verksamhetsberättelse 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse 2004"

Transkript

1 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handels verksamhetsberättelse 2004 Handelsanställdas förbund Box 1146, Stockholm , fax org nr

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Handelsanställdas förbund 1

3 2

4 Innehåll Förbundets ordförande om år som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 9 Revisorer 9 Förbundets anställda 10 Förbundshuset 10 VU-enheten 10 Administrativa enheten 10 Förhandlingsenheten 10 Personalenheten 10 Studie- och informationsenheten 10 Handelsnytt 10 Avdelningarna 10 Avd 1, 3, 4 10 Avd 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Avd 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, Avd 24, 25, 28, 30, Avd 32, 34, 36, 39 och ej placerade 12 Förbundets kompetensutveckling 13 Förbundets IT-verksamhet 16 Personalbokslut 17 HANDELS - VÅR ORGANISATION Våra fyra ledstjärnor 20 Många medlemmar ett starkt förbund 21 Medlemsutvecklingen 21 Avgiftssystemet? Verksamhetsbidrag 21 Samverkan inom förbundet och med andra förbund 22 Parlamentarisk struktur 23 Medlemskapets innehåll? Det likvärdiga medlemskapet? Medlemsförsäkringar 24 Handels/Folksams försäkringskommitté 24 Utredningar 24 Avtalsförsäkringar 25 Försäkringsnämnder 25 LOs försäkringsutskott 25 Försäkringsrådgivare 25 Medlemskvarten 25 Arbetsskador 25 Ungdomsverksamheten 26 Central verksamhet? Vårträffen 26 Verksamhet 26 Regionträffar 26 Representation 26 Studieverksamhet 27 Information 28 Hemsidan 28 Materialproduktion 28 Förtroendebrevet 28 Handelsnytt 28 Kulturstipendier 29 Semesterstipendier 29 3

5 Fritid 29 HANDELS PÅ ARBETSPLATSEN Kollektivavtal och arbetsrätt - vår styrka 32 Avtalsrörelsen 32 Avtalsbeståndet 32 Avtalstäckning 32 LO-projektet Ordning och reda på arbetsmarknaden 32 Lönepolitik 33 Konflikter 33 Gränslinjefrågor 33 Arbetsrätten 34 LO-TCO Rättsskydd AB 34 Arbetsrätten? Skadestånd 34 Branschutveckling 34 Arbetsplatsutveckling - Medbestämmande 35 Kompetensutveckling 35 Arbetsmiljö 36 Arbetsmiljöverkets säkerhetskrav på 7-Eleven 36 Samverkan med andra organisationer och myndigheter inom arbetsmiljön 36 Lokala skyddsombud 37 Regionala skyddsombudsverksamheten 37 HANDELS I SAMHÄLLET Pressinformation - opinionsbildning 41 Remissyttranden 41 HANDELS I VÄRLDEN Internationellt arbete 44 Handels stöd till uppbyggande av fackföreningar 44 Projekt i Afrika 44 Projekt Litauen 44 Projekt Sydkore 44 Projekt Sydostasien 44 Projekt Vietnam 44 Projekt om etisk handel 45 Kampanjen Rena kläder 45 Förbundets Internationella kontaktombud 45 Nordiskt 45 Nordiska Samarbetskommittén 45 Nordiska Handels 45 Internationellt - Frisörer 45 Sociala dialogen - Frisörprojekt EU 45 Övrig nordisk och internationell representation 45 Bokslut 00 Revisionsberättelse 00 SLUTORD Tabellbilagor 00 A-Kassans verksamhetsberättelse 00 Fackligt-politiskt arbete 40 Socialdemokraternas mellankongress 40 Val i Europaparlamentet 40 4

6 Förbundets ordförande om det år som gått ALLMÄNT Frysta minimilöner i tre år det var vad handelsarbetsgivarna erbjöd sina anställda när avtalsrörelsen inleddes. Därför såg utsikterna för att nå en uppgörelse synnerligen dystra ut i början på året. Men 2004 års avtalsrörelse ledde inte till några uppslitande strider. Detta trots att arbetsgivarna länge höll fast vid sitt orimliga utgångsbud. Men det lönebudet hamnade där de hör hemma, nämligen i papperskorgen. Lägstalönerna höjdes, Sveriges bästa OB-tillägg blev kvar oförändrade liksom de anställdas avgörande inflytande över hur lönerna fördelas lokalt. De handelsanställda fick också mer än de som arbetar i industrin vilket låg helt i linje med den låglönesatsning som alla LO-förbund kommit överens om. Det var också för första gången på väldigt länge som Handelsanställdas förbund och Svensk Handel kunde sluta ett kollektivavtal i regelrätta förhandlingar utan medlare. Men utan strider blev medias bevakning av årets avtalsrörelse förhållandevis blygsam. Publicitet var givetvis inte det viktiga utan huvudsaken var att Handels fick ett bra avtal. Men utan konflikter och strider blir det ingen exponering i media. Därför blev det en extra stor uppgift för förbundet att sprida information om att lönerna inte höjs med automatik eller genom någon slags lagstiftning. Budskapet var att det är det faktum att vi är så många som ger oss vår styrka i förhandlingarna med arbetsgivarna. Handels är LOs tredje största förbund men det behövs fler medlemmar som delar på kostnaderna för allt nödvändigt arbete som utförs både centralt på förbundskontoret och lokalt ute på avdelningar och arbetsplatser. Och det verkar många ha insett eftersom antalet medlemmar i Handelsanställdas förbund när verksamhetsåret var till ända uppgick till Det var en ökning under år 2004 med medlemmar vilket kan jämföras med år 2003 då vi gladde oss åt att antalet medlemmar växte med Våra problem i avtalsrörelsen framstod som rätt futtiga när vi tog del av vad de handelsanställda i USA stred för. Handels amerikanska systerförbund UFCW United Food and Illustration Commercial Workers Union, strejkade i södra Kalifornien i flera månader för att de anställda ska få behålla sin och familjens ofta enda sjukförsäkring, behålla pensionerna på den nivå som anges i nu gällande avtal samt att de nyanställda inte skulle få sänkta ingångslöner. Betydelsen av att ha ett kollektivavtal som gäller alla anställda, inte bara de fackligt organiserade, kunde inte illustreras bättre. Men som det nu är i USA så kunde facket hamna i den märkliga situation där arbetsgivarna helt plötsligt sade upp alla ingångna avtal. Handels gav UFCW

7 ALLMÄNT dollar i strejkstöd men en bit in på 2004 var vårt amerikanska systerförbund till slut ändå tvunget att ge upp och samtidigt se slaget förlorat i en lång rad viktiga frågor. EU-kommissionen och dess centralbyråkrater kom under året med ett nytt tjänstedirektiv. Grundstenen i förslaget var att utländska företag och dess personal som erbjuder tjänster i ett annat land skulle följa de regler som gäller i det egna hemlandet istället för de lagar och avtal som gäller i det nya land där man tänker vara verksam. Det skulle betyda att företag som etablerat sig i ett låglöneland skulle få rätten att använda det landets löner och arbetsvillkor istället för de avtal och lagar som gäller för alla andra på arbetsmarknaden i det nya landet. Dessutom skulle alla tvister som kunde uppkomma lösas i företagets hemland. Kort sagt skulle det nya tjänstedirektivet få orimliga konsekvenser och skapa kaos på arbetsmarknaden. De nordiska fackförbunden agerade därför i vår fackföreningsinternational UNI och fick stora förbund runt om i Europa att ändra sin från början försiktig positiva inställning. UNI ändrade sin argumentering på närmare 75 punkter. UNIs skrivningar blev sedan en effektiv moteld mot alla argument som direktivförslagets alla förespråkare presenterade. Resultatet blev att processen avstannade och att förslaget till tjänstedirektiv nu omarbetas i grunden. Den 13 juni var det val till EU-parlamentet. Det blev ingen vänstermajoritet. Men Handels bidrog starkt till att en EU-kritisk (s)-kandidat Anna Hedh blev inkryssad trots att hon placerats som nummer 31 på baksidan av socialdemokraternas valsedel. Därmed fick Handels en socialdemokratisk och samtidigt EU-kritisk representant i parlamentet. Inom handeln fortsatte den ständigt pågående strukturomvandlingen. Sett i backspegeln kan man konstatera att bara en tredjedel av personalen på en stormarknad finns kvar jämfört med för tio år sedan. Konkurrensen har hårdnat och samtidigt som det skapas nya jobb försvinner ännu fler. Arbetslösheten fortsatte därför att vara det största samhällsproblemet och ingen vändning fanns i sikte under Och de arbetslösa handelsmedlemmarna blev fler jämfört med året innan. Att det inte blev fler i arbete var det stora politiska misslyckandet under detta år. Däremot kunde förbundet glädja sig åt att regeringen äntligen tillsatte en utredning om rätt till heltid som omedelbart började arbeta. Till slut måste man konstatera att verksamhetsåret 2004 präglades av arbetet med att följa upp och se till så att alla beslut från kongressen 2001 verkställs. Till nästa kongress måste allt det förbundet beslutat vara klart och avslutat. För kongressåret 2006 fyller förbundet 100 år vilket innebär att kongressen inte bara är en i raden utan avstampet för de kommande ett hundra åren. Plats för piktur Ninel Jansson Förbundsordförande 6

8 ALLMÄNT Överstyrelsen Illustration Överstyrelsen har haft följande sammansättning under året: Avd 1 Malmö Therese Möller Magnus Möller Avd 3 Halmstad Kerstin Zander Avd 4 Kristianstad Michael Sjörén Avd 5 Kramfors Christina Bäckman Avd 6 Helsingborg Gunnel Tegnér Avd 7 Sundsvall Elisabeth Hjort Avd 8 Eskilstuna Matz Rydstedt Avd 9 Jönköping Marie Söderqvist Avd 10 Trollhättan Anita I Andersson, Jane Larzon fr o m 31 mars Avd 11 Örebro Rose-Marie Johansson Avd 12 Borås Jan Brobjer Avd 13 Borlänge Inger Sjöstrand Avd 14 Skövde Viola Olofsson Avd 15 Visby Gun-Britt Andreeff Avd 16 Linköping Ingeman Svensson, Dan Nilsson fr o m 31 mars Avd 17 Karlstad Birgitta Olsson Avd 19 Gävle Lena Nyman Avd 20 Stockholm Annika de Klonia, Kathe Nilsson, Annette Wikberger Avd 21 Västerås Anette Andersson Avd 22 Söderhamn Lillemor Svensson Avd 24 Göteborg Eva Calderon och Christina Jungevi Avd 25 Norrköping Eva Hallin Avd 28 Luleå Hans Rönnbäck, Arja Kantomaa fr o m 1 september Avd 30 Malmberget Mary Niva Avd 31 Växjö Christel Kuparinen Avd 32 Östersund Örjan Lindberg, Ann-Charlotte Arnqvist fr o m 3 november Avd 34 Umeå Lars-Olof Sandström, Maria Vängbo fr o m 8 april Avd 36 Uppsala Aranka Axelsson Avd 39 Skellefteå Nancy Andersson I överstyrelsen ingår även förbundsstyrelsens 13 ordinarie ledamöter. Överstyrelsen har haft ett ordinarie sammanträde den 28 maj på Lastberget i Bålsta. Vid mötet behandlades verksamhetsberättelsen för 2003 samt revisorernas berättelse. Överstyrelsen beslutade att inför förbundskongressen tillstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret. 7

9 ALLMÄNT MÅLDOKUMENTET FÖR OCH PRIORITERAD VERKSAMHET FÖR ÅR 2005 Prioriterad verksamhet och verksamhetsmål för 2005 behandlades. Förslaget har lagts upp utifrån kongressens prioriteringar. Överstyrelsen beslutade ställa sig bakom förslaget till måldokument för och prioriterad verksamhet för år RAPPORT FRÅN AVTALSRÖRELSEN ÅR 2004 Överstyrelsen fick en rapport över avtalsrörelsen för 2004 som blev en fantastisk framgång för Handels. Avtalsrörelsen var väl planerad och på alla våra stora avtalsområden tecknades nya avtal. BILDANDE AV EN NY AVDELNING, HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND AVD 26 GÄVLE Överstyrelsen beslutade att en ny avdelning, Handelsanställdas förbund avdelning 26 Gävle, bildas per den 1 januari 2005 genom att avdelningarna 19 Gävle och 22 Söderhamn slås samman. FÖRBUNDETS PLACERINGS- REGLEMENTE Överstyrelsen fastställde förslaget till omarbetat placeringsreglemente för förbundet som i enlighet med tidigare år följer LOs etiska regler för kapitalplaceringar. RAPPORT FRÅN ARBETET I DEN PARLAMENTARISKA UTREDNINGEN Överstyrelsen informerades om den pågående utredningen som tillsattes av förbundsstyrelsen i juni KOMPLETTERINGSVAL AV SUPPLEANTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Överstyrelsen utsåg Kerry Johansson avd 1 Malmö som 2:e suppleant för styrelseledamoten Therese Möller avd 1 Malmö och Michael Sjörén avd 4 Kristianstad som 3:e suppleant för henne. Jane Larzon avd 10 Trollhättan utsågs till 2:e suppleant för styrelseledamoten Lennart Bäck avd 12 Borås och Viola Olofsson avd 14 Skövde som hans 3:e suppleant. 8

10 Förbundsstyrelsen Verkställande utskottet ALLMÄNT Revisorer Förbundsstyrelsen har under året haft följande sammansättning: Ninel Jansson, Lars-Anders Häggström, Tommy Tillgren, Maria Bosdotter samtliga Stockholm, Urban Dahlgren, avd 34 Umeå, Lennart Bäck, avd 12 Borås, Gunilla Karlsson, avd 19 Gävle, Richard Nilsson, avd 1 Malmö t o m 17 februari, Therese Möller, avd 1 Malmö fr o m 18 mars, Agneta Ramberg, avd 36 Uppsala, Anders Rydahl, avd 7 Sundsvall, Helén Sandgren-Stenmark, avd 24 Göteborg och Birgit Svärd, avd 25 Norrköping. Jan Löfstrand, avd 16 Linköping var personalrepresentant i förbundsstyrelsen t o m 17 juni. Roger Hemming, avd 13 Borlänge blev ny personalrepresentant fr o m 16 september. Verkställande utskottet har under året bestått av Ninel Jansson, Lars-Anders Häggström och Tommy Tillgren. Förbundsstyrelsen har under året haft 16 protokollförda sammanträden varav 5 per capsulam. Verkställande utskottet har haft 24 protokollförda möten. Protokollsekreterare har under året varit Gustaf Holmlund. Förbundets revisorer har varit Inger Persson, avd 21 Västerås, Ann-Christin Liljeros, avd 24 Göteborg och Sonja Sennevall, avd 1 Malmö. Dessutom har auktoriserade revisorn Sune Johnson, Stockholm deltagit i granskningsarbetet. Illustration 9

11 ALLMÄNT Förbundets anställda FÖRBUNDSHUSET VU-enheten Holmlund Gustaf förbundssekreterare/enhetschef Carlén Stefan utredare Englesson Sven ombudsman/fackligt politiska och internationella frågor Gustavsson Per administratör, medlemsstatistik Lindberg Sven pressombudsman Sandelin Ritva VU-sekreterare Sjöberg Per-Roland ombudsman Vedin Ulrika utredare Ödmark Jan ombudsman Österlund Kathrin utredare Administrativa enheten Lundqvist Sten ekonomichef/enhetschef Albertsson Annelie administratör (t o m 28 feb) Andersson-Ahlbom Annica administratör, avtal/medlem Andersson Johan internkonsult Bjurholt Ann administratör, avtal/medlem Gestblom Mirja administratör, bokföring/tjänstebilar Heintz Anki redovisningsansvarig Holmberg Carina administratör, kontorsservice (fr o m 1 april) Isaksson Peter administratör, kontorsservice (1 mars-9 april) Larsson Hanna administratör, bokföring/a-kasseredovisning Lövkvist Johan administratör, avtal/medlem fr o m 1 mars (kontorsservice t o m 28 feb) Nilsson Anders administratör, avtal/medlem Von Schmalensee Björn administratör, kontorsservice Förhandlingsenheten Sjöblom Björn avtalssekreterare/ enhetschef Eriksson Stefan ombudsman Ekdahl Jennifer sekreterare Fahlander Jannika ombudsman Haataja John ombudsman Håkansson Johnny ombudsman Lindgren Jan ombudsman Ohlson Monika ombudsman Persson Alf-Göran ombudsman Segel Mikael ombudsman Stenljung Perolof ombudsman Personalenheten Isakson Marianne personal- och IT chef/enhetschef Albertsson Annelie löneadministratör (fr o m 1 mars) Börsum Astrid personalsekreterare (föräldraledig hela året) Flemström Tord datatekniker Johansson Gertrud löneadministratör (t o m 1 maj) Magnusson Nea löneadministratör (fr o m 1 mars) Roos Karin vik personalsekreterare (fr o m 20 sept) Röjestål Linda vik personalsekreterare (t o m 30 sept) Studie- och informationsenheten Jönsson Lars enhetschef (fr o m 5 nov) Andersson Madelene administratör, studier/konferenser Blomgren-Helldin Åsa grafisk formgivare Forsell Hans webbredaktör Gezelius Sara informationsombudsman (fr o m 5 nov, enhetschef t o m 4 nov) Grönberg Lennart studieombudsman (fr o m 1 nov) Isaksson Karin studieombudsman (t o m 8 aug) Renberg Kristina administratör, studier/konferenser Wessman Monica administratör, studier/konferenser (tjänstledig 1 jan - 31 maj, föräldraledig 1 jun - 31 dec) Handelsnytt Bergman Tuve redaktör Estrabaut Lisa sekreterare Rudh Sofie redaktör Sundahl Ingela redaktör AVDELNINGARNA Avd 1 Malmö Nilsson Christer 1:e ombudsman Alneborn Veronica ombudsman Calling Karl-Erik ombudsman Johansson Gunilla ombudsman Karlsson Lena ombudsman Lindbäck Jerry ombudsman Persson Bertil ombudsman Rasby Pia ombudsman (fr o m 1 aug) Tunryd Merja ombudsman Avd 3 Halmstad Mann Elsie 1:e ombudsman (fr o m 1 dec) Jönsson Lars 1:e ombudsman (t o m 30 nov) Andersson Mikael ombudsman Törnblom Lars ombudsman Avd 4 Kristianstad Lydin Gunnar 1:e ombudsman Andersson Ann-Christine ombudsman 10

12 ALLMÄNT Eliasson Jan ombudsman Karlsson Annelie ombudsman Avd 5 Kramfors Bostedt Margaretha 1:e ombudsman Isaksson Karin ombudsman (9 aug-30 nov) Pohjola Susanne ombudsman (t o m 9 aug) Avd 6 Helsingborg Nilsson Lennart 1:e ombudsman Andersson Mogens ombudsman Pohjola Susanne ombudsman (fr o m 10 aug) Rasby Pia ombudsman (t o m 31 juli) Welander Ann-Margret ombudsman Avd 7 Sundsvall Jonsson Jan-Christer 1:e ombudsman Persson Mikael ombudsman Avd 8 Eskilstuna Johansson Leif 1:e ombudsman Nilsson Madeleine ombudsman (föräldraledig hela året) Bergström Hans vik ombudsman Avd 9 Jönköping Håkansson Hans-Olof 1:e ombudsman Hammarlund Carl-Johan ombudsman Henning GunnBritt ombudsman Avd 10 Trollhättan Hedlund Ankie 1:e ombudsman (fr o m 1 aug) Johansson Ronny 1:e ombudsman (pension 31 juli) Kjellberg Tony ombudsman Nyholm Gitte ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 11 Örebro Åsgård-Larsson Agneta 1:e ombudsman Abrahamsson Ann ombudsman Drott Christer ombudsman Avd 12 Borås Frostebring Christina 1:e ombudsman Nilsson Jerker ombudsman Nilsson Anna-Maria ombudsman Avd 13 Borlänge Andersson Daniel 1:e ombudsman (fr o m 1 dec) Eva Dahlin ombudsman (fr o m 1 augusti) Hemming Roger ombudsman (1:e ombudsman t o m 30 nov) Wikars Kent ombudsman Avd 14 Skövde Hedlund Bror 1:e ombudsman Rönn Christer ombudsman Werbitsch Pierre ombudsman Avd 15 Visby Karlsson Ann Marie 1:e ombudsman Avd 16 Linköping Lindh Ulf 1:e ombudsman Isaksson Karin ombudsman (fr o m 1 dec) Löfstrand Jan ombudsman Mann Elsie ombudsman (t o m 30 nov) Söderhjelm Gunnar ombudsman Avd 17 Karlstad Magnusson Christer 1:e ombudsman Brenne Anita ombudsman Dalkarls Anette ombudsman Pehrsson Bror ombudsman (pension 1 mars) Avd 19 Gävle Södergren Rita 1:e ombudsman Abrahamsson Sylvia ombudsman Avd 20 Stockholm Bergström Anita 1:e ombudsman Björkman Ewa ombudsman (fr o m 1 augusti) Boberg Hans ombudsman Byberg Solveig ombudsman Ekman Jimmy ombudsman Falk Karin ombudsman Isaksson Stina ombudsman (fr o m 1 aug) Grönberg Lennart ombudsman (t o m 31 okt) Gustavsson Jörgen ombudsman (t o m 16 aug) Holm Thomas ombudsman Lilja Anki ombudsman (fr o m 1 aug) Palmetzhofer Linda ombudsman (föräldraledig 19 apr-31 okt) Rosengren Hans ombudsman Rosman Anita ombudsman Staake Eva ombudsman Strömberg Gunnel ombudsman Söderström Thomas ombudsman (18 feb 31 dec) Tollman Peter ombudsman Tärnström Eva ombudsman Vasquez-Sandoval Arturo ombudsman (tj ledig t o m 1 aug) Avd 21 Västerås Hedlund Gunnel 1:e ombudsman Lindberg Rune ombudsman Söderman Sören ombudsman Avd 22 Söderhamn Jarslet Lars ombudsman (1:e ombudsman t o m feb) Christer Kolde ombudsman (fr o m 1 augusti) Svedberg Rikard ombudsman 11

13 ALLMÄNT Avd 24 Göteborg Eliasson Dennis 1:e ombudsman Abrahamsson Ulla-Britt ombudsman Hessel Anna-Karin ombudsman Holgersson Christina ombudsman Karlsson Leif ombudsman Lindström Jens ombudsman (fr o m 1 augusti) Mevander Bo ombudsman Olsson Anne ombudsman Persson Peter ombudsman Avd 25 Norrköping Tollman Carina 1:e ombudsman Elwing Pia ombudsman Gunnarsson Siwert ombudsman (pension 31 maj) Johansson Stefan ombudsman (fr o m 1 aug) Avd 36 Uppsala Hedgren Mats 1:e ombudsman Gustavsson Jörgen ombudsman (16 aug-31 dec) Mellin Kenneth ombudsman Enström-Johansson Eva ombudsman Avd 39 Skellefteå Karlsson Inga-Lis 1:e ombudsman Markstedt Bengt ombudsman Ej placerade Westergren Pia Frisk Kerstin Henevall Ann-Louise Avd 28 Luleå Gideonsson Susanna 1:e ombudsman Arnqvist Martin ombudsman Lodén Anders ombudsman Avd 30 Malmberget Tina Kent 1:e ombudsman Avd 31 Växjö Krüger Kenneth 1:e ombudsman Fedeli Massimo ombudsman Sjödin Tuula ombudsman Svanborg Kristina ombudsman Avd 32 Östersund Danielsson Solveig 1:e ombudsman Lilja Rolf ombudsman Avd 34 Umeå Nilsson Tage 1:e ombudsman Holmgren Kent ombudsman 12

14 Förbundets kompetensutveckling ALLMÄNT Under året har avtalsrörelsen ägt rum varför inte ett lika stort antal utbildningar genomförts jämfört med tidigare år. I den strategi om vidareutbildning som personalkommittén har utarbetat inom olika verksamhetsområden har under året genomförts den första delen i en av de tre planerade arbetsrättsutbildningar, som samtliga lokala ombudsmän med några års arbetslivserfarenhet skall genomgå. Kursen är uppdelad på två tredagars tillfällen och anordnas av förhandlingsenheten i samverkan med LO-TCO Rättsskydd. Vidareutbildning inom beteendefrågor har skett för 20 lokalt placerade ombudsmän som deltagit i den två dagars specialinriktade utbildningen i beteenden kopplat till ombudsmannarollen. Försäkringsutbildning har genomförts med lokalt placerade ombudsmän vid tre regionala funktionärskonferenser. Ombudsmän har på funktionärsöverläggningen fått en genomgång i diskrimineringsfrågor och i likabehandling inför förbundets satsning på mångfaldsfrågor. Förhandlingsenheten har genomgått en tvådagars utbildning om att läsa och förstå bokslut. Två centralt placerade ombudsmän har förbättrat sina språkkunskaper efter att ha deltagit i LOs elva dagars långa specialkurs i engelska för ombudsmän. Två centrala ombudsmän har i slutet av året påbörjat LO-TCO Rättsskydds nio dagars kvalificerade fortbildning i arbetsrätt. Ett par ombudsmän och en administratör har deltagit i universitetskurser, exempelvis i juridik och statistik. Många av de administrativa funktionerna på förbundskontoret har medverkat vid nätverksträffar för personal med liknande arbetsuppgifter i de olika LO förbunden. I början av september startades en ny omgång av förbundets ombudsmannautbildning med tolv deltagare. I kursen varvas de nio veckorna av utbildning med praktik ute på avdelningar. Diverse utbildningar för ombudsmän och administratörer på förbundskontoret i Office paketet, ärendehanteringssystemet och Agda PS lönesystem har hållits. 13

15 ALLMÄNT Förbundets IT-verksamhet Under året har i stort datasystemen fungerat tillfredsställande och något totalstopp har ej uppstått. Driftmöten med Softronic har förekommit regelbundet och vid dessa möten har diskuterats olika driftproblem vad gäller Softronics åtagande. Problem i själva driften har förutom medlemssystemet HITS varit försumbara. Tillgängligheten har under kontorstid varit nästan 100 % och totalt inklusive icke kontorstid över 95 %. Detta gäller systemen generellt. I några avdelningar har tillgängligheten vissa korta perioder varit något lägre på grund av problem med kommunikationen från Telenor, men sedan november rättats till. Telenor har haft ett stort fel i Stockholm som under större delen av en dag omöjliggjorde arbete ute i landet. Då förbundskontoret och avdelning 20 Stockholm har fiberförbindelse via Stokab så drabbades dessa inte alls. Softronic har haft ett större haveri beroende på strömavbrott i lokalerna på Ringvägen. Detta haveri uppgick till ca 50 minuter och drabbade främst a-kassan. HITS har fungerat tillfredsställande under året men det förekommer fortfarande brister i framför allt kvalitetssäkring när ändringar sker i programmet. Hemsidan har utvecklats med en helt ny layout och funktion där avdelningarnas hemsida och medlemsinloggningen numera finns i samma webbsida. Det finns en inbyggd koppling för att automatiskt kunna publicera dokument från intranätet på hemsidan. Hemsidan ger också möjlighet att rikta information till de som loggar in. Lanserandet av hemsidan gick helt utan problem och antalet medlemmar som loggade in sig i hemsidan fördubblades. Vid årsskiftet uppgick antalet inloggade till Samtliga avdelningars förtroendevalda har också getts möjlighet att gå in via webben i vårt intranät och på det sättet få tillgång till viss information samt egen mail. Lotus Notes har i övrigt utvecklats genom att ett stort antal nya databaser har tillverkats. A-kassans internetkassa togs i drift under året. Detta innebar att a-kassans hemsida separerades från förbundets hemsida då internetkassan bygger på en köpt produkt gjord för Microsofts plattform. Ekonomigruppen har under året utvärderat olika ekonomisystem och efter noggranna tester valdes X-OR till det ekonomisystem som i slutet av året ersatte Pyramid. Inför införandet av X-OR utbildades lönehandläggare i en tredagars kurs på Runö-skolan. Lönegruppen har under året utarbetat och planerat driftsättandet av AGDA resor webb, vilket har visat sig fungera mycket bra. I samband med att reseräkningssystemet FLEX lades ned under 2002 har det inte funnits något sätt för den enskilde anställde att genom ett program fylla i en resespecifikation utan man har varit hänvisade till manuellt ifyllda blanketter. Detta är nu avhjälpt och ger en betydande kostnadsbesparing. HITS gruppen har haft fyra möten under året där utveckling och fel i HITS har diskuterats. I gruppen ingår Sten Lundqvist, Annica Ahlbom, Ann Bjurholt och Anders Nilsson från förbundskontoret. Från avdelningarna deltar Anja Palm avd 6 Helsingborg, Britt-Marie Grönberg avd 20 Stockholm, Eva Eriksson avd 30, Malmberget Siv Forsberg avd 10 Trollhättan (t o m nov) Lena Johansson avd 24 Göteborg (fr o m dec) och Lena Sirberg avd 22 Söderhamn. LO-data har inbjudit LO förbund som ej är medlemmar i LO data att delta i utvecklingen av ett nytt medlemssystem. Medlemssystemet som ägs av LO-data har demonstrerats i samband med ett möte i gruppen. I december tillsattes en utredning med uppgift att göra en översyn om vi ska överge utvecklingen av vårt nuvarande HITS och gå in i samarbetet med LO-data om ett nytt medlemssystem. Under året har IT-rådet haft ett möte angående IP-telefoni och även besökte HTF som redan infört IPtelefoni. En utredning om införande av IP-telefoni har genomförts och avdelningarna har avgett remissvar. IT-rådet har under året bestått av Marianne Isakson och Sten Lundqvist, förbundskontoret, Lars Jönsson avd 3 Halmstad, Gunnar Lydin avd 4 Kristianstad, Lennart Nilsson avd 6 Helsingborg, Roger Hemming avd 13 Borlänge, Anita Bergström avd 20 Stockholm samt Tord Flemström och Johan Andersson, förbundskontoret som adjungerade. I slutet av året startades tester med videokonferensprogramvara. Testerna avslöjade en del svaga punkter i systemen för överföring av bild och ljud. Testerna kommer att fortgår under

16 ALLMÄNT Personalbokslut PERSONALBILD Av personalbilden framgår data om våra tillsvidareanställda medarbetare/ anställda per Sammanställningen innehåller följande redovisningar: Personalsammansättning per kategori och kön Åldersfördelning per kategori Medelålder per kategori och kön Genomsnittlig anställningstid per kategori och kön 15

17 ALLMÄNT Kompetensutveckling De kompetenshöjande insatser (såsom utbildning, seminarier, arbetsplatsbesök, nätverksträffar m m) som skett internt och externt under 2004 redovisas i nedanstående diagram. Diagrammet visar genomsnittligt antal dagar per medarbetare i varje kategori fördelat på kön. I organisationen förekommer även andra former av kompetensutveckling som exempelvis arbetsrotation, arbetsberikning och arbetsutvidgning. Denna form av kompetensutveckling redovisas dock inte här. Under 2003 hade lokalt placerade ombudsmän i genomsnitt ett högre antal dagar för kompetensutveckling, kvinnor 7,7 dagar och män 8,6 dagar. Det förhållandevis låga antalet dagar under 2004 som redovisas nedan beror på att avtalsrörelsen ägde rum detta år. Därför har dessa ombudsmän varit hårt ansträngda med sina ordinarie arbetsuppgifter. Administratörerna har under året i genomsnitt haft ett högre antal dagar kompetensutveckling per person. Tidsanvändning I tidsanvändningstabellen visas omfattningen av närvaro respektive frånvaro uppdelat per kategori anställda. Förtroendetiden för fackliga uppdrag redovisas inte. Den långa sjukfrånvaron har ökat något för ombudsmän från förra året. För lokala ombudsmän har den höjts från 5,9 % till 6,3 %. Däremot har den korta sjukfrånvaron sänkts både för administratörer och lokala ombudsmän Tidsanvändning procentuell fördelning Omb Omb Adm fk centralt lokalt % % % Arbetad tid 78,5 85,2 79,0 Föräldraledighet 4,9 0,3 2,0 Semester 8,7 9,6 8,3 Sjukfrånvaro, kort 1,1 0,6 0,8 Sjukfrånvaro, lång 0,8 0,2 6,3 Tjänstledig 0,1 0,1 0,6 VAB 0,8 0,0 0,4 Kompledighet 1,1 2,0 1,4 Studieledighet 0,0 0,0 0,0 Utbildning 3,5 2,0 1,2 Övertid 0,5 0,0 0,0 Summa 100,0 100,0 100,0 16

18 ALLMÄNT Sjukfrånvaro Vi har valt att redovisa sjukfrånvaro fördelat på lång respektive kort sjukfrånvaro. Vid kort sjukfrånvaro redovisas sjukdagar till och med dag 14, vid lång sjukfrånvaro från och med den 15:e sjukdagen. Sjukfrånvaro redovisas på följande sätt: Total sjukfrånvaro fördelat på sjukfrånvaro period och kategori, redovisas i antal timmar. Total sjukfrånvaro fördelat på sjukfrånvaroperiod och kategori samt kön, redovisas i antal timmar. Total sjukfrånvaro fördelat på åldersgrupp och kategori samt kön, redovisas i procent. 17

19 18

20 HANDELS VÅR ORGANISATION Visioner utan handling är bara drömmar. Handling utan visioner är bara tidsfördriv. Visioner i kombination med handling kan förändra världen. 19

21 HANDELS VÅR ORGANISATION Våra fyra ledstjärnor 1. Handels ska ge samma service till alla medlemmar Det likvärdiga medlemskapet 2. Handels ska finnas på arbetsplatsen Nära, kompetenta och pådrivande i verksamhetsfrågor 3. Handels ska snabbt fånga upp viktiga frågor och problemställningar och åstadkomma resultat 4. Handels ska ha en administration med god kvalitet och hög effektivitet 20

22 Många medlemmar ett starkt förbund HANDELS VÅR ORGANISATION MEDLEMS- UTVECKLINGEN Medlemsantalet totalt vid årets slut innebär att vi för tredje året i följd ökat medlemsantalet, årets ökning blev (2 333) medlemmar. Vi behåller också ställningen som LOs tredje största förbund. Av avdelningarna redovisar samtliga utom en ökat medlemsantal. Av den totala ökningen svarar de tre storstadsavdelningarna för 45 %. Antalet yrkesverksamma medlemmar var ( ) här blev ökningen något lägre eller medlemmar, andelen yrkesverksamma medlemmar är dock oförändrad 87 %. In och utskrivningar har i vanlig ordning varit höga (20 865) respektive (18 685) medlemmar, totalt har således hanterats (39 550) medlemmar. Av de inskrivna var (13 315) nya medlemmar, medan (4 153) kom från andra förbund därav från Tjänstemannafacket HTF 342 (314) medlemmar. Av de utskrivna gick (10 564) till andra förbund därav till HTF (1 813) medlemmar. Medlemmar som utträtt på grund av bristande betalning uppgick till (3 511) således en minskning. Antalet enskilt anslutna till a-kassan stannade på en ökning från föregående år med 398. Gruppen enskilt anslutna utgjorde i förhållande till medlemsantalet 20,8% vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Uppgifter inom parentes avser år VERKSAMHETSBIDRAG Förbundet har under året fördelat verksamhetsbidrag till ett belopp av 2,5 miljoner kronor. Verksamhetsbidraget har haft som syfte att stimulera avdelningar att förstärka basorganisationen med nya firmaklubbar och fackombud. I detta syfte har även verksamhetsbidrag använts till resursförstärkningar i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm. På grund av sjukdom kunde satsningen inte fullföljas i avd 1 Malmö och avd 20 Stockholm. Illustration 21

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Handelsanställdas förbund 1 2 Innehåll Förbundets ordförande om året som gått 5 Överstyrelsen 7 Förbundsstyrelsen - Verkställande utskottet 8 Revisorer 8 Förbundets anställda

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2008

Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handels verksamhetsberättelse 2008 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 foto Denny Lorentzen repro/tryckeri

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Handels kongress den 26 maj 2011:2

Handels kongress den 26 maj 2011:2 Handels kongress den 26 maj 2011:2 Torsdagen den 26 maj 2011 1 (11) Förhandlingarna återupptogs klockan 19.10 Grunden för vårt uppdrag - Medlemskapet rad 36 sid 6 - rad 18 sid 7 Margareta Forss, avd 18

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2017 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 31 Peppdagen, Skellefteå 6 Februari 6-12 Uppsökeri vecka 6 21-23 Steg 4, Umeå 7 Mars 1-2 Valutbildning, Skellefteå 8 16 Avdelningens

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

Handels verksamhetsberättelse 2009

Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handels verksamhetsberättelse 2009 Handelsanställdas förbund Box 1146, 111 81 Stockholm 08-412 68 00, fax 08-10 00 62 org nr 84 60 00-1996 1 foto omslag David Bicho repro/tryckeri

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer