För välfärd i vardagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För välfärd i vardagen"

Transkript

1 För välfärd i vardagen

2 2 3 På din sida i arbetslivet. Vi vill att du ska må bra på din arbetsplats. Till en bra arbetsvardag hör utbildning och en lön som motsvarar kraven i arbetet samt anställningsvillkor som gör att de dagliga rutinerna löper smidigt. Detta betyder att du kan hämta barnen i tid från dagis och att du får den semester som du har rätt till samt de löneförhöjningar som du förtjänar. Vi inom Akavas Specialorganisationer arbetar för att du ska ha de anställningsförhållanden som du förtjänar. Vi vill att du ska klara dig fast förhållandena förändras: ditt arbete ger dig glädje och får dig att känna att du lyckas. Vi vill att arbetslivet ska bygga på sådana principer att du orkar och mår bra. Vi arbetar för att man ska komma överens om anställningsvillkoren och för att de visstidsanställdas ställning ska förbättras. Vi anser att alla har samma rättigheter på sina arbetsplatser. Vilka branscher företräder vi? Du ansluter dig till Akavas Specialorganisationer på grundval av ditt nuvarande yrke eller din utbildning. Både sådana som studerat i vetenskaps- eller konstuniversitet och sådana som genomgått yrkeshögskola är organiserade i förbundet. Av universitetsdisciplinerna finns företrädare för de humanistiska vetenskaperna, förvaltnings- och samhällsvetenskaperna, mediekultur och konstämnen samt inom pedagogiken för allmän pedagogik, vuxenpedagogik och specialpedagogik. Bland yrkeshögskolorna är det humanistiska området, konst- och kulturbranschen, turism-, kosthållsoch ekonomibranschen samt utbildningsprogrammen för ledningens assistentarbete och språk, ergoterapi, munhälsovård samt idrott och fritid företrädda. Vem kan vara medlem? Till Akavas Specialorganisationer kan höra såväl löntagare, studerande, självständiga yrkesutövare och företagare som sådana som står utanför arbetslivet. Hur blir man medlem? Gå med redan i dag på adressen Jag fick ett snabbt och klart svar när jag frågade om lönen. Bra att vi äntligen kom överens om reseersättningarna i vår firma! Det är bra att förbundet gör upp lönestatistik också den är viktigt för vi ska få upp lönerna i vår bransch. Ställningen för oss kortjobbare måste förbättras!

3 4 5 Styrka genom samarbete. Akavas Specialorganisationer rf är en intresseorganisation för sakkunniga och överordnade inom kulturen, förvaltningen och affärslivet. Vårt snart 40-åriga förbund kom till för att stärka de små Akava-branscherna i kollektivavtalsförhandlingarna: organisationer som företrädde olika branscher samlade sina krafter för att få sin röst hörd vid förhandlingsborden. Stor som består av många små För närvarande hör 25 självständiga medlemsföreningar som företräder olika branscher och har över medlemmar till vårt förbund. Vi har vuxit kraftigt de senaste åren. En del av Akava Vår grundläggande verksamhetsidé är densamma som i början: Akavas Specialorganisationer driver aktivt medlemmarnas intressen i arbetslivet. Vår viktigaste uppgift är att föra dina frågor vidare i arbetsmarknadsförhandlingarna med förbundets samlade styrka. Vi hör till centralorganisationen Akava, där vi är det sjunde största medlemsförbundet. På dina vägnar förhandlar vi om de allmänna anställningsvillkoren tillsammans med Akava och dess förhandlingsorganisationer FOSU (JUKO) och YTN. Samtidigt erbjuder vi dig inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa, rådgivning, information från arbetsmarknaden och rättshjälp. Förbundets värderingar Hållbar utveckling Bra med ett fackförbund som tar arbetshälsan på allvar! Rättvisa och jämlikhet Vet inte arbetsgivarna att åldersdiskriminering är förbjuden i arbetsavtalslagen, lagen om lika behandling och jämställdhetslagen? Mänsklighet Allt fler vill slippa den överdrivna brådskan. Öppenhet och förtroende i beslutsfattandet och verksamheten Vem som helst av medlemmarna kan gå med i förbundets verksamhet.

4 6 7 Ditt bästa är viktigast. Vi bevakar dina intressen inte bara i kollektivavtalsförhandlingarna utan också på din egen arbetsplats. Vi hjälper dig när du ska ingå arbetsavtal och förhandla om lönen. Vi känner till dina rättigheter och vet vad du kan kräva. Om du behöver hjälp t.ex. med att säga upp dig eller när du återvänder från en familjeledighet är det bara att ringa. Våra jurister och ombud är specialiserade på olika avtalsbranscher och känner till arbetslivets alla kringelikrokar. Värdesätts ditt yrke? Akavas Specialorganisationer arbetar för att höja statusen för de branscher som förbundet representerar. Vi visar hur krävande arbetet är och vi är med och säkerställer att utbildningen är den bästa möjliga. Ekonomisk trygghet under arbetslöshet Vardagen blir påfrestande när arbetet av någon orsak upphör och du inte genast hittar ett nytt jobb. Till din hjälp finns det utkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa som Akavas Specialorganisationer erbjuder alla sina löntagarmedlemmar. Mot en hållbar utveckling av arbetslivet Vi tar upp samhällsfrågor som är viktiga för våra medlemmar till diskussion. På så sätt påverkar vi regleringen av arbetslivet i Finland. Vårt mål är ett hållbart arbetsliv. Stort tack för stödet! Utan jurist skulle min förra arbetsgivare ha trampat på mina rättigheter när det blev permitteringar ochkonkurs. Nu blev det bara ett försök. Ibland kan en liten sak vara avgörande. Tack för era förnuftiga råd! Vi bevakar dina intressen på fyra sätt Intressebevakning på arbetsmarknaden - vi samlar våra krafter vid förhand lingsborden Individuell intressebevakning - när du har problem på arbetsplatsen Facklig intressebevakning - blicken på framtiden och högre status Samhällelig intressebevakning - med i debatten för ett hållbar arbetsliv

5 8 9 Vi finns nära dig. Till en bra vardag hör att få utveckla sig själv och umgås med likasinnade. Vi anser att det är allra enklast om man kan njuta av detta nära det egna hemmet. Därför har Akavas Specialorganisationer mycket verksamhet runt om i Finland. Vår lokala verksamhet erbjuder medlemmarna utbildning, sammankomster fullspäckade med aktiviteter samt utfärder, kultur och motion. Vi håller också aktiv kontakt med medlemmarna från förbundets huvudkvarter. Gemensamma kontaktkanaler är bl.a. webbplatsen, nyhetsbreven och tidningen Yhteenveto. Vill du själv vara med och påverka? Om du är intresserad av att vara med och påverka arbetslivets spelregler är Akavas Specialorganisationer öppet för alla nya aktiva. Det är lättast att börja med den lokala verksamheten där du kan bygga upp fackliga nätverk och vara med och stödja intressebevakningen på lokal nivå. Samtidigt får du nya impulser och hittar nya vänner. Fördelarna känns också i plånboken Intressebevaknings-, jurist- och arbetslöshetskassans tjänster Familje- och arvsrättslig rådgivning Medlemsutbildning med arbetslivstema Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fackmän, som du inte skulle få som privatperson Rese- och olycksfallsförsäkring för fritiden Möjlighet till förmånliga gruppförmånsförsäkringar som förbundet avtalat om Rabatter på karriärservice, tidningsprenumerationer, hotell och resetjänster, bränsle och smörjmedel samt gym Stipendier Publikationer, bl.a. arbetslivsguider avsedda enbart för medlemmar Era kurser är verkligen högklassiga. Tack för ett lyckat kursutbud! Bra att evenemangen är avgiftsfria. Det är viktigt att förbundet ordnar verksamhet på olika håll i Finland! I förbundets nyhetsbrev hittar jag behändigt information om lokala händelser jag läser alltid dem till först! Dessutom erbjuder vid medlemmarna tjänsten Jäsenedut som innehåller mångsidiga förmåner. Läs mera akavanerityisalat.fi jäsenedut.fi

6 10 11 Hitta din egen förening. Du kommer med i Akavas Specialorganisationer genom att ansluta dig till den medlemsförening som företräder din egen bransch eller utbildning. De 25 självständiga medlemsföreningarna företräder olika branschers och utbildningsområdens synsätt och mål inom Akavas Specialorganisationer. De bevakar den egna medlemskårens intressen, stärker känslan av samhörighet, främjar kunskaper och färdigheter samt fungerar som en förbindelselänk mellan medlemmarna. Du kan ansluta dig till den medlemsförening som företräder din bransch redan under studietiden. AEL:n koulutushenkilöt är en organisation för lärare och med dem jämförbara personer vid Ammatinedistämislaitos. Aito HSO (Tradenomi HSO Sihteerit) är en organisation för tradenomer, HSO som utexaminerats från utbildningsprogrammen för ledningens assistentarbete och språk vid Haaga- Helia yrkeshögskola samt HSO-sekreterare som utexaminerats från Helsingin Sihteeriopisto. Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT är en organisation för anställda hos Akava ry och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf (JUKO). Arkivfackföreningens medlemmar arbetar i arkivbranschen och har högskoleutbildning eller annan specialutbildning. Finncomm Airlines piloter är en organisation för flygkaptener och flygstyrmän. Hallintonotaarit är en förening för personer som avlagt förvaltningstjänstemannaexamen vid Tammerfors universitet. Kihlakunnanulosottomiehet är en förening för häradsutmätningsmän vid de justitieministeriet underlydande utsökningsverken samt stämningsmän vid tingsrätterna. Personalföreningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken har största delen av de anställda vid Forskningscentralen för de inhemska språken som medlemmar. Kommunala specialister KUMULAs medlemmar arbetar med ledande, självständiga eller sakkunniguppgifter i kommuner och samkommuner. Medlemmarna kan också arbeta inom sammanslutningar där kommuner och samkommuner har bestämmanderätt, t.ex. ekonomiska regioner och aktiebolag med kommunal majoritet. Översättningsbranschens experter KAJ är en förening för översättare, tolkar och andra experter på språk, översättning och flerspråkig kommunikation. Också sådana som undervisar och forskar i översättning och tolkning är medlemmar i KAJ. Navigationsinstitutens lärarförbund är en förening för rektorer, lärare och andra som arbetar vid navigationsinstituten och som sköter undervisningsuppgifter som ordinarie eller på deltid. Museifackförbundets medlemmar kan arbeta i museiyrken eller ha fått utbildning för museibranschen. Ungdoms- och Idrottssektorns experter antar som medlemmar experter och anställda inom ungdoms- och idrottssektorn som avlagt åtminstone lägre högskoleexamen (institutsnivå). Utbildningsförvaltningens akademiska tjänsteinnehavare är personer med högskoleexamen eller annan därmed jämförbar specialutbildning som arbetar med ledande, självständiga eller sakkunniguppgifter inom utbildningsförvaltningen. Pelastushallinnon Virkamiehet är en förening vars medlemmar är verksamma i ledande och sakkunniguppgifter inom statens, kommunernas och organisationers räddningsväsende. SPECIA experter och högre tjänstemän är en förening som representerar dem som arbetar med olika sakkunnig-, chefs- och ledande uppgifter inom näringslivet, förvaltningen och organisationer. De vanligaste examina är filosofie samt pedagogie magister. Suomen Restonomit SUREs medlemmar har avlagt yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen (restonom YH) eller den tidigare restonomexamen på institutsnivå. Finlands Tandhygienistförbund FTHF antar som medlemmar yrkesutbildade personer som avlagt munhygienistexamen eller motsvarande examen. Finlands Ergoterapeutförbund godkänner som medlemmar personer som genomgått ergoterapeututbildning som överensstämmer med WFOT:s examenskrav. Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt är en förening vars medlemmar i regel arbetar med lednings-, ekonomi-, marknadsförings-, tränings- eller informationsuppgifter i föreningar. Suomen Verotarkastajat SVT är en förening för personer som arbetar med krävande skattegranskningsuppgifter inom Skatteförvaltningen samt personer som leder dessa uppgifter. Finlands Teckenspråkstolkar är en förening för personer som utbildats till teckenspråkstolkar. Förutsättningen är att de inte är i arbetsgivarposition. Fackorganisationen för konst- och kulturförvaltningen TAKUs medlemmar arbetar inom konst- och kulturbranschen hos offentliga sammanslutningar eller privata institutioner och har fått utbildningen för området. Utbildningskravet är lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen inom konst- och kulturbranschen. Statstjänstemännen inom den regionala bildningsförvaltningen SRB samlar den akademiskt utbildade personalen vid länsstyrelsernas bildningsavdelningar: planerare, specialplanerare, överinspektörer, inspektörer för bildningsväsendet, EU-samordnare, avdelningschefer och anställda i andra krävande uppgifter. Kommunikationsspecialisternas fackorganisation är en förening för personer som arbetar på heltid med informations- och kommunikationsuppgifter.

7 Konservator Ungdomsledare Utbildningsplanerare Förvaltningschef Kulturproducent Bibliotekarie Arkivarie Översättare Trafikflygare Assistent Museidirektör Avdelningschef Planerare Projektsamordnare Idrottsledare Restaurangchef Sekreterare Skatteinspektör Inspektör för bildningsväsendet Brandmästare Teknisk skribent Informatör Ergoterapeut Tolk Munhygienist Forskare Utmätningsman Kommunikationschef Teckenspråkstolk Överinspektör Verksamhetsledare Projektchef Akavas Specialorganisationer rf Magistrasporten 4 A Helsingfors Telefon Fax

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Landets ekonomi oroar även fackförbunden

Landets ekonomi oroar även fackförbunden 2 / 2015 MEDLEMSINFO JUNI BILD: SHUTTERSTOCK Landets ekonomi oroar även fackförbunden sidan 1 Lönesättningen i AKTA förnyas: Förvaltning och kultur står på tur sidan 2 Ändringarna i lönesättningspunkterna

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

copyright by Hammond Incorporated

copyright by Hammond Incorporated Jobba i Finland? Information till dig som ska flytta till Finland Information om hur det är att leva och arbeta i Finland Uppgifter om var man finner källor med rätt information copyright by Hammond Incorporated

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer