UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP"

Transkript

1 UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN INKÖP JURIDIK COST MANAGEMENT FÖRHANDLING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SÄLJ SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

2 VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda efter ert företags situation. Era förutsättningar och behov styr innehåll och upplägg - vilket leder till bättre och snabbare resultat. I den här katalogen presenterar vi ett brett sortiment av kurser och program inom bl.a. inköp, logistik och försäljning - samtliga har vi med framgång genomfört hos olika företag. Vi erbjuder även s.k. öppna utbildningar. Vi planerar in de schemalagda utbildningarna efter efterfrågan. Det betyder att utbildningarna kan variera under vår och höst. Vårt koncept är att göra utbildningarna så praktiska som möjligt, dvs. att väva ihop teori och praktiska moment så att man ska kunna tillämpa de nya kunskaperna när man går hem från utbildningen. För att göra utbildningarna så verklighetstrogna som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet. Vi anpassar dem till rätt nivå med hänsyn till förkunskaper och erfarenhet hos deltagarna. UTBILDNINGAR NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Vi utbildar nationellt och internationellt på svenska och engelska och våra lärare är några av de främsta inom sina områden. De skapar engagemang och motivation bland deltagarna att utvecklas inom det aktuella området. En hel del material översätter vi till det lokala språket för att underlätta inlärandet. Vårt råd är att alltid tänka efter vad ni vill uppnå med utbildningen? Är det att deltagarna ska känna till, ha kunskap om eller ska deltagarna faktiskt kunna tillämpa de nya kunskaperna? Det påverkar starkt hur ett utbildningsupplägg ska planeras och vilka resultat företaget kan förvänta sig. OLIKA NIVÅER Vi har utbildningar på olika nivåer beroende på målgruppen. Vissa deltagare är specialister och andra har en mer supporterande roll eller är delvis inblandade i affärssituationerna. OLIKA TYPER AV UPPLÄGG Alla utbildningsprogram är skräddarsydda och inkluderar vanligtvis exempel och fall från kundens egen organisation. Dessa program kan genomföras på olika sätt. SEMINARIUM: En kort presentation av den senaste forskningen PLANERA ER UTBILDNINGSINSATS! Vi vill gärna hjälpa er med ert företags kompetensutveckling och vi är vana att utveckla och genomföra allt ifrån längre utbildningsprogram till enstaka dagar, eller seminarier för chef- och ledningsgrupper. Vi agerar även som utbildningscoacher som hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika följdprojekt som ibland är förväntat efter en utbildningsinsats. UTBILDNING: Ämnet kommer att utbildas under 2-4 dagar PROGRAM: Vi bygger ett skräddarsytt program för personalen utifrån era behov COACHING: Vi tränar dina anställda med våra specialister hur man gör jobbet by the book. Vi träffar personalen en gång i veckan eller varannan vecka. KONTAKTA OSS Ring oss på eller så får du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med en skräddarsydd utbildning eller besök för mer information. Sigfrid Rytten, VD 2 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

3 INNEHÅLL MANAGEMENT SEMINARS 4 KOMPETENSMAPPNING 5 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN 6 Leda mig själv och andra Att leda ledare INKÖP 10 Affärsmässiga inköp Sourcing Excellence Program Besparingsprojekt för direkt/indirekt material Supplier Relationship Management Category Management e-sourcing JURIDIK 16 Köp- och avtalsrätt Kommersiella avtal och internationell handelsrätt COST MANAGEMENT 18 Cost Management Cost Management - Avancerad FÖRHANDLING 20 Förhandlingsteknik Förhandlingsteknik - Avancerad SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 22 Logistikstrategi på 3 dagar En metod i sju steg Lean Production Toyota KATA SÄLJ Säljlicensen Hur tänker inköparen? Säljförhandlingar Att sälja till offentlig sektor 3 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP 26

4 MANAGEMENT SEMINARS Vi har tagit fram ett antal seminarier som kan användas internt i er organisation. Dessa seminarier kan användas vid leverantörsdagar eller kunddagar där ett visst område skall säljas in. Exempel är Globala Inköpsmöten, Logistikdagar eller Säljkonferenser. Vi har ett flertal kunniga och erfarna föredragshållare som håller internationell klass inom sina områden. INKÖPSSEMINARIER Trender inom inköp och supply chain Category Management Öka konkurrenskraften med förändrat inköpsbeteende Leverantörsstrategier E-Sourcing Supplier Relationship Management KPI - Key Performance Indicators Riskanalyser inom inköp Relationsinriktade förhandlingar vs konkurrensinriktade Hur jobbar andra inom inköp? Länderunika inköpsseminarium Förhandlingsspel LOGISTIKSEMINARIER Trender inom inköp och supply chain Grön logistik Trender inom logistik Logistiksamarbete med strategiska leverantörer SÄLJSEMINARIER Hur tänker inköparen? Trender inom inköp Den rätta gnistan Sälja till offentlig sektor Inköpsstrategier Speed för säljchefer E-Sourcing - Hur påverkas säljavdelningen? E-Auction - Att hantera E-Auctions Tänk tvärtom Supplier Relationship Management KPI - Key Performance Indicators - hur mäts leverantören? 4 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

5 KOMPETENSMAPPNING När man ska ta ställning till större utbildningsinsatser är en kompetensinventering ett utmärkt underlag. Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet. En kompetensinventering kan tydliggöra vilka personer som behöver förstärka kompetensen inom vissa områden men även tydliggöra vilka personer som har en högre kompetensnivå än yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens? Känner du till ditt företags fulla potential? Vi kan hjälpa er att ta fram en helhetsbild över kompetensen i ditt team samt identifera eventuella gap mot den kravnivå som ni satt för teamet. Vår kompetenskartläggning ger er ett utmärkt verktyg att utgå från vid beslut om både kortsiktigt och långsiktigt utbildningsbehov. Informationen från kartläggningen är även ett bra stöd i löne- och utvecklingssamtal. KOMPETENSMAPPNINGEN GER EN INBLICK I VILKA KOMPETENS- BRISTER SOM FINNS PÅ AVDELNINGEN Pålitlig kompetenskartläggning Våra konsulter har lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga kompetens i inköps- och supply chain organisationer. Vi arbetar med strukturerade metoder och använder utöver vårt webbaserade verktyg även djupintervjuer för att få fram en så objektiv bild av individens kompetens som möjligt. Vår långa inköps och logistikerfarenhet garanterar en rättvis bild av teamets kompetensnivå. Skräddarsydda analyser Alla våra kartläggningar anpassas efter företagets branchspecifika krav på kompetens. Vi erbjuder kartläggning i upp till fyra steg. Individens närmaste chef får också skatta medarbetarens kompetens. Täpp till kompetensluckorna! Ofta så visar kartläggningen kompetensluckor som behöver täppas till. Vi kan skräddarsy utbildningsinsatser som hjälper er lyfta ert teams kompetens till en nivå som motsvarar eller överträffar era krav. Genomgång och översikt av kompetensnivån i teamet Identifikation av gap mellan önskad och verklig kompetens Mätning av motivationsnivån hos individen Mätning av kunskapsnivån hos individen Utvärdering av erfarenheten hos individen Nyckelkompetenserna - var finns de? Stöd för löne- och utvecklingssamtal 5 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

6 LEDARSKAP INOM SUPPLY CHAIN Vi har tagit fram ett antal ledarskapsutbildningar för olika nivåer inom Supply Chain. De är alla anpassade till varje nivå och har ett sammanhängande innehåll genom de olika stegen. Kompetensutvecklingsprocessen i en lärande organisation består av flera steg steg. Våra utbildningar beskriver dessa steg och går noga igenom hur man praktiskt arbetar med dem. Vi arbetar med exempel och simuleringar från din arbetsmiljö inom Supply Chain och tar fram och presenterar praktiska verktyg för användning direkt på arbetsplatsen. I träningarna tittar vi bland annat på hur man tar fram tydliga ramar för vad som krävs och ingår i arbetsuppgiften som t.ex. strategisk inköpare, logistikchef eller inköpsdirektör. Kompetens består av kunskap, motivation och förmåga. Vi lär ut sätt att erhålla kunskaper och färdigheter för att klättra i kompetenstrappan. Deltagare får lära sig metoder för att utvärdera personliga insatser i föregående års affärsverksamheter. Vad är bra? Vad bör utvecklas? Hur ska det utvecklas? - tre frågor vi diskuterar och ger svar på. Vi går också igenom hur man utvärderar de olika aktiviteterna, har aktiviteten gett avsedd verkan för affären? Vilka kunskaper och färdigheter har uppnåtts under träningen? Våra ledarskapsträningar syftar till att ge alla medarbetare en grund att stå på vad gäller att ta ledarskap för sin egen uppgift samt att kunna påverka medspelare i värdekedjan. Målet är att stödja chefer i att också kunna ta ett ledarskap genom att fördjupa självförståelse och förstå dynamiken i ett team. Resultatet kan ses i att en arbetsgrupp utvecklas till ett effektivt team. Meningen är också att utveckla förmågan att leda en organisation genom att leda andra ledare Ledarskapsträningarna består av två olika träningar - Leda mig själv och andra och Att leda chefer Härutöver kan vi erbjuda träning i att ta personligt ledarskap (2+1 dag) samt personlig coaching (enligt ICF standard) som en egen utvecklingsaktivitet alternativt i samband med resp program för att ytterligare stödja individens utveckling. OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS DIREKT Curt Temin är en erfaren chef och chefsutvecklare från näringsliv och globala företag, bl.a som HR-chef och och ansvarig för lärande och utveckling inom IKEA. Han har lång erfarenhet från internationellt arbete i Europa, Asien och Amerika och har även ett förflutet inom försvarsmakten som chef och utvecklare av organisation och människor. Curt arbetar idag som senior ledarskapsutvecklare inom ett flertal internationella företag. KOMPETENS = KUNSKAP, MOTIVATION OCH FÖRMÅGA 6 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

7 LEDA MIG SJÄLV OCH ANDRA (3+3 DAGAR) NYHET! Som chef och ledare vid ditt företag har du en viktig roll i att uppnå din enhets riktlinjer och mål. Som medarbetare har du också ansvaret att leda dig själv och dina uppgifter. Vi har utvecklat ett ledarskapsprogram som följer individen genom ledarskapsresan från det personliga ledarskapet till ledarskap på högre nivåer. Du kommer att få kunskap i om hur dina värderingar styr ditt beteende, hur du använder ett coachande förhållningssätt och hur du bygger ditt eget lärkontrakt. Vi visar dig också hur du lär känna dina drivkrafter. När kursen är slut kommer du att med bra driv kunna leda utvecklande samtal. Ledare med minst 6 månaders erfarenhet i ledarrollen Hur man ökar förutsättningarna för en bra konversation Effektiva sätt att uttrycka sig om andras beteenden Att proaktivt skapa positiva mentala tankemönster Hur man effektivt kan ge och ta emot ett budskap Insikt i vilka motivatorer som driver en att utföra stordåd Hur man ger verktyg för att få medarbetare att öka sin motivation Hur man använder rätt ledarskap vid varje fas av en grupps utveckling Värdering av en grupps effektivitet Att delegera och använda effektiva beslutsmetoder Vilka verktyg att använda för att hantera alla slags konflikter STEG 1 ATT LEDA MIG SJÄLV En förutsättning för att kunna leda andra är att kunna leda sig själv. Den här utbildningen ger dig självinsikt och förståelse om vad som ger och tar din energi samt vad som är dina drivkrafter. Vi tar upp hur du ger och tar feedback och ökar din förståelse för hur du kan kommunicera direkt och klart. Meningen är att du efter träningen ska ha kunskap i om vad ledarskap egentligen är. ATT LEDA ETT TEAM STEG 2 Den här träningen bygger vidare från steg 1 och ger dig insikter, kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna tillvarata medarbetarnas kompetens för att på ett optimalt sätt nå affärsmålen. Efter den här träningen kommer du att ha kunskaper i att inspirera andra, situationsanpassat ledarskap och ökad självinsikt genom feedback från organisationen. Vi lär dig att förstå grundläggande faser i en grupps utveckling och mekanismerna bakom ett högpresterande team. Har du förmåga att aktivt använda coaching? Har du kunskap om olika beslutsmetoder och hur effektivt du delegerar? Dessa saker tar vi upp i den här träningen. Vi ökar också din förståelse för grunden i att leda förändring och för att effektivt hantera konflikter. 7 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

8 ATT LEDA LEDARE (3 DAGAR) NYHET! Denna kurs handlar om att skapa en mer effektiv organisation genom att bättre utnyttja de inneboende resurserna i organisationen och därigenom utveckla morgondagens ledare. Vi går igenom din egen utveckling, dina värderingar och ditt nätverk. Deltagaren får lära sig organisationsutveckling, strategiskt tänkande i affären, förhandling och prioritering. En viktig del i kursen är målstyrningen; att utveckla processtänkande och förmågan att leda projekt. Tanken med kursen är att ge kunskap och verktyg för att utveckla de tre grundstenarna; Affären, Människorna och Dig själv. Ledare som har går vidare i karriären för att leda sina enheter och ledare. Att identifiera ledarpotentialer Teamutveckling och strategisk rekrytering Hur man genomför effektiva möten Att utveckla ett coachande beteende Träning i samtalsmetodik och konflikthantering Hur man leder en organisation i kris OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS DIREKT Göran Edström har jobbat med försäljning och inköp inom Ikea i Sverige och Indien. De senaste tio åren har han jobbat med Learning & Development i Kina, Ryssland, Polen, Belgien och Sverige. Genom åren har Göran också utvecklat och genomfört flertalet utbildningar med inriktning mot försäljning, inköp och ledarskap. Idag arbetar Göran som Training Manager inom Scandic Business School med ansvar för att inom ledarskap kompetensutveckla 6600 medarbetare på 160 hotell. 8 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

9 EN MENTOR TILL DIG ELLER EN COACH TILL DITT TEAM? VI erbjuder Din Coach som antingen kan vara på individuell nivå eller för en gruppcoach. Coachen har ett stort batteri av arbetsmaterial, modeller och principer för att stödja och utveckla individen/gruppen i arbetsrollen. Våra coacher erbjuder: Dokumentation som stödjer arbetet Ett antal arbetsmöten per individ/grupp Förslag på metoder för analyser, strategiformulering mm Erfarenheter från andra företag och projekt Kontakta oss för ytterligare information på 9 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

10 INKÖP De senaste åren har området inköp genomgått stora förändringar. Från att bara vara en service- och stödfunktion till produktion så har inköp fått en allt större strategisk betydelse i företagets affärsutveckling. Idag betraktas inköparna som strategiska affärs- män och kvinnor som skall göra goda affärer och skapa långsiktiga leverantörsrelationer. Rollen som bara materialförsörjare är borta tack och lov. Givetvis är det fortfarande skillnad mellan olika företag och brancher, men i ett modernt företag har inköp ett mycket större inflytande idag än tidigare. Det här kräver naturligtvis att det finns ett större behov av välutbildade medarbetare. Vårt inköpsprogram innehåller kurser på både grund- och avancerad nivå. EN AV VÅRA LÄRARE Pontus Axelsson har lång erfarenhet av affärsutveckling, inköp och försäljning från ledande företag. Med en gedigen bakgrund inom inköpsområdet är han en av våra specialister inom modernt inköp. Pontus har tidigare arbetat i ledande posititioner som VD, Sales and Account Manager, CPO och Director of Sourcing inom ledande företag som Telia, Letsbuyit, TAC och IBX Underskatta inte kraften av vad ny teknik, moderna arbetssätt och engagerade medarbetare kan åstadkomma. Ett fungerande team av motiverade, utbildade och tränade medarbetare kan skapa enorma skillnader. Det kan vara direkta skillnaden mellan vinst och förlust. AFFÄRSMÄSSIGA INKÖP (2 DAGAR) Kursen Affärsmässiga inköp vänder sig till den som köper in och förhandlar utan att för den skull vara inköpare på heltid. En stor del av ett företags inköp och förhandling görs av personer som egentligen har andra huvuduppgifter exempelvis VD, marknadschefer, projektledare, inköpare och många andra. Om inte deltidsinköparna har tillräckliga kunskaper kan dock följden bli att köpen genomförs utan tillräcklig kvalitets- och kostnadskontroll. Det är här kursen Affärsmässiga inköp kommer in i bilden. Genomför du kursen lär du dig grunderna i en inköpsprocess utifrån aktuella och spännande praktikfall. MASSOR AV SMARTA TIPS PÅ HUR MAN SKA HANTERA LEVERANTÖRER Restaurangchef, Svenska Mässan Målet med kursen är att du som inte är inköpare på heltid får grundläggande förståelse för kritiska aspekter i inköpsprocessen och de kunskaper som behövs för att genomföra framgångsrika affärsupphandlingar. Kursen är en introduktionskurs i inköp och förhandling som vänder sig till alla som i det dagliga arbetet beställer, köper in eller avropar. Exempelvis projektledare, chefer, sekreterare/assistenter, controllers, affärsansvariga, säljare, produktansvariga, tekniker, konstruktörer, och många andra deltidsinköpare internt. Inköpets betydelse i organisationen Inköpets roll och uppgift Förhandlingsprocessen steg för steg Affärsmässighet och etik Avtal/fullmakt/ramavtal Standardvillkor Inköpsekonomi Leverantörsrelationer Kalkyl- och prissättningsmetoder Hur arbetar säljaren? 10 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

11 SOURCING EXCELLENCE PROGRAM (8 DAGAR) Detta är utbildningen för dig som redan idag arbetar med att fatta inköpsbeslut men vill få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen. Du vill få metoder, verktyg och praktiska exempel för att göra bättre affärer. Denna utbildning är ett viktigt steg i din karriärutveckling mot en professionell inköpskompetens. Du får kunskaper inom områden som strategiskt inköp, inköpsjuridik, Cost Management och förhandingsteknik. Allt på en nivå som stimulerar dig som senior i din roll. THE DOSSIER PRAKTISKA MALLAR OCH VERKTYG ATT ANVÄNDA DIREKT I DIN VARDAG Du lär dig förstå de krav och förutsättningar för avtal, kalkyler och marknadssituationer samt hur samspelet mellan leverantör och kund måste skötas med insikt. Alla våra lärare har praktisk erfarenhet från inköpsprofessionen eller i sina yrkesroller som advokater eller jurister. Hos oss får du metoder, verktyg och exempel att ta med dig hem och använda direkt efter kursen. Vi väver ihop teori med praktisk verklighet testat och klart. Genom vår utbildning stärker du din förmåga att genomföra effektiva och affärsmässiga inköp. Målet är att du skall få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen och en ökad säkerhet i ditt inköpsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med inköp idag och som vill få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen. Du vill få metoder, verktyg och praktiska erfarenheter för att göra bättre affärer. SOURCING STRATEGY Trender inom inköp och Supply Chain Krav på framtidens inköpsfunktion Samverkan med andra enheter inom företaget Mål för inköpsfunktionen, strategi och policy Category Management Kategoriplaner och analysmodeller Att driva stakeholders och projekt Inköps verktygslåda - The Dossier Leverantörsanalys Marknadsanalys, söka leverantör, leverantörsbedömning, leverantörsval, sluta avtal, mallar och dokumentation. Krav på leverantören och produkten Att sätta rätt KPI och ta fram SLA INKÖPSJURIDIK Vilka är de vanligaste legala frågorna? Avtalsrätt/köprätt/internationell handelsrätt NDA Utvecklingsavtal Verktygsavtal GPA - Global Purchasing Agreement Leveransavtal Dröjsmål och felaktiga varor/tjänster Skadestånd Skiljedom/domstolsförhandlingar Olika avtalsmallar i den legala processen Avtal på svenska och engelska COST MANAGEMENT Ekonomisk leverantörsbedömning Ekonomiska nyckeltal Branschpraxis Benchmarking Prissättning Kostnadsbestämning totalkostnadsanalyser Kalkylering, nyckeltal, mm Prissättare eller pristagare? Kalkylmodeller Prisindex Total Cost of Ownership INKÖPSFÖRHANDLING Värderingar/etik Förhållandet inköpsstrategier/förhandlingsstrategier Förhandlingsprocessen Systematisk förhandlingsförberedelse Genomförande Uppföljning Förhandlingsövningar Sourcing Excellence Program har genomförts på ett stort antal företag nationellt och internationellt i olika branscher. Vi har idag två huvudspår inom företagsinterna program; industri och retail. Modulerna anpassas efter företagens krav men dessa fyra moduler utgör stommen i programmet. Tillägg görs oftast med Category Management och/eller Supplier Relationship Management. 11 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

12 BESPARINGSPROJEKT FÖR DIREKT OCH INDIREKT MATERIAL (FÖRETAGSANPASSAD) En av de absolut viktigaste aktiviteterna hos inköpsfunktionen kommer för det framgångsrika företaget att vara, hur och med vilken effektivitet besparingsprojekt identifieras, drivs och följs upp. Du som projektledare inom inköpsfunktionen kommer att få den logiska processen och praktiska exempel på mallar och verktyg för hur du systematiskt agerar i olika typer av besparingsprojekt. Första steget är att identifiera och synliggöra inom vilka områden besparingspotentialerna finns, därefter välja hur du skall göra för att mest effektivt ta fram besparingen. I nästa steg skall besparingspotentialerna värderas så att de blir rimligt realistiska. Därefter prioriteras projekten utifrån rimligt utfall och risk samt resursåtgång för att driva projektet. Du kommer också att få lära dig huvuddelarna i att starta, driva, följa upp och avsluta projekt. Syftet är att få en insikt i hur processen för ett besparingsprojekt fungerar från identifiering av potentialer till avslut och säkerställande av besparing. Målet är att du med hjälp av processen samt de mallar och verktyg du tränar i, själv skall kunna identifiera och driva besparingsprojekt. Inköpare, projektledare, produktutvecklare, produktionsledare eller tekniker som kommer att driva eller delta i någon form av besparingsprojekt. Projektledarens roll Att bygga projekt-team Grundprocessen för besparingsprojekt Mallar och verktyg för värdering av besparingspotentialer Mallar för riskvärdering och uppföljning av projektutfall Mallar och verktyg för projektstyrning Praktisk träning i antingen företagsunikt material eller i framtagna typexempel SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT (2 DAGAR) Inköp och upphandlingar är av strategisk betydelse för de flesta företag idag och andelen köpta material och tjänster ökar. Detta leder naturligt till en ökad kontakt med leverantörer och samarbetspartners. På den globala marknaden blir dessa kontakter viktigare och kravet på snabbhet i kommunikationen ökar varför leverantörsrelationerna blir mer komplexa. Idag är det ganska uppenbart för de flesta företag att vi kan skapa konkurrenskraft för vår egen verksamhet med hjälp av våra leverantörer - inte trots våra leverantörer som har varit den traditionella uppfattningen. Leverantörerna är en viktig del av hur vi kan skapa kundnytta. Relationen med leverantörerna omfattar förberedelse, genomförande och uppföljning samt till slut eventuell avveckling och utfasning. Vi behöver en modell för att hantera relationen med leverantörerna under alla dessa faser. Vi kallar denna SRM - Supplier Relationship Management. Att ge kunskap om vad som är viktigt när det gäller bedömning och urval av leverantörer samt information om arbetsmetoder att använda under processen. Vi visar hur man hanterar leverantörsrelationer och övervakar prestationen hos leverantörerna. Hur kan vi skapa och upprätthålla/vidareutveckla ett gott samarbete med våra leverantörer? Vad ska vi tänka på när en relation med en leverantör går mot sitt slut? Du som har leverantörsrelationer och arbetar inom områden som inköp, kvalitetssäkring, produktutveckling eller produktion. Vad är Supplier Relations Management? Framtidens krav på leverantörskåren Leverantörsbedömning/ -värdering Finansiell analys Risk Management Supplier scorecard Starta upp, utveckla och fasa ut leverantörer SLA - Service level agreement Att gå från frustration till värdeutveckling NYHET! EN AV VÅRA LÄRARE Lars Lundberg har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom försvars-, elektronik-, och fordonsindustrin. Idag arbetar han som konsult och projektledare för förbättringsprojekt. Exempel på kunder är ITT Flygt, Electrolux, Saab Technology, AP Møller Mærsk och B & B TOOLS. Han arbetar också som föreläsare och har utbildat hundratals inköpare inom strategiskt inköp, supply chain management, SRM och Category Management. Exempel på kunder för utbildningsuppdrag är Getinge, E.ON AB, V & S Group, Aros Quality Group och Stora Enso. 12 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

13 CATEGORY MANAGEMENT (3 DAGAR) Detta är kursen för dig som arbetar eller kommer att arbeta som Strategisk inköpare, Category Manager, senior inköpare eller Key Commodity Manager. Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Utbildningen ger dig en metodik att identifiera, utveckla och maximera värdet som levereras från era leverantörer. Du får hjälp att ta fram väl anpassade strategier och aktiviteter riktade mot olika leverantörsgrupper. Denna kurs tar begreppet Category Management på allvar och hjälper dig som ansvarig för ett produkt- eller köpområde att utveckla de möjligheter som modern Supply Chain Management ger. Genom praktiska exempel och case-studier visas hur man systematiskt organiserar leverantörerna och väljer optimala sourcing- och relationsstrategier utifrån det egna företagets förutsättningar. Vi ger dig verktygen och tar dig igenom processen på ett praktiskt sätt så att du efter utbildningen har kunskapen om hur du skall driva dina egna varugrupper eller kategorier. Efter kursen har du kunskap om hur du skall; Definiera din egen kategoristrategi Förstå grunderna i den strategiska processen och hantera dina varugrupper Driva det strategiska arbetet internt/ lokalt/globalt genom dina Category-teams Dokumentera kommunicera och implementera din kategoristrategi Utbildningen vänder sig till alla inköpsansvariga som har hand om en egen leverantörsportfölj, egen varugrupp eller driver leverantörs- och produktfrågor på en strategisk nivå. Utbildningen är speciellt användbar för dig som arbetar som Key Commodity Manager, Strategisk inköpare eller du som är senior inköpare och ansvarig för commodity teams Grundprinciperna för Category management Segmentering Spendanalys Marknadsanalys Organisation Leverantörsbas - nuvarande och framtida Implementeringsstrategier Kostnadsanalyser - trender Marknadstrender Leverans av besparingar Genomgång av vår Category Management toolbox OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS DIREKT Sigfrid Rytten är en av Sveriges mest rutinerade lärare och konsulter inom inköp, Category Management och förhandling. Han verkar som inköps- och förhandlingsspecialist och bistår kunden med strategisk och taktisk rådgivning i komplicerade upphandlingar och förhandlingar. Sigfrid har drivit ett stort antal förändrings- och besparingsprojekt inom inköpsområdet, nationellt och internationellt, för små och stora företag. Genom åren har han undervisat tusentals inköpare i inköps- och förhandlingsteknik. Exempel på större utbildningsuppdrag är Volvo och IKEA där han utbildar deras förhandlare globalt. CATEGORY MANAGEMENT - OLIKA UPPLÄGG Utbildning/Seminarium Innehåll Seminarium för företagsledningen (halvdag) Seminarium Category Management (en dag) Fokus på att hjälpa företagsledningen eller kategoriägaren att förstå konceptet med Category Management. Seminariet går igenom huvudprinciperna i CM och beslutsfattarens roll i denna process samt förslag på styrning och stöd från ledningen - för att uppnå maximal nytta och kostnadsreduktion. Detta seminarium ger en introduktion till den heltäckande processen och principerna för CM. Några av verktygen och case-övningar presenteras. Utbildning Category Management (tre dagar) Denna utbildning ger en allmän introduktion av CM riktad mot både inköpare och intressenter. Deltagarna får gå igenom processen med målet att förstå och använda de mallar och verktyg som kursen presenterar. Workshop (tre till fem dagar) Vår mest populära kurs! Denna workshop riktar sig mot erfarna eller strategiska inköpare. Vi tar deltagarna igenom hela processen och huvudprinciperna i detalj med ett urval av case som används för att illustrera kraften i en effektiv användning av CM processen. Som en del av workshopen finns möjligheten att arbeta med verkliga kategorier inom ditt affärsområde. 13 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

14 E-SOURCING - UPPHANDLING MED ELEKTRONISKT STÖD (2+2 DAGAR) NYHET! E-SOURCING - ETT VERKTYG FÖR DEN PROFIESSIONELLA INKÖPSORGANISATIONEN Genom att använda ett elektroniskt stöd såsom esourcing i sin rätta bemärkelse kan upp till dubbelt så många upphandlingar och avtal levereras. Dessutom kan det konstateras att upphandling med stöd av esourcing ger större besparingsutfall. Den här kursen ger dig grunderna till att självständigt kunna driva en inköpsprocess, helt eller delvis driven med esourcing, ett elektroniskt verktyg som ger stora administrativa och kommersiella fördelar. Du får som deltagare stegvis lära dig och arbeta med ett esourcing-verktyg från ARIBA. Kursen är en grundläggande utbildning som leds av erfarna experter där vi varvar gruppvisa genomgångar med praktiska projekt, gärna hämtade från egen verksamhet. Under kursen går vi igenom hur RFI, RFP och RFQ utvecklas för både varor och tjänster. Kursen är delad i två omgångar på två dagar med praktiskt arbete mellan kurssessionerna. Vissa avsnitt kan komma att genomförs på engelska av extern föreläsare. Efter genomförd kurs skall du som deltagare självständigt kunna välja ut projekt och därefter genomföra enklare upphandlingar med stöd från ett esourcing verktyg. Målet är att du ska utvecklas till en modern inköpare och se potentialen i att effektivisera dina inköp och upphandlingar. Kursen vänder sig till dig som är aktiv inköpare eller ansvarig för upphandlingar och förhandlingar med leverantörer. Du har genomfört flertalet upphandlingar och är bekväm med inköpsprocessens alla steg och termologi. Du behöver inte ha vana från elektroniska hjälpmedel - men ha en god vana av Excel. esourcing som stöd till modernt inköp Hur passar esourcing in i inköpsstrategin? Går allt att upphandla med esourcing? Kriterier som skall vara uppfyllda för att esourcing anses lämpligt? Hur fånga in leverantörer i processen Utveckling av RFI och RFP för komplexa varor och tjänster Praktikfall och övningar Utvärderingsscenarier Förhandling vs eauctions Hemuppgift med redovisning 14 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

15 INKÖPSCHEF ATT HYRA? Vi har ett flertal specialister inom inköp- och logistikområdet som med kort varsel kan förstärka din inköps- eller logistikorganisation. Kontakta oss för ytterligare information på 15 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

16 JURIDIK Ingår det i ditt arbete att göra affärer, att köpa och sälja? Vare sig du köper eller säljer stort eller smått, mycket eller lite, ofta eller sällan så behöver du veta hur ditt agerande bedöms juridiskt. Vad du får göra enligt interna instruktioner och din arbetsbeskrivning känner du till. Men vad vet dina leverantörer eller kunder om dig? Och kanske ännu viktigare vad vet du om dem? Hur stora affärer får ni egentligen göra? Måste man kolla upp alla med sin chef, eller? Räcker det att man är inköpare eller säljare? Ogiltigt!? inte kan väl avtal vara ogiltiga, om vi var överens? Skadestånd, bara för att vi var lite sena med leveransen? Häva köpet, får vi verkligen det? det hade ju varit skönt. Säger lagen någonting om allt detta? Ja, om detta och mycket mer! Våra utbildningar vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete köper eller säljer och som känner att du egentligen vet hur det går till, men som skulle vilja veta mer om de faktiska juridiska regler som gäller på området. Dessutom tar vi upp ett flertal praktiska konkreta fall från olika branscher och ser hur vissa problem har lösts, eller kan lösas, mellan köpare och säljare. Och du du kan alltid ta med dig just ditt problem till kursen - vi hjälper dig! KÖP- OCH AVTALSRÄTT Att ingå avtal med dina leverantörer och säkra upp tänkbara konfliktsituationer är en förutsättning för goda affärer. I denna utbildning fokuserar vi på avtalsrätt, köprätt och på räntelagen - tre juridiska områden som är särskilt viktiga för alla som gör affärer. VI FICK MÅNGA BRA TIPS PÅ HUR VI SKALL FÖRBÄTTRA VÅRA AVTALSMALLAR Du får de senaste kunskaperna i att ingå korrekta och trygga avtal. Vi lär dig också vad som är säljarens respektive köparens ansvar och förpliktelser i samband med affärsuppgörelser. Efter kursen blir ditt arbete förmodligen både effektivare och roligare, och framförallt minskar du risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter. (2 DAGAR) Syftet är att öka kunskaperna inom den senast uppdaterade affärsjuridiken. Målet är att kunna genomföra professionella inköp- och affärsförhandlingar med större skicklighet och ökat självförtroende samt att minska risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter. Du som arbetar som köpare eller säljare plus alla andra som avtalar, gör affärer, och vill fördjupa sina affärsjuridiska kunskaper. Avtalsrätt; att ingå avtal, anbud och accept-modell, avtal genom fullmakt och ogiltliga avtal Köprätt; frågor kring leveranser och leveransklausuler, vad händer vid dröjsmål och leverans av felaktiga varor Räntelagen; betalningsvillkor och dröjsmålsränta OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN Olof Jakobsson är Universitetslärare på ekonomihögskolan i Lund på grund- och fortsättningskurser i affärsanvändas DIREKT juridik och beskattningsrätt sedan Tidigare har han arbeta på tingsrätt, kammarrätt, advokatbyrå och revisionsbyrå. Olof har egen konsultverksamhet med inriktning mot affärsjuridik och skattejuridik sedan 1990 och har lång erfarenhet av juridiska tvistefrågor med inriktning på nationella och internationella avtal. 16 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

17 KOMMERSIELLA AVTAL OCH INTERNATIONELL HANDELSRÄTT (2 DAGAR) Under senare år har affärslivet alltmer kommit att använda sig av standardiserade avtal, såväl mellan företag som när produkter i slutändan säljs till konsumenter. Samtidigt har svensk export och import ökat drastiskt. Vi gör inte längre bara affärer med näraliggande länder med likartade rättsystem, utan med mer fjärran länder med andra regler och synsätt. Kursen fokuserar dels på hur olika standardavtal tolkas och kan utformas för att undvika tvister och brott mot tvingande reglering, dels på den internationella köplagen och hur internationella tvister hanteras i domstol. Under hela kursen utgår vi från deltagarnas egens situation och verksamhet. Syftet med utbildningen är att ge dig som köper varor och tjänster i en internationell affärsmiljö en specialisering inom kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt. Målet är att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer. Du som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt och vill uppdatera dina kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt. Standardavtal och tolkning av standardavtal, kontraktsprincipen, reklamation och skadestånd Långvariga avtal och ändrade förhållanden Incoterms (leveransvillkor) och kostnader vid transporter Internationella köp leveranser, dröjsmål, felaktiga varor och skadestånd Lagvalsregler vilket lands lag gäller vid internationella affärer? Forumregler var avgörs en internationell tvist? Internationell privat- och processrätt Avtalsrätt - olika former av avtal och förhandlingsmodeller 17 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

18 COST MANAGEMENT Vet du vad som kostar, hur mycket, varför och vad som kan göras åt det? Att ha en god kontroll på företagets operationella kostnader kräver en uppfattning om aktuell produktkostnad, en förståelse av vilka delar den består av och vad som påverkar den. För att sedan även kunna påverka kostnaden krävs goda metoder att angripa de grundorsaker man identifierat. Våra kurser ger grundläggande färdigheter i att kalkylera produkten, analysera kostnadssambanden och angripa de olika kostnadsslagen utifrån ett brett perspektiv, ett konstruktionsperspektiv samt ett produktionsperspektiv. De flesta företag verkar i en miljö där det är viktigt att ha kontroll på, och minska, sina produktkostnader. I vissa fall är detta en förutsättning för att alls kunna sälja och i andra fall kommer kraven via ägare som önskar en ökad marginal. Om produkterna är inköpta består priset till största delen av andra delar än leverantörens vinst. Det räcker alltså inte att förhandla sig till en aldrig så låg vinstmarginal hos leverantören utan man behöver som inköpare förstå och förändra även dessa andra kostnadsslag för att bli riktigt framgångsrik. Är det egentillverkade produkter gäller detta i ännu högre grad. WORKSHOPS För att ge en meningsfull övning kommer vi att praktisera på verkliga fall. Det är därför bra om du redan vid anmälan har funderat på om vi kan använda något ur din vardag som övningsexempel. Det är ett utmärkt sätt att få gratis hjälp i det egna arbetet samtidigt som man utbildar sig. OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN Jonas Nyman har 15 års erfarenhet från Inköp och Cost Management inom bilindustri och telekom. Han har ANVÄNDAS DIREKT utvecklat verktyg och arbetssätt för produktkostnadssänkning och senare i egen konsultverksamhet både utbildat i metoderna och för kunderna genomdrivit stora resultatförbättringar. Jonas har en bred kompetens inom produktkostnadens olika påverkansområden såsom kalkylering, inköp, utveckling, produktion och marknadskrav. Större kunder är bl.a. Volvo Personvagnar, ABB Robotics, Ericsson, Atlas Copco, Autoliv, Scania och Dynapac. OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN Ulf Kolheden driver Prognos MKA AB sedan Prognos MKA AB utvecklar och driver Prognos Systemet ANVÄNDAS och Prognos On-Line, ett verktyg fördirekt inköparkåren för att hålla sig informerad om prisutveckling på råvaror och komponenter, arbetskraftkostnader, produktivitet etc.innan dess arbetade han på Statistiska cenbral byrån och där ansvarig för Producent-Export & Importprisindex. Arbetet där innebar även att arbeta som konsult åt industrin, främst med konstruktion av sk indexreglerade kontrakt. Ulf Kolheden har stor erfarenhet av kostnadsanalyser och Cost Break Down modeller, för vilket hans Prognos-system är särskilt anpassat. 18 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

19 COST MANAGEMENT (3 DAGAR) Denna utbildning ger dig som inköpare eller inköpschef de grunder som du bör ha som specialist på kostnader. Vi förbereder dig att bli företagets verkliga cost-cutter och lär dig att förstå hur leverantörer beräknar sina kostnader och deras försäljningspris. En detaljerad produktkalkyl har två huvudsyften: Att ge ett kraftfullt underlag för förhandling och att ge en bas för kostnadssänkningsarbete genom att synliggöra kostnadsstrukturer. Kursen kommer aven att gå igenom verktyget PROGNOS som ett exempel på verktyg för att bygga och underhålla produktkalkyler. Verktyget ger även underlag för en kontinuerlig Cost Tracking som ger incitament till prisdiskussion. Att ge de grunder som krävs för att förstå sina egna och leverantörens kostnadsstruktur och prissättning. Att kunna välja angreppssätt och minska kostnaden. Om det är en köpartikel skall du kunna säkra en prissänkning relaterad till kostnadssänkningen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med och påverkar produkternas kostnad. Inköpare, konstruktörer, säljare, marknadsförare och produktionspersonal på alla nivåer som vill lära sig att använda kostnadsfördelning och TCO som beslutsfattande verktyg för besparingsprojekt och förhandlingar. Framtagning av produktkalkyler Varför och hur skall jag använda kalkylen? Leverantörens fasta och rörliga kostnader Hur leverantörer fördelar fasta kostnader Olika kostnadsslag Avskrivningens inverkan på kostnaderna Marginal och vinstberäkning Produktivitetens påverkan på kostnader TCO-analysverktyg Cost Breakdown Analysis Genomgång av verktyget PROGNOS Var hittar jag kostnadsindex mm. COST MANAGEMENT AVANCERAD (3 DAGAR) Denna utbildning tar Cost Management till nästa nivå. Ett flertal användbara verktyg gås igenom. Värdeanalys är den kraftfullaste metoden att kostnadsoptimera en konstruktion. Genom att i detalj förstå produktens kostnad, dess krav och hur de påverkar kostnad kan man få värdefull information som kan användas i förhandlingar och till beslutsunderlag till besparingsprojekt. Andra metoder och verktyg som berörs är lean manufacturing, Kaizen, Initial Analys (IA) processoptimering, Value Stream mapping mfl. Att ge praktiska verktyg för kostnadsreduktionsaktiviteter som går utöver prisförhandling. Detta är en avancerad utbildning för inköpare och produktansvariga som vill använda strukturerade metoder för att identifiera kostnadsbesparingar. Metoderna är mycket effektiva vid inköp av produkter och komponenter men kan även appliceras på tjänsteinköp. Tekniska inköpare, produktutvecklare, produktionsledare och tekniker som kommer att delta i kostnadsbesparingsprojekt. Introduktion och orientering av värdeanalys (VA) och dess användbarhet Cost Breakdown Analysis Effektivitetskurvor ACB-kalkylering och overheadkostnader Projektledningsverktyg för drivande av kostnadsbesparingsprojekt Processoptimeringsverktyg Avancerade indexberäkningar Value Stream Mapping Functional analysis 19 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

20 FÖRHANDLING Är du rätt förberedd inför årets förhandlingar? Våra kurser riktar sig till dig som arbetar med inköp och försäljning och som vill förstå och kunna påverka händelseförloppet i dina förhandlingar. Kurserna är utpräglat interaktiva och bygger på rollspel, förhandlingsteori och analys. Du lär dig analysera olika förhandlingssituationer baserat på modern förhandlingsteknik och praktiskt inköps- och säljarbete. Vi använder en enkel och kraftfull modell för förhandlingsförberedelsen. Modellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har därefter vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm. Du får en omfattande träning i själva förhandlingsgenomförandet med målsättning att ge ökad kunskap om hur kommunikation, psykologi och ditt eget beteende påverkar utfallet i förhandlingen. FÖRHANDLINGSTEKNIK (3 DAGAR) För att möta de ökade kraven på tillväxt för företaget, är relationen och avtalen med leverantörerna och kunderna vitala. Oftast är det komplexa affärssituationer som skall lösas. Det ställer höga krav på att de medarbetare som hanterar leverantörs- och kundrelationerna gör det på ett professionellt sätt. Ett sätt att hitta nya affärslösningar och agera professionellt är att ha goda kunskaper i förhandlingsteknik. Som inköpare och säljare är detta Core business. Det är i förberedelsen inför- och under förhandlingen du visar om du är värd din lön. Hur ofta tränar du egentligen förhandlingsteknik? Det är kanske dags att träna i en miljö där det går att ta ut svängarna och få tips på hur du som professionell förhandlare borde agera. På den här utbildningen får du chansen. Syftet är att du ska få en grundläggande kunskap om förhandlingsprocessens olika steg och hur de passar ihop. Målet är att du efter kursen på egen hand kan planera, genomföra och följa upp dina förhandlingar. Du som vill förstå hur en förhandlingsprocess är uppbyggd och lära dig dess grunder samt träna din praktiska förhandlingsförmåga. Modeller för systematisk förhandlingsförberedelse Förhållandet inköpsstrategier/säljstrategier/förhandlingsstrategier Inköpsprocessen vs säljprocessen Förhandlingsprocessen Prisförhandlingsteknik Problemlösande förhandlingar Fördjupade insikter i förhandlingspsykologi Träning i praktisk förhandlingsteknik Avveckling av leverantör Situationer med förändrade köpvolymer Prisförhandlingar Sole/single source situationer OTROLIGT BRA OCH GENOMTÄNKT EN AV VÅRA LÄRARE UPPLÄGG MED VERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS DIREKT Johan Lagerbielke. Civ. ek, har en bakgrund som forskare i ekonomisk psykologi på handelshögskolan i Stockholm med en MBA och en fil.kand. i psykologi. Han arbetar sedan 1995 heltid som föreläsare och utbildningskonsult med förhandlingar och förhandlingsfrågor för bla. Mannheimer Svartling, Skandia, Skanska, DUNI, IFL, Terracom och Folksam. Johan är även huvudlärare i förhandlingsteknik för Sveriges Advokatsamfund. 20 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR1. Management Seminars. Kompetensinventering. Inköpsprogrammet.

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR1. Management Seminars. Kompetensinventering. Inköpsprogrammet. UTBILDNINGSKATALOG 2013 Management Seminars Kompetensinventering Inköpsprogrammet Juridikprogrammet Cost Management Förhandlingsprogrammet Supply Chain Management Säljprogrammet FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP UTBILDNINGSKATALOG SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP 2016 1 Innehåll Vi ökar lönsamheten för våra kunder - varje dag Sigfrid Rytten, VD MASTER CLASSES 4 KOMPETENSMAPPNING 5 2 purchasing.se INKÖP 8 Affärsmässiga

Läs mer

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp

THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM. Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp THE SOURCING EXCELLENCE PROGRAM Ett inspirerande och utmanande utbildningsprogram för dig som vill ta nästa steg inom inköp Modul 1 CATEGORY MANAGEMENT 8 DAGAR The Sourcing Excellence Program handlar om

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

KPI för inköpsorganisationen

KPI för inköpsorganisationen KPI för inköpsorganisationen Inbjudan till konferens i Stockholm 26-27 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Björn Axelsson IBM Nicklas Johansson Tetra Pak Lennart Aveling Seco Tools

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag

Inköpslogistiker. Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Inköpslogistiker Utbildningsbeskrivning till LIA-företag Utbildningen i korthet YH Inköpslogistiker Nässjö kommun anordnar en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, YH, inköpslogistiker, 400 YHpoäng. Utbildningen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team!

Case : ABC-gruppen. Case: Hur blev. så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! Case: Hur blev så framgångsrik? Insights utvecklade högpresterande individer och team! ABC- gruppen okt 2013: Omsättning på 73 MSEK och vinst ca 9 MSEK efter skatt och har senaste året erhållit bl.a. nedanstående

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM

PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM PROGRAM FÖR LICENSIERING I MIYAGI METODENTM Att bli licensierad i MIYAGIMETODEN har många fördelar! Vad innebär licensieringen? En licensiering hos Miyagi Education och Miyagimetoden ger bland annat: Rätt

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Vi hjälper chefer att lyckas!

Vi hjälper chefer att lyckas! Vi hjälper chefer att lyckas! shaper vill hjälpa företag att lyckas med sitt ledarskap. Att utveckla chefer är ett affärsbeslut! Ledarskap är att uppnå resultat genom andra! För att kunna leda andra måste

Läs mer

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor -

Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Inbjudan till utbildning Förhandlingsteknik Kamp eller samarbete? - En utbildning för chefer inom privat och offentlig sektor - Passa på att gå en av Sveriges bästa utbildningar inom Förhandlingsteknik

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i någon form: för

Läs mer