Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012"

Transkript

1 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt ärenden, dvs. 6 procent färre än året innan. De största grupperna av ärenden gällde fortfarande social och hälsovård samt beskattning. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen. Ärenden avgjorda i förvaltningsdomstolarna åren Antalet avgjorda social och hälsovårdsärenden var på samma nivå som året innan. Antalet skatteärenden minskade i synnerhet på grund av att bilskattebesvären minskade med hälften. På antalet trafik och kommunikationsärenden inverkade bl.a. minskningen av parkeringsbotsärenden och tvavgiftsärenden samt avgiftsärenden gällande flyttning av fordon. Bland utlänningsärendena ökade antalet ärenden om uppehållstillstånd för återförening av familjen med en tredjedel, däremot minskade asylärendena. Bland miljöärendena ökade antalet ärenden med anknytning till vattenhushållning och särskilt till lagen om vattentjänster samt miljötillståndsärenden med anknytning till gruvbrytning och krossning samt till asfaltverk och betongstationer. År 2012 inkom ärenden till förvaltningsdomstolarna, dvs. över 800 ärenden färre än året innan. I slutet av år 2012 fanns det anhängiggjorda ärenden, dvs. nästan 300 ärenden färre än år Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Förvaltningsdomstolarnas ärenden omfattar besvär, förvaltningstvistemål, ansökningar, underställningsärenden och klagan. Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid förvaltningsdomstolarna var oförändrad, dvs. 7,6 månader. Det finns betydande skillnader i behandlingstiden mellan de olika grupperna av ärenden. Längst var behandlingstiden för skatte, miljö och självstyrelseärenden, i genomsnitt månader. Social och hälsovårdsärenden behandlades snabbast, i genomsnitt inom 4,1 månader. Socialärenden behandlades i genomsnitt inom ett halvt år, medan hälso och sjukvårdsärenden behandlades i genomsnitt inom 1,3 månader. Nittiofem procent av hälso och sjukvårdsärendena var myndighetsbeslut som underställts förvaltningsdomstolen för fastställelse och som gällde omhändertaganden i mentalvårdsfrågor. 2

3 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp Tabellbilaga 2. Anhängiggjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter förvaltningsdomstol

4 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp Ärendegrupp TOTALT STATSRÄTT OCH ALLMÄN FÖRVALTNING Statsrätt Allmän förvaltning Undervisnings och bildningsväsendet Statstjänstemän Arbetskraftsärenden Säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd SJÄLVSTYRELSE Kommunala ärenden Kyrkliga ärenden Sameärenden 3 UTLÄNNINGSÄRENDEN Utlänningsärenden varav uppehållstillstånd för att återförena familjen varav övriga uppehållstillstånd varav asylärenden varav asylärenden / påskyndat förfarande BYGGANDE Markanvändnings och byggmål Vägärenden Fastighetsärenden MILJÖÄRENDEN Miljöskyddsärenden Vattenhushållning Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och vattenlagen Naturvård Friluftsärenden och camping Bostadsproduktion och bostadsärenden SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Sociala ärenden varav beviljande av utkomststöd varav handikappservice varav omhändertagande och placering i vård utom hemmet varav brådskande placering och förlängning av sådan placering Hälso och sjukvård varav intagning för vård i mentalvårdsärende Läkemedelsärenden och apoteksväsendet EKONOMISK VERKSAMHET INKLUSIVE TRAFIK OCH KOMMUNIKATION Juridiska personer och industriella rättigheter Näringsidkande Jord och skogsbruksärenden Stödåtgärder inom ramen för EU:s strukturfonder Trafik och kommunikation varav körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd

5 Ärendegrupp varav televisionsavgift varav parkeringsbot varav avgift för flyttning av fordon SKATTER Skatteärenden varav beskattning av personlig inkomst Mervärdesskatt Skatter och avgifter som gäller fordon varav bilskattebesvär Acciser och tullärenden Övriga skatter och beskattningsförfarandet ÖVRIGA ÄRENDEN Övriga ärenden Tabellbilaga 2. Anhängiggjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter förvaltningsdomstol 2012 Förvaltningsdomstol Totalt Helsingfors förvaltningsdomstol Tavastehus förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol Uleåborgs förvaltningsdomstol Åbo förvaltningsdomstol Vasa förvaltningsdomstol Överförda från föregående år Inkomna under året Avgjorda ärenden Överförda till under året följande år Behandlingstid för ärenden i genomsnitt, mån. 7,6 8,3 7,7 7,9 4,0 5,3 9,7 6,2 8,6 5

6 Rättsväsende 2013 Förfrågningar Heli Hiltunen Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen Informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Helsingfors förvaltningsdomstol - Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol - Rovaniemi förvaltningsdomstol - Tavastehus förvaltningsdomstol

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Ändringar i civilstånd 2013

Ändringar i civilstånd 2013 Befolkning 2014 Ändringar i civilstånd 2013 Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37 471 39 577 31 768 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet

Energipriser. Energipriserna fortsatte att stiga. 2011, 4:e kvartalet Energi 2012 Energipriser 2011, 4:e kvartalet Energipriserna fortsatte att stiga Enligt Statistikcentralen steg priserna på energi som används i trafiken och för uppvärmning under sista kvartalet 2011.

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år

Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010 juni Konsumenternas förtroende starkare än på tre år Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 2 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Migrationen 2012 Befolkning och utländska medborgare Befolkning efter Befolkning efter födelsestat Antal utlänningar

Läs mer

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, augusti Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Konsumenterna mycket optimistiska i februari

Konsumenterna mycket optimistiska i februari Inkomst och konsumtion 2011 Konsumentbarometern 2011, februari Konsumenterna mycket optimistiska i februari Konsumenternas förtroende för ekonomin steg i februari tillbaka till samma höga nivå som förra

Läs mer

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökning Arbetsmarknaden 015 Arbetskraftsundersökning 015, maj Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 015 till

Läs mer