Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media"

Transkript

1 Dare to be wise! Tio punkter om uppmuntrande av äldre personer att delta i social media Riktlinjer för operatörer av 50plus-plattformar och tredje ålderns universitet

2 Förord Introduktion Anne-Sophie Parent, generalsekreterare i AGE Platform Europe AGE har varit en trogen supporter för det europeiska projektet PEER - Dare to be wise! sedan det startades. Detta projekt syftar till att göra 50+ plattformar mera attraktiva för icke-formella och informella studerande och AGE välkomnar dessa nya riktlinjer för Web 2.0-verktyg för att stödja människor i åldern 50+ i att använda sociala nätverk i utbildningssyfte. Dessa riktlinjer omfattar både teknik och inlärning, de stöder delningen av information och överföringen av kunskaper och erfarenheter mellan enskilda användare, vilket gör dem mycket relevanta och användarvänliga för både utbildare och äldre on-line-användare. De beaktar även att människor i åldern 50+ är en blandad grupp som i varierande grad har lätt att lära sig använda ny teknik och online-verktyg, exempelvis verktyg som har utvecklats inom detta projekt. Speciellt välkomnar AGE att de viktigaste delarna av inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att studeranden sätts i inlärningsprocessens centrum och vi ser detta som ett välkommen övergång från traditionell undervisning till inlärning där ansvaret läggs på studeranden. Dessutom betonar vi behovet av att tillämpa det heltäckande Design for all -konceptet samt en integrerad strategi för att tillämpa dessa verktyg som måste vara på samma sätt tillgängliga för personer med funktionshinder. Vi välkomnar även de möjligheter som dessa verktyg ger för att underlätta dialoger, debatter och diskussioner kring ämnen som intresserar användarna. AGE är angelägen om att främja användningen av dessa Web 2.0-verktyg bland våra medlemmar och våra mera omfattande kontakter och uppmuntrar dem att ge regelbunden feedback, eftersom vi tror att den möjliggör att plattformsoperatörerna kommer att uppgradera plattformsdesignen på ett sätt som reflekterar användarnas behov och deras verkliga erfarenheter av dess användning. Äldre personer blir mer och mer intresserade av online-inlärning. Web 2.0-verktyg, som är interaktiva och kollaborativa internet-element, kan ge dem möjlighet att få och/eller förmedla kunskap till andra, att upprätthålla kognitiv förmåga samt utveckla intressen inom flera ämnesområden. Av avgörande betydelse för operatörerna är stödplattformsmedlemmar som samtidigt är intresserade av att få och dela kunskap. Dessa riktlinjer syftar till att stödja en förändring av din service genom att föreslå användning av Web 2.0-verktyg för online-inlärning av 50plus-personer på sociala nätverk. De riktar sig till operatörer av online-plattformar för 50plus-personer samt tredje ålderns universitet som erbjuder samarbete online och till andra intresserade institutioner. Riktlinjerna omfattar, till ena hälften (rekommendationerna 1-5) rekommendationer med anknytning till teknik, och till andra hälften (rekommendationerna 6-10) förslag med anknytning till inlärning. Sammantaget kommer de att ge insikt om verktyg för att främjande av aktiviteter på plattformen genom att stödja utbyte och inlärning bland äldre personer. Riktlinjerna är baserade på forskning, som bedrivs inom det europeiska projektet Peer - Dare to be wise! ( ). Syftet med PEER är att göra 50plus-plattformar mera attraktiva för icke-formell och informell inlärning och i synnerhet det virtuella utbytet bland 50plus-personer ( peer-to-peer-inlärning ). Följ PEER på projektets webbplats 1 2

3 Rekommendation 1 Stöd 50plus-personer med Web 2.0-verktyg som tillgodoser deras behov Online-plattformen kan bli en interaktiv inlärningsmiljö med endast små ändringar som införs av Web 2.0. De stödjer människors förmåga att uttrycka sig, förmedla sina erfarenheter och kunskaper och att kunna vara värdiga, värdefulla och erkända. Välutformade och användarorienterade Web 2.0-verktyg hjälper till att få en strukturerad överblick av informationstrafiken. De gör dina deltagare anslutna till världen utanför det säkra systemet. Följande typer av Web 2.0-verktyg föreslås för att betjäna dina medlemmars online peer-inlärning: Ett säkert filarkiv för lagring av olika filformat och media typer. Fildelningsverktyg för uppladdning och nedladdning av delat innehåll. Kommenteringsverktyg för utbyte och diskussion om kunskap, erfarenheter och åsikter. Ljud- och videokonferensverktyg som underlättar inlärning i grupp. Planeringsverktyg för möten och andra evenemang. Bokmärkningsverktyg för organisering av relevant information. Samarbetsverktyg för att gemensamt kunna arbeta på ett visst ämne. Glöm inte att förklara Web 2.0-verktygets fördelar för dina medlemmar! Länk: Ett urval av stödjande Web 2.0-verkty: 3 4

4 Rekommendation 2 Förstå vad som driver äldre användare bort från teknik Förtroende, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande för att motivera äldre studerande att dela information, särskilt personuppgifter. Även om varje Web 2.0-verktyg bör vara pålitligt är det viktigt för 50plus-personerna att känna sig trygga när de använder dem. Tillhandahållande av adekvat information om teknik och innehållshantering ökar användarnas trygghetskänsla. Infrastrukturens tillförlitlighet Stabila Web 2.0-verktyg med 24/7-tillgång är en prioritet då det gäller att upprätthålla en motiverande miljö med inlärningssyfte i åtanke. För att undvika missförstånd bör en tydlig förklaring om det huvudsakliga målet med Web 2.0-verktyg ges. Instruktionsvideor, informativa texter, uppdateringar gällande ändringar i programvaran och förklaringar om alla nya funktioner liksom att tillhandahålla en helpdesk kan vara till hjälp och därmed bidra till ökad förståelse samt en mera omfattande användning av verktygen. Undvikande av juridisk eller teknisk jargong kommer att leda till förståelse och därmed öka tillförlitligheten. Informationens tillförlitlighet Endast granskade länkar eller information om användningen av inlägg bör tillhandahållas. Man bör försäkra att personuppgifter är säkrade gentemot tredje part samt att möjlighet till anonymitet existerar om medlemmarna så önskar. Användarna bör vara medvetna om att de har möjlighet att ta bort den information de lägger ut samt att de har fullständig kontroll (och ansvar) av den information de producerar och delar på nätet. Om möjligt, undvik kommersiella artiklar och annonser eftersom de i allmänhet uppfattas som oönskade av 50plus-personer! 5 6

5 Rekommendation 3 Erbjud tillgängliga och användbara Web 2.0-verktyg för 50plus-personer Även 50plus-personer har olika förmågor och behov och att erbjuda dem Web 2.0-verktyg som är lätta att förstå, anpassningsbara, adaptiva och har en attraktiv design kommer starkt att öka deltagandet och motivera dem att lära sig. Tydlig navigering och ett välorganiserat användargränssnitt är också viktiga aspekter på tillgängliga Web 2.0-verktyg för medlemmarna. Betrakta Design for all -konceptet som din princip. Länkar: Web Content Accessibility Guidelines 2.0: (länken kontrollerad i 1/2013) Understanding WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) Techniques for WCAG: (länken kontrollerad i 1/2013) De huvudsakliga kriterierna för användbarhet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Ingen registrering av Web 2.0-verktyg. Tillhandahållande av enkla instruktioner och riktlinjer om hur man använder verktygen, helst i form av videoklipp eller bilder. Möjlighet att enkelt välja mottagen information och meddelanden som anknyter till personliga intressen; funktioner som håller reda interaktionsstrukturen. Överseende: verktygen bör vara snälla, vilket betyder att om man gör ett misstag vid användningen av dem får det inte leda till en blackout eller bortfall av verktyget. Kul att använda. Övervinner språkliga hinder genom att tillåta användarna att uttrycka sig och läsa på sitt eget språk. De huvudsakliga kriterierna för tillgänglighet som Web 2.0-verktyg bör fylla är: Tillhandahållande av en tydlig och logisk struktur. Undvikande av teknisk jargong i instruktionerna. Undvikande av nedladdningsalternativ där så är möjligt, både för extra funktioner och information. Tydligt identifierbara länkar. Designad med en font som är minst 12-punkter, som enkelt kan ändras till en annan storlek. Text med hög kontrast. All information bör vara tillgänglig från första anblicken. Ju högre användbarhet och tillgänglighet verktyget har, desto trevligare är det använda och användarna kommer att vara entusiastiska över att använda det! 7 8

6 Recommendation 4 Inkludera tillgängliga anpassade verktyg på din plattform En central målsättning inom PEER-projektet är att tillhandahålla en uppsättning utvalda Web 2.0-verktyg som är anpassade för äldre studerandens behov. De är gratis och många funktioner som 50plus-personer frågar efter ingår i dessa verktyg. På PEERs webbplats erbjuds anpassade verktyg för nedladdning under sektionen PEER learning package, som kan integreras i befintliga plattformar: Sharedocs är ett gratis webbhotell som erbjuder molnlagring, filsynkronisering och klientprogramvara. Tillgänglig via World Wide Web, efter registrering på plattformen möjliggör det här verktyget lagring av stora mängder data, till exempel fotografier och videor, som kan delas med vänner eller kollegor. Detta verktyg är tryggt att använda och endast plattformens medlemmar har åtkomst till dokumenten och filerna. Polly är ett online schemaläggningsverktyg som tillåter användaren att polla ett antal personer för att kontrollera deras tillgänglighet för ett möte eller en händelse. Användarna skapar en förfrågan med ett urval av datum och tider, som deltagarna kan välja mellan. Det är även möjligt att rösta om olika alternativ. Meet&Share är ett verktyg som gör det möjligt för användarna att få tillgång till ljud-/ videokonferens-programvara och man kan på ett ögonblick arrangera en online-konferens. Användarna kan använda mikrofon och/eller webbkameror, dela dokument på en Whiteboard, dessutom har de möjligheten att dela sin skärm och spela in möten. Länk: PEER learning package: Talkmaster är en chat-funktion som möjliggör direktkontakt så att användarna kan kommunicera med varandra. Chat-funktionen kan användas för utbyte av studieinnehåll, direkta frågor eller andra ämnen som behöver diskuteras på ett direkt sätt. On the PEER website you will find instructions on how to install the tools on your platform! 9 10

7 Recommendation 5 Uppmuntra till att ge feedback för att kunna vidareutveckla Web 2.0-verktyg Medlemmarnas medverkan i den fortsatta utvecklingen av de implementerade Web 2.0-verktyg på din plattform ökar engagemanget och känslan av tillhörighet. Involveringen av medlemmarna är också en fördel för plattformsoperatörerna för att de ska kunna utforma plattformen enligt användarnas behov. Beakta användarnas attityder och erfarenheter och låt dem delta: Be medlemmarna att ge feedback angående den nuvarande servicen. Be dem att komma med förslag till utveckling av nytt innehåll, strukturer, applikationer, design och support. Alternativt kan man tillhandahålla webbaserade feedback-verktyg, såsom enkäter och personliga kommunikationssätt angående servicen. Slutanvändarnas medverkan var det centrala tillvägagångssättet i PEER-projektet. På workshops med aktivt deltagande gav de förslag om användbara applikationer, delgav sina idéer och kommenterade den föreslagna lösningen med stort intresse och engagemang. Användarnas bidrag kommer att vara värdefull! Länkar: Metoder om hur man kan engagera 50plus-personer att ge feedback finns på adresserna: Angående kvalitetssäkring tillhandahåller PEER-projektet en översikt över verktygen och även riktlinjerna: Web 2.0-verktyg och äldre personer- en översikt av verktyg för kvalitetssäkrin: Ramarna för kvalitetssäkring

8 Recommendation 6 Säkerställ att en uppförandekod finns En väsentlig aspekt som är viktig bland 50plus-personer är sättet hur kommunikationen ges och tas emot. Liksom vid en ansikte-mot-ansikte kontakt, föredrar äldre personer ofta en artig och hövlig interaktion. Samma sak gäller för virtuell kontakt. Därför föreslås vissa netikett -regler gällande artigt språk och respektfullt kommunikationsmönster. Skapa en uppförandekod och säkerställ att den följs: Meddelanden från plattformen bör passa ihop med denna kod. De bör vara artiga och begripliga och innehållet skall vara korrekt och tydligt. En engagerad person bör utses och användarna bör informeras om vem det är, då de kanske vill kontakta den personen om de råkar ut för besvärliga situationer såsom missförstånd och konflikter mellan människor. Dessutom bör denna person främja att koden följs gällande opassande innehåll och ansvara för övervakningen av plattformen så att den inte missbrukas. Koden kan kompletteras med en netikett som kan skapas av medlemmarna själva gällande tillfällen för utbyte och gemensam inlärning. Låt medlemmarna känna sig trygga i sitt utbyte med varandra för att hjälpa dem att känna sig bekväma som medlemmar i plattformen! 13 14

9 Recommendation 7 Låt 50plus-personer känna att dina Web 2.0-verktyg är anpassade 50plus-personerna utgör en heterogen grupp, mer än någon annan åldersgrupp! De föredrar därför möjligheter att anpassa inställningarna för användningen av Web 2.0-verktyg. Erbjud flexibla Web 2.0-verktyg på din plattform, till exempel: att träffa likasinnade människor i inlärnings- och studiegrupper. att skapa andra former av anpassad inlärning och självstudier. 50plus-personerna ska känna att de har fullständig kontroll över sin data och sina filer: Det rekommenderas därför att tillhandahålla en tydlig datahanteringsprocess, som förklaras steg för steg, inklusive information om hur filer kan sparas, ändras eller raderas. Det är också viktigt att klargöra det för medlemmarna, som kommer att ha tillgång till uppgifterna. Ge användarna möjlighet att anpassa sin inlärningsprocess för att skapa en självstyrd och individuell framgångsrik inlärningsupplevelse! 15 16

10 Recommendation 8 Reflektera de motiverande aspekterna i inlärningsmiljöer för 50plus-personer 50plus-personers främsta motivation är att dela erfarenheter och information med andra på ett sådant sätt att de känner samhörighet och uppmärksammas av gemenskapen och administratörer. Dina medlemmar är inte enbart intresserade av frågor och svar, utan snarare av dialoger, debatter och diskussion kring sina ämnen av intresse. Därför är det viktigt att reagera på specifika motiveringar som sträcker sig från att söka information på gemenskapernas webbplatser, leta efter, och ge, råd, vägledning och framföra åsikter; engagera sig i meningsfulla diskussioner; och bilda nya relationer med andra. För att identifiera vad som motiverar dina medlemmar: Försök att ta reda på deras intressen, krav och förväntningar, till exempel genom att göra enkäter, förfrågningar och följ upp diskussionen om idéer som är relevanta för din service. Ta hänsyn till medlemmarnas självbild, begåvning, kompetenser samt färdigheter och sociala relationer. Erbjud medlemmarna verklighetsrelaterade ämnen och frågor, samt kontakt med andra intresserade användare som vill diskutera och debattera! 17 18

11 Recommendation 9 Invitera 50plus-personer till utmanande inlärningsaktiviteter Om inlärningsaktiviteterna på ett meningsfullt sätt är relaterade till deras vardag, är 50pluspersoner mera benägna att ta itu med nya ämnen och även att ta risker och lära sig nya saker med hjälp av Web 2.0-verktyg De centrala elementen för inlärning i Web 2.0-miljöer innebär att sätta studeranden i centrum för inlärningsprocessen, vilket är en övergång från traditionell undervisning till inlärning. Det kan vara bra att veta att 50plus-personer: Lägger värde på kunskapsutbyte inom interaktiva gruppmiljöer. De vill veta vem de andra användarna är - detta betyder att de vill kunna titta på de andra medlemmarnas profiler. De föredrar att utbyta kunskaper med personer som är aktiva utbytare och inte bara är passiva konsumenter av andras bidrag. De föredrar gemensam problemlösning på ett kreativt sätt, med ledning av en moderator eller mästare. Föreslå därför ett aktivt och ömsesidigt utbyte mellan användarna genom att: Främja det allmänna intresset av inlärning med Web 2.0. Utforma inlärningsaktiviteter som är engagerande, diversifierade och lockande. Föreslå meningsfulla, relevanta och utmanande inlärningsämnen och erbjud olika aktiviteter. Låta dem forma och skapa inlärningsaktiviteter. Bjud in dem till gemensam läsning och utbyte av böcker/litteratur. Låt användarna känna att de är den viktigaste delen av inlärningskonceptet! 19 20

12 Recommendation 10 Ge stöd som har en personlig touch och uppmuntra peer-to-peer-tillvägagångssätt Både tekniskt stöd samt socialt stöd är avgörande för att stärka säkerheten och förtroendet samt främja uppbyggnaden av gemenskap. Det är viktigt att ge direkt tekniskt stöd till plattformens medlemmar, företrädesvis via e-postväxling med plattformens helpdesk. Ett annat alternativ är att ha en tillgänglig en telefonrådgivare för större delen av tiden, men detta kan vara kostsamt i form av personaltid. Tekniskt stöd bör ges inom 24 timmar. Vanliga frågor (FAQ) fungerar också bra i många fall. Stöd i form av en kompis kan också öka äldre vuxnas förtroende för att använda verktygen, samt plattformens tillförlitlighet. Stöd bör dock inte bara ges via själva plattformen. 50plus-personer uppskattar även teknisk support från online-gemenskapen, exempelvis på diskussionsforumet. Då det gäller moderering av kunskapsutbytet är peer-to-peer-tillvägagångssättet att rekommendera: Därför är det nödvändigt att utbilda äldre vuxna som vill bidra till plattformens service både på ett didaktiskt och metodiskt samt även ett tekniskt sätt för att garantera kvalificerat inlärningsstöd. Peer-to-peer-utbildare erbjuder en form av frivillig tjänst och bör erkännas och uppskattas både av operatören samt av andra användare. Hitta ett sätt att garantera en form av uppskattning. Det är också till fördel att arrangera regelbundna möten och aktiviteter för interpersonligt utbyte av erfarenheter och kunskap bland medlemmarna. Inrättning av ett antal modererade grupper för att hjälpa människor att ge stöd till varandra rekommenderas starkt. Sammantaget, betrakta inte medlemmarna bara som passiva konsumenter utan som aktiva deltagare med möjlighet att bidra till framgång för din 50plus-plattform! 21 22

13 Further information 50+-plattformar i europeiskt format Om du vill bekanta dig med andra plattformar för att få lite inspiration så använd det europeiska formatet för 50 + plattformar som utvecklats inom PEER-projektet. Det visar alla EU-länder på en karta på vilken du kan klicka på varje land för att få en lista över 50plus-plattformarna där. Länk: Motivera äldre att använda 50plus-plattformar Dessa informationsblad baserar sig på rapporten Motivating older people to use 50plus platforms for common learning. Länk: Online-handbok för tredje åldern Inom projektet Third age online (TAO) gavs en handbok ut på Wikiversity om hur man kan engagera äldre vuxna i samhällsverksamhet. Finns tillgänglig på engelska. Länk: Rekommendationer av 2.0 Du kanske också vill läsa a) riktlinjerna Web 2.0 Best Practice for Senior Citizens som har framtagits inom 2.0-projektet. Även en undersökning om Web 2.0-behoven för personer över 55 år genomfördes och har sammanfattats i b) en undersökningsrapport. Ytterligare framtogs c) riktlinjer för vuxenutbildningsprojekt: en social databehandlingsplan för pensionärer. Samtliga tre dokument finns tillgängliga på engelska på 2.0-webbplatsen: Länk: elill kriterier för god praxis Ett resultat av projektet e-learning in Later Life (elill) var riktlinjerna för kriterier för god praxis i utbildningsprojekt och aktiviteter för seniorer som använder IKT. Finns på engelska och tyska. Länk: Om projektet PEER Dare to be wise! Varaktighet: 10/2010 till 12/2013 Erkännande Konsortium: Zentrum fuer Soziale Innovation / ZSI (Co-ordinator) University of Science and Technology, Centre of e-learning / AGH University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning / UoS Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education / ZAWiW Aidlearn Stödjande partners: Age Platform Europe / AGE Ja Kobieta Fundation for Women s Issues I am a woman / Forum 50+ Universities of the Third Age Network Association / RUTIS Virtuelles und reales Lern- und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener / ViLE e.v. PEER konsortiet tackar följande experter som har bidragit till dessa riktlinjer: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences, CH Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, BE Andreas Hollinek, AT Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association, PT Hanna Nowakowska, PL Sapere aude! Dare to be wise! - PEER har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation reflekterar endast författarnas åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning av informationen i den

14 Impressum Utgivare: Consortium of the PEER project Författare: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Översättning: SPS Traduções Layout: Manuela Meyer, Bilder: Internet goes Ländle, på sidan 3 i-stock Vienna 2013

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

Lärarhandledning och kursöversikt.

Lärarhandledning och kursöversikt. Lärarhandledning och kursöversikt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Att fånga en oskuld. Examensarbete Informatik. En undersökning kring ungdomars intresse för ekonomisk information online

Att fånga en oskuld. Examensarbete Informatik. En undersökning kring ungdomars intresse för ekonomisk information online Examensarbete Informatik Att fånga en oskuld En undersökning kring ungdomars intresse för ekonomisk information online Deni Aganovic, Cecilia Åhrberg 2010-05-25 Examensarbete inom informatik C-nivå, 15

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer