2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING"

Transkript

1 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2 Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar 32 Om hållbarhetsredovisningen 34 Vår historia 36

3 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/ procent schysst kaffe 10,5 miljoner koppar gott kaffe om dagen. Det är en siffra som jag och mina kollegor kan glädjas åt när vi tittar tillbaka på föregående år. Vi har faktiskt aldrig producerat så mycket kaffe förut. Ändå sjönk omsättning och resultat, en följd av låga råvarupriser, goodwillavskrivningar och tunga marknadsinvesteringar. Året bjöd på en hel del framgångar, men även en rad utmaningar. Vi verkar på en mogen marknad, med låga marginaler där konsumenternas vanor är starkt rotade. Det tar tid att ändra beteenden och få ännu fler att välja oss, men vi är övertygade om att det går. Det kräver en hel del tålamod, och då är det en styrka att ha en stark och långsiktig ägarfamilj i ryggen. Och ett riktigt gott kaffe. Vår ambition är naturligtvis att fortsätta ta marknadsandelar, både i dagligvaruhandeln och hos restauranger, kaféer och storhushåll. Det kan vi bara göra genom att vara relevanta för konsumenten och våra kunder. Här är vi övertygade om att vårt genuina hållbarhetsarbete ger oss en rad fördelar. På våra resor i odlarländer ser vi med egna ögon hur klimatförändringarna påverkar kaffebondens skördar och livsvillkor. Men vi ser också exempel på att det går att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder och vilka positiva effekter det har, både socialt och för miljön. Ett syfte med hållbarhetsarbetet är natur- ligtvis att förbättra kaffebondens situation och att säkerställa framtida tillgång på gott och högkvalitativt kaffe. Men jag vill även poängtera att hållbarhetsarbetet handlar om lönsamhet och att det är en viktig del av vår affär. Det stärker vårt varumärke, ökar våra intäkter och driver kostnader ur våra system. Det såg vi flera exempel på även i år. Våra hållbarhetssatsningar bidrog till ett par nya, stora affärer samtidigt som effektiviseringar och andra åtgärder i produktionen sparade både pengar och minskade våra koldioxidutsläpp. Våra övergripande hållbarhetsmål handlar om att minska vår klimatpåverkan, ställa om till förnybar energi och att bara sälja kaffe från certifierade odlingar. När du läser vår hållbarhetsredovisning ser du att vi är på god väg. Det finns naturligtvis mer att göra, men en sak kan jag lova redan nu: vi kommer fortsätta erbjuda ett kaffe som både smakar och gör gott. 100 procent schysst kaffe helt enkelt. Lars Appelqvist Vd, AB Anders Löfberg Lars Appelqvist 3

4

5 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Året som gått Ett år går fort och det hinner hända en hel del, inte minst på hållbarhetsområdet. Här är några exempel från våra olika marknader. Sverige Under året prisades vi flera gånger om för vårt hållbarhetsarbete. På Dagligvarugalan tog vi emot Årets miljöpris och hos Miljöstyrningsrådet vann vi utmärkelsen Utmärkt Hållbar Leverantör. Vi nådde en milstolpe eftersom hela vårt sortiment till hotell, restauranger och kaféer nu innehåller kaffe från certifierade odlingar. När krutröken från årets Fairtrade-fika lagt sig placerade sig tre av våra kunder i topp i kategorin restauranger och hotell: Scandic, Statoil och Compass Group. Tillsammans bidrog de med över schyssta fikor! Vi byggde världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för både värme och kyla. Tekniken, som minskar både energianvändning och koldioxidutsläpp, väcker redan stort intresse långt utanför landets gränser. Norge Vi fortsatte stötta kaffebönder i Indien genom att sälja ett speciellt kaffe där en extra del går tillbaka till odlarna. Även här blev vi först med att erbjuda hotell, restauranger och kaféer ett helt sortiment som innehåller kaffe från certifierade odlingar. Det bidrog till att en rad nya och befintliga kunder valde att köpa ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Danmark Här bytte vi naturgas mot biogas som vi använder i kafferostningen och för att värma upp lokaler. Det innebär att vi nu använder 100 procent förnybar energi vid anläggningen i Viborg. Under året startade vi ett utvecklingsprojekt som ska stärka kaffebönder i Othaya i Kenya. Det handlar bland annat om utbildning, träning och ökad handel. Vi besökte otaliga festivaler och kulturevenemang med våra mobila kaffeenheter och samlade in betydande belopp till olika välgörande ändamål. Finland Helsingfors Stadsteater valde Löfbergs när man bytte kaffeleverantör. En viktig anledning var att vi kunde erbjuda ett gott, ekologiskt kaffe. Vi blev samarbetspartner till ännu fler arenor. En av dem är HK Areena i Åbo som nu serverar vårt ekologiska och Fairtrade-märkta kaffe i alla sina restauranger och kiosker. Baltikum Vi investerade miljonbelopp för att förbättra isoleringen vid vårt rosteri i Riga. Det förväntas ge energibesparingar och minskad klimatpåverkan motsvarande 78,6 ton koldioxid per år. Storbritannien Vi breddade vårt stöd till Cancer Research UK genom att sälja ett speciellt kaffe där delar av intäkterna gick direkt till cancerforskningen. Vi fördubblade vårt stöd till Good for life Charity som ger stöd till kvinnor och barn i kaffeodlarländer. Vi lanserade en molnbaserad affärslösning i vår strävan efter en pappersfri miljö. 5

6 Peru San Martin. Foto: Martin Löfberg

7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Om oss AB Anders Löfberg är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar mer än 10 miljoner koppar gott kaffe varje dag! Vårt huvudkontor ligger i Karlstad och vi har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Vi säljer vårt kaffe på ett tiotal marknader i norra Europa. Företaget grundades 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg började vi rosta eget kaffe ungefär samtidigt som ordet fika började användas. Passionen för fikakulturen och gott kaffe har funnits med ända sedan starten, liksom vårt engagemang för hållbarhet och rättvisefrågor. Vi är till exempel en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Företaget ägs till 100 procent av familjen Löfberg. Som familjeföretag har det alltid varit naturligt och självklart att ha ett långsiktigt, värderingsdrivet och hållbart perspektiv i våra affärer. Lång tradition, i kombination med viljan att ständigt utvecklas och vara i framkant, är vår styrka på en kaffemarknad med hård konkurrens. Produkter och marknader Fram till 1990-talet var vi i stort sett bara verksamma i Sverige. Sedan dess har vi startat och köpt företag i Norge, Dan- mark, Lettland och England. Idag säljs vårt kaffe bland annat under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Crema, Percol och Green Cup. Hälften av vår försäljning sker till detaljhandeln (Retail) och en fjärdedel till kaféer och restauranger (Out of Home). Resten går till externa kunder som säljer eller serverar kaffe under egna varumärken. I Sverige säljer vi även te under varumärket Kobbs. Att ta ansvar för människor och miljö har alltid vara viktigt för oss som ägare. Vi ser det som en förutsättning för en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet Niklas Löfberg, ägare i fjärde generationen Styrelsen betraktar hållbarhetsfrågorna som helt vitala för bolagets framgång. Det handlar om att få med hållbarhetperspektivet i allt vi gör. Lena Hofsberger, styrelseledamot Kort om Löfbergs (Förra årets siffror inom parentes) ÄGARE: Familjen Löfberg i 3:e och 4:e generationen HUVUDKONTOR: Karlstad, Sverige OMSÄTTNING (MSEK): (1 546) RÖRELSERESULTAT (MSEK): 23,6 (41,2) ANTAL ANSTÄLLDA: 327 (308) VOLYM KAFFE: ton (27 875) 10,5 miljoner koppar kaffe per dag (10,2) VOLYM TE: 145 ton (138) KÄRNMARKNADER: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien 7

8 Kontor Rosteri Vår försäljning Här finns vi. Vi har sju bolag i fem länder som representerar olika geografiska marknader. Kaffehuset i Karlstad ansvarar för produktionen i Sverige och Danmark, vi har även rosterier i Norge och Lettland. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad. Våra varumärken. Vi säljer kaffe och te under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Kobbs, Green Cup, Crema, och Percol på en rad olika marknader. Försäljning (värde). Sverige är vår klart största marknad, men andelarna i övriga länder ökar år efter år. Sverige 70 % Storbritannien 2 % Danmark 13 % Finland 2 % Litauen 5 % Lettland 1 % Norge 4 % Övriga 1 % Estland 2 % 8

9 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vision Löfbergsgruppen ska uppfattas som Europas mest hållbara kaffekoncern som med passion, starka varumärken och det godaste kaffet levererar ökat värde för våra kunder och ägare. Vår värdegrund beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Familjen Löfberg AB Anders Löfberg Kaffehuset i Karlstad AB Löfbergs Lila AB Peter Larsen Kaffe A/S (75 %) Denmark Löfbergs Lila A/S Norway SIA Melna Kafija Latvia Löfbergs UK (70,3 %) UK Food Brands Group UK Crema Kaffebrenneri A/S Moderbolaget har det övergripande ansvaret för koncernens utveckling, strategi och finansiella styrning. Kaffe- och teverksamheten styrs av koncernledningen som består av nio personer, inkl vd Lars Appelqvist. Koncernstyrelsen består av åtta ordinarie ledamöter (tre ägare och fem externa ledamöter), två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter. Styrelseordförande (Anders Löfberg) har inget operationellt ansvar.

10 Medarbetare Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och visioner. Vi har drygt 300 medarbetare i fem olika länder och arbetar efter principen att all verksamhet är lokal. Det innebär bland annat att vd och ledning i våra dotterbolag tillsätts lokalt. Koncerngemensamt Vi har en gemensam värdegrund som beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Den baseras på våra värdeord: ansvar, engagemang, entreprenörskap, långsiktighet och professionalitet. Värde grunden beskrivs i en bok som alla medarbetare får på sitt modersmål. Under året lanserade vi ett intranät som alla medarbetare har tillgång till. Det har underlättat kommunikationen. Vi anordnar även chefsutbildningar med deltagare från de olika dotterbolagen. Och nyligen införde vi en koncerngemensam affärsetisk policy inklusive ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower). Följande gäller den svenska verksamheten. Sned könsfördelning Vi har en relativ jämn åldersfördelning, men är fortfarande betydligt färre kvinnor (35 %) än män (65 %). Snedfördelningen är ännu större bland chefer och i företagsledningen. Det är en fråga vi jobbar aktivt med, till exempel i rekryterings- processer och via ett nytt talangprogram där minst hälften av platserna är vikta för kvinnor. Under året gjorde vi en lönekartläggning för att säkerställa att lika arbete ger lika lön oavsett kön. Att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor förklaras till största del av obalansen i ledande befattningar. Samma för alla Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och företagets pensionsåtaganden gäller alla anställda. Medarbetarsamtal genomförs en gång om året. Här följer vi bland annat upp individuella utvecklingsplaner och karriärmöjligheter. Vi tolererar inga former av diskriminering, särbehandling eller korruption. Under det gångna året har inga incidenter kring detta rapporterats. Hög frisknärvaro. Nu stiger frisknärvaron igen. Genomsnittet de senaste fem åren är hela 99 procent (Sverige). % / / / / / / /

11

12 Friska medarbetare Personalomsättningen är låg och många arbetar länge hos oss. Just nu är den genomsnittliga anställningstiden tolv år. Det ser vi som ett tecken på att våra medarbetare trivs på jobbet. Det signalerar även frisknärvaron. I år var den hela 99 procent, en siffra vi haft i genomsnitt de senaste fem åren. Våra medarbetare har tillgång till företagshälsovård och erbjuds regelbundna hälsoundersökningar. Vi ger även olika former av bidrag för att stimulera fysiska aktiviteter. Inga allvarliga olyckor Vår arbetsmiljökommitté består av representanter från både arbetsgivare (50 %) och fackliga organisationer (50 %) och arbetar förebyggande för att skapa en säker arbetsmiljö. Vi har rutiner för hur incidenter och olyckor dokumenteras för att förebygga liknande händelser i framtiden. Under året rapporterades inga döds- eller allvarliga olyckor. Kvinnor Män Summa Sammansättning ledning Styrelse Företagsledning Mellanchef Typ av avtal Arvodesanställda Bemanningsanställda Tillfälligt anställda Fast anställda Kategori Tjänstemän Arbetare Ålder <30 år år >50 år Total Medarbetare. Vi är nästan dubbelt så många män som kvinnor och jobbar kontinuerligt för att öka mångfalden i alla delar av vår verksamhet (Sverige). Exempel på tidigare åtgärder Åke Löfbergs minnesfond ger tidigare och nuvarande medarbetare i Sverige med särskilda behov möjlighet att söka bidrag (91/92). Vi inför friskvårdsbidrag till alla anställda i Sverige (02/03). Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar i Sverige (04/05). Exempel på åtgärder under året Vi tar fram affärsetisk policy och ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower) som gäller alla våra medarbetare. Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar för hela koncernen. Vi arrangerar en antikorruptionsutbildning för koncernledningen. Mål och utmaningar Vårt mål är att hälften av våra chefer ska vara kvinnor. Det är en utmaning vi jobbar med på flera olika sätt, bland annat genom ett nytt talangprogram. Vår frisknärvaro är och ska vara hög (över 97 procent). 12

13 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vicktoria Länk, Sverige Vårt engagemang bidrar till att vi gör skillnad för våra kunder varje dag, det gillar jag. Det handlar om att våga utmana sig själv och andra och att arbeta tillsammans. Cecilie Martinussen, Norge Jag är stolt över att jobba på ett familjeägt företag med starka värderingar, både när det gäller kvalitet och socialt engagemang. Det inspirerar och finns med i alla våra kundkontakter Giuseppe Galasso, England Att arbeta som ett lag gör oss mer professionella och ansvarsfulla. I kombination med engagemanget för kunder och kollegor bidrar det till långsiktigt hållbara framgångar. Tatjana Svacka, Lettland Jag och mina kollegor är trygga i våra kunskaper och vill hela tiden lära oss mer. Det hjälper oss att utvecklas så att vi alltid erbjuder goda, högkvalitativa produkter Winston Rose, Danmark Jag har ett spännande och utvecklande jobb där kärleken till kaffe alltid är i centrum. Det gör att jag kan leva upp till mina och kundernas höga krav och förväntningar. 13

14 Peru Amazonas Lonya Grande. Foto: Martin Löfberg

15 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Ansvar från böna till kopp» Öka efterfrågan på certifierat kaffe» Engagerade på hemmaplan och i odlarländerna SAMHÄLLSANSVAR» Stimulera mer hållbara odlingsmetoder» Smartare transporter KONSUMTION 8,8% Andel av kaffets totala klimatpåverkan KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan LEVERANS 2,6% Andel av kaffets totala klimatpåverkan TRANSPORT 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Fördubblad produktion, oförändrad energianvändning FÖRÄDLING 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Båt och tåg ända in i rosteriet Att ta ansvar för människor och miljö har alltid varit viktigt för oss, arbetet spänner över hela värdekedjan. Vi tar ansvar från böna till kopp, från odling till slutkonsument. Det gör vi till exempel genom att skapa förutsättningar för mer hållbara odlingsmetoder, smartare transporter, effektiviseringar i produktionen och genom att öka tillgången och efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar. Ansvarstagandet omfattar naturligtvis även personalfrågor, till exempel arbetsmiljöfrågor, friskvårdsinsatser och utbildningar för medarbetare. Hållbara affärer Samtidigt som ansvarstagande är bra för människor och miljö så skapar det förutsättningar för hållbara affärer för oss, kaffeodlarna och för våra kunder. Som familjeföretag har vi möjlighet att vara långsiktiga i våra beslut. Intresset för långsiktigt ansvarstagande ökar, både inom företaget och hos kunder, konsumenter och en bredare allmänhet. Det är ytterligare en drivkraft till att ständigt höja ribban inom hållbarhetsområdet. Fokus på det väsentliga Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter.. Det är också de om råden vi prioriterar högst, även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också. Odlingarna står för drygt 80 procent av kaffets totala miljö- och klimatpåverkan. Här är en viktig åtgärd att öka efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar, det får fler att ställa 15

16 om till mer hållbara odlingsmetoder. Därför har vi bestämt att senast 2016 ska allt Löfbergskaffe komma från certifierade odlingar. Vi driver även egna utvecklingsprojekt inom ramen för International Coffee Partners (www.coffee-partners.org). Vi köper allt vårt kaffe direkt från odlarländer och reser ca 150 dagar om året för att besöka kaffebönder. På våra resor ser vi med egna ögon att certifieringarna och utvecklingsprojekten fungerar. De hjälper kaffebonden att odla kaffet med hänsyn till miljön, möta klimatförändringar, öka sin produktivitetet och sina inkomster, samt förbättrar och utvecklar livsvillkoren och lokalsamhället. gör kontinuerligt undersökningar bland olika intressenter. Vi tror också på samarbeten, och deltar aktivt i olika nätverk och forum som ett sätt att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet, till exempel CSR Sweden, Swedish Leadership for Sustainable Development och Hagainitativet där vi genom årliga klimatbokslut vill visa att det är lönsamt att ta ett aktivt klimatansvar. Hålbarhetsstyrning Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i vår värdegrund och vision. Till vår hjälp har vi också ett antal styrdokument som ger oss vägledning, till exempel: Dialog och samverkan En öppen dialog med våra intressenter är viktig för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi vill motsvara och helst överträffa de förväntningar som omvärlden har på oss. Därför har vi löpande dialog med ägare, styrelse, medarbetare, konsumenter, kunder, kaffebönder och andra leverantörer, myndigheter, politiker, studenter, ideella organisationer och andra samhällsaktörer. Dialogen sker på en rad olika sätt. Vi har en löpande dialog och deltar i och Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy Policy för hållbar utveckling Arbetsmiljöpolicy Personalpolicy Inköpspolicy Uppförandekod för leverantörer Affärsetisk policy Hållbarhetsarbetet är allas ansvar och är integrerat i hela vår verksamhet. Arbetet samordnas av vår hållbarhetschef. Hållbarhetsmål Senast 2016: 100 % certifierat Löfbergs kaffe Hittills: 34,2 % Senast 2020: 40 % mindre klimatpåverkan (jfr med 2005) Hittills: 31 % 100 % förnybar energi Hittills: 37 % 16

17 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Intressenter. Våra viktigaste intressenter är de som i störst utsträckning berörs av och eller påverkar vår verksamhet. Dialogen vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. Styrelse Konsumenter Kunder Ägare Leverantörer Medarbetare Samhälle Klimatpåverkan. Odlingen står för 82 procent av kaffets klimatpåverkan, så det är här våra insatser gör störst nytta. % Odling 82,4 % Transport 3,1 % Förädling 3,1 % Leverans 2,6 % Konsumtion 8,8 % Klimatpåverkan Löfbergs bryggkaffe (totalt 55 g CO2e per kopp). Källa: SIK

18 Honduras Ocotepequ. Foto: Martin Löfberg

19 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Kaffeodling 150 dagar om året reser vi världen runt i jakten på de allra bästa kaffebönorna. På våra resor träffar vi kaffebönder och besöker kooperativ och odlingar, det är viktigt för oss. För även om vi inte har några egna kaffeodlingar så är de vår största utmaning. Drygt 80 procent av kaffets klimatpåverkan sker nämligen i odlingsledet. Därför är kaffeodlingarna ett prioriterat område i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att påverka arbetsförhållanden och livsvillkor för de ca bönder som levererar kaffe till oss, och för att fler ska ställa om till mer hållbara odlingsmetoder. Egen uppförandekod Vi köper vårt kaffe direkt från ett 20-tal ursprungsländer (med tyngdpunkt i Brasilien, Colombia, Centralamerika och Östafrika), med så få mellanhänder som möjligt. En stor del kommer direkt från småskaliga kaffebönder och kooperativ. I vår inköpspolicy är vi tydliga med att vi tar hänsyn till människor och miljö tillsammans med våra leverantörer. Alla leverantörer måste dessutom skriva på vår uppförandekod som baseras på FNs principer och ILOs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. Koden säger bland annat att vi på samma sätt som FN och ILO inte accepterar barnarbete. De flesta kaffeodlingar är familjejordbruk där det förekommer att många i familjen hjälper till. Här är det viktigt att man följer internationella regler, t ex att eventuella sysslor inte inkräktar på barnens sömn, skolgång, fritid eller utveckling. Att följa nationella lagar och regler är naturligtvis en självklarhet och vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera och systematisera uppföljningen av uppförandekoden. Vi reser ända fram När vi reser till odlarländerna stannar vi inte i hamnarna där kaffet skeppas ifrån. Vi reser långt in i landet, upp bland bergen och ända fram till kaffeodlingarna. Här möter vi kaffebönder som vi ofta gjort affärer med i flera generationer. Genom långa, nära relationer säkerstäl- På mina resor ser jag med egna ögon att hållbara odlingsmetoder har positiva effekter för kaffebonden och lokalsamhället. Det känns fantastiskt att kunna bidra till det. Martin Löfberg, medarbetare, Sverige Kaffe är mer än kaffe, det är djupt rotat i vår kultur och våra liv här uppe i bergen. Genom hårt arbete och ekologisk och Fairtrade-certifiering av min gård har jag ökat min skörd, kvalitet och mina inkomster. Det gör att jag och min familj klarar oss bättre. Jag hoppas det gör det lättare att föra jordbruket vidare till mina barn. Don Fredrico, kaffebonde i Amazonasdistriktet, Peru 19

20 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan ler vi att kvaliteten stämmer överens med våra krav och att man följer vår uppförandekod. Vi får också möjlighet att lära mer om människors upplevelser, levnadsöden, utmaningar och problem och hur certifieringar och våra utvecklingsprojekt påverkar. I anslutning till kaffeodlingar finns det faktorer som riskerar att minska den biologiska mångfalden, till exempel skogsavverkning och användingen av bekämpningsmedel. Det är en av an ledningarna till att det är viktigt med certifieringar som går ut på att skydda regnskogen och den biologiska mångfalden. Kaffe från certifierade odlingar Vi är redan en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, men strävar hela tiden efter att göra mer. Senast 2016 ska allt kaffe under varumärket Löfbergs komma från certifierade odlingar. Det är en viktig signal till kaffebönderna att efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar kommer att öka. Vi ställer naturligtvis samma höga krav på smak och kvalitet för certifierat som för allt annat kaffe. En certifiering visar att kaffet odlas enligt särskilda kriterier som bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö. Den innebär att kaffebonden får support i form av kunskap, utbildning, träning, ekonomiskt stöd eller liknande. Det kan till exempel hjälpa bonden att möta klimatförändringar, öka sin produktion och sina inkomster och förbättra sina livsvillkor. Vi köper kaffe med en rad olika certifieringar: ekologiska (KRAV, EU-ekologiskt, Soil Association, Øko), Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz Certified. De olika märkningarna har lite olika fokus och kriterier, men alla bidrar till positiva miljö-, sociala och ekonomiska effekter i odlarledet. Mer och mer certifierat. I år köpte vi ton kaffe från certifierade odlingar. Det innebär att 29 procent av allt råkaffe vi köpte var certifierat. Ton Andel certifierat (%) / / / / Certifierat kaffe (ton) Andel certifierat kaffe (%) 20

21 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Egna utvecklingsprojekt År 2001 bildade vi International Coffee Partners (ICP) tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag. Sedan dess har ytterligare två anslutit sig. Tillsammans driver vi egna utvecklingsprojekt i syfte att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder. I många projekt jobbar vi även med att stärka kvinnornas roll i samhället. Den grundläggande metoden är hjälp till självhjälp och många insatser är kopplade till utbildning och praktisk träning. Hittills har vi startat 19 projekt i elva länder där drygt kaffe bönder medverkat. Deltagarna i projekten har många gånger dubblerat, i vissa fall tredubblat, sina inkomster. Det har såklart stora effekter på utveckling och levnadsstandard, till exempel boenden, mer näringsrik mat, sjukvård, transportmedel och teknisk utrustning. Kaffe och klimat Klimatförändringarna leder till oförutsägbara väderförhållanden med kraftiga regn, ihållande torka och annat som påverkar kvalité och skördar negativt och gör det svårare för många kaffebönder att tjäna pengar. Det påverkar kommande generationers intressen att fortsätta odla kaffe och är därför ett hot mot tillgången på bra kaffe i framtiden. I projektet Coffee & Climate arbetar vi tillsammans med andra kaffeföretag, Sida (Sverige) och GIZ (Tyskland) för att förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna och samtidigt öka sina inkomster. Genom att kombinera internationell klimatforskning med kaffebönders praktiska erfarenheter har vi tagit fram en verktygslåda med hjälpmedel och arbetsmetoder som kan användas av kaffebönder i hela världen. Inkomst (USD/kg råkaffe) 0,9 0,8 0,7 Höjt försäljningspris Höjd kvalitet Höjd produktivitet Högre inkomst. Genom att förbättra produktivitet, kvalitet och höja priset kunde deltagarna i ett av våra utvecklingsprojekt i Uganda tredubbla sina inkomster. 0,3 Innan projektet Efter projektet 21

22 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Fördelning certifieringar. Kombinationen ekologiskt/fairtrade är klart störst när det gäller våra inköp av kaffe från certifierade odlingar. % Ekologiskt / Fairtrade 42 Ekologiskt 14 Ekologiskt / Rainforest Alliance 4 Ekologiskt / UTZ Certified 4 UTZ Certified 14 Rainforest Alliance 14 Fairtrade 7,5 56 % ekologiskt (av vår totala andel certifierat kaffe) 49,5 % Fairtrade (av vår totala andel certifierat kaffe) Exempel på tidigare åtgärder Vi köper den första containern ekologiskt kaffe (95/96). Vi köper den första containern Fairtrade-märkt kaffe (99/00). Tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag bildar vi International Coffee Partner som driver egna utvecklingsprojekt i odlarländer (00/01). Inom ramen för International Coffee Partners startar vi projektet Coffee & Climate som hjälper kaffebönder att möta klimatförändringar (10/11). Exempel på åtgärder under året När vi besöker kaffeodlare pratar vi om att vårt behov av kaffe från certifierade odlingar ökar, vilket får fler att ställa om. Vi bidrar aktivt till att kooperativet Othaya i Kenya konverterar till Fairtrade. Vi stöttar en större gård i Indien som ställer om till Rainforest Alliance. Inom ramen för Coffee & Climate arrangeras välbesökta workshops i Brasilien där verktygen för att möta klimatförändringar som utvecklats i projektet presenteras. Mål och utmaningar Vi ska fortsätta öka andelen certifierat kaffe. Målet är att allt kaffe koncernen köper ska komma från certifierade odlingar senast Den stora utmaningen är att hitta de kvaliteter vi använder. 22

23 Andel av kaffets totala HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Transport TRANSPORT 3,1% klimatpåverkan Kaffe odlas på Andernas gröna bergssluttningar, Mount Kenyas branter eller andra spännande platser runt ekvatorn. Så innan kaffebönan landar i vår del av världen har den rest långt. Trots det står transporterna för en relativt liten del av kaffets totala klimatpåverkan; cirka tre procent exklusive transporter från odlingen till hamnarna. Vi försöker naturligtvis ändå att minimera våra avtryck. Mindre koldioxid I mitten av 1990-talet gjorde vi in vest eringar för att effektivisera tågtransporterna mellan hamnen i Göteborg och vår anläggning i Karlstad. Att vi använder tåg istället för lastbil sparar ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från 1540 flygresor mellan New York och Stockholm. Idag transporteras nästan allt vårt kaffe i bulklastade containrar med båt till Göteborg och sedan med tåg ända in i våra lokaler i Karlstad. Dessutom är vi noga med att planera och packa smart så att antalet transporter minskar. Vi tar även emot en mindre del kaffe i i hamnarna i Århus och Riga för vidare transport med lastbil till våra rosterier i Danmark och Lettland. Mer tåg Våra kaffekapslar packas i Italien och har tidigare transporterats med lastbil till Karlstad. Förra året testade vi möjligheten att köra lastbilstrailern på tåg stora delar av sträckan. Det fungerade bra och är nu en permanent lösning. Det har bidragit till att vår påverkan från transporter minskat med ytterligare 34 ton koldioxid om året. Vi transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt rosteri. Genom att packa smart redan i utskeppningen ser vi till att antalet transporter minskar. Sonja Huldén, medarbetare, Sverige Löfbergs har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete länkat samman sitt rosteri med Skandinaviens största hamn. Det har resulterat i en effektiv logistiklösning med minsta möjliga miljöbelastning. Per Kristiansson, Vänerexpressen Exempel på tidigare åtgärder Vi bygger en mottagningsanläggning för bulklastat råkaffe i Karlstad som effektiviserar våra transporter och bidrar till att vi behöver frakta containrar mindre per år (96/97). Vi flyttar vårt råkaffelager för specialkaffe levererat i säck till egna lokaler. Det innebär att råkaffeflytt med lastbil mellan lagerställen i Karlstad upphör (11/12). Exempel på åtgärder under året Vi hittar en lösning (lastbil på tåg) för transporten av kapslar mellan Italien och Sverige som minskar koldioxidutsläppen. Mål och utmaningar Vår strävan är att använda fossilfria drivmedel för våra transporter, vilket är en stor utmaning. Vi vill fortsätta minska antalet transporter, bland annat genom att öka andelen bulklastade containrar. 23

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

2013/2014 ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

INNEHÅLL. Kort om Löfbergsgruppen 5. Om oss 6. Påverkan och ansvar från böna till kopp 10. I dialog med våra kunder och vår omvärld 14

INNEHÅLL. Kort om Löfbergsgruppen 5. Om oss 6. Påverkan och ansvar från böna till kopp 10. I dialog med våra kunder och vår omvärld 14 ÅRSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL Vd-ord 3 Kort om Löfbergsgruppen 5 Om oss 6 Påverkan och ansvar från böna till kopp 10 I dialog med våra kunder och vår omvärld 14 Kaffeodling 18

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

NYCKELN ÄR LÅNGSIKTIGHET INNEHÅLL

NYCKELN ÄR LÅNGSIKTIGHET INNEHÅLL HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL NYCKELN ÄR LÅNGSIKTIGHET Vd-ord 3 Kort om Löfbergsgruppen 5 Om oss 6 Påverkan och ansvar från böna till kopp 10 I dialog med våra kunder och vår omvärld 14 Kaffeodling

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Därför ska du leta efter grodan på kaffe

Därför ska du leta efter grodan på kaffe Därför ska du leta efter grodan på kaffe Skogsskövling, klimat och fattigdom Varje år försvinner 13 miljoner hektar regnskog. Jordbruk är den starkaste drivkraften bakom avskogningen och står för 20 25

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Klimatbokslut 2014 Maj 2015

Klimatbokslut 2014 Maj 2015 Klimatbokslut 2014 Maj 2015 FÖRORD Vi skapade 2050 för att bättre kanalisera vårt engagemang, vår kompetens och vårt driv i miljö- och klimatfrågorna med syftet att bidra till att skapa hållbara affärer

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016/2017

VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016/2017 VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016/2017 INNEHÅLL FÖRORD 3 Så räddar vi ditt kaffe tillsammans 3 EN NY GENERATION 5 Kaffe och klimat från Colombia till Karlstad 5 HÅLLBARHET 10 Hållbarhet är kärnan i vår affär

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatbokslut 2015 Hösten 2016

Klimatbokslut 2015 Hösten 2016 Klimatbokslut 2015 Hösten 2016 2050 KLIMATBOKSLUT 2015 INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 VÅR IDÉ OCH VISION... 2 2015 ÅRS UTSLÄPP... 3 Fördelning per scope enligt GHG-protokollet... 6 BILAGOR (översänds på begäran):

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7)

Klimatrapport Hotell Kristina AB. Kontaktinformation: Jens Johansson 1 (7) Klimatrapport 2015 Hotell Kristina AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB. Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer