DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604"

Transkript

1 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr

2 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK eller -0,46 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,5 MSEK eller 0,40 SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20,3 MSEK. PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under första 9 månader var 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 10,7 MSEK eller 1,40 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,8 MSEK eller 2,59 SEK per aktie.

3 3/15 Väsentliga händelser VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Lansering av varumärket på den brittiska marknaden genom deltagande i olika branschmässor och evenemang såsom Vogue Fashion s Night och GQ Style Night. Genomförande av ett stort event på British Airways lounge, Heathrow T5 samt annonsering i bland annat High Life Magazine. Efter att ha inlett digitala kampanjer har fler än nya kunder tillkommit på vår kommersiella hemsida. Kampanjerna har även resulterat i att över personer har anmält sitt intresse via bolagets hemsida och lämnat sina kontaktuppgifter för ytterligare information. Nicoccino produktdemonstration på Heathrow Strategin för digital- och social media färdigställdes och aktiverades genom rekrytering av positionen Head of Digital and Social Media. Tech transfer har inletts med Nicoccino s andra tillverkare, en GMP-godkänd fabrik i Tyskland. Syftet är att ha fler än en producent samt att utföra studien för kommande läkemedelsansökan tillsammans med denna samarbetspartner. Exempel på digital kampanj EU-godkännande av Nicoccino logotype inklusive N-logo och N-mönster erhållet. Inledande produktioner för vidare analys och utveckling påbörjas hos vår nya tillverkare i Tyskland. Förarbetet till läkemedelsstudien samt ansökan om marknadsföringstillstånd för läkemedel (Nicotine Replacement Therapy) har påbörjats. Presentation av Nicoccino på Next Generation Delivery forum i London där stora aktörer inom distribution, tobaks- och läkemedelsindustrin deltog. Rekrytering av nyckelpersoner inom försäljning, både för brittisk- samt internationell bearbetning. Dessa personer tillträder i december 2014/ januari Rekrytering av en kemist för att stärka upp inom produktutveckling med start i december.

4 4/15 VD har ordet Efter genomförandet av de initiala marknadsföringsaktiviteterna i Storbritannien kan vi nu se resultatet. Idag har vi fler än registrerade kunder på vår kommersiella hemsida. I kombination med ansökan om ett marknadsföringstillstånd för läkemedel, stärkt produktion med fler tillverkare och där vi övergår till full produktion under första kvartalet 2015, bygger vi en stark plattform för framtida framgångar. Det är glädjande att vårt lanseringsarbete har gått enligt plan vilket inneburit att vi synliggjort Nicoccino på olika branschmässor och i sammanhang där rökning inte är tillåten, såsom på British Airways lounge på Heathrow T5 samt i baroch restaurangmiljöer i centrala London. Kampanjarbetet i kombination med dedikerade PR-aktiviteter har även lett till omfattande bevakning i brittisk media inklusive flera radiointervjuer däribland BBC. Efter att ha aktiverat vår sociala media strategi har vi även fått igång dialoger i olika medier vilket gjort att intresset från konsument, återförsäljare och utvalda internationella distributörer ökat. Framförallt efter periodens utgång har vi haft en stark tillströmning av kunder på vår hemsida. Vi har nu över unika registrerade kunder och fler än intressenter som registrerat sina uppgifter för att erhålla ytterligare information. Vår produkt är även attraktiv för så kallade e- cigarettanvändare (som utgör ca 20 % av den rökande befolkningen i Storbritannien), vilket stödjer positioneringen av Nicoccino som ett kraftfullt, effektivt och diskret alternativ som erbjuder användaren en valfrihet i de situationer man inte vill eller kan röka. Vi har nått en punkt i tillverkningsprocessen där vi känner oss trygga med att under första kvartalet 2015 kunna starta en fullskalig produktion. Detta möjliggör att vi äntligen kan öppna upp fler försäljningskanaler. Det som ytterligare stärker vår position är att vi påbörjat utvecklingsfasen för tillverkning i vår andra fabrik i Tyskland. Ett annat framsteg är att vi förbättrat produktens receptur och produktionsmetoder vilket ger oss en ännu mer kraftfull och effektiv produkt. Förpackningen kommer även bli lättare att öppna och ger därmed förbättrad konsumentupplevelse. Denna produkt kommer att finnas för försäljning i början av Under december månad kommer vi att inleda första delen av vår hitintills största kampanj. I och med andra delen som aktiveras i januari kommer vi att nå ut till rökare som kommer att få tillgång till Nicoccino. I januari kommer även vårt nya säljteam påbörja försäljningsarbetet inom B2B med uppdraget att kontakta brittiska distributörer och återförsäljare. Detta ser vi med stor spänning fram emot. Ytterligare en betydelsefull del i verksamheten är att vi nu inlett förberedelserna för ett marknadsföringstillstånd för läkemedel. Vi ser sluta röka preparat som ett väldigt viktigt element i vår utveckling och positionering. Bolaget har optimistiska förväntningar att studien är färdigställd för inlämning till Läkemedelsverket redan under första kvartalet Kort och gott har bolaget haft en fantastisk start och vi känner oss nöjda med hur vi etablerat Nicoccino som ett alternativ för rökare både i och utanför Storbritannien. Michel Bracké Verkställande Direktör Nicoccino Holding AB

5 5/15 Nicoccino Holding AB (publ) NICOCCINO Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino är en lövtunn film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. En Nicoccino innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. NICOCCINO HOLDING Bildande Nicoccino Holding bildades under 2013 men bedrev ingen verksamhet förrän 2014 då bolaget genomförde kontantemissioner om 40 MSEK samt en apportemission varigenom Nicoccino Holding förvärvade dotterbolaget Nicoccino AB som driver den operativa verksamheten. Därför lämnas inga jämförelsesiffror för föregående år. Vision Nicoccino Holdings vision är att vara den globalt ledande aktören på den framväxande marknaden för alternativa nikotinprodukter och på sikt även vara en ledande aktör på marknaden för receptfria nikotinläkemedel. Affärsidé Nicoccino Holding ska kommersialisera nikotinprodukter för marknader där bolagets patenterade teknik ger en tydlig konkurrensfördel. Affärsmodell Nicoccino Holding kommer, genom sitt engelska dotterbolag Nicoccino Limited, initialt att sälja Nicoccino direkt till konsument via sin egen webshop. Därefter kommer detaljist- och grossistkanaler adderas som komplement till direktförsäljningen. Produktion och logistik är utlagt på externa parter. PATENT Nicoccino Holding licensierar ett patent ( filmpatentet ) och äger en patentansökan ( nikotinpatentansökan ). Filmpatentet syftar till att skydda förmågan att tillverka en munlöslig film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans genom munslemhinnan. Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till Nicoccino Holding för produkter som innehåller nikotin. Nicoccino Holding erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milestonebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande. Ansökan för filmpatentet, PCT-ansökan gjordes Patentansökan har hittills godkänts i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Israel. I de länder som patentet godkänns erhålls ett skydd till Nikotinpatentansökan syftar till att skydda förmågan att snabbt kunna leverera nikotin genom munslemhinnan i form av en produkt som går att lagra vid rumstemperatur utan att nikotinet bryts ned. Denna patentansökan, som bygger på filmpatentet, gjordes 2012 och är nu i s.k. PCT-fas. I de länder som patentet godkänns i kan skydd erhållas till VARUMÄRKET Varumärket Nicoccino ägs av Nicoccino Holding och är godkänt i EU. Godkännande av logotype, symbol och grafiskt designmönster erhölls i oktober 2014.

6 6/15 Verksamheten PRODUKTION Då Nicoccino tillsammans med etablerad tillverkare i USA har avslutat utvecklingsfasen kan vi under början av 2015 övergå till fullskalig produktion. I och med detta har vi möjlighet att möta efterfrågan vid planerad expansion. Efter ett framgångsrikt analysarbete hos bolagets nya tillverkare i Tyskland är vi nu redo för de första utvecklingsbatcherna som påbörjas under Under utvecklingsarbetet har vi hittat nya produktionsmetoder och gjort justeringar av recepturen som innebär förbättrade produktegenskaper. MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKE Ett stort event på British Airways, Heathrow T5 genomfördes där resenärer fick möjlighet att pröva produkten inför stundande resa. Ytterligare en förbättring är primärförpackningens utformning. Den är betydligt lättare att öppna än tidigare, skyddar och bevarar filmen effektivt men är samtidigt barnsäker. De nya förbättrade produkterna kommer att finnas till försäljning i början av Bolaget har valt att fortsätta med produktdemonstrationer och har genomfört flertal event i miljöer där rökning är otillåten samt i miljöer där ett stort antal rökare finns samlade. Flera lyckade radiointervjuer har genomförts, exempelvis hos BBC, där Nicoccino presenterats som ett attraktivt alternativ till befintliga nikotinprodukter. LEGALT Nicoccino har erhållit Europeiskt godkännande av våra logotyper NICOCCINO och N samt vårt N-mönster. FÖRSÄLJNING Efter implementering av marknadsföringsstrategi med fokus inom sociala medier har antalet kunder kraftigt tilltagit efter periodens utgång. Vi har lyckats driva betydande trafik till vår hemsida. Idag har vi registrerade kunder och över intressenter. Försäljningsansvarig för den brittiska marknaden har rekryterats och ett säljteam kommer inleda försäljningsarbetet i januari 2015.

7 7/15 Finansiell rapport januari - september Koncernens verksamhet inleddes den 2 april 2014 då Nicoccino Holding genom en apportemission förvärvade Nicoccino AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH KASSAFLÖDE Tredje kvartalet Koncernens omsättning uppgick till 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 5,1 MSEK eller 0,46 SEK per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 MSEK eller -0,40 SEK per aktie. För perioden Koncernens omsättning uppgick till 0,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till 10,7 MSEK eller 1,40 SEK per aktie. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 MSEK eller -2,59 SEK per aktie. LIKVIDITET Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20,3 MSEK. PERSONAL Antalet anställda i koncernen vid kvartalets utgång uppgick till 5. MODERBOLAGET Moderbolaget Nicoccino Holdings resultat för tredje kvartalet uppgick till 0,4 MSEK. För perioden var nettoresultatet 0,9 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 18,0 MSEK. AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN Aktiekapitalet i Nicoccino Holding uppgår till 0,55 MSEK fördelat på aktier. Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med ticker NICO. Remium Nordic AB är Certified Adviser. Antalet aktieägare i Nicoccino Holding uppgick till ca per den 30 september OPTIONSPROGRAM I koncernen finns två utestående optionsprogram teckningsoptioner som ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 SEK per aktie samt teckningsoptioner som envar ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 20 SEK. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sidorna i bolagsbeskrivningen som upprättades i samband med introduktionen på Nasdaq Stockholm First North, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida KOMMANDE INFORMATION 27 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Stockholm den 28 november 2014 Nicoccino Holding AB (publ) Styrelsen och Verkställande direktören Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michel Bracké, VD Tel

8 8/15 Om Nicoccino Holding AB Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr ) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, Täby. Tel Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida

9 9/15 Finansiell utveckling i sammandrag Koncernen juli-sep jan-sep tkr (om ej annat anges) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie, kr -0,46-1,40 Likvida medel på balansdagen Soliditet 97% 97% Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg Soliditet 97% 97% Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar Antal anställda vid periodens slut 4 4 Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,46-1,40 Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,46-1,40 Eget kapital per aktie, kr 12,15 12,15 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,40-2,59

10 10/15 Rapport över totalresultatet 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Koncernen Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor -8-8 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar -2-5 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat varav hänförligt till moderbolagets aktieägare varav minoritetens andel - - Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,46-1,40 Rappport över totalresultatet 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Periodens resultat Övriga totalresultat för perioden, netto före skatt Periodens totalresultat Hänförligt till aktieägare Minoritetsintresse - -

11 11/15 Balansräkning 30 sep 30 juni tkr (om ej annat anges) Koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER Rapport över förändringar i eget kapital tkr (om ej annat anges) Koncernen, 1 jan sep 2014 Övrigt Omräknings- Ansamlad Totalt Aktiekapital tillskjutet reserv förlust eget kapital kapital Ingående balans Totalresultat Periodens resultat Erhållna optionspremier Övrigt totalresultat - omräkningsdifferenser vid omräkning av utländsk verksamhet 0 Transaktioner med aktieägare 0 Apportemission Nyemission Nyemissionsutgifter Utgående balans

12 12/15 Kassaflödesanalys 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Avskrivningar 2 5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nettokassaflöde före finansiella poster Finansieringsverksamheten Tillskjutet kapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 13/15 Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkning 1 juli- 30 sep 1 jan- 30 sep tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansnetto 0 0 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat - - Periodens resultat

14 14/15 Finansiella rapporter moderbolaget Balansräkning 30 sep 30 juni 31 dec tkr (om ej annat anges) Moderbolaget Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar och skulder Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

15 15/15 Redovisningsprinciper och noter Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska personer tillämpats. Definitioner och nyckeltal Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar) Avkastning på eget kapital Resultat före skatt i relation till eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier Kassaflöde per aktie Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet

Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet 1(11) Delårsrapport Q3 2013, koncernen visar vinst för tredje kvartalet Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) Delårsrapport 1 juli 30 sept (Q3) 2013 Juli sep 2013 i korthet för koncernen

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663

Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 Bokslutskommuniké 2014 Ellen AB (publ) org.nr 556419-2663 1 Andra halvåret juli december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 8 814 (5 228) KSEK Bruttomarginalen uppgick till 40 (39) procent Rörelseresultatet

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 Bokslutskommuniké Stockholm 22 oktober 2010 1 september 2009-31 augusti 2010 Bokslutskommuniké Diamyd Medical AB (publ.), Räkenskapsåret 2009/2010 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker:

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014

Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 Moberg Pharma AB (Publ) Delårsrapport januari - juni 2014 STARKT ANDRA KVARTAL Efter ett starkt andra kvartal är vi på god väg mot målen att förbättra lönsamheten under 2014, kommenterar Peter Wolpert,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer