KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2014-03-10 1"

Transkript

1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan Omfattning 9-16 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Christina Ateva (S) Marcus Johansson (C) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Sven-Göthe Lidheim, antagningssekreterare Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Mona Jeansson Justerande Britt Dicksson Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla

2 GYF 2012/ Utvecklingsstrategier Stage4you - lägesrapport Projektet Utvecklingsstrategier Stage4you som pågår i samverkan med Regionförbundet och Torsås kommun, har sitt slutskede av fas 1 i september En samlad information om var projektet står idag, ges av processledare Per Trossmark till styrelsen på styrelsemötet den 20 mars GYF 2014/ Årsredovisning 2013 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars Bakgrund Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2013 uppgår till minus 0,5 mkr d.v.s. en avvikelse mot budget 2013 med 1 mkr. Resultatet innebär att gymnasieförbundet i stort sett klarat av att inhämta det sparbeting, minskning av åringar, som belastade verksamheten i början av året med ca 20 mkr. I resultatet återfinns dock en jämförelsestörande intäkt som består av en återbetalning från FORA för premierna från år 2005 samt 2006 på 6,9 mkr, vilket därmed har reducerat årets underskott med motsvarande belopp. Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgår till 82 %. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner Årsredovisningen 2013 för Kalmarsunds gymnasieförbund.

3 GYF 2014/ Budgetutfallsprognos efter två månader 2014 Förbundschef Joachim Håkansson informerar om att arbete pågår med framställning av budgetutfallsprognosen efter två månader Prognosen utdelas och redovisas för styrelsen på styrelsemötet den 20 mars GYF 2013/ Antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program 2014/2015 Antagningssekreterare Sven-Göthe Lidheim redovisar sökandestatistik inför preliminärantagningen till nationella program 2014/2015. Statistiken baseras på elevernas höstterminsbetyg. I stort sett är det samma antal sökande till våra utbildningar som förra året, trots elevminskningarna i landet. Totalt har 995 elever sökt något av våra program som sitt förstahandsval, vilket är en ökning med 23 elever. Dock är eleverna som går ut åk 3 i juni fler, än de elever som börjar åk 1 i augusti. Beslut om eventuell justering av utbildningsorganisationen inför slutlig antagning till läsåret 2014/2015 tas på styrelsens möte i april månad. ges till styrelsen på styrelsemötet den 20 mars GYF 2014/ Karriärtjänster lägesrapport Förbundschef Joachim Håkansson ger en lägesrapport om karriärtjänster i förbundet. Pengar avsattes i budget 2013 för att ta fram ett meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare. En arbetsgrupp, bestående av förbundsledningen och lärarfacken, redovisade förslag på sådant program (Arete Meritering) och avsatte pengar för 15 lärare att gå detta program under perioden 28 oktober till 9 mars Pengar avsattes även för 2014 för fortsättning av Arete Meritering. Upphandling av en ny omgång till hösten sker våren 2014.

4 Ansökan om statsbidrag har skickats till hos Skolverket för 35 förstelärare (karriärtjänster) avseende perioden 1 juli juni Enligt regeringens förslag ska det finnas karriärtjänster från och med hösten Arbetsgruppen vill nu att förbundet i ett första steg, inrättar 15 karriärtjänster från och med augusti månad. Tjänsterna är på heltid 100 % med en tidsbegränsning på två år, med möjlighet till förlängning. Skolenhetens rektor blir chef för dessa. Internannonsering görs under våren. Ytterligare 15 karriärtjänster inrättas nästkommande år. Arbetsgruppen är tillika rekryteringsgrupp. Inrättandet av karriärtjänster ska bidra till ökad kvalitet i skolorna och förbättrade resultat för eleverna. Målet är att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor, så att eleverna når skolans kunskapsmål samt får med sig nödvändiga kunskaper ut i vuxenlivet. Syftet är också att stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa. Arbetsutskottet lyfter frågan om möjligheten till ett utökat antal karriärtjänster utöver de redan 35 fastställda. ges till styrelsen på styrelsemötet den 20 mars Bemanningsplanering inför läsåret 2014/2015 Administrativa chefen Chatharina Gustafsson informerar om bemanningsplaneringen inför läsåret 2014/2015. Bemanningsgruppen består av en representant från varje enhet och leds av administrativa chefen. När styrelsen har beslutat anta budgeten för kommande år börjar arbetet med bemanningsplaneringen. På grund av elevminskningarna nödgas förbundet att säga upp personal. Den 24 februari verkställdes detta och 14 tjänster sades upp. Efter att den preliminära antagningen till nationella program är genomförd, beslutas om eventuellt fler uppsägningar i förbundet. Detta verkställs i så fall den 28 april. Vi har dock möjlighet att dra tillbaka uppsägningarna om styrelsen beslutar om annan utbildningsorganisation. Uppsägningarna är förankrade i den centrala samverkansgruppen och förhandlingar har genomförts med berörda fackförbund.

5 Inkomna remisser från Skolinspektionen gällande ansökningar från fristående skolor Följande ansökningar har inkommit till Skolinspektionen från fristående skolor där förbundet ges möjlighet att yttra sig: - Gymnasieskolor i Syd AB, Östersjögymnasiet (ny ansökan) Restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning kök- och servering, 39 platser - Praktiska Sverige AB (förnyat tillstånd för riksrekrytering) Sjöfartsutbildning, inriktning däck- och maskin, 24 platser - Apero Friskolor AB, Karlskrona (förnyat tillstånd) Nationell idrottsutbildning (NIU), inriktning handboll, 30 platser - Calmare Internationella Skola (förnyat tillstånd) Särskild variant av Nationell idrottsutbildning (NIU), inriktning golf, 18 platser ges till styrelsen på styrelsemötet den 20 mars Beslut om yttrande sker på styrelsemötet den 16 april Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj GYF 2014/ Personalärenden Förbundschef Joachim Håkansson informerar om följande personalärenden: Tova Johansson, rektor på Lars Kaggskolan, har lämnat in en ansökan om uppsägning från och med den 16 augusti Rekryteringsarbetet påbörjas omgående och leds av skolområdeschef Lars-Peter Gustafsson tillsammans med den centrala samverkansgruppen. Annonsering av tillsvidareanställd rektor 100 % för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Hantverksprogrammet med inriktning frisör, sker inom kort. Anders Qvist, rektor på Stage4you är sjukskriven. T f rektor under sjukskrivningstiden är Mats Insulander.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-06-08

Utskottet för lärande 2015-06-08 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola 2015-06-08 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-06-08 kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer