Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012

2 Innehåll Bakgrund: Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Resultat av dagarna Delseminarium 1: Från vision till verklighet Vad får gröna bilen att rulla? Delseminarium 2: Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Delseminarium 3: Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet ska klicka? Innnovationsutställare Arrangörer

3 Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt I Almedalen 2012 gjorde vi något unikt. Vi samlade företrädare för varukedjans alla delar och diskuterade vad som behövs för att uppnå samhällets mål om en biobaserad samhällsekonomi. I det här dokumentet har vi samlat alla kloka tankar och idéer som kom fram under våra tre seminarier och den innovationsutställning som visade upp sju kemiföretags gröna innovationer. Övergången till en biobaserad samhällsekonomi innebär stora utmaningar och samtidigt flera möjligheter för det svenska näringslivet. Innovativa kemiföretag kan ge tillväxt och välstånd i kombination med låg klimatpåverkan. För akademin innebär större fokus på forskning och innovation en möjlighet till utveckling. Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom förädling av bioråvara. Vi har stor tillgång på biomassa och hög vetenskaplig kompetens på området. Men vad behövs mer? I Västsverige har Kemiföretagen i Stenungsund skapat visionen Hållbar Kemi 2030 och antagit utmaningen om omställning till en biobaserad råvaruförsörjning. Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland ska stärka regionens konkurrenskraft med Hållbar utveckling som grund. Nu vidareutvecklar vi deras arbete och diskuterar hur innovativa kemiföretag, bra forskningsmiljöer och ett företagsklimat som gynnar etableringen och tillväxten inom kemiområdet kan gynna Sverige och bidra med lösningar på framtidens utmaningar.

4 Framtiden är här nu börjar den gröna resan Vid våra tre seminarier var alla eniga. Den gröna framtiden är redan här, frågan är bara om omställningen ska ske i Sverige eller någon annan stans. Kemiföretagen kan producera gröna produkter i befintliga anläggningar. Sverige har gott om skog. Vi har stora möjligheter att närproducera bioråvaran. Om vi ska lyckas måste vi bredda frågan om gröna råvaror från att bara handla om energi till att också innefatta material. Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler. Det kan behövas en stegvis övergång som börjar med etanol från sockerrör, en grön råvara som redan används. Målet är att ställa om till råvaror från skogen. För omställningen behövs forskning, teknik investeringar och förståelse från omvärlden. Det behövs ett helhetstänk och dialog med politiker om vi ska lyckas. I Västsverige har kemiföretag och offentliga aktörer inlett ett samarbete kring mål och strategier. Samma sak behöver nu ske på nationell nivå. Sverige behöver en politik för kemi som innefattar både riskreducering och som tar avstamp i kemins möjligheter. [Fotografi: människor i seminarier]

5 I innovationsutställningen var tempot högt. Mycket finns att berätta om kemiföretagens innovationer, och om hur de kan tillverka gröna produkter och bidra till hållbar utveckling. Några exempel: AkzoNobel: BASF: Borealis: Färg, tvätt- och rengöringsmedel av bioråvara. Solceller i form av färg som bara är att stryka ut låter som rena science fiction, men den är redan verklighet. Kabelplast från kemiindustrin ger grön vindkraftsel. K.D.Feddersen: Strålkastare till bilar av plast från ricinolja, en växt som inte konkurrerar med matproduktion. Kemira: Perstorp: Preem: Avloppsslam blir en resurs i stället för ett problem med hjälp av kemi Bussar i tuffa svenska vinterförhållanden kör på drivmedel som är till 100 % biobaserat. Ett grönt drivmedel som kan användas i befintlig bilpark har stora konkurrensfördelar. Vi måste bli bättre på att berätta om kemiföretagens betydelse för att lösa framtidens utmaningar. I Visby fick vi bra respons från besökarna.

6 Axel Edh Lars Lind Anders Fröberg Kristina Holmgren Carina Halvord Konkurrensen mellan biltillverkare att skapa gröna bilar är idag hårdare än lagkraven. Volvo, Toyota, Mercedes och Ford, är alla duktiga. Kunderna driver utvecklingen. Ny material behövs som kan användas och når upp till industriella krav. Satsningar på rätt kompetens behövs. För mycket fokus på drivmedlet, mer helhetsfokus behövs. Avgörande är konsumentens betalningsvilja. Kemi är läran om att omvandla materia. Molekylerna är som legobitar. Idag använder vi olja och naturgas. I morgon kan vi lika gärna använda skogen som råvara. Våra fabriker finns och behöver justeras till en ny råvarubas, men mycket kan vara lika. Bilen och hela samhället är fullt av kemi. Färger, inredning, mobiler etc. Systemet som skapar lönsamhet saknas. Kemiföretagen i Stenungsund är en stor del av svensk kemiindustri. Våra anläggningar sitter samman och kan skiftas till att använda bioråvara i stället för olja. Skogen är en stor resursmöjlighet för Sverige. Vi har inlett samarbeten med skogsoch processindustrierna i Norrland. Långsiktiget i regler och incitament behövs så att investerare vågar satsa. Det är dyra investeringar. Hållbar utveckling kräver att miljö, ekonomi och sociala aspekter vägs samman. Vi måste arbeta tvärvetenskapligt och över gränser. Systemgränsen, hur vi ser på helheten, är det som akademin kan bidra med. En viktig systemfråga är hur vi använder biomassan. Ett vidare synsätt behövs. Massan behöver återanvändas flera gånger innan den bränns till energi. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen av det biobaserade bilen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Science Centers har erfarenhet och infrastruktur för att öka lärlusten hos unga. Volvo Perstorp Hållbar kemi IVL / Chalmers SSC

7 Från vision till verklighet Vad får den gröna bilen att rulla? Utmaningen för processindustrin är att stegvis introducera nya produkter. Seminariet diskuterade vad som krävs för att fler delar i en bil ska kunna vara biobaserade. Industri, akademi och politik gav sina möjligheter och utmaningar. Resultatet av seminariet var en samstämmighet om att kompetens, teknik och möjligheter finns. Det som saknas är rätt incitament för att utvecklingen ska gå snabbare. Deltagarna såg att det på många håll finns bra samarbeten. Dock skulle kontakten mellan branscher kunna vara mycket närmare på flera håll. Kemibranschen kan ta ett globalt perspektiv till Sverige. Gert-Inge Andersson Kemi är ett av Västra Götalands styrkeområden. I VGR blev vi glada när industrin ville börja diskutera biobaserad produktion. Samarbetar vi kan vi lyckas. Avgörande är att: Vi hittar det personliga engagemanget Förstår att utveckling måste vara kommersiellt gångbart för företagen. Samhället är modigt och vågar skapa kommersiella möjligheter. Västra Götalandregionen

8 Åsa Domeij Inom handeln har vi undersökt noga vad som är bäst för miljön. Eftersom Sverige har bra återvinning och sophantering har vi kommit fram till att plastkassar är bäst för att de går att återvinna så bra. Men då vill vi ha biobaserad råvara i påsarna. Vi skulle helst köpa svensktillverkad biobaserad plast om det fanns. Det är ett pedagogiskt problem att plast anses fult och att vi som konsumenter inte sopsorterar plast. Anders Spetz Plastpåsen görs av polyeten som kan återvinnas upp till 10 gånger. Som tillverkare av plastpåsar så vill vi ha 100 % biobaserad råvara. Det som hindrar är tillgången på grön polyeten. Vi måste inse att övergången till bioråvara inte är något som händer sen, det händer nu. Brasilien har byggt anläggningar som vi köper från. Vi skulle vilja att det fanns en nordisk eller europeisk tillverkare av grön polyeten. Anders Fröberg Borealis är Sveriges enda tillverkare av polyeten. Vi skulle mycket väl kunna tillverka den av biobaserad råvara. Slutprodukten polyeten blir samma sak oavsett råvaran. För att lyckas ställa om till biobaserad råvara behövs långsiktiga investeringar. För att det ska gå att motivera behövs långsiktiga spelregler från samhället. Till exempel skulle vi behöva kunna köpa bioetanol till samma priser som våra konkurrenter. Lars Josefsson Stenungsunds industrikluster är navet i svensk kemiindustri. Vi tillverkar plast och material som går på export. Till 90% används idag fossil råvara hos oss. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Vi behöver bra spelregler för biobaserad råvara och vi behöver stöd för FoU. Jessica Gard Timmerfors Från jag varit liten har jag varit engagerad för att rädda världen och bidra till ett bättre samhälle När jag blev äldre insåg jag att nya miljövändliga material är det jag vill ägna mig åt. Därför studerar jag till kemiingenjör nu. Vi har arbetat med projekt om nya plastmaterial baserat på matrester. Det är roligt men kommer kräva mycket forskning och många ingenjörer. Därför måste många fler satsa på kemiutbildning. Axfood Trioplast Borealis Hållbar Kemi Student KTH

9 Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Frågan om det biobaserade samhället måste breddas från energi till att även gälla material. Seminariet diskuterade miljöfördelarna med plast som går att återvinna många gånger samt vad som krävs för en biobaserad plasttillverkning. Resultatet av seminariet var att biobaserad plast redan är en verklighet och att Sverige har en fördel av all sin skog som en möjlig råvara. Nu krävs en politik som tar bort hindren för en svensk biobaserat plastproduktion. Deltagarna tyckte att den negativa bilden av plast i miljödebatten behöver ändras och att Sverige behöver satsa nu. Magnus Huss Kemibranschen är en viktig leverantör för det biobaserade samhället. Vindkraft, fordon, hälsovården är full av kemi. Dessutom bidrar vi till export och därmed resurser till vår välfärd. Det behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk ingen politik för hur vi drar nytta av möjligheterna. Det behövs en BlåGul kemipolitik! Plast- och kemiföretagen

10 Brian Warnicke Sara Nilsson Johan Widheden Lars Josefsson Lena Engelmark Embertsén Vi tillverkar trälaminatgolv av naturmaterial. Golven är idag till 98% biobaserade. Vi vill att de ska bli 100 % biobaserade. Kemin i golvet är hindret. Biobaserde alternativ finns men dessa är för dyra och konsumenterna är ännu inte villiga att betala för det. En väg fram är att arbeta med märkningar. Lagkrav kan vara andra vägar men då behöver dessa samordnas internationellt. Vi tillverkar limmet till golven. Dessa kan tillverkas av biobaserade råvaror och det är något vi vill. Hindren handlar om tillgång, kvalitet och kostnad. Till exempel finns bara en producent av biobaserad metanol i Europa vilket inte räcker. Politiska styrmedel gör att biobaserad metanol idag förbränns och det är synd. Naturen har en naturlig variation vilket kräver nya kunskaper och processer. AkzoNobel tillverkar lacket till golvet. Vi vill bli biobaserade. Vägen dit kräver balans mellan alternativen och vad kunderna vill betala. Avgörande nu är att få upp volymerna så att priset sjunker. Även genomtänkta politiska spelregler krävs. USAs subvention av bio-diesel ledde till att priset på våra råvaror gick upp så att vi fick gå över till fossila råvaror. Inte så smart! Stenungsunds industrikluster är navet i Svensk kemiindustri. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Regeringen har bestämt sig för det biobaserade samhället. Vi vill gå den vägen. Då behöver styrmedel justeras. Ett konkret exempel är importtullarna på bioetanol som hindrar oss att satsa. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Lärlusten finns hos barn, denna lust måste stimuleras. Science Centers har lång erfarenhet av att stötta lärare att locka våra unga till naturvetenskap. Kährs Casco Adhesives AkzoNobel Hållbar Kemi SSC

11 Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet skall klicka? Styrmedel får inte fokusera för regionalt, bredare samarbeten behövs Seminariet diskuterade vad som krävs för att ett golv av trälaminat ska bli helt biobaserat. Resultatet av seminariet var att resan till det gröna golvet är en stegvis väg där flera olika råvaror behöver bytas ut. För att detta ska bli möjligt krävs volymer så att kostnaden blir rimlig. En förutsättning är god tillgång på bioråvara. Deltagarna diskuterade behovet av att visa att alterativen finns och vikten att locka unga att läsa naturvetenskap. Fördubbla antalet Science Centers i landet och hjälp lärare att få se modern industri! Magnus Huss Golvet, bilen och påsen som vi diskuterat kan bli biobaserade. Vägen dit kräver både teknisk och marknadsmässig utveckling. Den utvecklingen kommer ske stegvis, bit för bit kommer vi framåt. För att det ska gå snabbare behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk. Det behövs en BlåGul kemipolitik Plast- och Kemiföretagen

12 Om vi ska finnas i framtiden måste vi först se till att det finns en framtid Vi är fast beslutna om att minska påverkan på miljön bland annat genom att leverera mer biobaserade produkter och lösningar till våra kunder. Detta gör vi genom hållbara innovationer. För att bättre förstå våra kunders behov arbetar vi tillsammans med dem. När våra produkter är de miljömässigt, socialt och ekonomiskt mest hållbara, då är vi med och förändrar världen. AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter. We create chemistry for a sustainable future Kemi finns i nästan alla de produkter som vi använder varje dag från det vi stiger upp på morgonen, tandkräm, mobiltelefoner, bilar, osv. tills vi går till sängs i våra nytvättade lakan på natten. Många av de produkter som gör vardagen säkrare, enklare och roligare skulle inte existera utan kemi. BASF ser kemi som en del av lösningen på några av de utmaningar som världen står inför i dag. På Innovationsutställningen, presenterade vi två exempel på hållbar kemi genom att fokusera på hur bionedbrytbar plast kan vara en del av kretsloppet och möjlig teknik för framtida emissionsfria bilar - en konceptbil som utvecklats av Daimler och BASF. Casco - Eka - International - Sadolin - Nordsjö - Jozo Salt

13 Innovationsutställare Borealis i Stenungsund utgör kärnan i företagets globala export av kabelplast. Därför investerades 4 miljarder kronor i en ny polyetenfabrik år Borealis innovativa polyeten baseras på teknologi som är designad för industrins växande krav på teknisk prestanda i de mest utmanande kablarna i energikedjan upp till 525 kv. Våra forskare på innovationscentrat har tillsammans med ledande kabeltillverkare bl.a. utvecklat ett unikt polyetenbaserat isoleringsmaterial för likströmskablar som utgör en nyckelkomponent i effektiv överföring från nya alternativa energikällor. T.ex. är högspänningskablar, installerade till vindkraftsparker i hela världen, huvudsakligen tillverkade av Borealis polyeten. ECOPAXX konstruktionsplast från växtriket! K.D. Feddersen Norden AB har arbetat länge med att minska kunders carbon footprint. Dels med energieffektivisering dels med att använda råvaror som är förnybara. Att tillverka en stark plast med lång livslängd är inte så komplicerat, man behöver en kolkedja att utgå från. Historiskt har vi hämtat den ur olja eller naturgas, men samma kolkedja finns i allt växande, överallt runt omkring oss. Nu handlar det mera om att hitta växter som klarar uthållig odling utan att konkurrerar med matproduktion. Ecopaxx tillverkas av ricinolja som kommer från frön i växten ricinis communis. Ecopaxx är med sina utmärkta temperaturegenskaper och höga styvhet mycket användbar inom fordonsindustrin. Den goda kemikaliebeständigheten gör att den även används inom livsmedel och processindustri.

14 Kemira för hållbara lösningar LESS Mindre fosfor i havet! Fosfor är nödvändigt för allt liv på jorden. Men om fosfor hamnar på fel plats, kan den orsaka stor skada. Fosfor som läcker ut i våra sjöar och vatten bidrar till giftig algblomning, övergödning och döda havsbottnar som följd! IS Slam är en fosforkälla! För att förhindra fosfor på fel plats är det viktigt att kommunala och industriella avloppsverk skiljer ut fosforn. Målet ska vara att skapa ett kvalitetssäkert slam en återvunnen och renad fosforkälla! MORE Mer återvunnen fosfor på åkern! Vi bör, för ett hållbart samhälle, sträva mot att allt slam återförs till jordbruket. På detta sätt får vi ett återvunnet gödningsmedel med nödvändig fosfor på åkern! Perstorp - din vinnande formel Perstorp är världsledande inom specialkemi och har som vision att bidra till en bättre, mer hållbar värld genom att erbjuda innovativa lösningar inom kemi. Verdis Polaris B100 är en ren biodiesel gjord av finaste rapsolja från nordiska rapsfält. Den är ett hållbart alternativ till fossil diesel och erbjuder många fördelar för den som beslutat att gå över till gröna transporter med minimal miljöpåverkan. VoxtarTM är världens första och enda förnybara pentaerytritol - baserad på förnybara råvaror och energi - vilken minska koldioxidutsläppen med 75 %. VoxtarTM används bland annat i vattenbaserade färgsystem. Upptäck din vinnande formel på Kemira för hållbara lösningar

15 Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25%Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25% Evolution Diesel är ett exempel på att det går att minska CO2-utsläppen genom nytänkande. Produkten lanserades 2011 och har vidareutvecklats sedan dess. Idag innehåller Evolution Diesel ca 30 % förnybara råvaror. Det är främst tallolja, en restprodukt från svenska skogen som gör att CO2-utsläppen minskar med ca 25% jämfört med en fossil diesel. Preem tillverkar förnybara drivmedel och har ambitionen att fortsatt driva den utvecklingen. Raffinaderierna räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Vi strävar efter att öka andelen förnybart i vår diesel men också mot att tillverka grön bensin och andra förnybara drivmedel

16 Business Region Göteborg AB BRG Business Region Göteborg AB är ett ickevinstdrivande bolag som ägs av Göteborgs Stad. Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Kemiföretagen i Stenungsund Hållbar Kemi 2030 är Kemiföretagen i Stenungsunds gemensamma vision är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Verksamheten är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle. Kemiföretagen är AGA, AkzoNobel, Borealis, Ineos och Perstorp. Tillväxtverket Från vision till verklighet BlåGulKemi gör Sverige Grönt genomförs med ekonomiskt stöd av Tillväxtverket. Svenska Science Centers Verkar för att utveckla samarbetet mellan science center i Sverige. Ett Science Center är en permanent anläggning med interaktiva utställningar och en verksamhet som inspirerar till intresse för och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är tillgängliga för alla, men med fokus på barn och ungdomar. Science Center medverkar till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och hjälper människor att uppskatta sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och dess påverkan på deras egna liv. Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens uppdrag är att alla i Västra Götaland ska få en bra hälso- och sjukvård. Att främja tillväxt och arbeta för en hållbar utveckling genom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism ingår också. Vision Västra Götaland ska stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i. Plast- & Kemiföretagen Plast- & Kemiföretagen är branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Medlemsföretagen och deras produkter är viktiga för övergången till en biobaserad samhällsekonomi och för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.

Info om Hållbar Kemi 2030 Chalmers 2011-06-14

Info om Hållbar Kemi 2030 Chalmers 2011-06-14 Info om Hållbar Kemi 2030 Chalmers 2011-06-14 Stora gemensamma utmaningar Jobb, mobiltelefoner och dagisplatser också om 20 år? Klimat och miljö från fossilt till förnybart Kemiföretagen är viktiga för

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Gasdagarna oktober 2010 Stenungsund

Gasdagarna oktober 2010 Stenungsund Gasdagarna 20-21 oktober 2010 Stenungsund Kemiföretagen i Stenungsund Här tillverkas Polyetenplast; PVC-plast; Tensider; Industrikemikalier; Biodiesel; kraftkabel, vattenrör golvmattor, fönsterkarmar hygienprodukter,

Läs mer

Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29

Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29 Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29 Fem företag med en gemensam vision för framtiden 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

B1u1 kein. Hi. flaniis hiss hoppas på skosrå 4 ÖNESKOLA. Utländska lämnar Sve i. IlEjir blir du. rtrender å arbets arknaden.

B1u1 kein. Hi. flaniis hiss hoppas på skosrå 4 ÖNESKOLA. Utländska lämnar Sve i. IlEjir blir du. rtrender å arbets arknaden. , SID na KARRIÄR,VETENSKAP, NÅT t.a,. NUMMER1 2014 - - - IlEjir blir du Hi. ÖNESKOLA % rtrender å arbets arknaden pr L Utländska lämnar Sve i.; 1 o 4 B1u1 kein J flaniis hiss hoppas på skosrå 4 ) JJ ikii

Läs mer

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 är att främja utvecklingen

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad

Framtiden är vår viktigaste marknad Framtiden är vår viktigaste marknad Produktion & Försäljning Raffinering Export Marknad Sverige Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Verdis Polaris. Verdis Polaris Flora first generation B100 the classic green one. Verdis Polaris Aura second generation B100 the advanced green one

Verdis Polaris. Verdis Polaris Flora first generation B100 the classic green one. Verdis Polaris Aura second generation B100 the advanced green one Verdis Polaris Verdis Polaris Flora first generation B100 the classic green one Verdis Polaris Aura second generation B100 the advanced green one Perstorps biodiesel för nordiskt klimat Erbjuder enkel

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Lena Lundberg, Dr, Plast- & Kemiföretagen

Lena Lundberg, Dr, Plast- & Kemiföretagen Förutsättningarna för en biobaserad plastindustri is Sverige, EU och globalt lt Lena Lundberg, Dr, Plast- & Kemiföretagen Plast- & Kemiföretagen Branschorganisationen för kemi-, polymer- och bioteknikföretagen

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Bioekonomi och biobaserad ekonomi

Bioekonomi och biobaserad ekonomi Bioekonomi och biobaserad ekonomi Vad står begreppen för och vilka möjligheter har Sverige med sin biomassa från jord- och skogsbruk? 2016-02-05, KSLA Räddaren i nöden Louise Staffas Vår vision är det

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Fossilfritt Sverige 2

Fossilfritt Sverige 2 Fossilfritt Sverige 2 Deklarationen Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Jan Svensson, Formas 2013-01-24 Regeringsuppdraget En nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson

Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson Fem företag med en gemensam vision för framtiden 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 En bakgrund STVs och IVAs energiprojekt energi får ett modernt samhälle att fungera våra energisystem belastar

Läs mer

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting

Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län. Sara Anderson, 2050 Consulting Samhällsnyttan med biogas en studie i Jönköpings län Sara Anderson, 2050 Consulting Innehåll Mål och syfte. Vad är samhällsnytta och vad innebär samhällsekonomisk analys? Biogasens olika nyttoeffekter.

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Jan Svensson, Formas 2013-09-18 Regeringsuppdraget En nationell strategi för utveckling av en biobaserad samhällsekonomi samt föreslå

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer