HeadCom Education Utvecklar humankapitalet & ledarskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HeadCom Education Utvecklar humankapitalet & ledarskapet"

Transkript

1 Välkommen till en presentation av nya Utvecklar humankapitalet & ledarskapet HeadCom Solutions Med kompromisslös fokus på människan! En del i HeadCom People 1

2 En del i HeadCom People Vårt utbildningskoncept finns endast tillgängligt och integrerat i våra konceptprogram som en bonus för våra kunder till våra våra affärssystem. Inom utbildningskoncept finns en enormt stor bredd på utbildningsmaterial och kursalternativ. Konceptets manualer och guider, HeadCom Chefsmanualer HeadCom Chefsguider finns även till salu som e-publikationer, pdf-publikationer, hos våra konsulter och affärsutvecklare. Konceptet som skapar ett tydligare och bättre ledarskap. En del i HeadCom Solutions konceptprogram 2

3 Du väljer Svenska eller Engelska! Utvecklar humankapitalet & ledarskapet En del i HeadCom Solutions konceptprogram 3

4 Underlag för företags interna chefs- och medarbetarutveckling. 30+ standardkurser och utbildningspaket finns integrerade i systemet, alla arrangemang inkluderar PowerPoint. 18 flexkurser/kortkurser för korta och effektiva behov. Konkreta och kärnfulla kurser, 4 gånger 45 minuter, Förmiddag, eftermiddag eller kvällskurser. Flexibla lösningar vid produktionsstopp. För alla behov! e-böcker, e-manualer och e-guider. 5 chefsmanualer. 30+ chefsguider. Samtliga chefsmanualer och chefsguider inom Headcom Education kan lätt skrivas ut och användas i utbildningssyfte, både internt i företag och organisationen men även externt. 4

5 HeadCom Chefsmanualer står för spetskompetens och är unik information om ett bättre chefskap. Värdefull information som du inte finner någon annanstans, bara i HeadCom systems. Chefsmanualerna är också ett eget informationssystem i sig och allt material är framtaget i syfte att bistå och hjälpa chefer och arbetsledare i sitt dagliga ledarskap och arbete. Många delar i dessa manualer får även ses som information för att kunna få ut optimal effekt av programmets alla möjligheter. är framtagna för att komplettera och göra konceptet så komplett som möjligt inom ledarskap och HR. Samtliga manualer är i pdf-format. 5

6 1 Vikten av god kompetens i Organisationen. En handledning i att kompetensutveckla sina medarbetare i företag och organisationer. Ca 112 sidor. 2 Kommunikation och Medarbetarsamtal. En handledning i att ha en bra och effektiv kommunikation med sina medarbetare. Ca 88 sidor. 3 Grupp- och Teamutveckling. En handledning i att skapa effektiva grupper och team i sin organisation. Ca 104 sidor. 3 Ny som chef och arbetsledare. Chefen och arbetsledaren i sin roll med personalansvar i organisationen. Ca 142 sidor. 5 System för Lönepoäng. En handledning i hur man sätter och tillämpar ett rättvist lönepoängsystem i organisationen. Ca 47 sidor. 6

7 Inom HeadCom Education finns det i initialskedet 30+ stycken chefsguider inlagda som standard. Liksom HeadCom Chefsmanualer är detta unika guider som skapar spetskompetens hos alla arbetsledare och chefer i ett företag och organisation Chefsguiderna ligger även till grund för de flesta av konceptets kurser och genom dessa guider och manualer kan chefer och konsulter även skapa egna kurser, bara fantasin sätter gränser! Alla guider blir kontinuerligt uppdaterade och nya guider tillkommer. På nästa sida följer de 23 guider som finns i konceptet från start. Samtliga guider är i pdf-format. Pocketguider inom Personalansvar 7

8 Pocketguider inom Personalansvar 8

9 Samtliga Dagkurser inom Headcom Education Är preliminärt beräknade för 8 x 45 minuter. Kurserna presenteras i original PowerPoint och kan med lätthet redigeras allt ifrån behov och önskemål. 1. HeadCom People mjukvara. Dagkurs. (Även tvådagars) 2. Vikten av god kompetens i Organisationen. Dagkurs. 3. Individuellt Lönepoängsystem. Dagkurs. 4. Arbetsledningen grunder. Dagkurs. 5. Att bygga Dream Team. 6. Fokus på medarbetarskap 7. Att utveckla sin erfarenhet 8. Att leda i förändringsarbete 9. Chefscirkeln punkts strategi för nya chefer och arbetsledare 11. Utveckling av Team 9

10 HeadCom People Koncept & Mjukvara Utbildning för alla användare med behörighet. Om konceptets helhet och möjligheter för alla chefer och arbetsledare i organisationen. Genomgång av Kom-igång-guider och användarmanualen och givetvis genomgång av mjukvaran. 10

11 HeadCom People mjukvara och koncept. Informationskursen om programmets mjukvara och koncept innefattar följande viktiga punkter: Information om systemkonceptets helhet, dess behörighetsschema och uppbyggnad samt om dess mål och värderingar samt alla dess möjligheter. Information och genomgång av systemets olika metoder inom värdering och lönepoängsättning. Om mål och sammanställningar samt behörighetsnivåer i systemet. Genomgång av själva programvaran. Startar med en genomgång av de olika kom-igång-guiderna. Denna del är kursens huvuddel och mest tid läggs på denna genomgång av mjukvaran. Information om systemkonceptets chefsmanualer, kunskapsblad om personalansvar o utbildningsmöjligheter. Information om support, kundvård och försäljningsinformation. Denna kurs kan med fördel även göras till en tvådagars kurs! 11

12 Vikten av god kompetens i organisationen Informationskursen om kompetens och dess grundförutsättningar i organisationen. En utbildning för alla i ett företag och organisation. Dagkurs om 8 * 45 minuter. Om innehållet se här nedan. 12

13 Vikten av god kompetens i organisationen Informationskursen om kompetens och dess grundförutsättningar i organisationen. Följande punkter genomgås i informationskursen: Definition och vikten av en god kompetens och kompetensuppföljning i ett företag. Social kompetens. Yrkeskompetens. Utvecklings- och Förbättringskompetens. Affärs- och Verksamhetskompetens. Den Lärande Organisationen. Värderingar och graderingar av kompetens. Sammanställningar, individuellt samt Team- och Grupp. Kompetenssamtal. 13

14 Kompetensbaserad lön Utbildning och genomgång av systems unika metoder för individuell lönepoäng och lönesättning. En utbildning för alla i ett företag och organisation. Dagkurs om 8 * 45 minuter. Om innehållet se här nedan. 14

15 Kompetens- och prestationsbaserad lön Utbildning och genomgång av systems unika metoder för individuell lönepoäng och lönesättning. Följande punkter genomgås i informationskursen: Grundläggande krav och förutsättningar för en god individuell poänglönesättning. Individuell lönesättning bygger på kunskap, erfarenhet och utbildning. Prestationsbedömningar. Arbetsbedömningar. Kompetensgradering och värderingar. Grundviktning och koefficienter. Effekt- och Förstärkningsviktning. Individuella sammanställningar av yrkesrollens bestämda mallar. Lönesamtal. 15

16 Arbetsledningens grunder Informationskursen om arbetsledarens roll och grunder inom ledarskapet, chefskapet och dess grundförutsättningar i organisationen. Dagkurs om 8 * 45 minuter. Om innehållet se här nedan. 16

17 Arbetsledningens Grunder. Informationskursen om arbetsledarens grunder inom ledarskapet, chefskapet och dess grundförutsättningar i organisationen. Följande punkter genomgås i informationskursen: Arbetsledarens roll i organisationen och hierarkin. Definition av vad personalansvar innebär i chefskapet. Arbetsledarens tre grundstenar i ledarskapet. Olika chefsstilar. Coaching och Empowerment. Våga vara chef och ledare. Ödmjukhet inför rollen som personalansvarig chef. 17

18 Att bygga Dream-Team Informationskurs om vilka förutsättningar och krav som ställs för att få effektiva och trivsamma team och grupper. Fantastiska möjligheter för arbetsledare och chefer i organisationen Dagkurs om 8 * 45 minuter. Om innehållet se här nedan. 18

19 Att bygga Dream Team. Informationskurs om vilka förutsättningar och krav som ställs för att få effektiva och trivsamma team och grupper. Fantastiska möjligheter för arbetsledare och chefer i organisationen Följande punkter genomgås i informationskursen: Inledning och definition av Team & Grupp. Makt och inflytande i ett Team. Krav på Teammedlemmar. Skapandet av ett Dream Team. Rätt kompetens och erfarenhet i ett Dream Team. Teamsamtal. Dokumentation av Teamsamtal, mål och åtgärdsplan. 19

20 del- och etappkurser är arrangerade på 4 delar, 6 delar respektive 8 delar. Flexibiliteten är stort då du kan fördela kursdelarna på halvdagar eller heldagar, Du bestämmer, varje del är 4 x 45 minuter cirka. Medarbetarsamtal & Dokumentation. Arrangerat i 4 delkurser. Grupp & Teamutveckling. Arrangerat i 6 delkurser. Effektivt Chefskap & Arbetsledning. Arrangerat i 8 delkurser. 20

21 Medarbetarsamtal och dokumentation Informationskurs om olika former av medarbetarsamtal som alltid är aktuella för en arbetsledare oavsett organisation. Även Team- och gruppsamtal. Kursen är indelad i 4 delar varav varje del är 4 * 45 minuter, Alltså totalt 12 timmar. 21

22 DEL- OCH ETAPPKURS OM 4*45 min./del. Totaltid cirka 3 timmar per del och kursetapp. Kommunikation & Medarbetarsamtal 22

23 Grupp- och Teamutveckling Informationskurs om vilka förutsättningar och vad som krävs för att ett företag och organisation skall ha effektiva arbetsgrupper och team oavsett hur dessa är organiserade. Fantastiska möjligheter för arbetsledare och chefer att bygga team! Kursen är indelad i 6 delar varav varje del är 4 * 45 minuter, Alltså totalt 18 timmar. 23

24 DEL- OCH ETAPPKURS OM 4*45 min./del. Totaltid cirka 3 timmar per del och kursetapp. Grupp- och teamutveckling 24

25 Effektivt chefskap & arbetsledning Informationskurs om chefs- och arbetsledarens roll i organisationen, att vara ny som chef och arbetsledare och om hur man skapar bättre förutsättningar för att verkligen lyckas bli en bra chef och arbetsledare. Kursen är indelad i 10 delar varav varje del är 4 * 45 minuter, Alltså totalt 24 timmar. 25

26 DEL- OCH ETAPPKURS OM 4*45 min./del. Totaltid cirka 3 timmar per del och kursetapp. Effektivt chefsskap & arbetsledning 26

27 Alla kurser, 4 x 45 minuter, som det låter, Flexkurser. Ett ovärderligt material att ösa ur! Läs på följande sidor vad alla flexkurser kan ge dig och ditt företag Fadderskap. Anställningsintervju. Att gradera och bedöma kunskap och erfarenheter. Ansvar och Ansvarsfördelning. Definition: Personalansvar i organisationen. Innebörden av kompetens och de 5 kompetensnycklarna. Motivation 7 motivationshöjande åtgärder. Att organisera Förbättringsgrupper. Konkreta konfliktlösningar Ledarskapets 3 grundbultar Presentationsteknik Juharis fönster Medarbetarsamtal Den lärande organisationen Feedback Internutbildningar Sunt förnuft i ledarskapet Företagsorganisation 27

28 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 10. FADDERSKAP & MENTORSKAP Informationskursen innehåller bl.a.följande; Syfte och mål med ett fadderskap Mentorns och fadderns roll. Adeptens och gruppens roll i fadderskapet. Vikten och resultatet av ett lyckat fadderskap och mentorskap. 3 timmar effektiv tid. 28

29 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 11. Anställningsintervju. Informationskursen innehåller bl.a.följande; Kravprofil Urvalsprocess Planera anställningsintervjun Frågeformulär och dokumentation. 3 timmar effektiv tid. 29

30 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 12. Att gradera kunskap och erfarenhet Informationskursen innehåller bl.a.följande; Syftet med en kompetensgradering Genomgång av graderingar Viktning och koefficienter Effekt- och förstärkningsviktning 3 timmar effektiv tid. 30

31 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 13. Ansvar & Ansvarsfördelning Informationskursen innehåller bl.a.följande; Ansvaret i chefskapet Ansvarsfördelning Befattningsbeskrivningar Delegering 3 timmar effektiv tid. 31

32 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 14. Definition: Personalansvar Informationskursen innehåller bl.a.följande; Personalansvar i chefskapet Bra egenskaper för PA Konkreta punkter för PA Beslutsfattande 3 timmar effektiv tid. 32

33 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 15. Innebörden av de fem kompetensnycklarna. Informationskursen innehåller bl.a.följande; Vad innebär kompetens Social kompetens Yrkeskompetens Utvecklings- och förändringskompetens Affärs- och verksamhetskompetens Den lärande organisationen 3 timmar effektiv tid. 33

34 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 16. Motivation och 7 motivationshöjande åtgärder Tankar om motivation Vanliga motivationsnedsättande åtgärder och motivationshöjande åtgärder; Oförmåga och dålig kunskap, dålig personlig utveckling Varsel och nedskärningar Resursbrist och spariver, dålig ekonomi Rädsla, osäkerhet och dåligt självförtroende Tristess och monotonitet Dålig lönepolicy Oengagerad och omotiverad chef samt dålig arbetsledning 34

35 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 17. Att organisera förbättringsgrupper. Informationskursen innehåller bl.a.följande; Varför skall vi ha förbättringsgrupper Att initiera förbättringsgrupper Uppgifter och mål Gruppsammansättning Möten och aktiviteter 3 timmar effektiv tid. 35

36 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 18. Konkreta konfliktlösningar. Informationskursen innehåller bl.a.följande; Olika former av konflikter. Teorier om konfliktlösningar. De 6 vanligaste exemplen på lösningar. Vad chefer måste tänka på. 3 timmar effektiv tid. 36

37 Korta, konkreta och kärnfulla utbildningsarrangemang och flexkurser. 4 gånger 45 minuter! Förmiddagskurs, Eftermiddagskurs eller kvällskurs! Intern eller extern! 19. Ledarskapets 3 grundbultar. Informationskursen innehåller bl.a.följande; Respekt i ledarskapet Ansvar Kommunikation Coaching & Empowerment Att våga vara Chef! 3 timmar effektiv tid. 37

38 Du har nu sett en mycket liten del av vad HeadCom Education har att erbjuda. Nu väntar vi bara på att Du skall kontakta oss, för vi har mycket mera att visa och berätta... dessutom, inte nog med att vi är en av de ledande systemen, Vi är dessutom det allra prisvärdaste, och vår affärsidé är att förpacka Allt-i-ett-system! Hos oss får du garanterat mest för pengarna! Utvecklar humankapitalet & ledarskapet

39 HeadCom Axiom Vårt utbildningskoncept HeadCom Educations finns nu även tillgängligt som ett abonnemangssystem genom HeadCom Axiom. Inom HeadCom Axiom utbildningskoncept finns en enormt stor bredd på utbildningsmaterial och kursalternativ avsett för medarbetarskap, chefskap och kompetensutveckling Konceptet som skapar ett tydligare och bättre ledarskap & medarbetarskap. En del i HeadCom Solutions konceptprogram HeadCom Solutions Scandinavia 39

40 Vår ambition är att utveckla och skapa unika interna utbildningsmöjligheter för alla i en organisation, chefer som medarbetare. Vi fokuserar alltid på företagets viktigaste resurs; Människan! Vårt mål är att vårt utbildningskoncept skall vara inbyggda och integrerade i alla våra konceptsystem där de skall skapa glädje och kunskap, innovationsbejakning och engagemang i ett företag och organisation. Vi tror starkt på att våra medarbetare är vår starkaste resurs i en organisation och genom våra värderingar och syften vill vi förmedla och göra detta än mer starkare! Utvecklar humankapitalet & ledarskapet En del i HeadCom Solutions konceptprogram 40

41 Utvecklar humankapitalet & ledarskapet En del i HeadCom People 41

42 Fakta och kontaktinformation HeadCom Education Concept System och utbildningsprogram har utvecklats av HeadCom Solutions Scandinavia Företaget äger rättigheterna och upphovsrätten till all försäljning av system, kompetens- och chefsutvecklingsmanualer, programvara, utbildningskoncept samt äger även rättigheterna till HeadCom Business Networks. Företaget äger också upphovsrätt till HeadCom Chefsmanualer och HeadCom Chefsguider som ingår i konceptets mjukvara. All form av kopiering är förbjudet och skyddat av upphovsrättslagen. Sven-Erik Nyberg Copyright All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia Konceptet som skapar tydliga mål och gemensamma värderingar. 42

Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust!

Informationsmanual. Konsult & återförsäljare. Networks of Competence & Trust! Informationsmanual Konsult & återförsäljare Networks of Competence & Trust! R.4,14 HeadCom Solutions 2012 All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia Informationsmanual För konsult & återförsäljare

Läs mer

Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. www.headcom.eu. Infomanualens version 4,30, 2012-08-26. copyright HBN Partner Program 2012.

Agentur. Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30. www.headcom.eu. Infomanualens version 4,30, 2012-08-26. copyright HBN Partner Program 2012. Agentur Informationsmanual om agentur i Sverige R.4,30 www.headcom.eu Infomanualens version 4,30, 2012-08-26 Business Network Agent Informationsmanual Sverige Det ultimata affärsnätverket inom Affärsutveckling

Läs mer

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 03. 2013. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 03. 2013 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu

Version 1, 02. 2011. copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu Version 1, 02. 2011 copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions www.headcom.eu 1 Informationsguide om HeadCom Solutions Talent Management Program Vision, strategi,

Läs mer

Internutbildning och Internutveckling

Internutbildning och Internutveckling Internutbildning och Internutveckling HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Version2,22 HeadCom personal utvecklar copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2012 All rights reserved

Läs mer

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod.

Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Kort presentation och produktfakta kring HeadCom Solutions kompetensbaserade lönemetod. Infoversion.3,05 2012 En av HeadCom Systems stora styrkor är det integrerade kompetensbaserade individuella lönesystemet.

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

Rekrytering. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare

Rekrytering. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Rekrytering HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions AB Anställningsintervju och Rekryteringsprotokoll. Denna

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Kurs- och Presentationsteknik

Kurs- och Presentationsteknik Kurs- och Presentationsteknik HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2014 All rights reserved HeadCom Solutions Kurs- och Presentationsteknik. 1. Inledning

Läs mer

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk.

Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Information till kunder, agenter och samarbetspartners inom HeadCom Solutions affärsnätverk. Hunnebostrand sommaren 2014. Copyright All rights reserved HeadCom Solutions Scandinavia 20114 I denna InfoLine;

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer