Information om material till Programbilagan. Deadline material: 22 augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om material till Programbilagan. Deadline material: 22 augusti 2012"

Transkript

1 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan Information om material till Programbilagan Skogsbruk Gammal kunskap i ny tid Temadag i Tivedstorp Laxå 30 september Deadline material: 22 augusti 2012 Hur ställer vi om till en Från öde hållbar framtid? koloniområde Tack Öppet för möte att ni vill vara med och skapa Framtidsveckan i Örebro till län prunkande 2012 och väljer att syn Nerikes Karlskoga Allehanda 2 oktober den 23/9, Karlskoga Kuriren och Karlskoga grönsaksodling Tidning den 19/9 samt i ETC d Programbilagan trycks i närmare ex och kommer dessutom att ha en QR-kod som som har smartphones. På så sätt gör vi i år hela programmet lättillgängligt och läsbart från m de som inte nås via dagstidningarna. Programmet kommer dessutom att finnas som e-tid hemsidor. Nedan finner ni praktisk information om hur, när, vad och vart ni lämnar ert material så a samman texter och bilder till säljande och kommunikativ annons. Ni kan självklart lev nonsmaterial om ni föredrar det. Texter Levereras i Word eller e-post. Antal tecken i text, inkl mellanslag, bör vara max 2800 för en h halvsida och 600 tecken för en kvartssida. För en hel- och halvsida, gärna fördelat på fler min Bilder och logotyper Scanna QR-koden Levereras nedan och få hela i formaten eps, tiff eller jpg. Gärna 2-3 st bilder. Upplösning: 300 dpi i 100%. ehåll lo.mobi/framtidsveckan programmet i telefonen. utan kalhyggen går det? Skogsutflykt på Järle Gård Nora 6 oktober Öppen visning Örebro 6 oktober Tryckfärdigt annonsmaterial, format och priser Om ni väljer att leverera tryckfärdigt annonsmaterial gäller följande mått, satsyta i mm: Format: Pris SEK(ex moms och reklamskatt): Helsida: 250x Halvsida stå: 120x Halvsida ligg: 250x Kvartsida: 120x Din guide till allt som händer i Örebro län 29 september - 7 oktober 2012 Organisationer, föreningar, företag, studieförbund, kommuner och myndigheter i samverkan!

2 Format: Pris SEK(ex moms och reklamskatt): 2 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 2012 LEADER Mellansjölandet LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin bygd. Trepartnerskapet, samverkan mellan ideell sektor (föreningar), privat sektor (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommun), är grunden för samarbetet. Du kan söka LEADER-stöd om du har en idé som kan utveckla bygden och kan genomföras i trepartnerskap. LEADER Mellansjölandet har fram till sommaren 2012 beviljat stöd till över 100 utvecklingsprojekt. Mer info om LEADER och om Mellansjölandet finns på Kontakta gärna LEADER Mellansjölandets kansli i Fjugesta, Vad gör vi för att våra barn ska ha en framtid? Det är en fråga vi alla måste försöka svara på. Framförallt måste vi reagera och agera. Din Guide till Framtidsveckan i Örebro län 29 september - 7 oktober 2012 Under Framtidsveckans nio dagar får du träffa en massa intressanta människor som redan gör något och som kan visa eller berätta om något som leder till en hållbar framtid och ett hållbart Örebro län. Här är programmet som visar allt som sker dag för dag, kommun för kommun. Läs och låt dig inspireras. Edwin, på fotot, symboliserar alla barn nu och i kommande generationer. Det är för deras skull vi gör Framtidsveckan Utmaningarna kan tyckas övermäktiga med klimatförändringar, oljetopp, ekonomiska kriser och sinande naturresurser. Men vi kan börja göra något där vi är och tillsammans med de vi har nära omkring oss. Och vi kan göra det nu. Besök något av alla de omställningsmöten som hålls under Framtidsveckan. Då får du veta mer och höra vad andra har gjort. Framförallt får du träffa alla andra som vill och det är inspirerande! Ta med dina grannar, vänner och kollegor! Se mer i programmet för varje kommun och på: Omställningsmöten under Framtidsveckan: 30/9 kl 17 i Nora, Film - Transition 2.0 med samtal. 1/10 kl i Örebro: Omställning - så kan du bidra till ett hållbart samhälle kl i Örebro: Omställningens tid: Världen bortom tillväxten 2/10 kl i Lindesberg: Hur skapas starka, kreativa & hållbara bygder? kl i Karlskoga: Hur kan vi ställa om till en hållbar framtid? 3/10 kl i Ljusnarsberg: Hur skapas starka, kreativa & hållbara bygder? kl i Askersund: Hur kan vi ställa om till en hållbar framtid? 4/10 kl i Örebro: Folkbildning för omställning till ett hållbart samhälle kl i Örebro, Omställningsbio på Roxy kl i Hällefors: Kollaps - livet vid civilisationens slut 5/10 kl 18 i Lindesberg: Omställningsbio Transition 2.0 Ett år har nu gått första Framtidsveckan i Örebro län arrangerades. Och Framtidsveckan blev verkligen det vi hoppades på - den visade att många vill och att många redan är igång med att ställa om till en hållbar framtid. I fjol hörsammade fler än 100 arrangörer vår inbjudan och arrangerade drygt 200 aktiviteter och årets Framtidsvecka slår det med råge. Och det är förstås roligt. Men ännu roligare är att Framtidsveckan gått från att vara en happening och manifestation under nio dagar till att pågå årets alla dagar. Många av årets arrangörer vill gärna bli kontaktade efter Framtidsveckan. Så om du inte kan eller hinner besöka alla du skulle vilja under själva Framtidsveckan så finns möjligheten kvar under hela året. Omställningsgrupper har startats, privatpersoner, studieförbund, miljö- och rättviseorganisationer, gör gemensam sak och bjuder in till arrangemang i samverkan. Byalag, föreningar och andra ideella krafter slår sig ihop med kommuner, myndigheter och företag och bjuder in till gemensamma aktiviteter. Tack för att ni vill vara med och skapa Framtidsveckan i Örebro län 2012 och väljer att synas i programbilagan i Nerikes Allehanda den 23/9, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning den 19/9 samt i ETC den 21/9. Programbilagan trycks i närmare ex och kommer dessutom att ha en QR-kod som kan skannas in av alla som har smartphones. På så sätt gör vi i år hela programmet lättillgängligt och läsbart från mobiltelefonen, för alla de som inte nås via dagstidningarna. Programmet kommer dessutom att finnas som e-tidning att länka till från hemsidor. Karlskoga Nedan finner ni praktisk Kuriren information om och hur, när, ETC vad och Örebro. vart ni lämnar ert material så att Promedia kan sätta samman texter och bilder till säljande och kommunikativ annons. Ni kan självklart leverera tryckfärdigt annonsmaterial om ni föredrar det. Texter Levereras i Word eller e-post. Antal tecken i text, inkl mellanslag, bör vara max 2800 för en helsida, 1200 för en halvsida och 600 tecken för en kvartssida. För en hel- och halvsida, gärna fördelat på fler mindre texter/artiklar. Bilder och logotyper Levereras i formaten eps, tiff eller jpg. Gärna 2-3 st bilder. Upplösning: 300 dpi i 100%. Och det värmer i hjärtat. För det är ju tillsammans vi kan åstadkomma något. Vi sätter nåt i rullning som inte går att stoppa. Och vem skulle vilja stoppa en förändring som gör att våra barn har en framtid? Varmt välkommen att ta del av årets Framtidsvecka i Örebro län! Följ också Framtidsveckan i Örebro län på och på Facebook. Scanna QR-koden här bredvid och få hela programmet i telefonen. vid ett arrangemang betyder att du kan ta kontakt för ett besök eller information även efter Framtidsveckan. Information om material till Programbilagan Projektgrupp: Deadline Projektledare material: 22 augusti Martha 2012 Thernsjö, , Anders Tivell, Christina Levin och Jan Holgersson Text och foto: Martha Thernsjö, , Jan Holgersson, Produktion av tidning: Promedia Specialtidningar Tryck: V-TAB Örebro 2012 Upplaga: ex, ibladas i Nerikes Allehanda, Karlskoga Tidning, OBS! Varje arrangör i Framtidsveckan ansvarar för sitt eget arrangemang! Namn Framtidsveckan Innehåll Framtidsveckan koordineras av LEADER Mellansjölandet. Tryckfärdigt annonsmaterial, format och priser Om ni väljer att leverera tryckfärdigt annonsmaterial gäller följande mått, satsyta i mm:

3 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan Två röster från länet om en hållbar framtid Den förändring av samhället vi står inför orsakat av klimatförändring, miljöförstörelse, utrotning av djur och växter och oljetoppen kommer att beröra livets alla områden. Framtidsveckans program visar ett axplock av områden där nytänkande sker och där olika människor börjar med det de personligen brinner för och som de har kunskaper om. Två exempel från länet är Johanna Björklund och Jocke Kollgård. Johanna Björklund är forskare och lärare inom Måltidsekologiskt forum, som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för Naturvetenskap och teknik och Hotell och restauranghögskolan, vid Örebro universitet. Joakim Kollgård är gymnasielärare på tidigare Wadköpings Utbildnings Center och initiativtagare till Grönt Forum och Gala för Fred och Miljö, som nyligen hölls i Stadsträdgården i Örebro. Johanna... Jocke... Johanna vad är din ingång för att arbeta för en hållbar framtid? Det är våra matvanor, vad vi äter och hur maten produceras inom jordbruket, man kan säga att det är hela vårt livsmedelssystem. Där kan man verkligen göra skillnad om man vill bidra till en bättre värld. Vad är det du vill förändra med maten? Dagens livsmedelssystem bidrar till att förvärra de flesta av de stora globala miljöhoten. Det påverkar klimatet, gör att vi utrotar arter i en takt som aldrig någonsin förr, att vi fiskar ut haven och hugger ner regnskog. Den bidrar också till att göra världen än mer orättvis. Så kan vi inte fortsätta. Vi måste bli medvetna om vad vi äter och vad det gör med vår jord. Jordbruket måste komma ur sitt oljeberoende och jordbruksmarken måste åter bli en kolsänka istället för att som nu bidra till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringen. Vad kan var och en av oss göra annorlunda? Äta upp. Vi måste äta upp den mat vi producerar. Idag slänger vi lika mycket mat som man producerar i hela Afrika, söder om Sahara. Äta mycket mindre kött och kött från djur som inte konkurrerar med oss om föda, så att det räcker när vi blir fler på jorden och vi dessutom måste producera mat utan fossil energi. Äta närproducerat och ekologiskt så långt det går då kan vi få täta kretslopp, kontroll över vad vi äter, kortare transporter och ett vackert jordbrukslandskap. Följa säsongen och exempelvis äta sallad och grönt på sommaren och rotfrukter under höst och vinter. Vad är din vision om framtidens matproduktion? Vi kommer att ha mer samodling, fler fleråriga grödor och kanske flerårigt spannmål. Mer vild mat och odlade träd, buskar. Detta blir mer produktivt än idag och vi får större biologisk mångfald. Marken binder då koldioxid och läcker inte näring eftersom kretsloppet mellan växter och djur också måste bli kort och tätt. Det är intressant att fundera på hur vår mattallrik kommer att se ut då. Vi kommer att odla mer i städerna, speciellt grönsaker och en del kommer att produceras i växthus som värms med spillvärme från stan. Redan idag produceras en tredjedel av all mat som stadsbefolkningar världen över äter i städerna. Praktiskt taget inga transporter behövs och maten blir färsk och näringsrik. Vi kommer att äta kött, men mycket mindre än idag. Kött från djur som bidragit med ekologiska tjänster; kor som ätit gräs, och inte spannmål och soja. Grisar och kyckling kommer att äta matrester. Det är klimatsmart. Däremot tror jag inte att det kommer att odlas mycket biobränslen på jordbruksmark. Den marken kommer att behövas för att producera mat till jordens befolkning speciellt när vi ska göra det utan fossil energi och i en värld som blir allt varmare. Jocke vad är din ingång för att arbeta för en hållbar framtid? En nyckel är naturligtvis ungdomar, att arbeta för att skolan utvecklas till att bli en motor för samhällsutveckling. Det är ungdomarna som en dag ska utforma vårt framtida samhälle. Vad vill du förändra då? Vi pratar om att skolan ska skapa medborgare för ett demokratiskt samhälle som värnar om miljön, men detta kräver att ungdomarna får hjälp att förstå sammanhang, kunna göra analyser och värdera vad de får höra på TV och från politiker. Men gör inte skolan just detta redan? Nej jag tycker inte det. Idag är det stor stress i skolan och ungdomar lär alltför mycket för att få betyg istället för att lära för livet. Skolan är fragmentiserad och på gymnasiet läser man ibland 30 olika ämnen under 3 år, ämnen som inte kopplas ihop till en helhet och som därför inte skapar sammanhang. Vad borde skolan göra då? Vi i skolans värld måste arbeta mer för att ge ungdomarna kunskap om sammanhang, hjälpa dem förstå hur saker hänger ihop, hjälpa dem att analysera och kritiskt granska vad de får lära, att värdera kunskap. Det handlar om kunskap på djupet inte att kunna rabbla en utantilläxa. Ungdomarna ska lära sig att bli medborgare med de rättigheter och skyldigheter det innebär. T.ex. all reklam gör oss annars lätt till konsumenter istället för medborgare. Ett sätt är att använda begrepp, som då måste förklaras och analyseras. Demokrati t.ex kan inte förstås utan att begrepp som makt, jämlikhet, frihet, mm också analyseras och förs in i förståelsen av vad demokrati är. Vad gör du själv för att hjälpa ungdomar att förstå sammanhang? Jag är ju lärare så jag försöker naturligtvis få in dessa tankar i den vanliga undervisningen och i samvaron med eleverna. Ett roligt exempel på detta är en gala för fred och miljö som vi arrangerade i stadsparken här i Örebro i augusti i år. Idén att ha en gala kläcktes på Facebook. Sedan växte det av sig självt och fler och fler engagerade sig och det slutade med nära 15 uppträdanden och några föredrag samt säkert 20 olika bokbord mm. Att arrangera en gala tillsammans med ungdomarna gav massor av tillfällen att prata om framtiden, om fred, om miljö, om solidaritet osv. En massa samtal som ofta gick på djupet och som naturligtvis för med sig att många fortsätter fundera och studera dessa frågor. Stadsvandring Ät din stad! följ med Johanna på cykel. Se Örebros program 3 oktober Kunskapssyn för omställning - föreläsning med Jocke. Se Örebros program 3 och 7 oktober

4 4 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 2012 d n u Munksjö Aspa Bruk AB s r e k s miljövänlig pappersmassa A Hemester i Askersund Insamling av elektronikavfall H emester är ett svenskt uttryck, ihopsatt av orden hemma och semester. Ordet är baserat på det amerikanska begreppet staycation, att semestra på hemmaplan. Hemester är ett miljövänligt semesteralternativ som vuxit mycket de senaste åren. I Askersunds kommun finns alla förutsättningar för en lyckad hemester! Här finns bland annat cirka 30 naturreservat, vilda trollskogar i Tiveden flera stora evenemang och sjönära aktiviteter vid Vättern. Bättre kvalité på vattnet i våra sjöar och vattendrag I vårt miljömålsarbete har vi siktat in oss på att förbättra sjöarnas status genom att minska försurningen. Bland annat arbetar lantbrukarna med att minska sin påverkan, de enskilda avloppen åtgärdas för minskad miljöpåverkan och en flytt av reningsverket i Askersund planeras för att minska de negativa effekterna på Alsen var Askersundarna riktigt duktiga på att samla in och lämna sitt el- och elektronikavfall på Kretsloppstationen. Det samlades in hela 20,43 kg el- och elektronikavfall per invånare; en ökning med drygt 3kg sedan 2010 och en ökning med hela 70 % sedan 2007! Fantastiskt bra jobbat! I början av 1900-talet låg ett tegelbruk på den plats där massafabriken idag ligger byggdes tegelbruket om till sulfatfabrik och 1928 producerade fabriken 6000 ton pappersmassa hade siffran stigit till ton. E ftersom maskinparken förnyats och framställningsprocessen hela tiden står under lupp är företagets tillverkning av pappersmassa mycket miljövänlig. Fabriken i Olshammar var bland annat först i världen med den klorfria massan. Vi har satsat mycket på vår miljöcertifiering, säger företagets VD Bengt Lindqvist. Vår pappersmassa är av mycket hög kvalitet och miljöcertifiering är ett viktigt argument vid försäljning. Vi vill inte bara uppfylla de miljökrav som ställs utan vill vara med och driva utvecklingen mot en miljövänligare massa- och pappersproduktion framåt. Företaget följer dagligen upp energiåtgången på varje avdelning och har en produktion med låg energiåtgång och bibehållen hög kvalitet kopplad till ett bonussystem för de anställda. Vi vill kombinera den miljövänliga produktionen med en mycket hög kvalitet. Vi använder bara gran och tall och satsar på produkter i vilka det krävs riktigt starkt och hållbart papper. Munksjö Aspa Bruk är till största delen självförsörjande på energi. Man producerar egen energi som sedan används i produktionen. De senaste 10 åren har man även lyckats halvera koldioxidutsläppet och också blivit så bra på att rena vattnet som kommer ur produktionen att det idag har en mycket liten miljöpåverkan. Företaget jobbar även aktivt med att korta transportvägarna för virket som används i massatillverkningen och använder så kallat virkesbyte, som innebär att virkesuppköpare byter virke med varandra, för att träet ska köras så kort sträcka som möjligt. Tel: E-post: Vi står inför någonting helt nytt. Klimathot, ekologiska, ekonomiska och energikriser. De globala hotbilderna är många och oroväckande. Framtidsveckan är en motbild mot de dystra prognoserna. Vad gör Askersund kommun för att våra barn ska ha en framtid? Askersunds kommun försöker på flera sätt bidra till att minska miljö och klimatpåverkan. Vi har bland annat siktat in oss på att förbättra sjöarnas status genom att minska försurningen och vi tänker klimatsmart när vi bygger nytt och hittar nya exploateringsområden. Sanering av sedan tidigare förstörda områden står också högt på vår prioriteringslista - Det är viktigt att kommunerna fokuserar på klimat- och miljöfrågan och lägger upp en strategi för arbetet. Vi tar ett steg i taget och följer resultatet. Säger Per Eriksson(s) kommunstyrelsens ordförande.

5 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan Det händer i... Askersund Lördag 29 september Köp och sälj på skördemarknaden! På marknaden kan du köpa och sälja grönsaker, sylt, bröd, skorpor och annat hemlagat och hemodlat. Fika till försäljning. Bord tillhandahålles kostnadsfritt. Ingen föranmälan. Välkommen! Tid: Plats: Stationshuset, Åsbro Kontakt: Staffan Korsgren, Åsbro Intresseförening, Solenergiutställning Per Halldin från Solfångaren i Viby demonstrerar solfångare och solceller utanför ICA/Stationshuset. Tid: Plats: Utanför ICA/Stationshuset, Åsbro Kontakt: Staffan Korsgren, Åsbro Intresseförening, Bokashi- ett mer hållbart sätt att leva! På Skördemarknaden i Åsbro kan du lära om och förundras över den japanska kökskomposten Bokashi. Mindre sopor, förbättrad jord, friskare skörd och renare avlopp med Bokashi. Tid: Plats: Stationshuset i Åsbro Kontakt: Malin Sundin, , Solcellsanläggning igång - visning. Anläggningen kommer att visas där den står i hemmiljö, men samling sker vid Ica i Åsbro. Tid: Plats: Samling vid Ica i Åsbro Kontakt: Staffan Korsgren, Åsbro Intresseförening, Gör din egen äpplemust! Ta med dina äpplen och något att ta saften i och pröva att göra äpplemust. Hans Olsson kommer och visar oss vad man kan göra med äpplen, t ex mustpressning, torkning och hur man kan konservera utan några tillsatser. Barnen kan få pröva att göra sin egen must med en liten press. Tid: Plats: Stationshuset, Åsbro Kontakt: Staffan Korsgren, Åsbro Intresseförening, Mässa för energieffektivisering i hemmiljö En mässa med syfte att minska och effektivisera energi- användning gällande värme och belysning i hemmiljö. Visning av värmepumpar och de senaste rönen inom diodbelysning, samt rådgivning av kommunens energiexpert. Tid: Plats: Olshammars skola, Olshammar Kontakt: Gerard Riem Vis, Förening för Olshammars Utveckling, / , ByTArdag Askersund - Du lämnar, vi säljer åt dig! Leta fram: Barnkläder 0-12 år, leksaker, barnskor, mammakläder, barnvagnar, barnmöbler, sportartiklar (pulkor, skridskor, skidor mm). Du anmäler dig, märker dina saker och vi säljer dem. Det som inte hämtats innan skänks till Ukraina. 10% av försäljningssumman går till omkostnader och Barncancerfonden. Anmälan till: För mer info ring: Johanna Angelica Begränsat antal inlämnare. Tid: 10-15, (Inlämning 28/ , återlämning 29/ ) Plats: EFS Kyrkan, Gårdsjögatan 23 i Askersund Kontakt: Tina Pedersen, , com, https://www.facebook.com/events/ / Loppis på Dagsländan Kom och fynda barnkläder, barnstolar, barnvagnar, leksaker och mycket mer. Alla intäkter går till den pedagogiska verksamheten. Dagsländan är en förskola som drivs som föräldrakooperativ. Vi har miljöprofil och arbetar efter grön flagg. Tid: Plats: Föräldrakooperativet Dagsländan, Borgmästaregatan 16, Askersund Kontakt: ordf. Åsa Wistrand, Föräldrakooperativet Dagsländan, , förståndare, Ulla Wängdal, Gör din egen äpplemust! Ta med dina äpplen och något att ta saften i och pröva att göra äpplemust. Hans Olsson kommer och visar oss vad man kan göra med äpplen, t ex mustpressning, torkning och hur man kan konservera utan några tillsatser. Barnen kan få pröva att göra sin egen must med en liten press. Tid: Plats: Olshammars skola, Olshammar Kontakt: Elisabeth Lennartsson, , Rensa hemmet från farliga kemikalier Ta med dina farliga kemikalier och färgburkar och lämna i kommunens container som står på skolgården i Olshammar. Tid: Plats: Olshammars skola, Olshammar Kontakt: Elisabeth Lennartsson, , FramtidsVAndring i det historiska Askersund Vi tar en promenad i Askersunds stadskärna tillsammans med Olle Widell och diskuterar hur vi vill utveckla staden i en grön riktning. Samling i Vuxenskolans lokaler på Sundsbrogatan 16, där vi också samlas efter promenaden över en kopp kaffe/te. Tid: Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Sundsbrogatan 16, Askersund Kontakt: Ingrid Fries-Hansson, Söndag 30 september Kurs i mjölksyrning av vitkål och rotfrukter Berit visar hur man mjölksyrar både vitkål och rotfrukter. Ta med 1-2 liters konserveringsburk med gummiring och bygel, samt kniv+skärbräda och råkostjärn. Vitkål och rotfrukter finns att köpa till självkostnadspris. Anmälan görs senast 27 sept till Berit, , max 8 deltagare/grupp. Tid: syrning av vitkål, syrning av rotsaker Plats: Stallet, Tivedstorp, Tiveden Kontakt: Berit Karlsson, , com Röta, bråka, skäkta, häckla och spinna lin i Tivedstorp När är linet färdigrötat? Vad är rot och topp? Vi tar med lin i olika stadier, skäktestol, skäkteträ, häckla och spinnrock och visar hur det går till. Kanske får du också träffa Hugo, 95 år, som har odlat lin sedan 1970-talet. Han har träffat många som spunnit en gång för länge sedan och lärt sig av dem. Tid: Plats: Stallet i Tivedstorp, Tiveden Kontakt: Anita Karlsson, , Välkommen till Sytorpet i Gålsjö! Kom och inspireras av vår kreativa cirkel där vi delar med oss av våra bästa tips och hjälps åt efter bästa förmåga. Symaskinerna står laddade, mönster, idéer och tyg finns i massor. Alla är välkomna och vi bjuder på fika! Tid: Plats: Gålsjö 314, Rönneshytta Kontakt: Maria Kron, , , Måndag 1 oktober Rädda Vättern - utställning! En utställning om hoten mot Vätterns vatten och de tysta miljöerna i och runt sjön. Ett arrangemang av Naturskyddsföreningen i Askersund och Studiefrämjandet. Tid: Plats: Biblioteket i Askersund Kontakt: Margareta Widell, Naturskyddsföreningen i Askersund, , Tisdag 2 oktober Rädda Vättern - utställning! Tid: Se 1 oktober Onsdag 3 oktober Hur ställer vi om till en hållbar framtid? Möt omställningsinspiratörerna Björn Forsberg och Janne Forsmark och hör dem berätta varför vi måste ställa om och vad som redan görs i Sverige och i resten av världen. Under kvällen samtalar vi i grupper om vad vi kan och vill göra i vårt lokalsamhälle. Fairtradefika finns till självkostnadspris. För mer information och inbjudan se: se/framtidsveckan/omstallningsmoten Tid: Plats: Tallbackskyrkan, Movägen 2, Åsbro Kontakt: Martha Thernsjö, Framtidsveckan, , Rädda Vättern - utställning! Tid: Se måndag 1 oktober Torsdag 4 oktober Välkommen till ett spännande seminarium om avfall och miljö! Kan Askersundsborna bli bäst på resurshushållning i länet? Vad gör egentligen kommunen med soporna? Hur ser framtiden ut för avfallshanteringen i kommunen? Var med och ge synpunkter och förslag! Vi bjuder på fika, sorteringstips och lottar ut fina priser under kvällen. Anmälan till emma. Tid: 18 Plats: Folkets Hus, Lilla Bergsgatan 19, Askersund Kontakt: Emma Hamilton, , laxavatten.se Öppet hus på Familjecentralen i Askersund Vi vill visa våra fina lokaler och berätta om vår verksamhet. Spädbarnsmassage, föräldrautbildningar, barngrupper. Vi bjuder på fika! Maria, Gullvi, Janne Tid: Plats: Familjecentralen, Torebergsvägen 15, Askersund Kontakt: Jan-Erik Eriksson, , , jan. Rädda Vättern - utställning! Tid: Se måndag 1 oktober...fortsättning på sidan 7... vid ett arrangemang betyder att du kan ta kontakt för ett besök eller information även efter Framtidsveckan. KliMATguidning erbjuds: 1-7 oktober erbjuder Naturskyddsföreningen i samarbete med Studiefrämjandet klimatguidningar bland hyllorna i din livsmedelsbutik. Maten står för en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser och att göra ett klimatmedvetet val i butiken gör stor skillnad för både klimatet och vårt eget välmående. Boka en guidning idag och bjud med dina vänner och kollegor! Kontakta: Kajsa Grebäck, Naturskyddsföreningen,

6 6 Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 2012 Degerfors Serverar närproducerat i Degerfors kommun I Degerfors kommun har man valt att lägga en maträtt med lammkött på sina matsedlar för förskola, äldreomsorg och skola under Framtidsveckan. Det är gården Ålkärr som ligger vid sjön Möckeln några kilometer från Degerfors centrum, som kommer att leverera grytbitar från sina ekologiskt betande lamm. Säg ja till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Degerfors Degerfors kommun är mån om en bättre miljö och vill därför att avfallshanteringen skall vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. De uppsatta målen är att minska avfallets mängd och farlighet samt öka andelen material som återvinns eller återanvänds. Att sortera ut matavfall är frivilligt och du väljer själv hur din avfallshantering skall se ut. Den bästa lösningen för vår miljö är dock att välja något av alternativen med biologisk behandling av matavfallet. Degerfors Kommun har sedan 2009 arbetat aktivt med att vi skall sortera ut matavfallet till biologisk behandling. För närvarande är det hälften av våra hushåll, våra skolor och en del verksamheter som sorterar ut sitt matavfall. Första halvåret 2013 har alla abonnenter fått erbjudande att sortera motavfall Matavfallet hämtas vid ordinarie sophämtning och lämnas till kompostering kommer matavfallet att lämnas vid Karlskoga Energi och Miljö för omvandling till biogas. Rönningshyttan Rönningshyttan är porten till många av Fasaskogens naturreservat. Här finns en grillstuga vid Ölens strand, vandringsslingor, susande gammelskog och en porlande bäck. Gryten Sjön Gryten är det natursköna området för alla årstider. Vandringsleden Gryten runt är ca 4 km lång och handikappanpassad. På våren häckar krickor, drill- och Madelene Lagerlöf är verksamhetschef för kostenheten vid Folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner och hon framhåller vikten av att kunna servera lamm som växt upp på ett ekologiskt och bra sätt. Som ett led i det klimatsmarta arbete med livsmedel som fick en nystart förra året är det extra kul att en dag under Framtidsveckan kunna servera lamm till våra gäster. Äta lamm på hösten är särskilt klimatsmart då lammen har haft möjlighet att beta ute och därmed kunnat bidra till den biologiska mångfalden, berättar Madelene Lagerlöf. Lamm är ganska anonymt i de svenska hemmen men man kan dock se en liten ökning som troligtvis kommer att stiga ytterligare i takt med att medvetenheten kring klimatsmart ökar. Jag tror att det handlar om att man är lite främmande kring livsmedlet och hur man ska tillaga det och väljer därför annat kött istället. Lamm är en bra proteinkälla och ett spännande alternativ till annat kött, säger Madelene avslutningsvis. Lammen på Ålkärr betar i en naturskön miljö och sedan tre år tillbaka har Peter Morfeldt slagit ihop sina får till en gemensam besättning tillsammans med Kätty Ramsin. Fem vallhundar hjälper till att hålla ordning på alla får och lamm. Vi har tillsammans ca 200 får i lite olika raser, men vi har bestämt oss för att specialisera oss på rasen Texel, berättar Kätty. Av 200 tackor blir det nästan 400 lamm/år. Deras lamm är födda från mars fram till juni och har en egen hage att rumstera om i, där även ett fåtal tackor finns med och betar tillsammans med lammen. I dag är bordiercollien Jolin med och hjälper till ute på betesmarkerna. Kätty är vallhundsinstruktör på sin fritid och leder kurser vid Kosia, som platsen vid Möckeln heter i folkmun. Text & Bild: Lena Edlund Kontaktinformation Du är som kund alltid välkommen att besöka gården och se hur djuren har det. Föranmäl ditt besök till Kätty tel Under framförallt lammningsperioder bör man vara lite försiktiga vid besök i fårhuset. Gården Ålkärr Släktgård i fjärde generationen av familjen Morfeldt. Gården har en lång historia med de första noteringarna från år Idag drivs skogs- och jordbruk med djurhållning, mestadels fåravel och köttdjursproduktion. Kring gården finns omfattande stödberättigade beteshagar, där betesdjuren bidrar till en rik fauna och flora. Sommaren 2009 certifierades gården som ekologiskt jordbruk, enligt reglerna för SMAK. Fälttjänst till din tjänst Fälttjänst sköter om ca 30 rastplatser, vandringsleder och andra naturarenor runt om i Degerfors. skogssnäppor och du kan också höra storlommen spöklika läte. Förutom sol och bad på sommaren kan du fiska gädda och abborre och du behöver inte ens fiskekort! På hösten finns gott om svamp och bär. Vintern är perfekt för skridskoåkning. Gryten brukar frysa tidigt och bära redan före jul. Lammgryta med rotsaker. 6 personer 450 gram lammkött i bitar 15 potatisar 3 morötterötter 4 kålrötter 2 gula lökar 1 kg salt 1 msk hel vitpeppar lagerblad persilja koka upp vattnet i gryta lägg i det tärnade köttet, 2-3 cm, låt koka upp, skumma. tillsätt salt o kryddor, låt koka ca 1 tim tillsätt potatis, rotsaker ( i bitar)och lök i klyftor låt koka ytterligare ca 30 min Kolla att köttet är mört och rotsakerna mjuka, smaka av och klipp över persilja Servera med kokt ris eller potatis och råkost, ett gott bröd passar också bra! Tel: E-post: Vi står inför någonting helt nytt. Klimathot, ekologiska, ekonomiska och energikriser. De globala hotbilderna är många och oroväckande. Framtidsveckan är en motbild mot de dystra prognoserna. Vad gör Degerfors kommun för att våra barn ska ha en framtid? Allt arbete vi gör i Degerfors kommun, inom samtliga förvaltningar och verksamheter har som mål att skapa en livskraftig miljö för oss som bor här idag och för kommande generationer.

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN

Framtidens mat i Örebro. Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! I ÖREBRO KOMMUN E T T M AG A S I N F R Å N Ö R E B R O KO M M U N I ÖREBRO KOMMUN VI BESÖKER TVÅ AV VÅRA GRÖNA OCH EKOLOGISKA SKOLOR Omsorgsfulla köttval och gröna alternativ! Framtidens mat i Örebro MÖT FORSKAREN BAKOM

Läs mer

FILMVISNING LOPPIS UTSTÄLLNINGAR ÖPPET HUS ODLINGSINSPIRATION

FILMVISNING LOPPIS UTSTÄLLNINGAR ÖPPET HUS ODLINGSINSPIRATION Massor av evenemang med temat hållbar utveckling Hållbarhetsveckan händer där du är! LUNCHLÖPNING WORKSHOPS FÖRELÄSNINGAR FILMVISNING LOPPIS SLOWROLL LUNCHQUIZ UTSTÄLLNINGAR ÖPPET HUS CYKELMEKARVERKSTAD

Läs mer

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12 Carl Flint Ny tecknare i Grön Stad s18 Vardagens val är viktiga s2 nr 3/2005 bygga & bo Malmö först med svanmärkt hus s5 mat & miljö Skolmat blir till biogas s4 demokrati Seved lyfter i ny satsning s12

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

Din guide till en grönare framtid

Din guide till en grönare framtid Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan 1 www.framtidsveckan.se Gävleborg Din guide till en grönare framtid Sandviken sid 4 6 Ockelbo sid 8 9 Gävle sid 10 12 Hofors sid 14 15 Hudiksvall sid

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

föreläsare i Dalarna

föreläsare i Dalarna Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning föreläsare i Dalarna Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.

Läs mer

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Juli 2009 MILJÖMEDVETEN KONSUMENT 3TIPS BLI EN GRÖNARE KONSUMENT Fortsätt sortera Ta inte semester från källsortering din verkan

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken

Nr 3 Hösten 2012. Nyhetsblad för. Långasjö socken p Träsko osten Nr 3 Hösten 2012 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Hållbar utveckling 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post:

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons Välkommen till Smaka på Västernorrland i Höga Kusten! RES KOLLEKTIVT OCH GRATIS till Höstfesten i Kramfors! TICKET TICKET TORSDAG 24 OKTOBER 2013 Erbjudandet gäller inom länet på Norrtåg från Sundsvall,

Läs mer

Husesyn hos Bodil Sid 10

Husesyn hos Bodil Sid 10 Haninge idag Tema: Klimatsmarta val Sid 6 13 Husesyn hos Bodil Sid 10 Svamparnas konung trivs i Haninge Sid 18 Ratta grönt Sid 8 En informationstidning från Haninge kommun nummer 4/2009 Haninge idag 4-2009

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet

Sopsortering. tema avfall. en naturlig del av vardagen hos familjen Källström. VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet Miljö VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi reder ut missförstånden SOLCELLER Skapa egenproducerad el information som bidrar till en enklare vardag från västervik miljö

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

gör skillnad! seminarier i vår

gör skillnad! seminarier i vår Aktiva en tematidning från lrf jämtland kvinnor med skog gör skillnad! seminarier i vår Inspiration för och av kvinnor som vill något med skogen! östersund 20/3 Med Marie Simonsson, Anna Fors Ward och

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning... Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT 2011 1 Sammanfattning Syftet med

Läs mer