Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende."

Transkript

1 Virituell FOA grupp Minneanteckningar Närvarande: Hansson Eva Sammankallande, Annette Hansson, Britt-Marie Andersson, Birgitta A Hedenrud, Stefan Henningsson, Peter Bergström RSIT, Agneta Nidemar RSIT, Per Wendt RSIT, Agneta Westling RSIT, Staffan Eriksson RSIT, Bengt Skoog, Lena G Andersson, och Stefan Jönsson. Frånvarande: Lars Olof Almquist, Ingela Lyberg Andersson, Tomas Norén, Katharina Borgström Vid anteckningarna: Lotta Hjelm RSIT Agenda: Ta upp ärende som har kommit via önskemål om funktionalitet, bereda och prioritera dessa. Gå igenom flödena för ärende som kommit via önskemål om funktionalitet. Hur ska processen se ut för att eskalera ett ärende? Vem ska göra eskaleringen? Paketeringar Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende. Andra frågor som dök upp under mötet: En del ärende som kommer in kräver ett förmöte/arbetsmöte som bereder ärendet för att snabbare kunna ta beslut med deltagare från denna FOA grupp hur ska detta planeras? Applikationer På med Regionala Hatten, Hur bereder vi dessa ärenden, samarbete med systemförvaltare framöver? Gynstat, gynop Samordna analysverktyg SMS Vid större driftstörningar kan man få en SMS i telefonen vid prio 1 ärende, för att få detta ringer man servicedesk för ny/avbeställning. Principfråga ang egenansvarsdator? Gemensamma inloggningkontot (Facebook m fl) Licenser nya versioner? Vid Anteckningarna Lotta Hjelm

2 Ärende RS Konvertering från Signatur till RSID Beskrivning: Konvertering av diktat i Diktett-databasen från signatur till RSID önskas bli utfört torsdagen den 21 januari helst eller 28 januari kl Det innebär SQL-servern (backup och körning av skript mm), och med att ändra i Swedestar så att det skickas RS-ID istället för signatur till Diktett (görs av Tieto samtidigt). I change gjordes först en kopia till en utildningsdatabas, utfört av Jörgen Jonasson Servertekniker VO Leverans RSIT och efterföljande tester är gjorda av Alf Persson, vilka har varit OK. För mer information kontakta Alf Persson Mob: , Tel: , Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Diktatens ID = signatur i SWS. Hörby, Landskrona, Sorgenfri har signaturer som kolliiderar med Ystad o Carema. Innebär att diktat byter ägare. Syfte: Syftet är att diktatet lagras till en unik identiditet, d v s RSID Mål: Hälsovalsenheterna Hörby, Norrestad i Landskrona och Sorgenfri i Malmö vill börja använda Diktett som är integrerat med journalerna i Swedestar. SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson, systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

3 Ärende RS Alternativadressens giltighetstid Beskrivning: I Pasis finns framtida o historiska alternativadresser på pat, innebär att mottagarsystem om att alternativadress finns måste få adressens giltighetstid. Att föra över giltighetstiden från Pasis till Swedestar kostar 6 tim i SWS á 1050 kr samt 14 tim i Pasis. Primärvården har SWS kvar ett tag till Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Uppgift om pat alternativadress förs över från Pasis till Swedestar, men inte giltighetstid. Ett par incidienter har inträffat då bla brev till pat hamnat på fel adress, pga att alternativadressens giltighet passerat. Syfte: Patientsäkerhet när det gäller hantering av brev mm från Journalsystemet, och bibehålla service för de pat som har alternativadress vissa perioder Mål: Säkerställa att patientinformation hamnar på rätt adress. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson och Katarina Arvdalen (projektledare), systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kontrollera Svedestar överföringen. Behöver detta göras. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

4 Ärende RS Testa programjustering Beskrivning: Packning av exe med nr på test-dator. Martin Jönsson RSIT Ystad vidtalad. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Onödigt stort fönster som skymmer för användarna de bakomliggande bilderna när de startat Diktett. Finns nu en exe där vi kan kontrollera att rättningen fungerar innan installation Syfte: Bättre utnyttja skärmytan Mål: Fönsterstorlek anpassad till innehåll. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

5 Ärende RS Omstart Caché Beskrivning: Tre databaser, Medicinen och Ortopeden las i Ystad, Skurups VC har fått ny extent. För att den ska kunna tas i bruk måste Caché startas om. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Ny databasextent! Caché måste startas om för att denna ska kunna användas. RSIT i Ystad Andreas Mårtensson är kontaktperson. Syfte: Fortsatt lagring av dokumentation mm för dessa databaser. Omstarten av Caché bör göras inom snar framtid. Mål: Förhindra att lagringsutrymmet tar slut. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

6 Ärende RS Anrop i provisio til GVL Beskrivning: GVL databasen är flyttad till ny server. Därför måste man flytta Provisio s webservice anrop från rss006.skane.se till den nya servern: Detta måste göras innan rss006 maskinen tas ner i februari. Till dess funkar det befintliga anropet. Kan ni återkomma till mig när detta kan ske? Ny adress till gvlwebb sidan: Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Provisio usil Bakgrund: se ovan Detta önskemål är lagt på uppdrag av Thomas Norén, systemförvaltare Provisio. Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Betalning ska med regionala driften och förvaltningsbudget systemförvaltarens budget. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren och åter till Eva. Oskar Brändmark.

7 Ärende RS Provisio produktion USIL/L:a + Hbg/Äng Nya/ändrade OP o KVÅ-koder för Provisio Beskrivning: Först körs detta: Närmare instruktion om hur scriptet ska exekveras finns i zipfilen som kan hämtas från vår FTP-plats nedan. Ladda ner från; FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Därefter körs: FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Begärd av: Norén, Thomas Förvaltning: 01 Finansiering: - Bakgrund: Nyheter från Syfte: Se ovan Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering med Drift och förvaltningsbudget systemförvaltaren. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare och återkopplar till Eva.

8 Ärende RS Patchar till Journal III Beskrivning: Rättningar enligt nedan Begärd av: Brunkstedt, Inger Finansiering: RSIT genom avtal Bakgrund: Rättningspatchar till Journal III gällande Röda dagar i tidbok Felaktig könsmarkering Impexrättning Rättning av utskrift Syfte: Rättninga av fel buggar mm Mål: Korrekt funktion Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontatk med Igner Brunkstedt och frågar om det är en patientsäkerhetsfråga återkoppling Eva.

9 Ärende RS Uppgradering av Privaprogrammet Beskrivning: En uppdaterad version av Priva behöver installeras hos användarna Begärd av: Jääskeläinen, Arvo Förvaltning: Regionkontoret Finansiering: - Bakgrund: En ny version där rättningar i fel gjorts behöver installeras Syfte: Hantera fakturor från privata vårdgivare Mål: Rätt utbetallning av vårdersättning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering: Privas regionala drift och förvaltningsbudget. SLM Per Wendt tar kontakt med systemförvaltaren. Återkoppling till Eva.

10 Ärende RS Uppgradering av IMAGEnet Beskrivning: Se cange Denna change innehåller beställning och paketering och versionen är installerad i Ängelholm. Jag är regional systemförvaltare och önskar kontaktas för planering och installation på resten av ögonklinikerna i skåne. trelleborg har en beställning gjord med prel installationsdatum 25 januari. Begärd av: Pranter, Elisabeth Förvaltning: 66 Finansiering: - Bakgrund: IMAGEnet 2000, som vi använder idag, stöds ej längre av den kamerautrustning som finns på marknaden, för att säkerställa driften måste vi uppgradera till IMAGEnet i-base. Syfte: Att uppgradera IMAGEnet 2000 till IMAGEnet i-base, så att driften kan säkerställas. Även databashanteringen blir snabbare. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering? Vem betalar? Driftpengar finns i budget men inga utvecklingspengar. Lars Olof Almqvist har information i denna fråga. SLM Agneta Nidemar kontaktar systemförvaltare - återkoppling till Eva. RGT men inget klart SLA

11 Ärende RS Uppdatering av ini-fil i Comprima Beskrivning: Uppdatering av ini-fil i Comprima Filen finns hos Per Jirsved Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Uppdatering av fil Syfte: Uppdatering av fil i befintligt paket Mål: Ny version av ini-fil Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLA Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren återkoppling till Eva.

12 Ärende RS Uppdatering av databas ID Beskrivning: Uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Det behövs en uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel. Detta utförs lämpligtvis av DMS vid ett driftstopp av Comprima Syfte: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Mål: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare återkoppling till Eva.

13 Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Finansiering: Drift och förvaltningsbudget OK att köra in skickas till Tony Papamoshos för utförande.

14 Ärende RS applikation som idag körs på Klient men som skall köras på server Beskrivning: Dett ärende hette tid och avslog då serverfolket hade för mycket att göra. Dock lovade Per Wendt att titta en gång till på detta eftersom det ställer still med stora problem för kliniken. äkkirurgen kör sedan en tid "operationsmetod-planeringsprogrammet Facad ( ). Idag finns applikationen installerad lokalt på två maskiner vilket ger en del logistiska problem eftersom dessa datorer och rum ofta är upptagna av annan aktivitet. Käkkir önskar istället att man hanterar licenserna på servernivå så att applikationen kan installeras loklat och två samtidiga användare kan köra applikationen. Den lokala installationen kommer att göras av kliniken (tillsammans med leverantören) som kommer att installera detta på sk. egenansvarsdatorer. (Leverantören är förhindrad av tillverkaren att lämna ut installationsmedia för paketering). Begärd av: Christerson, Lars/ Brändmark, Oskar Finansiering: Käkkir Bakgrund: På grund av lokalbrist kan man inte sätta upp två extra datorer där denna appl. skulle ligga på utan enda tänkbara lösningen är en serverinstallation Syfte: Ökad effektivitet. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ett driftövertagare. Budget och annat ska tas fram. Se helheten finns även i SUS och kanske på andra ställen. Ta på sig regionhatten.

15 Ärende RS Filmredigering för barn Beskrivning: Lekterapin behöver köpa in programvara för filmredigering för barn. Man har tittat på "Stop Motion Pro Action! Plus" Oss veterligen finns ingen applikation i regionen med motsvarande funktionallitet. Begärd av: Elmquist, Ann/ Brändmark, Oskar Finansiering: Lekterapin, Bus Bakgrund: Bus bedriver lekterapi Syfte: Lekterapi Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden tar kontakt med SLM Agneta Nidemar för beredning. Kostnadsförslag. Återkoppling till Eva.

16 Ärende RS "Flouter" mellan T4 och Edward/Paul Beskrivning: Ett gratis program som ligger mellan T4 och Edward/Paul och hela tiden ser till att det är samma patient som visas i Edward/Paul som i T4. Kallas Floute. Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: FTV Skåne Bakgrund: ProCuris systemen kommer att användas parallellt med T4 ett bra tag till oavsett om regionens e-arkivlösning eller Folktandvårdens tillgänglighetslösning införs. Syfte: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Mål: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden kollar om hur är de knutet mellan Edward/Paul och T4 Patientsäkerhet? Hur omfattande är detta arbete Har detta använts någon annanstans i RS?

17 Ärende RS Tillägg i beställningsportalens avs bifoga filer Beskrivning: Vore önskvärt att kunna bifoga filer (attachments) i Beställningsportalen vid ex vis beställnings av applikation till en hel grupp och vilka som skall ingå i denna grupp (borde kunna bifogas som word eller excel fil) Begärd av: Wendt, Per Finansiering: IT Ärendehantering Bakgrund: Har gått att bifoga filer tidigare som attachmnets när man lagt en change. Finns inte längre kvar, varken under "önskemål om funktionalitet" eller i Beställningsportalen Syfte: Underlätta för alla Mål: Förbättring och utveckling av ITÄ Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Vidare till systemförvaltaren.

18 Ärende RS Skype Beskrivning: Skype Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Ex. Handkir samarbete med konstnär i Frankrike som målar handproteser. Använder skype för att kommunicera. Syfte: Se resultatet. Mål: Ska vi tillåta skype eller ska det rekommenderas EA-dator. Gemensamt förhållningssätt måste diskuteras. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Anette har ansvaret att bilda en arbetsgrupp som bereder ärendet och återkopplar till Eva. Förmöte som bereder ärendet med tekniska förutsättningar. Informationssäkerhetsanalys måste göras. Gjordes det en test av skype inför TGP? Alternativa lösningar. Alla är överens om att detta behov ökar. Kontakt med omvärlden ökar. Det behöver inte vara Skype det kan vara annat verktyg.

19 Ärende RS Dela skärm med annan använare Beskrivning: Användarna behöver en funktion där man kan dela skärm med annan användare, ex vid telefonkonferens. Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: Kommunikationsavd Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Se beskrivning Mål: Se beskrivning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Avslag. Det kommer att erbjudas en tjänst som heter OCS i beställningsportalen

20 Ärende RS Installation av programvara Beskrivning: Installation av Cogmed, ett testprogram för patienter. Installationsskiva finns på mott. Begärd av: Johansson, Ewa C Förvaltning: 36 Finansiering: - Bakgrund: Installation. Syfte: Testprogram för patienter. Mål: Används i behandlingssyfte. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Stefan Jönsson utreder ärendet och återkommer till Eva.

21 Ärende RS Order lager fakturering Beskrivning: System för order lager fakturering till kli kärl, SUS Malmö Begärd av: Johansson, Jonas P/ Engelmark, Barbro Finansiering: Kärl kliniken Bakgrund: program Scenario på Kärl klin. Licens och support gått ut vid årsskiftet. Går ej att förnya längre. Lev var Wisma men sålt till företag som ej svarar på kontakt. OLF för mat(kärlbehand) för kärlpat Syfte: S ger materialkost för varje avslutad behandling. S håller reda på kost för resp prod. Kont aktuell lagerstat. har idag två lager på olika platser gör nyttan av ett system större. Best underl till lev, ca 25 Mål: Ett nytt OLF system Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Kunden utreder och kontrollerar om det finns fler i regionala användare. Lagerhanteringssystem finns på andra ställen i RS. Hur ser avtalen ut om man ska/önskar använda Mamut. Beställning till paketering?

22 Ärende RS Paketering av applikationen 4d view Beskrivning: På kvinnosjukvårdens ultraljudsavdelning tas 3d-ultraljud. För att kunna se dessa 3d-bilder krävs installation av applikationen ovan. Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Kvinnosjukvården. Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: Se de bilder som man har tagit Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Beslut på möte SUS Lund Lena Andersson kontrollerar och återkommer till Eva. Är den paketerad? MT?

23 Ärende RS Uppgradera och flytta T-doc till SQL server Beskrivning: Vi önskar flytta T-Doc till SQL-server För att kunna uppgradera T-Doc till version 8 krävs enl. Getinge att den ligger på en SQLserver 2008 Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Intensiv & Anestesi Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. Samordning krävs. Detta måste samordnas regionalt. Systemförvaltare Birthe Oskarsson ska bereda ärendet.

24 Ärende RS Uppgradering av Sympathy till alla användare, Labmedicin Skåne, Klinisk Patologi. Beskrivning: Vi vill ha prisuppgift på detta ärende innan arbetet startar.thomas som är ITsamordnare ska ange vilka filer och var de ligger någonstans. Någon på It-avdelningen ska packa dem nya filerna som sen ska skjutas ut till alla datorer som använder Sympathy. Det gäller Lund, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Detta ärendet är anmält tidigare men fick avslag på programkontoret, de kunde inte ta emot denna beställningen innan årskiftet, varför vi anmäler det ånyo. Detta är en viktig funktion som krävs för att vi ska kunna vara uppdaterade i vårt program. Detta är ett återkommande jobb och inte bara engångsföreteelse. Begärd av: Lindén, Thomas Finansiering: Klinisk Patologi, Lund Bakgrund: Vi har vårt program liggande på datorernas hårddisk och därför behöver vi veta att ni kan göra denna uppgradering åt oss, annars får vi sitta och lägga in den nya versionen manuellt på varje dator (stenåldersjobb). Syfte: Underlätta för framtida uppgraderingar! Mål: Målet är att inte få avslag denna gången för nu börjar det brinna i knutarna. Det ligger redan en uppgradering som inte har kunnat bli gjord. Det är ytterligare uppgraderingar på gång och vi måste ha in de i turordning. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Staffan Eriksson tar kontakt med systemförvaltare och tar reda på vad som ska utföras.

25 Ärende RS Uppgradera Inblick och vår externa webbplats Beskrivning: Uppgradera tillsammans med RSIT (Danile Agrell) och Senselogic Begärd av: Davegård, Margareta Finansiering: Helsingborgs lasarett Bakgrund: Applikationsservern är redan uppgraderad. Vi vill ha samma version på alla tre servrarna. Syfte: Ny funktionalitet och förbättringar i ett flertal funktioner som underlätatr både för RSIT och oss i verksamheten. Mål: Version 2.6.1_07 på våra två intranätservrar, med bibehållen replikering. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Agneta Nidemar tar kontakt med Margareta vad ska göras - åter till Eva för komplettering och översändning till RSIT.

26 Ärende RS EndNoteX3 Beskrivning: Program som hanterar referenser. Gratislicens för universitetsanslutna Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: detta är den stora frågan Bakgrund: EndNote är godkänt att användas på RS-maskiner. Paketering gjord via TGP. Nu ny version Syfte: Fungera för användarna. Problem i tidigare version som är lösta i nya Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Licenshantering är löst. Men den behöver paketeras, vem betalar detta? Förslag på fördelningsnyckel. Eva tar reda på omslutningsfördelningsnyckel och tar med till nästa möte. Ett generellt ansvar läggs upp på RSIT ansvar Eva. Annette skickar installationsmedia och denna går över RSIT för paketering.

27 Ärende RS Gynstat, gynop Beskrivning: HÄmta program, gynstat till gynop på BFK, OG Begärd av: Johansson, Britta/ Kristoffersson, Anne Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Gyn 28 använder sig av gynop Syfte: Behöver hämta hem programmet gynstat från för att kunna undervisa personal i att ta ut statistik. Behöver detta till den 20 januari!!!!! Mål: Kunna ta ut statistik Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag - Redan utfört.

28 Ärende RS DietistXP uppgradering Beskrivning: Kostplaneringsprogram Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Vid TGP paketerades dietistxp version 3.0 och 3.1 sept. Nu finns det en version 3.1 nov. Det finns sedan tidigare önskemål om att få denna version. Syfte: Det är varureg i programmet som uppdateras. Om detta inte uppdateras kan felaktig information ligga kvar och kostberäkningar till pat bli felaktiga. Mål: Att dietisterna kan göra sina kostberäkning på ett säkert sätt. I samband med nytt år 2010 så finns det inga skrivna avtal. Alla rättigheter att ladda ner gäller Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. För vidare beredning. Paketering och fördelning? Samordna uppgradering för hela region skåne. Inga avtal finns. Mer utrednings måste göras ett uppdrag måste skrivas. Underlag till förstudie skrives av Bengt Skoog som återkopplar till alla i gruppen. Och därefter till Eva.

29 Ärende RS Beskrivning: Elkoda Begärd av: Uppgradering Finansiering: Eckerwall-Brandt, Birgitta Förvaltning: 3630 Bakgrund: Elkoda - registerprogram för data och tele där kablagets väg beskrivs från anslutningspunkt i växel via olika korskopplings punkter till nyttjarens telefon. För ytterligare beskrivning hänvisas till Jörgen Ström, Syfte: mer användarvänligt Mål: uppgradera Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradera SLM Per Wendt kollar med regionfastigheter och återkommer till Eva.

30 Ärende RS Virtuell server för programvara tillhörande nyinstallerad strålbehandlingsutrustning hos Radiofysik fd USiL Beskrivning: Kostnadsförslag. VIKTIGT med snabb handläggning, förslag inom 1 vecka. Annars köper verksamheten en egen server och sätter i sin datorhall! Begärd av: Nilsson, Bengt Finansiering: Kostnadsförslag Bakgrund: Nyinstallerad strålbehandlingsutrustning från Elekta Syfte: Virtuell server med operativsystem och SQL 2005 installerat av RS-IT. Leverantören administratör på servern för installation av applikation. Leverantören önskar nå servern via webex. Är detta inte möjligt ange lösning. Mål: Kostnadsförslag önskas inom 1 vecka då installation av utrustning pågår. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Detta är ett fall för LOA MT. Driftövertag? Vad är det man vill ha kostnadsförslag på? Kunden Bengt Nilsson tar kontakt med Lars Olof Almqvist som därefter kontaktar SLM Agneta Nidemar. Återkoppling Eva

31 Ärende RS QV Sjukskrivning Beskrivning: Qlik View Sjukskrivning Test (Region Skåne Qlik View Meny) Begärd av: Nilsson, Elenor A Finansiering: Carema Närvård Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Rehabgaranti/multiomodalt smärtteam startar i Simrishamn och behov finns av att kunna finna sjukskrivna patienter Mål: Få ned antalet sjukskrivningar Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Ärendet går till Britt-Marie Andersson för beredning.

32 Ärende RS Installation Beskrivning: Installation av Analysis Services på RSDB041. Olof Pettersson är informerad i ärendet. Kontaktperson: Johan Bergwall Begärd av: Bergwall, Johan/ Andersson, Lena G Finansiering: Bakgrund: Verktyg tidigare integrerat i SQL-server. Syfte: Analys av data Mål: Förbättra statistik och uppföljning för verksamhet Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt OK över till RSIT.

33 Ärende RS Ny hårdvara till beställningsportalen Beskrivning: Önskemål om ny hårdvara Efter uppgraderingen av MedSpeech har dikterarna tvingats till ett nytt handhavande av diktafonen. Detta innebär ett extramoment och knapptryckning vid diktering. Meliorgruppen USiL har fått många synpunkter och klagomål från dikterarna som upplever detta mycket besvärligt. Ett problem som finns i hela Region Skåne. Ärendet är samordnat och diskuterat med Annika Ling Karlsson på UMAS. En diktafon som är enklare och kan hantera ovanstående finns i Ricohs prislista men saknas i Beställningsportalen. Meliorgruppen USiL har testat diktafonen och den är betydligt enklare än de diktafoner som är valbara i beställningsportalen idag. Denna diktafon testas nu även på Hudkliniken av dikterare som haft problemen. SUS önskar få denna tillagd i beställningsportalen: Artikelnummer: Namn: SpeechMike Pro 5274 OBS! Innebär inga nya drivrutiner, det är bara att plugga in i usb-porten och köra "som vanligt". Dessutom ungefär samma pris som övriga diktafoner. Vi ser detta som en enkel lösning för att underlätta för verksamheten. Det innebär inte någon extra kostnad och inte heller nya drivrutiner Begärd av:.fritz, Ann-Louise/ Andersson, Lena G Förvaltning: 301 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan beskrivning Syfte: Förenkla för slutanvändarna Mål: Förenkla för slutanvändarna Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Upplägg i beställningsportalen. OK till RSIT för utförande.

34 Ärende RS MSN Beskrivning: MSN ska fungera. Det gjorde det innan uppgradering skedde. Beslut i styrgruppen för TGP att MSN ska finnas tillgängligt. Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Beslut i TGP styrgrupp att MSN ska finnas i plattformen. Uppgradering har skett utan att det skett ny paketering. Syfte: Kommunikation Mål: Kommunikation Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. OSC är snart en tjänst som erbjuds i beställningsportalen.

35 Ärende RS Konfig av patientövervakningsswitch Beskrivning: Switch 3: Port Full VLAN 997 Begärd av: Johansson, Jimmy Förvaltning: Lund Finansiering: - Bakgrund: Ny monitor Syfte: tillgång till VLAN Mål: Det ska fungera! Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Skickas till Lars Olof Almqvist för vidare beredning.

36 Ärende RS Borttag från servicedeskens SMS vid driftstörningar Beskrivning: Lisa Luchi, RsId , skall tas bort från SMS vid driftstörningar Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: RSIT Bakgrund: Lisa har slutat hos FTV Syfte:????? Mål:????? Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Ingvar får ringa till servicedesk för att ta bort henne.

37 Ärende RS Beställa FTP-program Beskrivning: Jag skall just påbörja arbetet med att administrera hemsidan kvalitetsstjarnan.se och behöver då ett FTP-program. Begärd av: Persson, Håkan Förvaltning: 0036 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan. Programmet är gratis Mål: Att kunna administrera hemsidan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Stefan bereder ärendet bättre och återkommer till Eva.

38 Ärende RS Uppsägning av dator SESKANE Beskrivning: Dator SESKANE har hamnat mellan stolarna när TGP infördes på Folktandvården. Datorn är för gamal och ska ersättas med Tjänstefunktion TF4. Ny TF är beställd, se ärende , som skall synkroniseras med denna uppsägning Begärd av: Ljungberg, Karin/ Andersson, Ingvar Finansiering: Folktandvården Skåne Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan Mål: Införa TGP Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Avslag beställning/uppsägning via beställningsportalen

39 Ärende RS Avregistrering av dator nr NSS2513 Beskrivning: Dator nr NSS2513 (ej TGP-dator) ska avregistreras och hämtas. Kan hämtas på medicinmottagninge, Katharina Martinssons rum. Begärd av: Martinsson, Katharina K/ Ljung, Marie C Förvaltning: 10 Finansiering: - Bakgrund: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Syfte: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Mål: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Avslag och hänvisning till beställningsportalen.

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Focus Detaljplan - en succé! TRÄFF 10

Focus Detaljplan - en succé! TRÄFF 10 Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Focus Detaljplan - en succé! Örebro ByggR StrategiTorget Nätverkande på hög nivå Tekis På plats på Norrlandsturné Det papperslösa kontoret heter Direktarkivering

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till 15.00 Michael Morin till 15.00 Henrik Frederiksen till 15.00 Harald Tägnfors Helena Schmidt

Läs mer

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Årsskiftet närmar sig! Dags att

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende

KommITS. 2012 Nummer 1. Lidköping satsar på surfplattor. Sandviken skaffar ny lärplattform. Uddevalla odlar oberoende KommITS 2012 Nummer 1 Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se Lidköping satsar på surfplattor Sandviken skaffar ny lärplattform Uddevalla odlar oberoende KommITS vårkonferens

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar

Foto: Anna Nordblad. Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Foto: Anna Nordblad Rationell handläggning av förprövning i djurstallar Innehåll Förord... 2 Projektorganisation... 3 Bakgrund... 4 Projektmål och avgränsningar... 4 Utvärdering av mål... 5 Projektmål

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1

TEKISNYTT OKTOBER -06 SID 1 OKT 06 Välkomna till mitt första nummer av TekisNytt! Hösten är alltid en intensiv tid både för Tekis och för våra kunder och denna hösten är inget undantag. Vi har precis skickat ut inbjudan till vårt

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

ess max iv i regionen tita Markregister Syd

ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp ess max iv i regionen tita Markregister Syd ppppppppppppppp ppppppppppppppp ppppppppppppppp

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets

Läs mer