MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet"

Transkript

1 MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen

2 Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges vid Sveriges största företagsekonomiska universitetsinstitution vid ett internationellt väletablerat universitet. Intensiv undervisning varannan fredag. Schemat är anpassat till dig som är yrkesverksam. Vi kan stolt presentera en specialiserad utbildning för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Unik utbildningsprofil fokuserad på svensk ledarskaps- och managementtradition. Huvudsakligen på svenska. Väl genomtänkt vidareutbildning med tydlig röd tråd. Ger praktiska verktyg och utvecklar förmåga till ett självständigt ledarskap. Tar avstamp i den senaste forskningen. Teori, praktiska exempel och erfarenheter varvas med kritiskt tänkande och inspirerande diskussioner. Erfarna deltagare från offentlig sektor och icke vinstdrivande organisationer. Socialt stimulerande och intellektuellt utmanande miljö. Som ett av de första utbildningssätena i Sverige kan Stockholms universitet stolt presentera ett Master of Public Administrationprogram. Det är en specialiserad utbildning, speciellt framtagen för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. MPA är en väletablerad utbildning utomlands men relativt ny i Sverige. Den exklusiviteten, kombinerat med Stockholms universitets storlek, historia och akademiska styrka gör oss till ett tryggt val för dig som vill vidareutvecklas som ledare. Thomas Hartman Prefekt Ekon. dr och professor Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 3

3 Led framgångsrikt I OFFENTLIG SEKTOR Från och med hösten 2012 erbjuder Stockholms universitet som ett av få universitet i Sverige ett kvalificerat Master of Public Administrationprogram i executiveformat. Programmet riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och vill utvecklas som ledare. Under två år får du gedigen träning i att ta ett helhetsgrepp om affärsmannaskap, management och ledarskap. Utbildningen är universitetsbaserad och marknadsanpassad, med lärare i framkant av internationell forskning. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svensk ledarskaps- och managementtradition. Målet är att du ska utvecklas till en ansvarstagande, reflekterande och professionell ledare genom att du får en helhetssyn och förståelse för att alla organisationer börjar och slutar med människor. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svenskt ledarskap FÖR ORGANISATIONER OCH VERKSAMHETER. Vårt MPA-program kräver inga större avbrott i ditt arbete eller privatliv. Undervisningen är främst förlagd till varannan fredag, i grupper om deltagare, och sker huvudsakligen på svenska. Eftersom du arbetar parallellt med studierna kan du omedelbart börja tillämpa dina kunskaper i arbetslivet. Programmet passar dig som är ute efter en avancerad, vetenskapligt förankrad chefsutbildning av hög kvalitet. Deltagarna kommer från olika typer av organisationer och har redan, eller önskar att få, helhetsansvar för en verksamhet. Genom MPA-programmet får du en förståelse för hur du ska leda offentliga och ickevinstdrivande organisationer på ett framgångsrikt sätt. 4 5

4 En utbildning många fördelar Ekonomistyrningsverket utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter. Generaldirektör Mats Wikström tycker att icke vinstdrivande organisationer har mycket att vinna på att låta sina anställda läsa en MPA. En välbehövlig kvalitetsutbildning som ligger rätt i tiden. Nytta för din karriär Nytta för din verksamhet MPA är en internationellt erkänd vidareutbildning. Utbildningen sker vid Stockholms universitet som är ett av Europas ledande lärosäten och rankat bland världens 100 bästa universitet. Utvidga ditt professionella och personliga nätverk. Få inblick i andra organisationer och inspireras av föreläsares och deltagares erfarenheter. Upptäck nya affärsmöjligheter. Bli bättre på kreativ problemlösning och lär dig att se saker ur flera perspektiv. Få konkreta verktyg att använda i ditt dagliga arbete, baserade på den senaste forskningen. Öka din självinsikt och förmåga att se dig själv och din organisation i ett större sammanhang. Bli tryggare i din ledande roll. Få en bredare syn på ledarskap och management tack vare närheten till andra ämnesområden vid universitetet. MPA är en avancerad chefsutbildning inom offentlig sektor. Det är en tillgång för organisationen att ha medarbetare med MPA-kompetens. Deltagaren kan fullfölja sina åtaganden på arbetet samtidigt som han eller hon utvecklas till en insiktsfull ledare med kunskap grundad i vetenskapliga forskningsresultat. Deltagaren bidrar till organisationens långsiktiga utveckling på en alltmer kunskapsintensiv marknad. Deltagaren stärker sin förmåga att styra effektivt, att förstå hur organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt i en ständigt föränderlig omgivning. Verksamheten berikas med en medarbetare som är rustad att bemöta långsiktiga utmaningar med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Lojalitetsskapande, motivationshöjande förmån. Tillskott av nya visioner och aktuella insikter. Varför ska man läsa en MPA? Det ställs stora krav på offentlig verksamhet. Medborgarna förväntar sig en professionell verksamhet med korta handläggningstider och bra service. Dessutom är regeringen tydlig med sina krav på hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför är det jättebra om de som står inför den här utmaningen, till exempel de som jobbar inom stat, kommun och landsting, läser utbildningen. Vad finns det för behov av en MPA just nu? Idag är medborgarna mer medvetna om sina rättigheter än tidigare. Kraven är särskilt stora nu eftersom många verksamheter behöver förbättras samtidigt som resurserna minskar. MPA har, till skillnad från liknande utbildningar för vinstdrivande företag, andra perspektiv på ekonomisk styrning och väger inte bara in ekonomiskt resultat. Hur kan man som arbetsgivare dra nytta av en MPA vid Stockholms universitet? Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. MPA erbjuder både verktyg och metoder som kan förbättra offentlig verksamhet så att bra tjänster kan levereras effektivt till medborgarna. Eftersom offentlig verksamhet är så omfattande och har mycket gemensamt behövs det en särskild utbildning där man kan lära av varandras erfarenheter och bilda bestående nätverk. Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. Ur arbetsgivarens synvinkel 6 7

5 Det har varit intressant att ta del av den aktuella forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Erfarenhet och ledarskap Som planeringsdirektör vid Fortifikationsverket i Eskilstuna ansvarar Kenneth Sjöstrand för myndighetens verksamhetsplanering. När stabsorganisationen växte kände han ett behov av att förändra sig som ledare. För honom var det nödvändigt att kursupplägget gick att kombinera med jobb och familjeliv. Hur har uppdelningen mellan teori och praktik fungerat? Det har varit intressant att ta del av forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Genom att träffa de andra deltagarna har vi också haft möjlighet att bolla våra jobbproblem med varandra och få nya infallsvinklar. Det har blivit en bra dynamik mellan teori och praktik. Lärarna har varit jättebra; tydliga med vilka krav och förväntningar de har och vi har alltid kunnat ringa eller mejla dem med våra frågor. Hur har du förändrats som chef under tiden? Jag har vuxit som chef och fått med mig nya verktyg i form av teorier och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten att bli ännu bättre. Eftersom jag har fått mer insikt om hur verksamheten kan och bör ledas har jag också fått bättre argument mot konsulter och kan ställa andra krav på dem. Vad vill du ge för råd till framtida DELTAGARE? Upplägget med studier på universitetet varannan fredag var en av anledningarna till att jag valde att läsa vid Stockholms universitet. Ett tips till framtida deltagare är att boka in alla fredagar för att få tid att plugga. Med heltidsjobb och familj krävs det en del pusslande. Men det har varit värt det, utbildningen har motsvarat mina förväntningar. Kristina Sparreljung jobbar som insamlingschef för Hjärt- Lungfonden och har tidigare läst ledarskap med inriktning mot verksamhetsutveckling och affärsstyrning. Hon ville bli en ännu mer kompetent ledare och letade länge för att hitta den perfekta utbildningen. Varför valde du att studera vid Stockholms universitet? Jag letade länge för att hitta en utbildning med hög kvalitet som också skulle passa mitt schema. Under utbildningen har jag lagt ner mycket tid och engagemang och fått väldigt mycket tillbaka. Kursen har levt upp till mina förväntningar med utmanande ämnen, bra lärare och givande gruppdiskussioner. Hur har din arbetsgivare kunnat dra nytta av din utbildning? På Hjärt-Lungfonden har vi precis arbetat fram en ny femårstrategi och en ny varumärkes- och kommunikationsplattform. Där har utbildningen varit till stor hjälp. Jag har också en annan infallsvinkel på problem idag. Nu har jag ett mer holistiskt synsätt och ser större mångfald i lösningarna än jag gjorde tidigare. Jag har definitivt utvecklats i mitt ledarskap. Vad är det viktigaste du tar med dig? Den litteratur vi har läst har gjort stort intryck på mig och jag kommer på mig själv med att fortfarande fundera över de frågeställningar som diskuterades. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta ha kontakt med varandra efter kursen. Gruppen är ett värdefullt nätverk. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Vikten av att reflektera 8 9

6 Tidigare har det saknats avancerade och kvalificerade chefsutbildningar som bara inriktar sig på offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen Johan Lembke, Fil. dr Verksamhetschef, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom lärande baseras på erfarenheter från tidigare situationer, och den värld vi verkar i tenderar att förändras och bli mer komplex, kan vi aldrig bli fullärda. Läs mer om innehållet i de olika kurserna på s Internationell forskning visar att en organisations resultat och framgångar till en betydande grad påverkas av dess chefer och de beslut de fattar. Trots detta har det saknats avancerade och kvalificerade professionsutbildningar skräddarsydda för chefer inom icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen är att bidra till utvecklingen av chefsrollen och främja karriärutveckling, personalförsörjningssystem och tjänstestrukturer inom offentliga och icke-vinstdrivande organisationer. Undervisningen genomsyras av en syn på människor som den främsta tillgången i all verksamhet. Du utbildas till en expert som professionellt förvaltar och förstärker detta humankapital och lär dig att tillämpa vetenskapliga modeller för att förstå verksamheter och kunna rekommendera och genomföra beslut. MPA-programmet har utvecklats i samma anda som liknande utbildningar vid till exempel Harvard Kennedy School of Government men tar särskilt upp svenska förhållanden. Darek Haftor, Fil. dr och docent Studierektor, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I början ligger fokus på att du ska förstå dig själv och andra. Utifrån beprövad vetenskap diskuteras individens roll, gruppdynamik och vad som krävs för ett professionellt ledarskap. Komplexiteten ökar under utbildningens gång. Senare i kursen lär du dig att formulera ideal och sätta upp och nå mål för produktion och ekonomi. Du fördjupar dig i hur man styr verksamheter i enlighet med långsiktiga strategier och i förhållande till omvärlden. Den sista terminen genomför du ett MPA-projekt i din egen organisation. Då får du tillfälle att applicera alla kunskaper från tidigare moment och att kritiskt utvärdera din lösning

7 KURSINNEHÅLL TERMIN 1 TERMIN 2 TERMIN 3 TERMIN 4 Chef (5 hp) Organisation (5 hp) Omvärld (5 hp) MPA-projekt (15 hp) En introduktion till MPA-utbildningen. Inledande kunskap, kontext, kunskapsavvägning, kommunikation, insikter och förhållningssätt till utmaningar i offentlig ledning. Praktiska tillvägagångssätt för hur en chef och ledare kan kommunicera effektivt med sin omvärld. Deltagare utvecklar förmågan att analysera och förstå en organisation. Att identifiera begränsningar och möjligheter. Olika perspektiv och synsätt på en organisation: analys av en organisation, design av en organisation och förändring av en organisation. Tjänstemannens roll i offentlig sektor. Vi fördjupar och utvecklar förmågan att förstå omvärlden för en verksamhet samt hur den kan analyseras, påverkas och nyttjas. Frågeställningar som tas upp är: Vilka intressenter finns vanligen i denna omvärld? Vad menas med interaktionen mellan verksamhet och omvärld? Vad innebär det för verksamhet, värdegrund och ekonomi? Ledning och samhällsansvar? Hur ser påverkan och styrning ut? Det övergripande målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om hur en kvalificerad och strategisk verksamhetsutredning kan planeras och genomförs. Att kunna identifiera och formulera ett område för ett strategiskt behov för en verksamhet. Att kunna planera för genomförande av ett projekt för strategiskt utredningsarbete. Att kunna identifiera och inhämta relevant teoribildning och verksamhetsdata för genomförande av Ledarskap (5 hp) Tar upp frågor som: Vad är ledarskap? Vilka ledarskapsstilar finns det? Vad är grupp- Tjänster (5 hp) Målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om Verksamhetsstrategi (5 hp) Målet med kursen är att ge kunskap om verksamhetsstrategi. Här adresseras frågor analys och design av en verksamhet. Att kunna härleda strategiska analysresultat och forma designförslag för en verksamhet. dynamik? Hur kan gruppdynamik ledas och analys, design och styrning av tjänster. Exem- som: Vad menas med strategi för en icke vinst- påverkas? Kursens mål är att förse deltagare pel på frågor som tas upp är: Vad är en organi- drivande verksamhet? Vilka typer av strate- med kunskap, insikter och förhållningssätt sations erbjudande? Vad är en tjänst och hur giska perspektiv finns det? Hur kan en strategi vid arbetsledning. kan den utformas? Hur kan tjänsteproduktion införas och följas upp? Vad innebär politiska styras? Vad innebär digitala eller e-tjänster? mål för verksamheten? Kundperspektiv på offentliga tjänster. Problemstrukturering (5 hp) Verksamhetsekonomi (5 hp) Verksamhetsstyrning (5 hp) Vi går igenom vad som kan vara problem eller en problematisk situation. Hur upplever och strukturerar människor problematiska situationer? Varför är strukturering av problem viktigt för en verksamhet? Målet är att förse Kursen bygger på ett samspel mellan finans och redovisning för övergripande kunskap om ekonomiska och finansiella samband i en organisation för beslutsfattande och helhetsförståelse. Kursen tar upp frågor som: Vilka typer av verksamhetsstyrning finns det? Kund och medborgarfokus? Hur kan verksamhetsstyrning införas, utvärderas och följas upp? Kvalitetskrav från organisation och samhälle? Verksamhet, mål deltagare med kunskap att strukturera problem- och regler? Styrmodeller och styrsystem? atiska situationer i sociala sammanhang

8 Programupplägg och undervisning Vecka 1 Vecka 3 Vecka 5 Vecka 7 FREDAG 1 FREDAG 2 FREDAG 3 TORSDAG Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Presentationer av inlämningsuppgift TERMIN 1 Kurs 1 25 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 1 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 2 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 3 75 timmar klasstid MPA-projekt TERMIN 4 MPA-programmet omfattar 60 högskolepoäng (15 poäng per termin). Undervisning ges varannan fredag (nio heldagar per termin) kl samt tre torsdagar (kl ) i anslutning till fredagsundervisningen. Den fjärde terminen gör deltagarna ett MPA-projekt med stöd av handledare. Utbildningen varar två år (fyra terminer) om du studerar utan uppehåll. Studieuppehåll på en eller två terminer är tillåtna. Programmet innehåller inga internationella resor eller lektioner på kvällar eller helger och medför således inga större avbrott för arbete och privatliv. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men med en stor del av kurslitteraturen och eventuellt gästföreläsningar på engelska

9 det ledande forskningsuniversitetet i huvudstaden sveriges största företagsekonomiska institution Stockholms universitet erbjuder kunskap som är baserad på forskningsresultat. Det är Nordens största universitet och här sker utbildning på högsta nivå, nära samhällsutveckling och arbetsmarknad. Fler än studenter och medarbetare gör Stockholms universitet till en levande plats, där öppna sinnen möts och utvecklas. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och undervisningen håller hög kvalitet. Lärosätet deltar aktivt i regionala, nationella och internationella samarbeten och debatter. Studenter från Stockholms universitet återfinns på ledande platser inom alla områden i näringsliv och samhälle. Verksamheten på Stockholms universitet har sedan starten 1878 varit tillgänglig och integrerad med samhället och är så ännu i dag. Företagsekonomiska institutionen, School of Business, är en av norra Europas största utbildningsinstitutioner med över 3000 studenter, ett sjuttiotal undervisande forskare och ett tjugotal doktorander. Hos oss utbildas framtidens ledare i företag och offentlig förvaltning. Institutionen har en tydlig akademisk profil och strävar efter att utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är våra ledstjärnor. Tack vare nära kontakter med näringsliv och forskning, nationellt och internationellt, skapas lärande över gränserna. Gästföreläsare och professorer från världens alla hörn attraheras av vårt utbud och vår filosofi. Företagsekonomiska institutionen bedriver samhällsvetenskaplig forskning om mänskligt beteende i företag, marknader och andra organisationer. Våra huvudområden är finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Det internationella utbytet är rikt och flera av våra forskare är internationellt erkända. Du hittar Företagsekonomiska institutionen i det anrika Kräftriket, ett vackert beläget campusområde intill natursköna Brunnsviken med gångavstånd till Stockholms city. Välkommen! 16 17

10 Ansökan Vi tar in deltagare per utbildningsstart. Ju tidigare du inleder din ansökan och anmäler dig desto bättre eftersom vi erbjuder ett begränsat antal platser. KONTAKTA OSS PÅ ELLER Antagningskrav Kandidatexamen (eller minst 120 poäng) samt minst fem års yrkeserfarenhet. Undantag från antagningskravet kan göras för de deltagare som kan uppvisa en längre arbetslivserfarenhet (cirka tio år eller mer). Du bör vara motiverad och målinriktad för att kunna hantera utmaningen med ett krävande utbildningsprogram parallellt med arbete. AntagningsprocESS och antagningspolicy Kontakta oss på och boka in ett personligt besök. Efter besöket skickar du in en programanmälan som du får av oss. Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till mångfald inom många olika områden. Inom två veckor efter det att vi har fått in din anmälan får du ett antagningsbesked. Deltagaravgift Programavgiften för deltagande är kronor (med reservation för prishöjningar, moms tillkommer). Det är deltagarens organisation eller företag som betalar avgiften. Du behöver därmed din arbetsgivares stöd för att skriva in dig på programmet. Programavgiften faktureras normalt terminsvis och ska betalas innan varje terminsstart. Produktion: Kärnhuset Foto: Mia Åkermark, Orasis foto (3, 10), Fredrik Jansson, Highres (4, 8, 9, 14, 16, 17) 18 19

11 Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm Webb: E-post:

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå

STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå STQM och Ersta Sköndal högskola startar långsiktigt samarbete Modern, vardagsnära ledarskapsutbildning på högskolenivå Text och foto: Elisabeth Kempemo frilansjournalist, Stockholm Att utveckla sitt vardagsnära

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer