EEA och det svenska samarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EEA och det svenska samarbetet"

Transkript

1 EEA och det svenska samarbetet Ninni Borén EEA-samordnare Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 EEAs uppdrag Europeiska miljöbyråns mål är att främja hållbar utveckling och bidra till att åstadkomma betydande och mätbara förbättringar av Europas miljö genom att tillhandahålla läglig, målinriktad, relevant och tillförlitlig information till beslutsfattare och allmänheten Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 EEA är en självständig byrå under Miljödirektoratet i EU 220 personer och budget på 43 milj. 33 medlemsländer och 6 observatörsländer stödfunktion för politiken och ska utvärdera politiken analyserar, utvärderar data och förmedlar information ett gränssnitt mellan politiken och vetenskapen helt beroende av sina nätverk för att utföra sitt uppdrag Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 EEA är inte bara EU Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

5 EEAs styrning Styrelsen Byrån Vetenskapliga kommittéen Verkställande direktör

6 EEAs organisation Executive Director s Office (EDO) Air and climate change (ACC) Administra tive service (ADS) Communications (COM) Governanc e and Networks (GAN) Integrated environmental assessments (IAS) Natural systems and vulnerability (NSV) Operational services (OSE) Monitoring, Data and Information (MDI) 8 avdelningar och 24 enheter

7 Eionet / EEA-nätverket Eionet ett nätverk av mer än 1400 experter / 39 länder / 400 organisationer ETC - European Topic Centres (6) NFP - National Focal Points (33+6) NRC - National Reference Centres (25 områden) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 European Topic Centers Konsortium bestående av universitet och institutioner Avtal om 5 år med EEA Analyserar data, uppdaterar indikatorer och utvärderar miljösituationen i Europa inom EEAs verksamhetsplan och 5- års strategi Aktuella ETCer Air pollution and Climate Change mitigation Biological Diversity Climate Change impacts, vulnerability and Adaptation Inland, Coastal and Marine waters Spatial Information and Analysis Waste management and Green Economy Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 ETC Inland, Coastal and Marine waters (http://icm.eionet.europa.eu/) Prioriteringar 2014 Förenkla datarapportering inom vattendirektiven och miljötillståndsrapportering SOER2015 Uppdatera indikatorer, databaser m.m. Uppgradera WISE (Water Information System of Europé) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 EEA-nätverkets 25 NRC funktioner Air quality Agriculture and environment Biodiversity data and information Biodiversity and ecosystems indicators and assessments Climate change impacts, vulnerability and adaptation Mitigation of air pollution and climate change Communication Environment and energy Environment and health Environment and transport Environmental information systems Forward looking Information and Scenarios Industrial pollution Noise Land cover Land use and spatial planning Marine, coastal and maritime Resource-efficient economy and the environment Soil State of environment Waste Water quality and ecological status Water quantity Water emission Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

11 EEAs uppgifter tillgodose kunskapsbehoven utifrån miljölagstiftningen på EU- och internationell nivå utvärdera Europas miljö och bedöma politikens effektivitet förbättra samordning och spridning av data och information om Europas miljö Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 EEAs arbete med miljödata SEIS Shared Environment Information Systems - grundprinciper Information ska lagras så nära källan som möjligt, samlas in en gång och använd många gånger i olika syften, finnas tillgänglig och vara användbar, möjliggöra användare att göra jämförelser på rätt geografisk nivå, finnas tillgänglig för allmänheten på nationell nivå och nationellt språk, och stödjas av allmänna, gratis öppna standarder. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 How EEA do it? Monitoring, Data, Indicators, Assessment, Knowledge (M) Monitoring (D) Data Structure (I) Indicators Interpret (A) Assessments Integrate Reflect (K) Knowledge

14 Tourism indicators (7 / 0 CSI) EEAs Core Set of Indicators (CSI) Energy indicators (29 / 5 CSI) Air pollution indicators (6+5 / 5 CSI) EEA core indicators (37 CSI) Water indicators (7+7 / 7 CSI) Different types of indicators: (Type A) Descriptive indicators (Type B) Performance indicators (Type C) Efficiency indicators (Type D) Policy effectiveness indicators (Type E) Total welfare indicators

15 How we do it?...collect once use often Integrated environmental assessment reports (SOER) Theme-specific assessments and reports Shared State of environment Information Web access to monitoring, data and indicators...

16 EEAs målgrupper EUs institutioner och regeringar - EU kommissionen, Europa parlamentet, Europa rådet och EEAs medlemsländer Civila samhället - NGOs, näringslivet, media, forskare, debattörer Allmänheten Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 EEAs 5-års strategi (Multiannual Work Programme) Utifrån EUs 7:e miljöhandlingsprogram har EEA focuserat på tre strategiska områden Ge underlag om implementeringen av miljölagstiftningen Utvärdera systemförändringar Nyttja nätverk, dela kunskap och kommunikation Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

18 Highlights 2015 SA 1 - Ge underlag om implementeringen av miljölagstiftningen Implementera övervakning, rapportering och verifiering (MRV) under lagstiftning om begränsad klimat förändring, och ge stöd till CoP 21 i Paris Ge stöd till halvtidsutvärderingen av EUs Biologisk mångfaldsstrategi för 2020; Förbereda ländernas rapportering 2016 av River Basin Management Plans under Vattendirektivet. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Highlights 2015 SA 2 Utvärdera systemförändringar Lansera och utvärdera SOER2015; Förbereda stöd till övervakning och utvärdering av 7:e miljöhandlingsprogrammet; Vidare utveckla kunskapsbasen för samhällets omställningar, inkl. grön/cirkulär ekonomi, genom utveckling av metoder för förutseende, osäkerhet och risk, samt socio-tekniska system (speciellt för mat). Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 Highlights 2015 SA 3 Nyttja nätverk, dela kunskap och kommunikation Förbättra tillgängligheten för senaste datat och informationen lagrad hos EEA (SoE online); Använda data från Copernicus för att förbättra aktualiteten och kvaliteten hos EEAs produkter och tjänster; Kommunicera kring fokusområdena och möjligen även kring FNs Markår. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

21 Related (flanking) activities FLIS IMS SENSE SOER 2015 In Print SOER 2015 A suite of product(s): short briefs + up-to-date indicators SYN Synthesis & Derivatives Synthesis report A B C Global Megatrends (Europe in global context) Thematic SOE information Country-level SOE information GMT fiches thematic fiches country fiches & cross-country comparison fiches indicator reports & stakeholder workshop FLIS indicators EEA indicators EEA & country indicators SOER 2015 Online?? Signals 2015 and other derivatives ROD SERIS CDR GEMET SENSE Reportnet SENSE IMS SENSE ETDS Data SENSE Centres AoA SOE online EyeonEarth Discomap GMES GCI SDI

22 Hur sprider EEA sin kunskap? 5-års rapporter om Europas miljötillstånd och outlook (nästa 2015) (beslutsfattare) EEA Rapporter (beslutsfattare) EEA Miljösignaler (allmänheten) Sammanfattningar för olika intressentgrupper Anpassat material för media (journalister) Tekniska rapporter (tjänstemän, experter m.m.) Multimedia (allmänheten och beslutsfattare) Webbplats, t.ex. Artiklar, tematiska introduktioner (beslutsfattare, experter och allmänheten) (www.eea.europa.eu ) Social media (allmänheten) Online data service (experter) Seminarier, key-note-speakers m.m. vid relevanta nationella, europeiska och globala konferenser Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Senaste informationen inom Hav Hav (http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea#tab-news) Rapport: Marine messeges (feb 2014) Rapport: Balancing the future of Europe's coasts knowledge base for integrated management (nov 2013) Webbartikel: Litter in our seas (juni 2014) Indikator: Sea surface temperature (mars 2014) Kartor: Trend in relative sea level at selected European tide gauge stations (april 2014) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Senaste informationen inom Vatten Vatten (http://www.eea.europa.eu/themes/water) Nyhet: Water quality excellent at most of Europe's bathing sites (maj 2014) Rapport: Performance of water utilities beyond compliance (maj 2014) Indikator: River flow (april 2014) Vattenfokus 2012 en rad rapporter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Vilken info kan man få löpande från EEA? Prenumeration på pressmeddelanden, rapporter, webbartiklar (http://www.eea.europa.eu/subscription/news-feeds ) Följ EEA på Twitter (EU EnvironmentAgency), Facebook och YouTube Tematisk/målgruppsanpassad prenumeration (Nyhetsbrev, indikatorer m.m.) (http://www.eea.europa.eu/subscription/targetedsubscription) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Nyttja EEAs information och kunskap Rapporter gratis Indikatorer och data på hemsidan Grafiska illustrationer Videos Presentationer Skapa samarbeten Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Information om EEA och det svenska EEA-nätverket EEA:s webbplats EEA:s svenska webbsidor EEA:s EIONET webbplats ww.eionet.europa.eu Info på Naturvårdsverkets externa webb EEA-nätverkets webbsidor EEA-samordnarna Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Sverige i EEA nationell expert från Naturvårdsverket ca. 15 svenskar anställda ingår i 2 European Topic Center (Biologisk mångfald och Resurseffektitivitet) 39 experter från 9 myndigheter ingår i EEAnätverket

29 Svenska EEA-nätverket EEA:s styrelse Ledamot: Maria Ågren, NV Supplent: Martin Eriksson, NV National Focal Point/ EEA-samordnare Ninni Borén och Larsolov Olsson 39 NRC (experter) inom 25 sakområden 9 myndigheter inblandade i arbetet (Boverket, Energimyndigheten, Hav och Vattenmyndigheten, Lantmäteriet, NV, SCB, SGU, SMHI och Socialstyrelsen) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

30 Dataflöden Årliga miljötillståndsrapporteringar EU direktivens lagbundna rapporteringar WISE (http://water.europa.eu/) Priority Data Flows (http://www.eionet.europa.eu/dataflows) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

31 ReportNet (http://www.eionet.europa.eu/reportnet) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

32 EEAs styrelse Består av representanter från medlemsländerna, kommissionen och parlamentet Ansvarar för budget (medel från kommissionen + icke-eu-länder) Verksamhetsplan och berättelse Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

33 EEA-samordnarens roll Besätta EEA-nätverket med experter/kontaktpersoner och stödja experterna med information m.m. Stödja Sveriges samarbetet med EEA Informera om EEA och dess produkter Följa upp Sveriges rapporteringar till EEA Ha kontakter med Nationella experter och andra svenskar på EEA Representera Sverige på NFP-mötena (3 ggr/år) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

34 NRCernas har ansvar för att: - vara formell representant för Sverige inom ett specifikt område - vara länk mellan nationella och europeiska nivån - sprida information från och till EEA och svenska nätverk - sakgranska EEAs rapporter och andra produkter - rapportera data och utveckla EEAs indikatorer - delta på möten för att dela och ta del av EEAs och andra länders erfarenheter - påverka EEAs verkssamhetsplan så att EEAs produkter/kunskap kan användas i Sverige Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

35 Nya NRC funktioner för Marine, coastal and maritime Marint och maritima slås ihop 2. Water quality and ecological status Grundvatten och sötvatten slås ihop Större kunskap om EUs alla vattenlagstiftningar 3. Water emission Ingen större skillnad 4. Water quantity (SCB och SMHI) Ökat fokus på vattenbrist och översvämningar Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011

Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 Att: Skogsstyrelsen: Thorsten Celander, Cc: Skogsinitiativet: Per Björkman; Focali Verksamhetsrapport för Focali 2008-2011 (Sida Insatsnr. komponent: 7300101001) För kommentarer och information, var vänlig

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Havsfrågor Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige.

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna......................................

Läs mer

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius Andersson

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg

Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering. Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering Maria Elander David Holmström Carl Jensen Åsa Stenmarck Johan Sundberg Indicators for a resource efficient waste handling Maria Elander David Holmström

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Rapport 5321 okt 2003 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning WORKSHOP: Här finns EUfinansiering för klimatanpassning Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult och Anna Jonsson, Catalysator 67 Klimatanpassarna katalyserar utveckling och lägger strategiska pussel Resultat

Läs mer

Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569

Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 VARIA 569 VARIA 569 Stranderosion och kustskydd praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Konferens i Halmstad den 6 december 2006 SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Bilder omslag Övre bilden: Bengt

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013

Bilaga 1 S4013P03. Omställning Åland. Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051. Kommittén Omställning Åland, 2013 Bilaga 1 S4013P03 Omställning Åland Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 Kommittén Omställning Åland, 2013 1 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning... 3

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer