Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt"

Transkript

1 Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012

2 Innehåll Bakgrund: Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Resultat av dagarna Delseminarium 1: Från vision till verklighet Vad får gröna bilen att rulla? Delseminarium 2: Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Delseminarium 3: Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet ska klicka? Innnovationsutställare Arrangörer

3 Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt I Almedalen 2012 gjorde vi något unikt. Vi samlade företrädare för varukedjans alla delar och diskuterade vad som behövs för att uppnå samhällets mål om en biobaserad samhällsekonomi. I det här dokumentet har vi samlat alla kloka tankar och idéer som kom fram under våra tre seminarier och den innovationsutställning som visade upp sju kemiföretags gröna innovationer. Övergången till en biobaserad samhällsekonomi innebär stora utmaningar och samtidigt flera möjligheter för det svenska näringslivet. Innovativa kemiföretag kan ge tillväxt och välstånd i kombination med låg klimatpåverkan. För akademin innebär större fokus på forskning och innovation en möjlighet till utveckling. Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom förädling av bioråvara. Vi har stor tillgång på biomassa och hög vetenskaplig kompetens på området. Men vad behövs mer? I Västsverige har Kemiföretagen i Stenungsund skapat visionen Hållbar Kemi 2030 och antagit utmaningen om omställning till en biobaserad råvaruförsörjning. Västra Götalandsregionens Vision Västra Götaland ska stärka regionens konkurrenskraft med Hållbar utveckling som grund. Nu vidareutvecklar vi deras arbete och diskuterar hur innovativa kemiföretag, bra forskningsmiljöer och ett företagsklimat som gynnar etableringen och tillväxten inom kemiområdet kan gynna Sverige och bidra med lösningar på framtidens utmaningar.

4 Framtiden är här nu börjar den gröna resan Vid våra tre seminarier var alla eniga. Den gröna framtiden är redan här, frågan är bara om omställningen ska ske i Sverige eller någon annan stans. Kemiföretagen kan producera gröna produkter i befintliga anläggningar. Sverige har gott om skog. Vi har stora möjligheter att närproducera bioråvaran. Om vi ska lyckas måste vi bredda frågan om gröna råvaror från att bara handla om energi till att också innefatta material. Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler. Det kan behövas en stegvis övergång som börjar med etanol från sockerrör, en grön råvara som redan används. Målet är att ställa om till råvaror från skogen. För omställningen behövs forskning, teknik investeringar och förståelse från omvärlden. Det behövs ett helhetstänk och dialog med politiker om vi ska lyckas. I Västsverige har kemiföretag och offentliga aktörer inlett ett samarbete kring mål och strategier. Samma sak behöver nu ske på nationell nivå. Sverige behöver en politik för kemi som innefattar både riskreducering och som tar avstamp i kemins möjligheter. [Fotografi: människor i seminarier]

5 I innovationsutställningen var tempot högt. Mycket finns att berätta om kemiföretagens innovationer, och om hur de kan tillverka gröna produkter och bidra till hållbar utveckling. Några exempel: AkzoNobel: BASF: Borealis: Färg, tvätt- och rengöringsmedel av bioråvara. Solceller i form av färg som bara är att stryka ut låter som rena science fiction, men den är redan verklighet. Kabelplast från kemiindustrin ger grön vindkraftsel. K.D.Feddersen: Strålkastare till bilar av plast från ricinolja, en växt som inte konkurrerar med matproduktion. Kemira: Perstorp: Preem: Avloppsslam blir en resurs i stället för ett problem med hjälp av kemi Bussar i tuffa svenska vinterförhållanden kör på drivmedel som är till 100 % biobaserat. Ett grönt drivmedel som kan användas i befintlig bilpark har stora konkurrensfördelar. Vi måste bli bättre på att berätta om kemiföretagens betydelse för att lösa framtidens utmaningar. I Visby fick vi bra respons från besökarna.

6 Axel Edh Lars Lind Anders Fröberg Kristina Holmgren Carina Halvord Konkurrensen mellan biltillverkare att skapa gröna bilar är idag hårdare än lagkraven. Volvo, Toyota, Mercedes och Ford, är alla duktiga. Kunderna driver utvecklingen. Ny material behövs som kan användas och når upp till industriella krav. Satsningar på rätt kompetens behövs. För mycket fokus på drivmedlet, mer helhetsfokus behövs. Avgörande är konsumentens betalningsvilja. Kemi är läran om att omvandla materia. Molekylerna är som legobitar. Idag använder vi olja och naturgas. I morgon kan vi lika gärna använda skogen som råvara. Våra fabriker finns och behöver justeras till en ny råvarubas, men mycket kan vara lika. Bilen och hela samhället är fullt av kemi. Färger, inredning, mobiler etc. Systemet som skapar lönsamhet saknas. Kemiföretagen i Stenungsund är en stor del av svensk kemiindustri. Våra anläggningar sitter samman och kan skiftas till att använda bioråvara i stället för olja. Skogen är en stor resursmöjlighet för Sverige. Vi har inlett samarbeten med skogsoch processindustrierna i Norrland. Långsiktiget i regler och incitament behövs så att investerare vågar satsa. Det är dyra investeringar. Hållbar utveckling kräver att miljö, ekonomi och sociala aspekter vägs samman. Vi måste arbeta tvärvetenskapligt och över gränser. Systemgränsen, hur vi ser på helheten, är det som akademin kan bidra med. En viktig systemfråga är hur vi använder biomassan. Ett vidare synsätt behövs. Massan behöver återanvändas flera gånger innan den bränns till energi. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen av det biobaserade bilen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Science Centers har erfarenhet och infrastruktur för att öka lärlusten hos unga. Volvo Perstorp Hållbar kemi IVL / Chalmers SSC

7 Från vision till verklighet Vad får den gröna bilen att rulla? Utmaningen för processindustrin är att stegvis introducera nya produkter. Seminariet diskuterade vad som krävs för att fler delar i en bil ska kunna vara biobaserade. Industri, akademi och politik gav sina möjligheter och utmaningar. Resultatet av seminariet var en samstämmighet om att kompetens, teknik och möjligheter finns. Det som saknas är rätt incitament för att utvecklingen ska gå snabbare. Deltagarna såg att det på många håll finns bra samarbeten. Dock skulle kontakten mellan branscher kunna vara mycket närmare på flera håll. Kemibranschen kan ta ett globalt perspektiv till Sverige. Gert-Inge Andersson Kemi är ett av Västra Götalands styrkeområden. I VGR blev vi glada när industrin ville börja diskutera biobaserad produktion. Samarbetar vi kan vi lyckas. Avgörande är att: Vi hittar det personliga engagemanget Förstår att utveckling måste vara kommersiellt gångbart för företagen. Samhället är modigt och vågar skapa kommersiella möjligheter. Västra Götalandregionen

8 Åsa Domeij Inom handeln har vi undersökt noga vad som är bäst för miljön. Eftersom Sverige har bra återvinning och sophantering har vi kommit fram till att plastkassar är bäst för att de går att återvinna så bra. Men då vill vi ha biobaserad råvara i påsarna. Vi skulle helst köpa svensktillverkad biobaserad plast om det fanns. Det är ett pedagogiskt problem att plast anses fult och att vi som konsumenter inte sopsorterar plast. Anders Spetz Plastpåsen görs av polyeten som kan återvinnas upp till 10 gånger. Som tillverkare av plastpåsar så vill vi ha 100 % biobaserad råvara. Det som hindrar är tillgången på grön polyeten. Vi måste inse att övergången till bioråvara inte är något som händer sen, det händer nu. Brasilien har byggt anläggningar som vi köper från. Vi skulle vilja att det fanns en nordisk eller europeisk tillverkare av grön polyeten. Anders Fröberg Borealis är Sveriges enda tillverkare av polyeten. Vi skulle mycket väl kunna tillverka den av biobaserad råvara. Slutprodukten polyeten blir samma sak oavsett råvaran. För att lyckas ställa om till biobaserad råvara behövs långsiktiga investeringar. För att det ska gå att motivera behövs långsiktiga spelregler från samhället. Till exempel skulle vi behöva kunna köpa bioetanol till samma priser som våra konkurrenter. Lars Josefsson Stenungsunds industrikluster är navet i svensk kemiindustri. Vi tillverkar plast och material som går på export. Till 90% används idag fossil råvara hos oss. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Vi behöver bra spelregler för biobaserad råvara och vi behöver stöd för FoU. Jessica Gard Timmerfors Från jag varit liten har jag varit engagerad för att rädda världen och bidra till ett bättre samhälle När jag blev äldre insåg jag att nya miljövändliga material är det jag vill ägna mig åt. Därför studerar jag till kemiingenjör nu. Vi har arbetat med projekt om nya plastmaterial baserat på matrester. Det är roligt men kommer kräva mycket forskning och många ingenjörer. Därför måste många fler satsa på kemiutbildning. Axfood Trioplast Borealis Hållbar Kemi Student KTH

9 Från vision till verklighet Varför bär inte alla grönt? Frågan om det biobaserade samhället måste breddas från energi till att även gälla material. Seminariet diskuterade miljöfördelarna med plast som går att återvinna många gånger samt vad som krävs för en biobaserad plasttillverkning. Resultatet av seminariet var att biobaserad plast redan är en verklighet och att Sverige har en fördel av all sin skog som en möjlig råvara. Nu krävs en politik som tar bort hindren för en svensk biobaserat plastproduktion. Deltagarna tyckte att den negativa bilden av plast i miljödebatten behöver ändras och att Sverige behöver satsa nu. Magnus Huss Kemibranschen är en viktig leverantör för det biobaserade samhället. Vindkraft, fordon, hälsovården är full av kemi. Dessutom bidrar vi till export och därmed resurser till vår välfärd. Det behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk ingen politik för hur vi drar nytta av möjligheterna. Det behövs en BlåGul kemipolitik! Plast- och kemiföretagen

10 Brian Warnicke Sara Nilsson Johan Widheden Lars Josefsson Lena Engelmark Embertsén Vi tillverkar trälaminatgolv av naturmaterial. Golven är idag till 98% biobaserade. Vi vill att de ska bli 100 % biobaserade. Kemin i golvet är hindret. Biobaserde alternativ finns men dessa är för dyra och konsumenterna är ännu inte villiga att betala för det. En väg fram är att arbeta med märkningar. Lagkrav kan vara andra vägar men då behöver dessa samordnas internationellt. Vi tillverkar limmet till golven. Dessa kan tillverkas av biobaserade råvaror och det är något vi vill. Hindren handlar om tillgång, kvalitet och kostnad. Till exempel finns bara en producent av biobaserad metanol i Europa vilket inte räcker. Politiska styrmedel gör att biobaserad metanol idag förbränns och det är synd. Naturen har en naturlig variation vilket kräver nya kunskaper och processer. AkzoNobel tillverkar lacket till golvet. Vi vill bli biobaserade. Vägen dit kräver balans mellan alternativen och vad kunderna vill betala. Avgörande nu är att få upp volymerna så att priset sjunker. Även genomtänkta politiska spelregler krävs. USAs subvention av bio-diesel ledde till att priset på våra råvaror gick upp så att vi fick gå över till fossila råvaror. Inte så smart! Stenungsunds industrikluster är navet i Svensk kemiindustri. Vår vision är att bli biobaserade och därför samarbetar vi nu bland annat med de stora skogsbolagen för att tillverka plast av skogsråvara. Regeringen har bestämt sig för det biobaserade samhället. Vi vill gå den vägen. Då behöver styrmedel justeras. Ett konkret exempel är importtullarna på bioetanol som hindrar oss att satsa. Kunskap är avgörande för den hållbara samhällsutvecklingen. För det krävs att barn, unga, lärare har lust att lära och lära ut. En stort hot mot utvecklingen är att nästan ingen vill läsa kemi. Förra året fanns bara fyra sökanden till kemilärarutbildningen i hela landet. Lärlusten finns hos barn, denna lust måste stimuleras. Science Centers har lång erfarenhet av att stötta lärare att locka våra unga till naturvetenskap. Kährs Casco Adhesives AkzoNobel Hållbar Kemi SSC

11 Från vision till verklighet Vad behövs för att det gröna golvet skall klicka? Styrmedel får inte fokusera för regionalt, bredare samarbeten behövs Seminariet diskuterade vad som krävs för att ett golv av trälaminat ska bli helt biobaserat. Resultatet av seminariet var att resan till det gröna golvet är en stegvis väg där flera olika råvaror behöver bytas ut. För att detta ska bli möjligt krävs volymer så att kostnaden blir rimlig. En förutsättning är god tillgång på bioråvara. Deltagarna diskuterade behovet av att visa att alterativen finns och vikten att locka unga att läsa naturvetenskap. Fördubbla antalet Science Centers i landet och hjälp lärare att få se modern industri! Magnus Huss Golvet, bilen och påsen som vi diskuterat kan bli biobaserade. Vägen dit kräver både teknisk och marknadsmässig utveckling. Den utvecklingen kommer ske stegvis, bit för bit kommer vi framåt. För att det ska gå snabbare behövs en politik för kemi. Inom andra områden som skog, energi, livsmedel finns politik som balanserar risker och möjligheter. Inom kemioområdet finns bara politik för att hantera risk. Det behövs en BlåGul kemipolitik Plast- och Kemiföretagen

12 Om vi ska finnas i framtiden måste vi först se till att det finns en framtid Vi är fast beslutna om att minska påverkan på miljön bland annat genom att leverera mer biobaserade produkter och lösningar till våra kunder. Detta gör vi genom hållbara innovationer. För att bättre förstå våra kunders behov arbetar vi tillsammans med dem. När våra produkter är de miljömässigt, socialt och ekonomiskt mest hållbara, då är vi med och förändrar världen. AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter. We create chemistry for a sustainable future Kemi finns i nästan alla de produkter som vi använder varje dag från det vi stiger upp på morgonen, tandkräm, mobiltelefoner, bilar, osv. tills vi går till sängs i våra nytvättade lakan på natten. Många av de produkter som gör vardagen säkrare, enklare och roligare skulle inte existera utan kemi. BASF ser kemi som en del av lösningen på några av de utmaningar som världen står inför i dag. På Innovationsutställningen, presenterade vi två exempel på hållbar kemi genom att fokusera på hur bionedbrytbar plast kan vara en del av kretsloppet och möjlig teknik för framtida emissionsfria bilar - en konceptbil som utvecklats av Daimler och BASF. Casco - Eka - International - Sadolin - Nordsjö - Jozo Salt

13 Innovationsutställare Borealis i Stenungsund utgör kärnan i företagets globala export av kabelplast. Därför investerades 4 miljarder kronor i en ny polyetenfabrik år Borealis innovativa polyeten baseras på teknologi som är designad för industrins växande krav på teknisk prestanda i de mest utmanande kablarna i energikedjan upp till 525 kv. Våra forskare på innovationscentrat har tillsammans med ledande kabeltillverkare bl.a. utvecklat ett unikt polyetenbaserat isoleringsmaterial för likströmskablar som utgör en nyckelkomponent i effektiv överföring från nya alternativa energikällor. T.ex. är högspänningskablar, installerade till vindkraftsparker i hela världen, huvudsakligen tillverkade av Borealis polyeten. ECOPAXX konstruktionsplast från växtriket! K.D. Feddersen Norden AB har arbetat länge med att minska kunders carbon footprint. Dels med energieffektivisering dels med att använda råvaror som är förnybara. Att tillverka en stark plast med lång livslängd är inte så komplicerat, man behöver en kolkedja att utgå från. Historiskt har vi hämtat den ur olja eller naturgas, men samma kolkedja finns i allt växande, överallt runt omkring oss. Nu handlar det mera om att hitta växter som klarar uthållig odling utan att konkurrerar med matproduktion. Ecopaxx tillverkas av ricinolja som kommer från frön i växten ricinis communis. Ecopaxx är med sina utmärkta temperaturegenskaper och höga styvhet mycket användbar inom fordonsindustrin. Den goda kemikaliebeständigheten gör att den även används inom livsmedel och processindustri.

14 Kemira för hållbara lösningar LESS Mindre fosfor i havet! Fosfor är nödvändigt för allt liv på jorden. Men om fosfor hamnar på fel plats, kan den orsaka stor skada. Fosfor som läcker ut i våra sjöar och vatten bidrar till giftig algblomning, övergödning och döda havsbottnar som följd! IS Slam är en fosforkälla! För att förhindra fosfor på fel plats är det viktigt att kommunala och industriella avloppsverk skiljer ut fosforn. Målet ska vara att skapa ett kvalitetssäkert slam en återvunnen och renad fosforkälla! MORE Mer återvunnen fosfor på åkern! Vi bör, för ett hållbart samhälle, sträva mot att allt slam återförs till jordbruket. På detta sätt får vi ett återvunnet gödningsmedel med nödvändig fosfor på åkern! Perstorp - din vinnande formel Perstorp är världsledande inom specialkemi och har som vision att bidra till en bättre, mer hållbar värld genom att erbjuda innovativa lösningar inom kemi. Verdis Polaris B100 är en ren biodiesel gjord av finaste rapsolja från nordiska rapsfält. Den är ett hållbart alternativ till fossil diesel och erbjuder många fördelar för den som beslutat att gå över till gröna transporter med minimal miljöpåverkan. VoxtarTM är världens första och enda förnybara pentaerytritol - baserad på förnybara råvaror och energi - vilken minska koldioxidutsläppen med 75 %. VoxtarTM används bland annat i vattenbaserade färgsystem. Upptäck din vinnande formel på Kemira för hållbara lösningar

15 Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25%Blå-gul grön diesel minskar CO 2 -utsläppen med 25% Evolution Diesel är ett exempel på att det går att minska CO2-utsläppen genom nytänkande. Produkten lanserades 2011 och har vidareutvecklats sedan dess. Idag innehåller Evolution Diesel ca 30 % förnybara råvaror. Det är främst tallolja, en restprodukt från svenska skogen som gör att CO2-utsläppen minskar med ca 25% jämfört med en fossil diesel. Preem tillverkar förnybara drivmedel och har ambitionen att fortsatt driva den utvecklingen. Raffinaderierna räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Vi strävar efter att öka andelen förnybart i vår diesel men också mot att tillverka grön bensin och andra förnybara drivmedel

16 Business Region Göteborg AB BRG Business Region Göteborg AB är ett ickevinstdrivande bolag som ägs av Göteborgs Stad. Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Kemiföretagen i Stenungsund Hållbar Kemi 2030 är Kemiföretagen i Stenungsunds gemensamma vision är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Verksamheten är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle. Kemiföretagen är AGA, AkzoNobel, Borealis, Ineos och Perstorp. Tillväxtverket Från vision till verklighet BlåGulKemi gör Sverige Grönt genomförs med ekonomiskt stöd av Tillväxtverket. Svenska Science Centers Verkar för att utveckla samarbetet mellan science center i Sverige. Ett Science Center är en permanent anläggning med interaktiva utställningar och en verksamhet som inspirerar till intresse för och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är tillgängliga för alla, men med fokus på barn och ungdomar. Science Center medverkar till att sprida en positiv attityd till naturvetenskap och hjälper människor att uppskatta sambandet mellan naturvetenskapens upptäckter och dess påverkan på deras egna liv. Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens uppdrag är att alla i Västra Götaland ska få en bra hälso- och sjukvård. Att främja tillväxt och arbeta för en hållbar utveckling genom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism ingår också. Vision Västra Götaland ska stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och verka i. Plast- & Kemiföretagen Plast- & Kemiföretagen är branschorganisationen för tillverkare och leverantörer av kemikalier och plastprodukter i Sverige. Medlemsföretagen och deras produkter är viktiga för övergången till en biobaserad samhällsekonomi och för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29

Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29 Hållbar Kemi 2030 Game 2012-05-29 Fem företag med en gemensam vision för framtiden 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson

Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson Hållbar Kemi 2030 Ingenjörer för miljön 2012-04-04 Lars Josefsson Fem företag med en gemensam vision för framtiden 2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet och

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Att vända motgångar till möjligheter

Att vända motgångar till möjligheter Att vända motgångar till möjligheter En affärsplan för Östersjön med ett svenskt perspektiv 2.7.2014 Sammanfattande perspektiv 1. Kritiskt läge i Östersjön på grund av övergödning, farliga ämnen och överfiske,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

VärmlandsMetanol AB!

VärmlandsMetanol AB! Klimat - Rio 1992!! Etanol!! Rapsolja!! Biogas!! Begränsad råvarubas?!! Elbilar batterier eller bränsleceller!! Vätgas!! Byta ut fordon, ny infrastruktur, el?!! Metanol!! Passar både förbränningsmotor

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 En bakgrund STVs och IVAs energiprojekt energi får ett modernt samhälle att fungera våra energisystem belastar

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Forskning, Utveckling & Innovation

Forskning, Utveckling & Innovation a Forskning, Utveckling & Innovation Historia idag! 2015-10-06 Bild 3 Sverige: 0,14% av världens befolkning >30 städer har större befolkningsmängd än Sverige ..så VARFÖR innovationspolitik, innovationsminister,

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Olika systemgränser Sol Geotermisk Kärnkraft Välfärd BNP Skog, jordbruk Olja, kol, gas Vatten Vind CO2? Gas Raffinaderi H 2 Elgenerator

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer