Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars"

Transkript

1 Fukttillskott i frånluft Jensen, Lars Publicerad: -- Link to publication Citation for published version (APA): Jensen, L. (). Fukttillskott i frånluft. (TVIT; Vol. TVIT-79). Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 8. Jul. 6 L UNDUNI VERS I TY PO Box7 L und +66

2 Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/79

3 Lunds Universitet Lunds Universitet, med nio fakulteter samt ett antal forskningscentra och specialhögskolor, är Skandinaviens största enhet för forskning och högre utbildning. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, som har invånare. En del forsknings- och utbildningsinstitutioner är dock belägna i Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed. Lunds Universitet grundades 666 och har idag totalt 6 anställda och studerande som deltar i ett 9-tal utbildningsprogram och ca fristående kurser erbjudna av 88 institutioner. Avdelningen för installationsteknik Avdelningen för Installationsteknik tillhör institutionen för Bygg- och miljöteknologi på Lunds Tekniska Högskola, som utgör den tekniska fakulteten vid Lunds Universitet. Installationsteknik omfattar installationernas funktion vid påverkan av människor, verksamhet, byggnad och klimat. Forskningen har en systemanalytisk och metodutvecklande inriktning med syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem och byggnader som ger bra inneklimat. Nuvarande forskning innefattar bl a utveckling av metoder för utveckling av beräkningsmetoder för godtyckliga flödessystem, konvertering av direktelvärmda hus till alternativa värmesystem, vädring och ventilation i skolor, system för brandsäkerhet, alternativa sätt att förhindra rökspridning vid brand, installationernas belastning på yttre miljön, att betrakta byggnad och installationer som ett byggnadstekniskt system, analysera och beräkna inneklimatet i olika typer av byggnader, effekter av brukarnas beteende för energianvändning, reglering av golvvärmesystem, bestämning av luftflöden i byggnader med hjälp av spårgasmetod. Vi utvecklar även användbara projekteringsverktyg för energi och inomhusklimat, system för individuell energimätning i flerbostadshus samt olika analysverktyg för optimering av ventilationsanläggningar hos industrin.

4 Lars Jensen

5 Lars Jensen, ISRN LUTVDG/TVIT--/79--SE() Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet Box 8 LUND

6 Innehållsförteckning Inledning 5 Grundsamband och fuktfaktor 5 Fuktkrav 5 Mätningar i vardagsrum och sovrum 5 Mätningar i frånluft 6 Mätdata från Karlstad 7 Mätdata från Kiruna 5 Mätdata från Malmö 5 Mätdata från Sundsvall 6 Sammanfattning och slutsatser 9 Huvudslutsats för fukttillskott 9 Referenser

7

8 Inledning Syftet med denna arbetsrapport är att sammanställa mätningar av främst fukttillskott från bostäder. Fukttillskottet har stor betydelse för inneklimatet och särskilt om regenerativa ventilationsvärmeåtervinnare används, eftersom fukt återvinns från frånluft till tilluft. Detta gäller alla regenerativa ventilationsvärmeåtervinnare även de utan hygroskopiskt material. Funktionen för en regenerativ ventilationsvärmeåtervinnare utan hygroskopiskt material har undersökts och dokumenterats för olika modeller och beräkningar i Jensen (). Grundsamband och fuktfaktor Fuktåterföringen har ingen betydelse för en byggnad utan något fuktillskott, eftersom inneoch uteluftens vatteninnehåll då är de samma. Fuktåterföring tillsammans med ett stort fukttillskott medför att uppfuktningen kan öka flera gånger själva fukttillskottet. Ett enkelt statiskt samband mellan frånluftens vatteninnehåll x f g/kg, uteluftens vatteninnehåll x u g/kg, fukttillskottet x g/kg och fuktverkningsgraden η x är följande: x f = x u + x / ( - η x ) (g/kg) (.) En fuktverkningsgrad om.5 ger en fördubblad uppfuktning av uteluften till frånluft. Det är fuktfaktorn /( - η x ) som svarar för fördubblingen. Fuktkrav En övre gräns för fukttillskottet vintertid anges i SOSFS 999:5 till.5 g/kg. Högsta vatteninnehåll i rumsluft vintertid anges i SOSFS 999: till 7 g/kg. Ett syfte för denna arbetsrapport är att undersöka hur ofta dessa två gränser överskrids. Mätningar i vardagsrum och i sovrum Fukttillskottet anges i BETSI, en undersökning av Boverket (9), för småhus och flerbostadshus omräknat till.5 g/kg respektive g/kg. I samma undersökning görs även jämförelse med en äldre undersökning ELIB med mätningar från 99/99 för småhus och flerbostadshus omräknat till g/kg respektive. g/kg. Siffrorna visar att fukttillskottet med tiden har halverats. Det är inte klarlagt vad den stora skillnaden beror på. En annan svensk undersökning av vardagsrum och sovrum i 9 lägenheter under vintertid dokumenterad i Gustavsson () redovisar ett fukttillskott på.9 g/kg. 5

9 En estnisk undersökning dokumenterad i Kalamees et al (6) av mätningar i 79 rum fördelat på småhus vintertid redovisar att medelvärdet och standardavvikelsen för fukttillskottet vintertid är.7 g/kg respektive.8 g/kg. En viktig anmärkning är att ovan refererade mätningar görs i bostadens vardagsrum och sovrum. Fukttillskott i kök och badrum som tillförs frånluften mäts dåligt. Mätningar i frånluft Mätningarna har genomförts under minst 65 dygn under 8 och 9 och finns tidigare beskrivna och bearbetade av Bagge, Johansson och Lindstri (9) och (). Mätintervallet var min. De arton husen var fördelade på fyra orter Karlstad 5 st, Kiruna 5 st, Malmö st och Sundsvall st. Alla arton flerbostadshus var försedda med frånluftsventilation och frånluftsvärmepump. Mätningarna ingår i ett forskningsprojekt vars syfte är att undersöka om ventilationsflödet i ett flerbostadshus kan regleras efter personbelastningen för att minska energianvändningen och att få fram bra data på fukttillståndet i ett flerbostadshus för att kunna göra en bättre och säkrare fuktdimensionering och energiberäkningar. Personbelastningen i husen mättes indirekt med hjälp av CO. Fukttillståndet i flerbostadshusen mättes med temperatur och relativ luftfuktighet i frånluften och uteluften. Mätt fukttillskott i frånluften har räknats om från sorten g/m till g/kg (g vattenånga per kg torr luft) genom division med. kg/m, vilket motsvarar luftdensiteten vid C. Relativ luftfuktighet redovisas med absolutvärde mellan och. De fyra orternas mätperioder är inbördes förskjutna och omfattar inte ett kalenderår. Endast 8 kalla dygn har valts ut och bearbetats, eftersom driftsförhållanden vintertid är svåra. I denna arbetsrapport redovisas med fyra diagram för varje ort för uteluftens relativa luftfukttighet, temperatur och vatteninnehåll samt fukttillskott som ett medelvärde för ortens mätta flerbostadshus. Fukttillskottet redovisas husvis med en dygnsmedelkurva för hela mätåret och med en fördelningsfunktion för både rådata och dygnsmedelvärden i samma diagram, vilket också kompletteras med sannolikhet för att fukttillskottet är högre än,.5,,.5 och g/kg och kvantilgränser för sannolikheterna.,.,.5,. och.. 6

10 Mätdata för Karlstad De fem mäthusens byggår är 5, 5, 5, 96 och 96 och antalet lägenheter är 6,,, och 6. Antalet våningar är,,, 9 och 9. Hela mätperioden omfattar 8-6- till Uteluftens relativa luftfuktighet, temperatur och vatteninnehåll samt fukttillskott för samtliga hus redovisas i Figur.-. Fukttillskottet redovisas husvis och parvis med dygnsmedelvärden och fördelningsfunktion i Figur.5-. Sannolikheter och kvantilgränser redovisas i Tabell. för fukttillskott och frånluftens vatteninnehåll för mätdygn -. Medelvärden och standardavvikelse för utetemperatur och frånluftens vatteninnehåll redovisas i Tabell.. Fukttillskotten är mycket höga. Gränsvärdet.5 g/kg överskrids under lång tid. Tre hus har medelvärden över g/kg. Frånluftens vatteninnehåll är också högt i medel nästan 6 g/kg. Tabell. Sannolikhet och.-kvantilgränser för fukttillskott och frånluft för Karlstad hus mätvärde P x >.5 g/kg x g/kg P =. P x f > 7 g/kg x f g/kg P =. rådata rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn dygn Tabell. Medelvärde och standardavvikelse för utetemperatur, fuktillskott och vatteninnehåll för frånluft för Karlstad hus mätvärde utetemperatur fukttillskott vatteninnehåll medel C std C medel g/kg std g/kg medel g/kg std g/kg rådata rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn dygn

11 Karlstad.9.8 relativ luftfuktighet r u Figur. Relativ luftfuktighet för uteluft dygnsmedelvärde r u - Karlstad 5 Karlstad 5 temperatur T u o C Figur. Utetemperatur dygnsmedelvärde T u C Karlstad 8

12 5 Karlstad vatteninnehåll x u g/kg Figur. Vatteninnehåll för uteluft dygnsmedelvärde x u g/kg Karlstad Alla hus Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för alla hus Karlstad 9

13 Hus Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.5 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Karlstad Hus Karlstad Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.6 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Karlstad.

14 Hus Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.7 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Karlstad Hus Karlstad Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.8 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Karlstad.

15 Hus Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.9 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Karlstad Hus Karlstad Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Karlstad.

16 Hus Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Karlstad Hus Karlstad Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Karlstad.

17 Hus 5 Karlstad.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus 5 Karlstad Hus 5 Karlstad Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus 5 Karlstad.

18 Mätdata för Kiruna De fem mäthusen är alla byggda 96 och har tre våningsplan. Antalet lägenheter är 9, 9,, och. Hela mätperioden omfattar till Uteluftens relativa luftfuktighet, temperatur och vatteninnehåll samt fukttillskott för samtliga hus redovisas i Figur.-. Fukttillskottet redovisas husvis och parvis med dygnsmedelvärden och fördelningsfunktion i Figur.5-. Sannolikheter och kvantilgränser redovisas i Tabell. för fukttillskott och frånluftens vatteninnehåll för mätdygn -9. Medelvärden och standardavvikelse för utetemperatur och frånluftens vatteninnehåll redovisas i Tabell.. Fukttillskotten överskrider knappast gränsen.5 g/kg och ligger dock för tre hus ligger över.8 g/kg under 6 dygn. Frånluftens vatteninnehåll överskrider inte gränsen 7 g/kg, vilket till en del beror på det kalla och därmed torra klimatet. Utetemperaturens medelvärde är -8. C. Tabell. Sannolikhet och.-kvantilgränser för fukttillskott och frånluft för Kiruna hus mätvärde P x >.5 g/kg x g/kg P =. P x f > 7 g/kg x f g/kg P =. rådata rådata rådata..7.. rådata rådata dygn dygn dygn dygn dygn Tabell. Medelvärde och standardavvikelse för utetemperatur, fuktillskott och vatteninnehåll för frånluft för Kiruna hus mätvärde utetemperatur fukttillskott vatteninnehåll medel C std C medel g/kg std g/kg medel g/kg std g/kg rådata rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn dygn

19 Kiruna.9.8 relativ luftfuktighet r u Figur. Relativ luftfuktighet för uteluft dygnsmedelvärde r u - Kiruna 5 Kiruna 5 temperatur T u o C Figur. Utetemperatur dygnsmedelvärde T u C Kiruna 6

20 5 Kiruna vatteninnehåll x u g/kg Figur. Vatteninnehåll för uteluft dygnsmedelvärde x u g/kg Kiruna Alla hus Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för alla hus Kiruna 7

21 Hus Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.5 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Kiruna Hus Kiruna Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.6 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn -9 och hus Kiruna. 8

22 Hus Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.7 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Kiruna Hus Kiruna Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.8 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn -9 och hus Kiruna. 9

23 Hus Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.9 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Kiruna Hus Kiruna Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn -9 och hus Kiruna.

24 Hus Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Kiruna Hus Kiruna Sannolikhet x min dygn P min dygn..5 NaN Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn -9 och hus Kiruna.

25 Hus 5 Kiruna.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus 5 Kiruna Hus 5 Kiruna Sannolikhet x min dygn P min dygn.87.9 NaN Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn -9 och hus 5 Kiruna.

26 Mätdata för Malmö De fyra mäthusen är alla byggda 97 och har åtta våningsplan. Antalet lägenheter är, 6, 6 och 6. Hela mätperioden omfattar 8-- till 9--. Uteluftens relativa luftfuktighet, temperatur och vatteninnehåll samt fukttillskott för samtliga hus redovisas i Figur.-. Fukttillskottet redovisas husvis och parvis med dygnsmedelvärden och fördelningsfunktion i Figur.5-. Sannolikheter och kvantilgränser redovisas i Tabell. för fukttillskott och frånluftens vatteninnehåll för mätdygn -. Medelvärden och standardavvikelse för utetemperatur och frånluftens vatteninnehåll redovisas i Tabell.. Fukttillskotten överskrider sällan gränsen.5 g/kg, men ligger för två hus ligger över. g/kg under 6 dygn. Frånluftens vatteninnehåll överskrider sällan gränsen 7 g/kg trots det mindre kalla och därmed fuktiga klimatet. Medelvärdet ligger omkring 5.5 g/kg. Utetempera-turens medelvärde är.5 C. Tabell. Sannolikhet och.-kvantilgränser för fukttillskott och frånluft för Malmö hus mätvärde P x >.5 g/kg x g/kg P =. P x f > 7 g/kg x f g/kg P =. rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn Tabell. Medelvärde och standardavvikelse för utetemperatur, fuktillskott och vatteninnehåll för frånluft för Malmö hus mätvärde utetemperatur fukttillskott vatteninnehåll medel C std C medel g/kg std g/kg medel g/kg std g/kg rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn

27 Malmö.9.8 relativ luftfuktighet r u Figur. Relativ luftfuktighet för uteluft dygnsmedelvärde r u - Malmö 5 Malmö 5 temperatur T u o C Figur. Utetemperatur dygnsmedelvärde T u C Malmö

28 5 Malmö vatteninnehåll x u g/kg Figur. Vatteninnehåll för uteluft dygnsmedelvärde x u g/kg Malmö Alla hus Malmö.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för alla hus Malmö 5

29 Hus Malmö.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.5 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Malmö Hus Malmö Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.6 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Malmö. 6

30 Hus Malmö.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.7 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Malmö Hus Malmö Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur.8 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Malmö. 7

31 Hus Malmö.5.5 fukttillskott x g/kg Figur.9 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Malmö Hus Malmö Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Malmö. 8

32 Hus Malmö.5.5 fukttillskott x g/kg Figur. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Malmö Hus Malmö Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Malmö. 9

33

34 5 Mätdata för Sundsvall De fyra mäthusen är alla byggda 969 och har tre våningsplan. Antalet lägenheter är,, 8 och 5. Hela mätperioden omfattar till Uteluftens relativa luftfuktighet, temperatur och vatteninnehåll samt fukttillskott för samtliga hus redovisas i Figur 5.-. Fukttillskottet redovisas husvis och parvis med dygnsmedelvärden och fördelningsfunktion i Figur Sannolikheter och kvantilgränser redovisas i Tabell 5. för fukttillskott och frånluftens vatteninnehåll för mätdygn -. Medelvärden och standardavvikelse för utetemperatur och frånluftens vatteninnehåll redovisas i Tabell 5.. Fukttillskotten överskrider tidvis gränsen.5 g/kg och ligger för två hus ligger över. g/kg under 6 dygn. Frånluftens vatteninnehåll överskrider knappast gränsen 7 g/kg. Medelvärdet ligger omkring.5 g/kg. Utetemperaturens medelvärde är -. C. Tabell 5. Sannolikhet och.-kvantilgränser för fukttillskott och frånluft för Sundsvall hus mätvärde P x >.5 g/kg x g/kg P =. P x f > 7 g/kg x f g/kg P =. rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för utetemperatur, fuktillskott och vatteninnehåll för frånluft för Sundsvall hus mätvärde utetemperatur fukttillskott vatteninnehåll medel C std C medel g/kg std g/kg medel g/kg std g/kg rådata rådata rådata rådata dygn dygn dygn dygn

35 Sundsvall.9.8 relativ luftfuktighet r u Figur 5. Relativ luftfuktighet för uteluft dygnsmedelvärde r u - Sundsvall 5 Sundsvall 5 temperatur T u o C Figur 5. Utetemperatur dygnsmedelvärde T u C Sundsvall

36 5 Sundsvall vatteninnehåll x u g/kg Figur 5. Vatteninnehåll för uteluft dygnsmedelvärde x u g/kg Sundsvall Alla hus Sundsvall.5.5 fukttillskott x g/kg Figur 5. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för alla hus Sundsvall

37 Hus Sundsvall.5.5 fukttillskott x g/kg Figur 5.5 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Sundsvall Hus Sundsvall Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur 5.6 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Sundsvall.

38 Hus Sundsvall.5.5 fukttillskott x g/kg Figur 5.7 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Sundsvall Hus Sundsvall Sannolikhet x min dygn P min dygn NaN Fukttillskott g/kg Figur 5.8 Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Sundsvall. 5

39 Hus Sundsvall.5.5 fukttillskott x g/kg Figur 5.9 Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Sundsvall Hus Sundsvall Sannolikhet x min dygn P min dygn.8.8 NaN Fukttillskott g/kg Figur 5. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Sundsvall. 6

40 Hus Sundsvall.5.5 fukttillskott x g/kg Figur 5. Fukttillskott i frånluft dygnsmedelvärde x g/kg för hus Sundsvall Hus Sundsvall Sannolikhet x min dygn P min dygn Fukttillskott g/kg Figur 5. Fördelningsfunktion för fuktillskott x g/kg för dygn - och hus Sundsvall. 7

41 8

42 6 Sammanfattning och slutsatser Fukttillskottet för de arton husen sammanställs i Figur 6. för sannolikheten över.5 g/kg och i Figur 6. för gränsen för.-kvantilen. Både rådata och dygnsmedelvärden redovisas i Figur 6.-. Kurvorna i Figur 6. visar att tre av husen i Karlstad ligger över.5 g/kg under minst 7 dygn. Övriga hus från andra orter har låga värden och endast tre hus är över gränsen.5 g/kg under minst 8 dygn. Rådata ligger något högre än dygnsvärden. Kurvorna i Figur 6. för kvantilgränsen för sannolikheten. eller 6 dygn varierar från grovt.5 till.5 g/kg bortsett från tre hus över.5 g/kg. Skillnaden mellan rådata och dygnsvärden är liten. Frånluftens vatteninnehåll redovisas i Figur 6.- på samma sätt som för fukttillskottet i Figur 6.-. Kurvorna i Figur 6. visar att det är endast Karlstad och Malmö som överskrider gränsen 7 g/kg under grovt respektive 5 dygn. Kurvorna i Figur 6. visar att kvantilgränsen för sannolikheten. eller 6 dygn ligger omkring 6 g/kg för Karlstad och Malmö, under g/kg för Kiruna och omkring 5 g/kg för Sundsvall. Det specifika ventilationsflödet l/sm och lägenhetsstorleken m redovisas i Figur 6.5 respektive 6.6. Ventilationsflödet förklarar till en del av variationerna i fukttillskott, eftersom fukttillskottet är relativt ventilationsflödet. Lägenhetsstorlekarna är ganska lika för de fyra orterna och inga hus har genomgående mycket stora eller mycket små lägenheter. Huvudslutsats för fukttillskott Medelvärde och standardavvikelse för fukttillskottet för alla hus blev.67 g/kg respektive.6 g/kg. Sannolikheten för att fukttillskottet är högre än,.5 och g/kg kan med antagande om att fukttillskottet är normalfördelat kan beräknas till.9,.8 respektive.. Karlstad avviker något från de övriga orterna med högre sannolikheterna.6,.8 respektive.8. En orsak till de högre fukttillskotten är att ventilationsflödet är lägre jämfört med övriga hus, vilket framgår i Figur 6.5. Hus och 5 ligger betydligt över normvärdet.5 l/sm. Fukttillskottet är omvänt proportionellt mot ventilationsflödet. Innetemperaturen vintertid är. C, vilket är normalt för flerbostadshus. Fukttillskott över g/kg vintertid bör undvikas i bostäder med regenerativ ventilationsvärmeåtervinning, vilket annars leder till hög luftfuktighet inne och risk för olika fuktskador på grund av den ökande fuktåtervinningsgraden. Detta har behandlats utförligt i Jensen (). 9

43 .9 Sannolikhet x >.5 g/kg Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall.8 Sannolikhet x >.5 g/kg Hus nr Figur 6. Sannolikhet för fukttillskott över.5 g/kg för rådata och dygnsvärden. 5.5 x g/kg P=. Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall.5 x g/kg Hus nr Figur 6. Gräns för.-kvantil för fukttillskott för rådata och dygnsvärden.

44 .9 Sannolikhet x f > 7 g/kg Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall.8 Sannolikhet x f > 7 g/kg Hus nr Figur 6. Sannolikhet för vatteninnehåll i frånluft över 7 g/kg för rådata och dygnsvärden. x f g/kg P=. 9 Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall x f g/kg Hus nr Figur 6. Gräns för.-kvantil för frånluftens vatteninnehåll för rådata och dygnsvärden.

45 .9 Ventilationsflöde l/sm Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall.8 Ventilationsflöde l/sm Hus nr Figur 6.5 Bestämt ventilationsflöde l/sm. 9 Lägenhetsyta m Karlstad Kiruna Malmö Sundsvall 8 7 Lägenhetsyta m Hus nr Figur 6.6 Lägenhetsyta m.

46 Referenser Bagge, Johansson och Lindstrii (9) Measured indoor temperature and relative humidity in residential apartment buildings, Paper 5, Proceedings of Healthy Buildings 9 Bagge, Johansson och Lindstrii () Indoor Hygrothermal Conditions in Multi-family Dwellings Measurement and Analysis, ASHRAE Transactions, Volume 6, Part Boverket (9) Så mår våra hus redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m m, Karlskrona Gustavsson, Bornehag and Samuelsson () Temperature, relative humidity and air exchange rate in 9 dwellings. CIB W meeting,, Glasgow, UK Jensen () Fuktöverföring vid regenerativ värmeväxling, Arbetsrapport TVIT /78 Installationsteknik, LTH. Kalamees, Vinha och Kurnitski (6) Indoor Humidity Loads and Miosure Production in Lightweight Timber-framed Detached Houses. Journal of Building Physics, 9():9-6 SOSFS 999: (999) Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken fukt och mikroorganismer SOSFS 999:5 (999) Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken ventilation

fukttillstånd med mätdata

fukttillstånd med mätdata Regenerativ ventilationsvärmeåtervinning Simulering av fukttillstånd med mätdata Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt

En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt En metod att bestämma fuktmotstånd hos färgskikt på trä. Ett delprojekt inom WoodBuild C Nilsson, Lars-Olof; Nilsson, Bengt Publicerad: 2013-01-01 Link to publication Citation for published version (APA):

Läs mer

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata

Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Bestämning av tryckfallsfunktioner för T-stycke i T-system med mätdata Uppdrag för Lindab Ventilation AB Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil

Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Självtorkande golv - en tillämpning av högpresterande betong : föredrag vid CBI:s Informationsdag 1993 Persson, Bertil Publicerad: 1993-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Persson,

Läs mer

Regenerativ ventilationsåtervinning

Regenerativ ventilationsåtervinning Regenerativ ventilationsåtervinning Princip rotor eller två växlande magasin Ickehygroskopiskt material för bostäder + Hög och styrbar temperaturverkningsgrad + Ingen avfrostning krävs - Renblåsning och

Läs mer

Språk och matematik Svensson, Gudrun

Språk och matematik Svensson, Gudrun Språk och matematik Svensson, Gudrun Published in: Grammatik i fokus : festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003 = Grammar in focus : festschrift for Christer Platzack 18 November 2003. Vol.

Läs mer

Undersökning av rotorväxlares överföring

Undersökning av rotorväxlares överföring Undersökning av rotorväxlares överföring Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 215 Rapport TVIT15/793 Lunds

Läs mer

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter

Beslutsstöd d som fungerade? fallet trängselavgifter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Beslutsstöd som fungerade? fallet trängselavgifter I Stockholm Gudmundsson, Henrik; Ericsson, Eva; Hugosson, Muriel Besser; Rosqvist, Lena Smidfelt Publication

Läs mer

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning

Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Regenerativ värmeväxling utan renblåsning Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, Rapport TVIT--/ Lunds Universitet

Läs mer

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko Palgan, Yuliya; Arnfalk, Peter; Mont, Oksana Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region BO 39 SM 1301 Hyror i bostadslägenheter 2012 Rents for dwellings 2012 I korta drag 2,2 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Regionalt

Läs mer

Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat

Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat Beskrivning av temperatur och relativ fuktighet ute i svenskt klimat Dennis Johansson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Dimensionerande lägsta utetemperatur

Dimensionerande lägsta utetemperatur Dimensionerande lägsta utetemperatur Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 11 Rapport TVIT--11/7064 Lunds

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Tillsynsmetodik: olägenhet eller ej?, mögel i kakelfogar

Tillsynsmetodik: olägenhet eller ej?, mögel i kakelfogar Självdragsventilation 27 januari 2015 Tillsynsmetodik: olägenhet eller ej?, mögel i kakelfogar Per Eric Hjelmer, per.eric.hjelmer@stockholm.se 2015-01-28 Miljöförvaltningen http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/betsi-energi-i-bebyggelsen.pdf

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen 2005-03 - T - 111342 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, David Ahlin 073 950 3016 TEMO AB, P.O. BOX

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 1. Grundfakta Halland En rapport från Regionkontoret 2015 Inledning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

BOSTÄDER OCH BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2000

BOSTÄDER OCH BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2000 Kenth Häggblom, led. statistiker Boende och byggande 2003:1 Tel. 25497 25.6.2003 BOSTÄDER OCH BOENDEFÖRHÅLLANDEN 31.12.2000 Antal STADIGVARANDE BEBODDA BOSTÄDER 31.12.2000 6000 5000 4000 3000 2000 Hyresbostäder

Läs mer

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders

Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders Facklig anslutning i Sverige och i andra länder Kjellberg, Anders!!Unpublished: 2016-04-11 Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. Facklig anslutning i Sverige och i andra

Läs mer

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Kronobergs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: DUVDALEN 1:89 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-05-23 Byggnadens adress: DUVEDALEN 321 69391 DEGERFORS Utetemperatur: 12 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen

Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Inneklimat och vädring i energieffektiva nybyggda lägenheter i Västra hamnen Birgitta Nordquist Lektor Avd. för Installationsteknik Institutionen för Bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Studie

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten

Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten 1 5-2-4 Hjärtinfarkt och arbete som kranförare En undersökning i bygghälsokohorten Christina Reuterwall, Docent Bengt Järvholm, Professor Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk

Läs mer

"Nä, nu skall jag läsa arkeologi" - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina

Nä, nu skall jag läsa arkeologi - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina "Nä, nu skall jag läsa arkeologi" - Arkeologiutbildningen i blickfånget Jennbert, Kristina Published in: Arkeologi och samhälle Publicerad: 2009-01-01 Link to publication Citation for published version

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15 Utkom från trycket den 14 december 2000

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bastuholmen 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bastuholmen 14 Utgåva 1:1 2015-01-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bastuholmen 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011 Kommunkontoret 1 (1) Utvecklingsavdelningen 211-4-14 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 211 Sammanfattning 211 förväntas Lunds befolkning öka till 112 142 invånare

Läs mer

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts.

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts. Om undersökningen Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 1 april 14. Sammantaget har 33 intervjuer genomförts. intervjuer har genomförts i Sifo:s telefonbuss, en omnibusundersökning där frågorna

Läs mer

Hastighetsutvecklingen i Blekinge och Vägverksregion Sydöst 1996 2000

Hastighetsutvecklingen i Blekinge och Vägverksregion Sydöst 1996 2000 VTI notat 11 2001 Hastighetsutvecklingen i Blekinge och Vägverksregion Sydöst 1996 2000 Författare Gunnar Andersson FoU-enhet Trafiksystem Projektnummer 40062 Projektnamn Hastigheter övervakning Uppdragsgivare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tvärflöjten 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tvärflöjten 3 Utgåva 1:1 2012-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tvärflöjten 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år

150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år PRESSMEDDELANDE 150 000 arbetslösa står utan ersättning oroväckande hög ökning på fyra år 2012-11-14 Över 150 000 personer som är arbetslösa saknar ersättning från trygghetssystemen på arbetsmarknaden.

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Brand i flerfamiljshus

Brand i flerfamiljshus Luleå Kommun OLYCKSUNDERSÖKNING Räddningstjänsten Samhällsskydd Diarienummer: 13.222-173 Brand i flerfamiljshus Tallvägen 5 A Utredare Sofie Bergström Utredare Daniel Olsson Olycksdatum 2013-04-11 Utredningsdatum

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Guide: Energiberäkning för bygganmälan

Guide: Energiberäkning för bygganmälan Guide: Energiberäkning för bygganmälan För att en byggnad skall bli godkänd vid bygganmälan så krävs det en beräkning på energianvändning för husets uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens installationer.

Läs mer

Uppgift 2 0 0.10 1 0.25 2 0.40 3 0.20 4 0.05

Uppgift 2 0 0.10 1 0.25 2 0.40 3 0.20 4 0.05 Uppgift 1 En grönsaksgrossist har utvecklat ett test för att kontrollera kvaliteten hos tomater. Efter att ha inspekterat ett urval från ett parti tomater, accepteras eller förkastas partiet. Med detta

Läs mer

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock 2005-01-31 Hävarmen Kurs: WT0010 Peter Kock Handledare: Jan Sandberg Sammanfattning Om man slår upp ordet hävarm i ett lexikon så kan man läsa att hävarm är avståndet mellan kraften och vridningspunkten.

Läs mer

Hälsobarometern. Första kvartalet 2007. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker

Hälsobarometern. Första kvartalet 2007. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Hälsobarometern Första kvartalet 2007 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker Utgiven av Alecta maj 2007. (8) Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4 Tema: Föräldrar

Läs mer

Befolkningsuppföljning

Befolkningsuppföljning RAPPORT Stadskontoret Befolkningsuppföljning 30 juni 2014 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård Linda Herkel, Layout Fredrik Johansson, Fotograf 8 september 2014

Läs mer

KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1

KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1 Stockholm 2015-06-12 KONSTNÄRSNÄMNDENS UNDERSÖKNINGAR OM KONSTNÄRER MED UTLÄNDSK BAKGRUND 1 Resultatet i sammanfattning - Inom konstnärsgruppen var 13 procent födda utomlands 2004. - Skillnaderna i förvärvsinkomst

Läs mer

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Februari 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2011

Bostäder och boendeförhållanden 2011 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 212:1 19.12.212 Bostäder och boendeförhållanden 211 Det fanns nästan 15 2 bostäder på Åland vid utgången av 211. Av dessa var drygt 13 stadigvarande bebodda,

Läs mer

Assistansersättning med förhöjt timbelopp. Konsekvensanalys av redovisning per månad jämfört med redovisning per halvår

Assistansersättning med förhöjt timbelopp. Konsekvensanalys av redovisning per månad jämfört med redovisning per halvår Assistansersättning med förhöjt timbelopp Konsekvensanalys av redovisning per månad jämfört med redovisning per halvår Några utgångspunkter för våra beräkningar: När de genomsnittliga lönekostnaderna är

Läs mer

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11 Utbildningsstatistik 2011-12-08 1 (20) Dnr Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11 Skolverket publicerar i SIRIS, Skolverkets internetbaserade resultat-

Läs mer

8 European Foundation for Osteoporosis

8 European Foundation for Osteoporosis Europeiska föreningen mot Osteoporos 8 European Foundation for Osteoporosis Frågeformular om livskvalitet Qualeffo-41 (10 December 1997) European Foundation for Osteoporosis Swedish version Copies of this

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Handelskammarens rapport nr 4 2005 Folkets röst om E22 Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Inledning Frågan om väg E22:s utbyggnad och betydelse för den sydsvenska tillväxten

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 10/2012. Användning av posttjänster 2012. Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster

MARKNADSÖVERSIKT 10/2012. Användning av posttjänster 2012. Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster MARKNADSÖVERSIKT 10/2012 Användning av posttjänster 2012 Uträttande av ärenden vid verksamhetsställena och tillgång till tjänster Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi

Läs mer

11860 Södra Ekkällan kv 6 & 9, Linköping Trafikbullerutredning

11860 Södra Ekkällan kv 6 & 9, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11860 Södra Ekkällan kv 6 & 9, Linköping Rapport 11860-16030800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-03-08 k:\lime easy\dokument\11860\11860-16030800.doc

Läs mer

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 Stark återhämtning på arbetsmarknaden gynnade kvinnor Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor under

Läs mer

Skolenkäten våren 2015

Skolenkäten våren 2015 Skolenkäten våren 2015 Enkätresultat för pedagogisk personal gymnasium Jämtlands Gymn, Wargentin 2C, Jämtlands Gymnasieförbund Antal pedagogisk personal: 11 Antal svarande: 9 Svarsfrekvens: 82 procent

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lofsdalen 26:292

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lofsdalen 26:292 Utgåva 1:1 2012-04-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lofsdalen 26:292 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Effekt av balansering 2010 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar pensionärer med inkomstpension och tilläggspension. Balanseringen innebär

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Eketånga 5:153 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-09 Byggnadens adress: Rosengränd 6B 30293 Halmstad Utetemperatur: 13 C Expert:

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Lindsta 1:50. Östra Mellanskogsvägen 16

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Lindsta 1:50. Östra Mellanskogsvägen 16 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Lindsta 1:50 Byggnadens adress Östra Mellanskogsvägen 16 74497 Järlåsa Datum 2016-06-16 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS

Läs mer

Skatt på företagande. augusti 2009. Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. augusti 2009. Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande augusti 2009 Skattejämförelse för företagare i och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning som

Läs mer

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED BFS 2007:4 Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom BFS 2016:1 BED

Läs mer

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 7 Bloggare vilka är de? Annika Berg tröm s 8 Bloggarna Bloggare vilka är de? De senaste åren har bloggen

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Tabell 1 visar användningen av försöksdjur under de senaste nio åren.

Tabell 1 visar användningen av försöksdjur under de senaste nio åren. 1(9) RAPPORT 2013-10-21 Dnr: 31-3698/13 Användningen av försöksdjur i Sverige under 2012 SAMMANFATTNING Varje år samlar Jordbruksverket in statistik över det antal försöksdjur som använts under föregående

Läs mer

Utvärdering av elfiskeresultat från Pjältån 2011

Utvärdering av elfiskeresultat från Pjältån 2011 Peter Gustafsson 2011-10-12 Utvärdering av elfiskeresultat från Pjältån 2011 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702-792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu E-mail: peter@ekologi.nu Sammanfattning

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen överlämnas och åberopas denna promemoria. PM 2005 RIV (Dnr 322-1202/2005) Remiss av revisionsrapporten "Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider Remiss från revisionskontoret Remisstid 15 juni 2005 Borgarrådsberedningen

Läs mer

VERSION 1.0 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION

VERSION 1.0 ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION ENERGIEFFEKTIVA STORKÖK VÄGLEDNING FÖR ELKONSULT MED KRAVSPECIFIKATION Maj 2016 1 BAKGRUND Beställargruppen lokaler, Belok, är en samverkansgrupp med Sveriges största lokalfastighetsägare, initierad av

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad ingår i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som är bra? Vad vill vi se vid tillsynen? Var kan man hitta

Läs mer

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun PM Tyresö kommun 2015-10-12 Socialförvaltningen 1 (7) Håkan Wramner Utredare Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun 1 Inledning Ordförande

Läs mer

Brukarundersökning 2009

Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Brukarundersökning 2009 i äldreomsorgen i Simrishamns kommun Innehållsförteckning Inledning/sammanfattning...3 Metod...4 Resultat...4 Resultat på särskilt boende...5 Resultat i ordinärt

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 By, Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 By, Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 By, Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-01-11

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Bortfallsanalys Yrkesregistret 2002

Bortfallsanalys Yrkesregistret 2002 Utkast 1 1(13) Bortfallsanalys Yrkesregistret 2002 Innehållsförteckning Bortfallsanalys, Yrkesregistret 2002... 2 Bortfallsanalys, förvärvsarbetande, anställda i åldern 16-64 år 2002... 4 Bortfallet efter

Läs mer

TENA inkontinensskydd kan underlätta arbetet och ge mindre ryggont

TENA inkontinensskydd kan underlätta arbetet och ge mindre ryggont TENA inkontinensskydd kan underlätta arbetet och ge mindre ryggont TENA Bra för vårdtagaren, vårdgivaren och ekonomin. Inkontinensskydd som är läckagesäkra och bekväma är mycket viktigt för vårdtagaren.

Läs mer

Snårestad kyrka Wienberg, Jes

Snårestad kyrka Wienberg, Jes Snårestad kyrka Wienberg, Jes!!Unpublished: 1990-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Wienberg, J. (1990). Snårestad kyrka. [Publisher information missing]. General rights Copyright

Läs mer

FREDA-farlighetsbedömning

FREDA-farlighetsbedömning FREDA-farlighetsbedömning Råd för användning FREDA-farlighetsbedömning görs i samtal med den våldsutsatta. Det är viktigt att förklara varför man gör FREDA-farlighetsbedömning. Det vanligaste skälet är

Läs mer

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DOK SID 1 (5) 2011-02-10 LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER Antagen: 2011-xx-xx Giltig till och med: Tillsvidare Tillhör process: Arbetsmiljö Relaterade dokument:

Läs mer

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Version 1 Tillgång till internet i hemmet A. Vilken åldersgrupp har haft den största ökningen av tillgång till internet under perioden? B. Kan man med hjälp av de

Läs mer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer Upprättad 2009-03-30 AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer INNEHÅLL Avvikelser och risker 3 Definitioner 3 Ansvarsfördelning 4 Rutiner avvikelse 5 Rutiner riskhantering 5 Orsaker till risker och avvikelser

Läs mer

Analysgruppen. Redovisning inför budgetberedningens arbete. Analysgruppen 2015-04-08

Analysgruppen. Redovisning inför budgetberedningens arbete. Analysgruppen 2015-04-08 Analysgruppen Redovisning inför budgetberedningens arbete Analysgruppen 2015-04-08 Deltagare i Analysgruppen Ekonomi Monica Karlsson KLK Peter Karlsson BUN OMS, föräldrarledig Kvalitet-/utveckling KLK,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Salnecke 1:110

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Salnecke 1:110 Utgåva 1:1 2012-05-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Salnecke 1:110 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Abstrakt. Resultat. Sammanfattning.

Abstrakt. Resultat. Sammanfattning. Abstrakt Bakgrund. Inom idrotten strävar många atleter att förbättra sin maximala förmåga i styrka i ett antal övningar med olika redskap. Min frågeställning har varit: Kan en pension på 66 år förbättra

Läs mer

Bilaga till. Socialförsäkringsrapport 2008:11 Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken ISSN 1654-8574

Bilaga till. Socialförsäkringsrapport 2008:11 Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken ISSN 1654-8574 Bilaga till Socialförsäkringsrapport 28:11 Nya resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Mats Johansson

Läs mer

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) SABOs synpunkter Inledning SABO har i tidigare remissyttranden, senast över betänkandet Försörjningskrav

Läs mer

Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan

Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan Locus Celebris Wienberg, Jes; Borgehammar, Stephan Published in: Locus Celebris Publicerad: 2012-01-01 Document Version!!Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication Citation for

Läs mer

Lathund, procent med bråk, åk 8

Lathund, procent med bråk, åk 8 Lathund, procent med bråk, åk 8 Procent betyder hundradel, men man kan också säga en av hundra. Ni ska kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Nedan kan ni se några omvandlingar. Bråkform

Läs mer

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 April 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag

Läs mer