ledarnas kurser & seminarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledarnas kurser & seminarier"

Transkript

1 Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

2 ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser och seminarier alla helt kostnadsfria. Aktiviteterna ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper, reflektera kring ditt ledarskap, låta dig inspireras och utbyta erfarenheter med chefer från andra verksamheter. Kurserna och seminarierna hålls runt om i Sverige. Logga in på ledarna.se för att anmäla dig till de kurser som enbart är öppna för dig som är medlem. Välkommen! Helene Öhman Utvecklingschef på Ledarna

3 Vardagens ledarskap Denna heldagskurs ska öka din egen och andras motivation. Här får du inspiration och uppslag till nya arbetssätt och ökad förståelse för gruppers utveckling. Du som chef skapar inte motivation hos andra, men du kan skapa förutsättningar för andra att hitta sin inre motivation och känsla av sammanhang. Du får tid att reflektera kring din chefsvardag utanför din vanliga miljö. Kursen bygger till stor del på erfarenhetsutbyte med andra chefer. Vad skapar motivation? Praktiska metoder för ny energi i möten. Modell för teamutveckling. Ny som chef En kurs för dig som är ny i din roll som chef eller på väg in i ditt första chefsuppdrag. Målet med kursen är att du ska bli tryggare i din chefsroll. Vad betyder det att ha en chefsroll? Vilka förväntningar finns på dig och har du rätt förutsättningar för att klara uppdraget? Under dagen belyser vi tillsammans chefens dubbla roll, vad som händer i grupper, vikten av självinsikt och hur du ska få bästa möjliga start i ditt nya uppdrag. Tips och checklistor. Diskussionsövningar kring chefsuppdraget. Gruppdynamik din nya roll i gruppen. Linköping 5 feb Gävle 5 mars Malmö 12 mars Uppsala 10 april Göteborg 15 maj Malmö 4 juni Finns även online som Ledarskapsresa på ledarna.se Anki Udd Ledarskapsutvecklare på Ledarna

4 hållbart ledarskap Kraven på hållbarhetsarbete inom organisationer och företag ökar. Men hur ska du som chef bedriva hållbarhetsarbete och hur kan det bidra till verksamhetsutveckling? Den här kursen riktar sig till dig som vill bredda perspektivet på hållbarhet. Vi diskuterar hur du kan vara hållbar som chef och hur du kan leda hållbarhetsarbete i din organisation. Genom presentationer, diskussioner och uppgifter får du en god insikt i vad hållbar utveckling innebär för din organisation. Hållbarhet ur ett individ-, organisations- och omvärldsperspektiv. Uppgifter utifrån exempel du själv väljer. Erfarenhetsutbyte med andra chefer. göteborg 19 mars norrköping 27 mars östersund 9 april Finns även online som Ledarskapsresa på ledarna.se Erika Svensson Ledarskapsutvecklare på Ledarna

5 söka jobb En inspirationsdag som ger dig en gedigen grund för att hitta och få ditt nya chefsjobb. Vi tar upp hur du kan förbättra dina möjligheter på chefsmarknaden. Att söka jobb, såväl internt som externt, kan kännas både spännande och utmanande. Här får du verktyg för att hitta din spetskompetens, och hur du presenterar din kompetens i olika sammanhang. Vi tar upp dina mål och hur du ska tänka kring olika sökvägar. Målet med dagen är att ge inspiration och kunskap för dig som funderar på, eller ska söka, ett nytt jobb internt eller externt. Konsten att sätta ord på din kompetens och hur du marknadsför dig. Att välja rätt sökvägar till ditt nya arbete viktigare än du tror. I huvudet på en headhunter fem steg för en lyckad intervju. chefens karriär Självfallet kan du planera din karriär! Karriär kan vara att ha en chefsposition utifrån dina värderingar, drivkrafter, intressen eller mål vilket skapar en möjlighet för en karriär i karriären. Kursen riktar sig till dig som vill reflektera över och få verktyg för att förstå din egen och andras karriär. Du kommer att få inspiration, vägledning och kunskap om hur du kan arbeta med din karriärutveckling i olika skeden av yrkeslivet. Vårt förhållningssätt präglas av en helhetssyn på arbetet som en del av livet och i ständig förändring, vilket bidrar till att du känner igen dig oavsett aktuell situation. Dina värderingar och drivkrafter. Dina praktiska förutsättningar. Din omvärldsanalys mål och planering. stockholm 26 mars stockholm 3 april göteborg 24 april Malmö 8 maj lund 10 april umeå 14 maj Finns även online som Ledarskapsresa på ledarna.se Jörgen Kihilgren Ledarskapsutvecklare på Ledarna

6 motiverande lönesättning Kursen handlar om hur du genom löneprocessen skapar motivation hos dina medarbetare och hur du lyckas med lönesamtalet. Den vänder sig till dig som är lönesättande chef och ger dig chansen att ta upp dina viktigaste frågor kring lönesättning. Under kursen utgår du från dina egna styrkor och utvecklingsområden inom lönesättning. Samtidigt får du praktisk träning i att hålla lönesamtal. Dina organisatoriska förutsättningar, egna styrkor och utvecklingsområden. Träning och erfarenhetsutbyte kring mål- och lönesamtal. Utforma ditt chefsår med alla väsentliga steg i din löneprocess. stockholm 13 mars halmstad 26 mars umeå 10 april chefen som coach Med ett coachande förhållningssätt frigör du tid, utvecklar dina medarbetare och din verksamhet. Som coachande chef lär du dig att låta medarbetarna själva hitta lösningar. När dina medarbetare får tillgång till sin egen potential så presterar de bättre och du kan delegera arbetsuppgifter i större utsträckning. Med hjälp av coaching ökar både din egen och medarbetarnas självkännedom, ni effektiviserar er kommunikation och skapar utrymme för större kreativitet. I vilka situationer passar det att coacha och när bör du undvika det? Träna färdigheter i coachning. Erfarenhetsutbyte kring ämnet med andra chefer. falun 2 april luleå 23 april kalmar 27 maj AnnCharlotte Bretan Ledarskapsutvecklare på Ledarna

7 arbetsmiljö Vi går igenom grunderna i arbetsmiljölagstiftningen och behandlar din egen arbetsmiljö, ditt ansvar som chef och medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet. Allt som berör arbetsplatsen är också arbetsmiljö. Som chef har du en nyckelroll att skapa goda förutsättningar för ett bra arbetsklimat. Delar av kursen bygger på ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Vad gör att vi mår bra på jobbet och vilka varningssignaler bör du uppmärksamma? Hur kan du agera för att förebygga och reparera brister i arbetsmiljön? Vem är ansvarig om det inträffar en olycka på arbetsplatsen? arbetsrätt för chefer Detta är en översiktskurs i arbetsrätt för chefer. Målet är att göra dig säkrare i din ledarroll så att du lättare kan hantera problem och konflikter på arbetsplatsen. Kursen ges i föreläsningsform och innehåller några kortare diskussionsövningar. Arbetsrätten sätter de grundläggande reglerna för förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde. Som chef är du skyldig att följa gällande lagar och avtal i relationen till dina medarbetare. Du får en genomgång av de viktigaste reglerna som gäller vid ett anställningsförhållande och vid fackliga förhandlingar. Detta gäller för ett anställningsförhållande och så avslutas en anställning. Så fungerar ett kollektivavtal. Så fungerar det fackliga inflytandet. stockholm 28 jan borlänge 20 feb stockholm 20 maj västerås 6 feb ystad 6 mars skellefteå 20 mars Viktoria Lundqvist Förbundsjurist på Ledarna

8 Förändring i din organisation En del av Förändringskompetent ledarskap Den här kursen riktar sig till dig som har genomfört eller påbörjat Ledarskapsresan Förändringskompetent ledarskap. Under en dag får du möjlighet att arbeta med ett eget case inom förändringskompetent ledarskap. En förändring som du själv är delaktig i eller vill driva i din organisation. Du tar med dig kunskaper och erfarenheter från Ledarskapsresan. Tillsammans med andra chefer ser vi på organisationen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Vi utvecklar tänkbara tillvägagångssätt för din förändring samt ett eget förhållningssätt till förändringsprocesser. Systemteori som verktyg för förändring. Hur förstår jag organisationen/systemet? Sparring kring ditt förändringscase. På alla platser, alla plattformar och alla tider. Ledarskapsresan Chefsutveckling du bär med dig. Utveckla dig och ditt ledarskap när du själv har tid. Här finns kunskapen samlad som interaktiva utbildningar, filmer, podcasts och texter inom olika ämnesområden. Du omsätter teori till praktik genom att anta utmaningar som du genomför på egen hand eller med din arbetsgrupp. Du kan hela tiden följa din utveckling och själv göra bedömningar av dina prestationer. Starta din resa på ledarna.se/ledarskapsresan borås 19 feb hudiksvall 2 april helsingborg 24 april Saga Forsmark Ledarskapsutvecklare på Ledarna

9

10 Ledarnas kurser och seminarier våren 2014 frukostseminarier uppkopplad eller avkopplad Micke Darmell utmanar vårt sätt att arbeta och leva i den uppkopplade världen. Han menar att vi inte kan prata om effektivitet ena stunden och nästa stund inte tillåta våra medarbetare att komma ner i flow. Om vi menar allvar med att effektivisera så bör vi titta mer på relationerna än något annat. När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. Är du på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, är du hemma skickar du mail och kanske tänker på jobbet. Hur får vi detta att hålla ihop? Micke Darmell är författare till boken Uppkopplad eller Avkopplad?. Mötesevangelist som utbildades i vården i slutet av 70-talet och var intraprenör inom vårdsektorn under 80-talet. De senaste sex åren har han helt fokuserat på att hjälpa organisationer och företag att med bättre interna möten skapa mer kraft att genomföra. Göteborg 4 feb Malmö 7 feb Stockholm 14 feb

11 Ledarnas kurser och seminarier våren 2014 Effektivt ledarskap i mästarklass hur når du dit? Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte som innebär att synen på vad som utmärker ett effektivt ledarskap får ny betydelse. I dag är forskarna överens om vad som krävs för att säkerställa att ledarskapet får effekt både inom och utanför organisationen. Varje ledare behöver utmana sig själv för att bli en ledare i mästarklass. Seminariet ger dig de allra senaste forskningsrönen kring vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap och ger dig verktyg som hjälper dig att delegera på ett sätt som får andra att växa och vilja ta större ansvar. Maria Tornberg har en master of Science i affärsjuridik och är beteendevetare med inriktning mot ledarskap och organisation. Hon har lång erfarenhet av att utveckla framgångsrika organisationer och har mer än 10 års erfarenhet av forskning och strategiskt ledarskap. Hon har drivit flera spännande forskningsprojekt om vad som utmärker ett effektivt ledarskap i vardagen. Stockholm 20 mars Malmö 21 mars Göteborg 28 mars makten över framtiden Världen förändras i ett allt snabbare tempo. Men arbetslivet gör det inte. Hur kommer det sig att vi håller fast vid förlegade sätt att arbeta, skapa incitament och organisera och leda anställda? Trendspanaren och framtidsforskaren Peter Siljerud utmanar konventionella sanningar och presenterar nya inspirerande sätt att bryta mot vedertagna normer. Han visar hur nya trender påverkar ledarskapet och hur moderna organisationer bryter ny mark. Genom att tänka efter före kan man skapa en god framtidsberedskap. Peter Siljerud, VD Futurewise, har i över 10 år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat över personer under åren. Hans första bok 100 trender din guide till framtiden nominerades till Årets marknadsföringsbok utsågs Peter till en av Sveriges mest kreativa personer av mediehuset IDG. Stockholm 8 maj Göteborg 9 maj Umeå 15 maj

12 chefsträffar chefssalong Ledarnas Chefssalong har blivit ett uppskattat sätt för chefer att mötas efter jobbet. Chefssalongen är en mötesplats för inspiration, diskussion och reflektion kring frågor som är relevanta i din roll som chef. Under två timmar får du nya perspektiv, konkreta tips och tid att tänka tillsammans med andra chefer på ett både lättsamt och allvarligt sätt. Vi bjuder på lättare förtäring. Under våren fortsätter Chefssalongerna att följa vårt tema Makten över tiden. Vi ses när du är på väg hem från arbetet! stockholm 30 jan malmö 13 feb linköping 3 april diskussionslunch Välkommen till lunchdiskussioner kring aktuella ämnen som rör chefs- och ledarskapsfrågor. Möt andra chefer och få nya perspektiv som kan underlätta din vardag. Vi blandar fakta med frågeställningar och ger framförallt utrymme för dialog vid borden. Vi bjuder på en lättare lunch. Inbjudan med det aktuella ämnet kommer att publiceras löpande på ledarna.se. göteborg 31 jan umeå 13 feb stockholm 16 maj AnnCharlotte Bretan Ledarskapsutvecklare på Ledarna

13 försäkringsoch pensionsseminarier Uttag av ålderspension, 55+ Ett seminarium som under två och en halv timme lär dig mer om dina olika möjligheter att ta ut din allmänna pension och den pension du har genom kollektivavtal. Seminariet riktar sig endast till dig som är 55+ och arbetar inom den privata sektorn. Vi tar bland annat att upp effekterna av tidig och sen pensionering och hur du gör helt eller delvist uttag av din pension. Vi går också igenom vilka val du kan göra och var du hittar mer information. Pensionens olika delar. Olika möjligheter att ta ut ålderspension. PTK Rådgivningstjänst. borås 14 maj Försäkrings- och pensionsseminarium Välkommen till ett seminarium som ger dig en övergripande genomgång av olika pensionsförmåner och försäkringar som du har rätt till. Seminariet riktar sig endast till dig som jobbar inom den privata sektorn och omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP. Vi kommer även att gå igenom PTK Rådgivningstjänst på webben. Där kan du få råd som är både oberoende och anpassade efter dig och din familjesituation. Vi utgår från olika händelser i livet och tar upp hur du kan förbereda dig och vilka val du kan göra. Vad händer om jag blir sjuk? Om jag blir arbetslös vilken ersättning har jag rätt till då? Pensionen din uppskjutna lön. Vad bör du tänka på redan idag när det gäller avsättning till din ålderspension? luleå 1 april Erica Ropero Ledarskapsutvecklare på Ledarna

14 Att företräda chefer Nytt uppdrag Du som just fått förtroendet att företräda dina kollegor på arbetsplatsen får under två dagar fördjupa dina kunskaper om vad företrädarrollen innebär och inte minst vilka möjligheter uppdraget ger. Du får förståelse för Ledarnas organisation, värderingar och fokusområden. Vi ägnar tid åt kollektivavtal, Ledaravtalet och lönebildning. Vi gör en översiktlig genomgång av viktiga arbetsrättsliga lagar och går igenom vilket stöd du som företrädare har från Ledarnas organisation. Innan vi skiljs åt dag två kommer du att paras ihop med en sparringpartner bland deltagarna, som du kan hålla kontakt med för att ge stöd och få råd i frågor som rör din nya roll. Förkunskaper: Ledarnas företrädarcertifiering på ledarna.se företrädarkurser stockholm mars stockholm maj

15 Att företräda chefer Arbetsrätt och löneprocess Den här kursen riktar sig till företrädare som behöver fördjupa dina kunskaper om arbetsrätt och löneprocess. Under dag ett får du fördjupade kunskaper i arbetsrätt. Vi ägnar extra tid åt processen vid en omorganisation, från MBL-förhandling, turordningsregler och omplaceringar till uppsägningar. Vad bör du som företrädare göra och när ska du agera? Dag två fokuserar vi helt på löneprocessen. Som företrädare har du en ovärderlig roll för att löneprocessen ska fungera för dig och dina kollegor på din arbetsplats. Dagen avslutas med att du får tid till att skriva, alternativt utveckla, ett avtalsförslag som kan förbättra nuvarande process på ditt arbete. Förkunskaper: Ledarnas företrädarcertifiering samt onlineutbildning i arbetsrätt på ledarna.se Att företräda chefer Förhandlingsteknik Finns det ett bästa sätt att förhandla? Går det att vara både taktisk och strategisk i en förhandlingssituation? Under dagen lär vi dig grunderna i förhandlingsteori och synliggör de faktorer som gör förhandlingar framgångsrika. Vi diskuterar även hur samverkan kan ske med andra organisationer och intressenter. Målet är att du ska få insikt om hur du kan använda din egen förmåga i framtida förhandlingar. Förkunskaper: Kursen Att företräda chefer Arbetsrätt och löneprocess, eller motsvarande kunskaper. Stockholm 8 maj stockholm 2-3 april Jens Andersson Förbundsjurist på Ledarna

16

17

18

19 Information om Ledarnas kurser och seminarier Kostnader Alla kurser i foldern är kostnadsfria och endast för dig som är medlem i Ledarna. Anmälan Du anmäler dig enklast på ledarna.se under fliken Kurser. Du kan även anmäla dig och ställa frågor via e-post till eller kontakta Ledarnas kurskoordinator på Anmäl dig i god tid så är du säker på att få en plats på kursen! Om du får förhinder Avboka senast 24 timmar innan kursen/seminariet. Det är 500 kronor i noshowavgift om du inte avbokar eller om du avbokar för sent. Får du sent förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Du kan alltid avanmäla dig via e-post, webbplatsen eller telefon. Personuppgifter I och med din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn, arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer i deltagarförteckningen. Vill du veta mer? Är det något du undrar över, kontakta Ledarna via e-post till Datum och tider kan komma att ändras. Aktuell information hittar du alltid på ledarna.se under Kurser.

20 Hos oss blir du en bättre chef. Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än medlemmar. Som medlem i Ledarna får du stöd både i din yrkesroll som chef och som anställd. Ett dubbelt perspektiv ingen annan erbjuder. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Telefon: Fax: Ledarnas servicecenter:

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer