Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för energieffektivare gatubelysning"

Transkript

1 Gatubelysning slutrapport Samverkan för energieffektivare gatubelysning Ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens Dnr: , projektnummer Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 Innehållsförteckning Sammanfattning.3 Syfte...4 Verksamhetsmål....4 Översiktlig beskrivning av arbetet..4 Uppföljning av projekt- och effektmålen 5 Projektmål 1. Nätverksmöten.. 5 Projektmål 2. Individuella konsultuppdrag Projektmål 3. Varje deltagande kommun omarbetar/utarbetar långsiktiga program/ beslutsunderlag för investering i kommunala gatubelysningsanlägg. 13 Projektmål 4. Tillgängliga investeringsmedel under projektperioden används så effektivt som möjligt Erfarenhetsutbyte. 17 Utvärdering. 18 Avvikelser. 19 Bilagor Bilaga 1. Funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning. Bilaga 2. Beslutsunderlag till Hallsbergs och Kumla kommun. Bilaga 3. Belysningsstrategi. Bergslagens kommunalteknik. Bilaga 4. Slutrapport i projektet Effektivare gatubelysning, Bergslagens kommunalteknik Bilaga 5. Förslag till busscentralen i Karlskoga. Bilaga 6. Belysningsstrategi för gatu- och vägbelysning, Kumla kommun Bilaga 7. Projektutvärdering. 2

3 Sammanfattning Samverkan för energieffektivare gatubelysning, ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens Dnr: , projektnummer , leddes av energikontoret Regionförbundet Örebro. Projektets syfte var att öka kompetensen hos kommuners gatubelysningsansvariga om ljus, ljuskällor, styr- och reglerteknik, upphandling samt möjliga finansieringslösningar. Arbetet gjordes med hjälp av ett nätverk med tanke att gemensamma mål bidrar till ökade kontakter mellan kommunerna och effektivare arbete med belysningsanläggningar. Alla kommuner var positiva och tio av länets tolv kommuner har deltagit aktivt nätverket. De personer som har ansvaret för gatubelysning har också ofta ansvar för mycket olika områden i sina kommuner och frågan är ibland svår att prioritera. Detta har inneburit att aktivitetsgraden av de medverkande har varit varierande. Projektledarens mål var att skapa aktiviteterna så att så många gatubelysningsansvariga som möjligt skulle få en maximal nytta av deltagandet av nätverket både vad gäller programmet för möten, föreläsningar och studiebesök samt expertval. Nätverket träffades sex gånger under perioden mars 2013 och juni Vid varje träff hade experter inom olika områden bjudits in och nätverket har fått fortbildning inom områden ljusets betydelse, ljusplanering, upphandlingsfrågor, LCC, styrning, reglering och övervakning av gatubelysning, ljusplanering, belysningsstrategi, stadsvandring med olika belysningslösningar med mera. Alla länets kommuner har gjort förbättrande åtgärder på sin gatubelysning under perioden Kvicksilverarmaturerna har bytts ut till miljövänligare och energieffektivare metallhalogen, LED eller högtrycksnatrium. Energiförbrukningen har minskat med cirka 2,84 GWh i länets kommuner under perioden från 2009 och Projektets effektmål var att kommunerna sparar minst 3 GWh el gatubelysningen till 2014 i förhållande till 2009 års nivå. Framför allt i de växande kommunerna har antalet ljuspunkter ökat under tiden som gör att projekts måluppföljning med total besparing av el kan bli något missvisande. Energianvändningen per ljuspunkt har minskat mellan 6 och 57 procent. Variationen är beroende på i vilken omfattning armaturbyte har gjorts men även vilken teknik har valts. Investeringar som har gjorts 2009 har inte haft samma energieffektivitet som de som har gjorts under Erfarenhetsutbyte var av stor vikt för många kommuner, speciellt för dem som var i läge att göra större investeringar. Enligt deltagarnas utvärdering hade kunskaperna ökat hos många med hjälp av projektets insatser. 3

4 SYFTE Projektets syfte är att öka kompetensen hos kommuners gatubelysningsansvariga om ljus, ljuskällor, styr- och reglerteknik, upphandling samt möjliga finansieringslösningar. Ett nätverk med gemensamma mål bidrar till ökade kontakter mellan kommunerna och effektivare arbete med belysningsanläggningar. VERKSAMHETSMÅL Projektmål 1. att fem-sex träffar anordnas av energikontoret till gatubelysningsnätverket. 2. att energikontoret bidrar till att kommunerna kan utnyttja sina projektrelaterade individuella konsulttimmar. 3. att varje deltagande kommun omarbetar/utarbetar långsiktiga program/beslutsunderlag för investering i kommunala gatubelysningsanläggningar. 4. att tillgängliga investeringsmedel under projektperioden används så effektivt som möjligt. Effektmål 1. att kommunerna sparar minst 3 GWh el gatubelysningen till 2014 i förhållande till 2009 års nivå. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV ARBETET Alla gatubelysningsansvariga i Örebro län fick förfrågan av att delta nätverket med syfte att öka kompete nsen om ljus, ljuskällor, styr- och reglerteknik, upphandling med mera enligt kommuners egna behov, samt att samverka i nätverk som bidrar till erfarenhetsutbyte, ökade kontakter mellan kommunerna och effektivare arbete med belysningsanläggningar. Alla kommuner var positiva och tio av länets kommuner har deltagit nätverket. De personer som har ansvaret för gatubelysning har också ofta ansvar för mycket olika områden i sina kommuner och frågan är ibland svår att prioritera. Detta har inneburit att aktivitetsgraden av de medverkande har varit varierande. Projektledarens mål var att skapa aktiviteterna så att så många gatubelysningsansvariga som möjligt skulle få en maximal nytta av deltagandet av nätverket både vad gäller programmet för möten, föreläsningar och studiebesök samt expertval. 4

5 UPPFÖLJNING AV PROJEKT- OCH EFFEKTMÅLEN Projektmål 1. Nätverksmöten Projektmålet var att energikontoret anordnar fem till sex träffar till gatubelysningsnätverket. Sex träffas anordnades enligt följande. Träff 1. Den första träffen anordnades , en halv dag. Projektledaren gick igenom projektupplägget. Gatubelysningsexpert Johan Röklander medverkade med en föreläsning om ljus, ljusets betydelse, ljusplanering. Johan har bakgrund som belysningsansvarig i Jönköpings kommun och numera på WSP Ljusdesign. Kommunrepresentanterna fick en enkät att svara på angående deras önskemål om innehållet till de gemensamma träffarna samt för användning av budgeten för de individuella kommuntimmarna. Det fortsatta nätverksprogrammet lades upp enligt kommunernas önskemål. Träff 2. Den andra träffen anordnades (en heldag) i samverkan med delprojektet 2 (projektledare Ylva Gjetrang, LST). Förmiddagsprogrammet var gemensamt för båda nätverken med upphandlingsfrågor med experter från Örebro kommun och miljöstyrningsrådet i programmet. På eftermiddagen diskuterade gatubelysningsgruppen specifikt LCC-frågor med ledning av Johan Röklander. Träff 3. Denna heldagsträff hade styrning och reglering som specialtema. Trafikverkets Joakim Frank som leder projektet Nytt ljus föreläste. På förmiddagen hade vi dessutom en presentation av företaget TelliQ och på eftermiddagen av företaget Industriarmatur. Båda företag arbetar med intelligent styrning och övervakning av gatubelysning. Träff kl Tema: Ljusplanering, belysningsstrategi. Föreläsaren var gatubelysningsexperten Katarina Hennig från WSP, Malmö. Kursdeltagarna gick igenom strategins upplägg och innehåll, hur man ska tänka när man planerar gatubelysning. Deltagarna hade med sig eget material som de fick arbeta med under dagen med syfte att få hjälp och idéer med genomförandet av strategin av föreläsaren och varandra. 5

6 Träff 5. Studiebesök till Askersund. Nätverksmöte och presentation av Vattenfalls projekt Green Street Light På förmiddagen hade vi en avstämning hur långt vi har kommit och vad har vi kvar inom projektet. Erfarenhetsbyte rörde sig om t.ex. möjligheten att styra gatubelysningen via fiber, hur parterna gör vid felanmälningarna, vad det optimala ronderingsschemat är, märkning av stolparna, trygghetsvandringar med olika föreningar och mycket annat. På eftermiddagen presenterade Vattenfall sitt projekt Green Street Light. Visning av Vattenfalls anläggning med laddstationer, solceller mm. 6

7 Laddstation 1 med multipla funktioner men även en lyktstolpe. 7

8 Laddstation 2 för laddning av bilbatterier även en del av gatubelysningssystemet. Träff 6. Stadsvandring, främst LED-belysning runt Rättscentrum/Resecentrum. Nätverksmöte och avslutning Vi gjorde en liten stadsvandring med ledning av Örebro kommuns belysningsansvarige Jonas Hoff, tittade på LED-belysningen runt Rättscentrum/Resecentrum samt armaturval m.m. i området runt Järntorget. Vi såg både bra och mindre bra belysningslösningar. På mötet gick vi igenom kommuners egna planer och verksamheter kring gatubelysning och diskussionerna kring hur projektet har bidragit till utvecklingen. 8

9 Nätverksmedlemmar i diskussion under en lyktstolpe med LED-armatur. 9

10 Projektmål 2. Individuella konsultuppdrag Allmänt om konsultens arbete Varje deltagande kommun fick genom projektet att utnyttja fyra individuella konsulttimmar för utveckling av sitt eget kommunala arbete med gatubelysning. Detta svarade mot projektmålet: Energikontoret bidrar till att kommunerna kan utnyttja sina projektrelaterade individuella konsulttimmar. Parterna fick anmäla sitt intresse för extra hjälp och projektledaren bistod med hjälp av kontakterna. Parterna hade givetvis möjlighet att anlita sina egna kontakter om de så ville. Åtta kommuner av de tio som var aktivt med i projektet utnyttjade denna möjlighet. Alla deltagare fick starkt förtroende för den konsulten (Johan Röklander, WSP) som anlitades i det inledande skedet av projektet och utnyttjade hans tjänster även gällande det individuella stödet. De individuella mötena med kommunerna var konstruerade utifrån att kommunen själva satte agendan efter sina behov. Kommunerna gjorde en beställning hos konsulten som fick förbereda sig inför mötet. Sammanfattning av konsultens arbete i kommunerna Örebro Bakgrund Kommunen har beslutat att upphandla ny drift och planering. Arbetet har startat med att ta fram underlag för upphandling parallellt med att kommunen har påbörjat en process för att ta fram ett belysningsprogram. Genom projektet har Örebro fått ett tydligt avstamp i sitt fortsatta arbete och har valt att själva arbeta vidare med frågorna utifrån projektets initiala riktlinjer. Enskilt konsultstöd Johan Röklander från WSP gjorde ett besök i Örebro kommun den 6 februari och träffade Jonas Hoff och Lena Karlström. Genomgång av upphandlingsunderlag inkl. sparpotential för energi, drift och upphandling för belysning och underhåll av belysningsanläggning och framtagande av förslag till upphandlingsförfarande. Genomgång av en struktur för ett belysningsprogram och olika arbetssätt för att ta fram ett sådant. Örebro har valt att arbeta vidare med WSP i frågan om upphandling och utöka underlaget. I bilaga 1 presenteras en mall för en funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning som upphandlingsunderlag. Karlskoga Bakgrund Karlskoga Elnät AB hade önskemål att få analyser på två olika projekt, dels infarterna till staden med markeringar av stråk och identitet, dels busstationen och området kring den. Inspiration till arbetet fick kommunen delvis genom nätverkets föreläsning och studiedag med Katarina Hennig från WSP. 10

11 Enskilt konsultstöd Johan Röklander på WSP gjorde ett platsbesök i Karlskoga den 6 februari och träffade Pär Nilsson, elnätschef på Karlskoga Elnät AB. Genomgång av Karlskogas genomfartsleder och portaler till staden gjordes. Diskussioner på plats om hur och vad man kan göra för att höja statusen på strategiskt viktiga platser och stråk. Genomgång på plats av bussterminal och trafikmiljö runt terminalen. Med denna bakgrund gjorde konsulten ett diskussionsunderlag och presenterade övergripande gestaltningsidéer kring hur man kan jobba vidare med dessa områden och tog fram ett skissförslag till fortsatt arbete. Parametrar som beaktades speciellt var tillgänglighet, trygghet, rörelsemönster, trafiksäkerhet och energieffektivitet. Karlskoga har fått ett underlag för fortsatt samtal och eventuell planering och arbetar vidare själva utifrån de råd och diskussioner som fördes på plats samt med det skissförslag som lämnats. Området kring busstationen i Karlskoga som konsulten har hjälpt till med att förbättra belysningsmässigt. 11

12 Kumla och Hallsberg Bakgrund Både Kumla och Hallsberg är i ungefär samma situation och behövde stöd i upphandling för belysning och underhåll av belysningsanläggning främst genom framtagandet av förslag till framtida upphandlingsunderlag. Kommunerna har inte ordentliga belysningsprogram och behöver även stöd för att ta fram ett sådant. Enskilt konsultstöd Johan Röklander från WSP gjorde ett besök i Hallsberg kommun den 7 februari och träffade Per Runfeldt pch Philip Salama Kabunga från Hallsberg samt Bertil Ringquist från Kumla kommun. I programmet var genomgång av hur man gör en upphandling för belysning och underhåll av belysningsanläggning och framtagande av förslag till framtida upphandlingsunderlag. Dessutom diskuterades olika arbetssätt för att ta fram ett belysningsprogram för kommunerna. Det konstaterades att det finns en stor potential att påverka driftsekonomiska och energimässiga val. Genom att förhöja kraven på den kommande driftsentreprenören och sätta ramverk som ger rätt incitament kommer energianvändningen i anläggningen kunna effektiviseras. Dessutom kan driftstider, underhållsaspekter ytterligare bidra, inte bara till bättre ekonomi utan även minskad energianvändning. Underlaget som levererats av konsulten ligger som grund för framtida fortsatt arbete med kommuners belysningsanläggningar, se bilaga 2. Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora (BKT) Bakgrund Kommunerna valde att utnyttja den individuella konsulttid till en skräddarsydd utbildning till flera personer inom förvaltningen som har en beröringspunkt till gatubelysning. Enskilt konsultstöd Johan Röklander från WSP anordnade en utbildning på Bergslagen Kommunalteknik (BKT) i Nora den 16 april. Totalt sju personer utbildades för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Noras kommuner, samtliga tillhörande Bergslagens kommunalteknik. Följande personer deltog: Mats Ivarsson, belysningsansvarig, Jan-Erik Andersson, arbetsledare (Gata/Park Nora och Gata Hällefors), Eva Jonsson, förbundschef, Erik Nilsson, broansvarig/gatutekniker/försäkringshandläggare Gata/Park/Idrott, Per Björkengren, anläggningsansvarig Gata/Park/Idrott, Annika Larsson, projektör/projektering Gata/VA och Arne Tschentscher, stadsträdgårdsmästare. 12

13 Ämnen som berördes var ljustekniska begrepp, LCC och ekonomi, upphandling, design och designverktyg, armaturer, LED, teknik och styrning. Ämnena avhandlades utifrån de specifika platserna som de olika kommunerna är. Diskussion och genomgång av faktiska projekt togs upp och tittades på specifikt. Sådana områden var t.ex. Noras nya busstation, Lindesbergs brygga med lusthus, promenadstråk längs vatten och exempel på kyrkogårdar var något av det som diskuterades kring. Projektmål 3. Varje deltagande kommun omarbetar/utarbetar långsiktiga program/beslutsunderlag för investering i kommunala gatubelysningsanläggningar. Projektmål 4. Tillgängliga investeringsmedel under projektperioden används så effektivt som möjligt. Alla deltagande kommuner har planer att göra åtgärder med kommuners gatubelysningar, även de två kommuner (Askersund och Degerfors) som inte var aktiva i projektet. I nedanstående tabell redovisas vad kommunerna har genomfört eller planerat att genomföra med påverkan av projektet, helt eller delvis. Besluten om att investera har i de flesta fallen tagits redan innan projektets start men projektet har delvis kunnat påverka val av utrustning. Kommun Planerat eller befintligt belysningsprogram för något område Upphandlingsunderlag Investeringar Åtgärder, genomförda och planerade Askersund Byte av 1440 kvicksilverarmaturer till metallhalogen sedan Ytterligare 400 Hg-armaturer till metallhalogen efter semestrarna. Degerfors Byte av samtliga kvicksilverarmaturer på 125 W till högtrycksnatrium 50W. Hallsberg Ett nytt villaområde med ca 15 LED-armaturer. Bytt ut ca 1000 Hg-armaturer på 70 W till 50 W högtrycksnatrium Idag skulle man investerat i ett annat alternativ. Hällefors Se bilaga 3 och milj. kr/år för kommunerna tillsammans milj.kr. 1050st kvicksilverarmaturer utbytta till NaH 50W vilket är en ljuskälla med lång livslängd. 1000st NaH ljuskällor med normal livslängd utbytta till NaHljuskällor med lång livslängd. Säkrat ner. Inventering pågår. 13

14 Ljusnarsberg Se bilaga 3 och st kvicksilverarmaturer utbytta till NaH50W ljuskälla med lång livslängd. 500st NaH-ljuskällor med normal livslängd utbytta till NaHljuskällor med lång livslängd. Säkrat ner. Inventering pågår. Lindesberg Se bilaga 3 och st kvicksilverarmaturer utbytta till NaH 50W ljuskälla med lång livslängd. 1000st NaH-ljuskällor med normal livslängd utbytta till NaHljuskällor med lång livslängd. Säkrat ner. Inventering pågår. Nora Se bilaga 3 och st kvicksilverarmaturer utbytta till NaH50W ljuskälla med lång livslängd. 1000st NaH-ljuskällor med normal livslängd utbytta till NaHljuskällor med lång livslängd. Säkrat ner. Inventering pågår. Karlskoga Se bilaga 5. Byte av styrsystem Ny skylift. Upprättande av egen belysningsavdelning Dokumentation av all belysning, placering, typ felanmälan etc. Översyn av icke nödvändig belysning samt nedplockning av dessa. Byte från kvicksilver till metallhalogen. Test och utvärdering av olika LED-armaturer. Uppsättning av nya LED-armaturer i några utvalda områden. Ljusbegrepps- och ljusdesignprojekt. Planerade Fortsätta utbytet av kvicksilverarmaturer Ljusdesigna parker och viktiga stråk i centrum. 14

15 Öka andelen LED-armaturer. Testa nedsläckning/styrning vissa tider på dygnet. Kumla Se bilaga st 125 W Hg-armaturer bytts ut till högtrycksnatrium 50 W eller 70 W i villaområden. 140 st gamla kvicksilverlysrörsarmaturer har bytts ut mot 70 W högtrycksnatrium, genomfartsgator. 83 st metallhalogen runt torget med effekt på 2x50W, tidigare 125W kvicksilver. Planerade Byta ut 300 Hg-armaturer under Ett modernt tänd- och släcksystem Laxå 2014 har 1000 kvicksilverarmaturer bytts ut till metallhalogen. Arbetet löper tills allting är utbytt. Lekeberg Örebro Pågår. Ny upphandling med nytt underlag på gång Bytt ut 1050 st kvicksilverarmaturer till 1025 st keramisk metallhalogen 35 W och 25 st LED-armaturer på 35 W. Har bytt armaturer till metallhalogen vid cykelvägar och till högtrycksnatrium vid bilvägar. Nytt styrsystem från Abelko. Nattsänkning av vissa stråk, t.ex. lekplatser mm. Utbyte av kvicksilverarmaturer till LED. Planerade och pågående All ny exploatering sker med LED. Uppdatera säkerheten vid korsningar. Städa bort ljusföroreningar. Förbättring av ljus i tunnlar och utanför, trygghet i samarbete med BRÅ. Uppmärkning av stolpar pågår. Armaturer etc. 15

16 Effektmål Tabellen nedan visar statistiken över kommuners energianvändning för gatubelysning och antalet ljuspunkter. Vissa kommuner har haft svårt att få fram de exakta statistikuppgifterna t.ex. på grund av att inventeringarna av ljuspunkterna inte är färdigställda. Kommun , MWh/å r 2013, MWh Bespari ng, MWh/år Ljuspun kter 2008/ 2009 Ljuspunk ter 2013 Energian vändning per ljuspunkt 2009, kwh Energianvä ndning per ljuspunkt 2013, kwh Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors * Ljusnarsber g * Lindesberg Nora Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Örebro Totalt Minskning per ljuspunkt, % *Totalt 3500 ljuspunkter i Hällefors och Ljusnarsberg. Fördelningen är uppskattad. Statistiken visar att energiförbrukning har minskat med 2,84 GWh i länets kommuner under perioden 2009 och Projektets effektmål var att kommunerna sparar minst 3 GWh el gatubelysningen till 2014 i förhållande till 2009 års nivå. Framför allt i de växande kommunerna har antalet ljuspunkter ökat under tiden som gör att projekts måluppföljning med total besparing av el kan bli något missvisande. Energianvändningen per ljuspunkt har dock minskat mellan 6 och 57 procent. Investeringen i kommunen med den lägsta besparingen gjordes redan 2009 och då valdes högtrycksnatrium som alternativ till kvicksilver. Idag skulle valet vara annorlunda på grund av den snabba teknikutvecklingen och i och med skulle energibesparingen blivit större. Statistiken är för en viss del uppskattad av kommunerna eftersom exakta värden inte har varit tillgängliga. 16

17 Ljuskvaliten och personsäkerheten har förbättrats i kommunerna med flera ljuspunkter på strategiska platser som vid övergångsställen som i sin tur har också lett till ökad energiförbrukningen. Alla länets kommuner har gjort förbättrande åtgärder på sin gatubelysning under perioden Kvicksilverarmaturerna har bytts ut till miljövänligare och energieffektivare metallhalogen, LED eller högtrycksnatrium. ERFARENHETSUTBYTE Generella idéer och tankar om förbättring av gatu-, cykelvägs- och gångvägsbelysningen Skyltbelysning lyser upp hela affärsgatan, annan belysning kan vara onödig. Avtal med butiksägaren om att ha på den, eventuellt med ekonomisk ersättning. Garantiavtal ang. byte av trasiga lampor som har lovats lång livslängd. Stolpar på fastighetsägarens tomt: bättre snöröjningsutrymme och minskade snöröjningsskador på stolparna. Man kan minska antalet ljuspunkter framför allt när ny belysning installeras. Man kan minska effekterna och till och med släcka helt. Viktigt med en bra dialog med brukarna. Oftast finns det förståelse för åtgärderna. Andra lösningar, insyn, skuggor, träd, ljusare omgivning etc. Viktigt att se till exempelvis att träden inte har vuxit över armaturerna, lampor i oröjda träd gör ingen nytta. Släck- och tändtider, behovsstyrd belysning. Tekniska utryck, nyckeltal, t.ex. lm/w, % ljus/effekt som lämnar armaturen och når avsedd yta m.m. Närvarostyrningen på cykelvägar måste reagera tillräckligt snabbt med tanke på snabba cyklister. Bra med ett enkelt system för brukarna att göra en felanmälan. Kommunen/driftansvariga åker och kontrollerar belysningen efter att ha fått denna. På kulturmärkta områden kan vara svårt med LED eftersom den ofta ha för vitt ljus. Lågenergilampor är fortfarande ett alternativ i dessa områden. Enskilda kommentarer från kommunerna Kumla. LED framöver. Ångrar högtrycksnatrium i villaområdet. Omätt ljus, har inte riktigt koll. Kommunen har blivit en bättre beställare, som har lett till att entreprenören har blivit bättre leverantör. Karlskoga satsar speciellt på kvaliten på ljuset som innebär att man tänker på färgtemperaturen (K) och ljusflödet (lumen) som kvalitetsparametrar. När är det lämpligt att börja investera i LED? En snabb teknikutveckling väcker mycket frågor kring detta. Hur förändras ljuskvalitén, hur länge håller drivdonen? 17

18 Pär Nilsson från Karlskoga Energi och miljö förklarar en installation till de andra i nätverket. UTVÄRDERING När projektaktiviteterna var genomförda fick gatubelysningsansvariga svara på en enkät som studerade vilken nytta de hade fått av insatsen, både vad gäller nätverket, fortbildning och de individuella konsulttimmarna som erbjöds, se bilaga 7. Några allmänna kommentarer var att det var bra och nyttigt att tillsammans i länet skapa kontakter och erfarenhetsutbyte. Kunskaperna har ökat hos många med hjälp av föreläsningarna och man vet till exempel bättre nu hur man kan ställa krav på entreprenörerna. 18

19 AVVIKELSER Projektet genomfördes enligt planen utan några större avvikelser eller förändringar i projektplan. Projektet kunde startas lite senare än vad det var planerat från början men detta påverkade inte genomförandet. Askersunds kommun hade planerat att vara med i projektet från början men kunde inte detta p.g.a. en föräldraledighet och tvingande prioriteringar till annat. Degerfors kommun har inte varit aktiv i nätverket eftersom de sköter gatubelysningsfrågorna på konsultbasis. De andra kommunerna som hade avsikt att vara med från början har deltagit, dessutom har några kommuner anslutit efteråt. Totalt sett var tio av länets tolv kommuner med i nätverket. De flesta träffarna hade planerats från början som 3-4 timmars träffar, genomförandet blev dock för det mesta som 5-6 timmars aktiviteter. Tidsåtgången har varit mer omfattande vad det var planerat från början. Denna tidsökning kan ses dock som extra resurs för kommunerna i deras arbete. Örebro för Energikontoret Regionförbundet Örebro Päivi Lehtikangas projektledare 19

20 Bilaga 1 Funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning Ett förslag till Örebro kommun för upphandling av driften av gatubelysning 0 Allmänt Omfattning Entreprenaden avser arbete med och ansvaret för drift och underhåll av gatubelysning på allmän mark som gator, vägar, GC-vägar, parker, torg, gång- och cykeltunnlar, parker, broar och busshållplatser inom Örebro kommun. Entreprenaden omfattar xxxx ljuspunkter i Örebro kommun. Entreprenören skall utföra de åtgärder som krävs för att upprätthålla föreskriven funktion och standard för gatubelysningen. I entreprenaden skall kontinuerlig tillsyn ske med sådan omfattning och prioritering att fel och brister som innebär el- och trafiksäkerhetsrisker samt förlorad trygghetsupplevelse snarast upptäcks och åtgärdas. Entreprenörens ansvar börjar efter inkommande servisledning i belysningscentralen och gäller därefter belysningsanläggningens alla delar. Örebros kommun äger belysningscentraler som finns inne i nätägarens nätstationer. Tänd- och släckfunktioner erhålls av nätägaren, varför entreprenören är skyldig att teckna avtal med denne angående tillträda till belysningscentral och tändning av belysning dagtid samt drift och felavhjälpning av densamma. Ersättning För entreprenaden utgår dels en fast ersättning per år för drift och skötsel av gatubelysningsanläggningarna, dels utgår ersättning enligt gällande à-prislista. Kompetens Entreprenören samt av entreprenören anlitad personal skall ha sådan kunskap och sådan kännedom om förekommande arbeten att entreprenören kan från elsäkerhetssynpunkt betryggande sätt kan utföra sina åtaganden. Entreprenören skall inneha allmän behörighet enligt starkströmsförordningen. Entreprenörens montörer skall ha genomgått och inneha erforderliga kunskaper om gällande elsäkerhetsanvisningar. 20

21 Entreprenören ska ha sådan kunskap att de kan projektera belysning enligt VGU och andra gällande standarder och rekommendationer för utomhusbelysning. Definitioner Med uttrycket upptäckt eller anmälan avses egen upptäckt eller anmälan från beställare, allmänhet, räddningstjänst eller annan part. Ansvar Det är driftentreprenörens ansvar att se till att gällande regler, lagar och förordningar följs. Uttjänt material skall lämnas för återvinning eller destruktion enligt gällande miljöföreskrifter. Dokumentation på detta skall kunna uppvisas. Anläggningsansvar gällande elsäkerhet ligger på entreprenören. Bilagor Bilaga 1. Entreprenadsområdets avgränsning framgår av bifogad översiktskarta. Bilaga 2. À-prislista Bilaga

22 1 Gatubelysning Gatubelysningsanläggningen skall skötas på sådant sätt att avsedd funktion och elsäkerhet alltid upprätthålls. Örebros kommun äger gatubelysningsnätet inom entreprenadområdet. Vid andra entreprenader/arbeten är det endast driftentreprenören som får göra in- och urkopplingar i anläggningen. 1.1 Löpande underhåll Det löpande underhållet skall utföras till en nivå att släckningsgraden uppgår till högst 5% beräknat som medelvärde på samtliga i entreprenadens ingående lampor. Tillsyn utförs 1 gång per år och skall utföras under följande period: augusti-oktober. På sista arbetsdagen under periodens sista månad skall tillsynen vara klar. Åtgärder vid tillsyn Byte av samtliga släckta lampor. Byte av defekta armaturer, glas, kupor eller del. Omklamring av lyktledningar och bärlinor. Fastsättning av servis- och tillsatslådor som har lossnat på grund av andra orsaker än åverkan eller trafikskada. Rengöring av glas, kupor och armaturer i samband med lampbyten. Riktning av stolpar som kan utgöra trafikfara. För att upprätta anläggningens kvalitet måste materialinköp ske i samråd med beställaren. Belysningsprinciper framgår av Örebro kommuns belysningsprogram som tillhandahålls av beställare. Val av armaturer ska ske i samråd med beställaren. Produkter ersätts enligt á-prislista. Iakttagelser om anläggningens status skall rapporteras till beställaren i de fall som anläggningens funktion eller säkerhet som kan komma att påverkas. 1.2 Felavhjälpning och fellokalisering Felavhjälpning sker normalt under vardagar mellan kl Inställelsetid för åtgärd med krav på omedelbar åtgärdande skall vara högst en timma. Entreprenörens jourverksamhet skall vara så organiserad att information om den stationära belysningens status kan mottas hela dygnet samt att vissa fel kan avhjälpas på icke ordinär arbetstid. Felavhjälpning mellan tillsynstillfällena prioriteras enligt följande: Om flera krav gäller skall det strängaste kravet gälla. Åtgärd inom 24h: Fel som utgör fara för trafiksäkerheten eller elektriska personsäkerheten. Elsäkring ska ske inom 60 minuter. Omfattande lampbortfall. (t.ex. gruppfel eller funktionsoduglig belysningscentral.) Bortforsling av trafikskadade anläggningsdelar. 22

23 Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats eller trappa. Åtgärd inom 5 arbetsdagar: Utbyte av trafikskadad anläggningsdel. Släckt lampa i tunnel. Prioriterat GC-vägnät, cykelstråk enligt cykelkartan, 5 dagar. (karta bifogas ) Prioriterat vägnät (karta bifogas ) Åtgärd inom 10 arbetsdagar: Släckt lampa inom centralorten (karta bifogas ) Åtgärd inom 20 arbetsdagar: Släckt lampa och övriga fel. 1.3 Seriebyte av ljuskällor Genomförande av seriebyte av ljuskällor ingår i entreprenaden. Seriebyte innebär att samtliga ljuskällor byts inom ett område efter visst antal brinntimmar och skall utföras under tiden majseptember angivet år. Lampbyten sker enligt karta för respektive område. I samband med seriebyte skall även kontroll av armatur samt rengöring av kupa/glas utföras. Vid byte av ljuskälla i linhängd armatur ska både armaturens upphängning och linans fastsättning kontrolleras. Högtrycksnatriumlampor bytes vart 4e år (20000h). Metallhalogenlampor bytes vart tredje år(12000h). Lysrör bytes vart tredje år (12000h). LED bytes när ljusnedgången är 30% Kontroll av under dagen ersatta ljuskällor skall ske före arbetsdagens slut. Vid seriebyte skall enbart ljuskällor av hög kvalitet användas. Ljuskällorna väljs i samråd med beställaren. Funktion på seriebytt ljuskälla ska kontrolleras av entreprenören efter ca 200 brinntimmar. Felaktiga ljuskällor ska då bytas (s.k. garantibesiktning). Beställaren tillhandahåller till antagen entreprenör underlag för vilka lampor som årligen skall bytas. I seriebyten ingår material såsom ljuskällor och eventuellt trasiga linser, glas eller kupor. 1.4 Märkning Nya armaturer skall märkas med standardiserad etikett avseende ljuskälla. Etiketten placeras väl synlig från marken i färdriktningen. 1.5 Trafikskador Det åligger entreprenören att administrera trafikskador enligt beställarens anvisningar. Entreprenören skall efter upptäckt eller anmälan åtgärda samtliga skador, förorsakade av känt fordon, på de anläggningar och anordningar som entreprenaden omfattar. Skada skall efter anmälan omgående märkas ut. Om skadevållaren är okänd skall polisanmälan göras av entreprenören. 23

24 Skada Skada ska, av entreprenören, utan dröjsmål dokumenteras med fotografier och beskrivande text. Handläggning av skadan sker med hjälp av trafikskadeförsäkringsföreningens blankett. Ifylld blankett med fakturakopia innehållandes materialspecifikation med á pris samt foto skickas till beställaren. Entreprenören åtgärdar skadan och fakturerar beställaren. Entreprenören skall föra ett register över uppkomna skada där typ av skada, plats och tidpunkt för åtgärd framgår. Redovisas för beställare. Skada förorsakad av känd vållare Handläggs på samma sätt som skada förorsakad av okänt fordon men kostnader debiteras fordonsägare och försäkringsbolag. 1.6 Felanmälan och klagomål etc. Entreprenören skall under ordinarie arbetstid (telefontid 8-17) finnas tillgänglig per telefon för mottagande av felanmälan, klagomål, förfrågningar etc. som rör gatubelysningen inom entreprenadområdet. Felanmälan, klagomål, förfrågningar etc. som riktas till entreprenören och som är direkt kopplade till verksamhet som omfattas av entreprenaden handläggs direkt av entreprenören. Felanmälan, klagomål, förfrågningar etc. som riktas till entreprenören, men åligger annan ansvarig, hänvisas eller vidarebefordras utan dröjsmål av entreprenören till denne för handläggning. Felanmälan, klagomål, förfrågningar etc. som riktas till beställaren, men som åligger entreprenören, hänvisar eller vidarebefordrar beställaren utan dröjsmål till entreprenören för handläggning. Entreprenören skall föra ett register över inkomna felanmälningar, klagomål och förfrågningar där typ av ärende, tidpunkt, plats och anmälare framgår. 24

25 1.7 Jour och beredskap Entreprenören skall alltid kunna sköta akut underhåll enligt följande: Kunna motta felanmälningar etc. Rutiner, se punkt 1.6. Bedöma om felet är av sådan art att felavhjälpning erfordras omedelbart eller kan avhjälpas under ordinarie arbetstid. Byte av säkring i utgående grupper i belysningscentral. Undanröjning av påkörda stolpar, nedfallna eller skadade bärlinesystem. Isolering och vid behov provisorisk skarvning av skadade kablar och ledningar. Följa polisens direktiv. Inställelse senast inom 60 minuter. Elsäkring inom 20 minuter Instruktion beredskap Allmänt Fel som utgör direkt fara för trafiksäkerheten eller elektriska personsäkerheten åtgärdas omedelbart. Enklare fel åtgärdas. Lampbortfall Lampbortfall fler än två lampor i rad, gruppfel eller fel på belysningscentral åtgärdas omedelbart. Centralt styrsystem Vid fel skall anmälan omedelbart ske till driftcentralen, nätägaren. Bärlinor Bärlinor som har rasat eller skadats åtgärdas omedelbart. Stolpar Skadade stolpar där fara för trafikanter eller elfara föreligger åtgärdas omedelbart. Lucka När lucka är lös, saknas eller att ledningar hänger utanför lucköppning sker åtgärd omedelbart. Övriga fel Fel som ej kan härledas till ovanstående typer åtgärdas efter samråd med beställare. 1.8 Anläggning under mark Entreprenören utför arbete med schaktskador eller annan typ av skador på belysningsanläggningen samt handlägger rutiner kring krav på ersättning från den som vållat skadan. Grävansökan med mera skall ske enligt inom kommunens gängse regler. Kabelfelsmätning, kabelfelsreparationer inkl. schakt, (friläggning, reparation, återställande av mark till ursprungligt skick) utförs inom 10 arbetsdagar. Skador förorsakade av motordrivet fordon åtgärdas enligt avsnitt 1.5. Kan funktion uppnås behöver ej åtgärd utföras under period med tjälad mark. Vid kabelfel på grund av dålig kabel utförs åtgärd efter samråd med beställaren. 25

26 Utbyte av stolpfundament sker efter separat beställning utöver fundament enligt 1.5 Trafikskador. Produkter ersätts enligt á prislista. Återställning av hårdgjord yta sker med av kommunen anlitad entreprenör. I entreprenadens fasta årliga kostnad skall det ingå 50 st kabelfel/kontraktsår. Antalet justeras efter verkligt antal (plus eller minus) kabelfel efter varje kontraktsår enligt à-prislistans pris för kabelfel. 1.9 Anläggning ovan mark Vid fel på friledning elsäkras anläggningen, temporär omkoppling får ske, efter lagning skall omkoppling återställas. Utbyte av stolpar sker efter separat beställning utöver stolpar enligt 1.5 Trafikskador. Stolpar skall motsvara den demonterade stolpen avseende klassning, material, form, färg och ROT-skydd. Stolpriktning sker under seriebyte. Redovisas även på á-prislista. Stolpar med LED-armatur riktas i enlighet med seriebyte för högtrycksnatrium Vandalisering- och stormskador m.m Entreprenör utför reparation av belysningsanläggning som har vandaliserats eller på annat sätt satts ur funktion. Arbetet beställs enligt särskild à-prislista. Vandalisering hanteras lika 1.5 Trafikskador Julbelysning Vad ska ingå här? Uppsättning, nedtagning, underhåll, nyinköp, projektering? 1.12 Trafikljus Vad ska ingå här? Underhållet innefattar trafiksignaler Projektering Projekteringsunderlag ska vid beställning kunna tillhandahållas av entreprenören Övriga åtgärder Utsättning av befintliga kablar utföres av driftentreprenör på beställares anmodan. Entreprenören skall informera beställaren i förekommande fall vid förändringsarbeten på anläggningen som kan påverka kartverken. Att kontinuerligt till beställaren lämna förslag på åtgärder, vilka inte omfattas av entreprenaden men som syftar till att förbättra eller vidmakthålla anläggningarnas funktion och kondition. 26

27 Dessa skall utgöra underlag för beställarens totala objektplanering och redovisas på byggmöten (fem stycken per år). Underlag för relationsritningar och dokumentation av nyanläggningar och förbättringsarbeten utförs av entreprenören och redovisas för beställaren. Röjning av vegetation, som stör arbete och ljusverkan, utförs av kommunens egen organisation. Upptäckta fel och brister anmäls till beställare. FÖRTECKNING ÖVER ORTER MED GATUBELYSNING ARMATURFÖRTECKNING ÖVRIGT 27

28 Bilaga 2. Beslutsunderlag till Hallsbergs och Kumla kommun/johan Röklander, WSP Olika ljuskällor Typ av ljuskälla Ca pris kr/st (revidera) Livslängd, tim Lm/W Timmar 10% bortfall Timmar 20% ljusnedgång Kvicksilver 60 Högtrycksnatrium Metallhallogen White son Kompaktlysrör LED 2000 och uppåt = Medellivslängd 2 = Service life Armatur Antalet armaturtyper bör hållas nere samtidigt som en användning av nya armaturer måste vara möjlig då det inom branschen sker en stor teknikutveckling. Även optik och gestaltningsteorier förnyas. Det kommer nyare forskning om trygghet och försköning av stadsmiljö. Detta bidrar till att det måste finnas utrymme för provanläggningar och utvecklingsområden som går utanför ramarna i programmet. Dessa ska dock starkt motiveras och noggrant utvärderas. För att undvika ljusföroreningar, bländning och optimera var ljuset används rekommenderas att man ofta använder sig av planglasarmaturer. Planglas innebär att armaturen är helt avbländad för att undvika oönskad ljusspridning. Detta är något som ska eftersträvas då armaturer planeras för stadsmiljö. Ingen armatur som används på väg, gc stråk eller gata ska ha mer max fem procent av totala ljusflödet över 90 (över horisontalplan). I parker, och speciella områden kan större spridningsvinklar få förekomma. Nedan ett exempel på en lathunds utformning för val av olika ljuskällor i olika gatumiljöer. 28

29 I vissa fall kan det vara motiverat att ta fram speciella gestaltningsprogram för större, väl definierade områden. Där kan de armaturval som anges ovan frångås om speciella skäl anges och motiveras. I varje projektering av belysning ska möjligheten till styrning av ljuset utredas och värderas. Då en belysningsanläggnings största kostnad i längden blir driften är det av högsta prioritet att om möjligt sänka denna kostnad. Det kan röra sig om enkla system som nattsänkning inom ett område till komplexa system med närvarokännare och olika dämpningsteg. I allra möjligaste mån ska s.k. varannan-stolpe-släckning undvikas. Redovisning i projekten ska visa om det är ekonomiskt lönsamt med styrsystem. Man ska även ta hänsyn till trygghetsaspekten och säkerhet i utvärderingen. Ljuspunktshöjd För att skapa en hierarkisk ordning av stadens ljus är ljuspunktshöjden, d.v.s. den höjd på vilken armaturen är placerad, viktig. En lägre satt ljuspunkt skapar en mer intim känsla och de högt sittande armaturerna sprider ljuset över ett större område. De lågt sittande ljusarmaturerna ska användas i de mer privata områdena som entrégator och villagator. Det handlar om armaturer som sitter på låga gatubelysningsstolpar på lokalgator och som har en höjd på ca 4,5-6 meter. Man ska eftersträva att stolpar inte blir högre än den omkringliggande bebyggelsen. De lågt sittande ljuspunkterna kan också användas på torg och gågator för att skapa atmosfär och identitet åt en plats och för att öka trivseln för de som flanerar och vistas i staden på kvällar och nätter. Dessutom kan det kompletteras med pollare, markinfällda armaturer m.m. för att bidra till rumsutformningen och skapa trygghet och försköning av staden. Områden med mer trafik och högre genomströmning ska belysas från en högre punkt, där ljuset sprids över ett större område. Detta inte minst för att öka säkerheten i trafiken. Den högt placerade belysningen måste vara väl avskärmad för att inte sprida ljuset för mycket vid sidan om det som är tänkt ska belysas. Stolphöjder på vägar är mellan 8 och 12 meter. Synkronisera stolphöjden om möjligt vid den omkringliggande bebyggelsen. 29

30 Färgtemperatur(ljusfärg) En viktig aspekt i belysningen är ljuskällans förmåga att återge färger och då använts ofta Ra-värde som referens. Dagsljus har ett Ra-värde på 100, vilket innebär att ljuset återger alla färger optimalt. Detsamma brukar anges för den numera utfasade glödlampan. På de flesta ställen i kommunen exempelvis på vägar, vissa gator och en del mindre prioriterade område räcker ett krav på Ra65. För vissa områden ska färgåtergivningsgraden vara högre, upp mot ca Ra 80. Sådana områden är bland annat stadens torg och de mest frekventa affärsstråken, vissa prioriterade parker, viktiga gång- och cykelvägar och viktiga centrala gator. Färgat ljus All ljusdesign ska göras med hänsyn till att platsens naturliga färger lyfts fram i så stor utsträckning det är möjligt och endast i undantagsfall ska vi använda färgat ljus. Man ska alltid vara försiktigt med för snabba färgväxlingar och alltid undvika blinkande ljus. En alltför stor färgvariation tenderar att ge ett intryck av nöjesfält och kan ge en orolig ljusmiljö för trafikanter. Energieffektivitet 30

31 I en gammal belysningsanläggning utgörs den årliga kostnaden i huvudsak av el- och underhållskostnader. Med en ny anläggning kan man sänka elkostnaden drastiskt, dessutom kan vinster vad gäller underhåll också bidra till bättre ekonomi. Motsvarande belopp kan användas för att betala ränta och amortering på investeringen och när anläggningen är avskriven sjunker den totala årliga kostnaden. Underhåll - tillsyn Alla belysningsanläggningar kräver ett regelbundet underhåll för att de ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det bästa sättet att försäkra sig om ett bra underhåll är att upprätta en underhållsplan för de olika typer av belysningsanläggningar som man har. Ljuset i en belysningsanläggning förändras successivt och det tar lång tid innan ögat märket det. Försämringen av belysningen beror framförallt på att armaturer, ljuskällor med mera blir smutsiga men även ljusnedgång i ljuskällan över tid. Därför bör kontroll av den totala belysningsfunktionen ingå som ett regelbundet moment i underhållsplanen. Man kan byta lampor på två sätt, antingen som ett styckbyte eller gruppbyte. Utan en genomtänkt och väl fungerande underhållsplan kan alltså en god ljusmiljö snabbt bli dålig. Det kan i sin tur inverka negativt på till exempel trivsel, säkerhet och ljusets funktion som i förlängningen även ökar andra kostnader än lampkostnaden. Överlag bör gruppbyten vara den rådande underhållsplanen i kommunen p.g.a. en bättre ekonomi. På alla orter finns det oftast platser som kräver en ökad tillsyn och det räcker inte med allmänhetens vakande öga. Med tanke på sådana platser ska det i driftsentreprenaden läggas in en ökad tillsyn t.ex. enligt följande: tillsyn sker 1 gång/varannan vecka där de fel som upptäcks ska vara åtgärdade inom högst 3 arbetsdagar. En karta över sådana områden bifogas i belysningsstrategin. Checklista Checklistan är en avstämning inför projektering av ny belysning för att skapa en tydligare målbild för den aktuella belysningsåtgärden. Genom att ställa frågorna i checklistan och diskutera dem inom kommunen och med externa konsulter, kan ett resultat som uppfyller önskemålen för den specifika platsen lättare uppnås samtidigt som helheten blir mer sammansatt och krockarna mot omgivning förhoppningsvis minskar. Platsen Vad är det för plats, vad har den för funktion och karaktär? Hur används den och av vilka? Är det en plats som ska särskilja sig från staden i övrigt eller ska den smälta in? Hur fungerar platsen idag, vilka kvaliteter och brister finns? Vilken belysning finns runt omkring? Hur förändrar sig platsen och hur förändrar sig omgivningen? 31

32 Ljussättningens syfte Varför ska det ljussättas? Vad vill man uppnå? Vem är belysningen till för? Gångare, trafikanter m.m. När ska det lysa, när ska det vara släkt? Vilka risker finns? T.ex. bländning, förstörd utsikt, störande ljus in i byggnader genom fönster, risk för skadegörelse, risk för vilseledande ljus och så vidare. Speciella hänsyn Finns speciella hänsyn? Som t.ex. att miljön är kulturhistoriskt känslig, bärverk på plats kan störa verksamhet eller att platsen har stora krav på ett säkert funktionsljus? Anpassning till omgivningen Hur kommer den nya ljussättningen att fungera med omgivningens befintliga belysning? Är belysningsnivån, riktningar och det fokus den belysta platsen får rimlig i förhållande till omgivningens ljusnivåer? Hur förhåller sig ljusfärger till närliggande områden? Kan man förbättra eller anpassa befintlig belysning samtidigt? Kanske samordna den nya ljussättningen med armaturbyte på platser runt omkring om det ändå ska göras förr eller senare? Teknik Ska belysningen vara omärkbar eller ska det synas att den finns? Kommer armaturerna att vara framträdande i dagsljus? Vilka krav på ljusfärg och färgåtergivning finns? Bärverkets utformning samt färg på bärverk och armatur? Styrning, ska det finnas speciell styrning och hur ska den fungera? Ekonomi Hur ofta och länge kommer belysningen att vara tänd? Vilka krav på installationskostnader respektive driftsekonomi finns? Vilket serviceintervall är rimligt? Vid projektering ska alla belysningsanläggningar redovisas med sin totala energiåtgång, en LCC ska upprättas för redovisning av kostnader för energi, drift och underhåll. Vid belysningsprojektering ska även den verkliga energianvändningen redovisas och inte enbart den installerade. Det är först när anläggningen använt, när den påverkas av styrsystem och utnyttjandetid när man vet den verkliga energiåtgången över tid. 32

33 TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH KRAV För upphandling av gatuarmaturer och ljuskällor Allmänt Stolparmatur för gatubelysning i staden: Armaturen ska vara en väl utvecklad och utformad produkt både tekniskt och estetiskt. Den ska inte vara av typen s.k. koffertarmatur. Då armaturen ska sitta i miljöer från skilda tidsepoker och på olika typer av stolpar (olika höjder, med och utan armar) är det viktigt att den har ett formspråk som passar in i flertalet miljöer. Armaturen och dess elektriska komponenter ska vara CE-märkta Armaturen ska uppfylla kraven enligt SS-EN Förkopplingsdon för Högtrycksnatrium och Metallhalogen ska uppfylla kraven enligt SS-EN och SS-EN Önskvärt är att armaturen finns med flera olika ljusspridningar och effekter för att kunna använda samma armatur på flera platser och för flera ändamål. Stolparmatur för vägar utanför stadsmiljö: Armaturen ska vara en välutvecklad och utformad produkt tekniskt och ska kunna underhållas utan verktyg. Hålla hög prestanda visuellt, bidra till trafiksäkerheten och får absolut inte blända. Armaturen och dess elektriska komponenter ska vara CE-märkta Armaturen ska uppfylla kraven enligt SS-EN Förkopplingsdon för Högtrycksnatrium och Metallhalogen ska uppfylla kraven enligt SS-EN och SS-EN Lämpligt är att armatur är satt i produktion under de senaste fem åren Minst 10 års garanti på armaturhus är ett krav för väg- och gatuarmaturer Material armaturhus: Armaturhus ska vara utfört i gjuten aluminium Alla metalldetaljer ska vara syrafasta Detaljer utomhus ska vara utförda i korrosionsskyddat material Packningar ska vara åldersbeständiga och får inte missfärga Färgen ska anpassas till ortens eventuella färgprofil. Fästanordning: Flexibel fästanordning för rak stolpe och stolpe med arm i olika lutning Inom stadskärnan ska linspänn undvikas i möjligaste mån För armatur i staden är lämpligt att det finns varianter för väggfäste av samma typ av armatur Kupa: Stolparmaturer eller på linspänn, inom staden ska ha härdat glas. 33

34 För stolpar utanför stadsmiljö tillåts även ha kupa av UV-stabiliserad polykarbonat Optik: Om reflektor finns ska den vara hel reflektor i aluminium Möjlighet att justera reflektor alt. lamphållare för optimerande av ljusfördelning Linser skall vara i UV och IR skyddat material Lamphållare: Lamphållare ska vara i keramiskt material (gäller ej LED) Förkopplingsdon / drivdon: Donen ska vara av kända fabrikat, fabrikat ska anges Brumljud från driftdon får inte uppfattas en meter från donet Faskompensering får ej understiga cos fi=0,9 Tänddon: Tändning av urladdningslampor ska ha brytfunktion Kapslingsklass: IP 66 på lamphus och minst IP 54 på övriga delar. Tillverkaren ska kunna uppvisa testcertifikat på att armaturen genomgått provning hos en ackrediterad provningsanstalt Underhåll: Underhåll ska enkelt kunna utföras utan att verktyg krävs. Driftdon ska enkelt kunna bytas ut Ljuskällan ska enkelt kunna bytas ut Reservdelar: Reservdelar ska tillhandahållas av fabrikanten 20 år från och med leveransdag Övrigt: Vid inköp ska produktblad för armaturen bifogas. Följande ska framgå: Armaturens namn/typ E-nummer Olackerad/lackerad enligt RAL Polärdiagram över ljusfördelningen IP-klass 34

35 Skyddsklass Beräkning på belysningsstyrka. 30 meter mellan stolparna (ange ljuspunktshöjd, verkningsgrad, ljusflöde, beräkningsrastrets mått) Mått och vikt Material i armaturen Driftdons egenskaper samt förväntad livslängd samt bortfall på förkopplingsdon / drivdon Fäste Hur underhåll sker Reflektor / linser, och om samt hur man kan reglerar ljusbilden Möjlighet till lutning Möjlighet till styrning av ljusflöde Angivande av referensanläggning och kontaktperson Återvinning av armatur För LED gäller även redovisning av följande uppgifter: Fabrikat på LED-modulen, ska vara spårbara tillbaka till tillverkaren Effekt (W) Total effektivitet angett i lm/w för driftvarm armatur Avsedd omgivningstemperatur t a Kan drivdon bytas vid bortfall Kan LED-modul eller enskilda LED bytas vid bortfall Högsta resp. lägsta armaturspänning (V) Bortfall i % vid vägbelysningsdrift efter 8000, resp timmar Service life, redovisat L 70 X timmar Ra-index eller CRI Färgtemperatur (K) Toleransen (bin-tal) max och min +- Ljusflöde efter 100 timmar, timmar och timmar (lm) Garanti på dioderna minst timmar eller 5 år. Leverantören skall garantera att man kan få samma ljusfärg och samma ljusmässiga prestanda på dioderna vid framtida inköp. För metallhalogen eller högtrycksnatrium gäller även redovisning av följande uppgifter: Ljuskällorna ska vara märkta för spårbarhet tillbaka till tillverkaren. Vid inköp, ljuskällorna får vara högst ett år gamla enligt fabrikantmärkning Vid eventuell beställning ska kodnyckel bifogas Fabrikat E-nummer Effekt (W) och total effektivitet drivdon + lampa angett i lm/w Högsta resp. lägsta armaturspänning (V) Ljusflöde (lm) Bortfall i % vid vägbelysningsdrift efter 8000, resp timmar Förväntad livslängd (timmar) Ra-index eller CRI Färgtemperatur (K) Ljusflöde efter 100 timmar, timmar och timmar (lm) 35

36 Belysningsplaneringens mål: Belysningsplaneringens mål Skapa närhet och identitet i stadsrummet Öka orienterbarheten och överskådligheten Hur? Tydliggör rummens funktion, material samt färger Identitetsskapande belysning Belysa fonder, landmärken och använd vertikala ytor. Kontinuerliga ljuspunkter som anger riktningar. Undvik solitärer, enstaka punkter mitt i mörkret. Tydliggör ansvarsförhållanden, privat och offentligt rum Använd armaturer som i formspråk skiljer på privat och offentligt. Betona gränser mellan de olika rummen Minska risken för skadegörelse Välj vandalsäkra armaturer. Se över placeringar som kan inbjuda till vandalism. Ha regelbundet underhåll och reparation. 36

37 Bilaga Bergslagens kommunalteknik Innehar driftansvar på kommunala gatubelysningsanläggningar inom Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun. Nulägesanalys Mål Åtgärder Uppföljning Nulägesanalys Mål Åtgärder Uppföljning Nulägesanalys Mål Åtgärder Uppföljning Belysningsstrategi - Gatu- och vägbelysning Belysningsstrategins innehåll, motiv och fokus kan övergripande innefattas med tre begrepp: belysningens syfte, hållbarhet och ekonomi. Strategin delas upp i fyra delar: nulägesanalys, målbeskrivning, åtgärdsplan och uppföljning som i sin tur berör de övergripande begreppen. A. Belysningens syfte - Trygghet - Säkerhet - Orienterbarhet; stråk, knutpunkter, barriärer, landmärken m.m. - Platsens identitet/framhäva arkitektur - Hälsa/välmående - Atmosfär och trivsel B. Hållbarhet - Energiförbrukning - Städa ljus, undvikande av ljusföroreningar - Driftskede har störst påverkan C. Ekonomi - Ljuskällor - Armaturval - Verkningsgrad - Styrning - LCC 37

38 Nulägesanalys Inventering (totalt, per område) 1. Okulär besiktning. Motsvarar belysningen sitt syfte? Utförs i samband med inventeringar, underhållsbesiktningar och utförande för digitalisering. 2. Trygghetsanalys. (Ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning, reflexer) Trygghetsvandringar utförs av brukare på en del orter i kommunerna, synpunkter från dessa gås igenom och ingår i framtida projekteringar. Säkra skolvägar, tema, arbetsform i kommunerna. 3. Ljusföroreningar/var behöver man städa ljus? Bedöms i nuläget ha låg prioritering vad gäller de befintliga belysningsanläggningarna. Brukares synpunkter kan föranleda åtgärder. 4. Ljuskällor. Färgtemperaturer. Stolpval. Armaturval. Standardprodukter tas fram i samverkan med vår ramavtalsleverantör. 5. Energiförbrukning. Ingår som parameter i den kortsiktiga och långsiktiga planeringen för förebyggande underhåll och reinvestering samt i anläggningar som nyproduceras. 6. Styrsystem. Centralsystem som gatubelysningsstyrning för alla ingående kommuner, samkörning med VA avdelningens fjärrsystem (GPRS). Utredning pågår. Mål A. Aktivitetsmål (Vad som ska genomföras?) Inom ramen för drift, underhåll och investering tillse att kommunala belysningsanläggningar med driftansvar Bergslagens kommunalteknik är säkra och innehar en hög tillgänglighet. 38

39 B. Effektmål (Vad som ska uppnås?) Energieffektivisering har alltid stor påverkan vid våra projekteringar, parameter utifrån pågående produktutveckling i branschen. Genom väl planerade reinvesteringsplaner. Kortsiktig underhållsplanering för att i framtiden medge ett bättre förebyggande underhåll, ljuskällor med lång livslängd installeras i befintliga armaturer där det medges. I. Åtgärdsplan Förebyggande underhåll. II. Uppföljning Fortlöpande. 39

40 Bilaga 4 Slutrapport från Bergslagens kommunalteknik (BKT) i projektet om effektivare gatubelysning 40

41 41

42 Bilaga 5. Förslag till Busscentralen i Karlskoga Beställare: Pär Nilsson/Karlskoga Energi och Miljö Konsult: Johan Röklander, WSP 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 Bilaga Belysningsstrategi, gatu- och vägbelysning, Kumla kommun Blandning av armaturer Nuläge Beskrivning Kommunen har totalt ca 5500 ljuspunkter. Kumla kommun har inom ramen för KLIMP-projektet under bytt ut 500 st gamla 125 W Hg-armaturer mot 50 W eller 70 W högtrycksnatrium. Utbytet har skett i villaområden. 53

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/

RIKTLINJER GATUBELYSNING. Antagna av kommunstyrelsen , 72 AK KS 2015/ RIKTLINJER GATUBELYSNING 2 Innehållsförteckning RIKTLINJER GATUBELYSNING... 1 Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer angående gatubelysning för Älvdalens Kommun allmänt... 3 Ansvar... 3 Riktlinjer... 4 Basvillkor

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket.

Rebel 91 Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning. Sveriges kommuner och landsting (f.d Kommunförbundet) och Trafikverket. 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings AMA 07 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. Svensk Byggtjänst. EL AMA 09 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten.

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

Regler för trafikbelysning i Avesta kommun

Regler för trafikbelysning i Avesta kommun KOMMUNKANSLIET/TEKNIK Regler för trafikbelysning i Avesta kommun Allmän revidering 2015-09-23 Historik År 2009 påbörjades i Avesta utfasning av kvicksilverbelysning, i huvudsak beroende på lampans stora

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

Framtidens belysning och ljuskällor

Framtidens belysning och ljuskällor Framtidens belysning och ljuskällor Belysningsteori Ljuskällor och dess egenskaper Kort repetition FÄRGÅTERGIVNING Mäts i R a R a -värdet = genomsnittsavvikelsen Vid noggrannare planering se spektraldiagram

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. SELECTION Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum

Belysningsplanering. SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Belysningsplanering SS-EN 12 464-1 Arbetsplatser inomhus Belysningsguide Ljus och Rum Planeringsstruktur Analysera Planera Granska Dokumentera Utvärdera Analysera Rummets användning Kapslingsklass Val

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper Generella föreskrifter för armaturtyper Alla priser anges exklusive moms. Produktblad på angivna armaturer ska bifogas anbudet. Armaturerna ska vara anpassade och lämpliga att använda i den miljö som beskrivs.

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Studie nybyggnation Gudmundstorp

Studie nybyggnation Gudmundstorp Studie nybyggnation Gudmundstorp 1. BAKGRUND Gudmundstorps Gård AB bygger nytt stall för ungdjur. Stallet mäter ca 27x70 m och rymmer bland annat djupströbäddar för kalvar och bås med skrapgångar för kvigor.

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2014-04-11 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på kommunala gator, vägar, GC-vägar och torg inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde. Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING.

RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. 1 (16) RAPPORT 2011-03-01 BEDÖMNING AV EFTERSLÄPAT UNDERHÅLL FÖR OFFENTLIG BELYSNING. WSP Ljusdesign SE-121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8 688 69 21 WSP Sverige

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 7 BELYSNING. Reviderat HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 7 BELYSNING 7.1 LEDANDE DOKUMENT 7.2 LEDNINGAR 7.3 KABELSKYDD 7.4 FUNDAMENT 7.5 STOLPAR 7.6 ARMATURER 7.7 LJUSKÄLLOR 7.8 BELYSNINGSCENTRAL 7.9 STOLPINSATS 7.10 DRIFT 7.11 BESIKTNING Reviderat 2016

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Belysningsprojekt i Uppsalahem. - Underhåll med avkastning

Belysningsprojekt i Uppsalahem. - Underhåll med avkastning Belysningsprojekt i Uppsalahem - Underhåll med avkastning Uppsalahem Antal bostäder 15 814 lägenheter Antal armaturer ~ 31 250st Total fastighetsel 19 650 MWh/år Elförbrukning belysning ~ 5350 MWh/år Besparingspotential

Läs mer

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET!

Det perfekta bytet från. kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED NYHET! Industri och butiksbelysning TrueForce NYHET! Det perfekta bytet från kvartsmetallhalogen, högtrycksnatrium och kvicksilver till LED Det första LED-alternativet med plug-and-play-lösning för belysning

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner

arealbelsyning ClearFlood Fördelar Funktioner Lighting ClearFlood - LEDlösning för sport- och arealbelsyning ClearFlood ClearFlood är en serie flexibla strålkastare som låter dig välja exakt rätt ljusflöde för ditt specifika användningsområde. Toppmodern

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Halo För att komplettera ateljé Lyktans utomhussortiment ombads Stefan Borselius att rita en utomhusarmatur för gatumiljö. Kravet var att den skulle passa in i flera olika miljöer allt från gamla stadsdelar

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer Värnamo kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Gatuljus, ljuskällor och ledarmaturer Diarie 2012.239 Ansvarig upphandlare Stefan Goodwin Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården

Studie nybyggnation Ulfsgården Studie nybyggnation Ulfsgården 1. UTFORMNING AV BELYSNING Grundkrav Belysningen skall i möjligaste mån uppfylla dessa krav: Minst 150 lux* under 16 timmar (för lakterande kor) Max 10 lux nattetid Jämnhet

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010 Jonny Petersson Philips Professional Lighting - energiseminarium våren 2010 Philips sektorer Healthcare Lighting Consumer Lifestyle Philips Professional Lighting 2 Fakta om belysning Belysning använder

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes

Smart belysning % av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Irapuan Lopes Smart belysning Det finns starka ekonomiska skäl till att byta ut äldre anläggningar mot ny modern teknik. Med en modern belysningsanläggning kan elkostnaderna ofta minskas med 70-80 procent. Enorma besparingar

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Arbetsplatsbelysning Rätt belysning vid arbetsplatsen har mycket större betydelse för arbetsförhållandena än vad många tror, hälsan påverkas i hög grad. Bra ljusförhållande minskar risken för onödiga besvär

Läs mer

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista

Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet. Checklista Checklista för att beskriva krav på BELYSNING för en fastighet Checklista Denna checklista är för dig som står inför att beskriva och ställa krav på belysning i ett ett tidigt skede för en fastighet. Checklistan

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Nytt ljus i elljusspåren

Nytt ljus i elljusspåren Nytt ljus i elljusspåren Göran Nilsson SSF styrelse Per-Åke Yttergård Nationell längdchef Arbetsgrupp anläggningar längd 4 personer EU direktiv 2015 Kvicksilverlampor och glödlampor skall fasas ut från

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN!

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! RÄTT LJUS RÄDDAR LIV Att kunna reagera snabbt i trafiken är avgörande för säkerheten på våra vägar. Att kunna orientera sig och få rätt delar

Läs mer

Prisma Eliott LED GATUBELYSNING SMART KOMMUNIKATION

Prisma Eliott LED GATUBELYSNING SMART KOMMUNIKATION LED GATUBELYSNING SMART KOMMUNIKATION Motionsspår, skidspår Gång- och cykelväg Matargata Villagata Parkering Trafikled LJUS NÄR OCH DÄR DET BEHÖVS Låt närvaro styra När ingen är där lyser det med den effekt

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

LJUSPLAN Katrineholms kommun

LJUSPLAN Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 44/2014 LJUSPLAN Katrineholms kommun Giltighetstid 2014-12-15-2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 60 Förvaltarskap Ljusplanen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4383/2004 Projektets nummer och namn: Nr 6: Energibesparande armaturbyte Datum för slutrapporten:

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM

SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Nya riktlinjer för belysning LJUS & RUM SS-EN 12464-1 och LJUS & RUM Emil Welin Börje Beronius Innehåll Europeisk och svensk belysningsstandard SS-EN 12464-1 LJUS & RUM - Planeringsguiden Hjälpmedel för

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning

Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning Lighting Kostnadseffektiv strålkastarlösning för arealbelysning CoreLine Tempo stor CoreLine Tempo stor är en serie högeffektiva strålkastare för 1:1-ersättning av konventionella armaturer med bibehållen

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din lokala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna VÄLKOMNA TILL Belysningsdagarna Christel Liljegren Vice VD Projektledare för hållbar upphandling kopplat till energieffektivisering av gatubelysning och inomhusbelysning Kontakt: 0706-208 308 Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Utomhusbelysning och trygghet

Utomhusbelysning och trygghet Utomhusbelysning och trygghet Varför ser man bättre i vitt ljus jämfört med gul- orange ljus? Skillnad mellan glödlampans ljus och ljuset från LED Hur skall man tänka beträffande utomhusbelysning och trygghet

Läs mer

SUNBURST LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

SUNBURST LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION !! SUNBURST LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll SunBURST LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17

Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Riktlinjer för Gatubelysning i Höganäs kommun 2010-06-17 Gatubelysningspolicy för Höganäs kommun Höganäs kommun ska förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom

Läs mer

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning 1 Detta är ljusservice Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder den

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost

PRIMES. produktgrupp utomhusbelysning. Energikontor Sydost produktgrupp utomhusbelysning Energikontor Sydost Översikt Miljöpåverkan Rättslig bakgrund Rekommenderade kriterier för grön offentlig upphandling Goda exempel Bra länkar Photo courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer