Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media"

Transkript

1 Dare to be wise! Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media Riktlinjer för operatörer av 50plus-plattformar och tredje ålderns universitet

2 Förord Introduktion Anne-Sophie Parent, generalsekreterare i AGE Platform Europe AGE har varit en trogen supporter för det europeiska projektet PEER - Dare to be wise! sedan det startades. Detta projekt syftar till att göra 50+ plattformar mera attraktiva för icke-formella och informella studerande och AGE välkomnar dessa nya riktlinjer för Web 2.0-verktyg för att stödja människor i åldern 50+ i att använda sociala nätverk i utbildningssyfte. Dessa riktlinjer omfattar både teknik och inlärning, de stöder delningen av information och överföringen av kunskaper och erfarenheter mellan enskilda användare, vilket gör dem mycket relevanta och användarvänliga för både utbildare och äldre on-line-användare. De beaktar även att människor i åldern 50+ är en blandad grupp som i varierande grad har lätt att lära sig använda ny teknik och online-verktyg, exempelvis verktyg som har utvecklats inom detta projekt. Speciellt välkomnar AGE att de viktigaste delarna av inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att studeranden sätts i inlärningsprocessens centrum och vi ser detta som ett välkommen övergång från traditionell undervisning till inlärning där ansvaret läggs på studeranden. Dessutom betonar vi behovet av att tillämpa det heltäckande Design for all -konceptet samt en integrerad strategi för att tillämpa dessa verktyg som måste vara på samma sätt tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi välkomnar även de möjligheter som dessa verktyg ger för att underlätta dialoger, debatter och diskussioner kring ämnen som intresserar användarna. AGE är angelägen om att främja användningen av dessa Web 2.0-verktyg bland våra medlemmar och våra mera omfattande kontakter och uppmuntrar dem att ge regelbunden feedback, eftersom vi tror att den möjliggör att plattformsoperatörerna kommer att uppgradera plattformsdesignen på ett sätt som reflekterar användarnas behov och deras verkliga erfarenheter av dess användning. Äldre personer blir mer och mer intresserade av online-inlärning. Web 2.0-verktyg, som är interaktiva och kollaborativa internet-element, kan ge dem möjlighet att få och/eller förmedla kunskap till andra, att upprätthålla kognitiv förmåga samt utveckla intressen inom flera ämnesområden. Av avgörande betydelse för operatörerna är stödplattformsmedlemmar som samtidigt är intresserade av att få och dela kunskap. Dessa riktlinjer syftar till att stödja en förändring av din service genom att föreslå användning av Web 2.0-verktyg för online-inlärning av 50plus-personer på sociala nätverk. De riktar sig till operatörer av online-plattformar för 50plus-personer samt tredje ålderns universitet som erbjuder samarbete online och till andra intresserade institutioner. Riktlinjerna omfattar, till ena hälften (rekommendationerna 1-5) rekommendationer med anknytning till teknik, och till andra hälften (rekommendationerna 6-10) förslag med anknytning till inlärning. Sammantaget kommer de att ge insikt om verktyg för att främjande av aktiviteter på plattformen genom att stödja utbyte och inlärning bland äldre personer. Riktlinjerna är baserade på forskning, som bedrivs inom det europeiska projektet Peer - Dare to be wise! ( ). Syftet med PEER är att göra 50plus-plattformar mera attraktiva för icke-formell och informell inlärning och i synnerhet det virtuella utbytet bland 50plus-personer ( peer-to-peer-inlärning ). Följ PEER på projektets webbplats 1 2

3 Rekommendation 1 Stöd 50plus-personer med Web 2.0-verktyg som tillgodoser deras behov Online-plattformen kan bli en interaktiv inlärningsmiljö med endast små ändringar som införs av Web 2.0. De stödjer människors förmåga att uttrycka sig, förmedla sina erfarenheter och kunskaper och att kunna vara värdiga, värdefulla och erkända. Välutformade och användarorienterade Web 2.0-verktyg hjälper till att få en strukturerad överblick av informationstrafiken. De gör dina deltagare anslutna till världen utanför det säkra systemet. Följande typer av Web 2.0-verktyg föreslås för att betjäna dina medlemmars online peer-inlärning: Ett säkert filarkiv för lagring av olika filformat och media typer. Fildelningsverktyg för uppladdning och nedladdning av delat innehåll. Kommenteringsverktyg för utbyte och diskussion om kunskap, erfarenheter och åsikter. Ljud- och videokonferensverktyg som underlättar inlärning i grupp. Planeringsverktyg för möten och andra evenemang. Bokmärkningsverktyg för organisering av relevant information. Samarbetsverktyg för att gemensamt kunna arbeta på ett visst ämne. Glöm inte att förklara Web 2.0-verktygets fördelar för dina medlemmar! Länk: Ett urval av stödjande Web 2.0-verkty: 3 4

4 Rekommendation 2 Förstå vad som driver äldre användare bort från teknik Förtroende, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande för att motivera äldre studerande att dela information, särskilt personuppgifter. Även om varje Web 2.0-verktyg bör vara pålitligt är det viktigt för 50plus-personerna att känna sig trygga när de använder dem. Tillhandahållande av adekvat information om teknik och innehållshantering ökar användarnas trygghetskänsla. Infrastrukturens tillförlitlighet Stabila Web 2.0-verktyg med 24/7-tillgång är en prioritet då det gäller att upprätthålla en motiverande miljö med inlärningssyfte i åtanke. För att undvika missförstånd bör en tydlig förklaring om det huvudsakliga målet med Web 2.0-verktyg ges. Instruktionsvideor, informativa texter, uppdateringar gällande ändringar i programvaran och förklaringar om alla nya funktioner liksom att tillhandahålla en helpdesk kan vara till hjälp och därmed bidra till ökad förståelse samt en mera omfattande användning av verktygen. Undvikande av juridisk eller teknisk jargong kommer att leda till förståelse och därmed öka tillförlitligheten. Informationens tillförlitlighet Endast granskade länkar eller information om användningen av inlägg bör tillhandahållas. Man bör försäkra att personuppgifter är säkrade gentemot tredje part samt att möjlighet till anonymitet existerar om medlemmarna så önskar. Användarna bör vara medvetna om att de har möjlighet att ta bort den information de lägger ut samt att de har fullständig kontroll (och ansvar) av den information de producerar och delar på nätet. Om möjligt, undvik kommersiella artiklar och annonser eftersom de i allmänhet uppfattas som oönskade av 50plus-personer! 5 6

5 Rekommendation 3 Erbjud tillgängliga och användbara Web 2.0-verktyg för 50plus-personer Även 50plus-personer har olika förmågor och behov och att erbjuda dem Web 2.0-verktyg som är lätta att förstå, anpassningsbara, adaptiva och har en attraktiv design kommer starkt att öka deltagandet och motivera dem att lära sig. Tydlig navigering och ett välorganiserat användargränssnitt är också viktiga aspekter på tillgängliga Web 2.0-verktyg för medlemmarna. Betrakta Design for all -konceptet som din princip. Länkar: Web Content Accessibility Guidelines 2.0: (länken kontrollerad i 1/2013) Understanding WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) Techniques for WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) De huvudsakliga kriterierna för användbarhet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Ingen registrering av Web 2.0-verktyg. Tillhandahållande av enkla instruktioner och riktlinjer om hur man använder verktygen, helst i form av videoklipp eller bilder. Möjlighet att enkelt välja mottagen information och meddelanden som anknyter till personliga intressen; funktioner som håller reda interaktionsstrukturen. Överseende: verktygen bör vara snälla, vilket betyder att om man gör ett misstag vid användningen av dem får det inte leda till en blackout eller bortfall av verktyget. Kul att använda. Övervinner språkliga hinder genom att tillåta användarna att uttrycka sig och läsa på sitt eget språk. De huvudsakliga kriterierna för tillgänglighet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Tillhandahållande av en tydlig och logisk struktur. Undvikande av teknisk jargong i instruktionerna. Undvikande av nedladdningsalternativ där så är möjligt, både för extra funktioner och information. Tydligt identifierbara länkar. Designad med en font som är minst 12-punkter, som enkelt kan ändras till en annan storlek. Text med hög kontrast. All information bör vara tillgänglig från första anblicken. Ju högre användbarhet och tillgänglighet verktyget har, desto trevligare är det använda och användarna kommer att vara entusiastiska över att använda det! 7 8

6 Recommendation 4 Inkludera tillgängliga anpassade verktyg på din plattform En central målsättning inom PEER-projektet är att tillhandahålla en uppsättning utvalda Web 2.0-verktyg som är anpassade för äldre studerandens behov. De är gratis och många funktioner som 50plus-personer frågar efter ingår i dessa verktyg. På PEERs webbplats erbjuds anpassade verktyg för nedladdning under sektionen PEER learning package, som kan integreras i befintliga plattformar: Sharedocs är ett gratis webbhotell som erbjuder molnlagring, filsynkronisering och klientprogramvara. Tillgänglig via World Wide Web, efter registrering på plattformen möjliggör det här verktyget lagring av stora mängder data, till exempel fotografier och videor, som kan delas med vänner eller kollegor. Detta verktyg är tryggt att använda och endast plattformens medlemmar har åtkomst till dokumenten och filerna. Polly är ett online schemaläggningsverktyg som tillåter användaren att polla ett antal personer för att kontrollera deras tillgänglighet för ett möte eller en händelse. Användarna skapar en förfrågan med ett urval av datum och tider, som deltagarna kan välja mellan. Det är även möjligt att rösta om olika alternativ. Meet&Share är ett verktyg som gör det möjligt för användarna att få tillgång till ljud-/ videokonferens-programvara och man kan på ett ögonblick arrangera en online-konferens. Användarna kan använda mikrofon och/eller webbkameror, dela dokument på en Whiteboard, dessutom har de möjligheten att dela sin skärm och spela in möten. Länk: PEER learning package: Talkmaster är en chat-funktion som möjliggör direktkontakt så att användarna kan kommunicera med varandra. Chat-funktionen kan användas för utbyte av studieinnehåll, direkta frågor eller andra ämnen som behöver diskuteras på ett direkt sätt. On the PEER website you will find instructions on how to install the tools on your platform! 9 10

7 Recommendation 5 Uppmuntra till att ge feedback för att kunna vidareutveckla Web 2.0-verktyg Medlemmarnas medverkan i den fortsatta utvecklingen av de implementerade Web 2.0-verktyg på din plattform ökar engagemanget och känslan av tillhörighet. Involveringen av medlemmarna är också en fördel för plattformsoperatörerna för att de ska kunna utforma plattformen enligt användarnas behov. Beakta användarnas attityder och erfarenheter och låt dem delta: Be medlemmarna att ge feedback angående den nuvarande servicen. Be dem att komma med förslag till utveckling av nytt innehåll, strukturer, applikationer, design och support. Alternativt kan man tillhandahålla webbaserade feedback-verktyg, såsom enkäter och personliga kommunikationssätt angående servicen. Slutanvändarnas medverkan var det centrala tillvägagångssättet i PEER-projektet. På workshops med aktivt deltagande gav de förslag om användbara applikationer, delgav sina idéer och kommenterade den föreslagna lösningen med stort intresse och engagemang. Användarnas bidrag kommer att vara värdefull! Länkar: Metoder om hur man kan engagera 50plus-personer att ge feedback finns på adresserna: Angående kvalitetssäkring tillhandahåller PEER-projektet en översikt över verktygen och även riktlinjerna: Web 2.0-verktyg och äldre personer- en översikt av verktyg för kvalitetssäkrin: Ramarna för kvalitetssäkring

8 Recommendation 6 Säkerställ att en uppförandekod finns En väsentlig aspekt som är viktig bland 50plus-personer är sättet hur kommunikationen ges och tas emot. Liksom vid en ansikte-mot-ansikte kontakt, föredrar äldre personer ofta en artig och hövlig interaktion. Samma sak gäller för virtuell kontakt. Därför föreslås vissa netikett -regler gällande artigt språk och respektfullt kommunikationsmönster. Skapa en uppförandekod och säkerställ att den följs: Meddelanden från plattformen bör passa ihop med denna kod. De bör vara artiga och begripliga och innehållet skall vara korrekt och tydligt. En engagerad person bör utses och användarna bör informeras om vem det är, då de kanske vill kontakta den personen om de råkar ut för besvärliga situationer såsom missförstånd och konflikter mellan människor. Dessutom bör denna person främja att koden följs gällande opassande innehåll och ansvara för övervakningen av plattformen så att den inte missbrukas. Koden kan kompletteras med en netikett som kan skapas av medlemmarna själva gällande tillfällen för utbyte och gemensam inlärning. Låt medlemmarna känna sig trygga i sitt utbyte med varandra för att hjälpa dem att känna sig bekväma som medlemmar i plattformen! 13 14

9 Recommendation 7 Låt 50plus-personer känna att dina Web 2.0-verktyg är anpassade 50plus-personerna utgör en heterogen grupp, mer än någon annan åldersgrupp! De föredrar därför möjligheter att anpassa inställningarna för användningen av Web 2.0-verktyg. Erbjud flexibla Web 2.0-verktyg på din plattform, till exempel: att träffa likasinnade människor i inlärnings- och studiegrupper. att skapa andra former av anpassad inlärning och självstudier. 50plus-personerna ska känna att de har fullständig kontroll över sin data och sina filer: Det rekommenderas därför att tillhandahålla en tydlig datahanteringsprocess, som förklaras steg för steg, inklusive information om hur filer kan sparas, ändras eller raderas. Det är också viktigt att klargöra det för medlemmarna, som kommer att ha tillgång till uppgifterna. Ge användarna möjlighet att anpassa sin inlärningsprocess för att skapa en självstyrd och individuell framgångsrik inlärningsupplevelse! 15 16

10 Recommendation 8 Reflektera de motiverande aspekterna i inlärningsmiljöer för 50plus-personer 50plus-personers främsta motivation är att dela erfarenheter och information med andra på ett sådant sätt att de känner samhörighet och uppmärksammas av gemenskapen och administratörer. Dina medlemmar är inte enbart intresserade av frågor och svar, utan snarare av dialoger, debatter och diskussion kring sina ämnen av intresse. Därför är det viktigt att reagera på specifika motiveringar som sträcker sig från att söka information på gemenskapernas webbplatser, leta efter, och ge, råd, vägledning och framföra åsikter; engagera sig i meningsfulla diskussioner; och bilda nya relationer med andra. För att identifiera vad som motiverar dina medlemmar: Försök att ta reda på deras intressen, krav och förväntningar, till exempel genom att göra enkäter, förfrågningar och följ upp diskussionen om idéer som är relevanta för din service. Ta hänsyn till medlemmarnas självbild, begåvning, kompetenser samt färdigheter och sociala relationer. Erbjud medlemmarna verklighetsrelaterade ämnen och frågor, samt kontakt med andra intresserade användare som vill diskutera och debattera! 17 18

11 Recommendation 9 Invitera 50plus-personer till utmanande inlärningsaktiviteter Om inlärningsaktiviteterna på ett meningsfullt sätt är relaterade till deras vardag, är 50pluspersoner mera benägna att ta itu med nya ämnen och även att ta risker och lära sig nya saker med hjälp av Web 2.0-verktyg De centrala elementen för inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att sätta studeranden i centrum för inlärningsprocessen, vilket är en övergång från traditionell undervisning till inlärning. Det kan vara bra att veta att 50plus-personer: Lägger värde på kunskapsutbyte inom interaktiva gruppmiljöer. De vill veta vem de andra användarna är - detta betyder att de vill kunna titta på de andra medlemmarnas profiler. De föredrar att utbyta kunskaper med personer som är aktiva utbytare och inte bara är passiva konsumenter av andras bidrag. De föredrar gemensam problemlösning på ett kreativt sätt, med ledning av en moderator eller mästare. Föreslå därför ett aktivt och ömsesidigt utbyte mellan användarna genom att: Främja det allmänna intresset av inlärning med Web 2.0. Utforma inlärningsaktiviteter som är engagerande, diversifierade och lockande. Föreslå meningsfulla, relevanta och utmanande inlärningsämnen och erbjud olika aktiviteter. Låta dem forma och skapa inlärningsaktiviteter. Bjud in dem till gemensam läsning och utbyte av böcker/litteratur. Låt användarna känna att de är den viktigaste delen av inlärningskonceptet! 19 20

12 Recommendation 10 Ge stöd som har en personlig touch och uppmuntra peer-to-peer-tillvägagångssätt Både tekniskt stöd samt socialt stöd är avgörande för att stärka säkerheten och förtroendet samt främja uppbyggnaden av gemenskap. Det är viktigt att ge direkt tekniskt stöd till plattformens medlemmar, företrädesvis via e-postväxling med plattformens helpdesk. Ett annat alternativ är att ha en tillgänglig en telefonrådgivare för större delen av tiden, men detta kan vara kostsamt i form av personaltid. Tekniskt stöd bör ges inom 24 timmar. Vanliga frågor (FAQ) fungerar också bra i många fall. Stöd i form av en kompis kan också öka äldre vuxnas förtroende för att använda verktygen, samt plattformens tillförlitlighet. Stöd bör dock inte bara ges via själva plattformen. 50plus-personer uppskattar även teknisk support från online-gemenskapen, exempelvis på diskussionsforumet. Då det gäller moderering av kunskapsutbytet är peer-to-peer-tillvägagångssättet att rekommendera: Därför är det nödvändigt att utbilda äldre vuxna som vill bidra till plattformens service både på ett didaktiskt och metodiskt samt även ett tekniskt sätt för att garantera kvalificerat inlärningsstöd. Peer-to-peer-utbildare erbjuder en form av frivillig tjänst och bör erkännas och uppskattas både av operatören samt av andra användare. Hitta ett sätt att garantera en form av uppskattning. Det är också till fördel att arrangera regelbundna möten och aktiviteter för interpersonligt utbyte av erfarenheter och kunskap bland medlemmarna. Inrättning av ett antal modererade grupper för att hjälpa människor att ge stöd till varandra rekommenderas starkt. Sammantaget, betrakta inte medlemmarna bara som passiva konsumenter utan som aktiva deltagare med möjlighet att bidra till framgång för din 50plus-plattform! 21 22

13 Further information 50+-plattformar i europeiskt format Om du vill bekanta dig med andra plattformar för att få lite inspiration så använd det europeiska formatet för 50 + plattformar som utvecklats inom PEER-projektet. Det visar alla EU-länder på en karta på vilken du kan klicka på varje land för att få en lista över 50plus-plattformarna där. Länk: Motivera äldre att använda 50plus-plattformar Dessa informationsblad baserar sig på rapporten Motivating older people to use 50plus platforms for common learning. Länk: Online-handbok för tredje åldern Inom projektet Third age online (TAO) gavs en handbok ut på Wikiversity om hur man kan engagera äldre vuxna i samhällsverksamhet. Finns tillgänglig på engelska. Länk: Rekommendationer av 2.0 Du kanske också vill läsa a) riktlinjerna Web 2.0 Best Practice for Senior Citizens som har framtagits inom 2.0-projektet. Även en undersökning om Web 2.0-behoven för personer över 55 år genomfördes och har sammanfattats i b) en undersökningsrapport. Ytterligare framtogs c) riktlinjer för vuxenutbildningsprojekt: en social databehandlingsplan för pensionärer. Samtliga tre dokument finns tillgängliga på engelska på 2.0-webbplatsen: Länk: elill kriterier för god praxis Ett resultat av projektet e-learning in Later Life (elill) var riktlinjerna för kriterier för god praxis i utbildningsprojekt och aktiviteter för seniorer som använder IKT. Finns på engelska och tyska. Länk: Om projektet PEER Dare to be wise! Varaktighet: 10/2010 till 12/2013 Erkännande Konsortium: Zentrum fuer Soziale Innovation / ZSI (Co-ordinator) University of Science and Technology, Centre of e-learning / AGH University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning / UoS Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education / ZAWiW Aidlearn Stödjande partners: Age Platform Europe / AGE Ja Kobieta Fundation for Women s Issues I am a woman / Forum 50+ Universities of the Third Age Network Association / RUTIS Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener / ViLE e.v. PEER konsortiet tackar följande experter som har bidragit till dessa riktlinjer: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences, CH Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, BE Andreas Hollinek, AT Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association, PT Hanna Nowakowska, PL Sapere aude! Dare to be wise! - PEER har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation reflekterar endast författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning av informationen i den

14 Impressum Utgivare: Consortium of the PEER project Författare: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Översättning: SPS Traduções Layout: Manuela Meyer, Bilder: Internet goes Ländle, på sidan 3 i-stock Vienna 2013

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass eller vänort som ni kan få kontakt med.

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet?

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet? en omöjlig möjlighet? Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil dr DART 2014-06-02 Dagens presentation Vad är tillgänglighet, kommunikation, information? Webbtillgänglighet Vad är språkteknologi? Hur kan

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Anvisningar för etwinningplatsen. Introduktion till din etwinning-plats

Anvisningar för etwinningplatsen. Introduktion till din etwinning-plats Anvisningar för etwinningplatsen Introduktion till din etwinning-plats INNAN DU BÖRJAR... 3 1. KOMMA IGÅNG: Titta igenom er nya etwinning-plats... 4 Hemsida... 4 Andra sektioner... 5 2. BYGGA DIN EGEN

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Riktlinjer för itunes U

Riktlinjer för itunes U Innehåll Översikt 1 Komma igång 2 Kursinställningar 3 Redigera och ordna innehåll 5 Lägga till inlägg, uppgifter och material 6 Hantera och samarbeta 8 Hantera registrering 9 Bästa metoder 10 Översikt

Läs mer

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats

Steg-för-steg vägledning. Hur du använder din etwinning-plats Steg-för-steg vägledning Hur du använder din etwinning-plats Hur du uppdaterar din profil... 3 Hur du bjuder in lärare och besökare till din etwinning-plats... 5 Hur du bjuder in elever till din etwinning-plats...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik

Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik En handbok för beslutsfattare, administratörer och pedagoger Forskning om studieavbrott 2014:2 Svensk titel: Öka

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Anvisningar om etwinning-platsen

Anvisningar om etwinning-platsen Välkommen Anvisningar om etwinning-platsen Den här vägledningen har gjorts för Läraradministratörer som är nya på etwinning-platsen. Den är till hjälp för dig att: - Få tillgång din etwinning-plats - Redigera

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek

Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Att använda nätet - pedagogiska utmaningar Jan Andrée, Alingsås bibliotek Göteborg 2 mars, 2011 Innehåll: Vår kulturella plattform Pedagogiska utmaningar Alingsås biblioteks Internetkurser Källa: Olle

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Översikt över nya TwinSpace

Översikt över nya TwinSpace Översikt över nya TwinSpace (Lanserades i september 2014) Den här vägledningen har gjorts för läraradministratörer. I den beskrivs allt du behöver veta för att starta din nya TwinSpace. Logga in Besök

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04

Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Välkomna till kursen i grundläggande programmering DVGA08, ISGA04 Presentation av personal på kursen Kerstin Andersson lärare i datavetenskap Johan Öfverberg lärare i informatik Inger Bran kurssekreterare

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

1/3/2014 ATT ANVÄNDA WEBBPLATTFORMEN FÖR VERSION 1.0 ANHÖRIGA: EN GUIDE. Detta projekt finansieras av Europeiska Kommissionens sjunde

1/3/2014 ATT ANVÄNDA WEBBPLATTFORMEN FÖR VERSION 1.0 ANHÖRIGA: EN GUIDE. Detta projekt finansieras av Europeiska Kommissionens sjunde 1/3/2014 VERSION 1.0 ATT ANVÄNDA WEBBPLATTFORMEN FÖR ANHÖRIGA: EN GUIDE Detta projekt finansieras av Europeiska Kommissionens sjunde ramprogram FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1/No 306058 Kontaktuppgifter Frida

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Roger i hemmet och i sociala sammanhang

Roger i hemmet och i sociala sammanhang Roger i hemmet och i sociala sammanhang Nya möjligheter för kommunikation Njut av de viktigaste ögonblicken Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter människor höra sina nära och kära bättre.

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv Karriärpaketet Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv Om karriärpaketet Till dig som vägleder/coachar elever på väg ut i studier eller arbetsliv! Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer