(http://www.government.se/content/1/c6/11/67/32/b5ab62d8.pdf) b. Para ihop de markerade orden i texten med följande förklaringar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(http://www.government.se/content/1/c6/11/67/32/b5ab62d8.pdf) b. Para ihop de markerade orden i texten med följande förklaringar:"

Transkript

1 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 4 LEKTION 4: 13 mars Promemoria: Försörjningskravsutredningen Ju 2008:05 (http://www.government.se/content/1/c6/11/67/32/b5ab62d8.pdf) Före: a. Anhöriginvandring Vad är anhöriginvandring tror du? b. Para ihop de markerade orden i texten med följande förklaringar: att inte vara en del av samhället att vara en del av samhället befrämja, bidra till en invandrare som bor i Sverige som vill ta dit en släkting en invandrare som just kommit till sitt nya land familjemedlem inte beröras av någon förut bott på ett av UNHCR:s flyktingläger någon som behöver skydd som kan arbeta Utredningen föreslår i sitt betänkande Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114) att ett försörjningskrav ställs som villkor för anhöriginvandring. 1. Vad innebär försörjningskravet? Försörjningskravet ställs som villkor för att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige, den s.k. anknytningspersonen (1). Försörjningskravet kopplas till bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning i utlänningslagen (5 kap. 3 eller 3 a utlänningslagen (2005:716), UtlL). I övrigt ändras inte reglerna om anhöriginvandring. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Anknytningspersonen ska dessutom förfoga över lämplig bostad för sig själv och för den anhörige (2). Vad menas med tillräckliga inkomster? Inkomsterna för en anknytningsperson i arbetsför (3) ålder ska i första hand vara inkomster från eget arbete. En anknytningsperson måste ha inkomster som motsvarar förbehållsbeloppet vid utmätning av lön, för närvarande kr, samt medel för att bekosta den egna bostaden. Vad menas med bostadskravet? En person i Sverige ska förfoga över lämplig bostad för sig själv och för den anhörige. Personen ska exempelvis äga eller hyra en bostad. Vid bedömningen av om bostaden är lämplig ska Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd tjäna som utgångspunkt. Promemoria

2 2 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 1 Måste en person i Sverige kunna försörja den anhörige för att uppfylla försörjningskravet? Nej. Försörjningskravet innebär att den person som bor i Sverige ska ha tillräckliga medel för sitt eget livsuppehälle och bostadskostnad. Anknytningspersonen måste dock ha ordnad bostad för sig själv och för den anhörige. Personen behöver således inte försörja den anhörige för att uppfylla försörjningskravet. 2. Vad är syftet med försörjningskravet? Huvudsyftet med försörjningskravet är att främja integrationen, både för den person som finns i Sverige och för hans eller hennes nyanlända familjemedlemmar. Nyanlända (4) ska komma till innanförskap (5) i stället för till utanförskap (6). Försörjningskravet syftar till att skapa ytterligare incitament för arbete och egenförsörjning och för bosättning i regioner med bättre förutsättningar för arbete och bostäder. Genom försörjningskravet säkerställs bl.a. att nyanlända får ett ordnat boende direkt vid ankomsten, vilket gynnar (7) integrationen. 3. Vilka personer omfattas av försörjningskravet? Försörjningskravet omfattar anhöriga till tredjelandsmedborgare (dvs. medborgare i land utanför EU, EES och Schweiz) och statslösa. Av olika skäl, bl.a. EG-rättsliga, ska även följande anknytningspersoner undantas (8) från försörjningskravet. Anknytningspersoner som beviljats uppehållstillstånd som - Flykting (eller beviljats flyktingförklaring) - Kvotflykting (9) - Skyddsbehövande (10) i övrigt som känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning(4 kap. 2 första stycket 1 UtlL) - Skyddsbehövande i övrigt som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt (Första ledet i 4 kap. första stycket 2 UtlL) Undantag från försörjningskravet görs även för - anknytningspersoner som är barn, - anknytningspersoner som vistats med permanent uppehållstillstånd i Sverige i fyra år. I den fyraåriga vistelsetiden tillgodoräknas även tid under vilken anknytningspersonen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för bosättning. Vidare får undantag göras om det föreligger synnerliga skäl. Vad gäller för barn? Genom försörjningskravet säkerställs bl.a. att de nyanlända barnen får en ordnad bostad direkt vid ankomsten till landet. Utredningen anser att det inte kategoriskt kan sägas att det alltid är förenligt med barnets bästa att göra undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring som berör ett barn. Om anknytningspersonen är ett barn ska något försörjningskrav inte gälla. I situationer där den anhörige är ett barn kan undantag från försörjningskravet göras om det b. Sant eller falskt? Förslaget innebär att personer som kommit till Sverige som flyktingar måste ha jobb innan de kan ta hit sin familj. Den som tar hit en familjemedlem måste kunna försörja sig själv och sin familjemedlem. Försörjningskravet gäller inte om det är ett barn som ska komma till Sverige genom anhöriginvandring. Kravet är tänkt att uppmuntra invandrare att flytta dit jobben finns.

3 3 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 4 föreligger synnerliga skäl. Undantag av hänsyn till ett barn kan göras även om omständigheterna inte har lika stort allvar och tyngd som för vuxna personer. (...) c. Sambandsord Sambandsorden i texten är understrukna. Vissa av dem är formella och skriftspråkliga eftersom detta är en juridisk text. Vilka synonymer hittar du bland textens sambandsord till följande enklare sambandsord? också (3): men: därför: Försök också att hitta sambandsord och fraser (bland de understrukna orden och uttrycken!) som har följande funktioner: exempel definition motsättning orsak d. Ordförråd: fasta fraser 1. En person b... uppehållstillstånd. 2. En person o... av ett krav. 3. En person u... ett krav. 4. Försörjningskrav s... som villkor. Efter: Tycker du att det är ett bra förslag? Varför (inte)? Tänk på moraliska och praktiska aspekter. (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel= ) Lyssna på intervjun med moderaternas talesperson i integrationsfrågor Elisabet Svantesson. Vad sägs om hur det förra förslaget (jfr. PM:et ovan) nu fungerar? Vad är det nya förslaget? Vad tycker du om det?

4 4 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion Huggsexa om Hollands emigranter (DN ) Holländarna har blivit ett folk som vantrivs. Hela 38 procent vill flytta från tätbebyggelse och rasism. Helst av allt vill de till vidderna i norr. Po Tidholm har besökt emigrantmässan i Utrecht där Sverige är en verklig veteran. Ett gigantiskt rutmönster breder ut sig över plattlandet. Det ser ut som ett schackbräde. Där det inte bor folk är det odlingsmark, kanaler och transportleder. Och industriområden. Hela geografin vittnar om en långvarig mänsklig närvaro. Det är raka linjer, kraftledningar, parallella linjer. Tåget går längs en kanal. På motorvägen bredvid segar sig fordonen fram på rad. Att ta sig genom landet går på ett ögonblick. Överallt ägnar man sig åt logistik, överallt står stora terminaler. Utrecht, med knappt invånare, har en stationshall större än Stockholms centralstation. Det går spårvagn till mässhallen. Bebyggelsen blir alltmer modern. Arkitekturen är hänsynslös, befriad som den är från svenska idéer om trivsel. Lådor med postmodernistiskt uppbrutna linjer, betong, svart glas och en blygrå himmel som fond. Och så bostadsområdena: snörräta rader av dystra men dyra tegelhus, kantade av minutiöst utplacerade träd och de obligatoriska kanalerna med en och annan vilsen anka i. Någon natur i vanlig bemärkelse finns inte. I Sverige bor det 21 personer per kvadratkilometer. I Hollands tättbefolkade del bor det personer per kvadratkilometer. Holland är också ett land som lider av postkoloniala problem. Integrationen av invandrare har gått dåligt och de senaste åren har ökad främlingsfientlighet framkallat en öppen konflikt mellan holländare och muslimer som kulminerat i de två morden på filmaren Theo van Gogh och politikern Pim Fortuyn. Nu hotas återigen lugnet av populistpolitikern Geert Wilders islamkritiska film "Fitna". Många muslimska länder har hotat med omfattande bojkotter och hemkallande av diplomater om filmen visas. Holländarna har blivit ett folk som vantrivs. Sedan 2006 har företaget Buysse undersökt holländarnas vilja att emigrera och på bara två år har andelen som säger sig fundera seriöst på att flytta ökat från 26 procent till 38 procent. Det motsvarar ungefär sex miljoner människor. Så många immigranter brukar innebära problem. Men här handlar det om sex miljoner utbildade västerlänningar med goda språkkunskaper och god entreprenörsanda. Då blir det huggsexa.

5 5 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 4 Till den årliga emigrantmässan i Utrecht kommer delegationer från alla glesbefolkade västländer i världen. "Kom till oss", säger de. "Vi vill ha er." Nu sker första mötet, i en låda utan dagsljus i förorten Nieuweigen. Här finns radhus, möbelbutiker och en stor blåsig parkeringsplats med fladdrande banderoller: "Vägen till ditt nya liv." (...) Po Tidholm, a. Svara på frågorna! 1. Har du någon gång besökt en emigrantmässa? Var? Varför? 2. Hur avspeglar texten författarens attityder? Ge exempel! 3. Ge exempel på statistiskt ordförråd (jfr. förra lektionen lektion 3)! 4. Vilka möjligheter och risker ser du med denna utvandring? b. Svåra ord och uttryck Kombinera! 1 en huggsexa bakgrund 2 en mässa jätterak 3 fond större utställning med viss typ av varor eller tjänster från flera olika försäljare 4 främlingsfientlighet uppdelning (av något värdefullt) som utmärks av att var och en hänsynslöst försöker komma åt så mycket som möjligt. 5 snörrät xenofobi Efter: Titta på följande inslag från en emigrantmässa i Utrecht. (https://www.youtube.com/watch?v=vqjj0nv_nt0) Pricka för de ord som du hör (se baksidan).

6 6 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 1

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014

Migration. Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 Migration Rödgrön migrationspolitik 2011-2014 2/13 Inledning Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Tillfälliga uppehållstillstånd. Caspian Rehbinder. migro

Tillfälliga uppehållstillstånd. Caspian Rehbinder. migro Tillfälliga uppehållstillstånd Caspian Rehbinder migro 1 Inledning Det har inte funnits så många människor på flykt i världen som i dag sedan andra världs kriget. Oroligheterna i främst Syrien skapar stora

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor

Integration och Migration. Svar på vanliga frågor Integration och Migration Svar på vanliga frågor Budskap Invandring är en stor tillgång för Sverige förutsatt att människor som kommer hit ges möjlighet att utvecklas och bidra till välståndet. Sverige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer