgångar för status Användningsområde

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

UPS AVBROTTSFRI KRAFT VA

UPS AVBROTTSFRI KRAFT VA AVBROTTSFRI KRAFT 800-3000VA VI 800/1500SC PW VI 800/1500SC är en Line-Interactive UPS med ren sinusvågs ut både vid nät- och batteridrift. Designad för att uppfylla höga säkerhetskrav. En HID-kompatibel

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN:

Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: Bruksanvisning Elma 812 Digital multimeter EAN: 5706445410033 Säkerhet Denna manual innehåller information som måste följas, för att kunna arbeta med instrumentet säkert och hålla instrumentet i ett säkert

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer