UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen. Ellen Hoas Ströman"

Transkript

1 UNG I SOMMAR Näringslivssatsning 2011 Praktikenheten, Utbildningsförvaltningen Ellen Hoas Ströman

2 SAMMANFATTNING Ung i Sommar är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med syfte att ge ungdomar, år och folkbokförda i Malmö, erfarenhet av arbetslivet, en meningsfull fritidssysselsättning och möjlighet att tjäna egna pengar. År 2011 fick Ung i Sommar extra medel för att ge fler ungdomar chans att praktisera. Satsningen syftade till att ta fram 500 nya praktikplatser till ungdomarna, främst inom det privata näringslivet. Denna rapport går igenom genomförande, resultat och utvärdering av årets Ung i Sommar-satsning på det privata näringslivet. Ung i Sommar kunde i år tillsätta 437 praktikplatser i det privata näringslivet, varav cirka 200 platser var helt nya. Detta trots att uppstarten blev försenad, satsningen var helt ny, och många platser försvann på grund av orsaker som Ung i Sommar inte kunde råda över. Utöver dessa 437 platser tillsattes ytterligare drygt 100 platser, men dessa blev av olika anledningar aldrig använda under sommaren. Ett par hundra praktikplatser hade också kunnat tillsättas om omständigheter kring fackförbunden hade sett annorlunda ut. Till kommande år finns stora chanser att många fler platser ska kunna ackvireras och tillsättas, så att Ung i Sommar uppnår målet om 500 fler praktikplatser i det privata näringslivet. Alla nya arbetsplatser som tog emot praktikanter i år var mycket nöjda och uppger att de vill ta emot praktikanter även nästa sommar. För Ung i Sommar kommer erfarenheter att tas tillvara, och nya rutiner och arbetssätt som under hösten 2011 utvecklats kommer att tas i bruk, vilket kommer ge goda förutsättningar för få in fler, kvalitativa praktikplatser inför sommaren Vad som behöver göras för att få in fler platser nästa år, se Åtgärder och förslag till förbättringar inför 2012 Sammanfattning, allra sist i denna rapport. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund, mål och syfte 4 2. GENOMFÖRANDE/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Ackvirering av praktikplatser Marknadsföring Fackförbund och Skatteverket Uppföljning sommar/höst 7 3. RESULTAT Resultat i siffror Faktorer som påverkade resultatet negativt Resultat av marknadsföring Resultat av uppföljning UTVÄRDERING OCH DISKUSSION Ackvirering av platser Marknadsföring Fackförbund och Skatteverket Uppföljning SLUTSATSER Åtgärder och förslag till förbättringar inför Sammanfattning 15 Ellen Hoas Ströman Praktikenheten Ung i Sommar Malmö stad, Utbildningsförvaltningen Tel:

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund, mål och syfte Bakgrund År 2011 fick Ung i Sommar extra tillskott till budgeten för att ta fram fler nya praktikplatser, framförallt inom det privata näringslivet. Praktikenheten utökades med 1,25 ny tjänster i slutet av mars. Förutom att arbeta med Ung i Sommars löpande arbete, innebar uppdraget att få in 500 nya praktikplatser inom det privata näringslivet. Mål Att få in 500 fler praktikplatser i det privata näringslivet. I enlighet med Ung i Sommars generella målsättning skulle också platserna leva upp till kvalitetsmålen. Syfte Malmö stad vill kunna erbjuda ungdomar mellan år en möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning. Med fler nya praktikplatser inom det privata näringslivet kan Ung i Sommar ge fler ungdomar chansen att få komma ut i praktik, tjäna egna pengar och komma närmare arbetslivet. 2. GENOMFÖRANDE/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Arbetet med att ta fram nya praktikplatser i näringslivet innebar arbete på flera nivåer. Att få in 500 nya praktikplatser inom det privata näringslivet på ett par månader är ett högt uppsatt mål, i synnerhet med tanke på att satsningen i realiteten hade sin uppstart ett par månader innan praktikstart. För att försöka uppnå målet var det därför nödvändigt att planera arbetet både på kort och lång sikt och samtidigt få in så många platser som möjligt redan från start. Ett mer eller mindre uttalat mål var att hitta nya praktikplatser i andra branscher än de som vanligtvis används inom praktik, det vill säga inom andra branscher än café, restaurang, butiker och liknande. En annan målsättning var att kontakta företagsorganisationer och företagsnätverk och vara uppdaterad på och delta i företagsevent och liknande. Detta för att bygga ett tätare samarbete samt få mer kunskap om näringslivet och lära mer om deras förutsättningar för att ta emot praktikanter. Utöver nämnda, mer övergripande och långsiktiga arbete, bestod arbetet under våren av att få in praktikplatser genom direktkontakt med arbetsplatser, genom brevutskick, besök, telefonsamtal och liknande. På följande sidor beskrivs närmare hur de olika arbetsmomenten gick till. Notera: Med privata arbetsplatser i näringslivet avses i denna rapport inte arbetsplatser inom vård/omsorg och förskolor. 2.1 Ackvirering av praktikplatser Utskick Redan i december 2010 gjordes ett utskick till tidigare använda samt nya tänkbara praktikplatser inom Ung i Sommar. I början av april, när arbetet mot det privata näringslivet kom igång på allvar, gjordes ytterligare utskick till drygt 600 arbetsplatser, med brev innehållandes informationsflyer och blanketten Anmälan om praktikplats till Ung i Sommar. Urvalet och kontaktuppgifterna kom till stor del från den databas som används för 4

5 terminspraktik för ungdomar inom den kommunala uppföljningen (PraktikService). Breven skickades till företag inom branscher/kategorier som: café/restaurang/konditori, detaljhandel (klädbutiker, livs, bensinstationer, djuraffärer etc.), hemelektronik, frisk-/skönhetsvård, industri, livsmedelsindustri, musik/ljud/ljus, de största företagen i Malmö, trädgårdshandel, cleantechföretag, hotell/boende och matgrossister. Telefonsamtal, mail, besök Företag kontaktades även via telefon, mail och anmälda/oanmälda besök. Verksamheter som fått brev av Ung i Sommar ringdes upp i mån av tid, liksom andra verksamheter som var tänkbara sommarpraktikplatser, inom bland annat service och turism. Anteckningar fördes löpande över vilka företag som kontaktats, kontaktuppgifter, och kort om vad som framkom. Det gjordes för att få överblick, inhämta kunskap och förenkla arbetet framöver. Telefonsamtalen innehöll kort information om Ung i Sommars nya satsning på näringslivet, samt intresseförfrågan. Alla intresserade arbetsplatser fick ytterligare information via mail och besöktes på plats. Besöken syftade till att informera om Ung i Sommar och allt som hade med mottagandet av praktikanter att göra, och att få en uppfattning om arbetsplatsen och tilltänkta arbetsuppgifter för praktikanterna. Ung i Sommar gjorde även oanmälda besök i butiker, på köpcenter och caféer etc. för att dela ut information och berätta om Ung i Sommar. Flyers lades ut i lunchrestauranger, receptioner på företagshotell och på mässor. Nätverksbyggande och andra typer av kontakter För att få hjälp med att sprida information och nå ett större antal arbetsplatser i ett svep, kontaktades olika nätverk, företagsgrupper, köpcentrumledningar och arenor. Nedan presenteras en närmare beskrivning av ett urval av de kontakter som togs. Företagsgrupper Paraplygruppen Malmö Företagsgrupper och de nio företagsgrupperna kontaktades. Flera lade ut information om Ung i Sommars satsning på sina hemsidor och i möteslokaler, och skickade ut information via interna nyhetsutskick. Hotellgruppen Samtliga hotell fick information på internt möte genom Hotellgruppens ordförande, och genom utskick/ telefonsamtal av Ung i Sommar. Kontors- och företagshotell Flera kontorshotell var villiga att sätta upp informationen på anslagstavlor och maila ut information till sina medlemsföretag/hyresgäster. Köpcentrum Samtliga köpcentrum kontaktades och en del besöktes. Ung i Sommar fick därigenom ut information via både interna veckobrev, mailutskick till centrumens butiker samt genom direktkontakt med butiksansvariga. Malmö Citysamverkan Information om Ung i Sommars näringslivssatsning gick ut till deras 600 medlemsföretag, butiker och liknande i city, i början av april. Malmös Näringslivskontor Möte mellan Malmö Näringslivskontor och Ung i Sommar-kontoret anordnades för att diskutera strategier och se på hur samarbete och kunskapsöverföring kan ge resultat för Ung i Sommar på kort och lång sikt. Ung i Sommar hade också en länkad banner/annons på Malmobusiness.com, Näringslivskontors hemsida. På ett av Näringslivskontorets frukostmöten 07:07am med 700 deltagare från näringslivet informerade näringslivsdirektör Pehr Andersson om Ung i Sommars näringslivssatsning. 5

6 Olika affärsnätverk och organisationer Runt 35 olika företagsorganisationer, organisationer för företagsutveckling och affärsnätverk kontaktades. De som hade möjlighet och var villiga att bidra till att sprida information om Ung i Sommars satsning vidare, via hemsidor, mailutskick till medlemmar, presentationer, flyers etc. var följande: CFFF (Centrum för Fastighetsföretagande), CFPE (Centrum för Publikt Entreprenörskap), Connect Skåne, Coompanion, Företagarna Syd, Malmö NyföretagarCenter/Nyföretagarcenter Syd, MiM (Marknadsföreningen i Malmö), Minc, Nyföretagarcentrum Öresund, Nätverket Göran, Rotary, Selfmade, Stapelbäddsparken samt Svenskt Näringslivs Regionkontor i Malmö. 2.2 Marknadsföring Under våren arbetade Ung i Sommar med att förstärka varumärket gentemot målgruppen privata arbetsgivare. Ung i Sommar annonserade i Sydsvenskan och i gratistidningen City Malmö, samt i Sydsvenskans nätupplaga Sydsvenskan.se. Från början av april till början av juni annonserade Ung i Sommar sju gånger i Sydsvenskan och lika många gånger i City. Annonserna var i City placerade slumpvis. I Sydsvenskan var annonserna vid de olika tillfällena placerade bland annat på framsidan av C-delen (lokaldelen), på framsidan av Kulturdelen och i mitten av Näringslivsdelen. Tanken var att i möjligaste mån synas mot målgruppen. Under tre dagar i början av maj hade Ung i Sommar en klickbar webbannons på Sydsvenskan.se (ekonomiavdelningen), som var länkad till Ung i Sommars hemsida. Följande datum annonserade Ung i Sommar: 7 april (City), 9 april (Sydsvenskan), 26 april (City/Sydsvenskan), 2-4 maj (webbannons Sydsvenskan.se), 25 maj (Sydsvenskan/City), 27 maj (City), 28 maj (Sydsvenskan), 30 maj (Sydsvenskan/City), 31 maj (Sydsvenskan/City), 7 juni (Sydsvenskan/City). Till marknadsföringsinsatserna kan också inräknas (som beskrivet tidigare) flyers i lunchrestauranger och i receptioner på företagshotell, med hjälp av kontaktpersoner i företagsgrupper och -nätverk sprida flyers och information via nyhetsbrev till personer/arbetsplatser i deras nätverk och informera om satsningen på deras externa hemsidor, genom bland annat klickbara annonser som vi fick gratis. Även på Malmö stads hemsida lades information ut på förstasidan, men först vid ett senare skede. Ung i Sommars egen hemsida har naturligtvis också en del som riktar sig till arbetsplatser och företag. Under våren publicerade Sydsvenskan några artiklar om Ung i Sommar: 22 maj (artikel i Sydsvenskan om att Ung i Sommar saknar praktikplatser); 31 maj (artikel i Sydsvenskan och på Sydsvenskan.se: Fackkrav stoppar ungas praktik); 1 juni (artikel i Sydsvenskan och på Sydsvenskan.se: Ungdomar garanteras praktikplatser). 2.3 Fackförbund och Skatteverket Får en ungdom praktik genom Ung i Sommar är det Malmö stad som är ungdomens arbetsgivare och som betalar ut ersättning, oavsett på vilken arbetsplats ungdomen praktiserar. Ung i Sommar lägger därför stor vikt vid att de praktikplatser som används är bra praktikplatser. Nya arbetsplatser som vill ta emot praktikanter kollas upp med Skatteverket, och för de som har fackliga kollektivavtal skickar Ung i Sommar in förfrågan till respektive fackförbund för godkännande av praktiklplatserna. Ung i Sommar gör även besök på arbetsplatserna. En praktikant ska inte ersätta personal, därför försöker Ung i Sommar se till att en arbetsplats helst inte ska ha fler än en praktikant per fem anställda. 6

7 För arbetsplatser med kollektivavtal skickade Ung i Sommar in en anmälan om praktikplats till respektive fackförbund för godkännande. De platser som avstyrktes av arbetsplatsens fackförbund blev meddelade av Ung i Sommar att de inte kunde få ta emot praktikanter. Ung i Sommar ringde också Skatteverket och kollade upp alla nya arbetsplatser. Därefter gjordes en helhetsbedömning av arbetsplatsens lämplighet. I mitten av maj meddelade fackförbundet Handels att alla praktikplatser som hade skickats in till dem för godkännande avstyrktes. Det innebar att Ung i Sommar inte bara miste ett hundratal praktikplatser som i vissa fall redan var matchade, utan att även ytterligare ett okänt antal potentiella platser inom handeln inte längre var möjliga att använda. Med tanke på att förhållandevis många praktikplatser i andra branscher kom in så sent som i juni, torde även det under andra omständigheter ha gällt även för platser inom handeln. 2.4 Uppföljning sommar/höst Besök och telefonsamtal Under sommaren när praktikperioden var igång besöktes ett antal privata arbetsplatser som tog emot praktikanter genom Ung i Sommar. Dessa besök var främst oanmälda, och syftade dels till att se hur det gick för praktikanterna och se hur arbetsplatsen upplevde det hela, dels till att hålla en fortsatt god kontakt med de arbetsplatser som tog emot praktikanter. Efter andra praktikperiodens slut kontaktades flertalet nya privata arbetsplatser, samt en del tidigare använda. Syftet var även denna gång att få reda på hur det gått och få underlag till en utvärdering, samt upprätthålla goda relationer. Frågor som ställdes till handledaren var: Hur gick det med Ung i Sommar-praktikanterna? Fick arbetsplatsen all information de behövde, i rätt tid, och var den användbar? Var de nöjda med Ung i Sommars stöd och service? Kunde de tänka sig att ta emot praktikanter genom Ung i Sommar även nästa år? Utöver detta kollades även att administration kring ersättningarna gått bra, och att de matchade ungdomarna varit på plats, i de fall uppgifterna i Ung i Sommars webbaserade program Feriebas inte stämde eller inte var uppdaterade. Även arbetsplatser som anmält in praktikplatser och fått matchningsbrev av Ung i Sommar, men som trots det inte tagit emot några praktikanter, blev uppringda. De fick delvis andra frågor, som berörde hur det kom sig att de inte tog emot praktikanter och beroende på svaret, hur Ung i Sommars rutiner kring detta eventuellt kunde förbättras. 7

8 3. RESULTAT 3.1 Resultat i siffror Totalt fick Ung i Sommar in 437 praktikplatser i det privata näringslivet (ej inkluderat privat vård/omsorg/ förskola). Ytterligare 101 privata praktikplatser matchades men blev i slutändan aldrig använda. Dessa oanvända, men helt godkända platser utgjorde med andra ord 19 procent av det totala antalet praktikplatser i det privata näringslivet. År 2010 fick Ung i Sommar in 241 praktikplatser i det privata näringslivet. I jämförelse med årets 437 använda praktikplatser innebär det att 196 fler ungdomar kom ut i praktik i det privata näringslivet i år. Statistiken över årets siffror är preliminär. I verkligheten är framförallt andelen matchade men inte tillsatta platser något högre. Det beror på att det inte går att se statistik över det ursprungliga antalet praktikplatser, och många platser som inte används togs bort helt. 3.2 Faktorer som påverkade resultatet negativt Följande punkter tar upp faktorer som drog ned antalet praktikplatser. 1. Sen uppstart, ny satsning Satsningen på att arbeta aktivt för att ta in praktikplatser i näringslivet var ny för Ung i Sommar och även för Malmös näringsliv. Det var uppstart i slutet av mars med ny personal på ung i Sommar som arbetade med detta Det fanns med andra ord inte mycket tid till planering och genomförande. Många arbetsplatser planerar sin sommar redan i februari, och de fick därför säga nej till praktikanter när förfrågan kom in för sent. Ung i Sommar vill dessutom helst ha in anmälningar om praktikplatser före sista mars varje år, för att allt ska hinnas med. Det var inte möjligt med denna satsning vilket innebar att vi tappade många potentiella praktikplatser. En del företag trodde förmodligen också det var för sent att anmäla in praktikplatser när sommaren närmade sig. 2. Fackförbunden Omkring 100 redan anmälda och i vissa fall matchade praktikplatser gick förlorade under våren, då Handelsanställdas förbund avstyrkte alla praktikplatser som var på arbetsplatser som hade kollektivavtal med dem. Dessutom avstyrkte IF Metall alla Ung i Sommars praktikplatser på arbetsplatser som de ingått kollektivavtal med, totalt tio platser. (HRF avstyrkte två platser, men godkände övriga). Räknat på de platser som Ung i Sommar vid detta tillfälle redan tagit in samt ett okänt antal platser som hade kunnats ackvireras under kvarvarande period om inte fackförbunden sagt stopp, tappade Ung i Sommar uppskattningsvis ett par hundra praktikplatser.. 3. Matchade platser som aldrig användes Drygt 100 praktikplatser inom det privata näringslivet som matchades till ungdomar av Ung i Sommar förblev oanvända (detta handlar inte om de platser som diskuterats ovan i punkt 2.). Orsakerna till detta var troligen följande: Arbetsplatserna kontaktade inte ungdomarna, och meddelade inte heller detta till Ung i Sommar. Detta kan i sin tur delvis berott på att många arbetsplatser var nya och inte vana vid Ung i Sommars arbetssätt, trots att de fått information med brev och vid besök. De kan ha blandat ihop Ung i Sommar med Sommarpraktikprojektet eller någon annan typ av praktik, och bara inväntat att ungdomarna skulle dyka upp, eller så hade det interna informationsutbytet på arbetsplatsen brustit. Ungdomarna tackade ja men dök sedan aldrig upp, och i de fall Ung i Sommar fick reda på detta ville inte 8

9 alltid arbetsplatsen att ommatchning skulle göras. Matchningen påbörjades generellt för sent, många platser matchades tätt inpå praktikstart eller när praktikperioden redan satt igång. Detta medförde svårigheter för arbetsplatserna (och för Ung i Sommar) att få tag i ungdomarna, och en del platser var omöjliga att matcha om. En uppföljning av de arbetsplatser som inte kontaktat sina matchade ungdomar fanns inte tid till och heller inget bra system för, varken rutinmässigt eller genom uppbackning av existerande matchningsverktyg. 4. Sommar är lågsäsong Det finns uppenbara svårigheter i att få in praktikplatser där handledare finns tillgänglig i åtta veckor om sommaren. Många verksamheter har lågsäsong och ligger i vissa fall helt nere i perioder under sommaren, vilket gör att de inte kan ta emot praktikanter. Ordinarie personal har ofta semester på sommaren och man tar in extrapersonal. Detta innebär i praktiken att Ung i Sommar har ett begränsat urval av branscher/arbetsplatser som kan ta emot praktikanter under sommaren. 5. Kvalitet Ung i Sommar balanserar mellan att få in så många platser som möjligt för att uppnå målen, och att få in platser som också lever upp till kvalitetsmålen. Alla nya platser kollas upp av Ung i Sommar och en helhetsbedömning görs. En arbetsplats som till exempel har stora skulder till kronofogden nekas att ta emot praktikanter. Ett tiotal platser fick nej efter en koll med Skatteverket. Sedan har ung i Sommar också en gräns för hur många praktikanter en arbetsplats ska få ta emot, baserat på antal anställda. Generellt gäller en praktikant per fem anställda. De arbetsplatser som ville ta emot fler blev oftast nekade. 6. Konkurrens Sommarpraktikprojektet och Arbetsförmedlingen är två exempel på aktörer som likt Ung i Sommar arbetar med att få in praktikplatser på en begränsad marknad. 7. Matchningen En del arbetsplatser tackade nej till att erbjuda praktikplatser när de fått veta att de inte kunde välja själva eller bli lovade att få en ungdom som hade vissa förkunskaper eller var intresserade av just deras verksamhet. I vissa fall hade arbetsplatserna krav på att praktikanten till exempel skulle vara av ett visst kön, vilket aldrig kan tillgodoses, på grund av kommunallagens likabehandlingsprincip. Ung i Sommars matchningsprincip passar helt enkelt inte alla verksamheter, vilket i slutändan drar ned antalet praktikplatser. 8. Feriebas begränsningar Fler matchade platser hade kunnat tillsättas om Ung i Sommar haft fler möjligheter att genom matchningsverktyget Feriebas på ett smidigt sätt kunnat nå alla de arbetsplatser som inte kontaktat sina ungdomar, eller kunnat maila matchningsbrev direkt från Feriebas. Arbetet i Feriebas är ofta osmidigt och tidskrävande, och mycket av kommunikationen med ungdomar och arbetsplatser sker idag per brev, vilket är tidsödande, men görs därför att det inte är möjligt på annat sätt som det ser ut idag. 9. Felprioriteringar i det korta perspektivet Den metod som i slutändan visade sig ge bäst resultat och flest nya praktikplatser, var att ringa till arbetsplatserna direkt. Det är dock ett tidskrävande och tidvis hårt arbete. Hade detta påbörjats tidigare hade troligen Ung i Sommar fått ännu fler praktikplatser att erbjuda ungdomarna. Men fokus låg delvis på andra saker, som beskrivs 9

10 här i rapporten. 10. Postgången Många informationsbrev till arbetsplatserna genom de stora utskicken kom inte fram utan gick i retur till Ung i Sommar, delvis på grund av ouppdaterade adressregister. Många arbetsplatser menade att de heller inte fått matchningsbreven, vilket är svårare att ge en förklaring på då dessa inte kommit i retur till Ung i Sommar. 3.3 Resultat av marknadsföring Genom annonser ett flertal gånger både i Sydsvenskan ( läsare/dag), i gratistidningen City ( läsare/ dag) och på Sydsvenskan.se kunde Ung i Sommar få ut information till en bred allmänhet i Malmö, förutsatt att de såg annonserna. Hur många platser som kom in tack vare annonser eller annan typ av marknadsföring går inte att svara på, men det rör sig troligen inte om några större kvantiteter. Några arbetsplatser menade dock att de såg annonsen och därefter kontaktade Ung i Sommar, men någon riktig undersökning av detta gjordes inte. Webbannons Den 2-4 maj hade Ung i Sommar en webbannons på Sydsvenskan.se. Annonsen visades sporadiskt under dessa dagar. Det ledde till 29 klick vidare till Ung i Sommars hemsida. Artiklar Ung i Sommar blev föremål för ett par artiklar i Sydsvenskan i slutet av maj och början av juni. Det ledde troligen till mer uppmärksamhet och kännedom om Ung i Sommar. Besök på Ung i Sommars hemsida som riktas till arbetsplatser Genom att se om fler personer än normalt besökte Ung i Sommars hemsida, specifikt den sida som riktar sig till arbetsplatser, de dagar Ung i Sommar annonserade, kan man få en indikation på om annonserna väckte intresse. Det kan dock vara vanskligt att dra några slutsatser, eftersom vi egentligen inte säkert kan veta anledningen till varför någon besöker hemsidan en viss dag. Tillförlitlig översikt över datatrafiken är även nödvändig, och tendenser måste vara tydliga för att slutsatser ska kunna dras. Ung i Sommar har statistik från Google Analytics och från Sitevision, och dessa data stämmer överlag bra överens, tendenserna är de samma även om besökarantalet varierar något mellan de olika mättyperna, vilket kan bero på hur de mäter trafiken. Nedanstående slutsatser är baserade på de båda statistikverktygen ihop, vilket gör bedömningen säkrare. Om man utgår från en genomsnittlig vecka i maj respektive april 2011, då det inte annonserades eller liknande, och jämför besöksstatistiken med de dagar a) Ung i Sommar annonserade, b) Sydsvenskan hade artiklar om Ung i Sommar, och c) Ung i Sommar potentiellt nådde ut till många genom andra sätt, kan man utläsa följande: De dagar/veckor utan marknadsföring kan man se lägre besökssiffror än normalt. De dagar med annons endast i City kan man bara se en marginell ökning av besöken till Ung Sommars hemsida som riktar sig till arbetsplatser. Annonserna i Sydsvenskan har till synes gett fler besök på hemsidan, och var man placerat annonsen visar sig ha betydelse för besöksstatistiken. Ännu tydligare blir det de dagar annons i Sydsvenskan kombinerats med annons i City. Artiklarna om i Sydsvenskan verkar också medfört lite mer trafik på hemsidan. 10

11 Två dagar i mitten av april utmärker sig genom fler besök än normalt på hemsidan, dessa två dagar deltog Ung i Sommar på frukostmöten, dels genom att informera, dels genom att lägga ut flyers på frukostborden där ett par hundra deltog. Då Malmös näringslivsdirektör Pehr Andersson uppmanade 600 besökare på Näringslivskontorets 07:07am frukostmöte att ta emot praktikanter genom Ung i Sommar, fick hemsidan riktad mot arbetsplatser markant ökad trafik de följande dagarna. Även någon vecka senare, då Näringslivskontoret skickade ut dokument till alla deltagare om mötet där det även stod om Ung i Sommar, fick sidan ökad trafik. Webbannonsen medförde att fler personer hittade till hemsidan under några dagar. 3.4 Resultat av uppföljning Besök och telefonsamtal Totalt cirka 70 privata arbetsplatser blev uppringda och/eller besökta av Ung i Sommar för en uppföljning. Besöken gjordes när praktiken var igång, telefonsamtalen främst efter avslutad praktik. Ytterligare 12 arbetsplatser som vi matchade ungdomar till men som i slutändan inte tog emot några praktikanter blev uppringda för uppföljning. Samtliga privata arbetsplatser som tog emot praktikanter uttryckte sig positivt. Alla utom en arbetsplats kunde tänka sig att ta emot praktikanter genom Ung i Sommar igen, den som var tveksam förklarade att de inte visste hur deras verksamhet kommer se ut nästa sommar. Samtliga var nöjda med Ung i Sommars information och service. 11

12 4. UTVÄRDERING OCH DISKUSSION I detta avsnitt diskuteras de arbetssätt och arbetsmetoder som användes och som gav ovanstående resultat för Ung i Sommars satsning på det privata näringslivet i Malmö. Vidare diskuteras vilka metoder som var bra och vilka som bör utvecklas till nästa år. Förslag till åtgärder och förbättringar ges, och en sammanfattning av dessa görs i kommande avsnitt. Generellt gäller att vara ute i god tid och planera alla moment, och följa upp kontakter och matchningar så att alla anmälda platser kan tillsättas. Det som talar för att det kommer att lyckas ännu bättre nästa år är att det finns mer tid eftersom man kan starta tidigare, att det inte är första gången som allt görs utan man har erfarenhet från tidigare år. Nya rutiner kommer att sitta bättre. Det kommer att finnas ett bra underlag av praktikplatser som bara ska utökas. Denna rapport kommer naturligtvis att finnas tillhands och användas som stöd. 4.1 Ackvirering av platser Flest privata praktikplatser fick Ung i Sommar inom café och restaurang, vilket var ett väntat resultat. Där är förhållandevis lätt att få praktikplatser och ungdomar jobbar också gärna inom denna kategori. Bortsett från att Handels avstyrkte praktik på arbetsplatser som hade kollektivavtal med dem, är handel och butiker generösa med att erbjuda praktikplatser. Hotell gick också bra i år, tack vare särskild satsning på denna kategori, liksom sådant som fastighetsskötsel och verkstadsarbete. Dessa kategorier bör även satsas på kommande år. De branscher/satsningar som gick mindre bra i år var de största företagen i Malmö, cleantechföretag, banker, mäklarfirmor, samt mindre företag med få anställda (bortsett från de branscher som gick bra). Man bör fundera på om man i fortsättningen ska lägga energi på att få in platser i branscher där många har kollektivavtal med Handels och IF Metall. För att utöka antalet praktikplatser bör extra fokus läggas på de arbetsplatser som tagit emot eller skulle ha tagit emot en eller flera ungdomar i år: få dem att ta emot i båda perioderna eller få in en extra praktikplats om det kan låta sig göras. Eftersom alla arbetsplatser som kontaktades i år för uppföljning var positiva, bör det inte vara några större svårigheter att få dem med på banan även i framtiden. Sedan är det oerhört viktigt att få alla platser som matchas att verkligen tillsättas, genom uppföljning, bättre information och eventuellt ett nytt system för att tillsätta praktikplatser efter ordinarie matchningsperiod. Övrigt att beakta inför kommande år, är att eventuellt utöka underlaget genom att prova att satsa på att få in praktikplatser i kranskommunerna, så länge Ung i Sommar inte konkurrerar med andra liknande praktiksatsningar i kommunerna. Många arbetsplatser uttryckte att de generellt var positiva till praktik och Ung i Sommar, men att de inte hade tillräckligt med arbetsuppgifter att erbjuda om sommaren för att det skulle vara lönt att ta emot en praktikant. Vilka dessa platser är kan till viss del anteckningar från vårens ackvirering svara på. Korta anteckningar bör även i fortsättningen föras, om vilka som kontaktats, på vilket sätt och eventuellt något om vad som sagts. Dets finns dock idag inget bra system för detta, utan görs både i Feriebas och vid sidan om, eftersom allt inte är relevant att skriva in i Feriebas. Utskick I år nådde Ung i Sommar många arbetsplatser med information via brevutskick. Utskicket bör förstås tidigareläggas nästa år, och följas upp bättre i form av till exempel telefonsamtal till samtliga i mån av tid. Man 12

13 bör inte förvänta sig att arbetsplatser självmant kommer att höra av när de fått informationsbrev från Ung i Sommar, även om intresse finns. Urvalet bör ses över, vad gäller branscher, och vilka arbetsplatser inom respektive bransch som får utskicket. Tidsbrist samt svårigheter att hitta uppdaterade och pålitliga listor/register över arbetsplatser inom tänkta branscher gjorde att Praktikservice listor användes. Fördelen var att dessa platser använts tidigare, men urvalet var för snävt. Vårt adressregister bör uppdateras kontinuerligt, så att informationen når så många som möjligt. Telefonsamtal, mail, besök En kombination av utskick via mail och brev, telefonsamtal och besök, är ofta nödvändigt. Spontanbesök på arbetsplatser för att få in nya platser är tidskrävande, men värdefullt. Telefonsamtal är också tidskrävande men ger resultat och bör om möjligt prioriteras. Uppringningar till de som fått utskick bör inte komma igång senare än någon vecka efter utskick gjorts, detta gjordes i år för sent. Nätverksbyggande och andra typer av kontakter Att nå företagsgrupper, synas på kommunens frukostmöten där företagare samlas, nå ut till specifika branscher, affärsnätverk och deras medlemmar på olika sätt, kan ses som en del i ett långsiktigt arbete som påbörjades redan den här våren. Metoden visade sig vara framgångsrik, mycket tack vare att Ung i Sommar redan är relativt känt som koncept och att man som representant för Malmö Stad har en tyngd bakom sig som inte bör underskattas. Att bygga vidare på dessa kontakter är naturligtvis viktigt. I år deltog Ung i Sommar inte på exempelvis företagsgruppernas medlemsträffar, men inför nästa år kan man i god tid höra av sig till dem för att exempelvis vara med som särskild programpunkt. Nackdelen med detta arbetssätt är att veta hur många mottagare som egentligen nås av informationen, och att den tappar i relevans när någon i andra eller tredje led förmedlar informationen. Metoden gav trots allt troligen ganska få platser i slutändan i år. I verkligheten är det ju arbetsplatser inom framförallt café, restaurang, försäljning och hotell som har möjligheterna och viljan att ställa praktikplatser till förfogande för ungdomar under sommaren. Arbetsplatser nås av erfarenhet bäst genom att man kontaktar dem och bearbetar dem direkt och personligen, och det är så man får flest platser. 4.2 Marknadsföring Eftersom det är svårt att mäta resultatet av marknadsföringen, särskilt när man inte kan se det långsiktiga resultatet i form av till exempel ökad kännedom om näringslivssatsningen hos målgruppen, är det svårt att utvärdera metoden. Däremot bör man inför nästa år planera en eventuell marknadsföringskampanj bättre. Kanske även ta hjälp utifrån. På så sätt kan totalkostnaden reduceras och marknadsföringen bli mer effektiv. En kommunikationsplanering inför nästa år har påbörjats nu i oktober, och den innefattar allt från annonsering på allmänna reklamplatser genom Malmö stad och i tidningar, till brevutskick till direkt arbetsplatser och utveckling av hemsidan. 4.3 Fackförbund och Skatteverket I år skickade Ung i Sommar in nya praktikplatser till facken och inväntade svar från dem. Ung i Sommar är nu igång med att förändra en del av arbetet, vilket innefattar bland annat att Ung i Sommar kommer att lägga över ansvaret på arbetsplatserna att i framtiden själva se till att deras praktikplatser är fackligt förhandlade. De 13

14 arbetsplatser som inte har något fackligt avtal kommer även framöver att kollas upp med Skatteverket. 4.4 Uppföljning Att besöka praktikplatser under praktikperioden är ett bra sätt att hålla sig ajour, och har också uppskattats av både arbetsplatserna och praktikanterna. Även en uppföljning i form av att ringa till arbetsplatser efter avslutad period, och höra efter hur det gått och så vidare, gav bra underlag för utveckling och förbättringar. Den personliga kontakten har fördelarna att sådant som inte kommer fram i en enkät kan få utrymme, Ung i Sommar blir mer synligt och närvarande och man kan bygga vidare eller bygga nya relationer som förhoppningsvis kan leda till fler praktikplatser. Vissa eventuella problem kan komma upp till ytan och kanske lösas genom direktkontakt, men framförallt visar en uppföljning att Ung i Sommar är mycket uppskattat av både ungdomar och arbetsplatser. Till nästa år bör man se över om enkäten som skickas ut till alla arbetsplatser kan särskilja på privata näringslivsplatser, så att resultatet från endast dessa kan användas. Frågeställningarna vid uppföljningen bör även innefatta om arbetsplatsen använt sig av Ung i Sommars hemsida och vilken information de hämtat där ifrån. 14

15 5. SLUTSATSER Årets Ung i Sommar och den nya satsningen på privata verksamheter innebar många nya arbetsplatser gärna ville ställa upp och ta emot en eller flera ungdomar så att de kunde få göra praktik några veckor under sommaren. 437 ungdomar, nästan 200 fler än förra året, fick i år chansen att praktisera i det privata näringslivet med ersättning från Malmö stad, och lära sig mer om arbetslivet och dess förutsättningar, de fick handledning och nya erfarenheter, lärde känna nya människor och miljöer, och förhoppningsvis fick de en meningsfull sysselsättning och roliga minnen. Ung i Sommar uppnådde inte målet om 500 nya praktikplatser, men med bättre förutsättningar och förberedelser inför kommande år kommer vi utan tvivel att närma oss målet så att fler ungdomar får praktisera i det privata näringslivet. Åtgärder och förslag till förbättringar inför 2012 Sammanfattning Här följer några punkter att se över för att få in fler platser kommande år: Planering och ackvirering bör påbörjas i god. Erfarenheter från föregående år kommer att tas tillvara och rutiner kommer att sätta sig snabbt redan från början. Bättre uppföljning av arbetsplatser som inte kontaktat sina ungdomar samt fler möjligheter i matchningsverktyget Feriebas gör att större del av de anmälda platserna kan tillsättas. Fokus på de branscher som vi av erfarenhet vet kan och vill ta emot praktikanter. Nå fler nya arbetsplatser i prioriterade branscher, genom utskick, marknadsföring, besök och telefonsamtal. Få tidigare använda arbetsplatser att ta emot praktikanter båda perioderna/fler praktikanter per period (förutsatt att de är bra platser). Arbetsplatserna får själva förhandla sina praktikplatser med facket, vilket frigör tid för Ung i Sommar. Fortsätta sprida kännedom om näringslivssatsningen bland företagare. Effektivare marknadsföring och kommunikation. Se till att personalstyrkan, som till viss del omfördelades permanent till andra uppdrag hösten 2011, räcker till för ovanstående. 15

16 Malmö stad, Utbildningsförvaltningen Praktikenheten Ung i Sommar Rönnbladsgatan 1B Malmö Tel: Grafisk form: Utbildningsförvaltningen, Praktikenheten/Foto: Colourbox.com 16

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013

Verksamhetsrapport 2013 Verksamhetsrapport 2013 1 2 7 12 4 5 4 3 6 7 10 11 11 4 5 6 8 3 Inledning Praktik vid events tar fram praktikplatser till malmöungdomar födda 1994-1997 och folkbokförda i Malmö. Praktik vid events är ett

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kundundersökning 2010

Kundundersökning 2010 Kundundersökning Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008- Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats!

Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Socialförvaltningen 1 (5) januari 2015 Information till dig som fått en praktikplats Grattis du har fått en plats! Nu finns det några viktiga saker du ska göra innan du börjar din praktik, punkt 1-3, och

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Guide för Mobil Site

Guide för Mobil Site Guide för Mobil Site Är konceptet mobilt internet nytt för dig? Här är den ultimata guiden för att snabbt & enkelt få en grundläggande förståelse inom denna livsviktiga grundpelare som de flesta företag

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer