Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl. 8.30-17.00"

Transkript

1 Program Uppstartskonferens Västra Götaland 2020 Eriksbergshallen, 22 maj kl Moderator: Christina Johannesson Christina Johannesson arbetar sedan mer än 20 år med frågor inom området tillväxt- och innovationspolitik Registrering, kaffe och mingel bland spännande projekt Välkommen till Västra Götaland uppstartskonferens Birgitta Losman (MP), ordf. regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen hälsar välkommen Möjligheter och utmaningar i Västra Götaland I ett snabbt föränderligt samhälle står vi inför en mängd möjligheter och utmaningar. Vilka är Västra Götalands verkliga utmaningar och möjligheter? Hur möter Västra Götaland 2020 dessa? Jan Jörnmark docent i ekonomisk historia inleder dagen Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling Ann-Sofi Lodin, Regiondirektör, Agneta Mårdsjö, chef näringslivsenheten och Helena L Nilsson, chef FoUU-enheten Västra Götalandsregionen guidar er igenom strategins syfte och innehåll med inspel från några av konferensens deltagare Parallella seminarier (för mer info kring seminarieinnehåll se bilaga 1) 1. Utmaningsdriven innovation i Västra Götaland 2. Så stärker vi företagsklimat och entreprenörskap 3. Att förändra strukturer genom samverkan 4. God utbildning, fler jobb eller Way Out West vad innebär attraktivitet för Västra Götalands unga.

2 LUNCH och mingel bland projekt Parallella seminarier (för mer info kring seminarieinnehåll se bilaga 1) 5. Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur 6. Hur reser vi klimatsmart? 7. Integrerad kulturutveckling 8. VG2020 möter EU Förväntningar och förhoppningar så ser Västra Götaland ut 2020 Västra Götaland 2020 framhåller att utvecklingsarbetet i Västra Götaland ska fokusera på unga och kommande generationer. Hur skapar vi eller bevarar en region som är attraktiv för unga? Vem är det som ska attraheras, varför ska man attraheras och vad behöver vara attraktivt? Lyssna till ungdomars prioriteringar och avgränsningar för vad som är intressant utifrån deras horisont. Vilka tankar och visioner har ungdomar om vad Det goda livet är för dem Summering och avrundning Fredrik Adolfsson ny Regionutvecklingsdirektör summerar dagen och blickar framåt Ca Eftermingel Tilltugg och underhållning.

3 Bilaga 1 Parallella seminarier kl Utmaningsdriven innovation i Västra Götaland För att vara en ledande kunskapsregion i den globala konkurrensen krävs forskning och innovation, men även arenor för samarbete där lösningar och ny kunskap kan testas i praktiken. Hur får vi till smarta samarbeten som bidrar till att lösa samhälleliga utmaningar samtidigt som vi stärker regionens konkurrenskraft? På seminariet presenteras två exempel på samhällsnyttiga innovationer där samverkan mellan privata, akademiska och offentliga aktörer har varit en viktig motor i utvecklingsarbetet. En panel diskuterar hur vi ytterligare kan stärka våra innovationsmiljöer och vilka angreppssätt som krävs för en utmaningsdriven innovation i Västra Götaland. Medverkande: Fredrik Lundqvist, Inerventions AB, Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde, Magnus Olsson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Helena Bredin, Green Factory, John Holmberg, Challenge lab CTH, Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park, Jessica Algehed, Mistra Urban Futures, Helena L Nilsson, Regionutvecklingssekretariatet. Moderator: Hanna Blomdahl, Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen 2. Så stärker vi företagsklimat och entreprenörskap Ett gott entreprenörskap och företagsklimat driver utveckling och välstånd för alla invånare och företag i Västra Götaland. I strävan mot att bli en region för alla behöver Västra Götaland skapa förutsättningar så att alla människor, såväl som offentliga institutioner och företag, utifrån sina egna förutsättningar, kan bidra till såväl sin egen som samhällets utveckling. Många vill bidra till utvecklingen men här finns vitt skilda perspektiv. Hur låter det när akademin, kommunerna, de som främjar ett ungt entreprenörskap och de som gör det möjligt att starta företag får ge sina inspel och vi bryter det mot viktiga jämställdhets- och sociala perspektiv? Ett entreprenörskap som både leder till att starka grupper och de som står längst ifrån arbetsmarknaden kan bidra till att förverkliga ambitionerna i VG2020. Vad är våra styrkor och svagheter i vår region och hur ser vägen framåt ut? Och hur får vi allting att sitta ihop? Medverkande: Sara Wallin, VD Almi Väst, Anna Lärk-Ståhlberg, VD Drivhuset vid Högskolan Väst, Mats Lundqvist, Biträdande professor i entreprenörskap och föreståndare Chalmers Entreprenörsskola, Kajsa Jernqvist, Näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun, Åse Enkvist, Utvecklingsledare Folkhälsokommitténs sekretariat, Västra Götalandsregionen. Moderator: Thomas Forslin, Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen

4 3. Att förändra strukturer genom samverkan Ny programperiod för EU:s strukturfonder Vilka finansieringsmöjligheter finns inom, och vilka synergier finns mellan, strukturfonder och andra EU-program? Seminariet belyser fondernas finansieringsmöjligheter, samordning mellan fonder samt hur de kan utgöra verktyg för internationaliserings insatser. Medverkande: Susanne Hammarström, Regionutvecklingssekretariatet, Ulf Savbäck, Tillväxtverket, Jenny Perslow, Tillväxtverket, Micael Nord, Svenska ESF-rådet, Peter S Svensson, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hans-Åke Persson, Regionutvecklingssekretariatet. Moderator: Anders Carlberg och Sverker Berglund, Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen 4. God utbildning, fler jobb eller Way Out West vad innebär attraktivitet för Västra Götalands unga. Västra Götaland ska vara attraktivt att bo och leva i och invånarna ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Hur ser ungdomar på attraktivitet och vilka är de viktigaste förutsättningarna för att kunna utvecklas? Seminariet bygger på samtal mellan gymnasieelever och konferensdeltagare inom ramen för Karusellen, en diskussionsmetod som är uppbyggd kring kortare samtal där seminariedeltagarna får ta del av elevens tankar och åsikter kopplat till Västra Götaland strategi för tillväxt och utveckling och visionen om Det goda livet.

5 Parallella seminarier kl Nya perspektiv på Västsveriges Martin Henning, docent vid Lunds Universitet har för Västra Götalandsregionens och Region Hallands räkning genomfört en studie kring hur kompetenser rör sig på den västsvenska arbetsmarknaden. Genom att studera flödet av kompetenser mellan olika branscher får vi nya insikter kring hur olika branscher förhåller sig till varandra och vilka som allt mer är beroende av liknande kompetenser. Studien ger nya perspektiv på hur man kan se på kompetensförsörjning och arbetsmarknaden i stort. Den ställer också frågor kring hur utbildningssystemet ska förhålla sig till en arbetsmarknad i strukturomvandling, hur arbetsgivare kan säkerställa och ställa om sina kompetensbehov samt vilken roll begreppet bransch har på en framtida arbetsmarknad. Medverkande: Martin Henning, Lunds Universitet, Birgitta Jäghem Löfving, NEVS, Jan Elftorp, GR Utbildning, Niklas Pettersson, Arbetsförmedlingen och Marja Leena Lampinen, Regionutvecklingssekretariatet. Moderator: Mats Granér, Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen 6. Hur reser vi klimatsmart? En av de stora utmaningarna i Västra Götaland de närmsta decennierna är att tillgodose medborgarnas transportbehov för arbete, utbildning, kultur och fritidsaktiviteter samtidigt som transportsystemet ska klimatanpassas. Västra Götaland ska bli mer tillgängligt genom regionförstoring och utsläppen av växthusgaser ska minska med % till Hur ser ett framtida klimatsmart resande ut? Vilka åtgärder behöver vi vidta för att nå ett klimatsmart resande? Vad görs inom området idag och hur kan du hjälpa till och vilka utvecklingsmöjligheter finns för omställningen? Medverkande: Jörgen Larsson, Chalmers, Jan Efraimsson kollektivtrafiksekretariatet Moderator: Åsa Hult, kollektivtrafiksekretariatet och Tomas Österlund, miljösekretariatet Västra Götalandsregionen

6 7. Integrerad kulturutveckling Kultur upptar en allt större del av människors vardag och har stor betydelse för vår hälsa och för hur delaktiga vi är i samhället. Det finns till och med forskning som visar på att kulturellt aktiva är bättre på att sopsortera! Hur kan kulturen bidra till ett mer solidariskt samhälle och vilken betydelse har unga människors rörlighet för personlig och regional utveckling? Kulturnämnden gör 2014 särskilda insatser på båda områdena. Ola Sigurdson, Centrum för kultur och hälsa ger perspektiv på kulturens betydelse för hälsan och förklarar vad en god berättelse eller en fotbollsmatch kan betyda för hälsa och delaktighet. Utredaren Diana Ghinea berättar om sin kartläggning En underskattad rörelse om hur regionens unga rör sig över kulturella och geografiska gränser i arbete, praktik, studier och kulturutbyten och Eira Högforsen och Therése Ydrén presenterar Västra Götalandsregionens fortsatta satsningar för ungas internationella rörlighet. Medverkande: Ola Sigurdson, Centrum för kultur och hälsa, Diana Ghinea, Kultursekretariatet, Eira Högforsen kultursekretariatet och Therése Ydrén regionutvecklingssekretariatet. Moderator: Ylva Gustafsson och Eira Högforsen, kultursekretariatet Västra Götalandsregionen. 8. VG2020 möter EU2020 Europafrågor är frågor för Västra Götaland på samma sätt som Västra Götalands utmaningar också är utmaningar för Europa. Västra Götaland vår nya tillväxt- och utvecklingsstrategi kopplar an till EU:s strategi Europa Bra koll på EU-politiken stärker det regionala tillväxtarbetet. Om vi är pålästa och aktiva ökar också chansen att påverka EU. Seminariet handlar om hur vi och andra svenska regioner jobbar med påverkansfrågor ett område som lyft fram i Västra Götaland Medverkande: Thomas Andersson, regionpolitiker (C) i Jämtland och vice ordförande Europaforum Norra Sverige. Elisabeth Langgren Lundov, strateg på Regionförbundet Sörmland, Filippa Arvas Olsson, chef för Skåne European Office och Olle Jonäng ansvarig för Västra Götalandsregionens Brysselkontor. Moderator: Magnus Engelbrektsson externa relationer, Västra Götalandsregionen

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin

Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Referat från konferensen i Nyköping, 8 juni 2010 Om EU:s strategi för att möta de utmaningar som medlemsländerna står inför ska

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande ÅRSRAPPORT 2014 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2015-02-26 Innehållsförteckning 1. Om den övergripande kunskapsprocessen... 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer