Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren"

Transkript

1

2 Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna på beslutet. Efter att Axel Johnson AB klev in som huvudägare och Håkan Lundstedt tillträdde som koncernchef har bolaget vaknat till ytterligare och visat en mycket fin utveckling. Detta är bland annat ett resultat av tydligare kundtänkande och längre öppettider i en tidigare omodern bransch. Relativt jämförda sina konkurrenter är Mekonomen i dagsläget överlägset störst i klassen, men är de verkligen bäst i densamma? Bakgrund och verksamhet Mekonomen grundades år 1973 under namnet Bileko av Ingemar Fraim och Leif Möller i södra Stockholm. Affärsidén var att sälja avgassystem eftersom de slets snabbast i bilarna. De mackar som beställde reservdelar fick dem levererade till sig inom två timmar. Konceptet med snabba leveranser visade sig vara mycket framgångsrikt och så småningom utökades sortimentet med bromsar, framvagnar och andra reservdelar. Dock fanns det fortfarande en tydlig gräns mellan detaljist och grossist under 80-talet. I och med det bestämde sig Ingemar och Leif för att expandera och köpte därför år 1987 butikskedjan Mekonomen som då hade 17 butiker. Genom förvärvet fick de tillgång till flödet mellan tillverkare, detaljist och grossist, och hela vägen ut till slutkund. Den effektiva logistikkedjan med snabba leveranser visade sig vara en avgörande framgångsfaktor och år 1992 passerade försäljningen 100MSEK. Under 1996 ändrades namnet till Mekonomen Grossist och Mekonomen blir en integrerad detaljist- och grossistkedja. I takt med att affären växte krävde verksamheten större utrymme. Därmed flyttades lagret år 1998 till en nybyggd fastighet i Strängnäs. I slutet av 90-talet etablerades verksamheten i Norge och några år senare förvärvades Danmarks ledande bildelskedja Østergaard. I maj 2000 introducerades Mekonomen på Stockholmsbörsen. Mekonomen Groups affärsidé är att med innovationskoncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuda kunderna lösningar för ett enklare billiv. Det börsnoterade moderbolaget Mekonomen Group som både har butiker och verkstäder består av de tre koncernföretagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic samt Sørensen og Balchen. Meca-koncernen är en ledande aktör på eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning i Sverige, Norge och Danmark. Mekonomen Norden har verkstäder som arbetar under varumärkena Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy i Sverige, Norge och Finland. Sørensen og Balchen, som är ett av de äldsta företagen i den norska bilbranschen, driver bildelskedjan i Norge under varumärket BilXtra. Samarbete mellan koncernföretagen sker inom inköp och logistik. På marknaden råder dock full konkurrens 1

3 Mekonomens varumärke har stärkts väsentligt under de senaste åren och med drygt 400 butiker och cirka 2300 anslutna verkstäder är Mekonomen branschens ledande aktör i Norden. Koncernstruktur Inom Mekonomen Group finns i dagsläget drygt medarbetare. Med samtliga anslutna verkstadskedjor inräknade blir antalet medarbetare dessutom betydligt större; drygt Koncernens verksamhet är baserad på en gemensam värdegrund som är sammanfattad i fem punkter: kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet. Samarbetet mellan moderbolagets koncernbolag sker främst inom ramen för inköp och logistik. På marknaden ska emellertid full konkurrens mellan desamma råda. Det börsnoterade bolaget Mekonomen Group består i huvudsak av de tre koncernbolagen: MECA Scandinavia bedriver grossistverksamhet och har ett distributionsnät som består av över 130 avdelningar i Sverige, Norge och Danmark. Samspelet mellan samtliga avdelningar spelar en viktig roll när det gäller att förse de över 900 anslutna verkstäderna med reservdelar, verktyg och verkstadsutrustning. Eftersom avdelningarna har en god sortimentsbredd och leveranstäthet (ofta flera gånger per dag) så är tanken att verkstäderna ska få färre reservdelsgrossister att agera mot. Detta ska ge mer tid till kärnverksamheten; att serva och reparera bilar. Allt detta ska i slutänden innebära sänkta totalkostnader för verkstaden, vilket i sin tur ger bilägaren mer kostnadseffektiva verkstadsbesök. Mekonomen Nordic har som vision att vara bilistens förstaval och ska verka för ett, i enighet med koncernens slogan, enklare BilLiv. Koncernen basar idag för cirka 190 butiker och har över 1000 anslutna verkstäder, vilka arbetar under varumärkena Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy. Mekonomen Nordic är en ledande branschaktör i Norden. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Finland samt på Island, och erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda produkter samt innovativa lösningar för konsumenter och företag. Sørensen och Balchen importerar och säljer beprövade kvalitetsprodukter som tillverkats av de största leverantörerna inom fordonsindustrin. Bolaget är enbart aktivt i Norge och arbetar uteslutande med OE-kvalitet eller Matching Quality. Vilka är universella begrepp som betyder att bildelarna håller minst lika god kvalitet som originaldelar. Sørensen og Balchen har även en egen grossistverksamhet och över 70 butiker samt över 240 anslutna verkstäder under varumärket BilXtra. Bolaget levererar reservdelar till verkstäder och privatpersoner i hela Norge och är idag är en ledande distributör av reservdelar och tillbehör i landet. 2

4 Fem senaste åren samt Q Mycket har förändrats de senaste fem åren för koncernen Mekonomen group. redan 2006 klev emellertid bolagets nuvarande ägare Axel Johansson AB in som huvudägare. Stora omstruktureringar följde och en helt ny strategi utarbetades med fokus på bekväma helhetslösningar för bolagets kunder. Under 2010 tog Mekonomen steget in på den finländska marknaden, vilket geografiskt blev den fjärde marknaden i ordningen. Sedan tidigare hade bolaget verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Som helhet var 2010 ett lyckat år för Mekonomen Group vars nettoomsättning, vinstmarginal och resultat ökade jämfört med föregående år. Bidragande orsaker till detta berodde dels på koncernens starka tillväxt i Norge, men även på att verksamheten ska ha fått en mycket bra start på den finländska marknaden. Ett starkt 2010 banade sedan vägen för ett händelserikt De sammanlagda intäkterna ökade med 23 procent jämfört med föregående år (till MSEK), och den organiska tillväxten var likaså fortsatt stark. I mars 2011 förvärvades dessutom det norska verkstadsoch butikskedjan Sørensen och Balchen till koncernbolaget. Även vinsten (370 MSEK) ökade jämfört med föregående räkenskapsår, dock med beskedligare 8 procent. Däremot blev vinstmarginalen lägre för 2011 jämfört med Förvärvet av Sørensen och Balchen innebar också en ökning av bolagets långfristiga skulder, från att i princip inte ha några långfristiga skulder alls under 2010 till 449 MSEK på balansdagen Den första maj 2012 förvärvades verkstadskedjan MECA Scandinavia till Mekonomen Group. Förvärvet medförde också att bolagets skuldsättningsgrad ökade. Framför allt handlade det om de långsiktiga skulderna som i och med förvärvet uppgick till 1809 MSEK. Omsättningen, för koncernen som helhet, försatte att öka under 2012 jämfört med föregående räkenskapsår, den totala omsättningen för 2012 blev 5292 MSEK. Vinsten för 2012 ökade till 375 MSEK (en ökning med 5 MSEK jämfört med föregående år). Vinstmarginalen för 2012 blev 7,2 procent, en minskning jämfört med Under 2013 fortsatte Mekonomen Group att öka sina intäkter, totalt uppgick dessa till 5740 MSEK för samma år. Bolagets intåg på den danska marknaden gjorde sig emellertid ständigt påmint; när bolaget skulle summera räkenskapsåret visade det sig att verksamheten i Danmark hade ett rörelseresultat på -55 MSEK. VD Håkan Lundstedt manade dock till lugn, och menade att den danska verksamheten hade gjort betydande ompositioneringar på den hårt konkurrensutsatta danska marknaden. Vinsten för koncernen som helhet blev 307 MSEK, en minskning jämfört med 2012 (trots att intäkterna ökade) och vinstmarginalen blev 5,5 procent blev ett händelserikt år för koncernen. Efter två år av stagnerande organisk tillväxt ökade denna under Främst beroende på att bolaget lyckats bredda sitt produktsortiment men också genom framtagandet av verkstadsportalen Lasingoo, en 3

5 verkstadsportal där kunderna jämföra priser och boka tid för service eller reparation. För femte året i rad ökade omsättningen, till att totalt uppgå till 5789 MSEK. Omstruktureringarna som 2013 genomfördes på den danska marknaden gav emellertid inte de resultat som ledningen hoppats på. Detta ledde till att vinsten för 2014 blev blygsamma 120 MSEK, med en vinstmarginal på blygsamma 2,2 procent. Under fjärde kvartalet 2014 togs därför beslutet om att kraftigt skala ned verksamheten i Danmark, förlusterna uppgick då till 90 MSEK för den danska verksamheten. 28 butiker lades ned, huvudkontor och regionallager likaså. Istället valde ledningen att fokusera helt på bolagets franchiseverkstäder och att skapa en effektiv logistik utan mellanled. VD Håkan Lundstedt ville inte kommentera hur mycket koncernen kalkylerade på att spara, men Mekonomen tog en engångskostnad på 280 MSEK för fjärde kvartalet 2014 i och med detta. Den 4:e maj 2015 presenterade Mekonomen nyheten att bolaget kommer att expandera till Sydkorea med försäljning av det egna reservdelssortimentet ProMeister. Försäljningen sker genom samarbete med den sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global, som i sin tur kommer att erbjuda Mekonomens produkter via e-handel, detaljhandel och genom verkstäder. Dagen därefter så aviserade styrelseordförande Fredrik Persson att lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Någon officiell orsak till Fredriks avhopp har ännu (den 7 maj 2015) inte förmedlats. Marknadsanalys De viktigaste geografiska marknaderna är Sverige och Norge som står för cirka tre fjärdedelar av intäkterna. Utvecklingen i Sverige och Norge har varit god och framförallt är det MECA och Sørensen och Balchen som tar marknadsandelar. Dock präglas den nordiska marknaden fortfarande av en svag marknadstillväxt. Under en längre tid bestod en stor del av marknaden av märkesfirmor med auktoriserad verkstad och originaldelar samt märkesoberoende firmor med icke-originaldelar. År 2003 togs ett EU-beslut som ledde till att bilbranschens eftermarknad avreglerades. En avreglerad marknad innebar att monopolet var borta och marknaden öppnades för konkurrens, inte enbart priskonkurrens men också service och kvalitet. Efter avregleringen är det reservdelens kvalitet som avgör om den kan kallas originalreservdel och en reparatör kan kalla sig auktoriserad endast då denne uppfyller tillverkarens krav. Eftersom Mekonomen var en stor aktör så kunde bolaget ändå plocka marknadsandelar, trots att marknaden var fragmenterad med mindre grossister och detaljister. Mekonomens lönsamhet har förbättrats i Sverige, Norge och Finland. På den danska marknaden har däremot bolagets utveckling varit svag. Den hårda konkurrensen och prispressen har inneburit att Mekonomen har valt att enbart satsa på bolagets franchiseverkstäder som framöver ska få sina reservdelsleveranser direkt från centrallagret i 4

6 Sverige. Anledningen till att Mekonomen ändå valde att satsa på verkstäderna är emellertid för att dessa har en stark position i Danmark. Vad gäller den europeiska marknaden så har en tydlig trend visat sig, bilåkandet har minskat. De tre viktiga bidragande faktorerna är höjda bensinpriser, allmänt svagt konjunkturläge och fortsatt migration mot storstadsområden. Samtidigt så har efterfrågan på kortare bilfärder i storstäderna ökat. Detta går att relatera till att det pågår konsolidering i bildelsmarknaden där stora aktörer förvärvar både små och stora konkurrenter. Tittar vi på den europeiska verkstadsmarknaden har den en stabil tillväxt, men även här har antalet verkstäder minskat samtidigt som större verkstäder och kedjor bildas. För övrigt befinner sig Mekonomen i en stabil fas och tar marknadsandelar i en ganska svag marknad och med en stadig rörelsemarginal. Men genom att fortsätta satsa på ProMeister 1, öka kostnadseffektiviteten, stärka inköpskraften och genomföra nödvändiga åtgärder i Danmark ska bolagets ställning i Norden förstärkas. Konkurrenter Mekonomen Groups konkurrenter utgörs främst av märkesverkstäder, vilka traditionellt haft en hög marknadsandel på eftermarknaden för personbilar. Konkurrensen avseende bildelsförsäljning till verkstäder är stor från både märkesberoende och märkesoberoende aktörer. Mekonomen Nordic, MECA, KG Knutsson och AD Bildelar hör till de ledande aktörerna i den märkesoberoende handeln. Samtliga aktörer har ett sortiment som täcker de flesta bilmärken. KG Knutsson, dotterbolag till KGK Holding, är ett svenskt grossistföretag inom fordonsindustrin och marina tillbehör. KGK verkar i hela Skandinavien och med en rad välkända varumärken i sortimentet bedriver de försäljning av tillbehör, reservdelar och förnödenheter till bland annat fordon. Företaget säljer sina produkter via ett återförsäljarnät där merparten av butikerna inom distributionskedjan Autoexperten ingår i KGK-koncernen. AD Bildelar Sverige är ett dotterbolag till det belgiska koncernbolaget AD Center. Bolaget är representerat över 30 länder på den europeiska eftermarknaden. AD Sverige samarbetar med starka leverantörer och erbjuder kända varumärken. Bolaget består av AD Bildelar som erbjuder reservdelar, tillbehör och mycket annat inom fordonsindustrin till både 1 ProMeister är det enda reservdelsvarumärket på marknaden som erbjuder fem års garanti. Sortimentet inom ProMeister består av högkvalitativa och prisvärda reservdelar för den europeiska bilparken. All utveckling och tillverkning sker under Mekonomens översyn. Syftet med ProMeister är att minska produktionskostnaderna genom att producera i stora volymer och samtidigt sälja till ett lägre pris för konsumenten. 5

7 konsumenter och verkstadsägare och av AD Bilverkstad som erbjuder bilservice och andra tjänster. Företaget finns över hela Sverige. Omsättning MSEK År Mekonomen KG Knutsson AD Sverige Sett till omsättningen är Mekonomen betydligt större än sina konkurrenter. Bolaget har med åren lyckats öka sina marknadsandelar och därmed tagit en större del av kakan. Dock är det viktigt att påpeka att de jämförda bolagen inte har en identisk affärsmodell utan förenas i vissa verksamhetsområden och skiljer sig i andra. 12% 10% Vinstmarginal 8% 6% 4% 2% 0% År Mekonomen KG Knutsson AD Sverige 6

8 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% År Soliditet Mekonomen KG Knutsson AD Sverige Mekonomen har alla år under den jämförda perioden högst vinstmarginal jämfört med sina konkurrenter. Det tyder på att de är duktiga på att hålla nere sina kostnader. Dock har vinstmarginalen sjunkit en del vilket bland annat beror på de många förvärv som bolaget genomfört samt på grund av de kostnader som den ostabila marknaden i Danmark har medfört. Detta avspeglas bland annat i hur Mekonomens soliditet har sjunkit. Ett av Mekonomens finansiella mål är att ha en långsiktig soliditet på över 40 procent, vilket bolaget har haft vissa problem med att fullfölja, speciellt under Att ha en hög soliditet är viktigt för Mekonomen främst för att de ska kunna betala av sina stora lån, men också för tillväxten då de vill bredda sin verksamhet i andra länder. I Norge och Danmark är marknaden lik den svenska. Även här konkurrerar både stora och små märkesoberoende aktörer som har ett heltäckande sortiment. Hellanor och Automateriell, som är helägda dotterbolag till Hella KGaA i Tyskland, är två av de största reservdelsgrossiterna i Norge. Hella är en tysk fordonskomponenttillverkare och är ett av Tysklands 100 största företag. Bolaget har koncern i över 35 länder runtom i världen, dock ingen i Sverige. Hella importerar och distribuerar ledande varumärken inom fordonsindustrin och fordonsindustrin för de flesta biltillverkare. År 2014 uppgick försäljningen till 5,3 miljarder Euro, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Idag sker 52 procent av försäljningen i Europa, varav 15 procent i Tyskland. På den märkesbundna marknaden är tillgänglighet mycket viktigt för Mekonomen, eftersom det betyder att bolaget kan ha korta leveranstider som i sin tur är en mycket viktig faktor i konkurrensen. Mekonomen gör också en medveten satsning på att prioritera större enheter och anläggningar eftersom denna strategi har uppvisat det bästa resultatet. Dessutom anpassar företaget sina anläggningar där konkurrensen är särskilt tuff från nischade märkesverkstäder. På så sätt kan företaget dra större nytta av sin position som märkesoberoende aktör. På tillbehörssidan konkurrerar Mekonomen Group med ett stort antal aktörer från olika branscher såsom bensinstationer, dagligvaruhandeln, butiker för barntillbehör, butiker för 7

9 tillbehör till husdjur, elektronikkedjor etc. Makroanalys och råvaror Som tidigare nämnts så har Mekonomen betydande marknadsandelar i Sverige och Norge, och det är därifrån en stor andel av intäkterna kommer. Nettoomsättningsfördelning 12% 45% 37% MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Nettoomsättning för år 2014 En ganska stor del av Mekonomens inköp sker i utländsk valuta, främst Euro. I och med att den svenska kronan har försvagats en del har det lett till att Mekonomens inköp av handelsvaror blivit allt dyrare. Det negativa rörelseresultatet under fjärde kvartalet kan relateras till den ökade valutaeffekten. En annan märkbar konsekvens av den försvagade kronan och dyrare importen visar sig i att resultatet har stått stilla under de senaste kvartalen, trots en fortsatt god försäljning. Mekonomen sägs vara icke-konjunkturkänslig då behovet av reparationer, service och reservdelar finns oavsett konjunktur. Hotet från nybilsförsäljningen slår inte ut behovet av reparationer, eftersom många förväntas sälja en bil som behöver genomgå service. I och med det ökar efterfrågan på reservdelar under lågkonjunktur. Vid högkonjunktur är efterfrågan på tillbehör generellt större. Följaktligen har eftermarknaden en relativt jämn intäktsström över konjunkturcykeln. Viktigt att påpeka är att Mekonomen har tack vare sin position i marknaden varit duktiga på att uppvisa stabila marginaler även när det varit oro i omvärlden. I samband med finanskrisen 2008 minskade totalmarknaden för reservdelar och tillbehör i Skandinavien med 8

10 5 procent men Mekonomen lyckades plocka marknadsandelar och ökade försäljningen på samtliga marknader. Under samma år ökade även antalet verkstäder från 778 till 1051, en ökning med 35 procent. Mekonomen har ett starkt varumärke, innehar en stark marknadsposition och erbjuder ett brett antal produkter och tjänster som är delvis oberoende av konjunkturläget. Företaget förväntar sig att den nordiska marknad bolaget möter kommer att fortsätta vara svag, men stabil, under Analys av finansiell data och nyckeltal Omsättning, MSEK Rörelsekostnad, MSEK Rörelseresultat, MSEK Räntebärande kortfristiga skulder, MSEK Långfristiga skulder, MSEK Totala skulder, MSEK Rörelsemarginal, % 4,7 8,2 10,0 12,7 14,1 Soliditet, % Kassalikviditet, % Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Omsättning, MSEK Rörelsekostnad, MSEK Rörelseresultat, MSEK Räntebärande kortfristiga skulder, MSEK Totala skulder, MSEK Rörelsemarginal, % -10,9 12,0 10,5 7,3 3,7 10,7 10,6 7,4 Kassalikviditet, %

11 De senaste fem åren har Mekonomen Groups omsättning kontinuerligt ökat jämfört med föregående räkenskapsår. Tyvärr har bolaget misslyckats med att öka rörelseresultatet i takt med att omsättningen ökat, istället har rörelsemarginalen stadigt minskat i takt med ökningen av intäkterna. Som tidigare omnämnt i rapporten så beror detta främst på att rörelsen i Danmark dragits med ett stort driftsunderskott till följd av hård konkurrens och stor prispress på den danska reservdelsmarknaden. När Mekonomen Group nu väljer att kraftigt dra ner på sin närvaro på den danska marknaden och enbart behålla sina franchiseverkstäder, så menar avgående VD Håkan Lundstedt att omstruktureringarna kommer att ge positiva effekter på rörelseresultatet för kommande räkenskapsår, Nettoomsättningsfördelning Exklusive Danmark 63% 14% 32% MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Nettoomsättning för år 2014 exklusive den danska verksamheten 10

12 500 Rörelseresultat, MSEK Exklusive Danmark MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Rörelseresultat för år 2014 inkl. respektive exkl. den danska verksamheten 2014 summerade bolagets danska verksamhet till en förlust på 90 MSEK, varpå de efterföljande omstruktureringarna resulterade i engångskostnader på 280 MSEK under det fjärde kvartalet. En proformaredovisning för 2014 där Danmark exkluderas visar att verksamheterna i Sverige, Norge och Finland visar upp ett rörelseresultat på 639 MSK. Detta innebär en rörelsemarginal på 12,1 procent, betydligt bättre än de blygsamma 4,7 procent som bolaget faktiskt redovisar. Den svaga rörelsemarginalen tillsammans med koncernens hastiga expansion har även inneburit en sjunkande kassalikviditet, under 2014 var denna 59 procent. Detta har medfört att bolaget tvingats öka sina kortfristiga räntebärande skulder främst i form av checkräckningskrediter och övriga skulder till kreditinstitut. Parallellt med detta så delades 93 MSEK ut i form av utdelningar till aktieägarna under Och frågan är om inte ledningen bör utvärdera ifall det inte skulle vara mer fördelaktigt för bolaget att minska sina utdelningar och istället fokusera på att försöka förbättra kassalikviditeten samt minska koncernens höga (och dyra) checkräkningskrediter. En åtgärd som med största säkerhet inte skulle glädja aktieägarna kortsiktigt, men i takt med att bolagets rörelsemarginal sjunkit under en femårsperiod har Mekonomens utdelningar till sina aktieägare varit relativt konstanta. Troligtvis så kommer dock vinsten att förbättras det kommande året, i och med att bolaget i fortsättningen kommer att fokusera koncernens betydligt mer friska marknader. Förhoppningsvis är denna också tillräckligt bra för att bolaget ska kunna förbättra sin kassalikviditet och på sikt även soliditet. 11

13 Aktien OMXS MEKO.ST Sedan VD Håkan Lundstedt aviserade sin avgång har aktiekursen varit stabil. Något som får anses vara relativt underligt då han har haft ett gott renommé på marknaden. Osäkerhet kring VD-rollen brukar i normala fall innebära att aktien går sämre i förhållande till börsen som helhet. Trots Mekonomens expansion de senaste åren, och bolagets generösa utdelningspolicy så är det uppenbart att aktien har haft problem att lyfta. Aktien handlas idag (5/5 2015) till 208,5 kr med ett P/E på 64,02, vilket innebär att aktien direktavkastar 1,6 procent årligen baserat på bolagets kursutveckling under Aktien har ett beta på 0,52 och en volatilitet på 22 procent. Totalt börsvärde är 7 682,92 MSEK fördelat på aktier. Av Mekonomens vinst på 120 MSEK 2014 så delades 93 MSEK ut i form utdelningar till aktieägarna, detta motsvarade en utdelning på 7 SEK per aktie. Bolaget har som utdelningspolicy att dela ut minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. 12

14 Ägare, insideraktivitet och ledning Huvudägare i Mekonomen Group är sedan 2006 Axel Johnsson AB med 26,5 procent av bolagets kapital och röster. Noterbart är även att grundaren Ingemar Fraims dotter Eva Fraim- Påhlman är tredje största ägare med 5,6 procent av bolagets röster och kapital. Som sjunde största ägare står därtill Ingemars fru Ing-Marie Fraim-Stefastsson registrerad. Övriga storägare i bolaget är olika fondbolag, inga av dessa innehar emellertid mer än 7,6 procent av varken röster eller kapital. Nuvarande VD för Mekonomen group är Håkan Lundstedt, i december 2014 meddelande emellertid Håkan att han, efter 8 år som VD, kommer att lämna sin post under Han sitter kvar till och med juni 2015, därefter kommer han att ta över ansvaret för glasögonförsäljaren Synsam. En efterträdare till Håkan Lundstedt och VDposten har ännu inte utsätts av styrelsen. Den 5:e maj 2015 meddelade även Fredrik Persson att han slutar sitt uppdrag som styrelseordförande med omedelbar verkan. Från Mekonomens håll har inget formulerats kring varför han lämnar. Namn Antal aktier Röster och kapital, % Axel Johnson AB ,5 SHB fonder ,6 Fraim-Påhlman Eva ,6 Norges Bank Investment Management ,3 Swedbank Robur fonder ,2 Kempen & Co fonder ,9 Fraim-Sefastsson Ing-Marie ,8 Skandia Liv ,2 Fjärde AP-fonden ,0 En utmaning som den nya ledningen för Mekonomen kommer att ställas inför är bolagets sjunkande vinstmarginal. Det är visserligen, sedan tidigare, känt att Otto Olsen Invest AS ,7 bolaget kommer att dra ner sin närvaro på den förlusttyngda danska marknaden, förhoppningen är att detta är en åtgärd som ska öka bolagets vinstmarginal, och på sikt även förbättra bolagets likviditet samt soliditet. 13

15 Vidare så blir det intressant att se hur den nya ledningen kommer att fokusera på samarbetet med EK (Eiko) Global samt den Sydkoreanska marknaden. Tidigare har bolaget haft fokus på den europeiska marknaden och den skandinaviska marknaden i huvudsak. Det är således inte troligt att några större synergieffekter av samarbetet med EK Global kommer att kunna utvinnas. Däremot så kan det finnas potential i reservdelssortimentet ProMeister i och med att det finns en stor andel europeiska bilar i landet, vilket har resulterat i ett uppdämt behov av reservdelar. Framtidsstrategi Mekonomen Group har en vision om att år 2020 finnas i 20 länder. Den europeiska reservdelsmarknaden genomgår en konsolidering och Mekonomen Group har som vision att vara en del av denna. Strategin framöver kommer således vara att fortsätta bredda koncernens produktsortiment, lansera sin jämförelsesajt för verkstäder Lasingoo på fler marknader och att stärka bolagets varumärken. När holdingbolaget dessutom övergett stora delar av det danska släpankaret så borde fokus hos ledningen ligga på att försöka rikta sina blickfång på aktiviteter inom bolaget som höjer tillväxten på de friska marknaderna istället för att kontinuerligt tvingas att minimera förlusterna i Danmark. De främsta utmaningarna för Mekonomen framöver bör därtill vara att öka bolagets vinstmarginal, kassalikviditet och soliditet. Bolaget har de senaste 8 åren expanderat från att vara en av flera aktörer på den svenska marknaden, till att ha en ledande ställning som reservdelsgrossist och detaljist på inte bara den svenska marknaden, utan även på den norska motsvarigheten. Det faktum att den danska marknaden inte helt utelämnas möjliggör dessutom för ett enklarare återinträde, om marknadsförhållandena i landet framledes skulle ändras. Prognos Marknaden bedöms finnas kvar under överskådlig tid, så länge bilar används som transportmedel. Eftermarknaden har dessutom en styrka i att intäktsströmmen är relativt jämn över konjunkturcyklerna och Mekonomen har tidigare visat stabila marginaler även i turbulenta tider. VD Håkan Lundstedt har tidigare uttalat att konceptet Mekonomen är som mest gångbart när det är oro i omvärlden och den privata ekonomin prioriteras. I samband med finanskrisen 2008 lyckades bolaget plocka marknadsandelar på en annars drabbad marknad. När vision 2020 presenterades i samband med att Axel Johnsson AB gick in som huvudägare 2006 så var det tillväxt inom koncernen som skulle prioriteras, och visst känns det som att 14

16 det är just tillväxt inom Mekonomen som varit av absolut största vikt när bolagets senaste fem år ska summeras. I samband med att stora delar av den danska marknaden lämnades så var det många av Mekonomens aktieägare som drog en lättnadens suck; äntligen hade bolaget lyckats skära ned på närvaron i Danmark och därigenom fanns förhoppningar om att Mekonomen nu skulle fokusera på bolagets betydligt friskare marknader. Men när avgående VD Håkan Lundstedt presenterar nyheten om att bolaget ska börja sälja reservdelar i Sydkorea så känns det snarare som att bolaget tar risken att upprepa sina misstag. Med 495 MSEK enbart i räntebärande skulder till kreditinstitut (motsvarande 8,6 procent av bolagets totala intäkter under 2014) och med en svag samt sjunkande kassalikviditet så hade det varit rimligt att göra avkall på vision Detta för att istället arbeta med att förbättra bolagets marginaler. Rekommendation: Avvakta Att ha visioner och framtidsvisioner är bra, men när dessa blir såpass viktiga att de inte tar hänsyn till de bekymmer som faktiskt finns inom organisationen så är det betydligt mer problematiskt. Det är möjligt att Mekonomens satsning på den Sydkoreanska marknaden blir lyckad, men vad händer om den inte blir det? När dessutom styrelseordförande Fredrik Persson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan (och detta i samband att satsningen på den Sydkoreanska presenterats) så är det är locket på från Mekonomens sida, bolaget tycks inte vilja kommunicera vad hans plötsliga avhopp berodde på. Frågan som ställs blir således om inte Fredrik Persson varit missnöjd med bolagets beslut om att satsa på Sydkorea, för så länge som inget annat kommenteras kring detta så tycks det vara den mest rimliga orsaken. Följdfrågan blir indirekt hur resten av koncernens ledning ser på detta, är det så att finns ett utbrett missnöje med hur Mekonomen valt att satsa på framtiden? Mot bakgrund av detta, bolagets försämrade marginaler de senaste tre åren samt det faktum att den omtyckta VD:n Håkan Lundstedt kommer att avgå till sommaren så tycker vi att det finns skäl till att avvakta med köp i dagsläget. Däremot så anser vi att det finns anledning till att följa bolagets utveckling på den sydkoreanska marknaden fortsättningsvis. Värdering När vi värderade Mekonomen valde vi att titta på tillväxten exklusive den danska verksamheten, eftersom bolaget mestadels har dragit sig ur den marknaden. Vi valde att sätta vårt grundläggande avkastningskrav till 10 procent (totalavkastning) eftersom marknaden är högt värderad. Eftersom Mekonomen har haft negativ vinst de senaste åren 15

17 och därmed inte har haft så stor tillväxt tyckte vi att en årlig tillväxt på 2 procent är rimligt att anta. Dock kan 2 procent ändå vara lite stort eftersom marknaden inte är väldigt växande. Men Mekonomen har börjat satsa på utländska marknader och därför hoppas vi på en positiv vinsttillväxt framöver. En DCF 2 gav oss en fair P/E Ratio på 9,68 (Grahams formel gav en fair P/E Ratio på 14). Rörelseresultatet exklusive Danmark låg år 2014 på 639 MSEK och finansnettot -24 MSEK. Antalet aktier är idag samma som för år 2014, nämligen aktier. Genom att använda dessa värden får vi en riktkurs på: Riktkurs = (639 24) 0, 78 9, 36 35, kr Använder vi istället P/E-talet som vi fick ur Grahams formel får vi en riktkurs som ligger på: Riktkurs = (639 24) 0, , kr En rimlig riktkurs för Mekonomen anser vi således ligga i intervallet kr, beroende på placeringshorisont och riskbenägenhet. Vi anser följaktligen att Mekonomens nuvarande aktiekurs på 208,5 kr (5/5 2015) är högt värderad. Viktigt att påpeka är att vi varit optimistiska gällande skattningarna i våra beräkningar. Vi har bland annat räknat med att det kommer gå bättre i Danmark med omstruktureringarna och därför gjort en beräkning på förra årets resultat exklusive den danska verksamheten. Vidare så har vi, som tidigare nämnt, räknat på en stigande vinsttillväxt för bolaget. På grund av osäkerheten i skattningarna så anser vi att den väl tilltagna marginalen (skillnad i nuvarande aktiekurs till beräknat intervall) är motiverad, därav det lägre riktkursintervallet

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall

Net Entertainment. Analytiker: Marcus Albertsson William Wang David Stenvall Net Entertainment Ingress Net Entertainment är ett företag som levererar spelplattformar åt onlinekasinon och har de senaste åren uppvisat en väldigt kraftig tillväxt. På marknaden handlas dock bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Analytiker: Analysgruppen VT 15

Analytiker: Analysgruppen VT 15 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer