Användarhandbok UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)"

Transkript

1 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

2 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet har lagts vid att all information i handboken skall vara korrekt, men inget ansvar kan tas för eventuell felaktig eller utelämnad information. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkten.

3 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/1-fas utgångseffekt) 1. Säkerhetsinformation... 5 Målgrupp för handboken... 5 CE-märkning... 5 Vad användaren får göra... 6 Installationsmiljö... 6 Tekniskt stöd Introduktion... 7 Systembeskrivning... 7 Egenskaper: Active-front-likriktarteknik... 7 Egenskap: Advanced Battery Management-batteriövervakning (ABM)... 8 Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik... 8 Grundsystemkonfiguration Mottagning och uppackning Ankomstkontroll Uppackning och visuell kontroll Planering av installation Installation av UPS-skåpet Förbikopplare för underhåll Externa batteriskåp Batterirack Elektriska anslutningar Strömkablar och säkringar Kopplingsprocedur Installationsprocedur: Installering av externa batteriskåp (EBC) Programvara och anslutningar Kommunikationskablar Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Programmet LanSafe Anslutningar för extern kontroll Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Reläutgångar Programmerbara signalingångar XSlot-kommunikation Web/SNMP-modul (tillval) Relämodul för AS/400 (tillval) Modul med en seriell port (tillval) Modbus/Jbus-modul (tillval)... 28

4 8. Användaroperationer Displayfunktioner Användarens inställningar Byte av språk Användning av reläutgångar Normal start Batteristart Start efter nödavstängning Avstängning Underhåll Regelbunden service och serviceintervaller Batterier Kylfläkt Lysdiodsignaler Användning av förbikopplare för underhåll (MBS) Ändring av UPS-enhetens driftläge från normalläge till förbikopplingsläge för underhåll Ändring av UPS-enhetens driftläge från förbikopplat läge till normalläge Parallella konfigurationer Översikt Extra anslutningar för förbikopplare för underhåll Hot Sync-kort för XSlot: installation och kopplingar Start och drift Användning av systemförbikopplaren Startprocedur Avstängningsprocedur Skräddarsydda kopplingspaneler Återvinning av uttjänta UPS-enheten eller batterier Måttritningar Tekniska data Standarder Installationsmiljö Fysiska data Karakteristiska värden Växelströmsingång DC-krets Växelströmsutgång Garanti... 52

5 1. Säkerhetsinformation UPS-enheten kan leverera kraft från växelströmsnätet eller batterier. Det kan även förbikopplas. Enheten innehåller komponenter som leder starka elektriska strömmar och spänningar. Om installeringen utförts korrekt är höljet jordat och hör till kapslingsklass IP20 mot elektriska stötar och främmande föremål. Kom dock ihåg att bara kompetenta personer får installera och utföra service på UPS-enheten. Varning! Alla ingrepp inuti UPS-skåpet måste utföras av servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Utför aldrig service inuti UPS-enheten när det är kopplad till elnätet eller när det arbetar i batteriläge. Använd förbikopplaren för underhåll (MBS) (tillval) om en sådan installerats. Kom ihåg att öppna batteribrytaren. Kontrollera alltid med en universalmätare att inga farliga spänningar förekommer. Målgrupp för handboken Denna handbok är i första hand avsedd för personer som planerar installationen eller installerar, driftsätter, använder eller utför service på UPS-enheten. Handboken innehåller riktlinjer för leveranskontroll, installation och driftsättning av UPS-enheten. Läsaren förutsätts vara förtrogen med grunderna i ellära, kablage, elektriska komponenter och schematiska el-symboler. Denna handbok är avsedd att kunna läsas globalt. Obs! Läs denna manual innan du börjar använda arbeta med UPS-enheten. CE-märkning Produkten är CE-märkt i enlighet med följande Europadirektiv: Lågspänningsdirektivet (säkerhet) EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EEG och 93/68/EEG 89/336/EEG och 92/31/EEG En deklaration om överensstämmelse med harmoniserade standarder och direktiv för UPSenheten EN (säkerhet) och EN (EMC) tillhandahålls på nätplatsen powerware.com. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

6 Vad användaren får göra Användaren får endast: sätta i gång och stänga av UPS-enheten, utom driftsättning använda LCD-panelen och förbikopplaren för underhåll (MBS) använda extra anslutningsmoduler och deras programvara. Användaren måste följa säkerhetsanvisningarna och aldrig utför andra än ovan beskrivna åtgärder. Att avvika från anvisningarna kan innebära att användaren utsätter sig för fara eller orsakar oavsiktligt bortfall av last. Varning! Användaren får inte skruva loss skruvar utom sådana som säkrar täckplåtar på kontaktdon och förbikopplare. Den som handskas med systemet utan att beakta de elektriska riskerna kan skadas eller dö. Installationsmiljö UPS-enheten måste installeras i enlighet med rekommendationerna i denna handbok. Det får under inga omständigheter installeras i ett lufttätt rum, i närvaro av brandfarliga gaser eller i en miljö som inte håller sig inom specifikationen. För mycket damm på platsen där UPS-enheten används kan skada enheten eller leda till funktionsstörningar. UPS-enheten ska alltid skyddas för solsken och det får inte ställas utomhus. Den rekommenderade arbetstemperaturen är från +15ºC till +25ºC. Tekniskt stöd Frågor angående UPS-enheten eller batteriskåp besvaras av vår lokala enhet eller av vår lokala auktoriserade representant. Vänligen uppge produktens typkod och serienummer. 6 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

7 2. Introduktion Produkten som beskrivs i denna handbok är ett system för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) utan transformator. Den är ett äkta dubbelkonverterande online-aggregat för trefaskraft och kontinuerlig drift med torra batterier. Enheten levererar störnings- och avbrottsfri kraft som skyddar kundens känsliga system mot de nio vanligaste typerna av strömförsörjningsproblem. Systembeskrivning System för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) används för att skydda känslig IT-apparatur och förhindra förlust av värdefull elektronisk information, minimera nedtiden för apparaturen och minska sådana negativa verkningar på produktionsanläggningar som beror på oväntade problem med strömförsörjningen. UPS-systemet övervakar fortlöpande den inkommande elströmmen och tar bort överspänning, underspänning, transienter och andra störningar som förekommer i kommersiella växelströmsnät. Tillsammans med strömförsörjningssystemet i en byggnad levererar UPSsystemet sådan ren och jämn elkraft som behövs för känslig elektronisk utrustning. Under spänningssänkningar, strömavbrott och andra störningar i strömförsörjningen erbjuder batterierna nödkraft som gör att utrustningen kan fortsätta att fungera. UPS-systemet består av separata fristående skåp. Skåpen kan ställas bredvid varandra och matchar varandra till stil och färg. Bakom dörrarna finns skyddsplåtar som skyddar mot farliga spänningar. Figur 1 UPS-enheten kva, 50/60 Hz (1-fas utgångseffekt) med externt batteriskåp. Egenskaper: Active-front-likriktarteknik Traditionella THD-filter behövs inte längre med detta UPS-system. Den avancerade likriktarteknik som används i UPS-modulerna ger en perfekt sinusformad ingångsström med en effektfaktor på 0,99 och ett harmoniskt innehåll under 5 % THD(i). Detta ger systemet en pålitligare drift och besparingar i dimensioneringen av generatorer och transformatorer tack vare mindre effektförluster i lindningarna. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 7

8 Tack vare active-front-likriktaren är UPS-enheten jämförbart med en rent resistiv last i växelströmsnätet. Sålunda medför den höga effektfaktorn på ingångssidan minimerade kostnader för kablage och säkringar tack vare avsaknaden av reaktiv effektförbrukning. Det låga harmoniska innehållet beror på den höga effektfaktorn på ingångssidan, och det ger följande fördelar: inga tilläggsförluster i trådar och kablar ingen onödig uppvärmning av transformatorer och generatorer som förkortar deras livslängd ingen felaktig utlösning och inga funktionsstörningar i kretsbrytare ingen instabil funktion hos datorer, telekomutrustning, bildskärmar, elektronisk testapparatur osv. ingen resonans med kondensatorer för effektfaktorkorrigering. Egenskap: Advanced Battery Managementbatteriövervakning (ABM) ABM (avancerad batterihantering) är ett system som övervakar batteriernas tillstånd och laddar dem bara när det är nödvändigt. Det här minskar korrosionen i batteriet, vilket är nyckeln till den långa batterilivslängd som ABM ger. Systemet övervakar även att laddningen (eller nödkraft) aldrig kraschar på grund av ett dåligt eller defekt batteri. Den största orsaken till korrosion är den ström som går genom batteriet: Ju mera ström genom batteriet, desto kortare batterilivslängd. Ström går genom batteriet när det laddas eller laddas ur. Väldigt lite kan göras åt urladdningen, eftersom den beror på hur ofta och länge strömförsörjningen är bruten. ABM är en mycket värdefull egenskap, eftersom batterierna största delen av tiden inte behöver laddas. Laddningen kontrolleras och startas i följande lägen: - när enheten kopplas på - när batteriet inte laddats på 18 dagar - när spänningen mellan battericellens öppna poler sjunker under en på förhand bestämd nivå. På detta sätt ger ABM-systemet en avsevärt längre batterilivslängd jämfört med traditionella system baserade på kontinuerlig underhållsladdning. Det går inte hela tiden en korroderande ström genom batteriet. I en traditionell online-ups orsakar invertern också rippelström genom batteriet, vilket bidrar till korrosionen. Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik Detta UPS-enheten innehåller en patenterad teknik för parallellkoppling (U.S. #5,745,365) som erbjuder N+X redundans utan att skapa en s.k. single point of failure (SPOF). De moduler som använder Hot Sync är helt självständiga, och det enda del som de har gemensamt är den kritiska lastens strömutgångsbussen. Hot Sync-systemet är till 100 % genomförd som hårdvarubaserad matematisk programvara, vilket gör det pålitligare än traditionella tekniker för parallellkoppling. Eftersom lösningen är implementerad i varje enskild delmodul och Hot Sync-systemet alltid är aktivt, vet UPSmodulerna fungerar med eller utan redundansenheter. 8 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

9 Ett parallellt UPS-system innebär att två eller flera UPS-enheter kopplas parallellt, så att någon annan enhet alltid automatiskt tar över lasten i den osannolika händelsen att en av enheterna går sönder. En traditionell parallell redundanskonfiguration bygger på en slumpmässig eller förbestämd herre/slav-relation (master/slave) mellan UPS-modulerna. Logiken i mastermodulen delar ut individuella kommandon till alla slavmoduler. Tyvärr kan detta medföra single point of failure för hela systemet: Om masterlogiken eller kommunikationen med slavarna inte fungerar äventyras funktionen hos hela UPS-systemet. Hot Sync -tekniken har utvecklats för att möjliggöra ett system med parallella kapaciteter och samtidigt upprätthålla största möjliga systemtillgänglighet. Den patenterade Hot Sync-tekniken är industriledare på området och gör det möjligt att konfigurera ett parallellt redundanssystem som levererar 100 %:igt störningsfri kraft i varje läge. Dess unika digitala konstruktion eliminerar den single point of failure som alltid existerar i en traditionell parallell UPSkonfiguration, och den ger en exponentiell höjning av pålitligheten hos systemet som helhet. Hot Sync gör det möjligt att låta upp till fyra UPS-enheter mata samma last i en parallell redundanskonfiguration. Ingen sårbar masterlogik är nödvändig med denna patenterade konstruktion. Den erbjuder automatisk delning av lasten och redundans på modulnivå utan att Hot Sync-versionerna av UPS-modulerna kopplas ihop med annat än strömkablar. Grundsystemkonfiguration Följande grundkonfigurationer för UPS-systemet är tillgängliga: UPS-system med en modul: - UPS-skåp med 0-4 batteripaket kva - Driftstid med inbyggda batterier 20 kva: upp till 31 minuter 30 kva: upp till 20 minuter - Externt batteriskåp För längre driftstid - LCD-panel som underlättar konfiguratiosval Standard - Fjärrdisplay Finns som tillval Parallella UPS-system - Upp till fyra enheter kan parallellkopplas Figur 2 En UPS-konfiguration med två externa batteriskåp. Med hjälp av valbar tilläggsutrustning kan UPS-systemets konfiguration göras effektivare. Hit hör t.ex. kommunikationskort för XSlot. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 9

10 3. Mottagning och uppackning UPS-enheten och tilläggsutrustningen levereras på en specialkonstruerad pall som är lätt att flytta med en gaffeltruck eller pallvagn. Håll alltid UPS-enheten i upprätt ställning, och tappa inte utrustningen. Stapla inte flera pallar på varandra, eftersom de innehåller högenergibatterier och är tunga. Ankomstkontroll UPS-enheten levereras tillsammans med följande utrustning: En plastpåse som innehåller: Handbok för snabb installation, på papper, flerspråkig (kommer senare) (User s Guide), på papper, engelskspråkig, på CD-ROM, flerspråkig (kommer senare) Varningsmärken för restspänningar Programvara (Software Suite), på CD-ROM, engelskspråkig RS-232 seriekablar för programvaran Leveransdokument Uppackning och visuell kontroll Kontrollera att det inte finns några yttre tecken på transportskador. Tip & Tell -indikatorn på utsidan bör vara intakt om utrustningen har transporterats i upprätt ställning. Obs! En ansökan om ersättning för transportskada ska lämnas genast och speditören måste informeras inom 7 dagar efter mottagen leverans. Emballaget ska sparas för vidare undersökning i fall av transportskada. Packa upp utrustningen genom att avlägsna transportmaterial och emballage. Kontrollera att utrustningen inte har tecken på skador och att Drop & Tell -indikatorn på insidan är intakt. Lyft utrustningen från pallen. Se till att golvytan är stabil och lämplig för transportutrustningen och den tunga vikten. 10 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

11 Figur 3 Uppackning av utrustningen på pallen. Kontrollera informationen på typskylten och verifiera att UPS-enheten är av rätt typ. Typskylten innehåller el-tekniska data, en CE-märkning, en typkod, ett delnummer och ett serienummer. Serienumret är viktigt när man begär tekniskt stöd. Det möjliggör individuell identifiering av produkten. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 11

12 4. Planering av installation Utrustningen måste installeras i upprätt läge. Den kräver fritt utrymme framför och bakom så att luftkylningen kan fungera korrekt. För service och underhåll behövs dessutom en 500 mm fri zon till höger om UPS-enheten. All kylluft sugs in genom frontpanelen och blåses ut genom bakpanelen. Avståndet från enhetens bakpanel till närmaste hinder måste vara minst 250 mm. Eftersom användaroperationer och underhåll sker via frontpanelen, ska tillräckligt med rum för detta reserveras framför enheten (minst 600 mm). Rummet där UPS-systemet installeras måste ha tillräcklig ventilation. Tillräcklig luftkonditionering krävs för att den maximala temperaturen i rummet ska hålla sig på önskad nivå: En temperaturstegring på högst +5 C kräver ett luftflöde på 600 m 3 per kilowatt förluster. En temperaturstegring på högst +10 C kräver ett luftflöde på 300 m 3 per kilowatt förluster. En omgivningstemperatur mellan 15 och 25 grader Celsius rekommenderas för att maximera batteriernas livslängd. Kylluften som sugs in UPS-enheten får inte ha en temperatur över +40 C. Undvik hög omgivningstemperatur och hög fuktighet. Golvmaterialet får inte vara brandfarligt och det måste vara tillräckligt starkt för den tunga lasten. UPS-enheten har fyra ställbara fötter som ska justeras i slutskedet av installationen. Diametern på var och dessa fötter är 29 mm. Utrustning Vikt Punktlast Fördelad last Anmärkning kva kva kva UPS utan BAT 200 kg 7,57 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade UPS+1 BAT 300 kg 11,35 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat UPS+2 BAT 400 kg 15,14 kg/m kg/m 2 2 batteripaket installerade UPS+3 BAT 500 kg 18,92 kg/cm kg/m 2 3 batteripaket installerade UPS+4 BAT 600 kg 22,71 kg/cm kg/m 2 4 batteripaket installerade EXT BAT kg 5,67 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade EXT BAT kg 19,29 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat EXT BAT kg kg/cm kg/m 2 2 batteripaket installerade Tabell 1 Belastning som golvytan måste klara. 12 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

13 5. Installation av UPS-skåpet Avståndet mellan UPS-enheter som ställs sida vid sida måste vara minst tio millimeter. Det samma gäller de separata batteriskåp (tillval) som kan installeras bredvid UPS-skåpet. Det är rekommenderat att man installerar batteriskåpet på vänster sida av UPS-enheten. Figur 4 UPS-enheten med externa batteriskåp. Obs! Ett UPS-skåp kan välta om transporthållare inte används. Både den främre och den bakre transporthållaren måste användas för att UPS-skåpet ska stå stadigt på golvet. Produktfamiljen omfattar flera alternativa batteriskåp och konfigurationer beroende på vald backuptid och batterikvalitet. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 13

14 Figur kva montageritning: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Fläktar; 5:Ingång (likriktare) strömställare; 6:Knapp för batteristart; 7:Batteribrytare; 8-13:Anslutningsterminaler; 14:Jordkontakt; 15:Förbikopplare (MBS); 16:Terminaler för strömkablar 14 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

15 Förbikopplare för underhåll Förbikopplaren för underhåll (MBS) ska monteras i UPS-skåpets botten. Den går att beställa fabriksinstallerad. Externa batteriskåp Vi rekommenderar att externa batteriskåp installeras bredvid UPS-enheten. De kan ställas på båda sidorna av UPS-enheten, men vi rekommenderar att de ställs till vänster om enheten. Kontrollera före installationen att de spänningarna på UPS-enhetens typskylt och på batteriskåpet stämmer överens. Externa batteriskåp levereras med kablar. Varning! I UPS-enheten förekommer höga likströmsspänningar. Kopplingarna mellan UPS-enheten och externa batteriskåp måste utföras av en kompetent tekniker. Batteriskåpet parallellkopplas elektriskt med UPS-enhetens inbyggda batterier. Varning! Eventuella inbyggda batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Batterirack Externa batterirackar ska dimensioneras med beaktande av spänningsfallet i kabeln. För tekniskt stöd och hjälp, vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 15

16 6. Elektriska anslutningar Kunden skaffar själv de kablar som behövs för att ansluta UPS-enheten till det lokala växelströmsnätet. De elektriska anslutningarna ska utföras enligt anvisningarna nedan. Kontroll av installationen och initialstart av UPS-systemet inklusive externa batteriskåp får bara utföras av kvalificerade personer, t.ex. kvalificerad servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Varning! Om dessa anvisningar inte följs finns risk för personskada eller dödsfall eller skador på UPS-systemet eller ansluten last. Figur 6 Placering av strömkontakter. S1:SBS-förbikopplare; S2:Omkopplare för ingång till statisk förbikopplare; S3:Omkopplare för UPS-utgång. Se till att batteribrytaren är öppen och urkopplad, koppla bort alla interna batteripaket innan kopplingar utförs till terminal X4. 16 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

17 UPS-enheten har följande el-anslutningar: Trefas (L1, L2, L3), noll (N) och skyddsjord (PE) för likriktarens igång (Obs! N är endast en öppen kopplingspunkt) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för förbikopplarens ingång (N är gemensam för likriktarens och förbikopplarens ingångar) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för lastutgången Koppling av plus (+), minus (-) och skyddsjord (PE) för externa batterier Obs! Likriktaren fungerar inte utan nolledare. Den kopplas internt mellan terminalen på förbikopplaren och likriktaren, se kopplingsschema. Strömkablar och säkringar Använd alltid lämpliga kopparkablar för olika laster med kontakter som passar terminalerna och dra åt med ett moment på ca 1,5 Nm. De angivna dimensionerna för kablar gäller multicorekablar med kopparledare i rör/kanaler på väggen eller på golvet (installationsprocedur C), omgivningstemperaturen 25 C, PVC-isolering och yttemperaturer upp till 70 C. Kablar från olika UPS-enheter kan installeras parallellt. Standarderna SFS (2002) och IEC ( ) Electrical installations of buildings med normal dimensionering enligt 1,7 x nolledare för IT-laster har använts som vägledning vid dimensioneringen. För användning under andra förhållanden, dimensionera kablarna enligt lokala säkerhetsföreskrifter för installationsmiljön och relevanta spänningar och strömmar i UPS-systemet. Säkringarna ska dimensioneras enligt lokala säkerhetsföreskrifter, rätt nätspänning och UPSmodulens nominella ingångsström. Skydda därför kablarna till ingången och förbikopplaren med säkringar av typ (gg) (gl) eller kretsbrytare av typ B-C-D mot överlast och kortslutning. Vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant för hjälp vid dimensionering av säkringar och kablar. Rekommenderade dimensioner för kablar och säkringar ges i nedanstående tabell. Ingång Förbikoppling Last PE Batteri UPS, märkeffekt Säkring Kabel Säkring Kabel/L1-N Kabel/L1-N I nom Kabel Kabel Säkring 20 kva 3-fas 3x35 A 4x10 mm² 100 A 35 mm² 35 mm² 87,0 A 16 mm² 16 mm² 2x125 A 30 kva 3-fas 3x50 A 4x10 mm² 160 A 70 mm² 70 mm² 130,4 A 35 mm² 16 mm² 2x125 A Maximalt 3-fas 4x35 mm² 95 mm² 95 mm² 35 mm² 35 mm² Tabell 2 Minimidimensioner för kablar och säkringar vid olika nominella UPS-kapaciteter och installation enligt procedur C. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 17

18 Kopplingsprocedur Terminalerna för kraftkablar är placerade i UPS-skåpets botten. Servicepersonalen sörjer för att den elektriska installationen utförs rätt. Installationsprocedur: 1. Avlägsna täckplåten/täckplåtarna i UPS-skåpets botten eller bakpanel för att skapa en passage för ingångs- och utgångskablar. För att hitta den korrekta placeringen på baksidan av skåpet, se dimensionsritning. 2. Dra kablarna genom hålet i bottnen eller på baksidan av skåpet. Om mera rum behövs medan installationen pågår kan den nedersta batterihyllan tas bort tillfälligt. 3. Anslut ledarna i likriktarens och förbikopplarens ingångskablar till rätt terminaler. 4. Anslut ledarna i utgångskabeln till rätt terminaler. 5. Anslut ledarna i kabeln från ett externt batteriskåp till terminalerna +, - och PE för ett externt batteri. Kontrollera att batteripolerna kopplas rätt. Se även avsnittet om installation av externa batteriskåp. Varning! Eventuella interna batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Säkerhetsanvisningarna i IEC/EN kräver att användaren fäster en varningsetikett på alla berörda huvudströmställare som inte är installerade nära UPS-enheten. Varningsetiketten, avsedd för personal som utför elektriskt underhåll, ska innehålla följande eller därmed ekvivalent formulering: KOPPLA BORT AVBROTTSFRI STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET (UPS) INNAN ARBETE MED DENNA KRETS PÅBÖRJAS. En lätt åtkomlig brytare måste ingå i det fasta kablaget i lokalen så som framgår av diagrammen. 18 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

19 Figur 7 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell med intern förbikopplare (MBS). UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 19

20 Figur 8 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell. 20 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

21 Installering av externa batteriskåp (EBC) Installationen utförs som följer: 1. Vi rekommenderar att externa batteriskåp (EBC) placeras till vänster om UPS-skåpet. 2. Minimiavståndet mellan ett UPS-enheten och ett externt batteriskåp och mellan två batteriskåp är 10 mm. 3. Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF. 4. Innan kablar ansluts till batteriskåp, ta loss en av kablarna (+ eller -) till i batteripaketen i alla batteriskåp och ta bort säkringarna upptill i skåpet. För att vara på den säkra sidan, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna är 0 (noll) V. Varning! Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF och verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll) innan kopplingar till terminalen utförs. 5. Om alla externa batteriskåp kopplas parallellt, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll), och anslut kablarna till terminalblocket X4 på UPSenheten. 6. Efter utförd installation, lägg tillbaka säkringarna på deras ursprungliga platser, koppla in batteripaketen, montera de avlägsnade plåtarna i rätt läge och ställ brytaren F1 i läge ON. 7. Ändra avslutningsvis antalet batteripaket i User Settings i programvaran. SETTINGS -> USER SETTINGS -> NUMBER OF BATTERY STRINGS. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 21

22 7. Programvara och anslutningar CD-ROMen Software Suite som levereras med UPS-enheten innehåller programvara och dokumentation. Dessutom innehåller den omfattande portföljen med anslutningsprogramalternativ: Web/SNMPkort för nätverksomgivningar, modemkort för 24/7 fjärrövervakning, ModBus/Jbus-kort för integrering i system för fastighetsautomation, reläinterfacekort för tillämpningar i industrier och fastigheter och RS232-kort för seriell kommunikation med en eller flera datorer. Kommunikationskablar Vi rekommenderar att kontrollkablar och kraftkablar installeras i skilda kanaler. Om kontrollkablar korsar kraftkablar, se till att det sker i en vinkel som är så nära 90 grader som möjligt. Alla kontrollkablar ska helst vara skärmade. Om skärmen jordas, ska detta utföras bara i ena änden av kabeln. Kontrollkablar ansluts som följer: 1. Ta bort luckan från UPS-enheten genom att öppna låsen och lyfta av den. 2. Lokalisera den kontrollterminal eller Xslot-modul där du önskar installera kommunikationskabeln. Figur 9 Placering av LCD-panel och terminaler för kontrollkablar: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Signalingångar (X44 & X45); EPO (NC (X12) & NO (X52)); RS-232 (X53); Reläutgång (X57). 22 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

23 Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Standardgränssnittet av typ RS-232 använder en 9 stifts honkontakt av typ D-sub. Den ska användas med levererad kabel för anslutning till dator eller externt modem. Data överförs enligt XCP-protokollet, som inkluderar statusinformation och mätvärden från UPS-enheten. RS-232- porten använder följande format: Kommunikationshastighet bps* Databitar 8 Paritet Ingen Stoppbitar 1 Handskakning Ingen *Kommunikationshastigheten kan ändras via en LCD-meny Figur 10 Identifiering av stiften i interfaceporten. Programmet LanSafe LanSafe-programmet stänger av datorer och hela nätverk vid långvariga avbrott i strömförsörjningen. Programmet erbjuder grundläggande övervakning, dataloggning, meddelanden och funktionskontroll för ett system med en enda UPS-enhet. Programmet ingår i CD:n Software Suite. Anslutningar till RS-232-interfaceporten utförs på följande sätt: 1. Anslut RS-232-kommunikationskabeln till datorn. 2. Anslut andra änden till det seriella interfacet på UPS-enheten. 3. Kör installations-cdn (Software Suite) på datorn. Obs! Om kommunikationen inte fungerar, välj rätt överföringshastighet (bit rate) på LCD-panelen. Kontrollera korrekta inställningar för överföringshastigheterna i dokumentationen för extra programvara. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 23

24 Anslutningar för extern kontroll UPS-enheten har ett interface med ingång och utgång för direkt kommunikation med ett datorsystem. Terminalerna finns bakom UPS-skåpets frontlucka. Kablar som ansluts till dessa terminaler ska säkras med kabelklämmor. Ingångs- och utgångsterminalerna är funktionellt isolerade från terminal till terminal. De är anslutna till chassiet via individuella 1 MΩ motstånd. Figur 11 Koppling av kablar för extern kontroll. Obs! Se till att polerna kopplas rätt om en omkopplare av halvledartyp används. En reläanslutning eller någon annan typ av kontrollanslutning är den metod som föredras. Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Denna ingång används för fjärravstängning av UPS-enheten. Den kan användas för nödavstängning. Det finns två funktionssätt: Antingen öppnande X52, eller slutande X12. Stift 1 och 2 i terminal X52 för fjärravstängning kopplas normalt ihop på fabriken (X12 är öppen). När slingan över X52 bryts stänger logikkretsarna omedelbart av UPS-enhetens kraftutgång och öppnar batteribrytaren (F1). Obs! Nödavstängningen bryter inte nödvändigtvis matningen av lasten när UPSenheten är i internt eller externt förbikopplingsläge. Förbikopplingen blir garanterat avstängd bara när man använder en särskild omkopplare som finns i elanslutningsskåpet. 24 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

25 För att starta om UPS-enheten måste stift 1 och 2 i terminal X52 igen kopplas ihop och enheten startas manuellt. Stiften måste vara kortslutna för att UPS-enheten ska kunna vara i gång. Den maximala resistansen är 10 ohm. Nödavstängningsterminalen får inte vara i galvanisk kontakt med kretsar som är anslutna till växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Se även avsnitt Start efter nödavstängning. Om man önskar använda nödavstängning med en krets som normalt är öppen, ska slingan över X52 behållas, medan omkopplaren för nödavstängning, som alltså är slutande, ansluts till X12. Funktionssättet är annars det samma som ovan. Reläutgångar UPS-enheten har en programmerbar reläutgång med potentialfria kontakter i terminal X57 avsedd för fjärröverföring av alarm. Dess nominella spänning och ström är 30 VAC / 1 A eller 60 VDC / 0,2 A. Ytterligare (4) reläutgångar erhålls med den XSlot-kompatibla relämodulen för AS/400. Mera information finns i avsnittet Användning av reläutgångar Varning! Reläkontakterna får inte vara galvaniskt anslutna till kretsar som är i kontakt med växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Programmerbara signalingångar UPS-enheten är utrustat med två programmerbara ingångar (X44, X45), icke-polära reläanslutningar rekommenderas. Stiften ska kortslutas med en maximal resistans på 10 ohm för att aktivera ingången i fråga. Obs! Beakta ingångarnas polaritet som den indikeras, när externa anslutningar för styrning har polaritetskontroll. Standardinställningar och programmerbara inställningar för signalingångarna: a) Disable Bypass Operation (Avaktivera förbikoppling) Om funktionen är aktiv hindras automatisk övergång till statiskt förbikopplingsläge. b) Charger off (Laddare avstängd) Om funktionen är aktiv kan batterierna inte laddas. Stöd finns för urladdning av batterierna vid strömavbrott. c) Remote ON/OFF (Fjärrstart/fjärravstängning) Om funktionen är aktiv bryts kraftutmatningen oberoende av UPS-enhetens driftsläge. Hjälpkraften, fläkten, kommunikationstekniken och likriktaren/batteriladdaren förblir tillgängliga. Om den inte är aktiv inleds omstart omedelbart. d) Request Bypass (Begär förbikoppling) Om funktionen är aktiv går UPS-enheten över i förbikopplingsläge, förutsatt att spänningen, frekvensen och synkroniseringen i förbikopplarens utgång är OK. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 25

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

PowerMust Office Avbrottsfri elkälla (UPS)

PowerMust Office Avbrottsfri elkälla (UPS) SV ANVÄNDARHANDBOK PowerMust Office Avbrottsfri elkälla (UPS) VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna handbok innehåller viktiga instruktioner för modellerna i PowerMust Office-serien

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish

LEC. LEC startrutin. Temperaturreglering. Grundläggande drift / Avancerad inställning / Felsökning C K. Version 1.0 Swedish LEC startrutin Torka verktyget, lägg på full låskraft, - gånger (kläm fast ev. kablar före drift). Ställ huvudströmbrytaren på Till. automatiskt börvärde. zon, zon eller båda. Skriv in automatiskt börvärde.

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande BT 40-serien BT40 BT40L BT40BL SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 S Innehållsförteckning BT40 / BT40L & BT40BL Översikt Översikt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska

BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska BRUKSANVISNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 Utgåva 1 Svenska INNEHÅLL Installation (Alla modeller med 3 N m, 10 N m och 25 N m) 2 Användning (43250, 43251 & 43252) 3 Användning (43253, 43254

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W

Användar- & installationsmanual. Elektron Inverter 300W-1500W Användar- & installationsmanual Elektron Inverter 300W-1500W JD Elektronik 19 maj 2014 DRAFT: 19 maj 2014 ii Introduktion Tack för att du köpt en Elektron Inverter Ren Sinus! Denna manual kommer guida

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer