Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008

2 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och för hela Vårdförbundet. Året inleddes med ett extra representantskap för att ta ställning till om det skulle rekommendera kongressen att godkänna och lägga avdelningens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse till handlingarna samt om kongressen skulle rekommenderas att bevilja avdelningsstyrelsen ansvarsfrihet. Vårdförbundets kongress som startade i maj ajournerades på grund av konflikten och avslutades först i november. 6

3 I maj valdes en ny förbundsstyrelse och i november beslutades om Vår vision för hälsa och helhet samt tre strategiska fokusområden (villkor, profession och säker vård) fram till nästa kongress Avdelning Stockholms motion gällande medlemskapets ikraftträdande och att det inte ska föreligga någon skyldighet att företräda medlem i ärende som uppstått innan medlemskap fick gehör av kongressen. Motionen som handlade om att ta fram en plattform för den förtroendevalda på arbetsplatsen bakades in i den utredning om organisationen som ska göras under kongressperioden. Avdelningen kommer att använda ett tidigare framtaget material om förtroendevald på arbetsplatsen tills det nationella arbetet är klart. Läs mer om kongressen på webben. Tillsammans med avtalskongresserna blev det fyra kongresser under 2008! Avdelningen var med och drev frågan att säga upp avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (2007), vilket utmynnade i en avtalsrörelse som i sin tur ledde till konflikt. Drygt av avdelningens medlemmar var direkt berörda av strejken. Hela våren och en stor del av sommaren upptogs av att förbereda, genomföra och avsluta strejken. Vårdförbundet sa ja till medlarnas förslag vid en andra avtalskongress. Avtalet gäller från 1 juni Vi fick gott om plats i media och många medlemmar och förtroendevalda gjorde utomordentliga insatser för att få allmänheten och journalisterna att förstå varför vi tog striden utbildning ska löna sig! Vårdförbundet satte tydliga spår i debatten om hur samhället värderar akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper. Avdelningen genomförde många, otroligt välbesökta aktiviteter både för medlemmar och förtroendevalda med temat att synliggöra vårt värde i vården kopplat till lön. Konflikten innebar att den planerade verksamheten förändrades. I samband med konflikten blev det många nya medlemmar, från att vara medlemmar första mars hade vi ökat till medlemmar den första maj. Den första september var medlemsantalet och vid årets slut hade avdelningen medlemmar. På avdelningens representantskap var de stora punkterna på dagordningen att diskutera vilka områden som ska prioriteras i verksamhetsplan 2009 och att välja den styrelse som ska leda arbetet under kommande treårsperiod. De prioriterade områdena blev 7

4 lön, karriär- och kompetensutveckling samt hälso- och sjukvårdspolitik. Läs mer om representantskapet och de beslut som togs på webben. Den 1 januari 2008 sjösattes landstingets vårdvalsreform för husläkarverksamhet, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, fotsjukvård och logopedisk verksamhet. Vårdval Stockholm har inneburit att antalet privata arbetsgivare ökat avsevärt under Vårdförbundet har framfört att kvalitet är lika viktigt som tillgänglighet. Det finns en risk i Vårdval Stockholm att det blir efterfrågan och inte behovet som styr utvecklingen av vården. Vårdförbundet framförde också att Vårdval Stockholm befäster befintlig genusordning inom hälso- och sjukvården eller till och med förstärker gamla hierarkier. Vårdförbundet har också, tillsammans med andra fackliga organisationer, arbetat för att vårdanställdas meddelarfrihet ska säkras i Vårdval Stockholm. Vi ska utveckla oss som ett förbund Viljeinriktning: Få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla, som en del av helheten Avdelning Stockholms representantskap beslutade hösten 2008 att tillsätta två arbetsgrupper. En med uppdrag att se över avdelningens organisation för bästa medlemsnytta och en med uppdrag att arbeta med lönefrågan för biomedicinska analytiker avseende historik, nutid och framtid. Båda arbetsgrupperna tillsattes under 2008 och arbetet har fortsatt under Föra ut och diskutera Vårdförbundets politik och idéer I Avdelning Stockholm har det under året getts många tillfällen till diskussioner. Förtroendevalda och medlemmar har träffats vid stora möten, små möten och utbildningstillfällen. Konflikten gav oss alla möjligheter att på ett nära håll ta del av varandras vardag. Alla dessa möten har på olika sätt gett oss ännu mer kraft och kunskap. Det fackliga fotarbetet har prioriterats i alla lägen. Arbetsplatsbesök har stått högt på dagordningen, att möta medlemmar i vardagen är en mycket viktig del i det fackliga arbetet. För att få möjlighet att föra ut Vårdförbundets politik under strejken till medlemmar i Vårdförbundet, ordnades flera olika slags aktiviteter under de veckor som strejken pågick. Avdelningen bjöd in till utbildningar och diskussioner om bland annat lön, profession, media, hälsooch sjukvårdspolitik, säker vård och arbetsmiljö. Förutom detta ordnades cafékvällar för chefer och för medlemmar som inte strejkade. Dessa aktiviteter var mycket uppskattade. Många och långa diskussioner fördes, nya erfarenheter gjordes och flertalet nätverk skapades i stort och smått. Avdelningsråden är en del i kommunikationen inom Avdelning Stockholm och ett viktigt forum för avdelningsstyrelsen att få vägledning i viktiga frågor. Under året har sex avdelningsråd genomförts vars innehåll varit; Aktuellt läge i avtalsrörelsen, Förändringar i hälso- och sjukvården, Vårdval/Kundval, Vad händer efter representantskapet? och AID (arbetsidentifikation). Årets sista avdelningsråd handlade om vad som händer efter kongressen och vad händer med lön? Lön kopplat till vår kunskap och att våra kunskaper ska göra skillnad har diskuterats i alla forum. 8

5 Basutbildningen är den gemensamma grund- och kunskapsuppbyggnad som erbjuds alla förtroendevalda på arbetsplats inom avdelningen. Utbildningens mål är att ge baskunskaper för uppdraget och att ge den förtroendevalda verktygen för att bedriva ett fackligt arbete i enlighet med lagar, förordningar och avtal i samverkan med arbetsgivaren samt att få en kunskap om Vårdförbundets politik. Under 2008 har deltagarna i utbildningarna varit blandade från alla sektioner, vilket har gett möjlighet till ett ökat utbyte mellan arbetsplatsernas förtroendevalda inom hela länet. Det är viktigt att alla förtroendevalda ges möjlighet att se helheten inom Avdelning Stockholm. Att som förtroendevald möta förtroendevalda från olika verksamheter som har andra arbetsgivare ger en annan dimension och utmaning i uppdraget, diskussionerna blir ofta intensiva och berikande. Detta har också bekräftats i utvärderingarna. Konflikten innebar att några basutbildningar fick senareläggas. Trots detta har fem utbildningar om vardera nio dagar genomförts. Påbyggnadsutbildningen vänder sig till förtroendevald på arbetsplatsen som tidigare gått basutbildning och vill få en påfyllnad av kunskap samtidigt som det är ett diskussionsforum för våra politiska frågor. Även denna utbildning har genomförts med en viss neddragning och förskjutning under året. Fyra utbildningstillfällen har genomförts med innehållet; Förtroendevald på arbetsplatsen arbetsplatsens fackliga ledare, Utveckling ska löna sig, Vårdförbundet utvecklar vården samt Samverkan, vårdmiljö och arbetsmiljö. Citat från utvärderingen Det är jag mest nöjd med: - Själva diskussionen, man kunde få svar på sina frågor och funderingar. Det var mycket givande - Jag tycker jag har fått klarhet i vad min uppgift kräver av mig. Eller hur jag ska söka den kunskapen - Att träffa andra förtroendevalda och bli upplyft i mitt uppdrag Hälsosamt åldrande var namnet på det idéseminarium som genomfördes den första december, ett samarbete med läkemedelsföretaget MSD, PRO, Kommunal och Vårdförbundet. Förra året genomfördes seminariet i Östergötland, i år var det Stockholms tur. Dagen bestod av sektionsvisa anföranden med efterföljande samtal. Vi kunde bland annat lyssna till: Läkemedel ett nödvändigt gott eller nödvändigt ont, En virtuell vård kan den bli verklighet?, Hur vill vi bo?, Vad gör måltiden värdig namnet?. Det var en spännande dag som gav många tankar. Avdelningen har gett ut fyra nummer av Hårda Bandage under året och det har naturligtvis varit många artiklar om lön. I nummer 1/08 var huvudtemat att avtalet sagts upp vi kräver skälig lön som motsvarar vår kompetens, utbildning och ansvar, att medlemmarna i Stockholms läns landsting haft sämst löneutfall i landet (2007) och att vi måste få upp lönerna. Vi ska kunna stanna på våra arbetsplatser och få en löneutveckling ändå. Nummer 2/08 kom ut strax efter det nya avtalet var tecknat och handlade om strejken, vad vi gjort samt att arbetsgivaren nu hade två år på sig att visa att den lokala lönebild- 9

6 ningen fungerar. Även nummer 3/08 handlade om lön att det inte räcker att prata lön en gång om året. Det handlade också om förändringarna inom hälso- och sjukvården och de konsekvenser det kan få för enskilda medlemmar. Det fjärde och sista numret handlade naturligtvis om kongressen och om lön det ska löna sig att stanna kvar samt om hälso- och sjukvårdspolitik och om vikten av kollektivavtal. Tydliggöra sambanden inom Vårdförbundet Avdelningsstyrelsen har genomfört utbildning för nya och relativt nya sektionsstyrelseledamöter. Vi diskuterade bland annat; hur vi påverkar, rollen som sektionsstyrelseledamot, meningen med föreningen, att rekrytera och behålla medlemmar, hälso- och sjukvårdspolitik, lönebildning, genus och profession kopplat till våra politiska dokument. Under vecka 47, Vårdförbundsveckan, anordnades det olika aktiviteter för att möta medlemmar. Styrelseledamöter var synliga i sjukhusentréer under måndag, tisdag och onsdag mellan kl 20:00 22:00. Medlemmar, icke medlemmar och besökande, alla ville komma fram och prata. Även i år hade vi tårttävling på webben. Tårta levererades till vinnarens arbetsplats av avdelningsstyrelsen och vid kaffebordet diskuterades yrket, värdet och våra löner. Många ville också diskutera vad som händer i hälso- och sjukvården, Vårdval, sjukhusavtalen och upphandlingar som sker i landstinget. På torsdagen genomfördes en gemensam seminariedag om Yrke Värde Lön med samtliga fyra professioner samt chefer. Avdelningen fortsätter att satsa på utveckling av webbsidan. Webben ger dig, som är medlem, information om vad som händer nationellt och inom Avdelning Stockholm. Där kan du hitta inbjudningar till medlemsmöten och utbildningar. Målsättningen är att sidan ska vara aktuell och informativ och att Vårdförbundets politiska ställningstaganden ska vara synliga. Under Vårdförbundsveckan besökte 883 personer Avdelning Stockholms webbsida. Viss information kommer du endast åt om du är Min sida användare. Alla medlemmar kan bli Min sida användare. Introduktion av Min sida har fortsatt under året vid olika utbildningstillfällen och vid möten. Under veckorna anordnades en kampanj, då den som blev Min sida användare fick en present hemskickad. Avdelningen fick 91 nya användare. Vid 2008 års utgång hade vi Min sida användare inom avdelningen. Under konfliktveckorna i april och maj träffade avdelningsstyrelsen medlemmar på förvaltningar, sjukhus och bolag för att diskutera vad som hände under konflikten. På en stor del av mötena har det naturligtvis diskuterats lön och yrkenas värde. Dessa möten med många engagerade medlemmar fulla av idéer var av stort värde och gav inspiration till avdelningsstyrelsen. 10

7 Arbeta för att Vårdförbundet ska bli synligt och den förtroendevaldas roll bli mer tydlig på arbetsplatserna Avdelning Stockholm har tydliggjort rollen som förtroendevald på arbetsplatsen genom att ta fram ett anslag med plats för foto på den förtroendevalda, att sätta upp på arbetsplatsen. Anslaget har spridits under året vid arbetsplatsbesök, utbildningar samt möten för förtroendevalda och fortlöpande när nya förtroendevalda valts. I samband med att anslaget delas ut tar vi upp vad det innebär att vara förtroendevald och vad förhandlingsmandat innebär. Under basutbildningen tas foto till anslaget. I basutbildningen diskuteras också uppdraget, rollen och vikten av att man som förtroendevald är synlig och presenterar sig som förtroendevald för nyanställda och studerande på arbetsplatsen. I arbetet med att rekrytera medlemmar har den förtroendevalda på arbetsplatsen en nyckelroll. I Avdelning Stockholm har en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för att behålla och rekrytera medlemmar. Vårt förhållningssätt är att: Vårdförbundet står vid din sida Vårdförbundet erbjuder ett mervärde i medlemskapet Du får mer än du frågar efter En återkoppling kring medlemsrekrytering sker till och från sektionerna på avdelningsråd. TCO Stockholms läns arbetsgrupp TCO-hatten har genomfört en utbildningsdag om att rekrytera medlemmar. I TCO-hatten ingår Farmaciförbundet, Lärarförbundet, SKTF och ST. Att möta andra fackliga organisationer som alla har ett gemensamt mål, att öka medlemsantalet, ger en större bredd i frågan: Vad behöver vi göra?. Under dagen diskuterades olika rekryteringsformer och om o- och felorganiserade. Dessutom gavs det utrymme för övningar i samtalsmetodik. Samtalsmetodiken hade som syfte att kunna identifiera den fråga som är en kärnfråga för den du ska rekrytera, det som gör att hon/han önskar medlemskap eller ytterligare engagemang. Sedan tidigare har Avdelning Stockholms vikfolder Spelar det någon roll använts för att rekrytera medlemmar. Den är reviderad och har gått till tryckning. Vi ska bidra till verksamhetens/vårdens utveckling bryta revir Viljeinriktning: Fortsätta arbetet med 3V och förankra/vidareutveckla den bland medlemmar och medborgare Verka för att alla medlemmar och förtroendevalda kan ta diskussion om vårdens strukturer Hälso- och sjukvårdspolitiken har diskuterats i såväl bas- och påbyggnadsutbildningar som på avdelningsråd. Det har varit många och intensiva diskussioner på de arbetsplatser som varit direkt berörda av landstingets och kommuners införda valmöjligheter. 11

8 Skapa mötesplatser för diskussioner om framtidens vård Presidiet har deltagit i Socialdemokraterna Stockholms län kunskapsdag om framtidens vård. Där diskuterades bland annat vad jag som anställd förväntar mig av politikerna som arbetsgivare. Under året har presidiet mött oppositionen i landstinget det vill säga socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i diskussioner om framtidens vård. Arbeta för att medlemmar ska få kompetensutveckling under arbetstid Detta är ett långsiktigt arbete som under 2008 hanterats under temat lön. Arbeta för att chefmedlemmar har tid, mandat och befogenheter för uppdraget Avdelning Stockholm har länge utvecklat arbetet för medlemmar som är chefer. En del av arbetet har varit att anordna utbildningar. I en enkät (2007) efterfrågades vad cheferna önskade av Vårdförbundet. Det framkom då tydligt att utbildning i kommunikation och praktiska övningar var vad man ville ha. Under våren anordnades en utbildning på två dagar för chefer. Temat för utbildningen var Våga ta plats! Teknik och modighetsträning för tydlig kommunikation och leddes av skådespelaren Lasse Frid. Utbildningen bestod av praktiska övningar och rollspel. Deltagarna fick pröva att leda medarbetarsamtal, lösa konflikter, driva förhandlingar och sätta gränser. Detta ställde krav på deltagarna att bjuda på sig själva och ta ut svängarna i rollspelen. Utvärderingen visade bland annat att de två utbildningsdagarna med sina övningar och rollspel motsvarade samtliga svarande deltagares förväntningar. Innehållet i utbildningen var också något som deltagarna ansåg att de hade nytta av på sina arbetsplatser och i sin yrkesutövning. Samtliga ansåg att de skulle rekommendera utbildningen till andra chefskollegor. Under utbildningen framkom behov och önskemål om att bilda ett nätverk för chefer som är medlemmar i Vårdförbundet, vilket ungefär hälften sedan gjorde. Vårdförbundet anser att det är viktigt att de som blir chefer stannar kvar i förbundet. Den första aktiviteten för chefer var under konflikten, då chefer som var direkt eller indirekt berörda av konflikten bjöds in. Vi ville ge chefer en möjlighet att möta avdelningsstyrelsen så att de frågor och undringar de hade angående konflikten fick ventileras, bland annat hur de kunde agera utifrån sitt chefskap. Under våren anordnades ett seminarium som handlade om förändringar i hälso- och sjukvården; Vad är och blir min roll som chef i förändring?. Avdelningsstyrelseledamöter höll i denna eftermiddag där man tog upp auktorisation, avknoppning, utmaning och privatisering. Många fick en aha-upplevelse då de inte hade insett att förändringarna kunde beröra just mig och min arbetsplats. I början på hösten var det dags för nästa seminarium som anordnades av TCO-hatten. Temat var; Skall vi förhålla oss till framtiden eller framhålla förr i tiden?. Föreläsare var Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker med inriktning på organisationsfrågor. 12

9 Under Vårdförbundsveckan bjöd Avdelning Stockholm in medlemmar, arbetsplatsens förtroendevalda samt chefer till en gemensam seminariedag, som handlade om Yrke Värde Lön. Dagen handlade mycket om det som står i Vårdförbundets stadga att vi ska gemensamt utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll. De som deltog i dagen var mycket nöjda. Citat från utvärderingen: - Låt oss ej förtröttas i denna tid och låt oss ej förhärdas i denna hårda tid - En dag som får detta tunga arbete med löner att ta fart igen. Påbörja arbetet med att aktualisera och revidera Hälso- och sjukvårdspolitiska dokumentet under 2006 Arbetet gjordes under Vi ska utveckla vårdmiljön utveckling ska löna sig Viljeinriktning: Vi vill skapa en vårdmiljö där individen har förutsättningar att ta ansvar och utveckla vården samt utvecklas i sin yrkesroll genom ett helt arbetsliv Diskutera och utveckla begreppet vårdmiljö Tydliggöra sambanden mellan Vårdförbundets politik, professionella områden, verksamheten, lön och budget Arbeta för att avtalens intentioner förankras hos medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare Verka för att innehållet i löneöversynsmodellen är tydlig för samtliga medlemmar Verka för att medlemmar och lokalt förtroendevalda förstår sin viktiga del i lönebildningsprocessen Avdelning Stockholm lobbade mycket för att avtalet med kommuner och landsting skulle sägas upp och när beslutet togs hösten 2007 trodde en del att segern var vunnen! Men kampen om våra löner är långt ifrån vunnen! Nu låg det ett hårt påverkansarbete framför oss för att ge Vårdförbundets förhandlare bästa möjliga läge i förhandlingarna. Under januari och februari träffade vi arbetsgivare på övergripande nivåer för att diskutera kring våra löner och vad vi tyckte de hade brustit i under avtalsperioden som varit. Vi påverkade jämt och ständigt vi tjatade lön och framförde att våra grupper är felavlönade. I jämförelse med andra yrkesgrupper med lika utbildningsnivå är vi diskriminerade! Våra arbetsuppgifter och vårt ansvar 13

10 värderas fortfarande lågt. Våra löner ska baseras på kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Avdelningens lönegrupp träffade ett gäng studenter som blivit arga. De förde sin kamp under parollen inte under De tyckte att där fanns den gräns ingen av dem borde behöva gå under. De var väldigt aktiva och bjöd in politiker att diskutera en politiker kom, men studenterna var desto fler. Den 18 mars, i slaskväder med lite lätt regn/snö, stod vi vid olika knutpunkter i stan vid morgonrusningen och delade flygblad och samlade namnunderskrifter. På mindre än tio dagar fick vi namn med begäran om att stoppa lönediskrimineringen. Namninsamlingen överlämnades till personallandstingsrådet Maria Wallhager. Sista mars sa kongressen nej till medlarnas förslag och konfliktfonden öppnades, vilket gjorde det möjligt för Vårdförbundet att gå ut i konflikt. Då påbörjades ett intensivt arbete med att hitta arbetsplatser och personer som var lämpliga att tas ut i konflikt. Vi genomförde en demonstration den 8 april, eftersom det var landstingsfullmäktige den dagen. Det var en kall vinterdag i april. Demonstranterna, som var personer, hoppade för högre lön på trappan till landstingshuset för att inte frysa och politiker i oppositionen hoppade med. Slut på rean fullt pris gäller, sluta förhala börja betala var några av slagorden. Maria Wallhager kom ut på trappan till oss och hon verkade inte riktigt veta hur löneläget såg ut. På frågan hur många som tjänade under kronor for ett stort antal händer upp i luften. När vi frågade hur många av dessa som arbetat kortare tid än två år togs hälften av händerna ner alltför många av våra medlemmar har arbetat mer än två år och inte kommit upp i kronor. Personallandstingsrådet såg lite chockad ut. Hon hade inte trott att det var så. Vid sektionernas årsmöten, andra medlemsmöten och utbildningar pratades lön och konflikt. Den 19 april genomfördes en manifestation på Sergels torg nu i vårväder. Medlemmar vittnade vi måste framföra vårt bidrag till vården genom att berätta om vad vi vet, kan och gör. En vårdlärare berättade att på sextiotalet när hon blev färdig sjuksköterska hade man sagt er tid kommer sen. Hon väntade fortfarande efter 40 år! Anna-Karin Eklund och Ulla Althin talade. Här följer ett sammandrag av Ullas tal: 14

11 Av de som arbetar inom vården i Stockholms läns landsting tillhör ungefär en tredjedel någon av de yrkesgrupper som organiseras av Vårdförbundet, barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vårdförbundets lagda strejkvarsel innefattar cirka 10 % och det kallar arbetsgivaren samhällsfarligt!!! Om 10 % av våra yrkesgrupper på något sätt lämnar vården så blir det samhällsfarligt så viktig är kompetensen. Arbetsgivaren måste visa detta även när vi finns på plats våra krav är inte orimliga. Arbetsgivarna i Stockholm har enligt min mening råd att betala för vår kompetens. Politikerna måste ta sitt ansvar, de säger sig värdesätta oss det måste också synas i lönekuvertet. De måste också ta sitt ansvar för att de ungdomar som idag ska välja utbildning väljer att utbilda sig till barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor annars kommer vi att ha svårt att få vård i framtiden. Det kommer att bli betydligt större luckor än de 10 % som Vårdförbundet idag har lagt strejkvarsel på! Den 21 april kom så den första strejkdagen och vi fortsatte med möten och utbildningar både för dem som strejkade och för alla andra det var ju vår gemensamma strejk, även din och min, vi som inte strejkade. Sture Nord, ordförande TCO, satte ett plåster på kavajslaget för att visa sitt stöd till Vårdförbundet och vi delade också ut plåster till allmänheten så att de skulle kunna visa sitt stöd. Vi startade ännu en namninsamling och den här gången blev det namn som också de lämnades till Maria Wallhager i samband med sammanträde i produktionsutskottet, där alla politiska partier finns med. Vi demonstrerade igen den 6 maj. Då gick vi från Slussen till Medborgarplatsen via Hornsgatan där Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sitt kontor. På Medborgarplatsen visade ett antal sjuksköterskor hjärt-/lungräddning. En student berättade om att han fick kronor i lön som biträde i en kommun, fick sedan arbete som undersköterska på ett sjukhus med en lön på kronor. Som färdig sjuksköterska sommaren 2008 hade han blivit erbjuden kronor det är löneutveckling! Utbilda dig mer och gå ner i lön! Vi tyckte att politikerna (förutom Maria Wallhager) var väldigt osynliga. Därför startade vi en vykortskampanj. Det finns ett stort glapp mellan politikers uppfattning om hur värdefulla vi är och hur lönesättningen ser ut. Vi själva och allmänheten skickade vykort till Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd, med ett budskap som stödde vår kamp om rättvisa löner. Under några veckor fick hon tusentals vykort! Den 28 maj antog avtalskongressen medlarförslaget och vi gick då in i nästa fas av vårt arbete med lön. Det var då det lokala arbetet som du, jag och vi alla måste göra tillsammans började. Vi måste få stopp på lönediskrimineringen och målet är, rätt lön åt livsviktiga yrken! 15

12 Vad vann vi med konflikten? Massor! Vi blev synliga, vi slöt leden, fackligt fotarbete blev åter viktigt, vi skapade opinion, medlemmar och de förtroendevalda på arbetsplatserna tog ett mycket stort ansvar. Att vara ute i konflikt innebar för en del att man fick tid att sätta sig tillsammans och resonera på ett sätt som man aldrig annars har möjlighet till. Det negativa var att den väntade svekdebatten kom. Vi har aldrig och kommer aldrig att vara helt nöjda efter avslutad konflikt, vi fick inte allt vi hade velat ha. En del personer som blivit medlemmar enbart för att få konfliktersättning gick ur igen, andra gick ur av besvikelse över avtalet. Trots att det på sina håll varit tuffa tag mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna var det inte så många som bytte jobb. Att genomföra en strejk är hårt arbete både för dem som leder arbetet och för många andra. En del strejkade med allt vad det innebar, andra fick jobba hårt just därför att kollegor strejkade. Med de många undantag vi tvingades till, eftersom vi är så viktiga på våra jobb, las ett stort ansvar och arbete på lokalt förtroendevalda att administrera och hålla ordning på listor med mera. Avdelningsstyrelsen tackade de förtroendevalda som varit aktiva i arbetet med en strejkfest i september. Det bjöds på buffé och vi förnöjdes av en ståupp komiker som fick oss att skratta gott. Verka för att äldre arbetstagare ska ha möjlighet till förkortad arbetstid utan motsvarande löneavdrag Arbetet har inte prioriterats under Vi ska möta individers och gruppers behov i dess sammanhang och stödja mångfald Viljeinriktning: Att skapa möten där medlemmar i olika situationer och funktioner känner sig viktiga och sedda Fortsätta att utveckla mötes- och arbetsformer Avdelning Stockholm finns på många nivåer. Presidiet (avdelningsordförande och de två vice ordförandena) möter politiker i landstinget, tjänstemän samt olika arbetsgivare. Att synas på oväntade arenor under konflikten skapade många möjligheter att möta beslutsfattare. Mötesformerna under våren var många och varierande. Kraftsamlingen kring lön medförde att det inte blev någon medlemsresa under året. I uppdraget som sektionsstyrelseledamot ingår att leda olika möten och utbildningar och därför behövs det utbildning i pedagogik. En grundutbildning för att kunna leda möten och utbildningar var planerad att genomföras mitt under konflikten. Utbildningen blev inställd. Däremot gavs det möjlighet att få endagsutbildning i praktisk pedagogik, något som ofta efterfrågas, för att få en ökad trygghet i olika möten både person med person och inför grupp. 16

13 Citat från utvärdering. - Teori och praktik varvat träna framförande se andras teknik - Bra att få göra rollspel och få feedback på dem - Jag kommer absolut använda mig av det jag lärt mig i möten med människor i grupp, men även individuellt. Att förbereda mig ordentligt känna in rummet!!! Samarbetet mellan sektionerna har under året utvecklats både genom gemensamt ansvar som kursledare i basutbildning men även under konflikten. Olika kompetenser, erfarenheter har på olika sätt använts i olika forum. Under 2008 har ett samarbete pågått med TCO Stockholms län, där arbetsnamnet är TCOhatten. Tanken med samarbetet är att göra gemensamma utbildningsinsatser till lägre kostnad samt att arbetsinsatsen blir mindre. Under året har tre seminarier genomförts; medlemsrekrytering för förtroendevalda, chefsseminarium med Troed Troedsson och nya regler i sjukförsäkringen för alla medlemmar. Dessa seminarier har varit välbesökta och utvärderingarna visar att medlemmarna är nöjda. I utvärderingen kan vi bland annat läsa: - Bra och värdefullt med dessa gemensamma seminarier. Inspirerande och kommer att hjälpa mig i kommande organisationsförändringar. Utveckla samarbetet mellan sektioner Under 2008 har avdelningen infört tydligare gemensamt ansvar för basutbildningen för förtroendevalda på arbetsplatsen. Syftet är att ge möjlighet till ett mer ökat utbyte mellan förtroendevalda. Två sektionsstyrelser, som inom sitt område har olika arbetsgivare och olika avtalsområden planerar tillsammans basutbildningen och ansvarar gemensamt för upplägget. Detta ger även kursansvariga en ökad kunskap på olika områden. Att som förtroendevald möta förtroendevalda från olika verksamheter som har andra arbetsgivare ger en annan dimension och utmaning i uppdraget. Diskussionerna blir ofta intensiva och berikande samt ger möjlighet till nätverksbyggen. Anordna riktade möten till specifika yrkesgrupper oavsett sektionstillhörighet Många medlemmar och förtroendevalda inom yrkesgruppen biomedicinska analytiker har förmedlat brister i arbetsmiljö. Resultaten av medarbetarenkäterna inom Stockholms läns landstings (SLLs) verksamheter visade att biomedicinska analytiker var mindre nöjda än andra yrkesgrupper. Avdelningsstyrelsen ansåg att det var viktigt att möta representanter från SLL för att diskutera åtgärder och ge en tydlig bild av hur en av Vårdförbundets medlemsgrupper upplever sin arbetssituation vad gäller bland annat arbetsmiljö, ledarskap och lön. Diskussionerna under 2007 utmynnade i att arbetsgivaren och Vårdförbundet var överens om att det var viktigt att fortsätta arbetet med förbättringsåtgärder i det lokala arbetet under På representantskapet togs beslut att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med lönefrågan för biomedicinska analytiker avseende historik, nutid och framtid. 17

14 Skapa mötesplatser där medlemmar från olika kompetensområden kan utbyta erfarenheter Ej anordnat några specifika möten men under strejken var det många som möttes och bytte erfarenheter. Fortsätta arbetet med studerande Alla förtroendevalda som går basutbildningen informeras om vikten av att rekrytera nya medlemmar. Att presentera sig för studenterna under den kliniska utbildningen är en bra start. I januari var avdelningsstyrelsen på Röda Korsets Högskola och pratade om medarbetarperspektivet inför anställning och lön diskussionerna där bidrog till att studenterna från de fyra sjuksköterskehögskolorna gick samman och drog igång en kampanj under mottot: Inte under , Avdelning Stockholm sponsrade knappar med texten. Under året har Vårdförbundet framförallt arbetat med bokbord och klassrumsinformation. På Karolinska Institutet deltog strejkande medlemmar i möte med studenterna när vi hade bokbord och det var mycket uppskattat. Avdelningen har arbetat för att nå så många studenter som möjligt framförallt under deras första och näst sista termin. Den första terminen har det framförallt handlat om att informera studenterna om värdet av ett medlemskap i Vårdförbundet. Under den näst sista terminen har diskuterats lön och anställningssamtal samt vilken hjälp Vårdförbundet kan ge inför anställningen. De äldre studenterna på KI har som tradition att anordna kollo för dem som startar sin utbildning. I år deltog Avdelning Stockholm på kollot för de biomedicinska analytikerstudenterna. Under hösten deltog tre personer från Avdelning Stockholm i nationella inspirationsdagar som anordnats av studerandeombudsmännen. Studerandeansvariga från landets avdelningar träffades och diskuterade kring medlemsnyttan för studerandemedlemmar. Dagarna kombinerades med en utbildning av nya Vårdförbundsambassadörer. Under dagarna gjordes också en jämförelse mellan när vi faktiskt har kontakt med de studerande och när de studerande skulle önska få kontakt med Vårdförbundet i form av till exempel bokbord, klassrumsinformation och andra aktiviteter. Diskussionerna belyste vikten av att lokal förtroendevald presenterar sig och söker upp studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. Anslutningsgraden bland studenterna i Stockholm har ökat från 31 % 2007 till 40 % våren I Stockholm finns det fyra högskolor för sjuksköterskeutbildning; Ersta Sköndal Högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola. Karolinska Institutet har även utbildning för röntgensjuksköterskestudenter och biomedicinska analytiker 18

15 studenter. Karolinska Institutet förlorade examinationsrätten för sjuksköterskestudenterna i slutet av året, efter att under flera års tid fått kritik från Högskoleverket. I kontakt med studenterna har Vårdförbundet framfört inställningen att utbildningarna ska ha högsta kvalité, vara attraktiva och ge tillträde till forskning. Vi ska öppna vården mot världen Viljeinriktning: Omvärldsperspektiv i alla våra frågor och dialoger Fortsätta med kunskapsuppbyggnad inom jämställdhetsområdet Verka för att ett jämställdhetsperspektiv finns i alla våra frågor och dialoger I diskussioner kring lönefrågan och orsaken till våra yrkesgruppers låga löneläge i förhållande till kompetens och utbildning kommer vi in på tänkbara orsaker till detta och då blir det diskussioner kring jämställdhet och genusordning i samhället och inom vården. Detta har naturligtvis också diskuterats i olika utbildningar och på möten. Öka kunskapen kring kollektivavtalens ställning I årets två sista nummer av Hårda Bandage har vikten av kollektivavtal belysts. Detta är en fråga som emellanåt kommer upp i lönerådgivning, eftersom vi måste påpeka att det är viktigt att ta reda på vad som gäller på en eventuell ny arbetsplats. I diskussioner med tjänstemän i SLL har Vårdförbundet drivit att kravspecifikationen vid upphandling ska innehålla ett skall-krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden. Bevaka och följa upp utvecklingen av arbetstid i relation till EUs arbetsdirektiv Skapa en medvetenhet om globalisering och hur den påverkar oss Den 1 september invigdes Centret för papperslösa i Stockholm, ett samarbete mellan förbund inom LO och TCO. Papperslös är den som varken har uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige. Centrets uppgift är att sprida allmän information om arbetstagarens rättigheter, ge råd avseende lönenivåer, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hur man förebygger arbetsskador. Där finns också möjlighet att få facklig/juridisk hjälp gentemot arbetsgivare, för papperslösa vars rättigheter på arbetsmarknaden har kränkts. Centret har varit välbesökt, mellan personer varje måndag. De flesta besökarna har arbetat inom byggnads och handels avtalsområden. Vårdförbundet finns i centret som en resurs och Avdelning Stockholm har tagit på sig att bemanna centret en gång/månad. Under hösten har tre seminarier som handlat om att öka förståelse för olika kulturer och religioner ägt rum. Det första seminariet bestod av besök i moskén vid Medborgarplatsen och ett efterföljande samtal med Cherin Awad kring aktuella frågor om den islamiska religionen ur ett kvinnoperspektiv. Det andra seminariet handlade om fördomar, både medvetna och omedvetna. Vi kategoriserar varandra dagligen utan att kanske mena något allvarligt med det. Hur kommer vi åt detta? Anna Rosengren prövade våra värderingar på olika sätt. 19

16 Det sista seminariet handlade om Olika kulturer vid livets slutskede. Ingrid Burström berättade om mötet med olika symboler, vilka de är och vad de betyder. Inom en och samma religion kan finnas olika praxis och traditioner. Hur närmar man sig de anhöriga, vad behöver man tänka på? Många vill diskutera dessa svåra frågor som vi nästan dagligen möter och seminarierna har varit välbesökta. Ökad kunskap och medvetenhet påverkar på sikt både biståndspolitik och skapar en bättre hälso- och sjukvård. För andra året anordnades medlemsmöte om hälso- och sjukvårdsarbete i Afrika. Denna gång var föreläsarna Birgit Negussi, FD, docent, prof emeritus, leg barnmorska, som beskrev traderad (muntligt förmedlad mellan generationer) hälsokunskap och Tina Olsén, universitetsadjunkt, fil mag i folkhälsovetenskap och sjuksköterska, med erfarenhet av biståndsuppdrag både för Statens Räddningsverk och Röda Korset. Birgit Negussi hävdar att bevarande av den traderade kunskapen om primärvård och primärprevention som komplement till den moderna kunskapen innebär ekonomisk vinst samtidigt som det gagnar kultur, miljö och folkhälsa i varje samhälle. Tina Olsén betonade att teori, klinik, kultur, verklighet och forskning måste hänga samman för att uppnå resultat både i hälso- och sjukvård och biståndsarbete. Ett resultat av kvällen var att Adjeba clinic i Etiopien, som Birgit startat, fick ett mikroskop och annan utrustning som gåva. De pengar som samlades in används till en sjukskötersketjänst på kliniken. Vårdförbundet är aktiva i TCO Stockholms län och därigenom delaktiga i det projekt som TCO Stockholms län tillsammans med LO-distriktet har i Guatemala (läs mer i Hårda Bandage nr 3/2008). Insamlingen på avdelningens representantskap var till förmån för detta projekt, framförallt riktat till en fackförening på ett sjukhus. Tre styrelsemedlemmar deltog i TCO-Stockholms läns kombinerade planerings- och studieresa till Bryssel. Det är viktigt att sprida kunskap och förståelse för EUs viktiga roll inom våra olika förbund. Grundfrågeställningen vid studiebesöken var om, hur, när och vad vi kan påverka. TCO hade ett informationstält på Europride med tema Facket förändras, en 2,6 meter hög förslagslåda fanns på plats. Några av förbunden inom TCO fanns också på plats och informerade och svarade på frågor. Från Vårdförbundet fanns tre förtroendevalda från Avdelning Stockholm där tillsammans med en förtroendevald från Örebro. Även Anna-Karin Eklund besökte tältet och 20

17 deltog i diskussionerna. Många besökare uttryckte en glädje över att deras fackförbund fanns på plats. I samband med planeringen och genomförandet av detta inleddes ett samarbete med föreningen Gaysyrrorna. En styrelseledamot har besökt Palestina för att möta Palestinian National Nursing Association (PNNA) och Palestinian General Federation of Trade Unions (PGTFU). PNNA organiserar sjuksköterskor och barnmorskor oavsett specialitet och befattning både inom offentlig och privat sektor. Sedan 2 ½ år tillbaka har det skett en utveckling av lokalt arbete i de tio distrikten på Västbanken. I alla distrikt finns sedan två år enligt PNNAs ledning demokratiskt valda distriktsstyrelser. En representant från varje styrelse bildar den nationella styrelsen och ordförande för organisationen utses internt i den centrala styrelsen. PNNA är politiskt och religiöst obundet. PNNA fungerar även som regulatory body. Det innebär att sjuksköterskor för att få rätt att arbeta i Palestina måste vara medlemmar i PNNA. Det är PNNA som granskar sjuksköterskornas utbildningsbevis och tillstyrker deras rätt att arbeta innan den palestinska myndigheten ger den formella rättigheten. PGFTU är en palestinsk facklig centralorganisation. År 2000 beslutade PGFTU, med stöd av ILO, att omorganisera sig till en organisation med tretton nationella förbund och lokala avdelningar. Tanken var att dessa förbund skulle inkludera alla sektorer, yrken och professioner i Palestina. På grund av situationen har inte omorganisationen kunnat genomföras fullt ut. PGFTU på Västbanken har idag 13 nationella medlemsförbund bland annat ett för hälsovård. PGTFU organiserar enbart medlemmar från den privata sektorn och enligt vertikalitetsprincipen. Syftet med resan var att ta fram idéer för fortsatt samarbete både med Vårdförbundet på nationell nivå och Avdelning Stockholm. Följande idéer togs fram för avdelningens fortsatta arbete: - Vårdförbundet Avdelning Stockholm inleder samarbete med ett eller ett par av PNNAs distrikt - Vårdförbundet Avdelning Stockholm utvecklar ett samarbete med PGTFU-distriktet Hälso- och sjukvård i Nablus - Vårdförbundet Avdelning Stockholm genomför en workshop kring folkhälsa och psykiatri i Nablus i samarbete med universitetet och PGTFU och/eller PNNA. För att se helheten och få den kompletta bilden av vad som hänt under 2008 biläggs sektionernas verksamhetsberättelser, bilaga 1. 21

18 Medlemsantal Medlemmar Yrkesverksamma (Anställda förhandlingsbara) Studerande Pensionerade Övriga *) Totala antalet *) I gruppen övriga ingår medlemskategorierna Anställda ej förhandlingsbara medlemmar samt Ej anställda medlemmar. Yrkesverksamma medlemmar fördelade efter avtalsområde/sektor per Landsting Kommuner Kommunala bolag Statlig Privat Kommunalförbund 1 1 Summa Styrelse och revisorer Styrelsen har sedan representantskapet haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Ulla Althin Anette Johansson Eva Nowak Anna Andersson Camilla Blomquist Katarina Ebenstrand Gunilla George Anette Karlsson Elisabeth Lindgren Marika Olsson Ingalill Sundström 22

19 Revisorer Revisorer Revisorssuppleanter Per Gustafsson Liza Karlsson-Byström Johan Flodin Kerstin Karlsson Valberedning Sammankallande Ewa Köhler Helena Almér Tom Benkow Karin Forslin Eva Gustafsson Monica Johansson Tarja Olli Lena Thorsson Avdelning Stockholms kansli Hannele Kangas Samordnare, förbundsombudsman (t o m ) Anita Eriksson Förbundsombudsman Vik samordnare (fr o m t o m ) Margareta Frogestam Administratör Christina Jacob Administratör Lotta Lundkvist Ekonomiadministratör Kerstin Nordberg Administratör Eva Ohrelius Lindberg Förbundsombudsman Samordnare (fr o m ) Maria Rautpalo Förbundsombudsman Ewa Regefelt Extra administratörsresurs (t o m ) Margot Rönnberg Administratör Kristina Svanberg Ydrefelt Vik förbundsombudsman (fr o m ) Ann Svedberg Förbundsombudsman 23

20 Ombud och ersättare i Vårdförbundets kongress Ordinarie Ulla Althin Anette Johansson Eva Nowak Fana Hafström Ingalill Sundström Gunilla George Marika Olsson Katarina Ebenstrand Magnus Hiis Elisabeth Lindgren Camilla Blomquist Susanne Björkman Anette Karlsson Liv Andersson Kristina Larsson Karl-Erik Petersson Maja Fuchs Karin Apell Eva Nordlund Sophie Uppvik Annika Gunnestad Ewa Köhler Kokab Myrtin Chokri Mensi Mira Nyberg Patrik Reisberg Terese Nordberg Kristina Samuelsson Eva Håkansson Marianne Kock Ersättare Bo Söderlund Reza Mohammadi Kerstin Felldin Brittinger Wallström Holm Ingela Bredenberg Ann-Sofi Björkman Johan Flodin Brita Eriksson Pia Fernå Wiveka Broberg Ulla Lundblad Tarja Lindell Margareta Sjögren Päivi Sandberg Eva Gustafsson Lena Elfström Sinikka Isoaho Eva Granath Annika Ajax Per Mogren Vladimir Boskow Helena Almér Ulla Sahlström Susanna Sandelius Anna Lundberg Lena Blom Åsa Jungwallius Barbro Gripenstam Lena Thorsson Daniel Ekman 24

21 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Kostnadssammanställning Under 2008 har Vårdförbundet haft en konflikt och detta har påverkat den planerade verksamheten. En del aktiviteter har därför inte kunnat genomföras. Utfall 2008 Budget 2008 Kostnader Årsmöte Representantskap Styrelse Verksamhetsansvar * Omvärldsbevakning Förtroendevalda Verksamhetsansvar Lön Profession Kom/Info/marknadsföring Utbildning Vårdpolitik Arbetstider Medlemmar Omvärldsbevakning Lön Vårdförbundsvecka Mångfald Profession Kom/Info/Marknadsföring Arbetstider Vårdpolitik Chefer och ledare Lön Vårdförbundsveckan Profession Säker Vård Vårdmiljö/arbetsmiljö

22 Utfall 2008 Budget 2008 Gemensamt Kongress Valberedning Löpande granskning & revision Samverkan med andra org mm Omvärldsbevakning Mångfald Rekrytering Vårdpolitik Sektioner/klubbar/kretsar Sektion Värdavdelningar Avdelning/Kansli Verksamhetsstöd Summa kostnader * se förtroendevalda, verksamhetsansvar lagd fel i budget 26

23 27

24 28

25 Verksamhetsberättelse 2008 Storstockholms kommunsektion Sektionens verksamhetsområde utgörs av medlemmar anställda inom Stockholm stad, Stockholms stift, Sollentuna kommun, Solna kommun, Sundbyberg kommun, Ekerö kommun, Lidingö kommun samt medlemmar som är anställda på arbetsplatser där dessa kommuner lagt ut driften på entreprenad. Inledning Storstockholms planerade verksamhet för ca 1000 registrerade medlemmar (enligt medlemsregistret Komet) utgick från Avdelning Stockholms planerade verksamhet samt Vårdförbundets stadga och de treåriga inriktningar kongressen beslöt om Avdelning Stockholms årsmöte (representantskap) och de inriktningar som beslutades där visade vägen för sektionens arbete Utifrån de av representantskapet (Avdelning Stockholms årsmöte) beslutade inriktningar har Storstockholms kommunsektions arbete i första hand utgått från medlemmarnas behov av stöd och hjälp i både enskilda ärenden och i större frågor som lyfts i samverkansgrupper och/eller genom MBL förhandlingar. Arbetet har också vilat på de förtroendevaldas önskemål och behov av utbildning i exempelvis arbetsmiljö och i det nya löneavtalet. Sektionsstyrelsen har internt under 2008 genomgått stora förändringar. På årsmötet som hölls den 16 oktober avgick fem sektionsledamöter varav en var vice ordförande. Tre av de avgående ledamöterna följde med sina arbetsplatser som gick ut på entreprenad och två ledamöter gick till nya jobb. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen men valberedningen förklarade sig behöva längre tid för att kunna föreslå en vice ordförande och mötet accepterade detta. I april flyttade sektionen till nya lokaler på Hantverkargatan 3L. Av de tio styrelsemöten som var planerade för 2008 genomfördes endast åtta. Orsaken till inställda möten var båda gångerna sjukdom. Omvärlden Under våren 2008 gick Vårdförbundet ut i strejk. Storstockholms kommunsektions medlemmar var undantagna själva strejken p.g.a. att vi arbetar med barn och äldre men deltog i konflikten och konfliktarbetet. I maj avslutades strejken och ett nytt avtal, HÖK 08 tecknades mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Vårdförbundet. I Stockholms stad har under av de planerade 14 äldreboendena gått över i entreprenad hos privata vårdgivare. Rio vård och omsorgsboende som också skulle ha upphandlats är fortfarande kommunalt pga. att det upphandlande företaget drogs sig ur. Vårt arbete 2008 har också varit Vårdförbundets kongressår och pga. konflikten var kongressen uppdelad i två delar. Den ena hölls i maj då man gjorde val av ny förbundsstyrelse och den andra delen hölls i november då man beslutade om tre nya viljeinriktningar som ska ligga till grund för 2

26 Vårdförbundets fortsatta arbete from Talare på kongressen var bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt. Fyra av Avdelning Stockholms kongressombud var från Storstockholms kommunsektion. Inom Stockholms stads utbildningsförvaltning har sektionen representanter både på gymnasieoch grundskolenivå och arbetet med att få fler skolsköterskor att bli förtroendevalda och därigenom kunna representera Vårdförbundet på sin skola har fortgått och givit gott resultat. En speciellt sammansatt grupp har arbetat med att få fram arbetsplatsnära lönekriterier inom utbildningsförvaltningen. Ett politiskt beslut har gett att inga skolor har kunnat bli friskolor under det gångna året. Trots löften om satsningar både på skola och äldreomsorg med samtidiga effektiviseringskrav/ besparingskrav har för många skolor och äldreboenden medfört en översyn av bemanningen och påverkat inte minst sjukskötersketätheten. Ledamöter på sektionen har deltagit i flera neddragnings-/omorganisationsförhandlingar. Arbetet med information om verksamhetsövergång och inrangeringsavtal till våra medlemmar har pågått under hela året. Likaså förhandlingar med privata arbetsgivare om inrangeringar. I samband med detta har förhandlingar med Stockholms stad, då det gäller att precisera/konstatera övertalighet m.m., pågått. Sektionen har också haft representant i den partsgemensamma gruppen som hanterar övertalighetsfrågor i enlighet med KÖA, kollektivavtalet för hantering av övertalighet i Staden, under hela året. Inom Stockholms stad har också omorganisationsarbetet fortsatt genom att man fört över mycket administration t.ex. hantering av lön till serviceförvaltningen och genom upprättandet av ett kontaktcenter. I primärkommunerna Lidingö, Ekerö, Sollentuna; Solna, Sundbyberg har sektionens arbete förutom arbetet med det nya löneavtalet och löneöversynerna främst handlat om att stötta eller rådgiva medlemmar. Medlemmarna på de privata arbetsplatserna har likaledes kontaktat oss för att få stöd i olika situationer. Vi ska utveckla oss som ett förbund Viljeinriktning: Få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla, som en del av helheten. Sektionen har anordnat en konferens till Åland för förtroendevalda under året samt fyra utbildningseftermiddagar. Sektionens mål har varit att öka frekvensen av arbetsplatsbesök under året. Under vårdförbundsveckan vecka 47 anordnade sektionen öppet hus för att diskutera frågan om sjuksköterskans roll i kommunal äldrevård. Uppslutningen var liten men vi var tillräckligt många för att ha en givande diskussion, Föra ut och diskutera vårdförbundets politik, idéer. För att möta förtroendevaldas behov och önskemål har följande utbildningar och konferenser anordnats: Konferens genomfördes på Ålands hav den 7 maj med tema Skyddsombudets roll. Temaeftermiddagar under hösten angående det nya löneavtalet HÖK 08. Särskilt riktat till skolsköterskorna har träffar för förtroendevalda och medlemsmöten anordnats. Under våren diskuterades situationen för skolsköterskorna då det var oklart hur 3

27 det medicinska ledningsansvaret för skolhälsovården skulle se ut. Under hösten diskuterades Vårdförbundets representation på Utbildningsförvaltningen. Vi ska bidra till verksamhetens/vårdens utveckling - bryta revir Den 18 juni undertecknades ett nytt samverkansavtal i Stockholm stad. Det var resultatet av drygt två års tvärfackligt samt partgemensamt arbete. Under hösten startade grupper i alla Stockholms stadsdelar och förvaltningar där fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter tillsammans skrev egna överenskommelser som vilar på samverkansavtalet. Även i äldreförvaltningens samverkansgrupp har sektionen varit representerad under året och intentionen har varit att där lyfta frågan om hur sjuksköterskan i kommunal äldrevård ska vara placerad i organisationen för att på bästa sätt kunna använda hela sin kompetens och därigenom öka kvaliteten för de boende. Vi ska utveckla vårdmiljön - utveckling ska löna sig Viljeinriktning: Vi vill skapa en vårdmiljö där individen har förutsättningar att ta ansvar och utveckla vården samt utvecklas i sin yrkesroll genom ett helt arbetsliv. Lön Arbetet med att teckna lokala kollektivavtal med HÖK-08 som grund i Stockholms stad och primärkommunerna har pågått under hösten. Diskussioner om hur vi ska fortsätta arbeta med lönefrågor har varit ständigt aktuell på sektionen. Vi ska möta individers och gruppers behov i dess sammanhang och stödja mångfald Viljeinriktning: Att skapa möten där medlemmar i olika situationer och funktioner känner sig betydelsefulla och sedda. För att arbeta för att åstadkomma detta har sektionen: Deltagit i arbetsplatsnära möten då medlemmar haft önskemål om detta. Deltagit vid enskilda medlemsmöten när önskemål om detta har framförts. En omfattande del av styrelseledamöternas arbete har bestått av telefonrådgivning och e- postkontakt med medlemmar som haft frågeställningar av varierat slag. Vi ska öppna vården mot världen Viljeinriktning: Omvärldsperspektiv i alla frågor och dialoger. Storstockholms kommunsektion har fortsatt at stödja barnbyn i Panambi i Paraguay. Slutord I denna verksamhetsberättelse har sektionens arbete under det gångna året redovisats i korthet. En mer detaljerad redovisning finns på sektionens expedition i form av protokoll från styrelsesammanträden, förhandlingar m.m. Vi vill framföra vårt tack till företrädare och alla övriga medlemmar vilka har lagt ner ett stort fackligt engagemang under verksamhetsåret, samt ett tack till Avdelning Stockholms anställda. 4

28 5

29 6

30 Verksamhetsberättelse 2008 Sektion Karolinska Solna Inledning År 2008 har varit ett händelserikt år på många olika sätt och hela året har färgats av det uppsagda löneavtalet, konflikt, strejk och en tuff löneöversyn. Alla förtroendevalda i Vårdförbundet har på ett otroligt sätt kämpat sig igenom sitt uppdrag med arbetsuppgifter som de flesta aldrig har varit med om förut, och troligen aldrig kommer att uppleva igen. Konflikten och lönearbetet har under hösten också fått sällskap av ett hårt och tufft arbete med det stora budgetunderskottet på sjukhuset. Nu i årsskiftet 2008/2009 vet sektionsstyrelsen fortfarande inte riktigt hur det stora budgetunderskottet kommer slå mot förbundets fyra professioner men att dessa kommer påverkas är helt klart. År 2008 har också varit ett stort kongressår för Vårdförbundet. På grund av konflikten blev den ordinarie kongressen uppdelad på två tillfällen, en dag i maj och två dagar i november. På dessa kongresser valdes bland annat en ny förbundsstyrelse och inriktningar för hur Vårdförbundet ska arbeta under de närmaste tre åren beslutades. Utöver detta var det två avtalskongresser, en i mars och en i maj. Av Avdelning Stockholms kongressombud kom fyra ordinarie representanter och en ersättare som deltog på Vårdförbundets kongresser från sektion Karolinska Solna. Sektionens vårmöte i april kom mitt i förberedelserna inför konflikten. Samma kväll var det en stor manifestation i Stockholm och många medlemmar försökte delta på båda ställena. 120 personer kom till vårmötet för att få ta del av viktig information om vad som skulle hända framåt. Sektionens årsmöte i oktober var också välbesökt, cirka 70 medlemmar kom, och Karolinska Solna hade bjudit in Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson att leda mötet, hon talade om Lön och etik. Frågor om hur lönearbetet skulle fortsätta framöver besvarades också. Det blev ett mycket givande och engagerat möte. Samarbetet med sektion Karolinska Huddinge har fortsatt under året. Det krävs att sektionerna arbetar på ett liknande sätt när det gäller strategiarbete gentemot arbetsgivaren. Många diskussioner har förts under ett flertal gemensamma strategi- och planeringsdagar under året. Medarbetarundersökning på Karolinska Universitetssjukhuset 2008, IC-Quality, hade en bättre svarsfrekvens och gav en mer positiv bild av arbetsmiljön än tidigare år men visade också att det finns ett stort missnöje och mycket oro ute bland medarbetarna. Detta är något som Vårdförbundet diskuterat med arbetsgivare på flera nivåer och resultatet har blivit att fler handlingsplaner än under tidigare år har tagits fram på arbetsplatserna. Strejken Vårdförbundet sade upp löneavtalet HÖK 05 på hösten Vid ingången av 2008 pågick förhandlingar om ett nytt löneavtal. Den mars hade förhandlingarna nått så långt att en extra kongress tillkallades för att ta ställning till ett nytt avtalsförslag. Vårdförbundet sa nej till förslaget och öppnade samtidigt konfliktfonden som en förberedelse ifall ett avtal inte skulle 7

31 komma till stånd. Den första april stod det klart att medlarna inte lyckats ena parterna och detta fick till följd att ett strejkvarsel lades. För Karolinska Solna innebar det att 11 arbetsplatser varslades vilket ledde till stor turbulens hos arbetsgivaren. Ett flertal diskussioner och förhandlingar hölls om hur varslet lagts och om det var samhällsfarligt eller inte. När strejken bröt ut den 21 april var det sju arbetsplatser som gick ut i strejk medan fyra fick avvakta på grund av fortsatta diskussioner gällande samhällsfarligheten. Efter cirka en vecka hade Karolinska Solna alla 11 arbetsplatser ute i strejk med en något modifierad omfattning. Det var en tuff tid för de strejkande men också för dem som arbetade vare sig arbetsplatsen var uttagen i strejk eller inte, alla blev påverkade av strejken. Mycket verksamhet skulle bedrivas men med mindre personal. Sektionsordföranden på Solna och Huddinge satt i dagliga möten med en arbetsgrupp på arbetsgivarsidan för att hantera alla de problem som uppstod med bland annat bemanningen. Alla medlemmar som var uttagna i strejk bedrev under dessa veckor ett intensivt arbete för att visa både arbetsgivare och allmänhet varför Vårdförbundet strejkade och vad man ville uppnå. Detta skedde bland annat genom manifestationer, utdelning av flygblad och namninsamlingar. Som samlingspunkt för alla strejkande medlemmar hyrdes en lokal på Karolinska Institutet där alla samlades för att regelbundet få information och gemensamt diskutera strategiarbete. Efter tre veckor var de uttagna arbetsplatserna avvarslade och gick tillbaka i arbete. Knappt en vecka senare lades ett nytt varsel på drygt 20 arbetsplatser. Nya diskussioner startades gällande samhällsfarligheten och ett intensivt arbete pågick inför en eventuell upptrappning av strejken med början den 29 maj. Strejken och medlarförhandlingarna pågick i sammanlagt sex veckor. Den 28 maj sammankallades åter en extra avtalskongress där Vårdförbundet till slut antog medlarnas slutbud och strejken avblåstes. Samverkan Det har under året skett ett intensivt arbete i samverkansgrupper på alla nivåer; klinik, division och sjukhusövergripande. Flera samverkansgrupper har försökt att komma igång med ett tvärfackligt samarbete för att få alla fackliga organisationer att driva frågor gemensamt. För att få samverkansprocessen att fungera optimalt utifrån samverkansavtalet har sjukhusets samverkansgrupp, Sjusam, haft intensiva diskussioner. Bland annat har hela Sjusam genomfört två lunch-till-lunch möten för att i lugn och ro kunna jobba med detta. Det har varit mycket bra möten som sen tyvärr inte jobbats vidare med ute i verksamheterna. Vårdförbundets sektionsstyrelse har efterfrågat partsgemensamma samverkansutbildningar då man har sett ett behov av att utveckla arbetet i samverkan på alla nivåer från kliniksamverkan till sjukhusets samverkansgrupp. Som en följd av detta har det under året genomförts enstaka utbildningar i olika samverkansgrupper på klinik- och divisionsnivå. Ett exempel på detta är att Onkologi/Thorax divisionen anordnat en halvdags ekonomiutbildning för förtroendevalda i samverkan på divisionen. En viktig del i att rekrytera nya medlemmar till Vårdförbundet har varit att delta på den centrala introduktionen som arbetsgivaren anordnar för alla nyanställda på Karolinska Universitetssjukhuset. Tyvärr har inte arbetsgivaren sett det som någon självklarhet att de fackliga organisationerna ska medverka under den planerade tiden vilket de tidigare fått göra. Efter en hel del diskuterande har de fackliga organisationerna nu fått möjlighet att stå och 8

32 presentera sig under rasterna och vid dagens slut. Vårdförbundet tycker inte att detta är optimalt men har ändå ansett att det är viktigt och har därför haft sektionsstyrelseledamöter närvarande vid alla tillfällen under året. Vårdförbundet har bjudit in sig till det Traineeprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som startat på sjukhuset, både för att få information om Traineeprogrammet men också för att få möjlighet till kontakt med de nyanställda sjuksköterskorna. I början på 2009 kommer dessa diskussioner ge utdelning genom att två styrelseledamöter, en från Huddinge och en från Solna, kommer få träffa alla sjuksköterskor i Traineeprogrammet för att presentera och prata om vikten att vara med i Vårdförbundet. Under våren påbörjades ett profileringsarbete på MK1 divisionen där flera arbetsplatser på Solnasidan skulle komma att ingå under Gastrocentrum omvårdnad. Förtroendevalda på de aktuella arbetsplatserna samlades vid flera tillfällen i olika konstellationer för att diskutera med varandra och för att påbörja ett viktigt arbete med att ta fram konsekvensanalyser. Konsekvensanalyserna förde fram positiva aspekter likväl som farhågor som medarbetarna kunde se med den nya organisationen. Detta diskuterades noga inför förhandlingarna i samverkansgruppen på divisionen. Konsekvensanalyserna kommer även att ligga till grund för den utvärdering som kommer att ske under Under hösten 2008 öppnades det privata, ej landstingsfinansierade, barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet. Arbetsgivaren ansåg att en anställning vid Martina kunde anses som en konkurrerande bisyssla. Ett antal medlemmar var direkt berörda av detta och förhandlingar fördes mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren om tjänstledighet för prov av annan tjänst vid Martina kunde godkännas. Gällande tjänstledigheten konstaterades att redan beviljad tjänstledighet ej kan återtas. Gällande timanställning eller liknande vid Martina gjorde Karolinska Universitetssjukhuset bedömningen att detta är en konkurrerande bisyssla. Efter behandling i samverkan avslutades förhandlingen där man tvärfackligt var enig med arbetsgivaren att dessa förutsättningar gäller samtliga yrkesgrupper vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sektionen anordnade en utbildning i rätten att teckna kollektivavtal för förtroendevalda på arbetsplats vid två tillfällen under hösten. Åtta respektive 19 förtroendevalda kom på utbildningarna. Några omdömen från utvärderingen: Mycket bra fakta om avtal, Har mycket att läsa in och vissa saker har klarnat, Bra med exempel från verkligheten. En sektionsstyrelseledamot blev under hösten utsedd till att sitta med i den fackliga samverkan för projektet Nya Karolinska Solna, NKS. Gruppen har under hösten träffats en gång i månaden för att gå igenom frågor som uppkommer vartefter sjukhuset planeras. Det har även tillsatts en störningsgrupp som ska behandla alla frågor om störningar som uppstår på sjukhusområdet under byggnationstiden. Även här representeras Vårdförbundet av en styrelseledamot. Representation från sektionsstyrelsen har dessutom funnits med i olika grupper vid diskussioner om Företagshälsovården (ramavtal med Previa) och i arbetet med ett policydokument om jämställdhet och mångfald i november och december. En styrelseledamot har också varit med och arbetat fram den nya rehabiliteringsprocessen som kommer att användas vid rehabiliteringsärenden. I och med detta har Vårdförbundet fått en bra 9

33 kontakt med Stark & Partner, ett fristående företag som sjukhuset haft avtal med en längre tid. De kan hjälpa sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbete utanför sjukhuset om alla andra möjligheter till omplacering inom sjukhuset har utretts. Arbetsmiljö Liksom tidigare år var tanken att det även 2008 skulle genomföras ett antal partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar där första linjens chefer skulle delta tillsammans med arbetsplatsens skyddsombud. Efter att de fackliga organisationerna flera gånger blivit överkörda av arbetsgivaren, med långa och tuffa diskussioner som följd bestämdes det att alla utbildningar skulle ställas in tills en utvärdering av utbildningskonceptet genomförts. Denna utvärdering kom till stånd i slutet på året, och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under I början på året blev en styrelseledamot kontaktad av en författare, Tor Nitzelius, som höll på att skriva en bok: Sjukvårdens arbetsmiljö, praktiska fall i Hälso- och sjukvården. En lång intervju ledde till flera beskrivningar av hur arbetsmiljön har sett ut på Karolinska utifrån fallbeskrivningar. Boken blev färdig under hösten 2008 och publicerades i oktober. En styrelseledamot från sektion Karolinska Solna har ingått i en central arbetsgrupp, sommarkommissionen. Gruppens uppgift ändrades från tidigare års sommararbete till att kontinuerligt formulera krav på antalet tillgängliga slutenvårdsplatser utifrån föregående års utfall. Under året har gruppen träffats vid nio tillfällen. Vårdförbundet informerade arbetsgivaren om att man även denna sommar kunde se att ett flertal arbetsplatser hade stora svårigheter i planeringen av bemanningen och att på vissa avdelningar bestod personalstyrkan av så många nyanställda att det blev svårt att få ihop tillräcklig kompetens till dygnets alla timmar. Personalens arbetsmiljö liksom patientsäkerheten var i riskzonen. Då vårdplatserna trots detta inte var tillräckligt många under början av sommaren, öppnades ett antal platser upp och bemanningen ökades på. Detta skedde med hjälp av kollektivavtal som skrevs där personalen erbjöds ersättning för extra pass. Avtal om att köpa tillbaka semesterveckor mot ersättning skrevs också på vissa arbetsplatser. Som tidigare år har Vårdförbundet även under 2008 haft många uppdrag där medlemmar behöver hjälp och stöd med olika frågor. Många ärenden har handlat om kränkande särbehandling, mobbing, lönefrågor och omplaceringsärenden. En medlem blev hotad av en patient på sin arbetsplats och då det inte fanns tydliga riktlinjer för hur man skulle agera i den uppkomna situationen kallade Vårdförbundet arbetsgivaren till en förhandling enligt arbetsmiljölagen kap 6 6a avseende hot och våld på arbetsplats. Mötet resulterade i att hela arbetsplatsen skulle ta fram riktlinjer för hur man skall förebygga liknande situationer men även hur man skall agera när något liknande händer. Arbetstider Enligt arbetstidslagen måste arbetsgivaren begära avsteg från lagen, för all arbetad övertid utöver 50 timmar per kalendermånad och/eller 200 timmar per år hos den fackliga organisationen när det gäller den enskilde medarbetaren. Lagen gäller alla medarbetar oavsett medlemskap eller inte, i någon facklig organisation. All övertid utöver den lagstadgade som arbetsgivaren inte begärt avsteg från eller fått beviljad måste arbetsgivaren betala skadestånd för. Hur stort bötesbeloppet blir avgörs i en förhandling med den fackliga organisationen. För dessa pengar anordnar sektionsstyrelsen aktiviteter där medlemmar har möjlighet att delta. 10

34 För att ge fler möjlighet att ta del av aktiviteter utifrån övertidspengarna från 2006, togs ett nytt grepp 2007 där sektionerna Karolinska Solna och Huddinge tillsammans har anordnat aktiviteter som gått under temat Balans i tillvaron. Dessa aktiviteter har fortsatt under Bland annat har det under våren anordnats aktivitet på personalgymet i Solna. Där har man fått höra om möjligheterna till friskvård på Karolinska men också om stress, sömn och matvanor. I februari var Carin Götblad inbjuden och höll en fantastisk motivationsföreläsning om Chef och Ledarskap. I april kom JÄMO Anne-Marie Bergström och höll en föreläsning om Ett modernt arbetsliv förbud att missgynna föräldralediga. I maj genomfördes en stressföreläsning där Lasse Eriksson var inbjuden föreläsare. Vid två tillfällen har medlemmarna fått frågan Hur sover du? av föreläsarna Lindholm och Hillvesson. Det har varit uppskattade föreläsningar där hälsoaspekten vid nattarbete belysts. I september genomfördes en heldag för Vårdförbundets medlemmar om etik, juridik och profession. Dagen inleddes av Lisbeth Löpare Johansson (vice ordförande förbundsstyrelsen) som pratade om Vårdförbundets stadga och de yrkesetiska koder som de fyra yrkesgrupperna inom Vårdförbundet har. Sedan fortsatte Lena Morgan (ombudsman nationellt och biomedicinsk analytiker), hon pratade om professionerna. Carita Fallström (förbundsjurist) pratade om yrkesansvar och de lagar som styr över legitimationerna och professionerna. Till sist pratade Ingrid Frisk (vice ordförande förbundsstyrelsen) om lön utifrån Vårdförbundets politik. Utvärderingen av dagen visade att deltagarna var mycket nöjda och tyckte att de fått mycket kunskap. Sektionsstyrelsen ser att alla dessa aktiviteter varit uppskattade men tyvärr har deltagandet från medlemmar varit alldeles för lågt jämfört med det arbete som lagts ner. På 2008-års förhandling angående övertiden 2007 yrkades därför återigen att få genomföra en medlemskonferens för skadeståndspengarna vilket beviljades. I slutet av 2008 såg sektionsstyrelsen att övertidsuttaget återigen var alldeles för stort vilket påverkar arbetsmiljön negativt. Styrelsen tog därför ett beslut om att öka restriktiviteten med dispenser och om att inte bevilja några alls. Förtroendevalda informerades och många diskussioner fördes med chefer och medlemmar. Professionen Under året uppmärksammade sektionsstyrelsen yrkesdagarna för biomedicinska analytiker (15 april), barnmorskor (5 maj) och sjuksköterskor (12 maj), genom att stå i huvudentrén på Karolinska Solna. Där informerade Vårdförbundet både personal och andra personer som vistades på sjukhuset om de olika yrkesgruppernas betydelse samt delade ut material. Yrkesdagen för röntgensjuksköterskorna (8 november) inföll i år på en lördag och därför skickades det ut informationsmaterial till alla röntgenavdelningar på Karolinska Solna, som kunde läggas i väntrum och dylikt. I samband med internationella biomedicinska analytiker-dagen den 15 april deltog en styrelseledamot från sektion Karolinska Solna i en presskonferens på Karolinska i Huddinge för att diskutera professionen. Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets förbundsordförande, samt förtroende- 11

35 valda från sektion Karolinska Huddinge deltog. Att synliggöras som profession i media och i andra sammanhang är en viktig del i att uppvärdera och höja statusen på yrket. En styrelseledamot från sektion Karolinska Solna ingår i Avdelning Stockholms styrelses studerandegrupp. Under året har gruppen träffats och diskuterat arbetet kring rekrytering av studerandemedlemmar vid Stockholms vårdhögskolor. Detta arbete sker i samarbete med studerandeombudsmännen inom Vårdförbundet nationellt. Under året har ledamöter från sektion Karolinska Solna deltagit i en studerandekampanj och ett informationstillfälle vid Sophiahemmets högskola. För att bättre kunna nå studerande vid Karolinska Institutet har sektionen genomfört kampanjer i form av bokbord. Ett av dessa bokbord inföll under den pågående strejken. Detta sammantaget med engagerade strejkvakter som deltog visade sig vara en vinnande faktor för det ökade intresse som visades för Vårdförbundet. Studerande vid utbildningen för biomedicinska analytiker har fått information från Vårdförbundet under termin ett och fem samt i samband med ett introduktionsinternat på Barnens Ö vid terminsstarten. Information till sjuksköterskestuderande har givits under termin fem. Ett intensivt arbete har pågått för att etablera kontakter så att Vårdförbundet får möjlighet att komma ut och informera de studerande vid KI angående Vårdförbundets politik och erbjuda ett studerandemedlemskap samt för att kunna genomföra studerandekampanjer och informationsmöten till övriga aktuella studenter vid KI. Under 2008 har flera styrelseledamöter, förtroendevalda på arbetsplats och medlemmar yttrat sig i olika mediala sammanhang, framförallt i samband med strejken och lönefrågor. Bra artiklar och intervjuer har förekommit i: ABC-, TV4-nyheterna, Rapport, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Metro, Dagens Medicin, Vårdfacket, insändarsidor i riks- och lokalpress samt i Radio Stockholm. Lön Inför kommande löneöversyn genomförde sektionen i september en välbesökt löneutbildning för förtroendevalda på arbetsplats. Utbildningen genomfördes tillsammans med en ombudsman från Avdelning Stockholm och syftade till att få kunskap om det centrala löneavtalet, HÖK 08, samt det lokala kollektivavtalet, LOK, mellan Vårdförbundet avdelning Stockholm och Stockholms läns landsting, SLL. Den största utmaningen som sektionen har haft efter strejken är att få arbetsgivaren att följa det nya löneavtalet. Stor vikt har lagts vid själva processen det vill säga att en analys utförs på arbetsplatsen som skall återspegla det löneökningsbehov som behövs för de kommande åren och att alla får ett lönesamtal som utgår från gemensamt framtagna lönekriterier och sker i dialog med chefen. Detta samtal skall i sin tur vara kopplat till medarbetarsamtalet och verksamhetens mål. Sektionens ordförande har haft täta samtal med personaldirektören under hela hösten för att säkerställa att allt gått rätt till på sjukhuset. Utvärderingarna i början på 2009 får utvisa vad som behöver förbättras. Några chefer som tillhörde Anestesi, Operation och Intensivvårdskliniken (ANOPIVA-kliniken) reagerade på den kommande lägstlönen för nya i yrket som fanns inskrivet i det nya kollektivavtalet HÖK 08 och kallade till en förhandling om lägstlön för specialistutbildade sjuksköterskor inom kliniken. Vårdförbundet var närvarande under förhandlingen men ville inte ställa sig bakom 12

36 satsningen på grund av att den då var tänkt att ske inom löneutrymmet för Vårdchefer och klinikchef fortsatte att driva frågan med sjukhusledningen och fick till slut igenom en höjning av lägstlön. Beslutet om lägstlönen, som togs utanför ordinarie löneöversyn, skedde sjukhusövergripande. Den nya lönen om kr i månaden omfattade alla specialistutbildade på ANOPIVAkliniken och började gälla från och med den 1 juli. Under hösten flyttades Långtidsintensivvård (LIVA) till nybyggda lokaler på Astrid Lindgrens barnsjukhus. I samband med detta öppnades även fyra intermediärplatser. Vid flytten saknades ett stort antal sjuksköterskor på de arbetsplatser som gemensamt skulle sköta bemanningen. Enligt planerna skulle bemanningen gemensamt lösas av LIVA och Barnintensiven/Barnuppvaket (BIVA/BUVA). Då alla dessa tre avdelningar av olika orsaker drabbats av bemanningssvårigheter drogs initialt intermediärplatserna ned till två. Redan inom ett par veckor förhandlades ett avtal fram mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren gällande extra ersättningar som sträckte sig över två månader. I samband med detta initierade också Vårdförbundet till möten mellan sjuksköterskorna vid LIVA och ansvariga läkare för att diskutera frågor som kommit upp i samband med öppnandet av de nya vårdplatserna. Vid avtalsperiodens slut bedömdes att ytterligare behov fanns, varför avtalet förlängdes ytterligare två månader. Mångfald Under en vecka i slutet av juli och början av augusti deltog två styrelseledamöter från sektion Karolinska Solna i aktiviteter på Europride, som 2008 gick av stapeln i Stockholm. Vårdförbundet deltog där i TCO:s kampanj Förändra Facket för att få in förslag på hur man kan förändra de fackliga organisationerna. Vårdförbundet bemannade tillsammans med en rad andra TCO-förbund ett tält i Prideparken under veckan och deltog även i Prideparaden. Vårdförbundet mötte flera medlemmar och många givande diskussioner fördes bland annat om fackets arbete i mångfaldsfrågor. Den 26 augusti fick sektionen ta emot ett studiebesök från Guatemala. Det var tre representanter från organisationen FESTRAS som kom till Sverige inbjudna av TCO Stockholms län. Två förtroendevalda, Alberto Aguila Aguirre och Ayda Sanchez, deltog bland annat som tolkar. Ytterligare deltagare var Anette Johansson, vice ordförande i Avdelning Stockholm, Nestor Arserius och Svante Holm från TCO Stockholms län. FESTRAS representanter berättade hur svårt det är att arbeta fackligt i ett laglöst land. De svårigheter som de fackligt engagerade möter kan till exempel vara hot men det kan även gå så långt som att fackligt aktiva mördas. Ayda och Alberto visade sedan sina respektive arbetsplatser, och beskrev möjligheten till fackligt arbete i Sverige. Studiebesöket väckte nyfikenhet om det projekt som TCO Stockholms län drivit i Guatemala. Därför bestämde sektionen att bjuda in Nestor Arserius och Åsa Hole till kombinerat förtroendevalda/medlemsmöte den 22 september. Åsa talade mycket engagerande om arbetet i Guatemala och alla deltagare blev mycket berörda. Medlem och förtroendevald I början av året startade den nya basutbildningen inom Avdelning Stockholm som arbetades fram Basutbildningen är den gemensamma grund- och kunskapsuppbyggnad som erbjuds alla förtroendevalda på arbetsplats i avdelning Stockholm. Utbildningens mål är att ge baskunskaper för uppdraget och att ge de förtroendevalda verktygen för att bedriva ett fackligt arbete i enlighet med lagar, förordningar och avtal i samverkan med 13

37 arbetsgivaren samt att få kunskap om Vårdförbundets politik. Konceptet har varit att förtroendevalda från samtliga sektioner deltar i utbildningen, detta har betytt att många förtroendevalda har mötts och utbytt viktig kunskap och erfarenhet från sina olika arbetsplatser. Under 2008 anordnade sektion Karolinska Solna 11 möten för förtroendevalda på arbetsplatsen. Mötena är till för att ge förtroendevalda kompetensutveckling inom fackliga områden. Inriktningen på dessa möten har under året förändrats och blivit allt mer inriktade på att också få en mer rådgivande funktion till sektionsstyrelsen. Följande ämnen togs upp: konflikten, lön, avtal, samverkan, valberedningsarbete, arbetstid och information om kongressen. Vid ett tillfälle var Anette Johansson, vice ordförande inom Avdelning Stockholm, inbjuden att berätta om vad som händer med utmaningarna på Karolinska. Sektion Karolinska Solna och Huddinge har en gemensam medlemstidning Nyheter från Vårdförbundet som under året har kommit ut med fyra nummer. Medlemstidningen har skickats ut till samtliga arbetsplatser på Karolinska. Medlemstidningen handlade om avtalsrörelsen, nya löneavtalet HÖK 08, nyheter i AB 08, funktionsutbildningar och kongress Andra intressanta ämnen har varit att tillhöra en profession och varför ska jag vara med i facket. Under året har styrelsen i sektion Karolinska Solna anordnat sju bokbord utanför Nanna Schwartz aula för att dela ut informationsmaterial och diskutera angelägna frågor med Vårdförbundets medlemmar. Sektionsstyrelsen har genom denna aktivitet mött många medarbetare och även värvat flera nya medlemmar. Under året har det varit en hög prioritet från sektionsstyrelsens sida att komma ut på arbetsplatsbesök för att kunna möta upp så många medlemmar som möjligt. Styrelsen har varit ute både på planerade möten, men även mer spontana besök för att diskutera de frågor som var aktuella för tillfället. Extra stor vikt har lagts på att möta upp medlemmar på arbetsplatser där man saknar förtroendevalda för Vårdförbundet. En stor andel medlemmar som tillhör Karolinska Solna är de statliga medlemmarna. Detta är en grupp medlemmar som inte varit så synliga i Vårdförbundet men det har sektionsstyrelsen under året försökt ändra på. Vårdförbundet har både anordnat och blivit inbjudna till flera medlemsmöten i statliga verksamheter, bland annat Pliktverket Berga, Naturhistoriska Riksmuseet och Smittskyddsinstitutet. Trots att de statliga medlemmarna har ett annat löneavtal än Kommuner och Landsting så är det ändå samma frågor som kommer upp om kriterier, lönesamtal och utfall. I februari hölls ett medlemsmöte på Patalogi/Cytologi laboratoriet efter initiativ från medlemmar på arbetsplatsen. Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundets förbundsstyrelse, var inbjuden att leda mötet och medlemmarna fick möjlighet att diskutera många frågor som är angelägna för biomedicinska analytiker. Bland annat diskuterades det mycket om den pågående avtalsrörelsen och ett avtals olika delar. Dessutom fördes diskussioner om hur man kan uppvärdera yrket som biomedicinsk analytiker efter att man de senaste åren har haft en sämre löneutveckling än övriga yrkesgrupper i Vårdförbundet. Efter en rundvandring på Patologen var Ingrid Frisk mycket imponerad. Precis som tidigare år hölls Vårdförbundsveckan under vecka 47. En morgon under denna vecka mötte sektionsstyrelsen medlemmar i tre av sjukhusets entréer och delade ut frukost, flygblad och 14

38 aktuell information. Sektionsstyrelsen fick då möjlighet att träffa många medlemmar och diskutera aktuella frågor. Under hela veckan hölls också ett flertal medlemsmöten på olika arbetsplatser och sektionsstyrelsen var även ute på flera ej i förväg planerade arbetsplatsbesök. Under flera år har ett viktigt arbete skett för att få alla första linjens chefers mandat och befogenheter synliga. Vårdförbundet anser att man som chef ska ha personal- och budgetansvar för att kunna göra ett bra arbete gentemot sina medarbetare på arbetsplatsen. Detta arbete har nu äntligen gett resultat genom att den synen nu delas av sjukhusledningen som poängterar att ansvaret för all personal ska ligga på närmaste chef. Arbetet har kommit en bit på väg men fortfarande finns mycket kvar att göra. För att skapa forum för chefsmedlemmars möten med Vårdförbundet har sektionerna Karolinska Huddinge och Solna samarbetat genom att anordna möten för chefsmedlemmar varje termin. Därigenom vill Vårdförbundet skapa möjlighet till dialog med chefsmedlemmar och bygga nätverk. För att ge Vårdförbundets medlemmar inom Karolinska Solna möjlighet att träffa sektionsstyrelsen och diskutera det som medlemmar tycker känns viktigt, har sektionsstyrelsen anordnat tre Öppna hus under året, där medlemmar bjöds in till Blindhemmet på kaffe med dopp för att prata med sektionsstyrelsen. Dessutom anordnades det ett lotteri med chans att vinna Vårdförbundets profilprodukter. I december bjöds det på glögg och pepparkakor samt en chans att vinna ett pepparkakshus som första pris. Antalet besökare under året har varierat mellan 14 och 27 personer per tillfälle. INNEHÅLL I STYRELSENS FACKLIGA UPPDRAG ÄR: Att arbeta fram en verksamhetsplan och lägga en budget för kommande år samt utvärdera föregående års aktiviteter genom att skriva en verksamhetsberättelse Att planera hur verksamhetsplanen för året skall följas genom att bland annat ordna olika aktiviteter Att ha styrelsemöten 1 gång/månad Att ha arbetsmöten 1 gång/månad, där strategier tas fram och styrelsemöten planeras Att vara huvudskyddsombud för våra respektive divisioner Att ansvara för medlemstelefonen varje dag 9 12 Att ansvara för all posthantering inom sektionen Att ansvara för olika arbetsområden inom sektionsstyrelsen Hemsidan Företrädarmapp Lönemapp Beställa material Ekonomiansvarig Studieorganisatör Studerandeinformatör Att vara coach/handledare för förtroendevalda inom den division man är ansvarig för Att ha möten med förtroendevalda inom Divisionen Kliniken Att ha möten för alla förtroendevalda inom sektion Karolinska Solna, 1gång/månad Att skriva ett flertal medlemsblad till förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatser 15

39 Att planera och genomföra medlemsmöten för alla medlemmar inom Solna både i stort och på arbetsplatsnivå dag som natt Att handha medlemsuppdrag, ex. mobbing, rehabiliteringsärenden, anmälningsärenden mm Att planera och genomföra aktiviteter för medlemmar: Öppna hus Möten Vårdförbundsveckan, V47 Bokbord Föreläsningar Arbetsplatsbesök Att planera och genomföra möten för chefsmedlemmar Att planera och genomföra sektionens vårmöte och årsmöte Att planera och genomföra förmöten inför representantskapet och kongressen för ombud och medlemmar Att delta i Vårdförbundet avdelning Stockholms representantskap Att delta i Vårdförbundets kongress Att delta på Vårdförbundets avdelningsråd (forum där sektionerna är rådgivande till avdelningsstyrelsen inom Stockholm) Att tillskansa sig egen kompetensutveckling, bland annat genom de kompetensutvecklingsdagar som avdelning Stockholms ombudsmän anordnar. Att delta i olika arbetsgrupper som är initierade av avdelningsstyrelsen Att delta på olika fackliga utbildningar, seminarier med mera Att samarbeta tvärfackligt inom många olika områden Att initiera och genomföra studerandekampanjer Att vara försäkringsrådgivare, AFA Att ha möten/ronder med Arbetsmiljöverket Att driva löneprocessarbetet framåt genom möten, utbildningar med mera tillsammans med medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare Att bevilja/avslå övertidsdispensansökningar genom att ta hänsyn till aktuell arbetssituation Att planera innehåll, upplägg, lokaler och vara Basutbildning kursledare för olika utbildningar och möten som Samverkan sektionsstyrelsen är ansvariga för Löneutbildningar Att vara kursledare i olika utbildningar som Arbetsmiljö Vårdförbundet anordnar tillsammans med Samverkan Arbetsgivaren Löneprocessen Att delta i olika arbetsgrupper som arbetsgivaren Samverkan kallar till, till exempel Arbetstider Att ha informella möten med: Sjukhusdirektör HR-direktör Divisionschefer Verksamhetschefer Första linjens chefer Personalchefer Att vara samverkansrepresentant i sjukhusets samverkansgrupp, Sjusam 16

40 Att vara samverkansrepresentant i divisionernas samverkansgrupper Att ibland vara inkallade som sakkunniga i samverkansgrupper på olika nivåer Att vara samverkansrepresentant i NKS-projektet Att kalla arbetsgivare till möten/förhandlingar i fall där medlemmar och förtroendevalda är utsatta för problem av något slag Att ge synpunkter på arbetsgivarens förslag till olika policys Att intervjua chefer inför chefstillsättningar på olika nivåer Att ha möten med sjukhusledningen Att vara arbetstagarrepresentant i Karolinskas styrelse Att delta i Workshops med arbetsgivaren Att koordinera olika intervjuer, framför allt vid chefstillsättningar Att vara part vid MBL förhandlingar Att teckna kollektivavtal med arbetsgivaren Att svara på remisser från bland annat Stockholms läns landsting Socialstyrelsen Nationella Vårdförbundet Arbetsgivaren Regeringen Att möta politiker och tjänstemän för att framhålla Vårdförbundets olika medlemsgrupper Att vara Vårdförbundets representant i TCO Stockholms län Aktivitetsrapport Sektion Karolinska Solna Kostnader Utfall 2008 Budget 2008 Årsmöte Verksamhetsansvar Verksamhetsstöd Valberedning Revision Utbildning Vårdpolitik Lön Mångfald Vårdmiljö/arbetsmiljö Samverkan med andra organisationer Vårdförbundsveckan Kom/Info/Marknadsföring Arbetstider Profession Summa kostnader

41 Verksamhetsansvar - styrelsen kunde bara genomföra två planeringsdagar på hösten, vårens planeringsdagar försvann på grund av konflikten. Kommunikation/Info/Marknadsföring utfallet ligger väsentligt över budget på grund av stor uppsökande verksamhet. Arbetstider, Mångfald, Vårdmiljö och Profession - flera aktiviteter kunde inte genomföras fullt ut på grund av konflikten. Lön - många aktiviter kring lön har genomförts under året, dessa kostnader lades centralt under avtalsrörelsen 2008 och lyftes ur Karolinska Solnas resultat. Årsberättelse Medlemstatistik Totalt antal medlemmar 3224 Varav dubbelorganiserade medlemmar, Lärarförbundet 73 Farmaciförbundet 1 Varav studerande medlemmar 439 Totalt antal förtroendevalda 149 Varav samverkansgruppsrepresentanter 55 Sektionsstyrelse Ordförande Annika Gunnestad Vice ordförande Gunilla George Ledamot Avdelning Stockholm from 27 september Ledamot, studieorganisatör Anette Karlsson Ledamot Avdelning Stockholm Ledamot Johan Flodin Ledamot Eva Håkansson Ledamot Maja Fuchs Ledamot Eva Gustafsson Ledamot Ulla Lundblad Ledamot Gunnel Magnusson tom 20 januari Ledamot Görel Herkules from 8 april Revisorer Ordinarie Urban Sjögren Mikael Antonsson Suppleant Maria Hökby-Lundgren Anne-Cathrine Boman Valberedning Maria Hökby-Lundgren Eva Petersson Irene Sjöström Yvonne Borg-Lavesson tom 16 oktober Jenny Larsson tom 16 oktober 18

42 Gunilla Gryfelt from 16 oktober Anita Westerlund from 16 oktober Sektion Karolinska Solnas ombud till Avdelning Stockholms representantskap Annika Gunnestad Styrelsen, Huvud; Öronop. 2. Gunilla George Styrelsen, Barn; neonatalen, DS 3. Eva Håkansson Styrelsen, Barn; neonatalen. 4. Maja Fuchs Styrelsen, KUL; LNP 5 5. Johan Flodin Styrelsen, MK1; A14 dialys 6. Ulla Lundblad Styrelsen, Onk/Tho; strålbehandlingen 7. Eva Gustafsson Styrelsen, KUL; mikrobiologen 8. Jenny Larsson MK1; A23A 9. Eva Pettersson Akut; ÖNH anestesi 10. Anita Westerlund Akut; CIVA 11. Eva Loukarova KUL; Histopatologi 12. Urban Sjögren MK1; Kronan dialys 13. Johanna Hjelm Huvud; NIVA 14. Halle Kogner Akut; bemanningscentrum 15. Gunilla Gryfelt KUL; Blodcentralen 16. Camilla Sjöblom Onk/Tho; thoraxmottagningen 17. Abbe Aguilar Aguirre MK1; D Lena Olofsson Akut; ÖNH anestesi 19. Diana Lindén Onk/Tho; 20. Yrsa Bringensparr KUL; Histopatologen 21. Oskar Jurell Onk/Tho; B Christin Dähler KUL; mikrobiologen 23. Ingela Levin Akut; CANE 24. Johanna Teern Onk/Tho; N Mats Abrahamsson Barn; Anestesi 26. Susanne Thorell KUL; Klin. Kemi Matz Lundqvist Barn; Q Ingegerd Skogman Schultz MK2; gynakuten 29. Görel Herkules Styrelsen, KUL; Histopatologi Ersättare 1. Kristoffer Frydman MK1; A24A 2. Elisabeth Åfeldt Onk/Tho; M22 3. Mikael Antonsson Onk/Tho; Anestesi 4. Yvonne Borg Lawesson KUL; Genetik 5. Kerstin Bremberg Barn; SABH 6. Maria Motaleff Papoutsi KUL; Farmakologi 7. Eva-Lisa Nordlund MK2; gyndagvården 8. Gudrun Andersson MK1; Endokrin dagvård 9. Marina Jansson MK1; E Anne-Cathrin Boman KUL; Bakt. Lab Irene Sjöström KUL; Kemi Solna Margareta Quadoumi KUL; Klin. Kemi 1 19

43 13. Helen Svensson KUL; Klin. Kemi Karin Swing KUL; Blodcentralen 15. Rosita Kåberg Barn; Samvård avd 21, DS 16. Per Gustafsson MK1; Bröst- endokrinklin. 17. Morteza Zandian KUL; LNP8 18. Ilke Özdemir KUL; Klin. Kemi Kristina Adolfsson KUL; Genetik 20. Turid Olsson Barn; BIVA 21. Roger Svensson Akut; CANE 22. Alicia Tacchini Pensionär 23. Susanna Alm Akut; CANE 24. Katarina Ramsberg Enegren Akut; CANE 25. Eva Holmberg MK2; förlossningen 26. Margit Cham KUL; 27; Mats Birgersson Barn; BIVA 20

44 21

45 Verksamhetsberättelse 2008 Sektion Karolinska Huddinge Inledning Sektion Karolinska Huddinges inriktningar för den fackliga verksamheten 2008 utgick från Vårdförbundets stadgar, kongressinriktningarna samt Avdelning Stockholms verksamhetsplan för året. De aktiviteter sektion Karolinska Huddinge anordnat, diskuterades och planerades av sektionsstyrelsen på styrelsemöten, och på planerings- och strategidagar tillsammans med styrelsen i sektion Karolinska Solna. Aktivitetskalendern publicerades på sektionens hemsida i januari. 2008, kongressår konfliktår ekonomiskt krisår! I april hölls vårmöte/extra årsmöte för att anta verksamhetsoch revisionsberättelse för 2007 inför kongressen i maj. Lena Morgan, leg. biomedicinsk analytiker och nationell ombudsman var inbjuden som ordförande att leda mötet, hon höll också ett uppskattat anförande om profession. Den stundande konflikten var ett annat hett ämne. På årsmötet som hölls den 15 oktober skulle en helt ny styrelse väljas. En ny styrelseledamot blev invald. Jane Stegring, nationell valberedare talade om engagemang på ett mycket medryckande sätt. Mötet lade fram förslag till aktiviteter för 2009 som styrelsen fick i uppdrag att lägga in i aktivitetsplanen för nästkommande år. Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinge och Solna har fortsatt det intensiva samarbete som påbörjades i samband med fusionen. Gemensamma strategi- och planeringsdagar har varit ett medvetet val och är nödvändiga för att kunna driva vår gemensamma politik och nå Vårdförbundets mål. Samarbetet utgår från att vi är två sektioner med en politik som möter en arbetsgivare. Det fackliga uppdraget handlar ofta om att så frön och skörda frukterna senare. Sektionsstyrelsen utbildar och handleder de förtroendevalda. Syftet med handledningen är att coacha utan att ta över. Styrelseledamöterna har ansvar för var sin division, och fungerar då som bollplank för de förtroendevalda. Med den styrelseledamoten kan även svårare ämnen lyftas i enskilda samtal. Under året har ett antal temamöten hållits. Dessa möten har hållits i syfte både att utbilda och coacha förtroendevalda, samt att få medlemmarna delaktiga i Vårdförbundets politik. Arbetsmiljön har för medlemmarna blivit en allt viktigare fråga. Inte minst under somrarna då sjukhusets verksamhet genomgår omfattande förändringar. Sektion Karolinska Huddinges styrelse ser med erfarenhet från tidigare år att patientsäkerhet, vårdmiljö och villkorsfrågor måste vara utgångspunkten i alla frågor. Detta har styrelsen drivit i Karolinskas sommarkom- 22

46 mission för att förhindra att medlemmarna utsätts för ytterligare belastning under sommaren. Arbetsgivaren valde även denna sommar att tillsammans med Vårdförbundet teckna kollektivavtal gällande extra ersättning vid övertidsarbete och förskjuten semester så kallad sommarbonus. Samverkan är ett viktigt verktyg för att medlemmars kompetens och kunskap tas tillvara i det dagliga arbetet. Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinges medlemmar finns representerade på alla nivåer i Karolinska Universitetssjukhusets organisation. Samverkan sker i olika slags möten, från arbetsplatsträff till Sjusam (sjukhusets samverkansgrupp). Vårdförbundet har även en personalrepresentant i sjukhusets styrelse. I divisionernas samverkansgrupper har styrelseledamöter ihärdigt påpekat värdet av delaktighet i framtagandet av verksamhetsmål och budget, vid chefstillsättningar skall facklig samverkan vara en självklarhet. En gemensam syn på förhållningssätt och attityder har diskuterats utifrån samverkansavtalets honnörsord om öppenhet, ömsesidig respekt och eget ansvar. stor medial uppvaktning. Medlemmarnas åsikter bidrog till att Vårdförbundet sa nej till det första budet om det nya löneavtalet. Detta ledde sedan till att Vårdförbundets kongress sa ja till att gå ut i konflikt med vetskapen om medlemmarna stridsvilja. Vårdförbundet på Karolinska var under hela konflikten involverad med många medlemmar uttagna i strejk. Under varseltiden fördes många intensiva förhandlingar med arbetsgivaren på olika nivåer med hänvisning till att Vårdförbundets varsel var samhällsfarliga. När sedan konflikten drog igång och akutmottagningen, dopinglaboratoriet och dagkirurgin gick ut i strejk hade medlemmarna på sektion Karolinska Huddinge Vårdförbundet är partipolitiskt obundet, men tar alla tillfällen att föra ut Vårdförbundets politik till politikerna. Lars Ohly, vänsterpartiets ordförande, deltog vid en utmarsch av strejkande medlemmar på Karolinska Huddinge, även Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund var med vid ett tillfälle för att visa sitt stöd. Löneöversynen för Vårdförbundet på Karolinska startades under september med överläggningar på förvaltningsnivå. Därefter började ett intensivt löneprocessarbete på hela sjukhuset. Arbetsgivaren menade redan i ett tidigt skede att ekonomin på sjukhuset inte tillät högre utfall än det lägsta garanterade, dvs. 4 % och inom den ramen prioriterade arbetsgivaren även vissa medlemsgrupper där det förväntades bli rekryteringsproblem. Detta ledde till att det återigen uppenbarligen blir ett synnerligen magert utfall för översyn Denna var inte klar då 2008 övergick i

47 Under hösten inför budgetförhandlingar 2009 på landstingsnivå blev allvaret i det ekonomiska läget alltmer tydligt. Sjukhusledningen påbörjande ett omfattande arbete kring ett övergripande sparbeting då gapet mellan intäkter och utgifter ökade. Prognosen för budget 2008 pekade mot ett kraftigt underskott. Redan före jul kom de första signalerna om att de kommande åren kommer att bli riktigt besvärliga för alla våra medlemmar inom Karolinska. Kongressinriktningarna Vi ska utveckla oss som ett förbund Viljeinriktning: Få alla medlemmar att känna sig betydelsefulla som en del av helheten Medlemskontakter Medlemmarna och sektionsstyrelsen har kontakt med varandra på olika sätt. Den vanligaste kommunikationsvägen är via e-post, där Vårdförbundet informerar om aktiviteter, utbildningar och vad som är aktuellt inom Karolinska. Vårdförbundets medlemstelefon lyssnas av dagligen och alla som lämnat meddelande blir uppringda av någon från sektionsstyrelsen. Flytten av fackliga expeditioner till Flemingsberg centrum medförde problem att komma i kontakt med Vårdförbundet då telefon, fax och uppkopplingen till sjukhuset av datorer drog ut på tiden. I och med flytten till Flemingsbergs Centrum har vi haft fler arbetsplatsbesök både dag och natt för att komma närmare medlemmarna. Arbetsplatsbesöken är ett bra sätt att möta medlemmar, synliggöra Vårdförbundet och öka tillgängligheten. Nyheter från Vårdförbundet informationsbladet för Vårdförbundets medlemmar i sektion Karolinska Solna och Huddinge har utkommit fyra gånger under året med aktuell information. De har till stor del handlat om arbetstid och lön, tips inför sommaren, måltidsuppehåll/rast, och andra viktiga frågor för medlemmarna under året. Sektionsstyrelseledamöterna har fått medlemsuppdrag från enskilda medlemmar angående t.ex. rehabärenden, arbetsmiljöproblem och i frågor som rör patientsäkerhet m.m. Sektionen har utsett en medlemsstrateg som vid varje styrelsemöte redovisar utvecklingen av medlemssiffror. Detta görs för att följa trender i medlemsutvecklingen. Det är viktigt att vi är många, för det ökar våra möjligheter att påverka. December 2007 hade sektion Karolinska Huddinge 1916 medlemmar och i december 2008 hade medlemsantalet ökat till Sektionen har även pensionärsmedlemmar. 24

48 Inför, under och efter strejken höll sektionsstyrelsen ett stort antal medlemsmöten för att informera om avtalsläget, och för att få feedback från medlemmarna om situationen på arbetsplatserna. Webben Via Karolinska Universitetssjukhusets hemsida Inuti finns en länk till Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinges hemsida, där aktuell information uppdateras regelbundet. Under året har sektionsstyrelsen aktivt arbetat för att uppmuntra medlemmar att bli användare, då mycket av informationen endast kan läsas av registrerade medlemmar. Under 2008 har det skett en ökning av Min Sida användare, och drygt hälften av sektionens medlemmar är nu registrerade. På sektionens hemsida kunde man inför årsmötet gå in och aktivt påverka verksamhetsplanen utifrån stadgan. Funktionen att via knappen gå in och påverka vad sektionen ska arbeta med finns kvar. Sektionen skickade in en motion till Avdelning Stockholms representantskap i september angående strategi för kommunikation via Vårdförbundets hemsida. Representantskapet biföll yrkandet om att Avdelning Stockholm styrelse tar fram en strategi för hur vi får vår hemsida att bli mer levande, politiskt, informationsrik och välbesökt. TCO kampanjen Facketförändras.nu Under vårt årsmöte kunde deltagarna lämna förslag i en rosa låda till kampanjen Facketförändras.nu. Styrelseledamöter från sektionen har deltagit i flera av TCO: s seminarier som handlade om medlemsrekrytering. Förtroendevalda Ansvarsfördelningen inom Vårdförbundet på Karolinska Huddinge är tydlig. De förtroendevalda på arbetsplatsen är grunden för Vårdförbundets arbete. De leder det fackliga arbetet med stöd från sektionsstyrelsen. På Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinge finns ca 100 förtroendevalda. De representerar arbetsplatsens medlemmar i samverkan på arbetsplats och kliniknivå, samt tecknar kollektivavtal och överenskommelser för arbetsplatsen. De förtroendevalda är även skyddsombud för alla på arbetsplatsen. Förtroendevalda som är Min sida - användare har tillgång till medlemslistor med löneuppgifter för sin arbetsplats. De nya förtroendevalda får introduktionssamtal av divisionsansvarig styrelseledamot. För att underlätta för förtroendevalda och medlemmar att planera sin tid skickades en aktivitetskalender ut. Den presenterar utbudet av aktiviteter månad för månad.många förtroendevalda var aktiva inför Vårdförbundets kongress med idéer och förslag till att utveckla förbundet. Basutbildning för förtroendevalda i Avdelning Stockholm sker sedan januari 2008 gemensamt mellan sektionerna. Sektion Karolinska Huddinge har varit ansvarig för två utbildningar. Deltagarna har kommit från hela Avdelning Stockholm vilket berikar utbildningen då man har erfarenheter från olika arbetsgivare: kommunal, privat och landsting. Syftet med basutbildningen är att få kunniga, starka och trygga förtroendevalda, som på ett demokratiskt sätt leder 25

49 det fackliga arbetet på arbetsplatsen. Basutbildningen är en bred utbildning som bl.a. ger kunskap om Vårdförbundets organisation och historia, professionerna, lagar och avtal, samverkan, arbetsgivarens organisation, lönepolitik, rollen som förtroendevald och skyddsombud, vårdmiljö, jämställdhet, främlingsfientlighet och rasism, mötesteknik och argumentation och rätten att teckna kollektivavtal. Varje styrelseledamot har varit med och lett minst en utbildningsdag. Utbildningen har erbjudits alla nya, även om det under året har varit kö till utbildningsplatserna. Möten och erfarenhetsutbyte med andra förtroendevalda gör uppdraget lättare och skapar nätverk. Många av sektionens förtroendevalda har även deltagit i Avdelning Stockholms påbyggnadsutbildning för förtroendevalda. De två från sektionsstyrelsen som också är ledamöter i Avdelning Stockholms styrelse har deltagit i genomförandet av denna utbildning. Tomas Nordman legitimerad biomedicinsk analytiker, PhD och förtroendevald på Klinisk patologi/cytologi, blev under året vald till vice ordförande i IBL (Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap). Vi ska bidra till verksamhetens/vårdens utveckling bryta revir Viljeinriktning: Fortsätta arbetet med 3V och förankra/vidareutveckla den bland medlemmar och medborgare. Under 2008 har sektionen inte fokuserat på detta arbete. Vi ska utveckla vårdmiljön utveckling ska löna sig Viljeinriktning: Vi vill skapa en vårdmiljö där individen har förutsättningar att ta ansvar och utveckla vården samt utvecklas i sin yrkesroll genom ett helt arbetsliv. Avtalsrörelse 2008 Under slutet av 2007 tog arbetsgivaren beslutet att justera upp de lägsta lönerna för sjuksköterskorna. Något Vårdförbundet självklart välkomnade, samtidigt som glädjen förtogs något av att de biomedicinska analytikerna inte omfattades av detta beslut. Detta resulterade i att styrelserna på Karolinska Huddinge och Solna beslöt att sända en skrivelse till Karolinskas sjukhusdirektör och ledning, och för kännedom till sjukhusstyrelsen, divisionschefer och första linjens chefer. I början på året genomförde biomedicinska analytiker en namninsamling till divisions chef Johan Alm Karolinska Universitetslaboratoriet. Denna resulterade i att även biomedicinska analytikers lägsta löner justerades upp till kronor från den 1 april. Vi har upplevt en avtalsrörelse som utmynnade i konflikt, där av Vårdförbundets medlemmar i Sverige var uttagna i strejk i flera omgångar. Vid sektion Karolinska Huddinge var dopinglaboratoriet den arbetsplats som var uttagen i strejk under hela konflikten, övriga uttagna arbetsplatser varierade vid de olika varslen. De förtroendevalda på de varslade arbetsplatserna hade en aktiv roll med en stor arbetsbörda. De fungerade som konfliktombud och hade bland annat hand om rapportkorten så att de strejkande medlemmarna fick sin ersättning av Vårdförbundet. De deltog även i konfliktorganisationen med rapportering av läget ute på arbetsplatserna vilket stärkte Vårdförbundet i diskussionerna gentemot arbetsgivaren. På Karolinska universitetssjukhuset hade vi många medlemmar uttagna sammanlagt under de tre konfliktperioderna. Det var även förberett för ett varsel fyra där Vårdförbundet planerat att ta ut 500 medlemmar. 26

50 Under konflikten hyrde sektionen lokaler i Flemingsberg församling. Informationsmöten hölls där varje morgon och eftermiddag om vad som var aktuellt för dagen. Övriga aktiviteter i strejklokalen var inbjudna gäster så som TCO: s ordförande Sture Nord, Mats G Nilsson (moderat ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott och socialutskott) samt visning av filmen Sicko (Michael Moore s film om sjukvården i USA) med efterföljande diskussion. Massmedia intresset som i början på året var svalt ökade starkt när konflikten var ett faktum. Under konflikten har många medlemmar aktivt deltagit i manifestationer, demonstrationer och med bloggar i bl.a. Aftonbladet. Flera medlemmar var aktiva med att skriva insändare till olika tidningar om hur kvinnodominerade grupper med akademisk utbildning lönediskrimineras. Man har även arbetat med att påvisa bristen på löneutveckling på en arbetsplats genom att offentliggöra namn, ålder, år i yrket och lön så att alla kan se det aktuella löneläget. Detta var också ett tema på ett av flygbladen som delades ut av strejkvakterna. Sture Nord TCO:s ordförande startade dragplåstret vilket ledde till att strejkvakterna delade ut plåsterlappar till förbipasserande för att stödja strejken. Olika namninsamlingar pågick för att stötta Vårdförbundets medlemmar under avtalsrörelsen. Sektionen fick även en inbjudan till vänsterpartiet i Huddinge för att berätta om konflikten, samtidigt informerade vi om hur våra medlemmar lönediskrimineras jämfört med mansdominerade yrken med lika lång utbildning. Året 2008 har varit ett år där Vårdförbundet satt tydliga spår i samhällsdebatten. Diskussionen om samhällsfarlighet kom tidigt på tal för alla våra professioner när varslen las. Med glädje har vi sett hur våra olika professioner tagit tillfället att synliggöra vad barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor gör i sin profession och hur arbetsgivaren värderar detta. När avtalet var klart fanns en stor besvikelse och ilska hos medlemmar i sektionen över att kongressen sagt ja till medlarnas bud. Detta ledde till att några ville gå ur förbundet till följd av kongressens beslut. Medlemmar som aviserat utträde kontaktades via telefon av en styrelsemedlem. Medlemmarna fick tillfälle att förklara vad de var missnöjda med och vi kunde bemöta detta och förklara avtalet samt medlemsnyttan. Genom detta avvärjdes de flesta utträden, och sektionen har glädjande nog ökat sitt medlemsantal under året. Överläggning inför löneöversyn 2008 vid Karolinska Universitetssjukhuset Utifrån sjukhusets ekonomiska ställning informerade arbetsgivaren att det inte fanns möjlighet att göra satsningar utöver det lägsta garanterade utrymmet. De prioriteringar arbetsgivaren valde att göra togs från det lägsta garanterade utrymmet. Detta fick Vårdförbundet att ställa sig oeniga med arbetsgivarens satsningar och lät anteckna följande till överläggningsprotokollet: Vårdförbundet anser att detta är en omfördelning av pengar, ej någon satsning. När en satsning görs ska den ej ske på bekostnad av övriga medlemsgrupper inom Vårdförbundet. 27

51 Vårdförbundet anser att satsningen som arbetsgivaren gör med avsikt att minska rekryteringsproblem och för att behålla befintlig personal inom Karolinska inte är tillräcklig. Vårdförbundet befarar snarare en ökad personalomsättning och svårigheter att bemanna. Vårdförbundet ser inte att arbetsgivaren gör den värdeförskjutning som anges i HÖK 08 för våra medlemmar. Birgir Jakobsson är sjukhusdirektör på Karolinska och han påpekade i en intervju i Svenska Dagbladet att det utsatta ekonomiska läget gör att varje procent extra innebär en ökad belastning. Det är en svår balansgång och vi väljer egentligen mellan pest och kolera. Vi är medvetna om att det kan bli besvärligare att rekrytera personal om lönerna är lägre här, men vi vill ju tro att det ändå finns ett mervärde att jobba just på Karolinska, säger han. SvD Publicerad: 31 oktober, 2008, Det uttalandet ledde till vrede och stor irritation bland många medlemmar och sektionen gjorde en kampanj där vi tryckte upp och delade ut tusenlappar och femhundringar med texten hur mycket mjölk räcker mervärdet till?, och Hur mycket mervärde har du kvar när hyra är betald? Avdelning Stockholm skickade ut ett mail till medlemmarna i sektion Karolinska Huddinge inför lönesamtalet. Det gav stort gensvar och kontakt med många medlemmar som passade på att få lönerådgivning. Våra professionsdagar Att vara barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska är självständiga, ansvarsfulla och komplexa yrken som baseras på en professionell etik, kräver hög kompetens och lång utbildning. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag och ett personligt yrkesansvar i och med våra legitimationer. Vi är också auktoriteter inom våra kunskapsområden. Det ska avspeglas i värderingen av det arbete vi utför och den kompetens vi tillför vården. Vårdförbundet har uppmärksammat våra fyra professioner på olika sätt. Alla professioner har var sin dag och först ut var de biomedicinska analytikerna 15 april. Anna-Karin Eklund mötte och samtalade med biomedicinska analytiker om bredden inom deras profession. Barnmorskornas dag inföll den 5 maj, då delades kondomer ut tillsammans med Vårdförbundets vykort. Sjuksköterskorna dag den 12 maj uppmärksammades med utdelning av vykort i sjukhusentrén. 28

52 Röntgensjuksköterskornas dag den 8 november firades den 7 november med den nytryckta yrkesetiska koden som togs i augusti. En tavla med denna överlämnades av Marianne Kock och Anna-Karin Eklund till röntgenavdelningen. De gjorde en rundvandring på röntgen för att se de olika undersökningsteknikerna som röntgensjuksköterskorna använder sig av. Vårdförbundsveckan, vecka 47, hade sektionen Internetcafé för medlemmar. Det fanns möjlighet att få hjälp att bli Min Sida användare. Även ickemedlemmar kunde komma och ställa frågor och bli medlem. Under veckan fanns styrelsen tillgänglig i entrén under en kväll. Arbetsplatsbesök genomfördes på fredagen. Årsmöte Två årsmöten har hållits under året. Detta på grund av att det var ett kongressår och verksamhetsåret 2007 måste redovisas till detta i form av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Vid årsmötet avgick en ur styrelsen, och en ny ledamot blev invald. Mötet hade ett aktivitets torg där deltagarna uppmanades att lämna synpunkter inför 2009 års verksamhetsplan, som styrelsen därefter fick i uppdrag att lägga in i aktivitetsplanen för nästkommande år. Utifrån föreslagna aktiviteter antogs ett förslag till budget som inlämnas till Avdelning Stockholm. Vårdförbundet Avdelning Stockholms representantskap Inför Avdelning Stockholms representantskap hölls förberedande möten och eftermöten, för sektion Karolinska Huddinges ombud och ersättare. Arbetssättet har utvecklats och styrelsen har med stolthet upplevt hur delaktiga sektionens ombud varit i formandet av Vårdförbundets politik. Till Vårdförbundet Avdelning Stockholms representantskap skickade sektionsstyrelsen en motion. Motionen handlade om strategier för kommunikation via Vårdförbundets hemsida. Ett extra Representantskap hölls i januari, detta för att det är kongressår. Ny avdelningsstyrelse valdes, två från sektionsstyrelsen blev invalda denna. Kongress Vårdförbundet har kongress var 3: e år. Kongressombuden är valda att företräda alla Vårdförbundets medlemmar i Sverige. Antalet ombud är beroende av hur många medlemmar avdelningen har, jämfört med andra avdelningar i Sverige. Från sektion Karolinska Huddinge deltog fem kongressombud. Hela kongressen består av 190 ombud plus förbundsstyrelsen. Kongressen blev sammankallad fyra gånger under Detta skedde på grund av att Vårdförbundets stadgar säger att det bara är kongressen som kan anta eller förkasta förbundsstyrelsens förslag till beslut om slutbud och arbetsmarknadskonflikt. Anna Andersson leg. biomedicinsk analytiker och ledamot i sektion Karolinska Huddinge blev av kongressen invald i förbundsstyrelsen. Flera avdelningar och sektion Karolinska Huddinge hade skickat in motioner/idéer om medlems in och utträden. Bakgrunden till detta var ett missnöje med hur vissa har utnyttjat systemet genom att söka och få hjälp med olika uppdrag utan att betala medlemsavgift. Kongressen beslutade att se över vill- 29

53 koren för medlemskapet men tog beslutet att Vårdförbundet inte har skyldighet att företräda medlem i ärenden som inträffat före medlemskapet. Temamöte för förtroendevalda med information om diskussioner och tagna beslut hölls efter avslutad kongress. Vi ska möta individers och gruppers behov i dess sammanhang och stödja mångfald Viljeinriktning: Att skapa möten där medlemmar i olika situationer och funktioner känner sig viktiga och sedda. Balans i tillvaron Temaserien Balans i tillvaron bekostades av den straffavgift som arbetsgivaren fått betala till Vårdförbundet för icke förhandlad övertid under Sömnföreläsning riktade sig främst till nattpersonal, men även en stor del dagpersonal deltog. Föreläsarna Samuel Lindholm & Fredrik Hillvesson talade bland annat om: Hur förändrar du din livsstil så att du sover bättre, hur du slappnar av på tio minuter, grundläggande sömnkunskap. Carin Götblad länspolismästare föreläste om Ledarskap Medarbetarskap att driva förändringsarbete i stora organisationer konkreta tips för större ansvarstagande och nya perspektiv. Lasse Eriksson föreläste på temat ALLA ÄR OLIKA UTOM JAG - om personlighet och roller på jobbet. En friskvårdsförmiddag hölls på gymmet på Huddinge med temat må bra, orka arbeta och leva efter jobbet. Där tog man upp kostens, rörelsens och pausens betydelse för att må bra. I Vårdförbundet ska vi gemensamt Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll Ur: Stadgan Sektionen anordnade en professionsdag med tema etik, juridik och profession. Det var ett heldagsseminarium med Carita Fallström förbundsjurist i Vårdförbundet, Lena Morgan leg. biomedicinsk analytiker, och förbundsombudsman i Vårdförbundet, Ingrid Frisk leg. barnmorska och vice ordförande i Vårdförbundet och Lisbeth Löpare-Johansson leg. sjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet. Bodil Andersson leg. röntgensjuksköterska och projektledare för framtagande av yrkesetisk kod fick tyvärr förhinder att delta. Temamöten Under året har sektionsstyrelsen anordnat ett tiotal temamöten, främst för förtroendevalda. Ett urval av dessa handlade bland annat om: Snabbkurs för förtroendevalda i väntan på plats på basutbildningen Samverkansutbildning Kongressinformation 30

54 Min Sida utbildning för användare Möta media: Tor Engquist Vårdförbundets pressekreterare och Ulla Sörensen Karolinska Universitetssjukhuset pressekreterare gav information och råd om mediekontakter. Inför sommaren: arbetsmiljö, bemanning, beläggning, belastning. Margareta Öberg Vårdförbundets chefförhandlare informerade om intentionen med det nya avtalet. Lön, funktionsutbildning och verksamhetsplan Nyanställda Sektionsledamöter har funnits tillgängliga i samband med introduktion av nya medarbetare på sjukhuset. Vi har tyvärr inte fått möjlighet att få plats i programmet utan haft bokbord och funnits tillgängliga utanför lokalen vid pauser. Sektionen har sänt ett personligt brev till nyanställda inom våra professioner med kontaktuppgifter och information om nyttan av att vara medlem. Studerandearbetet I Stockholm finns det fyra högskolor för sjuksköterskeutbildning; Ersta Sköndal Högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets högskola och Sophiahemmet högskola. Karolinska Institutet har även utbildning för röntgensjuksköterskestudenter och biomedicinska analytikerstudenter. Sektionen har tillsammans med sektion Karolinska Solna framför allt arbetat gentemot Karolinska Institutet. Möta studenter i termin ett och vid fler tillfällen under utbildningen. Sektionen har arbetat aktivt under året för att nå så många studenter som möjligt framförallt under den första och näst sista terminen. Den första terminen har det framför allt handlat om att informera studenterna om värdet av ett medlemskap i Vårdförbundet. Vi har talat om att genom ett medlemskap i Vårdförbundet så har man möjlighet både att få råd och stöd i rent fackliga frågor och en möjlighet att utveckla och driva professionsfrågorna. Under den näst sista terminen har vi framför allt diskuterat lön och anställningssamtal samt vilken hjälp man kan få från Vårdförbundet inför sin första anställning. Arbeta för att arbetsplatsens förtroendevalda har dialog med studenterna på arbetsplatsen/kliniska utbildningsplatsen. Alla förtroendevalda som går basutbildningen informeras om vikten av att rekrytera nya medlemmar. Att presentera sig för studenterna på den kliniska utbildningen är en bra start på kontakten med Vårdförbundet. Kampanjer för att rekrytera studenter Under året har vi framför allt arbetat med bokbord och klassrumsinformation. Under våren tog strejken mycket tid i anspråk, men vi har ändå försökt ta oss tid att komma ut på skolorna. På Karolinska Institutet hade vi strejkande medlemmar med oss för att möta studenterna när vi hade bokbord, och det var mycket uppskattat. Anslutningsgraden bland studenterna på Karolinska Institutet har ökat från 28 % 2007 till 40 % Vi ska öppna vården mot världen Viljeinriktning: Omvärldsperspektiv i alla våra frågor och dialoger. 31

55 Arbetstid Allmänna bestämmelser (AB 08) ger en möjlighet till avsteg från arbetstidslagen (ATL) angående dygnsvila. Detta har diskuterats på många medlemsmöten men Vårdförbundets politik i denna fråga har inte ändrats. Möjligheterna till avvikelser bör användas så varsamt som möjligt. Rast Under året har styrelsen arbetat med att uppmärksamma medlemmarna om vikten av att ta ut sin rast. Detta både ur arbetsmiljö och patientsäkerhets synpunkt. Dessutom finns det en ekonomisk aspekt; om du inte kan ta ut din rast ska det räknas som övertid! I informationsbladet Nyheter från Vårdförbundet nr gavs följande räkneexempel: 2 ggr/v har du inte fått rast utan bara ätit lite hastigt på arbetsplatsen. 30 min x 2 = 60 min/v. Låt säga att det inträffar 38 veckor av årets 52 veckor. Det innebär att på ett år har du arbetat en hel vecka gratis. En veckas lön är 4 600kr om du tjänar kr/mån och om du tjänar kr/mån Sänkt nattarbetstid och avsteg från arbetstidslagen på Mando Sektionens medlemmar på Mando Anorexicenters arbetsvillkor är reglerade i kollektivavtalet E & F där Vårdföretagarna är arbetsgivarpart. Enligt det är heltidsmåttet dagtid 37 tim/vecka och natt 36,33 tim/vecka. I januari förhandlade sektionen fram två lokala kollektivavtal med Mando. Dels ett avsteg från arbetstidslagen (ATL) i enlighet med E & F-avtalet; dygnsvila på 9 timmar enstaka dygn om genomsnittliga dygnsvilan under schemaperioden ändå uppgår till 11 timmar. Dels en sänkning av heltidsmåttet för nattarbete. Vårdförbundet yrkade på 32,33, likt avtalet med SLL. Resultatet blev 33,67 tim/vecka, dvs. en sänkning med nära 3 tim/vecka. Genus I temaserien Balans i tillvaron föreläste jämställdhetsombudsmannen Ann-Marie Bergström under rubriken Föräldraledighet en genusfråga. Solidaritet FNIF GIRL CHILD EDUCATION FUND A Nursing Initiative for Orphaned Girls Insamling till Girl Child Foundation (främjar skolgång för döttrar till sjuksköterskor som dött i AIDS) skedde vid både vår- och höstmötet. Omvärld Vårdförbundet sektion Karolinska Huddinges medlemmar har deltagit i de arrangemang som anordnas av Vårdförbundet Avdelning Stockholm, TCO eller LO/TCO:s biståndsnämnd. Exempelvis moskébesök, seminarier om globalisering, Café världen m.m. 32

56 Kostnadssammanställning Sektion Karolinska Huddinge Utfall 2008 Budget 2008 Kostnader Årsmöte Verksamhetsansvar Verksamhetsstöd Valberedning Revision Profession Lön Vårdmiljö/arbetsmiljö Samverkan med andra organisationer Vårdförbundsveckan Kom/Info/Marknadsföring Opinionsbildning Vårdpolitik Rekrytering Summa kostnader

57 34

58 35

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 / PA 090124, 090202, 090205 Avdelning Skåne Inledning 2008 är det sista året i denna kongressperiod. I utvärderingen av detta år kan vi alltså se resultatet av hur målen uppfyllts.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning

Demokratihandbok. Februari Version 9. Del 6. Innehållsförteckning Demokratihandbok Februari 2017 - Version 9 Del 6 Innehållsförteckning 7. Förbundsstyrelsen... 2 8. Kongressen... 6 9. Avtalsrådet... 8 10. Förbundsrådet... 8 11. Valberedning... 9 12. Revision... 9 13.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Stockholm Inledning 2009 var ett turbulent år då finanskris, varsel och nya influensan dominerade media.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 4 Medlem 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Medlem... 3 3.1 Rätt till medlemskap... 3 3.2 Medlems inträde och tillhörighet... 5 3.3 Medlems rättigheter... 6 3.4 Medlems åtaganden...

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING

Verksamhetsplan Vision Farsta-Skarpnäck Farsta Skarpnäck Sektion 15 INLEDNING Verksamhetsplan 2013 Vision Farsta-Skarpnäck INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland

Verksamhetsberättelse. 2010 Avdelning Västernorrland Verksamhetsberättelse 2010 Avdelning Västernorrland Ordförande har ordet Ännu ett år har passerat. Tiden bara rusar iväg. Vi i Västernorrland känner fortfarande av det bistra ekonomiska läget. Att budget

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-01-05 2015-01-09 Uppsala 1 Monhed Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4. Goda exempel...

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer