Verksamheten Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2013. Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation."

Transkript

1 Verksamheten 2013 Människorna, samhället, produktionen, solidaritet, tryggheten, arbetsmiljön och vår organisation.

2 IF Metalls verksamhet 2013 Innehåll Förbundsstyrelsens förord 3 Samhället och solidariteten 4 Industrin är samhällsekonomins ryggrad 5 Facklig samhällskraft vi gör skillnad 7 Solidaritet och bra villkor 9 Hållbara jobb för människa och produktion 12 Hållbart arbete 13 Trygga jobb i säker miljö 17 Jobb som ger pengar i plånboken 21 Styrkan i organisationen 24 Effektiv och god service till medlemmarna 25 En stark och medveten organisation 31 Förbundets organisation 32 Förvaltningsberättelse

3 3 Nya kollektivavtal tecknades för en 3-årsperiod. 5 IF Metalls 5 kärnfrågor: organisera, teckna avtal, utveckla industrijobben och löner, kompetensutveckling, påverka fackligt-politiskt Så många kronor har varje medlem betalat för den särskilda a-kasseavgiften som den borgerliga regeringen införde. OVAN: Lilli Istenes, Albany International AB, var vald förhandlingsdelegat för textilbranschen och medverkade till att teckna nya kollektivavtal för TILL HÖGER: Angelica Johannesson, Engcon Nordic, var en av IF Metalls 35 förtroendevalda som påverkade på Socialdemokraternas kongress. TILL VÄNSTER: Anders Ferbe, förbundsordförande, anser att IF Metall i många frågor leder den fackliga utvecklingen och utvecklingen av villkoren på arbetsmarknaden och därmed också i samhället. 2 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

4 Förbundsstyrelsens förord Förutsättningarna för IF Metalls fackliga arbete är på flera sätt en avspegling av hur svensk industri utvecklas. Sedan snart två år har den ekonomiska utvecklingen stannat upp och stor osäkerhet råder ännu om när en uppgång i konjunkturen kan komma. Vår fackliga uppgift är att möta de problem som förbundets medlemmar möter i detta läge och aktivt påverka politiken för att skapa fler jobb. Många medlemmar förlorar jobben när företag varslar. Andra drabbas av brister i arbetsmiljö och drabbas därmed också av försämrade villkor i de sociala trygghets- och omställningssystemen. IF Metall har varit mycket aktivt på dessa områden under Våra klubbar och avdelningar har lagt stor möda på att bistå medlemmarna i dessa situationer och IF Metall har under året haft intensiva kontakter med motparter, politiker, myndigheter och forskare för att påverka utvecklingen i positiv riktning för medlemmarna. IF Metalls fackliga arbete har en offensiv inriktning. Vi väljer att se industrins utveckling som en del av arbetet för att skapa bättre, tryggare och mer välbetalda jobb i framtiden för industriarbetarna i Sverige. Det gäller utbildningsmöjligheter, trygghet vid omställning, utveckling av hållbara arbeten och investeringar i ny teknik med mera. Under inledningen av året avslutades en avtalsrörelse som resulterade i både reallönehöjningar och andra viktiga förbättringar för förbundets medlemmar. Särskilt bör uppgörelsen om delpensionslösningen, Trygghet och flexibilitet, inom Stål- och metallavtalet framhållas. I slutet av året har våra ansträngningar att få till stånd ett system med ersättning vid korttidsarbete krönts med framgång. Dessutom nåddes en lösning med Teknikföretagen som tog tillbaka sin uppsägning av uppbördsavtalet, vilket innebär att medlemmarna även fortsättningsvis får sin medlemsavgift avdragen direkt på lönen. IF Metall leder i många frågor den fackliga utvecklingen och utvecklingen av villkoren på arbetsmarknaden samt arbetar för att påverka politiska beslut både i Sverige och i EU. Detta arbete pågår hela tiden, men har under 2013 varit än mer intensivt då vår organisation och våra medlemmar står inför flera viktiga händelser. I maj 2014 håller IF Metall sin tredje ordinarie kongress och valda ombud från hela landet ska tillsammans ta beslut om hur vi arbetar vidare med våra kärnfrågor; organisering, teckna avtal, utveckla industrijobben och löner, kompetensutveckling och sist, men kanske den absolut viktigaste frågan: facklig-politisk påverkan. Vilken regering som styr både i Sverige och i Europa påverkar industrin och industriarbetarna i allra högsta grad. Med två viktiga val nästa år är det viktigt att vi alla hjälps åt att välja den regering och de politiker som förstår att industrin inte är borta, utan i allra högsta grad bär samhället och allas vår välfärd. Inför 2014 är därför två av våra främsta förhoppningar att vi ska få en regering som vill samspela med den fackliga rörelsen och som ser industrin som en ryggrad i den svenska ekonomi samt att fler röda ledamöter blir valda till Europaparlamentet. För medlemmarnas bästa behövs en ny regering och ett rött Europa. Förbundsstyrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet att leda IF Metalls verksamhet och riktar ett stort tack till alla förtroendevalda och anställda för deras engagemang och arbete under det gångna år. Tillsammans är vi starka! 3

5 Samhället och solidariteten Industrin är loket som drar välfärden. IF Metall arbetar för att svensk industri och industriarbetarnas yrkeskunnighet ska fortsätta att spela en huvudroll för allas vår välfärd. En stark industri är nödvändig i den globala konkurrensen och för en god välfärd för alla där ingen tvingas leva i utanförskap. IF Metall är positivt till en ständig utveckling av både industriarbetet och industrin människa och produktion. Så stärker vi vår konkurrens. 4 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

6 Industrin är samhällsekonomins ryggrad IF Metalls medlemmar arbetar i den del av den svenska ekonomin som allra tydligast utsätts för det globala omvandlingstrycket. Globaliseringens krafter gynnar på många sätt Sverige och svensk industri, men fördelarna kommer inte gratis. Under året har varsel och stillastående tillväxttal drabbat många medlemmar, som förlorat jobben. Arbetslöshetssiffran för våra medlemmar ligger på 12 procent, vilket är en oacceptabel nivå. Det är i allra högsta grad de industrianställda och IF Metalls medlemmar som drabbas av en tillväxt som står still. Många av de arbetslösa medlemmarna drabbas av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen och får i vissa fall enbart procent av sin tidigare inkomst. Industrins betydelse för den svenska ekonomin syns följaktligen inte bara när det går uppåt, utan även i nedgång. Svårigheterna att komma ur lågkonjunkturen har till största delen att göra med låg efterfrågan i vår omvärld, inte minst i Europa som är vår viktigaste exportmarknad. Under tiden är det väsentligt att utveckla industrins förutsättningar så att vi kan möta uppgången när den kommer. För trots låg efterfrågan finns det åtgärder att göra, men det måste finnas ett intresse och en politisk vilja hos de styrande och detta har saknats de senaste sju åren. Konsekvenserna av detta syns inte minst inom arbetsmarknadspolitiken och försäkringssystemen. IF Metall deltar därför aktivt i den näringspolitiska debatten och bidrar med konkreta förslag som gynnar industrins utveckling i Sverige. Samarbetet mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna inom Industrirådet är viktigt och har under året bedrivits i arbetsgrupper kring energipolitik, forskning och innovation samt utbildning med mera. Men även via seminarier och uppvaktning av såväl ministrar som Riksbanken. I flera branscher råder ett starkt tryck på att förändra strukturen. Till skillnad från många andra länder är den svenska regeringen i hög grad passiv. Trots att svenska anläggningar ofta är mer produktiva och har bättre miljövärden riskerar de att slås ut i det spel som försiggår inom globala koncerner. IF Metall har lyckats påverka regeringen i två viktiga frågor; statligt stöd vid korttidsarbete när jobben hotas i tider av konjunkturnedgång samt den extra arbetslöshetsavgiften som regeringen införde 2006 tas bort från den 1 januari Facklig påverkan i den europeiska industripolitiken är också viktigt och därför har IF Metall påbörjat ett nära samarbete med det tyska kemifacket IGBCE. IF Metall inriktar sin rådgivning till klubbarna inom de större företagen på att finna lösningar som synliggör fördelarna med att driva produktion i Sverige. Vi är aktiva i strukturdiskussioner och visar även att det nära samarbetet mellan fack och företag i Sverige kan vara en mycket stark fördel för företagens konkurrenskraft. Industrikraft i Norden och Europa Arbete för en stärkt industri är en huvudfråga i det nordiska och europeiska samarbetet där IF Metall, med övriga medlemsförbunden inom Industrianställda i Norden, IN, och Industri All Europa, har tagit fram ett programförslag för att möta den ekonomiska krisen i Europa. De nordiska förbunden markerar tydligt att åtstramningspolitiken är en otillräcklig och ineffektiv väg för att ta sig ur problemen. Det behövs strukturella förändringar och satsningar på produktiva jobbskapande åtgärder för att vända den ekonomiska nedgången. 5

7 Samhället och solidariteten IF Metall har lyckats intressera regeringen för yrkesintroduktionsavtalet ett initiativ som ska ge ungdomar jobb och företagen rätt kompetens. 40 Robert Roos är en av cirka 40 handledare i Alla kan göra något. En facklig utbildning som förklarar varför främlingsfientlighet inte går att kombinera med arbetarrörelsens värderingar. Jasmin Cosic, förtroendevald på BT Products AB i Motala, tog initiativ till att starta namninsamling i protest mot regeringens utredning med syfte att försämra LAS. 6 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

8 Facklig samhällskraft vi gör skillnad För IF Metall är alla människors lika värde en självklarhet. Rasism, främlingsfientlighet och intolerans är inte förenligt med våra fackliga värderingar. Vi vet också att en samhällsutveckling där arbetare ställs mot arbetare och människa mot människa aldrig kommer att stärka oss. I vårt fackliga uppdrag ingår därför att påverka sådana samhällsfrågor som får effekt för alla våra medlemmar. Det är bara tillsammans som vi är starka. Vi värnar våra värderingar En rad utbildningsinsatser har genomförts i syfte att värna våra värderingar och rusta förtroendevalda och medlemmar att vilja och att våga ta debatten om främlingsfientlighet på arbetsplatserna, i fikarummen och på fritiden. Inom det förbundsgemensamma arbetet i LOprojektet Alla kan göra något, har såväl medlemmar som förtroendevalda och anställda utbildats. I förbundet finns ett 40-tal handledare som håller lokala utbildningar. Under året genomfördes även tre centrala förbundsutbildningar tillsammans med Expo kring rasism, främlingsfientlighet och intolerans. För att ytterligare stärka förtroendevalda och medlemmar i värderingsfrågor har förbundets samarbete med stiftelsen Expo fortsatt och utvecklats vidare. Avdelningarna har haft möjlighet att kostnadsfritt använda föreläsare från Expo som stöd vid skolinformationer, såväl i utbildningsverksamheten som på konferenser och arbetsplatsmöten något som har uppskattats och utnyttjats flitigt under året. Vi protesterar mot försämringar i LAS I den moderatledda regeringens valmanifest inför valet 2010 fanns ett löfte om att arbetsgivarnas kostnader vid tvist om uppsägning ska begränsas. Detta skulle vara en del i regeringens så kallade förenklingsarbete och ambition att minska både arbetsgivarens kostnader och administration. Ett förslag om detta presenterades i en utredning under För löntagarna och förbundets medlemmar innebär utredningsförslagen enbart försämringar av LAS: Anställning vid en uppsägningstvist med ogiltighetsyrkande ska endast bestå i upp till ett år från uppsägningen (i stället för tills tvisten är löst). Det ska inte längre vara möjligt att ogiltigförklara arbetsbristuppsägningar på grund av att arbetsgivaren brustit i sin omplaceringsskyldighet. Lägre skadestånd för arbetsgivare som bryter mot lagen, det blir billigare att säga upp anställda. IF Metall har protesterat och arbetar för att stoppa förslagen. Medlemmar och förtroendevalda har mejlat till riksdagsledamöter inom den borgerliga alliansen, insändare har skrivits och många antog uttalanden vid årsmöten under våren. Vi påverkar ungas väg till jobb Yrkesintroduktionsavtalet, som IF Metall och några motparter tecknade 2010, syftar till att underlätta ungas väg in på arbetsmarknaden och företagens sökande efter rätt kompetens. Avtalet lyckades även fånga regeringens intresse. IF Metall, våra motparter och regeringen enades om ett förslag för godkännande hos EU-kommissionen vilket krävs för att projektet, som riktar sig mot det privata näringslivet, ska kunna få statsstöd. Detta förslag till introduktionsanställning innebär att arbetsgivare som anställer en ung person (under 25 år) med stöd av kollektivavtal om yrkesintroduktion eller motsvarande får en lönesubvention på upp till kronor per månad. Utöver lönesubventionen föreslås ett handledarstöd om kronor per månad. Stödet kan fås i maximalt 12 månader. Genom IF Metalls initiativ får ungdomar anställning som både innehåller praktik och skräddarsydd yrkesutbildning samt som stärker företagen med anställda som har rätt kompetens. Vi påverkar pensionerna Bra villkor på arbetsplatsen är vårt fackliga fokus, men det är även viktigt för oss att påverka för att medlemmarna ska få en så god och rättvis pension som möjligt när arbetslivet väl tar slut. Ett exempel på förbundets arbete i denna fråga är modellen för delpension som årets avtalsförhandlingar bland annat resulterade i inom vissa områden. Många undersökningar under senare år har dessutom visat att en stor andel av LO-förbundens medlemmar inte orkar arbeta ända fram till ordinarie pensionsålder, på grund av sin arbetsmiljö. Tillsammans med LO kritiserade därför IF Metall regeringens utredningsförslag om förhöjd pensionsålder som lades fram under året. IF Metall ingår också i den särskilda utredning som LO startade för att göra en grundlig konsekvens- 7

9 Samhället och solidariteten Facklig samhällskraft vi gör skillnad analys av det allmänna pensionssystemet och hur det påverkar de anställdas framtida pensioner och villkor. Analys ska också göras av hur pensionsåldersutredningens förslag påverkar möjligheterna för våra medlemmars pension. Resultatet, som presenteras under 2014, ska ligga till grund för LO:s uppfattning om vilka åtgärder som är mest angelägna att genomföra vid en framtida justering av pensionssystemet. Michael Gustafsson från Scania i Södertälje är en av alla förtroendevalda som har protesterat mot regeringens förslag att försämra LAS. 8 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

10 Solidaritet och bra villkor När industriarbetare i andra länder får acceptabla villkor minskar pressen på lönerna också i Sverige. Solidaritet och anständiga arbetsvillkor för både oss själva och andra är grunden för IF Metalls globala fackliga arbete. Förbundets utvecklingssamarbete och koncernfackliga arbete i andra länder spelar en viktig roll för dem vi samarbetar med och för oss själva solidaritetskärnan är det gemensamma intresset. Utvecklingssamarbetet fokuserar på de fackliga kärnfrågorna organisering och förhandling. En stor del handlar också om arbetsmiljö där det förebyggande arbetet runt hiv-aids har haft en framträdande roll. En större del av utvecklingssamarbetet drivs med stöd av biståndsmedel från Sida som administreras via LO-TCO Biståndsnämnd och Palmecentret. Samarbetet drivs både bilateralt, dvs. direkt mellan förbundet och berört förbund i landet, och gemensamt med andra via globala organisationen Industri All. Liksom många andra områden har även utvecklingssamarbetet drabbats av den borgerliga regeringens neddragningar och omstrukturering av skattefinansierat stöd. Swhap Swedish Workplace HIV/AIDS Programme, Swhap, är det gemensamma hiv-aidsprojektet mellan IF Metall och NIR (Näringslivets Internationella Råd) och har beviljats ytterligare 45 miljoner kronor för perioden Swhaps förebyggande upplysningsarbete på svenskrelaterade företag i östra och södra Afrika anses av bland andra ILO vara ett av de allra bästa arbetsplatsprogrammen. Förutom anställda inkluderas även de anhöriga, invånarna i samhället nära företagen samt underleverantörer. Projektet inkluderar cirka anställda per år, men når många fler. Organisationsutveckling i Sydafrika Sydafrikanska metall, NUMSA, har genom en stor organiseringssatsning ökat antalet medlemmar med under kort tid och blivit mycket starkare. NUMSA tillskriver projektsamarbetet med IF Metall att ha en stor del i detta. Med medlemmar är NUMSA störst inom den sydafrikanska landsorganisationen Cosatu. Fackliga rättigheter i Vitryssland Förtrycket har ökat i Europas sista diktatur och situationen för de oberoende fackföreningarna är mycket svår. Trakasserier och arresteringar tillhör vardagen för medlemmar och förtroendevalda. IF Metall ger fortsatt stöd till de vitryska kamraternas kamp för fackliga rättigheter. Utbildningsprojekt i Kambodja IF Metall har initierat ett utbildningsprojekt inom textilindustrin i Kambodja. Både H&M och ILO deltar i projektet, vars syfte är att utbilda fack och arbetsgivare i hur de kan respektera varandra trots olika roller. Koncernfackligt arbete Electrolux i Thailand IF Metall har medverkat i försök att lösa en konflikt på Electrolux fabrik i Thailand. Konflikten uppstod när den lokala ledningen avskedade cirka 100 medlemmar och suspenderade klubbstyrelsen. Med stöd av det globala ramavtalet återgick de avskedade medlemmarna i arbete. Även klubbstyrelsen fick återgå i arbete, men valde att lämna företaget eftersom de känt sig motarbetade under lång tid. I dagsläget saknas lokalt fack, vilket den lokala ledningen har ett stort ansvar för. Med stöd av det globala ramavtalet har IF Metall, koncernfacket och Industri All påbörjat ett arbete för att ge stöd till de anställda att organisera en ny klubb. Mölnlycke Health Care i Thailand Vid företagets två fabriker i Thailand avskedade den lokala ledningen 22 fackligt aktiva när de, enligt företagets åsikt, gick i vild strejk. IF Metall och Unionen har tillsammans med Industri All arbetat hårt för att de avskedade skulle återfå sina arbeten, men företaget vägrade. Efter en lång process enades lokala parter om en ekonomisk uppgörelse. I syfte att få igång en fungerande relation mellan anställda och ledningen i Thailand uppmanade IF Metall och Unionen att berörda parter tillsammans med den svenska ledningen skulle utbilda de lokala parterna. Under temat Hur kan vi förbättra den sociala dialogen har förbundet och Unionen genomfört en utbildningssatsning med resultatet att båda parter vid fabrikerna i Thailand visar större respekt för varandra. Industri All IF Metall är en del av det globala fackets koncernfackliga arbete via Industri All. I projektet Stop Pre- 9

11 Samhället och solidariteten Solidaritet och bra villkor IF Metall har gett stöd till anställda vid Electrolux i Thailand, det globala ramavtalet gör det möjligt att påverka. Förbundssekreterare Monika Theodorsson på Scania do Brasil, företaget där brasilianska metall och förre presidenten Lula en gång startade kampen mot diktaturen där även förre klubbordförande Valdenilson Alves de Lira deltog Förtroendevalde Mikael Hedström besökte IF Metalls och indonesiska metalls gemensamma utvecklingsprojekt organisera medlemmar och hamnade i en jättemanifestation med 2 miljoner industrianställda. 10 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

12 carious Work stoppa osäkra anställningar arbetar medlemsorganisationerna tillsammans för att påverka för bättre villkor, levnadslöner, att få alla små företagsfack att gå samman i nationella förbund samt att utveckla koncernfackliga nätverk. Från att ha varit en kampanj som ägnat sig åt utbildning och opinionsbildning är inriktningen nu förhandlingar, krav på ändrad lagstiftning etc. hos medlemsorganisationerna. Norden och Europa Medlemsförbunden inom Industrianställda i Norden (IN) och Industri All Europe har gemensamt tagit fram programförslag på åtgärder för att stärka konkurrenskraften för europeisk industri: Kompetensutveckling, innovation samt forskning och utveckling som skapar förutsättningar för produktions- och produktutveckling, teknik inom energi, klimat och miljö. God tillgång till energi med konkurrenskraftiga priser är också en faktor som förbunden framhåller i programmet. Lokala kunskaper om det globala Internationellt ansvariga Det internationella arbetet bygger på engagerade och aktiva förtroendevalda. Under året har ett nytt koncept tagits fram för att stärka förbundets avdelningar i att ta fram en internationellt ansvarig. En viktig uppgift för dessa är att kartlägga hur de internationella kontaktytorna ser ut inom den egna avdelningen. Utveckla kunskap Med erfarenheterna från Mölnlycke och Electrolux i Thailand, som nämnts tidigare, har ett studiematerial tagits fram om koncernfackligt arbete. Kampanjer och solidaritetsstöd IF Metall har gett stöd åt fackliga organisationer runtom i världen i deras kamp för fackliga rättigheter. Särskilda insatser har gjorts för fack och avskedade arbetare på Electrolux fabrik i Thailand. Mexicos ambassadör i Sverige har uppvaktats på grund av kränkningarna av fackliga rättigheter. Förbundet har också uppmanat multinationella företag och/eller regeringar i Australien, Turkiet och USA att säkerställa grundläggande fackliga rättigheter. Solidaritetsstöd har skänkts till strejkande arbetare vid Ansell i Sri Lanka samt humanitärt stöd till de drabbade av tyfonen i Filippinerna. På World Day for Decent Work, WDDW, den 7 oktober, uppmärksammades raskatastrofen i Bangladesh som dödade över textilarbetare. IF Metall och Handels uppmanade i en debattartikel och via brev alla svenska företag med leverantör i Bangladesh att ingå i det globala brand- och säkerhetsavtalet. I detta globala avtal ingår nu 110 företag. 11

13 Hållbara jobb för människa och produktion Produktionslyftet drivs gemensamt av IF Metall och Teknikföretagen och syftar till att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. EU:s strukturfonder ger pengar till kompetensutveckling för anställda inom industrin och IF Metall är ledande på att utveckla möjligheterna. Teknikcollege finns numera inom 28 samverkande regioner och cirka 140 utbildningsanordnare 140 ser till att ungdomar får utbildning och kompetens och att industrin får kunniga anstälda. 12 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

14 Hållbart arbete IF Metall kämpar för att industriarbetarna ska få bättre och mer intressanta jobb. Jobb som varken ger fysiska eller psykiska skador. Jobb som ger bättre betalt. Företagen strävar efter att produktionen ska effektiviseras, för ökad produktivitet och konkurrenskraft. Här finns dock inte nödvändigtvis någon motsättning. IF Metall ser en stark koppling mellan hållbara industriarbeten och framgångsrika företag. Att ta vara på människors kompetens genom att satsa på utbildning samt utvecklad arbetsorganisation är en nyckel till konkurrenskraft. Hållbart arbete är IF Metalls strategi för utveckling av arbetsorganisationen. I den strategin ingår även arbetet med kompetensutveckling, lönesystem och jämställdhet. Alla anställda ska ha ett meningsfullt arbetsinnehåll och kunna växa i sitt arbete det är själva kärnan i IF Metalls krav på ett Hållbart arbete. För att vi ska kunna nå vårt mål, måste vi vara med och påverka utvecklingen av arbetsorganisationen åt rätt håll. I förbundets uppdrag ingår bland annat att utveckla, ge stöd och samordna lokala aktiviteter, för att öka antalet arbetsplatser som aktivt arbetar med Hållbart arbete. Glädjande nog visar den senaste undersökningen av trender i industriarbetarnas arbetsvillkor att antalet klubbar som arbetar fram egna strategier och handlingsplaner för att förverkliga ett Hållbart arbete har ökat markant. Utbildning ett verktyg för Hållbart arbete Utbildningen Hållbart arbete har fortsatt att vara fulltecknad även under Tre centrala utbildningar har genomförts på Skåvsjöholm och två regionala i samverkan med förbundets avdelningar i Göteborg och Sydvästra Skåne. Syftet med dessa utbildningar är att i praktisk handling få igång förändring på arbetsplatserna. En regional kurs i hur man kan använda arbetsmiljölagens regler i förhandlingsarbetet, för att klubbarna på så sätt ska kunna flytta fram sina positioner inom framför allt Hållbart arbete har också hållits. Verktyget på webben IF Metalls webbaserade verktyg har vidareutvecklats under året och fått många nya användare. Verktyget är ett stöd i klubbarnas och avdelningarnas arbete med arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesättning och jämställdhet, Verktyget på förbundets hemsida ger med sin stora anpassningsbarhet de lokala parterna goda förutsättningar att komma i gång med utvecklingsarbetet på arbetsplatserna. Nya och vidareutvecklade funktioner i verktyget har löpande presenterats på olika utbildningar och lokala konferenser i hela landet. Under 2013 började Kommunal att använda verktyget i sin verksamhet för att ge stöd i sin nya lönepolitik som de antog på sin kongress. Industriarbetarnas arbetsvillkor Undersökningen Industriarbetarnas villkor, som görs vart tredje år, är ett av förbundets viktigaste mätinstrument för att följa utvecklingen av medlemmarnas arbetsvillkor. Under året har förbundets alla klubbar med minst 50 medlemmar fått besvara en omfattande enkät om utvecklingen på arbetsplatserna. En arbetsgrupp på förbundskontoret arbetar med sammanställning av svaren, som presenteras våren Utifrån resultatet avgörs de närmaste årens prioriteringar och långsiktiga mål för förbundets arbete med utvecklingsfrågorna på arbetsplatserna. Lönesystem/Lönesättning För att nå ett hållbart arbete är det viktigt att bygga lönesystem som gynnar både de anställda och företaget. Lönesystemen ska följa löneprinciperna i kollektivavtalen och varje anställd ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad den anställde ska göra för att höja sin lön. Detta kräver en lokal partssamverkan för att ta fram ett lönesystem utifrån förutsättningarna på arbetsplatsen. IF Metall har genomfört tre centrala utbildningar i lönesystem och befattningsutveckling. Ett 50-tal deltagare har fått insikter i sambandet mellan en utvecklande arbetsorganisation och lönesystem. Gemensamt med Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, har IF Metall besökt ett antal arbetsplatser och diskuterat förutsättningarna för att bygga lokala lönesystem. Dessa besök har varit uppskattade, då de lokala parterna har fått höra samma sak samtidigt. Utöver detta har förbundet besökt arbetsplatser på andra avtalsområden för att diskutera frågan. Då utan medverkan från de centrala parterna, men med deltagande av de lokala arbetsgivarna i diskussionerna. Förändringsledare Arbetsutvecklingsenheten har fortsatt att stärka organisationens förändringsledare. I dag finns 59 registrerade förändringsledare i 34 av 13

15 Hållbara jobb för människa och produktion Hållbart arbete våra 37 avdelningar. En utbildning för nya förändringsledare samt ett två-dagars erfarenhetsutbyte har genomförts. Erfarenhetsutbytet visar att det finns goda exempel på hur avdelningarna har organiserat verksamheten och att de fått igång arbetet på ett bra sätt. Samtidigt finns det avdelningar som behöver mer tid, kunskap och stöd för att kunna leva upp till kongressbesluten om ett hållbart arbete. En extra utbildning för förändringsledare i it-verktyget Hållbart arbete genomfördes under våren. Som tidigare nämnts är verktyget relativt nytt och förändringsledarna har en central roll i att informera om och ge klubbarna möjlighet att hantera verktyget. Produktionslyftet Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program för företagsutveckling som initierades av Teknikföretagen och IF Metall. Målet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri samt att stärka förutsättningarna för lönsam produktion. Arbetet utgår ifrån helhetsperspektivet: att parallellt utveckla både produktivitet och anställda. Deltagande företag bildar en partsgemensam styrgrupp som leder utvecklingsarbetet genom produktionslyftets 18 månaders metodik att införa arbetssättet lean production. Samtidigt får de både praktisk coachning och teoretisk utbildning som är organiserad av produktionslyftet. Över 180 företag har deltagit i programmet och under 2013 har cirka 25 nya företag tillkommit. Produktionslyftet ligger helt i linje med förbundets satsning på hållbart arbete. Utvärderingarna visar på goda utvecklingsresultat av både produktivitet och de anställdas arbetsorganisation och arbetssituation. Yrkesutbildning En arbetsgrupp startade under året för att ta fram riktlinjer för hur förbundet, avdelningarna och klubbarna kan organisera arbetet med yrkesutbildningsfrågorna. Slutrapport lämnas under En tvådagarsutbildning för yrkesombud, programrådsledamöter, handledare och yrkesnämndsledamöter har genomförts. Teknikcollege Sedan 2006 är IF Metall aktiv i det partsgemensamma arbetet med teknikcollege som lokalt och regionalt utvecklar tekniskt och industriellt inriktade utbildningar. IF Metalls engagemang sker löpande genom medverkan i lokala och regionala styrgrupper samt genom granskning och certifiering av ansökningar om teknikcollege. Förbundet medverkar också till att samordna IF Metalls engagemang i teknikcollege. IF Metall har haft en framträdande roll i riksföreningens styrelse och i arbetsgruppen inom Industrirådet med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor och övergripande utveckling av Industrirådets engagemang i teknikcollege. Teknikcolleges utveckling har varit bra och vid slutet av året fanns cirka 140 utbildningsanordnare, inom främst gymnasieutbildningar, i 28 samverkande regioner. Ett flertal regioner har under året certifierats på nytt. Teknikcollege har också kommit att stå som mönster för överväganden om reformering av gymnasieskolan. Socialdemokraternas förslag om så kallade Yrkescollege och aviseringen av utredning om samgående mellan gymnasiets Industritekniska och Teknikprogram tar utgångspunkt i erfarenheterna av teknikcollege. EU:s strukturfonder IF Metalls projekt Hållbar utveckling och konkurrenskraft avslutades efter förlängning i februari och slutrapporterades under våren. Resultatet blev mycket uppmärksammat av Svenska ESF-rådet, andra förbund samt olika aktörer inom socialfondens verksamhet. I början av året ombads förbundet att utse representanter till en referensgrupp för projekt inom Globaliseringsfonden hos centrala Arbetsförmedlingen, tillsammans med andra fackliga organisationer och de ansvariga för EU-fonderna hos Arbetsförmedlingen. Två projekt har varit aktuella under 2013; Saab i Trollhättan och Astra Zeneca i Lund, Mölnycke och Umeå. Under våren blev IF Metalls måldokument för socialfondsverksamheten IF Metall och Europa 2020 klar och antagen av förbundsstyrelsen. Under hösten påbörjades arbe- 14 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

16 tet med att ta fram en handlingsplan utifrån måldokumentet. Förbundet startade tillsammans med ABF-förbundet ett samarbete för att genom regional samverkan skapa, skriva och skicka in förstudieansökningar till ESF. Resultatet blev att sammantaget tio ansökningar lämnades in i samtliga åtta NUTS-områden (EU:s regionindelning). Tillsammans med ABF-förbundet har organisationen inom NUTS byggts ut, stärkts och utvecklats. Detta resulterade bland annat i att det nätverk för socialfondsverksamheten som IF Metall initierade 2009, nästan fördubblades under Samarbetet med Runö Utbildnings- och utvecklingscentrum har utvecklats och från och med 2013 ingår även ABF-förbundet. Avdelningarnas arbetsmarknadsansvariga är också engagerade i socialfondsverksamheten. Inom samarbetet har en rad möten, konferenser, utbildningar och workshops genomförts under året. I november gav Svenska ESFrådet ett förhandsbesked om att det beviljar ett förstudieprojekt från den 1 januari 2015 om att hitta metoder för att få omställningsstödet inom TSL och ESF-projekt att samverka. Initiativet är IF Metalls och TSL ska fungera som projektägare. Arbetsmarknad De arbetsmarknadsansvariga i avdelningarna har deltagit i olika konferenser under året och har fått information om validering, industrins yrkesår, a-kassan, TSL, IUC och olika lokala arbetsmarknadsprojekt i avdelningarna. Det har även informerats om ESF:s möjligheter till projektmedel för arbetslösa. Flera avdelningar är involverade i olika aktiviteter. Förbundets deltagande i olika valideringsinsatser runt om i landet fortsätter med bland annat Skärteknikcentrum och i omställningsarbetet efter Saab i Trollhättan. Under året har Industrins yrkesår för ungdomar upp till 25 år startat. Detta sker i fyra arbetsmarknadsområden i landet. Förbundets berörda avdelningar, Teknikföretagen och den lokala arbetsförmedlingen är samverkanspartners. Dessutom har ett nationellt branschråd inom bil, lastvagns- och fordonssidan startat tillsammans med Arbetsförmedlingen. Kompetensbanken IF Metalls kompetensbank lanserades rikstäckande i september 2013 som ett komplement till Arbetsförmedlingens och omställningsföretagens åtgärder. Ansvariga för kompetensbanken har utsetts i samtliga förbundets avdelningar. Mottagandet och genomslaget har varit stort och positivt. I media har kompetensbanken varit en av förbundets mest omtalade nyheter, såväl lokalt som på riksplanet. Kompetensbanken är en nätbaserad tjänst som stödjer förbundets arbete med industrins kompetensförsörjning och för en minskad arbetslöshet. Här kan medlemmar som söker arbete presentera sina yrkeskunskaper och enkelt söka lediga arbeten. Industriföretag som söker arbetskraft kan informera om vilka arbeten som finns tillgängliga och även söka bland registrerade medlemmars kompetenser. Genom en avancerad matchningsfunktion mellan medlemmar och industriföretag kan båda parter på ett enkelt och effektivt sätt hitta varandra. Kompetensbanken stödjer även medlemmens kompetensutveckling och påvisar samtidigt anställningsbarheten gentemot de kompetenskrav arbetsgivarna efterfrågar vid nyanställningar. Målgruppen är därför även medlemmar i arbete, som genom IF Metalls kompetensbank får ett bra och överskådligt verktyg för att kontinuerligt följa sin egen kompetensutveckling. 15

17 Hållbara jobb för människa och produktion Kathrine Lidåker är ett av IF Metalls alla skyddsombud d som arbetar för att arbetskamraterna ska ha en säker arbetsmiljö. IF Metall satsar hårt på mer arbetsmiljöutbildning starka skyddsombud är livsviktigt Den 17 januari 2013 lämnade IF Metall över namnunderskrifter samt ett arbetsmiljömanifest till den moderate arbetsmarknadsministern. Budskapet var tydligt: ingen ska behöva vara rädd för att gå till jobbet nu måste regeringen agera. Gustaf Seppelin har med sin berättelse gjort väldigt tydligt vad neddragningar av en säker arbetsmiljö kan innebära. 16 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

18 Trygga jobb i säker miljö Förbundets arbetsmiljöverksamhet handlar till stor del om att stärka och stötta våra över skyddsombud och deras lokala arbetsmiljöarbete. Men den handlar också om att bedriva opinion och påverka politiken i rätt riktning för det behövs. Alltför många av våra arbetskamrater får plikta med sin hälsa, och ibland även med sina liv, för att de arbetar i en tung, slitsam och många gånger osäker miljö. Det är inte acceptabelt. Under de senaste tio åren har det skett närmare allvarliga olyckor på arbetsplatser runt om i landet. Varje vecka anmäls i genomsnitt arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. Nästan varje vecka dör en arbetare i sitt arbete. Det här är inte några enskilda händelser, utan ett mönster och ytterst handlar det om politiska prioriteringar. Hur många arbetare ska behöva skadas, bli sjuka eller dö på sitt arbete innan regeringen vaknar? Nolltolerans mot dödsolyckor För att skapa opinion och för att väcka den slumrande regeringen initierade IF Metall i slutet av 2012 namninsamlingen Nolltolerans mot dödsolyckor. Den 17 januari 2013 kunde förbundet överlämna över namnunderskrifter till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) tillsammans med förbundets arbetsmiljömanifest. Samma dag publicerades förbundets debattartikel Femtio onödiga dödsfall på sex år, på Aftonbladet Debatt. Där redovisades resultaten från de skyddsronder som genomfördes på arbetsplatser runt om i landet i slutet av 2012: 43 procent av arbetsgivarna gör ingen fysisk riskbedömning. 71 procent av arbetsgivarna gör ingen psykosocial riskbedömning. 40 procent av de som arbetar med kemikalier har ingen utbildning för det. 37 procent av arbetsplatserna saknar skyddsombud. Debattartikelns budskap var att vi är beredda att ta vårt ansvar för att rekrytera och utbilda fler skyddsombud som kan värna medlemmarnas arbetsmiljö, men det räcker inte nu måste regeringen agera! Månaderna gick, men några initiativ för att stärka arbetsmiljöområdet togs inte från regeringens sida. Inte ens i budgetförslaget för 2014 syntes några direkta satsningar på arbetsmiljön. Under skyddsombudens dag, den 23 oktober, uppvaktade förbundet därför arbetsmarknadsdepartementet på nytt. Då överlämnades det uttalande som flera av IF Metalls regionala skyddsombud och LO:s representantskapsmöte antagit med krav på bland annat skärpt arbetsmiljölagstiftning och en ny uppmaning till regeringen om att anta en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna. Starkare skyddsombud Utöver dessa utåtriktade kampanjer har det interna arbetet med att stärka skyddsombuden och det lokala arbetsmiljöarbetet fortlöpt under året. Utbildningar inom belastningsergonomi och kemiska risker samt utveckling och producering av utbildningsmaterial både egna och gemensamt med arbetsgivarna via Prevent har prioriterats. Under hösten genomfördes en tredagarsutbildning för handledare inom arbetsmiljö- och försäkringar. I slutet av året genomfördes fem regionala skyddskonferenser á två dagar på olika platser i landet. Syftet var att stärka kontakter och kunskapsutbytet mellan de regionala skyddsombuden. Rehabilitering Införandet av rehabiliteringskedjan och övriga förändringar i socialförsäkringssystemet, som den borgerliga regeringen beslutade om för ett antal år sedan, ställer fortfarande till bekymmer för sjuka och arbetsskadade medlemmar. Många är för sjuka för att återgå till ordinarie arbetsuppgifter samtidigt som de, av Försäkringskassan, bedöms vara för friska för att få sjukpenning. Detta är ett stort bekymmer framför allt för de drabbade, men också för den fackliga organisationen. Arbetsmiljöoch trygghetsansvariga har ägnat mycket tid och kraft åt att hjälpa medlemmar som har blivit utförsäkrade, nekats rehabilitering eller på annat sätt hamnat i kläm. IF Metall måste därför arbeta ännu mer intensivt för att få rehabiliteringen på arbetsplatserna att fungera tillfredsställande. Våra förtroendevalda, såväl skyddsombud som försäkringsrådgivare och förhandlare, behöver ordentlig utbildning för att vara än mer offensiva och ställa högre krav på arbetsgivarna om olika rehabiliteringslösningar. Under året har därför ett stort antal regionala konferenser och två kurser genomförts i rehabiliteringsfrågan. Social-, avtals- och medlemsförsäkringar Under året har 84 försäkringsinformatörer besökt över 900 arbetsplatser utan klubb och gett de anställda 17

19 Hållbara jobb för människa och produktion Trygga jobb i säker miljö drygt personer information om kollektivavtalets försäkringar. Genom besöken har även föräldralediga fått hjälp med avsättningen till sin avtalspension och sjukskrivna fått ta del av sin avtalsgruppsjukförsäkring. Åtta avdelningar har vid konferenser för klubbordförande medverkat till att förbättra försäkringsinformationen på arbetsplatser med klubb. Under året har informationen till nyanställda förbättrats. Att gå i pension innebär flera olika pensionsutbetalningsval. Över hälften av IF Metalls avdelningar har samlat blivande pensionärer för information om bland annat pensionsutbetalningens längd vid ickeval gällande Premiepension och Avtalspension. Genom särskilt riktade insatser har cirka 900 sjuka och arbetslösa medlemmar fått information som har hjälpt dem att få försäkringspengar via efterskyddet i bland annat AGS. Tre avdelningar har genomfört kvällsträffar med Familjens Jurist, riktade till medlemmar och deras anhöriga, för information om samboavtal, äktenskapsförord, särkullsbarn, enskild egendom och testamente. En tredagars konferens hölls för avdelningarnas trygghetsansvariga i socialförsäkringsbalkens förändringar. Detta för att stärka dem i deras arbete med att nå medlemmar med mer än två veckors sjukfrånvaro. För trygghetsansvariga och de som gått Högre försäkringsutbildning steg 1 och 2 hölls en ny utbildning, Kompetensutveckling på socialförsäkringsområdet. Den underlättar arbetet med att hjälpa medlemmar i försäkringsärenden där förbundet inte beviljar rättshjälp. Rättshjälp På grund av en allt snävare lagstiftning har antalet medlemmar som beviljats rättshjälp blivit betydligt färre sedan Under 2013 inkom 112 ansökningar, varav 57 har beviljats och överlämnats till LO-TCO Rättsskydd för handläggning. Sammanlagt har 110 försäkringsoch arbetsrättsärenden avslutats på LO-TCO Rättsskydd under året, vilket sammanlagt har gett kronor till berörda medlemmar. Social dialog IF Metall har deltagit i arbetsmiljöoch standardiseringsarbetet på europeisk och internationell nivå. Arbetet har i huvudsak handlat om att förbättra säkerheten med industritruckar, buller, andningsskydd, ögonskydd, smörjoljor och hydrauloljor, pyroteknik samt bearbetningsmaskiner. I EU:s sociala dialog, samarbete mellan fack, arbetsgivare och regeringar, har arbetsmiljö- och utbildningsfrågor diskuterats löpande. Det har också startat en förstudie om Stress i arbetslivet, som fortsätter under Inom gruvbranschen har det handlat om de föreslagna förändringarna av gränsvärden för kvävedioxid (NO 2 ) och koloxid (CO), vilket kan kräva stora nyinvesteringar inom ventilationen i gruvorna. Att alltid göra det lite bättre för medlemmarna är målet med det fackliga uppdraget menar klubbordförande Annika Josefsson (mitten) på Akzo Nobel i Stenungsund, omgiven av Elin Grahn och Anne Johnsson. 18 IF METALLS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

20 19

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin

Vem är frilans? Vem gör vad? Frilansstrategin Arbetsmarknaden för journalister har under flera år gått mot fler osäkra anställningar, fler tillfälligt anställda eller inhyrda och fler uppdragstagare samtidigt som antalet arbetstillfällen minskat.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 Utlåtande Övriga avtalsfrågor motionerna A110 A120 I motion A110 föreslås att ta fram ett ekonomiskt regelverk för att kompensera de klubbar som drabbats av inskränkningar av framförhandlade förmåner och

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 I motion A121 föreslås att IF Metall ska sluta förhandla direkt eller indirekt åt icke medlemmar i facken samt att IF Metall ska se till att endast

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt www.gsfacket.se Form och illustration: Mats Carlson, GS April 2014 För två år sedan beskrev Fredrik Reinfeldt sin syn på arbetslivet och pensionsåldern. Pensionsåldern

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer