2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING"

Transkript

1 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2 Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar 32 Om hållbarhetsredovisningen 34 Vår historia 36

3 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/ procent schysst kaffe 10,5 miljoner koppar gott kaffe om dagen. Det är en siffra som jag och mina kollegor kan glädjas åt när vi tittar tillbaka på föregående år. Vi har faktiskt aldrig producerat så mycket kaffe förut. Ändå sjönk omsättning och resultat, en följd av låga råvarupriser, goodwillavskrivningar och tunga marknadsinvesteringar. Året bjöd på en hel del framgångar, men även en rad utmaningar. Vi verkar på en mogen marknad, med låga marginaler där konsumenternas vanor är starkt rotade. Det tar tid att ändra beteenden och få ännu fler att välja oss, men vi är övertygade om att det går. Det kräver en hel del tålamod, och då är det en styrka att ha en stark och långsiktig ägarfamilj i ryggen. Och ett riktigt gott kaffe. Vår ambition är naturligtvis att fortsätta ta marknadsandelar, både i dagligvaruhandeln och hos restauranger, kaféer och storhushåll. Det kan vi bara göra genom att vara relevanta för konsumenten och våra kunder. Här är vi övertygade om att vårt genuina hållbarhetsarbete ger oss en rad fördelar. På våra resor i odlarländer ser vi med egna ögon hur klimatförändringarna påverkar kaffebondens skördar och livsvillkor. Men vi ser också exempel på att det går att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder och vilka positiva effekter det har, både socialt och för miljön. Ett syfte med hållbarhetsarbetet är natur- ligtvis att förbättra kaffebondens situation och att säkerställa framtida tillgång på gott och högkvalitativt kaffe. Men jag vill även poängtera att hållbarhetsarbetet handlar om lönsamhet och att det är en viktig del av vår affär. Det stärker vårt varumärke, ökar våra intäkter och driver kostnader ur våra system. Det såg vi flera exempel på även i år. Våra hållbarhetssatsningar bidrog till ett par nya, stora affärer samtidigt som effektiviseringar och andra åtgärder i produktionen sparade både pengar och minskade våra koldioxidutsläpp. Våra övergripande hållbarhetsmål handlar om att minska vår klimatpåverkan, ställa om till förnybar energi och att bara sälja kaffe från certifierade odlingar. När du läser vår hållbarhetsredovisning ser du att vi är på god väg. Det finns naturligtvis mer att göra, men en sak kan jag lova redan nu: vi kommer fortsätta erbjuda ett kaffe som både smakar och gör gott. 100 procent schysst kaffe helt enkelt. Lars Appelqvist Vd, AB Anders Löfberg Lars Appelqvist 3

4

5 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Året som gått Ett år går fort och det hinner hända en hel del, inte minst på hållbarhetsområdet. Här är några exempel från våra olika marknader. Sverige Under året prisades vi flera gånger om för vårt hållbarhetsarbete. På Dagligvarugalan tog vi emot Årets miljöpris och hos Miljöstyrningsrådet vann vi utmärkelsen Utmärkt Hållbar Leverantör. Vi nådde en milstolpe eftersom hela vårt sortiment till hotell, restauranger och kaféer nu innehåller kaffe från certifierade odlingar. När krutröken från årets Fairtrade-fika lagt sig placerade sig tre av våra kunder i topp i kategorin restauranger och hotell: Scandic, Statoil och Compass Group. Tillsammans bidrog de med över schyssta fikor! Vi byggde världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för både värme och kyla. Tekniken, som minskar både energianvändning och koldioxidutsläpp, väcker redan stort intresse långt utanför landets gränser. Norge Vi fortsatte stötta kaffebönder i Indien genom att sälja ett speciellt kaffe där en extra del går tillbaka till odlarna. Även här blev vi först med att erbjuda hotell, restauranger och kaféer ett helt sortiment som innehåller kaffe från certifierade odlingar. Det bidrog till att en rad nya och befintliga kunder valde att köpa ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Danmark Här bytte vi naturgas mot biogas som vi använder i kafferostningen och för att värma upp lokaler. Det innebär att vi nu använder 100 procent förnybar energi vid anläggningen i Viborg. Under året startade vi ett utvecklingsprojekt som ska stärka kaffebönder i Othaya i Kenya. Det handlar bland annat om utbildning, träning och ökad handel. Vi besökte otaliga festivaler och kulturevenemang med våra mobila kaffeenheter och samlade in betydande belopp till olika välgörande ändamål. Finland Helsingfors Stadsteater valde Löfbergs när man bytte kaffeleverantör. En viktig anledning var att vi kunde erbjuda ett gott, ekologiskt kaffe. Vi blev samarbetspartner till ännu fler arenor. En av dem är HK Areena i Åbo som nu serverar vårt ekologiska och Fairtrade-märkta kaffe i alla sina restauranger och kiosker. Baltikum Vi investerade miljonbelopp för att förbättra isoleringen vid vårt rosteri i Riga. Det förväntas ge energibesparingar och minskad klimatpåverkan motsvarande 78,6 ton koldioxid per år. Storbritannien Vi breddade vårt stöd till Cancer Research UK genom att sälja ett speciellt kaffe där delar av intäkterna gick direkt till cancerforskningen. Vi fördubblade vårt stöd till Good for life Charity som ger stöd till kvinnor och barn i kaffeodlarländer. Vi lanserade en molnbaserad affärslösning i vår strävan efter en pappersfri miljö. 5

6 Peru San Martin. Foto: Martin Löfberg

7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Om oss AB Anders Löfberg är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar mer än 10 miljoner koppar gott kaffe varje dag! Vårt huvudkontor ligger i Karlstad och vi har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Vi säljer vårt kaffe på ett tiotal marknader i norra Europa. Företaget grundades 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg började vi rosta eget kaffe ungefär samtidigt som ordet fika började användas. Passionen för fikakulturen och gott kaffe har funnits med ända sedan starten, liksom vårt engagemang för hållbarhet och rättvisefrågor. Vi är till exempel en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Företaget ägs till 100 procent av familjen Löfberg. Som familjeföretag har det alltid varit naturligt och självklart att ha ett långsiktigt, värderingsdrivet och hållbart perspektiv i våra affärer. Lång tradition, i kombination med viljan att ständigt utvecklas och vara i framkant, är vår styrka på en kaffemarknad med hård konkurrens. Produkter och marknader Fram till 1990-talet var vi i stort sett bara verksamma i Sverige. Sedan dess har vi startat och köpt företag i Norge, Dan- mark, Lettland och England. Idag säljs vårt kaffe bland annat under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Crema, Percol och Green Cup. Hälften av vår försäljning sker till detaljhandeln (Retail) och en fjärdedel till kaféer och restauranger (Out of Home). Resten går till externa kunder som säljer eller serverar kaffe under egna varumärken. I Sverige säljer vi även te under varumärket Kobbs. Att ta ansvar för människor och miljö har alltid vara viktigt för oss som ägare. Vi ser det som en förutsättning för en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet Niklas Löfberg, ägare i fjärde generationen Styrelsen betraktar hållbarhetsfrågorna som helt vitala för bolagets framgång. Det handlar om att få med hållbarhetperspektivet i allt vi gör. Lena Hofsberger, styrelseledamot Kort om Löfbergs (Förra årets siffror inom parentes) ÄGARE: Familjen Löfberg i 3:e och 4:e generationen HUVUDKONTOR: Karlstad, Sverige OMSÄTTNING (MSEK): (1 546) RÖRELSERESULTAT (MSEK): 23,6 (41,2) ANTAL ANSTÄLLDA: 327 (308) VOLYM KAFFE: ton (27 875) 10,5 miljoner koppar kaffe per dag (10,2) VOLYM TE: 145 ton (138) KÄRNMARKNADER: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien 7

8 Kontor Rosteri Vår försäljning Här finns vi. Vi har sju bolag i fem länder som representerar olika geografiska marknader. Kaffehuset i Karlstad ansvarar för produktionen i Sverige och Danmark, vi har även rosterier i Norge och Lettland. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad. Våra varumärken. Vi säljer kaffe och te under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Kobbs, Green Cup, Crema, och Percol på en rad olika marknader. Försäljning (värde). Sverige är vår klart största marknad, men andelarna i övriga länder ökar år efter år. Sverige 70 % Storbritannien 2 % Danmark 13 % Finland 2 % Litauen 5 % Lettland 1 % Norge 4 % Övriga 1 % Estland 2 % 8

9 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vision Löfbergsgruppen ska uppfattas som Europas mest hållbara kaffekoncern som med passion, starka varumärken och det godaste kaffet levererar ökat värde för våra kunder och ägare. Vår värdegrund beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Familjen Löfberg AB Anders Löfberg Kaffehuset i Karlstad AB Löfbergs Lila AB Peter Larsen Kaffe A/S (75 %) Denmark Löfbergs Lila A/S Norway SIA Melna Kafija Latvia Löfbergs UK (70,3 %) UK Food Brands Group UK Crema Kaffebrenneri A/S Moderbolaget har det övergripande ansvaret för koncernens utveckling, strategi och finansiella styrning. Kaffe- och teverksamheten styrs av koncernledningen som består av nio personer, inkl vd Lars Appelqvist. Koncernstyrelsen består av åtta ordinarie ledamöter (tre ägare och fem externa ledamöter), två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter. Styrelseordförande (Anders Löfberg) har inget operationellt ansvar.

10 Medarbetare Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och visioner. Vi har drygt 300 medarbetare i fem olika länder och arbetar efter principen att all verksamhet är lokal. Det innebär bland annat att vd och ledning i våra dotterbolag tillsätts lokalt. Koncerngemensamt Vi har en gemensam värdegrund som beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Den baseras på våra värdeord: ansvar, engagemang, entreprenörskap, långsiktighet och professionalitet. Värde grunden beskrivs i en bok som alla medarbetare får på sitt modersmål. Under året lanserade vi ett intranät som alla medarbetare har tillgång till. Det har underlättat kommunikationen. Vi anordnar även chefsutbildningar med deltagare från de olika dotterbolagen. Och nyligen införde vi en koncerngemensam affärsetisk policy inklusive ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower). Följande gäller den svenska verksamheten. Sned könsfördelning Vi har en relativ jämn åldersfördelning, men är fortfarande betydligt färre kvinnor (35 %) än män (65 %). Snedfördelningen är ännu större bland chefer och i företagsledningen. Det är en fråga vi jobbar aktivt med, till exempel i rekryterings- processer och via ett nytt talangprogram där minst hälften av platserna är vikta för kvinnor. Under året gjorde vi en lönekartläggning för att säkerställa att lika arbete ger lika lön oavsett kön. Att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor förklaras till största del av obalansen i ledande befattningar. Samma för alla Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och företagets pensionsåtaganden gäller alla anställda. Medarbetarsamtal genomförs en gång om året. Här följer vi bland annat upp individuella utvecklingsplaner och karriärmöjligheter. Vi tolererar inga former av diskriminering, särbehandling eller korruption. Under det gångna året har inga incidenter kring detta rapporterats. Hög frisknärvaro. Nu stiger frisknärvaron igen. Genomsnittet de senaste fem åren är hela 99 procent (Sverige). % / / / / / / /

11

12 Friska medarbetare Personalomsättningen är låg och många arbetar länge hos oss. Just nu är den genomsnittliga anställningstiden tolv år. Det ser vi som ett tecken på att våra medarbetare trivs på jobbet. Det signalerar även frisknärvaron. I år var den hela 99 procent, en siffra vi haft i genomsnitt de senaste fem åren. Våra medarbetare har tillgång till företagshälsovård och erbjuds regelbundna hälsoundersökningar. Vi ger även olika former av bidrag för att stimulera fysiska aktiviteter. Inga allvarliga olyckor Vår arbetsmiljökommitté består av representanter från både arbetsgivare (50 %) och fackliga organisationer (50 %) och arbetar förebyggande för att skapa en säker arbetsmiljö. Vi har rutiner för hur incidenter och olyckor dokumenteras för att förebygga liknande händelser i framtiden. Under året rapporterades inga döds- eller allvarliga olyckor. Kvinnor Män Summa Sammansättning ledning Styrelse Företagsledning Mellanchef Typ av avtal Arvodesanställda Bemanningsanställda Tillfälligt anställda Fast anställda Kategori Tjänstemän Arbetare Ålder <30 år år >50 år Total Medarbetare. Vi är nästan dubbelt så många män som kvinnor och jobbar kontinuerligt för att öka mångfalden i alla delar av vår verksamhet (Sverige). Exempel på tidigare åtgärder Åke Löfbergs minnesfond ger tidigare och nuvarande medarbetare i Sverige med särskilda behov möjlighet att söka bidrag (91/92). Vi inför friskvårdsbidrag till alla anställda i Sverige (02/03). Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar i Sverige (04/05). Exempel på åtgärder under året Vi tar fram affärsetisk policy och ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower) som gäller alla våra medarbetare. Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar för hela koncernen. Vi arrangerar en antikorruptionsutbildning för koncernledningen. Mål och utmaningar Vårt mål är att hälften av våra chefer ska vara kvinnor. Det är en utmaning vi jobbar med på flera olika sätt, bland annat genom ett nytt talangprogram. Vår frisknärvaro är och ska vara hög (över 97 procent). 12

13 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vicktoria Länk, Sverige Vårt engagemang bidrar till att vi gör skillnad för våra kunder varje dag, det gillar jag. Det handlar om att våga utmana sig själv och andra och att arbeta tillsammans. Cecilie Martinussen, Norge Jag är stolt över att jobba på ett familjeägt företag med starka värderingar, både när det gäller kvalitet och socialt engagemang. Det inspirerar och finns med i alla våra kundkontakter Giuseppe Galasso, England Att arbeta som ett lag gör oss mer professionella och ansvarsfulla. I kombination med engagemanget för kunder och kollegor bidrar det till långsiktigt hållbara framgångar. Tatjana Svacka, Lettland Jag och mina kollegor är trygga i våra kunskaper och vill hela tiden lära oss mer. Det hjälper oss att utvecklas så att vi alltid erbjuder goda, högkvalitativa produkter Winston Rose, Danmark Jag har ett spännande och utvecklande jobb där kärleken till kaffe alltid är i centrum. Det gör att jag kan leva upp till mina och kundernas höga krav och förväntningar. 13

14 Peru Amazonas Lonya Grande. Foto: Martin Löfberg

15 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Ansvar från böna till kopp» Öka efterfrågan på certifierat kaffe» Engagerade på hemmaplan och i odlarländerna SAMHÄLLSANSVAR» Stimulera mer hållbara odlingsmetoder» Smartare transporter KONSUMTION 8,8% Andel av kaffets totala klimatpåverkan KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan LEVERANS 2,6% Andel av kaffets totala klimatpåverkan TRANSPORT 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Fördubblad produktion, oförändrad energianvändning FÖRÄDLING 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Båt och tåg ända in i rosteriet Att ta ansvar för människor och miljö har alltid varit viktigt för oss, arbetet spänner över hela värdekedjan. Vi tar ansvar från böna till kopp, från odling till slutkonsument. Det gör vi till exempel genom att skapa förutsättningar för mer hållbara odlingsmetoder, smartare transporter, effektiviseringar i produktionen och genom att öka tillgången och efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar. Ansvarstagandet omfattar naturligtvis även personalfrågor, till exempel arbetsmiljöfrågor, friskvårdsinsatser och utbildningar för medarbetare. Hållbara affärer Samtidigt som ansvarstagande är bra för människor och miljö så skapar det förutsättningar för hållbara affärer för oss, kaffeodlarna och för våra kunder. Som familjeföretag har vi möjlighet att vara långsiktiga i våra beslut. Intresset för långsiktigt ansvarstagande ökar, både inom företaget och hos kunder, konsumenter och en bredare allmänhet. Det är ytterligare en drivkraft till att ständigt höja ribban inom hållbarhetsområdet. Fokus på det väsentliga Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter.. Det är också de om råden vi prioriterar högst, även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också. Odlingarna står för drygt 80 procent av kaffets totala miljö- och klimatpåverkan. Här är en viktig åtgärd att öka efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar, det får fler att ställa 15

16 om till mer hållbara odlingsmetoder. Därför har vi bestämt att senast 2016 ska allt Löfbergskaffe komma från certifierade odlingar. Vi driver även egna utvecklingsprojekt inom ramen för International Coffee Partners (www.coffee-partners.org). Vi köper allt vårt kaffe direkt från odlarländer och reser ca 150 dagar om året för att besöka kaffebönder. På våra resor ser vi med egna ögon att certifieringarna och utvecklingsprojekten fungerar. De hjälper kaffebonden att odla kaffet med hänsyn till miljön, möta klimatförändringar, öka sin produktivitetet och sina inkomster, samt förbättrar och utvecklar livsvillkoren och lokalsamhället. gör kontinuerligt undersökningar bland olika intressenter. Vi tror också på samarbeten, och deltar aktivt i olika nätverk och forum som ett sätt att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet, till exempel CSR Sweden, Swedish Leadership for Sustainable Development och Hagainitativet där vi genom årliga klimatbokslut vill visa att det är lönsamt att ta ett aktivt klimatansvar. Hålbarhetsstyrning Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i vår värdegrund och vision. Till vår hjälp har vi också ett antal styrdokument som ger oss vägledning, till exempel: Dialog och samverkan En öppen dialog med våra intressenter är viktig för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi vill motsvara och helst överträffa de förväntningar som omvärlden har på oss. Därför har vi löpande dialog med ägare, styrelse, medarbetare, konsumenter, kunder, kaffebönder och andra leverantörer, myndigheter, politiker, studenter, ideella organisationer och andra samhällsaktörer. Dialogen sker på en rad olika sätt. Vi har en löpande dialog och deltar i och Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy Policy för hållbar utveckling Arbetsmiljöpolicy Personalpolicy Inköpspolicy Uppförandekod för leverantörer Affärsetisk policy Hållbarhetsarbetet är allas ansvar och är integrerat i hela vår verksamhet. Arbetet samordnas av vår hållbarhetschef. Hållbarhetsmål Senast 2016: 100 % certifierat Löfbergs kaffe Hittills: 34,2 % Senast 2020: 40 % mindre klimatpåverkan (jfr med 2005) Hittills: 31 % 100 % förnybar energi Hittills: 37 % 16

17 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Intressenter. Våra viktigaste intressenter är de som i störst utsträckning berörs av och eller påverkar vår verksamhet. Dialogen vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. Styrelse Konsumenter Kunder Ägare Leverantörer Medarbetare Samhälle Klimatpåverkan. Odlingen står för 82 procent av kaffets klimatpåverkan, så det är här våra insatser gör störst nytta. % Odling 82,4 % Transport 3,1 % Förädling 3,1 % Leverans 2,6 % Konsumtion 8,8 % Klimatpåverkan Löfbergs bryggkaffe (totalt 55 g CO2e per kopp). Källa: SIK

18 Honduras Ocotepequ. Foto: Martin Löfberg

19 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Kaffeodling 150 dagar om året reser vi världen runt i jakten på de allra bästa kaffebönorna. På våra resor träffar vi kaffebönder och besöker kooperativ och odlingar, det är viktigt för oss. För även om vi inte har några egna kaffeodlingar så är de vår största utmaning. Drygt 80 procent av kaffets klimatpåverkan sker nämligen i odlingsledet. Därför är kaffeodlingarna ett prioriterat område i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att påverka arbetsförhållanden och livsvillkor för de ca bönder som levererar kaffe till oss, och för att fler ska ställa om till mer hållbara odlingsmetoder. Egen uppförandekod Vi köper vårt kaffe direkt från ett 20-tal ursprungsländer (med tyngdpunkt i Brasilien, Colombia, Centralamerika och Östafrika), med så få mellanhänder som möjligt. En stor del kommer direkt från småskaliga kaffebönder och kooperativ. I vår inköpspolicy är vi tydliga med att vi tar hänsyn till människor och miljö tillsammans med våra leverantörer. Alla leverantörer måste dessutom skriva på vår uppförandekod som baseras på FNs principer och ILOs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. Koden säger bland annat att vi på samma sätt som FN och ILO inte accepterar barnarbete. De flesta kaffeodlingar är familjejordbruk där det förekommer att många i familjen hjälper till. Här är det viktigt att man följer internationella regler, t ex att eventuella sysslor inte inkräktar på barnens sömn, skolgång, fritid eller utveckling. Att följa nationella lagar och regler är naturligtvis en självklarhet och vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera och systematisera uppföljningen av uppförandekoden. Vi reser ända fram När vi reser till odlarländerna stannar vi inte i hamnarna där kaffet skeppas ifrån. Vi reser långt in i landet, upp bland bergen och ända fram till kaffeodlingarna. Här möter vi kaffebönder som vi ofta gjort affärer med i flera generationer. Genom långa, nära relationer säkerstäl- På mina resor ser jag med egna ögon att hållbara odlingsmetoder har positiva effekter för kaffebonden och lokalsamhället. Det känns fantastiskt att kunna bidra till det. Martin Löfberg, medarbetare, Sverige Kaffe är mer än kaffe, det är djupt rotat i vår kultur och våra liv här uppe i bergen. Genom hårt arbete och ekologisk och Fairtrade-certifiering av min gård har jag ökat min skörd, kvalitet och mina inkomster. Det gör att jag och min familj klarar oss bättre. Jag hoppas det gör det lättare att föra jordbruket vidare till mina barn. Don Fredrico, kaffebonde i Amazonasdistriktet, Peru 19

20 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan ler vi att kvaliteten stämmer överens med våra krav och att man följer vår uppförandekod. Vi får också möjlighet att lära mer om människors upplevelser, levnadsöden, utmaningar och problem och hur certifieringar och våra utvecklingsprojekt påverkar. I anslutning till kaffeodlingar finns det faktorer som riskerar att minska den biologiska mångfalden, till exempel skogsavverkning och användingen av bekämpningsmedel. Det är en av an ledningarna till att det är viktigt med certifieringar som går ut på att skydda regnskogen och den biologiska mångfalden. Kaffe från certifierade odlingar Vi är redan en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, men strävar hela tiden efter att göra mer. Senast 2016 ska allt kaffe under varumärket Löfbergs komma från certifierade odlingar. Det är en viktig signal till kaffebönderna att efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar kommer att öka. Vi ställer naturligtvis samma höga krav på smak och kvalitet för certifierat som för allt annat kaffe. En certifiering visar att kaffet odlas enligt särskilda kriterier som bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö. Den innebär att kaffebonden får support i form av kunskap, utbildning, träning, ekonomiskt stöd eller liknande. Det kan till exempel hjälpa bonden att möta klimatförändringar, öka sin produktion och sina inkomster och förbättra sina livsvillkor. Vi köper kaffe med en rad olika certifieringar: ekologiska (KRAV, EU-ekologiskt, Soil Association, Øko), Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz Certified. De olika märkningarna har lite olika fokus och kriterier, men alla bidrar till positiva miljö-, sociala och ekonomiska effekter i odlarledet. Mer och mer certifierat. I år köpte vi ton kaffe från certifierade odlingar. Det innebär att 29 procent av allt råkaffe vi köpte var certifierat. Ton Andel certifierat (%) / / / / Certifierat kaffe (ton) Andel certifierat kaffe (%) 20

21 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Egna utvecklingsprojekt År 2001 bildade vi International Coffee Partners (ICP) tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag. Sedan dess har ytterligare två anslutit sig. Tillsammans driver vi egna utvecklingsprojekt i syfte att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder. I många projekt jobbar vi även med att stärka kvinnornas roll i samhället. Den grundläggande metoden är hjälp till självhjälp och många insatser är kopplade till utbildning och praktisk träning. Hittills har vi startat 19 projekt i elva länder där drygt kaffe bönder medverkat. Deltagarna i projekten har många gånger dubblerat, i vissa fall tredubblat, sina inkomster. Det har såklart stora effekter på utveckling och levnadsstandard, till exempel boenden, mer näringsrik mat, sjukvård, transportmedel och teknisk utrustning. Kaffe och klimat Klimatförändringarna leder till oförutsägbara väderförhållanden med kraftiga regn, ihållande torka och annat som påverkar kvalité och skördar negativt och gör det svårare för många kaffebönder att tjäna pengar. Det påverkar kommande generationers intressen att fortsätta odla kaffe och är därför ett hot mot tillgången på bra kaffe i framtiden. I projektet Coffee & Climate arbetar vi tillsammans med andra kaffeföretag, Sida (Sverige) och GIZ (Tyskland) för att förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna och samtidigt öka sina inkomster. Genom att kombinera internationell klimatforskning med kaffebönders praktiska erfarenheter har vi tagit fram en verktygslåda med hjälpmedel och arbetsmetoder som kan användas av kaffebönder i hela världen. Inkomst (USD/kg råkaffe) 0,9 0,8 0,7 Höjt försäljningspris Höjd kvalitet Höjd produktivitet Högre inkomst. Genom att förbättra produktivitet, kvalitet och höja priset kunde deltagarna i ett av våra utvecklingsprojekt i Uganda tredubbla sina inkomster. 0,3 Innan projektet Efter projektet 21

22 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Fördelning certifieringar. Kombinationen ekologiskt/fairtrade är klart störst när det gäller våra inköp av kaffe från certifierade odlingar. % Ekologiskt / Fairtrade 42 Ekologiskt 14 Ekologiskt / Rainforest Alliance 4 Ekologiskt / UTZ Certified 4 UTZ Certified 14 Rainforest Alliance 14 Fairtrade 7,5 56 % ekologiskt (av vår totala andel certifierat kaffe) 49,5 % Fairtrade (av vår totala andel certifierat kaffe) Exempel på tidigare åtgärder Vi köper den första containern ekologiskt kaffe (95/96). Vi köper den första containern Fairtrade-märkt kaffe (99/00). Tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag bildar vi International Coffee Partner som driver egna utvecklingsprojekt i odlarländer (00/01). Inom ramen för International Coffee Partners startar vi projektet Coffee & Climate som hjälper kaffebönder att möta klimatförändringar (10/11). Exempel på åtgärder under året När vi besöker kaffeodlare pratar vi om att vårt behov av kaffe från certifierade odlingar ökar, vilket får fler att ställa om. Vi bidrar aktivt till att kooperativet Othaya i Kenya konverterar till Fairtrade. Vi stöttar en större gård i Indien som ställer om till Rainforest Alliance. Inom ramen för Coffee & Climate arrangeras välbesökta workshops i Brasilien där verktygen för att möta klimatförändringar som utvecklats i projektet presenteras. Mål och utmaningar Vi ska fortsätta öka andelen certifierat kaffe. Målet är att allt kaffe koncernen köper ska komma från certifierade odlingar senast Den stora utmaningen är att hitta de kvaliteter vi använder. 22

23 Andel av kaffets totala HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Transport TRANSPORT 3,1% klimatpåverkan Kaffe odlas på Andernas gröna bergssluttningar, Mount Kenyas branter eller andra spännande platser runt ekvatorn. Så innan kaffebönan landar i vår del av världen har den rest långt. Trots det står transporterna för en relativt liten del av kaffets totala klimatpåverkan; cirka tre procent exklusive transporter från odlingen till hamnarna. Vi försöker naturligtvis ändå att minimera våra avtryck. Mindre koldioxid I mitten av 1990-talet gjorde vi in vest eringar för att effektivisera tågtransporterna mellan hamnen i Göteborg och vår anläggning i Karlstad. Att vi använder tåg istället för lastbil sparar ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från 1540 flygresor mellan New York och Stockholm. Idag transporteras nästan allt vårt kaffe i bulklastade containrar med båt till Göteborg och sedan med tåg ända in i våra lokaler i Karlstad. Dessutom är vi noga med att planera och packa smart så att antalet transporter minskar. Vi tar även emot en mindre del kaffe i i hamnarna i Århus och Riga för vidare transport med lastbil till våra rosterier i Danmark och Lettland. Mer tåg Våra kaffekapslar packas i Italien och har tidigare transporterats med lastbil till Karlstad. Förra året testade vi möjligheten att köra lastbilstrailern på tåg stora delar av sträckan. Det fungerade bra och är nu en permanent lösning. Det har bidragit till att vår påverkan från transporter minskat med ytterligare 34 ton koldioxid om året. Vi transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt rosteri. Genom att packa smart redan i utskeppningen ser vi till att antalet transporter minskar. Sonja Huldén, medarbetare, Sverige Löfbergs har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete länkat samman sitt rosteri med Skandinaviens största hamn. Det har resulterat i en effektiv logistiklösning med minsta möjliga miljöbelastning. Per Kristiansson, Vänerexpressen Exempel på tidigare åtgärder Vi bygger en mottagningsanläggning för bulklastat råkaffe i Karlstad som effektiviserar våra transporter och bidrar till att vi behöver frakta containrar mindre per år (96/97). Vi flyttar vårt råkaffelager för specialkaffe levererat i säck till egna lokaler. Det innebär att råkaffeflytt med lastbil mellan lagerställen i Karlstad upphör (11/12). Exempel på åtgärder under året Vi hittar en lösning (lastbil på tåg) för transporten av kapslar mellan Italien och Sverige som minskar koldioxidutsläppen. Mål och utmaningar Vår strävan är att använda fossilfria drivmedel för våra transporter, vilket är en stor utmaning. Vi vill fortsätta minska antalet transporter, bland annat genom att öka andelen bulklastade containrar. 23

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2013. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2013 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. IFL Kämpasten AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 IFL Kämpasten AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ?

Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? ROBERTO ANGIUS CARL PHILIP LEISSNER MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2013 Certifierat kaffe - ett hållbart alternativ? av Roberto Angius

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer