ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas"

Transkript

1 ORDNINGSREGLER För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING... 3 Att vara bostadsrättsinnehavare:... 3 Att vara hyresgäst:... 3 Grannsämja... 3 ANDRAHANDSUTHYRNING... 4 REGLER FÖR ATT HYRA UT I ANDRAHAND... 4 Giltiga skäl för andrahandsuthyrning... 4 Uthyrning i andrahand av hyresrätts innehavare... 5 Att tänka på vid andrahandsuthyrning:... 5 Ansökningsblankett om tillstånd att hyra ut i andra hand... 5 OMBYGGNADSREGLER... 6 Installation av fläkt... 6 Rivning väggar... 6 Ombyggnadsavfall... 7 ORDNINGSREGLER... 8 ALLMÄNNA UTRYMMEN... 8 Trappuppgångar och vindarna... 8 Användning av hissen... 9 GÅRDARNA... 9 Grillen... 9 SOPHANTERING Hushållssopor Miljörum FELANMÄLAN KONTAKT MED STYRELSEN

3 BOSTADSRÄTTSFÖRENING KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING Att bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en kooperativ ekonomisk förening och det är föreningen som äger fastigheten och marken. Du är bostadsrättsinnehavare och har nyttjanderätt till din lägenhet. Detta innebär bl.a. att: - Du själv har ansvaret för lägenhetens inre underhåll. - Du kan sälja Din lägenhet när Du vill. - Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och fastigheten. - Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet under året. - Medlemskapet ger dig inflytande över verksamheten. Årsavgiften baseras på föreningens självkostnader och erläggs för att man ska få nyttja sin lägenhet. Av den anledningen åligger det samtliga boende att vårda de allmänna utrymmena, såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det ska komma alla till gagn. Att vara bostadsrättsinnehavare innebär: ett medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid du äger således inte lägenheten utan endast nyttjande rätten. ett medlemskap i en kooperativ ekonomisk förening, vilket innebär att man förbinder sig att följa dess föreskrifter Det är bland annat föreningens antagna stadgar som ligger till grund för föreliggande ordningsregler samt bostadsrättslagen, hyreslagen. Ordningsreglerna gäller samtliga boende i fastigheten, det vill säga såväl medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Att vara hyresgäst: Hyresgäster i en bostadsrättsförening har samma skylldigheter och rättigheter som i en vanlig hyresfastighet. Det innebär att föreliggande regler även gäller hyresgäster inklusive andrahandshyresgäster. Hyresgästens äger de rättighet och skyldigheter som hyreslagen avser, exempelvis att hyresvärden ska underhålla lägenheten i en godtagbar standard. Som hyresgäst är man skyldig att underrätta hyresvärden och/eller förvaltaren om något går sönder i såväl lägeheten som i de allmänna utrymmena. Med det avses att felanmälan skall göra till anlitad fastighetsförvaltare. Grannsämja Till föreliggande ordningsregler hör även att man tar hänsyn till sina grannar. Med tanke på att det är mycket lyhört tänk på att inte spela så hög musik så att det stör grannar inte spela hög musik samtidigt som fönstrena är på vid gavel. Det stör inte bara grannarna i huset utan hela kvarteret då gården blir som en resonanslåda. inte utföra högljudda arbeten i lägenheten efter kl inte väsnas mer än nödvändigt i trapphuset efter kl Avisera med en lapp på anslagstavlan om ni ska ha fest. Även om ni har aviserat om fest så ska volymen dras ner klockan Det finns de som vill sova även om det är helg och det finns de som arbetar helger! 3

4 ANDRAHANDSUTHYRNING Bostadsrättsinnehavare har rätt att upplåta sin hyresrätt i andrahand, ska dock ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut, exempelvis studier eller tillfälligt arbete ska vistas på annan ort under en begränsad tid. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen, såsom till sina barn. REGLER FÖR ATT HYRA UT I ANDRAHAND För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå, till vem lägenheten ska hyras ut, varför lägenheten ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked genom en skriftlig utlåtande. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. Hyresnämnden godkänner vanligtvis tillstånd för andrahandsuthyrning ett år i taget, därefter får hyresgästen ansöka om ett nytt tillstånd. Nämnden beviljar i regel inte tillstånd för uthyrning längre tid än tre år i följd, om det inte rör sig om särskilda fall som till exempel att förstahandshyresgästen ska arbeta utomlands under en bestämd tid som sträcker sig längre än tre år och som kan styrkas med intyg. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis: - Arbete på annan ort eller utomlands - Studier på annan ort eller utomlands - Sjukhusvistelse - Provsamboende - Fängelsevistelse - Militärtjänst Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste du ansöka om nytt tillstånd god tid innan beviljad tidsperiod har löpt ut. Ansvar Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet. Observera, om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad enligt 7 kap. 18 2p bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning samt tvångsförsälja lägenheten. 4

5 Uthyrning i andrahand av hyresrätts innehavare För dig som hyr din lägenhet gäller ovannämnda regler, du måste ansöka om tillstånd hos bostadsrättsföreningen då denne är din hyresvärd. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra, även då det gäller ens egna barn eller annan familjemedlem. Om du hyr ut din lägenhet utan styrelsens tillstånd har föreningen rätt att säga upp dig som hyresgäst. Att tänka på vid andrahandsuthyrning: Upprätta ett skriftligt kontrakt med andrahandshyresgästen (finns att ladda hem på vår hemsida: Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träffas före utgången av tvåårsperioden. I annat fall krävs inte godkännande av hyresnämnden. Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid. Andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring din hemförsäkring gäller inte vid andrahandsuthyrning. Läs av elmätaren och inkludera inte el i hyran andrahandshyresgästen kan använda mer energi än vad du gör normalt. Informera din andrahandshyresgäst om samtliga ordningsregler du har ansvaret att vederbörande följer dessa. Andrahandsuthyrningen får inte påbörjas innan styrelsen har tagit beslut. Ansök därför i god tid. Ansökningsblankett om tillstånd att hyra ut i andra hand Ansökningsblankett får du genom någon i styrelsen eller hämta hem den via hemsidan.. Ansökningsblanketten tillsammans tillhörande handlingar skickas in till styrelsen. Följande handlingar ska vara styrelsen till handa för att ärendet ska behandlas: 1. Ansökningsblankett i två likalydande exemplar 2. Upprättat andrahandskontrakt 3. Kreditupplysning på föreslagen hyresgäst 4. Eventuella intyg (studier, arbete utomlands etc.) All kontaktinformation återfinner du på sista sidan 5

6 OMBYGGNADSREGLER Vad gäller lägenheten inre renovering åligger det innehavarens ansvar att bekosta och att hålla lägenheten i gott skick (föreningens stadgar 5 ). Vidare i föreningens antagna stadgar preciseras vad som är innehavarens ansvar och vilka delar som ansvaret avser. Vid mer omfattande renoveringar än ytskiktsrenovering skall bostadsrättsinnehavre skriftligen: - underrätta styrelsen om renoveringens omfattning i god tid innan - informera grannarna om att renovering kommer att ske och att detta kan medföra höga ljud och vibrationer - ansöka om styrelsens tillstånd om renoveringen påverkar lägenhetens ursprungliga konstruktion såsom rivning/flytt av väggar och/eller att vatten- och avloppsledningar kommer att flyttas i kök och våtrum samt inverkan på ventilationen. Efter genomförd renovering skall företrädare från föreningens styrelse få tillträde till lägenheten för att kontrollera grundfunktioner såsom ventilation, vatten samt avlopp och att dessa ej har modifierats på så sätt att det kan medföra problem för fastigheten och/eller intilliggande grannar. Vad ni bör tänka på är att huset ventilation är s.k. självdragsystem. Självdrag bygger på att det finns intag av luft från skafferiventil och vid fönster samt att det finns luftuttag, imkanalen (ventilen) i köket. Om intaget av luft är för bra blir det ett s.k. övertryck i lägenheten, vilket inte är bra. Om inluftsvägen (skafferiventilen) byggs igen blir det ett s.k. undertryck i lägenheten. Det kan påverka hela fastighetens kondition och därmed risk för undermålig ventilation. Tänk på att ombyggnation kan påverka dina grannar om det inte utförs på rätt sätt! Skafferi finns inte i samtliga lägenheter eftersom några av skafferierna byggdes bort vid ombyggnationen 1996 eller senare samt att delar av köket blev dusch. Luftintaget i dessa lägenheter är placerade ovanför köksskåpet närmast fönstret. I dessa lägenheter är det ytters viktig att ventilen i köket inte byggs igen, utan snarare tvärtom, man bör se till att den kommer längre ner än ovanför köksskåpen. Om detta inte görs rätt finns det risk att ventilationen blir undermålig och därmed föreligger risken att mögelskador kan uppstå, både vad gäller både den skilda lägenheten som intilliggande lägenheter. Det kan således påverka hela fastigheten. I fönsterbrädan i rummet (det stora fönsterpartiet) ska det finnas en inluftsventil även denna bör man beakta att den fungerar. Många av dess kan vara övermålade samt igentäppta med dam och gammal murbruk. Det bästa är att göra rent metallgallret från färg och göra rent ventiltrumman med dammsugare och/eller annat lämpligt verktyg. Installation av fläkt Det är absolut förbjudet att installera fläkt som är ansluten till imkanalen, eftersom det leder till att andra boende får in matos etc. i sina lägenheter. Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt. Det är också förbjudet att installera s.k. PAX- fläkt i duschrum. Rivning väggar Om du ska riva väggar ska du ha styrelsen tillstånd. Tillstånd ansöks skriftligen med särskild ansökningsblankett som återfås genom hos styrelsen. Till ansökan ska ritningar bifogas. 6

7 Ombyggnadsavfall Avfall som uppkommer vid ombyggnad får absolut inte slängas i miljörummet Byggmaterial, såsom ner bilade väggar och dylikt måste fraktas bort till tillåten miljöstation. Färg och andra miljöfarliga ämnen får absolut inte slängas i miljörummet ej heller hällas i avloppet. Även detta ska fraktas bort till tillåten miljöstation Tänk även på att hålla borta skräp från trapphus och entré. GRANNSÄMJA Till ovannämnda gäller även att vid ombyggnad ska detta ske under dagtid. Således denna typ av arbeten får absolut inte utföras före kl , och ej efter kl , oavsett om det är vardag eller helg. OBSERVERA: Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad (stadgarna 6 ). Kontakta styrelsen om du känner Dig osäker vad du får göra och inte får göra vid en ombyggnation. Ansökningsblankett för ombyggnadstillstånd finns på vår hemsida. Du kan också kontakta styrelsen så får du en utskriven. Kontaktinformation finns på sista sidan 7

8 ORDNINGSREGLER Som tidigare har nämnts baseras årsavgiften på föreningens självkostnader och av den anledningen åligger det samtliga boende att vårda de allmänna utrymmena, såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det ska komma alla till gagn. Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar (Föreningens antagna stadgar 14 ). ALLMÄNNA UTRYMMEN TVÄTTING: - Påbörja din tvättning inom en timme, annars har annan boende rätt att överta tiden. - Tvätta inte på andras tvättider även om maskinerna inte används. - Överskrid inte tiden. - Avboka vid förhinder. - Uppehåll inte tvättid på bokningstavlan om inte ämnar tvätta flytta låskolven till parkering ABSOLUT FÖRBJUDET ATT: - färga och avfärga kläder i maskinerna - tvätta bygel-bh direkt i tvättmaskinen - tvätta mattor - ge vänner och bekanta tillträde att tvätta i tvättstugan - lämna inte fönstren öppna när du lämnar tvättstugan obehöriga tar sig in denna väg TORKNING Efter avslutad tvättid har man 45 minuter att torka sin tvätt. Fläkten i torkrummet får inte vara igång på nattetid eftersom det stör boende. STÄDNING Varje boende ska städa efter sig, vilket avser att rengöra: golven (sopa och våttorka), bänkar och andra ytor, samt i tvättmedelsfacken. Städningen avser såväl tvättstuga som torkrum. Om sopsäcken är full knyt ihop och ställ den i grovsopsrummet. Lämna inte fönstren öppna på nätter eller kvällar. Obehöriga tar sig in denna väg. Häll inte skurvattnet i tvätthon, det finns en golvbrunn bredvid torkrummet. FELANMÄLAN Om det är fel på någon maskin så anmäl det till styrelsen samt sätt en lapp så att nästa person vet att vilken maskin som är trasig och att anmälan är gjord. Trappuppgångar och vindarna Av brandsäkerhetsskäl får man inte ställa cyklar, möbler, eller annat i vindsförrådsgångarna eller i trapphuset. Man får ej heller ha dörrmatta utanför sin dörr i trapphuset. Det strider mot brandmyndigheternas restriktioner. Se till att ytterdörren går igen så att vi slipper obehöriga nattgäster i trapphuset. Ställ inte upp portdörrarna mer än nödvändigt. Sätt inte upp lappar på dörrfönstren det finns anslagstavlor. 8

9 Det är absolut förbjudet att röka i trapphuset och i fönstret att ställa hushållssopor och annat avfall (ex. tidiningar) i trapphuset att skaka mattor och låta dem hänga över trappräcket Användning av hissen se till att både gallergrinden och dörr stängs ordentligt. var vänlig och tryck ner hissen med nerknappen. Den fungerar som en kontroll att dörrarna är stängda. Det finns de som inte kan ta trappvägen. GÅRDARNA För rökare finns det askkoppar använd dessa och fimpa inte på marken eller i blomkrukorna. Det är INTE tillåtet att skaka mattor, dukar eller dylikt genom fönsterna det kommer in hos grannarna. att mata fåglar genom fönstrena leder till att råttorna frodas. att slänga ut fimpar eller att aska genom fönstren det kan vålla en brand. att luta cyklar utmed husfasaden det sliter på fasadputsen. Grillen Samtliga boende har tillgång att använda grillen. Eftersom vi är många i fastigheten så är det bra om vi kan samsas om att grilla. Exempelvis om någon har bokat grillen och om det skulle vara så att någon annan vill grilla samma eftermiddag eller kväll. Prata med varandra om ni kan komma överens om att samsas om att grilla. Bokningslista finns i tvättstugan Brandfilt och grillbestick, finns i det undre hyllplanet på grillen. Användning av grillen: - Använd endast grillkol eller briketter i grillen. - Använd tidningspapper eller brasstickor absolut ingen tändvätska eller dylikt tändvätska luckrar upp betongen. - Låt det brinna ut släck inte med vatten. - Sopa ner askan i behållaren, som dagen efter töms i en påse eller dylikt och slängs i soporna. - Matrester och skräp, måste slängas samma dag/kväll. Matrester får inte lämnas över natten, då det drar till sig råttor. Den som använder grillen har ansvaret att det inte uppstår någon eldsvåda samt att det är städat efter användandet. Tänkvärt: Gården agerar som en resonanslåda så att ljudet sprids i hela kvarteret. Alla arbetar inte måndag till fredag utan det finns de som ska upp tidigt på helgerna. Därtill finns det många barnfamiljer i grannfastigheterna. Håll därför nere ljudvolymen när ni sitter på gården sent på kvällarna. Under sommartid är det många som vill ha fönsterna öppna och det kan vara mycket störande. 9

10 SOPHANTERING Hushållssopor I soptunnorna på gården får endast hushållsavfall slängas. Hushållssopor får ej ställas i trapphuset även om det är för en kortare stund. Följande får inte slängas i hushållssopstunnorna: Tidningar Tomglas Kläder Kartonger eller andra skrymmande föremål Miljörum Här kan du slänga följande: Grovsopor slängs i avsedd container Kläder, galgar, porslin, kartonger etc Återvinningspapper slängs i avsedd container Återvinningspapper är endast dagstidningar och reklam OBS! Ej kuvert, papper eller kartonger Glödlampor slängs i avsett sorteringskärl Energilampor slängs i avsett sorteringskärl Batterier slängs i avsett sorteringskärl FÖLJANDE FÅR SÅLEDES INTE SLÄNGAS I GROVSOPSRUMMET: Hushållssopor slängs i soptunnorna på gården. Glas såsom burkar, flaskor etc. ska slängas vid återvinningsstationer, t.ex. vid Zinkens idrottsplats. Byggmaterial, såsom ner bilade väggar och dylikt måste fraktas bort till tillåten miljöstation. Kemiska produkter lämnas till specifika miljöstationer. Elektriska apparater såsom spisar, strykjärn, kaffebryggare, stereoapparater, datorer etc. måste lämnas på specifika återvinningsstationer får alltså inte ställas i miljörummet. Enligt miljölagen är företagen skyldiga att ta hand om de gamla produkterna när man köper nya, d.v.s. köper man en ny spis så ska de ta den gamla spisen. Skrymmande möbler För allas trevnad var god och respektera ovannämnda och de föreskrifter som finns på respektive container/kärl! 10

11 FELANMÄLAN Frågor om: Kontakta: Ekonomiska frågor... SBC Margaretha Söder (avgifter, avier etc.)... Tfn: e-post: Teknisk förvaltning... F.L Fastighetsservice Felanmälan vardagar Tel ronderna görs varje torsdag... JOUR OBS AKUTA FEL Kabel-TV och Digital-TV... Comhem (frågor eller felanmälan) Bredband... valfritt * * Du kan teckna avtal med det bredbandsbolag som Du själv önskar. KONTAKT MED STYRELSEN Du är alltid välkommen att kontakta oss om du frågor eller synpunkter. Du når oss genom: Lägg ditt brev eller din lapp i föreningens brevlåda i gårdshuset vardagar 9-15 E-post: kontakt angående fastigheten, allmänna utrymmen o.s.v. kontakt med föreningens ordförande. kontakt med föreningens kassör. kontakt med hela föreningsstyrelsen på hemsidan finner du mer information samt vår blogg 11

T rivsel- & ordningsregler

T rivsel- & ordningsregler T rivsel- & ordningsregler F ör allas trevnad, på B rännkyrkagatan 92 och 92 A, skall föreliggande regler efterlevas Det här bör Du veta om föreningens trivsel- & ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens

Läs mer

TRIVSEL-& ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

TRIVSEL-& ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas TRIVSEL-& ORDNINGSREGLER För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas Det här bör Du veta om föreningens trivsel- & ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen.

Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Anteckningar från INFORMATIONS-/DISKUTIONSMÖTE vid Brf Löten Onsdag den 26 november, kl. 19.00 i Samlingssalen. Inbjudan till mötet hade delats ut till alla 189 bostadsrättsinhavare. Det var ett åttital

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand

Ansökan om uthyrning i andra hand. Avtal om uthyrning i andra hand Blankett för: Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning i andra hand OBS! Vid uthyrning i andra hand i fastigheten Bojen10, skall denna Ansökan om uthyrning i andra hand och Avtal om uthyrning

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg

Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Välkommen till Brf Lunden 28 i Göteborg Innehåll Välkommen till... 1 1. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lunden 28... 3 2. Generell information & kontaktuppgifter... 4 3. Styrelsen... 6 4. Parkeringsplatser...

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28. organisationsnummer

Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28. organisationsnummer Ordningsregler BRF SIBELIUSGÅNGEN 28 styrelsen@brfsibeliusgangen.se organisationsnummer - 769618-4733 Innehåll Gemensamt ansvar... 3 Har du frågor eller idéer... 3 Om allmän aktsamhet... 3 Om säkerhet...

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer