Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning

2

3 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet hade vi över medlemmar för första gången på tio år. Duktiga lokala företrädare och att vi alltid har medlemsnytta i fokus är en del av det vinnande konceptet för ett större och starkare FTF. Vid kongressen 2013 diskuterades flera för branschen och de anställda viktiga framtidsfrågor. Kongressen valde också en ny förbundsstyrelse och jag fick förtroendet att bli FTFs ordförande. Med många kloka kongressbeslut i ryggen, en engagerad förtroendemannakår och många medlemmar kändes det oerhört roligt för den nya styrelsen att sätta i gång att arbeta. Fokus under hösten var avtalsförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen FAO. Förhandlingarna var konstruktiva och resulterade i ett avtal lagom till jul och beslut om att parterna ska jobba tillsammans för minskad stress och lägre sjuktal. Anders Johansson Förbundsstyrelsens ordförande

4 Förbundsstyrelsen Anders Johansson Ordförande Susanna Bergdahl Vice ordförande Susanne Lindberg Vice ordförande Marianne Cederquist Lars Dahl Josefin Deiving Personalrepresentant Carola Ahlberg Anne Furuliden Claes Hansson Göran Hrisanfow Kerstin Kujala Jane Olofsson Revisorer Åsa Thelin (auktoriserad revisor) Håkan Andersson Elisabeth Rudolphie Valberedning Lisbeth Nylén Bakurin Magnus Björk Anna Gramming Mats Kjellgren Helen Lundin Magnus Lögdahl Kristina Ottosson Bengt Samuelsson (sammankallande) Avgångna FS-ledamöter under året Madeleine Bergman (suppleant) Anna Gramming Pernilla Jönsson (suppleant) Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Linda Törnkvist (suppleant) Gert-Ove Zettergren (suppleant) Linda Pettersson Johan Sjöstedt Första halvan av 2013 låg fokus på kongressen i maj. Förbundet fick en ny ordförande, ett nytt presidium och flera nya ansikten i förbundsstyrelsen. Utifrån kongressens beslut och det handlingsprogam som antogs där, fastställde förbundsstyrelsen målområden att jobba med under kongressperioden. Under hösten var det avtalsrörelse med FAO. Ett konkret resultat var att två partsgemensamma arbetsgrupper tillsattes med uppdraget att sprida goda exempel och kunskap om dels jämställda löner, dels hur man minskar stressen i branschen. På KFO-sidan blev det besvärligare, huvudavtalet sades upp efter en långdragen konflikt om utesäljarnas lön på Folksam. Pensionsavtalet med KFO är fortfarande i osäker hamn på grund av bristen på alternativ i planen. A-kassan har varit en stor fråga, nya EU-regler om försäkringsförmedling och Solvensregler rör sig sakteliga framåt. Frågan om provision till försäkringsmäklare orsakade stor debatt. 4

5 Kansliet Stab Björn Lundmark Kanslichef Andreas Westerius Förbundssekreterare Raija Strömberg Serviceavdelningen Britt Bisell Åsa Bjugård Bengt Ericson Camilla Johansson Annelie Möllergren Margaretha Nillgård Anna Söderqvist Birgitta Wrede Utvecklingsavdelningen Josefin Deiving Pegah Fard Anna Forslin Lotta Linderson Foton: sara moritz Kansliet anställde under året två nya ombudsmän, Britt Bisell och Åsa Bjugård. Raija Strömberg återkom från tjänstledighet och fick ansvarar även för it-samordning. Elisabeth Lönnberg visstidsanställdes som ekonomiassistent. Viola Zabeti lämnade sin anställning och någon ersättare för henne hann inte anställas under året. 5

6 Kongress Från riksstämma till kongress FTFs riksstämma ägde rum den maj 2013 på Stockholm Waterfront Congress Centre. 70-talet stämmoombud från FTFs lokalföreningar samlades för att ta beslut om inriktningen för FTFs arbete för den kommande treårsperioden och för att välja en ny förbundsstyrelse. Under riksstämmans första dag togs beslut om nya stadgar för FTF, vilket bland annat innebar att riksstämman bytte namn till kongress. KONGRESSBESLUT I KORTHET Reviderade stadgar Förutom namnbytet, från riksstämma till kongress, gjordes en del andra justeringar i stadgarna. Bland annat avskaffades suppleanter i förbundsstyrelsen och i stället utökades antalet ledamöter till 13 stycken. Det beslutades också om att införa ett årligt förbundsfullmäktige de år det inte hålls kongress. Fullmäktiget får till uppgift att behandla årsredovisning, förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. En annan funktion är att i viktiga frågor vara rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Handlingsprogram På kongressen antogs ett handlingsprogram som stakar ut riktlinjerna för åren I det beskrivs vilka frågor som är prioriterade för förbundet att jobba med. Handlingsprogrammet utgör basen för de prioriteringar FTFs förtroendevalda och anställda gör i sitt arbete. Det är en vägvisare för medlemmar, förtroendevalda och anställda och ger dem kunskap om förbundets grundläggande ställningstaganden. Fem områden ska vara i fokus under kongressperioden: lönesättningen i relation till de alltmer omfattande resultatmätningssystemen, ökad mångfald, minskad stress, bättre möjligheter till kompetensutveckling och ett starkare FTF

7 Ny vision På kongressen togs beslut om en ny vision för FTF. Den nya visionen lyder: FTF skapar mervärde för dig i försäkringsbranschen. Vi står för utvecklande jobb, stöd i förändring och villkor som passar din livssituation Utreda namnbyte FTF är ett otydligt namn. Förkortningen bär inte sig själv, utan kräver en förklaring facket för försäkring och finans. Kongressen beslutade att förbundet ska utreda ett namnbyte för FTF. Motioner 32 motioner hade lämnats in till kongressen. Ett flertal motioner handlade om arbetsmiljö och hälsa. Kongressen beslutade bland annat att beakta utmaningarna i det moderna arbetslivet inför kommande avtalsförhandlingar och se över stödet till 1. Linda Lundin, stämmodelegat från Skandia FTF-förening. 2. Kongressens ordförande Barbro Schönning (Finansförbundet och Marcus Gustavsson (Vision). 3. Linda Pettersson, LF Halland och Ulla-Britt Lundqvist, If. 4. FTFs nyvalde ordförande Anders Johansson gratuleras av Ingolf Lundin. NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE Under kongressens första dag valdes Anders Johansson, Folksam, till ny förbundsordförande för FTF. Han efterträdde Ingolf Lundin som valde att lämna sitt uppdrag efter 16 år. Innan Anders Johansson valdes till ordförande var han ledamot i förbundsstyrelsen i sex år och våren 2012 blev han andre vice ordförande. Jag känner mig glad och stolt över det förtroende som jag har fått. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med den nya förbundsstyrelsen och alla lokalt förtroendevalda i branschen, sa Anders Johansson när valet av honom till ordförande var klart. Hela förbundsstyrelsen finns på sidan 4. Fakta om Anders Född Har jobbat på Folksam sedan 1989, som bland annat produktutvecklare. Uppdrag utöver FTF: Ledamot i TCOs styrelse. Ledamot (arbetstagarrepresentant) i Folksam livs styrelse. Ledamot i styrelsen för Finans- och försäkringsbranschens a-kassa Familj: Gift med Annika. Fyra egna barn, två bonusbarn och två barnbarn. Katten Felix. Fritidsintressen: Idrott gillar att träna men väntar på inspirationen. Musik har fått tillbaka intresset för vinylskivor. Vurmar för sin Amazon 67 som han har vid sommarhuset på Gotland. 7

8 Kongress 1. medlemmar som ofta arbetar utanför arbetsgivarens lokaler. Kongressen diskuterade också mångfaldsfrågor, semestertillägg och integritet på jobbet. Politiska plattformar Medlemsundersökningar som FTF gjort visar att de anställda i försäkringsbranschen upplever sig mer stressade än andra tjänstemän. Framför allt är det känslan av att inte ha inflytande och kontroll över de egna arbetsuppgifterna som stressar. Undersökningar visar också att många medlemmar saknar kontinuerlig kompetensutveckling på jobbet. Det påverkar deras möjligheter att utvecklas i takt med att jobbet förändras och kan leda till stress. På kongressen antogs därför två politiska plattformar: en om minskad stress i branschen och en om vikten av att få utvecklas kontinuerligt i arbetslivet. Plattformarna beskriver kortfattat och på ett övergripande plan hur FTF som förbund ser dessa frågor och vad vi anser behöver göras. Konferensfoton: sara moritz Johan Sjöstedt, stämmodelegat från If FTF-förening, och nyinvald ledamot i förbundsstyrelsen. 2. Avgående vice ordförande Ulla-Britt Lundquist avtackas av Claes Hansson. 3. Paneldebatt med Rikard Josefsson, vd Länsförsäkringar Bank och Marie Ågren, personalchef Skandia. Moderator Unn Edberg, chefredaktör Finansliv. 8

9 Förhandlingar Förhandlingar FTF förhandlar med två arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal: Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO, och Arbetsgivarföreningen KFO. Den större delen av FTFs medlemmar jobbar på bolag som är med i FAO. De medlemmarna omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO. Anställda på Folksam och LO-TCO Rätts-skydd omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och KFO. FAO Kollektivavtal Det avtal som träffades 2011 om lokal lönebild-ning är den största förändringen i kollektivavtalet under de senaste tio åren. Det är lokalt man kommer överens om hur löneprocessen ska se ut och hur stora löneökningarna ska bli. Om de lokala parterna inte blir överens om ett löneavtal finns en stödlösning i avtalet, med regler om hur lönen ska sättas och hur stora löneökningarna ska vara. Varje år tecknar FTF ungefär 50 lokala löneavtal. Stödlösningen har under tre år bara använts två gånger. Det kan ses som ett kvitto på att modellen fungerar väl. Uppfattningen delas av arbetsgivarna. Lokal lönebildning och att stödlösningen ska följa märket är grundläggande principer som parterna är eniga om. Löneprocesser och nivåer på löneökningarna är traditionellt de frågor som brukar vara mest svårlösta i en kollektivavtalsförhandling. Vad som kan hända när man redan i förväg är överens i dessa frågor visade sig under hösten. Inför förhandlingarna bjöd FTF in till medlemsmöten. Ombudsmän och förbundsstyrelseledamöter Förbundsjurist Anna Söderqvist träffar FTF-medlemmar på LFAB och LF Stockholm. höll tillsammans med lokala företrädare sammanlagt 22 möten och träffade närmare 600 medlemmar runt om i landet. Förhandlingarna mellan FAO och FTF brukar vara ganska utdragna historier. Mycket sällan har avtalen varit klara innan det gamla avtalet löpt ut. I sanningens namn brukar det ta ytterligare två, tre månader. Men den här gången blev det tvärtom. När FTF under hösten träffade FAO var vi eniga om att det den här gången inte behövdes några större förändringar i avtalet. Istället kom vi överens om en tidsplan som, om den höll, innebar att vi skulle vara klara med det nya avtalet före jul. Under förhandlingarna fördes samtal kring två 9

10 Förhandlingar stora och viktiga områden. Det ena handlade om stress och sjukskrivningstal i branschen, där siffror visar att stress och sjukskrivningar är vanligare bland anställda med bundna jobb. Det andra ämnet handlade om jämställdhet. På många sätt ser det bättre ut på denna front i vår bransch jämfört med många andra. Visserligen tjänar kvinnorna fortfarande 97 procent av vad männen gör (oförklarad löneskillnad), men utvecklingen har varit positiv under mer än tio år. Samtidigt är kvinnornas utbildningsnivå nu högre än männens och antalet kvinnliga chefer ökar. Vilka framgångsfaktorerna har varit och vilka hinder som återstår kommer parterna att diskutera vidare. Stor förhandlingsdelegation Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor FAO Susanna Bergdahl Bengt Ericson Anders Johansson Susanne Lindberg Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor KFO Bengt Ericson Anders Johansson Kerstin Kujala Pensionsnämnd FAO Britt Bisell Göran Hrisanfow Susanne Lindberg Pensionsnämnd KFO Brit Bisell Bengt Ericson Anders Johansson Bägge dessa områden är väldigt viktiga och samtidigt komplexa. Gemensamt för dem är att det krävs insatser på företagsnivå för att komma till rätta med problemen. Parterna ska under den kommande avtalsperioden gemensamt ordna seminarier kring dessa ämnen som ett stöd till det lokala arbetet. En vecka före jul undertecknades det nya avtalet. Det löper i två år med start den 1 april I stödlösningen ska lönerna öka med 2,3 procent den 1 april 2014 och med samma tal den 1 april Pensioner Det nuvarande avtalet FTP 12 löper fram till och med Pensioner är stora, viktiga och komplicerade frågor. Förbundsstyrelsen tillsatte under hösten en pensionsgrupp bestående av de personer som ingår i FTP- och KTP-nämnderna. Ett av uppdragen till denna grupp är att göra en utvärdering av FTP-planen. KFO Kollektivavtal Avtalet med KFO gällande Folksam förlängdes i början av året fram till den 31 mars För de 15 sista månaderna blev nivån på avtalet 3,0 procent. Om denna förhandling var enkel, så blev en annan desto mer komplicerad. Avtalet om rörlig lön för säljare på Folksam blev en av de mest utdragna förhandlingar som förbundet haft på många år gjordes en stor omorganisation på säljsidan. I samband med detta träffades ett lokalt säljavtal som tydligt utlovade vissa lönenivåer. Det var första gången som FTF träffade ett sådant avtal på Folksam tillsammans med Handels. Historiskt sett ägdes dessa tidigare av Försäkringsanställdas förbund och senare Handels. Redan i juni 2012 stod det klart att avtalet inte levde upp till vad som var utlovat. FTF-föreningen på Folksam sa då upp avtalet, som sedan löpte ut i 10

11 februari I april inleddes centrala förhandlingar som inte ledde någonstans. Efter ett nytt försök lokalt strandade förhandlingarna centralt i juni. KFO begärde då att förlikningsnämnden skulle kallas in. I det huvudavtal som gällde mellan KFO och FTF är det i praktiken omöjligt att varsla om konflikt. I gengäld förbinder sig arbetsgivaren att ha marknadsmässiga löner och allmänna anställningsvillkor. Vår bestämda uppfattning var att säljarna på Folksam inte hade löner som motsvarar vad som normalt betalas i branschen. Förlikningsnämndens arbete påbörjades i augusti. Detta ledde heller ingenstans. Till bägge parters förvåning ansåg nämnden inte att man kunde lägga någon hemställan. Nämnden ansåg att någon konflikträtt inte förelåg trots att detta är en så tydlig intressefråga. När förlikningsnämndens arbete inte förde förhandlingarna framåt beslutade förbundsstyrelsen att inte bara slutligt säga upp säljavtalet utan att även säga upp huvudavtalet om en motpart inte lever upp till det man har lovat måste förstås avtalet sägas upp. Det uppsagda huvudavtalet fick önskad effekt. Efter 15 månaders förhandlade kunde vi äntligen föra konstruktiva samtal och i början av november träffades ett avtal kring säljarnas löner. Det innebar lönehöjningar på i genomsnitt kronor i månaden för varje anställd. Förhandlingar om ett nytt huvudavtal inleddes i slutet av 2013 och fortsatte efter årsskiftet. Pensioner Pensionsavtalet på Folksam är tillfälligt, eftersom det lider av förutsättningsbrist. Enligt avtalet ska det finnas alternativ till traditionell försäkring utanför Folksam och detta finns inte i dag. Under 2013 begärde KFO förhandlingar om en ny pensionsmodell för hela KFO-området. När KFO under hösten helt backade från sitt förslag återupptogs förhandlingarna om Folksams pensionsavtal. Dessa förhandlingar fortsätter under centrala och lokala FÖRHANDLINGar En viktig uppgift för ett fackförbund är att vara medlemmarnas part i förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivarna. Man brukar då skilja på centrala, lokala och enskilda förhandlingar. Lokala och enskilda förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns FTF-föreningar. När det saknas föreningar sköts förhandlingarna av förbundets ombudsmän. Centrala förhandlingar sköts av förbundet inte bara när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens. Ibland medverkar också förbundet som stöd i lokala förhandlingar. Förbundet genomförde totalt 67 centrala förhandlingar under

12 Värvning Ett växande förbund FTF fortsätter att växa! Det satta målet för 2013 på medlemmar passerades redan under hösten. Vid årets slut hade FTF medlemmar, vilket innebar en ökning med 260 medlemmar jämfört med föregående år. En viktig del i FTFs värvningsstrategi är att synas på arbetsplatserna. Här har de lokala marknadsföringsinsatserna varit viktiga. Medlemskap för 50 kronor Erbjudandet om att testa FTF under ett halvår för endast 50 kronor i månaden fortsatte även under Erbjudandet gäller nya medlemmar som tecknar autogiro. Statistik visar att majoriteten av dem Vilken arbetsplats väljer du? FTF-klubben på LF Västerbotten visar hur mycket tyngre det väger att jobba på en arbetsplats med FTFs kollektivavtal, än en arbetsplats utan avtal. som blir medlemmar till rabatterat pris, blir fullt betalande FTF-medlemmar när de sex månaderna är slut. 50 kronor i månaden det första halvåret Novemberkampanj November var FTFs årliga kampanjmånad. Syftet med en kampanjmånad är att marknadsföra FTF, bygga varumärket och värva nya medlemmar. Temat för årets kampanj var trivsel på jobbet och lagom till kampanjstarten lanserade FTF självtestet Hur trivs du på jobbet? på webben. Testet tar upp områden som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, kollegor och ledarskap. Resultatet kan användas som underlag inför ett utvecklingssamtal. Under kampanjmånaden erbjöds medlemmar som gjorde testet ett uppföljande samtal med en karriär- och livscoach. Värvningstävling Värvningstävling har, i något olika former, varit ett stående inslag de senaste åren. Vid årets slut gjorde en jury en helhetsbedömning av värvningsinsatserna under året. Faktorer som tillväxt, idérikedom, hur värvningsararbetet planerats och genomförts vägdes in i bedömningarna. Förstapris delades mellan FTF-föreningarna på AFA och Collectum, medan FTF-klubben på Dina Jämtland Västernorrland fick andra pris. Tredje pris gick till Folksam. Nytt för året var priset Vassaste värvaren, som gick till Lars Dahl, FTF-klubben på LF Stockholm, och Mia Tagemark, FTF-klubben på LF AB. 12

13 Nytt lokalt avtal. FTF-föreningen på Sveland bjöd i november alla anställda på tårta för att fira det nya lokala arbetstidsavtalet. De ordnade också tipsrunda om facket och hade representanter från styrelsen på plats för att svara på frågor. "Det är läskigt att inte vara med i facket." FTF-klubbarna på LF AB och LF Stockholm anordnade gemensam medlemsaktivitet med Halloweentema. Medlemsutveckling åren Kvinnor Män Kvinnor Män För första gången på tio år nådde FTF över medlemmar vid årsskiftet hade förbundet medlemmar av medlemmarna var kvinnor och var män. Förutom de yrkesverksamma medlemmarna hade FTF också 90 studerandemedlemmar och 649 pensionärsmedlemmar. FTF-föreningen på Collectum köpte chokladkalendrar och satte på FTF-klisterlappar, som sedan delades ut till alla anställda en morgon i november. 13

14 Medlemsstatistik Ftf-föreningar Föreningens namn Medlemmar Medlemmar Förändring AFA försäkrings FTF-förening AkademikerFörsäkrings FTF-förening Alectas FTF-förening AMFs FTF-förening Assuransföreningens FTF-förening Brandskyddsföreningens FTF-förening Collectums FTF-förening Crawford & Companys FTF-förening Dina Sverige FTF-förening ERVs FTF-förening Euler Hermes FTF-förening 1) Folksams FTF-förening Foras FTF-förening Gjensidiges FTF-förening GM Försäkringsförmedlings FTF-förening 2) Hannover Re:s FTF-förening IFs FTF-förening Kansliets FTF-förening Länsförsäkringars Personalförening LO-TCO Rättskydds FTF-förening LÖFs FTF-förening Moderna försäkringars FTF-förening Movestics FTF-förening 3) SFISs FTF-förening Sirius FTF-förening Skandias FTF-förening Skandias Fältmannaförening, FSF Stöldskyddsföreningens FTF-förening Svensk Handel Försäkringar FTF-förening Sweden Re:s FTF-förening Svelands FTF-förening Trygg-Hansas FTF-förening Zürichs FTF-förening Arbetssökande Medlemmar utan lokal FTF-förening Totalt aktiva medlemmar ) Föreningen bildades ) Hette tidigare GM Direktkommunikations FTF-förening. 3) Föreningen bildades

15 FTF-klubbar Dina Sverige FTF-förening Antal medlemmar Dina AB FTF-klubb 58 Dina Göteborg FTF-klubb 17 Dina Jämtland-Västernorrland FTF-klubb 30 Dina Nord FTF-klub 23 Dina-medlemmar utan klubb 132 If FTF-förening If FTF-klubb nord 275 If FTF-klubb syd 67 If FTF-klubb väst 328 If FTF-klubb öst 353 If Fältmannaklubben 55 Skandias FTF-förening Skandia FTF-klubb Norr 250 Skandia FTF-klubb Öst 398 Skandia FTF-klubb Väst 183 Trygg-Hansas FTF-förening Bojen Trygg-Hansa Syd FTF-klubb 289 Trygg-Hansa Norr FTF-klubb 102 Trygg-Hansa Öst FTF-klubb 345 Trygg-Hansa Mitt FTF-klubb 117 Trygg-Hansamedlemmar utan klubb 191 Länsförsäkringsgruppens personalförening (LFP) Antal medlemmar LFABs Personalklubb 708 LF Göinge-Kristianstad Personalklubb 78 LF Bergslagens Personalklubb 155 LF Blekinges Personalklubb 49 LF Dalarnas Personalklubb 183 LF Gotlands Personalklubb 33 LF Gävleborgs Personalklubb 125 LF Gbg och Bohusläns Personalklubb 232 LF Hallands FTF-klubb 135 LF Jämtlands Personalklubb 79 LF Jönköpings Personalklubb 140 LF Kalmars Personalklubb 115 LF Kronobergs Personalklubb 63 LF Norrbottens Personalklubb 66 LF Skaraborgs FTF-klubb 136 LF Skånes Personalklubb 278 LF Stockholms Personalklubb 296 LF Södermanlands Personalklubb 85 LF Uppsalas Personalklubb 118 LF Värmlands Personalklubb 61 LF Västerbottens Personalklubb 130 LF Västernorrlands Personalklubb 88 LF Älvsborgs Personalklubb 212 LF Östgöta Personalklubb 255 LF Mäklarservice 75 Föreningsbildning Under året flyttades arbetet med att bilda förening från utvecklingsavdelningen till servicegruppen, som en följd av att föreningsbildning övergick från projekt till linjeverksamhet. Under året startades föreningar på Euler-Hermes, Dina Göteborg och Movestic. 15

16 Evenemang och synlighet 1. Almedalen Politikerveckan i Almedalen är en bra arena för relationsbyggande med såväl bransch som med andra fackförbund, opinionsbildare och politiker. För andra året i rad var FTF på plats. FTF arrangerade tillsammans med Finansförbundet en mycket uppskattad och välbesökt paneldebatt under rubriken Hur kan vi öka förtroendet för bank- och försäkringsbranschen?. I panelen fanns Finansmarknadsministern Peter Norman, Skandias vd Bengt-Åke Fagerman, Swedbanks kommunikationsstrateg Thomas Backteman och Kristina Olander Windrup, varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Prime. Finanslivs chefredaktör Unn Edberg var moderator. Debatten och det efterföljande minglet drog till sig cirka 170 besökare. 1. Fullsatt under FTFs och Finansförbundets paneldebatt. 2. Kristina Åkerlund, Bliwa och Sari Zander, Förenade Liv. 3. FTFs ordförande Anders Johansson och Marie Louise Ehlin, Folksam. 4. Unn Edberg ledde debatten med Kristina Olander Windrup, Peter Norman, Thomas Backteman och Bengt-Åke Fagerman i panelen

17 Finansloppet Till årets Finanslopp, arrangerat av tidningen Finansliv, kom över tävlingssugna löpare från branschen. Loppet genomfördes i värme och strålande solsken. FTF och Finansförbundet stod väl synliga vid målgången och delade ut vattenflaskor, vilket uppskattades av alla. Pride Tidigare år har TCO samlat medlemsförbunden till gemensamma aktiviteter, men i år valde TCO att inte medverka. FTF hade, liksom de flesta andra fackförbund, ändå representanter på plats. Michael Karlsson, Susanne Lindberg och Lars Dahl representerade FTF under Pridefestivalen. Passion for business Passion for business är ett nätverk för kvinnor i karriären. Under devisen Två starka aktörer i bankoch försäkringsbranschen medverkade FTF och Finansförbundet på en nätverksfrukost med finansminister Anders Borg som talare. Britt Bisell, Susanne Lindberg, Lotta Linderson, Anne Karin Hjortland (Finansförbundet) och Anna Forslin. Foto: Erika Lager 17

18 mårder vill behålla sitt oberoende trendbrott? Testa dig själv: Är du introvert eller extrovert? sno stilen: klä dig som Chris O neill (Tihi!) l Giriga, snåla, hjärtlösa... Många har fördomar mot oss inom bank och försäkring. Så slår du tillbaka. INTERPRESS nr kronor RETURVECKA v 09 alltid på branschens sida SFUK Stiftelsen försäkringsbranschens understödskassa, SFUK, är en stiftelse som omfattar FTFs medlemmar. Stiftelsens verksamhet består främst i att subventionera uthyrning av semesterlägenheter i La Serra i Italien. Stiftelsen subventionerar också transferkostnaderna från flygplatser till semesterbyn. Bokningen sköts via TCO. Styrelse Carola Ahlberg (ordförande) Raija Strömberg Andreas Westerius Arbetsmiljö Under året har FTF haft fokus på den psykosociala arbetsmiljön i branschen och på vikten av att genomföra riskbedömningar regelbundet ute på arbetsplatserna. FTF har deltagit i TCOs arbetsmiljönätverk med andra TCO-förbund. Nätverket diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor, ger inspel till TCOs remissvar i olika arbetsmiljöfrågor samt har representanter i Arbetsmiljöverkets samrådsorgan. Under 2013 har nätverket bland annat varit delaktiga i dialogen om utformningen av den psykosociala arbetsmiljöföreskriften som planeras. FTF har också deltagit i tvärfackliga möten samt seminarium om digital arbetsmiljö. I samarbete med Finansförbundet har vi genomfört kursen Rehabdagen två gånger under året och hållit två utbildningar för arbetsmiljöombud. Finansliv FTF och Finansförbundets gemensamma medlemstidning Finansliv utkommer med tio nummer om året. Tidningen arrangerar också event som Finansloppet, frukostmöten och chefsluncher. Under året nominerades tidningens arrangemang Finansloppet till årets innovativa satsning av Sveriges tidsskrifter. FTFs representanter i styrelsen Björn Lundmark Susanna Bergdahl Finansliv nr Bank/ Försäkring/Finans Nu ökar kvinnornas löner mest bank försäkring finans snabbkurs ITP-uPPHanDLInG Ta inte skit! 4Fakta 4argument 4retorik coachen»de tycker att jag smörar för chefen«18

19 Utbildning och nätverk För FTF, som bygger en stor del av verksamheten på att vara lokala och medlemsnära, är det mycket viktigt att de förtroendevalda ute på arbetsplatserna har rätt kompetens för att kunna göra ett bra fackligt arbete. Lika viktigt är det att uppdraget känns kul och inspirerande. Under året gick 287 förtroendevalda FTFs olika kurser. En nyhet var ett ledarskapsprogram. Intresset för programmet var stort, men endast 15 sökande kunde antas. Utbildningen innehöll bland annat pass om personligt ledarskap, kommunikation och coachande förhållningssätt. Ledarskapsprogrammet utvärderades kontinuerligt under programmets gång för att hålla en god kvalité och svara upp mot efterfrågan och behoven hos gruppen. Nätverkande och inspirationsträffar på initiativ från förtroendevalda, och ibland med stöd från kansliet, rullade på under året. FTF upplever ett ökat engagemang bland de förtroendevalda, vilket märks i aktivitet. Fler initiativ tas till träffar och fler styrelser efterfrågar även vägledning i att effektivisera arbetsätt och organisation. Chefsmedlemmar FTFs medlemmar som har arbetsledande position på arbetet får råd och stöd i sin anställning som chef. FTF hjälper bland annat till med granskning av anställningsavtal och lönestatistik för chefer. Chefsmedlemmar får tidningen Lag & Avtal och tillgång till ett web-baserat HR-verktyg med mallar och checklistor. Enkätverktyg Under året upphandlades ett enkätverktyg som är tänkt att användas lokalt av klubbar och föreningar. Kansliet fann efter mycket letande ett verktyg som svarade mot de uppsatta kriterierna: lätt att använda, möjligt att koppla på fler användare och möjlighet att svara anonymt. En testgrupp använder verktyget. Gruppen har även träffats och diskuterat fortsätt användning. 19

20 A-kassan FTFs och Finansförbundets gemensamma a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa, administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. En styrelse, bestående av sju ledamöter och tre suppleanter, ansvarar för a-kassans verksamhet. Styrel sen har bland annat beslutanderätt när det gäller prövningar av ärenden. FTFs representanter i styrelsen Carola Ahlberg (vice ordförande) Anders Johansson Jane Olofsson Andreas Westerius (suppleant) Revisor Göran Hrisanfow FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK, förvaltar den förmånsbestämda FTP-planen avdelning 2 för personer som är eller har varit anställda i försäkringsbranschen. Cirka 143 arbetsgivare är anslutna till FPK och antalet försäkrade är cirka FTFs representanter i styrelsen Britt Bisell Torleif Carlsson Susanne Lindberg Ingolf Lundin Lars Dahl (suppleant) Mikael Hellsing (suppleant) Per-Anders Karmeroth (suppleant) Linda Pettersson (suppleant) Samverkan Förbundet är engagerat i NFU och UNI Europa Finance. Båda organisationerna har bedrivit ett aktivt arbete med att garantera de anställdas rättigheter i den våg av lagstiftningsförslag som berör försäkrings- och finansbranschen. Arbetet har varit framgångsrikt. Ett av resultaten är ett bättre skydd för whistle blowers i finansbranschen. Under året höll UNI Europa Finance en konferens i Aten med fokus på en finansbransch som tar socialt ansvar. Förbundet har även deltagit i TCO styrelsens arbete. Sedan förbundet fick en plats i TCOs styrelse har TCO-styrelsens frågor på ett mer naturligt sätt också blivit förbundets frågor. TCO FTFs representanter i styrelsen Anders Johansson Susanna Bergdahl (förste ersättare) Susanne Lindberg (andre ersättare) Revisor Göran Hrisanfow NFU FTFs representant i styrelsen Anders Johansson FTFs representanter i unionsrådet Susanne Lindberg Linda Pettersson Andreas Westerius 20

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer