GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna."

Transkript

1 BILAGOR:

2 GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. Möte 1 Projektet, fritidssektorn samt funktionshinder sektorn. Projektet ställer frågor till respektive part med syfte att kartlägga stadsdelens anställda, verksamheter och nulägesbehov. Projektet skapar därefter ett förslag på genomförandeplan för stadsdelen med tydliga syften, mål samt förslag på ansvarsområden. Möte 2 - planen presenteras och antas efter eventuella revideringar. Båda parter skriver under samarbetsplanen. Arbetet kan börja!

3 FÖRANKRING Efter upprättandet av genomförandeplanen ämnar projektledarna besöka verksamheterna för att skapa nätverk och presentera arbetet överripande. I denna fas kommer vi även att använda oss av opinionsbildning för att sätta fokus på arbetet i stadsdelen. På detta sätt vill vi förankra projektet hos medborgarna i staden, skapa positiva förväntningar samt visa stadsdelens ambitioner att stärka verksamheterna för att nå nya målgrupper. Under projektets gång kommer berörda samarbetspartners (t.ex. den person som blir ansvarig för frågan) träffas kontinuerligt för att tydligare förankra samarbetet utbyta erfarenheter. En internetsida upprättas där medborgare i staden kan följa projektets arbete. Projektet medverkar och föreläser vid olika evenemang/träffar i Stadsdelen/staden och berättar om vikten av fritid för alla samt syftet med projektet.

4 UTBILDNING Utbildning kommer att bedrivas i två steg. Övergripande och fördjupande UTBILDNING TILL VERKSAMHETSPERSONAL (FRITID/FUNKTIONSHINDER) Värdegrundsarbete styrdokument i relation till verklighet och kultur Vikten av fritid Fritid för alla vad är det Vad är en funktionsnedsättning? Vad innebär anpassning? Vad innebär delaktighet? Barn och ungdomsperspektiv Styrdokument Barnkonventionen, FN: S Mänskliga rättigheter. Synvändan Göteborgs Stads styrdokuemnt för anpassning och tillgänglighet. Integrerad Arena Hur fungerar metoden? Workshops, praktiska övningar varvat med teori. UTBILDNING TILL VERKSAMHETSPERSONAL 1.2 (FRITID/FUNKTIONSHINDER) Integrerad Arena Fördjupning i metoden Erfarenheter från verksamheter som lyckats och misslyckats Certifieringsmetodik skapa styrdokument förenligt med värdegrund och uppdrag. Vad vinner vi på att alla kan vara med? Workshops, praktiska övningar varvat med teori.

5 HANDLEDNING Verksamheter, inom respektive stadsdel, kommer att få möjlighet till praktisk handledning i sin egen verksamhet. Handledningen kan jämföras med en djupare utbildning inom en verksamhet med fokus på deltagarnas behov. I handledningen kan projektet ta hjälp av Passalens övriga ledare, deltagare eller samarbetspartners från vår verksamhetskarta. Handledning sker tillsammans med personalen i verksamheten på t.ex. ett APT eller liknande verksamhet. Metoden är enligt följande: 1. Innan första träff får personalen besvara en enkät med frågor om deltagarna i verksamheten. Hur verksamheten bedrivs samt de frågor och tankar som finns att inkludera gruppen. 2. Vid första träffen arbetar handledaren efter det material som verksamheten presenterats. 3. Tillsammans identifierar gruppen en möjlig väg mot målet att skapa en integrerad arena. 4. Passalens verksamhet kan användas som praktikplats för möte med målgruppen.

6 PRAKTISKT ARBETE I VERKSAMHETERNA Det praktiska arbetet i projektet innefattar att vara med ute i verksamheterna, i aktiviteten, i den inplanerade integrerade aktiviteten och stötta verksamhetspersonalen i arbetet. Vi tar ett exempel för tydligheten. Knatteskogens bibliotek skall ha bokens dag och vill bjuda in och se till att målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning känner sig välkommen. Projektet träffar biblioteket och tittar över lokalerna. Identifierar och hittar lösningar på det skulle kunna skapa hinder. Vi skickar inbjudan till särskolan under fritid för alla loggan och trycker särskilt på vikten av att de skall känna sig inbjudna. Passalens deltagare kommer på besök till verksamheten för att träffa personalen och berätta om sig själva och sina egna erfarenheter. Projektet är med på den första integrerade aktiviteten som verksamheten gör. Projektet följer upp verksamhetens aktiviteter därefter. Och stöttar med kunskap och metod. Ett annat exempel kan vara en simhall eller annan verksamhet som vi skapar en prova på aktivitet för målgruppen. För att visa arenan och dess verksamhet. Passalen är med och genomför aktiviteten tillsammans med verksamhetspersonalen.

7 CERTIFIERING Certifiering innebär att man genomgått följande moment: OPINIONSBILDNING Man har tydligt i verksamhetens egna dokument formulerat ner visionen om att vara en verksamhet för alla. Man har koll på de olika styrdokument som styrker arbetet (Barnkonventionen, FN: S Mänskliga rättigheter, Synvändan etc.) UTBILDNING Verksamhetspersonalen har genomgått utbildning 1 samt 1.2 HANDLEDNING Verksamheten har tagit emot handledning och arbetat praktiserande därefter. VERKSAMHETSUTVECKLING Verksamheten har utvecklats mot att bli en integrerad arena. Vilket har lett till att: Verksamhetskulturen har utvecklats Nya ekonomiska möjligheter har föreslagits Skapa socialt engagemang har ökat kring verksamheten CERTIFIERING Certifieringen kommer för stadsdelarna att ge: Delaktighet i nätverk över staden Möjligheter till utökad utbildning och Handledning Möjligheter till gemensamma projekt Möjlighet att synliggöra verksamheten Fler deltagare samt ökad verksamhet

8 PROJEKTFÖLJNING/RAPPORTSKRIVNING Projektet har en stad att arbeta i men 10 stadsdelar och ca 200 verksamheter gör att vi måste hålla alla insatta i projektet över tiden. Detta är vår plan: PROJEKTREDOVISNING Projektet kommer att redovisas i rapport form varje år. Auktoriserad revisor kommer att kontrollera ekonomin PROJEKTFÖLJNING Projektet kommer dagligen att blogga på webbplats: Där kan man följa projektledarnas dagar. Ta del av almanackan och se vart projektet befinner sig. Där kan man ladda ner rapporter, protokoll från möten samt hitta inspirationsmaterial och dylikt. Projektet kommer varje månad att skicka ett nyhetsbrev via mailchimp så samtliga intresserade utomstående samt projektorganisationen kan följa arbetet. Projektet kommer använda sig av socialmedia i opinionsbildningsarbetet.

9 EKONOMISK ANALYS Förstudien till Fritid för alla har identifierat faktorer till en ekonomisk analys som projektet ämnar undersöka vidare. ANALYS Variabel 1: 1 Budgetens analys kring de ökade kostnaderna på funktionshinderområdet visar på en riktning där kostnader och behov ökar. Variabel 2: I förstudien/kartläggningen beskriver de LSS- handläggare vi intervjuat att man köper koortidsvistelse och lägerverksamhet, ibland från externa aktörer för att tillgodose behovet av aktivitet detta på grund av att verksamheterna upplevs som oanpassade. Variabel 3: Fritidsverksamheterna i Göteborgs Stad är icke anpassade med anledning av att uppdraget varit otydligt och samarbetet, inom stadsdelen, mellan sektorerna, fritid och funktionshinder, inte alltid är utvecklat. EKVATIONEN Projektet tänker sig att det på sikt går att minska kostnaderna genom att skapa samarbete och gemensamma strategier mellan variabel 2 och 3. Det projektet kommer att arbeta med är att: 1. Förtydliga uppdraget och öka kunskap och metod hos fritidsverksamheterna vilket gör Variabel 3 mera attraktiv och möjligt som allternativ för variabel Öka samarbetet mellan sektorerna, vilket gör att handläggarna känner verksamheter och verksamhetspersonal och kan använda sina egna interna verksamheter i första hand 3. Kronor och ören. Variabel 3 som möjligt allternativ för variabel 2 sparar kostnader för stadsdelen. 1 Budget 2013 Göteborgs Stad

10 FRITID FÖR ALLA GÖTEBORGS STAD Den slutgiltiga målsättningen för projektet, identifiera, hur, var och på vilket sätt fritid för alla arbetet går vidare i staden. De modeller som presenteras skall följa budgetens intention, ha en kostnadseffektiv modell samt hålla ett hela staden perspektiv. Den första modellen presenteras i december 2014.

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

SoR-Handbok Social redovisning. En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat

SoR-Handbok Social redovisning. En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat SoR-Handbok Social redovisning En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat SoR-Handbok Social redovisning En metod för att mäta och redovisa organisationers sociala

Läs mer