DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604"

Transkript

1 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

2 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK eller -0,46 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,5 MSEK eller 0,40 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20,3 MSEK. PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under första 9 månader var 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 10,7 MSEK eller 1,40 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,8 MSEK eller 2,59 SEK per aktie.

3 3/15 Väsentliga händelser VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Lansering av varumärket på den brittiska marknaden genom deltagande i olika branschmässor och evenemang såsom Vogue Fashion s Night och GQ Style Night. Genomförande av ett stort event på British Airways lounge, Heathrow T5 samt annonsering i bland annat High Life Magazine. Efter att ha inlett digitala kampanjer har fler än nya kunder tillkommit på vår kommersiella hemsida. Kampanjerna har även resulterat i att över personer har anmält sitt intresse via bolagets hemsida och lämnat sina kontaktuppgifter för ytterligare information. Nicoccino produktdemonstration på Heathrow Strategin för digital- och social media färdigställdes och aktiverades genom rekrytering av positionen Head of Digital and Social Media. Tech transfer har inletts med Nicoccino s andra tillverkare, en GMP-godkänd fabrik i Tyskland. Syftet är att ha fler än en producent samt att utföra studien för kommande läkemedelsansökan tillsammans med denna samarbetspartner. Exempel på digital kampanj EU-godkännande av Nicoccino logotype inklusive N-logo och N-mönster erhållet. Inledande produktioner för vidare analys och utveckling påbörjas hos vår nya tillverkare i Tyskland. Förarbetet till läkemedelsstudien samt ansökan om marknadsföringstillstånd för läkemedel (Nicotine Replacement Therapy) har påbörjats. Presentation av Nicoccino på Next Generation Delivery forum i London där stora aktörer inom distribution, tobaks- och läkemedelsindustrin deltog. Rekrytering av nyckelpersoner inom försäljning, både för brittisk- samt internationell bearbetning. Dessa personer tillträder i december 2014/ januari Rekrytering av en kemist för att stärka upp inom produktutveckling med start i december.

4 4/15 VD har ordet Efter genomförandet av de initiala marknadsföringsaktiviteterna i Storbritannien kan vi nu se resultatet. Idag har vi fler än registrerade kunder på vår kommersiella hemsida. I kombination med ansökan om ett marknadsföringstillstånd för läkemedel, stärkt produktion med fler tillverkare och där vi övergår till full produktion under första kvartalet 2015, bygger vi en stark plattform för framtida framgångar. Det är glädjande att vårt lanseringsarbete har gått enligt plan vilket inneburit att vi synliggjort Nicoccino på olika branschmässor och i sammanhang där rökning inte är tillåten, såsom på British Airways lounge på Heathrow T5 samt i baroch restaurangmiljöer i centrala London. Kampanjarbetet i kombination med dedikerade PR-aktiviteter har även lett till omfattande bevakning i brittisk media inklusive flera radiointervjuer däribland BBC. Efter att ha aktiverat vår sociala media strategi har vi även fått igång dialoger i olika medier vilket gjort att intresset från konsument, återförsäljare och utvalda internationella distributörer ökat. Framförallt efter periodens utgång har vi haft en stark tillströmning av kunder på vår hemsida. Vi har nu över unika registrerade kunder och fler än intressenter som registrerat sina uppgifter för att erhålla ytterligare information. Vår produkt är även attraktiv för så kallade e- cigarettanvändare (som utgör ca 20 % av den rökande befolkningen i Storbritannien), vilket stödjer positioneringen av Nicoccino som ett kraftfullt, effektivt och diskret alternativ som erbjuder användaren en valfrihet i de situationer man inte vill eller kan röka. Vi har nått en punkt i tillverkningsprocessen där vi känner oss trygga med att under första kvartalet 2015 kunna starta en fullskalig produktion. Detta möjliggör att vi äntligen kan öppna upp fler försäljningskanaler. Det som ytterligare stärker vår position är att vi påbörjat utvecklingsfasen för tillverkning i vår andra fabrik i Tyskland. Ett annat framsteg är att vi förbättrat produktens receptur och produktionsmetoder vilket ger oss en ännu mer kraftfull och effektiv produkt. Förpackningen kommer även bli lättare att öppna och ger därmed förbättrad konsumentupplevelse. Denna produkt kommer att finnas för försäljning i början av Under december månad kommer vi att inleda första delen av vår hitintills största kampanj. I och med andra delen som aktiveras i januari kommer vi att nå ut till rökare som kommer att få tillgång till Nicoccino. I januari kommer även vårt nya säljteam påbörja försäljningsarbetet inom B2B med uppdraget att kontakta brittiska distributörer och återförsäljare. Detta ser vi med stor spänning fram emot. Ytterligare en betydelsefull del i verksamheten är att vi nu inlett förberedelserna för ett marknadsföringstillstånd för läkemedel. Vi ser sluta röka preparat som ett väldigt viktigt element i vår utveckling och positionering. Bolaget har optimistiska förväntningar att studien är färdigställd för inlämning till Läkemedelsverket redan under första kvartalet Kort och gott har bolaget haft en fantastisk start och vi känner oss nöjda med hur vi etablerat Nicoccino som ett alternativ för rökare både i och utanför Storbritannien. Michel Bracké Verkställande Direktör Nicoccino Holding AB

5 5/15 Nicoccino Holding AB (publ) NICOCCINO Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino är en lövtunn film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. NICOCCINO HOLDING Bildande Nicoccino Holding bildades under 2013 men bedrev ingen verksamhet förrän 2014 då bolaget genomförde kontantemissioner om 40 MSEK samt en apportemission varigenom Nicoccino Holding förvärvade dotterbolaget Nicoccino AB som driver den operativa verksamheten. Därför lämnas inga jämförelsesiffror för föregående år. Vision Nicoccino Holdings vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Affärsidé Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel. Affärsmodell Nicoccino Holding kommer, genom sitt engelska dotterbolag Nicoccino Limited, initialt att sälja Nicoccino direkt till konsument via sin egen webshop. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter. PATENT Nicoccino Holding licensierar ett patent ( filmpatentet ) och äger en patentansökan ( nikotinpatentansökan ). Filmpatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. Nicoccino Holding erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan gjordes Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k. PCT-fas. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till VARUMÄRKET Varumärket Nicoccino ägs av Nicoccino Holding och är godkänt i EU. Godkännande av logotype, symbol och grafiskt designmönster erhölls i oktober 2014.

6 6/15 Verksamheten PRODUKTION Då Nicoccino tillsammans med etablerad tillverkare i USA har avslutat utvecklingsfasen kan vi under början av 2015 övergå till fullskalig produktion. I och med detta har vi möjlighet att möta efterfrågan vid planerad expansion. Efter ett framgångsrikt analysarbete hos bolagets nya tillverkare i Tyskland är vi nu redo för de första utvecklingsbatcherna som påbörjas under Under utvecklingsarbetet har vi hittat nya produktionsmetoder och gjort justeringar av recepturen som innebär förbättrade produktegenskaper. MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE Ett stort event på British Airways, Heathrow T5 genomfördes där resenärer fick möjlighet att pröva produkten inför stundande resa. Ytterligare en förbättring är primärförpackningens utformning. Den är betydligt lättare att öppna än tidigare, skyddar och bevarar filmen effektivt men är samtidigt barnsäker. De nya förbättrade produkterna kommer att finnas till försäljning i början av Bolaget har valt att fortsätta med produktdemonstrationer och har genomfört flertal event i miljöer där rökning är otillåten samt i miljöer där ett stort antal rökare finns samlade. Flera lyckade radiointervjuer har genomförts, exempelvis hos BBC, där Nicoccino presenterats som ett attraktivt alternativ till befintliga nikotinprodukter. LEGALT Nicoccino har erhållit Europeiskt godkännande av våra logotyper NICOCCINO och N samt vårt N-mönster. FÖRSÄLJNING Efter implementering av marknadsföringsstrategi med fokus inom sociala medier har antalet kunder kraftigt tilltagit efter periodens utgång. Vi har lyckats driva betydande trafik till vår hemsida. Idag har vi registrerade kunder och över intressenter. Försäljningsansvarig för den brittiska marknaden har rekryterats och ett säljteam kommer inleda försäljningsarbetet i januari 2015.

7 7/15 Finansiell rapport januari - september Koncernens verksamhet inleddes den 2 april 2014 då Nicoccino Holding genom en apportemission förvärvade Nicoccino AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH KASSAFLÖDE Tredje kvartalet Koncernens omsättning uppgick till 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK eller 0,46 SEK per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 MSEK eller -0,40 SEK per aktie. För perioden Koncernens omsättning uppgick till 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 10,7 MSEK eller 1,40 SEK per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 MSEK eller -2,59 SEK per aktie. LIKVIDITET Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20,3 MSEK. PERSONAL Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 5. MODERBOLAGET Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för tredje kvartalet uppgick till 0,4 MSEK. För perioden var nettoresultatet 0,9 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,0 MSEK. AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgår till 0,55 MSEK fördelat på aktier. Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med ticker NICO. Remium Nordic AB är Certified Adviser. Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till ca per den 30 september OPTIONSPROGRAM I koncernen finns två utestående optionsprogram teckningsoptioner som ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 SEK per aktie samt teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 SEK. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna i bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med introduktionen på Nasdaq Stockholm First North, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida KOMMANDE INFORMATION 27 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Stockholm den 28 november 2014 Nicoccino Holding AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michel Bracké, VD Tel

8 8/15 Om Nicoccino Holding AB Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr ) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, Täby. Tel Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida

9 9/15 Finansiell utveckling i sammandrag Koncernen juli-sep jan-sep tkr (om ej annat anges) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie, kr -0,46-1,40 Likvida medel på balansdagen Soliditet 97% 97% Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Soliditet 97% 97% Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Antal anställda vid periodens slut 4 4 Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,46-1,40 Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,46-1,40 Eget kapital per aktie, kr 12,15 12,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,40-2,59

10 10/15 Rapport över totalresultatet 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Koncernen Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor -8-8 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar -2-5 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat varav hänförligt till moderbolagets aktieägare varav minoritetens andel - - Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,46-1,40 Rappport över totalresultatet 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Periodens resultat Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt Periodens totalresultat Hänförligt till aktieägare Minoritetsintresse - -

11 11/15 Balansräkning 30 sep 30 juni tkr (om ej annat anges) Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER Rapport över förändringar i eget kapital tkr (om ej annat anges) Koncernen, 1 jan sep 2014 Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget kapital kapital Ingående balans Totalresultat Periodens resultat Erhållna optionspremier Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet 0 Transaktioner med aktieägare 0 Apportemission Nyemission Nyemissionsutgifter Utgående balans

12 12/15 Kassaflödesanalys 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar 2 5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nettokassaflöde före finansiella poster Finansieringsverksamheten Tillskjutet kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 13/15 Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkning 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto 0 0 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat

14 14/15 Finansiella rapporter moderbolaget Balansräkning 30 sep 30 juni 31 dec tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

15 15/15 Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Definitioner och nyckeltal Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar) Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i relation till eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/14 Delårsrapport januari - juni 2014 ANDRA KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2014 Koncernens omsättning under det andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT. JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/16 Delårsrapport januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2015 Koncernens omsättning under det första kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Bokslutskommuniké januari december 2014 FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2014 Koncernens omsättning under

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-31 mars 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 31 mars 2017 Första kvartalet 2017, 1 januari 31 mars Nettoomsättning 0 Mkr (0 Mkr) FoU-kostnader

Läs mer

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017

Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport. 1 januari-30 juni 2017 Klaria Pharma Holding (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2017 1 Delårsrapport Klariakoncernen 1 januari - 30 juni 2017 Klariakoncernen 1 apr-30 juni 1 jan-30 juni 1 jan-31 dec tkr (om ej annat anges)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2015 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/17 Koncernens utveckling FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER DECEMBER Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q2 DELÅRSRAPPORT. JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Q2 DELÅRSRAPPORT. JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL JUNI 2016 Koncernens omsättning under det andra kvartalet var

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Q3 DELÅRSRAPPORT. JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Q3 DELÅRSRAPPORT. JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI SEPTEMBER 2016 Koncernens omsättning under det tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Koncernens utveckling FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER DECEMBER 2016 Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2008-07-01 2008-09-30 1(14) Delåret juli 2008 - september 2008 i sammandrag Influensaprojektet fortskrider enligt plan. Patent på Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer