Försättsblad Tentamen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försättsblad Tentamen"

Transkript

1 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Arbetsrättslig grundkurs, 15.0 hp Kurs/program 1RV009 Arbetsrättslig grundkurs Datum Antal sidor totalt 16 Tid Provkod 1002 Lokal Meddelas 2-3 dgr innan Tillåtna hjälpmedel Som hjälpmedel godkänns lexikon (t.ex. spansksvensk, tysk-svensk, grekisk-svensk) samt författningstext, som inte innehåller annat än paragrafhänvisningar. Övriga kommentarer, stickord eller liknande är således inte tillåtna. Lappar (både handskrivna och maskinellt framställda) i lagtextens kant för att markera var de olika lagarna börjar är i likhet med gem tillåtna. Om det uppstår några frågor angående tentamen, författningstextens utseende, handskrift eller något annat bör ni kontakta kursansvarig lärare: Linnéa Olsson Övrigt Betyg U <60% G6=60% G7=70% VG8=80% VG9=90% Skrivningsansvarig lärare Besöker skrivningen Linnéa Olsson Kan nås på telefon kl. 08: Ja kl. Nej Tentamensomslag Ja, ska delas ut (svar skrivs på lösblad). Nej, ska inte delas ut (svar skrivs i tentan). OBS! Namn och personnummer ska skrivas med bläckpenna Tentandes namn (ev. kod) Personnummer (ej vid kod) Program/kurs 1 (2)

2 Poäng Betyg Lärarsignum Anvisningar Inlämning av skrivning får ske tidigast efter 50 minuter (eventuellt senkomna tentander bereds därmed möjlighet att deltaga). Legitimation måste alltid finnas med. Legitimation uppvisad Skrivningen inlämnad kl. Skrivvaktens signum Ja Nej 2 (2)

3 ANVISNINGAR OCH GODA RÅD Läs igenom frågan noggrant och tänk på att vara noga med att ange lagrum, i förekommande fall med angivande av stycke eller punkt det kan vara stor skillnad i innehåll mellan olika delar av samma paragraf. Tänk också på att skriva klart, tydligt och kortfattat. Upprepa inte frågan och skriv heller inte av lagtexten. OBS! För full poäng SKALL relevanta lagrum anges i svaren! LYCKA TILL! Uppgift 1 Förklara följande begrepp och förtydliga ditt svar genom att ange ett exempel alternativt genom att ange lagrum. a) lex specialis (2 p) b) dold kollektivavtalsklausul (2 p) c) semidispositiv med EU-spärr (2 p) 1

4 2

5 Uppgift 2 På ett snabbmatsställe i Eskilstuna jobbar ett 30-tal personer, bland dessa Karin och Carlos, båda 19 år, och Frank 24 år. Några veckor i förväg får de veta sitt arbetsschema för den närmaste tiden och de kan på så sätt planera sin tid, men det händer även att de får jobba övertid. I början av varje arbetspass ska arbetstagarna stämpla in på en stämpelklocka och när passet är över stämplar man ut. För några veckor sedan började Carlos misstänka att han inte fick ut hela sin lön eftersom han jobbat mycket övertid på obekväm arbetstid och trots det inte fått ut mer i lön. Han begärde att få registerutskrifter av stämpelklockan och upptäckte då att personalchefen ändrat tiderna, så att de stämde överens med arbetsschemat och att övertiden hade tagits bort. När Carlos frågade sina kollegor visade det sig att även Karins och Franks tider ändrats. Arga över det som hänt vänder sig Carlos, Karin och Frank till dig och undrar om det verkligen får gå till så och vad de annars kan göra. Carlos och Frank är medlemmar i Hotell och Restaurangfacket, men inte Karin. Mellan snabbmatsrestaurangen och Hotell och Restaurangfacket gäller kollektivavtal. Gör en rättslig bedömning av situationen och Carlos och Karins möjligheter att agera. Motivera ditt svar och ange lagrum i förekommande fall. (6 p) 3

6 4

7 Uppgift 3 Mahmoud är anställd vid bemanningsföretaget Poolia. För närvarande arbetar han åt kundföretaget Spärrservice AB med att spärra bankkort som blivit stulna eller förlorade på annat sätt. Att ta emot kundsamtal av den här typen kan medföra att man får ta en del upprörda reaktioner av människor som blivit bestulna, men särskilt Mahmoud brukar råka illa ut. Han får höra elaka kommentarer och skällsord som anspelar på hans etnicitet och ibland även dödshot. Som om inte detta var nog har en av Mahmouds kvinnliga kollegor fattat tycke för honom. Kollegan Britta är också anställd hos Poolia och uthyrd till Spärrservice. Trots att han vid flera tillfällen avvisat hennes inviter ger hon inte upp. Han känner sig trakasserad och vänder sig till callcentrets arbetsgivare och ber honom ingripa. Är Spärrservice skyldiga att agera och om så, vad ska de göra? Vilket ansvar kan Poolia tänkas ha i den här situationen? Motivera ditt svar och ange eventuellt lagrum. (6 p) 5

8 6

9 Uppgift 4 Caféet Klippiga berget ligger mitt i Falkenberg. Eftersom caféet inte är så stort och bara har fyra anställda utöver ägaren Margareta ser hon ingen anledning till att sluta kollektivavtal. Hon avtalar om anställningsvillkoren med varje arbetstagare individuellt och tycker att det är enklare att bara ha att göra med sina egna anställda. Till viss del har hon tagit inspiration från branschens kollektivavtal till exempel när det gäller semestertider och löner, medan hon har hittat egna lösningar för andra frågor som exempelvis arbetstider. Majoriteten av de anställda är oorganiserade, men två av dem är medlemmar i Hotell och Restaurang Facket. På ett medlemsmöte för Hotell och Restaurang framkom att Klippiga berget inte var anslutet till kollektivavtalet och nu vill facket förhandla om detta. Margareta vill inte ens diskutera frågan utan avvisar facket. Hotell och Restaurang Facket beslutar sig då för att vidta stridsåtgärder och tar ut sina medlemmar i strejk. Nästa dag stannar samtliga fem arbetstagare hemma från arbetet. Margareta blir arg och anser att facket och arbetstagarna kränker hennes rätt att inte sluta kollektivavtal om hon inte vill. Du arbetar på Hotell och Restaurang Facket och ska ta ställning till nedanstående frågor. Motivera ditt svar och ange lagrum i förekommande fall. a) Kan Margareta avvisa facket på detta sätt? (2 p) b) Kan facket ta ut arbetstagare i strejk och i så fall vilka? (2 p) c) Kan de oorganiserade arbetstagarna delta i strejken? (1 p) d) Finns det andra effektiva stridsåtgärder som facket kan ta till? (1 p) 7

10 8

11 Uppgift 5 Vid räddningstjänsten i Leksand arbetar 19 brandmän. En av dessa är rökdykaren Peter. Efter en tids bröstsmärtor gick han till läkaren för två månader sedan. Det visade sig att Peter hade ett medfött hjärtfel, som resulterar i hjärtklappning när han utsätts för mycket kraftig ansträngning. Han kan med andra ord inte fortsätta sitt arbete i samma utsträckning som tidigare. Läkaren har till exempel starkt avrått honom från att medverka vid rökdykning, men anser inte att det finns skäl för någon sjukskrivning. Åtminstone inte i nuläget. Arbetsgivaren ser ingen annan utväg än att säga upp Peter eftersom han inte kan utföra ett fullvärdigt arbete som brandman. Kan arbetsgivaren säga upp Peter? Ställer lagen upp några begränsningar för detta och kan arbetsgivaren i så fall övervinna dem på något sätt? Ange eventuellt lagrum och motivera ditt svar. (6 p) 9

12 10

13 Uppgift 6 Med anledning av en arbetsbristsituation hos Rederiet Sjölinjen träffade rederiet och den lokala avdelningen av fackförbundet Unionen en avtalsturlista om vilka arbetstagare som skulle sägas upp. Avtalet innebar att de anställda som var pensionsberättigade sades upp och att dessa därefter inte skulle ha företrädesrätt till återanställning. Totalt sades 33 anställda upp, varav samtliga var pensionsberättigade enligt en överenskommelse om pensioner som fanns mellan parterna. De var alla över 60 år och hade därför rätt till full tjänstepension. En tvist uppstod mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och rederiet där DO hävdade att detta utgjorde åldersdiskriminering enligt diskrimineringslagen. Gör en rättslig bedömning av turordningslistan som Rederiet Sjölinjen och Unionen träffat. Utgör överenskommelsen åldersdiskriminering och i så fall vilken form av diskriminering? Vilka omständigheter talar för respektive emot att det handlar om diskriminering? Motivera ditt svar och ange tillämpligt lagrum. (6 p) 11

14 12

15 Uppgift 7 Torgny Hermansson jobbar sedan tre år som säljare på ett grossistföretag i Säffle. Dessvärre lyckas han inte så väl i sitt jobb och hans försäljningssiffror är inte så bra jämfört med hans kollegor. Efter att han misslyckats med att nå försäljningsmålet två år i rad blir han inkallad till arbetsgivarens kontor den 26 september. Det är inte möjligt att ha arbetstagare som presterar så dåligt. Jag måste därför säga upp dig, säger arbetsgivaren och åberopar bristande kompetens. Torgny frågar om det inte finns något annat arbete som han kan utföra. Arbetsgivaren svarar att det knappast lär gå bättre för honom någon annanstans, vare sig på lönekontoret eller på faktureringsavdelningen. För Torgny kommer beskedet som en chock som tar honom så illa att han måste sjukskrivas under några veckor. Arbetsgivaren meddelar att han inte behöver stå till hennes förfogande under de två sista månaderna av uppsägningstiden. Efter att ha gått i samtal med en terapeut ett par månader har Torgny i början av mars omvandlat sin uppgivenhet till ilska och han börjar undra om arbetsgivaren verkligen hade rätt att göra som hon gjorde. Han kontaktar dig som är fackligt ombud och ber dig hjälpa honom. Hade arbetsgivaren rätt att säga upp Torgny på grund av inkompetens? Bedöm Torgnys chanser att vinna en tvist i frågan. Ange lagrum och motivera ditt svar. (6 p) 13

16 14

17 Uppgift 8 Mahmoud äger ett gym med sju anställda. I december bestämmer Mahmoud sig för att säga upp Inger och Anders på grund av arbetsbrist. Både Inger och Anders är medlemmar i facket som har slutit kollektivavtal med Mahmoud. Efter att bestämt sig för att säga upp Inger och Anders i februari underrättar Mahmoud dem om sitt beslut i början av januari och kallar samtidigt facket till förhandling. Motivera ditt svar på nedanstående frågor och ange lagrum i förekommande fall. a) Enligt vilket lagrum ska förhandling hållas? (2 p) b) Kan facket angripa Mahmouds agerande på någon grund? (1 p) c) Var kommer en eventuell domstolsförhandling att hållas? (2 p) d) Vad kommer följden av en domstolsförhandling bli om facket vinner? (1 p) 15

18 16

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet

Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Hur skapar man en god arbetsmiljö där alla får lika möjligheter och rättigheter? I den nya diskrimineringslagen finns ett starkare skydd mot diskriminering.

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

Inledning. Presentation

Inledning. Presentation Inledning Detta material är ett exempel på vad man kan ta upp när man håller skolinformation, det innehåller många powerpointbilder samt massa andra verktyg du kan använda dig av som skolinformatör. Tanken

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

SEKO Bring Citymail Tillsammans

SEKO Bring Citymail Tillsammans Januari 2012 Information från sektionerna SEKO Bring Citymail Tillsammans Jobba rätt Här kommer material som våra vänner på SEKO Posten skrivit i samband med att de hade Jobba rätt -vecka i september.

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer