Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media"

Transkript

1 Dare to be wise! Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media Riktlinjer för operatörer av 50plus-plattformar och tredje ålderns universitet

2 Förord Introduktion Anne-Sophie Parent, generalsekreterare i AGE Platform Europe AGE har varit en trogen supporter för det europeiska projektet PEER - Dare to be wise! sedan det startades. Detta projekt syftar till att göra 50+ plattformar mera attraktiva för icke-formella och informella studerande och AGE välkomnar dessa nya riktlinjer för Web 2.0-verktyg för att stödja människor i åldern 50+ i att använda sociala nätverk i utbildningssyfte. Dessa riktlinjer omfattar både teknik och inlärning, de stöder delningen av information och överföringen av kunskaper och erfarenheter mellan enskilda användare, vilket gör dem mycket relevanta och användarvänliga för både utbildare och äldre on-line-användare. De beaktar även att människor i åldern 50+ är en blandad grupp som i varierande grad har lätt att lära sig använda ny teknik och online-verktyg, exempelvis verktyg som har utvecklats inom detta projekt. Speciellt välkomnar AGE att de viktigaste delarna av inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att studeranden sätts i inlärningsprocessens centrum och vi ser detta som ett välkommen övergång från traditionell undervisning till inlärning där ansvaret läggs på studeranden. Dessutom betonar vi behovet av att tillämpa det heltäckande Design for all -konceptet samt en integrerad strategi för att tillämpa dessa verktyg som måste vara på samma sätt tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi välkomnar även de möjligheter som dessa verktyg ger för att underlätta dialoger, debatter och diskussioner kring ämnen som intresserar användarna. AGE är angelägen om att främja användningen av dessa Web 2.0-verktyg bland våra medlemmar och våra mera omfattande kontakter och uppmuntrar dem att ge regelbunden feedback, eftersom vi tror att den möjliggör att plattformsoperatörerna kommer att uppgradera plattformsdesignen på ett sätt som reflekterar användarnas behov och deras verkliga erfarenheter av dess användning. Äldre personer blir mer och mer intresserade av online-inlärning. Web 2.0-verktyg, som är interaktiva och kollaborativa internet-element, kan ge dem möjlighet att få och/eller förmedla kunskap till andra, att upprätthålla kognitiv förmåga samt utveckla intressen inom flera ämnesområden. Av avgörande betydelse för operatörerna är stödplattformsmedlemmar som samtidigt är intresserade av att få och dela kunskap. Dessa riktlinjer syftar till att stödja en förändring av din service genom att föreslå användning av Web 2.0-verktyg för online-inlärning av 50plus-personer på sociala nätverk. De riktar sig till operatörer av online-plattformar för 50plus-personer samt tredje ålderns universitet som erbjuder samarbete online och till andra intresserade institutioner. Riktlinjerna omfattar, till ena hälften (rekommendationerna 1-5) rekommendationer med anknytning till teknik, och till andra hälften (rekommendationerna 6-10) förslag med anknytning till inlärning. Sammantaget kommer de att ge insikt om verktyg för att främjande av aktiviteter på plattformen genom att stödja utbyte och inlärning bland äldre personer. Riktlinjerna är baserade på forskning, som bedrivs inom det europeiska projektet Peer - Dare to be wise! ( ). Syftet med PEER är att göra 50plus-plattformar mera attraktiva för icke-formell och informell inlärning och i synnerhet det virtuella utbytet bland 50plus-personer ( peer-to-peer-inlärning ). Följ PEER på projektets webbplats 1 2

3 Rekommendation 1 Stöd 50plus-personer med Web 2.0-verktyg som tillgodoser deras behov Online-plattformen kan bli en interaktiv inlärningsmiljö med endast små ändringar som införs av Web 2.0. De stödjer människors förmåga att uttrycka sig, förmedla sina erfarenheter och kunskaper och att kunna vara värdiga, värdefulla och erkända. Välutformade och användarorienterade Web 2.0-verktyg hjälper till att få en strukturerad överblick av informationstrafiken. De gör dina deltagare anslutna till världen utanför det säkra systemet. Följande typer av Web 2.0-verktyg föreslås för att betjäna dina medlemmars online peer-inlärning: Ett säkert filarkiv för lagring av olika filformat och media typer. Fildelningsverktyg för uppladdning och nedladdning av delat innehåll. Kommenteringsverktyg för utbyte och diskussion om kunskap, erfarenheter och åsikter. Ljud- och videokonferensverktyg som underlättar inlärning i grupp. Planeringsverktyg för möten och andra evenemang. Bokmärkningsverktyg för organisering av relevant information. Samarbetsverktyg för att gemensamt kunna arbeta på ett visst ämne. Glöm inte att förklara Web 2.0-verktygets fördelar för dina medlemmar! Länk: Ett urval av stödjande Web 2.0-verkty: 3 4

4 Rekommendation 2 Förstå vad som driver äldre användare bort från teknik Förtroende, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande för att motivera äldre studerande att dela information, särskilt personuppgifter. Även om varje Web 2.0-verktyg bör vara pålitligt är det viktigt för 50plus-personerna att känna sig trygga när de använder dem. Tillhandahållande av adekvat information om teknik och innehållshantering ökar användarnas trygghetskänsla. Infrastrukturens tillförlitlighet Stabila Web 2.0-verktyg med 24/7-tillgång är en prioritet då det gäller att upprätthålla en motiverande miljö med inlärningssyfte i åtanke. För att undvika missförstånd bör en tydlig förklaring om det huvudsakliga målet med Web 2.0-verktyg ges. Instruktionsvideor, informativa texter, uppdateringar gällande ändringar i programvaran och förklaringar om alla nya funktioner liksom att tillhandahålla en helpdesk kan vara till hjälp och därmed bidra till ökad förståelse samt en mera omfattande användning av verktygen. Undvikande av juridisk eller teknisk jargong kommer att leda till förståelse och därmed öka tillförlitligheten. Informationens tillförlitlighet Endast granskade länkar eller information om användningen av inlägg bör tillhandahållas. Man bör försäkra att personuppgifter är säkrade gentemot tredje part samt att möjlighet till anonymitet existerar om medlemmarna så önskar. Användarna bör vara medvetna om att de har möjlighet att ta bort den information de lägger ut samt att de har fullständig kontroll (och ansvar) av den information de producerar och delar på nätet. Om möjligt, undvik kommersiella artiklar och annonser eftersom de i allmänhet uppfattas som oönskade av 50plus-personer! 5 6

5 Rekommendation 3 Erbjud tillgängliga och användbara Web 2.0-verktyg för 50plus-personer Även 50plus-personer har olika förmågor och behov och att erbjuda dem Web 2.0-verktyg som är lätta att förstå, anpassningsbara, adaptiva och har en attraktiv design kommer starkt att öka deltagandet och motivera dem att lära sig. Tydlig navigering och ett välorganiserat användargränssnitt är också viktiga aspekter på tillgängliga Web 2.0-verktyg för medlemmarna. Betrakta Design for all -konceptet som din princip. Länkar: Web Content Accessibility Guidelines 2.0: (länken kontrollerad i 1/2013) Understanding WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) Techniques for WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) De huvudsakliga kriterierna för användbarhet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Ingen registrering av Web 2.0-verktyg. Tillhandahållande av enkla instruktioner och riktlinjer om hur man använder verktygen, helst i form av videoklipp eller bilder. Möjlighet att enkelt välja mottagen information och meddelanden som anknyter till personliga intressen; funktioner som håller reda interaktionsstrukturen. Överseende: verktygen bör vara snälla, vilket betyder att om man gör ett misstag vid användningen av dem får det inte leda till en blackout eller bortfall av verktyget. Kul att använda. Övervinner språkliga hinder genom att tillåta användarna att uttrycka sig och läsa på sitt eget språk. De huvudsakliga kriterierna för tillgänglighet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Tillhandahållande av en tydlig och logisk struktur. Undvikande av teknisk jargong i instruktionerna. Undvikande av nedladdningsalternativ där så är möjligt, både för extra funktioner och information. Tydligt identifierbara länkar. Designad med en font som är minst 12-punkter, som enkelt kan ändras till en annan storlek. Text med hög kontrast. All information bör vara tillgänglig från första anblicken. Ju högre användbarhet och tillgänglighet verktyget har, desto trevligare är det använda och användarna kommer att vara entusiastiska över att använda det! 7 8

6 Recommendation 4 Inkludera tillgängliga anpassade verktyg på din plattform En central målsättning inom PEER-projektet är att tillhandahålla en uppsättning utvalda Web 2.0-verktyg som är anpassade för äldre studerandens behov. De är gratis och många funktioner som 50plus-personer frågar efter ingår i dessa verktyg. På PEERs webbplats erbjuds anpassade verktyg för nedladdning under sektionen PEER learning package, som kan integreras i befintliga plattformar: Sharedocs är ett gratis webbhotell som erbjuder molnlagring, filsynkronisering och klientprogramvara. Tillgänglig via World Wide Web, efter registrering på plattformen möjliggör det här verktyget lagring av stora mängder data, till exempel fotografier och videor, som kan delas med vänner eller kollegor. Detta verktyg är tryggt att använda och endast plattformens medlemmar har åtkomst till dokumenten och filerna. Polly är ett online schemaläggningsverktyg som tillåter användaren att polla ett antal personer för att kontrollera deras tillgänglighet för ett möte eller en händelse. Användarna skapar en förfrågan med ett urval av datum och tider, som deltagarna kan välja mellan. Det är även möjligt att rösta om olika alternativ. Meet&Share är ett verktyg som gör det möjligt för användarna att få tillgång till ljud-/ videokonferens-programvara och man kan på ett ögonblick arrangera en online-konferens. Användarna kan använda mikrofon och/eller webbkameror, dela dokument på en Whiteboard, dessutom har de möjligheten att dela sin skärm och spela in möten. Länk: PEER learning package: Talkmaster är en chat-funktion som möjliggör direktkontakt så att användarna kan kommunicera med varandra. Chat-funktionen kan användas för utbyte av studieinnehåll, direkta frågor eller andra ämnen som behöver diskuteras på ett direkt sätt. On the PEER website you will find instructions on how to install the tools on your platform! 9 10

7 Recommendation 5 Uppmuntra till att ge feedback för att kunna vidareutveckla Web 2.0-verktyg Medlemmarnas medverkan i den fortsatta utvecklingen av de implementerade Web 2.0-verktyg på din plattform ökar engagemanget och känslan av tillhörighet. Involveringen av medlemmarna är också en fördel för plattformsoperatörerna för att de ska kunna utforma plattformen enligt användarnas behov. Beakta användarnas attityder och erfarenheter och låt dem delta: Be medlemmarna att ge feedback angående den nuvarande servicen. Be dem att komma med förslag till utveckling av nytt innehåll, strukturer, applikationer, design och support. Alternativt kan man tillhandahålla webbaserade feedback-verktyg, såsom enkäter och personliga kommunikationssätt angående servicen. Slutanvändarnas medverkan var det centrala tillvägagångssättet i PEER-projektet. På workshops med aktivt deltagande gav de förslag om användbara applikationer, delgav sina idéer och kommenterade den föreslagna lösningen med stort intresse och engagemang. Användarnas bidrag kommer att vara värdefull! Länkar: Metoder om hur man kan engagera 50plus-personer att ge feedback finns på adresserna: Angående kvalitetssäkring tillhandahåller PEER-projektet en översikt över verktygen och även riktlinjerna: Web 2.0-verktyg och äldre personer- en översikt av verktyg för kvalitetssäkrin: Ramarna för kvalitetssäkring

8 Recommendation 6 Säkerställ att en uppförandekod finns En väsentlig aspekt som är viktig bland 50plus-personer är sättet hur kommunikationen ges och tas emot. Liksom vid en ansikte-mot-ansikte kontakt, föredrar äldre personer ofta en artig och hövlig interaktion. Samma sak gäller för virtuell kontakt. Därför föreslås vissa netikett -regler gällande artigt språk och respektfullt kommunikationsmönster. Skapa en uppförandekod och säkerställ att den följs: Meddelanden från plattformen bör passa ihop med denna kod. De bör vara artiga och begripliga och innehållet skall vara korrekt och tydligt. En engagerad person bör utses och användarna bör informeras om vem det är, då de kanske vill kontakta den personen om de råkar ut för besvärliga situationer såsom missförstånd och konflikter mellan människor. Dessutom bör denna person främja att koden följs gällande opassande innehåll och ansvara för övervakningen av plattformen så att den inte missbrukas. Koden kan kompletteras med en netikett som kan skapas av medlemmarna själva gällande tillfällen för utbyte och gemensam inlärning. Låt medlemmarna känna sig trygga i sitt utbyte med varandra för att hjälpa dem att känna sig bekväma som medlemmar i plattformen! 13 14

9 Recommendation 7 Låt 50plus-personer känna att dina Web 2.0-verktyg är anpassade 50plus-personerna utgör en heterogen grupp, mer än någon annan åldersgrupp! De föredrar därför möjligheter att anpassa inställningarna för användningen av Web 2.0-verktyg. Erbjud flexibla Web 2.0-verktyg på din plattform, till exempel: att träffa likasinnade människor i inlärnings- och studiegrupper. att skapa andra former av anpassad inlärning och självstudier. 50plus-personerna ska känna att de har fullständig kontroll över sin data och sina filer: Det rekommenderas därför att tillhandahålla en tydlig datahanteringsprocess, som förklaras steg för steg, inklusive information om hur filer kan sparas, ändras eller raderas. Det är också viktigt att klargöra det för medlemmarna, som kommer att ha tillgång till uppgifterna. Ge användarna möjlighet att anpassa sin inlärningsprocess för att skapa en självstyrd och individuell framgångsrik inlärningsupplevelse! 15 16

10 Recommendation 8 Reflektera de motiverande aspekterna i inlärningsmiljöer för 50plus-personer 50plus-personers främsta motivation är att dela erfarenheter och information med andra på ett sådant sätt att de känner samhörighet och uppmärksammas av gemenskapen och administratörer. Dina medlemmar är inte enbart intresserade av frågor och svar, utan snarare av dialoger, debatter och diskussion kring sina ämnen av intresse. Därför är det viktigt att reagera på specifika motiveringar som sträcker sig från att söka information på gemenskapernas webbplatser, leta efter, och ge, råd, vägledning och framföra åsikter; engagera sig i meningsfulla diskussioner; och bilda nya relationer med andra. För att identifiera vad som motiverar dina medlemmar: Försök att ta reda på deras intressen, krav och förväntningar, till exempel genom att göra enkäter, förfrågningar och följ upp diskussionen om idéer som är relevanta för din service. Ta hänsyn till medlemmarnas självbild, begåvning, kompetenser samt färdigheter och sociala relationer. Erbjud medlemmarna verklighetsrelaterade ämnen och frågor, samt kontakt med andra intresserade användare som vill diskutera och debattera! 17 18

11 Recommendation 9 Invitera 50plus-personer till utmanande inlärningsaktiviteter Om inlärningsaktiviteterna på ett meningsfullt sätt är relaterade till deras vardag, är 50pluspersoner mera benägna att ta itu med nya ämnen och även att ta risker och lära sig nya saker med hjälp av Web 2.0-verktyg De centrala elementen för inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att sätta studeranden i centrum för inlärningsprocessen, vilket är en övergång från traditionell undervisning till inlärning. Det kan vara bra att veta att 50plus-personer: Lägger värde på kunskapsutbyte inom interaktiva gruppmiljöer. De vill veta vem de andra användarna är - detta betyder att de vill kunna titta på de andra medlemmarnas profiler. De föredrar att utbyta kunskaper med personer som är aktiva utbytare och inte bara är passiva konsumenter av andras bidrag. De föredrar gemensam problemlösning på ett kreativt sätt, med ledning av en moderator eller mästare. Föreslå därför ett aktivt och ömsesidigt utbyte mellan användarna genom att: Främja det allmänna intresset av inlärning med Web 2.0. Utforma inlärningsaktiviteter som är engagerande, diversifierade och lockande. Föreslå meningsfulla, relevanta och utmanande inlärningsämnen och erbjud olika aktiviteter. Låta dem forma och skapa inlärningsaktiviteter. Bjud in dem till gemensam läsning och utbyte av böcker/litteratur. Låt användarna känna att de är den viktigaste delen av inlärningskonceptet! 19 20

12 Recommendation 10 Ge stöd som har en personlig touch och uppmuntra peer-to-peer-tillvägagångssätt Både tekniskt stöd samt socialt stöd är avgörande för att stärka säkerheten och förtroendet samt främja uppbyggnaden av gemenskap. Det är viktigt att ge direkt tekniskt stöd till plattformens medlemmar, företrädesvis via e-postväxling med plattformens helpdesk. Ett annat alternativ är att ha en tillgänglig en telefonrådgivare för större delen av tiden, men detta kan vara kostsamt i form av personaltid. Tekniskt stöd bör ges inom 24 timmar. Vanliga frågor (FAQ) fungerar också bra i många fall. Stöd i form av en kompis kan också öka äldre vuxnas förtroende för att använda verktygen, samt plattformens tillförlitlighet. Stöd bör dock inte bara ges via själva plattformen. 50plus-personer uppskattar även teknisk support från online-gemenskapen, exempelvis på diskussionsforumet. Då det gäller moderering av kunskapsutbytet är peer-to-peer-tillvägagångssättet att rekommendera: Därför är det nödvändigt att utbilda äldre vuxna som vill bidra till plattformens service både på ett didaktiskt och metodiskt samt även ett tekniskt sätt för att garantera kvalificerat inlärningsstöd. Peer-to-peer-utbildare erbjuder en form av frivillig tjänst och bör erkännas och uppskattas både av operatören samt av andra användare. Hitta ett sätt att garantera en form av uppskattning. Det är också till fördel att arrangera regelbundna möten och aktiviteter för interpersonligt utbyte av erfarenheter och kunskap bland medlemmarna. Inrättning av ett antal modererade grupper för att hjälpa människor att ge stöd till varandra rekommenderas starkt. Sammantaget, betrakta inte medlemmarna bara som passiva konsumenter utan som aktiva deltagare med möjlighet att bidra till framgång för din 50plus-plattform! 21 22

13 Further information 50+-plattformar i europeiskt format Om du vill bekanta dig med andra plattformar för att få lite inspiration så använd det europeiska formatet för 50 + plattformar som utvecklats inom PEER-projektet. Det visar alla EU-länder på en karta på vilken du kan klicka på varje land för att få en lista över 50plus-plattformarna där. Länk: Motivera äldre att använda 50plus-plattformar Dessa informationsblad baserar sig på rapporten Motivating older people to use 50plus platforms for common learning. Länk: Online-handbok för tredje åldern Inom projektet Third age online (TAO) gavs en handbok ut på Wikiversity om hur man kan engagera äldre vuxna i samhällsverksamhet. Finns tillgänglig på engelska. Länk: Rekommendationer av 2.0 Du kanske också vill läsa a) riktlinjerna Web 2.0 Best Practice for Senior Citizens som har framtagits inom 2.0-projektet. Även en undersökning om Web 2.0-behoven för personer över 55 år genomfördes och har sammanfattats i b) en undersökningsrapport. Ytterligare framtogs c) riktlinjer för vuxenutbildningsprojekt: en social databehandlingsplan för pensionärer. Samtliga tre dokument finns tillgängliga på engelska på 2.0-webbplatsen: Länk: elill kriterier för god praxis Ett resultat av projektet e-learning in Later Life (elill) var riktlinjerna för kriterier för god praxis i utbildningsprojekt och aktiviteter för seniorer som använder IKT. Finns på engelska och tyska. Länk: Om projektet PEER Dare to be wise! Varaktighet: 10/2010 till 12/2013 Erkännande Konsortium: Zentrum fuer Soziale Innovation / ZSI (Co-ordinator) University of Science and Technology, Centre of e-learning / AGH University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning / UoS Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education / ZAWiW Aidlearn Stödjande partners: Age Platform Europe / AGE Ja Kobieta Fundation for Women s Issues I am a woman / Forum 50+ Universities of the Third Age Network Association / RUTIS Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener / ViLE e.v. PEER konsortiet tackar följande experter som har bidragit till dessa riktlinjer: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences, CH Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, BE Andreas Hollinek, AT Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association, PT Hanna Nowakowska, PL Sapere aude! Dare to be wise! - PEER har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation reflekterar endast författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning av informationen i den

14 Impressum Utgivare: Consortium of the PEER project Författare: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Översättning: SPS Traduções Layout: Manuela Meyer, Bilder: Internet goes Ländle, på sidan 3 i-stock Vienna 2013

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line

Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Bilaga 1 Lärartips för bilaterala förhandlingar on-line Det finns många sätt att hitta samarbetsklasser. Kanske har din klass eller skola redan en vänskapsklass eller vänort som ni kan få kontakt med.

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom

Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se. Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Vägledningen för webbutveckling webbriktlinjer.se Björn Hagström bjorn.hagstrom@enterprise.ministry.se @bjornhagstrom Om mig 50% på Edelegationen. Ansvarar för psi och vägledningen för webbutveckling 50%

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Att göra-lappar för digital tillgänglighet

Att göra-lappar för digital tillgänglighet Att göra-lappar för digital tillgänglighet 18 konkreta åtgärder för att: - Göra digitala tjänster enklare, tryggare och mer effektiva - Uppfylla nya lagkrav - Nå fler användare webbriktlinjer.se Vad är

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet?

Tillgänglighet och teknologi en omöjlig möjlighet? en omöjlig möjlighet? Katarina Mühlenbock, datalingvist, fil dr DART 2014-06-02 Dagens presentation Vad är tillgänglighet, kommunikation, information? Webbtillgänglighet Vad är språkteknologi? Hur kan

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Personlig utveckling och Värdigt åldrande Memorandum SAMMANFATTNING

Personlig utveckling och Värdigt åldrande Memorandum SAMMANFATTNING Personlig utveckling och Värdigt åldrande Memorandum SAMMANFATTNING För aktivt åldrande och lärande bland utsatta äldre 1 Projektets namn: Promoting Active Learning and Ageing of Disadvantaged Seniors

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning www.cbjobferry.eu Översikt: Plattformen Centralbaltic Job Ferry är ett gränsöverskridande utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt utformat i samarbete mellan partners

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING

UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Silver Sidekicks Projekt UTBILDNINGSGUIDE FÖR FRAMGÅNGSRIK INLÄRNING Handbok för studerande 0. INNEHÅLL 0. Innehåll... 1 1. Introduktion... 2 2. Utbildnings utformning... 3 2.1. Övergripande målsättning...

Läs mer

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design to Improve Life Education är ett förslag till ett helhetsorienterat och kreativt undervisningskoncept som försöker balansera

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande

Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande Verktyg för analys, självvärdering och diskussion av elevers lärande WOW; Working On the Work, P.C Schlechty Översättning och bearbetning, T Hortlund VersionRektor a. Jag är övertygad om att så är fallet

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar

Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar Riktlinjer för användning av seriösa dataspel inom yrkesutbildningar Anpassning, förberedelse och genomförande INNEHÅLL ORDLISTA INTRODUKTION MODUL 1: Förberedelse inför användning av seriösa dataspel

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Interfloras handbok för sociala medier

Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Interfloras handbok för sociala medier Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte...3 2. Sociala medier...4 2.1 Vad är sociala medier?...4 2.1.1 Facebook...4 2.1.2

Läs mer

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR FÖR SKOLAN DIGITALA LÄRRESURSER JAN HYLÉN METAMATRIX DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter Läromedel Verktyg DIGITALA LÄRRESURSER Råmaterial Lek- och lärprodukter

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014.

Nya uppsala.se. Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Nya uppsala.se Att förenkla medborgarnas vardag genom användarstyrd design av webb och tjänster. Webbstrategidagarna offentlig sektor 2014. Maria Aulén Thomsson, webbstrateg, Uppsala kommun Nya uppsala.se

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008

TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008 TI-Nspire internationell forskning: Pilotprojekt 2007-2008 Roberto Ricci 1 INVALSI 2 Inledning. Denna avhandling sammanfattar resultaten från en studie av TI- Nspire CAS pilotanvändning avseende undervisning

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare?

Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur går jag vidare? Naturvetenskap - gymnasieskolan Modul: Modeller och representationer Del 8: Representationskompetens Sammanfattning av modulen modeller och representationer Hur Konrad Schönborn, Linköpings universitet

Läs mer

Reviderad pedagogisk metodik

Reviderad pedagogisk metodik Reviderad pedagogisk metodik för lärare i undervisning av nationell och europeisk litteratur med stöd av interaktiva ITverktyg FÖRKORTAD VERSION Introduktion Denna slutliga versionen av dokumentet har

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Välkomna. Visual Storytelling Introduktionsutbildning 13/10

Välkomna. Visual Storytelling Introduktionsutbildning 13/10 Välkomna Visual Storytelling Introduktionsutbildning 13/10 Introduktion Mål och upplägg för utbildningen Applikationen; funktioner och möjligheter som finns i programmet. Lära mer om officiell statistik

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Vad säger WCAG om kognition?

Vad säger WCAG om kognition? Vad säger WCAG om kognition? Stefan Johansson och Anita Hildén stefan.johansson@funkanu.se leknyttan@gmail.com Så här säger W3C-konsortiet: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen.

Att komma utanför en storstad ger ro för att fokusera och samla gruppen. 10 steg till att planera en workshop Att organisera en workshop är mycket tidskrävande och det finns många detaljer att hålla reda på, men det kan vara en mycket givande forum och kan användas i många

Läs mer

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag

Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag Låt oss ta hand om din IT, medan du själv utvecklar ditt företag *vad är SmartCode? Vi gör ett komplett utbud av tjänster. Vi designar, utvecklar, stödjer och uppdaterar hemsidor både på egna och andras

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Traditionell undervisning med ny teknologi

Traditionell undervisning med ny teknologi Traditionell undervisning med ny teknologi Traditionell undervisning med ny teknologi Till skillnad från andra datorbaserade utbildningar erbjuder Berlitz Virtual Classroom undervisning live. Genom headsets

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

3. Nyanserad och framåtriktad respons

3. Nyanserad och framåtriktad respons 3. Nyanserad och framåtriktad respons Respons är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. I den engelska forskningslitteraturen, och i viss mån även i Sverige, går den under namnet feedback. Det

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min):

Observationsschema. Bakgrundsuppgifter. Skola: Observation nr: Årskurs/-er: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): 1 (7) akgrundsuppgifter Skola: Årskurs/-er: Observation nr: Datum: Total lektionstid enligt schema (min): Lärarens utbildning: ehörig lärare: J/N Lärarerfarenhet (antal år): ntal elever i klassen/gruppen:

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

WP7. Nationell rapport av pilot testen

WP7. Nationell rapport av pilot testen WP7. Nationell rapport av pilot testen Arbetsdokument från: P2 Sverige Utarbetad av: Folkuniversitetet Kristianstad Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För denna publikation

Läs mer

Hur man använder webbplatsen

Hur man använder webbplatsen Hur man använder webbplatsen Respect 4 Me är en interaktiv webbplats som unga kvinnor kan använda för få hjälp att tänka igenom hur man kan bete sig på ett säkrare sätt i det dagliga livet. www.respect4me.org

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 1 (6) Projektplan Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Redo att lära bokmärke

Redo att lära bokmärke AIDE MEMOIR Redo att lära bokmärke Känner jag till varje elevs individuella utbildningsbehov? Inkluderar jag? VÄLKOMNANDE Välkomnar jag varje elev? Välkomnar jag varje elev på samma sätt? Har jag välkomstritualer?

Läs mer