Allt du behöver veta om SERVICE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt du behöver veta om SERVICE"

Transkript

1 Allt du behöver veta om

2 ( I N N E H Å L L Peugeot har definierat särskilda serviceprogram för varje fordon, som tar hänsyn till dess individuella egen skaper. En Peugeotservice innehåller standardpunkter (kontroller, påfyllning av vätskor, byte av motorolja och oljefilter) och ett antal andra moment som är viktiga för att din bil ska fungera problemfritt. De intervall med vilka dessa bör utföras är beroende av körsträckan, bilens ålder och motortyp, och under vilka förhållanden som bilen används. Peugeots service ser till att ditt fordon bibehåller sina prestanda och att det förblir säkert och tillförlitligt. För mer information och aktuella serviceintervall hänvisas till serviceboken. Du kan även kontakta din auktoriserade Peugeot verkstad för ytterligare information där får du personliga råd och rekommendationer när det gäller service på din bil. 3 Vad ingår i en Peugeotservice? 4 Peugeot-service i detalj 6 Våra mekaniker kan verkligen sina saker 7 Tips om service 8 Varför diagnos av bilens styrdon? 9 Peugeot och miljön 10 Peugeot originaldelar 11 Åtagandet från Peugeot och våra återförsäljare 12 Varför byter man oljan? 13 Smörjmedel 14 Oljefilter 15 Luftfilter 16 Bränslefilter 17 Kupéfilter 18 Tändstift 19 Partikelfilter 20 Kamrem 21 Bromsvätska 22 Kylvätska 23 Viktigt att komma ihåg

3 V A D I N G Å R I E N PEUGEOT-? En Peugeot-service består av: standardpunkter intervallpunkter Byte av motorolja Byte av oljefilter STANDARD- PUNKTER: Påfyllning av vätskor: kylare, bromsar, batteri, vindrutespolning, etc. för att ditt fordon ska fungera problemfritt under alla förhållanden. Kontroller som krävs med hänsyn till fordonets tillstånd för att upptäcka slitage i förebyggande syfte. Fordonstest. Tack vare den kompetens som finns hos alla Peugeotverkstäder kan du känna dig säker på att alla punkter som ingår i respektive service utförs med största omsorg och professionalism. 3

4 PEUGEOT I DETALJ. 1 - INUTI FORDONET Färddatorns diagnostik Uppdatering av serviceindikatorn Kontroll av: Signalhorn Vindrutespolningens munstycken Funktion hos strålkastare/belysning/blinkers Kopplingspedalens spel Parkeringsbroms 2 - UNDER FORDONET Byte av motorolja Byte av oljefilter Kontroll av: Läckage från oljetråg (motor och växellåda) Läckage från och åtdragning av alla hydraulledningar (bromsar, servostyrning, etc) Läckage från och skick hos stötdämparna Styrning och drivknutar Avgassystem och fästpunkter Spel i hjullager, parallellstag, parallellstagsändar och leder 3 - RUNT FORDONET Kontroll av: STANDARDPUNKTER Bromsklossar/-skivor eller bromstrummor/-backar Däckens skick och ringtryck (inklusive reservhjul och aerosol) Hjulbultarnas åtdragning Strålkastarglas och lyktglas Vindrutetorkarblad Skick hos rutor och speglar Nummerplåtarnas skick 4

5 4 - UNDER MOTORHUVEN Nivåer Vind- och bakrutespolning Kylvätska Bromsvätska Vätska för servostyrning Luftning av bränslefilter (endast dieselmodeller) Kontroll av Batteri (+ nivå om inte underhållsfritt) Läckage från och skick hos hydraulledningar (bromsar, servostyrning, etc) Skick hos drivremmar för tillbehör 5 - LAGSTADGADE KONTROLLER 6 FORDONSTEST IntervallPUNKTER Dessa utförs allt efter fordon, motortyp, körförhållanden, aktuell körsträcka och ålder (se serviceboken angående intervall för dessa punkter): Byte av luftfilter Byte av bränslefilter Byte av kupéfilter Byte av tändstift (bensinmotorer) Byte av partikelfilter Påfyllning (eller byte) av tillsats för fordon med partikelfilter Byte av kamrem Byte av bromsvätska Byte av kylvätska 5

6 VÅRA MEKANIKER KAN VERKLIGEN SINA SAKER. Alla mekaniker som tar hand om din Peugeot har specialistkompetens och får fortlöpande utbildning för att säkerställa bästa möjliga kvalitet i serviceåtgärderna. Deras kunskaper uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen av våra fordon, för att ge dig bästa möjliga service. Alla mekaniker har tillgång till aktuell Peugeotdokumentation som beskriver rekommenderade service- och reparationsmetoder, och följer dessa i minsta detalj. Tack vare deras yrkeskunnande kan du känna dig förvissad om att alla ingrepp som behövs för att ditt fordon ska fungera problemfritt utförs med största omsorg. Peugeot utnyttjar den absolut senaste tekniken och kan erbjuda service av högsta kvalitet med hjälp av särskild utrustning som uppfyller och har godkänts enligt högt ställda krav. 6

7 TIPS OM FRÅN PEUGEOT. Utöver den service som rekommenderas av Peugeot är det viktigt att se över bilen då och då. NÅGRA REKOMMENDATIONER* FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM: Vindrutetorkarblad: kontrollera deras tillstånd regelbundet; torka av dem med en fuktig torkduk så håller de längre. Med en klimatanläggning får du en behaglig atmosfär som minskar stress och trötthet. En årlig kontroll ser till att alla komponenter fungerar som de ska, och begränsar också förekomsten av bakterier och dålig lukt. Om du byter bara en lampa, särskilt om den är defekt, skapas alltid en obalans i systemet och redan efter en kort tid måste du därför byta även lampan på den andra sidan. Överväg därför att byta lamporna parvis. Kontrollera dina däcks kondition (slitage, sprickor, skärskador, osv.). Det är farligt att köra med slitna däck. Ta hjälp av slitagevarnaren som informerar dig om det återstående mönsterdjupet. Stötdämparna påverkar både bromssträckan och väghållningen. Regelbundna kontrollera är därför nödvändiga både för säkerheten och din komfort under körning. * Listan ovan är inte komplett! 7

8 VARFÖR DIAGNOS AV BILENS STYRDON? Fordon från Peugeot utvecklas hela tiden, och kompletteras med fler och fler elektroniska system som styr och kontrollerar alla funktioner. UTRUSTNING SOM UNDERLÄTTAR: För säkerheten: låsningsfria bromsar (ABS), antisladdsystem (ESP), antispinn (ASR), elektronisk bromskraftfördelare (EBD), nödbromsassistans, färddator, farthållare, varning för lågt ringtryck, krockkuddar, elektronisk startspärr, SOS-anrop, och så vidare. För komforten: automatisk eller manuell klimatanläggning, parkeringshjälp bak, alarm, automatiska strålkastare, automatisk vindrutetorkare, GPS-navigator, multifunktionsdisplay (MFD), uppvärmbar bakruta, och så vidare. Multiplexing (multiplexad elektronik som kopplar de olika komponenterna via en centraldator som kallas BSI) används i hög utsträckning för att spara utrymme och vikt. All denna komplicerade utrustning kräver en mycket specifik service, som auktoriserade Peugeot-mekaniker känner till i detalj. 8

9 PEUGEOT OCH MILJÖN. Peugeot känner sitt ansvar och stöder aktivt trender och åtgärder som leder till en hållbar utveckling. Vi är dessutom ledande i att styra forskningen mot mindre utsläpp och respekterar miljön. DETTA MEDFÖR ATT N FÖR DITT PEUGEOT-FORDON FÖRÄNDRAS: De allt längre intervallen mellan olika servicetillfällen innebär reducerat avfall från dessa (olja och begagnade delar, till exempel). Utvecklingen av system för avgasrening (särskilt partikelfiltret) leder till mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen. De tekniska framstegen på motorstyrningens område leder till lägre bränsleförbrukning. Utvecklingen av nya förbrukningsmedel (t.ex. smörjmedel och bränslen) leder till att gällande avgasnormer kan uppfyllas. Mekaniska komponenter måste kontrolleras regelbundet för tidig upptäckt av slitage. 9

10 PEUGEOT ORIGINALDELAR: SÄKERHET! Välj alltid originaldelar från Peugeot till din bil. Då garanteras dess prestanda och framtida tillförlitlighet. Med Peugeots originaldelar enligt gällande garanti kan du: bevara fordonets originalskick i framtiden, bibehålla dess körkomfort, väghållning och säkerhet, etc. garantera längre livslängd tack vare tillförlitliga kvalitetsdelar köra bekymmersfritt PEUGEOT ORIGINALDELAR INKLUDERAR ALLA VITALA DELAR FÖR DITT FORDON: Filtrerande komponenter (till exempel olje-, luft-, bränsle- och partikelfilter) Remmar (kamrem, drivning av tillbehör, etc.) Bromsar (bromsklossar, bromsskivor, bromsvätska, etc.) Stötdämpare Avgassystem Karosserikomponenter Belysning Glas Peugeot originaldelar utvecklas för att garantera bilens kvalitet även i framtiden. 10

11 ÅTAGANDET FRÅN PEUGEOT OCH VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE. Peugeots nätverk lämnar minst 1 års garanti på alla Peugeot originaldelar. Garantin omfattar alla tillverknings- och materialfel. Detta är vårt löfte för att ge dig och dina passagerare trygghet och förtroende för oss. PEUGEOT ORIGINALDELAR ÄR DET BÄSTA VALET FÖR DITT FORDON: För att få märkas med Peugeot originaldelar måste alla komponenter uppfylla många krav och genomgå kontroller som garanterar att de överensstämmer med gällande specifikationer. Bland alla de kontroller och tester som delarna utsätts för kan nämnas korrosionstest (endast för metallkomponenter), tillförlitlighetstester, robusthet, livslängd och specifika tester (avseende metallutmattning, slag och stötar, buckling, eller lackkvalitet). Avgassystem Strålkastare Karosserikomponenter Listan ovan är inte komplett. Bromssystem Huvuddelen av Peugeot originaldelar är graverade med lejonemblemet. De förpackas och märks Peugeot originaldelar. 11

12 VARFÖR BYTER MAN OLJAN? Det är absolut nödvändigt att byta motoroljan mot ny olja. När man byter oljan avlägsnas de föroreningar som kan finnas i oljan. Detta är enda sättet att hålla motorn i toppskick. VAD FÖRORSAKAR NEDBRYTNING AV SMÖRJMEDLET? Externa faktorer som uppträder när motorn är igång: temperatur, förbränningsgaser, utspädning med bränsle, sot och så vidare, har genomgående stark påverkan på smörjmedlets egenskaper, särskilt på dess viskositet och antislitageegenskaper. Under vissa förhållanden kan det till och med vara svårt att tappa av oljan när motorn är kall, då viskositeten har blivit för hög. Tips: byt alltid oljan när motorn är varm. Även när motorn inte är igång bryts smörjmedlet ner av alla de föroreningar som blandas med oljan när motorn är igång. Detta är orsaken till att tillverkaren rekommenderar vissa serviceintervall baserat på körsträckan och tiden. Vi rekommenderar att du kontrollerar oljenivån regelbundet, och framför allt att du aldrig kör med oljenivån under minmärket på oljestickan. 12

13 SMÖRJMEDEL. HUR DET FUNGERAR Smörjmedlet är en högteknologisk komponent i motorn. Det har 8 viktiga funktioner: Minska friktionen Begränsa slitaget av rörliga delar i motorn Kyla av motorn Hålla mekanismen ren Skydda mot korrosion Förenkla start av rörliga delar inuti motorn Minska bränsleförbrukningen genom val av syntetisk anti-pollution* olja, till exempel Optimera funktionen hos komponenter i avgasreningssystemet som till exempel partikelfiltret* VAD oljan BESTÅR AV Det smörjmedel som vanligen kallas motorolja består av en basolja och olika tillsatser. EN BASOLJA KAN VARA: *Anm: särskilda villkor gäller för olika oljor beroende på vilken motor som sitter i din Peugeot. Kontakta din auktoriserade Peugeot-verkstad för mer information, eller kontrollera i serviceboken för ditt fordon. Mineralolja: framställs genom raffinering av råolja Syntetisk: framställs av kemiska, petrokemiska eller hydroprocessade beståndsdelar Delsyntetisk: en blandning av olika basoljor 13

14 OLJEFILTER: MAN KAN VERKLIGEN KALLA DET FÖR MOTORNS NJURAR. Oljefiltret är en högteknologisk komponent, vars kvalitet är avgörande för att den ska fungera effektivt. Ojefiltret byts vid varje service för att garantera långs livslängd hos din motor. OLJEFILTRET: Det måste rengöra oljan hela tiden. Det måste också kunna filtrera under högt flöde. Det filtrerande materialet viks med en speciell teknik som garanterar optimal filtrering under en viss körsträcka. Det måste klara av mekaniska och termiska belastningar från motormiljön. Det måste hålla kvar olja när motorn inte är igång. Det bidrar till oljans kylning. 14

15 LUFTFILTER: Luftfiltrets uppgift är att fånga in så många partiklar som möjligt från luften som sugs in i motorn, för att ge en bästa möjliga luft-/bränsleblandning. Det räcker inte att bara rengöra luftfiltret, då förorening ar stannar kvar på papperet och begränsar luftflödet till cylindrarna. Detta ökar risken för skador på filterelementet och efterföljande läckage, vilket i sin tur kan leda till problem som har en negativ effekt på motorns rörliga delar (kolvar och cylindrar). Bristande kontroll av luftfiltret kan få allvarliga konsekvenser: ökad bränsleförbrukning och sämre motorprestanda (bränsleförbrukning, effekt och moment). För att förbättra prestanda ingår byte av luftfiltret som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i Garantioch Servicehäftet. 15

16 BRÄNSLEFILTER: Bränslefiltret rengör bränslet till högtryckspumpen vilket också minskar slitaget på känsliga delar. Dieselfilter Bensinfilter BRÄNSLEFILTRET HAR TILL UPPGIFT ATT FÅNGA IN: Föroreningar i bränslet Vatten i dieseln Vatten från dieselbränslet tappas av vid varje Peugeotservice Dålig filtrering kan leda till skador på bränslepumpen, eller till och med högtryckspumpen i dieselsystemet. Byte av bränslefiltret ingår som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i bilens Garanti- och Servicehäfte. 16

17 KUPÉFILTER. Kupéfiltret ingår som en del i klimatanläggningen. Det tar bort de flesta förorenande partiklar, och ger därmed både renare och hälsosammare luft i kupén. För att klara sin uppgift och fungera väl på längre sikt, måste klimatanläggningen kontrolleras regelbundet, inklusive byte av kupéfiltret. Klimatanläggningen innehåller även en kondensor, en avfuktningstank, en expansionsventil, en förångare, en kompressor och så vidare. NÅGRA TIPS FÖR ATT UNDVIKA FÖRSÄMRING AV KOMPONENTERNA I KLIMAT- ANLÄGGNINGEN: Byt kupéfiltret enligt rekommendationerna i serviceboken. Starta klimatanläggningen och låt den gå 5 till 10 minuter en gång per månad för att hålla den i perfekt skick. Om du använder klimatanläggningen hela tiden, bör du kontrollera nivån hos våra specialister för att upptäcka eventuellt läckage och fylla på gas vid behov. Det är även lämpligt att kontrollera drivremmen för kompressorn, och därmed minimera risken för fel. Anm: Kondens som skapas av klimatanläggningen gör att det droppar vatten under bilen när den stoppas. Detta är helt normalt. 17

18 TÄNDSTIFT. Tändstiftens uppgift är att starta förbränningen av luft-/bränsleblandningen i motorn. Viktiga faktorer för optimal och ekonomisk drift av motorn är god timing och fullständig förbränning. TÄNDSTIFT, AVGASER OCH BRÄNSLEEKONOMI Förbränningens kvalitet påverkar mängden skadliga ämnen som bilen avger. Tändstiften slits mest vid korta körsträckor, eftersom de då inte hinner värmas upp ordentligt. Slitna tändstift kan ge ökad bränsleförbrukning och högre avgasnivåer. Byte av tändstift ingår som ett av intervalltilläggen, beroende på rådande körförhållanden och tillverkarens rekommendationer i bilens Garanti- och Servicehäfte. 18

19 PARTIKELFILTER. Partikelfiltret är en komponent som rengör sig självt och sänker utsläppet av partiklar eller svart rökgas från dieselmotorer högst avsevärt. PARTIKELFILTRETS UPPGIFT Detta ingår i den övergripande strategin att minska utsläppen av skadliga ämnen som har antagits av Peugeot och PSAgruppen. Partikelfiltret ger HDi-motorn en avgörande ekologisk fördel, genom att kombinera dess inneboende höga verkningsgrad med en avsevärd sänkning av partikeloch rökgasemissionen. Styrkan hos partikelfiltret är dess förmåga att förstöra partiklar som fångats i filtret, utan att föraren behöver ingripa: detta kallas regenerering. Eftersom gaserna brinner vid en temperatur omkring 550 C, utnyttjar systemet olika metoder som till exempel efterinsprutning för att höja temperaturen hos avgaserna till deras förbränningspunkt. ANM För att säkerställa optimal funktion hos partikelfiltret och undvika att det sätts igen för snabbt, och därmed fungerar sämre, kan Peugeot av alla godkända oljor särskilt rekommendera TOTAL QUARTZ INEO ECS (med låg halt av sulfaterad aska, fosfor och svavel). 19

20 KAMREM. Kamrem Kamremmen driver kamaxlarna, vattenpumpen, oljepumpen (på vissa motorer), högtryckspumpen för HDi-motorer och bränsleinsprutningspumpen för icke-hdidieselmotorer. Kamaxel Denna del öppnar och stänger ventilerna hos motorns alla cylindrar. Kamremmen synkroniserar cylinderns rotation. Löphjul Löphjulen styr remmen och optimerar sträckningen på remskivorna. Sträckare Ger korrekt remsträckning under alla körförhållanden. Vevaxel Vevaxeln omvandlar kolvarnas och lagrens fram- och återgående rörelse till en roterande rörelse, och driver kamremmen. Kamremmen, som synkroniserar vevaxelns och kamaxlarnas rörelse, sitter under en kåpa (antingen metall eller plast) som skyddar den mot skador från damm, olja och så vidare, vilket kan försämra dess funktion. I Peugeots reservdelsprogram finns satser så att du kan byta löphjul och rem samtidigt. OBS: En defekt kamrem påverkar motorn och kan skada den. Var noga med att byta kamremmen vid det intervall som rekommenderas av Peugeot i bilens Garanti- och Servicehäfte. 20

21 BROMSVÄTSKA. Bromsvätska är en inkompressibel vätska som överför kraften från bromspedalen till de fyra hjulen. Vätskan pumpas från huvudcylindern. ÄVEN OM DET FINNS EN INDIKATORLAMPA PÅ INSTRUMENTPANELEN SOM VARNAR FÖR LÅG BROMSVÄTSKENIVÅ, BÖR DU KONTROLLERA NIVÅN REGELBUNDET FÖRE KÖRNING. Om bromsvätskenivån sjunker onormalt snabbt, kontakta din Peugeotverkstad omgående. När bromsvätskan blir gammal tar den lättare upp fukt vilket också kan leda till försämrad bromseffekt. Detta kan leda till sk fading (tappar bromsverkan) vid upprepad inbromsning, till exempel vid körning i nedförsbackar. Vi rekommenderar att du kontrollerar och byter bromsvätskan regelbundet (byt vartannat år). 21

22 KYLVÄTSKA. En förbränningsmotor avger alltid värme under normala förhållanden. Det är därför viktigt att reglera temperaturen. Kylvätskans uppgift är att cirkulera värme till en värmeväxlare, nämligen radiatorn. En fläkt som drivs elektriskt bidrar till avkylningen. Kylvätskan förhindrar, generellt sett, motorn från att frysa och gör att dieselmotorer kan arbeta vid temperaturer över 100 C. Den har dock även andra egenskaper: Kylvätskan skyddar kontinuerligt mot rost och andra ytangrepp i kylsystemet. Den förhindrar igensättning av radiatorns kanaler och bibehåller värmeväxlarens effektivitet. Beakta tillverkarens rekommendationer avseende bytesintervall. Kylvätskans nivå kontrolleras och fylls på vid behov vid varje Peugeotservice. 22

23 V I K TIGT ATT K OMMA IHÅG En Peugeotservice är din garanti för att servicen utförs i överensstämmelse med tillverkarens rekommendationer. Peugeotservicen består att två olika delar: Standardpunkter Intervalltillägg som utförs beroende på fordon, motortyp, ålder, körsträcka och rådande körförhållanden. De serviceintervall som anges bör respekteras. Serviceintervallen framgår av serviceboken. Du kan även kontakta din Peugeotverkstad för information. Eftersom serviceintervallen har förlängts, är det viktigt att kontrollera oljenivåerna regelbundet, det är normalt att behöva fylla på olja mellan två oljebyten.

24 Allt du behöver veta om KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA TORKARBLAD PEUGEOT EASY PEUGEOT FULL X-PRICE PEUGEOT ASSISTANCE

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Nya trygga mil. VolkswagenService. Riktiga original. Jag lämnar min bil till dem som kan allt om den

Nya trygga mil. VolkswagenService. Riktiga original. Jag lämnar min bil till dem som kan allt om den VolkswagenService En tidning för dig som servar bilen hos Volkswagen Stockholm 2012 Jag lämnar min bil till dem som kan allt om den Linus Annebäcks Passat drabbas aldrig av obehagliga överraskningar Riktiga

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

www.mitsubishimotors.se

www.mitsubishimotors.se www.mitsubishimotors.se PLUGGA IN OCH KÖR LADDAD FRAMTID Vi har laddat sedan 1966 för att nå vårt mål med att fordon ska kunna vara elektriska. Mitsubishi i-miev är ett stort steg framåt. i-miev körs på

Läs mer

ŠkodaService. Nya smarta mil. Fixa hemma Tipsen som får din Skoda att räcka längre. Det känns naturligt att lämna in bilen där jag köpte den

ŠkodaService. Nya smarta mil. Fixa hemma Tipsen som får din Skoda att räcka längre. Det känns naturligt att lämna in bilen där jag köpte den SIMPLY CLEVER ŠkodaService En tidning för dig som servar bilen hos Škoda Stockholm 2012 Nya smarta mil Så går det till när vi ger dig ett problemfritt bilår Det känns naturligt att lämna in bilen där jag

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition VOLVO C30 Instruktionsbok Web Edition BÄSTE VOLVOÄGARE TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

WEB EDITION ÄGARMANUAL

WEB EDITION ÄGARMANUAL WEB EDITION ÄGARMANUAL BÄSTE VOLVOÄGARE TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT

zoo}-zoo} Vintererbjudanden M{zd{ M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT M{zd{ Vintererbjudanden M{ZD{ ORIGINAL SERVICE 10% RABATT VÄRDECHECK PÅ BAKSIDAN Förbered dig för vintern med m{zd{ original vinterkontroll 10 12 5 6 7 8 9 M{zd{ Vinterkontroll 1. Däcktest (även ev reservhjul):

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

VOLVO S60. Instruktionsbok. Web Edition

VOLVO S60. Instruktionsbok. Web Edition VOLVO S60 Instruktionsbok Web Edition BÄSTE VOLVOÄGARE TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

min peugeot Våra Alltid något för dig som kör Peugeot

min peugeot Våra Alltid något för dig som kör Peugeot min peugeot VÅR & SOMMAR 2014 Alltid något för dig som kör Peugeot sommartider hej, hej smickra din peugeot med aluminiumhjul sommartillbehören utvalda för just din peugeot sommarkontroll & service ger

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON

85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 5600 85-130 HKMF FRÅN MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Innehåll Sidan 04 Konstruerad av oss, skapad för dig Sidan 06 Ren kraft och prestanda från Massey Ferguson Sidan 10 En ny kraftgeneration

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

HÖSTEN 2012. Nya Opel Astra är här. Tävla och vinn med Opel. Gör din bil höstklar. Nu fyller vi 150 år. Rubrik

HÖSTEN 2012. Nya Opel Astra är här. Tävla och vinn med Opel. Gör din bil höstklar. Nu fyller vi 150 år. Rubrik HÖSTEN 2012 MEST FÖR din Opel Nya Opel Astra är här Tävla och vinn med Opel Gör din bil höstklar Nu fyller vi 150 år. Rubrik FRÅN SYMASKINER TILL BILAR. Saker blir inte alltid som man tänkt sig. I vårt

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer