Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende."

Transkript

1 Virituell FOA grupp Minneanteckningar Närvarande: Hansson Eva Sammankallande, Annette Hansson, Britt-Marie Andersson, Birgitta A Hedenrud, Stefan Henningsson, Peter Bergström RSIT, Agneta Nidemar RSIT, Per Wendt RSIT, Agneta Westling RSIT, Staffan Eriksson RSIT, Bengt Skoog, Lena G Andersson, och Stefan Jönsson. Frånvarande: Lars Olof Almquist, Ingela Lyberg Andersson, Tomas Norén, Katharina Borgström Vid anteckningarna: Lotta Hjelm RSIT Agenda: Ta upp ärende som har kommit via önskemål om funktionalitet, bereda och prioritera dessa. Gå igenom flödena för ärende som kommit via önskemål om funktionalitet. Hur ska processen se ut för att eskalera ett ärende? Vem ska göra eskaleringen? Paketeringar Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende. Andra frågor som dök upp under mötet: En del ärende som kommer in kräver ett förmöte/arbetsmöte som bereder ärendet för att snabbare kunna ta beslut med deltagare från denna FOA grupp hur ska detta planeras? Applikationer På med Regionala Hatten, Hur bereder vi dessa ärenden, samarbete med systemförvaltare framöver? Gynstat, gynop Samordna analysverktyg SMS Vid större driftstörningar kan man få en SMS i telefonen vid prio 1 ärende, för att få detta ringer man servicedesk för ny/avbeställning. Principfråga ang egenansvarsdator? Gemensamma inloggningkontot (Facebook m fl) Licenser nya versioner? Vid Anteckningarna Lotta Hjelm

2 Ärende RS Konvertering från Signatur till RSID Beskrivning: Konvertering av diktat i Diktett-databasen från signatur till RSID önskas bli utfört torsdagen den 21 januari helst eller 28 januari kl Det innebär SQL-servern (backup och körning av skript mm), och med att ändra i Swedestar så att det skickas RS-ID istället för signatur till Diktett (görs av Tieto samtidigt). I change gjordes först en kopia till en utildningsdatabas, utfört av Jörgen Jonasson Servertekniker VO Leverans RSIT och efterföljande tester är gjorda av Alf Persson, vilka har varit OK. För mer information kontakta Alf Persson Mob: , Tel: , Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Diktatens ID = signatur i SWS. Hörby, Landskrona, Sorgenfri har signaturer som kolliiderar med Ystad o Carema. Innebär att diktat byter ägare. Syfte: Syftet är att diktatet lagras till en unik identiditet, d v s RSID Mål: Hälsovalsenheterna Hörby, Norrestad i Landskrona och Sorgenfri i Malmö vill börja använda Diktett som är integrerat med journalerna i Swedestar. SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson, systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

3 Ärende RS Alternativadressens giltighetstid Beskrivning: I Pasis finns framtida o historiska alternativadresser på pat, innebär att mottagarsystem om att alternativadress finns måste få adressens giltighetstid. Att föra över giltighetstiden från Pasis till Swedestar kostar 6 tim i SWS á 1050 kr samt 14 tim i Pasis. Primärvården har SWS kvar ett tag till Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Uppgift om pat alternativadress förs över från Pasis till Swedestar, men inte giltighetstid. Ett par incidienter har inträffat då bla brev till pat hamnat på fel adress, pga att alternativadressens giltighet passerat. Syfte: Patientsäkerhet när det gäller hantering av brev mm från Journalsystemet, och bibehålla service för de pat som har alternativadress vissa perioder Mål: Säkerställa att patientinformation hamnar på rätt adress. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson och Katarina Arvdalen (projektledare), systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kontrollera Svedestar överföringen. Behöver detta göras. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

4 Ärende RS Testa programjustering Beskrivning: Packning av exe med nr på test-dator. Martin Jönsson RSIT Ystad vidtalad. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Onödigt stort fönster som skymmer för användarna de bakomliggande bilderna när de startat Diktett. Finns nu en exe där vi kan kontrollera att rättningen fungerar innan installation Syfte: Bättre utnyttja skärmytan Mål: Fönsterstorlek anpassad till innehåll. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

5 Ärende RS Omstart Caché Beskrivning: Tre databaser, Medicinen och Ortopeden las i Ystad, Skurups VC har fått ny extent. För att den ska kunna tas i bruk måste Caché startas om. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Ny databasextent! Caché måste startas om för att denna ska kunna användas. RSIT i Ystad Andreas Mårtensson är kontaktperson. Syfte: Fortsatt lagring av dokumentation mm för dessa databaser. Omstarten av Caché bör göras inom snar framtid. Mål: Förhindra att lagringsutrymmet tar slut. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

6 Ärende RS Anrop i provisio til GVL Beskrivning: GVL databasen är flyttad till ny server. Därför måste man flytta Provisio s webservice anrop från rss006.skane.se till den nya servern: Detta måste göras innan rss006 maskinen tas ner i februari. Till dess funkar det befintliga anropet. Kan ni återkomma till mig när detta kan ske? Ny adress till gvlwebb sidan: Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Provisio usil Bakgrund: se ovan Detta önskemål är lagt på uppdrag av Thomas Norén, systemförvaltare Provisio. Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Betalning ska med regionala driften och förvaltningsbudget systemförvaltarens budget. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren och åter till Eva. Oskar Brändmark.

7 Ärende RS Provisio produktion USIL/L:a + Hbg/Äng Nya/ändrade OP o KVÅ-koder för Provisio Beskrivning: Först körs detta: Närmare instruktion om hur scriptet ska exekveras finns i zipfilen som kan hämtas från vår FTP-plats nedan. Ladda ner från; FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Därefter körs: FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Begärd av: Norén, Thomas Förvaltning: 01 Finansiering: - Bakgrund: Nyheter från Syfte: Se ovan Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering med Drift och förvaltningsbudget systemförvaltaren. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare och återkopplar till Eva.

8 Ärende RS Patchar till Journal III Beskrivning: Rättningar enligt nedan Begärd av: Brunkstedt, Inger Finansiering: RSIT genom avtal Bakgrund: Rättningspatchar till Journal III gällande Röda dagar i tidbok Felaktig könsmarkering Impexrättning Rättning av utskrift Syfte: Rättninga av fel buggar mm Mål: Korrekt funktion Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontatk med Igner Brunkstedt och frågar om det är en patientsäkerhetsfråga återkoppling Eva.

9 Ärende RS Uppgradering av Privaprogrammet Beskrivning: En uppdaterad version av Priva behöver installeras hos användarna Begärd av: Jääskeläinen, Arvo Förvaltning: Regionkontoret Finansiering: - Bakgrund: En ny version där rättningar i fel gjorts behöver installeras Syfte: Hantera fakturor från privata vårdgivare Mål: Rätt utbetallning av vårdersättning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering: Privas regionala drift och förvaltningsbudget. SLM Per Wendt tar kontakt med systemförvaltaren. Återkoppling till Eva.

10 Ärende RS Uppgradering av IMAGEnet Beskrivning: Se cange Denna change innehåller beställning och paketering och versionen är installerad i Ängelholm. Jag är regional systemförvaltare och önskar kontaktas för planering och installation på resten av ögonklinikerna i skåne. trelleborg har en beställning gjord med prel installationsdatum 25 januari. Begärd av: Pranter, Elisabeth Förvaltning: 66 Finansiering: - Bakgrund: IMAGEnet 2000, som vi använder idag, stöds ej längre av den kamerautrustning som finns på marknaden, för att säkerställa driften måste vi uppgradera till IMAGEnet i-base. Syfte: Att uppgradera IMAGEnet 2000 till IMAGEnet i-base, så att driften kan säkerställas. Även databashanteringen blir snabbare. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering? Vem betalar? Driftpengar finns i budget men inga utvecklingspengar. Lars Olof Almqvist har information i denna fråga. SLM Agneta Nidemar kontaktar systemförvaltare - återkoppling till Eva. RGT men inget klart SLA

11 Ärende RS Uppdatering av ini-fil i Comprima Beskrivning: Uppdatering av ini-fil i Comprima Filen finns hos Per Jirsved Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Uppdatering av fil Syfte: Uppdatering av fil i befintligt paket Mål: Ny version av ini-fil Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLA Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren återkoppling till Eva.

12 Ärende RS Uppdatering av databas ID Beskrivning: Uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Det behövs en uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel. Detta utförs lämpligtvis av DMS vid ett driftstopp av Comprima Syfte: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Mål: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare återkoppling till Eva.

13 Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Finansiering: Drift och förvaltningsbudget OK att köra in skickas till Tony Papamoshos för utförande.

14 Ärende RS applikation som idag körs på Klient men som skall köras på server Beskrivning: Dett ärende hette tid och avslog då serverfolket hade för mycket att göra. Dock lovade Per Wendt att titta en gång till på detta eftersom det ställer still med stora problem för kliniken. äkkirurgen kör sedan en tid "operationsmetod-planeringsprogrammet Facad ( ). Idag finns applikationen installerad lokalt på två maskiner vilket ger en del logistiska problem eftersom dessa datorer och rum ofta är upptagna av annan aktivitet. Käkkir önskar istället att man hanterar licenserna på servernivå så att applikationen kan installeras loklat och två samtidiga användare kan köra applikationen. Den lokala installationen kommer att göras av kliniken (tillsammans med leverantören) som kommer att installera detta på sk. egenansvarsdatorer. (Leverantören är förhindrad av tillverkaren att lämna ut installationsmedia för paketering). Begärd av: Christerson, Lars/ Brändmark, Oskar Finansiering: Käkkir Bakgrund: På grund av lokalbrist kan man inte sätta upp två extra datorer där denna appl. skulle ligga på utan enda tänkbara lösningen är en serverinstallation Syfte: Ökad effektivitet. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ett driftövertagare. Budget och annat ska tas fram. Se helheten finns även i SUS och kanske på andra ställen. Ta på sig regionhatten.

15 Ärende RS Filmredigering för barn Beskrivning: Lekterapin behöver köpa in programvara för filmredigering för barn. Man har tittat på "Stop Motion Pro Action! Plus" Oss veterligen finns ingen applikation i regionen med motsvarande funktionallitet. Begärd av: Elmquist, Ann/ Brändmark, Oskar Finansiering: Lekterapin, Bus Bakgrund: Bus bedriver lekterapi Syfte: Lekterapi Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden tar kontakt med SLM Agneta Nidemar för beredning. Kostnadsförslag. Återkoppling till Eva.

16 Ärende RS "Flouter" mellan T4 och Edward/Paul Beskrivning: Ett gratis program som ligger mellan T4 och Edward/Paul och hela tiden ser till att det är samma patient som visas i Edward/Paul som i T4. Kallas Floute. Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: FTV Skåne Bakgrund: ProCuris systemen kommer att användas parallellt med T4 ett bra tag till oavsett om regionens e-arkivlösning eller Folktandvårdens tillgänglighetslösning införs. Syfte: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Mål: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden kollar om hur är de knutet mellan Edward/Paul och T4 Patientsäkerhet? Hur omfattande är detta arbete Har detta använts någon annanstans i RS?

17 Ärende RS Tillägg i beställningsportalens avs bifoga filer Beskrivning: Vore önskvärt att kunna bifoga filer (attachments) i Beställningsportalen vid ex vis beställnings av applikation till en hel grupp och vilka som skall ingå i denna grupp (borde kunna bifogas som word eller excel fil) Begärd av: Wendt, Per Finansiering: IT Ärendehantering Bakgrund: Har gått att bifoga filer tidigare som attachmnets när man lagt en change. Finns inte längre kvar, varken under "önskemål om funktionalitet" eller i Beställningsportalen Syfte: Underlätta för alla Mål: Förbättring och utveckling av ITÄ Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Vidare till systemförvaltaren.

18 Ärende RS Skype Beskrivning: Skype Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Ex. Handkir samarbete med konstnär i Frankrike som målar handproteser. Använder skype för att kommunicera. Syfte: Se resultatet. Mål: Ska vi tillåta skype eller ska det rekommenderas EA-dator. Gemensamt förhållningssätt måste diskuteras. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Anette har ansvaret att bilda en arbetsgrupp som bereder ärendet och återkopplar till Eva. Förmöte som bereder ärendet med tekniska förutsättningar. Informationssäkerhetsanalys måste göras. Gjordes det en test av skype inför TGP? Alternativa lösningar. Alla är överens om att detta behov ökar. Kontakt med omvärlden ökar. Det behöver inte vara Skype det kan vara annat verktyg.

19 Ärende RS Dela skärm med annan använare Beskrivning: Användarna behöver en funktion där man kan dela skärm med annan användare, ex vid telefonkonferens. Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: Kommunikationsavd Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Se beskrivning Mål: Se beskrivning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Avslag. Det kommer att erbjudas en tjänst som heter OCS i beställningsportalen

20 Ärende RS Installation av programvara Beskrivning: Installation av Cogmed, ett testprogram för patienter. Installationsskiva finns på mott. Begärd av: Johansson, Ewa C Förvaltning: 36 Finansiering: - Bakgrund: Installation. Syfte: Testprogram för patienter. Mål: Används i behandlingssyfte. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Stefan Jönsson utreder ärendet och återkommer till Eva.

21 Ärende RS Order lager fakturering Beskrivning: System för order lager fakturering till kli kärl, SUS Malmö Begärd av: Johansson, Jonas P/ Engelmark, Barbro Finansiering: Kärl kliniken Bakgrund: program Scenario på Kärl klin. Licens och support gått ut vid årsskiftet. Går ej att förnya längre. Lev var Wisma men sålt till företag som ej svarar på kontakt. OLF för mat(kärlbehand) för kärlpat Syfte: S ger materialkost för varje avslutad behandling. S håller reda på kost för resp prod. Kont aktuell lagerstat. har idag två lager på olika platser gör nyttan av ett system större. Best underl till lev, ca 25 Mål: Ett nytt OLF system Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Kunden utreder och kontrollerar om det finns fler i regionala användare. Lagerhanteringssystem finns på andra ställen i RS. Hur ser avtalen ut om man ska/önskar använda Mamut. Beställning till paketering?

22 Ärende RS Paketering av applikationen 4d view Beskrivning: På kvinnosjukvårdens ultraljudsavdelning tas 3d-ultraljud. För att kunna se dessa 3d-bilder krävs installation av applikationen ovan. Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Kvinnosjukvården. Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: Se de bilder som man har tagit Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Beslut på möte SUS Lund Lena Andersson kontrollerar och återkommer till Eva. Är den paketerad? MT?

23 Ärende RS Uppgradera och flytta T-doc till SQL server Beskrivning: Vi önskar flytta T-Doc till SQL-server För att kunna uppgradera T-Doc till version 8 krävs enl. Getinge att den ligger på en SQLserver 2008 Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Intensiv & Anestesi Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. Samordning krävs. Detta måste samordnas regionalt. Systemförvaltare Birthe Oskarsson ska bereda ärendet.

24 Ärende RS Uppgradering av Sympathy till alla användare, Labmedicin Skåne, Klinisk Patologi. Beskrivning: Vi vill ha prisuppgift på detta ärende innan arbetet startar.thomas som är ITsamordnare ska ange vilka filer och var de ligger någonstans. Någon på It-avdelningen ska packa dem nya filerna som sen ska skjutas ut till alla datorer som använder Sympathy. Det gäller Lund, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Detta ärendet är anmält tidigare men fick avslag på programkontoret, de kunde inte ta emot denna beställningen innan årskiftet, varför vi anmäler det ånyo. Detta är en viktig funktion som krävs för att vi ska kunna vara uppdaterade i vårt program. Detta är ett återkommande jobb och inte bara engångsföreteelse. Begärd av: Lindén, Thomas Finansiering: Klinisk Patologi, Lund Bakgrund: Vi har vårt program liggande på datorernas hårddisk och därför behöver vi veta att ni kan göra denna uppgradering åt oss, annars får vi sitta och lägga in den nya versionen manuellt på varje dator (stenåldersjobb). Syfte: Underlätta för framtida uppgraderingar! Mål: Målet är att inte få avslag denna gången för nu börjar det brinna i knutarna. Det ligger redan en uppgradering som inte har kunnat bli gjord. Det är ytterligare uppgraderingar på gång och vi måste ha in de i turordning. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Staffan Eriksson tar kontakt med systemförvaltare och tar reda på vad som ska utföras.

25 Ärende RS Uppgradera Inblick och vår externa webbplats Beskrivning: Uppgradera tillsammans med RSIT (Danile Agrell) och Senselogic Begärd av: Davegård, Margareta Finansiering: Helsingborgs lasarett Bakgrund: Applikationsservern är redan uppgraderad. Vi vill ha samma version på alla tre servrarna. Syfte: Ny funktionalitet och förbättringar i ett flertal funktioner som underlätatr både för RSIT och oss i verksamheten. Mål: Version 2.6.1_07 på våra två intranätservrar, med bibehållen replikering. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Agneta Nidemar tar kontakt med Margareta vad ska göras - åter till Eva för komplettering och översändning till RSIT.

26 Ärende RS EndNoteX3 Beskrivning: Program som hanterar referenser. Gratislicens för universitetsanslutna Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: detta är den stora frågan Bakgrund: EndNote är godkänt att användas på RS-maskiner. Paketering gjord via TGP. Nu ny version Syfte: Fungera för användarna. Problem i tidigare version som är lösta i nya Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Licenshantering är löst. Men den behöver paketeras, vem betalar detta? Förslag på fördelningsnyckel. Eva tar reda på omslutningsfördelningsnyckel och tar med till nästa möte. Ett generellt ansvar läggs upp på RSIT ansvar Eva. Annette skickar installationsmedia och denna går över RSIT för paketering.

27 Ärende RS Gynstat, gynop Beskrivning: HÄmta program, gynstat till gynop på BFK, OG Begärd av: Johansson, Britta/ Kristoffersson, Anne Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Gyn 28 använder sig av gynop Syfte: Behöver hämta hem programmet gynstat från för att kunna undervisa personal i att ta ut statistik. Behöver detta till den 20 januari!!!!! Mål: Kunna ta ut statistik Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag - Redan utfört.

28 Ärende RS DietistXP uppgradering Beskrivning: Kostplaneringsprogram Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Vid TGP paketerades dietistxp version 3.0 och 3.1 sept. Nu finns det en version 3.1 nov. Det finns sedan tidigare önskemål om att få denna version. Syfte: Det är varureg i programmet som uppdateras. Om detta inte uppdateras kan felaktig information ligga kvar och kostberäkningar till pat bli felaktiga. Mål: Att dietisterna kan göra sina kostberäkning på ett säkert sätt. I samband med nytt år 2010 så finns det inga skrivna avtal. Alla rättigheter att ladda ner gäller Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. För vidare beredning. Paketering och fördelning? Samordna uppgradering för hela region skåne. Inga avtal finns. Mer utrednings måste göras ett uppdrag måste skrivas. Underlag till förstudie skrives av Bengt Skoog som återkopplar till alla i gruppen. Och därefter till Eva.

29 Ärende RS Beskrivning: Elkoda Begärd av: Uppgradering Finansiering: Eckerwall-Brandt, Birgitta Förvaltning: 3630 Bakgrund: Elkoda - registerprogram för data och tele där kablagets väg beskrivs från anslutningspunkt i växel via olika korskopplings punkter till nyttjarens telefon. För ytterligare beskrivning hänvisas till Jörgen Ström, Syfte: mer användarvänligt Mål: uppgradera Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradera SLM Per Wendt kollar med regionfastigheter och återkommer till Eva.

30 Ärende RS Virtuell server för programvara tillhörande nyinstallerad strålbehandlingsutrustning hos Radiofysik fd USiL Beskrivning: Kostnadsförslag. VIKTIGT med snabb handläggning, förslag inom 1 vecka. Annars köper verksamheten en egen server och sätter i sin datorhall! Begärd av: Nilsson, Bengt Finansiering: Kostnadsförslag Bakgrund: Nyinstallerad strålbehandlingsutrustning från Elekta Syfte: Virtuell server med operativsystem och SQL 2005 installerat av RS-IT. Leverantören administratör på servern för installation av applikation. Leverantören önskar nå servern via webex. Är detta inte möjligt ange lösning. Mål: Kostnadsförslag önskas inom 1 vecka då installation av utrustning pågår. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Detta är ett fall för LOA MT. Driftövertag? Vad är det man vill ha kostnadsförslag på? Kunden Bengt Nilsson tar kontakt med Lars Olof Almqvist som därefter kontaktar SLM Agneta Nidemar. Återkoppling Eva

31 Ärende RS QV Sjukskrivning Beskrivning: Qlik View Sjukskrivning Test (Region Skåne Qlik View Meny) Begärd av: Nilsson, Elenor A Finansiering: Carema Närvård Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Rehabgaranti/multiomodalt smärtteam startar i Simrishamn och behov finns av att kunna finna sjukskrivna patienter Mål: Få ned antalet sjukskrivningar Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Ärendet går till Britt-Marie Andersson för beredning.

32 Ärende RS Installation Beskrivning: Installation av Analysis Services på RSDB041. Olof Pettersson är informerad i ärendet. Kontaktperson: Johan Bergwall Begärd av: Bergwall, Johan/ Andersson, Lena G Finansiering: Bakgrund: Verktyg tidigare integrerat i SQL-server. Syfte: Analys av data Mål: Förbättra statistik och uppföljning för verksamhet Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt OK över till RSIT.

33 Ärende RS Ny hårdvara till beställningsportalen Beskrivning: Önskemål om ny hårdvara Efter uppgraderingen av MedSpeech har dikterarna tvingats till ett nytt handhavande av diktafonen. Detta innebär ett extramoment och knapptryckning vid diktering. Meliorgruppen USiL har fått många synpunkter och klagomål från dikterarna som upplever detta mycket besvärligt. Ett problem som finns i hela Region Skåne. Ärendet är samordnat och diskuterat med Annika Ling Karlsson på UMAS. En diktafon som är enklare och kan hantera ovanstående finns i Ricohs prislista men saknas i Beställningsportalen. Meliorgruppen USiL har testat diktafonen och den är betydligt enklare än de diktafoner som är valbara i beställningsportalen idag. Denna diktafon testas nu även på Hudkliniken av dikterare som haft problemen. SUS önskar få denna tillagd i beställningsportalen: Artikelnummer: Namn: SpeechMike Pro 5274 OBS! Innebär inga nya drivrutiner, det är bara att plugga in i usb-porten och köra "som vanligt". Dessutom ungefär samma pris som övriga diktafoner. Vi ser detta som en enkel lösning för att underlätta för verksamheten. Det innebär inte någon extra kostnad och inte heller nya drivrutiner Begärd av:.fritz, Ann-Louise/ Andersson, Lena G Förvaltning: 301 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan beskrivning Syfte: Förenkla för slutanvändarna Mål: Förenkla för slutanvändarna Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Upplägg i beställningsportalen. OK till RSIT för utförande.

34 Ärende RS MSN Beskrivning: MSN ska fungera. Det gjorde det innan uppgradering skedde. Beslut i styrgruppen för TGP att MSN ska finnas tillgängligt. Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Beslut i TGP styrgrupp att MSN ska finnas i plattformen. Uppgradering har skett utan att det skett ny paketering. Syfte: Kommunikation Mål: Kommunikation Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. OSC är snart en tjänst som erbjuds i beställningsportalen.

35 Ärende RS Konfig av patientövervakningsswitch Beskrivning: Switch 3: Port Full VLAN 997 Begärd av: Johansson, Jimmy Förvaltning: Lund Finansiering: - Bakgrund: Ny monitor Syfte: tillgång till VLAN Mål: Det ska fungera! Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Skickas till Lars Olof Almqvist för vidare beredning.

36 Ärende RS Borttag från servicedeskens SMS vid driftstörningar Beskrivning: Lisa Luchi, RsId , skall tas bort från SMS vid driftstörningar Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: RSIT Bakgrund: Lisa har slutat hos FTV Syfte:????? Mål:????? Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Ingvar får ringa till servicedesk för att ta bort henne.

37 Ärende RS Beställa FTP-program Beskrivning: Jag skall just påbörja arbetet med att administrera hemsidan kvalitetsstjarnan.se och behöver då ett FTP-program. Begärd av: Persson, Håkan Förvaltning: 0036 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan. Programmet är gratis Mål: Att kunna administrera hemsidan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Stefan bereder ärendet bättre och återkommer till Eva.

38 Ärende RS Uppsägning av dator SESKANE Beskrivning: Dator SESKANE har hamnat mellan stolarna när TGP infördes på Folktandvården. Datorn är för gamal och ska ersättas med Tjänstefunktion TF4. Ny TF är beställd, se ärende , som skall synkroniseras med denna uppsägning Begärd av: Ljungberg, Karin/ Andersson, Ingvar Finansiering: Folktandvården Skåne Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan Mål: Införa TGP Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Avslag beställning/uppsägning via beställningsportalen

39 Ärende RS Avregistrering av dator nr NSS2513 Beskrivning: Dator nr NSS2513 (ej TGP-dator) ska avregistreras och hämtas. Kan hämtas på medicinmottagninge, Katharina Martinssons rum. Begärd av: Martinsson, Katharina K/ Ljung, Marie C Förvaltning: 10 Finansiering: - Bakgrund: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Syfte: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Mål: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Avslag och hänvisning till beställningsportalen.

FOA medarbetare status FOA medarbetare som är klara idag är Stefan Henningsson, Birgitta Hedenrud och Bengt Skoog.

FOA medarbetare status FOA medarbetare som är klara idag är Stefan Henningsson, Birgitta Hedenrud och Bengt Skoog. Virituell FOA grupp 2010-01-22 Minneanteckningar Närvarande: Hansson Eva Sammankallande, Annette Hansson,, Birgitta A Hedenrud, Stefan Henningsson, Peter Bergström RSIT, Agneta Nidemar RSIT, Per Wendt

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16 Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR Region Skåne Niklas Sundler IT-direktor och IT-chef i Region Skåne niklas.sundler@skane.se Datum 2012-11-16 1 (5) Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne

Läs mer

Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR. Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-09-11

Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR. Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-09-11 Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR Region Skåne Niklas Sundler IT-direktor och IT-chef i Region Skåne niklas.sundler@skane.se Datum 2012-09-12 1 (5) Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Frå gor och Svår Diålogmo te

Frå gor och Svår Diålogmo te Frå gor och Svår Diålogmo te 151209 VDI Licenskostnad för Citrix receiver, finns den? Vem tar kostnaden? SVAR: Jim kollar vad som ingår gällande privata vårdgivares licenser. Måste vårdgivarna själva byta

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Paketering av programvara. Slutrapport

Paketering av programvara. Slutrapport Paketering av programvara Slutrapport Sid 1 (5) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Projektets omfattning... 3 1.2. Referenser... 3 1.3. Definitioner och förkortningar... 3 2. Beskrivning av projektet...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.3

Innehåll. Förändringar i v5.3 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Allmänt... 3 Ärenden... 3 Information... 3 Organisationer... 3 Debitering... 3 Utrustningar... 4 Inventering... 4 Metering... 4 IT

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för tandvårdsstyrning Anneli Gurenius Handläggare 044-309 35 16, 0768-870 235 anneli.gurenius@skane.se Datum 2014-02-17 1 (6) Till kontaktpersoner för

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar Versionshistorik MedSpeech Nyheter och förändringar Version 3.4.1 November 2013 MedSpeech 3.4 2012-05 Nya funktioner MedSpeech är nu anpassat för tyska marknaden vilket innebär användargränssnittet är

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock Tobias Pettersson 20151015 LMS Mjukvarulicens ersätter portlock Ändring av licensieringsmetod är nödvändig av flera olika skäl, bl.a. Ett portlock ger

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 3/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne Det här är sista numret innan semesterledigheterna står för dörren. Höstens

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg

Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg Skånevård Sund Kristina Olsson Närsjukvårdsstrateg Tel 0431-818 83 Kristina.g.olsson@skane.se Datum 2014-09-19 Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg Tid: 2014-09-08,

Läs mer

NPÖ 1(12) 1 Systemkrav. Vanliga felmeddelanden i NPÖ Datum 2014-09-23

NPÖ 1(12) 1 Systemkrav. Vanliga felmeddelanden i NPÖ Datum 2014-09-23 NPÖ 1(12) 1 Systemkrav 1.1 Beskrivning Dessa systemkrav är supporterade från Inera för att använda NPÖ. Andra kombinationer kan fungera. 1.2 Åtgärd Ändra till någon av ovanstående kombinationer 1.3 Eskalering

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Region Skånes IT-förvaltning

Region Skånes IT-förvaltning Bruksanvisning för återhämtning av ekg i Region Skåne. För att underlätta tillgång till ekg via intranätet har detta program tagits fram, som ger tillgång för visning av ekg inom Region Skåne. Sökning

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Teknisk manual. För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad:

Teknisk manual.  För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad: För LOV utförare Upplands-Bro kommun 2016-10-01 Reviderad: socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 www.upplands-bro.se Extern åtkomst till Upplands-Bro kommun Innehåll 1 Extern åtkomst till Upplands-Bro

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Enheten för kompetensförsörjning Lisa Davidsson Personalstrateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se Datum 2013-11-22 Rev. 2014-04-04, 2014-06-10, 2014-12-22 1 (5) Rutiner för etjänstekort

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen Sida 1 av 7 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.634761/tips-problem-medwindows-10 Strul med Windows 10? Här är lösningarna på de vanligaste problemen

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.2

Innehåll. Förändringar i v5.2 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärendevyn... 3 Utrustningar... 3 Inventering... 3 Metering... 3 E-post... 3 IT Service Management... 3 SNMP... 4 Connections... 4

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC Beskrivning av totallösningen Innehåll 1. Övergripande beskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Översiktlig beskrivning av lösningen...

Läs mer

- ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for Desktop. För att få ArcGIS Pro, köper man ArcGIS for Desktop

- ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for Desktop. För att få ArcGIS Pro, köper man ArcGIS for Desktop Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Här tar vi upp några vanliga frågor om Pro: Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Tilldela licenser rent praktiskt inom organisationen Användande av ArcGIS Pro

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar

Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Kommun Användare Antal Treserva-personer Arbetsuppgifter Övrigt stöd/kommentar Ale Totalt 800 100 HSL 50-60 ÄO/FH/AME 550 Totalt 4 personer Systemadministratör 50 % Systemadministratör HSL 50 % Systemadministratör

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

88 Införande av e-post för förtroendevalda

88 Införande av e-post för förtroendevalda PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-21 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/147 88 Införande av e-post för förtroendevalda Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Taligenkänning - Anteckna direkt in i journalen med rösten Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Anders Eidergard Projektledare Lean-specialist anders.eidergard@lxi.se Hanna Nilsson-Levin Medicinsk Sekreterare

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer