Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende."

Transkript

1 Virituell FOA grupp Minneanteckningar Närvarande: Hansson Eva Sammankallande, Annette Hansson, Britt-Marie Andersson, Birgitta A Hedenrud, Stefan Henningsson, Peter Bergström RSIT, Agneta Nidemar RSIT, Per Wendt RSIT, Agneta Westling RSIT, Staffan Eriksson RSIT, Bengt Skoog, Lena G Andersson, och Stefan Jönsson. Frånvarande: Lars Olof Almquist, Ingela Lyberg Andersson, Tomas Norén, Katharina Borgström Vid anteckningarna: Lotta Hjelm RSIT Agenda: Ta upp ärende som har kommit via önskemål om funktionalitet, bereda och prioritera dessa. Gå igenom flödena för ärende som kommit via önskemål om funktionalitet. Hur ska processen se ut för att eskalera ett ärende? Vem ska göra eskaleringen? Paketeringar Genomgång av inkomna ärende till FOA 55 st inkomna ärende till FOA gicks igenom på mötet. Beslut på varje ärende finns antecknat under varje ärende. Andra frågor som dök upp under mötet: En del ärende som kommer in kräver ett förmöte/arbetsmöte som bereder ärendet för att snabbare kunna ta beslut med deltagare från denna FOA grupp hur ska detta planeras? Applikationer På med Regionala Hatten, Hur bereder vi dessa ärenden, samarbete med systemförvaltare framöver? Gynstat, gynop Samordna analysverktyg SMS Vid större driftstörningar kan man få en SMS i telefonen vid prio 1 ärende, för att få detta ringer man servicedesk för ny/avbeställning. Principfråga ang egenansvarsdator? Gemensamma inloggningkontot (Facebook m fl) Licenser nya versioner? Vid Anteckningarna Lotta Hjelm

2 Ärende RS Konvertering från Signatur till RSID Beskrivning: Konvertering av diktat i Diktett-databasen från signatur till RSID önskas bli utfört torsdagen den 21 januari helst eller 28 januari kl Det innebär SQL-servern (backup och körning av skript mm), och med att ändra i Swedestar så att det skickas RS-ID istället för signatur till Diktett (görs av Tieto samtidigt). I change gjordes först en kopia till en utildningsdatabas, utfört av Jörgen Jonasson Servertekniker VO Leverans RSIT och efterföljande tester är gjorda av Alf Persson, vilka har varit OK. För mer information kontakta Alf Persson Mob: , Tel: , Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Diktatens ID = signatur i SWS. Hörby, Landskrona, Sorgenfri har signaturer som kolliiderar med Ystad o Carema. Innebär att diktat byter ägare. Syfte: Syftet är att diktatet lagras till en unik identiditet, d v s RSID Mål: Hälsovalsenheterna Hörby, Norrestad i Landskrona och Sorgenfri i Malmö vill börja använda Diktett som är integrerat med journalerna i Swedestar. SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson, systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

3 Ärende RS Alternativadressens giltighetstid Beskrivning: I Pasis finns framtida o historiska alternativadresser på pat, innebär att mottagarsystem om att alternativadress finns måste få adressens giltighetstid. Att föra över giltighetstiden från Pasis till Swedestar kostar 6 tim i SWS á 1050 kr samt 14 tim i Pasis. Primärvården har SWS kvar ett tag till Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars nyckeltal Bakgrund: Uppgift om pat alternativadress förs över från Pasis till Swedestar, men inte giltighetstid. Ett par incidienter har inträffat då bla brev till pat hamnat på fel adress, pga att alternativadressens giltighet passerat. Syfte: Patientsäkerhet när det gäller hantering av brev mm från Journalsystemet, och bibehålla service för de pat som har alternativadress vissa perioder Mål: Säkerställa att patientinformation hamnar på rätt adress. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Ingrid Persson och Katarina Arvdalen (projektledare), systemförvaltare för bearbetning av ärendet. Kontrollera Svedestar överföringen. Behöver detta göras. Kostnad: Drifts och förvaltningsbudget. Återkoppling till Eva Hansson. Ärendet ligger kvar hos Eva.

4 Ärende RS Testa programjustering Beskrivning: Packning av exe med nr på test-dator. Martin Jönsson RSIT Ystad vidtalad. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Onödigt stort fönster som skymmer för användarna de bakomliggande bilderna när de startat Diktett. Finns nu en exe där vi kan kontrollera att rättningen fungerar innan installation Syfte: Bättre utnyttja skärmytan Mål: Fönsterstorlek anpassad till innehåll. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

5 Ärende RS Omstart Caché Beskrivning: Tre databaser, Medicinen och Ortopeden las i Ystad, Skurups VC har fått ny extent. För att den ska kunna tas i bruk måste Caché startas om. Begärd av: Persson, Ingrid P Finansiering: Swedestars Nyckeltal Bakgrund: Ny databasextent! Caché måste startas om för att denna ska kunna användas. RSIT i Ystad Andreas Mårtensson är kontaktperson. Syfte: Fortsatt lagring av dokumentation mm för dessa databaser. Omstarten av Caché bör göras inom snar framtid. Mål: Förhindra att lagringsutrymmet tar slut. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt SLM Agneta Westling tar kontakt med Katarina Arvdalen. Återkoppling till Eva Hansson

6 Ärende RS Anrop i provisio til GVL Beskrivning: GVL databasen är flyttad till ny server. Därför måste man flytta Provisio s webservice anrop från rss006.skane.se till den nya servern: Detta måste göras innan rss006 maskinen tas ner i februari. Till dess funkar det befintliga anropet. Kan ni återkomma till mig när detta kan ske? Ny adress till gvlwebb sidan: Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Provisio usil Bakgrund: se ovan Detta önskemål är lagt på uppdrag av Thomas Norén, systemförvaltare Provisio. Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Betalning ska med regionala driften och förvaltningsbudget systemförvaltarens budget. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren och åter till Eva. Oskar Brändmark.

7 Ärende RS Provisio produktion USIL/L:a + Hbg/Äng Nya/ändrade OP o KVÅ-koder för Provisio Beskrivning: Först körs detta: Närmare instruktion om hur scriptet ska exekveras finns i zipfilen som kan hämtas från vår FTP-plats nedan. Ladda ner från; FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Därefter körs: FTP Adress: ftp.avinova.se I katalogen: ftp://ftp.avinova.se/versioner/kodverk/ Namn: Kodverk_ zip Begärd av: Norén, Thomas Förvaltning: 01 Finansiering: - Bakgrund: Nyheter från Syfte: Se ovan Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering med Drift och förvaltningsbudget systemförvaltaren. SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare och återkopplar till Eva.

8 Ärende RS Patchar till Journal III Beskrivning: Rättningar enligt nedan Begärd av: Brunkstedt, Inger Finansiering: RSIT genom avtal Bakgrund: Rättningspatchar till Journal III gällande Röda dagar i tidbok Felaktig könsmarkering Impexrättning Rättning av utskrift Syfte: Rättninga av fel buggar mm Mål: Korrekt funktion Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Westling tar kontatk med Igner Brunkstedt och frågar om det är en patientsäkerhetsfråga återkoppling Eva.

9 Ärende RS Uppgradering av Privaprogrammet Beskrivning: En uppdaterad version av Priva behöver installeras hos användarna Begärd av: Jääskeläinen, Arvo Förvaltning: Regionkontoret Finansiering: - Bakgrund: En ny version där rättningar i fel gjorts behöver installeras Syfte: Hantera fakturor från privata vårdgivare Mål: Rätt utbetallning av vårdersättning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering: Privas regionala drift och förvaltningsbudget. SLM Per Wendt tar kontakt med systemförvaltaren. Återkoppling till Eva.

10 Ärende RS Uppgradering av IMAGEnet Beskrivning: Se cange Denna change innehåller beställning och paketering och versionen är installerad i Ängelholm. Jag är regional systemförvaltare och önskar kontaktas för planering och installation på resten av ögonklinikerna i skåne. trelleborg har en beställning gjord med prel installationsdatum 25 januari. Begärd av: Pranter, Elisabeth Förvaltning: 66 Finansiering: - Bakgrund: IMAGEnet 2000, som vi använder idag, stöds ej längre av den kamerautrustning som finns på marknaden, för att säkerställa driften måste vi uppgradera till IMAGEnet i-base. Syfte: Att uppgradera IMAGEnet 2000 till IMAGEnet i-base, så att driften kan säkerställas. Även databashanteringen blir snabbare. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Finansiering? Vem betalar? Driftpengar finns i budget men inga utvecklingspengar. Lars Olof Almqvist har information i denna fråga. SLM Agneta Nidemar kontaktar systemförvaltare - återkoppling till Eva. RGT men inget klart SLA

11 Ärende RS Uppdatering av ini-fil i Comprima Beskrivning: Uppdatering av ini-fil i Comprima Filen finns hos Per Jirsved Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Uppdatering av fil Syfte: Uppdatering av fil i befintligt paket Mål: Ny version av ini-fil Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLA Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltaren återkoppling till Eva.

12 Ärende RS Uppdatering av databas ID Beskrivning: Uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel Begärd av: Jirsved, Per/ Skoog, Bengt Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Det behövs en uppdatering av ett internt databas id i Comprimas databas i tabellen tbllevel. Detta utförs lämpligtvis av DMS vid ett driftstopp av Comprima Syfte: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Mål: Det gäller att Hud i Ängelholm vill se hudjournaler före venjournaler i visningen av Comprima Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet SLM Agneta Nidemar tar kontakt med systemförvaltare återkoppling till Eva.

13 Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ärende RS Applikationsdrifts support lördagen den 23/ Beskrivning: Med anledning av bokslutsarbetet kommande helg vill koncernredovisningen ha bemanning och support på applikationsdriften för Raindance samt en kontaktperson (tel) för snabb kontakt vid eventuella problem. Supporten önskas mellan Begärd av: Odelberg, Sten/ Nylander-Lindsjö, Gertrud Finansiering: Koncernkontoret Bakgrund: Ett flertal förvaltningar samt koncernen har behov av att jobba i systemet utan driftavbrott. Erfarenheten från den senaste tiden har varit att Raindance systemet har inte alltid har varit tillgängligt på helgerna. Syfte: Sammanställa bokslut Mål: Ett bokslut levererat i tid Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Finansiering: Drift och förvaltningsbudget OK att köra in skickas till Tony Papamoshos för utförande.

14 Ärende RS applikation som idag körs på Klient men som skall köras på server Beskrivning: Dett ärende hette tid och avslog då serverfolket hade för mycket att göra. Dock lovade Per Wendt att titta en gång till på detta eftersom det ställer still med stora problem för kliniken. äkkirurgen kör sedan en tid "operationsmetod-planeringsprogrammet Facad ( ). Idag finns applikationen installerad lokalt på två maskiner vilket ger en del logistiska problem eftersom dessa datorer och rum ofta är upptagna av annan aktivitet. Käkkir önskar istället att man hanterar licenserna på servernivå så att applikationen kan installeras loklat och två samtidiga användare kan köra applikationen. Den lokala installationen kommer att göras av kliniken (tillsammans med leverantören) som kommer att installera detta på sk. egenansvarsdatorer. (Leverantören är förhindrad av tillverkaren att lämna ut installationsmedia för paketering). Begärd av: Christerson, Lars/ Brändmark, Oskar Finansiering: Käkkir Bakgrund: På grund av lokalbrist kan man inte sätta upp två extra datorer där denna appl. skulle ligga på utan enda tänkbara lösningen är en serverinstallation Syfte: Ökad effektivitet. Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Ett driftövertagare. Budget och annat ska tas fram. Se helheten finns även i SUS och kanske på andra ställen. Ta på sig regionhatten.

15 Ärende RS Filmredigering för barn Beskrivning: Lekterapin behöver köpa in programvara för filmredigering för barn. Man har tittat på "Stop Motion Pro Action! Plus" Oss veterligen finns ingen applikation i regionen med motsvarande funktionallitet. Begärd av: Elmquist, Ann/ Brändmark, Oskar Finansiering: Lekterapin, Bus Bakgrund: Bus bedriver lekterapi Syfte: Lekterapi Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden tar kontakt med SLM Agneta Nidemar för beredning. Kostnadsförslag. Återkoppling till Eva.

16 Ärende RS "Flouter" mellan T4 och Edward/Paul Beskrivning: Ett gratis program som ligger mellan T4 och Edward/Paul och hela tiden ser till att det är samma patient som visas i Edward/Paul som i T4. Kallas Floute. Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: FTV Skåne Bakgrund: ProCuris systemen kommer att användas parallellt med T4 ett bra tag till oavsett om regionens e-arkivlösning eller Folktandvårdens tillgänglighetslösning införs. Syfte: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Mål: En tillfällig lösning skulle underlätta arbetet på klinikerna och även förbättra patientsäkerheten eftersom risken att ha olika patienter i T4 och Edward/Paul försvinner Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Kunden kollar om hur är de knutet mellan Edward/Paul och T4 Patientsäkerhet? Hur omfattande är detta arbete Har detta använts någon annanstans i RS?

17 Ärende RS Tillägg i beställningsportalens avs bifoga filer Beskrivning: Vore önskvärt att kunna bifoga filer (attachments) i Beställningsportalen vid ex vis beställnings av applikation till en hel grupp och vilka som skall ingå i denna grupp (borde kunna bifogas som word eller excel fil) Begärd av: Wendt, Per Finansiering: IT Ärendehantering Bakgrund: Har gått att bifoga filer tidigare som attachmnets när man lagt en change. Finns inte längre kvar, varken under "önskemål om funktionalitet" eller i Beställningsportalen Syfte: Underlätta för alla Mål: Förbättring och utveckling av ITÄ Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Vidare till systemförvaltaren.

18 Ärende RS Skype Beskrivning: Skype Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Ex. Handkir samarbete med konstnär i Frankrike som målar handproteser. Använder skype för att kommunicera. Syfte: Se resultatet. Mål: Ska vi tillåta skype eller ska det rekommenderas EA-dator. Gemensamt förhållningssätt måste diskuteras. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Anette har ansvaret att bilda en arbetsgrupp som bereder ärendet och återkopplar till Eva. Förmöte som bereder ärendet med tekniska förutsättningar. Informationssäkerhetsanalys måste göras. Gjordes det en test av skype inför TGP? Alternativa lösningar. Alla är överens om att detta behov ökar. Kontakt med omvärlden ökar. Det behöver inte vara Skype det kan vara annat verktyg.

19 Ärende RS Dela skärm med annan använare Beskrivning: Användarna behöver en funktion där man kan dela skärm med annan användare, ex vid telefonkonferens. Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: Kommunikationsavd Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Se beskrivning Mål: Se beskrivning Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Avslag. Det kommer att erbjudas en tjänst som heter OCS i beställningsportalen

20 Ärende RS Installation av programvara Beskrivning: Installation av Cogmed, ett testprogram för patienter. Installationsskiva finns på mott. Begärd av: Johansson, Ewa C Förvaltning: 36 Finansiering: - Bakgrund: Installation. Syfte: Testprogram för patienter. Mål: Används i behandlingssyfte. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Stefan Jönsson utreder ärendet och återkommer till Eva.

21 Ärende RS Order lager fakturering Beskrivning: System för order lager fakturering till kli kärl, SUS Malmö Begärd av: Johansson, Jonas P/ Engelmark, Barbro Finansiering: Kärl kliniken Bakgrund: program Scenario på Kärl klin. Licens och support gått ut vid årsskiftet. Går ej att förnya längre. Lev var Wisma men sålt till företag som ej svarar på kontakt. OLF för mat(kärlbehand) för kärlpat Syfte: S ger materialkost för varje avslutad behandling. S håller reda på kost för resp prod. Kont aktuell lagerstat. har idag två lager på olika platser gör nyttan av ett system större. Best underl till lev, ca 25 Mål: Ett nytt OLF system Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Kunden utreder och kontrollerar om det finns fler i regionala användare. Lagerhanteringssystem finns på andra ställen i RS. Hur ser avtalen ut om man ska/önskar använda Mamut. Beställning till paketering?

22 Ärende RS Paketering av applikationen 4d view Beskrivning: På kvinnosjukvårdens ultraljudsavdelning tas 3d-ultraljud. För att kunna se dessa 3d-bilder krävs installation av applikationen ovan. Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Kvinnosjukvården. Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: Se de bilder som man har tagit Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Ny funktionalitet Beslut på möte SUS Lund Lena Andersson kontrollerar och återkommer till Eva. Är den paketerad? MT?

23 Ärende RS Uppgradera och flytta T-doc till SQL server Beskrivning: Vi önskar flytta T-Doc till SQL-server För att kunna uppgradera T-Doc till version 8 krävs enl. Getinge att den ligger på en SQLserver 2008 Begärd av: Brändmark, Oskar Finansiering: Intensiv & Anestesi Bakgrund: se ovan Syfte: se ovan Mål: se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. Samordning krävs. Detta måste samordnas regionalt. Systemförvaltare Birthe Oskarsson ska bereda ärendet.

24 Ärende RS Uppgradering av Sympathy till alla användare, Labmedicin Skåne, Klinisk Patologi. Beskrivning: Vi vill ha prisuppgift på detta ärende innan arbetet startar.thomas som är ITsamordnare ska ange vilka filer och var de ligger någonstans. Någon på It-avdelningen ska packa dem nya filerna som sen ska skjutas ut till alla datorer som använder Sympathy. Det gäller Lund, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Detta ärendet är anmält tidigare men fick avslag på programkontoret, de kunde inte ta emot denna beställningen innan årskiftet, varför vi anmäler det ånyo. Detta är en viktig funktion som krävs för att vi ska kunna vara uppdaterade i vårt program. Detta är ett återkommande jobb och inte bara engångsföreteelse. Begärd av: Lindén, Thomas Finansiering: Klinisk Patologi, Lund Bakgrund: Vi har vårt program liggande på datorernas hårddisk och därför behöver vi veta att ni kan göra denna uppgradering åt oss, annars får vi sitta och lägga in den nya versionen manuellt på varje dator (stenåldersjobb). Syfte: Underlätta för framtida uppgraderingar! Mål: Målet är att inte få avslag denna gången för nu börjar det brinna i knutarna. Det ligger redan en uppgradering som inte har kunnat bli gjord. Det är ytterligare uppgraderingar på gång och vi måste ha in de i turordning. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Staffan Eriksson tar kontakt med systemförvaltare och tar reda på vad som ska utföras.

25 Ärende RS Uppgradera Inblick och vår externa webbplats Beskrivning: Uppgradera tillsammans med RSIT (Danile Agrell) och Senselogic Begärd av: Davegård, Margareta Finansiering: Helsingborgs lasarett Bakgrund: Applikationsservern är redan uppgraderad. Vi vill ha samma version på alla tre servrarna. Syfte: Ny funktionalitet och förbättringar i ett flertal funktioner som underlätatr både för RSIT och oss i verksamheten. Mål: Version 2.6.1_07 på våra två intranätservrar, med bibehållen replikering. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering SLM Agneta Nidemar tar kontakt med Margareta vad ska göras - åter till Eva för komplettering och översändning till RSIT.

26 Ärende RS EndNoteX3 Beskrivning: Program som hanterar referenser. Gratislicens för universitetsanslutna Begärd av: Hansson, Anette Finansiering: detta är den stora frågan Bakgrund: EndNote är godkänt att användas på RS-maskiner. Paketering gjord via TGP. Nu ny version Syfte: Fungera för användarna. Problem i tidigare version som är lösta i nya Mål: Se ovan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Licenshantering är löst. Men den behöver paketeras, vem betalar detta? Förslag på fördelningsnyckel. Eva tar reda på omslutningsfördelningsnyckel och tar med till nästa möte. Ett generellt ansvar läggs upp på RSIT ansvar Eva. Annette skickar installationsmedia och denna går över RSIT för paketering.

27 Ärende RS Gynstat, gynop Beskrivning: HÄmta program, gynstat till gynop på BFK, OG Begärd av: Johansson, Britta/ Kristoffersson, Anne Förvaltning: 04 Finansiering: - Bakgrund: Gyn 28 använder sig av gynop Syfte: Behöver hämta hem programmet gynstat från för att kunna undervisa personal i att ta ut statistik. Behöver detta till den 20 januari!!!!! Mål: Kunna ta ut statistik Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag - Redan utfört.

28 Ärende RS DietistXP uppgradering Beskrivning: Kostplaneringsprogram Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Vid TGP paketerades dietistxp version 3.0 och 3.1 sept. Nu finns det en version 3.1 nov. Det finns sedan tidigare önskemål om att få denna version. Syfte: Det är varureg i programmet som uppdateras. Om detta inte uppdateras kan felaktig information ligga kvar och kostberäkningar till pat bli felaktiga. Mål: Att dietisterna kan göra sina kostberäkning på ett säkert sätt. I samband med nytt år 2010 så finns det inga skrivna avtal. Alla rättigheter att ladda ner gäller Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. För vidare beredning. Paketering och fördelning? Samordna uppgradering för hela region skåne. Inga avtal finns. Mer utrednings måste göras ett uppdrag måste skrivas. Underlag till förstudie skrives av Bengt Skoog som återkopplar till alla i gruppen. Och därefter till Eva.

29 Ärende RS Beskrivning: Elkoda Begärd av: Uppgradering Finansiering: Eckerwall-Brandt, Birgitta Förvaltning: 3630 Bakgrund: Elkoda - registerprogram för data och tele där kablagets väg beskrivs från anslutningspunkt i växel via olika korskopplings punkter till nyttjarens telefon. För ytterligare beskrivning hänvisas till Jörgen Ström, Syfte: mer användarvänligt Mål: uppgradera Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradera SLM Per Wendt kollar med regionfastigheter och återkommer till Eva.

30 Ärende RS Virtuell server för programvara tillhörande nyinstallerad strålbehandlingsutrustning hos Radiofysik fd USiL Beskrivning: Kostnadsförslag. VIKTIGT med snabb handläggning, förslag inom 1 vecka. Annars köper verksamheten en egen server och sätter i sin datorhall! Begärd av: Nilsson, Bengt Finansiering: Kostnadsförslag Bakgrund: Nyinstallerad strålbehandlingsutrustning från Elekta Syfte: Virtuell server med operativsystem och SQL 2005 installerat av RS-IT. Leverantören administratör på servern för installation av applikation. Leverantören önskar nå servern via webex. Är detta inte möjligt ange lösning. Mål: Kostnadsförslag önskas inom 1 vecka då installation av utrustning pågår. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Detta är ett fall för LOA MT. Driftövertag? Vad är det man vill ha kostnadsförslag på? Kunden Bengt Nilsson tar kontakt med Lars Olof Almqvist som därefter kontaktar SLM Agneta Nidemar. Återkoppling Eva

31 Ärende RS QV Sjukskrivning Beskrivning: Qlik View Sjukskrivning Test (Region Skåne Qlik View Meny) Begärd av: Nilsson, Elenor A Finansiering: Carema Närvård Bakgrund: Se beskrivning Syfte: Rehabgaranti/multiomodalt smärtteam startar i Simrishamn och behov finns av att kunna finna sjukskrivna patienter Mål: Få ned antalet sjukskrivningar Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Ärendet går till Britt-Marie Andersson för beredning.

32 Ärende RS Installation Beskrivning: Installation av Analysis Services på RSDB041. Olof Pettersson är informerad i ärendet. Kontaktperson: Johan Bergwall Begärd av: Bergwall, Johan/ Andersson, Lena G Finansiering: Bakgrund: Verktyg tidigare integrerat i SQL-server. Syfte: Analys av data Mål: Förbättra statistik och uppföljning för verksamhet Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt OK över till RSIT.

33 Ärende RS Ny hårdvara till beställningsportalen Beskrivning: Önskemål om ny hårdvara Efter uppgraderingen av MedSpeech har dikterarna tvingats till ett nytt handhavande av diktafonen. Detta innebär ett extramoment och knapptryckning vid diktering. Meliorgruppen USiL har fått många synpunkter och klagomål från dikterarna som upplever detta mycket besvärligt. Ett problem som finns i hela Region Skåne. Ärendet är samordnat och diskuterat med Annika Ling Karlsson på UMAS. En diktafon som är enklare och kan hantera ovanstående finns i Ricohs prislista men saknas i Beställningsportalen. Meliorgruppen USiL har testat diktafonen och den är betydligt enklare än de diktafoner som är valbara i beställningsportalen idag. Denna diktafon testas nu även på Hudkliniken av dikterare som haft problemen. SUS önskar få denna tillagd i beställningsportalen: Artikelnummer: Namn: SpeechMike Pro 5274 OBS! Innebär inga nya drivrutiner, det är bara att plugga in i usb-porten och köra "som vanligt". Dessutom ungefär samma pris som övriga diktafoner. Vi ser detta som en enkel lösning för att underlätta för verksamheten. Det innebär inte någon extra kostnad och inte heller nya drivrutiner Begärd av:.fritz, Ann-Louise/ Andersson, Lena G Förvaltning: 301 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan beskrivning Syfte: Förenkla för slutanvändarna Mål: Förenkla för slutanvändarna Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Upplägg i beställningsportalen. OK till RSIT för utförande.

34 Ärende RS MSN Beskrivning: MSN ska fungera. Det gjorde det innan uppgradering skedde. Beslut i styrgruppen för TGP att MSN ska finnas tillgängligt. Begärd av: Hansson, Anette Förvaltning: 16 Finansiering: - Bakgrund: Beslut i TGP styrgrupp att MSN ska finnas i plattformen. Uppgradering har skett utan att det skett ny paketering. Syfte: Kommunikation Mål: Kommunikation Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Uppgradering Avslag. OSC är snart en tjänst som erbjuds i beställningsportalen.

35 Ärende RS Konfig av patientövervakningsswitch Beskrivning: Switch 3: Port Full VLAN 997 Begärd av: Johansson, Jimmy Förvaltning: Lund Finansiering: - Bakgrund: Ny monitor Syfte: tillgång till VLAN Mål: Det ska fungera! Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Skickas till Lars Olof Almqvist för vidare beredning.

36 Ärende RS Borttag från servicedeskens SMS vid driftstörningar Beskrivning: Lisa Luchi, RsId , skall tas bort från SMS vid driftstörningar Begärd av: Andersson, Ingvar Finansiering: RSIT Bakgrund: Lisa har slutat hos FTV Syfte:????? Mål:????? Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Ingvar får ringa till servicedesk för att ta bort henne.

37 Ärende RS Beställa FTP-program Beskrivning: Jag skall just påbörja arbetet med att administrera hemsidan kvalitetsstjarnan.se och behöver då ett FTP-program. Begärd av: Persson, Håkan Förvaltning: 0036 Finansiering: - Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan. Programmet är gratis Mål: Att kunna administrera hemsidan Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Utveckling av funktionalitet Stefan bereder ärendet bättre och återkommer till Eva.

38 Ärende RS Uppsägning av dator SESKANE Beskrivning: Dator SESKANE har hamnat mellan stolarna när TGP infördes på Folktandvården. Datorn är för gamal och ska ersättas med Tjänstefunktion TF4. Ny TF är beställd, se ärende , som skall synkroniseras med denna uppsägning Begärd av: Ljungberg, Karin/ Andersson, Ingvar Finansiering: Folktandvården Skåne Bakgrund: Se ovan Syfte: Se ovan Mål: Införa TGP Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Övrigt Avslag beställning/uppsägning via beställningsportalen

39 Ärende RS Avregistrering av dator nr NSS2513 Beskrivning: Dator nr NSS2513 (ej TGP-dator) ska avregistreras och hämtas. Kan hämtas på medicinmottagninge, Katharina Martinssons rum. Begärd av: Martinsson, Katharina K/ Ljung, Marie C Förvaltning: 10 Finansiering: - Bakgrund: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Syfte: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Mål: Datorn ej hämtad i samband med TGP-införandet. Ange Vilket eller vilka områden uppdraget gäller: Avveckling Avslag och hänvisning till beställningsportalen.

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16

Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne 2012-11-16 Koncernkontoret MINNESANTECKNINGAR Region Skåne Niklas Sundler IT-direktor och IT-chef i Region Skåne niklas.sundler@skane.se Datum 2012-11-16 1 (5) Samverkan mellan Privata vårdföretagare och Region Skåne

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar

Versionshistorik MedSpeech. Nyheter och förändringar Versionshistorik MedSpeech Nyheter och förändringar Version 3.4.1 November 2013 MedSpeech 3.4 2012-05 Nya funktioner MedSpeech är nu anpassat för tyska marknaden vilket innebär användargränssnittet är

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013

Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Handläggare: Christina Hegefjärd PaN 2013-02-12 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-01-25 PaN A1212-0211-57 Informationssäkerhets- och IT-planering för 2013 Ärendet Det åligger varje nämnd att planlägga informationssäkerhetsarbetet

Läs mer

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text.

Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. ANVÄNDARVILLKOR Köp- och användarvillkor för KOL Utbildningsprogram Terminologi i denna villkorstext Användarvillkor; står för det användarvillkor som beskrivs i nedanstående text. Programvara; står för

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 5/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne VGI närmar sig införandestart Sedan en vecka tillbaka är vårt gemensamma

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013

AutoTrader LE. Användarmanual. Autostock AB, 2013 AutoTrader LE Användarmanual Autostock AB, 2013 Table of Contents Inledning 3 Installera AT LE 4 Att komma igång 6 Ändra utseende 7 Support och uppdatering 8 Lägg till nya instrument 10 Ändra loginuppgifter

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Koncernkontoret Finansenheten

Koncernkontoret Finansenheten Koncernkontoret Finansenheten Jan-Åke Andersson 044-309 31 71 2009-04-08 Redovisningscheferna Utbyte av Betalterminaler Den regiongemensamma upphandlingen av banktjänster omfattade också tjänsten betalterminaler.

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

AutoKa-PC v2.42h Deluppdatering 12. Utgivningsdatum 2009-06-09.

AutoKa-PC v2.42h Deluppdatering 12. Utgivningsdatum 2009-06-09. 1 (5) Inledning Detta dokument (APC240Update-12.rtf) beskriver de kompletteringar som ingår i Deluppdatering nr 12 till AutoKa-PC v2.40 (v2.42h). Deluppdatering nr 12 kräver att AutoKa-PC v2.40 samt Deluppdateringarna

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser

Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Mobisma Support Policy nextg Mobile UC Client & MCB Server licenser Datum: februari - 2014 Vid information kontakta: salesnordic@mobisma.com Inledning Denna presentation omfattar Mobismas supportpolicy

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09

MÖTESPROTOKOLL. Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09 Projektmöte Nr. 5 Datum 2010-12-09 Medverkande: Jonas Lekman Enfo Zipper åhlsson Enfo Zipper ej närv Jansson Malmö högskola Anders Bengtsson Malmö högskola ej närv Staffan Krook Malmö högskola Robert Faling

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer