Allt du behöver veta om SERVICE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta om SERVICE"

Transkript

1 Allt du behöver veta om

2 ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter (kontroller, påfyllning av vätskor, byte av motorolja och oljefilter) och ett antal andra moment som är viktiga för att din bil ska fungera problemfritt. De intervall med vilka dessa bör utföras är beroende av körsträckan, bilens ålder och motortyp, och under vilka förhållanden som bilen används. Peugeots service ser till att ditt fordon bibehåller sina prestanda och att det förblir säkert och tillförlitligt. För mer information och aktuella serviceintervall hänvisas till serviceboken. Du kan även kontakta din auktoriserade Peugeot verkstad för ytterligare information där får du personliga råd och rekommendationer när det gäller service på din bil. 3 Vad ingår i en Peugeotservice? 4 Peugeot-service i detalj 6 Våra mekaniker kan verkligen sina saker 7 Tips om service 8 Varför diagnos av bilens styrdon? 9 Peugeot och miljön 10 Peugeot originaldelar 11 Åtagandet från Peugeot och våra återförsäljare 12 Varför byter man oljan? 13 Smörjmedel 14 Oljefilter 15 Luftfilter 16 Bränslefilter 17 Kupéfilter 18 Tändstift 19 Partikelfilter 20 Kamrem 21 Bromsvätska 22 Kylvätska 23 Viktigt att komma ihåg

3 V A D I N G Å R I E N PEUGEOT-? En Peugeot-service består av: standardpunkter intervallpunkter Byte av motorolja Byte av oljefilter STANDARD- PUNKTER: Påfyllning av vätskor: kylare, bromsar, batteri, vindrutespolning, etc. för att ditt fordon ska fungera problemfritt under alla förhållanden. Kontroller som krävs med hänsyn till fordonets tillstånd för att upptäcka slitage i förebyggande syfte. Fordonstest. Tack vare den kompetens som finns hos alla Peugeotverkstäder kan du känna dig säker på att alla punkter som ingår i respektive service utförs med största omsorg och professionalism. 3

4 PEUGEOT I DETALJ. 1 - INUTI FORDONET Färddatorns diagnostik Uppdatering av serviceindikatorn Kontroll av: Signalhorn Vindrutespolningens munstycken Funktion hos strålkastare/belysning/blinkers Kopplingspedalens spel Parkeringsbroms 2 - UNDER FORDONET Byte av motorolja Byte av oljefilter Kontroll av: Läckage från oljetråg (motor och växellåda) Läckage från och åtdragning av alla hydraulledningar (bromsar, servostyrning, etc) Läckage från och skick hos stötdämparna Styrning och drivknutar Avgassystem och fästpunkter Spel i hjullager, parallellstag, parallellstagsändar och leder 3 - RUNT FORDONET Kontroll av: STANDARDPUNKTER Bromsklossar/-skivor eller bromstrummor/-backar Däckens skick och ringtryck (inklusive reservhjul och aerosol) Hjulbultarnas åtdragning Strålkastarglas och lyktglas Vindrutetorkarblad Skick hos rutor och speglar Nummerplåtarnas skick 4

5 4 - UNDER MOTORHUVEN Nivåer Vind- och bakrutespolning Kylvätska Bromsvätska Vätska för servostyrning Luftning av bränslefilter (endast dieselmodeller) Kontroll av Batteri (+ nivå om inte underhållsfritt) Läckage från och skick hos hydraulledningar (bromsar, servostyrning, etc) Skick hos drivremmar för tillbehör 5 - LAGSTADGADE KONTROLLER 6 FORDONSTEST IntervallPUNKTER Dessa utförs allt efter fordon, motortyp, körförhållanden, aktuell körsträcka och ålder (se serviceboken angående intervall för dessa punkter): Byte av luftfilter Byte av bränslefilter Byte av kupéfilter Byte av tändstift (bensinmotorer) Byte av partikelfilter Påfyllning (eller byte) av tillsats för fordon med partikelfilter Byte av kamrem Byte av bromsvätska Byte av kylvätska 5

6 VÅRA MEKANIKER KAN VERKLIGEN SINA SAKER. Alla mekaniker som tar hand om din Peugeot har specialistkompetens och får fortlöpande utbildning för att säkerställa bästa möjliga kvalitet i serviceåtgärderna. Deras kunskaper uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen av våra fordon, för att ge dig bästa möjliga service. Alla mekaniker har tillgång till aktuell Peugeotdokumentation som beskriver rekommenderade service- och reparationsmetoder, och följer dessa i minsta detalj. Tack vare deras yrkeskunnande kan du känna dig förvissad om att alla ingrepp som behövs för att ditt fordon ska fungera problemfritt utförs med största omsorg. Peugeot utnyttjar den absolut senaste tekniken och kan erbjuda service av högsta kvalitet med hjälp av särskild utrustning som uppfyller och har godkänts enligt högt ställda krav. 6

7 TIPS OM FRÅN PEUGEOT. Utöver den service som rekommenderas av Peugeot är det viktigt att se över bilen då och då. NÅGRA REKOMMENDATIONER* FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM: Vindrutetorkarblad: kontrollera deras tillstånd regelbundet; torka av dem med en fuktig torkduk så håller de längre. Med en klimatanläggning får du en behaglig atmosfär som minskar stress och trötthet. En årlig kontroll ser till att alla komponenter fungerar som de ska, och begränsar också förekomsten av bakterier och dålig lukt. Om du byter bara en lampa, särskilt om den är defekt, skapas alltid en obalans i systemet och redan efter en kort tid måste du därför byta även lampan på den andra sidan. Överväg därför att byta lamporna parvis. Kontrollera dina däcks kondition (slitage, sprickor, skärskador, osv.). Det är farligt att köra med slitna däck. Ta hjälp av slitagevarnaren som informerar dig om det återstående mönsterdjupet. Stötdämparna påverkar både bromssträckan och väghållningen. Regelbundna kontrollera är därför nödvändiga både för säkerheten och din komfort under körning. * Listan ovan är inte komplett! 7

8 VARFÖR DIAGNOS AV BILENS STYRDON? Fordon från Peugeot utvecklas hela tiden, och kompletteras med fler och fler elektroniska system som styr och kontrollerar alla funktioner. UTRUSTNING SOM UNDERLÄTTAR: För säkerheten: låsningsfria bromsar (ABS), antisladdsystem (ESP), antispinn (ASR), elektronisk bromskraftfördelare (EBD), nödbromsassistans, färddator, farthållare, varning för lågt ringtryck, krockkuddar, elektronisk startspärr, SOS-anrop, och så vidare. För komforten: automatisk eller manuell klimatanläggning, parkeringshjälp bak, alarm, automatiska strålkastare, automatisk vindrutetorkare, GPS-navigator, multifunktionsdisplay (MFD), uppvärmbar bakruta, och så vidare. Multiplexing (multiplexad elektronik som kopplar de olika komponenterna via en centraldator som kallas BSI) används i hög utsträckning för att spara utrymme och vikt. All denna komplicerade utrustning kräver en mycket specifik service, som auktoriserade Peugeot-mekaniker känner till i detalj. 8

9 PEUGEOT OCH MILJÖN. Peugeot känner sitt ansvar och stöder aktivt trender och åtgärder som leder till en hållbar utveckling. Vi är dessutom ledande i att styra forskningen mot mindre utsläpp och respekterar miljön. DETTA MEDFÖR ATT N FÖR DITT PEUGEOT-FORDON FÖRÄNDRAS: De allt längre intervallen mellan olika servicetillfällen innebär reducerat avfall från dessa (olja och begagnade delar, till exempel). Utvecklingen av system för avgasrening (särskilt partikelfiltret) leder till mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen. De tekniska framstegen på motorstyrningens område leder till lägre bränsleförbrukning. Utvecklingen av nya förbrukningsmedel (t.ex. smörjmedel och bränslen) leder till att gällande avgasnormer kan uppfyllas. Mekaniska komponenter måste kontrolleras regelbundet för tidig upptäckt av slitage. 9

10 PEUGEOT ORIGINALDELAR: SÄKERHET! Välj alltid originaldelar från Peugeot till din bil. Då garanteras dess prestanda och framtida tillförlitlighet. Med Peugeots originaldelar enligt gällande garanti kan du: bevara fordonets originalskick i framtiden, bibehålla dess körkomfort, väghållning och säkerhet, etc. garantera längre livslängd tack vare tillförlitliga kvalitetsdelar köra bekymmersfritt PEUGEOT ORIGINALDELAR INKLUDERAR ALLA VITALA DELAR FÖR DITT FORDON: Filtrerande komponenter (till exempel olje-, luft-, bränsle- och partikelfilter) Remmar (kamrem, drivning av tillbehör, etc.) Bromsar (bromsklossar, bromsskivor, bromsvätska, etc.) Stötdämpare Avgassystem Karosserikomponenter Belysning Glas Peugeot originaldelar utvecklas för att garantera bilens kvalitet även i framtiden. 10

11 ÅTAGANDET FRÅN PEUGEOT OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE. Peugeots nätverk lämnar minst 1 års garanti på alla Peugeot originaldelar. Garantin omfattar alla tillverknings- och materialfel. Detta är vårt löfte för att ge dig och dina passagerare trygghet och förtroende för oss. PEUGEOT ORIGINALDELAR ÄR DET BÄSTA VALET FÖR DITT FORDON: För att få märkas med Peugeot originaldelar måste alla komponenter uppfylla många krav och genomgå kontroller som garanterar att de överensstämmer med gällande specifikationer. Bland alla de kontroller och tester som delarna utsätts för kan nämnas korrosionstest (endast för metallkomponenter), tillförlitlighetstester, robusthet, livslängd och specifika tester (avseende metallutmattning, slag och stötar, buckling, eller lackkvalitet). Avgassystem Strålkastare Karosserikomponenter Listan ovan är inte komplett. Bromssystem Huvuddelen av Peugeot originaldelar är graverade med lejonemblemet. De förpackas och märks Peugeot originaldelar. 11

12 VARFÖR BYTER MAN OLJAN? Det är absolut nödvändigt att byta motoroljan mot ny olja. När man byter oljan avlägsnas de föroreningar som kan finnas i oljan. Detta är enda sättet att hålla motorn i toppskick. VAD FÖRORSAKAR NEDBRYTNING AV SMÖRJMEDLET? Externa faktorer som uppträder när motorn är igång: temperatur, förbränningsgaser, utspädning med bränsle, sot och så vidare, har genomgående stark påverkan på smörjmedlets egenskaper, särskilt på dess viskositet och antislitageegenskaper. Under vissa förhållanden kan det till och med vara svårt att tappa av oljan när motorn är kall, då viskositeten har blivit för hög. Tips: byt alltid oljan när motorn är varm. Även när motorn inte är igång bryts smörjmedlet ner av alla de föroreningar som blandas med oljan när motorn är igång. Detta är orsaken till att tillverkaren rekommenderar vissa serviceintervall baserat på körsträckan och tiden. Vi rekommenderar att du kontrollerar oljenivån regelbundet, och framför allt att du aldrig kör med oljenivån under minmärket på oljestickan. 12

13 SMÖRJMEDEL. HUR DET FUNGERAR Smörjmedlet är en högteknologisk komponent i motorn. Det har 8 viktiga funktioner: Minska friktionen Begränsa slitaget av rörliga delar i motorn Kyla av motorn Hålla mekanismen ren Skydda mot korrosion Förenkla start av rörliga delar inuti motorn Minska bränsleförbrukningen genom val av syntetisk anti-pollution* olja, till exempel Optimera funktionen hos komponenter i avgasreningssystemet som till exempel partikelfiltret* VAD oljan BESTÅR AV Det smörjmedel som vanligen kallas motorolja består av en basolja och olika tillsatser. EN BASOLJA KAN VARA: *Anm: särskilda villkor gäller för olika oljor beroende på vilken motor som sitter i din Peugeot. Kontakta din auktoriserade Peugeot-verkstad för mer information, eller kontrollera i serviceboken för ditt fordon. Mineralolja: framställs genom raffinering av råolja Syntetisk: framställs av kemiska, petrokemiska eller hydroprocessade beståndsdelar Delsyntetisk: en blandning av olika basoljor 13

14 OLJEFILTER: MAN KAN VERKLIGEN KALLA DET FÖR MOTORNS NJURAR. Oljefiltret är en högteknologisk komponent, vars kvalitet är avgörande för att den ska fungera effektivt. Ojefiltret byts vid varje service för att garantera långs livslängd hos din motor. OLJEFILTRET: Det måste rengöra oljan hela tiden. Det måste också kunna filtrera under högt flöde. Det filtrerande materialet viks med en speciell teknik som garanterar optimal filtrering under en viss körsträcka. Det måste klara av mekaniska och termiska belastningar från motormiljön. Det måste hålla kvar olja när motorn inte är igång. Det bidrar till oljans kylning. 14

15 LUFTFILTER: Luftfiltrets uppgift är att fånga in så många partiklar som möjligt från luften som sugs in i motorn, för att ge en bästa möjliga luft-/bränsleblandning. Det räcker inte att bara rengöra luftfiltret, då förorening ar stannar kvar på papperet och begränsar luftflödet till cylindrarna. Detta ökar risken för skador på filterelementet och efterföljande läckage, vilket i sin tur kan leda till problem som har en negativ effekt på motorns rörliga delar (kolvar och cylindrar). Bristande kontroll av luftfiltret kan få allvarliga konsekvenser: ökad bränsleförbrukning och sämre motorprestanda (bränsleförbrukning, effekt och moment). För att förbättra prestanda ingår byte av luftfiltret som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i Garantioch Servicehäftet. 15

16 BRÄNSLEFILTER: Bränslefiltret rengör bränslet till högtryckspumpen vilket också minskar slitaget på känsliga delar. Dieselfilter Bensinfilter BRÄNSLEFILTRET HAR TILL UPPGIFT ATT FÅNGA IN: Föroreningar i bränslet Vatten i dieseln Vatten från dieselbränslet tappas av vid varje Peugeotservice Dålig filtrering kan leda till skador på bränslepumpen, eller till och med högtryckspumpen i dieselsystemet. Byte av bränslefiltret ingår som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i bilens Garanti- och Servicehäfte. 16

17 KUPÉFILTER. Kupéfiltret ingår som en del i klimatanläggningen. Det tar bort de flesta förorenande partiklar, och ger därmed både renare och hälsosammare luft i kupén. För att klara sin uppgift och fungera väl på längre sikt, måste klimatanläggningen kontrolleras regelbundet, inklusive byte av kupéfiltret. Klimatanläggningen innehåller även en kondensor, en avfuktningstank, en expansionsventil, en förångare, en kompressor och så vidare. NÅGRA TIPS FÖR ATT UNDVIKA FÖRSÄMRING AV KOMPONENTERNA I KLIMAT- ANLÄGGNINGEN: Byt kupéfiltret enligt rekommendationerna i serviceboken. Starta klimatanläggningen och låt den gå 5 till 10 minuter en gång per månad för att hålla den i perfekt skick. Om du använder klimatanläggningen hela tiden, bör du kontrollera nivån hos våra specialister för att upptäcka eventuellt läckage och fylla på gas vid behov. Det är även lämpligt att kontrollera drivremmen för kompressorn, och därmed minimera risken för fel. Anm: Kondens som skapas av klimatanläggningen gör att det droppar vatten under bilen när den stoppas. Detta är helt normalt. 17

18 TÄNDSTIFT. Tändstiftens uppgift är att starta förbränningen av luft-/bränsleblandningen i motorn. Viktiga faktorer för optimal och ekonomisk drift av motorn är god timing och fullständig förbränning. TÄNDSTIFT, AVGASER OCH BRÄNSLEEKONOMI Förbränningens kvalitet påverkar mängden skadliga ämnen som bilen avger. Tändstiften slits mest vid korta körsträckor, eftersom de då inte hinner värmas upp ordentligt. Slitna tändstift kan ge ökad bränsleförbrukning och högre avgasnivåer. Byte av tändstift ingår som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i bilens Garanti- och Servicehäfte. 18

19 PARTIKELFILTER. Partikelfiltret är en komponent som rengör sig självt och sänker utsläppet av partiklar eller svart rökgas från dieselmotorer högst avsevärt. PARTIKELFILTRETS UPPGIFT Detta ingår i den övergripande strategin att minska utsläppen av skadliga ämnen som har antagits av Peugeot och PSAgruppen. Partikelfiltret ger HDi-motorn en avgörande ekologisk fördel, genom att kombinera dess inneboende höga verkningsgrad med en avsevärd sänkning av partikeloch rökgasemissionen. Styrkan hos partikelfiltret är dess förmåga att förstöra partiklar som fångats i filtret, utan att föraren behöver ingripa: detta kallas regenerering. Eftersom gaserna brinner vid en temperatur omkring 550 C, utnyttjar systemet olika metoder som till exempel efterinsprutning för att höja temperaturen hos avgaserna till deras förbränningspunkt. ANM För att säkerställa optimal funktion hos partikelfiltret och undvika att det sätts igen för snabbt, och därmed fungerar sämre, kan Peugeot av alla godkända oljor särskilt rekommendera TOTAL QUARTZ INEO ECS (med låg halt av sulfaterad aska, fosfor och svavel). 19

20 KAMREM. Kamrem Kamremmen driver kamaxlarna, vattenpumpen, oljepumpen (på vissa motorer), högtryckspumpen för HDi-motorer och bränsleinsprutningspumpen för icke-hdidieselmotorer. Kamaxel Denna del öppnar och stänger ventilerna hos motorns alla cylindrar. Kamremmen synkroniserar cylinderns rotation. Löphjul Löphjulen styr remmen och optimerar sträckningen på remskivorna. Sträckare Ger korrekt remsträckning under alla körförhållanden. Vevaxel Vevaxeln omvandlar kolvarnas och lagrens fram- och återgående rörelse till en roterande rörelse, och driver kamremmen. Kamremmen, som synkroniserar vevaxelns och kamaxlarnas rörelse, sitter under en kåpa (antingen metall eller plast) som skyddar den mot skador från damm, olja och så vidare, vilket kan försämra dess funktion. I Peugeots reservdelsprogram finns satser så att du kan byta löphjul och rem samtidigt. OBS: En defekt kamrem påverkar motorn och kan skada den. Var noga med att byta kamremmen vid det intervall som rekommenderas av Peugeot i bilens Garanti- och Servicehäfte. 20

21 BROMSVÄTSKA. Bromsvätska är en inkompressibel vätska som överför kraften från bromspedalen till de fyra hjulen. Vätskan pumpas från huvudcylindern. ÄVEN OM DET FINNS EN INDIKATORLAMPA PÅ INSTRUMENTPANELEN SOM VARNAR FÖR LÅG BROMSVÄTSKENIVÅ, BÖR DU KONTROLLERA NIVÅN REGELBUNDET FÖRE KÖRNING. Om bromsvätskenivån sjunker onormalt snabbt, kontakta din Peugeotverkstad omgående. När bromsvätskan blir gammal tar den lättare upp fukt vilket också kan leda till försämrad bromseffekt. Detta kan leda till sk fading (tappar bromsverkan) vid upprepad inbromsning, till exempel vid körning i nedförsbackar. Vi rekommenderar att du kontrollerar och byter bromsvätskan regelbundet (byt vartannat år). 21

22 KYLVÄTSKA. En förbränningsmotor avger alltid värme under normala förhållanden. Det är därför viktigt att reglera temperaturen. Kylvätskans uppgift är att cirkulera värme till en värmeväxlare, nämligen radiatorn. En fläkt som drivs elektriskt bidrar till avkylningen. Kylvätskan förhindrar, generellt sett, motorn från att frysa och gör att dieselmotorer kan arbeta vid temperaturer över 100 C. Den har dock även andra egenskaper: Kylvätskan skyddar kontinuerligt mot rost och andra ytangrepp i kylsystemet. Den förhindrar igensättning av radiatorns kanaler och bibehåller värmeväxlarens effektivitet. Beakta tillverkarens rekommendationer avseende bytesintervall. Kylvätskans nivå kontrolleras och fylls på vid behov vid varje Peugeotservice. 22

23 V I K TIGT ATT K OMMA IHÅG En Peugeotservice är din garanti för att servicen utförs i överensstämmelse med tillverkarens rekommendationer. Peugeotservicen består att två olika delar: Standardpunkter Intervalltillägg som utförs beroende på fordon, motortyp, ålder, körsträcka och rådande körförhållanden. De serviceintervall som anges bör respekteras. Serviceintervallen framgår av serviceboken. Du kan även kontakta din Peugeotverkstad för information. Eftersom serviceintervallen har förlängts, är det viktigt att kontrollera oljenivåerna regelbundet, det är normalt att behöva fylla på olja mellan två oljebyten.

24 Allt du behöver veta om KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA TORKARBLAD PEUGEOT EASY PEUGEOT FULL X-PRICE PEUGEOT ASSISTANCE

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SERVICE. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE

TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE FÖR OMEDELBAR PUBLICERING En grundläggande komponent för fordonssäkerhet TRASIG STRÅLKASTARE? BYT STÖTDÄMPARE Hur alla negativa effekter som orsakas av utslitna stötdämpare påverkar andra delar på bilen

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY

Quality 2 035:- 895:- BEHOV FÖR NYA DÄCK FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PLUS 5 TILL DIN DAILY FRÅN 1. FEBRUARI TILL 30 APRIL 2015 BEHOV FÖR NYA DÄCK FRÅN PRIS KR: PÅ KOMPLETT HJUL 2 035:- FÅ SAKER SLÅR DOFTEN AV EN NY BIL... ELLER AV NYTT SÄTESÖVERDRAG PRISEXEMPEL KR: 895:- PLUS 5 TILL DIN DAILY

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar

Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Nyheter Tio saker du måste veta om oljebyte läs och spara pengar Motoroljan är lika viktig för din bil som blodet i din kropp. Felaktiga oljebyten kan förstöra din motor och led dyra reparationer. I den

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Företag Konsument Med Volkswagen Serviceavtal betalar du en fast månadskostnad för kommande service och reparationer. Då vet du

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet exakt vad

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018

BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA. Art nr: 8300018 1 VIKTIGT Behåll dessa anvisningar och läs dem noggrant innan provet utförs så att inga oklarheter finns. BRUKSANVISNING TESTVÄTSKA Art nr: 8300018 KONTROLL AV GASLÄCKAGE Provet är effektivt för alla slags

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet vad din service

Läs mer

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SIMPLY CLEVER Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SKODA Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar.

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING VOLKSWAGEN GROUP SEAT Serviceavtal ENJOYNEERING EN VÄLMÅENDE BIL KOSTAR MINDRE. INGA FLER ÖVERRASKNINGAR. Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Diesel Tuning Module Teknisk Guide

Diesel Tuning Module Teknisk Guide Diesel Tuning Module Teknisk Guide HUR FUNGERAR DET? För att förklara hur DTM fungerar måste man veta hur en dieselmotor fungerar. Den stora skillnaden mellan en diesel- och en bensinmotor är hur blandningen

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower 200 hk SEK 291 800 Exteriör & Interiör: Jet Black SEK 6 900 Läder/textilklädsel "Sport", Black Lättmetallfälg

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY

Din A-Klass: A 180 BlueEFFICIENCY Exemplarisk illustration Exemplarisk illustration Sammanställning Motor A 180 BlueEFFICIENCY Välj klädsel Jupiterröd Hjul AMG lättmetallfälgar 45,7 cm (18 tum) i multi-ekerdesign Klädsel Konstläderklädsel

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC.

Klassningssystem. På den amerikanska marknaden sätts kraven och klassificeringen genom en etablerad process som leds av API, AAM EMA och ACC. Klassningssystem Behovet av att kunna klassificera prestandan hos motoroljor har funnits länge. I dag är det kanske viktigare än någonsin med tanke på den accelererande takt med vilken nya krav på lägre

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013

MASKINSKADERAPPORT 2013. Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 MASKINSKADERAPPORT 2013 Länsförsäkringars maskinskaderapport 2013 Innehåll Inledning 3 Vi har granskat tio populära bilar 3 Så här har vi gjort 3 Bilmodeller som sticker ut 4 Skillnad i reparationskostnader

Läs mer

Utdrag ur garanti- och servicehäftet. Viktig information om garantiärenden

Utdrag ur garanti- och servicehäftet. Viktig information om garantiärenden Garantiföreskrifter Utdrag ur garanti- och servicehäftet Garanti- och servicehäftet gäller för följande byggserie: BINZ VF212 Typ 3400, 3700, 4000 Viktig information om garantiärenden Vår ambition är att

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik

EXAMENSARBETE. Analys av inkörd motor. Björn Lindbäck Michael Ek. Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik EXAMENSARBETE Analys av inkörd motor Björn Lindbäck Michael Ek Högskoleingenjörsexamen Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik EXAMENSARBETE ANALYS AV

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

DEC 2011. Det bästa för din Toyota

DEC 2011. Det bästa för din Toyota DEC 2011 Det bästa för din Toyota Visst är det skönt när alla bitar faller på plats runt bilägandet? Det tycker vi på Toyota Verkstad är en självklarhet, därför har vi på följande sidor samlat alla de

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

en ny säsong FÖRBERED inför

en ny säsong FÖRBERED inför FÖRBERED inför en ny säsong TIPS FRÅN DIN VOLVO PENTA ÅTERFÖRSÄLJARE HÖST 2013 än finns det tid till många och långa härliga utflykter Båtsäsongen lider dessvärre mot sitt slut och hösten gör sig påmind.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

tekniska fakta peugeot boxer chassi

tekniska fakta peugeot boxer chassi tekniska fakta peugeot boxer chassi boxer 2013-11-08 PEUGEOT BOXER CHASSI MOTORER 2,2 HDi 2,2 HDi 2,2 HDi 3,0 HDi 2,2 HDi 2,2 HDi L1 L3 L3 L3 DH L3 DH L4 MOTOR, VÄXELLÅDA & STYRNING Cylindervolym (cm³)

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Reglemente för MNBF vet.

Reglemente för MNBF vet. Reglemente för MNBF vet. Dessa regler gäller t.o.m. 31/12 2015. Om missbruk skulle förekomma, det skulle visa sig att någon bil gynnas eller missgynnas, eller att något är uppenbart helt fel har MNBF rätt

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 610 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet 3 Allmänt

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyhet. Temaartikel. Juli 2010. Klimatsystem sida 3. Tabell över Multi-Diag -tjänster 2010 sida 6

Multi-Diag. Ledare NEWS. I fokus. Nyhet. Temaartikel. Juli 2010. Klimatsystem sida 3. Tabell över Multi-Diag -tjänster 2010 sida 6 NEWS Multi-Diag Juli 2010 Fordonselektronik & diagnos Ledare Temaartikel Bästa kunder, Uppdateringen via DVD II-2010 är ett viktigt steg framåt vad gäller fordonstäckningen. Den är även det första steget

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping

PREMIÄR I HELGEN. BråvikenBil. Provkörningar och tävlingar! Oslagbara premiärerbjudanden! PREMIÄRPAKET! Din nya Peugeothandlare i Norrköping Totalt vä rde u 64.900 k pp till r ingår! PREMIÄR I HELGEN 7.000 kr, cykelhållare ingår värde 400 kr, ränterabatt värde 5.000 kr, förmånlig försäkring 1 år värde ca 2.500 kr, extra för din inbytesbil 10.000

Läs mer

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER

Chrono Kal. 5030D. Bruksanvisning A HUVUDKOMPONENTER Chrono Kal. 5030D Bruksanvisning 2 När Du läser den här bruksanvisningen ha klockans diagram framme till vänster lätt synlig. Symbolerna (A, B etc) på diagrammet är de som hänvisar till den sektion som

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos E-diagnos. Nu erbjuder vi på Bilprovningen en helt ny tjänst: E-diagnos. Det är en tilläggstjänst för dig med fordon från årsmodell 2002 och framåt, där vi gör en grundlig

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

INSPIRATION SERVICE FRÅN CHRYSLER & DODGE. Nr. 2 2014

INSPIRATION SERVICE FRÅN CHRYSLER & DODGE. Nr. 2 2014 INSPIRATION Nr. 2 2014 FRÅN CHRYSLER & DODGE SERVICE Våra bästa tips för en skön vinter Vintern kan vara en härlig tid med gnistrande snö och blanka isar. För många av oss innebär den också bilresor till

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Reservdelsspecialist 2014

Reservdelsspecialist 2014 Reservdelsspecialist 2014 1. I vilken fas befinner sig kolven på bilden? a. Insug b. Kompression c. Expansion d. Avgas 2. Varför används O²-sensor(er) i en bensinmotors styrsystem? a. För att kontrollera

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon.

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. EHC Avgasfilter 4-5 EHC P15 Filter För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. 6-7 EHC L20 Filter För start och flyttning av lastbilar, bussar och andra tunga fordon. 8-9 EHC HT

Läs mer

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna

Spara tusenlappar. Vi jämförde servicepriserna Den stora Saab-verkstaden tar 7 700 kr för en service på en Saab 9-5. Samma service kostar 5 800 kr på den lilla privata bilverkstaden. Vilken verkstad väljer du? AV MIKAEL OCH JOHANNA STJERNA/TEKNIKENS

Läs mer

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad

PLANERA DINA STOPP. Erbjudanden från din Volvoverkstad PLANERA DINA STOPP Erbjudanden från din Volvoverkstad BROMSSYSTEMET I DIN VOLVO Visste du att det kan behövas 500 hk för att accelerera en tung lastbil men det krävs tio gånger mer effekt, 5000 hk, för

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

RENGORING AV BRANSLESYSTEM

RENGORING AV BRANSLESYSTEM bensinmotorer RENGORNG AV BRANSLESYSTEM SPRUT[ ;;NGSRENGORNG FOR - BENSNMOTORER. CLEANER PET= +i 1hgAe1 UG numponenter vattenlöslig och uppfyller EU:s Rengör kraftigt förgasare, enkla och flerinsprutningssystem,

Läs mer

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185

1 Pris Inkl moms 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 1 10-06150 Reflex rund röd 12 10-06160 Reflex rund vit 12 10-06170 Reflex rund gul 12 10-06370 Reflex 20 10-08100 LGF skylt 185 10-10360 Strålkastarglas 525 10-10378 Strålkastarglas 525 10-11434 Strålkastarsats

Läs mer

Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation

Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation Saab 9-3 Aero Sedan 2014 Bilspecifikation 2014-02-14 Sida 1 av 5 Standardutrustning Kupé och Interiör Läderklädd sportratt, ställbar i höjd- och längdled Sportstolar i läderklädsel Elmanövrerade och eluppvärmda

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell

Rekonditionering. Vi hjälper dig med din bil. Hotell Vi hjälper dig med din bil På 47 kan du hyra personbilar, bussar och transporters. Släpvagnar kan både hyras och köpas. Vi utför rekonditionering och småreparationer som byte av lampor, torkarblad, bilglasrutor

Läs mer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer

PRODUKTKATALOG. För bensin-, diesel- & etanolmotorer PRODUKTKATALOG MOTORSKÖLJMEDEL KRYPSMÖRJMEDEL drivmedelsförstärkare 2-taktsKONCENTRAT Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil i jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik

IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik Linköpings universitet Vinjetter Institutionen för systemteknik 4 november 213 Reglerteknik IT Termin 5 IT Termin 5 Vinjetter i reglerteknik 1 P, I och D Man kan reducera utsläppen från en hybridbil med

Läs mer