ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas"

Transkript

1 ORDNINGSREGLER För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING... 3 Att vara bostadsrättsinnehavare:... 3 Att vara hyresgäst:... 3 Grannsämja... 3 ANDRAHANDSUTHYRNING... 4 REGLER FÖR ATT HYRA UT I ANDRAHAND... 4 Giltiga skäl för andrahandsuthyrning... 4 Uthyrning i andrahand av hyresrätts innehavare... 5 Att tänka på vid andrahandsuthyrning:... 5 Ansökningsblankett om tillstånd att hyra ut i andra hand... 5 OMBYGGNADSREGLER... 6 Installation av fläkt... 6 Rivning väggar... 6 Ombyggnadsavfall... 7 ORDNINGSREGLER... 8 ALLMÄNNA UTRYMMEN... 8 Trappuppgångar och vindarna... 8 Användning av hissen... 9 GÅRDARNA... 9 Grillen... 9 SOPHANTERING Hushållssopor Miljörum FELANMÄLAN KONTAKT MED STYRELSEN

3 BOSTADSRÄTTSFÖRENING KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING Att bo i en bostadsrätt innebär att man är medlem i en kooperativ ekonomisk förening och det är föreningen som äger fastigheten och marken. Du är bostadsrättsinnehavare och har nyttjanderätt till din lägenhet. Detta innebär bl.a. att: - Du själv har ansvaret för lägenhetens inre underhåll. - Du kan sälja Din lägenhet när Du vill. - Du och alla andra medlemmar delar på ansvaret för föreningen och fastigheten. - Varje år hålls en stämma där medlemmarna beslutar om viktiga frågor och väljer en styrelse som sköter det löpande arbetet under året. - Medlemskapet ger dig inflytande över verksamheten. Årsavgiften baseras på föreningens självkostnader och erläggs för att man ska få nyttja sin lägenhet. Av den anledningen åligger det samtliga boende att vårda de allmänna utrymmena, såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det ska komma alla till gagn. Att vara bostadsrättsinnehavare innebär: ett medlemskap i en förening som ger rätten att nyttja bostaden under obegränsad tid du äger således inte lägenheten utan endast nyttjande rätten. ett medlemskap i en kooperativ ekonomisk förening, vilket innebär att man förbinder sig att följa dess föreskrifter Det är bland annat föreningens antagna stadgar som ligger till grund för föreliggande ordningsregler samt bostadsrättslagen, hyreslagen. Ordningsreglerna gäller samtliga boende i fastigheten, det vill säga såväl medlemmar, hyresgäster och andrahandshyresgäster. Att vara hyresgäst: Hyresgäster i en bostadsrättsförening har samma skylldigheter och rättigheter som i en vanlig hyresfastighet. Det innebär att föreliggande regler även gäller hyresgäster inklusive andrahandshyresgäster. Hyresgästens äger de rättighet och skyldigheter som hyreslagen avser, exempelvis att hyresvärden ska underhålla lägenheten i en godtagbar standard. Som hyresgäst är man skyldig att underrätta hyresvärden och/eller förvaltaren om något går sönder i såväl lägeheten som i de allmänna utrymmena. Med det avses att felanmälan skall göra till anlitad fastighetsförvaltare. Grannsämja Till föreliggande ordningsregler hör även att man tar hänsyn till sina grannar. Med tanke på att det är mycket lyhört tänk på att inte spela så hög musik så att det stör grannar inte spela hög musik samtidigt som fönstrena är på vid gavel. Det stör inte bara grannarna i huset utan hela kvarteret då gården blir som en resonanslåda. inte utföra högljudda arbeten i lägenheten efter kl inte väsnas mer än nödvändigt i trapphuset efter kl Avisera med en lapp på anslagstavlan om ni ska ha fest. Även om ni har aviserat om fest så ska volymen dras ner klockan Det finns de som vill sova även om det är helg och det finns de som arbetar helger! 3

4 ANDRAHANDSUTHYRNING Bostadsrättsinnehavare har rätt att upplåta sin hyresrätt i andrahand, ska dock ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut, exempelvis studier eller tillfälligt arbete ska vistas på annan ort under en begränsad tid. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen, såsom till sina barn. REGLER FÖR ATT HYRA UT I ANDRAHAND För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå, till vem lägenheten ska hyras ut, varför lägenheten ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked genom en skriftlig utlåtande. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. Hyresnämnden godkänner vanligtvis tillstånd för andrahandsuthyrning ett år i taget, därefter får hyresgästen ansöka om ett nytt tillstånd. Nämnden beviljar i regel inte tillstånd för uthyrning längre tid än tre år i följd, om det inte rör sig om särskilda fall som till exempel att förstahandshyresgästen ska arbeta utomlands under en bestämd tid som sträcker sig längre än tre år och som kan styrkas med intyg. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis: - Arbete på annan ort eller utomlands - Studier på annan ort eller utomlands - Sjukhusvistelse - Provsamboende - Fängelsevistelse - Militärtjänst Andrahandsuthyrning beviljas för max ett år i taget. Önskas förlängning måste du ansöka om nytt tillstånd god tid innan beviljad tidsperiod har löpt ut. Ansvar Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet. Observera, om uthyrningen sker utan tillstånd, betraktas nyttjanderätten till bostadsrätten förverkad enligt 7 kap. 18 2p bostadsrättslagen. Detta innebär att styrelsen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning samt tvångsförsälja lägenheten. 4

5 Uthyrning i andrahand av hyresrätts innehavare För dig som hyr din lägenhet gäller ovannämnda regler, du måste ansöka om tillstånd hos bostadsrättsföreningen då denne är din hyresvärd. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra, även då det gäller ens egna barn eller annan familjemedlem. Om du hyr ut din lägenhet utan styrelsens tillstånd har föreningen rätt att säga upp dig som hyresgäst. Att tänka på vid andrahandsuthyrning: Upprätta ett skriftligt kontrakt med andrahandshyresgästen (finns att ladda hem på vår hemsida: Reglera kontraktstidens längd samt om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Ange även hyrans storlek. Om uthyrningen varar längre än två år, måste man avtala bort besittningsskyddet. Detta sker genom ett särskilt skriftligt avtal som ska godkännas av hyresnämnden om det träffas före utgången av tvåårsperioden. I annat fall krävs inte godkännande av hyresnämnden. Kontrakt om andrahandsuthyrning måste sägas upp enligt kontraktets villkor. Normalt sett används en uppsägningstid på detta tre månader. Sker inte uppsägning anses avtalet gälla på obestämd tid. Andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring din hemförsäkring gäller inte vid andrahandsuthyrning. Läs av elmätaren och inkludera inte el i hyran andrahandshyresgästen kan använda mer energi än vad du gör normalt. Informera din andrahandshyresgäst om samtliga ordningsregler du har ansvaret att vederbörande följer dessa. Andrahandsuthyrningen får inte påbörjas innan styrelsen har tagit beslut. Ansök därför i god tid. Ansökningsblankett om tillstånd att hyra ut i andra hand Ansökningsblankett får du genom någon i styrelsen eller hämta hem den via hemsidan.. Ansökningsblanketten tillsammans tillhörande handlingar skickas in till styrelsen. Följande handlingar ska vara styrelsen till handa för att ärendet ska behandlas: 1. Ansökningsblankett i två likalydande exemplar 2. Upprättat andrahandskontrakt 3. Kreditupplysning på föreslagen hyresgäst 4. Eventuella intyg (studier, arbete utomlands etc.) All kontaktinformation återfinner du på sista sidan 5

6 OMBYGGNADSREGLER Vad gäller lägenheten inre renovering åligger det innehavarens ansvar att bekosta och att hålla lägenheten i gott skick (föreningens stadgar 5 ). Vidare i föreningens antagna stadgar preciseras vad som är innehavarens ansvar och vilka delar som ansvaret avser. Vid mer omfattande renoveringar än ytskiktsrenovering skall bostadsrättsinnehavre skriftligen: - underrätta styrelsen om renoveringens omfattning i god tid innan - informera grannarna om att renovering kommer att ske och att detta kan medföra höga ljud och vibrationer - ansöka om styrelsens tillstånd om renoveringen påverkar lägenhetens ursprungliga konstruktion såsom rivning/flytt av väggar och/eller att vatten- och avloppsledningar kommer att flyttas i kök och våtrum samt inverkan på ventilationen. Efter genomförd renovering skall företrädare från föreningens styrelse få tillträde till lägenheten för att kontrollera grundfunktioner såsom ventilation, vatten samt avlopp och att dessa ej har modifierats på så sätt att det kan medföra problem för fastigheten och/eller intilliggande grannar. Vad ni bör tänka på är att huset ventilation är s.k. självdragsystem. Självdrag bygger på att det finns intag av luft från skafferiventil och vid fönster samt att det finns luftuttag, imkanalen (ventilen) i köket. Om intaget av luft är för bra blir det ett s.k. övertryck i lägenheten, vilket inte är bra. Om inluftsvägen (skafferiventilen) byggs igen blir det ett s.k. undertryck i lägenheten. Det kan påverka hela fastighetens kondition och därmed risk för undermålig ventilation. Tänk på att ombyggnation kan påverka dina grannar om det inte utförs på rätt sätt! Skafferi finns inte i samtliga lägenheter eftersom några av skafferierna byggdes bort vid ombyggnationen 1996 eller senare samt att delar av köket blev dusch. Luftintaget i dessa lägenheter är placerade ovanför köksskåpet närmast fönstret. I dessa lägenheter är det ytters viktig att ventilen i köket inte byggs igen, utan snarare tvärtom, man bör se till att den kommer längre ner än ovanför köksskåpen. Om detta inte görs rätt finns det risk att ventilationen blir undermålig och därmed föreligger risken att mögelskador kan uppstå, både vad gäller både den skilda lägenheten som intilliggande lägenheter. Det kan således påverka hela fastigheten. I fönsterbrädan i rummet (det stora fönsterpartiet) ska det finnas en inluftsventil även denna bör man beakta att den fungerar. Många av dess kan vara övermålade samt igentäppta med dam och gammal murbruk. Det bästa är att göra rent metallgallret från färg och göra rent ventiltrumman med dammsugare och/eller annat lämpligt verktyg. Installation av fläkt Det är absolut förbjudet att installera fläkt som är ansluten till imkanalen, eftersom det leder till att andra boende får in matos etc. i sina lägenheter. Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt. Det är också förbjudet att installera s.k. PAX- fläkt i duschrum. Rivning väggar Om du ska riva väggar ska du ha styrelsen tillstånd. Tillstånd ansöks skriftligen med särskild ansökningsblankett som återfås genom hos styrelsen. Till ansökan ska ritningar bifogas. 6

7 Ombyggnadsavfall Avfall som uppkommer vid ombyggnad får absolut inte slängas i miljörummet Byggmaterial, såsom ner bilade väggar och dylikt måste fraktas bort till tillåten miljöstation. Färg och andra miljöfarliga ämnen får absolut inte slängas i miljörummet ej heller hällas i avloppet. Även detta ska fraktas bort till tillåten miljöstation Tänk även på att hålla borta skräp från trapphus och entré. GRANNSÄMJA Till ovannämnda gäller även att vid ombyggnad ska detta ske under dagtid. Således denna typ av arbeten får absolut inte utföras före kl , och ej efter kl , oavsett om det är vardag eller helg. OBSERVERA: Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad (stadgarna 6 ). Kontakta styrelsen om du känner Dig osäker vad du får göra och inte får göra vid en ombyggnation. Ansökningsblankett för ombyggnadstillstånd finns på vår hemsida. Du kan också kontakta styrelsen så får du en utskriven. Kontaktinformation finns på sista sidan 7

8 ORDNINGSREGLER Som tidigare har nämnts baseras årsavgiften på föreningens självkostnader och av den anledningen åligger det samtliga boende att vårda de allmänna utrymmena, såsom tvättstuga, gård, trapphus, vind etc. Allt för att hålla nere på onödiga kostnader för att det ska komma alla till gagn. Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar (Föreningens antagna stadgar 14 ). ALLMÄNNA UTRYMMEN TVÄTTING: - Påbörja din tvättning inom en timme, annars har annan boende rätt att överta tiden. - Tvätta inte på andras tvättider även om maskinerna inte används. - Överskrid inte tiden. - Avboka vid förhinder. - Uppehåll inte tvättid på bokningstavlan om inte ämnar tvätta flytta låskolven till parkering ABSOLUT FÖRBJUDET ATT: - färga och avfärga kläder i maskinerna - tvätta bygel-bh direkt i tvättmaskinen - tvätta mattor - ge vänner och bekanta tillträde att tvätta i tvättstugan - lämna inte fönstren öppna när du lämnar tvättstugan obehöriga tar sig in denna väg TORKNING Efter avslutad tvättid har man 45 minuter att torka sin tvätt. Fläkten i torkrummet får inte vara igång på nattetid eftersom det stör boende. STÄDNING Varje boende ska städa efter sig, vilket avser att rengöra: golven (sopa och våttorka), bänkar och andra ytor, samt i tvättmedelsfacken. Städningen avser såväl tvättstuga som torkrum. Om sopsäcken är full knyt ihop och ställ den i grovsopsrummet. Lämna inte fönstren öppna på nätter eller kvällar. Obehöriga tar sig in denna väg. Häll inte skurvattnet i tvätthon, det finns en golvbrunn bredvid torkrummet. FELANMÄLAN Om det är fel på någon maskin så anmäl det till styrelsen samt sätt en lapp så att nästa person vet att vilken maskin som är trasig och att anmälan är gjord. Trappuppgångar och vindarna Av brandsäkerhetsskäl får man inte ställa cyklar, möbler, eller annat i vindsförrådsgångarna eller i trapphuset. Man får ej heller ha dörrmatta utanför sin dörr i trapphuset. Det strider mot brandmyndigheternas restriktioner. Se till att ytterdörren går igen så att vi slipper obehöriga nattgäster i trapphuset. Ställ inte upp portdörrarna mer än nödvändigt. Sätt inte upp lappar på dörrfönstren det finns anslagstavlor. 8

9 Det är absolut förbjudet att röka i trapphuset och i fönstret att ställa hushållssopor och annat avfall (ex. tidiningar) i trapphuset att skaka mattor och låta dem hänga över trappräcket Användning av hissen se till att både gallergrinden och dörr stängs ordentligt. var vänlig och tryck ner hissen med nerknappen. Den fungerar som en kontroll att dörrarna är stängda. Det finns de som inte kan ta trappvägen. GÅRDARNA För rökare finns det askkoppar använd dessa och fimpa inte på marken eller i blomkrukorna. Det är INTE tillåtet att skaka mattor, dukar eller dylikt genom fönsterna det kommer in hos grannarna. att mata fåglar genom fönstrena leder till att råttorna frodas. att slänga ut fimpar eller att aska genom fönstren det kan vålla en brand. att luta cyklar utmed husfasaden det sliter på fasadputsen. Grillen Samtliga boende har tillgång att använda grillen. Eftersom vi är många i fastigheten så är det bra om vi kan samsas om att grilla. Exempelvis om någon har bokat grillen och om det skulle vara så att någon annan vill grilla samma eftermiddag eller kväll. Prata med varandra om ni kan komma överens om att samsas om att grilla. Bokningslista finns i tvättstugan Brandfilt och grillbestick, finns i det undre hyllplanet på grillen. Användning av grillen: - Använd endast grillkol eller briketter i grillen. - Använd tidningspapper eller brasstickor absolut ingen tändvätska eller dylikt tändvätska luckrar upp betongen. - Låt det brinna ut släck inte med vatten. - Sopa ner askan i behållaren, som dagen efter töms i en påse eller dylikt och slängs i soporna. - Matrester och skräp, måste slängas samma dag/kväll. Matrester får inte lämnas över natten, då det drar till sig råttor. Den som använder grillen har ansvaret att det inte uppstår någon eldsvåda samt att det är städat efter användandet. Tänkvärt: Gården agerar som en resonanslåda så att ljudet sprids i hela kvarteret. Alla arbetar inte måndag till fredag utan det finns de som ska upp tidigt på helgerna. Därtill finns det många barnfamiljer i grannfastigheterna. Håll därför nere ljudvolymen när ni sitter på gården sent på kvällarna. Under sommartid är det många som vill ha fönsterna öppna och det kan vara mycket störande. 9

10 SOPHANTERING Hushållssopor I soptunnorna på gården får endast hushållsavfall slängas. Hushållssopor får ej ställas i trapphuset även om det är för en kortare stund. Följande får inte slängas i hushållssopstunnorna: Tidningar Tomglas Kläder Kartonger eller andra skrymmande föremål Miljörum Här kan du slänga följande: Grovsopor slängs i avsedd container Kläder, galgar, porslin, kartonger etc Återvinningspapper slängs i avsedd container Återvinningspapper är endast dagstidningar och reklam OBS! Ej kuvert, papper eller kartonger Glödlampor slängs i avsett sorteringskärl Energilampor slängs i avsett sorteringskärl Batterier slängs i avsett sorteringskärl FÖLJANDE FÅR SÅLEDES INTE SLÄNGAS I GROVSOPSRUMMET: Hushållssopor slängs i soptunnorna på gården. Glas såsom burkar, flaskor etc. ska slängas vid återvinningsstationer, t.ex. vid Zinkens idrottsplats. Byggmaterial, såsom ner bilade väggar och dylikt måste fraktas bort till tillåten miljöstation. Kemiska produkter lämnas till specifika miljöstationer. Elektriska apparater såsom spisar, strykjärn, kaffebryggare, stereoapparater, datorer etc. måste lämnas på specifika återvinningsstationer får alltså inte ställas i miljörummet. Enligt miljölagen är företagen skyldiga att ta hand om de gamla produkterna när man köper nya, d.v.s. köper man en ny spis så ska de ta den gamla spisen. Skrymmande möbler För allas trevnad var god och respektera ovannämnda och de föreskrifter som finns på respektive container/kärl! 10

11 FELANMÄLAN Frågor om: Kontakta: Ekonomiska frågor... SBC Margaretha Söder (avgifter, avier etc.)... Tfn: e-post: Teknisk förvaltning... F.L Fastighetsservice Felanmälan vardagar Tel ronderna görs varje torsdag... JOUR OBS AKUTA FEL Kabel-TV och Digital-TV... Comhem (frågor eller felanmälan) Bredband... valfritt * * Du kan teckna avtal med det bredbandsbolag som Du själv önskar. KONTAKT MED STYRELSEN Du är alltid välkommen att kontakta oss om du frågor eller synpunkter. Du når oss genom: Lägg ditt brev eller din lapp i föreningens brevlåda i gårdshuset vardagar 9-15 E-post: kontakt angående fastigheten, allmänna utrymmen o.s.v. kontakt med föreningens ordförande. kontakt med föreningens kassör. kontakt med hela föreningsstyrelsen på hemsidan finner du mer information samt vår blogg 11

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bra att veta för oss i Söderhus

Bra att veta för oss i Söderhus Bra att veta för oss i Söderhus 1. Vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer