MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet"

Transkript

1 MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen

2 Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges vid Sveriges största företagsekonomiska universitetsinstitution vid ett internationellt väletablerat universitet. Intensiv undervisning varannan fredag. Schemat är anpassat till dig som är yrkesverksam. Vi kan stolt presentera en specialiserad utbildning för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Unik utbildningsprofil fokuserad på svensk ledarskaps- och managementtradition. Huvudsakligen på svenska. Väl genomtänkt vidareutbildning med tydlig röd tråd. Ger praktiska verktyg och utvecklar förmåga till ett självständigt ledarskap. Tar avstamp i den senaste forskningen. Teori, praktiska exempel och erfarenheter varvas med kritiskt tänkande och inspirerande diskussioner. Erfarna deltagare från offentlig sektor och icke vinstdrivande organisationer. Socialt stimulerande och intellektuellt utmanande miljö. Som ett av de första utbildningssätena i Sverige kan Stockholms universitet stolt presentera ett Master of Public Administrationprogram. Det är en specialiserad utbildning, speciellt framtagen för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. MPA är en väletablerad utbildning utomlands men relativt ny i Sverige. Den exklusiviteten, kombinerat med Stockholms universitets storlek, historia och akademiska styrka gör oss till ett tryggt val för dig som vill vidareutvecklas som ledare. Thomas Hartman Prefekt Ekon. dr och professor Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 3

3 Led framgångsrikt I OFFENTLIG SEKTOR Från och med hösten 2012 erbjuder Stockholms universitet som ett av få universitet i Sverige ett kvalificerat Master of Public Administrationprogram i executiveformat. Programmet riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och vill utvecklas som ledare. Under två år får du gedigen träning i att ta ett helhetsgrepp om affärsmannaskap, management och ledarskap. Utbildningen är universitetsbaserad och marknadsanpassad, med lärare i framkant av internationell forskning. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svensk ledarskaps- och managementtradition. Målet är att du ska utvecklas till en ansvarstagande, reflekterande och professionell ledare genom att du får en helhetssyn och förståelse för att alla organisationer börjar och slutar med människor. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svenskt ledarskap FÖR ORGANISATIONER OCH VERKSAMHETER. Vårt MPA-program kräver inga större avbrott i ditt arbete eller privatliv. Undervisningen är främst förlagd till varannan fredag, i grupper om deltagare, och sker huvudsakligen på svenska. Eftersom du arbetar parallellt med studierna kan du omedelbart börja tillämpa dina kunskaper i arbetslivet. Programmet passar dig som är ute efter en avancerad, vetenskapligt förankrad chefsutbildning av hög kvalitet. Deltagarna kommer från olika typer av organisationer och har redan, eller önskar att få, helhetsansvar för en verksamhet. Genom MPA-programmet får du en förståelse för hur du ska leda offentliga och ickevinstdrivande organisationer på ett framgångsrikt sätt. 4 5

4 En utbildning många fördelar Ekonomistyrningsverket utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter. Generaldirektör Mats Wikström tycker att icke vinstdrivande organisationer har mycket att vinna på att låta sina anställda läsa en MPA. En välbehövlig kvalitetsutbildning som ligger rätt i tiden. Nytta för din karriär Nytta för din verksamhet MPA är en internationellt erkänd vidareutbildning. Utbildningen sker vid Stockholms universitet som är ett av Europas ledande lärosäten och rankat bland världens 100 bästa universitet. Utvidga ditt professionella och personliga nätverk. Få inblick i andra organisationer och inspireras av föreläsares och deltagares erfarenheter. Upptäck nya affärsmöjligheter. Bli bättre på kreativ problemlösning och lär dig att se saker ur flera perspektiv. Få konkreta verktyg att använda i ditt dagliga arbete, baserade på den senaste forskningen. Öka din självinsikt och förmåga att se dig själv och din organisation i ett större sammanhang. Bli tryggare i din ledande roll. Få en bredare syn på ledarskap och management tack vare närheten till andra ämnesområden vid universitetet. MPA är en avancerad chefsutbildning inom offentlig sektor. Det är en tillgång för organisationen att ha medarbetare med MPA-kompetens. Deltagaren kan fullfölja sina åtaganden på arbetet samtidigt som han eller hon utvecklas till en insiktsfull ledare med kunskap grundad i vetenskapliga forskningsresultat. Deltagaren bidrar till organisationens långsiktiga utveckling på en alltmer kunskapsintensiv marknad. Deltagaren stärker sin förmåga att styra effektivt, att förstå hur organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt i en ständigt föränderlig omgivning. Verksamheten berikas med en medarbetare som är rustad att bemöta långsiktiga utmaningar med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Lojalitetsskapande, motivationshöjande förmån. Tillskott av nya visioner och aktuella insikter. Varför ska man läsa en MPA? Det ställs stora krav på offentlig verksamhet. Medborgarna förväntar sig en professionell verksamhet med korta handläggningstider och bra service. Dessutom är regeringen tydlig med sina krav på hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför är det jättebra om de som står inför den här utmaningen, till exempel de som jobbar inom stat, kommun och landsting, läser utbildningen. Vad finns det för behov av en MPA just nu? Idag är medborgarna mer medvetna om sina rättigheter än tidigare. Kraven är särskilt stora nu eftersom många verksamheter behöver förbättras samtidigt som resurserna minskar. MPA har, till skillnad från liknande utbildningar för vinstdrivande företag, andra perspektiv på ekonomisk styrning och väger inte bara in ekonomiskt resultat. Hur kan man som arbetsgivare dra nytta av en MPA vid Stockholms universitet? Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. MPA erbjuder både verktyg och metoder som kan förbättra offentlig verksamhet så att bra tjänster kan levereras effektivt till medborgarna. Eftersom offentlig verksamhet är så omfattande och har mycket gemensamt behövs det en särskild utbildning där man kan lära av varandras erfarenheter och bilda bestående nätverk. Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. Ur arbetsgivarens synvinkel 6 7

5 Det har varit intressant att ta del av den aktuella forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Erfarenhet och ledarskap Som planeringsdirektör vid Fortifikationsverket i Eskilstuna ansvarar Kenneth Sjöstrand för myndighetens verksamhetsplanering. När stabsorganisationen växte kände han ett behov av att förändra sig som ledare. För honom var det nödvändigt att kursupplägget gick att kombinera med jobb och familjeliv. Hur har uppdelningen mellan teori och praktik fungerat? Det har varit intressant att ta del av forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Genom att träffa de andra deltagarna har vi också haft möjlighet att bolla våra jobbproblem med varandra och få nya infallsvinklar. Det har blivit en bra dynamik mellan teori och praktik. Lärarna har varit jättebra; tydliga med vilka krav och förväntningar de har och vi har alltid kunnat ringa eller mejla dem med våra frågor. Hur har du förändrats som chef under tiden? Jag har vuxit som chef och fått med mig nya verktyg i form av teorier och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten att bli ännu bättre. Eftersom jag har fått mer insikt om hur verksamheten kan och bör ledas har jag också fått bättre argument mot konsulter och kan ställa andra krav på dem. Vad vill du ge för råd till framtida DELTAGARE? Upplägget med studier på universitetet varannan fredag var en av anledningarna till att jag valde att läsa vid Stockholms universitet. Ett tips till framtida deltagare är att boka in alla fredagar för att få tid att plugga. Med heltidsjobb och familj krävs det en del pusslande. Men det har varit värt det, utbildningen har motsvarat mina förväntningar. Kristina Sparreljung jobbar som insamlingschef för Hjärt- Lungfonden och har tidigare läst ledarskap med inriktning mot verksamhetsutveckling och affärsstyrning. Hon ville bli en ännu mer kompetent ledare och letade länge för att hitta den perfekta utbildningen. Varför valde du att studera vid Stockholms universitet? Jag letade länge för att hitta en utbildning med hög kvalitet som också skulle passa mitt schema. Under utbildningen har jag lagt ner mycket tid och engagemang och fått väldigt mycket tillbaka. Kursen har levt upp till mina förväntningar med utmanande ämnen, bra lärare och givande gruppdiskussioner. Hur har din arbetsgivare kunnat dra nytta av din utbildning? På Hjärt-Lungfonden har vi precis arbetat fram en ny femårstrategi och en ny varumärkes- och kommunikationsplattform. Där har utbildningen varit till stor hjälp. Jag har också en annan infallsvinkel på problem idag. Nu har jag ett mer holistiskt synsätt och ser större mångfald i lösningarna än jag gjorde tidigare. Jag har definitivt utvecklats i mitt ledarskap. Vad är det viktigaste du tar med dig? Den litteratur vi har läst har gjort stort intryck på mig och jag kommer på mig själv med att fortfarande fundera över de frågeställningar som diskuterades. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta ha kontakt med varandra efter kursen. Gruppen är ett värdefullt nätverk. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Vikten av att reflektera 8 9

6 Tidigare har det saknats avancerade och kvalificerade chefsutbildningar som bara inriktar sig på offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen Johan Lembke, Fil. dr Verksamhetschef, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom lärande baseras på erfarenheter från tidigare situationer, och den värld vi verkar i tenderar att förändras och bli mer komplex, kan vi aldrig bli fullärda. Läs mer om innehållet i de olika kurserna på s Internationell forskning visar att en organisations resultat och framgångar till en betydande grad påverkas av dess chefer och de beslut de fattar. Trots detta har det saknats avancerade och kvalificerade professionsutbildningar skräddarsydda för chefer inom icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen är att bidra till utvecklingen av chefsrollen och främja karriärutveckling, personalförsörjningssystem och tjänstestrukturer inom offentliga och icke-vinstdrivande organisationer. Undervisningen genomsyras av en syn på människor som den främsta tillgången i all verksamhet. Du utbildas till en expert som professionellt förvaltar och förstärker detta humankapital och lär dig att tillämpa vetenskapliga modeller för att förstå verksamheter och kunna rekommendera och genomföra beslut. MPA-programmet har utvecklats i samma anda som liknande utbildningar vid till exempel Harvard Kennedy School of Government men tar särskilt upp svenska förhållanden. Darek Haftor, Fil. dr och docent Studierektor, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I början ligger fokus på att du ska förstå dig själv och andra. Utifrån beprövad vetenskap diskuteras individens roll, gruppdynamik och vad som krävs för ett professionellt ledarskap. Komplexiteten ökar under utbildningens gång. Senare i kursen lär du dig att formulera ideal och sätta upp och nå mål för produktion och ekonomi. Du fördjupar dig i hur man styr verksamheter i enlighet med långsiktiga strategier och i förhållande till omvärlden. Den sista terminen genomför du ett MPA-projekt i din egen organisation. Då får du tillfälle att applicera alla kunskaper från tidigare moment och att kritiskt utvärdera din lösning

7 KURSINNEHÅLL TERMIN 1 TERMIN 2 TERMIN 3 TERMIN 4 Chef (5 hp) Organisation (5 hp) Omvärld (5 hp) MPA-projekt (15 hp) En introduktion till MPA-utbildningen. Inledande kunskap, kontext, kunskapsavvägning, kommunikation, insikter och förhållningssätt till utmaningar i offentlig ledning. Praktiska tillvägagångssätt för hur en chef och ledare kan kommunicera effektivt med sin omvärld. Deltagare utvecklar förmågan att analysera och förstå en organisation. Att identifiera begränsningar och möjligheter. Olika perspektiv och synsätt på en organisation: analys av en organisation, design av en organisation och förändring av en organisation. Tjänstemannens roll i offentlig sektor. Vi fördjupar och utvecklar förmågan att förstå omvärlden för en verksamhet samt hur den kan analyseras, påverkas och nyttjas. Frågeställningar som tas upp är: Vilka intressenter finns vanligen i denna omvärld? Vad menas med interaktionen mellan verksamhet och omvärld? Vad innebär det för verksamhet, värdegrund och ekonomi? Ledning och samhällsansvar? Hur ser påverkan och styrning ut? Det övergripande målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om hur en kvalificerad och strategisk verksamhetsutredning kan planeras och genomförs. Att kunna identifiera och formulera ett område för ett strategiskt behov för en verksamhet. Att kunna planera för genomförande av ett projekt för strategiskt utredningsarbete. Att kunna identifiera och inhämta relevant teoribildning och verksamhetsdata för genomförande av Ledarskap (5 hp) Tar upp frågor som: Vad är ledarskap? Vilka ledarskapsstilar finns det? Vad är grupp- Tjänster (5 hp) Målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om Verksamhetsstrategi (5 hp) Målet med kursen är att ge kunskap om verksamhetsstrategi. Här adresseras frågor analys och design av en verksamhet. Att kunna härleda strategiska analysresultat och forma designförslag för en verksamhet. dynamik? Hur kan gruppdynamik ledas och analys, design och styrning av tjänster. Exem- som: Vad menas med strategi för en icke vinst- påverkas? Kursens mål är att förse deltagare pel på frågor som tas upp är: Vad är en organi- drivande verksamhet? Vilka typer av strate- med kunskap, insikter och förhållningssätt sations erbjudande? Vad är en tjänst och hur giska perspektiv finns det? Hur kan en strategi vid arbetsledning. kan den utformas? Hur kan tjänsteproduktion införas och följas upp? Vad innebär politiska styras? Vad innebär digitala eller e-tjänster? mål för verksamheten? Kundperspektiv på offentliga tjänster. Problemstrukturering (5 hp) Verksamhetsekonomi (5 hp) Verksamhetsstyrning (5 hp) Vi går igenom vad som kan vara problem eller en problematisk situation. Hur upplever och strukturerar människor problematiska situationer? Varför är strukturering av problem viktigt för en verksamhet? Målet är att förse Kursen bygger på ett samspel mellan finans och redovisning för övergripande kunskap om ekonomiska och finansiella samband i en organisation för beslutsfattande och helhetsförståelse. Kursen tar upp frågor som: Vilka typer av verksamhetsstyrning finns det? Kund och medborgarfokus? Hur kan verksamhetsstyrning införas, utvärderas och följas upp? Kvalitetskrav från organisation och samhälle? Verksamhet, mål deltagare med kunskap att strukturera problem- och regler? Styrmodeller och styrsystem? atiska situationer i sociala sammanhang

8 Programupplägg och undervisning Vecka 1 Vecka 3 Vecka 5 Vecka 7 FREDAG 1 FREDAG 2 FREDAG 3 TORSDAG Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Presentationer av inlämningsuppgift TERMIN 1 Kurs 1 25 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 1 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 2 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 3 75 timmar klasstid MPA-projekt TERMIN 4 MPA-programmet omfattar 60 högskolepoäng (15 poäng per termin). Undervisning ges varannan fredag (nio heldagar per termin) kl samt tre torsdagar (kl ) i anslutning till fredagsundervisningen. Den fjärde terminen gör deltagarna ett MPA-projekt med stöd av handledare. Utbildningen varar två år (fyra terminer) om du studerar utan uppehåll. Studieuppehåll på en eller två terminer är tillåtna. Programmet innehåller inga internationella resor eller lektioner på kvällar eller helger och medför således inga större avbrott för arbete och privatliv. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men med en stor del av kurslitteraturen och eventuellt gästföreläsningar på engelska

9 det ledande forskningsuniversitetet i huvudstaden sveriges största företagsekonomiska institution Stockholms universitet erbjuder kunskap som är baserad på forskningsresultat. Det är Nordens största universitet och här sker utbildning på högsta nivå, nära samhällsutveckling och arbetsmarknad. Fler än studenter och medarbetare gör Stockholms universitet till en levande plats, där öppna sinnen möts och utvecklas. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och undervisningen håller hög kvalitet. Lärosätet deltar aktivt i regionala, nationella och internationella samarbeten och debatter. Studenter från Stockholms universitet återfinns på ledande platser inom alla områden i näringsliv och samhälle. Verksamheten på Stockholms universitet har sedan starten 1878 varit tillgänglig och integrerad med samhället och är så ännu i dag. Företagsekonomiska institutionen, School of Business, är en av norra Europas största utbildningsinstitutioner med över 3000 studenter, ett sjuttiotal undervisande forskare och ett tjugotal doktorander. Hos oss utbildas framtidens ledare i företag och offentlig förvaltning. Institutionen har en tydlig akademisk profil och strävar efter att utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är våra ledstjärnor. Tack vare nära kontakter med näringsliv och forskning, nationellt och internationellt, skapas lärande över gränserna. Gästföreläsare och professorer från världens alla hörn attraheras av vårt utbud och vår filosofi. Företagsekonomiska institutionen bedriver samhällsvetenskaplig forskning om mänskligt beteende i företag, marknader och andra organisationer. Våra huvudområden är finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Det internationella utbytet är rikt och flera av våra forskare är internationellt erkända. Du hittar Företagsekonomiska institutionen i det anrika Kräftriket, ett vackert beläget campusområde intill natursköna Brunnsviken med gångavstånd till Stockholms city. Välkommen! 16 17

10 Ansökan Vi tar in deltagare per utbildningsstart. Ju tidigare du inleder din ansökan och anmäler dig desto bättre eftersom vi erbjuder ett begränsat antal platser. KONTAKTA OSS PÅ ELLER Antagningskrav Kandidatexamen (eller minst 120 poäng) samt minst fem års yrkeserfarenhet. Undantag från antagningskravet kan göras för de deltagare som kan uppvisa en längre arbetslivserfarenhet (cirka tio år eller mer). Du bör vara motiverad och målinriktad för att kunna hantera utmaningen med ett krävande utbildningsprogram parallellt med arbete. AntagningsprocESS och antagningspolicy Kontakta oss på och boka in ett personligt besök. Efter besöket skickar du in en programanmälan som du får av oss. Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till mångfald inom många olika områden. Inom två veckor efter det att vi har fått in din anmälan får du ett antagningsbesked. Deltagaravgift Programavgiften för deltagande är kronor (med reservation för prishöjningar, moms tillkommer). Det är deltagarens organisation eller företag som betalar avgiften. Du behöver därmed din arbetsgivares stöd för att skriva in dig på programmet. Programavgiften faktureras normalt terminsvis och ska betalas innan varje terminsstart. Produktion: Kärnhuset Foto: Mia Åkermark, Orasis foto (3, 10), Fredrik Jansson, Highres (4, 8, 9, 14, 16, 17) 18 19

11 Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm Webb: E-post:

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE

MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE MASTERUTBILDNING I INTERNATIONELLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Inledning 5 Bakgrund och idé 6 KURSBESKRIVNING TERMIN 1 Strategi och ledarskap 11 TERMIN 2 Styrning och marknadsföring 12 TERMIN 3 Internationellt

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå Text och foto: Elisabeth Kempemo frilansjournalist, Stockholm Att utveckla sitt vardagsnära

Läs mer

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK E Certifikat Marknadsföring E Certifikat Key Account

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer