Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning

2

3 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet hade vi över medlemmar för första gången på tio år. Duktiga lokala företrädare och att vi alltid har medlemsnytta i fokus är en del av det vinnande konceptet för ett större och starkare FTF. Vid kongressen 2013 diskuterades flera för branschen och de anställda viktiga framtidsfrågor. Kongressen valde också en ny förbundsstyrelse och jag fick förtroendet att bli FTFs ordförande. Med många kloka kongressbeslut i ryggen, en engagerad förtroendemannakår och många medlemmar kändes det oerhört roligt för den nya styrelsen att sätta i gång att arbeta. Fokus under hösten var avtalsförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen FAO. Förhandlingarna var konstruktiva och resulterade i ett avtal lagom till jul och beslut om att parterna ska jobba tillsammans för minskad stress och lägre sjuktal. Anders Johansson Förbundsstyrelsens ordförande

4 Förbundsstyrelsen Anders Johansson Ordförande Susanna Bergdahl Vice ordförande Susanne Lindberg Vice ordförande Marianne Cederquist Lars Dahl Josefin Deiving Personalrepresentant Carola Ahlberg Anne Furuliden Claes Hansson Göran Hrisanfow Kerstin Kujala Jane Olofsson Revisorer Åsa Thelin (auktoriserad revisor) Håkan Andersson Elisabeth Rudolphie Valberedning Lisbeth Nylén Bakurin Magnus Björk Anna Gramming Mats Kjellgren Helen Lundin Magnus Lögdahl Kristina Ottosson Bengt Samuelsson (sammankallande) Avgångna FS-ledamöter under året Madeleine Bergman (suppleant) Anna Gramming Pernilla Jönsson (suppleant) Ingolf Lundin Ulla-Britt Lundqvist Linda Törnkvist (suppleant) Gert-Ove Zettergren (suppleant) Linda Pettersson Johan Sjöstedt Första halvan av 2013 låg fokus på kongressen i maj. Förbundet fick en ny ordförande, ett nytt presidium och flera nya ansikten i förbundsstyrelsen. Utifrån kongressens beslut och det handlingsprogam som antogs där, fastställde förbundsstyrelsen målområden att jobba med under kongressperioden. Under hösten var det avtalsrörelse med FAO. Ett konkret resultat var att två partsgemensamma arbetsgrupper tillsattes med uppdraget att sprida goda exempel och kunskap om dels jämställda löner, dels hur man minskar stressen i branschen. På KFO-sidan blev det besvärligare, huvudavtalet sades upp efter en långdragen konflikt om utesäljarnas lön på Folksam. Pensionsavtalet med KFO är fortfarande i osäker hamn på grund av bristen på alternativ i planen. A-kassan har varit en stor fråga, nya EU-regler om försäkringsförmedling och Solvensregler rör sig sakteliga framåt. Frågan om provision till försäkringsmäklare orsakade stor debatt. 4

5 Kansliet Stab Björn Lundmark Kanslichef Andreas Westerius Förbundssekreterare Raija Strömberg Serviceavdelningen Britt Bisell Åsa Bjugård Bengt Ericson Camilla Johansson Annelie Möllergren Margaretha Nillgård Anna Söderqvist Birgitta Wrede Utvecklingsavdelningen Josefin Deiving Pegah Fard Anna Forslin Lotta Linderson Foton: sara moritz Kansliet anställde under året två nya ombudsmän, Britt Bisell och Åsa Bjugård. Raija Strömberg återkom från tjänstledighet och fick ansvarar även för it-samordning. Elisabeth Lönnberg visstidsanställdes som ekonomiassistent. Viola Zabeti lämnade sin anställning och någon ersättare för henne hann inte anställas under året. 5

6 Kongress Från riksstämma till kongress FTFs riksstämma ägde rum den maj 2013 på Stockholm Waterfront Congress Centre. 70-talet stämmoombud från FTFs lokalföreningar samlades för att ta beslut om inriktningen för FTFs arbete för den kommande treårsperioden och för att välja en ny förbundsstyrelse. Under riksstämmans första dag togs beslut om nya stadgar för FTF, vilket bland annat innebar att riksstämman bytte namn till kongress. KONGRESSBESLUT I KORTHET Reviderade stadgar Förutom namnbytet, från riksstämma till kongress, gjordes en del andra justeringar i stadgarna. Bland annat avskaffades suppleanter i förbundsstyrelsen och i stället utökades antalet ledamöter till 13 stycken. Det beslutades också om att införa ett årligt förbundsfullmäktige de år det inte hålls kongress. Fullmäktiget får till uppgift att behandla årsredovisning, förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. En annan funktion är att i viktiga frågor vara rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Handlingsprogram På kongressen antogs ett handlingsprogram som stakar ut riktlinjerna för åren I det beskrivs vilka frågor som är prioriterade för förbundet att jobba med. Handlingsprogrammet utgör basen för de prioriteringar FTFs förtroendevalda och anställda gör i sitt arbete. Det är en vägvisare för medlemmar, förtroendevalda och anställda och ger dem kunskap om förbundets grundläggande ställningstaganden. Fem områden ska vara i fokus under kongressperioden: lönesättningen i relation till de alltmer omfattande resultatmätningssystemen, ökad mångfald, minskad stress, bättre möjligheter till kompetensutveckling och ett starkare FTF

7 Ny vision På kongressen togs beslut om en ny vision för FTF. Den nya visionen lyder: FTF skapar mervärde för dig i försäkringsbranschen. Vi står för utvecklande jobb, stöd i förändring och villkor som passar din livssituation Utreda namnbyte FTF är ett otydligt namn. Förkortningen bär inte sig själv, utan kräver en förklaring facket för försäkring och finans. Kongressen beslutade att förbundet ska utreda ett namnbyte för FTF. Motioner 32 motioner hade lämnats in till kongressen. Ett flertal motioner handlade om arbetsmiljö och hälsa. Kongressen beslutade bland annat att beakta utmaningarna i det moderna arbetslivet inför kommande avtalsförhandlingar och se över stödet till 1. Linda Lundin, stämmodelegat från Skandia FTF-förening. 2. Kongressens ordförande Barbro Schönning (Finansförbundet och Marcus Gustavsson (Vision). 3. Linda Pettersson, LF Halland och Ulla-Britt Lundqvist, If. 4. FTFs nyvalde ordförande Anders Johansson gratuleras av Ingolf Lundin. NY FÖRBUNDSORDFÖRANDE Under kongressens första dag valdes Anders Johansson, Folksam, till ny förbundsordförande för FTF. Han efterträdde Ingolf Lundin som valde att lämna sitt uppdrag efter 16 år. Innan Anders Johansson valdes till ordförande var han ledamot i förbundsstyrelsen i sex år och våren 2012 blev han andre vice ordförande. Jag känner mig glad och stolt över det förtroende som jag har fått. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med den nya förbundsstyrelsen och alla lokalt förtroendevalda i branschen, sa Anders Johansson när valet av honom till ordförande var klart. Hela förbundsstyrelsen finns på sidan 4. Fakta om Anders Född Har jobbat på Folksam sedan 1989, som bland annat produktutvecklare. Uppdrag utöver FTF: Ledamot i TCOs styrelse. Ledamot (arbetstagarrepresentant) i Folksam livs styrelse. Ledamot i styrelsen för Finans- och försäkringsbranschens a-kassa Familj: Gift med Annika. Fyra egna barn, två bonusbarn och två barnbarn. Katten Felix. Fritidsintressen: Idrott gillar att träna men väntar på inspirationen. Musik har fått tillbaka intresset för vinylskivor. Vurmar för sin Amazon 67 som han har vid sommarhuset på Gotland. 7

8 Kongress 1. medlemmar som ofta arbetar utanför arbetsgivarens lokaler. Kongressen diskuterade också mångfaldsfrågor, semestertillägg och integritet på jobbet. Politiska plattformar Medlemsundersökningar som FTF gjort visar att de anställda i försäkringsbranschen upplever sig mer stressade än andra tjänstemän. Framför allt är det känslan av att inte ha inflytande och kontroll över de egna arbetsuppgifterna som stressar. Undersökningar visar också att många medlemmar saknar kontinuerlig kompetensutveckling på jobbet. Det påverkar deras möjligheter att utvecklas i takt med att jobbet förändras och kan leda till stress. På kongressen antogs därför två politiska plattformar: en om minskad stress i branschen och en om vikten av att få utvecklas kontinuerligt i arbetslivet. Plattformarna beskriver kortfattat och på ett övergripande plan hur FTF som förbund ser dessa frågor och vad vi anser behöver göras. Konferensfoton: sara moritz Johan Sjöstedt, stämmodelegat från If FTF-förening, och nyinvald ledamot i förbundsstyrelsen. 2. Avgående vice ordförande Ulla-Britt Lundquist avtackas av Claes Hansson. 3. Paneldebatt med Rikard Josefsson, vd Länsförsäkringar Bank och Marie Ågren, personalchef Skandia. Moderator Unn Edberg, chefredaktör Finansliv. 8

9 Förhandlingar Förhandlingar FTF förhandlar med två arbetsgivarorganisationer om kollektivavtal: Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO, och Arbetsgivarföreningen KFO. Den större delen av FTFs medlemmar jobbar på bolag som är med i FAO. De medlemmarna omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och FAO. Anställda på Folksam och LO-TCO Rätts-skydd omfattas av kollektivavtalet mellan FTF och KFO. FAO Kollektivavtal Det avtal som träffades 2011 om lokal lönebild-ning är den största förändringen i kollektivavtalet under de senaste tio åren. Det är lokalt man kommer överens om hur löneprocessen ska se ut och hur stora löneökningarna ska bli. Om de lokala parterna inte blir överens om ett löneavtal finns en stödlösning i avtalet, med regler om hur lönen ska sättas och hur stora löneökningarna ska vara. Varje år tecknar FTF ungefär 50 lokala löneavtal. Stödlösningen har under tre år bara använts två gånger. Det kan ses som ett kvitto på att modellen fungerar väl. Uppfattningen delas av arbetsgivarna. Lokal lönebildning och att stödlösningen ska följa märket är grundläggande principer som parterna är eniga om. Löneprocesser och nivåer på löneökningarna är traditionellt de frågor som brukar vara mest svårlösta i en kollektivavtalsförhandling. Vad som kan hända när man redan i förväg är överens i dessa frågor visade sig under hösten. Inför förhandlingarna bjöd FTF in till medlemsmöten. Ombudsmän och förbundsstyrelseledamöter Förbundsjurist Anna Söderqvist träffar FTF-medlemmar på LFAB och LF Stockholm. höll tillsammans med lokala företrädare sammanlagt 22 möten och träffade närmare 600 medlemmar runt om i landet. Förhandlingarna mellan FAO och FTF brukar vara ganska utdragna historier. Mycket sällan har avtalen varit klara innan det gamla avtalet löpt ut. I sanningens namn brukar det ta ytterligare två, tre månader. Men den här gången blev det tvärtom. När FTF under hösten träffade FAO var vi eniga om att det den här gången inte behövdes några större förändringar i avtalet. Istället kom vi överens om en tidsplan som, om den höll, innebar att vi skulle vara klara med det nya avtalet före jul. Under förhandlingarna fördes samtal kring två 9

10 Förhandlingar stora och viktiga områden. Det ena handlade om stress och sjukskrivningstal i branschen, där siffror visar att stress och sjukskrivningar är vanligare bland anställda med bundna jobb. Det andra ämnet handlade om jämställdhet. På många sätt ser det bättre ut på denna front i vår bransch jämfört med många andra. Visserligen tjänar kvinnorna fortfarande 97 procent av vad männen gör (oförklarad löneskillnad), men utvecklingen har varit positiv under mer än tio år. Samtidigt är kvinnornas utbildningsnivå nu högre än männens och antalet kvinnliga chefer ökar. Vilka framgångsfaktorerna har varit och vilka hinder som återstår kommer parterna att diskutera vidare. Stor förhandlingsdelegation Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor FAO Susanna Bergdahl Bengt Ericson Anders Johansson Susanne Lindberg Liten förhandlingsdelegation löner/anställningsvillkor KFO Bengt Ericson Anders Johansson Kerstin Kujala Pensionsnämnd FAO Britt Bisell Göran Hrisanfow Susanne Lindberg Pensionsnämnd KFO Brit Bisell Bengt Ericson Anders Johansson Bägge dessa områden är väldigt viktiga och samtidigt komplexa. Gemensamt för dem är att det krävs insatser på företagsnivå för att komma till rätta med problemen. Parterna ska under den kommande avtalsperioden gemensamt ordna seminarier kring dessa ämnen som ett stöd till det lokala arbetet. En vecka före jul undertecknades det nya avtalet. Det löper i två år med start den 1 april I stödlösningen ska lönerna öka med 2,3 procent den 1 april 2014 och med samma tal den 1 april Pensioner Det nuvarande avtalet FTP 12 löper fram till och med Pensioner är stora, viktiga och komplicerade frågor. Förbundsstyrelsen tillsatte under hösten en pensionsgrupp bestående av de personer som ingår i FTP- och KTP-nämnderna. Ett av uppdragen till denna grupp är att göra en utvärdering av FTP-planen. KFO Kollektivavtal Avtalet med KFO gällande Folksam förlängdes i början av året fram till den 31 mars För de 15 sista månaderna blev nivån på avtalet 3,0 procent. Om denna förhandling var enkel, så blev en annan desto mer komplicerad. Avtalet om rörlig lön för säljare på Folksam blev en av de mest utdragna förhandlingar som förbundet haft på många år gjordes en stor omorganisation på säljsidan. I samband med detta träffades ett lokalt säljavtal som tydligt utlovade vissa lönenivåer. Det var första gången som FTF träffade ett sådant avtal på Folksam tillsammans med Handels. Historiskt sett ägdes dessa tidigare av Försäkringsanställdas förbund och senare Handels. Redan i juni 2012 stod det klart att avtalet inte levde upp till vad som var utlovat. FTF-föreningen på Folksam sa då upp avtalet, som sedan löpte ut i 10

11 februari I april inleddes centrala förhandlingar som inte ledde någonstans. Efter ett nytt försök lokalt strandade förhandlingarna centralt i juni. KFO begärde då att förlikningsnämnden skulle kallas in. I det huvudavtal som gällde mellan KFO och FTF är det i praktiken omöjligt att varsla om konflikt. I gengäld förbinder sig arbetsgivaren att ha marknadsmässiga löner och allmänna anställningsvillkor. Vår bestämda uppfattning var att säljarna på Folksam inte hade löner som motsvarar vad som normalt betalas i branschen. Förlikningsnämndens arbete påbörjades i augusti. Detta ledde heller ingenstans. Till bägge parters förvåning ansåg nämnden inte att man kunde lägga någon hemställan. Nämnden ansåg att någon konflikträtt inte förelåg trots att detta är en så tydlig intressefråga. När förlikningsnämndens arbete inte förde förhandlingarna framåt beslutade förbundsstyrelsen att inte bara slutligt säga upp säljavtalet utan att även säga upp huvudavtalet om en motpart inte lever upp till det man har lovat måste förstås avtalet sägas upp. Det uppsagda huvudavtalet fick önskad effekt. Efter 15 månaders förhandlade kunde vi äntligen föra konstruktiva samtal och i början av november träffades ett avtal kring säljarnas löner. Det innebar lönehöjningar på i genomsnitt kronor i månaden för varje anställd. Förhandlingar om ett nytt huvudavtal inleddes i slutet av 2013 och fortsatte efter årsskiftet. Pensioner Pensionsavtalet på Folksam är tillfälligt, eftersom det lider av förutsättningsbrist. Enligt avtalet ska det finnas alternativ till traditionell försäkring utanför Folksam och detta finns inte i dag. Under 2013 begärde KFO förhandlingar om en ny pensionsmodell för hela KFO-området. När KFO under hösten helt backade från sitt förslag återupptogs förhandlingarna om Folksams pensionsavtal. Dessa förhandlingar fortsätter under centrala och lokala FÖRHANDLINGar En viktig uppgift för ett fackförbund är att vara medlemmarnas part i förhandlingar mellan de anställda och arbetsgivarna. Man brukar då skilja på centrala, lokala och enskilda förhandlingar. Lokala och enskilda förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns FTF-föreningar. När det saknas föreningar sköts förhandlingarna av förbundets ombudsmän. Centrala förhandlingar sköts av förbundet inte bara när det gäller kollektivavtalsförhandlingar, utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens. Ibland medverkar också förbundet som stöd i lokala förhandlingar. Förbundet genomförde totalt 67 centrala förhandlingar under

12 Värvning Ett växande förbund FTF fortsätter att växa! Det satta målet för 2013 på medlemmar passerades redan under hösten. Vid årets slut hade FTF medlemmar, vilket innebar en ökning med 260 medlemmar jämfört med föregående år. En viktig del i FTFs värvningsstrategi är att synas på arbetsplatserna. Här har de lokala marknadsföringsinsatserna varit viktiga. Medlemskap för 50 kronor Erbjudandet om att testa FTF under ett halvår för endast 50 kronor i månaden fortsatte även under Erbjudandet gäller nya medlemmar som tecknar autogiro. Statistik visar att majoriteten av dem Vilken arbetsplats väljer du? FTF-klubben på LF Västerbotten visar hur mycket tyngre det väger att jobba på en arbetsplats med FTFs kollektivavtal, än en arbetsplats utan avtal. som blir medlemmar till rabatterat pris, blir fullt betalande FTF-medlemmar när de sex månaderna är slut. 50 kronor i månaden det första halvåret Novemberkampanj November var FTFs årliga kampanjmånad. Syftet med en kampanjmånad är att marknadsföra FTF, bygga varumärket och värva nya medlemmar. Temat för årets kampanj var trivsel på jobbet och lagom till kampanjstarten lanserade FTF självtestet Hur trivs du på jobbet? på webben. Testet tar upp områden som arbetsmiljö, arbetsuppgifter, kollegor och ledarskap. Resultatet kan användas som underlag inför ett utvecklingssamtal. Under kampanjmånaden erbjöds medlemmar som gjorde testet ett uppföljande samtal med en karriär- och livscoach. Värvningstävling Värvningstävling har, i något olika former, varit ett stående inslag de senaste åren. Vid årets slut gjorde en jury en helhetsbedömning av värvningsinsatserna under året. Faktorer som tillväxt, idérikedom, hur värvningsararbetet planerats och genomförts vägdes in i bedömningarna. Förstapris delades mellan FTF-föreningarna på AFA och Collectum, medan FTF-klubben på Dina Jämtland Västernorrland fick andra pris. Tredje pris gick till Folksam. Nytt för året var priset Vassaste värvaren, som gick till Lars Dahl, FTF-klubben på LF Stockholm, och Mia Tagemark, FTF-klubben på LF AB. 12

13 Nytt lokalt avtal. FTF-föreningen på Sveland bjöd i november alla anställda på tårta för att fira det nya lokala arbetstidsavtalet. De ordnade också tipsrunda om facket och hade representanter från styrelsen på plats för att svara på frågor. "Det är läskigt att inte vara med i facket." FTF-klubbarna på LF AB och LF Stockholm anordnade gemensam medlemsaktivitet med Halloweentema. Medlemsutveckling åren Kvinnor Män Kvinnor Män För första gången på tio år nådde FTF över medlemmar vid årsskiftet hade förbundet medlemmar av medlemmarna var kvinnor och var män. Förutom de yrkesverksamma medlemmarna hade FTF också 90 studerandemedlemmar och 649 pensionärsmedlemmar. FTF-föreningen på Collectum köpte chokladkalendrar och satte på FTF-klisterlappar, som sedan delades ut till alla anställda en morgon i november. 13

14 Medlemsstatistik Ftf-föreningar Föreningens namn Medlemmar Medlemmar Förändring AFA försäkrings FTF-förening AkademikerFörsäkrings FTF-förening Alectas FTF-förening AMFs FTF-förening Assuransföreningens FTF-förening Brandskyddsföreningens FTF-förening Collectums FTF-förening Crawford & Companys FTF-förening Dina Sverige FTF-förening ERVs FTF-förening Euler Hermes FTF-förening 1) Folksams FTF-förening Foras FTF-förening Gjensidiges FTF-förening GM Försäkringsförmedlings FTF-förening 2) Hannover Re:s FTF-förening IFs FTF-förening Kansliets FTF-förening Länsförsäkringars Personalförening LO-TCO Rättskydds FTF-förening LÖFs FTF-förening Moderna försäkringars FTF-förening Movestics FTF-förening 3) SFISs FTF-förening Sirius FTF-förening Skandias FTF-förening Skandias Fältmannaförening, FSF Stöldskyddsföreningens FTF-förening Svensk Handel Försäkringar FTF-förening Sweden Re:s FTF-förening Svelands FTF-förening Trygg-Hansas FTF-förening Zürichs FTF-förening Arbetssökande Medlemmar utan lokal FTF-förening Totalt aktiva medlemmar ) Föreningen bildades ) Hette tidigare GM Direktkommunikations FTF-förening. 3) Föreningen bildades

15 FTF-klubbar Dina Sverige FTF-förening Antal medlemmar Dina AB FTF-klubb 58 Dina Göteborg FTF-klubb 17 Dina Jämtland-Västernorrland FTF-klubb 30 Dina Nord FTF-klub 23 Dina-medlemmar utan klubb 132 If FTF-förening If FTF-klubb nord 275 If FTF-klubb syd 67 If FTF-klubb väst 328 If FTF-klubb öst 353 If Fältmannaklubben 55 Skandias FTF-förening Skandia FTF-klubb Norr 250 Skandia FTF-klubb Öst 398 Skandia FTF-klubb Väst 183 Trygg-Hansas FTF-förening Bojen Trygg-Hansa Syd FTF-klubb 289 Trygg-Hansa Norr FTF-klubb 102 Trygg-Hansa Öst FTF-klubb 345 Trygg-Hansa Mitt FTF-klubb 117 Trygg-Hansamedlemmar utan klubb 191 Länsförsäkringsgruppens personalförening (LFP) Antal medlemmar LFABs Personalklubb 708 LF Göinge-Kristianstad Personalklubb 78 LF Bergslagens Personalklubb 155 LF Blekinges Personalklubb 49 LF Dalarnas Personalklubb 183 LF Gotlands Personalklubb 33 LF Gävleborgs Personalklubb 125 LF Gbg och Bohusläns Personalklubb 232 LF Hallands FTF-klubb 135 LF Jämtlands Personalklubb 79 LF Jönköpings Personalklubb 140 LF Kalmars Personalklubb 115 LF Kronobergs Personalklubb 63 LF Norrbottens Personalklubb 66 LF Skaraborgs FTF-klubb 136 LF Skånes Personalklubb 278 LF Stockholms Personalklubb 296 LF Södermanlands Personalklubb 85 LF Uppsalas Personalklubb 118 LF Värmlands Personalklubb 61 LF Västerbottens Personalklubb 130 LF Västernorrlands Personalklubb 88 LF Älvsborgs Personalklubb 212 LF Östgöta Personalklubb 255 LF Mäklarservice 75 Föreningsbildning Under året flyttades arbetet med att bilda förening från utvecklingsavdelningen till servicegruppen, som en följd av att föreningsbildning övergick från projekt till linjeverksamhet. Under året startades föreningar på Euler-Hermes, Dina Göteborg och Movestic. 15

16 Evenemang och synlighet 1. Almedalen Politikerveckan i Almedalen är en bra arena för relationsbyggande med såväl bransch som med andra fackförbund, opinionsbildare och politiker. För andra året i rad var FTF på plats. FTF arrangerade tillsammans med Finansförbundet en mycket uppskattad och välbesökt paneldebatt under rubriken Hur kan vi öka förtroendet för bank- och försäkringsbranschen?. I panelen fanns Finansmarknadsministern Peter Norman, Skandias vd Bengt-Åke Fagerman, Swedbanks kommunikationsstrateg Thomas Backteman och Kristina Olander Windrup, varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Prime. Finanslivs chefredaktör Unn Edberg var moderator. Debatten och det efterföljande minglet drog till sig cirka 170 besökare. 1. Fullsatt under FTFs och Finansförbundets paneldebatt. 2. Kristina Åkerlund, Bliwa och Sari Zander, Förenade Liv. 3. FTFs ordförande Anders Johansson och Marie Louise Ehlin, Folksam. 4. Unn Edberg ledde debatten med Kristina Olander Windrup, Peter Norman, Thomas Backteman och Bengt-Åke Fagerman i panelen

17 Finansloppet Till årets Finanslopp, arrangerat av tidningen Finansliv, kom över tävlingssugna löpare från branschen. Loppet genomfördes i värme och strålande solsken. FTF och Finansförbundet stod väl synliga vid målgången och delade ut vattenflaskor, vilket uppskattades av alla. Pride Tidigare år har TCO samlat medlemsförbunden till gemensamma aktiviteter, men i år valde TCO att inte medverka. FTF hade, liksom de flesta andra fackförbund, ändå representanter på plats. Michael Karlsson, Susanne Lindberg och Lars Dahl representerade FTF under Pridefestivalen. Passion for business Passion for business är ett nätverk för kvinnor i karriären. Under devisen Två starka aktörer i bankoch försäkringsbranschen medverkade FTF och Finansförbundet på en nätverksfrukost med finansminister Anders Borg som talare. Britt Bisell, Susanne Lindberg, Lotta Linderson, Anne Karin Hjortland (Finansförbundet) och Anna Forslin. Foto: Erika Lager 17

18 mårder vill behålla sitt oberoende trendbrott? Testa dig själv: Är du introvert eller extrovert? sno stilen: klä dig som Chris O neill (Tihi!) l Giriga, snåla, hjärtlösa... Många har fördomar mot oss inom bank och försäkring. Så slår du tillbaka. INTERPRESS nr kronor RETURVECKA v 09 alltid på branschens sida SFUK Stiftelsen försäkringsbranschens understödskassa, SFUK, är en stiftelse som omfattar FTFs medlemmar. Stiftelsens verksamhet består främst i att subventionera uthyrning av semesterlägenheter i La Serra i Italien. Stiftelsen subventionerar också transferkostnaderna från flygplatser till semesterbyn. Bokningen sköts via TCO. Styrelse Carola Ahlberg (ordförande) Raija Strömberg Andreas Westerius Arbetsmiljö Under året har FTF haft fokus på den psykosociala arbetsmiljön i branschen och på vikten av att genomföra riskbedömningar regelbundet ute på arbetsplatserna. FTF har deltagit i TCOs arbetsmiljönätverk med andra TCO-förbund. Nätverket diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor, ger inspel till TCOs remissvar i olika arbetsmiljöfrågor samt har representanter i Arbetsmiljöverkets samrådsorgan. Under 2013 har nätverket bland annat varit delaktiga i dialogen om utformningen av den psykosociala arbetsmiljöföreskriften som planeras. FTF har också deltagit i tvärfackliga möten samt seminarium om digital arbetsmiljö. I samarbete med Finansförbundet har vi genomfört kursen Rehabdagen två gånger under året och hållit två utbildningar för arbetsmiljöombud. Finansliv FTF och Finansförbundets gemensamma medlemstidning Finansliv utkommer med tio nummer om året. Tidningen arrangerar också event som Finansloppet, frukostmöten och chefsluncher. Under året nominerades tidningens arrangemang Finansloppet till årets innovativa satsning av Sveriges tidsskrifter. FTFs representanter i styrelsen Björn Lundmark Susanna Bergdahl Finansliv nr Bank/ Försäkring/Finans Nu ökar kvinnornas löner mest bank försäkring finans snabbkurs ITP-uPPHanDLInG Ta inte skit! 4Fakta 4argument 4retorik coachen»de tycker att jag smörar för chefen«18

19 Utbildning och nätverk För FTF, som bygger en stor del av verksamheten på att vara lokala och medlemsnära, är det mycket viktigt att de förtroendevalda ute på arbetsplatserna har rätt kompetens för att kunna göra ett bra fackligt arbete. Lika viktigt är det att uppdraget känns kul och inspirerande. Under året gick 287 förtroendevalda FTFs olika kurser. En nyhet var ett ledarskapsprogram. Intresset för programmet var stort, men endast 15 sökande kunde antas. Utbildningen innehöll bland annat pass om personligt ledarskap, kommunikation och coachande förhållningssätt. Ledarskapsprogrammet utvärderades kontinuerligt under programmets gång för att hålla en god kvalité och svara upp mot efterfrågan och behoven hos gruppen. Nätverkande och inspirationsträffar på initiativ från förtroendevalda, och ibland med stöd från kansliet, rullade på under året. FTF upplever ett ökat engagemang bland de förtroendevalda, vilket märks i aktivitet. Fler initiativ tas till träffar och fler styrelser efterfrågar även vägledning i att effektivisera arbetsätt och organisation. Chefsmedlemmar FTFs medlemmar som har arbetsledande position på arbetet får råd och stöd i sin anställning som chef. FTF hjälper bland annat till med granskning av anställningsavtal och lönestatistik för chefer. Chefsmedlemmar får tidningen Lag & Avtal och tillgång till ett web-baserat HR-verktyg med mallar och checklistor. Enkätverktyg Under året upphandlades ett enkätverktyg som är tänkt att användas lokalt av klubbar och föreningar. Kansliet fann efter mycket letande ett verktyg som svarade mot de uppsatta kriterierna: lätt att använda, möjligt att koppla på fler användare och möjlighet att svara anonymt. En testgrupp använder verktyget. Gruppen har även träffats och diskuterat fortsätt användning. 19

20 A-kassan FTFs och Finansförbundets gemensamma a-kassa, Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa, administrerar och betalar ut arbetslöshetsersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. En styrelse, bestående av sju ledamöter och tre suppleanter, ansvarar för a-kassans verksamhet. Styrel sen har bland annat beslutanderätt när det gäller prövningar av ärenden. FTFs representanter i styrelsen Carola Ahlberg (vice ordförande) Anders Johansson Jane Olofsson Andreas Westerius (suppleant) Revisor Göran Hrisanfow FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa, FPK, förvaltar den förmånsbestämda FTP-planen avdelning 2 för personer som är eller har varit anställda i försäkringsbranschen. Cirka 143 arbetsgivare är anslutna till FPK och antalet försäkrade är cirka FTFs representanter i styrelsen Britt Bisell Torleif Carlsson Susanne Lindberg Ingolf Lundin Lars Dahl (suppleant) Mikael Hellsing (suppleant) Per-Anders Karmeroth (suppleant) Linda Pettersson (suppleant) Samverkan Förbundet är engagerat i NFU och UNI Europa Finance. Båda organisationerna har bedrivit ett aktivt arbete med att garantera de anställdas rättigheter i den våg av lagstiftningsförslag som berör försäkrings- och finansbranschen. Arbetet har varit framgångsrikt. Ett av resultaten är ett bättre skydd för whistle blowers i finansbranschen. Under året höll UNI Europa Finance en konferens i Aten med fokus på en finansbransch som tar socialt ansvar. Förbundet har även deltagit i TCO styrelsens arbete. Sedan förbundet fick en plats i TCOs styrelse har TCO-styrelsens frågor på ett mer naturligt sätt också blivit förbundets frågor. TCO FTFs representanter i styrelsen Anders Johansson Susanna Bergdahl (förste ersättare) Susanne Lindberg (andre ersättare) Revisor Göran Hrisanfow NFU FTFs representant i styrelsen Anders Johansson FTFs representanter i unionsrådet Susanne Lindberg Linda Pettersson Andreas Westerius 20

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer