Användarhandbok UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)"

Transkript

1 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

2 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet har lagts vid att all information i handboken skall vara korrekt, men inget ansvar kan tas för eventuell felaktig eller utelämnad information. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i produkten.

3 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/1-fas utgångseffekt) 1. Säkerhetsinformation... 5 Målgrupp för handboken... 5 CE-märkning... 5 Vad användaren får göra... 6 Installationsmiljö... 6 Tekniskt stöd Introduktion... 7 Systembeskrivning... 7 Egenskaper: Active-front-likriktarteknik... 7 Egenskap: Advanced Battery Management-batteriövervakning (ABM)... 8 Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik... 8 Grundsystemkonfiguration Mottagning och uppackning Ankomstkontroll Uppackning och visuell kontroll Planering av installation Installation av UPS-skåpet Förbikopplare för underhåll Externa batteriskåp Batterirack Elektriska anslutningar Strömkablar och säkringar Kopplingsprocedur Installationsprocedur: Installering av externa batteriskåp (EBC) Programvara och anslutningar Kommunikationskablar Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Programmet LanSafe Anslutningar för extern kontroll Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Reläutgångar Programmerbara signalingångar XSlot-kommunikation Web/SNMP-modul (tillval) Relämodul för AS/400 (tillval) Modul med en seriell port (tillval) Modbus/Jbus-modul (tillval)... 28

4 8. Användaroperationer Displayfunktioner Användarens inställningar Byte av språk Användning av reläutgångar Normal start Batteristart Start efter nödavstängning Avstängning Underhåll Regelbunden service och serviceintervaller Batterier Kylfläkt Lysdiodsignaler Användning av förbikopplare för underhåll (MBS) Ändring av UPS-enhetens driftläge från normalläge till förbikopplingsläge för underhåll Ändring av UPS-enhetens driftläge från förbikopplat läge till normalläge Parallella konfigurationer Översikt Extra anslutningar för förbikopplare för underhåll Hot Sync-kort för XSlot: installation och kopplingar Start och drift Användning av systemförbikopplaren Startprocedur Avstängningsprocedur Skräddarsydda kopplingspaneler Återvinning av uttjänta UPS-enheten eller batterier Måttritningar Tekniska data Standarder Installationsmiljö Fysiska data Karakteristiska värden Växelströmsingång DC-krets Växelströmsutgång Garanti... 52

5 1. Säkerhetsinformation UPS-enheten kan leverera kraft från växelströmsnätet eller batterier. Det kan även förbikopplas. Enheten innehåller komponenter som leder starka elektriska strömmar och spänningar. Om installeringen utförts korrekt är höljet jordat och hör till kapslingsklass IP20 mot elektriska stötar och främmande föremål. Kom dock ihåg att bara kompetenta personer får installera och utföra service på UPS-enheten. Varning! Alla ingrepp inuti UPS-skåpet måste utföras av servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Utför aldrig service inuti UPS-enheten när det är kopplad till elnätet eller när det arbetar i batteriläge. Använd förbikopplaren för underhåll (MBS) (tillval) om en sådan installerats. Kom ihåg att öppna batteribrytaren. Kontrollera alltid med en universalmätare att inga farliga spänningar förekommer. Målgrupp för handboken Denna handbok är i första hand avsedd för personer som planerar installationen eller installerar, driftsätter, använder eller utför service på UPS-enheten. Handboken innehåller riktlinjer för leveranskontroll, installation och driftsättning av UPS-enheten. Läsaren förutsätts vara förtrogen med grunderna i ellära, kablage, elektriska komponenter och schematiska el-symboler. Denna handbok är avsedd att kunna läsas globalt. Obs! Läs denna manual innan du börjar använda arbeta med UPS-enheten. CE-märkning Produkten är CE-märkt i enlighet med följande Europadirektiv: Lågspänningsdirektivet (säkerhet) EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EEG och 93/68/EEG 89/336/EEG och 92/31/EEG En deklaration om överensstämmelse med harmoniserade standarder och direktiv för UPSenheten EN (säkerhet) och EN (EMC) tillhandahålls på nätplatsen powerware.com. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

6 Vad användaren får göra Användaren får endast: sätta i gång och stänga av UPS-enheten, utom driftsättning använda LCD-panelen och förbikopplaren för underhåll (MBS) använda extra anslutningsmoduler och deras programvara. Användaren måste följa säkerhetsanvisningarna och aldrig utför andra än ovan beskrivna åtgärder. Att avvika från anvisningarna kan innebära att användaren utsätter sig för fara eller orsakar oavsiktligt bortfall av last. Varning! Användaren får inte skruva loss skruvar utom sådana som säkrar täckplåtar på kontaktdon och förbikopplare. Den som handskas med systemet utan att beakta de elektriska riskerna kan skadas eller dö. Installationsmiljö UPS-enheten måste installeras i enlighet med rekommendationerna i denna handbok. Det får under inga omständigheter installeras i ett lufttätt rum, i närvaro av brandfarliga gaser eller i en miljö som inte håller sig inom specifikationen. För mycket damm på platsen där UPS-enheten används kan skada enheten eller leda till funktionsstörningar. UPS-enheten ska alltid skyddas för solsken och det får inte ställas utomhus. Den rekommenderade arbetstemperaturen är från +15ºC till +25ºC. Tekniskt stöd Frågor angående UPS-enheten eller batteriskåp besvaras av vår lokala enhet eller av vår lokala auktoriserade representant. Vänligen uppge produktens typkod och serienummer. 6 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

7 2. Introduktion Produkten som beskrivs i denna handbok är ett system för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) utan transformator. Den är ett äkta dubbelkonverterande online-aggregat för trefaskraft och kontinuerlig drift med torra batterier. Enheten levererar störnings- och avbrottsfri kraft som skyddar kundens känsliga system mot de nio vanligaste typerna av strömförsörjningsproblem. Systembeskrivning System för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) används för att skydda känslig IT-apparatur och förhindra förlust av värdefull elektronisk information, minimera nedtiden för apparaturen och minska sådana negativa verkningar på produktionsanläggningar som beror på oväntade problem med strömförsörjningen. UPS-systemet övervakar fortlöpande den inkommande elströmmen och tar bort överspänning, underspänning, transienter och andra störningar som förekommer i kommersiella växelströmsnät. Tillsammans med strömförsörjningssystemet i en byggnad levererar UPSsystemet sådan ren och jämn elkraft som behövs för känslig elektronisk utrustning. Under spänningssänkningar, strömavbrott och andra störningar i strömförsörjningen erbjuder batterierna nödkraft som gör att utrustningen kan fortsätta att fungera. UPS-systemet består av separata fristående skåp. Skåpen kan ställas bredvid varandra och matchar varandra till stil och färg. Bakom dörrarna finns skyddsplåtar som skyddar mot farliga spänningar. Figur 1 UPS-enheten kva, 50/60 Hz (1-fas utgångseffekt) med externt batteriskåp. Egenskaper: Active-front-likriktarteknik Traditionella THD-filter behövs inte längre med detta UPS-system. Den avancerade likriktarteknik som används i UPS-modulerna ger en perfekt sinusformad ingångsström med en effektfaktor på 0,99 och ett harmoniskt innehåll under 5 % THD(i). Detta ger systemet en pålitligare drift och besparingar i dimensioneringen av generatorer och transformatorer tack vare mindre effektförluster i lindningarna. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 7

8 Tack vare active-front-likriktaren är UPS-enheten jämförbart med en rent resistiv last i växelströmsnätet. Sålunda medför den höga effektfaktorn på ingångssidan minimerade kostnader för kablage och säkringar tack vare avsaknaden av reaktiv effektförbrukning. Det låga harmoniska innehållet beror på den höga effektfaktorn på ingångssidan, och det ger följande fördelar: inga tilläggsförluster i trådar och kablar ingen onödig uppvärmning av transformatorer och generatorer som förkortar deras livslängd ingen felaktig utlösning och inga funktionsstörningar i kretsbrytare ingen instabil funktion hos datorer, telekomutrustning, bildskärmar, elektronisk testapparatur osv. ingen resonans med kondensatorer för effektfaktorkorrigering. Egenskap: Advanced Battery Managementbatteriövervakning (ABM) ABM (avancerad batterihantering) är ett system som övervakar batteriernas tillstånd och laddar dem bara när det är nödvändigt. Det här minskar korrosionen i batteriet, vilket är nyckeln till den långa batterilivslängd som ABM ger. Systemet övervakar även att laddningen (eller nödkraft) aldrig kraschar på grund av ett dåligt eller defekt batteri. Den största orsaken till korrosion är den ström som går genom batteriet: Ju mera ström genom batteriet, desto kortare batterilivslängd. Ström går genom batteriet när det laddas eller laddas ur. Väldigt lite kan göras åt urladdningen, eftersom den beror på hur ofta och länge strömförsörjningen är bruten. ABM är en mycket värdefull egenskap, eftersom batterierna största delen av tiden inte behöver laddas. Laddningen kontrolleras och startas i följande lägen: - när enheten kopplas på - när batteriet inte laddats på 18 dagar - när spänningen mellan battericellens öppna poler sjunker under en på förhand bestämd nivå. På detta sätt ger ABM-systemet en avsevärt längre batterilivslängd jämfört med traditionella system baserade på kontinuerlig underhållsladdning. Det går inte hela tiden en korroderande ström genom batteriet. I en traditionell online-ups orsakar invertern också rippelström genom batteriet, vilket bidrar till korrosionen. Egenskap: Hot Sync - parallellkopplingsteknik Detta UPS-enheten innehåller en patenterad teknik för parallellkoppling (U.S. #5,745,365) som erbjuder N+X redundans utan att skapa en s.k. single point of failure (SPOF). De moduler som använder Hot Sync är helt självständiga, och det enda del som de har gemensamt är den kritiska lastens strömutgångsbussen. Hot Sync-systemet är till 100 % genomförd som hårdvarubaserad matematisk programvara, vilket gör det pålitligare än traditionella tekniker för parallellkoppling. Eftersom lösningen är implementerad i varje enskild delmodul och Hot Sync-systemet alltid är aktivt, vet UPSmodulerna fungerar med eller utan redundansenheter. 8 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

9 Ett parallellt UPS-system innebär att två eller flera UPS-enheter kopplas parallellt, så att någon annan enhet alltid automatiskt tar över lasten i den osannolika händelsen att en av enheterna går sönder. En traditionell parallell redundanskonfiguration bygger på en slumpmässig eller förbestämd herre/slav-relation (master/slave) mellan UPS-modulerna. Logiken i mastermodulen delar ut individuella kommandon till alla slavmoduler. Tyvärr kan detta medföra single point of failure för hela systemet: Om masterlogiken eller kommunikationen med slavarna inte fungerar äventyras funktionen hos hela UPS-systemet. Hot Sync -tekniken har utvecklats för att möjliggöra ett system med parallella kapaciteter och samtidigt upprätthålla största möjliga systemtillgänglighet. Den patenterade Hot Sync-tekniken är industriledare på området och gör det möjligt att konfigurera ett parallellt redundanssystem som levererar 100 %:igt störningsfri kraft i varje läge. Dess unika digitala konstruktion eliminerar den single point of failure som alltid existerar i en traditionell parallell UPSkonfiguration, och den ger en exponentiell höjning av pålitligheten hos systemet som helhet. Hot Sync gör det möjligt att låta upp till fyra UPS-enheter mata samma last i en parallell redundanskonfiguration. Ingen sårbar masterlogik är nödvändig med denna patenterade konstruktion. Den erbjuder automatisk delning av lasten och redundans på modulnivå utan att Hot Sync-versionerna av UPS-modulerna kopplas ihop med annat än strömkablar. Grundsystemkonfiguration Följande grundkonfigurationer för UPS-systemet är tillgängliga: UPS-system med en modul: - UPS-skåp med 0-4 batteripaket kva - Driftstid med inbyggda batterier 20 kva: upp till 31 minuter 30 kva: upp till 20 minuter - Externt batteriskåp För längre driftstid - LCD-panel som underlättar konfiguratiosval Standard - Fjärrdisplay Finns som tillval Parallella UPS-system - Upp till fyra enheter kan parallellkopplas Figur 2 En UPS-konfiguration med två externa batteriskåp. Med hjälp av valbar tilläggsutrustning kan UPS-systemets konfiguration göras effektivare. Hit hör t.ex. kommunikationskort för XSlot. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 9

10 3. Mottagning och uppackning UPS-enheten och tilläggsutrustningen levereras på en specialkonstruerad pall som är lätt att flytta med en gaffeltruck eller pallvagn. Håll alltid UPS-enheten i upprätt ställning, och tappa inte utrustningen. Stapla inte flera pallar på varandra, eftersom de innehåller högenergibatterier och är tunga. Ankomstkontroll UPS-enheten levereras tillsammans med följande utrustning: En plastpåse som innehåller: Handbok för snabb installation, på papper, flerspråkig (kommer senare) (User s Guide), på papper, engelskspråkig, på CD-ROM, flerspråkig (kommer senare) Varningsmärken för restspänningar Programvara (Software Suite), på CD-ROM, engelskspråkig RS-232 seriekablar för programvaran Leveransdokument Uppackning och visuell kontroll Kontrollera att det inte finns några yttre tecken på transportskador. Tip & Tell -indikatorn på utsidan bör vara intakt om utrustningen har transporterats i upprätt ställning. Obs! En ansökan om ersättning för transportskada ska lämnas genast och speditören måste informeras inom 7 dagar efter mottagen leverans. Emballaget ska sparas för vidare undersökning i fall av transportskada. Packa upp utrustningen genom att avlägsna transportmaterial och emballage. Kontrollera att utrustningen inte har tecken på skador och att Drop & Tell -indikatorn på insidan är intakt. Lyft utrustningen från pallen. Se till att golvytan är stabil och lämplig för transportutrustningen och den tunga vikten. 10 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

11 Figur 3 Uppackning av utrustningen på pallen. Kontrollera informationen på typskylten och verifiera att UPS-enheten är av rätt typ. Typskylten innehåller el-tekniska data, en CE-märkning, en typkod, ett delnummer och ett serienummer. Serienumret är viktigt när man begär tekniskt stöd. Det möjliggör individuell identifiering av produkten. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 11

12 4. Planering av installation Utrustningen måste installeras i upprätt läge. Den kräver fritt utrymme framför och bakom så att luftkylningen kan fungera korrekt. För service och underhåll behövs dessutom en 500 mm fri zon till höger om UPS-enheten. All kylluft sugs in genom frontpanelen och blåses ut genom bakpanelen. Avståndet från enhetens bakpanel till närmaste hinder måste vara minst 250 mm. Eftersom användaroperationer och underhåll sker via frontpanelen, ska tillräckligt med rum för detta reserveras framför enheten (minst 600 mm). Rummet där UPS-systemet installeras måste ha tillräcklig ventilation. Tillräcklig luftkonditionering krävs för att den maximala temperaturen i rummet ska hålla sig på önskad nivå: En temperaturstegring på högst +5 C kräver ett luftflöde på 600 m 3 per kilowatt förluster. En temperaturstegring på högst +10 C kräver ett luftflöde på 300 m 3 per kilowatt förluster. En omgivningstemperatur mellan 15 och 25 grader Celsius rekommenderas för att maximera batteriernas livslängd. Kylluften som sugs in UPS-enheten får inte ha en temperatur över +40 C. Undvik hög omgivningstemperatur och hög fuktighet. Golvmaterialet får inte vara brandfarligt och det måste vara tillräckligt starkt för den tunga lasten. UPS-enheten har fyra ställbara fötter som ska justeras i slutskedet av installationen. Diametern på var och dessa fötter är 29 mm. Utrustning Vikt Punktlast Fördelad last Anmärkning kva kva kva UPS utan BAT 200 kg 7,57 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade UPS+1 BAT 300 kg 11,35 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat UPS+2 BAT 400 kg 15,14 kg/m kg/m 2 2 batteripaket installerade UPS+3 BAT 500 kg 18,92 kg/cm kg/m 2 3 batteripaket installerade UPS+4 BAT 600 kg 22,71 kg/cm kg/m 2 4 batteripaket installerade EXT BAT kg 5,67 kg/cm kg/m 2 Inga batterier installerade EXT BAT kg 19,29 kg/cm kg/m 2 1 batteripaket installerat EXT BAT kg kg/cm kg/m 2 2 batteripaket installerade Tabell 1 Belastning som golvytan måste klara. 12 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

13 5. Installation av UPS-skåpet Avståndet mellan UPS-enheter som ställs sida vid sida måste vara minst tio millimeter. Det samma gäller de separata batteriskåp (tillval) som kan installeras bredvid UPS-skåpet. Det är rekommenderat att man installerar batteriskåpet på vänster sida av UPS-enheten. Figur 4 UPS-enheten med externa batteriskåp. Obs! Ett UPS-skåp kan välta om transporthållare inte används. Både den främre och den bakre transporthållaren måste användas för att UPS-skåpet ska stå stadigt på golvet. Produktfamiljen omfattar flera alternativa batteriskåp och konfigurationer beroende på vald backuptid och batterikvalitet. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 13

14 Figur kva montageritning: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Fläktar; 5:Ingång (likriktare) strömställare; 6:Knapp för batteristart; 7:Batteribrytare; 8-13:Anslutningsterminaler; 14:Jordkontakt; 15:Förbikopplare (MBS); 16:Terminaler för strömkablar 14 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

15 Förbikopplare för underhåll Förbikopplaren för underhåll (MBS) ska monteras i UPS-skåpets botten. Den går att beställa fabriksinstallerad. Externa batteriskåp Vi rekommenderar att externa batteriskåp installeras bredvid UPS-enheten. De kan ställas på båda sidorna av UPS-enheten, men vi rekommenderar att de ställs till vänster om enheten. Kontrollera före installationen att de spänningarna på UPS-enhetens typskylt och på batteriskåpet stämmer överens. Externa batteriskåp levereras med kablar. Varning! I UPS-enheten förekommer höga likströmsspänningar. Kopplingarna mellan UPS-enheten och externa batteriskåp måste utföras av en kompetent tekniker. Batteriskåpet parallellkopplas elektriskt med UPS-enhetens inbyggda batterier. Varning! Eventuella inbyggda batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Batterirack Externa batterirackar ska dimensioneras med beaktande av spänningsfallet i kabeln. För tekniskt stöd och hjälp, vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 15

16 6. Elektriska anslutningar Kunden skaffar själv de kablar som behövs för att ansluta UPS-enheten till det lokala växelströmsnätet. De elektriska anslutningarna ska utföras enligt anvisningarna nedan. Kontroll av installationen och initialstart av UPS-systemet inklusive externa batteriskåp får bara utföras av kvalificerade personer, t.ex. kvalificerad servicepersonal från tillverkaren eller av personal som är auktoriserad av tillverkaren. Varning! Om dessa anvisningar inte följs finns risk för personskada eller dödsfall eller skador på UPS-systemet eller ansluten last. Figur 6 Placering av strömkontakter. S1:SBS-förbikopplare; S2:Omkopplare för ingång till statisk förbikopplare; S3:Omkopplare för UPS-utgång. Se till att batteribrytaren är öppen och urkopplad, koppla bort alla interna batteripaket innan kopplingar utförs till terminal X4. 16 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

17 UPS-enheten har följande el-anslutningar: Trefas (L1, L2, L3), noll (N) och skyddsjord (PE) för likriktarens igång (Obs! N är endast en öppen kopplingspunkt) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för förbikopplarens ingång (N är gemensam för likriktarens och förbikopplarens ingångar) 1-fas (L1), noll (N) och skyddsjord (PE) för lastutgången Koppling av plus (+), minus (-) och skyddsjord (PE) för externa batterier Obs! Likriktaren fungerar inte utan nolledare. Den kopplas internt mellan terminalen på förbikopplaren och likriktaren, se kopplingsschema. Strömkablar och säkringar Använd alltid lämpliga kopparkablar för olika laster med kontakter som passar terminalerna och dra åt med ett moment på ca 1,5 Nm. De angivna dimensionerna för kablar gäller multicorekablar med kopparledare i rör/kanaler på väggen eller på golvet (installationsprocedur C), omgivningstemperaturen 25 C, PVC-isolering och yttemperaturer upp till 70 C. Kablar från olika UPS-enheter kan installeras parallellt. Standarderna SFS (2002) och IEC ( ) Electrical installations of buildings med normal dimensionering enligt 1,7 x nolledare för IT-laster har använts som vägledning vid dimensioneringen. För användning under andra förhållanden, dimensionera kablarna enligt lokala säkerhetsföreskrifter för installationsmiljön och relevanta spänningar och strömmar i UPS-systemet. Säkringarna ska dimensioneras enligt lokala säkerhetsföreskrifter, rätt nätspänning och UPSmodulens nominella ingångsström. Skydda därför kablarna till ingången och förbikopplaren med säkringar av typ (gg) (gl) eller kretsbrytare av typ B-C-D mot överlast och kortslutning. Vänligen kontakta vår lokala enhet eller vår lokala auktoriserade representant för hjälp vid dimensionering av säkringar och kablar. Rekommenderade dimensioner för kablar och säkringar ges i nedanstående tabell. Ingång Förbikoppling Last PE Batteri UPS, märkeffekt Säkring Kabel Säkring Kabel/L1-N Kabel/L1-N I nom Kabel Kabel Säkring 20 kva 3-fas 3x35 A 4x10 mm² 100 A 35 mm² 35 mm² 87,0 A 16 mm² 16 mm² 2x125 A 30 kva 3-fas 3x50 A 4x10 mm² 160 A 70 mm² 70 mm² 130,4 A 35 mm² 16 mm² 2x125 A Maximalt 3-fas 4x35 mm² 95 mm² 95 mm² 35 mm² 35 mm² Tabell 2 Minimidimensioner för kablar och säkringar vid olika nominella UPS-kapaciteter och installation enligt procedur C. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 17

18 Kopplingsprocedur Terminalerna för kraftkablar är placerade i UPS-skåpets botten. Servicepersonalen sörjer för att den elektriska installationen utförs rätt. Installationsprocedur: 1. Avlägsna täckplåten/täckplåtarna i UPS-skåpets botten eller bakpanel för att skapa en passage för ingångs- och utgångskablar. För att hitta den korrekta placeringen på baksidan av skåpet, se dimensionsritning. 2. Dra kablarna genom hålet i bottnen eller på baksidan av skåpet. Om mera rum behövs medan installationen pågår kan den nedersta batterihyllan tas bort tillfälligt. 3. Anslut ledarna i likriktarens och förbikopplarens ingångskablar till rätt terminaler. 4. Anslut ledarna i utgångskabeln till rätt terminaler. 5. Anslut ledarna i kabeln från ett externt batteriskåp till terminalerna +, - och PE för ett externt batteri. Kontrollera att batteripolerna kopplas rätt. Se även avsnittet om installation av externa batteriskåp. Varning! Eventuella interna batterier måste först kopplas från, eftersom terminalerna för externa batterier kan vara farliga på grund av parallella batteripaket. Säkerhetsanvisningarna i IEC/EN kräver att användaren fäster en varningsetikett på alla berörda huvudströmställare som inte är installerade nära UPS-enheten. Varningsetiketten, avsedd för personal som utför elektriskt underhåll, ska innehålla följande eller därmed ekvivalent formulering: KOPPLA BORT AVBROTTSFRI STRÖMFÖRSÖRJNINGSENHET (UPS) INNAN ARBETE MED DENNA KRETS PÅBÖRJAS. En lätt åtkomlig brytare måste ingå i det fasta kablaget i lokalen så som framgår av diagrammen. 18 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

19 Figur 7 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell med intern förbikopplare (MBS). UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 19

20 Figur 8 Kopplingsschema för UPS-enhet av N-modell. 20 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

21 Installering av externa batteriskåp (EBC) Installationen utförs som följer: 1. Vi rekommenderar att externa batteriskåp (EBC) placeras till vänster om UPS-skåpet. 2. Minimiavståndet mellan ett UPS-enheten och ett externt batteriskåp och mellan två batteriskåp är 10 mm. 3. Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF. 4. Innan kablar ansluts till batteriskåp, ta loss en av kablarna (+ eller -) till i batteripaketen i alla batteriskåp och ta bort säkringarna upptill i skåpet. För att vara på den säkra sidan, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna är 0 (noll) V. Varning! Ställ batteribrytaren F1 på UPS-enheten i läge OFF och verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll) innan kopplingar till terminalen utförs. 5. Om alla externa batteriskåp kopplas parallellt, verifiera genom mätning att spänningen över terminalerna (X4) är 0 (noll), och anslut kablarna till terminalblocket X4 på UPSenheten. 6. Efter utförd installation, lägg tillbaka säkringarna på deras ursprungliga platser, koppla in batteripaketen, montera de avlägsnade plåtarna i rätt läge och ställ brytaren F1 i läge ON. 7. Ändra avslutningsvis antalet batteripaket i User Settings i programvaran. SETTINGS -> USER SETTINGS -> NUMBER OF BATTERY STRINGS. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 21

22 7. Programvara och anslutningar CD-ROMen Software Suite som levereras med UPS-enheten innehåller programvara och dokumentation. Dessutom innehåller den omfattande portföljen med anslutningsprogramalternativ: Web/SNMPkort för nätverksomgivningar, modemkort för 24/7 fjärrövervakning, ModBus/Jbus-kort för integrering i system för fastighetsautomation, reläinterfacekort för tillämpningar i industrier och fastigheter och RS232-kort för seriell kommunikation med en eller flera datorer. Kommunikationskablar Vi rekommenderar att kontrollkablar och kraftkablar installeras i skilda kanaler. Om kontrollkablar korsar kraftkablar, se till att det sker i en vinkel som är så nära 90 grader som möjligt. Alla kontrollkablar ska helst vara skärmade. Om skärmen jordas, ska detta utföras bara i ena änden av kabeln. Kontrollkablar ansluts som följer: 1. Ta bort luckan från UPS-enheten genom att öppna låsen och lyfta av den. 2. Lokalisera den kontrollterminal eller Xslot-modul där du önskar installera kommunikationskabeln. Figur 9 Placering av LCD-panel och terminaler för kontrollkablar: 1:Grafisk LCD; 2:XSlot-1; 3:XSlot-2; 4:Signalingångar (X44 & X45); EPO (NC (X12) & NO (X52)); RS-232 (X53); Reläutgång (X57). 22 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

23 Anslutning till den seriella standardporten av typ RS-232 (X53) Standardgränssnittet av typ RS-232 använder en 9 stifts honkontakt av typ D-sub. Den ska användas med levererad kabel för anslutning till dator eller externt modem. Data överförs enligt XCP-protokollet, som inkluderar statusinformation och mätvärden från UPS-enheten. RS-232- porten använder följande format: Kommunikationshastighet bps* Databitar 8 Paritet Ingen Stoppbitar 1 Handskakning Ingen *Kommunikationshastigheten kan ändras via en LCD-meny Figur 10 Identifiering av stiften i interfaceporten. Programmet LanSafe LanSafe-programmet stänger av datorer och hela nätverk vid långvariga avbrott i strömförsörjningen. Programmet erbjuder grundläggande övervakning, dataloggning, meddelanden och funktionskontroll för ett system med en enda UPS-enhet. Programmet ingår i CD:n Software Suite. Anslutningar till RS-232-interfaceporten utförs på följande sätt: 1. Anslut RS-232-kommunikationskabeln till datorn. 2. Anslut andra änden till det seriella interfacet på UPS-enheten. 3. Kör installations-cdn (Software Suite) på datorn. Obs! Om kommunikationen inte fungerar, välj rätt överföringshastighet (bit rate) på LCD-panelen. Kontrollera korrekta inställningar för överföringshastigheterna i dokumentationen för extra programvara. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 23

24 Anslutningar för extern kontroll UPS-enheten har ett interface med ingång och utgång för direkt kommunikation med ett datorsystem. Terminalerna finns bakom UPS-skåpets frontlucka. Kablar som ansluts till dessa terminaler ska säkras med kabelklämmor. Ingångs- och utgångsterminalerna är funktionellt isolerade från terminal till terminal. De är anslutna till chassiet via individuella 1 MΩ motstånd. Figur 11 Koppling av kablar för extern kontroll. Obs! Se till att polerna kopplas rätt om en omkopplare av halvledartyp används. En reläanslutning eller någon annan typ av kontrollanslutning är den metod som föredras. Nödavstängning (Emergency Power Off, EPO) Denna ingång används för fjärravstängning av UPS-enheten. Den kan användas för nödavstängning. Det finns två funktionssätt: Antingen öppnande X52, eller slutande X12. Stift 1 och 2 i terminal X52 för fjärravstängning kopplas normalt ihop på fabriken (X12 är öppen). När slingan över X52 bryts stänger logikkretsarna omedelbart av UPS-enhetens kraftutgång och öppnar batteribrytaren (F1). Obs! Nödavstängningen bryter inte nödvändigtvis matningen av lasten när UPSenheten är i internt eller externt förbikopplingsläge. Förbikopplingen blir garanterat avstängd bara när man använder en särskild omkopplare som finns i elanslutningsskåpet. 24 UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång

25 För att starta om UPS-enheten måste stift 1 och 2 i terminal X52 igen kopplas ihop och enheten startas manuellt. Stiften måste vara kortslutna för att UPS-enheten ska kunna vara i gång. Den maximala resistansen är 10 ohm. Nödavstängningsterminalen får inte vara i galvanisk kontakt med kretsar som är anslutna till växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Se även avsnitt Start efter nödavstängning. Om man önskar använda nödavstängning med en krets som normalt är öppen, ska slingan över X52 behållas, medan omkopplaren för nödavstängning, som alltså är slutande, ansluts till X12. Funktionssättet är annars det samma som ovan. Reläutgångar UPS-enheten har en programmerbar reläutgång med potentialfria kontakter i terminal X57 avsedd för fjärröverföring av alarm. Dess nominella spänning och ström är 30 VAC / 1 A eller 60 VDC / 0,2 A. Ytterligare (4) reläutgångar erhålls med den XSlot-kompatibla relämodulen för AS/400. Mera information finns i avsnittet Användning av reläutgångar Varning! Reläkontakterna får inte vara galvaniskt anslutna till kretsar som är i kontakt med växelströmsnätet. Förstärkt isolering mot växelströmsnätet är nödvändig. Programmerbara signalingångar UPS-enheten är utrustat med två programmerbara ingångar (X44, X45), icke-polära reläanslutningar rekommenderas. Stiften ska kortslutas med en maximal resistans på 10 ohm för att aktivera ingången i fråga. Obs! Beakta ingångarnas polaritet som den indikeras, när externa anslutningar för styrning har polaritetskontroll. Standardinställningar och programmerbara inställningar för signalingångarna: a) Disable Bypass Operation (Avaktivera förbikoppling) Om funktionen är aktiv hindras automatisk övergång till statiskt förbikopplingsläge. b) Charger off (Laddare avstängd) Om funktionen är aktiv kan batterierna inte laddas. Stöd finns för urladdning av batterierna vid strömavbrott. c) Remote ON/OFF (Fjärrstart/fjärravstängning) Om funktionen är aktiv bryts kraftutmatningen oberoende av UPS-enhetens driftsläge. Hjälpkraften, fläkten, kommunikationstekniken och likriktaren/batteriladdaren förblir tillgängliga. Om den inte är aktiv inleds omstart omedelbart. d) Request Bypass (Begär förbikoppling) Om funktionen är aktiv går UPS-enheten över i förbikopplingsläge, förutsatt att spänningen, frekvensen och synkroniseringen i förbikopplarens utgång är OK. UPS kva, 230 V 50/60 Hz utgång 25

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10 G2. Fullt övervakat trådlöst larmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10 G2 Fullt övervakat trådlöst larmsystem www.visonic.com 1. INTRODUKTION... 3 1.1 Systemfunktioner... 3 2. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS... 7 3. POWERMASTER-10 G2 INSTALLATION...

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer