Tehy för hälsa & välbefinnande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tehy för hälsa & välbefinnande"

Transkript

1 Tehy för hälsa & välbefinnande

2 Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy vilja och aktörer 14 Tehy är starkt

3 Välbefinnande är vår uppgift Tehy är fackorganisation för dem som avlagt examen eller studerar inom hälso- och socialvården. Tehy bevakar sina medlemmars intressen på den offentliga och den privata sektorn. Organisationen är störst i branschen och har medlemmar. Tehy är den största medlemsorganisationen i Tjänstemannacentralorganisationen FTFC. Tehys styrka är dess medlemmars omfattande och gedigna yrkesskicklighet. Tehyiternas arbetsinsats kan ses i människornas vardag genom hela livet. Antalet klient- och patientkontakter är över en miljon varje dag. Tehyiternas kollektiva styrka är ett trumfkort i intressebevakningen. Genom den kollektiva styrkan var Tehy framgångsrik i de svåra löneförhandlingarna hösten Man kommer att minnas hösten som en tid då den utbildade Tillsammans är vi mer. personalens och den stora kvinnodominerade branschens löner och anseende steg avsevärt. Tehy vekar i det finländska samhället för utveckling av hälso- och socialvården samt utbildnings- och arbetskraftspolitiken och tar fram viktiga saker och synpunkter som är viktiga i synnerhet för branschens utbildade personal. 3

4

5 Effektivitet & vänlighet vi tehyiter Tehyiterna arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn. Vi är yrkespersoner inom Det finns många Tehy-yrken. Ledande skötare Osteopat Mentalvårdare Direktör Bioanalytiker 5 hälso- och socialvår- Forskare den med examen från yrkeshögskola, andra Medikalvaktmästare- stadiet eller högskola. Tehy främjar vår gemen- ambulansförare samma samhörighet. Vi syns i människornas Primärskötare vardag i mångahanda uppgifter. Röntgenskötare Lärare Exempel på Tehy-yrken: Avdelningsskötare Barnskötare Sjukskötare Närvårdare Ergoterapeut Fysioterapeut Biträdande Fotterapeut avdelningsskötare Geronom Naprapat Akutvårdare Socionom Barnmorska Tandhygienist Tandskötare Hälsovårdare Hjälpmedelstekniker Överskötare

6

7 Tehys sak är en viljefråga Tehy har till uppgift att bevaka sina medlemmars alla intressen i anslutning till arbetslivet. Tehy förbättrar sina medlemmars ekonomiska situation och anställningsvillkor samt deras yrkesorienterade, sociala och juridiska förmåner. Tehy utför bevakningen genom att förhandla om och ingå tjänste- och arbetskollektivavtal och ge anvisningar och utbildning i frågor om anställningsförhållanden. Medlemmarna har möjlighet att få juridisk hjälp i anställningsfrågor, och vid behov avgörs tvister i rätten. Till tehyiternas medlemsförmåner hör också en yrkesorienterad ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Aktuella utmaningar i tehyiternas intressebevakning är utom lönen också till exempel att minska omotiverade tidsbundna anställningsförhållanden, spelregler för lokala avtal, förbättras arbetsförhållanden och främja orkande i arbetet. God vård har sitt pris. I problemsituationer på arbetsplatsen sköts på kommunsektorn intressebevakningen av Tehys förtroendemän som medlemmarna utsett och fackavdelningarna. På den privata sektorn sköts bevakningen av hälso- och social- Rovaniemi vårdens förhandlingsorganisation TSN:s förtroendemän Uleåborg eller Tehys egna förtroendemän. Antalet fackavdelningar inom Tehy är 300. Med sina regionalbyråer och fackavdelningar täcker Tehy hela Finland. Seinäjoki Björneborg Tammerfors Kouvola Åbo Helsingfors Kajana Kuopio Joensuu Jyväskylä Villmanstrand 7

8

9 Tehy är aktivt och effektivt Tehy är en stark samhällspåverkare och främjare av jämlikhet i arbetslivet. Tehy påverkar utvecklandet av hälso- och socialvården samt utbildnings- och arbetskraftspolitiken genom att ta upp frågor som är viktiga för den utbildade personalen. Tack vare Tehys forsknings- och utvecklingsverksamhet har också många aktuella frågor inom hälso- och socialvården blivit föremål för diskussion. I välfärdssamhället har varje medborgare enligt grundlagen rätt till god vård. Därför måste hälso- och socialvården uppehålla sin dragningskraft också i framtiden oberoende av svängningarna i världsekonomin och ändringarna i samhällsstrukturerna. Enligt Tehys linjer måste hälso- och socialtjänsterna ordnas i huvudsak som offentliga tjänster kompletterade av privata tjänster. Frågor som också ligger Tehy varmt om hjärtat är utjämnande av löneskillnaderna mel- Människan är alltings mått. lan kvinnor och män, säkrande av förutsättningarna för att kvinnor kan delta i arbetslivet, och sammanjämkande av arbetet och familjen. I jämlikhetsfrågor är Tehy föregångare i det finländska samhället. 9

10

11 Tehy gör världen bättre Kulturell mångfald är en rikedom. Både invandrare och emigranter ställs inför olika utmaningar i arbetslivet, från erkännande av examen till arbetande i mångkulturell arbetsmiljö. Tehy arbetar för sina medlemmars bästa utom i internationell intressebevakning också med många frågor i anslutning till rörlighet och invandring. En traditionell del av Tehys internationella verksamhet är utvecklingssamarbete, dvs. jämlikhetsarbete och fackföreningsrörelsens intressebevakning i deras renaste form. Tehy främjar kvinnornas ställning och hjälper att skapa fackföreningsstrukturer bland annat i Kosovo och Brasilien samt i åtta länder i Asien. Vi behöver fler yrkesmänniskor. Internationell aktör Tehy är aktiv medlem i den offentliga sektorns internationella förbund, såsom Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (European Federation of Public Service Unions, EPSU) samt Internationalen för Stats- och Kommunalanställda ISKA (Public Services International, PSI). Intressebevakning på EU-nivå sköter Tehy bland annat i samarbete med andra offentliga branschens förbund inom Föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland (Finnish Federation of Public Service Unions, FIPSU). 11

12 Inte en dag utan tehyiter.

13 Tehy vilja & aktörer Tehy representerar i stor omfattning hälso- Vilja, och socialvårdens mod, yrkespersoner som framtid. alltid behövs överallt. Därför är Tehy stark och inflytelserik i hela branschen. Tehys fackliga yrkesinriktade samarbetsorganisationer Tehys sektioner Tehys chefssektion Tehys sektion för administrationen Tehys sektion för fotvårdare och fotterapeuter Tehys sektion för närvårdare Tehys sektion för akademiker Tehys sektion för hälsovårdare Tehys sektion för företagare 13 Finlands Bioanalytikerförbund Finlands Akutvårdarförbund Finlands Fysioterapeuter Finlands Barnmorskeförbund Förbundet för Barnavård i Finland Finlands Mentalvårdsförbund Finlands Röntgenskötarförbund Finlands sjuksköterskeförbund Munhälsovårdens Fackförbund

14 Tehy är starkt 14 Tehy representerar den utbildade vårdpersonalen inom hälso- och socialvården samt dem som studerar inom branschen hos kommunerna, privat och hos staten. Tehy som grundats år 1982 har som huvuduppgift att bevaka sina medlemmars intressen. Medlemmarna tillhör över 300 fackavdelningar runtom i landet. Organiseringsgraden inom vårdsektorn är hög: ca 90 % av dem som arbetar hör till en fackorganisation. Tehys medlemsantal är Tehyiterna har över en miljon klientoch patientkontakter varje dag. Tehy är Tjänstemannacentralorganisationen FTFC:s största medlemsorganisation.

15 Tehy för hälsa & välbefinnande Hälso- och socialvårdens yrkesmänniskor syns och hörs.

16 Tehys byrå Växel (09) , fax (09) Besöksadress Stationskarlsgatan 4, 5 våningen, Helsingfors Postadress Tehy, PB 10, Tehy

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014

Må bra av jobbet. Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020. Godkänd av direktionen 18.9.2014 Må bra av jobbet 2020 Arbetshälsoinstitutets strategi 2015 2020 Godkänd av direktionen 18.9.2014 ARBETSHÄLSOINSTITUTET Arbetshälsoinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut som forskar, utvecklar nya

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation

Var och en kan bidra med sin arbetsinsats efter förmåga och livssituation Arbetsmarknaden fungerar globalt Finland är en framgångsrik aktör inom den globala ekonomin då vi producerar produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga i fråga om både kvalitet och pris. För att

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Vårdförbundets internationella arbete

Vårdförbundets internationella arbete Vårdförbundets internationella arbete GLOBAL SAMVERKAN... 3 Bakgrund... 3 Katastrofhjälp... 3 Yrkesinternationaler... 3 LO-TCO Biståndsnämnd... 3 Internationella projekt... 4 PROFESSIONSUTVECKLING... 6

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer