2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING"

Transkript

1 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2 Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar 32 Om hållbarhetsredovisningen 34 Vår historia 36

3 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/ procent schysst kaffe 10,5 miljoner koppar gott kaffe om dagen. Det är en siffra som jag och mina kollegor kan glädjas åt när vi tittar tillbaka på föregående år. Vi har faktiskt aldrig producerat så mycket kaffe förut. Ändå sjönk omsättning och resultat, en följd av låga råvarupriser, goodwillavskrivningar och tunga marknadsinvesteringar. Året bjöd på en hel del framgångar, men även en rad utmaningar. Vi verkar på en mogen marknad, med låga marginaler där konsumenternas vanor är starkt rotade. Det tar tid att ändra beteenden och få ännu fler att välja oss, men vi är övertygade om att det går. Det kräver en hel del tålamod, och då är det en styrka att ha en stark och långsiktig ägarfamilj i ryggen. Och ett riktigt gott kaffe. Vår ambition är naturligtvis att fortsätta ta marknadsandelar, både i dagligvaruhandeln och hos restauranger, kaféer och storhushåll. Det kan vi bara göra genom att vara relevanta för konsumenten och våra kunder. Här är vi övertygade om att vårt genuina hållbarhetsarbete ger oss en rad fördelar. På våra resor i odlarländer ser vi med egna ögon hur klimatförändringarna påverkar kaffebondens skördar och livsvillkor. Men vi ser också exempel på att det går att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder och vilka positiva effekter det har, både socialt och för miljön. Ett syfte med hållbarhetsarbetet är natur- ligtvis att förbättra kaffebondens situation och att säkerställa framtida tillgång på gott och högkvalitativt kaffe. Men jag vill även poängtera att hållbarhetsarbetet handlar om lönsamhet och att det är en viktig del av vår affär. Det stärker vårt varumärke, ökar våra intäkter och driver kostnader ur våra system. Det såg vi flera exempel på även i år. Våra hållbarhetssatsningar bidrog till ett par nya, stora affärer samtidigt som effektiviseringar och andra åtgärder i produktionen sparade både pengar och minskade våra koldioxidutsläpp. Våra övergripande hållbarhetsmål handlar om att minska vår klimatpåverkan, ställa om till förnybar energi och att bara sälja kaffe från certifierade odlingar. När du läser vår hållbarhetsredovisning ser du att vi är på god väg. Det finns naturligtvis mer att göra, men en sak kan jag lova redan nu: vi kommer fortsätta erbjuda ett kaffe som både smakar och gör gott. 100 procent schysst kaffe helt enkelt. Lars Appelqvist Vd, AB Anders Löfberg Lars Appelqvist 3

4

5 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Året som gått Ett år går fort och det hinner hända en hel del, inte minst på hållbarhetsområdet. Här är några exempel från våra olika marknader. Sverige Under året prisades vi flera gånger om för vårt hållbarhetsarbete. På Dagligvarugalan tog vi emot Årets miljöpris och hos Miljöstyrningsrådet vann vi utmärkelsen Utmärkt Hållbar Leverantör. Vi nådde en milstolpe eftersom hela vårt sortiment till hotell, restauranger och kaféer nu innehåller kaffe från certifierade odlingar. När krutröken från årets Fairtrade-fika lagt sig placerade sig tre av våra kunder i topp i kategorin restauranger och hotell: Scandic, Statoil och Compass Group. Tillsammans bidrog de med över schyssta fikor! Vi byggde världens första storskaliga testanläggning av solpaneler för både värme och kyla. Tekniken, som minskar både energianvändning och koldioxidutsläpp, väcker redan stort intresse långt utanför landets gränser. Norge Vi fortsatte stötta kaffebönder i Indien genom att sälja ett speciellt kaffe där en extra del går tillbaka till odlarna. Även här blev vi först med att erbjuda hotell, restauranger och kaféer ett helt sortiment som innehåller kaffe från certifierade odlingar. Det bidrog till att en rad nya och befintliga kunder valde att köpa ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Danmark Här bytte vi naturgas mot biogas som vi använder i kafferostningen och för att värma upp lokaler. Det innebär att vi nu använder 100 procent förnybar energi vid anläggningen i Viborg. Under året startade vi ett utvecklingsprojekt som ska stärka kaffebönder i Othaya i Kenya. Det handlar bland annat om utbildning, träning och ökad handel. Vi besökte otaliga festivaler och kulturevenemang med våra mobila kaffeenheter och samlade in betydande belopp till olika välgörande ändamål. Finland Helsingfors Stadsteater valde Löfbergs när man bytte kaffeleverantör. En viktig anledning var att vi kunde erbjuda ett gott, ekologiskt kaffe. Vi blev samarbetspartner till ännu fler arenor. En av dem är HK Areena i Åbo som nu serverar vårt ekologiska och Fairtrade-märkta kaffe i alla sina restauranger och kiosker. Baltikum Vi investerade miljonbelopp för att förbättra isoleringen vid vårt rosteri i Riga. Det förväntas ge energibesparingar och minskad klimatpåverkan motsvarande 78,6 ton koldioxid per år. Storbritannien Vi breddade vårt stöd till Cancer Research UK genom att sälja ett speciellt kaffe där delar av intäkterna gick direkt till cancerforskningen. Vi fördubblade vårt stöd till Good for life Charity som ger stöd till kvinnor och barn i kaffeodlarländer. Vi lanserade en molnbaserad affärslösning i vår strävan efter en pappersfri miljö. 5

6 Peru San Martin. Foto: Martin Löfberg

7 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Om oss AB Anders Löfberg är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier. Produktionen motsvarar mer än 10 miljoner koppar gott kaffe varje dag! Vårt huvudkontor ligger i Karlstad och vi har egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Vi säljer vårt kaffe på ett tiotal marknader i norra Europa. Företaget grundades 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg började vi rosta eget kaffe ungefär samtidigt som ordet fika började användas. Passionen för fikakulturen och gott kaffe har funnits med ända sedan starten, liksom vårt engagemang för hållbarhet och rättvisefrågor. Vi är till exempel en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Företaget ägs till 100 procent av familjen Löfberg. Som familjeföretag har det alltid varit naturligt och självklart att ha ett långsiktigt, värderingsdrivet och hållbart perspektiv i våra affärer. Lång tradition, i kombination med viljan att ständigt utvecklas och vara i framkant, är vår styrka på en kaffemarknad med hård konkurrens. Produkter och marknader Fram till 1990-talet var vi i stort sett bara verksamma i Sverige. Sedan dess har vi startat och köpt företag i Norge, Dan- mark, Lettland och England. Idag säljs vårt kaffe bland annat under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Crema, Percol och Green Cup. Hälften av vår försäljning sker till detaljhandeln (Retail) och en fjärdedel till kaféer och restauranger (Out of Home). Resten går till externa kunder som säljer eller serverar kaffe under egna varumärken. I Sverige säljer vi även te under varumärket Kobbs. Att ta ansvar för människor och miljö har alltid vara viktigt för oss som ägare. Vi ser det som en förutsättning för en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet Niklas Löfberg, ägare i fjärde generationen Styrelsen betraktar hållbarhetsfrågorna som helt vitala för bolagets framgång. Det handlar om att få med hållbarhetperspektivet i allt vi gör. Lena Hofsberger, styrelseledamot Kort om Löfbergs (Förra årets siffror inom parentes) ÄGARE: Familjen Löfberg i 3:e och 4:e generationen HUVUDKONTOR: Karlstad, Sverige OMSÄTTNING (MSEK): (1 546) RÖRELSERESULTAT (MSEK): 23,6 (41,2) ANTAL ANSTÄLLDA: 327 (308) VOLYM KAFFE: ton (27 875) 10,5 miljoner koppar kaffe per dag (10,2) VOLYM TE: 145 ton (138) KÄRNMARKNADER: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien 7

8 Kontor Rosteri Vår försäljning Här finns vi. Vi har sju bolag i fem länder som representerar olika geografiska marknader. Kaffehuset i Karlstad ansvarar för produktionen i Sverige och Danmark, vi har även rosterier i Norge och Lettland. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad. Våra varumärken. Vi säljer kaffe och te under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, Melna, Kobbs, Green Cup, Crema, och Percol på en rad olika marknader. Försäljning (värde). Sverige är vår klart största marknad, men andelarna i övriga länder ökar år efter år. Sverige 70 % Storbritannien 2 % Danmark 13 % Finland 2 % Litauen 5 % Lettland 1 % Norge 4 % Övriga 1 % Estland 2 % 8

9 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vision Löfbergsgruppen ska uppfattas som Europas mest hållbara kaffekoncern som med passion, starka varumärken och det godaste kaffet levererar ökat värde för våra kunder och ägare. Vår värdegrund beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Familjen Löfberg AB Anders Löfberg Kaffehuset i Karlstad AB Löfbergs Lila AB Peter Larsen Kaffe A/S (75 %) Denmark Löfbergs Lila A/S Norway SIA Melna Kafija Latvia Löfbergs UK (70,3 %) UK Food Brands Group UK Crema Kaffebrenneri A/S Moderbolaget har det övergripande ansvaret för koncernens utveckling, strategi och finansiella styrning. Kaffe- och teverksamheten styrs av koncernledningen som består av nio personer, inkl vd Lars Appelqvist. Koncernstyrelsen består av åtta ordinarie ledamöter (tre ägare och fem externa ledamöter), två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter. Styrelseordförande (Anders Löfberg) har inget operationellt ansvar.

10 Medarbetare Kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå våra mål och visioner. Vi har drygt 300 medarbetare i fem olika länder och arbetar efter principen att all verksamhet är lokal. Det innebär bland annat att vd och ledning i våra dotterbolag tillsätts lokalt. Koncerngemensamt Vi har en gemensam värdegrund som beskriver de grundläggande principerna för hur vi agerar mot varandra och vår omvärld. Den baseras på våra värdeord: ansvar, engagemang, entreprenörskap, långsiktighet och professionalitet. Värde grunden beskrivs i en bok som alla medarbetare får på sitt modersmål. Under året lanserade vi ett intranät som alla medarbetare har tillgång till. Det har underlättat kommunikationen. Vi anordnar även chefsutbildningar med deltagare från de olika dotterbolagen. Och nyligen införde vi en koncerngemensam affärsetisk policy inklusive ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower). Följande gäller den svenska verksamheten. Sned könsfördelning Vi har en relativ jämn åldersfördelning, men är fortfarande betydligt färre kvinnor (35 %) än män (65 %). Snedfördelningen är ännu större bland chefer och i företagsledningen. Det är en fråga vi jobbar aktivt med, till exempel i rekryterings- processer och via ett nytt talangprogram där minst hälften av platserna är vikta för kvinnor. Under året gjorde vi en lönekartläggning för att säkerställa att lika arbete ger lika lön oavsett kön. Att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor förklaras till största del av obalansen i ledande befattningar. Samma för alla Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och företagets pensionsåtaganden gäller alla anställda. Medarbetarsamtal genomförs en gång om året. Här följer vi bland annat upp individuella utvecklingsplaner och karriärmöjligheter. Vi tolererar inga former av diskriminering, särbehandling eller korruption. Under det gångna året har inga incidenter kring detta rapporterats. Hög frisknärvaro. Nu stiger frisknärvaron igen. Genomsnittet de senaste fem åren är hela 99 procent (Sverige). % / / / / / / /

11

12 Friska medarbetare Personalomsättningen är låg och många arbetar länge hos oss. Just nu är den genomsnittliga anställningstiden tolv år. Det ser vi som ett tecken på att våra medarbetare trivs på jobbet. Det signalerar även frisknärvaron. I år var den hela 99 procent, en siffra vi haft i genomsnitt de senaste fem åren. Våra medarbetare har tillgång till företagshälsovård och erbjuds regelbundna hälsoundersökningar. Vi ger även olika former av bidrag för att stimulera fysiska aktiviteter. Inga allvarliga olyckor Vår arbetsmiljökommitté består av representanter från både arbetsgivare (50 %) och fackliga organisationer (50 %) och arbetar förebyggande för att skapa en säker arbetsmiljö. Vi har rutiner för hur incidenter och olyckor dokumenteras för att förebygga liknande händelser i framtiden. Under året rapporterades inga döds- eller allvarliga olyckor. Kvinnor Män Summa Sammansättning ledning Styrelse Företagsledning Mellanchef Typ av avtal Arvodesanställda Bemanningsanställda Tillfälligt anställda Fast anställda Kategori Tjänstemän Arbetare Ålder <30 år år >50 år Total Medarbetare. Vi är nästan dubbelt så många män som kvinnor och jobbar kontinuerligt för att öka mångfalden i alla delar av vår verksamhet (Sverige). Exempel på tidigare åtgärder Åke Löfbergs minnesfond ger tidigare och nuvarande medarbetare i Sverige med särskilda behov möjlighet att söka bidrag (91/92). Vi inför friskvårdsbidrag till alla anställda i Sverige (02/03). Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar i Sverige (04/05). Exempel på åtgärder under året Vi tar fram affärsetisk policy och ett system för konfidentiell rapportering (Whistle blower) som gäller alla våra medarbetare. Vi inför regelbundna medarbetarundersökningar för hela koncernen. Vi arrangerar en antikorruptionsutbildning för koncernledningen. Mål och utmaningar Vårt mål är att hälften av våra chefer ska vara kvinnor. Det är en utmaning vi jobbar med på flera olika sätt, bland annat genom ett nytt talangprogram. Vår frisknärvaro är och ska vara hög (över 97 procent). 12

13 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Vicktoria Länk, Sverige Vårt engagemang bidrar till att vi gör skillnad för våra kunder varje dag, det gillar jag. Det handlar om att våga utmana sig själv och andra och att arbeta tillsammans. Cecilie Martinussen, Norge Jag är stolt över att jobba på ett familjeägt företag med starka värderingar, både när det gäller kvalitet och socialt engagemang. Det inspirerar och finns med i alla våra kundkontakter Giuseppe Galasso, England Att arbeta som ett lag gör oss mer professionella och ansvarsfulla. I kombination med engagemanget för kunder och kollegor bidrar det till långsiktigt hållbara framgångar. Tatjana Svacka, Lettland Jag och mina kollegor är trygga i våra kunskaper och vill hela tiden lära oss mer. Det hjälper oss att utvecklas så att vi alltid erbjuder goda, högkvalitativa produkter Winston Rose, Danmark Jag har ett spännande och utvecklande jobb där kärleken till kaffe alltid är i centrum. Det gör att jag kan leva upp till mina och kundernas höga krav och förväntningar. 13

14 Peru Amazonas Lonya Grande. Foto: Martin Löfberg

15 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Ansvar från böna till kopp» Öka efterfrågan på certifierat kaffe» Engagerade på hemmaplan och i odlarländerna SAMHÄLLSANSVAR» Stimulera mer hållbara odlingsmetoder» Smartare transporter KONSUMTION 8,8% Andel av kaffets totala klimatpåverkan KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan LEVERANS 2,6% Andel av kaffets totala klimatpåverkan TRANSPORT 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Fördubblad produktion, oförändrad energianvändning FÖRÄDLING 3,1% Andel av kaffets totala klimatpåverkan» Båt och tåg ända in i rosteriet Att ta ansvar för människor och miljö har alltid varit viktigt för oss, arbetet spänner över hela värdekedjan. Vi tar ansvar från böna till kopp, från odling till slutkonsument. Det gör vi till exempel genom att skapa förutsättningar för mer hållbara odlingsmetoder, smartare transporter, effektiviseringar i produktionen och genom att öka tillgången och efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar. Ansvarstagandet omfattar naturligtvis även personalfrågor, till exempel arbetsmiljöfrågor, friskvårdsinsatser och utbildningar för medarbetare. Hållbara affärer Samtidigt som ansvarstagande är bra för människor och miljö så skapar det förutsättningar för hållbara affärer för oss, kaffeodlarna och för våra kunder. Som familjeföretag har vi möjlighet att vara långsiktiga i våra beslut. Intresset för långsiktigt ansvarstagande ökar, både inom företaget och hos kunder, konsumenter och en bredare allmänhet. Det är ytterligare en drivkraft till att ständigt höja ribban inom hållbarhetsområdet. Fokus på det väsentliga Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter.. Det är också de om råden vi prioriterar högst, även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också. Odlingarna står för drygt 80 procent av kaffets totala miljö- och klimatpåverkan. Här är en viktig åtgärd att öka efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar, det får fler att ställa 15

16 om till mer hållbara odlingsmetoder. Därför har vi bestämt att senast 2016 ska allt Löfbergskaffe komma från certifierade odlingar. Vi driver även egna utvecklingsprojekt inom ramen för International Coffee Partners (www.coffee-partners.org). Vi köper allt vårt kaffe direkt från odlarländer och reser ca 150 dagar om året för att besöka kaffebönder. På våra resor ser vi med egna ögon att certifieringarna och utvecklingsprojekten fungerar. De hjälper kaffebonden att odla kaffet med hänsyn till miljön, möta klimatförändringar, öka sin produktivitetet och sina inkomster, samt förbättrar och utvecklar livsvillkoren och lokalsamhället. gör kontinuerligt undersökningar bland olika intressenter. Vi tror också på samarbeten, och deltar aktivt i olika nätverk och forum som ett sätt att driva utvecklingen inom hållbarhetsområdet, till exempel CSR Sweden, Swedish Leadership for Sustainable Development och Hagainitativet där vi genom årliga klimatbokslut vill visa att det är lönsamt att ta ett aktivt klimatansvar. Hålbarhetsstyrning Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i vår värdegrund och vision. Till vår hjälp har vi också ett antal styrdokument som ger oss vägledning, till exempel: Dialog och samverkan En öppen dialog med våra intressenter är viktig för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi vill motsvara och helst överträffa de förväntningar som omvärlden har på oss. Därför har vi löpande dialog med ägare, styrelse, medarbetare, konsumenter, kunder, kaffebönder och andra leverantörer, myndigheter, politiker, studenter, ideella organisationer och andra samhällsaktörer. Dialogen sker på en rad olika sätt. Vi har en löpande dialog och deltar i och Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy Policy för hållbar utveckling Arbetsmiljöpolicy Personalpolicy Inköpspolicy Uppförandekod för leverantörer Affärsetisk policy Hållbarhetsarbetet är allas ansvar och är integrerat i hela vår verksamhet. Arbetet samordnas av vår hållbarhetschef. Hållbarhetsmål Senast 2016: 100 % certifierat Löfbergs kaffe Hittills: 34,2 % Senast 2020: 40 % mindre klimatpåverkan (jfr med 2005) Hittills: 31 % 100 % förnybar energi Hittills: 37 % 16

17 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Intressenter. Våra viktigaste intressenter är de som i störst utsträckning berörs av och eller påverkar vår verksamhet. Dialogen vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. Styrelse Konsumenter Kunder Ägare Leverantörer Medarbetare Samhälle Klimatpåverkan. Odlingen står för 82 procent av kaffets klimatpåverkan, så det är här våra insatser gör störst nytta. % Odling 82,4 % Transport 3,1 % Förädling 3,1 % Leverans 2,6 % Konsumtion 8,8 % Klimatpåverkan Löfbergs bryggkaffe (totalt 55 g CO2e per kopp). Källa: SIK

18 Honduras Ocotepequ. Foto: Martin Löfberg

19 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Kaffeodling 150 dagar om året reser vi världen runt i jakten på de allra bästa kaffebönorna. På våra resor träffar vi kaffebönder och besöker kooperativ och odlingar, det är viktigt för oss. För även om vi inte har några egna kaffeodlingar så är de vår största utmaning. Drygt 80 procent av kaffets klimatpåverkan sker nämligen i odlingsledet. Därför är kaffeodlingarna ett prioriterat område i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att påverka arbetsförhållanden och livsvillkor för de ca bönder som levererar kaffe till oss, och för att fler ska ställa om till mer hållbara odlingsmetoder. Egen uppförandekod Vi köper vårt kaffe direkt från ett 20-tal ursprungsländer (med tyngdpunkt i Brasilien, Colombia, Centralamerika och Östafrika), med så få mellanhänder som möjligt. En stor del kommer direkt från småskaliga kaffebönder och kooperativ. I vår inköpspolicy är vi tydliga med att vi tar hänsyn till människor och miljö tillsammans med våra leverantörer. Alla leverantörer måste dessutom skriva på vår uppförandekod som baseras på FNs principer och ILOs kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. Koden säger bland annat att vi på samma sätt som FN och ILO inte accepterar barnarbete. De flesta kaffeodlingar är familjejordbruk där det förekommer att många i familjen hjälper till. Här är det viktigt att man följer internationella regler, t ex att eventuella sysslor inte inkräktar på barnens sömn, skolgång, fritid eller utveckling. Att följa nationella lagar och regler är naturligtvis en självklarhet och vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera och systematisera uppföljningen av uppförandekoden. Vi reser ända fram När vi reser till odlarländerna stannar vi inte i hamnarna där kaffet skeppas ifrån. Vi reser långt in i landet, upp bland bergen och ända fram till kaffeodlingarna. Här möter vi kaffebönder som vi ofta gjort affärer med i flera generationer. Genom långa, nära relationer säkerstäl- På mina resor ser jag med egna ögon att hållbara odlingsmetoder har positiva effekter för kaffebonden och lokalsamhället. Det känns fantastiskt att kunna bidra till det. Martin Löfberg, medarbetare, Sverige Kaffe är mer än kaffe, det är djupt rotat i vår kultur och våra liv här uppe i bergen. Genom hårt arbete och ekologisk och Fairtrade-certifiering av min gård har jag ökat min skörd, kvalitet och mina inkomster. Det gör att jag och min familj klarar oss bättre. Jag hoppas det gör det lättare att föra jordbruket vidare till mina barn. Don Fredrico, kaffebonde i Amazonasdistriktet, Peru 19

20 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan ler vi att kvaliteten stämmer överens med våra krav och att man följer vår uppförandekod. Vi får också möjlighet att lära mer om människors upplevelser, levnadsöden, utmaningar och problem och hur certifieringar och våra utvecklingsprojekt påverkar. I anslutning till kaffeodlingar finns det faktorer som riskerar att minska den biologiska mångfalden, till exempel skogsavverkning och användingen av bekämpningsmedel. Det är en av an ledningarna till att det är viktigt med certifieringar som går ut på att skydda regnskogen och den biologiska mångfalden. Kaffe från certifierade odlingar Vi är redan en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, men strävar hela tiden efter att göra mer. Senast 2016 ska allt kaffe under varumärket Löfbergs komma från certifierade odlingar. Det är en viktig signal till kaffebönderna att efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar kommer att öka. Vi ställer naturligtvis samma höga krav på smak och kvalitet för certifierat som för allt annat kaffe. En certifiering visar att kaffet odlas enligt särskilda kriterier som bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö. Den innebär att kaffebonden får support i form av kunskap, utbildning, träning, ekonomiskt stöd eller liknande. Det kan till exempel hjälpa bonden att möta klimatförändringar, öka sin produktion och sina inkomster och förbättra sina livsvillkor. Vi köper kaffe med en rad olika certifieringar: ekologiska (KRAV, EU-ekologiskt, Soil Association, Øko), Fairtrade, Rainforest Alliance och Utz Certified. De olika märkningarna har lite olika fokus och kriterier, men alla bidrar till positiva miljö-, sociala och ekonomiska effekter i odlarledet. Mer och mer certifierat. I år köpte vi ton kaffe från certifierade odlingar. Det innebär att 29 procent av allt råkaffe vi köpte var certifierat. Ton Andel certifierat (%) / / / / Certifierat kaffe (ton) Andel certifierat kaffe (%) 20

21 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Egna utvecklingsprojekt År 2001 bildade vi International Coffee Partners (ICP) tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag. Sedan dess har ytterligare två anslutit sig. Tillsammans driver vi egna utvecklingsprojekt i syfte att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder. I många projekt jobbar vi även med att stärka kvinnornas roll i samhället. Den grundläggande metoden är hjälp till självhjälp och många insatser är kopplade till utbildning och praktisk träning. Hittills har vi startat 19 projekt i elva länder där drygt kaffe bönder medverkat. Deltagarna i projekten har många gånger dubblerat, i vissa fall tredubblat, sina inkomster. Det har såklart stora effekter på utveckling och levnadsstandard, till exempel boenden, mer näringsrik mat, sjukvård, transportmedel och teknisk utrustning. Kaffe och klimat Klimatförändringarna leder till oförutsägbara väderförhållanden med kraftiga regn, ihållande torka och annat som påverkar kvalité och skördar negativt och gör det svårare för många kaffebönder att tjäna pengar. Det påverkar kommande generationers intressen att fortsätta odla kaffe och är därför ett hot mot tillgången på bra kaffe i framtiden. I projektet Coffee & Climate arbetar vi tillsammans med andra kaffeföretag, Sida (Sverige) och GIZ (Tyskland) för att förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna och samtidigt öka sina inkomster. Genom att kombinera internationell klimatforskning med kaffebönders praktiska erfarenheter har vi tagit fram en verktygslåda med hjälpmedel och arbetsmetoder som kan användas av kaffebönder i hela världen. Inkomst (USD/kg råkaffe) 0,9 0,8 0,7 Höjt försäljningspris Höjd kvalitet Höjd produktivitet Högre inkomst. Genom att förbättra produktivitet, kvalitet och höja priset kunde deltagarna i ett av våra utvecklingsprojekt i Uganda tredubbla sina inkomster. 0,3 Innan projektet Efter projektet 21

22 KAFFEODLING 82,4% Andel av kaffets totala klimatpåverkan Fördelning certifieringar. Kombinationen ekologiskt/fairtrade är klart störst när det gäller våra inköp av kaffe från certifierade odlingar. % Ekologiskt / Fairtrade 42 Ekologiskt 14 Ekologiskt / Rainforest Alliance 4 Ekologiskt / UTZ Certified 4 UTZ Certified 14 Rainforest Alliance 14 Fairtrade 7,5 56 % ekologiskt (av vår totala andel certifierat kaffe) 49,5 % Fairtrade (av vår totala andel certifierat kaffe) Exempel på tidigare åtgärder Vi köper den första containern ekologiskt kaffe (95/96). Vi köper den första containern Fairtrade-märkt kaffe (99/00). Tillsammans med fyra andra familjeägda kaffeföretag bildar vi International Coffee Partner som driver egna utvecklingsprojekt i odlarländer (00/01). Inom ramen för International Coffee Partners startar vi projektet Coffee & Climate som hjälper kaffebönder att möta klimatförändringar (10/11). Exempel på åtgärder under året När vi besöker kaffeodlare pratar vi om att vårt behov av kaffe från certifierade odlingar ökar, vilket får fler att ställa om. Vi bidrar aktivt till att kooperativet Othaya i Kenya konverterar till Fairtrade. Vi stöttar en större gård i Indien som ställer om till Rainforest Alliance. Inom ramen för Coffee & Climate arrangeras välbesökta workshops i Brasilien där verktygen för att möta klimatförändringar som utvecklats i projektet presenteras. Mål och utmaningar Vi ska fortsätta öka andelen certifierat kaffe. Målet är att allt kaffe koncernen köper ska komma från certifierade odlingar senast Den stora utmaningen är att hitta de kvaliteter vi använder. 22

23 Andel av kaffets totala HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013/2014 Transport TRANSPORT 3,1% klimatpåverkan Kaffe odlas på Andernas gröna bergssluttningar, Mount Kenyas branter eller andra spännande platser runt ekvatorn. Så innan kaffebönan landar i vår del av världen har den rest långt. Trots det står transporterna för en relativt liten del av kaffets totala klimatpåverkan; cirka tre procent exklusive transporter från odlingen till hamnarna. Vi försöker naturligtvis ändå att minimera våra avtryck. Mindre koldioxid I mitten av 1990-talet gjorde vi in vest eringar för att effektivisera tågtransporterna mellan hamnen i Göteborg och vår anläggning i Karlstad. Att vi använder tåg istället för lastbil sparar ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från 1540 flygresor mellan New York och Stockholm. Idag transporteras nästan allt vårt kaffe i bulklastade containrar med båt till Göteborg och sedan med tåg ända in i våra lokaler i Karlstad. Dessutom är vi noga med att planera och packa smart så att antalet transporter minskar. Vi tar även emot en mindre del kaffe i i hamnarna i Århus och Riga för vidare transport med lastbil till våra rosterier i Danmark och Lettland. Mer tåg Våra kaffekapslar packas i Italien och har tidigare transporterats med lastbil till Karlstad. Förra året testade vi möjligheten att köra lastbilstrailern på tåg stora delar av sträckan. Det fungerade bra och är nu en permanent lösning. Det har bidragit till att vår påverkan från transporter minskat med ytterligare 34 ton koldioxid om året. Vi transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt rosteri. Genom att packa smart redan i utskeppningen ser vi till att antalet transporter minskar. Sonja Huldén, medarbetare, Sverige Löfbergs har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete länkat samman sitt rosteri med Skandinaviens största hamn. Det har resulterat i en effektiv logistiklösning med minsta möjliga miljöbelastning. Per Kristiansson, Vänerexpressen Exempel på tidigare åtgärder Vi bygger en mottagningsanläggning för bulklastat råkaffe i Karlstad som effektiviserar våra transporter och bidrar till att vi behöver frakta containrar mindre per år (96/97). Vi flyttar vårt råkaffelager för specialkaffe levererat i säck till egna lokaler. Det innebär att råkaffeflytt med lastbil mellan lagerställen i Karlstad upphör (11/12). Exempel på åtgärder under året Vi hittar en lösning (lastbil på tåg) för transporten av kapslar mellan Italien och Sverige som minskar koldioxidutsläppen. Mål och utmaningar Vår strävan är att använda fossilfria drivmedel för våra transporter, vilket är en stor utmaning. Vi vill fortsätta minska antalet transporter, bland annat genom att öka andelen bulklastade containrar. 23

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete.

Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhetsområdet och bildar avstamp för framtida arbete. Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehållsförteckning Vår hållbarhetsredovisning 2012... 2 VDns ord Vi siktar längre och högre... 3 Året som gått... 4 Om Skånemejerier... 5 Våra produkter... 8 Våra mjölkgårdar...10

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Hållbar utveckling i fokus för logistiklösningarna 2 5 Sjupunktsprogrammet 6 10 Så här arbetar DB

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer