NOBELVÄNNEN. Nr 2 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOBELVÄNNEN. Nr 2 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2012"
  • Eva Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 NOBELVÄNNEN Nr 2 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2012

2 Styrelsen för Nobelmuseets vänner 2013 Ordförande: Katarina Tolgfors Vice ordförande: Anita Öjendal Sekreterare: Jaana-Kaisa Björk Vice sekreterare: Kristofer Gisslén Kassör: Ulrika Lundgren Ledamöter: Monica Albertus, Harry Tåquist och Kristofer Gisslén Suppleanter: Inger Sjöberg, Susanne Morfelt Hafstrand, Alf Rosberg, Lars-Erik Paulsson och Christer Franklin Nobelmuseets representant: Hans Johansson Redaktion för Nobelvännen: Monica Albertus Revisorer: Björn Edman och Boo Thuvander Revisorssuppleant: Per Aspeli Valberedning: Marie-Louise Nauclér, Jan Hammarstedt och Lena Sjöstrand Omslagsbilden föreställer Odd Zschiedrich. Foto: Benny Abrahamsson. Fotot på Katarina Tolgfors på sid 3 är taget av Andreas Wanitzky. 2

3 Ordföranden har ordet Katarina Tolgfors Hösten är i antågande och för Karlskogas del har det börjat med några vackra septemberdagar! Det ser dessutom ut att bli ännu en spännande höst i Alfred Nobels anda. Vi i Nobelvännerna ser fram emot flera intressanta aktiviteter och vi hoppas att Du har möjlighet att delta. Den 21 oktober firar vi Alfred Nobels födelsedag genom att ordna en höstmarknad. Den äger rum i Stallet och alla är varmt välkomna! Museet kommer hålla öppet för visning i någon form. Vi planerar också för den sedvanliga kransnedläggningen som äger rum den 10 december och som traditionen bjuder, så börjar vi med ett evenemang i kyrkan. Vi avslutar hösten och välkomnar vintern och julen med en konsert ihop med Karlskoga Konsertförening den 22 december. Jul på Björkborn! Så kom och koppla av mitt i julstressen och njut av skön musik. Såhär i uppstarten av hösten kan vi också berätta att museets utvecklingsprogram för Stallet löper på enligt plan. Nu i dagarna har vi nya toaletter färdigställda. Det blir renovering och nytt i Stallet men Industrimuseum kommer finnas kvar, om än i ny skepnad. Vi tar vara på goda traditioner och viktig historik, men utvecklar och gör det än mer attraktivt. Jag avslutar denna hälsning till alla medlemmar och läsare, med att citera en artikel i senaste numret av tidningen Kupé, som delas ut på alla SJs tåg. Utan högteknologisk tillverkning stannar Sverige. Industrin är död och framtiden finns i tjänstesamhället. Vad kunde vara mer fel. Det är den högteknologiska industrin som skapar jobben och välstånd i Sverige, både nu och i framtiden. Och Sverige behöver ingenjörer och tekniker. Det finns alltid anledning för oss att vara stolta över det Sverige åstadkommit vad gäller världsledande, tekniska innovationer och vi i Nobelmuseets Vänner är såklart extra stolta över att kunna kalla Karlskoga för Alfred Nobels hemvist i Sverige. Och för dig som vill bli påmind om Alfreds gärning, är Du alltid välkommen till Nobelmuseet. Trevlig höst! 3

4 Färgkartan som inspirerats av Alfred Nobel 2011 har utsetts till kemins år av FN. Akzo Nobels butikskedja Nordsjö Idé & Design har tagit fram färgkartan Alfred på Björkborn tillsammans med Nobelmuseet i Karlskoga, herrgården Björkborn Alfred Nobels sista svenska hem. Färgkartan är inspirerad av Alfred Nobels livsverk och indelad efter de olika Nobelpriskategorierna. Arvet från Alfred Nobel har stått i centrum vid skapandet av färgkartan, men vi har också hämtat inspiration från de olika Nobelpriskategorierna och skapat helt nya kulörer. Till exempel finns färgen som illustrerar Litteratur i en svart kulör som går att måla på väggen och använda som griffeltavla, säger Per Nimér, designchef på AkzoNobel. Du hittar färgkartan Alfred på Björkborn i din Nordsjö Idé & Design-butik! 4

5 Vid årsmötet avgick Alf Rosberg och till ny ordförande valdes Katarina Tolgfors. (Foto: Monica Albertus) Ska du sälja din bostad? Vårt spekulantregister är fullt med folk som vill köpa den. Kom in för en trevlig pratstund, konsultation och få ett bra erbjudande med dig hem. Fastighetsbyrån Tel Kilgatan 1 (K-center), Karlskoga. 5

6 Auktoriserad hälsorådgivare Bergsmansgatan 2 Tel TIBASTVÄGEN 10, KARLSKOGA Tfn Var 20:e sekund, varje timma, dygnet runt får en patient någonstans i världen ett tandimplantat från Nobel Biocare. Det var den unge forskaren Per-Ingvar Brånemark som 1952 gjorde den banbrytande upptäckten att titan kan växa samman med levande benvävnad behandlades första patienten med tandimplantat och 1981 bildades det företag som skulle komma att höja livskvaliteten för miljontals människor världen över. Nobel Biocare är ett globalt bolag med anställda. Våra produkter säljs i drygt 70 länder. Tillverkning sker vid sex anläggningar i Sverige, USA, Japan och Israel. I Karlskoga tillverkas de tandimplantat av titan som gjort vårt företag världsberömt. Något att vara stolt över! 6 Karlskoga.indd

7 Odd Zschiedrich höll ett föredrag på Nobelmuseets Vänners årsmöte med temat Snille och smak under 225 år inför en fullsatt salong på Björkborns herrgård. Här avtackas han av Alf Rosberg. (Foto: Monica Albertus) Snille och smak under drygt 225 år Reflexioner kring Odd Zschiedrichs föredrag på Nobelvännernas årsmöte Jan Hammarstedt Bokens dag är ett av de mest uppskattade kulturprogrammen i Karlskoga varje år. Inte minst beror detta på den mycket populäre Bokens-dagvärden Odd Zschiedrich, till vardags kanslichef i Svenska Akademien. När han besökte Karlskoga hösten 2011 frågade jag om han inte kunde tänka sig att hålla ett föredrag om Svenska Akademien för Alfred Nobels vänförening. Till min stora glädje tackade han ja och den 3 mars talade han över ämnet Snille och smak under drygt 225 år inför en fullsatt sal på Björkborns herrgård. När man som referent ska lyssna på ett föredrag händer det att man så rycks med av framställningen, att man glömmer att anteckna. Det hände mig på årsmötet och därför blir detta inte ett rent referat utan reflexioner med anledning av de stödord jag nedtecknade. De aderton Föreläsaren valde att i första hand tala om Svenska Akademiens arbete i stort och inte bara om Nobelpriset i litteratur. Jämfört med andra akademier är Svenska Akademien en liten akademi. Den franska har 40 ledamöter, övriga vetenskapliga akademier i Sverige är betydligt större. Gustaf III tänkte sig först 20 ledamöter, men bestämde sig för l8. Kanske med tanke på de aderton som onekligen är mer tilltalande 7

8 än de tjugo, När Svenska Akademien instiftades på Börssalen den 5 april l786 beskrev Gustaf III akademiens syfte på följande sätt: att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet. Akademiens valspråk blev Snille och smak, vilket Odd Zschiedrich idag översätter till Form och innehåll. Trogen stiftaren Akademien söker vara sin stiftare så trogen som möjligt. Det formella och ceremoniella har man behållit. Inga titlar tillåts förutom herr och fru. Selma Lagrlöf titulerades dock först fröken, men man ansåg senare att damernas civilstånd var oväsentligt. När högtidssammankomsten den 20 december öppnas kommer inte de kungliga in sist, utan det gör akademiens ledamöter, och de kungliga nämns inte när sammanträdet öppnas, utan ordföranden/direktören vänder sig till ledamöterna. Protokollet skrivs fortfarande för hand! Inget utträde tillåts En till synes märklig bestämmelse är att en ledamot inte kan begära utträde. Vi vet att Kerstin Ekman och Knut Ahnlund inte längre deltar i Akademiens arbete. På min fråga varför de inte får lämna akademien svarade Odd Zschiedrich, att det bland annat har med sekretessbestämmelserna att göra. Verktyg och förnödenheter för industrin Maskinvägen 1, KARLSKOGA Telefon

9 Som jag ser det borde detta inte vara något hinder: har man avlagt sekretesslöfte, gäller väl detta även om man har lämnat en befattning. Att två ledamöter inte deltar i det omfattande arbetet inför nobelpriset och andra priser måste ju leda till, att de kvarvarande får ökad arbetsbörda. Nu har Akademien i och för sig l4 anställda, varav 9 på sekretariatet och 5 på bibliotekssidan, men alla dessa arbetar inte heltid. Akademiens ordinarie sammanträden äger rum torsdagar. Gamla gubbar En vanlig missuppfattning är att Akademien består av gamla gubbar. Så var det kanske i begynnelsen, men definitivt inte nu. Den första kvinnan var Selma Lagerlöf (invald l9l4) och som nummer två invaldes Elin Wägner (1944). Andra kvinnor i Akademien är Kerstin Ekman, Gunnel Vallquist, Katarina Frostensson, Birgitta Trotzig, Kristina Lugn och Lotta Lotass. Åldersspridningen är relativt stor. Gunnel Vallquist är född l9l8 och Lotta Lotass l964. Språkvårdande arbete Föreläsaren hade valt att tala framför allt om Akademiens språkvårdande arbete och de 70-tal priser och belöningar, som årligen delas ut. Det innebär att över l00 personer: författare, språkoch litteraturforskare, översättare, bibliotekarier, svensklärare med flea blir uppmärksammade och stimuleras att fortsätta sitt arbete. Akademien delar även ut sitt stora pris, som bland annat tillfallit Evert Taube och Astrid Lindgren. Svenska Akademiens översättarpris instiftades l953 och tilldelas personer, som gjort en litterärt värdefull översättning till svenska. Svordomar försvagar Akademien ska värna om svenska språket, att det ska vara tydligt, rent och klart, Odd Zschiedrich berörde det tilltagande bruket av svordomar, bland annat som förstärkningsord. Om varje adjektiv förstärks av en svordom så försvagas språket och tappar i nyansrikedom. Svenska språket ska användas i Sverige, men också när svenska politiker talar i EU och FN. Även den som tror sig behärska ett främmande språk tappar i valörer och nyanser. när han/ hon använder ett annat språk än svenska. Zschiedrich var starkt kritisk mot så kallade internationella program på vissa gymnasier i Sverige, där undervisningen sker på engelska av lärare, som ofta har ett begränsat språk och talar sämre än eleverna. Man uttrycker sig självfallet bäst på sitt eget språk. Till och med många doktorsavhandlingar, som nu skrivs på engelska skulle bli bättre kvalitetsmässigt om de skrevs på svenska. Akademien värnar också om svenskans roll i Finland. På många håll är svenska språkets ställning mycket svag, Ett politiskt parti, Sannfinländarna har på sitt program, att svenska språket inte skall stärkas. 9

10 Mer än man tror Akademiens språkliga arbete är mycket mer än SAOL (Svenska akademiens ordlista), som de flesta känner till. Detta projekt startade l874 och senaste upplagan omfattar l ord. Det är en praktisk ordlista i hur svenska ord stavs och böjs, men tar också upp främmande ord som införlivats med svenska språket. Man kan nu hitta uppgifterna på nätet och dessa kan laddas ned på iphone och Androidtelefon. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk-språklig uppslagsbok, där man med citat från romaner eller texter kan visa när ett ord började användas eller när det försvann ur medvetandet. Många nomineringar Arbetet med att utse nobelpristagare i litteratur börjar redan 3l januari, då alla förslag skall vara inlämnade. 300 nomineringar brukar lämnas in och i början av april ska 20 finnas kvar och av dem ska 5 återstå i maj. Odd Zschiedrich hade ett säkert tips inför årets val: det blir inte en svensk! Han kunde med tillfredställelse konstatera att nobelpriset till Tomas Tranströmer blev mycket väl mottaget internationellt. Ekonomipriset? I en efterföljande diskussion ställdes frågan om hur man ser på ekonomipriset, som ju inte är ett nobelpris, utan ett pris till Alfred Nobels minne. Detta pris har ofta blivit ifrågasatt: kan man se detta som vetenskap när pristagarna ofta präglas av sin politiska ställning och när teorier som belönas ena året blir förlegade några år senare? Odd Zschiedrich svar blev, att ekonomipriset blir mer och mer ifrågasatt. Är du kär i en ny bostad? Vi hjälper dig att göra slut med din gamla. Bergsmansgatan 4, Karlskoga Tel

11 NANO - partiklar på gott och ont En nanopartikel är en partikel mindre än l00 nanometer, vilket motsvarar l mikrometer eller l Ångström i storlek, Exempel på sådana partiklar är atomen, molekylen, DNA-molekylen samt diverse finfördelade metaller och kemikalier. När ämnen föreligger så finfördelade, får de nya egenskaper och de reagerar på ett annorlunda sätt i samspelet med omgivningen. Ett bra exempel är kol. Kolet kan föreligga i flera former, bland annat som grafit och diamant. Nanoskikt Grafit finns i vår vanliga blyertspenna. Tryck fast en tapebit på blyertsspetsen och drag isär. Då följer det med ett ytterst tunt grafitskikt på tapen. Vi har då fått ett nanoskikt, ett ytterst tunt lager, som kallas graf. Grafen har helt nya egenskaper, bland annat rör sig elektrisk ström många gånger snabbare genom grafen än normalt. Nanotrådar är en variant av grafen, som kan komma att ersätta eller ingå i transistorer och förbättra allehanda elektronik. Rullar man en graf, så att den ser ut som en tub, har ett nanorör skapats, ett material som är flera gånger hårdare än stål. På nybörjarstadiet Människan är för närvarande en famlande nybörjare i nanopartiklarnas värld. Den stora mästaren är naturen. Sixten Albertus Sedan miljarder år tillbaka har naturen med suverän skicklighet arbetat med nanopartiklar, atomer och molekyler, kunnat foga ihop dem på ett suveränt sätt, så att växter och djur har skapats. Nanopartiklarna är alltså grunden för hela tillvaron. Det nya är att människan lärt sig tillverka nya former av nanopartiklar, med nya egenskapeer. Förutom grafen, med dess intressanta egenskaper kan nanopartiklar användas inom medicinen, där speciella partiklar fäster på tumörer och förstör dessa eller gör dem känsliga för röntgenstrålning. Siikat-nano förbättrar plast, zinkoxidnano skyddar trä, tyger, plast, silvernano är bakteriedödande och solceller med mera kan tillverkas. Inte enbart av godo Ny teknik är sällan enbart av godo. Varnande röster har höjts. Några exempel är silvernanopartiklarna, som numera finns i strumpor (tar bort fotsvettslukt), dammsugare (bakteriedödning) sårkompresser, solskyddskrämer, smink, hudvårdsprodukter, tvättmedel Måndag.m. Partiklarna används för att förbättra produkten, men kan också ge upphov till bland annat lungsjukdomen KOL (en asbestliknande effekt). Den största nano--producenten och partikelskaparen är biltrafiken (dieselmotorer och däck). 11

12 BHARAT FORGE KILSTA DRIVING INNOVATION 12

13 Vid demens börjar minnet och den intellektuella förmågan gradvis att försämras, en försämring som blir bestående. Det blir därför viktigt att förebygga sjukdomen och försämringen. Den vanligaste demensen är Alzheimers sjukdom, En annan orsak är bristande blodcirkulation till hjärnan. Missbruk av alkohol och droger kan också ge demens liksom brist på vitamin B l2, C och E-vitamin. Förhöjt blodtryck, blodsocker och blodfetter ökar risken. Behandling tidigt Det är viktigt att påbörja behandling tidigt, för att stoppa sjukdomsförloppet. Utredning av den sjukes allmänna hälsotillstånd är väsentlig och ev behandling måste sättas in. Mycket viktig är också att matvanor och livsstil korrigeras. Regelbunden träning, muskulär och mental, är nödvändig. Liksom en Demenssjukdomar Sixten Albertus svag person tränar upp sina muskler, måste den sjuke träna hjärta, blodcirkulation och hjärna. En hjärna, som ständigt tvingas att arbeta och lösa problem utvecklar sällan demens. Träning värdefull Rent medicinskt ger läkaren en kolinesterashämmare, som förbättrar hjärnans funktion, men som påverkar hjärtat negativt. Ett annat medel är Memantin, som underlättar signalöverföringen mellan hjärnans celler. Den värdefullaste behandlingen för hjärnan är dock träning av muskler och hjärta genom idrott och promenader, samt mental träning i form av att lösa korsord och läsa böcker, spela spel o dyl. Ett slappt TV-tittande är förkastligt. Förändrade kostvanor är väsentliga, eftersom alla kålsorter, som brysselkål, blomkål, vitkål, surkål och broccoli förebygger och förbättrar sjukdomen. Karlskoga Tel

14 Karlskogaregionens internationella mötesplats VÄLKOMNA! Besök Alfred Nobels sista hem i Sverige, Björkborns Herrgård, upplev en dramatiserad guidning och se hans laboratorium med orginalutrustning. Bofors industrimuseum på Björkborn visar en 350-årig industrihistoria. Fiffiga huset, intill laboratoriet, är en experimentverkstad för alla åldrar. Mellan 1/6-31/8 öppet tisdag - söndag Vi tar emot på övriga tider efter förhandsbokning. Konferensmöjligheter finns. Kaffestuga Ring för mer information

15 Valborg 2012 Karlskoga kommuns kommundirektör Anna Drevenstams vårtal: Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Jag tänker ofta på de raderna ur dikten Gläntan. De innehåller så mycket av förväntan, nyfikenhet, det överraskande och spännande, Precis som våren! Man är full av förväntan, nyfiken på vad det är för överraskande och spännande saker som man står inför. Allt tar ny fart igen och det är på en gång nytt och fräscht, samtidigt som man känner igen så mycket. Det nya och det gamla i samma förpackning. Han som skrev de där raderna heter Tomas Tranströmer. Han fick nobelpriset i litteratur förra året. Nobelpriset ja. Världens mest berömda och eftertraktade pris för vetenskap och kultur. I över hundra år har det delats ut den 10 december, Alfred Nobels dödsdag. Alfred Nobel, vetenskapsmannen, fredsälskaren och internationalisten, som bodde några år här på Björkborn och som hade sina hästar stallade här i stallet på andra sidan herrgårdsbyggnaden. Sina ryska hästar, sina Orlovhingstar. De hingstar, som var anledningen till att man i domstol slog fast, att det var just i Karlskoga, här på Björkborn, som Alfred Nobel hade sitt riktiga hem. Han hade ju bostäder både i paris och i San Remo i Italien, men det var just här på Björkborn han hade sitt riktiga hem, En fransk domstol lutade sig mot en gammal lag som sade att där en man har sina hästar stallade där bor han. Och det var, som ni vet, också i Karlskoga häradsrätt som testamentet fastställdes. Det testamente, som var upphovet till nobelprisen. Det nobelpris som Tomas Tranströmer fick ta emot ur kungens hand. Jag vet inte riktigt vilken gång i 15

16 ordningen det är som vi möter våren här på Alfred Nobels Björkborn, ett samarrangemang mellan Nobelmuseets vänner och Kulturskolan, men många gånger har det blivit. Och det är en underbar miljö att möta våren på. Och inte bara våren, utan många gånger möter man också vänner man knappast har sett under vinterhalvåret. Vi kommer ut ur idet och möts igen. Björkborn är en riktig mötesplats, i många bemärkelser. Just den här våren pågår aktiviteter för att utveckla verksamheten på Björkborns herrgård. En ny reception och butik har öppnat, utställningar förnyas och interiören i herrgården ska så småningom renoveras i l890-talstil, Också valborgsmässofirandet har fått en touch av l890-tal genom den sekelskiftesmarknad som finns här idag. Det finns mitt i skogen en oväntad gläntan som bara kan hittas av den som gått vilse. Det är inte bara våren jag tänker på, när jag läser de där raderna, utan jag hamnar i mina tankar också hos dem som har kommit hit till oss i Sverige och Karlskoga från andra länder. De som helt ofrivilligt har hamnat vilse, som är på flykt från förtryck, våld och elände och som letar efter en oväntad glänta i skogen. Och som har hittat den här hos oss. Våra nya svenskar. Och framför allt tänker jag på flyktingbarnen. Alfred Nobel var, som jag sa inledningsvis, internationalist och jag tycker det vore alldeles utmärkt om Björkborns herrgård utvecklas som en mötesplats dit människor från världens alla hörn kan känna sig välkomna. Avslutningsvis vill jag tillönska er alla en fortsatt trevlig valborgsmässoafton. Med världen som arbetsfält Chematur Engineering ingår i koncernen Chematur International med säte i Karlskoga. Företaget utvecklar, projekterar och bygger kemianläggningar runt om i världen. Koncernen har även dotterbolag i Finland, Tyskland och USA, samt intressebolag i Indien. 16

17 Ungdomens vårtal 2012 Alldeles nyligen har de månader, som ska vara årets kallaste passerat för denna gång, detta år Slut på bitter kyla, slut på hundra lager kläder på kroppen och röda, förfrusna nästippar. Vi välkomnar en varmare tid och därmed en ny årstid. Våren heter den! Men vad exakt innebär våren? För mig är det som att vakna upp ur någon slags mental dvala. Man skakas till liv utav ljus och fågelsång efter en lång tid i ett mindre vaket tillstånd. Den där stjärtvickande sädesärlan kommer tillbaka till Sverige efter sin semester och tussilagon börjar blomma så vackert på marken. Knopparna börjar titta fram på träden och den varma luften tränger sig in för att bekämpa den kalla, som dominerat alltför länge, Ja visst, allt detta är tecken på att våren är kommen. Men det är inte allt. Tillsammans med solen tycker jag att vi skiner upp lite sådär extra denna årstid. Det är som att vi blir fyllda med nytt hopp och ny energi. En starkare livslust börjar strömma genom kroppen. Vi finner ny motivation. Naturligtvis får man inte glömma, att det faktiskt är många som anser att vintern, även den, är en fantastisk årstid då man har möjlighet att åka skidor och leka med barnen i den vita snön. Och då man finner det extra mysigt, att sitta med en varm dryck framför Matilda Johansson brasan. Men trots det: Våren är en klass för sig. Hur många är det inte som plockar fram grillen ur sin dammiga vrå, för att bjuda över grannarna på en trevlig middag ute på altanen dessa tider? Hur många är det inte, som tar en långpromenad med sin närmsta längs sjön, där vattnet äntligen har förvandlats till flytande form? Vem lägger inte i båten, den som har, och bjuder med sina vänner på en härlig fisketur? Vem kan misstycka att våren verkligen påverkar vårt sociala liv? Det känns som att det är här vi kan påminnas om att vi har varandra. Våren har med sig en hel sjö utav sötsaker för varje sinne. Men glöm inte den kärlek, gemenskap och harmoni den även bringar hjärtat när den är här. Våren är mer än vad man tror att den innebär. Den gör mig glad! Ta vara på den medan den är här och njut av vad den gör för vårt välmående. 17

18 Alfred Nobel alias Peter Sundh hälsade välkommen till valborgsmässofirande på Björkborn. Här samtalar med några som sökt sig dit. (Foto: Monica Albertus) Nobelmuseets Vänners vice ordförande Anita Öjendal i sekelskiftesklädsel. Här på bild tillsammans med sin make, som var utklädd till tiggare och samlade in pengar till Rädda barnen. (Foto: Monica Albertus) Välbesökt valborg på Alfred Nobels Björkborn Årets valborgsmässofirande på Björkborn gick i sekelskiftesanda. Folk uppmanades att leta fram gamla kläder och många gjorde det. Längst ner i parken fanns marknadsstånd, där allt som fanns gick åt som smör, eftersom årets firande slog alla rekord. Man räknar med att omkring besökare (2011 var det runt personer) lyssnade på vårtal, handlade i marknadsstånden, lyssnade på körsång, kastade boll, pratade med Alfred Nobel och så småningom även beskådade den fina vårbrasan. Omkring 500 personer besökte själva herrgården där Alfred Nobel bodde några år och intill bostaden hade sina hästar stallade. Det som kom att avgöra att testamentet lagfors i Karlskoga och nobelprisen blev ett faktum enligt testamentatorns uttryckliga önskemål. En insamling till Rädda Barnen gav kronor. 18

19 Hans Johansson, verksam på herrgården, hade klätt sig i sekelskifteskläder. (Foto: Monica Albertus) Även positivhalaren fanns på plats på sekelskiftesmarknaden. (Foto: Monica Albertus) En kvartett damer framför marknadsstånden i herrgårdsparken. (Foto: Monica Albertus) 19

20 Kreativ kemi för nya läkemedel Med amerikanska ägare och kunder över hela världen lever Cambrex Karlskoga i en internationellt präglad miljö. Vi jobbar med avancerad organisk kemi med fokus på att utveckla processer och leverera produkter till innovativa läkemedelsföretag. Idag tillverkas framför allt aktiva läkemedelssubstanser och läkemedelsintermediat i allt från gramskala till tiotals ton. Vi finns på Björkborns industriområde och har 350 anställda. Cambrex Karlskoga AB Tel Innovation. Experience. Performance. 20

21 Får Sverige några fler nobelprisgtagare? Inte bara vi svenskar utan också litteraturintresserade runt om i världen hälsade med tillfredställelse att 2011 års nobelpris i litteratur tilldelats Tomas Tranströmer, Själv konstaterade jag, att jag för en gångs skull ägde och hade läst om nobelpristagarens böcker flera gånger. Det är mer än jag kan säga om flera pristagare från de senaste fecennierna. Flera av deras böcker har jag inte orkat igenom, trots akademisk examen i litteraturhistoria! Som Odd Zschiedrich konstaterade vid sitt föredrag på Nobelvännernas årsmöte lär det dröja innan Sverige får en nobelpristagare i litteratur. Den fråga man kan ställa efter att ha tagit del av de senaste årens debatt om svensk forskning är om vi kan räkna med svenska nobelpristagare i de naturvetenskapliga ämnena under kommande decennium. Jan Hammarstedt Kvalitetsproblem Om man följt forskningsdebatten kan man inte bli annat än pessimist. Några rubriker talar sitt tydliga språk. Politikerna ska inte lägga sig i forskningen. - Miljarder till forskning styrs av flumkriterier. - Unga elitforskare ska rädda svensk konkurrens. (Enda optimistiska rubriken). - Kunskapsklyftorna ökar. Vinstdrivna skolor både sänker kunskapsnivån och förstärker klassamhället. - Svensk undervisning styrs av politiska åsikter och inte av vetenskaplig forskning t.ex. hjärnforskning. - Betydande kvalitetsproblem i svensk forskning. - Intellektuell inavel hot mot forskningen i Sverige. - Svensk samhällsforskning alldeles för provinsiell. Pengar gick till fester Till råga på all denna pessimistiska syn på svensk forskning kommer så avslöjandet, att Stiftelsen för strategisk forskning, vars uppgift är att gynna svensk forskning, de senaste åren festat upp flera miljoner kronor avsedda för forskning. På tre år har festfixaren Micael Bindefeld fått 9,3 miljoner i arvode för att göra PR. När stiftelsen fyllde l5 (!) år höll man en fest för diverse honoratiores som kostade över två miljoner. En kostnad som bokfördes som forskningsbidrag! Man tar sig för pannan! Den ryktbarhet som stiftelsen eventuellt kan få genom detta jippo kan inte kallas annat än herostratisk. (Ni minns Herostratos, som inte lyckades bli berömd på annat sätt än att tända eld på Dianatemplet i Efesos). Någon har räknat ut, att för denna fest skulle lön för två forskartjänster kunnat betalas under l0 år. 21

22 Tidiga problem Problemen för de naturvetenskapliga ämnena börjar redan i grundskolan. En forskare som undersökt varför intresset för naturvetenskapliga ämnen är så svalt har funnit, att undervisningen, trots flera läroplansrevisioner ändå bedrivs som den gjorde för 30 år sedan. Man utgår från en akademisk disposition, som är helt främmande för eleverna. I stället borde man utgå från elevernas erfarenhet av biologi, fysik och kemi och visa vilken glädje man kan ha i vardagen av att kunna dessa ämnen. När intresset väl väckts kan man föra in den akademiska modellen. Ska vi få fler forskare i naturvetenskapliga ämnen, måste intresset väckas redan i grundskolan och vi måste därför få lärare, som kan tillämpa modern pedagogik. Hur ska vi stärkas? Ett intressant inlägg i forskningsdebatten gjordes av ll experter på forskning och samhällsliv i en DN-artikel ll maj På uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ska en Utbildningskommission utreda hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation. Sverige kan inte konkurrera med låga löner. utan med kunskap. Det finns, menar dessa forskare, ett klart samband mellan goda skolkunskaper och hög tillväxt. Länder som har höga resultat i individuella tester (såsom PISA) har även hög till- Öppet alla dagar 8 21 Gesällgatan 5, KARLSKOGA tel Välkommen till oss i Nya Folkets Hus! Tel alt Vi servar dig med: DAGENS LUNCH ALT. MATLÅDA CATERING MIDDAGSBESTÄLLNINGAR STYRELSEMÖTEN KONFERENSER BEGRAVNINGSKAFFE M.M. Dessutom kan du få hjälp med att sy om och sy nytt i vår systuga. 22

23 växttakt. Ur samhällssynpunkt är det därför nedslående att prestationerna i matematik och naturvetenskap mellan l995 och 2008 sjunkit med mera än ett års kunskapsstoff. Man påpekar i artikeln, att fyra av tio elever, som påbörjar gymnasiestudier inte uppnår de godkända kraven och alltså inte får behörighet till högskolestudier. Intellektuell inavel Två professorer i företagsekonomi och statsvetenskap, Mats Alvarsson och Bo Rothstein varnar i en DN-artikel (28 aug 2011) för att forskningen i Sverige hotas av intellektuell inavel. Det är enligt dessa inte brist på pengar som är problemet, utan brist på kvalificerade forskare. Detta beror i sin tur på, att universiteten anställer forskare som utbildats i det egna universitetet. Forskarna får härigenom en hyfsad lokal karriär, men slipper kravet på att vid ansökningar till andra universitet visa upp internationellt framstående kunskapsbidrag. Forskare från andra länder har häpnat över bristen på extern rekrytering både i Göteborg och Lund. För att få forskartjänst vid det egna universitetet gäller det, att anpassa sig till detta universitets etablerade tänkesätt. Vad blir det för forskning med sådana förutsättningar? Att byta intellektuell miljö är nödvändig för en forskare, som vill utvecklas. Författarna vill också att Vi tandläkare stöder Nobelmuseet: Helena Tollstoy Catarina Rydberg Lundin Magnus Hansson Susanne Morfeldt-Hafstrand Jan Danielsson Munhälsan 23

24 man koncentrerar forskarutbildningen till färre universitet och högskolor, eftersom den för närvarande är alltför fragmentiserad. Man har för litet antal doktorander i varje kull, för att man ska nå hög kvalitet. Författarna avslutar sin artikel med följande tänkvärda ord: Förändringar för att höja kvaliteten i svensk forskning handlar således inte bara om ökade resurser och hur dessa ska fördelas. Ett större problem är, att vi skapat ett system som motverkar möjligheterna, att få fram verkligt skickliga forskare. Har de rätt så ökar förvisso inte chanserna, att fler svenskar får nobelpris. Provinsiell - universell Bo Rothstein publicerade den l5 augusti i DN en artikel, där han anklagar svensk forskning för att vara alldeles för provinsiell. Forskning är i grunden universell till sin natur, det vill säga de problem som man som forskare analyserar, har bäring bortom tid och plats. Det kriterium som Rothstein utgår ifrån är hur ofta svenska forskare citeras av internationella forskare. Detta kan ju i och för sig vara ett trubbigt instrument, men Rothstein menar inte, att en forskare som citeras 2000 gånger är dubbelt så bra som en som citeras tusen gånger. Det avgörande är om svenska forskare i sin forskning kan påvisa metoder och analysmodeller som är internationellt gångbara. När han går igenom Vetenskapsrådets bidrag till forskare, så finner han, att drygt hälften av bidragstagarna saknar internationell exponering av sin forskning. Svensk forskning är enligt författaren provinsiell och Vetenskapsrådet lever i sina anslagsbeviljningar inte upp till vad som av regeringen ålagts dem, nämligen att ge stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. De flesta politiska partier verkar vara överens om, att man måste satsa mer på svensk forskning. En forskningsproposition lär vara på väg Den kommer många att läsa med stort intresse. Det gäller faktiskt Sveriges framtid som kunskapsnation. Karlskoga Telefon

NOBELVÄNNEN. Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2013

NOBELVÄNNEN. Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2013 NOBELVÄNNEN Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2013 Auktoriserad hälsorådgivare Bergsmansgatan 2 Tel. 300 66 www.lifebutiken.se TIBASTVÄGEN 10, KARLSKOGA Tfn 0586-364 50 Var 20:e sekund, varje

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE

Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Entreprenörer till mänsklighetens största nytta FRÅN IDÉ TILL HANDLING ELEVHÄFTE Innehåll Entreprenörer till mänsklighetens största nytta 3 Vilken idé förverkligade entreprenören? 5 Entreprenören Alfred

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi Innehållsförteckning Praktisk information s. 3 Förslag på förarbete s. 5 Upplägg av museibesök med program med museipedagog i 50 minuter s. 8 Förslag

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

NOBELVÄNNEN. Nobelpristagare på besök. Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2015. läs mer på sidan 15

NOBELVÄNNEN. Nobelpristagare på besök. Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2015. läs mer på sidan 15 NOBELVÄNNEN Nr 1 Medlemstidning för Nobelmuseets Vänner 2015 Nobelpristagare på besök läs mer på sidan 15 Innehåll: Styrelsen för Nobelmuseets Vänner 2015... 3 Ordförande har ordet... 4 Årsmötet 2015...

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 11 september 2011 Några veckor sedan sist, eller rätt så många om vi ska vara ärliga. Som vi skrev i förra brevet så har vi spenderat vår årliga månad i Sverige

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Nobelpriset i fysik 2014

Nobelpriset i fysik 2014 Pressrelease (eller pressmeddelande) är en informerande text som företag och organisationer använder sig av för att nå ut med ny information till media, i hopp om att de i sin tur ska skriva eller rapportera

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer