Känd profil som vågar sticka ut. Nr Pris 56 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Känd profil som vågar sticka ut. Nr 5 2010 Pris 56 kr"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund På Redeko regerar kvinnorna Hantering av kundmaterial Enklare redovisning Minskning av aktiekapital Känd profil som vågar sticka ut VD för Sveriges största bryggeri och nyligen vald till ordförande för Sveriges största företagarorganisation. Jens Spendrup brinner för företagande och vill att många fler ska våga prova världens roligaste jobb. Nr Pris 56 kr

2 B L A D M I N I S T R A T I O N det kompletta ekonomisystemet Slipp kundernas skokartonger och höj värdet på byråns tjänster För redovisnings- och revisionsbyråer som använder BL Administration tar vi nu fram ett antal nya funktioner som effektiviserar samverkan mellan byrå och kund, höjer kundnyttan och ökar byråns lönsamhet. BL Kommunikation är en webbtjänst som nu byggts in i BL Administration och som ger möjligheten att skicka information mellan två BLA-system. Byrån slipper hantera kundens skokartong och kan ägna tiden åt intäktsgivande arbete. Kunden väljer vilka delar han vill registrera själv, t ex fakturering, och kan med en enkel knapptryckning föra över uppgifterna till byrån. Med BL Företagsplatsen får byrån ett smidigt webbaserat verktyg för att grafiskt presentera redovisningsinformation för sina kunder. Det gör redovisningen konkret och lätt för kunderna att ta till sig. Och om byrån kan leverera en produkt som skapar förståelse och intresse kommer också redovisningstjänsten att värderas högre. Box Näsviken Tel: Fax:

3 INNEHÅLL NUMMER Ny normgivning från BFN 18 Spännande höst väntar Nu när revisionplikten försvinner gäller det att visa att en auktoriserad redovisningskonsult är en garant för hög kvalitet i redovisningen och även företagarnas viktigaste löpande rådgivare. 22 Hantering av kundmaterial 26 Enklare redovisning En proposition har lämnats till riksdagen som gäller förenklingar beträffande regler om årsredovisning, årsbokslut, löpande bokföring och arkivering. Konsulten redogör översiktligt för några av förslagen. Positiva möten 21 Nu när höstsäsongen inleds står kvalitetskontrollanterna i startgroparna för att träffa ännu fler redovisningskonsulter i deras dagliga arbete. Vi har blivit mycket positivt mottagna där vi varit, säger Marie Bengtsson som är en av SRF:s kvalitetskontrollanter. 28 Stämd av sin kund 31 Känd profil som vågar sticka ut 36 Specialkonton för momsdeklaration 38 På Redeko regerar kvinnorna 42 Minskning av aktiekapital 24 Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet Hur fungerar företrädesrätten till återanställning Redaktionen har ordet... Välkommen tillbaka till arbetet! Hoppas du haft möjlighet att vara ledig under sommaren så att du med full kraft kan kasta dig in i höstens utmaningar. I det här numret av Konsulten presenterar vi kort de nya regler som trätt ikraft vid halvårsskiftet så att du lätt kan uppdatera dig och fortsätta ge kunderna bästa möjliga råd. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Jens Spendrup, högaktuell som Företagarnas nya ordförande och VD för Sveriges största bryggeri, tycker att dagens politiker missar målet rejält genom att inte alls prata om företagarens förutsättningar. Utan villiga och engagerade människor blir det heller inga nya företag. Nästa vecka är det dags för SRF:s årliga kongress med inspirerande föreläsningar och matnyttig information. Hoppas vi ses i Malmö!

4 Nytt & Aktuellt Normalt brukar försommaren innebära att olika utredningar snabbspurtar så att man kan lägga fram sina förslag innan sommarledigheten börjar. Förra året kom i rask takt förslag om nytt skatteförfarande, skattereduktion för gåvor, moderniserade skatteregler för stiftelser och ideella föreningar. Få nya förslag I år har i stort sett inga utredningsförslag inom skatteområdet lämnats. Det är förvånansvärt lugnt även om arbete nu försiggår inom departementet med att bereda de förslag som lämnades förra året. Valrörelsen har än så länge gett få avtryck inom skatteområdet. Det mesta tycks än så länge kretsa kring att tävla om att vinna pensionärernas gunst. De rödgröna har också lagt förslag om att återställa delar av alliansens tidigare genomförda reformer, jobbskatteavdrag, rut-avdrag, fastighetsavgift och förmögenhetsskatt. Nya rättsfall På rättsfallsfronten är läget också förhållandevis lugnt. Under våren har Regeringsrätten rätat ut en del frågetecken kring fåmansföretagens beskattning. Utgången i målen om de så kallade trädabolagen innebär att det inte längre går att flytta verksamhet mellan bolag i hopp om att komma ifrån 3:12-beskattningen. Gåva av utdelningsrätter En annan fråga som aktualiserats kring fåmansföretagen är hur beskattning ska ske när gåva av utdelningsrätt lämnas till närstående. Bakgrunden är möjligheten för en aktieägare att avstå från utdelning och slippa beskattning om det, vid tidpunkten för när utdelningen kan disponeras, står klart att rätten till utdelning givits bort i gåva. Skatterättsnämnden har nu slagit fast att mottagaren i ett sådant fall ska beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst. Något gränsbelopp får dock inte tillgodoräknas den som enbart får en utdelningsrätt eftersom det tillkommer den som äger aktierna vid ingången av året. Gränsbeloppet kan då ett senare år utnyttjas av aktieägaren som sparat utdelningsutrymme till lägre beskattning. Det låter som om en sådan utgång kan ge visst utrymme för skatteplanering genom gåva av utdelningsrätter till barnen. Momsavdrag på vissa konsulttjänster Ytterligare ett rättsfall som avgjorts är SKFmålet som rör frågan om momsavdrag vid förvärv av konsulttjänster när aktier i ett dotterbolag ska säljas. Kan det påvisas ett direkt och omedelbart samband mellan de tjänster som förvärvats och aktieavyttringarna får momsen inte dras av på dessa tjänster. Som sådant direkt och omedelbart samband till avyttringen av aktierna, ansåg Regeringsrätten, fanns för tjänster i form av biträde vid förhandlingar med förvärvarna av aktierna samt, i samband med avtalsskrivning, advokattjänster. För andra typer av tjänster som var uppe i målet t ex utgifter för due diligence, värderingsutgifter, anvisningsprovisioner, gavs inget svar. Regeringsrätten ansåg att underlaget inte räckte till för att bedöma sambandet mellan förvärvet av sådana tjänster och aktieavyttringen och lämnade därför inget förhandsbesked i den delen. Vi får därför antagligen vänta ytterligare några år innan rättsläget för moms på förvärvade tjänster vid aktieavyttringar klarlagts. Avgränsning av näringssmitta Slutligen kan nämnas ett pikant mål som gällde hur beskattning ska ske av en vinst vid försäljning av en parktraktor när den som säljer traktorn är företagsledare i ett aktiebolag som säljer samma slag av utrustning. Underinstanserna var överens om att beskattning skulle ske i tjänst av det belopp på kr som satts in på företagsledarens privatkonto. Regeringsrätten var dock av en annan mening och konstaterade att näringssmitta endast finns lagreglerad i reglerna om byggnadsrörelse. För andra former av verksamhet har Regeringsrätten utbildat en praxis som innebär att enskilda näringsidkare under vissa förutsättningar kan beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för vinst vid privata försäljningar av tillgångar av samma slag som säljs i verksamheten. En beskattning i tjänst förutsätter, enligt Regeringsrätten, att traktorn på något sätt har förts in i bolaget. Så var inte fallet och eftersom han inte tidigare sålt liknande egendom privat så var det heller inte fråga om enskild näringsverksamhet. Företagsledaren beskattades därför för vinsten vid traktorförsäljningen i kapital. Räckvidden av rättsfallet torde dock vara begränsat. Det torde inte höra till vanligheterna att tillgångar som används under flera år som inventarier privat kan säljas med, som i det här fallet, en betydande vinst på kr. Text: Bertil BåvALL Koll på allt efter sommaren? Onlinetjänsten är alltid uppdaterad! Beställ inom 10 dagar på ekonomionline.se och ange kod kon1005 så bjuder vi på en biobiljett! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Minskning lägre än väntat Regeringens mål var att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent från 2006 till Nu närmar sig perioden sitt slut och i den senaste mätningen som Tillväxtverket gjort har en minskning också skett. Inte så märkbart kraftfull som man tänkt sig minskningen stannar vid 3,6 procent. Regelförenkling tar tid. Vi är på rätt väg men arbetet måste intensifieras. De myndigheter som var tidigt ute och som målinriktat engagerat sig har lyckats bäst, säger Gunilla Svensson, enhetschef för regelförenkling vid Tillväxtverket. Förklaringen till minskningen är mindre krångel, enklare regelverk och nya, effektiva e-tjänster. Källa: Tillväxtverket Mot nya utmaningar Jonas Bergqvist, tidigare VD för LRF Konsult och ledamot i SRF:s förbundsstyrelse går vidare mot nya utmaningar. Han blir istället koncernchef vid AJ-Produkter som säljer kontors-, verkstads- och lagerinredning till företag, offentliga miljöer och arenor. Det har varit fyra underbara år i LRF Konsult och i LRF-koncernen. Jag har kommit till en punkt där jag väljer att satsa på en ny utmaning som koncernchef i ett annat svenskt företag med internationell verksamhet, säger Jonas Bergqvist. Från och med 23 augusti tar vice VD Bengt Pettersson över rodret hos LRF Konsult tills ny VD rekryterats. Källa: LRF Konsult Spurten inget att hoppas på Vad betyder en opinionsmätning en månad före valet? Vad som helst kan ju hända på slutet. Eller? Statsvetarna vid Göteborgs universitet har mätt valspurterna sedan valet 1956 och framåt. Statistiskt sett är de sista fyra veckorna inte särskilt dramatiska. Socialdemokraterna är sämsta valspurtarna. S har aldrig gått framåt i en spurt utan backar i snitt 1,3 procentenheter. Bra spurtare är däremot Kristdemokraterna (+0,5) och Vänsterpartiet (+0,6). Övriga partier har ett snitt på närmare noll. Spurten påverkar alltså inte så mycket som man kan tro. Källa: Svenska Dagbladet Madonna stäms för Material Girl 1985 fick superstjärnan en världsomspännande hit med låten Material Girl och nyligen en klädlinje med samma titel. Kläderna har designats med hjälp av 13-åriga dottern Lourdes och lanserades på Macy s i New York i augusti i år. De som kommer ihåg Madonnas mode 80-talet känner igen sig i miniklänningarna i spets och de paljetterade hotpantsen. Klädföretaget LA Triumph är dock mindre roade av stjärnans lansering och stämmer nu Madonna. LA Triumph menar nämligen att de använt sig av varumärket Material Girl, med liknande kläder och liknande målgrupp, ända sedan Enligt klädföretaget riskerar deras ursprungliga linje att helt hamna i skuggan av världsstjärnans kläder. Källa: e24.se SRF på ny våning SRF har bytt lokal i Stockholm. Flytten har inte varit speciellt lång, bara en våning upp i samma hus. Anledningen är att den gamla lokalen redan blivit fylld och när organisationen ska anställa fler personer till den expertgrupp som ska serva medlemmarna behövs helt enkelt fler rum. Bluffbranschen omsätter miljardbelopp Om det är den svenska betalningsmoralen, eller aningslösheten, som är den bästa jordmånen för bluffakturor ska vara osagt. Men verksamheten tycks hela tiden finna ny näring och har överlevt i minst 25 år. Falska fakturor är big business och verksamheten omsätter enligt Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund minst 1,2 miljarder kronor om året. För åtta år sedan fick Svensk Handel ett hundratal anmälningar i månaden från sina medlemsföretag. I dag är det dagskvoten enligt Dick Malmlund. Det är mängden bluffakturor allt bygger på. Det räcker med att ett par procent av alla som får en falsk faktura betalar för att verksamheten ska anses lukrativ. Enligt Stig Sandgren, bedrägerisamordnare på Citypolisen i Stockholm ska man aldrig sätta sin namnteckning på, eller betala för något, som man inte vet vad det handlar om. En namnteckning är betydligt svårare att komma ifrån än de delinspelningar av försäljningssamtal på telefon som vissa av blufföretagen ägnar sig åt, konstaterar han. Källa: dn.se HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 5-10 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats Enligt Skatteverkets uppfattning kan lyftarbeten som utförs i samband med byggnation eller i samband med rivning av en byggnad eller anläggning anses utgöra bygg- eller anläggningstjänster. Enligt Skatteverkets uppfattning kan lyftarbeten som utförs i samband med byggnation eller i samband med rivning av en byggnad eller anläggning anses utgöra bygg- eller anläggningstjänster. Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan därmed bli tillämpliga vid tillhandahållande av sådana tjänster. Det kan exempelvis vara fråga om att lyfta ett föremål på plats så att det kan monteras på en byggnad, att lyfta en hel anläggning på plats som sedan fästes vid marken eller att lyfta bort tunga och skrymmande delar i samband med rivning av en byggnad eller anläggning. Det saknar härvid betydelse om det företag som utför lyftarbetena även tillhandahåller personal som utför monteringen eller rivningen. Lyftarbeten som innebär lastning eller lossning av gods i samband med en transport eller att föremål flyttas från en lagringsplats till en annan är däremot inte sådana tjänster som kan omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet. Detta gäller även om arbetena utförs inom ett byggområde. Det kan förekomma att samma företag har ett uppdrag som till övervägande del innebär att utföra lyftarbeten i samband med byggnation, men även innefattar att i vissa fall exempelvis flytta pallar med material från en lagringsplats till en annan. I ett sådant fall bör företaget anses tillhandahålla en enda tjänst som utgör en bygg- eller anläggningstjänst. Om en sådan tjänst tillhandahålls till ett byggföretag ska omvänd skattskyldighet gälla. Om uppdraget i stället till övervägande del innebär lossning av material som transporterats till byggområdet och att flytta material från en lagringsplats till en annan omfattas tillhandahållandet inte av reglerna om omvänd skattskyldighet. Detta gäller även om uppdraget också innefattar att i något eller några fall lyfta byggnadsdelar på plats i samband med monteringen på byggnaden. Källa: Skatteverkets ställningstagande /111 SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 Nyheter & notiser Företagskonkurserna minskar Antalet företagskonkurser minskade med 11 procent under juli månad jämfört med samma månad förra året. Hittills i år är minskningen 14 procent. Framför allt var det färre konkurser inom branscherna byggverksamhet, detaljhandel, partihandel och företagstjänster som bidrog till minskningen under årets första sju månader. Företagskonkurserna i Sverige fortsatte att sjunka även under juli månad och uppgick till 428 jämfört med föregående år då antalet var 481. Företagskonkurserna under årets första sju månader är nu att jämföras med samma period 2009 då de uppgick till Det är tionde månaden i rad som företagskonkurserna minskar vilket tydligt visar på att allt fler företag har fått ett stabilare kassaflöde och allt bättre lönsamhet, vilket innebär att allt fler företag överlever, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. Branscher Branschmässigt varierade utfallet men störst minskningar var det i branscherna detaljhandel och partihandel med -28% respektive -34%. Handeln är fortsatt optimistisk och räknar med stark försäljningstillväxt vilket kommer att innebära allt färre konkurser i branscherna. Ordertillväxten för tillverkningsindustrin har varit fortsatt stark vilket även visar sig i antalet konkurser. Företag som ingår i branschen tillverkning av metallvaror har under året minskat med 37%. Län Länsmässigt minskar konkurserna i hälften av länen och visar på minskningar i alla storstadslänen; Stockholm, Västra Götaland och Skåne där företagen tillsammans står för 63% av landets konkurser. Hösten 2010 Inför hösten går det inte att bortse från att de finansiella problemen som finns i en del länder och som kan få konsekvenser även för svenskt näringsliv. Riskerna för en försvagad världskonjunktur som även kan påverka det svenska näringslivet har dock ökat visar Euler Hermes senaste prognos. Sämst väntas utvecklingen bli i Europa. På några av Sveriges viktigaste exportmarknader där länderna kämpar med svag tillväxt och höga budgetunderskott förväntas konkurserna öka vilket i sin tur medför att risken för exporterande företag ökar, säger Alexis Spanos på Euler Hermes. Många svenska konjunktursignaler pekar dock i positiv riktning, situationen på arbetsmarknaden visar på förbättring och trots kommande räntehöjningar förbättras lönsamheten hos svenska företag varför UC bedömer att vi får en tioprocentig konkursnedgång för helåret avslutar, Roland Sigbladh. Källa: UC Revisionsavtalet med Unionen och Akademikerförbunden för tiden 1 januari 2010 till och med den 31 december 2011 Den 22 juni 2010 träffade Almega Tjänsteföretagen nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 31 december Centralt löneavtal lönerevision per den 1 januari 2010 och den 31 december 2011 Ett allmänt utrymme beräknas om 0,9% respektive 2,6% av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 december 2009 respektive den 31 december Individgaranti Heltidsanställd garanteras, om ej annat överenskommet lokalt, vid revisionen den 1 januari 2010 lönehöjning med 100 kr och den 1 januari 2011 med 292 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Lägsta löner Från och med den 1 januari 2010 Lägsta lön för 20-åringar är kr/mån Lägsta lön för 24-åringar är kr/mån Från och med den 1 januari 2011 Lägsta lön för 20-åringar är kr/mån Lägsta lön för 24-åringar är kr/mån Källa: Almega Tjänsteföretagen 8 Redovisningskonsulten nr

9 Aktuell litteratur Referensräntan fastställd till 0,5 procent Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 juli 31 december 2010 till 0,5 procent. Enligt 9 räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken. Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tilllämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Den ränta som gällde för denna transaktion var 0,25 procent. Vid avrundning till närmast högre halva procentenhet kommer referensräntan därmed att vara 0,5 procent. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli Källa: Riksbanken Klas Eklund: Vår ekonomi , 269 kr Tiotusentals studerande har lärt sig grunderna i samhällsekonomi med hjälp av Vår ekonomi. Högt ställda förväntningar och en händelserik omvärld motiverar nya upplagor. Med den nya upplagan befäster Vår ekonomi sin ställning som Sveriges ledande grundbok i samhällsekonomi. Carl Hemström: Bolag, föreningar, stiftelser en introduktion , 210 kr Ny upplaga av introduktionsbok i bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Efter ett introduktionsavsnitt om allmänna frågor behandlas enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser. Arbetslagstiftning 2010: Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli , 438 kr Arbetslagstiftning är en praktisk lagsamling för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur samt en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. Foto: Ulf Lodin Jan Thomasson m fl: Den nya affärsredovisningen faktabok med elabb , 437 kr Bokserien har hjälpt hundratusentals studenter att lyckas med sina studier. Paketet består som tidigare av tre böcker: en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Tillägg för den nya upplagan är vårt interaktiva, internetbaserade hjälpmedel elabbet. Med faktaboken följer ett 12-månaders abonnemang av elabbet. Ny lag sätter stopp för brev utan porto En ny postlag som riksdagen har antagit innebär att det är slut på möjligheten att skicka brev utan frimärke och få det utdelat ändå. Enligt nuvarande lag måste postföretag erbjuda mottagare till ofrankerade brev att lösa ut dem och betala för det. Eftersom det är krångligt för postföretagen delar de för det mesta ut breven ändå, trots att portot inte har betalats. I den nya postlagen tas möjligheten att skicka gratisbrev bort. Om det ofrankerade brevet inte har avsändare skickas det till tillsynsmyndigheten, som får öppna det. Innehållet i brevet, utöver det skriftliga meddelandet, får säljas eller skänkas till välgörenhet. I samband med postlagen sade riksdagen också nej till krav på att installera postboxar i entrén i alla flerfamiljshus, i stället för brevinkast i varje lägenhetsdörr. Den nya postlagen träder i kraft den 1 september Källa: Riksdag & Departement Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & notiser Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening Bostadsrättshavare har i samband med s.k. friköp sålt sin bostadsrätt till föreningen. Köpeskillingen fick anses innefatta kompensation för insatsen i föreningen. Den utbetalning som sker när föreningen upplöses kan därför inte till någon del anses utgöra återbetalning av insats. Hela det erhållna beloppet ska därmed beskattas som utdelning enligt 42 kap. 19 IL. Inkomsttaxering 2006 En bostadsrättsförening beslutade att medlemmarna skulle få köpa de småhus som de disponerade genom bostadsrätt. Friköpen inleddes med att bostadsrättsinnehavarna sålde sina bostadsrätter till föreningen men kvarstod som medlemmar. Föreningen genomförde fastighetsbildning och sålde därefter de nybildade fastigheterna till de tidigare bostadsrättsinnehavarna. Föreningen upplöstes genom en likvidation som avslutades år 2005, varvid föreningens kvarvarande medel skiftades ut till medlemmarna i förhållande till, som det uttrycks i föreningens stadgar, lägenheternas insatser. Makarna X sålde sin bostadsrätt under 2003 och tog i kapitalvinstberäkningen i deklarationen 2004 upp det pris som bostadsrättsföreningen betalat och gjorde avdrag för köpeskillingen vid förvärvet, förbättringsutgifter och kapitaltillskott. I sina inkomstdeklarationer år 2006 redovisade makarna X vad som utskiftats från föreningen år 2005 och drog av den insats som belöpte på den lägenhet de innehaft som bostadsrättshavare. Frågan i målet är om makarna har rätt att från det belopp som skiftats ut till dem i samband med föreningens upplösning dra av den insats som belöpte på deras bostadsrätt. Av 42 kap. 19 inkomstskattelagen (IL) framgår att vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut till en medlem i en svensk ekonomisk förening i samband med att föreningen upplöses behandlas som utdelning. Regeringsrätten anför att en bostadsrättsinnehavare har inte rätt att från föreningen få tillbaka insatsen när bostadsrätten överlåts på ny innehavare (prop. 1971:12 s. 152 f. och prop. 1990/91:92 s. 121 f.). Överlåtaren kompenseras istället för värdet av insatsen genom köpeskillingen. Även den köpeskilling makarna erhöll vid försäljningen till föreningen får anses innefatta kompensation för den på bostadsrätten belöpande insatsen. Den utbetalning som sker vid föreningens upplösning kan således inte till någon del anses utgöra återbetalning av insats i föreningen och hela det erhållna beloppet ska beskattas enligt 42 kap. 19 IL. Kommentar: Skatteverket har i rättsligt ställningstagande Friköp av fastighet från bostadsrättsförening ( , dnr /111) bl.a. angett att det som utskiftas till medlemmen i samband med föreningens avveckling ska ses som en ersättning från föreningen för köpet av bostadsrätten. Det utskiftade beloppet skulle därför tas upp som en försäljningsintäkt vid kapitalvinstberäkningen för den sålda bostadsrätten. Regeringsrätten har däremot i sin helhet beskattat det utskiftade beloppet som utdelning. Den här domen ersätter vad Skatteverket tidigare har angett i ovan nämnda ställningstagande vad gäller beskattning av utskiftat belopp i samband med föreningens upplösning. Med hänsyn till att en beskattning som utdelning är mindre förmånlig ska någon ändring på Skatteverkets initiativ inte ske för taxeringsår 2010 och tidigare taxeringar där en utskiftningslikvid redovisats som tilläggsköpeskilling i enlighet med Skatteverkets ställningstagande Källa: Regeringsrätten Dnr/målnr/löpnr: Skydd mot kapning av företag Är du orolig för att ditt företag ska kapas? Det finns flera sätt att snabbt bevaka om det skett ändringar i ditt företag för att förhindra att någon obehörig tar kontroll över det. Tjänsten Söka eller betala ett ärende På Bolagsverkets webbplats kan du bevaka ändringar i ditt företag kostnadsfritt. Gå in på tjänsten Söka eller betala ett ärende. Där fyller du i ditt organisationsnummer. Du får då direkt besked om när den senaste ändringen i företaget har gjorts och om det finns något pågående ärende. Du kan även få information om detta via telefon Snabb information om företaget via e-post Om du registrerar en e-postadress till ditt företag får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss varje gång en anmälan om ändring i företaget diarieförts. På så vis får du en omedelbar signal om ändringar till den e-postadress du valt. En behörig företrädare för företaget kan anmäla e-postadressen via e-tjänsten i verksamt.se, via Företagsregistrering eller på blanketten Anmälan om adressändring för företag och föreningar, nr 701. Källa: Bolagsverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Har du övertagit en fordran? Då gäller en viktig nyhet för dig som ansöker om verkställighet. Har du övertagit en fordran från någon annan berörs du från och med 1 september av Kronofogdens riktlinjer rörande myndighetens prövning av sökandens behörighet att ansöka om verkställighet. Vad innebär dessa riktlinjer? Kronofogden kommer att, i de fall fordran i exekutionstiteln varit föremål för överlåtelse, pröva sökandens behörighet att ansöka om verkställighet. Om du inte står som sökanden i exempelvis utslag eller dom behöver du lämna in vidimerade avtal om övertagande av fordran samtidigt som du ansöker om verkställighet. Har du lämnat in en ansökan om verkställighet tidigare, och har du övertagit fordran från annan, kommer du att behöva lämna in överlåtelsehandling till myndigheten om gälde- nären exempelvis invänder mot verkställighet eller överklagar ett beslut. Kronofogden kommer framöver kontrollera att alla inneliggande mål där sökanden är annan än den som står som sökande på exempelvis utslag eller dom eller beslut har en sammanhängande överlåtelsekedja. Deponering av överlåtelseavtal Om du har övertagit fler än två fordringar har du möjlighet att deponera en kopia av överlåtelseavtal till myndigheten på adressen: Inreg i Kalmar Box Kalmar Ansökan om verkställighet Ansökan om verkställighet skickar du in som vanligt till respektive inregistreringsteam i Gävle, Halmstad, Kalmar, Stockholm eller Umeå. Källa: Kronofogden Informationsträff om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder till en informationsträff om länsstyrelsens tillsynsuppdrag inom området penningtvätt och finansiering av terrorism. Träffarna tar cirka 1,5 timme och är kostnadsfria. Informationen vänder sig till verksamhetsutövare som länsstyrelsen har tillsyn över, till exempel Redovisningskonsulter Skatterådgivare Vissa oberoende jurister Bolagsmäklare Verksamhetsutövare som säljer varor mot kontant betalning som överstiger euro. Orter, datum Örebro 30 september Karlstad 7 oktober Halmstad 13 oktober Gävle 21 oktober Falun 27 oktober För mer information och anmälan besök Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & notiser Kassaregisterleverantör dömd för medhjälp till skattebrott Hovrätten för västra Sverige meddelade den 18 juni dom i ett uppmärksammat ekobrottmål, där en kassaregisterleverantör dömts för medhjälp till grovt skattebrott och bokföringsbrott. Kassaregisterleverantören har enligt åtalet hjälpt företrädarna för ett antal restaurangbolag att undanhålla intäkter från beskattning. Leverantören döms för detta till fängelse i ett år och sex månader samt åläggs näringsförbud i fem år och en företagsbot om kronor. Det här bör sända tydliga signaler till Sveriges kassaregisterleverantörer om att de är ute på väldigt hal is om de hjälper företagare att undanhålla intäkter, säger Anna Broman Olasdotter, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Kassaregisterleverantören dömdes i tingsrätten till ett år och tre månaders fängelse, men Hovrätten skärper straffet genom att döma leverantören även för medhjälp till skattebrott gällande ett av företagen och ogillar åtalet om medhjälp till grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott gällande ett annat av företagen. Företrädarna för restaurangbolagen har använt en modul, en dold funktion, i kassaregistersystemets datorprogram för att minska bolagens intäkter utan att det framgår i bokföringen. Hovrätten anser att det är uppenbart att modulens syfte har varit att dölja sådant fusk, och att installationen av programmet är för komplicerad för att kunna genomföras utan hjälp. Det här är inte första gången som en kassaregisterleverantör har åtalats, men det är första gången någon döms. Här har vi kunnat visa att systemet är så avancerat att den som har fuskat måste ha fått hjälp, säger Anna Broman Olasdotter. Källa: Ekobrottsmyndigheten Närmare företag har utfört ROT- och hushållsarbeten På ett år har drygt personer utnyttjat skattereduktionen för ROT- och hushållsarbete. Skatteverket har betalat ut över 10.3 miljarder kronor till de närmare företag som har utfört arbetena. Den 1 juli förra året infördes den så kallade fakturamodellen som innebär att kunden får husavdraget (för ROT- och hushållsarbete) direkt på fakturan. Företaget som har utfört arbetet ansöker sedan om utbetalning från Skatteverket. Det första året med fakturamodellen visar att husavdraget har blivit väldigt populärt. Vi har fått in långt fler ansökningar än vad någon hade räknat med, säger Daniel Hedin Edlund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. För ROT-arbeten har Skatteverket under det första året (1 juli juni 2010) betalat ut över 9,4 miljarder kronor till företag. För hushållsarbeten har under det första året 900 miljoner kronor betalats ut till företag. Totalt har över personer köpt ROTtjänster och över har köpt hushållstjänster. Fakturamodellen innebär att företagen som utför husarbetena ansöker om pengarna hos Skatteverket. Med hjälpa av en e-legitimation kan företagets firmatecknare ansöka direkt via Skatteverkets e-tjänst på Internet. Då betalas pengarna ut inom fem arbetsdagar. Om ansökningsblanketterna skickas in till Skatteverkets med post sker utbetalningen inom tio arbetsdagar. Hittills är det endast procent av företagen som ansöker via vår hemsida. Jag hoppas att det blir fler eftersom det minskar pappersarbetet för företagen och gör att de får pengarna snabbare, säger Daniel Hedin Edlund. Källa: Skatteverket 12 Redovisningskonsulten nr

13 Sveriges småföretag går nu över till automatisk bokföring... Hur påverkas din roll? Jag tog hjälp av min konsult när jag startade igång, allt för att få en så enkel start som möjligt Jerker Larsson, Mobilbetong Jerker Varje år väljer tusentals svenska småföretag att gå över till automatisk bokföring med SpeedLedger SpeedLedger - Klart störst i Sverige på webb-baserad bokföring. Hemligheten är den patenterade kopplingen till internetbank som gör att merparten av bokföringen skapas med några enkla musklick. Ett sätt att utnyttja förändringen är att skaffa nya klienter ihop med SpeedLedger och bankerna. Med partnernätverket e-kraft får du möjlighet att medverka på de hundratals kundträffar SpeedLedger genomför ihop med svenska banker varje år. ekraft är kostnadsfritt, läs mer på speedledger.se/ekraft SpeedLedger e-bokföring fungerar med: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, Sparbanken Syd, Swedbank & Sparbankerna. speedledger.se

14 Kvalitetssäkring Grattis! Du har blivit utvald till kvalitetskontroll! Ja, så skulle inledningen i mitt brev till SRF:s auktoriserade redovisningskonsulter kunna vara. Under hösten kommer ca 250 auktoriserade redovisningskonsulter att få besök av en kvalitetskontrollant. Det här året är det fortfarande en mildare bedömning av hur väl svensk standard av redovisningstjänster, Reko, har implementerats. Det är först fr o m år 2011 som skall-kraven träder i kraft fullt ut. Och inte minst, besöket är kostnadsfritt, vilket ger en besparad utgift på kr! Till dig, som är lyckligt lottad och får ett besök i höst vill jag ge följande råd: 1 Förbered besöket 2 Avsätt tid 3 Följ upp rapporten efter besöket. Förbered besöket med att studera Reko och följ upp byråns rutiner. Även du som är ensam auktoriserad redovisningskonsult på din byrå bör göra detta. En bra utgångspunkt är att skriva en instruktion för en ersättare vid eventuell olyckshändelse eller sjukdom. Var noga med att följa upp att uppdragsbrev finns. Ett skriftligt avtal med kunden klarlägger vad som ingår i uppdraget och situationer där affärsförbindelsen inte fungerar. Beskriv flödet från mottagande av material till avlämnade rapporter. Som konsult har du en skyldighet att dokumentera och detta följs upp vid besöket. Se därför till att det är ordning och reda i pärmarna. När dagen för besöket infinner sig, var noga med att dokumentation och datafiler finns tillgängliga. Om något saknas kan det innebära att ett nytt besök måste göras och det är inte kostnadsfritt. Avsätt tid för besöket så att du är tillgänglig under den aktuella dagen. Följ upp kvalitetskontrollantens rapport och återkom med svar på de krav på förbättringar som rapporterats. Det kan vara något som du kan åtgärda direkt utan att du behöver få ett återbesök. Införliva även de ytterligare förslag på kvalitetshöjande åtgärder som kvalitetskon- trollanten har rekommenderat. Kvalitetsnivån i Reko syftar till att säkerställa goda rutiner, som gynnar både Dig och Dina kunder! Har du frågor om SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till eller Eva Sandström, kvalitetsansvarig SRF 14 Redovisningskonsulten nr

15 Alexandra Pascalidou Nisse Simonsson Snart tid för årets kongress Nu är det inte många dagar kvar tills starten av årets kongress, den här gången förlagd till Malmö. Programmet vid årets byråkonferens är lika fullmatat som vanligt med paneldebatt, affärsutvecklande diskussioner och en inspirerande gästföreläsare. Text: Tina Sjöström FOTO: mats ÅSMAN Fredagens byråkonferens brukar alltid vara populär och fullbokad. I år har vi varit förutseende och planerat in den i en riktigt stor lokal som tar 450 personer. Temat för konferensen är Redovisningskonsult en bransch i förändring, passande ett år som detta när ovanligt många nyheter gjort att fokuseringen på branschen ökat. Gästföreläsare under byråkonferensen kommer att vara Nisse Simonsson, tidigare kirurg och hjärnforskare. På ett inspirerande och roande sätt kommer han att visa hur vi kan styra hjärnan att få oss att må bättre genom att tänka positiva tankar. Tankens kraft är alltså mycket större än vi tror. I sin bok Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra berättar han hur vi genom att bryta ner gamla invanda, negativa tankebanor kan få hjärnan att välja ett positivt tankespår. Förbered dig på en underhållande föreställning fylld av bilder och tydliga exempel från verkliga livet. I utställningslokalen kan du ta del av nyheter från ett 30-tal företag med anknytning till vår bransch. Här finns representanter från leverantörer av programvaror, litteratur, utbildningar och en hel del annat med anknytning till företagande och ekonomi. Varmt välkommen till några intensiva och lärorika dagar, kryddade med en hel del festligheter. PS. Har du inte bokat plats tidigare så kontakta oss snarast för eventuella restplatser. Ring , eller maila till Program Onsdag 22 september Kongressutställning SRF-golftävling Seminarier/föreläsningar Lunch Seminarier/föreläsningar Mingel i utställningen Middag med underhållning och dans på Hilton Malmö City Hotel Torsdag 23 september Frukostmöte Kongressutställning Föreläsning med Alexandra Pascalidou Lunch Kongressförhandlingar Kongressmiddag i Luftkastellet med underhållning och dans Fredag 24 september Frukostmöte SRF Byråkonferens Lunch SRF Byråkonferens (forts) För detaljinformation, priser, bokning med mera välkommen till reko portalen Redovisningskonsulten nr

16 Utbildnings- och erfarenhetsutbytesdagar för SRF kvalitetskontrollanter Under några vackra augustidagar anordnade SRF en utbildning av auktoriserade redovisningskonsulter som kommer att arbeta som kvalitetskontrollanter. text: eva sandström FOTO: MATS Åsman En viktig del av SRF:s arbete är att kvalitetssäkra auktorisationen. Nivån för SRF:s kvalitetsarbete utgår från god sed för en auktoriserad redovisningskonsult uttryckt bland annat genom Reko, svensk standard för redovisningstjänster. Utbildningsdagarna samordnades med en och en halv dags erfarenhetsutbyte för de kvalitetskontrollanter som genomgick utbildning i februari och som genomfört kvalitetsbesök under våren och sommaren. Vi är nu tio inhyrda konsulter och fyra anställda, varav två deltidsanställda, som arbetar med kvalitetssäkringen av våra medlemmar, berättar kvalitetsansvarig och kursledare Eva Sandström. Utbildningsprogrammet innehöll både en genomgång av hur kvalitetssäkringen genomförs och en genomgång av den kvalité som ställs på en auktoriserad redovisningskonsult. Under hösten planeras ca 250 besök. Så ambitionsnivån i SRF:s kvalitetsarbete är hög. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Ny normgivning från BFN Det har väl inte undgått någon inom redovisningsbranschen att det är på väg att införas nya redovisningsregler. Det så kallade K-projektet som Bokföringsnämnden, BFN, är i full färd med att arbeta fram. Detta projekt är bokslutsregler och behandlar inte regler för löpande bokföring, arkivering, verifikationer, etc. BFN har nu startat ett projekt med syfte att uppdatera och arbeta om normgivning inom detta område. Text: Benny Wedberg K-projektet Sedan 2004 har BFN arbetat med att ta fram ett helt nytt regelverk för olika kategorier av företag, det så kallade K-projektet. Utifrån företagsform eller storlek ska företagen välja bokslutsregler. Hittills har BFN beslutat om följande regelpaket: K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut K2 Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Remisstiden för förslag till allmänt råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut gick ut 15 juli Dessa K1-regler är tänkta att kunna tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december Förslag till K3-regler, Upprättande av årsredovisning remissbehandlas under hösten Bokslutsnormering K-reglerna innehåller regler för hur räkenskapsåret avslutas, bokslutsregler för olika företagskategorier. Beträffande löpande bokföring, verifikationer, arkivering, etc så är det tidigare utgivna rekommendationer, uttalanden och vägledningar som gäller som god redovisningssed. Behov av uppdatering En del av BFN:s normgivning är drygt 20 år gammal. Även om den dubbla bokföringen inte har genomgått några större förändringar så har samhället i allmänhet och tekniken i synnerhet förändrats under dessa år. Vidare finns en lagrådsremiss om enklare redovisningsregler (SOU 2008:67) som också kommer att förändra lagstiftning inom redovisningsområdet och därigenom även BFN:s normgivning. Sammantaget finns alltså ett behov av att se över och uppdatera normgivningen. Ett samlat regelverk BFN har som mål att ta fram ett samlat regelverk kopplat till bokföringslagens (1999:1078) 4, 5 och 7 kapitel. Tanken är att det ska bli ett samlat regelverk med en struktur som liknar K-regelverken. Det samlade regelverket ska innefatta normgivning avseende löpande bokföring, verifikationer, arkivering, systemdokumentation och behandlingshistorik. Till arbetet har BFN satt samman en arbetsgrupp bestående av fyra personer från BFN:s kansli och åtta personer från näringslivet. Tanken är det nya regelverket ska arbetas fram under hösten 2010 och våren Ett förslag ska sedan skickas ut på remiss under våren Har ditt företag råd att låta armbrott leda till avbrott? Teckna vår företagarförsäkring så kan du bland annat skydda företaget vid avbrott om någon av de anställda blir långvarigt sjuk eller råkar ut för en olycka. Vi ersätter inte bara de fasta kostnaderna utan också utebliven vinst. Gå in på dina.se/foretag, eller ring oss på så berättar vi mer. Redovisningskonsulten nr

18 Spännande höst väntar En av vår branschs större förändringar sker under hösten revisionspliktens avskaffande för de mindre företagen. Nu gäller det för oss att visa att en auktoriserad redovisningskonsult är en garant för hög kvalitet i redovisningen och att vi är företagarnas viktigaste löpande rådgivare. Text: Tina Sjöström Under hösten fortsätter våra kurser i praktisk tillämpning av Reko på flera håll i landet. Genom att jobba enligt Reko uppfyller du de krav som ställs på en auktoriserad redovisningskonsult och du ger dina kunder bästa möjliga hjälp och rådgivning. En auktoriserad redovisningskonsult ansluten till SRF ska förknippas med högkvalitativa tjänster, den naturliga partnern för våra svenska småföretagare. Handboken Många har efterfrågat den processinriktade handboken till Reko som tyvärr blivit försenad. I skrivande stund är den ute på remiss och fanns tillgänglig som pdf-fil i slutet av augusti. Vi beräknar att själva boken finns leveransklar i mitten av september. För de deltagare som anmält sig till kurser som går av stapeln före det datumet kommer pdf-versionen att distribueras tills den tryckta versionen är klar för utskick. Bokslutsrapport En ny uppdaterad version av bokslutsrapporten har tagits fram gemensamt av SRF och Far. Den nya versionen är tydligare när det gäller att klargöra det arbete som gjorts för att kvali- tetssäkra redovisningen. Den nya versionen av bokslutsrapporten kommer att ingå i handboken för Reko. Information till kreditgivare SRF centralt tillsammans med kretsarna kommer under hösten att informera kreditgivare ute i landet om auktoriserad redovisningskonsult, Reko och bokslutsrapporten. Det är viktigt att kreditgivare, och även övriga marknaden, får en klar och tydlig bild av vilken kvalitet en lämnad bokslutsrapport står för. Vi uppdaterar dig inom skatteområdet Skattedagar Skattedagen ger dig senaste nytt inom person och företagsbeskattning - årets viktigaste uppdatering Fördjupningsdagen behandlar de något mer avancerade frågeställningarna inom årets skattenyheter Välj mellan 33 tillfällen från Luleå till Malmö! Bokning och information 18 Redovisningskonsulten nr

19 För dig som vill påverka en bransch i utveckling SRF söker en Redovisningssakkunnig/Samordnare Arbetsuppgifter: Samordna informationsarbetet i redovisningsfrågor Ansvara för HelpDesk i redovisningsfrågor Representera förbundet i redovisningsfrågor Mediakontakter Svara på remisser Kravprofil: Lätt för att kommunicera i såväl tal som skrift Erfarenhet från redovisningsbyrå God teoretisk bakgrund Minst tio års erfarenhet på kvalificerad nivå av redovisningslagstiftning och redovisningsnormering Tjänsten är heltid med placering i Stockholm. Ansökan skickas till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

20 Snart försvinner den sista öringen Från och med 1 oktober i år kommer 50-öringen att bli ogiltig som betalmedel. Sveriges sista öring går därmed i graven. Öret kommer ändå att finnas kvar som räkneenhet och varor kan fortfarande kosta t ex 5:50 i affären. Betalar du kontant kommer priset att avrundas med hjälp av en ny avrundningslag. Text: Tina Sjöström Källa: Sveriges Riksbank Efter den 30 september går det inte längre att betala med 50-öringen, ett myntslag som togs i bruk Sedan det årtalet har det funnits tio olika typer av 50-öringar och dagens kopparbaserade mynt kom Anledningen till att den blev kopparbaserad var att man ville minska användningen av nickel i samhället. Öret i historien Första gången 1 öre slogs fast som mynt var Det präglades i Uppsala på uppdrag av Gustav Vasa. Begreppet kronor, där 1 krona bestämdes till 100 öre, kom först 1873 med den den i sopsorteringen för metallskrot, om du inte vill behålla den förstås. De insamlade 50-öringarna skickas tillbaka till Riksbankens myntleverantör Mint of Finland som tillverkar alla svenska mynt. Där manglas de så att de inte längre går att använda. Sedan smälts de ner och används för att tillverka nya mynt. Om en vara kostar något med 50 öre och du vill betala kontant så kommer priset att avrundas med hjälp av en ny avrundningsregel öre avrundas nedåt och öre avrundas uppåt. Betalning med kort påverkas inte av att 50-öringen blir ogiltig. dålig så de flesta fortsatte med sina fotogenlampor kom en glödlampa som lyste starkt och var billig, endast 50 öre kostade två liter bensin 50 öre och 1935 var det priset för en biobiljett. Storheter på vita duken under den tiden var Greta Garbo och Helan & Halvan. En liter mjölk kostade 50 öre 1955 och 1968 kunde den populära glassen Puckstång inhandlas för just det, 50 öre. Det kungliga bröllopet kunde vi läsa om 1976, precis som att Björn Borg tog sin första Wimbledonseger i tennis. Då kostade en dagstidning 50 öre. Mobiltelefonerna fick sitt stora genombrott under 1990-talet och 1995 kunde du prata i sex sekunder för 50 öre. Det vi förknippar med 50 öre nu för tiden är pant på burkar. Mer än en miljard burkar säljs Att 50-öringen försvinner är ett led i en större översyn av Sveriges sedlar och mynt. nationella myntreformen. De första sedlarna kom först 1661 då Sverige som första land i världen började ge ut banksedlar. Innan dess användes endast mynt. Den första 50-öringen graverades 1862 av Sveriges officielle myntgravör Lea Ahlborn som dessutom var den första kvinnan i statstjänst i Sverige. Det sägs att den bara producerades i cirka 30 exemplar så idag kan ett välbevarat exemplar av en sådan 50-öring ha ett samlarvärde på kronor. Vad händer nu? Fram till den 31 mars 2011 kan du lösa in 50-öringen på banken. Efter det kan du lägga Varför försvinner 50-öringen? Att 50-öringen försvinner är ett led i en större översyn av Sveriges sedlar och mynt. Målet är att hanteringen ska bli mer effektiv och att belastningen på miljön ska minska. Riksbankens undersökningar visar att 50-öringen nästan inte används alls längre och att två av tre svenskar inte tycker att den behövs. Att 50-öringen blir ogiltig är första steget i en förändring av hela den svenska sedel- och myntserien. Riksbanken har föreslagit att en 2-krona och en 200-kronorssedel ska införas och att tjugan ska bytas ut mot ett 20-kronorsmynt. Beslut ska fattas av regeringen under Det här fick man för 50 öre År 1555 var 50 öre en hel årslön för en mjölkpiga och 1880 kunde du köpa dig en varmrätt med dryck på restaurang för den summan började tapeter bli så billigt att nästan alla hem hade råd att tapetsera, tre rullar kostade 50 öre. Den första glödlampan för bostadshus uppfanns som bekant av Thomas Edison och började säljas Då var den både dyr och med pant varje år i Sverige och 91 procent lämnas tillbaka. I och med att 50-öringen försvinner kommer panten på burkar att höjas. Visste du att: Idag finns cirka 394 miljoner 50-öringar i omlopp i Sverige till ett värde av 197 miljoner kronor När den silverfärgade 50-öringen blev ogiltig 2006 försvann ett värde av 125 miljoner kronor eftersom 250 miljoner mynt aldrig lämnades in Om alla 50-öringar skulle lämnas in till Riksbanken skulle de väga ton. För att kunna transportera så många mynt krävs fler än 60 långtradare 50-öringens storhetstid var på talet då den användes mest frekvent Om man skulle stapla öringar på varandra skulle man nå toppen av Eiffeltornet i Paris En 50-öring smälter vid grader SRF finns på Facebook. Hitta oss på 20 Redovisningskonsulten nr

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:3) Tillämpningsområde,

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 januari 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Nordic Service Partners AB Gävlegatan 22 A, plan 6 113 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder er 309 19 er 31 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL och motsvarar i stort de äldre reglerna om eldsvådefonder och uppskov med beskattning av

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING

REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING 7 december 2017 på Playhouse Teater i Stockholm REPRESENTATION OCH FÖRMÅNSBESKATTNING Skatteverket om aktuella frågor inför 2018 Slopat avdrag för måltidsrepresentation till trots många frågor kvarstår

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler

Momsersättning. Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Momsersättning Särskilda bestämmelser för kommuner och landsting vid sidan av momslagens regler Bestämmelserna om momsersättning finns i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX

Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX Sida 1(2) 2004-02-13 Regeringsrätten Box 2293 103 17 STOCKHOLM Yttrande i Regeringsrätten mål nr XXXX-XXXX YTTRANDE För tiden innan BFNs rekommendation BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring skall tillämpas

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

GAMLA STUDIEORDNINGEN

GAMLA STUDIEORDNINGEN Flervalsdugga: 2014-02-26 Skrivsal: Ladu/Värta Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 15.00 17.00 GAMLA STUDIEORDNINGEN Läs detta först! Denna flervalsdugga gäller dig som går på gamla studieordningen.

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer