MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet"

Transkript

1 MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen

2 Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges vid Sveriges största företagsekonomiska universitetsinstitution vid ett internationellt väletablerat universitet. Intensiv undervisning varannan fredag. Schemat är anpassat till dig som är yrkesverksam. Vi kan stolt presentera en specialiserad utbildning för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Unik utbildningsprofil fokuserad på svensk ledarskaps- och managementtradition. Huvudsakligen på svenska. Väl genomtänkt vidareutbildning med tydlig röd tråd. Ger praktiska verktyg och utvecklar förmåga till ett självständigt ledarskap. Tar avstamp i den senaste forskningen. Teori, praktiska exempel och erfarenheter varvas med kritiskt tänkande och inspirerande diskussioner. Erfarna deltagare från offentlig sektor och icke vinstdrivande organisationer. Socialt stimulerande och intellektuellt utmanande miljö. Som ett av de första utbildningssätena i Sverige kan Stockholms universitet stolt presentera ett Master of Public Administrationprogram. Det är en specialiserad utbildning, speciellt framtagen för chefer och ledare i offentliga och icke vinstdrivande organisationer. MPA är en väletablerad utbildning utomlands men relativt ny i Sverige. Den exklusiviteten, kombinerat med Stockholms universitets storlek, historia och akademiska styrka gör oss till ett tryggt val för dig som vill vidareutvecklas som ledare. Thomas Hartman Prefekt Ekon. dr och professor Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 3

3 Led framgångsrikt I OFFENTLIG SEKTOR Från och med hösten 2012 erbjuder Stockholms universitet som ett av få universitet i Sverige ett kvalificerat Master of Public Administrationprogram i executiveformat. Programmet riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och vill utvecklas som ledare. Under två år får du gedigen träning i att ta ett helhetsgrepp om affärsmannaskap, management och ledarskap. Utbildningen är universitetsbaserad och marknadsanpassad, med lärare i framkant av internationell forskning. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svensk ledarskaps- och managementtradition. Målet är att du ska utvecklas till en ansvarstagande, reflekterande och professionell ledare genom att du får en helhetssyn och förståelse för att alla organisationer börjar och slutar med människor. Vi erbjuder en unik utbildningsprofil med fokus på svenskt ledarskap FÖR ORGANISATIONER OCH VERKSAMHETER. Vårt MPA-program kräver inga större avbrott i ditt arbete eller privatliv. Undervisningen är främst förlagd till varannan fredag, i grupper om deltagare, och sker huvudsakligen på svenska. Eftersom du arbetar parallellt med studierna kan du omedelbart börja tillämpa dina kunskaper i arbetslivet. Programmet passar dig som är ute efter en avancerad, vetenskapligt förankrad chefsutbildning av hög kvalitet. Deltagarna kommer från olika typer av organisationer och har redan, eller önskar att få, helhetsansvar för en verksamhet. Genom MPA-programmet får du en förståelse för hur du ska leda offentliga och ickevinstdrivande organisationer på ett framgångsrikt sätt. 4 5

4 En utbildning många fördelar Ekonomistyrningsverket utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter. Generaldirektör Mats Wikström tycker att icke vinstdrivande organisationer har mycket att vinna på att låta sina anställda läsa en MPA. En välbehövlig kvalitetsutbildning som ligger rätt i tiden. Nytta för din karriär Nytta för din verksamhet MPA är en internationellt erkänd vidareutbildning. Utbildningen sker vid Stockholms universitet som är ett av Europas ledande lärosäten och rankat bland världens 100 bästa universitet. Utvidga ditt professionella och personliga nätverk. Få inblick i andra organisationer och inspireras av föreläsares och deltagares erfarenheter. Upptäck nya affärsmöjligheter. Bli bättre på kreativ problemlösning och lär dig att se saker ur flera perspektiv. Få konkreta verktyg att använda i ditt dagliga arbete, baserade på den senaste forskningen. Öka din självinsikt och förmåga att se dig själv och din organisation i ett större sammanhang. Bli tryggare i din ledande roll. Få en bredare syn på ledarskap och management tack vare närheten till andra ämnesområden vid universitetet. MPA är en avancerad chefsutbildning inom offentlig sektor. Det är en tillgång för organisationen att ha medarbetare med MPA-kompetens. Deltagaren kan fullfölja sina åtaganden på arbetet samtidigt som han eller hon utvecklas till en insiktsfull ledare med kunskap grundad i vetenskapliga forskningsresultat. Deltagaren bidrar till organisationens långsiktiga utveckling på en alltmer kunskapsintensiv marknad. Deltagaren stärker sin förmåga att styra effektivt, att förstå hur organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt i en ständigt föränderlig omgivning. Verksamheten berikas med en medarbetare som är rustad att bemöta långsiktiga utmaningar med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Lojalitetsskapande, motivationshöjande förmån. Tillskott av nya visioner och aktuella insikter. Varför ska man läsa en MPA? Det ställs stora krav på offentlig verksamhet. Medborgarna förväntar sig en professionell verksamhet med korta handläggningstider och bra service. Dessutom är regeringen tydlig med sina krav på hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Därför är det jättebra om de som står inför den här utmaningen, till exempel de som jobbar inom stat, kommun och landsting, läser utbildningen. Vad finns det för behov av en MPA just nu? Idag är medborgarna mer medvetna om sina rättigheter än tidigare. Kraven är särskilt stora nu eftersom många verksamheter behöver förbättras samtidigt som resurserna minskar. MPA har, till skillnad från liknande utbildningar för vinstdrivande företag, andra perspektiv på ekonomisk styrning och väger inte bara in ekonomiskt resultat. Hur kan man som arbetsgivare dra nytta av en MPA vid Stockholms universitet? Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. MPA erbjuder både verktyg och metoder som kan förbättra offentlig verksamhet så att bra tjänster kan levereras effektivt till medborgarna. Eftersom offentlig verksamhet är så omfattande och har mycket gemensamt behövs det en särskild utbildning där man kan lära av varandras erfarenheter och bilda bestående nätverk. Med en sådan här ambitiös akademisk utbildning kan icke vinstdrivande organisationer locka till sig och utveckla nödvändig kompetens. Ur arbetsgivarens synvinkel 6 7

5 Det har varit intressant att ta del av den aktuella forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Erfarenhet och ledarskap Som planeringsdirektör vid Fortifikationsverket i Eskilstuna ansvarar Kenneth Sjöstrand för myndighetens verksamhetsplanering. När stabsorganisationen växte kände han ett behov av att förändra sig som ledare. För honom var det nödvändigt att kursupplägget gick att kombinera med jobb och familjeliv. Hur har uppdelningen mellan teori och praktik fungerat? Det har varit intressant att ta del av forskningen kring managementfrågor som drivs vid Stockholms universitet. Genom att träffa de andra deltagarna har vi också haft möjlighet att bolla våra jobbproblem med varandra och få nya infallsvinklar. Det har blivit en bra dynamik mellan teori och praktik. Lärarna har varit jättebra; tydliga med vilka krav och förväntningar de har och vi har alltid kunnat ringa eller mejla dem med våra frågor. Hur har du förändrats som chef under tiden? Jag har vuxit som chef och fått med mig nya verktyg i form av teorier och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten att bli ännu bättre. Eftersom jag har fått mer insikt om hur verksamheten kan och bör ledas har jag också fått bättre argument mot konsulter och kan ställa andra krav på dem. Vad vill du ge för råd till framtida DELTAGARE? Upplägget med studier på universitetet varannan fredag var en av anledningarna till att jag valde att läsa vid Stockholms universitet. Ett tips till framtida deltagare är att boka in alla fredagar för att få tid att plugga. Med heltidsjobb och familj krävs det en del pusslande. Men det har varit värt det, utbildningen har motsvarat mina förväntningar. Kristina Sparreljung jobbar som insamlingschef för Hjärt- Lungfonden och har tidigare läst ledarskap med inriktning mot verksamhetsutveckling och affärsstyrning. Hon ville bli en ännu mer kompetent ledare och letade länge för att hitta den perfekta utbildningen. Varför valde du att studera vid Stockholms universitet? Jag letade länge för att hitta en utbildning med hög kvalitet som också skulle passa mitt schema. Under utbildningen har jag lagt ner mycket tid och engagemang och fått väldigt mycket tillbaka. Kursen har levt upp till mina förväntningar med utmanande ämnen, bra lärare och givande gruppdiskussioner. Hur har din arbetsgivare kunnat dra nytta av din utbildning? På Hjärt-Lungfonden har vi precis arbetat fram en ny femårstrategi och en ny varumärkes- och kommunikationsplattform. Där har utbildningen varit till stor hjälp. Jag har också en annan infallsvinkel på problem idag. Nu har jag ett mer holistiskt synsätt och ser större mångfald i lösningarna än jag gjorde tidigare. Jag har definitivt utvecklats i mitt ledarskap. Vad är det viktigaste du tar med dig? Den litteratur vi har läst har gjort stort intryck på mig och jag kommer på mig själv med att fortfarande fundera över de frågeställningar som diskuterades. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta ha kontakt med varandra efter kursen. Gruppen är ett värdefullt nätverk. Jag har lärt mig otroligt mycket av de andra deltagarna under våra gruppdiskussioner. Vikten av att reflektera 8 9

6 Tidigare har det saknats avancerade och kvalificerade chefsutbildningar som bara inriktar sig på offentliga och icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen Johan Lembke, Fil. dr Verksamhetschef, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Eftersom lärande baseras på erfarenheter från tidigare situationer, och den värld vi verkar i tenderar att förändras och bli mer komplex, kan vi aldrig bli fullärda. Läs mer om innehållet i de olika kurserna på s Internationell forskning visar att en organisations resultat och framgångar till en betydande grad påverkas av dess chefer och de beslut de fattar. Trots detta har det saknats avancerade och kvalificerade professionsutbildningar skräddarsydda för chefer inom icke vinstdrivande organisationer. Tanken bakom utbildningen är att bidra till utvecklingen av chefsrollen och främja karriärutveckling, personalförsörjningssystem och tjänstestrukturer inom offentliga och icke-vinstdrivande organisationer. Undervisningen genomsyras av en syn på människor som den främsta tillgången i all verksamhet. Du utbildas till en expert som professionellt förvaltar och förstärker detta humankapital och lär dig att tillämpa vetenskapliga modeller för att förstå verksamheter och kunna rekommendera och genomföra beslut. MPA-programmet har utvecklats i samma anda som liknande utbildningar vid till exempel Harvard Kennedy School of Government men tar särskilt upp svenska förhållanden. Darek Haftor, Fil. dr och docent Studierektor, Centrum för företagsutbildning, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I början ligger fokus på att du ska förstå dig själv och andra. Utifrån beprövad vetenskap diskuteras individens roll, gruppdynamik och vad som krävs för ett professionellt ledarskap. Komplexiteten ökar under utbildningens gång. Senare i kursen lär du dig att formulera ideal och sätta upp och nå mål för produktion och ekonomi. Du fördjupar dig i hur man styr verksamheter i enlighet med långsiktiga strategier och i förhållande till omvärlden. Den sista terminen genomför du ett MPA-projekt i din egen organisation. Då får du tillfälle att applicera alla kunskaper från tidigare moment och att kritiskt utvärdera din lösning

7 KURSINNEHÅLL TERMIN 1 TERMIN 2 TERMIN 3 TERMIN 4 Chef (5 hp) Organisation (5 hp) Omvärld (5 hp) MPA-projekt (15 hp) En introduktion till MPA-utbildningen. Inledande kunskap, kontext, kunskapsavvägning, kommunikation, insikter och förhållningssätt till utmaningar i offentlig ledning. Praktiska tillvägagångssätt för hur en chef och ledare kan kommunicera effektivt med sin omvärld. Deltagare utvecklar förmågan att analysera och förstå en organisation. Att identifiera begränsningar och möjligheter. Olika perspektiv och synsätt på en organisation: analys av en organisation, design av en organisation och förändring av en organisation. Tjänstemannens roll i offentlig sektor. Vi fördjupar och utvecklar förmågan att förstå omvärlden för en verksamhet samt hur den kan analyseras, påverkas och nyttjas. Frågeställningar som tas upp är: Vilka intressenter finns vanligen i denna omvärld? Vad menas med interaktionen mellan verksamhet och omvärld? Vad innebär det för verksamhet, värdegrund och ekonomi? Ledning och samhällsansvar? Hur ser påverkan och styrning ut? Det övergripande målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om hur en kvalificerad och strategisk verksamhetsutredning kan planeras och genomförs. Att kunna identifiera och formulera ett område för ett strategiskt behov för en verksamhet. Att kunna planera för genomförande av ett projekt för strategiskt utredningsarbete. Att kunna identifiera och inhämta relevant teoribildning och verksamhetsdata för genomförande av Ledarskap (5 hp) Tar upp frågor som: Vad är ledarskap? Vilka ledarskapsstilar finns det? Vad är grupp- Tjänster (5 hp) Målet med kursen är att förse deltagare med kunskap, insikter och förhållningssätt om Verksamhetsstrategi (5 hp) Målet med kursen är att ge kunskap om verksamhetsstrategi. Här adresseras frågor analys och design av en verksamhet. Att kunna härleda strategiska analysresultat och forma designförslag för en verksamhet. dynamik? Hur kan gruppdynamik ledas och analys, design och styrning av tjänster. Exem- som: Vad menas med strategi för en icke vinst- påverkas? Kursens mål är att förse deltagare pel på frågor som tas upp är: Vad är en organi- drivande verksamhet? Vilka typer av strate- med kunskap, insikter och förhållningssätt sations erbjudande? Vad är en tjänst och hur giska perspektiv finns det? Hur kan en strategi vid arbetsledning. kan den utformas? Hur kan tjänsteproduktion införas och följas upp? Vad innebär politiska styras? Vad innebär digitala eller e-tjänster? mål för verksamheten? Kundperspektiv på offentliga tjänster. Problemstrukturering (5 hp) Verksamhetsekonomi (5 hp) Verksamhetsstyrning (5 hp) Vi går igenom vad som kan vara problem eller en problematisk situation. Hur upplever och strukturerar människor problematiska situationer? Varför är strukturering av problem viktigt för en verksamhet? Målet är att förse Kursen bygger på ett samspel mellan finans och redovisning för övergripande kunskap om ekonomiska och finansiella samband i en organisation för beslutsfattande och helhetsförståelse. Kursen tar upp frågor som: Vilka typer av verksamhetsstyrning finns det? Kund och medborgarfokus? Hur kan verksamhetsstyrning införas, utvärderas och följas upp? Kvalitetskrav från organisation och samhälle? Verksamhet, mål deltagare med kunskap att strukturera problem- och regler? Styrmodeller och styrsystem? atiska situationer i sociala sammanhang

8 Programupplägg och undervisning Vecka 1 Vecka 3 Vecka 5 Vecka 7 FREDAG 1 FREDAG 2 FREDAG 3 TORSDAG Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid 9-17 Klasstid Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Föreläsningar Diskussioner Övningar Presentationer av inlämningsuppgift TERMIN 1 Kurs 1 25 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 1 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 2 75 timmar klasstid Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 TERMIN 3 75 timmar klasstid MPA-projekt TERMIN 4 MPA-programmet omfattar 60 högskolepoäng (15 poäng per termin). Undervisning ges varannan fredag (nio heldagar per termin) kl samt tre torsdagar (kl ) i anslutning till fredagsundervisningen. Den fjärde terminen gör deltagarna ett MPA-projekt med stöd av handledare. Utbildningen varar två år (fyra terminer) om du studerar utan uppehåll. Studieuppehåll på en eller två terminer är tillåtna. Programmet innehåller inga internationella resor eller lektioner på kvällar eller helger och medför således inga större avbrott för arbete och privatliv. Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men med en stor del av kurslitteraturen och eventuellt gästföreläsningar på engelska

9 det ledande forskningsuniversitetet i huvudstaden sveriges största företagsekonomiska institution Stockholms universitet erbjuder kunskap som är baserad på forskningsresultat. Det är Nordens största universitet och här sker utbildning på högsta nivå, nära samhällsutveckling och arbetsmarknad. Fler än studenter och medarbetare gör Stockholms universitet till en levande plats, där öppna sinnen möts och utvecklas. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och undervisningen håller hög kvalitet. Lärosätet deltar aktivt i regionala, nationella och internationella samarbeten och debatter. Studenter från Stockholms universitet återfinns på ledande platser inom alla områden i näringsliv och samhälle. Verksamheten på Stockholms universitet har sedan starten 1878 varit tillgänglig och integrerad med samhället och är så ännu i dag. Företagsekonomiska institutionen, School of Business, är en av norra Europas största utbildningsinstitutioner med över 3000 studenter, ett sjuttiotal undervisande forskare och ett tjugotal doktorander. Hos oss utbildas framtidens ledare i företag och offentlig förvaltning. Institutionen har en tydlig akademisk profil och strävar efter att utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är våra ledstjärnor. Tack vare nära kontakter med näringsliv och forskning, nationellt och internationellt, skapas lärande över gränserna. Gästföreläsare och professorer från världens alla hörn attraheras av vårt utbud och vår filosofi. Företagsekonomiska institutionen bedriver samhällsvetenskaplig forskning om mänskligt beteende i företag, marknader och andra organisationer. Våra huvudområden är finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Det internationella utbytet är rikt och flera av våra forskare är internationellt erkända. Du hittar Företagsekonomiska institutionen i det anrika Kräftriket, ett vackert beläget campusområde intill natursköna Brunnsviken med gångavstånd till Stockholms city. Välkommen! 16 17

10 Ansökan Vi tar in deltagare per utbildningsstart. Ju tidigare du inleder din ansökan och anmäler dig desto bättre eftersom vi erbjuder ett begränsat antal platser. KONTAKTA OSS PÅ ELLER Antagningskrav Kandidatexamen (eller minst 120 poäng) samt minst fem års yrkeserfarenhet. Undantag från antagningskravet kan göras för de deltagare som kan uppvisa en längre arbetslivserfarenhet (cirka tio år eller mer). Du bör vara motiverad och målinriktad för att kunna hantera utmaningen med ett krävande utbildningsprogram parallellt med arbete. AntagningsprocESS och antagningspolicy Kontakta oss på och boka in ett personligt besök. Efter besöket skickar du in en programanmälan som du får av oss. Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till mångfald inom många olika områden. Inom två veckor efter det att vi har fått in din anmälan får du ett antagningsbesked. Deltagaravgift Programavgiften för deltagande är kronor (med reservation för prishöjningar, moms tillkommer). Det är deltagarens organisation eller företag som betalar avgiften. Du behöver därmed din arbetsgivares stöd för att skriva in dig på programmet. Programavgiften faktureras normalt terminsvis och ska betalas innan varje terminsstart. Produktion: Kärnhuset Foto: Mia Åkermark, Orasis foto (3, 10), Fredrik Jansson, Highres (4, 8, 9, 14, 16, 17) 18 19

11 Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm Webb: E-post:

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/3957 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning design, masterprogram, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning.

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning. Utvecklas mitt i näringslivet. När du studerar på IHM går du inte i skolan. Du befinner dig mitt i näringslivet och i hetluften. Det är själva idén med IHM och den genomsyrar allt vi gör. Vi vill se våra

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH46, Företagsekonomi: Ledarskap och change management, 7,5 högskolepoäng Business Administration: Leadership and Change Management, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOLP02, Rättssociologi i teori och praktik, 15 högskolepoäng Socio-Legal Theory and Practice, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits

Curriculum MFA Program in Applied Arts and Design Second cycle 120 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning Avancerad nivå 120 högskolepoäng Programkod: K2TIK Med inriktning: Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Medier och Kommunikation. Medier och kommunikation Media and Communication Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Medier och Kommunikation Programkod: SGMKV Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut om inrättande: Medier och kommunikation Media

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik Dnr: UGA 2013/2496 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för teknik Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning teknik, master program, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer