Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren"

Transkript

1

2 Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna på beslutet. Efter att Axel Johnson AB klev in som huvudägare och Håkan Lundstedt tillträdde som koncernchef har bolaget vaknat till ytterligare och visat en mycket fin utveckling. Detta är bland annat ett resultat av tydligare kundtänkande och längre öppettider i en tidigare omodern bransch. Relativt jämförda sina konkurrenter är Mekonomen i dagsläget överlägset störst i klassen, men är de verkligen bäst i densamma? Bakgrund och verksamhet Mekonomen grundades år 1973 under namnet Bileko av Ingemar Fraim och Leif Möller i södra Stockholm. Affärsidén var att sälja avgassystem eftersom de slets snabbast i bilarna. De mackar som beställde reservdelar fick dem levererade till sig inom två timmar. Konceptet med snabba leveranser visade sig vara mycket framgångsrikt och så småningom utökades sortimentet med bromsar, framvagnar och andra reservdelar. Dock fanns det fortfarande en tydlig gräns mellan detaljist och grossist under 80-talet. I och med det bestämde sig Ingemar och Leif för att expandera och köpte därför år 1987 butikskedjan Mekonomen som då hade 17 butiker. Genom förvärvet fick de tillgång till flödet mellan tillverkare, detaljist och grossist, och hela vägen ut till slutkund. Den effektiva logistikkedjan med snabba leveranser visade sig vara en avgörande framgångsfaktor och år 1992 passerade försäljningen 100MSEK. Under 1996 ändrades namnet till Mekonomen Grossist och Mekonomen blir en integrerad detaljist- och grossistkedja. I takt med att affären växte krävde verksamheten större utrymme. Därmed flyttades lagret år 1998 till en nybyggd fastighet i Strängnäs. I slutet av 90-talet etablerades verksamheten i Norge och några år senare förvärvades Danmarks ledande bildelskedja Østergaard. I maj 2000 introducerades Mekonomen på Stockholmsbörsen. Mekonomen Groups affärsidé är att med innovationskoncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuda kunderna lösningar för ett enklare billiv. Det börsnoterade moderbolaget Mekonomen Group som både har butiker och verkstäder består av de tre koncernföretagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic samt Sørensen og Balchen. Meca-koncernen är en ledande aktör på eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning i Sverige, Norge och Danmark. Mekonomen Norden har verkstäder som arbetar under varumärkena Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy i Sverige, Norge och Finland. Sørensen og Balchen, som är ett av de äldsta företagen i den norska bilbranschen, driver bildelskedjan i Norge under varumärket BilXtra. Samarbete mellan koncernföretagen sker inom inköp och logistik. På marknaden råder dock full konkurrens 1

3 Mekonomens varumärke har stärkts väsentligt under de senaste åren och med drygt 400 butiker och cirka 2300 anslutna verkstäder är Mekonomen branschens ledande aktör i Norden. Koncernstruktur Inom Mekonomen Group finns i dagsläget drygt medarbetare. Med samtliga anslutna verkstadskedjor inräknade blir antalet medarbetare dessutom betydligt större; drygt Koncernens verksamhet är baserad på en gemensam värdegrund som är sammanfattad i fem punkter: kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet. Samarbetet mellan moderbolagets koncernbolag sker främst inom ramen för inköp och logistik. På marknaden ska emellertid full konkurrens mellan desamma råda. Det börsnoterade bolaget Mekonomen Group består i huvudsak av de tre koncernbolagen: MECA Scandinavia bedriver grossistverksamhet och har ett distributionsnät som består av över 130 avdelningar i Sverige, Norge och Danmark. Samspelet mellan samtliga avdelningar spelar en viktig roll när det gäller att förse de över 900 anslutna verkstäderna med reservdelar, verktyg och verkstadsutrustning. Eftersom avdelningarna har en god sortimentsbredd och leveranstäthet (ofta flera gånger per dag) så är tanken att verkstäderna ska få färre reservdelsgrossister att agera mot. Detta ska ge mer tid till kärnverksamheten; att serva och reparera bilar. Allt detta ska i slutänden innebära sänkta totalkostnader för verkstaden, vilket i sin tur ger bilägaren mer kostnadseffektiva verkstadsbesök. Mekonomen Nordic har som vision att vara bilistens förstaval och ska verka för ett, i enighet med koncernens slogan, enklare BilLiv. Koncernen basar idag för cirka 190 butiker och har över 1000 anslutna verkstäder, vilka arbetar under varumärkena Mekonomen Bilverkstad, MekoPartner och Speedy. Mekonomen Nordic är en ledande branschaktör i Norden. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Finland samt på Island, och erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda produkter samt innovativa lösningar för konsumenter och företag. Sørensen och Balchen importerar och säljer beprövade kvalitetsprodukter som tillverkats av de största leverantörerna inom fordonsindustrin. Bolaget är enbart aktivt i Norge och arbetar uteslutande med OE-kvalitet eller Matching Quality. Vilka är universella begrepp som betyder att bildelarna håller minst lika god kvalitet som originaldelar. Sørensen og Balchen har även en egen grossistverksamhet och över 70 butiker samt över 240 anslutna verkstäder under varumärket BilXtra. Bolaget levererar reservdelar till verkstäder och privatpersoner i hela Norge och är idag är en ledande distributör av reservdelar och tillbehör i landet. 2

4 Fem senaste åren samt Q Mycket har förändrats de senaste fem åren för koncernen Mekonomen group. redan 2006 klev emellertid bolagets nuvarande ägare Axel Johansson AB in som huvudägare. Stora omstruktureringar följde och en helt ny strategi utarbetades med fokus på bekväma helhetslösningar för bolagets kunder. Under 2010 tog Mekonomen steget in på den finländska marknaden, vilket geografiskt blev den fjärde marknaden i ordningen. Sedan tidigare hade bolaget verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Som helhet var 2010 ett lyckat år för Mekonomen Group vars nettoomsättning, vinstmarginal och resultat ökade jämfört med föregående år. Bidragande orsaker till detta berodde dels på koncernens starka tillväxt i Norge, men även på att verksamheten ska ha fått en mycket bra start på den finländska marknaden. Ett starkt 2010 banade sedan vägen för ett händelserikt De sammanlagda intäkterna ökade med 23 procent jämfört med föregående år (till MSEK), och den organiska tillväxten var likaså fortsatt stark. I mars 2011 förvärvades dessutom det norska verkstadsoch butikskedjan Sørensen och Balchen till koncernbolaget. Även vinsten (370 MSEK) ökade jämfört med föregående räkenskapsår, dock med beskedligare 8 procent. Däremot blev vinstmarginalen lägre för 2011 jämfört med Förvärvet av Sørensen och Balchen innebar också en ökning av bolagets långfristiga skulder, från att i princip inte ha några långfristiga skulder alls under 2010 till 449 MSEK på balansdagen Den första maj 2012 förvärvades verkstadskedjan MECA Scandinavia till Mekonomen Group. Förvärvet medförde också att bolagets skuldsättningsgrad ökade. Framför allt handlade det om de långsiktiga skulderna som i och med förvärvet uppgick till 1809 MSEK. Omsättningen, för koncernen som helhet, försatte att öka under 2012 jämfört med föregående räkenskapsår, den totala omsättningen för 2012 blev 5292 MSEK. Vinsten för 2012 ökade till 375 MSEK (en ökning med 5 MSEK jämfört med föregående år). Vinstmarginalen för 2012 blev 7,2 procent, en minskning jämfört med Under 2013 fortsatte Mekonomen Group att öka sina intäkter, totalt uppgick dessa till 5740 MSEK för samma år. Bolagets intåg på den danska marknaden gjorde sig emellertid ständigt påmint; när bolaget skulle summera räkenskapsåret visade det sig att verksamheten i Danmark hade ett rörelseresultat på -55 MSEK. VD Håkan Lundstedt manade dock till lugn, och menade att den danska verksamheten hade gjort betydande ompositioneringar på den hårt konkurrensutsatta danska marknaden. Vinsten för koncernen som helhet blev 307 MSEK, en minskning jämfört med 2012 (trots att intäkterna ökade) och vinstmarginalen blev 5,5 procent blev ett händelserikt år för koncernen. Efter två år av stagnerande organisk tillväxt ökade denna under Främst beroende på att bolaget lyckats bredda sitt produktsortiment men också genom framtagandet av verkstadsportalen Lasingoo, en 3

5 verkstadsportal där kunderna jämföra priser och boka tid för service eller reparation. För femte året i rad ökade omsättningen, till att totalt uppgå till 5789 MSEK. Omstruktureringarna som 2013 genomfördes på den danska marknaden gav emellertid inte de resultat som ledningen hoppats på. Detta ledde till att vinsten för 2014 blev blygsamma 120 MSEK, med en vinstmarginal på blygsamma 2,2 procent. Under fjärde kvartalet 2014 togs därför beslutet om att kraftigt skala ned verksamheten i Danmark, förlusterna uppgick då till 90 MSEK för den danska verksamheten. 28 butiker lades ned, huvudkontor och regionallager likaså. Istället valde ledningen att fokusera helt på bolagets franchiseverkstäder och att skapa en effektiv logistik utan mellanled. VD Håkan Lundstedt ville inte kommentera hur mycket koncernen kalkylerade på att spara, men Mekonomen tog en engångskostnad på 280 MSEK för fjärde kvartalet 2014 i och med detta. Den 4:e maj 2015 presenterade Mekonomen nyheten att bolaget kommer att expandera till Sydkorea med försäljning av det egna reservdelssortimentet ProMeister. Försäljningen sker genom samarbete med den sydkoreanska distributören EK (Eiko) Global, som i sin tur kommer att erbjuda Mekonomens produkter via e-handel, detaljhandel och genom verkstäder. Dagen därefter så aviserade styrelseordförande Fredrik Persson att lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Någon officiell orsak till Fredriks avhopp har ännu (den 7 maj 2015) inte förmedlats. Marknadsanalys De viktigaste geografiska marknaderna är Sverige och Norge som står för cirka tre fjärdedelar av intäkterna. Utvecklingen i Sverige och Norge har varit god och framförallt är det MECA och Sørensen och Balchen som tar marknadsandelar. Dock präglas den nordiska marknaden fortfarande av en svag marknadstillväxt. Under en längre tid bestod en stor del av marknaden av märkesfirmor med auktoriserad verkstad och originaldelar samt märkesoberoende firmor med icke-originaldelar. År 2003 togs ett EU-beslut som ledde till att bilbranschens eftermarknad avreglerades. En avreglerad marknad innebar att monopolet var borta och marknaden öppnades för konkurrens, inte enbart priskonkurrens men också service och kvalitet. Efter avregleringen är det reservdelens kvalitet som avgör om den kan kallas originalreservdel och en reparatör kan kalla sig auktoriserad endast då denne uppfyller tillverkarens krav. Eftersom Mekonomen var en stor aktör så kunde bolaget ändå plocka marknadsandelar, trots att marknaden var fragmenterad med mindre grossister och detaljister. Mekonomens lönsamhet har förbättrats i Sverige, Norge och Finland. På den danska marknaden har däremot bolagets utveckling varit svag. Den hårda konkurrensen och prispressen har inneburit att Mekonomen har valt att enbart satsa på bolagets franchiseverkstäder som framöver ska få sina reservdelsleveranser direkt från centrallagret i 4

6 Sverige. Anledningen till att Mekonomen ändå valde att satsa på verkstäderna är emellertid för att dessa har en stark position i Danmark. Vad gäller den europeiska marknaden så har en tydlig trend visat sig, bilåkandet har minskat. De tre viktiga bidragande faktorerna är höjda bensinpriser, allmänt svagt konjunkturläge och fortsatt migration mot storstadsområden. Samtidigt så har efterfrågan på kortare bilfärder i storstäderna ökat. Detta går att relatera till att det pågår konsolidering i bildelsmarknaden där stora aktörer förvärvar både små och stora konkurrenter. Tittar vi på den europeiska verkstadsmarknaden har den en stabil tillväxt, men även här har antalet verkstäder minskat samtidigt som större verkstäder och kedjor bildas. För övrigt befinner sig Mekonomen i en stabil fas och tar marknadsandelar i en ganska svag marknad och med en stadig rörelsemarginal. Men genom att fortsätta satsa på ProMeister 1, öka kostnadseffektiviteten, stärka inköpskraften och genomföra nödvändiga åtgärder i Danmark ska bolagets ställning i Norden förstärkas. Konkurrenter Mekonomen Groups konkurrenter utgörs främst av märkesverkstäder, vilka traditionellt haft en hög marknadsandel på eftermarknaden för personbilar. Konkurrensen avseende bildelsförsäljning till verkstäder är stor från både märkesberoende och märkesoberoende aktörer. Mekonomen Nordic, MECA, KG Knutsson och AD Bildelar hör till de ledande aktörerna i den märkesoberoende handeln. Samtliga aktörer har ett sortiment som täcker de flesta bilmärken. KG Knutsson, dotterbolag till KGK Holding, är ett svenskt grossistföretag inom fordonsindustrin och marina tillbehör. KGK verkar i hela Skandinavien och med en rad välkända varumärken i sortimentet bedriver de försäljning av tillbehör, reservdelar och förnödenheter till bland annat fordon. Företaget säljer sina produkter via ett återförsäljarnät där merparten av butikerna inom distributionskedjan Autoexperten ingår i KGK-koncernen. AD Bildelar Sverige är ett dotterbolag till det belgiska koncernbolaget AD Center. Bolaget är representerat över 30 länder på den europeiska eftermarknaden. AD Sverige samarbetar med starka leverantörer och erbjuder kända varumärken. Bolaget består av AD Bildelar som erbjuder reservdelar, tillbehör och mycket annat inom fordonsindustrin till både 1 ProMeister är det enda reservdelsvarumärket på marknaden som erbjuder fem års garanti. Sortimentet inom ProMeister består av högkvalitativa och prisvärda reservdelar för den europeiska bilparken. All utveckling och tillverkning sker under Mekonomens översyn. Syftet med ProMeister är att minska produktionskostnaderna genom att producera i stora volymer och samtidigt sälja till ett lägre pris för konsumenten. 5

7 konsumenter och verkstadsägare och av AD Bilverkstad som erbjuder bilservice och andra tjänster. Företaget finns över hela Sverige. Omsättning MSEK År Mekonomen KG Knutsson AD Sverige Sett till omsättningen är Mekonomen betydligt större än sina konkurrenter. Bolaget har med åren lyckats öka sina marknadsandelar och därmed tagit en större del av kakan. Dock är det viktigt att påpeka att de jämförda bolagen inte har en identisk affärsmodell utan förenas i vissa verksamhetsområden och skiljer sig i andra. 12% 10% Vinstmarginal 8% 6% 4% 2% 0% År Mekonomen KG Knutsson AD Sverige 6

8 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% År Soliditet Mekonomen KG Knutsson AD Sverige Mekonomen har alla år under den jämförda perioden högst vinstmarginal jämfört med sina konkurrenter. Det tyder på att de är duktiga på att hålla nere sina kostnader. Dock har vinstmarginalen sjunkit en del vilket bland annat beror på de många förvärv som bolaget genomfört samt på grund av de kostnader som den ostabila marknaden i Danmark har medfört. Detta avspeglas bland annat i hur Mekonomens soliditet har sjunkit. Ett av Mekonomens finansiella mål är att ha en långsiktig soliditet på över 40 procent, vilket bolaget har haft vissa problem med att fullfölja, speciellt under Att ha en hög soliditet är viktigt för Mekonomen främst för att de ska kunna betala av sina stora lån, men också för tillväxten då de vill bredda sin verksamhet i andra länder. I Norge och Danmark är marknaden lik den svenska. Även här konkurrerar både stora och små märkesoberoende aktörer som har ett heltäckande sortiment. Hellanor och Automateriell, som är helägda dotterbolag till Hella KGaA i Tyskland, är två av de största reservdelsgrossiterna i Norge. Hella är en tysk fordonskomponenttillverkare och är ett av Tysklands 100 största företag. Bolaget har koncern i över 35 länder runtom i världen, dock ingen i Sverige. Hella importerar och distribuerar ledande varumärken inom fordonsindustrin och fordonsindustrin för de flesta biltillverkare. År 2014 uppgick försäljningen till 5,3 miljarder Euro, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Idag sker 52 procent av försäljningen i Europa, varav 15 procent i Tyskland. På den märkesbundna marknaden är tillgänglighet mycket viktigt för Mekonomen, eftersom det betyder att bolaget kan ha korta leveranstider som i sin tur är en mycket viktig faktor i konkurrensen. Mekonomen gör också en medveten satsning på att prioritera större enheter och anläggningar eftersom denna strategi har uppvisat det bästa resultatet. Dessutom anpassar företaget sina anläggningar där konkurrensen är särskilt tuff från nischade märkesverkstäder. På så sätt kan företaget dra större nytta av sin position som märkesoberoende aktör. På tillbehörssidan konkurrerar Mekonomen Group med ett stort antal aktörer från olika branscher såsom bensinstationer, dagligvaruhandeln, butiker för barntillbehör, butiker för 7

9 tillbehör till husdjur, elektronikkedjor etc. Makroanalys och råvaror Som tidigare nämnts så har Mekonomen betydande marknadsandelar i Sverige och Norge, och det är därifrån en stor andel av intäkterna kommer. Nettoomsättningsfördelning 12% 45% 37% MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Nettoomsättning för år 2014 En ganska stor del av Mekonomens inköp sker i utländsk valuta, främst Euro. I och med att den svenska kronan har försvagats en del har det lett till att Mekonomens inköp av handelsvaror blivit allt dyrare. Det negativa rörelseresultatet under fjärde kvartalet kan relateras till den ökade valutaeffekten. En annan märkbar konsekvens av den försvagade kronan och dyrare importen visar sig i att resultatet har stått stilla under de senaste kvartalen, trots en fortsatt god försäljning. Mekonomen sägs vara icke-konjunkturkänslig då behovet av reparationer, service och reservdelar finns oavsett konjunktur. Hotet från nybilsförsäljningen slår inte ut behovet av reparationer, eftersom många förväntas sälja en bil som behöver genomgå service. I och med det ökar efterfrågan på reservdelar under lågkonjunktur. Vid högkonjunktur är efterfrågan på tillbehör generellt större. Följaktligen har eftermarknaden en relativt jämn intäktsström över konjunkturcykeln. Viktigt att påpeka är att Mekonomen har tack vare sin position i marknaden varit duktiga på att uppvisa stabila marginaler även när det varit oro i omvärlden. I samband med finanskrisen 2008 minskade totalmarknaden för reservdelar och tillbehör i Skandinavien med 8

10 5 procent men Mekonomen lyckades plocka marknadsandelar och ökade försäljningen på samtliga marknader. Under samma år ökade även antalet verkstäder från 778 till 1051, en ökning med 35 procent. Mekonomen har ett starkt varumärke, innehar en stark marknadsposition och erbjuder ett brett antal produkter och tjänster som är delvis oberoende av konjunkturläget. Företaget förväntar sig att den nordiska marknad bolaget möter kommer att fortsätta vara svag, men stabil, under Analys av finansiell data och nyckeltal Omsättning, MSEK Rörelsekostnad, MSEK Rörelseresultat, MSEK Räntebärande kortfristiga skulder, MSEK Långfristiga skulder, MSEK Totala skulder, MSEK Rörelsemarginal, % 4,7 8,2 10,0 12,7 14,1 Soliditet, % Kassalikviditet, % Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Omsättning, MSEK Rörelsekostnad, MSEK Rörelseresultat, MSEK Räntebärande kortfristiga skulder, MSEK Totala skulder, MSEK Rörelsemarginal, % -10,9 12,0 10,5 7,3 3,7 10,7 10,6 7,4 Kassalikviditet, %

11 De senaste fem åren har Mekonomen Groups omsättning kontinuerligt ökat jämfört med föregående räkenskapsår. Tyvärr har bolaget misslyckats med att öka rörelseresultatet i takt med att omsättningen ökat, istället har rörelsemarginalen stadigt minskat i takt med ökningen av intäkterna. Som tidigare omnämnt i rapporten så beror detta främst på att rörelsen i Danmark dragits med ett stort driftsunderskott till följd av hård konkurrens och stor prispress på den danska reservdelsmarknaden. När Mekonomen Group nu väljer att kraftigt dra ner på sin närvaro på den danska marknaden och enbart behålla sina franchiseverkstäder, så menar avgående VD Håkan Lundstedt att omstruktureringarna kommer att ge positiva effekter på rörelseresultatet för kommande räkenskapsår, Nettoomsättningsfördelning Exklusive Danmark 63% 14% 32% MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Nettoomsättning för år 2014 exklusive den danska verksamheten 10

12 500 Rörelseresultat, MSEK Exklusive Danmark MECA Skandinavien Mekonomen Nordic Sorensen och Balchen Rörelseresultat för år 2014 inkl. respektive exkl. den danska verksamheten 2014 summerade bolagets danska verksamhet till en förlust på 90 MSEK, varpå de efterföljande omstruktureringarna resulterade i engångskostnader på 280 MSEK under det fjärde kvartalet. En proformaredovisning för 2014 där Danmark exkluderas visar att verksamheterna i Sverige, Norge och Finland visar upp ett rörelseresultat på 639 MSK. Detta innebär en rörelsemarginal på 12,1 procent, betydligt bättre än de blygsamma 4,7 procent som bolaget faktiskt redovisar. Den svaga rörelsemarginalen tillsammans med koncernens hastiga expansion har även inneburit en sjunkande kassalikviditet, under 2014 var denna 59 procent. Detta har medfört att bolaget tvingats öka sina kortfristiga räntebärande skulder främst i form av checkräckningskrediter och övriga skulder till kreditinstitut. Parallellt med detta så delades 93 MSEK ut i form av utdelningar till aktieägarna under Och frågan är om inte ledningen bör utvärdera ifall det inte skulle vara mer fördelaktigt för bolaget att minska sina utdelningar och istället fokusera på att försöka förbättra kassalikviditeten samt minska koncernens höga (och dyra) checkräkningskrediter. En åtgärd som med största säkerhet inte skulle glädja aktieägarna kortsiktigt, men i takt med att bolagets rörelsemarginal sjunkit under en femårsperiod har Mekonomens utdelningar till sina aktieägare varit relativt konstanta. Troligtvis så kommer dock vinsten att förbättras det kommande året, i och med att bolaget i fortsättningen kommer att fokusera koncernens betydligt mer friska marknader. Förhoppningsvis är denna också tillräckligt bra för att bolaget ska kunna förbättra sin kassalikviditet och på sikt även soliditet. 11

13 Aktien OMXS MEKO.ST Sedan VD Håkan Lundstedt aviserade sin avgång har aktiekursen varit stabil. Något som får anses vara relativt underligt då han har haft ett gott renommé på marknaden. Osäkerhet kring VD-rollen brukar i normala fall innebära att aktien går sämre i förhållande till börsen som helhet. Trots Mekonomens expansion de senaste åren, och bolagets generösa utdelningspolicy så är det uppenbart att aktien har haft problem att lyfta. Aktien handlas idag (5/5 2015) till 208,5 kr med ett P/E på 64,02, vilket innebär att aktien direktavkastar 1,6 procent årligen baserat på bolagets kursutveckling under Aktien har ett beta på 0,52 och en volatilitet på 22 procent. Totalt börsvärde är 7 682,92 MSEK fördelat på aktier. Av Mekonomens vinst på 120 MSEK 2014 så delades 93 MSEK ut i form utdelningar till aktieägarna, detta motsvarade en utdelning på 7 SEK per aktie. Bolaget har som utdelningspolicy att dela ut minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. 12

14 Ägare, insideraktivitet och ledning Huvudägare i Mekonomen Group är sedan 2006 Axel Johnsson AB med 26,5 procent av bolagets kapital och röster. Noterbart är även att grundaren Ingemar Fraims dotter Eva Fraim- Påhlman är tredje största ägare med 5,6 procent av bolagets röster och kapital. Som sjunde största ägare står därtill Ingemars fru Ing-Marie Fraim-Stefastsson registrerad. Övriga storägare i bolaget är olika fondbolag, inga av dessa innehar emellertid mer än 7,6 procent av varken röster eller kapital. Nuvarande VD för Mekonomen group är Håkan Lundstedt, i december 2014 meddelande emellertid Håkan att han, efter 8 år som VD, kommer att lämna sin post under Han sitter kvar till och med juni 2015, därefter kommer han att ta över ansvaret för glasögonförsäljaren Synsam. En efterträdare till Håkan Lundstedt och VDposten har ännu inte utsätts av styrelsen. Den 5:e maj 2015 meddelade även Fredrik Persson att han slutar sitt uppdrag som styrelseordförande med omedelbar verkan. Från Mekonomens håll har inget formulerats kring varför han lämnar. Namn Antal aktier Röster och kapital, % Axel Johnson AB ,5 SHB fonder ,6 Fraim-Påhlman Eva ,6 Norges Bank Investment Management ,3 Swedbank Robur fonder ,2 Kempen & Co fonder ,9 Fraim-Sefastsson Ing-Marie ,8 Skandia Liv ,2 Fjärde AP-fonden ,0 En utmaning som den nya ledningen för Mekonomen kommer att ställas inför är bolagets sjunkande vinstmarginal. Det är visserligen, sedan tidigare, känt att Otto Olsen Invest AS ,7 bolaget kommer att dra ner sin närvaro på den förlusttyngda danska marknaden, förhoppningen är att detta är en åtgärd som ska öka bolagets vinstmarginal, och på sikt även förbättra bolagets likviditet samt soliditet. 13

15 Vidare så blir det intressant att se hur den nya ledningen kommer att fokusera på samarbetet med EK (Eiko) Global samt den Sydkoreanska marknaden. Tidigare har bolaget haft fokus på den europeiska marknaden och den skandinaviska marknaden i huvudsak. Det är således inte troligt att några större synergieffekter av samarbetet med EK Global kommer att kunna utvinnas. Däremot så kan det finnas potential i reservdelssortimentet ProMeister i och med att det finns en stor andel europeiska bilar i landet, vilket har resulterat i ett uppdämt behov av reservdelar. Framtidsstrategi Mekonomen Group har en vision om att år 2020 finnas i 20 länder. Den europeiska reservdelsmarknaden genomgår en konsolidering och Mekonomen Group har som vision att vara en del av denna. Strategin framöver kommer således vara att fortsätta bredda koncernens produktsortiment, lansera sin jämförelsesajt för verkstäder Lasingoo på fler marknader och att stärka bolagets varumärken. När holdingbolaget dessutom övergett stora delar av det danska släpankaret så borde fokus hos ledningen ligga på att försöka rikta sina blickfång på aktiviteter inom bolaget som höjer tillväxten på de friska marknaderna istället för att kontinuerligt tvingas att minimera förlusterna i Danmark. De främsta utmaningarna för Mekonomen framöver bör därtill vara att öka bolagets vinstmarginal, kassalikviditet och soliditet. Bolaget har de senaste 8 åren expanderat från att vara en av flera aktörer på den svenska marknaden, till att ha en ledande ställning som reservdelsgrossist och detaljist på inte bara den svenska marknaden, utan även på den norska motsvarigheten. Det faktum att den danska marknaden inte helt utelämnas möjliggör dessutom för ett enklarare återinträde, om marknadsförhållandena i landet framledes skulle ändras. Prognos Marknaden bedöms finnas kvar under överskådlig tid, så länge bilar används som transportmedel. Eftermarknaden har dessutom en styrka i att intäktsströmmen är relativt jämn över konjunkturcyklerna och Mekonomen har tidigare visat stabila marginaler även i turbulenta tider. VD Håkan Lundstedt har tidigare uttalat att konceptet Mekonomen är som mest gångbart när det är oro i omvärlden och den privata ekonomin prioriteras. I samband med finanskrisen 2008 lyckades bolaget plocka marknadsandelar på en annars drabbad marknad. När vision 2020 presenterades i samband med att Axel Johnsson AB gick in som huvudägare 2006 så var det tillväxt inom koncernen som skulle prioriteras, och visst känns det som att 14

16 det är just tillväxt inom Mekonomen som varit av absolut största vikt när bolagets senaste fem år ska summeras. I samband med att stora delar av den danska marknaden lämnades så var det många av Mekonomens aktieägare som drog en lättnadens suck; äntligen hade bolaget lyckats skära ned på närvaron i Danmark och därigenom fanns förhoppningar om att Mekonomen nu skulle fokusera på bolagets betydligt friskare marknader. Men när avgående VD Håkan Lundstedt presenterar nyheten om att bolaget ska börja sälja reservdelar i Sydkorea så känns det snarare som att bolaget tar risken att upprepa sina misstag. Med 495 MSEK enbart i räntebärande skulder till kreditinstitut (motsvarande 8,6 procent av bolagets totala intäkter under 2014) och med en svag samt sjunkande kassalikviditet så hade det varit rimligt att göra avkall på vision Detta för att istället arbeta med att förbättra bolagets marginaler. Rekommendation: Avvakta Att ha visioner och framtidsvisioner är bra, men när dessa blir såpass viktiga att de inte tar hänsyn till de bekymmer som faktiskt finns inom organisationen så är det betydligt mer problematiskt. Det är möjligt att Mekonomens satsning på den Sydkoreanska marknaden blir lyckad, men vad händer om den inte blir det? När dessutom styrelseordförande Fredrik Persson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan (och detta i samband att satsningen på den Sydkoreanska presenterats) så är det är locket på från Mekonomens sida, bolaget tycks inte vilja kommunicera vad hans plötsliga avhopp berodde på. Frågan som ställs blir således om inte Fredrik Persson varit missnöjd med bolagets beslut om att satsa på Sydkorea, för så länge som inget annat kommenteras kring detta så tycks det vara den mest rimliga orsaken. Följdfrågan blir indirekt hur resten av koncernens ledning ser på detta, är det så att finns ett utbrett missnöje med hur Mekonomen valt att satsa på framtiden? Mot bakgrund av detta, bolagets försämrade marginaler de senaste tre åren samt det faktum att den omtyckta VD:n Håkan Lundstedt kommer att avgå till sommaren så tycker vi att det finns skäl till att avvakta med köp i dagsläget. Däremot så anser vi att det finns anledning till att följa bolagets utveckling på den sydkoreanska marknaden fortsättningsvis. Värdering När vi värderade Mekonomen valde vi att titta på tillväxten exklusive den danska verksamheten, eftersom bolaget mestadels har dragit sig ur den marknaden. Vi valde att sätta vårt grundläggande avkastningskrav till 10 procent (totalavkastning) eftersom marknaden är högt värderad. Eftersom Mekonomen har haft negativ vinst de senaste åren 15

17 och därmed inte har haft så stor tillväxt tyckte vi att en årlig tillväxt på 2 procent är rimligt att anta. Dock kan 2 procent ändå vara lite stort eftersom marknaden inte är väldigt växande. Men Mekonomen har börjat satsa på utländska marknader och därför hoppas vi på en positiv vinsttillväxt framöver. En DCF 2 gav oss en fair P/E Ratio på 9,68 (Grahams formel gav en fair P/E Ratio på 14). Rörelseresultatet exklusive Danmark låg år 2014 på 639 MSEK och finansnettot -24 MSEK. Antalet aktier är idag samma som för år 2014, nämligen aktier. Genom att använda dessa värden får vi en riktkurs på: Riktkurs = (639 24) 0, 78 9, 36 35, kr Använder vi istället P/E-talet som vi fick ur Grahams formel får vi en riktkurs som ligger på: Riktkurs = (639 24) 0, , kr En rimlig riktkurs för Mekonomen anser vi således ligga i intervallet kr, beroende på placeringshorisont och riskbenägenhet. Vi anser följaktligen att Mekonomens nuvarande aktiekurs på 208,5 kr (5/5 2015) är högt värderad. Viktigt att påpeka är att vi varit optimistiska gällande skattningarna i våra beräkningar. Vi har bland annat räknat med att det kommer gå bättre i Danmark med omstruktureringarna och därför gjort en beräkning på förra årets resultat exklusive den danska verksamheten. Vidare så har vi, som tidigare nämnt, räknat på en stigande vinsttillväxt för bolaget. På grund av osäkerheten i skattningarna så anser vi att den väl tilltagna marginalen (skillnad i nuvarande aktiekurs till beräknat intervall) är motiverad, därav det lägre riktkursintervallet

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Fjärde kvartalet 2014 exklusive Danmark Intäkter: 1 373 MSEK (1 318) Rörelseresultat: 145 MSEK (75) EBITA: 184 MSEK (146) Rörelsemarginal: 11 procent (6) EBITA-marginal: 13 procent

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni 2015. 26 augusti 2015

Mekonomen Group. Januari juni 2015. 26 augusti 2015 Mekonomen Group Januari juni 2015 26 augusti 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter: 1 527 MSEK (1 387) Rörelseresultat: 197 MSEK (182) EBITA: 224 MSEK (210) EBITA-marginal: 15 procent (15) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Mekonomen Group Årsredovisning 2014. Årsredovisning

Mekonomen Group Årsredovisning 2014. Årsredovisning Mekonomen Group Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Mål och strategier 7 Vision, affärsidé och affärsmodell

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell utveckling

Finansiell utveckling Finansiell utveckling Intäkter och rörelseresultat 4 500 MSEK MSEK 600 4 000 3 500 500 3 000 400 2 500 2 000 300 1 500 200 1 000 500 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 Intäkter Rörelseresultat Helhetslösningar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer