verksamhetsberättelse 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Handelsanställdas förbund 1

3 2

4 Innehåll Förbundets ordförande om år som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 9 Revisorer 9 Förbundets anställda 10 Förbundshuset 10 VU-enheten 10 Administrativa enheten 10 Förhandlingsenheten 10 Personalenheten 10 Studie- och informationsenheten 10 Handelsnytt 10 Avdelningarna 10 Avd 1, 3, 4 10 Avd 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Avd 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, Avd 24, 25, 28, 30, Avd 32, 34, 36, 39 och ej placerade 12 Förbundets kompetensutveckling 13 Förbundets IT-verksamhet 16 Personalbokslut 17 HANDELS - VÅR ORGANISATION Våra fyra ledstjärnor 20 Många medlemmar ett starkt förbund 21 Medlemsutvecklingen 21 Avgiftssystemet? Verksamhetsbidrag 21 Samverkan inom förbundet och med andra förbund 22 Parlamentarisk struktur 23 Medlemskapets innehåll? Det likvärdiga medlemskapet? Medlemsförsäkringar 24 Handels/Folksams försäkringskommitté 24 Utredningar 24 Avtalsförsäkringar 25 Försäkringsnämnder 25 LOs försäkringsutskott 25 Försäkringsrådgivare 25 Medlemskvarten 25 Arbetsskador 25 Ungdomsverksamheten 26 Central verksamhet? Vårträffen 26 Verksamhet 26 Regionträffar 26 Representation 26 Studieverksamhet 27 Information 28 Hemsidan 28 Materialproduktion 28 Förtroendebrevet 28 Handelsnytt 28 Kulturstipendier 29 Semesterstipendier 29 3

5 Fritid 29 HANDELS PÅ ARBETSPLATSEN Kollektivavtal och arbetsrätt - vår styrka 32 Avtalsrörelsen 32 Avtalsbeståndet 32 Avtalstäckning 32 LO-projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden 32 Lönepolitik 33 Konflikter 33 Gränslinjefrågor 33 Arbetsrätten 34 LO-TCO Rättsskydd AB 34 Arbetsrätten? Skadestånd 34 Branschutveckling 34 Arbetsplatsutveckling - Medbestämmande 35 Kompetensutveckling 35 Arbetsmiljö 36 Arbetsmiljöverkets säkerhetskrav på 7-Eleven 36 Samverkan med andra organisationer och myndigheter inom arbetsmiljön 36 Lokala skyddsombud 37 Regionala skyddsombudsverksamheten 37 HANDELS I SAMHÄLLET Pressinformation - opinionsbildning 41 Remissyttranden 41 HANDELS I VÄRLDEN Internationellt arbete 44 Handels stöd till uppbyggande av fackföreningar 44 Projekt i Afrika 44 Projekt Litauen 44 Projekt Sydkore 44 Projekt Sydostasien 44 Projekt Vietnam 44 Projekt om etisk handel 45 Kampanjen Rena kläder 45 Förbundets Internationella kontaktombud 45 Nordiskt 45 Nordiska Samarbetskommittén 45 Nordiska Handels 45 Internationellt - Frisörer 45 Sociala dialogen - Frisörprojekt EU 45 Övrig nordisk och internationell representation 45 Bokslut 00 Revisionsberättelse 00 SLUTORD Tabellbilagor 00 A-Kassans verksamhetsberättelse 00 Fackligt-politiskt arbete 40 Socialdemokraternas mellankongress 40 Val i Europaparlamentet 40 4

6 Förbundets ordförande om det år som gått ALLMÄNT Frysta minimilöner i tre år det var vad handelsarbetsgivarna erbjöd sina anställda när avtalsrörelsen inleddes. Därför såg utsikterna för att nå en uppgörelse synnerligen dystra ut i början på året. Men 2004 års avtalsrörelse ledde inte till några uppslitande strider. Detta trots att arbetsgivarna länge höll fast vid sitt orimliga utgångsbud. Men det lönebudet hamnade där de hör hemma, nämligen i papperskorgen. Lägstalönerna höjdes, Sveriges bästa OB-tillägg blev kvar oförändrade liksom de anställdas avgörande inflytande över hur lönerna fördelas lokalt. De handelsanställda fick också mer än de som arbetar i industrin vilket låg helt i linje med den låglönesatsning som alla LO-förbund kommit överens om. Det var också för första gången på väldigt länge som Handelsanställdas förbund och Svensk Handel kunde sluta ett kollektivavtal i regelrätta förhandlingar utan medlare. Men utan strider blev medias bevakning av årets avtalsrörelse förhållandevis blygsam. Publicitet var givetvis inte det viktiga utan huvudsaken var att Handels fick ett bra avtal. Men utan konflikter och strider blir det ingen exponering i media. Därför blev det en extra stor uppgift för förbundet att sprida information om att lönerna inte höjs med automatik eller genom någon slags lagstiftning. Budskapet var att det är det faktum att vi är så många som ger oss vår styrka i förhandlingarna med arbetsgivarna. Handels är LOs tredje största förbund men det behövs fler medlemmar som delar på kostnaderna för allt nödvändigt arbete som utförs både centralt på förbundskontoret och lokalt ute på avdelningar och arbetsplatser. Och det verkar många ha insett eftersom antalet medlemmar i Handelsanställdas förbund när verksamhetsåret var till ända uppgick till Det var en ökning under år 2004 med medlemmar vilket kan jämföras med år 2003 då vi gladde oss åt att antalet medlemmar växte med Våra problem i avtalsrörelsen framstod som rätt futtiga när vi tog del av vad de handelsanställda i USA stred för. Handels amerikanska systerförbund UFCW United Food and Illustration Commercial Workers Union, strejkade i södra Kalifornien i flera månader för att de anställda ska få behålla sin och familjens ofta enda sjukförsäkring, behålla pensionerna på den nivå som anges i nu gällande avtal samt att de nyanställda inte skulle få sänkta ingångslöner. Betydelsen av att ha ett kollektivavtal som gäller alla anställda, inte bara de fackligt organiserade, kunde inte illustreras bättre. Men som det nu är i USA så kunde facket hamna i den märkliga situation där arbetsgivarna helt plötsligt sade upp alla ingångna avtal. Handels gav UFCW

7 ALLMÄNT dollar i strejkstöd men en bit in på 2004 var vårt amerikanska systerförbund till slut ändå tvunget att ge upp och samtidigt se slaget förlorat i en lång rad viktiga frågor. EU-kommissionen och dess centralbyråkrater kom under året med ett nytt tjänstedirektiv. Grundstenen i förslaget var att utländska företag och dess personal som erbjuder tjänster i ett annat land skulle följa de regler som gäller i det egna hemlandet istället för de lagar och avtal som gäller i det nya land där man tänker vara verksam. Det skulle betyda att företag som etablerat sig i ett låglöneland skulle få rätten att använda det landets löner och arbetsvillkor istället för de avtal och lagar som gäller för alla andra på arbetsmarknaden i det nya landet. Dessutom skulle alla tvister som kunde uppkomma lösas i företagets hemland. Kort sagt skulle det nya tjänstedirektivet få orimliga konsekvenser och skapa kaos på arbetsmarknaden. De nordiska fackförbunden agerade därför i vår fackföreningsinternational UNI och fick stora förbund runt om i Europa att ändra sin från början försiktig positiva inställning. UNI ändrade sin argumentering på närmare 75 punkter. UNIs skrivningar blev sedan en effektiv moteld mot alla argument som direktivförslagets alla förespråkare presenterade. Resultatet blev att processen avstannade och att förslaget till tjänstedirektiv nu omarbetas i grunden. Den 13 juni var det val till EU-parlamentet. Det blev ingen vänstermajoritet. Men Handels bidrog starkt till att en EU-kritisk (s)-kandidat Anna Hedh blev inkryssad trots att hon placerats som nummer 31 på baksidan av socialdemokraternas valsedel. Därmed fick Handels en socialdemokratisk och samtidigt EU-kritisk representant i parlamentet. Inom handeln fortsatte den ständigt pågående strukturomvandlingen. Sett i backspegeln kan man konstatera att bara en tredjedel av personalen på en stormarknad finns kvar jämfört med för tio år sedan. Konkurrensen har hårdnat och samtidigt som det skapas nya jobb försvinner ännu fler. Arbetslösheten fortsatte därför att vara det största samhällsproblemet och ingen vändning fanns i sikte under Och de arbetslösa handelsmedlemmarna blev fler jämfört med året innan. Att det inte blev fler i arbete var det stora politiska misslyckandet under detta år. Däremot kunde förbundet glädja sig åt att regeringen äntligen tillsatte en utredning om rätt till heltid som omedelbart började arbeta. Till slut måste man konstatera att verksamhetsåret 2004 präglades av arbetet med att följa upp och se till så att alla beslut från kongressen 2001 verkställs. Till nästa kongress måste allt det förbundet beslutat vara klart och avslutat. För kongressåret 2006 fyller förbundet 100 år vilket innebär att kongressen inte bara är en i raden utan avstampet för de kommande ett hundra åren. Plats för piktur Ninel Jansson Förbundsordförande 6

8 ALLMÄNT Överstyrelsen Illustration Överstyrelsen har haft följande sammansättning under året: Avd 1 Malmö Therese Möller Magnus Möller Avd 3 Halmstad Kerstin Zander Avd 4 Kristianstad Michael Sjörén Avd 5 Kramfors Christina Bäckman Avd 6 Helsingborg Gunnel Tegnér Avd 7 Sundsvall Elisabeth Hjort Avd 8 Eskilstuna Matz Rydstedt Avd 9 Jönköping Marie Söderqvist Avd 10 Trollhättan Anita I Andersson, Jane Larzon fr o m 31 mars Avd 11 Örebro Rose-Marie Johansson Avd 12 Borås Jan Brobjer Avd 13 Borlänge Inger Sjöstrand Avd 14 Skövde Viola Olofsson Avd 15 Visby Gun-Britt Andreeff Avd 16 Linköping Ingeman Svensson, Dan Nilsson fr o m 31 mars Avd 17 Karlstad Birgitta Olsson Avd 19 Gävle Lena Nyman Avd 20 Stockholm Annika de Klonia, Kathe Nilsson, Annette Wikberger Avd 21 Västerås Anette Andersson Avd 22 Söderhamn Lillemor Svensson Avd 24 Göteborg Eva Calderon och Christina Jungevi Avd 25 Norrköping Eva Hallin Avd 28 Luleå Hans Rönnbäck, Arja Kantomaa fr o m 1 september Avd 30 Malmberget Mary Niva Avd 31 Växjö Christel Kuparinen Avd 32 Östersund Örjan Lindberg, Ann-Charlotte Arnqvist fr o m 3 november Avd 34 Umeå Lars-Olof Sandström, Maria Vängbo fr o m 8 april Avd 36 Uppsala Aranka Axelsson Avd 39 Skellefteå Nancy Andersson I överstyrelsen ingår även förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter. Överstyrelsen har haft ett ordinarie sammanträde den 28 maj på Lastberget i Bålsta. Vid mötet behandlades verksamhetsberättelsen för 2003 samt revisorernas berättelse. Överstyrelsen beslutade att inför förbundskongressen tillstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret. 7

9 ALLMÄNT MÅLDOKUMENTET FÖR OCH PRIORITERAD VERKSAMHET FÖR ÅR 2005 Prioriterad verksamhet och verksamhetsmål för 2005 behandlades. Förslaget har lagts upp utifrån kongressens prioriteringar. Överstyrelsen beslutade ställa sig bakom förslaget till måldokument för och prioriterad verksamhet för år RAPPORT FRÅN AVTALSRÖRELSEN ÅR 2004 Överstyrelsen fick en rapport över avtalsrörelsen för 2004 som blev en fantastisk framgång för Handels. Avtalsrörelsen var väl planerad och på alla våra stora avtalsområden tecknades nya avtal. BILDANDE AV EN NY AVDELNING, HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND AVD 26 GÄVLE Överstyrelsen beslutade att en ny avdelning, Handelsanställdas förbund avdelning 26 Gävle, bildas per den 1 januari 2005 genom att avdelningarna 19 Gävle och 22 Söderhamn slås samman. FÖRBUNDETS PLACERINGS- REGLEMENTE Överstyrelsen fastställde förslaget till omarbetat placeringsreglemente för förbundet som i enlighet med tidigare år följer LOs etiska regler för kapitalplaceringar. RAPPORT FRÅN ARBETET I DEN PARLAMENTARISKA UTREDNINGEN Överstyrelsen informerades om den pågående utredningen som tillsattes av förbundsstyrelsen i juni KOMPLETTERINGSVAL AV SUPPLEANTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Överstyrelsen utsåg Kerry Johansson avd 1 Malmö som 2:e suppleant för styrelseledamoten Therese Möller avd 1 Malmö och Michael Sjörén avd 4 Kristianstad som 3:e suppleant för henne. Jane Larzon avd 10 Trollhättan utsågs till 2:e suppleant för styrelseledamoten Lennart Bäck avd 12 Borås och Viola Olofsson avd 14 Skövde som hans 3:e suppleant. 8

10 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet ALLMÄNT Revisorer Förbundsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: Ninel Jansson, Lars-Anders Häggström, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter samtliga Stockholm, Urban Dahlgren, avd 34 Umeå, Lennart Bäck, avd 12 Borås, Gunilla Karlsson, avd 19 Gävle, Richard Nilsson, avd 1 Malmö t o m 17 februari, Therese Möller, avd 1 Malmö fr o m 18 mars, Agneta Ramberg, avd 36 Uppsala, Anders Rydahl, avd 7 Sundsvall, Helén Sandgren-Stenmark, avd 24 Göteborg och Birgit Svärd, avd 25 Norrköping. Jan Löfstrand, avd 16 Linköping var personalrepresentant i förbundsstyrelsen t o m 17 juni. Roger Hemming, avd 13 Borlänge blev ny personalrepresentant fr o m 16 september. Verkställande utskottet har under året bestått av Ninel Jansson, Lars-Anders Häggström och Tommy Tillgren. Förbundsstyrelsen har under året haft 16 protokollförda sammanträden varav 5 per capsulam. Verkställande utskottet har haft 24 protokollförda möten. Protokollsekreterare har under året varit Gustaf Holmlund. Förbundets revisorer har varit Inger Persson, avd 21 Västerås, Ann-Christin Liljeros, avd 24 Göteborg och Sonja Sennevall, avd 1 Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Illustration 9

11 ALLMÄNT Förbundets anställda FÖRBUNDSHUSET VU-enheten Holmlund Gustaf förbundssekreterare/enhetschef Carlén Stefan utredare Englesson Sven ombudsman/fackligt politiska och internationella frågor Gustavsson Per administratör, medlemsstatistik Lindberg Sven pressombudsman Sandelin Ritva VU-sekreterare Sjöberg Per-Roland ombudsman Vedin Ulrika utredare Ödmark Jan ombudsman Österlund Kathrin utredare Administrativa enheten Lundqvist Sten ekonomichef/enhetschef Albertsson Annelie administratör (t o m 28 feb) Andersson-Ahlbom Annica administratör, avtal/medlem Andersson Johan internkonsult Bjurholt Ann administratör, avtal/medlem Gestblom Mirja administratör, bokföring/tjänstebilar Heintz Anki redovisningsansvarig Holmberg Carina administratör, kontorsservice (fr o m 1 april) Isaksson Peter administratör, kontorsservice (1 mars-9 april) Larsson Hanna administratör, bokföring/a-kasseredovisning Lövkvist Johan administratör, avtal/medlem fr o m 1 mars (kontorsservice t o m 28 feb) Nilsson Anders administratör, avtal/medlem Von Schmalensee Björn administratör, kontorsservice Förhandlingsenheten Sjöblom Björn avtalssekreterare/ enhetschef Eriksson Stefan ombudsman Ekdahl Jennifer sekreterare Fahlander Jannika ombudsman Haataja John ombudsman Håkansson Johnny ombudsman Lindgren Jan ombudsman Ohlson Monika ombudsman Persson Alf-Göran ombudsman Segel Mikael ombudsman Stenljung Perolof ombudsman Personalenheten Isakson Marianne personal- och IT chef/enhetschef Albertsson Annelie löneadministratör (fr o m 1 mars) Börsum Astrid personalsekreterare (föräldraledig hela året) Flemström Tord datatekniker Johansson Gertrud löneadministratör (t o m 1 maj) Magnusson Nea löneadministratör (fr o m 1 mars) Roos Karin vik personalsekreterare (fr o m 20 sept) Röjestål Linda vik personalsekreterare (t o m 30 sept) Studie- och informationsenheten Jönsson Lars enhetschef (fr o m 5 nov) Andersson Madelene administratör, studier/konferenser Blomgren-Helldin Åsa grafisk formgivare Forsell Hans webbredaktör Gezelius Sara informationsombudsman (fr o m 5 nov, enhetschef t o m 4 nov) Grönberg Lennart studieombudsman (fr o m 1 nov) Isaksson Karin studieombudsman (t o m 8 aug) Renberg Kristina administratör, studier/konferenser Wessman Monica administratör, studier/konferenser (tjänstledig 1 jan - 31 maj, föräldraledig 1 jun - 31 dec) Handelsnytt Bergman Tuve redaktör Estrabaut Lisa sekreterare Rudh Sofie redaktör Sundahl Ingela redaktör AVDELNINGARNA Avd 1 Malmö Nilsson Christer 1:e ombudsman Alneborn Veronica ombudsman Calling Karl-Erik ombudsman Johansson Gunilla ombudsman Karlsson Lena ombudsman Lindbäck Jerry ombudsman Persson Bertil ombudsman Rasby Pia ombudsman (fr o m 1 aug) Tunryd Merja ombudsman Avd 3 Halmstad Mann Elsie 1:e ombudsman (fr o m 1 dec) Jönsson Lars 1:e ombudsman (t o m 30 nov) Andersson Mikael ombudsman Törnblom Lars ombudsman Avd 4 Kristianstad Lydin Gunnar 1:e ombudsman Andersson Ann-Christine ombudsman 10

12 ALLMÄNT Eliasson Jan ombudsman Karlsson Annelie ombudsman Avd 5 Kramfors Bostedt Margaretha 1:e ombudsman Isaksson Karin ombudsman (9 aug-30 nov) Pohjola Susanne ombudsman (t o m 9 aug) Avd 6 Helsingborg Nilsson Lennart 1:e ombudsman Andersson Mogens ombudsman Pohjola Susanne ombudsman (fr o m 10 aug) Rasby Pia ombudsman (t o m 31 juli) Welander Ann-Margret ombudsman Avd 7 Sundsvall Jonsson Jan-Christer 1:e ombudsman Persson Mikael ombudsman Avd 8 Eskilstuna Johansson Leif 1:e ombudsman Nilsson Madeleine ombudsman (föräldraledig hela året) Bergström Hans vik ombudsman Avd 9 Jönköping Håkansson Hans-Olof 1:e ombudsman Hammarlund Carl-Johan ombudsman Henning GunnBritt ombudsman Avd 10 Trollhättan Hedlund Ankie 1:e ombudsman (fr o m 1 aug) Johansson Ronny 1:e ombudsman (pension 31 juli) Kjellberg Tony ombudsman Nyholm Gitte ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 11 Örebro Åsgård-Larsson Agneta 1:e ombudsman Abrahamsson Ann ombudsman Drott Christer ombudsman Avd 12 Borås Frostebring Christina 1:e ombudsman Nilsson Jerker ombudsman Nilsson Anna-Maria ombudsman Avd 13 Borlänge Andersson Daniel 1:e ombudsman (fr o m 1 dec) Eva Dahlin ombudsman (fr o m 1 augusti) Hemming Roger ombudsman (1:e ombudsman t o m 30 nov) Wikars Kent ombudsman Avd 14 Skövde Hedlund Bror 1:e ombudsman Rönn Christer ombudsman Werbitsch Pierre ombudsman Avd 15 Visby Karlsson Ann Marie 1:e ombudsman Avd 16 Linköping Lindh Ulf 1:e ombudsman Isaksson Karin ombudsman (fr o m 1 dec) Löfstrand Jan ombudsman Mann Elsie ombudsman (t o m 30 nov) Söderhjelm Gunnar ombudsman Avd 17 Karlstad Magnusson Christer 1:e ombudsman Brenne Anita ombudsman Dalkarls Anette ombudsman Pehrsson Bror ombudsman (pension 1 mars) Avd 19 Gävle Södergren Rita 1:e ombudsman Abrahamsson Sylvia ombudsman Avd 20 Stockholm Bergström Anita 1:e ombudsman Björkman Ewa ombudsman (fr o m 1 augusti) Boberg Hans ombudsman Byberg Solveig ombudsman Ekman Jimmy ombudsman Falk Karin ombudsman Isaksson Stina ombudsman (fr o m 1 aug) Grönberg Lennart ombudsman (t o m 31 okt) Gustavsson Jörgen ombudsman (t o m 16 aug) Holm Thomas ombudsman Lilja Anki ombudsman (fr o m 1 aug) Palmetzhofer Linda ombudsman (föräldraledig 19 apr-31 okt) Rosengren Hans ombudsman Rosman Anita ombudsman Staake Eva ombudsman Strömberg Gunnel ombudsman Söderström Thomas ombudsman (18 feb 31 dec) Tollman Peter ombudsman Tärnström Eva ombudsman Vasquez-Sandoval Arturo ombudsman (tj ledig t o m 1 aug) Avd 21 Västerås Hedlund Gunnel 1:e ombudsman Lindberg Rune ombudsman Söderman Sören ombudsman Avd 22 Söderhamn Jarslet Lars ombudsman (1:e ombudsman t o m feb) Christer Kolde ombudsman (fr o m 1 augusti) Svedberg Rikard ombudsman 11

13 ALLMÄNT Avd 24 Göteborg Eliasson Dennis 1:e ombudsman Abrahamsson Ulla-Britt ombudsman Hessel Anna-Karin ombudsman Holgersson Christina ombudsman Karlsson Leif ombudsman Lindström Jens ombudsman (fr o m 1 augusti) Mevander Bo ombudsman Olsson Anne ombudsman Persson Peter ombudsman Avd 25 Norrköping Tollman Carina 1:e ombudsman Elwing Pia ombudsman Gunnarsson Siwert ombudsman (pension 31 maj) Johansson Stefan ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 36 Uppsala Hedgren Mats 1:e ombudsman Gustavsson Jörgen ombudsman (16 aug-31 dec) Mellin Kenneth ombudsman Enström-Johansson Eva ombudsman Avd 39 Skellefteå Karlsson Inga-Lis 1:e ombudsman Markstedt Bengt ombudsman Ej placerade Westergren Pia Frisk Kerstin Henevall Ann-Louise Avd 28 Luleå Gideonsson Susanna 1:e ombudsman Arnqvist Martin ombudsman Lodén Anders ombudsman Avd 30 Malmberget Tina Kent 1:e ombudsman Avd 31 Växjö Krüger Kenneth 1:e ombudsman Fedeli Massimo ombudsman Sjödin Tuula ombudsman Svanborg Kristina ombudsman Avd 32 Östersund Danielsson Solveig 1:e ombudsman Lilja Rolf ombudsman Avd 34 Umeå Nilsson Tage 1:e ombudsman Holmgren Kent ombudsman 12

14 Förbundets kompetensutveckling ALLMÄNT Under året har avtalsrörelsen ägt rum varför inte ett lika stort antal utbildningar genomförts jämfört med tidigare år. I den strategi om vidareutbildning som personalkommittén har utarbetat inom olika verksamhetsområden har under året genomförts den första delen i en av de tre planerade arbetsrättsutbildningar, som samtliga lokala ombudsmän med några års arbetslivserfarenhet skall genomgå. Kursen är uppdelad på två tredagars tillfällen och anordnas av förhandlingsenheten i samverkan med LO-TCO Rättsskydd. Vidareutbildning inom beteendefrågor har skett för 20 lokalt placerade ombudsmän som deltagit i den två dagars specialinriktade utbildningen i beteenden kopplat till ombudsmannarollen. Försäkringsutbildning har genomförts med lokalt placerade ombudsmän vid tre regionala funktionärskonferenser. Ombudsmän har på funktionärsöverläggningen fått en genomgång i diskrimineringsfrågor och i likabehandling inför förbundets satsning på mångfaldsfrågor. Förhandlingsenheten har genomgått en tvådagars utbildning om att läsa och förstå bokslut. Två centralt placerade ombudsmän har förbättrat sina språkkunskaper efter att ha deltagit i LOs elva dagars långa specialkurs i engelska för ombudsmän. Två centrala ombudsmän har i slutet av året påbörjat LO-TCO Rättsskydds nio dagars kvalificerade fortbildning i arbetsrätt. Ett par ombudsmän och en administratör har deltagit i universitetskurser, exempelvis i juridik och statistik. Många av de administrativa funktionerna på förbundskontoret har medverkat vid nätverksträffar för personal med liknande arbetsuppgifter i de olika LO förbunden. I början av september startades en ny omgång av förbundets ombudsmannautbildning med tolv deltagare. I kursen varvas de nio veckorna av utbildning med praktik ute på avdelningar. Diverse utbildningar för ombudsmän och administratörer på förbundskontoret i Office paketet, ärendehanteringssystemet och Agda PS lönesystem har hållits. 13

15 ALLMÄNT Förbundets IT-verksamhet Under året har i stort datasystemen fungerat tillfredsställande och något totalstopp har ej uppstått. Driftmöten med Softronic har förekommit regelbundet och vid dessa möten har diskuterats olika driftproblem vad gäller Softronics åtagande. Problem i själva driften har förutom medlemssystemet HITS varit försumbara. Tillgängligheten har under kontorstid varit nästan 100 % och totalt inklusive icke kontorstid över 95 %. Detta gäller systemen generellt. I några avdelningar har tillgängligheten vissa korta perioder varit något lägre på grund av problem med kommunikationen från Telenor, men sedan november rättats till. Telenor har haft ett stort fel i Stockholm som under större delen av en dag omöjliggjorde arbete ute i landet. Då förbundskontoret och avdelning 20 Stockholm har fiberförbindelse via Stokab så drabbades dessa inte alls. Softronic har haft ett större haveri beroende på strömavbrott i lokalerna på Ringvägen. Detta haveri uppgick till ca 50 minuter och drabbade främst a-kassan. HITS har fungerat tillfredsställande under året men det förekommer fortfarande brister i framför allt kvalitetssäkring när ändringar sker i programmet. Hemsidan har utvecklats med en helt ny layout och funktion där avdelningarnas hemsida och medlemsinloggningen numera finns i samma webbsida. Det finns en inbyggd koppling för att automatiskt kunna publicera dokument från intranätet på hemsidan. Hemsidan ger också möjlighet att rikta information till de som loggar in. Lanserandet av hemsidan gick helt utan problem och antalet medlemmar som loggade in sig i hemsidan fördubblades. Vid årsskiftet uppgick antalet inloggade till Samtliga avdelningars förtroendevalda har också getts möjlighet att gå in via webben i vårt intranät och på det sättet få tillgång till viss information samt egen mail. Lotus Notes har i övrigt utvecklats genom att ett stort antal nya databaser har tillverkats. A-kassans internetkassa togs i drift under året. Detta innebar att a-kassans hemsida separerades från förbundets hemsida då internetkassan bygger på en köpt produkt gjord för Microsofts plattform. Ekonomigruppen har under året utvärderat olika ekonomisystem och efter noggranna tester valdes X-OR till det ekonomisystem som i slutet av året ersatte Pyramid. Inför införandet av X-OR utbildades lönehandläggare i en tredagars kurs på Runö-skolan. Lönegruppen har under året utarbetat och planerat driftsättandet av AGDA resor webb, vilket har visat sig fungera mycket bra. I samband med att reseräkningssystemet FLEX lades ned under 2002 har det inte funnits något sätt för den enskilde anställde att genom ett program fylla i en resespecifikation utan man har varit hänvisade till manuellt ifyllda blanketter. Detta är nu avhjälpt och ger en betydande kostnadsbesparing. HITS gruppen har haft fyra möten under året där utveckling och fel i HITS har diskuterats. I gruppen ingår Sten Lundqvist, Annica Ahlbom, Ann Bjurholt och Anders Nilsson från förbundskontoret. Från avdelningarna deltar Anja Palm avd 6 Helsingborg, Britt-Marie Grönberg avd 20 Stockholm, Eva Eriksson avd 30, Malmberget Siv Forsberg avd 10 Trollhättan (t o m nov) Lena Johansson avd 24 Göteborg (fr o m dec) och Lena Sirberg avd 22 Söderhamn. LO-data har inbjudit LO förbund som ej är medlemmar i LO data att delta i utvecklingen av ett nytt medlemssystem. Medlemssystemet som ägs av LO-data har demonstrerats i samband med ett möte i gruppen. I december tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn om vi ska överge utvecklingen av vårt nuvarande HITS och gå in i samarbetet med LO-data om ett nytt medlemssystem. Under året har IT-rådet haft ett möte angående IP-telefoni och även besökte HTF som redan infört IPtelefoni. En utredning om införande av IP-telefoni har genomförts och avdelningarna har avgett remissvar. IT-rådet har under året bestått av Marianne Isakson och Sten Lundqvist, förbundskontoret, Lars Jönsson avd 3 Halmstad, Gunnar Lydin avd 4 Kristianstad, Lennart Nilsson avd 6 Helsingborg, Roger Hemming avd 13 Borlänge, Anita Bergström avd 20 Stockholm samt Tord Flemström och Johan Andersson, förbundskontoret som adjungerade. I slutet av året startades tester med videokonferensprogramvara. Testerna avslöjade en del svaga punkter i systemen för överföring av bild och ljud. Testerna kommer att fortgår under

16 ALLMÄNT Personalbokslut PERSONALBILD Av personalbilden framgår data om våra tillsvidareanställda medarbetare/ anställda per Sammanställningen innehåller följande redovisningar: Personalsammansättning per kategori och kön Åldersfördelning per kategori Medelålder per kategori och kön Genomsnittlig anställningstid per kategori och kön 15

17 ALLMÄNT Kompetensutveckling De kompetenshöjande insatser (såsom utbildning, seminarier, arbetsplatsbesök, nätverksträffar m m) som skett internt och externt under 2004 redovisas i nedanstående diagram. Diagrammet visar genomsnittligt antal dagar per medarbetare i varje kategori fördelat på kön. I organisationen förekommer även andra former av kompetensutveckling som exempelvis arbetsrotation, arbetsberikning och arbetsutvidgning. Denna form av kompetensutveckling redovisas dock inte här. Under 2003 hade lokalt placerade ombudsmän i genomsnitt ett högre antal dagar för kompetensutveckling, kvinnor 7,7 dagar och män 8,6 dagar. Det förhållandevis låga antalet dagar under 2004 som redovisas nedan beror på att avtalsrörelsen ägde rum detta år. Därför har dessa ombudsmän varit hårt ansträngda med sina ordinarie arbetsuppgifter. Administratörerna har under året i genomsnitt haft ett högre antal dagar kompetensutveckling per person. Tidsanvändning I tidsanvändningstabellen visas omfattningen av närvaro respektive frånvaro uppdelat per kategori anställda. Förtroendetiden för fackliga uppdrag redovisas inte. Den långa sjukfrånvaron har ökat något för ombudsmän från förra året. För lokala ombudsmän har den höjts från 5,9 % till 6,3 %. Däremot har den korta sjukfrånvaron sänkts både för administratörer och lokala ombudsmän Tidsanvändning procentuell fördelning Omb Omb Adm fk centralt lokalt % % % Arbetad tid 78,5 85,2 79,0 Föräldraledighet 4,9 0,3 2,0 Semester 8,7 9,6 8,3 Sjukfrånvaro, kort 1,1 0,6 0,8 Sjukfrånvaro, lång 0,8 0,2 6,3 Tjänstledig 0,1 0,1 0,6 VAB 0,8 0,0 0,4 Kompledighet 1,1 2,0 1,4 Studieledighet 0,0 0,0 0,0 Utbildning 3,5 2,0 1,2 Övertid 0,5 0,0 0,0 Summa 100,0 100,0 100,0 16

18 ALLMÄNT Sjukfrånvaro Vi har valt att redovisa sjukfrånvaro fördelat på lång respektive kort sjukfrånvaro. Vid kort sjukfrånvaro redovisas sjukdagar till och med dag 14, vid lång sjukfrånvaro från och med den 15:e sjukdagen. Sjukfrånvaro redovisas på följande sätt: Total sjukfrånvaro fördelat på sjukfrånvaro period och kategori, redovisas i antal timmar. Total sjukfrånvaro fördelat på sjukfrånvaroperiod och kategori samt kön, redovisas i antal timmar. Total sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp och kategori samt kön, redovisas i procent. 17

19 18

20 HANDELS VÅR ORGANISATION Visioner utan handling är bara drömmar. Handling utan visioner är bara tidsfördriv. Visioner i kombination med handling kan förändra världen. 19

21 HANDELS VÅR ORGANISATION Våra fyra ledstjärnor 1. Handels ska ge samma service till alla medlemmar Det likvärdiga medlemskapet 2. Handels ska finnas på arbetsplatsen Nära, kompetenta och pådrivande i verksamhetsfrågor 3. Handels ska snabbt fånga upp viktiga frågor och problemställningar och åstadkomma resultat 4. Handels ska ha en administration med god kvalitet och hög effektivitet 20

22 Många medlemmar ett starkt förbund HANDELS VÅR ORGANISATION MEDLEMS- UTVECKLINGEN Medlemsantalet totalt vid årets slut innebär att vi för tredje året i följd ökat medlemsantalet, årets ökning blev (2 333) medlemmar. Vi behåller också ställningen som LOs tredje största förbund. Av avdelningarna redovisar samtliga utom en ökat medlemsantal. Av den totala ökningen svarar de tre storstadsavdelningarna för 45 %. Antalet yrkesverksamma medlemmar var ( ) här blev ökningen något lägre eller medlemmar, andelen yrkesverksamma medlemmar är dock oförändrad 87 %. In och utskrivningar har i vanlig ordning varit höga (20 865) respektive (18 685) medlemmar, totalt har således hanterats (39 550) medlemmar. Av de inskrivna var (13 315) nya medlemmar, medan (4 153) kom från andra förbund därav från Tjänstemannafacket HTF 342 (314) medlemmar. Av de utskrivna gick (10 564) till andra förbund därav till HTF (1 813) medlemmar. Medlemmar som utträtt på grund av bristande betalning uppgick till (3 511) således en minskning. Antalet enskilt anslutna till a-kassan stannade på en ökning från föregående år med 398. Gruppen enskilt anslutna utgjorde i förhållande till medlemsantalet 20,8% vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Uppgifter inom parentes avser år VERKSAMHETSBIDRAG Förbundet har under året fördelat verksamhetsbidrag till ett belopp av 2,5 miljoner kronor. Verksamhetsbidraget har haft som syfte att stimulera avdelningar att förstärka basorganisationen med nya firmaklubbar och fackombud. I detta syfte har även verksamhetsbidrag använts till resursförstärkningar i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm. På grund av sjukdom kunde satsningen inte fullföljas i avd 1 Malmö och avd 20 Stockholm. Illustration 21

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2003 03.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll Sid Året som gått 3 Medlemsutveckling 4 Förbundets utvecklingsarbete 5 Kongress 6 Kommunikation och opinion 7 Utbildningar 9 Branschfrågor 14 Kollektivavtal 16 Försäkringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013

Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet. Inför CR 11-12 juni 2013 2012 Verksamhetsberättelse Svenska Elektrikerförbundet Inför CR 11-12 juni 2013 Verksamhetsberättelse är en populärversion av verksamhetsberättelsen med årsredovisning 2012. De kompletta handlingarna med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Det här är Byggnads................ 3 Fackföreningsrörelsen står inför stora utmaningar...................5 Byggnads förbundskontor..........8 Förbundsfullmäktige.............8

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Det här är Byggnads... 3 Så styrs Byggnads...4 Byggnads avdelningar och regioner... 5 Hans Tilly, förbundsordförande...6 Byggnads förbundskontor...9 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Byggettans verksamhet 2009 2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Innehåll sidan Ordförande har ordet...4

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Hundra år av skillnad

Hundra år av skillnad Hundra år av skillnad Handels avdelning 24 Göteborg 1912-2012 innehåll Hundra år av skillnad Ordförande har ordet/ 100 år av kamp, lycka och framgång...4 Handels idag/ Fyra hinder för yrkets utveckling...7

Läs mer