Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012

2 Innehåll Bakgrund: Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Resultat av dagarna Delseminarium 1: Från vision till verklighet Vad får gröna bilen att rulla? Delseminarium 2: Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Delseminarium 3: Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet ska klicka? Innnovationsutställare Arrangörer

3 Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt I Almedalen 2012 gjorde vi något unikt. Vi samlade företrädare för varukedjans alla delar och diskuterade vad som behövs för att uppnå samhällets mål om en biobaserad samhällsekonomi. I det här dokumentet har vi samlat alla kloka tankar och idéer som kom fram under våra tre seminarier och den innovationsutställning som visade upp sju kemiföretags gröna innovationer. Övergången till en biobaserad samhällsekonomi innebär stora utmaningar och samtidigt flera möjligheter för det svenska näringslivet. Innovativa kemiföretag kan ge tillväxt och välstånd i kombination med låg klimatpåverkan. För akademin innebär större fokus på forskning och innovation en möjlighet till utveckling. Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom förädling av bioråvara. Vi har stor tillgång på biomassa och hög vetenskaplig kompetens på området. Men vad behövs mer? I Västsverige har Kemiföretagen i Stenungsund skapat visionen Hållbar Kemi 2030 och antagit utmaningen om omställning till en biobaserad råvaruförsörjning. Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland ska stärka regionens konkurrenskraft med Hållbar utveckling som grund. Nu vidareutvecklar vi deras arbete och diskuterar hur innovativa kemiföretag, bra forskningsmiljöer och ett företagsklimat som gynnar etableringen och tillväxten inom kemiområdet kan gynna Sverige och bidra med lösningar på framtidens utmaningar.

4 Framtiden är här nu börjar den gröna resan Vid våra tre seminarier var alla eniga. Den gröna framtiden är redan här, frågan är bara om omställningen ska ske i Sverige eller någon annan stans. Kemiföretagen kan producera gröna produkter i befintliga anläggningar. Sverige har gott om skog. Vi har stora möjligheter att närproducera bioråvaran. Om vi ska lyckas måste vi bredda frågan om gröna råvaror från att bara handla om energi till att också innefatta material. Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler. Det kan behövas en stegvis övergång som börjar med etanol från sockerrör, en grön råvara som redan används. Målet är att ställa om till råvaror från skogen. För omställningen behövs forskning, teknik investeringar och förståelse från omvärlden. Det behövs ett helhetstänk och dialog med politiker om vi ska lyckas. I Västsverige har kemiföretag och offentliga aktörer inlett ett samarbete kring mål och strategier. Samma sak behöver nu ske på nationell nivå. Sverige behöver en politik för kemi som innefattar både riskreducering och som tar avstamp i kemins möjligheter. [Fotografi: människor i seminarier]

5 I innovationsutställningen var tempot högt. Mycket finns att berätta om kemiföretagens innovationer, och om hur de kan tillverka gröna produkter och bidra till hållbar utveckling. Några exempel: AkzoNobel: BASF: Borealis: Färg, tvätt- och rengöringsmedel av bioråvara. Solceller i form av färg som bara är att stryka ut låter som rena science fiction, men den är redan verklighet. Kabelplast från kemiindustrin ger grön vindkraftsel. K.D.Feddersen: Strålkastare till bilar av plast från ricinolja, en växt som inte konkurrerar med matproduktion. Kemira: Perstorp: Preem: Avloppsslam blir en resurs i stället för ett problem med hjälp av kemi Bussar i tuffa svenska vinterförhållanden kör på drivmedel som är till 100 % biobaserat. Ett grönt drivmedel som kan användas i befintlig bilpark har stora konkurrensfördelar. Vi måste bli bättre på att berätta om kemiföretagens betydelse för att lösa framtidens utmaningar. I Visby fick vi bra respons från besökarna.

6 Axel Edh Lars Lind Anders Fröberg Kristina Holmgren Carina Halvord Konkurrensen mellan biltillverkare att skapa gröna bilar är idag hårdare än lagkraven. Volvo, Toyota, Mercedes och Ford, är alla duktiga. Kunderna driver utvecklingen. Ny material behövs som kan användas och når upp till industriella krav. Satsningar på rätt kompetens behövs. För mycket fokus på drivmedlet, mer helhetsfokus behövs. Avgörande är konsumentens betalningsvilja. Kemi är läran om att omvandla materia. Molekylerna är som legobitar. Idag använder vi olja och naturgas. I morgon kan vi lika gärna använda skogen som råvara. Våra fabriker finns och behöver justeras till en ny råvarubas, men mycket kan vara lika. Bilen och hela samhället är fullt av kemi. Färger, inredning, mobiler etc. Systemet som skapar lönsamhet saknas. Kemiföretagen i Stenungsund är en stor del av svensk kemiindustri. Våra anläggningar sitter samman och kan skiftas till att använda bioråvara i stället för olja. Skogen är en stor resursmöjlighet för Sverige. Vi har inlett samarbeten med skogsoch processindustrierna i Norrland. Långsiktiget i regler och incitament behövs så att investerare vågar satsa. Det är dyra investeringar. Hållbar utveckling kräver att miljö, ekonomi och sociala aspekter vägs samman. Vi måste arbeta tvärvetenskapligt och över gränser. Systemgränsen, hur vi ser på helheten, är det som akademin kan bidra med. En viktig systemfråga är hur vi använder biomassan. Ett vidare synsätt behövs. Massan behöver återanvändas flera gånger innan den bränns till energi. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen av det biobaserade bilen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Science Centers har erfarenhet och infrastruktur för att öka lärlusten hos unga. Volvo Perstorp Hållbar kemi IVL / Chalmers SSC

7 Från vision till verklighet Vad får den gröna bilen att rulla? Utmaningen för processindustrin är att stegvis introducera nya produkter. Seminariet diskuterade vad som krävs för att fler delar i en bil ska kunna vara biobaserade. Industri, akademi och politik gav sina möjligheter och utmaningar. Resultatet av seminariet var en samstämmighet om att kompetens, teknik och möjligheter finns. Det som saknas är rätt incitament för att utvecklingen ska gå snabbare. Deltagarna såg att det på många håll finns bra samarbeten. Dock skulle kontakten mellan branscher kunna vara mycket närmare på flera håll. Kemibranschen kan ta ett globalt perspektiv till Sverige. Gert-Inge Andersson Kemi är ett av Västra Götalands styrkeområden. I VGR blev vi glada när industrin ville börja diskutera biobaserad produktion. Samarbetar vi kan vi lyckas. Avgörande är att: Vi hittar det personliga engagemanget Förstår att utveckling måste vara kommersiellt gångbart för företagen. Samhället är modigt och vågar skapa kommersiella möjligheter. Västra Götalandregionen

8 Åsa Domeij Inom handeln har vi undersökt noga vad som är bäst för miljön. Eftersom Sverige har bra återvinning och sophantering har vi kommit fram till att plastkassar är bäst för att de går att återvinna så bra. Men då vill vi ha biobaserad råvara i påsarna. Vi skulle helst köpa svensktillverkad biobaserad plast om det fanns. Det är ett pedagogiskt problem att plast anses fult och att vi som konsumenter inte sopsorterar plast. Anders Spetz Plastpåsen görs av polyeten som kan återvinnas upp till 10 gånger. Som tillverkare av plastpåsar så vill vi ha 100 % biobaserad råvara. Det som hindrar är tillgången på grön polyeten. Vi måste inse att övergången till bioråvara inte är något som händer sen, det händer nu. Brasilien har byggt anläggningar som vi köper från. Vi skulle vilja att det fanns en nordisk eller europeisk tillverkare av grön polyeten. Anders Fröberg Borealis är Sveriges enda tillverkare av polyeten. Vi skulle mycket väl kunna tillverka den av biobaserad råvara. Slutprodukten polyeten blir samma sak oavsett råvaran. För att lyckas ställa om till biobaserad råvara behövs långsiktiga investeringar. För att det ska gå att motivera behövs långsiktiga spelregler från samhället. Till exempel skulle vi behöva kunna köpa bioetanol till samma priser som våra konkurrenter. Lars Josefsson Stenungsunds industrikluster är navet i svensk kemiindustri. Vi tillverkar plast och material som går på export. Till 90% används idag fossil råvara hos oss. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Vi behöver bra spelregler för biobaserad råvara och vi behöver stöd för FoU. Jessica Gard Timmerfors Från jag varit liten har jag varit engagerad för att rädda världen och bidra till ett bättre samhälle När jag blev äldre insåg jag att nya miljövändliga material är det jag vill ägna mig åt. Därför studerar jag till kemiingenjör nu. Vi har arbetat med projekt om nya plastmaterial baserat på matrester. Det är roligt men kommer kräva mycket forskning och många ingenjörer. Därför måste många fler satsa på kemiutbildning. Axfood Trioplast Borealis Hållbar Kemi Student KTH

9 Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Frågan om det biobaserade samhället måste breddas från energi till att även gälla material. Seminariet diskuterade miljöfördelarna med plast som går att återvinna många gånger samt vad som krävs för en biobaserad plasttillverkning. Resultatet av seminariet var att biobaserad plast redan är en verklighet och att Sverige har en fördel av all sin skog som en möjlig råvara. Nu krävs en politik som tar bort hindren för en svensk biobaserat plastproduktion. Deltagarna tyckte att den negativa bilden av plast i miljödebatten behöver ändras och att Sverige behöver satsa nu. Magnus Huss Kemibranschen är en viktig leverantör för det biobaserade samhället. Vindkraft, fordon, hälsovården är full av kemi. Dessutom bidrar vi till export och därmed resurser till vår välfärd. Det behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk ingen politik för hur vi drar nytta av möjligheterna. Det behövs en BlåGul kemipolitik! Plast- och kemiföretagen

10 Brian Warnicke Sara Nilsson Johan Widheden Lars Josefsson Lena Engelmark Embertsén Vi tillverkar trälaminatgolv av naturmaterial. Golven är idag till 98% biobaserade. Vi vill att de ska bli 100 % biobaserade. Kemin i golvet är hindret. Biobaserde alternativ finns men dessa är för dyra och konsumenterna är ännu inte villiga att betala för det. En väg fram är att arbeta med märkningar. Lagkrav kan vara andra vägar men då behöver dessa samordnas internationellt. Vi tillverkar limmet till golven. Dessa kan tillverkas av biobaserade råvaror och det är något vi vill. Hindren handlar om tillgång, kvalitet och kostnad. Till exempel finns bara en producent av biobaserad metanol i Europa vilket inte räcker. Politiska styrmedel gör att biobaserad metanol idag förbränns och det är synd. Naturen har en naturlig variation vilket kräver nya kunskaper och processer. AkzoNobel tillverkar lacket till golvet. Vi vill bli biobaserade. Vägen dit kräver balans mellan alternativen och vad kunderna vill betala. Avgörande nu är att få upp volymerna så att priset sjunker. Även genomtänkta politiska spelregler krävs. USAs subvention av bio-diesel ledde till att priset på våra råvaror gick upp så att vi fick gå över till fossila råvaror. Inte så smart! Stenungsunds industrikluster är navet i Svensk kemiindustri. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Regeringen har bestämt sig för det biobaserade samhället. Vi vill gå den vägen. Då behöver styrmedel justeras. Ett konkret exempel är importtullarna på bioetanol som hindrar oss att satsa. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Lärlusten finns hos barn, denna lust måste stimuleras. Science Centers har lång erfarenhet av att stötta lärare att locka våra unga till naturvetenskap. Kährs Casco Adhesives AkzoNobel Hållbar Kemi SSC

11 Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet skall klicka? Styrmedel får inte fokusera för regionalt, bredare samarbeten behövs Seminariet diskuterade vad som krävs för att ett golv av trälaminat ska bli helt biobaserat. Resultatet av seminariet var att resan till det gröna golvet är en stegvis väg där flera olika råvaror behöver bytas ut. För att detta ska bli möjligt krävs volymer så att kostnaden blir rimlig. En förutsättning är god tillgång på bioråvara. Deltagarna diskuterade behovet av att visa att alterativen finns och vikten att locka unga att läsa naturvetenskap. Fördubbla antalet Science Centers i landet och hjälp lärare att få se modern industri! Magnus Huss Golvet, bilen och påsen som vi diskuterat kan bli biobaserade. Vägen dit kräver både teknisk och marknadsmässig utveckling. Den utvecklingen kommer ske stegvis, bit för bit kommer vi framåt. För att det ska gå snabbare behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk. Det behövs en BlåGul kemipolitik Plast- och Kemiföretagen

12 Om vi ska finnas i framtiden måste vi först se till att det finns en framtid Vi är fast beslutna om att minska påverkan på miljön bland annat genom att leverera mer biobaserade produkter och lösningar till våra kunder. Detta gör vi genom hållbara innovationer. För att bättre förstå våra kunders behov arbetar vi tillsammans med dem. När våra produkter är de miljömässigt, socialt och ekonomiskt mest hållbara, då är vi med och förändrar världen. AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter. We create chemistry for a sustainable future Kemi finns i nästan alla de produkter som vi använder varje dag från det vi stiger upp på morgonen, tandkräm, mobiltelefoner, bilar, osv. tills vi går till sängs i våra nytvättade lakan på natten. Många av de produkter som gör vardagen säkrare, enklare och roligare skulle inte existera utan kemi. BASF ser kemi som en del av lösningen på några av de utmaningar som världen står inför i dag. På Innovationsutställningen, presenterade vi två exempel på hållbar kemi genom att fokusera på hur bionedbrytbar plast kan vara en del av kretsloppet och möjlig teknik för framtida emissionsfria bilar - en konceptbil som utvecklats av Daimler och BASF. Casco - Eka - International - Sadolin - Nordsjö - Jozo Salt

13 Innovationsutställare Borealis i Stenungsund utgör kärnan i företagets globala export av kabelplast. Därför investerades 4 miljarder kronor i en ny polyetenfabrik år Borealis innovativa polyeten baseras på teknologi som är designad för industrins växande krav på teknisk prestanda i de mest utmanande kablarna i energikedjan upp till 525 kv. Våra forskare på innovationscentrat har tillsammans med ledande kabeltillverkare bl.a. utvecklat ett unikt polyetenbaserat isoleringsmaterial för likströmskablar som utgör en nyckelkomponent i effektiv överföring från nya alternativa energikällor. T.ex. är högspänningskablar, installerade till vindkraftsparker i hela världen, huvudsakligen tillverkade av Borealis polyeten. ECOPAXX konstruktionsplast från växtriket! K.D. Feddersen Norden AB har arbetat länge med att minska kunders carbon footprint. Dels med energieffektivisering dels med att använda råvaror som är förnybara. Att tillverka en stark plast med lång livslängd är inte så komplicerat, man behöver en kolkedja att utgå från. Historiskt har vi hämtat den ur olja eller naturgas, men samma kolkedja finns i allt växande, överallt runt omkring oss. Nu handlar det mera om att hitta växter som klarar uthållig odling utan att konkurrerar med matproduktion. Ecopaxx tillverkas av ricinolja som kommer från frön i växten ricinis communis. Ecopaxx är med sina utmärkta temperaturegenskaper och höga styvhet mycket användbar inom fordonsindustrin. Den goda kemikaliebeständigheten gör att den även används inom livsmedel och processindustri.

14 Kemira för hållbara lösningar LESS Mindre fosfor i havet! Fosfor är nödvändigt för allt liv på jorden. Men om fosfor hamnar på fel plats, kan den orsaka stor skada. Fosfor som läcker ut i våra sjöar och vatten bidrar till giftig algblomning, övergödning och döda havsbottnar som följd! IS Slam är en fosforkälla! För att förhindra fosfor på fel plats är det viktigt att kommunala och industriella avloppsverk skiljer ut fosforn. Målet ska vara att skapa ett kvalitetssäkert slam en återvunnen och renad fosforkälla! MORE Mer återvunnen fosfor på åkern! Vi bör, för ett hållbart samhälle, sträva mot att allt slam återförs till jordbruket. På detta sätt får vi ett återvunnet gödningsmedel med nödvändig fosfor på åkern! Perstorp - din vinnande formel Perstorp är världsledande inom specialkemi och har som vision att bidra till en bättre, mer hållbar värld genom att erbjuda innovativa lösningar inom kemi. Verdis Polaris B100 är en ren biodiesel gjord av finaste rapsolja från nordiska rapsfält. Den är ett hållbart alternativ till fossil diesel och erbjuder många fördelar för den som beslutat att gå över till gröna transporter med minimal miljöpåverkan. VoxtarTM är världens första och enda förnybara pentaerytritol - baserad på förnybara råvaror och energi - vilken minska koldioxidutsläppen med 75 %. VoxtarTM används bland annat i vattenbaserade färgsystem. Upptäck din vinnande formel på Kemira för hållbara lösningar

15 Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25%Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25% Evolution Diesel är ett exempel på att det går att minska CO2-utsläppen genom nytänkande. Produkten lanserades 2011 och har vidareutvecklats sedan dess. Idag innehåller Evolution Diesel ca 30 % förnybara råvaror. Det är främst tallolja, en restprodukt från svenska skogen som gör att CO2-utsläppen minskar med ca 25% jämfört med en fossil diesel. Preem tillverkar förnybara drivmedel och har ambitionen att fortsatt driva den utvecklingen. Raffinaderierna räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Vi strävar efter att öka andelen förnybart i vår diesel men också mot att tillverka grön bensin och andra förnybara drivmedel

16 Business Region Göteborg AB BRG Business Region Göteborg AB är ett ickevinstdrivande bolag som ägs av Göteborgs Stad. Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Kemiföretagen i Stenungsund Hållbar Kemi 2030 är Kemiföretagen i Stenungsunds gemensamma vision är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Verksamheten är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle. Kemiföretagen är AGA, AkzoNobel, Borealis, Ineos och Perstorp. Tillväxtverket Från vision till verklighet BlåGulKemi gör Sverige Grönt genomförs med ekonomiskt stöd av Tillväxtverket. Svenska Science Centers Verkar för att utveckla samarbetet mellan science center i Sverige. Ett Science Center är en permanent anläggning med interaktiva utställningar och en verksamhet som inspirerar till intresse för och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är tillgängliga för alla, men med fokus på barn och ungdomar. Science Center medverkar till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och hjälper människor att uppskatta sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och dess påverkan på deras egna liv. Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens uppdrag är att alla i Västra Götaland ska få en bra hälso- och sjukvård. Att främja tillväxt och arbeta för en hållbar utveckling genom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism ingår också. Vision Västra Götaland ska stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i. Plast- & Kemiföretagen Plast- & Kemiföretagen är branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Medlemsföretagen och deras produkter är viktiga för övergången till en biobaserad samhällsekonomi och för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju 2/10 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer HON ÄR IKEAS ETISKA VÄKTARE NÄRINGSLIVET TEMA DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Gamla Brogatan 36-38 111 20 Stockholm Tel 08 791 10 20 Fax 08 791 10 29 nyhetsbrev@mistra.org www.mistra.org NYHETSBREV NUMMER 2 FRÅN MISTRA 2011 MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Jenny Sjödin,

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer