Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne"

Transkript

1 Ekologiska spannmålsprodukter i Skåne Delrapport nr 3, 2004 Projekt Marknadskommunikation Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne

2 Ekologiskt Marknadscentrum Nordenskiöldsgatan 17, Malmö Telefon: E-post: Författare: Anna Grundberg Denna rapport har finansierats av Statens Jordbruksverk och Länsstyrelsen i Skåne län Tryck: JUSTNU, Lund Mars Ekologiskt Marknadscentrum

3 Sammanfattning Projektet Marknadskommunikation, delprojekt ekologisk spannmål genomförs under hösten och vintern av Ekologiskt Marknadscentrum. I projektet samlar vi information om marknadssituationen för ekologiska livsmedel med spannmål som råvara, och kommunicerar med aktörer på marknaden. Arbetet består av intervjuer och en enkätundersökning, bildandet av en arbetsgrupp, organiserandet av ett marknadsseminarium samt sammanställandet av denna rapport. I Skåne, liksom i hela Sverige ökar den ekologiska spannmålsarealen. De senaste åren har detta inneburit ett nationellt överskott, och de försäljande företagen har börjat arbeta med export. Många företag som förädlar spannmål till olika livsmedel tycker att efterfrågan inte ökar i den grad de skulle önska. Generellt har de inte några problem med kvaliteten på de ekologiska råvarorna, utan de problem som finns består av de större kostnader man har för råvaror, särhantering och kontroll, och att det är svårt att få lönsamhet i produktionen när volymerna är små. Handelsledet och storköksgrossisterna bedömer att efterfrågan på ekologisk mat kommer att fortsätta öka, och alla tillfrågade handelskedjor har intresse av att öka sitt sortiment av spannmålsprodukter. Särskilt gäller det mjukt bröd, som de har problem att hitta leverantörer till. Ekologiskt Marknadscentrum 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning... 4 Inledning... 5 Projektets genomförande... 5 Produktion av spannmål... 6 Ekologisk spannmålsareal... 6 Försäljning av ekologisk spannmål... 9 Förädling av spannmål Några skånska förädlingsföretag Ekologiska livsmedel i storkök och butik Storköks- och restauranggrossister Handelskedjor Framtidsutsikter Förväntad utveckling Alternativa försäljningssätt Problem med och möjligheter för mjukt bröd Framtidsutsikter i korthet Källförteckning Meddelanden Bilaga 1. Företag som tillhandahåller KRAV-godkända spannmålsprodukter Bilaga 2 Adresslista 4 Ekologiskt Marknadscentrum

5 Inledning Ekologiskt Marknadscentrum driver sedan hösten 2002 projektet Marknadskommunikation att bearbeta hinder för tillväxt på marknaden för ekologiska livsmedel. Projektets målsättning är att förse producenter, förädlingsföretag, grossister och handel med korrekt information avseende tillgång och efterfrågan på ekologiska livsmedel, att etablera och utveckla affärsrelationer mellan aktörer i livsmedelkedjan samt att anordna möten och seminarier där nya affärsrelationer kan etableras. Under hösten och vintern genomför vi ett delprojekt om ekologisk spannmål. I Skåne finns flera stora förädlingsföretag (kvarnar och bagerier), men av de största är det få som tillverkar ekologiska produkter. Spannmålsarealen är också stor, men den ekologiska andelen är, jämfört med landet i övrigt, ganska liten. Från handelskedjorna finns det efterfrågan på fler ekologiska produkter, särskilt mjukt bröd. Det finns också tillgång på svensk råvara, och möjlighet till ökad råvaruproduktion. Genom att skapa dialog mellan handelsledet och förädlingsföretagen hoppas vi kunna stimulera till nya affärsuppgörelser och en ökad produktion av ekologiska livsmedel i Skåne. Projektets genomförande En enkät har skickats ut till bagerier (med fler än 10 anställda) och andra förädlingsföretag i Skåne. Syftet med enkäten är att inhämta information om nuvarande produktion att se i vilka företag det finns intresse för ekologisk produktion att visa på att det finns en marknad för ekologiska produkter att därigenom stimulera till egna initiativ till affärskontakter och produktutveckling. Enkäten har följts upp med intervjuer av utvalda företag. En arbetsgrupp har startas i syfte att diskutera hinder och möjligheter kring ekologisk spannmål. Deltar i gruppen gör 16 företrädare från företag och organisationer som representerar alla delar av kedjan, från lantbruk till handel. Gruppens arbete är tänkt att fortsätta efter projektets slut. Ekologiskt Marknadscentrum 5

6 Ett marknadsseminarium planeras till den 28/ På seminariet får handelskedjor, kvarnar och bagerier tillfälle att presentera sina målsättningar för de kommande åren, och att diskutera vilka problem de mött och vad de ser för framkomliga vägar för att öka produktionen och försäljningen av ekologiska spannmålsprodukter. Denna rapport har skrivits för att sammanfatta den information som inhämtats under projektets gång och för att delge alla intresserade resultatet av projektet. Produktion av spannmål Ekologisk spannmålsareal Sverige har en politisk målsättning att 20% av arealen ska odlas ekologiskt år Den KRAV-kontrollerade åkerarealen är 2003 ca 7%, medan den areal som uppbär stöd för ekologisk produktion är ca 17%. Nedan redovisas spannmålsarealer fram till år Uppgifterna har inhämtats från KRAV och Jordbruksstatistisk årsbok. I texten används ordet ekologiskt i betydelsen kontrollerat av KRAV. Ökad areal år 1997 till 2002 Under tidsperioden 1997 till 2002 har den ekologiska spannmålsodlingen i Sverige ökat med 71% medan den i Skåne ökat med hela 125%. Ökningen illustreras i tabell 1 samt i diagram 1. Tabell 1 KRAV-godkänd spannmålsareal i Skåne och Sverige åren , antal hektar Skåne Sverige Källa: KRAV-statistik 6 Ekologiskt Marknadscentrum

7 Diagram 1 KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Skåne åren , hektar KRAV-godkänd spannmål, ha i Skåne Källa: KRAV-statistik Nuvarande arealer i Sverige och Skåne Det största ekologiska spannmålslänet är Västra Götalands län, (drygt hektar), som har en ekologisk spannmålsareal som är ca 4 ggr större än Skånes (drygt hektar). I diagram 2 visas hur stor areal KRAV-kontrollerad spannmål som finns i vart och ett av Sveriges län. Diagram 2 KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Sveriges län 2002 ha KRAV-spannmål i länen Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Källa: KRAV-statistik Ekologiskt Marknadscentrum 7

8 Potential för fortsatt ökande areal i Skåne I Skåne finns en stor potential för ökad spannmålsodling. Av den totala spannmålsarealen i länet är 1,5% kontrollerad av KRAV, vilket är den minsta procentuella andelen jämfört med de andra länen. År 2002 låg drygt 1600 hektar åkermark i karens i Skåne, man kan förutsätta att det på en del av denna mark har odlats KRAV-godkänd spannmål år I diagram 3 kan du se hur stor procentuell andel av spannmålsarealen i varje län som var kontrollerad av KRAV. Spannmål odlades 2002 på totalt ha i Skåne, vilket var knappt 20% av Sveriges sammanlagda spannmålsareal på hektar. Ca 4,5% av spannmålsarealen i Sverige var KRAV-kontrollerad. Diagram 3 Procentuell andel KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Sveriges län 2002 % KRAV av spannmålsarealen i länen % 20% 15% 10% 5% 0% Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Källa: KRAV-statistik och Jordbruksstatistisk årsbok Fördelning mellan olika grödor Fördelningen mellan olika grödor ser olika ut i olika delar av Sverige. I detta arbete koncentrerar vi oss på spannmål för humankonsumtion. Hur stor andel av arealen som används till fodersäd skiljer sig åt och kan i viss mån utläsas ur grödfördelningen. Fördelningen såg år 2002 ut som visas i tabell 2 och 3. 8 Ekologiskt Marknadscentrum

9 Tabell 2 KRAV-kontrollerad areal, i hektar, av olika sädesslag 2002 Havre Höstkorn Vårkorn Rågvete Råg Höstvete Vårvete Skåne Sverige Källa: KRAV-statistik Tabell 3 Areal, i procent av den KRAV-kontrollerade spannmålsarealen, av olika sädesslag 2002 (summorna blir ej 100% p.g.a. att i totalarealen räknas även in blandsäd och spelt). Havre Höstkorn Vårkorn Rågvete Råg Höstvete Vårvete Skåne 13% 0,1% 29% 5% 5% 7% 30% Sverige 30% 0,2% 19% 4% 3% 18% 13% Källa: KRAV-statistik Drygt 6% av den KRAV-kontrollerade spannmålsarealen fanns år 2002 i Skåne. 15% av det ekologiska vårvetet odlades i länet, men bara 3% av havren och 2% av höstvetet. Av vårkorn, rågvete och råg odlades mellan 7 och 10% i Skåne. Försäljning av ekologisk spannmål Få aktörer tar emot ekologisk spannmål Den största mottagaren och säljaren av ekologisk spannmål i Sverige är Eco Trade AB, Svenska Lantmännens och Samspanns försäljningsbolag för ekologisk spannmål. I diagram 4 visas Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål från år 1990 till år På denna tid har försäljningen tiodubblats. Diagram 4 Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål år 1990 till 2003 (prognos för 2003) uttryckt i ton Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål ton import svenskt prognos 2003 Källa: Eco Trade AB Ekologiskt Marknadscentrum 9

10 I Skåne finns Trollenäs Lokalförening som tar emot spannmål för försäljning. Trollenäs Lokalförening är en fristående ekonomisk förening och tar emot ca ton ekologisk spannmål 2003, inklusive fodersäd. Det finns även andra KRAV-kontrollerade föreningar som rensar och legolagrar spannmål, som Kristianstadsortens Lagerhusförening och Knislingeortens Lagerhusförening. Pris till odlaren Prissättningen går i Trollenäs Lokalförening till så att lantbrukaren vid leverans får konventionellt pris. Först efter att spannmålen är såld betalas ett merpris ut till lantbrukaren. Merpriset beror på vilket pris lokalföreningen sålt spannmålen för. Eco Trade arbetar med en liknande modell för prissättning. Eco Trades priser redovisas i tabell 4. Tabell 4 Odlarpriser i kr/kg för KRAV-godkänd spannmål vecka 44, inklusive kontraktstillägg ,konv. Höstvete 1,56 1,70 1,92 1,90 2,01 1,33 1,53 0,96 (Kris möllevete sydsverige) - 1,09 (Tarso Sigill sydsverige) Vårvete 1,88 2,32 2,32 2,32 2,37 1,95 Ej klart Råg 1,16 1,52 1,53 1,52 1,61 1,58 1,58 0,90 (kvarn sydsverige) - 1,02 (Sigill mellansverige) Grynhavre 1,44 1,57 1,66 1,77 1,85 1,67 Ej klart Fodervete 1,48 1,48 1,77 1,76 1,77 1,33 Ej klart Foderhavre 1,39 1,47 1,47 1,52 1,60 1,64 Ej klart Foderkorn 1,48 1,52 1,68 1,72 1,68 1,29 Ej klart Källa: Eco Trade AB Vetepriset till lantbrukaren sjönk år År 2002, och även 2003, finns det ett nationellt överskott, och Eco Trade och Trollenäs Lokalförening har börjat bygga upp en exportmarknad. Hur detta påverkar priset i framtiden är osäkert, andra länder har också en situation med förändringar vad gäller tillgång och efterfrågan. 10 Ekologiskt Marknadscentrum

11 Förädling av spannmål I Skåne finns företag som utför olika typer av förädling av ekologisk spannmål. Vi, Ekologiskt Marknadscentrum, har besökt respektive intervjuat företrädare för dessa företag per telefon. Utöver de företag som redan är aktiva med ekologisk produktion har vi kontaktat övriga företag i branschen, spannmålsmottagning, kvarnar, bagerier och annan förädling antingen via enkätutskick eller telefonsamtal. Av bagerierna gjorde vi ett urval grundat på att företaget skulle ha minst 10 anställda. Bland de intervjuade företagen som idag endast arbetar med konventionella livsmedel finns idag ett fåtal som är intresserade av att arbeta med ekologiska råvaror. Ett par stycken av dessa arbetar nu med att få delar av sin produktion godkänd av KRAV. Det finns också några lokala bagerier som använder ekologiskt mjöl, men som inte är intresserade av att få produkterna certifierade av KRAV p.g.a. att man inte anser sig behöva det i sin marknadsföring och/eller tycker att det är för dyrt och komplicerat. Några skånska förädlingsföretag Följande skånska företag förädlar ekologisk spannmål och är kontrollerade av KRAV. Utöver nämnda företag finns det ytterligare ett fåtal som ligger i startgroparna respektive som har en vilande KRAV-certifiering. Alla företag i Sverige som är kontrollerade av KRAV och tillhandahåller ekologiska spannmålsprodukter finns listade i bilaga 1. Bland dessa finns det företag som finns på flera platser i landet, och även i Skåne, men där den ekologiska förädlingen inte ligger i Skåne, dessa finns inte med i punktlistan nedan. I bilaga 1, till vilken informationen är hämtad från KRAVs hemsida, finns inte t.ex. Finax AB (Helsingborg) med, Finax tillverkar ekologiska brödmixer och crunchmüsli i egen anläggning i Danmark, och är kontrollerade av KRAV som importör. Hemköpsbagar n i Malmö bakar bröd till 5 Hemköpsbutiker i Skåne. Man har en ekologisk produkt, Hemköpslimpa, i sortimentet som totalt består av 100 artiklar, varav 22 är bröd. Tidigare har man även erbjudit ekologiska källarfranska och grovt bröd. Hemköpsbagar n har liten efterfrågan på det ekologiska brödet, jämfört med närmast jämförbar konventionell produkt säljer man mindre än 1/3 så många Hemköpslimpor, trots ett merpris på endast en krona i butik. Bageriet tycker inte att man har några problem med att hantera de ekologiska råvarorna, man reglerar bakprocessen för att passa till den ekologiska mjölkvaliteten, men brödet får sämre hållbarhet. Hemköpsbagar n har kapacitet att öka sin ekologiska produktion, och kan ta fram fler produkter om efterfrågan finns. Ekologiskt Marknadscentrum 11

12 KonsumBagarn i Kristianstad bakar bröd till 180 butiker inom Koop Sydöst och har anbud med 24 kommuner. Butikerna äger KonsumBagarn och är till viss del köptrogna men kan komplettera med produkter från andra bagerier. Totalt består sortimentet av ca 200 artiklar varav ca 75 bröd. Man bakar en ekologisk produkt, källarfranska som säljs i 8-pack. KonsumBagarn förmedlar också produkter (t.ex. glutenfritt bröd) från andra bagerier via sitt distributionsnät. KonsumBagarn har kapacitet att öka sin produktion av ekologisk bröd och har färdiga recept på fler produkter. Ceba Foods AB tillverkar ekologiska och konventionella havrebaserade produkter under varumärket Oatly. Exempel på ekologiska produkter är havredryck, naturell eller smaksatt och matlagningsgrädde. Produkterna är fria från inblandning av andra sädesslag samt mjölk- och sojafria. Havren kommer från mellansverige och produktionen sker främst vid Skånemejeriers anläggning i Lunnarp. Företaget tillverkar också mjölkfri glass, pannkakssmet och vaniljsås, dessa produkter är inte KRAV-märkta p.g.a. att man använder ingredienser som inte är godkända av KRAV. Ca 50% av produktionen går på export. Totalt använder man ca ton havre per år (varav 80% är ekologisk), och räknar med en årlig produktionsökning på ca 25%. Pågen AB tillverkar sedan några år ekologiska skorpor under varumärket Krisprolls. Produkten säljs framförallt i Frankrike, England, Schweiz, Italien och Spanien. Regler för lagring och särhållning av ekologiska råvaror kombinerat med extra rengöring och städning skapar merarbete. Högre pris på ekologiska råvaror gör också att priset för Krisprolls BIO är högre än för jämförbara produkter i samma sortiment. Efterfrågan för denna typ av produkter på den svenska marknaden bedöms som sval och Pågen har därför i nuläget inga direkta planer på någon produktlansering. Selleberga Bageri AB tillverkar korv- och hamburgerbröd i Bjuv utanför Helsingborg. Företaget bakar för närvarande endast på konventionellt mjöl, men företaget är KRAV-kontrollerat och kan återuppta sin ekologiska produktion om efterfrågan finns. Man kan paketera både till konsument och storkök. I företaget finns kapacitet för ökad produktion. Man upplever inga särskilda problem med de ekologiska råvarorna, och har väl inarbetade leverantörer av de produkter som behövs. Skåne-möllan AB mal ekologiskt grahamsmjöl, vetemjöl och havremjöl till livsmedelsindustrin och till konsumentförpackning. Om efterfrågan finns kan man utöka sortimentet. De ekologiska produkterna utgör en mycket liten del av företagets totala försäljning. Produkterna säljs bl.a. under det egna varumärket Möllarens. Skåne-möllan har malt ekologiskt mjöl sedan 1980-talet och arbetar med ungefär samma volymer nu som då, vilket inte motsvarar de förhoppningar man hade 12 Ekologiskt Marknadscentrum

13 från början. Det finns kapacitet för att öka volymen ekologiskt mjöl. Det som ger de största merkostnaderna för de ekologiska produkterna är rengörningen av anläggningen och KRAV-avgiften. Trollenäs Lokalförening är en ekonomisk förening som ägs av ca 200 lantbrukare. De är fristående från Lantmännen sedan 1/ Medlemsantalet ökar och förhållandevis ökar andelen ekologiska lantbrukare mer än konventionella. Trollenäs Lokalförening köper spannmål även av icke-medlemmar tog Trollenäs emot 1200 ton ekologisk spannmål, vilket motsvarar ca 6,7% av vad man hanterar totalt. På anläggningen finns det kapacitet att hantera mer KRAVspannmål, det finns också ett beslut i föreningen att man ska prioritera ekologiska produkter. Planering är viktig bl.a. för att kunna utnyttja siloutrymme optimalt och därför ser man helst att lantbrukarna skriver kontrakt på den spannmål de vill leverera. Rensning och torkning är i sig inte mer arbetskrävande än för de konventionella produkterna, men rengörning av utrustningen tar extra arbetstid. Trollenäs tycker att KRAV-avgiften är betungande, särskilt den rörliga delen som beräknas på omsättningen, eftersom man har små marginaler blir avgiften förhållandevis hög. Gissleberga kvarn i Teckomatorp har ansökt om certifiering av vetemjöl och rågmjöl. Man hoppas komma igång med produktion av KRAV-godkänt mjöl till bageri under februari 2004, tidpunkten beror på handläggningstiden hos KRAV. På Gissleberga har tidigare tillverkats ekologiskt mjöl, men produktionen har legat helt nere i några år. Nu har man efterfrågan på ekologiskt mjöl från ett skånskt företag som startar ekologisk produktion under Södervidingebagaren AB kommer under våren 2004 att börja baka två sorters mjukt bröd, ett mörkt och ett ljust alternativ. Södervidingebagaren AB har under de senaste fem åren bakat bröd av ekologiskt mjöl till Nyvångsskolan i Lunds kommun. Efter att ha fått tydliga marknadssignaler från COOP och Malmö stad, om efterfrågan på ekologiskt bröd, känner sig Södervidingebagaren AB sig mogna för KRAV-certifiering av två produkter. Nästa mål är att dessa produkter kommer med i Serveras och ICA Menys sortiment, så att produkterna blir tillgängliga för samtliga kommuner i Skåne. Ekologiska livsmedel i storkök och butik Hur stor omsättning en handelskedja, butik eller grossist har på ekologiska produkter beror på flera olika faktorer, varav produktsortimentet är en. Andra faktorer kan vara marknadsföring, tillgång till information för den egna personalen och kontinuitet i tillgången på produkter. Här redovisar vi några handelskedjors och grossisters sortiment av ekologiska spannmålsprodukter i december Uppgifterna ska ses som exempel, tillfrågade företag har av Ekologiskt Marknadscentrum 13

14 olika skäl inte alltid varit beredda att lämna ut de begärda uppgifterna. Vi har t.ex. frågat efter sålda volymer men p.g.a. att få företag velat lämna ut sådana uppgifter har vi inte kunnat göra någon sammanfattning om detta, vissa exempel på volymer redovisas ändå. Storköks- och restauranggrossister Storköksgrossisternas sortiment Av storköks- och restauranggrossister har vi kontaktat ICA Menyföretagen AB och Servera R&S AB. Båda företagen är positivt inställda till ekologiska produkter och märker en ökande efterfrågan. Spannmålsprodukterna är generellt sett problemfria vad gäller hantering och tillgänglighet, men i vissa fall, som för knäckebröd, saknas lämpliga storköksförpackningar. För mjukt bröd saknas det produkter på marknaden och det finns också problem med hanteringen av färskt bröd. Båda de tillfrågade företagen hanterar helst fryst bröd, eftersom dagsfärskt bröd inte passar in i distributionssystemet. Det ena företaget har för tillfället inget ekologisk mjukt bröd i sortimentet, men tittar just nu på olika möjligheter, medan det andra har fryst importerat bake-offbröd samt korv- och hamburgerbröd. Båda företagen uttrycker intresse för svenskt fryst bröd till storkök, och säger att de är intresserade av att utöka det ekologiska sortimentet om deras kunder efterfrågar det. Tabell 5 Två storköks- och restauranggrossisters sortiment ICA Meny Servera Mjöl, gryn 9 produkter 19 produkter Pasta 3 produkter 6 produkter Kakor/kex/knäckebröd 6 produkter 5 produkter Bröd, fryst 7 produkter 0 produkter, men kommer Havredryck 3 produkter 1 produkt Källa: Sortimentslistor ICA Meny och Servera Ekologiskt Marknadscentrum

15 Storköksgrossisternas volymer av och målsättning för ekologiska produkter Av Serveras försäljning av livsmedel är ca 1% ekologiskt. Målsättningen är 2%, och denna målsättning är satt utan någon bindning i tid. Inget av företagen har någon målsättning om viss andel eller antal ekologiska produkter i sortimentet. Grossisterna tycker det är svårt med denna typ av målsättning, de säger att de istället vill leva upp till kundernas krav på sortiment. Storköksgrossisterna upplever det som ett problem att i stort sett alla anbud från offentlig sektor innehåller ekologiska livsmedel, men att dessa sedan köps i mycket liten omfattning. För att kunna satsa på nya ekologiska produkter krävs det en mer långsiktig planering i storköken, med regelbundna inköp. Regelbundna inköp av ett färre antal varor skulle ge en större volymökning totalt och skapa mer positiv anda kring det ekologiska sortimentet jämfört med den situation man har idag med ojämn efterfrågan på volymmässigt små produkter, vilket skapar ett stort merarbete för grossisten. Ett företag säger att det kan vara så att de egna säljarna har för lite kunskap, och att de därmed inte kan sälja de ekologiska varorna på ett aktivt sätt. Företaget har tidigare haft satsningar på personalutbildningar, men allt eftersom det ekologiska sortimentet utökas krävs det vidare fortbildning. Efterfrågan från offentlig sektor Mjukt ekologiskt bröd har hittills varit en bristvara för storhushållen i Skåne. Flera kommuner har ambitiösa mål vad gäller att servera ekologisk mat, främst i skolrestaurangerna. T.ex. har Malmö Skolrestauranger målsättningen att 100% av maten ska vara ekologiskt producerad år 2012, med procentuella delmål på vägen dit. Man har idag svårt att uppfylla sina mål p.g.a. att det saknas produkter. Malmö Skolrestauranger serverar portioner 5 dagar i veckan. Vid varje tillfälle man serverar mjukt bröd har man ett behov på ca skivor, vilket innebär mer än 3000 bröd. Detta är ett exempel på den marknad som finns på storkökssidan. Hårt bröd finns att tillgå och har länge varit en de produkter som många kök bytt ut från konventionellt till ekologiskt. En av storköksgrossisterna säger att det inte finns tillgång till de rätta förpackningsstorlekarna till storkök. Handelskedjor Företrädare för Coop Sverige AB, Kristianstad Blekinge Konsumentförening, ICA Sverige AB, Hemköpskedjan AB samt enskilda butiker i Skåne har svarat på enkätfrågor om sin syn på ekologiska livsmedel och om sortiment och sålda volymer av ekologiska livsmedel av spannmål. Ekologiskt Marknadscentrum 15

16 Handelskedjornas sortiment och exempel på sålda volymer Något som handelskedjorna är överens om är att det saknas mjukt bröd på marknaden. Vad gäller spannmålsprodukterna i övrigt har de, eller har målsättningen att ha, minst ett ekologiskt alternativ inom varje varugrupp. En kedja uppger att man saknar ekologiska frukostprodukter, vetemjöl och rågsikt. Coop har störst sortiment både vad gäller ekologiska produkter i allmänhet (över 800 artiklar) och spannmålsprodukter i synnerhet. De andra tillfrågade handelskedjorna har ett betydligt mindre sortiment, ICA har ca 450 ekologiska artiklar. Sortimentet i den enskilda butiken skiljer sig också åt. Vi har inte fått tillgång till komplett statistik över sålda volymer från de olika handelskedjorna, men vill redovisa följande exempel; Coop anger att ca 4,4% av antalet sålda konsumentförpackningar av mjukt bröd är ekologiska, ICA säljer 2% av det hårda brödet, 3% av mjölet och 5,4% av müslin som ekologiskt (räknat som försäljningsandel i kronor). Ovanstående uppgifter gäller Första kvartalet 2003 var 8% av försäljningen hos Coop Konsum ekologisk. ICA anger att de under 2003, fram till vecka 40, ökat sin försäljning av ekologiskt med 20%, och att 2-3% av livsmedel totalt är ekologiska produkter. Målsättning för försäljning av ekologiska livsmedel Hemköp genomför när detta projekt pågår ett utredningsarbete och kan därför inte ge exakta upplysningar om sin målsättning och sitt framtida sortiment. ICA vill både öka antalet artiklar och den totala försäljningen. Målet är att ha ekologiska alternativ inom varje varugrupp där det finns efterfrågan och är möjligt att hitta leverantör. Coops målsättning är att ekologiska produkter ska utgöra 15% av omsättningen på livsmedel, men eftersom man inte nått sitt mål på 10% år 2003 har man valt att inte sätta upp någon tidpunkt för 15%-målet. Varför säljs vissa varor men inte andra? Handelskedjorna anger flera olika skäl till varför man säljer mycket respektive lite av olika ekologiska artiklar. Det är t.ex. bra om produkten finns som ett stort varumärke, eller allra helst som handelskedjans eget varumärke, eftersom dessa produkter prioriteras vad gäller placering i butiken. De anser också att det är en fördel om de ekologiska produkterna i så hög grad som möjligt motsvarar en väl etablerad konventionell vara. Hur stor efterfrågan är i en enskild butik beror också på butikens läge. Butiker i städer säljer mer ekologisk mat än de i mindre samhällen. De anställdas intresse kan också påverka sortiment och hur väl olika produkter exponeras i butik. 16 Ekologiskt Marknadscentrum

17 Exempel från en butik i Malmö När man tittar på uppgifter om sålda volymer från en enskild affär (i detta fall en ICA-affär i Malmö) är det svårt att dra några generella slutsatser. I de flesta fall när det finns en ekologisk produkt under eget varumärke säljs det förhållandevis stora volymer, till exempel säljs det 53% mer av ICAs egna ekologiska skorpmjöl än av motsvarande konventionell produkt av känt varumärke, men ICAs egna ekologiska vetemjöl säljs i förhållandevis mer blygsam mängd, bara 10% av volymen jämfört med motsvarande konventionell produkt, som även i detta fallet är ett väl etablerat varumärke. Flera handelskedjor efterlyser att de stora producenterna, med kända varumärken, tillverkar ekologiska motsvarigheter till sina storsäljare. Detta verkar vara lyckosamt i många fall. Dock inte i alla. Till exempel säljs det ganska lite (4%, jämfört med motsvarande konventionell produkt) ekologiskt knäckebröd från en stor producent trots att det presenteras som en likvärdig, fast ekologisk, motsvarighet till den konventionella välkända produkten och att förpackningarna påminner om varandra. På marknaden finns också leverantörer som enbart tillhandahåller ekologiska produkter. Dessa säljs då med för kunden okända varumärken och har svårt att ta volym i en vanlig livsmedelsaffär. Som exempel kan vi nämna att det bara säljs 4% ekologiska cornflakes, av ganska okänt varumärke, jämfört med den marknadsledande produkten. Jämförelserna från butiken gäller antal konsumentförpackningar. Merpriset varierar Merpriset för den ekologiska varan spelar naturligtvis också en roll för försäljningen. Priset på prislappen, eller hyllkanten, har stor betydelse, vilket flera intervjuade handelsföreträdare påpekar. Konsumentverket har genomfört en undersökning Pris och utbud av ekomat som väl visar på skillnaderna i merpris för olika produkter. I undersökningen lägger Konsumentverket fram förslag på strategier för det enskilda hushållet med målsättning att öka inköpen av ekologiska livsmedel, utan en alltför stor merkostnad. Exempel på strategier är: Att välja ekologiska produkter som inte kostar mer än de konventionella. Ett exempel kan vara kaffe, som många butiker prisgynnar och säljer till samma pris som det konventionella. Att välja ekologiskt av varor som man använder i liten mängd. Vilka produkter detta är är olika för olika hushåll, men kan vara t.ex. kex eller mjöl. Att välja billigare råvaror (till exempel köpa ekologisk vitkål istället för konventionell isbergssallad). Ekologiskt Marknadscentrum 17

18 Att vara konsekvent i sina inköp, d.v.s. att välja ut vissa produkter som man alltid köper ekologiskt, detta bl. a. för att lättare kunna jämföra priset i olika butiker. I tabell 6 redovisas merkostnaden för de ekologiska spannmålsprodukter som ingick i undersökningen. Prisuppgifterna kommer från butiker inom Coop, ICA och Axfood. Tabell 6 Merkostnad för ekologiska spannmålsprodukter jämfört med motsvarande konventionella varor i vanliga förpackningsstorlekar (hösten 2002). Merkostnad <10% 10-24% 25-49% 50-74% Produkt Mörkt fullkornsbröd Fruktmüsli Skorpor Smörgåsrån Knäckebr, liten fp Pasta Knäckebr, rund fp Digestivekex Havregryn Källa: Konsumentverket, PM 2003:03, Pris och utbud av ekomat, Undersökningar Cornflakes Spagetti Vetemjöl Att merpriset skiljer sig mycket åt för olika varor är inte konstigt, eftersom olikheterna i produktionen på lantbruk och i förädlingsindustrin mellan konventionellt och ekologiskt skiljer sig mycket åt för olika råvaror och produkter. Däremot kan det vara svårt att inse att produkter som baseras på samma råvara och har samma förädlingsgrad ska ha så olika merpris till konsument. Lantbrukaren får oftast ett högre pris för sin ekologiska spannmål än för den konventionella. Om sedan förädlingen bedrivs på samma sätt som för en konventionell produkt borde inte merpriset skilja sig mer än vad priset till odlaren gör, med tillägg för kostnader för KRAVs kontroll. Att det ofta gör det kan bero på att förädlingen, även i de fall den inte innebär dyrare ekologiska råvaror, är dyrare att genomföra p.g.a. mindre effektiv tillverkning med mindre volymer, avbrott i tillverkning av konventionell produkt och rengöring av produktionslinjer eller högre lagerkostnad p.g.a. tillverkning vid färre tillfällen/år. Merpriset för konsumenten beror också på om butiken arbetar med procentuella påslag eller använder s.k. kronpåslag för ekologiska livsmedel. Kronpåslag innebär att man lägger på lika mycket i kronor och ören som för motsvarande konventionell produkt. 18 Ekologiskt Marknadscentrum

19 Framtidsutsikter Förväntad utveckling I Sverige har vi politiska beslut om att ökande andelar av jordbruksmark och djuruppfödning skall drivas ekologiskt och ekologisk odling bidrar också till att uppfylla de svenska miljömålen. En ökande efterfrågan och ett större utbud har resulterat i en genomsnittlig tillväxt per år på ca 25% sedan 1995 (räknat som försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel till grossistled). Utvecklingen ser ungefär likadan ut i andra europeiska länder. Handelskedjorna arbetar aktivt med marknadsföring och med att bredda sina sortiment för att uppnå sina mål. Ökad tillgänglighet och fler artiklar kan göra det enklare för konsumenterna att välja ekologiskt. Många kommuner kommer de närmsta åren att arbeta för att öka sina inköp av ekologiska livsmedel, vilket leder till en större efterfrågan hos storköksgrossisterna. Dessa köpbeslut är viktiga för att de var och ett innebär en stor volym och kan påverka grossisternas sortiment, vilket leder till ökad tillgänglighet för övriga kunder. Alternativa försäljningssätt Andra vägar att nå konsumenterna än via handelskedjornas butiker eller restaurang och storkök finns också: Bondens Egen Marknad, som organiserar gemensam torgförsäljning av lokalt och småskaligt tillverkade produkter och har funnits som organisation sedan år Hösten 2003 hade man marknader i 10 städer i Sverige. Traditionell torgförsäljning förekommer också på vissa orter. En del konsumenter väljer att handla direkt i gårdsbutik. I Skåne finns både väl etablerade gårdsbutiker och sådana som är under uppbyggnad. Projektet Allkorn arbetar med att välja ut odlingsvärda sorter och ta fram produkter av gamla sorter av stråsäd. Produkterna ska förädlas och säljas lokalt. Projektet presenteras mer utförligt sist i detta avsnitt. Butiker med enbart ekologiska livsmedel i sortimentet finns idag i både Lund och Malmö. Prenumerationssystem, där kunden får varorna levererade direkt till t.ex. arbetsplatsen, är under uppbyggnad, och borde kunna ha en goda Ekologiskt Marknadscentrum 19

20 möjligheter till en positiv utveckling. Man kan jämföra med det danska internetbaserade företaget Aarstiderne, som arbetar med direktleverans hem till konsumenter, och idag har kunder, som man erbjuder ett stort antal olika varor. Projekt Allkorn, ett exempel på lokal försäljning av spannmålsprodukter med mervärde Projekt Allkorn är ett projekt som arbetar med ekologiskt odlade, lokalt anpassade, gamla högkvalitetssorter av stråsäd. Fullkornsprodukter av säden skall säljas direkt till konsument, försäljningsställen kommer att presenteras på projektets hemsida. Projektet vill skapa ett mervärde för produkten utöver att den är ekologiskt odlad och fri från pesticider. Allkornprodukterna ger specifika egenskaper som smak och högt innehåll av vitaminer, antioxidanter och fibrer. Syftet med Allkornprojektet är att: Marknadsföra lokal produktion: Sortimentet saluförs om möjligt av producenten direkt till konsument. Skapa samarbete mellan odlare: Viss förädling som rensning och skalning sker på gården eller genom samverkan med olika lantbrukare. Ge kostinformation om produkterna till konsument. Skapa biologisk mångfald i lantbruket. I juni 2003 hade 55 lantbrukare anslutit sig till nätverket. Under 2004 planeras fortsatt utsädesodling på lantbruken, demonstrationer av odlingarna på modellgårdarna samt marknadsföring gentemot konsument. I slutet av år 2005 planerar man att kunna marknadsföra ett brett sortiment kvalitetsprodukter. Problem med och möjligheter för mjukt bröd I nuläget upplever vissa förädlingsföretag att det medför problem att arbeta med en liten volym ekologiskt samtidigt som man har en betydligt större produktion av konventionella livsmedel. Detta problem kommer att minska efter hand som den ekologiska produktionen ökar, men kommer troligtvis att finnas kvar många år till. Man löser detta på olika sätt, genom att avgränsa den ekologiska produktionen i tid eller rum. 20 Ekologiskt Marknadscentrum

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad

Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad Ekologisk produktion i Sverige ideologi och marknad 20 januari 2016 Maria Dirke Punkter Ekologiska Lantbrukarna Ekologisk produktion i Sverige Jordbrukspolitik, landsbygdsprogram Mål? Marknad eko Ekonomi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Formulär Pytt i panna (icke-medieintensiv) (150101) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, Jenny Frank

Formulär Pytt i panna (icke-medieintensiv) (150101) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, Jenny Frank ORKLA SWEDEN CONSUMER TRACKING Formulär Pytt i panna (icke-medieintensiv) (150101) U nr: 16384 Projektledare: Margareta Brundin, Jenny Frank 1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig vad

Läs mer

Formulär Kylda mellanmål (medieintensiv) (151116) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, ,

Formulär Kylda mellanmål (medieintensiv) (151116) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, , ORKLA SVERIGE KONSUMENT-TRACKING Formulär Kylda mellanmål (medieintensiv) (151116) U nr: 16700. Projektledare: Margareta Brundin, 031-743 44 16, 0709-492 406 1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Formulär version 2 Djupfryst potatis (icke-medieintensiv) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, ,

Formulär version 2 Djupfryst potatis (icke-medieintensiv) U nr: Projektledare: Margareta Brundin, , ORKLA SWEDEN CONSUMER TRACKING Formulär version 2 Djupfryst potatis (icke-medieintensiv) 100705 U nr: 13500 Projektledare: Margareta Brundin, 031-743 44 16, 0709-492 406 1. Vilket av följande påståenden

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301)

Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301) ORKLA SWEDEN CONSUMER TRACKING Formulär Måltidsdricka (icke-medieintensiv) (150301) U nr: 16010 Projektledare: Margareta Brundin, 0709-492 406, Ann-Christin Forsman, 0709-492411 1. Vilket av följande påståenden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Det är dyrt att leva på specialkost

Det är dyrt att leva på specialkost Det är dyrt att leva på specialkost Prisjämförelse mellan fem butikskedjor Maj 2010 Post- och besöksadress Telefon Hemsida E-post 08-22 73 22 www.axand.se info@axand.se Axánd Konsult AB Birkagatan 3 Organisationsnummer

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Formulär Grytbaser/grytsåser (icke-intensiv; 100 int/månad) U nr: PL: Margareta Brundin,

Formulär Grytbaser/grytsåser (icke-intensiv; 100 int/månad) U nr: PL: Margareta Brundin, ORKLA SWEDEN CONSUMER TRACKING Formulär Grytbaser/grytsåser (icke-intensiv; 100 int/månad) 160202 U nr: 16700. PL: Margareta Brundin, 0709-492 406 1. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön

46 3 Åkerarealens användning sedan 2005 och arealen uppgick år 2006 till hektar. Sedan 2000 har oljelinsarealen varierat kraftigt. Vall och grön 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 45 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin

ÅKERMARKSPRISER HELÅR Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin ÅKERMARKSPRISER HELÅR 2016 Kontaktperson: Chefsmäklare Markus Helin OM PRISSTATISTIKEN FÖR ÅKERMARKSPRISER LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende utvecklingen

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

11 Ekologisk produktion

11 Ekologisk produktion 11 Ekologisk produktion 149 11 Ekologisk produktion I kapitel 11 redovisas uppgifter om ekologisk odling inom jordbruk och trädgårdsodling samt ekologisk djurhållning. Viss arealstatistik samt ersättningar

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål

Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Räcker den ekologiska spannmålen? -Anneke Svantesson -Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål Pris turbulens och ekologisk S/D ekopremie Efterfrågan/utbud (S/D) avgör priset Liten tillgång driver

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer